SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

). Physucal Education and physical educator (2 ed. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Boston: Allyn & Bacon. (2003). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. (1.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. (2. Nota/Bahan edaran 2. 2 . penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. D. 2.A & Field. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. Baley. 1.3) Mengurus masa. Develop mental physical education for all children (4th edition).1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan.L. (3. & Donnelly.C. Power Point 3. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. 2. Setelah Champaign. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. emosi dan tekanan secara berkesan. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. D. 2. D.J. IL: pembentangan dan Human Kinetics. 2. F.3) 4. Boston: Allyn & Bacon. perbincangan . Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Gallahue. Gallahue. (1. (1. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio.L.A (1976).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep.).

1. (6. IL : Brown & Benchmark 3 . Champaign.C. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . & Melograno. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). (1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 2. (2. L.E. disimpan di dalam Champaign. V. (2003).5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. (7.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. (2004).3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Power Point 3. Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.L. Nota/Bahan edaran 2. Gallahue. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. (1996). • Konsep kesepaduan. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition).2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik.D. IL: portfolio. (1. Dubuque. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1.J. F. Kelly. IL: Human Kinetics. Human Kinetics. 2.

(2. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio.4) 1. (6. L. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. 1. Power Point 3.). Kelly. Nota/Bahan edaran 2.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.A (1976). (1.(1. IL: Human Kinetics. D. Physucal Education and physical educator (2 ed. Wee Eng Hoe. (1988). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.J. Baley. & Melograno. V. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). 3.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . 2.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. Champaign. (2004). Shah Alam : 4 . Developing the 2. Secara kumpulan berlima.E. based approach.J. Boston: Allyn & Bacon.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani.A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1.

3. 5 . Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.A & Field. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. Baley. (7. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. L. (1. (2004).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. 1.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.J. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. 2.E. & Pensyarah untuk Melograno. 2.J. (1. Kelly.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. Power Point 3.A (1976).2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Physucal Education and physical educator (2 ed. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Champaign. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Nota/Bahan edaran 2. semakan. D. Boston: Allyn & Bacon. V.). Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.

3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Nota/Bahan edaran 2. • Kaedah Penyelesaian Masalah. (1. (7. BSPP : 1.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. Secara berpasangan. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. Baley. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. curriculum: An achievementbased approach. M7 Strategi. L. Tayangan video/ slaid 6 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Kelly. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian.A & Field.5) Rujukan: 1. & Melograno. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Hasil tugasan (2004).). (1. IL: Human Kinetics. Catatan BSPP : 1.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. (1. 1.J. kaedah dan strategi P & P PJ. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. Physucal 2.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. Power Point 3.A (1976). Power Point 3. Secara kumpulan berlima. Nota/Bahan edaran 2. V. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. 2. ISL (1 jam) 1. D. • Penemuan Terbimbing. dan ‘Soft Copy’/ 2.J.E. Champaign. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. kaedah dan strategi: • Reciprocal. (1. 3.

& Thomas. BSPP : 1. (2003). IL: Human Kinetics. A. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 3. CA: Benjamin Cummings.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran..4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. M. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).) San Francisco. Maklumat disimpan di dalam portfolio. kandungan folio P & P. 1. K. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. (1. Champaign. Power Point 3. Tayangan video/ slaid 7 . Lee.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Secara kumpulan berlima. Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri.M. (2. Catatan Rujukan: 1. Kaedah Belajar Cara Belajar. Kaedah Kemahiran Berfikir. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Thomas. S. (2002). 2. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Maklumat dibentang dan dibincangkan. & Ashworth. kaedah dan strategi. Teaching physical education (5th ed. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.T. (2. J..R. Mosston. Kaedah Pembelajaran Masteri. Nota/Bahan edaran 2.. Kaedah Kajian Masa Depan.

& Thomas. CA: Benjamin Cummings. Ashworth. Physucal Education and physical educator 3. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 .. 5. Tunjuk cara dan demonstrasi. Rumusan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.A (1976). Refleksi pelajar. M. K. 4. Thomas.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. 2. & setelah disemak.J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Mosston. S. di dalam portfolio 2.A & Field. (2002). Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon.. 3. 3. J.) San Francisco. Perbincangan dua hala. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Champaign. D. IL: Human Kinetics.). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.M.T. (2003).R. Lee. Baley. RPH yang (2 ed. ISL (1 jam) 2. A.. Teaching physical education (5th ed. Catatan Rujukan: 1.

.A & Field... & Ashworth. Tunjuk cara dan demonstrasi. Lee. (1. D. S. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. (2. 5. Refleksi pelajar. CA: Benjamin Cummings. M. Rumusan. 4. Catatan BSPP : 1. Baley. Pengajaran Mikro. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. A. J. RPH yang (2002).) San Francisco. (8.). K. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. & Thomas.R. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. amali aktiviti P & P.Peralatan berkaitan tajuk P & P. 3.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.J.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Physucal 2. (1.M. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. 2. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (2. Perbincangan dua hala.T. 2.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. 2. IL: Human Kinetics. Secara kumpulan berlima.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1.A (1976). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Thomas. Champaign. 3. Mosston.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. (2003). 9 . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. (6. kaedah dan strategi. ed.

(6. 4. J. Physucal Education and physical educator (2 ed. Lee. 10 .T.. & Ashworth. S. M. 1. Perbincangan dua hala. RPH yang (2002). IL: Human Kinetics. Rumusan. Refleksi pelajar.A & Field. Peralatan berkaitan tajuk P & P.J. A. (2003). 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Champaign. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). K. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 3. 3. (2. 2. 2. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Alat Perakam video Rujukan: 1.). Boston: Allyn & Bacon. Thomas. ed.A (1976). 5.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Secara kumpulan berlima..3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.M.R. Baley. D. (8. Mosston. 3. M13 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.) San Francisco.. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. BSPP : 1. & Thomas. CA: Benjamin Cummings.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). M. ISL (1 jam) 1. Thomas. 2. (2. Teaching physical education (5th ed. Mosston.M.T. (2002).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Rumusan. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Physucal Education and physical educator (2 ed. & Thomas. Boston: Allyn & Bacon. (2003).Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 4.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Refleksi pelajar. 2. 2. A.. D. Lee. CA: Benjamin Cummings. Baley. IL: Human Kinetics. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.).. S. Alat Perakam video Rujukan: 1. (6. 3. 3. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 .J.A (1976). & Ashworth. Catatan BSPP : 1. Secara kumpulan berlima. 5.A & Field.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.R. 2. J. Tunjuk cara dan demonstrasi. 3. K.) San Francisco. (8. Perbincangan dua hala.. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Champaign.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

. Thomas. 2.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Boston: Allyn & Bacon. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.T. & Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3..). Teaching physical education (5th ed. 5. CA: Benjamin Cummings. Refleksi pelajar. M. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. IL: Human Kinetics.M. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Rumusan. 3. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Physucal Education and physical educator (2 ed. ISL (1 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.. (8.J.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Champaign. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 3.) San Francisco.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (2002). 2.R.A & Field. Mosston.A (1976). Lee. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . A. Catatan BSPP : 1. & Ashworth. 4. (2003). (2. J. S. Alat Perakam video Rujukan: 1. Secara kumpulan berlima. 2. Perbincangan dua hala. Baley. D. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (6. K.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

R. Lee. Refleksi pelajar.). Physucal Education and physical educator (2 ed. & Thomas. M. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Baley. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Champaign. ISL (1 jam) 1. (8. S. IL: Human Kinetics. CA: Benjamin Cummings.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Rumusan. & Ashworth. (2. Secara kumpulan berlima. D.J.M. Teaching physical education (5th ed. 5.. 3. Tunjuk cara dan demonstrasi. 3.. 2. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. A. Mosston. 2. K.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 3.) San Francisco.A & Field.A (1976). (2003). Boston: Allyn & Bacon. (6. J. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Catatan BSPP : 1.T. 4..Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Alat Perakam video Rujukan: 1. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . Thomas. Perbincangan dua hala. 2. (2002).

(8. Refleksi pelajar.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. CA: Benjamin Cummings. Baley.J. (2003). J. A. Catatan BSPP : 1.A (1976).Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima. Perbincangan dua hala.M.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Mosston... 3. 2. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2.T. Lee. M. 3. Thomas. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 5. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. S. Tunjuk cara dan demonstrasi. 4.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.) San Francisco. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. & Thomas. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Boston: Allyn & Bacon.A & Field. 2. (6. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Teaching physical education (5th ed. & Ashworth.. Rumusan.). K. 3. (2. Champaign. (2002). IL: Human Kinetics. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. Alat Perakam video Rujukan: 1.R. D.

Alat Perakam video Rujukan: 1. Perbincangan dua hala. (2002). (2. 2.). 5. 2. D.) San Francisco. Mosston. CA: Benjamin Cummings. Physucal Education and physical educator (2 ed.A & Field. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. 2. (1. M. Teaching physical education (5th ed. & Ashworth. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Peralatan berkaitan tajuk P & P. S. Catatan BSPP : 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 4.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran..4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . Refleksi pelajar. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Rumusan.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. Tunjuk cara dan demonstrasi.A (1976). ISL (1 jam) 1. (6. (1. 2. 3.J. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Baley. Secara kumpulan berlima. (1. Boston: Allyn & Bacon.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful