SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

(1.L. 2 . Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. (1.). konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. Develop mental physical education for all children (4th edition). IL: pembentangan dan Human Kinetics.C. Boston: Allyn & Bacon. perbincangan . (1.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. D. (2003). 2. Setelah Champaign. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.J. Secara kumpulan berlima. Baley.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Gallahue. D. Gallahue. 2.L.A (1976).A & Field.3) 4. (2. (3. Power Point 3. F.). Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.3) Mengurus masa. 2. Nota/Bahan edaran 2. 2. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. Boston: Allyn & Bacon. Physucal Education and physical educator (2 ed. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. & Donnelly. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. 1. emosi dan tekanan secara berkesan. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. D.

1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. IL: Human Kinetics. 2. disimpan di dalam Champaign. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. (2. Kelly. (6. (1.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. IL : Brown & Benchmark 3 . penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani.J. F. • Konsep kesepaduan. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. Gallahue.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly.E. (7. L. 2. (2004).2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. (1. Nota/Bahan edaran 2. IL: portfolio.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. 1.D. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. V. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2. Power Point 3. (1996). Secara kumpulan berlima. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Dubuque.C. Champaign. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. & Melograno. (2003).L. Human Kinetics.

Nota/Bahan edaran 2. (1988).J. (2.E. based approach. Physucal Education and physical educator (2 ed. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 1. (6.4) 1. (1. Kelly.J. (2004). Boston: Allyn & Bacon. Shah Alam : 4 .A (1976). & Melograno. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.A & Field.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2.). V.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. 3.(1. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. D. Developing the 2. Champaign. L. IL: Human Kinetics. Power Point 3. Baley. 2.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Secara kumpulan berlima.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. Wee Eng Hoe. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan).1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.

Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. & Pensyarah untuk Melograno.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Kelly. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. 3. V. semakan. Secara kumpulan berlima. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.A (1976).A & Field. 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti.J. (2004). (7. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. Nota/Bahan edaran 2. 2. IL: Human Kinetics. (1. 5 . Champaign. 1. Baley. (1.E. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Power Point 3.). Physucal Education and physical educator (2 ed. Boston: Allyn & Bacon. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1.J. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. D. L. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.

2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Kelly. Hasil tugasan (2004). IL: Human Kinetics. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. 1.5) Rujukan: 1.A & Field.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. Power Point 3. Secara berpasangan. Power Point 3. Champaign. dan ‘Soft Copy’/ 2. Physucal 2. & Melograno.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian.J. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. kaedah dan strategi: • Reciprocal. Nota/Bahan edaran 2. ISL (1 jam) 1. (7.J.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. curriculum: An achievementbased approach. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. D. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Tayangan video/ slaid 6 . (1. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. BSPP : 1. V. L. Catatan BSPP : 1. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. kaedah dan strategi P & P PJ. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. (1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. M7 Strategi.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Nota/Bahan edaran 2. Secara kumpulan berlima. (1.A (1976). • Penemuan Terbimbing. 2. • Kaedah Penyelesaian Masalah. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Baley. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. (1. 3.).E.

IL: Human Kinetics. Thomas. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Maklumat disimpan di dalam portfolio. (2002). Tayangan video/ slaid 7 . Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).M. Kaedah Kemahiran Berfikir. Kaedah Kecerdasan Pelbagai..T. Maklumat dibentang dan dibincangkan. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. Mosston. Kaedah Kajian Masa Depan. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. Catatan Rujukan: 1. K. Secara kumpulan berlima.R.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. BSPP : 1. (2. S. Kaedah Pembelajaran Koperatif. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Lee. M. Kaedah Pembelajaran Masteri. Champaign. Teaching physical education (5th ed. (1. kaedah dan strategi. 2.. 1. & Ashworth. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. CA: Benjamin Cummings. (2. Power Point 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. kandungan folio P & P.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. (2003). Kaedah Belajar Cara Belajar. J. 3. A. & Thomas. Nota/Bahan edaran 2..) San Francisco.

D.). 3.. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. CA: Benjamin Cummings. (2003). 2. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. Lee. IL: Human Kinetics. Champaign. di dalam portfolio 2. Teaching physical education (5th ed. K. Physucal Education and physical educator 3.T.) San Francisco. Ashworth. J. (2002). kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. & Thomas. Baley. 3. Catatan Rujukan: 1.A (1976). ISL (1 jam) 2. 4. Rumusan. RPH yang (2 ed.R. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. Refleksi pelajar.M. M.J. Perbincangan dua hala. A.A & Field. 5.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Thomas.. & setelah disemak. Mosston. S. Tunjuk cara dan demonstrasi.

4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. A. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. 3.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. (6. Tunjuk cara dan demonstrasi. 2.M. Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). (2003). amali aktiviti P & P.. Refleksi pelajar. Mosston. (8.Peralatan berkaitan tajuk P & P. IL: Human Kinetics. 4. Thomas.) San Francisco. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed.. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. 3.A (1976). Pengajaran Mikro.). Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. (2. 2. (2. 5. Lee.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. S. K. 9 . kaedah dan strategi. Champaign.. Secara kumpulan berlima. & Thomas.A & Field. Catatan BSPP : 1.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. ed. (1. Perbincangan dua hala.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. (1. CA: Benjamin Cummings. & Ashworth. Physucal 2.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.T. Rumusan. 2. J. RPH yang (2002).R. D. M. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1.J.

Champaign. M13 2.) San Francisco.A & Field.R. Perbincangan dua hala. 2. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. 4. M. (8. & Ashworth.T.).M. A. (2003). S. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. D. Boston: Allyn & Bacon. 10 .. CA: Benjamin Cummings. Mosston. 3.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. J. Thomas. IL: Human Kinetics. Tunjuk cara dan demonstrasi..5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 5. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Baley. K.A (1976). RPH yang (2002). Physucal Education and physical educator (2 ed. 1. Refleksi pelajar.J. ed. Alat Perakam video Rujukan: 1.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. BSPP : 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. Secara kumpulan berlima. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (6. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 3.. & Thomas. 3. Lee. 2. (2.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 2. Rumusan.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

Lee. Catatan BSPP : 1. 3. Rumusan.A & Field.T. ISL (1 jam) 1. 2. Teaching physical education (5th ed.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.J. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). (2002). 5.. 3. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Champaign.A (1976). Boston: Allyn & Bacon. Refleksi pelajar. Peralatan berkaitan tajuk P & P.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. A.. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . Thomas.) San Francisco. 2. 4. M.. K.M. Mosston. (2. CA: Benjamin Cummings.). Alat Perakam video Rujukan: 1. IL: Human Kinetics. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. (6.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. J. 2. Baley. (8. S. & Thomas. 2. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Tunjuk cara dan demonstrasi. (2003). D. Physucal Education and physical educator (2 ed.R. & Ashworth. Secara kumpulan berlima. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Perbincangan dua hala.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

& Thomas. Tunjuk cara dan demonstrasi. Champaign. 2. Mosston. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 2. (8. Boston: Allyn & Bacon. 5.A (1976). Refleksi pelajar.T.A & Field. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Perbincangan dua hala. Physucal Education and physical educator (2 ed. Alat Perakam video Rujukan: 1.. Baley.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 3. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . M.R. Rumusan.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. K. (2.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.) San Francisco. CA: Benjamin Cummings. Thomas. (2002). Lee. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. J. 4. IL: Human Kinetics. S. 2. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (2003). ISL (1 jam) 1. & Ashworth..M. 3. 3.). Catatan BSPP : 1.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Secara kumpulan berlima. A. Teaching physical education (5th ed. D. (6.J. 2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

M. & Ashworth. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 .T. 2.A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.. Rumusan.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Tunjuk cara dan demonstrasi. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Lee.J. Baley. (2003). Catatan BSPP : 1. ISL (1 jam) 1.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Boston: Allyn & Bacon. 2. Champaign. A. Refleksi pelajar. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics. (6.. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Secara kumpulan berlima. 2. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (8. Teaching physical education (5th ed.). (2. (2002). Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. Mosston. Perbincangan dua hala. 3. J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2. Thomas.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. S. D. M.) San Francisco.R. 4. K.. 5. & Thomas.A & Field.

RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Teaching physical education (5th ed. Alat Perakam video Rujukan: 1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).M. 5.J.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). S. 3. Refleksi pelajar.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Catatan BSPP : 1. M. Mosston.) San Francisco. (2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.. & Thomas. 2. 4. (6. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Thomas.). & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . Lee. Rumusan. 2. IL: Human Kinetics. (8. D.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 3. 3. K..T.A (1976).. ISL (1 jam) 1. (2003). Secara kumpulan berlima.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baley. (2002). CA: Benjamin Cummings. Champaign. J. Tunjuk cara dan demonstrasi. Boston: Allyn & Bacon. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 2.R. Perbincangan dua hala. A.

A (1976). CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . (1.A & Field. S.). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. Mosston. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.J. Perbincangan dua hala. Refleksi pelajar. 3. 2. 5.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. (2002). Physucal Education and physical educator (2 ed. Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. Baley. Secara kumpulan berlima. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Peralatan berkaitan tajuk P & P.. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (2.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. ISL (1 jam) 1. 4. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Boston: Allyn & Bacon.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Rumusan.) San Francisco. (1.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. (1. 2. & Ashworth. M. Teaching physical education (5th ed. Catatan BSPP : 1. D. (6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful