SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.L. (2.). Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Gallahue. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori.3) 4.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan.). Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. 2. (1. Physucal Education and physical educator (2 ed. & Donnelly. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. 2. 1. F. IL: pembentangan dan Human Kinetics.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. Develop mental physical education for all children (4th edition). 2 .A (1976). Power Point 3. Setelah Champaign. (1.A & Field. Gallahue. Secara kumpulan berlima. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Boston: Allyn & Bacon.3) Mengurus masa. (2003). (1. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. emosi dan tekanan secara berkesan.L. Nota/Bahan edaran 2. Boston: Allyn & Bacon. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. perbincangan .1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. Baley. 2.C. D. D. D. (3.J.

Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Secara kumpulan berlima.E.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. (7.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Power Point 3. disimpan di dalam Champaign. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. (1996).J. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.C. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). Champaign. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . (2004). (1. IL: Human Kinetics. Kelly. 2. L.L. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 1. (2003).D. (1.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. (6. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). Gallahue. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. & Melograno. Human Kinetics. Nota/Bahan edaran 2.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. V. (2. F. IL : Brown & Benchmark 3 . penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Dubuque. 2. • Konsep kesepaduan. IL: portfolio.

Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . D. Baley. 2. (2. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Wee Eng Hoe.(1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Power Point 3. Kelly. Physucal Education and physical educator (2 ed. Shah Alam : 4 .4) 1. Champaign.J. (6.A (1976). (1988). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. based approach. Nota/Bahan edaran 2.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.A & Field. Boston: Allyn & Bacon.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Developing the 2. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan).E. Secara kumpulan berlima. L. 1. IL: Human Kinetics. V.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. (1.J. 3. & Melograno. (2004).).3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. L. 2.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 5 . Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. V. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. (1. Power Point 3. (7. Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics. Baley. Nota/Bahan edaran 2. (1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. & Pensyarah untuk Melograno. (2004). Physucal Education and physical educator (2 ed. semakan.J. Kelly.).A (1976). D. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.A & Field. Boston: Allyn & Bacon.J. 1. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.E.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. Champaign. 3. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. 2.

3. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. Power Point 3.J. Physucal 2.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. dan ‘Soft Copy’/ 2.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Secara kumpulan berlima. curriculum: An achievementbased approach. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. BSPP : 1. Champaign. IL: Human Kinetics. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. 2. (7. (1.A & Field. ISL (1 jam) 1.5) Rujukan: 1. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian.E. D. Secara berpasangan. M7 Strategi. (1. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. (1. Kelly. L. (1. Baley.). Power Point 3. • Kaedah Penyelesaian Masalah.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Nota/Bahan edaran 2. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan.A (1976). Nota/Bahan edaran 2. & Melograno. V.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. kaedah dan strategi P & P PJ. • Penemuan Terbimbing. Tayangan video/ slaid 6 . 1. kaedah dan strategi: • Reciprocal. Catatan BSPP : 1. Hasil tugasan (2004).J.

Thomas. (2. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.) San Francisco.. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). kaedah dan strategi. Kaedah Kemahiran Berfikir.M. Catatan Rujukan: 1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. (1. 2. Power Point 3.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Teaching physical education (5th ed. J. Secara kumpulan berlima. 3. Lee. 1. Champaign. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. & Ashworth.. Kaedah Pembelajaran Koperatif. Kaedah Belajar Cara Belajar. & Thomas. Maklumat disimpan di dalam portfolio.R.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. (2003). Tayangan video/ slaid 7 . (2. CA: Benjamin Cummings. K. BSPP : 1.T. IL: Human Kinetics. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. S.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. Maklumat dibentang dan dibincangkan. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. M. Nota/Bahan edaran 2. Mosston. Kaedah Kajian Masa Depan. A. (2002). kandungan folio P & P. Kaedah Pembelajaran Masteri.

& Thomas. ISL (1 jam) 2. Thomas. D. Tunjuk cara dan demonstrasi. S.). Teaching physical education (5th ed.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi.T. M.M. Catatan Rujukan: 1. Champaign. (2002). IL: Human Kinetics. 3. K. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Rumusan. di dalam portfolio 2.A (1976).. 2. Baley.) San Francisco. (2003). J. A.A & Field. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. & setelah disemak. 3. Perbincangan dua hala. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. RPH yang (2 ed... Mosston. Ashworth. CA: Benjamin Cummings.J. 5. Physucal Education and physical educator 3. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . 4. Refleksi pelajar.R. Lee. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).

Physucal 2. D.J.A & Field. Champaign. & Thomas.R.Peralatan berkaitan tajuk P & P. 9 .T. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. (8. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.) San Francisco. IL: Human Kinetics.. amali aktiviti P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. Refleksi pelajar. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 4. (2.A (1976). Rumusan.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. K. ed. (2003). 5.. 2. RPH yang (2002). Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. & Ashworth. 3. Mosston. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. 3.M. A. (6. Pengajaran Mikro. Thomas.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. S. Perbincangan dua hala. Catatan BSPP : 1.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. 2. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. (2. J.). 2. Secara kumpulan berlima. (1.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi. Lee. 3.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. Baley. kaedah dan strategi. (1. M.

M. 5. Lee. Secara kumpulan berlima.) San Francisco. Peralatan berkaitan tajuk P & P. 1. Mosston. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Boston: Allyn & Bacon. (8. ed. 3. 3. 4.. 2. S. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. RPH yang (2002).A (1976). Tunjuk cara dan demonstrasi. D.T. (2. IL: Human Kinetics.. 2. Baley.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. A. 10 . Rumusan.. (6. CA: Benjamin Cummings. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. & Thomas. Thomas. & Ashworth. M13 2.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Physucal Education and physical educator (2 ed.M. Refleksi pelajar. BSPP : 1.A & Field. 3. K.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. J.). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.R.J. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Champaign. Perbincangan dua hala. (2003). Alat Perakam video Rujukan: 1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

Mosston. Rumusan.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2.) San Francisco.A (1976). pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . & Ashworth. Baley.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 2.A & Field. A. (2003). 3..R. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Refleksi pelajar.M. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi.T. Boston: Allyn & Bacon.J. Lee. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. Secara kumpulan berlima.. K. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Thomas. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 5. M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Catatan BSPP : 1. ISL (1 jam) 1.. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Teaching physical education (5th ed. 3. 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. (2002).Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.). Champaign. (6. J. IL: Human Kinetics. 3. (8. & Thomas. Perbincangan dua hala. (2. S. 4. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. D. Alat Perakam video Rujukan: 1.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

R. Champaign. 5.. 3. Perbincangan dua hala. M. Secara kumpulan berlima. Thomas. Baley. 2. Catatan BSPP : 1. (6. & Ashworth. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Teaching physical education (5th ed. & Thomas.) San Francisco.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.). RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Tunjuk cara dan demonstrasi. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . A. Refleksi pelajar. 3. Physucal Education and physical educator (2 ed. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). D.J. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.T. (2. (2002)..A (1976).Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. K. Boston: Allyn & Bacon. Mosston. S. 4. J. ISL (1 jam) 1. CA: Benjamin Cummings. 2.A & Field.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Lee. 2. 2. Rumusan. Alat Perakam video Rujukan: 1. IL: Human Kinetics. (8. (2003). 3.M.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

Baley. 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P.J. Tunjuk cara dan demonstrasi.. 3. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 .Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. & Ashworth. (2003). Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (6. Boston: Allyn & Bacon. 2. (8.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D. (2002). Lee. 2. Champaign. Physucal Education and physical educator (2 ed. 4. CA: Benjamin Cummings. M. 2. Perbincangan dua hala. Thomas. 3. Catatan BSPP : 1.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. IL: Human Kinetics.A (1976).). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. & Thomas.R.A & Field.M. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2. 2.. Refleksi pelajar. Rumusan. Mosston. Teaching physical education (5th ed.T. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). K. A.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).. S. J. ISL (1 jam) 1. 5.) San Francisco. Secara kumpulan berlima.

IL: Human Kinetics. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 3. 3. M. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Secara kumpulan berlima. 4. Thomas. (2.. D. Peralatan berkaitan tajuk P & P. & Thomas. Tunjuk cara dan demonstrasi. 5. Mosston.M. J. (8.) San Francisco.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 2. Refleksi pelajar. Champaign. Baley. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. K. S. Rumusan.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. 2. (2002).A (1976).5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. A. 3. & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed. Boston: Allyn & Bacon. (2003). 2.R. Perbincangan dua hala. Teaching physical education (5th ed. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . Catatan BSPP : 1.). ISL (1 jam) 1. Alat Perakam video Rujukan: 1. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.J. CA: Benjamin Cummings..3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Lee..A & Field.T. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (6. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).

A (1976).4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. (6.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. M.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Tunjuk cara dan demonstrasi. 4. Peralatan berkaitan tajuk P & P. 3. (1.).) San Francisco. Baley. 5. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Teaching physical education (5th ed. S. CA: Benjamin Cummings. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.A & Field..5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. 2. 2. Rumusan. Perbincangan dua hala. Mosston. Catatan BSPP : 1. D. Secara kumpulan berlima. (1. Alat Perakam video Rujukan: 1. Refleksi pelajar.J. (2002). 2. ISL (1 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (1. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2. Boston: Allyn & Bacon. (2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful