SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

A & Field. Power Point 3. Secara kumpulan berlima. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan.3) Mengurus masa.). (1. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Baley. Physucal Education and physical educator (2 ed.C. (3.3) 4.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1. Setelah Champaign. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. F. 2. & Donnelly. Nota/Bahan edaran 2.L. Develop mental physical education for all children (4th edition). 2. Gallahue. D. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. (1. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. Gallahue. 2 . (1. D.). (2.A (1976). 1.J. perbincangan . Boston: Allyn & Bacon.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep.L. (2003).2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Boston: Allyn & Bacon. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. D. 2. 2. emosi dan tekanan secara berkesan. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. IL: pembentangan dan Human Kinetics.

2. Dubuque.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. (2003). education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. • Konsep kesepaduan. (7. (2004). (1. Nota/Bahan edaran 2. (2.J. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). (1996).2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Secara kumpulan berlima. Human Kinetics. V.L.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri. Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan .5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. IL: Human Kinetics. Kelly.E. IL : Brown & Benchmark 3 . penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. (1. L.D. (6. IL: portfolio. Power Point 3. 2. 1. F. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. Gallahue.C. & Melograno. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Champaign. 2. disimpan di dalam Champaign.

A & Field. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan).J. Champaign. Power Point 3. D. (2. Wee Eng Hoe.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. V.). based approach. IL: Human Kinetics. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Physucal Education and physical educator (2 ed. Nota/Bahan edaran 2.J. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.(1.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kelly. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. Secara kumpulan berlima. L.4) 1. 1. 2. Shah Alam : 4 . & Melograno. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. (2004). (1988). (6. Developing the 2. Baley. Boston: Allyn & Bacon. (1.E.A (1976).

IL: Human Kinetics. & Pensyarah untuk Melograno. Power Point 3. (7. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. Kelly. Nota/Bahan edaran 2.A & Field. 1.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Secara kumpulan berlima. (1. (2004).J. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. Champaign.).1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. V.A (1976). Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. 2.E. 5 . M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. D. Baley. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. (1. 3. Boston: Allyn & Bacon.J. L. semakan. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan.

(1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.J. Tayangan video/ slaid 6 . (1. 2. V. BSPP : 1. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. Power Point 3. (1.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1.A & Field. Nota/Bahan edaran 2. 1. D. (1. Baley. • Kaedah Penyelesaian Masalah.J.A (1976). Physucal 2. • Penemuan Terbimbing. IL: Human Kinetics. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. Hasil tugasan (2004).3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Champaign. L.).2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon. Secara berpasangan. Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. 3.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. kaedah dan strategi: • Reciprocal. curriculum: An achievementbased approach.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik. dan ‘Soft Copy’/ 2. (7.5) Rujukan: 1. kaedah dan strategi P & P PJ. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian. ISL (1 jam) 1. & Melograno.E. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. M7 Strategi. Nota/Bahan edaran 2. Catatan BSPP : 1. Kelly. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Power Point 3.

Thomas. 2.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Mosston.. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. (2. Kaedah Kajian Masa Depan. Tayangan video/ slaid 7 .. kaedah dan strategi.R. M. & Ashworth.) San Francisco. Kaedah Belajar Cara Belajar. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri. & Thomas.. Maklumat dibentang dan dibincangkan. IL: Human Kinetics. Nota/Bahan edaran 2. M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. Teaching physical education (5th ed. (2003). Kaedah Pembelajaran Masteri. S. A.T.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi. Secara kumpulan berlima. BSPP : 1.M. (1. 1. kandungan folio P & P. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. J. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 3. Maklumat disimpan di dalam portfolio. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). Catatan Rujukan: 1. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. CA: Benjamin Cummings. Kaedah Pembelajaran Koperatif. (2. K. Champaign. Kaedah Kemahiran Berfikir. Lee.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. (2002). Power Point 3.4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran.

Refleksi pelajar. Ashworth.J.) San Francisco. 5. ISL (1 jam) 2.A & Field. Tunjuk cara dan demonstrasi. Perbincangan dua hala.M. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon.. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.A (1976). M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . & Thomas. (2002). J. Mosston. RPH yang (2 ed. 2.).. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. di dalam portfolio 2. Lee. A. K. Catatan Rujukan: 1. Thomas. Physucal Education and physical educator 3. Baley. CA: Benjamin Cummings. 3. M.R. (2003). Teaching physical education (5th ed. D. Champaign. 4. IL: Human Kinetics. & setelah disemak. S.T. Rumusan. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition)..Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P.

T. 3. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran.. Thomas. 2. M.) San Francisco.R. Secara kumpulan berlima. Baley.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 9 . Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. S. RPH yang (2002).). Pengajaran Mikro. 2.A (1976). K.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. amali aktiviti P & P. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. (6. ed. 4. CA: Benjamin Cummings.M. (8. Mosston. Lee. (2. 2. Physucal 2. Rumusan. Refleksi pelajar. J. (1. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. & Thomas. (1.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. 3. (2.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. kaedah dan strategi.. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). (2003).Peralatan berkaitan tajuk P & P. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Perbincangan dua hala.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik.. A.J. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Champaign.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi.A & Field. & Ashworth. IL: Human Kinetics. Catatan BSPP : 1. D. 3. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. 5. Tunjuk cara dan demonstrasi. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).

Refleksi pelajar. IL: Human Kinetics. 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). K.Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. (2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P... Boston: Allyn & Bacon. M13 2.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.J. (2003). Peralatan berkaitan tajuk P & P. Champaign.A & Field. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. 10 .5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. ed. A. 5. Secara kumpulan berlima. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. M. (8. Rumusan. (6. J. 3. & Thomas.M.).T. Baley. Mosston. 2. 3. 1. Perbincangan dua hala. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Physucal Education and physical educator (2 ed.A (1976).R. & Ashworth. Thomas. RPH yang (2002). Lee.) San Francisco. D. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi. 2.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 3.. BSPP : 1. 4. S. Alat Perakam video Rujukan: 1.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

Teaching physical education (5th ed.J. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 5. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Alat Perakam video Rujukan: 1. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . 3. 2. (2003). D. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Tunjuk cara dan demonstrasi. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Rumusan. 3. Physucal Education and physical educator (2 ed. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Baley. Catatan BSPP : 1. Perbincangan dua hala.A & Field. (2. K. (2002). S. (6.. 2.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (8. Mosston. Lee. Peralatan berkaitan tajuk P & P. & Thomas. IL: Human Kinetics. ISL (1 jam) 1. & Ashworth.) San Francisco. J. Secara kumpulan berlima. 3.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. CA: Benjamin Cummings. Refleksi pelajar.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.). 2.T. Boston: Allyn & Bacon..M..A (1976). 2. M. 4. Champaign.R.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Thomas. A.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

& Thomas. 2.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 2. Lee. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Secara kumpulan berlima. (2. J. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A & Field.. Baley.J.) San Francisco. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.R. 4.).. K. Perbincangan dua hala.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Thomas.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. ISL (1 jam) 1. & Ashworth. Mosston. Tunjuk cara dan demonstrasi. 3. Refleksi pelajar. 3. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).M.. Champaign.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Boston: Allyn & Bacon. M. 2. 5. IL: Human Kinetics. (2002). RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. (2003).T. (8. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Rumusan. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 . CA: Benjamin Cummings. A. (6.A (1976). Catatan BSPP : 1. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. D. S. Teaching physical education (5th ed.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

D. ISL (1 jam) 1.A & Field. & Ashworth.) San Francisco. 3. Boston: Allyn & Bacon. J. Rumusan. Teaching physical education (5th ed. Baley.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 2. Refleksi pelajar. M. Champaign. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 4.. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). 2. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Catatan BSPP : 1.. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . Thomas. IL: Human Kinetics.. Perbincangan dua hala. Peralatan berkaitan tajuk P & P.M. 2. Secara kumpulan berlima.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. Alat Perakam video Rujukan: 1. Lee.J. A. Tunjuk cara dan demonstrasi. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (2.R. (2002). 3. & Thomas.A (1976). 5. S. 2. (2003).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (6.T. Physucal Education and physical educator (2 ed. Mosston. (8. CA: Benjamin Cummings.). K.

R. (2003). 2. K. 2. Catatan BSPP : 1. Refleksi pelajar. Secara kumpulan berlima.J. Teaching physical education (5th ed.. ISL (1 jam) 1. 3. Thomas.M. IL: Human Kinetics. M. (6. D. 2. Baley.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Rumusan. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. & Ashworth. Tunjuk cara dan demonstrasi. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). Lee. CA: Benjamin Cummings. (2002).A (1976).5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Mosston.. 5. & Thomas. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan dua hala. (8. (2. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. 4.T.. Peralatan berkaitan tajuk P & P.) San Francisco. Alat Perakam video Rujukan: 1.). 3. 3. Boston: Allyn & Bacon. S. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . 2.A & Field. Champaign. J. A. Physucal Education and physical educator (2 ed.

ISL (1 jam) 1. & Ashworth. 2. Alat Perakam video Rujukan: 1.. D. Perbincangan dua hala.) San Francisco. 2. (1. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Mosston. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. 5. 2.).4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. 2.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).A & Field. M. Baley. Catatan BSPP : 1. Secara kumpulan berlima.J. Boston: Allyn & Bacon. (2002).4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Rumusan. CA: Benjamin Cummings. Tunjuk cara dan demonstrasi.3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . (1. Refleksi pelajar. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Teaching physical education (5th ed. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. 3. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. S. (1.A (1976). 4.Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Physucal Education and physical educator (2 ed. (2. (6.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful