SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

F.L.A & Field.). D. 2. (2003).L.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1.3) Mengurus masa. (1.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. perbincangan . Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. Physucal Education and physical educator (2 ed.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. & Donnelly. (1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (3. Nota/Bahan edaran 2. (1. Develop mental physical education for all children (4th edition). D. Gallahue. 2 . 2. emosi dan tekanan secara berkesan.C. Setelah Champaign. Gallahue. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. D. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. (2.3) 4.). Secara kumpulan berlima.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. 2. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.A (1976). hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. 2. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. Boston: Allyn & Bacon. 1. Boston: Allyn & Bacon. IL: pembentangan dan Human Kinetics. Power Point 3. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.J. Baley. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.

& Melograno. Kelly. Nota/Bahan edaran 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.1) physical education curriculum: An achievementbased approach.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. Secara kumpulan berlima. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. (2003). 2. Dubuque. (6. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. L. (7. V. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). • Konsep kesepaduan.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (1. (2004). Power Point 3. IL: portfolio. Champaign.L. IL : Brown & Benchmark 3 . 2. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. IL: Human Kinetics. (2.C. Gallahue.D.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. (1.J. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. F. 2. Human Kinetics.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. disimpan di dalam Champaign. 1. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan .E. education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). (1996).3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi.

1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. Boston: Allyn & Bacon. IL: Human Kinetics.J. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). Wee Eng Hoe. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. D.J.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Champaign. Secara kumpulan berlima.(1. 1. Developing the 2. & Melograno.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. Kelly. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.). L. (2004). 3.A & Field. Shah Alam : 4 . 2. Baley. (1. (6.E. Physucal Education and physical educator (2 ed. V. (1988). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (2. Power Point 3.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.4) 1.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. based approach. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan .A (1976).

J. (1.). Nota/Bahan edaran 2.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian.E. 3. D. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. semakan. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. L.A & Field. IL: Human Kinetics.J.A (1976). 2. Champaign. & Pensyarah untuk Melograno. Kelly. V.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. (2004). Secara kumpulan berlima.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. (7. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Power Point 3. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Baley. 1. 2. Physucal Education and physical educator (2 ed. (1. 5 . Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Boston: Allyn & Bacon.

Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. ISL (1 jam) 1. & Melograno. dan ‘Soft Copy’/ 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Nota/Bahan edaran 2. • Penemuan Terbimbing. (1. Physucal 2. kaedah dan strategi P & P PJ. Secara kumpulan berlima. (1. (7.J. (1.J.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. 2. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Hasil tugasan (2004).A (1976). IL: Human Kinetics. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Secara berpasangan. Catatan BSPP : 1. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. • Kaedah Penyelesaian Masalah.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1.). Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. Power Point 3. Champaign. BSPP : 1. Tayangan video/ slaid 6 .A & Field. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. L. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. D. Baley. Power Point 3. 1. V. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. curriculum: An achievementbased approach. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. kaedah dan strategi: • Reciprocal. Nota/Bahan edaran 2.E.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. Kelly. 3.5) Rujukan: 1. M7 Strategi. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. (1.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik.

Maklumat dibentang dan dibincangkan. (2. Lee.M. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. K. BSPP : 1.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. 3. Kaedah Kajian Masa Depan. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).. J. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. 1. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual.) San Francisco..T. Champaign. Tayangan video/ slaid 7 . pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Nota/Bahan edaran 2. 2. Teaching physical education (5th ed. & Ashworth. kaedah dan strategi. Power Point 3. M. Kaedah Pembelajaran Koperatif. Catatan Rujukan: 1..Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. IL: Human Kinetics.R. Kaedah Pembelajaran Masteri. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (1. (2002). (2003). (2. kandungan folio P & P. Kaedah Kemahiran Berfikir. Thomas. Kaedah Belajar Cara Belajar. S. Mosston. & Thomas. Maklumat disimpan di dalam portfolio. Secara kumpulan berlima. CA: Benjamin Cummings. A.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.

Perbincangan dua hala. Teaching physical education (5th ed. IL: Human Kinetics.. S.M.. K. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Refleksi pelajar. di dalam portfolio 2.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. Thomas. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. M. RPH yang (2 ed. Rumusan. 3. (2003). 3. Champaign. 2. J. Ashworth. D. Tunjuk cara dan demonstrasi. 5.R.J. Lee. Mosston.A (1976).. A. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 4. Baley. CA: Benjamin Cummings. & Thomas.).T. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physucal Education and physical educator 3. & setelah disemak. Catatan Rujukan: 1. M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2002).A & Field. ISL (1 jam) 2.) San Francisco.

(2. (1. Thomas. Baley.Peralatan berkaitan tajuk P & P. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. 2.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. (8.J.R. S. amali aktiviti P & P. CA: Benjamin Cummings. RPH yang (2002). Catatan BSPP : 1.. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. K. 2.A & Field.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. Rumusan..5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Secara kumpulan berlima. 2. Pengajaran Mikro. Champaign. & Ashworth. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. A. (1. (6. Lee. Mosston. Refleksi pelajar. IL: Human Kinetics. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon.A (1976).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. 4. D.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. Tunjuk cara dan demonstrasi.). ed. Perbincangan dua hala. 3.M. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003). M. 3. kaedah dan strategi. J. 5. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.. (2. & Thomas. 9 .T.) San Francisco. Physucal 2. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed.

ed. (2003).R. Refleksi pelajar. Lee. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2.A (1976).J.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Rumusan. 10 . A. Mosston. Champaign. (6. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. (8.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.. 4. & Ashworth. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.A & Field. M13 2. & Thomas. IL: Human Kinetics.. Baley. D.. Alat Perakam video Rujukan: 1.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. M. Thomas. Boston: Allyn & Bacon. 3. 1. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. J. Tunjuk cara dan demonstrasi. CA: Benjamin Cummings. BSPP : 1. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Secara kumpulan berlima. S. 2. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 3. K.).M. Perbincangan dua hala.T. (2. RPH yang (2002). 5.) San Francisco.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

(2002). Rumusan. 4. M. Lee. Tunjuk cara dan demonstrasi. Mosston. Refleksi pelajar. CA: Benjamin Cummings.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 3. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Catatan BSPP : 1.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Alat Perakam video Rujukan: 1. (2. K. Physucal Education and physical educator (2 ed. A. 5. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Thomas.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Champaign. 3. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . 3.J.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. ISL (1 jam) 1.).. Boston: Allyn & Bacon. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.R. 2. D. (2003). (8. 2. Teaching physical education (5th ed. (6. & Ashworth.M..T. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 2. Secara kumpulan berlima. IL: Human Kinetics.A (1976). S. Baley.) San Francisco.. J.A & Field. & Thomas. Perbincangan dua hala. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. 2.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

Baley.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Physucal Education and physical educator (2 ed. IL: Human Kinetics. & Thomas. 4. Boston: Allyn & Bacon.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Teaching physical education (5th ed. 3. J. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. A. Mosston. CA: Benjamin Cummings. (2003). 3. Tunjuk cara dan demonstrasi. 2. Thomas.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. D. ISL (1 jam) 1.). 2. (8. 2. Rumusan.A & Field. Refleksi pelajar. Champaign. S. (6..M. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).) San Francisco. Perbincangan dua hala. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).. Peralatan berkaitan tajuk P & P.R. Alat Perakam video Rujukan: 1. K.J.A (1976). Secara kumpulan berlima. & Ashworth. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 .. (2002). Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Lee. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. (2. 3. 2. 5. Catatan BSPP : 1.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.T. M.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. M.) San Francisco. 2. 3.R.. CA: Benjamin Cummings. (6. Boston: Allyn & Bacon. J. Perbincangan dua hala. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . D. A. Lee. (2003). Catatan BSPP : 1. K. 3. Rumusan.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Secara kumpulan berlima.. (8. ISL (1 jam) 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. & Ashworth. 2. Teaching physical education (5th ed.. Baley.J. Alat Perakam video Rujukan: 1.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. (2. 4. S.). Peralatan berkaitan tajuk P & P. Refleksi pelajar. & Thomas. IL: Human Kinetics. 2. 2. (2002).T. 3. Mosston.A & Field. Champaign. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A (1976).M. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 5. Tunjuk cara dan demonstrasi. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Thomas.

. 2.).A (1976). Teaching physical education (5th ed. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. D. Tunjuk cara dan demonstrasi. CA: Benjamin Cummings. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).T. (2003). K. Lee. Rumusan. (8. Physucal Education and physical educator (2 ed.) San Francisco. 2. Baley. (6. 5. IL: Human Kinetics. & Ashworth. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.. 2. M.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).M.A & Field. 3. ISL (1 jam) 1. Perbincangan dua hala. 3.J. 4. Boston: Allyn & Bacon.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Thomas. A. S.R. 3. (2002). Peralatan berkaitan tajuk P & P.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. & Thomas. 2.. (2. Refleksi pelajar. Champaign. Alat Perakam video Rujukan: 1. Mosston. J. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Secara kumpulan berlima. Catatan BSPP : 1.

Refleksi pelajar.A & Field. 2. Alat Perakam video Rujukan: 1. Perbincangan dua hala. Baley.. (1. D. Rumusan. Teaching physical education (5th ed. 2. 4. 3.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Secara kumpulan berlima. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Catatan BSPP : 1. Tunjuk cara dan demonstrasi.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal.).3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. Mosston. (1. Boston: Allyn & Bacon. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. & Ashworth. ISL (1 jam) 1. 2. CA: Benjamin Cummings.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. (2. M. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (6. S. 5.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed. (2002).J.) San Francisco. (1. Peralatan berkaitan tajuk P & P.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.