SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

L. Boston: Allyn & Bacon. Gallahue. Nota/Bahan edaran 2. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Gallahue. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Physucal Education and physical educator (2 ed. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.). Develop mental physical education for all children (4th edition).L. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. 2. & Donnelly. (1.J.C. D. 2. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. (1. Secara kumpulan berlima. D.A & Field. F. D. (2003). Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. Boston: Allyn & Bacon.3) 4. 2.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. Power Point 3. IL: pembentangan dan Human Kinetics.A (1976). Baley. Setelah Champaign.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. (1. perbincangan . teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. 1.3) Mengurus masa. (2.). (3. 2. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. emosi dan tekanan secara berkesan. 2 .

Dubuque. (1996). (1. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). (2004).J. Gallahue.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. (1. 2. Power Point 3.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Kelly. V.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. (2003). penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Human Kinetics.E. IL: portfolio. Champaign. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. F.D. 2. (2. IL: Human Kinetics.C. Nota/Bahan edaran 2. L. Secara kumpulan berlima.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . (6. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. IL : Brown & Benchmark 3 . Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. (7. • Konsep kesepaduan.L.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. 2. disimpan di dalam Champaign. & Melograno. 1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1.

E.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Developing the 2. 2. Wee Eng Hoe. (2. Physucal Education and physical educator (2 ed.(1. Champaign.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani.). (1. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. based approach. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . & Melograno. Power Point 3. Kelly. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. D.4) 1. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. IL: Human Kinetics. Boston: Allyn & Bacon. Nota/Bahan edaran 2. (6. Baley.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. 1. Shah Alam : 4 . L.A (1976). Secara kumpulan berlima. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). V.J. (1988).J. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. (2004). 3.A & Field.

Baley.). Kelly. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. L. 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti.A (1976). (1. D. semakan.J. IL: Human Kinetics. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. & Pensyarah untuk Melograno. V. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. 2. Champaign. (1. (7. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Power Point 3. 5 . Nota/Bahan edaran 2.A & Field. 1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. 2. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.J.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.E. Secara kumpulan berlima. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Boston: Allyn & Bacon. (2004). Physucal Education and physical educator (2 ed.

• Penemuan Terbimbing.J.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. (1. Kelly. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. (1. • Kaedah Penyelesaian Masalah. M7 Strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. IL: Human Kinetics. 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. D. (7. Hasil tugasan (2004).3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. BSPP : 1.A & Field. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. L.A (1976). kaedah dan strategi: • Reciprocal. Nota/Bahan edaran 2. Catatan BSPP : 1. Tayangan video/ slaid 6 . dan ‘Soft Copy’/ 2. Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Physucal 2. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.E. Nota/Bahan edaran 2. Secara kumpulan berlima. Power Point 3. (1.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Champaign. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon.J. curriculum: An achievementbased approach. Power Point 3. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. 3. & Melograno. ISL (1 jam) 1. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. kaedah dan strategi P & P PJ. V.5) Rujukan: 1.). Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. (1. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. 2. Secara berpasangan.

Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid 7 .4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. Nota/Bahan edaran 2. Thomas. kaedah dan strategi. 1. M. (2003). Kaedah Pembelajaran Koperatif. 3. 2. J. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. & Ashworth. IL: Human Kinetics. S. (2. (2. Kaedah Kajian Masa Depan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Kaedah Pembelajaran Masteri. Kaedah Kemahiran Berfikir.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Power Point 3. K.T. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. CA: Benjamin Cummings. Champaign. Mosston.) San Francisco. Maklumat dibentang dan dibincangkan. Lee.. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). BSPP : 1. Catatan Rujukan: 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. Teaching physical education (5th ed. (1. & Thomas. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. (2002).M. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Kaedah Belajar Cara Belajar.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Maklumat disimpan di dalam portfolio.R. A. kandungan folio P & P...

RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Teaching physical education (5th ed. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Thomas.M. 3. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. (2003).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. A.. Ashworth. Champaign. Lee.J. Mosston. Perbincangan dua hala. RPH yang (2 ed. K. Tunjuk cara dan demonstrasi. IL: Human Kinetics. CA: Benjamin Cummings.T. Refleksi pelajar. 4.A (1976). 2.) San Francisco. Catatan Rujukan: 1.R. & setelah disemak.A & Field. M. (2002). 5.. Baley. D. S.. ISL (1 jam) 2. 3. Physucal Education and physical educator 3. di dalam portfolio 2. J. Rumusan. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). & Thomas.

2. IL: Human Kinetics. K. Refleksi pelajar. (1. 5. Pengajaran Mikro. & Ashworth. Lee.). (2003).R.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. amali aktiviti P & P.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed.T. M. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. & Thomas.Peralatan berkaitan tajuk P & P.A (1976). 3. Perbincangan dua hala.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. D. 2. (6.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Champaign. kaedah dan strategi. Tunjuk cara dan demonstrasi. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2. Baley. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. RPH yang (2002). Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Rumusan.. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. 3. (2. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. 4.A & Field.. Mosston.M.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1.. S. A. Secara kumpulan berlima. (8. CA: Benjamin Cummings. 2. ed.J. Catatan BSPP : 1. J. 3. Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 9 . Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak.) San Francisco. (1. Physucal 2.

3. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. D. BSPP : 1.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif..M. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). A. 3. Mosston. Refleksi pelajar. 1.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (6. CA: Benjamin Cummings. 2. J. Perbincangan dua hala.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. K. Thomas. Rumusan. & Ashworth. RPH yang (2002).J. M.R. Champaign.) San Francisco. S. Secara kumpulan berlima.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (8. (2. Baley. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 4. 10 .. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1..A (1976). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Lee. ed. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Physucal Education and physical educator (2 ed. Tunjuk cara dan demonstrasi.). & Thomas. 5. IL: Human Kinetics. 2. (2003).T. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. M13 2. 2. Boston: Allyn & Bacon.A & Field.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

D. & Ashworth.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (6.M. Lee. (2003). Mosston. Catatan BSPP : 1. K.A (1976). 4. Rumusan.J. J. Perbincangan dua hala. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . Refleksi pelajar. Physucal Education and physical educator (2 ed. Tunjuk cara dan demonstrasi.T..5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. M.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. 2. Teaching physical education (5th ed. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). S. Baley. 3. (2002). Boston: Allyn & Bacon. 2. 3. IL: Human Kinetics. (8. 2. 2. Secara kumpulan berlima.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Alat Perakam video Rujukan: 1. A. & Thomas. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. ISL (1 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).). Peralatan berkaitan tajuk P & P. 5. Thomas.A & Field.R. 3.) San Francisco. CA: Benjamin Cummings.. (2. Champaign.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Catatan BSPP : 1. K. Baley. 5.T. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Refleksi pelajar.. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 4. Boston: Allyn & Bacon. ISL (1 jam) 1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). A. Tunjuk cara dan demonstrasi.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (2002). (2003).J.A & Field. Secara kumpulan berlima. & Ashworth. S. J. 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Mosston.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. D. & Thomas. Rumusan.M. Thomas. (8.) San Francisco. IL: Human Kinetics. 2. Perbincangan dua hala. M. 3. (6. Champaign. Teaching physical education (5th ed. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2..3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.). pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 .R. Physucal Education and physical educator (2 ed.A (1976).. 2. 3.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. CA: Benjamin Cummings. Lee.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.M.J. (2. Physucal Education and physical educator (2 ed..T. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 3. Mosston. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. J.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 4. (2002). pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . D. M. 2. IL: Human Kinetics. Perbincangan dua hala. Tunjuk cara dan demonstrasi. S. Lee. A. Champaign. K. ISL (1 jam) 1.). 2.. & Ashworth. (8.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 5. 3.) San Francisco. Boston: Allyn & Bacon. Alat Perakam video Rujukan: 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). & Thomas.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Thomas. 3. CA: Benjamin Cummings. 2. (2003). Baley.. (6. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).R. Catatan BSPP : 1. Rumusan. Secara kumpulan berlima. Refleksi pelajar. Teaching physical education (5th ed.A & Field.A (1976).

Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Champaign. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 3. Teaching physical education (5th ed.A & Field. Alat Perakam video Rujukan: 1. 3. CA: Benjamin Cummings. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Tunjuk cara dan demonstrasi. 5. M. S. Peralatan berkaitan tajuk P & P. (2003). A. (2002).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. K.T. Perbincangan dua hala. 2. 3. (6.J. Secara kumpulan berlima.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Baley.M. Catatan BSPP : 1. 4. Physucal Education and physical educator (2 ed. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . 2... (8. 2. 2.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).) San Francisco.). & Thomas.R. J. Refleksi pelajar. Boston: Allyn & Bacon. & Ashworth.. Thomas. Lee. Mosston.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. D. IL: Human Kinetics. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. ISL (1 jam) 1. Rumusan.A (1976). (2.

2.) San Francisco. (2.J.A (1976). Alat Perakam video Rujukan: 1. Perbincangan dua hala.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. 4. Refleksi pelajar. Boston: Allyn & Bacon. (6. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. CA: Benjamin Cummings.. ISL (1 jam) 1.). Rumusan. (1.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 .A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 2. (2002). 2. (1. 2. Secara kumpulan berlima. (1. & Ashworth.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. Mosston. D. Baley. Teaching physical education (5th ed. 5. S. Physucal Education and physical educator (2 ed. Tunjuk cara dan demonstrasi. Catatan BSPP : 1. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. M.