SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

(2. Secara kumpulan berlima.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. 2. 2. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (3. 2.).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. D.3) Mengurus masa. Develop mental physical education for all children (4th edition). Power Point 3. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. Setelah Champaign. Gallahue. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 1. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan.L.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. D.C. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Nota/Bahan edaran 2. Boston: Allyn & Bacon. (2003). Baley. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. IL: pembentangan dan Human Kinetics. D. (1. Boston: Allyn & Bacon. (1. 2. (1. 2 .A & Field. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Gallahue.).3) 4. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. F. & Donnelly. perbincangan .J. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori.A (1976). emosi dan tekanan secara berkesan.L. Physucal Education and physical educator (2 ed.

Human Kinetics. 2. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . (2003).3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. 2. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. • Konsep kesepaduan. Dubuque. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. (7. F. (6. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. (1. Power Point 3.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. IL: Human Kinetics. IL : Brown & Benchmark 3 .J.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani.1) physical education curriculum: An achievementbased approach.E. L. 1. Secara kumpulan berlima. (1. V. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2.C. (2004). (1996).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri.D. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). disimpan di dalam Champaign.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. IL: portfolio. Kelly. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). & Melograno. Champaign. (2. Nota/Bahan edaran 2. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Gallahue.L.

1. Shah Alam : 4 . Physucal Education and physical educator (2 ed. Secara kumpulan berlima. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . Baley. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (1988). & Melograno.A (1976). (2. V. (1.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Champaign. Wee Eng Hoe. (2004).J.J. Nota/Bahan edaran 2.A & Field.E.). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Kelly.(1. based approach. D. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2.4) 1. Power Point 3. 2. Boston: Allyn & Bacon.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. L. Developing the 2. 3. (6.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. IL: Human Kinetics.

1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (1.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. Power Point 3. 3. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Champaign. IL: Human Kinetics. Nota/Bahan edaran 2. Baley.). Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. (1. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Kelly.A (1976). Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. V. D. L. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. Boston: Allyn & Bacon. Secara kumpulan berlima.J.J. semakan. & Pensyarah untuk Melograno. (2004). Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach.E. (7. 1.A & Field. 5 .Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti.

2. V. Tayangan video/ slaid 6 . Nota/Bahan edaran 2. & Melograno. Catatan BSPP : 1. curriculum: An achievementbased approach. Champaign. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. (1.5) Rujukan: 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. IL: Human Kinetics. (7.). (1. (1. Power Point 3.J.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. kaedah dan strategi P & P PJ. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. • Kaedah Penyelesaian Masalah. (1.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. D.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. M7 Strategi. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Secara berpasangan. BSPP : 1. dan ‘Soft Copy’/ 2. Physucal 2. Baley.E. ISL (1 jam) 1. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. 1. Secara kumpulan berlima. 3. Nota/Bahan edaran 2. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kelly.A & Field. Power Point 3.J.A (1976). • Penemuan Terbimbing. kaedah dan strategi: • Reciprocal. L. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. Hasil tugasan (2004).Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan.

M. Kaedah Kemahiran Berfikir. Maklumat dibentang dan dibincangkan. Power Point 3. A. (2002)..5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.R. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. (2. Mosston. J. & Ashworth. kaedah dan strategi. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Catatan Rujukan: 1. Nota/Bahan edaran 2. kandungan folio P & P. K.) San Francisco. (2003). Teaching physical education (5th ed. Kaedah Kajian Masa Depan.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. (2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Thomas. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. 2. Maklumat disimpan di dalam portfolio. IL: Human Kinetics. Kaedah Belajar Cara Belajar. 3. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Lee. Secara kumpulan berlima. Champaign. Kaedah Pembelajaran Masteri. (1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 1.T. Tayangan video/ slaid 7 . Kaedah Kecerdasan Pelbagai. Kaedah Pembelajaran Koperatif. BSPP : 1.. CA: Benjamin Cummings.M.. S. & Thomas.

Champaign. M. Ashworth. Rumusan.. Physucal Education and physical educator 3.) San Francisco. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. A. RPH yang (2 ed.R. & setelah disemak. S. Tunjuk cara dan demonstrasi. D. Mosston. Thomas. ISL (1 jam) 2. 2. J. Teaching physical education (5th ed. (2002). di dalam portfolio 2. CA: Benjamin Cummings. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Refleksi pelajar.. 5.T.M. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Lee.J. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. 4.A & Field. 3. & Thomas.. K.A (1976). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. IL: Human Kinetics.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. (2003). Perbincangan dua hala. Baley. Catatan Rujukan: 1. 3.

5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Mosston. Refleksi pelajar.R. D.A (1976). 2. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. RPH yang (2002). (2. kaedah dan strategi. Tunjuk cara dan demonstrasi.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik.A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). K.). 5. Perbincangan dua hala.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. 2. (8. (6. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. (2. Pengajaran Mikro. IL: Human Kinetics. M. Baley. Rumusan. A.) San Francisco. 3. amali aktiviti P & P. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 3. ed. 2.T. Catatan BSPP : 1. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon.M. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed.J. 4.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. & Ashworth. Lee. CA: Benjamin Cummings. (1. Thomas.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.... Melaksanakan sesi penyediaan RPH. & Thomas. 9 . 3. Secara kumpulan berlima. (2003). Champaign. Physucal 2. J.Peralatan berkaitan tajuk P & P.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. (1. S.

RPH yang (2002). 3. 3.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.. A. 4. ed. Refleksi pelajar. Champaign. D. S.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Baley. Rumusan.R. 3. (6. K. Tunjuk cara dan demonstrasi. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Thomas. M13 2.) San Francisco. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.. Boston: Allyn & Bacon.J. & Ashworth. Peralatan berkaitan tajuk P & P.T. 5. & Thomas. BSPP : 1. M. 2. IL: Human Kinetics. Lee. Mosston.M.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1.. 1.). Physucal Education and physical educator (2 ed. 10 . Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Secara kumpulan berlima. (2003). CA: Benjamin Cummings. (8.A (1976). 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan dua hala. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. J.A & Field.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).A & Field. IL: Human Kinetics. (8. A. 3. 2. CA: Benjamin Cummings.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. J.M. Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.J.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Refleksi pelajar. ISL (1 jam) 1. Perbincangan dua hala. Tunjuk cara dan demonstrasi. 5.. 2.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.T. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. 3.. Mosston. D. 2. (6.. Baley. Rumusan. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. & Ashworth. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Boston: Allyn & Bacon. Lee. Peralatan berkaitan tajuk P & P. (2.R. Physucal Education and physical educator (2 ed. S.) San Francisco. Teaching physical education (5th ed. Catatan BSPP : 1. (2003). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).). M. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . Secara kumpulan berlima. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 4. K. Alat Perakam video Rujukan: 1. 3.A (1976). Champaign. (2002). & Thomas.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

Champaign. 3. A. Baley. K.R. Peralatan berkaitan tajuk P & P.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. Teaching physical education (5th ed. (6.J. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . Boston: Allyn & Bacon. ISL (1 jam) 1.A & Field. Tunjuk cara dan demonstrasi. D. IL: Human Kinetics. 4. Perbincangan dua hala. (2003).) San Francisco.). 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Rumusan. (8. Alat Perakam video Rujukan: 1.A (1976). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Thomas. 2.T. CA: Benjamin Cummings. S. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Lee. Physucal Education and physical educator (2 ed.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Catatan BSPP : 1.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 5.M. Mosston. 2. & Ashworth. & Thomas.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 3. (2002). (2. M. J. Refleksi pelajar. 3. Secara kumpulan berlima. 2..

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

& Ashworth.. Physucal Education and physical educator (2 ed.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. & Thomas.R.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. J. Rumusan.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. K.) San Francisco. Champaign. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. ISL (1 jam) 1. Lee. 3. Refleksi pelajar. (2002).. 4. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P. A. Teaching physical education (5th ed. Thomas. (2003). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. 5.A & Field.M.T. Tunjuk cara dan demonstrasi. M. Mosston.). Perbincangan dua hala. D. Catatan BSPP : 1.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. CA: Benjamin Cummings.. (2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). (8. S. IL: Human Kinetics. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . Baley. 2. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).A (1976).J. (6. Boston: Allyn & Bacon. Secara kumpulan berlima. 3.

IL: Human Kinetics. Physucal Education and physical educator (2 ed. Perbincangan dua hala. Rumusan. A.).5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 2. (6. & Thomas. CA: Benjamin Cummings.. 5.T. Teaching physical education (5th ed. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). M. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. Champaign. Boston: Allyn & Bacon. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Mosston.) San Francisco. Catatan BSPP : 1. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (8. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Secara kumpulan berlima.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (2.J. K. J. D. Thomas. & Ashworth. Alat Perakam video Rujukan: 1.R.A & Field. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . 2. Tunjuk cara dan demonstrasi.. 3. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003).A (1976). Baley. 4.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (2002). ISL (1 jam) 1. S. Lee.M. Refleksi pelajar.

3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 .). Baley. (6. Physucal Education and physical educator (2 ed.A & Field. (1. Refleksi pelajar. 2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Secara kumpulan berlima. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). & Ashworth.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. D. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 3..) San Francisco. CA: Benjamin Cummings. ISL (1 jam) 1. M. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Catatan BSPP : 1. S. Teaching physical education (5th ed. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (1.A (1976). Tunjuk cara dan demonstrasi. 5.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.J. 2. 2. Perbincangan dua hala. 2.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Rumusan. (1. Boston: Allyn & Bacon. 4. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Mosston. (2002).