SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

C. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. D. D.L. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.3) Mengurus masa. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. 2. Gallahue. Secara kumpulan berlima.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. (3. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. perbincangan . hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Boston: Allyn & Bacon. Power Point 3. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1.A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. (1. (2003). IL: pembentangan dan Human Kinetics. (2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2.3) 4. (1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Setelah Champaign.A (1976). Nota/Bahan edaran 2. 1. 2.).2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Boston: Allyn & Bacon.J. Gallahue. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. emosi dan tekanan secara berkesan.L. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. 2 . Baley. Develop mental physical education for all children (4th edition). (1. 2. F. D. & Donnelly.).

V. L. Kelly.J. Dubuque. 2.1) physical education curriculum: An achievementbased approach.E.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. disimpan di dalam Champaign. F. IL: Human Kinetics. (2004). education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). (2003). Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. (2. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. (1.C. (6.D. & Melograno. Human Kinetics. Power Point 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. 1. 2. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. (1996). penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. 2. Champaign. Gallahue. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan.L. (1. (7. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed).1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. IL : Brown & Benchmark 3 .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. IL: portfolio. Secara kumpulan berlima. • Konsep kesepaduan.

Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (6. V. based approach. 2. & Melograno.E.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. L.J. (2004). (1988).A (1976). Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 1.A & Field.). Power Point 3. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). Champaign. Baley. Kelly.4) 1. D. Shah Alam : 4 . IL: Human Kinetics. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (2. Physucal Education and physical educator (2 ed.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. Nota/Bahan edaran 2.(1. Wee Eng Hoe.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio.J. Developing the 2. (1. 3. Boston: Allyn & Bacon.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Secara kumpulan berlima.

(1.A & Field. 2. 3.J. (1. Power Point 3.A (1976). (2004). 2. 5 .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. Nota/Bahan edaran 2. L. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. D. semakan. Physucal Education and physical educator (2 ed.).2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1.J. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. Secara kumpulan berlima. Baley. & Pensyarah untuk Melograno.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Boston: Allyn & Bacon. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.E. Kelly. IL: Human Kinetics. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (7. 1. Champaign.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. V.

ISL (1 jam) 1. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.5) Rujukan: 1. D. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian.J. Baley. Power Point 3. 2. (1. (1. Nota/Bahan edaran 2. M7 Strategi.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. dan ‘Soft Copy’/ 2.J. curriculum: An achievementbased approach. (7. • Penemuan Terbimbing. • Kaedah Penyelesaian Masalah. V. Tayangan video/ slaid 6 . BSPP : 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik.A & Field. Secara berpasangan.). L. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Secara kumpulan berlima. Kelly.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.E. 1. Power Point 3. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. Nota/Bahan edaran 2. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. & Melograno. 3. kaedah dan strategi P & P PJ.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. (1. IL: Human Kinetics. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.A (1976). kaedah dan strategi: • Reciprocal. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. Catatan BSPP : 1.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. (1. Hasil tugasan (2004). Physucal 2. Champaign.

M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.) San Francisco. Teaching physical education (5th ed. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).. BSPP : 1. kaedah dan strategi. 2. Power Point 3. (2003). Lee. (1. & Ashworth. (2. Kaedah Belajar Cara Belajar. Mosston. Nota/Bahan edaran 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik..M. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. Champaign. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. CA: Benjamin Cummings. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). kandungan folio P & P. Secara kumpulan berlima.R. K.T. J. Kaedah Kajian Masa Depan.. (2. Maklumat disimpan di dalam portfolio. S.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Thomas. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. Kaedah Kemahiran Berfikir. (2002). Kaedah Pembelajaran Masteri. 3. Kaedah Pembelajaran Koperatif. A. M. & Thomas. Maklumat dibentang dan dibincangkan. IL: Human Kinetics.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. 1. Catatan Rujukan: 1. Tayangan video/ slaid 7 .

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.). Champaign.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. 4. Refleksi pelajar. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. A. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Mosston.) San Francisco. Rumusan.M. Perbincangan dua hala. Physucal Education and physical educator 3. (2003). ISL (1 jam) 2. & setelah disemak. D. CA: Benjamin Cummings..T. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. RPH yang (2 ed. IL: Human Kinetics. & Thomas. di dalam portfolio 2. Baley. Lee. 5. S..R.. Catatan Rujukan: 1.J. Thomas.A & Field. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . K. J. 3. Tunjuk cara dan demonstrasi. (2002). Teaching physical education (5th ed. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 3.A (1976). 2. Ashworth. M.

D.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. (6. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. 4.R. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Pengajaran Mikro. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. kaedah dan strategi. RPH yang (2002). ed.. & Ashworth. Perbincangan dua hala. Rumusan. 2. Thomas. J. 2. K. Baley. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. CA: Benjamin Cummings.M. M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Catatan BSPP : 1. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. & Thomas. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. 9 . (2. 3.Peralatan berkaitan tajuk P & P. (2. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. A. (2003). Secara kumpulan berlima.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. (1.). 3. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. Refleksi pelajar. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. (1.A & Field. Physucal 2. Mosston. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). IL: Human Kinetics.) San Francisco.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik..3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. S. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. Champaign.T.J. (8. 2. Lee..A (1976).4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Tunjuk cara dan demonstrasi. amali aktiviti P & P. 5.

D.. & Thomas. 1.). CA: Benjamin Cummings.A (1976). (6. 2.) San Francisco. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. Champaign. 5. 3.T. S. Peralatan berkaitan tajuk P & P.M. 4. & Ashworth. RPH yang (2002). Perbincangan dua hala. M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Physucal Education and physical educator (2 ed. Refleksi pelajar. 3.R.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. M13 2. (2.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. IL: Human Kinetics. Tunjuk cara dan demonstrasi. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Mosston. Alat Perakam video Rujukan: 1. Thomas. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. Rumusan. 3. J. Boston: Allyn & Bacon. A.. (2003). BSPP : 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.J. Lee. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.A & Field. 10 . 2. Secara kumpulan berlima. (8. K.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Baley. ed.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

) San Francisco. 5.A & Field.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. M.. CA: Benjamin Cummings. (6.. Champaign. Rumusan.A (1976). A. D. 2. Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Mosston. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). & Ashworth.. 3. Tunjuk cara dan demonstrasi.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Perbincangan dua hala.). 2. 4. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Thomas. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (2. IL: Human Kinetics. (8. Lee. S. K.R. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2003). Refleksi pelajar. Boston: Allyn & Bacon. Teaching physical education (5th ed. 3. Secara kumpulan berlima. & Thomas. Catatan BSPP : 1. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . 2. 3.J. Physucal Education and physical educator (2 ed.T. ISL (1 jam) 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (2002). J.M.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

Alat Perakam video Rujukan: 1. Mosston. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . Lee.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. ISL (1 jam) 1. Physucal Education and physical educator (2 ed.J.M. Teaching physical education (5th ed. Tunjuk cara dan demonstrasi. Thomas. D. A. IL: Human Kinetics.R. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. S. CA: Benjamin Cummings. (2003). (2002). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (8. M. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 4.).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.) San Francisco. (2. J. & Thomas. Secara kumpulan berlima. Catatan BSPP : 1. K...A & Field.T. 3. Perbincangan dua hala. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (6. Boston: Allyn & Bacon. Refleksi pelajar. Rumusan. & Ashworth. Champaign. 3.A (1976). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 5.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 3. 2. 2. Baley.. 2. 2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

Tunjuk cara dan demonstrasi. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . CA: Benjamin Cummings. Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics. D. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 3. Boston: Allyn & Bacon.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (8. Catatan BSPP : 1. (2. & Thomas.J.) San Francisco. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.). Mosston.T. (6. Perbincangan dua hala. 4.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.R. 2.A & Field. Baley.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).A (1976)... 5. 2. (2002). ISL (1 jam) 1. Teaching physical education (5th ed. A. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Thomas. Refleksi pelajar. 2. Rumusan. Lee. J.M. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 3. & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 3. M.. 2. (2003). K. Champaign. Peralatan berkaitan tajuk P & P. S. Alat Perakam video Rujukan: 1.

5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 5.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (2003). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P. (2. Secara kumpulan berlima. & Thomas. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Physucal Education and physical educator (2 ed. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . 2.). & Ashworth.. 3. (6.A & Field. 4.T. (2002). Alat Perakam video Rujukan: 1. Refleksi pelajar. IL: Human Kinetics. M. Baley..3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.M. Tunjuk cara dan demonstrasi. 2. D. K. ISL (1 jam) 1.. Champaign. 3. CA: Benjamin Cummings. Catatan BSPP : 1. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Perbincangan dua hala.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. A. Lee. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Mosston. Thomas.A (1976). Teaching physical education (5th ed.) San Francisco. (8. J. S. Boston: Allyn & Bacon. 2. Rumusan.R.J.

J.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. 2. S. 2.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Teaching physical education (5th ed. Boston: Allyn & Bacon.A (1976). Rumusan. D.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 2. Mosston. Refleksi pelajar. Baley. Secara kumpulan berlima. Catatan BSPP : 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. (1. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A & Field.. CA: Benjamin Cummings.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. & Ashworth. (2. 5. Alat Perakam video Rujukan: 1.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . (2002). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.) San Francisco. Perbincangan dua hala. 4.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. M.). Tunjuk cara dan demonstrasi. ISL (1 jam) 1. (6. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. (1. (1. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.