Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. 2 . Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah.). 4. dll. 3. 2. peta. 2. graf. Tidak mengandungi istilah teknikal. 3.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. jadual. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah.

Ketua Setiausaha Negara. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. termasuk boleh dipotong gaji. 1 Julai 2005) 3 .Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. (Berita Harian. Sehubungan itu.

Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. diikuti oleh syarat. Tidak mengandungi gambar. 2. 3. graf. 6. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. jadual. dan sebagainya. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 4 .5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. gambar rajah.

di samping terdapat sekolah akademik. 50. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. 1982. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Pada tahun 1978.709 orang murid. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. Sarawak. dan Sabah. vokasional dan teknik.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. hlm. 5 . vokasional dan teknik.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.

kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. 3. 3. terutama pada kosa katanya. 7 2. Banyak menggunakan contoh. .Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. dan ibarat. 2. Terdapat unsur bahasa klasik . Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Banyak mengandungi bentuk cerita. kias.

lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. manusia. katanya: Rasulullah s. atau binatang.a.a.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 .w..

dunia dan seterusnya di akhirat nanti.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. ampunilah dosa-dosa kami. 9 . Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. Ya. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. hlm. ibuibu kami. Allah. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. ninda-ninda kami. 29. dengan rahmat-Mu jua. bapa-bapa kami. Allah. datuk-datuk kami. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama.

hatta. dll. 10 . Tidak menggunakan tanda bacaan. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. 5. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 2. 5.4. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. kalakian. 4. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Mengandungi kosa kata bahasa istana. dan tiada berperenggan. seperti arakian. 6. 3.

ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. 11 . 51. dilompati oleh todak itu. berlompatan lalu ke darat. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. lagi banyak mati. terus ke belakang. Jika kena dada. jika kena leher dan pinggang. dan segala orang di pantai itu banyak mati. 1977. hlm.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. “Todak menyerang kita. semuanya menyatakan . terus ke sebelah. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”.

3. Bersifat kreatif imaginatif. dan bahasa hiasan. morfologi atau sintaksis. .Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. 7. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. menggunakan bunga bahasa. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 12 2. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. misalnya menggunakan unsur imejan. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 6. 5. 4. 8. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama.

Mereka mau wau itu jatuh. Tapi lekatnya cukup kuat. Cucu-cucu pun bersorak lagi.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tiba-tiba tali putus. Tali mesti ditarik. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Abdullah 13 . Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Pak memandang muka cucu-cucu. Kemudian Pak ambil keputusan. Carik boleh ditampung. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Cucu-cucu memandang muka Pak. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga.

Kosa katanya terdiri daripada kata akar. 3. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 5.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. kata kerja. 4. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. kata nama konkrit.14 14 2. . dan kata adjektif.

” jawab Kiti dan Bani. 16. nenek? tanya Kiti. nenek menghidangkan susu panas. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “kata nenek Kiti. hlm. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. “Tidak pernah. “Cerita apa. Che An Abd. 15 .Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur.

khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. 4. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. 2.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. seperti kaedah umpan. gesaan. 16 3. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. . 5. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. dsbnya. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. doa. 6. 7.

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful