06_Skema Kerja - PJM3110

SKEMA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM: PISMP BC/ MT Amb.

Januari 2008 Kursus: Kurikulum dan Pedagogi PJ
Minggu/ Tarikh M1 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Pendidikan Jasmani Zaman Purba • Pendidikan Jasmani Zaman Renaisance • Pendidikan Jasmani Moden PJ di Malaysia

SEMESTER: 2 Kod: PJM3110
Tutorial (1 jam) 1. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. 2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk.

TAHUN: 2 (Jun – Nov 2009) Kredit: 3 (2+1)
ISL (1 jam) 1. Secara kumpulan berlima, pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: Kepentingan PJ dari aspek Catatan BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. Power Point 3. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Baley,J.A & Field, D.A (1976). Physucal Education and

Sejarah dan Menjelaskan kandungan perkembangan ilmu yang berkaitan Pendidikan Jasmani dengan bidang pengetahuan. (1.1) Menghuraikan kandungan ilmu yang berkaitan untuk memperkukuhkan kandungan pengetahuan pedagogi. (1.2)

Physucal Education and physical educator (2 ed. emosi dan tekanan secara berkesan. (3. Baley.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Konsep.).L. M2 Kepentingan Menghuraikan tentang Pendidikan Jasmani kepentingan Pendidikan Jasmani.1) Menggunakan kemahiran • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembanganmental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial 1.L.3) 4. Gallahue. Secara kumpulan berlima. teori dan falsafah pembentukan kurikulum Hasil Pembelajaran Menjelaskan teori. (2003). 2. Boston: Allyn & Bacon. perbincangan . Gallahue. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Konsep kesepaduan. hasil tugasan hendaklah disimpan di dalam portfolio. Memerihal definisi Pendidikan Jasmani Kuliah (1 jam) • Konsep dan definisi Pendidikan Jasmani • Falsafah pendidikan kebangsaan dan hubungannya dengan Pendidikan Jasmani • PJ untuk semua Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) • Pertumbuhan dan perkembangan fizikal • Perkembangan mental • Perkembangan emosi • Perkembangan sosial Catatan physical educator (2 ed. (1. F. & Donnelly.).J. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang BSPP : 1. Nota/Bahan edaran 2. D. konsep dan falsafah pembentukan kurikulum. 2 .A & Field. 2.C. 2. D. Develop mental physical education for all children (4th edition). Setelah Champaign. IL: pembentangan dan Human Kinetics. Boston: Allyn & Bacon. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Power Point 3.3) Mengurus masa. D. (1. 1.A (1976). Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.1) Mengintepritasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan P & P yang berkesan. (1. 2. (2. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk.

5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) pembelajaran PJ Catatan & Donnelly. (2003). 2. (7.J. 1. (6. L.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran akses kendiri utk kecemerlangan diri.1) physical education curriculum: An achievementbased approach. (2. Nota/Bahan edaran 2. 2. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani. penggabungjalinan dan integrasi dalam Pendidikan Jasmani • Tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani 1. IL : Brown & Benchmark 3 . education for all hasil tugasan children (4th hendaklah edition). Setelah Developmental pembentangan dan physical perbincangan . Human Kinetics. Developing the M3 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani KBSR Menjelaskan konsep kesepaduan. (1996). Secara kumpulan berlima. Power Point 3. (1.E. Developmental Physical Education for Today’s Children (3 ed). IL: Human Kinetics.C.2) Menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum & spesifik. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (1.3) Menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. Kelly.D. & Melograno.1) Menghuraikan tunjang pembelajaran Pendidikan Jasmani. (2004). Gallahue. Menerangkan isi kandungan berkaitan tajuk. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan perkara-perkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. 2. IL: portfolio. Dubuque. V. • Konsep kesepaduan. Champaign.L. F. disimpan di dalam Champaign.

A (1976). D. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Pengkhususan). & Melograno.3) Menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 3. Secara kumpulan berlima.J. Shah Alam : 4 . Tayangan video/ slaid Rujukan: 1. L. curriculum: An hasil tugasan achievementhendaklah disimpan di dalam portfolio. (2004).Refleksi pelajar dan • Infrastruktur dan Pensyarah tenaga pengajar • Perkembangan murid 2. (2. Nota/Bahan edaran 2.4) 1. Developing the 2.A & Field.1) Mengenal pasti sumber yang berkaitan kepentingan infrastruktur & tenaga pengajar dalam aktiviti Pendidikan Jasmani. Champaign. V.J.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan M4 Kriteria Pemilihan Aktiviti Pendidikan Jasmani Menjelaskan kriteria pemilihan aktiviti Pendidikan Jasmani. IL: Human Kinetics. Physucal Education and physical educator (2 ed.). (6. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediakan nota ringkas dalam bentuk ‘Power Point’ mengenai perkaraperkara berikut: • Infrastruktur dan tenaga pengajar • Perkembangan murid • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat BSPP : 1. Rumusan • Peralatan dan kemudahan • Persekitaran budaya dan tempat Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan isi kandungan berkaitan tajuk. (1988). 2. Boston: Allyn & Bacon. Setelah physical pembentangan dan education perbincangan . 1. Baley. Wee Eng Hoe. Kelly. (1. Power Point 3. based approach.(1.E.5) Menterjemahkan kesan aktiviti terhadap perkembangan murid.

5 . IL: Human Kinetics.A & Field. 3. Power Point 3.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Fajar Bakti. & Pensyarah untuk Melograno.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian. (2004). semakan. Hasil tugasan hendaklah diserahkan kepada 2. Developing the physical education curriculum: An achievementbased approach. M5 Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. L. Secara kumpulan berlima.J. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester. 2. 2. Hasil tugasan hendaklah disediakan dalam bentuk ‘ Hard copy’ dan ‘Soft Copy’/ BSPP : 1. Baley. (1.A (1976). D. Boston: Allyn & Bacon.5) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian 1. (7. Physucal Education and physical educator (2 ed. V. Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Kerja Tahunan. Kelly. 1. Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Tahunan dan Semester.J. Tayangan video/ slaid Rujukan: 1.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. (1.E. Champaign. Nota/Bahan edaran 2.).

kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi.1) Pendidikan Jasmani Menghuraikan rancangan kerja mingguan dan rancangan kerja harian.A & Field. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran. Tayangan video/ slaid 6 . 1. (1.Minggu/ Tarikh M6 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Rancangan Kerja Tahunan dan Semester • Rancangan Kerja Mingguan • Rancangan Pengajaran Harian Tutorial (1 jam) 1.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. Nota/Bahan edaran 2. (7. Power Point 3. (1. Kelly. IL: Human Kinetics. Boston: bentuk ‘ Hard copy’ Allyn & Bacon.4) • Teknik • Kaedah • Strategi Menerang dan menghuraikan teknik.2) Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam kehidupan seharian. kaedah dan strategi P & P PJ. Power Point 3. Hasil tugasan Education and hendaklah physical educator disediakan dalam (2 ed. pelajar melaksanakan tugas berikut : Melayari Internet dan mengumpul maklumat berkaitan teknik. Nota/Bahan edaran 2. Hasil tugasan (2004). Menerangkan isi kandungan berkaitan Rancangan Kerja Mingguan dan Harian.J. Tayangan video/ slaid Persediaan Menjelaskan rancangan pengajaran dan kerja tahunan dan pembelajaran semester. D.). (1. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Baley. & Melograno. Secara kumpulan berlima. curriculum: An achievementbased approach. Amali (2 jam) Melaksanakan sesi perbincangan dua hala berkaitan penyediaan Rancangan Mingguan dan Harian. 3. L.E.J. pelajar melaksanakan tugas berikut: Menyediakan Rancangan Kerja Mingguan dan Rancangan Pengajaran Harian. M7 Strategi. kaedah dan strategi: • Reciprocal. Mempamerkan bahan P & P dalam bentuk ‘Power Point’. Secara berpasangan. Melaksanakan aktiviti dengan mengaplikasikan strategi dan kaedah P & P. Champaign. dan ‘Soft Copy’/ 2.5) Rujukan: 1. Physucal 2. hendaklah Developing the diserahkan kepada physical Pensyarah untuk education semakan. 2. ISL (1 jam) 1. • Penemuan Terbimbing.A (1976). (1. BSPP : 1. • Kaedah Penyelesaian Masalah. Catatan BSPP : 1. V.

pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).4) Pembentukan folio dan pentaksirannya Menjelas dan Melaksanakan melaksanakan sesi penilaian dan perbincangan tentang isi pentaksiran. Secara kumpulan berlima. Tayangan video/ slaid 7 . Mosston. 3. A. Amali (2 jam) ISL (1 jam) 2. Kaedah Pembelajaran Akses Kendiri.. kandungan folio P & P.1) Kuliah (1 jam) • • • • • • • • • • • • • • Tutorial (1 jam) Kaedah Divergen Kaedah Convergen Kaedah Arahan Kaedah Tugasan Kaedah Demontrasi.R. (1. (2003). 2. Catatan Rujukan: 1. (2. Power Point 3. Nota/Bahan edaran 2. Kaedah Pembelajaran Masteri. Kaedah Kajian Masa Depan. Kaedah Kemahiran Berfikir. Maklumat dibentang dan dibincangkan. J. (2002). M8 Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya.Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik. & Ashworth.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran.M. Thomas.. K. M. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Kaedah Belajar Cara Belajar. (2. IL: Human Kinetics. Maklumat disimpan di dalam portfolio. S. Teaching physical education (5th ed. Champaign. Lee. BSPP : 1. 1. & Thomas.T. kaedah dan strategi.) San Francisco. Kaedah Kontruktivisme Kaedah Konstekstual. Kaedah Kecerdasan Pelbagai. CA: Benjamin Cummings.. Kaedah Pembelajaran Koperatif.

Lee.. Rumusan. (2002). Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Strategi. & Thomas. S. J. K. Boston: dihasilkan disimpan Allyn & Bacon. D. Mosston. di dalam portfolio 2. Catatan Rujukan: 1.. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. 4. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. (2003).) San Francisco. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 5. Ashworth.). M9 M10 Pengalaman Berasaskan Sekolah IV Cuti Pertengahan Semester 8 . Teaching physical education (5th ed. Thomas.M. RPH yang (2 ed. & setelah disemak. 3. Refleksi pelajar. 3. ISL (1 jam) 2.. Baley. CA: Benjamin Cummings. IL: Human Kinetics.A (1976).J. M.T.R. Perbincangan dua hala.A & Field. A. Physucal Education and physical educator 3. Champaign. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.

(1. Rumusan. 4. Secara kumpulan berlima. (1.A & Field. Physucal 2. (6. Catatan BSPP : 1. IL: Human Kinetics. amali aktiviti P & P.). & Ashworth.4) Merancang pengajaran & pembelajaran dengan mengaplikasikan teknik.. Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. Tunjuk cara dan demonstrasi. & Thomas. 2.) San Francisco. 3.. kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran. 3..R.3) Menjelaskan perbandingan antara teknik. (8. Melaksanakan sesi penyediaan RPH. 3. Pengajaran Mikro. RPH yang Education and dihasilkan physical educator diaplikasikan (2 ed. kaedah dan teknik pengajaran & pembelajaran.Minggu/ Tarikh M11 Tajuk dan Kandungan Strategi. (2003). Mosston. (2. S. kaedah dan strategi. A.M. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).J. Boston: semasa sesi Allyn & Bacon. 2. Lee. RPH yang (2002). M.5) • Pelaksanaan pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro Rujukan: 1.1) Kuliah (1 jam) • Teknik • Kaedah • Strategi Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) 1. D. Refleksi pelajar.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Baley. Champaign. CA: Benjamin Cummings. 2.T. Alat Perakam video Perbincangan mengenai 1. 9 . Perbincangan dua hala. Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. (2. 5.A (1976). ed. K.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani Hasil Pembelajaran Mengintepretasikan bahan kurikulum dengan strategi. J. Thomas.Peralatan berkaitan tajuk P & P. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).

1.. 5. Perbincangan dua hala. M13 2. A.R.5) Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH.T.A & Field. 2. Refleksi pelajar. (2.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Tunjuk cara dan demonstrasi. 4. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ). 3.J. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. D.). Teaching dihasilkan disimpan physical di dalam portfolio education (5th setelah disemak. Alat Perakam video Rujukan: 1. IL: Human Kinetics. M. Mosston. & Thomas.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Physucal Education and physical educator (2 ed. Thomas. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 1. 2.. Baley. CA: Benjamin Cummings. J. Peralatan berkaitan tajuk P & P. ed. 2. S. (8. (6. 3. Boston: Allyn & Bacon. (2003). K. 3.M. RPH yang (2002). Rumusan.. BSPP : 1. Lee. & Ashworth.) San Francisco.A (1976). Secara kumpulan berlima. Champaign. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 10 . Physical education methods for elementary teachers (2nd edition).Minggu/ Tarikh M12 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan Gerko Unit Berunifom ( Perkhemahan 4 hari 3 malam ) Pengajaran Mikro Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 11 .

R.A (1976). RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.M. D. IL: Human Kinetics. A. (2. Perbincangan dua hala. 3.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. Secara kumpulan berlima..J.. 2..). Rumusan.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.A & Field.Minggu/ Tarikh M14 t Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. 3. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. ISL (1 jam) 1. & Ashworth. Champaign. Boston: Allyn & Bacon. (2002). 5. S. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 12 . K. Teaching physical education (5th ed. Physucal Education and physical educator (2 ed. 2.T. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Refleksi pelajar. (6. Thomas. Tunjuk cara dan demonstrasi. Mosston. J. & Thomas. 4. CA: Benjamin Cummings. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3 ).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.) San Francisco. 2. M. Lee. (2003). (8. Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Baley. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Catatan BSPP : 1.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 13 .

(2003). Mosston. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. Catatan BSPP : 1.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. 2. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 14 ... RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1.A & Field. Peralatan berkaitan tajuk P & P. 3. M.. J. Tunjuk cara dan demonstrasi. Secara kumpulan berlima.A (1976). Teaching physical education (5th ed. ISL (1 jam) 1. 2. K. IL: Human Kinetics. 5. 3. Champaign. 2. (2.R.) San Francisco.T. Perbincangan dua hala. (8. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.J. 3. Baley. Lee. Physucal Education and physical educator (2 ed. Alat Perakam video Rujukan: 1. 2. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. (2002).M.).5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.Minggu/ Tarikh M15 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran. D. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). A. S. Refleksi pelajar. 4. Boston: Allyn & Bacon. Thomas. (6. & Ashworth. Rumusan. CA: Benjamin Cummings. & Thomas.

Minggu/ Tarikh Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) ISL (1 jam) Catatan 15 .

2. CA: Benjamin Cummings. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Baley. Perbincangan dua hala.) San Francisco.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.T.A & Field.A (1976).). ISL (1 jam) 1. (2.. Physucal Education and physical educator (2 ed. 4. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. J. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 16 . & Ashworth. Catatan BSPP : 1. Mosston. (6.R. A. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. K. 2. IL: Human Kinetics. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Secara kumpulan berlima.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). & Thomas.. 3. 2. S. 3. Rumusan.J. Boston: Allyn & Bacon. M.Minggu/ Tarikh M16 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.M. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Champaign. Thomas.. 2. Lee. Tunjuk cara dan demonstrasi. (2002). (8. Refleksi pelajar. Teaching physical education (5th ed. 5. D. (2003). Alat Perakam video Rujukan: 1. 3.

& Thomas. (6. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ).Minggu/ Tarikh M17 Tajuk dan Kandungan Pengajaran Mikro Hasil Pembelajaran Merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran & pembelajaran.T. 2. 2. Teaching physical education (5th ed.) San Francisco. (8. 3.. K. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. (2. & Ashworth. Rumusan. Boston: Allyn & Bacon. Alat Perakam video Rujukan: 1. Baley.3) Menyusun strategi untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.).. ISL (1 jam) 1.. M. pengajaran mikro • Penilaian dan analisis pengajaran mikro 17 . J.R. Perbincangan mengenai • Pelaksanaan penyediaan RPH. Champaign. Mosston. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. IL: Human Kinetics.M.A (1976). Physucal Education and physical educator (2 ed. 2. 3. 3.A & Field. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. 5.5) Kuliah (1 jam) Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. D. Lee. Perbincangan dua hala.5) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (2003). Thomas.J. Peralatan berkaitan tajuk P & P. S. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. Physical education methods for elementary teachers (2nd edition). Refleksi pelajar. (2002). 4. CA: Benjamin Cummings. Catatan BSPP : 1. Secara kumpulan berlima. A.

Minggu/ Tarikh M18 Tajuk dan Kandungan Hasil Pembelajaran Kuliah (1 jam) • Ujian kecergasan fizikal • Spesifikasi ujian kemahiran Tutorial (1 jam) Amali (2 jam) 1. (2002). M. 2. Tunjuk cara dan demonstrasi. Catatan BSPP : 1. Baley. (1.A (1976).).A & Field. Alat Perakam video Rujukan: 1. Refleksi pelajar. & Ashworth. ISL (1 jam) 1. Mosston. 4. 3. pelajar melaksanakan tugas berikut : Menyediadan menghasilkan Rancangan Pengajaran Harian untuk Tahap 1 (Tahun 4 hingga 6 ). 2. Teaching physical education (5th ed. RPH yang dihasilkan disimpan di dalam portfolio setelah disemak. S.5) Mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan manksir pengetahuan dan kemahiran. Peralatan berkaitan tajuk P & P. Pentaksiran dalam Mengenal pasti sumber Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan pembentukan folio dan pentaksirannya. (2. Boston: Allyn & Bacon. RPH yang dihasilkan diaplikasikan semasa sesi Pengajaran Mikro. Perbincangan dua hala..3) M19 M20 M21 M22 Tandatangan Pensyarah ________________________________________ ( Nama: RAVI A/L MARGAPANDU ) Tarikh: 01 JUN 2009 Bimbingan Peperiksaan Bimbingan Peperiksaan Peperiksaan Akhir Peperiksaan Akhir Tandatangan Ketua Jabatan _________________________________________ (Nama: ) Tarikh: ________________________ 18 . (6. Rumusan.J. D.3) Menjelaskan perbandingan antara spesifikasi ujian kecergasan fizikal dengan kemahiran. Melaksanakan sesi amali aktiviti P & P. CA: Benjamin Cummings. (1.4) Mengintepretasikan bahan ujian kecergasan fizikal. Physucal Education and physical educator (2 ed. 5. 2.4) Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. (1. 2. Secara kumpulan berlima.) San Francisco.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful