SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

2 . Power Point 3. 2. (1. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. D.J.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. Gallahue.A & Field.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. IL: pembentangan dan Human Kinetics. F. 2.3) Mengurus masa.A (1976). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan.L. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Boston: Allyn & Bacon. Develop mental physical education for all children (4th edition). (2003). hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Baley. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. 2.C.3) 4. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. perbincangan . D.). Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Setelah Champaign. D. (2. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. 1. Boston: Allyn & Bacon. Gallahue. (1. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Secara kumpulan berlima.). (1. (3. emosi dan tekanan secara berkesan. & Donnelly.L. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum.

Gallahue. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan .1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. 2. (7.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. IL: portfolio.L. (2004). Human Kinetics. Dubuque. L.C.E. (1996). (1.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Kelly.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Champaign. (2. Nota/Bahan edaran 2.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). 2. IL: Human Kinetics. Power Point 3.J.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. 1. F. IL : Brown & Benchmark 3 .D. (2003). disimpan di dalam Champaign. V. 2. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. & Melograno. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). Secara kumpulan berlima. (1. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. • Konsep kesepaduan. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. (6. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1.

Wee Eng Hoe. Secara kumpulan berlima. (6. L. Nota/Bahan edaran 2. (2004). V. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.(1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 3.J.E. 2. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . Physucal Education and physical educator (2 ed. Champaign. Baley.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. Shah Alam : 4 . Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. based approach.J.4) 1. D. Kelly.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 1.A & Field. IL: Human Kinetics. Boston: Allyn & Bacon. (1.A (1976). Power Point 3. (2. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Developing the 2.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.). & Melograno. (1988). curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio.

A & Field.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. 3.J. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. (7. Nota/Bahan edaran 2. 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. semakan. (1.J. Kelly. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. 1. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. 2. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. Baley. Power Point 3. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Boston: Allyn & Bacon. (2004).2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.E. V. D. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. IL: Human Kinetics. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Secara kumpulan berlima. L. Champaign. & Pensyarah untuk Melograno. (1. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. 5 . Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.).A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed.

J. • Kaedah Penyelesaian Masalah.A (1976). Power Point 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. & Melograno.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Kelly. Baley. L.). hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. Power Point 3. Secara kumpulan berlima. Secara berpasangan. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. curriculum: An achievementbased approach. (1. BSPP : 1. Tayangan video/ slaid 6 . Hasil tugasan (2004). pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. kaedah dan strategi: • Reciprocal. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. dan ‘Soft Copy’/ 2. Physucal 2. 1. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. 2. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran.J. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 3. ISL (1 jam) 1. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. • Penemuan Terbimbing. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. V.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. D. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. (7.A & Field. (1.E. Nota/Bahan edaran 2.5) Rujukan: 1. Nota/Bahan edaran 2. kaedah dan strategi P & P PJ. M7 Strategi. (1. IL: Human Kinetics. Catatan BSPP : 1.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. Champaign. (1.

Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. S. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. (2. A. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 1. Kaedah Belajar Cara Belajar.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. J. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. Power Point 3. Maklumat dibentang dan dibincangkan. kaedah dan strategi.T... Mosston. M.R. K. & Ashworth. Kaedah Kemahiran Berfikir. Teaching physical education (5th ed. Maklumat disimpan di dalam portfolio. Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics. Kaedah Kajian Masa Depan. (1. (2003). (2. Kaedah Pembelajaran Masteri. 2. Champaign. BSPP : 1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Catatan Rujukan: 1. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. kandungan folio P & P.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. CA: Benjamin Cummings. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. 3. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. & Thomas. Tayangan video/ slaid 7 . Nota/Bahan edaran 2. Lee. (2002). Kaedah Pembelajaran Koperatif.M. Thomas.) San Francisco.

). & Thomas. 3. Tunjuk cara dan demonstrasi. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. RPH yang (2 ed. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P..J. A. Baley. M. CA: Benjamin Cummings. Perbincangan dua hala. Ashworth. Lee..T. Champaign. Physucal Education and physical educator 3. S.A & Field. IL: Human Kinetics.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. & setelah disemak. 2. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 4. Refleksi pelajar. (2003). M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 .M. J.) San Francisco. D. di dalam portfolio 2. 5. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Rumusan. ISL (1 jam) 2. Mosston.R. Teaching physical education (5th ed. (2002). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). K.A (1976). Thomas. 3. Catatan Rujukan: 1..

RPH yang (2002).) San Francisco. S. (8.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. Champaign.R. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. (1. IL: Human Kinetics. (2003). RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). kaedah dan strategi. Catatan BSPP : 1.J. Secara kumpulan berlima. 3. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. (2. (6.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. Thomas. & Thomas. & Ashworth. 2. K. 3. amali aktiviti P & P. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik.. A. Mosston. Perbincangan dua hala. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Baley. 3. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. Pengajaran Mikro.Peralatan berkaitan tajuk P & P. ed. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. 9 . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. Melaksanakan sesi penyediaan RPH.A (1976)... J. Physucal 2. 4.A & Field. (1.M.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. (2. Rumusan. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. D. 5.).T.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Refleksi pelajar. 2. M. Lee.

.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. ed. & Thomas. Mosston.). D. J. 2. BSPP : 1. (6.. 10 . 3.) San Francisco. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. (8. Thomas. K.M.A & Field. 2. IL: Human Kinetics. M. (2. S. A. Lee. Alat Perakam video Rujukan: 1.A (1976). CA: Benjamin Cummings. Rumusan.T. 4. 1. Perbincangan dua hala.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang (2002). Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Peralatan berkaitan tajuk P & P. & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed. (2003).R. Tunjuk cara dan demonstrasi.J. Secara kumpulan berlima. Refleksi pelajar. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P..5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. 5.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 3. Boston: Allyn & Bacon. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Champaign. M13 2.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

ISL (1 jam) 1. A.R. Secara kumpulan berlima.. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Thomas. (2002).Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. Lee.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Tunjuk cara dan demonstrasi. Alat Perakam video Rujukan: 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. & Ashworth. M.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . K. (2. 5. Perbincangan dua hala. 4. IL: Human Kinetics.) San Francisco. & Thomas.). Boston: Allyn & Bacon.A & Field. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro..M. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. Teaching physical education (5th ed. CA: Benjamin Cummings.A (1976). (2003). Rumusan. J.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Catatan BSPP : 1. 3.J.. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 2.T. Refleksi pelajar. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Mosston. D. Champaign. (6. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. (8. S. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Baley. 3.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

. ISL (1 jam) 1.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. S. Rumusan. Catatan BSPP : 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A & Field. 2.A (1976). D. Physucal Education and physical educator (2 ed. & Thomas. Secara kumpulan berlima.R.M. Refleksi pelajar. & Ashworth. 2. Baley. 3. 4. 5. Boston: Allyn & Bacon. (2003). (2. Tunjuk cara dan demonstrasi.. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.J. 2. A. Mosston.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Champaign. (2002). J. Teaching physical education (5th ed. (6. Peralatan berkaitan tajuk P & P. IL: Human Kinetics. Perbincangan dua hala. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Thomas. 2. (8. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). CA: Benjamin Cummings. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.. Lee.T. K. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1.).) San Francisco.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

R. & Thomas. IL: Human Kinetics. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 3. CA: Benjamin Cummings. 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Secara kumpulan berlima.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Lee. A.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. (6.T. Thomas. Champaign. Teaching physical education (5th ed. Alat Perakam video Rujukan: 1. 3.. ISL (1 jam) 1. Refleksi pelajar. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physucal Education and physical educator (2 ed. M. Catatan BSPP : 1. Boston: Allyn & Bacon. Perbincangan dua hala. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. J. D. (2003). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A (1976). 2. 4.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Baley. Rumusan. & Ashworth. (8. (2. 2..M. (2002). S. 5. Mosston.). K. Tunjuk cara dan demonstrasi.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.A & Field.) San Francisco.J. 2.

Champaign. Catatan BSPP : 1. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. S.A (1976). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). CA: Benjamin Cummings. Lee.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Boston: Allyn & Bacon. (8. (2002). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. & Thomas.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Secara kumpulan berlima. ISL (1 jam) 1.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. K.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Mosston. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. A.. M. IL: Human Kinetics. 4. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . Thomas.R. 2.. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). J. 3. Baley. Rumusan. Refleksi pelajar. Perbincangan dua hala. Physucal Education and physical educator (2 ed.T. 3. 5.M. 2. (2003). (6. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 3. Teaching physical education (5th ed.) San Francisco. D. (2. Peralatan berkaitan tajuk P & P.A & Field.J. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi..). Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. & Ashworth.

Physucal Education and physical educator (2 ed.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. Tunjuk cara dan demonstrasi. Catatan BSPP : 1. Secara kumpulan berlima. (1.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 .4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. Peralatan berkaitan tajuk P & P.A (1976).. (1. 2. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. 4. Teaching physical education (5th ed. Perbincangan dua hala. (2002). (6. ISL (1 jam) 1. 2.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.) San Francisco. Refleksi pelajar. Baley. 5. 2. Mosston.J. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. S. (2. M. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2. CA: Benjamin Cummings. Rumusan. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (1.A & Field.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. & Ashworth. D. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Boston: Allyn & Bacon. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.).5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful