SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

A & Field. D.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. (3. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. perbincangan . emosi dan tekanan secara berkesan. D. 2. Gallahue.C. Setelah Champaign. (1.).1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. Develop mental physical education for all children (4th edition). Gallahue. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. F. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Power Point 3. (1. Baley. Secara kumpulan berlima. 2. Boston: Allyn & Bacon. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.).3) 4.L. D. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. (2003). IL: pembentangan dan Human Kinetics. & Donnelly. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. (2. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 2. Nota/Bahan edaran 2.J.A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed. 1.L. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2 . (1.3) Mengurus masa. Boston: Allyn & Bacon.

Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. L. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. • Konsep kesepaduan. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). 2. (1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. IL: Human Kinetics. Human Kinetics. (6. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. (1996). F.1) physical education curriculum: An achievementbased approach.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. 2. IL: portfolio. Nota/Bahan edaran 2. (2004). Power Point 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Kelly.D.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik.J. (7. Dubuque. (2.C. & Melograno.E. V. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). Secara kumpulan berlima. (1. disimpan di dalam Champaign.L. 1. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . IL : Brown & Benchmark 3 . (2003).1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. Gallahue. Champaign. 2.

J. Kelly. Champaign.4) 1. Power Point 3. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. Nota/Bahan edaran 2. V. Developing the 2. based approach.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. 3. (2. Secara kumpulan berlima. L. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. Boston: Allyn & Bacon. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan).3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani.A & Field. (2004). Wee Eng Hoe. D.). 1. Baley.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. (1. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . IL: Human Kinetics. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2. (6. (1988).(1.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.E. Shah Alam : 4 . & Melograno.A (1976).J.

Physucal Education and physical educator (2 ed. (1. Kelly. Nota/Bahan edaran 2. L. Secara kumpulan berlima. D. 5 .A & Field.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. Boston: Allyn & Bacon. Baley. (7.A (1976). (2004). Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. (1. 3. 1. Champaign. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. 2. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.J. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. IL: Human Kinetics.E. & Pensyarah untuk Melograno. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.J. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. V. semakan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Power Point 3.).

(7. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. Power Point 3. Nota/Bahan edaran 2. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. Nota/Bahan edaran 2.E. Power Point 3. (1. 3. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. L.A & Field.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Kelly. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi.5) Rujukan: 1. Baley. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. • Penemuan Terbimbing.). kaedah dan strategi P & P PJ. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon.J. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Hasil tugasan (2004). kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Secara berpasangan. (1.J. 2. D. M7 Strategi. • Kaedah Penyelesaian Masalah.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. 1. Tayangan video/ slaid 6 . Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. Catatan BSPP : 1. curriculum: An achievementbased approach. V. Physucal 2. ISL (1 jam) 1. IL: Human Kinetics.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. kaedah dan strategi: • Reciprocal. dan ‘Soft Copy’/ 2. (1. (1.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. & Melograno.A (1976). Champaign. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. BSPP : 1.

Kaedah Kecerdasan Pelbagai. (1. Kaedah Kajian Masa Depan. IL: Human Kinetics. Kaedah Belajar Cara Belajar. Teaching physical education (5th ed.T. Maklumat dibentang dan dibincangkan. (2. BSPP : 1. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. 2. Champaign. & Ashworth. Thomas. Kaedah Pembelajaran Koperatif.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. (2002). M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.. Kaedah Kemahiran Berfikir.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. CA: Benjamin Cummings. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. J. Nota/Bahan edaran 2.R. Mosston. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). M.. & Thomas. Tayangan video/ slaid 7 .1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. 3. 1. Secara kumpulan berlima. Kaedah Pembelajaran Masteri.. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. Catatan Rujukan: 1. K. (2. Power Point 3.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran.) San Francisco. Maklumat disimpan di dalam portfolio. A. Lee. kaedah dan strategi.M. S. (2003). kandungan folio P & P.

) San Francisco. Ashworth. M. A. 3.M. RPH yang (2 ed. 4. S. Baley.T. Teaching physical education (5th ed. & Thomas. J. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 .A (1976). K.. IL: Human Kinetics.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi.. 3. CA: Benjamin Cummings.R. Tunjuk cara dan demonstrasi. Refleksi pelajar. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Lee. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan dua hala. Mosston. Champaign. Physucal Education and physical educator 3. D. 5.. Catatan Rujukan: 1. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003). di dalam portfolio 2. ISL (1 jam) 2.). Rumusan. 2.A & Field. & setelah disemak.J. (2002). Thomas.

T. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran.. ed. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. (2003).Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. K. 4.Peralatan berkaitan tajuk P & P. Mosston. 9 .R.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Tunjuk cara dan demonstrasi.J. Thomas. 2. S.M.) San Francisco. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. RPH yang (2002).5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1.A (1976). kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. 3. & Thomas. CA: Benjamin Cummings. (2. Champaign.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). & Ashworth.). (1.. amali aktiviti P & P. Rumusan. (6. Perbincangan dua hala. Pengajaran Mikro. 5. Lee.. J. D. 2. (8. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). A. (1. Secara kumpulan berlima. Catatan BSPP : 1. 3.A & Field. IL: Human Kinetics. Physucal 2. Refleksi pelajar. (2.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. M. Baley. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. kaedah dan strategi.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. 2.

T. CA: Benjamin Cummings. Thomas. RPH yang (2002).5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Rumusan. Peralatan berkaitan tajuk P & P. S. 4. 1.A & Field. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. ed. & Thomas. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003). 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. D. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.). (2. 3. BSPP : 1. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. Baley.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.R..Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.A (1976). 10 . K. & Ashworth. Physucal Education and physical educator (2 ed. Mosston. Champaign. A. Boston: Allyn & Bacon. Alat Perakam video Rujukan: 1. Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics. 3. M13 2. 2. (6. J. (8.. M. Perbincangan dua hala. 5. Tunjuk cara dan demonstrasi.) San Francisco.M.. Lee. 2. Refleksi pelajar.J.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi.T.R..M. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).A (1976). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (6.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.) San Francisco. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. S. Mosston.J. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Rumusan. Boston: Allyn & Bacon. (2.). 2. Secara kumpulan berlima. Perbincangan dua hala. & Thomas. 2.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. J. ISL (1 jam) 1.. A. 2. Refleksi pelajar. D. Champaign. Baley. K. 5. Physucal Education and physical educator (2 ed. Peralatan berkaitan tajuk P & P. & Ashworth. Teaching physical education (5th ed. 3. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Thomas. (8. 3. 2. 3. M. Alat Perakam video Rujukan: 1. IL: Human Kinetics. (2002).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (2003).A & Field. 4. Catatan BSPP : 1. Lee. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

Champaign. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).). Refleksi pelajar. S.A & Field. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . M.. (2002). K.R.A (1976). 5.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. Secara kumpulan berlima.. ISL (1 jam) 1. 3. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Physucal Education and physical educator (2 ed. (2. Baley. & Thomas. 2. CA: Benjamin Cummings. A. Boston: Allyn & Bacon. Alat Perakam video Rujukan: 1. D. (8.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. 2. Lee.M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Tunjuk cara dan demonstrasi. IL: Human Kinetics. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003). Perbincangan dua hala. Teaching physical education (5th ed. Thomas. 3. (6. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2..J.T. 3.) San Francisco. J. & Ashworth. 4. Catatan BSPP : 1. Mosston. Rumusan.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. S. D. 3. 2. A. Tunjuk cara dan demonstrasi. & Thomas.. CA: Benjamin Cummings. Teaching physical education (5th ed. 5. (2.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.).. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. Secara kumpulan berlima. Physucal Education and physical educator (2 ed. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (2003). Champaign. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 .M. Refleksi pelajar. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Lee.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.T. (2002). IL: Human Kinetics.A (1976). 2. & Ashworth.J. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. M. (8. 2.A & Field.) San Francisco. J. Thomas. Baley.R. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 4. ISL (1 jam) 1. (6. Rumusan. K. Catatan BSPP : 1. 2. Mosston. 3. Boston: Allyn & Bacon. Perbincangan dua hala.

ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima. 2. Lee.J.A & Field. 2. Boston: Allyn & Bacon. D. Rumusan. 4.A (1976). & Thomas. Baley.. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Perbincangan dua hala.) San Francisco. Refleksi pelajar. Tunjuk cara dan demonstrasi. 2. M. Peralatan berkaitan tajuk P & P. A. IL: Human Kinetics. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. CA: Benjamin Cummings.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Alat Perakam video Rujukan: 1. 5. (2002).M. (8. 3.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (2003).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. K. (2. & Ashworth. Champaign. 2. 3. Catatan BSPP : 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (6.). Teaching physical education (5th ed.R. S. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Thomas.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 ...T. 3. Mosston.

M. Tunjuk cara dan demonstrasi. (1.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. (2002). 2. Refleksi pelajar. S. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (1. D.).) San Francisco. 2. Catatan BSPP : 1.. Physucal Education and physical educator (2 ed. Secara kumpulan berlima. Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. CA: Benjamin Cummings. 3. Rumusan. Boston: Allyn & Bacon. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Teaching physical education (5th ed. (2.J.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. & Ashworth. ISL (1 jam) 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. (1. Perbincangan dua hala.A (1976). 5. 2.A & Field. 4. Baley.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 .5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Mosston. (6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful