06_Skema Kerja - PJM3110

SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Secara kumpulan berlima.A & Field. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Gallahue. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.J. Power Point 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. 2 . & Donnelly. 1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Develop mental physical education for all children (4th edition). Boston: Allyn & Bacon.). D. (3. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. D.A (1976). F.3) 4.3) Mengurus masa. emosi dan tekanan secara berkesan.C. Gallahue. D. 2. 2. Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan.). M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. (2003). IL: pembentangan dan Human Kinetics. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum.L. (1. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. perbincangan . Setelah Champaign. Boston: Allyn & Bacon.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. 2. (1. (2.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. Nota/Bahan edaran 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.L. (1.

E. Secara kumpulan berlima.L.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. (2. Power Point 3. L. Kelly.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Gallahue. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. 2. Nota/Bahan edaran 2. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (7. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1.D.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. (1. IL: portfolio. & Melograno. (2003). Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. F. 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. IL: Human Kinetics. (6. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). disimpan di dalam Champaign. (1996). education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). 2.J. Champaign. Human Kinetics. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. • Konsep kesepaduan. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Dubuque. IL : Brown & Benchmark 3 . 2. (2004). V.C. (1.

A & Field. Shah Alam : 4 . 2. Power Point 3.J.). Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . Secara kumpulan berlima. V. Champaign.A (1976). Baley. IL: Human Kinetics.J. (2004).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. & Melograno. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. D. L. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. Wee Eng Hoe.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. (1. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). 3. 1. (1988). Boston: Allyn & Bacon.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. Physucal Education and physical educator (2 ed.E. (2.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.4) 1. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (6. Developing the 2. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. based approach. Kelly.(1. Nota/Bahan edaran 2.

Power Point 3. Boston: Allyn & Bacon.J.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. semakan.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Kelly. Baley. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. L. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. Physucal Education and physical educator (2 ed. Champaign.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. V.A (1976). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. & Pensyarah untuk Melograno. 2. Secara kumpulan berlima.A & Field. (2004).). Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1.E. IL: Human Kinetics. 5 . D. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. 3. 1. (7. (1.J. (1. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Nota/Bahan edaran 2. 2. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1.

Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. 2. Nota/Bahan edaran 2.A (1976). (1. Physucal 2. Catatan BSPP : 1. curriculum: An achievementbased approach. 1. (1. Secara berpasangan.). Kelly. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. Champaign.5) Rujukan: 1. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. Secara kumpulan berlima.A & Field.J. (1. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. BSPP : 1. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. • Kaedah Penyelesaian Masalah.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. & Melograno. 3. (7.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik.J. M7 Strategi. Power Point 3. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. dan ‘Soft Copy’/ 2. L. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. kaedah dan strategi: • Reciprocal. V. Power Point 3. Tayangan video/ slaid 6 . kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. (1. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. ISL (1 jam) 1. • Penemuan Terbimbing. Nota/Bahan edaran 2. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. D.E. kaedah dan strategi P & P PJ.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Baley. IL: Human Kinetics. Hasil tugasan (2004).

(2. Kaedah Kajian Masa Depan. K. A. S. Maklumat dibentang dan dibincangkan. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran.T. (2002). Teaching physical education (5th ed. & Ashworth. Power Point 3. IL: Human Kinetics. & Thomas.M. Kaedah Belajar Cara Belajar. M. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). (2. Catatan Rujukan: 1. 3. CA: Benjamin Cummings. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (2003).R.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Thomas.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Kaedah Pembelajaran Koperatif. BSPP : 1. Lee. Maklumat disimpan di dalam portfolio. Mosston. J. 1. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. kandungan folio P & P. (1. Secara kumpulan berlima..Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Nota/Bahan edaran 2.. kaedah dan strategi. Tayangan video/ slaid 7 . 2. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. Champaign..) San Francisco. Kaedah Pembelajaran Masteri. Kaedah Kemahiran Berfikir.

Catatan Rujukan: 1. 4. Refleksi pelajar.A (1976). CA: Benjamin Cummings. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. 3. di dalam portfolio 2. J.A & Field. (2003). 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. ISL (1 jam) 2. 5. RPH yang (2 ed.) San Francisco.. & setelah disemak. M. D. Physucal Education and physical educator 3. Perbincangan dua hala. Thomas. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. K. Champaign.T. 2. Lee.. Mosston. (2002). IL: Human Kinetics. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon.M. Teaching physical education (5th ed.). Rumusan. Tunjuk cara dan demonstrasi. A. & Thomas.R.. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Ashworth.J. S. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Baley.

3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tunjuk cara dan demonstrasi.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Rumusan. RPH yang (2002).R. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Secara kumpulan berlima. (6. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed.M. (1. 3. Baley. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (8.) San Francisco.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. 2. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. 2. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. M. (1. 5. (2. Thomas. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). K.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. D. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Catatan BSPP : 1. Refleksi pelajar.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. S. A. Lee. CA: Benjamin Cummings. Mosston. Melaksanakan sesi penyediaan RPH.T. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1...). kaedah dan strategi. (2003). 3. 9 . & Ashworth. ed. amali aktiviti P & P. 3. J. 2.A (1976).Peralatan berkaitan tajuk P & P.A & Field. Physucal 2.. (2. Champaign.J. IL: Human Kinetics. Pengajaran Mikro.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. Perbincangan dua hala. & Thomas. 4.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik.

pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. Secara kumpulan berlima.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. (2003).T.M. Rumusan..A & Field. ed.. Physucal Education and physical educator (2 ed. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. CA: Benjamin Cummings. BSPP : 1.) San Francisco. Champaign. & Ashworth.. Boston: Allyn & Bacon. (8.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. A. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).A (1976). D. M. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Tunjuk cara dan demonstrasi. M13 2. K. Perbincangan dua hala. 4. Refleksi pelajar. IL: Human Kinetics. Thomas. Peralatan berkaitan tajuk P & P. 10 . 2. 1. Baley.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 2. J. S. 3. 3. Lee. (6. RPH yang (2002). 5. (2. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Mosston. 3.J.).R. Alat Perakam video Rujukan: 1. & Thomas. 2.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

. Alat Perakam video Rujukan: 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. 4. 2. IL: Human Kinetics. K.M. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . Champaign. & Ashworth. J.. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 5. Catatan BSPP : 1. Baley. CA: Benjamin Cummings. 3.J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2. Lee. & Thomas.A (1976). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.). Thomas.R. Refleksi pelajar.) San Francisco. 3. (2002).. ISL (1 jam) 1. A. (8. (2. Perbincangan dua hala.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Secara kumpulan berlima.T. Mosston. 3. Tunjuk cara dan demonstrasi. Boston: Allyn & Bacon. Teaching physical education (5th ed. 2.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. D.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.A & Field. M. (6. 2. S. (2003). Peralatan berkaitan tajuk P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Rumusan.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

. 5.R. Alat Perakam video Rujukan: 1.A (1976). M. Tunjuk cara dan demonstrasi. Lee. S. 3. Physucal Education and physical educator (2 ed. Thomas. Secara kumpulan berlima. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).M. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. & Thomas. ISL (1 jam) 1.). (6. (2003). D. Refleksi pelajar. 2. K. (8. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . Teaching physical education (5th ed. Boston: Allyn & Bacon.T. Mosston.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Perbincangan dua hala. Peralatan berkaitan tajuk P & P.. 2. A. (2002).. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. J. 2. 4. 2.A & Field. (2.J. 3. Rumusan. Catatan BSPP : 1. 3. Baley. Champaign. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. CA: Benjamin Cummings. & Ashworth.) San Francisco. IL: Human Kinetics.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

(2003). Baley. M. Secara kumpulan berlima. & Ashworth. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. (8.J.. Refleksi pelajar.A (1976). ISL (1 jam) 1.A & Field. Thomas. A. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. 3. & Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Champaign. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 5.). 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . 2. Mosston. Lee. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran..M. Tunjuk cara dan demonstrasi. D. Teaching physical education (5th ed. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Boston: Allyn & Bacon. Peralatan berkaitan tajuk P & P. (2. Rumusan.R. (6. (2002). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2.) San Francisco.T. K.. IL: Human Kinetics. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Perbincangan dua hala. 4.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. CA: Benjamin Cummings. 3. Catatan BSPP : 1. S. J.

2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Refleksi pelajar. Champaign. Rumusan. 4. D. Alat Perakam video Rujukan: 1. & Thomas. (8. 5. Boston: Allyn & Bacon. Thomas. (2002). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Catatan BSPP : 1. Tunjuk cara dan demonstrasi.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.A & Field. Peralatan berkaitan tajuk P & P.) San Francisco.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Perbincangan dua hala. (2. & Ashworth. 2.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).M. A. S. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 .A (1976). 2.). Physucal Education and physical educator (2 ed. Mosston. Secara kumpulan berlima.. K. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. IL: Human Kinetics. M. J.T. Baley. (6. 3. Teaching physical education (5th ed. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. ISL (1 jam) 1. 3.R... Lee. 2. CA: Benjamin Cummings. (2003).J.

Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. Boston: Allyn & Bacon. Baley. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A & Field. Teaching physical education (5th ed. ISL (1 jam) 1. (1. S. (6. M.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. 2. Refleksi pelajar. Rumusan..3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . 5. Mosston. (1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. D. Alat Perakam video Rujukan: 1. 3. 2. & Ashworth.J. (2. (2002). (1.) San Francisco. Perbincangan dua hala. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.A (1976).Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Tunjuk cara dan demonstrasi.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. 4. Physucal Education and physical educator (2 ed. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.). CA: Benjamin Cummings. Secara kumpulan berlima. Catatan BSPP : 1. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful