SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

Boston: Allyn & Bacon. 2. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. 2. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.). IL: pembentangan dan Human Kinetics. perbincangan .L. (1.J.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. Nota/Bahan edaran 2. emosi dan tekanan secara berkesan.). Secara kumpulan berlima. Baley. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. 2.3) 4. D. (2. Gallahue. D. (2003). D. (1. (1. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Boston: Allyn & Bacon.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Gallahue. Develop mental physical education for all children (4th edition). 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. & Donnelly. Setelah Champaign.A & Field. 1. (3. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.C. 2 . Power Point 3.A (1976).3) Mengurus masa.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1.L. F.

& Melograno. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 2. Kelly. Power Point 3. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). 1. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition).E. (7. (1. Champaign. (1. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. Dubuque. (1996). IL: portfolio.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. • Konsep kesepaduan.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. Gallahue. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Nota/Bahan edaran 2. (6.L. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.C. 2. Secara kumpulan berlima. V. (2. 2.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (2004). Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . L. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1.J. Human Kinetics.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani.D. F. (2003). IL: Human Kinetics. IL : Brown & Benchmark 3 . disimpan di dalam Champaign.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik.

pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. L.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid. (6.J. (2004). 2.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. V.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. D.(1. (1.J. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.).A & Field. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (1988). Shah Alam : 4 .3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Power Point 3. IL: Human Kinetics. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . Wee Eng Hoe. Baley. Developing the 2. Champaign. 1. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). & Melograno. (2.A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed.E. Secara kumpulan berlima. Kelly. Boston: Allyn & Bacon. 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. based approach.4) 1. Nota/Bahan edaran 2.

(7.A (1976). Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. Nota/Bahan edaran 2. (1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. Secara kumpulan berlima. L. D. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. semakan. 3. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Physucal Education and physical educator (2 ed.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Kelly. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. & Pensyarah untuk Melograno.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1.J.A & Field. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. 1. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. 2. V. 5 .E.).J. Baley. 2. Champaign. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. (2004). (1. Power Point 3. IL: Human Kinetics. Boston: Allyn & Bacon. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.

Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. • Penemuan Terbimbing.J. Champaign. Nota/Bahan edaran 2. IL: Human Kinetics.J. Secara berpasangan. (1. Secara kumpulan berlima. ISL (1 jam) 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. (1. 1.E. (1.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.5) Rujukan: 1. D. L. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. M7 Strategi.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Power Point 3. Nota/Bahan edaran 2. 3. & Melograno. BSPP : 1. Power Point 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik.). hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian.A & Field. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Baley. dan ‘Soft Copy’/ 2.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. kaedah dan strategi P & P PJ. V.A (1976). • Kaedah Penyelesaian Masalah. (1.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. curriculum: An achievementbased approach. Kelly. Physucal 2. kaedah dan strategi: • Reciprocal. (7. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Tayangan video/ slaid 6 . Catatan BSPP : 1. Hasil tugasan (2004). Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester.

Maklumat dibentang dan dibincangkan. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. Tayangan video/ slaid 7 .) San Francisco..1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). kaedah dan strategi. (2002). Kaedah Kajian Masa Depan. K. J. BSPP : 1. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.M.T. Kaedah Pembelajaran Masteri. kandungan folio P & P. Secara kumpulan berlima. Maklumat disimpan di dalam portfolio. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. (2003).. Power Point 3.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. M. (2.R. 2. Teaching physical education (5th ed. Mosston. S. (1. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. IL: Human Kinetics. & Ashworth. & Thomas. (2. 3. Lee. Kaedah Belajar Cara Belajar. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Nota/Bahan edaran 2. Champaign.. Kaedah Pembelajaran Koperatif. Catatan Rujukan: 1. CA: Benjamin Cummings. A.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. Kaedah Kemahiran Berfikir. 1.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Thomas. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.

Physucal Education and physical educator 3. 4. Ashworth. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. Baley. 3. IL: Human Kinetics. & setelah disemak. RPH yang (2 ed. K. Champaign. 2. ISL (1 jam) 2.).J. Lee.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. J. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Thomas. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (2002).) San Francisco. Tunjuk cara dan demonstrasi.A (1976). S.. CA: Benjamin Cummings. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. A.A & Field. Teaching physical education (5th ed.T. Rumusan. di dalam portfolio 2. 5. D. Mosston. M.R.M. Catatan Rujukan: 1. (2003).. & Thomas. 3. Refleksi pelajar. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Perbincangan dua hala..

) San Francisco. (1. 2.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. Thomas. 2. 3. 4.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. D.M. (8. M. J. Physucal 2. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. & Thomas. & Ashworth. (1. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Rumusan. Baley. amali aktiviti P & P. Refleksi pelajar.A & Field. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). S. Perbincangan dua hala. Pengajaran Mikro. 5. (2003). A. Champaign. ed. 3. (2. (2. CA: Benjamin Cummings. Melaksanakan sesi penyediaan RPH..R. Tunjuk cara dan demonstrasi. K. Catatan BSPP : 1.J. Secara kumpulan berlima. Mosston. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon.. IL: Human Kinetics. 9 .3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. kaedah dan strategi.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. (6. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1.). Lee. 3.Peralatan berkaitan tajuk P & P. 2.T.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.A (1976).. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. RPH yang (2002).

S. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2. Boston: Allyn & Bacon. J. Baley. ed. & Ashworth.M. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 3. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. CA: Benjamin Cummings. M13 2. 2. Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.A & Field. Peralatan berkaitan tajuk P & P.J. 2.A (1976). Perbincangan dua hala. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. IL: Human Kinetics.) San Francisco. Refleksi pelajar. 4. (8. 10 . K. Tunjuk cara dan demonstrasi. 3. Physucal Education and physical educator (2 ed. BSPP : 1. Mosston. & Thomas.. A.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (6.). 5. 3. (2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). M. Secara kumpulan berlima. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 1. Champaign.T. (2003).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Lee..R. Alat Perakam video Rujukan: 1.. Rumusan. D.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. RPH yang (2002).

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

Catatan BSPP : 1.A (1976). Lee.T. Rumusan.). Champaign. D. (6. 4. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).J. Secara kumpulan berlima. CA: Benjamin Cummings. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Perbincangan dua hala. 3. M. (2003). 2. Baley.A & Field. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (8. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.. 3.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Thomas.) San Francisco. Mosston. 2. J. ISL (1 jam) 1.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 2..5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.. (2002). K. (2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). A. 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. & Ashworth. Alat Perakam video Rujukan: 1. 5. Tunjuk cara dan demonstrasi.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.R. Boston: Allyn & Bacon. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. IL: Human Kinetics.M. 3. S. Teaching physical education (5th ed. Physucal Education and physical educator (2 ed. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . & Thomas. Refleksi pelajar.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

3. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . 3. Secara kumpulan berlima. (2.M. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. J. Catatan BSPP : 1. S.) San Francisco. 5. A. Physucal Education and physical educator (2 ed. (8. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Rumusan. 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). (2003).5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.J. Champaign..Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran..5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.R.T. 2. Refleksi pelajar. ISL (1 jam) 1. & Thomas. Thomas.A (1976).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.. (6. Baley. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). K. Mosston. CA: Benjamin Cummings. 4. Perbincangan dua hala. IL: Human Kinetics. Alat Perakam video Rujukan: 1. & Ashworth. Boston: Allyn & Bacon. M.A & Field. Lee. Teaching physical education (5th ed.). 2. D. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (2002).

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

3.T. (8. Secara kumpulan berlima. M. Teaching physical education (5th ed.M. Perbincangan dua hala. Champaign. (2002). & Thomas. 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 4. J. (2. 3. (2003). Thomas. Lee. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . 3. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. S. 2. Boston: Allyn & Bacon.). Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Physucal Education and physical educator (2 ed.A (1976). A.. Alat Perakam video Rujukan: 1.R.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D.A & Field. Baley. 2. 5.) San Francisco.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. K. CA: Benjamin Cummings. (6..Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Tunjuk cara dan demonstrasi. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). IL: Human Kinetics. Catatan BSPP : 1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.. & Ashworth.J. ISL (1 jam) 1. Refleksi pelajar. Rumusan. Mosston.

ISL (1 jam) 1.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Champaign. 3. Mosston. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (2. D.A & Field. IL: Human Kinetics.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Perbincangan dua hala. (2003). K.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. A.R. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.) San Francisco.. & Ashworth. Lee. (6. 3. 4. Baley. 2.J. 2. 2. Refleksi pelajar. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Thomas. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). (8. S. J. Boston: Allyn & Bacon. Peralatan berkaitan tajuk P & P. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 .A (1976). Alat Perakam video Rujukan: 1. Tunjuk cara dan demonstrasi.T.. 5. Teaching physical education (5th ed..). Catatan BSPP : 1. M. CA: Benjamin Cummings. Physucal Education and physical educator (2 ed. & Thomas. (2002). Secara kumpulan berlima. 3. Rumusan.M.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.

Perbincangan dua hala. Boston: Allyn & Bacon. 2. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro..3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. 3. Refleksi pelajar. Alat Perakam video Rujukan: 1.). 4.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Catatan BSPP : 1.A & Field. Secara kumpulan berlima. Rumusan.) San Francisco.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. (6. Tunjuk cara dan demonstrasi. CA: Benjamin Cummings. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. & Ashworth. 2. 2. (1. 5. Baley. (2. ISL (1 jam) 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). (1.J. S. D. Peralatan berkaitan tajuk P & P.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. Mosston. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Physucal Education and physical educator (2 ed. (2002).A (1976). Teaching physical education (5th ed.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (1. M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful