Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 2 . dll. 4. 2. graf.). Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. 2. 3. Tidak mengandungi istilah teknikal. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. peta. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. 3. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. jadual.

Ketua Setiausaha Negara. (Berita Harian. 1 Julai 2005) 3 .Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Sehubungan itu. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. termasuk boleh dipotong gaji.

Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. 2. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. 6. gambar rajah. dan sebagainya. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 3. diikuti oleh syarat. 4 . Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain.5. graf. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang. jadual. Tidak mengandungi gambar.

709 orang murid. hlm. vokasional dan teknik. 1982. 50. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. 5 . vokasional dan teknik. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. dan Sabah. Sarawak. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Pada tahun 1978. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. di samping terdapat sekolah akademik.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan.

6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

3. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. . Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. Banyak mengandungi bentuk cerita. Terdapat unsur bahasa klasik .Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 2. 3. kias. terutama pada kosa katanya. 7 2. dan ibarat. Banyak menggunakan contoh.

a.w. manusia..Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r.a. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . lalu sebahagian hasilnya dimakan burung. atau binatang. katanya: Rasulullah s.

Allah. ibuibu kami.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. 9 . ninda-ninda kami. bapa-bapa kami. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. dengan rahmat-Mu jua. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. 29. datuk-datuk kami. Ya. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. hlm. Allah. ampunilah dosa-dosa kami.

hatta. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. seperti arakian. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. 6. 3. 5.4. Mengandungi kosa kata bahasa istana. dll. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. 2. dan tiada berperenggan. 4. 5. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. Tidak menggunakan tanda bacaan. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 10 . kalakian.

1977. “Todak menyerang kita. Jika kena dada. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. terus ke belakang. 11 . hlm. berlompatan lalu ke darat. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. terus ke sebelah. dilompati oleh todak itu. lagi banyak mati. semuanya menyatakan . Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. dan segala orang di pantai itu banyak mati. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. jika kena leher dan pinggang. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. 51.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat.

7. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. 6. . Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. 12 2. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 8. Bersifat kreatif imaginatif. misalnya menggunakan unsur imejan. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 3. morfologi atau sintaksis. menggunakan bunga bahasa. 4. dan bahasa hiasan. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 5. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi.

Kemudian Pak ambil keputusan. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Cucu-cucu memandang muka Pak. Pak memandang muka cucu-cucu. Tali mesti ditarik. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Mereka mau wau itu jatuh.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Abdullah 13 . Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Tiba-tiba tali putus. Tapi lekatnya cukup kuat. Carik boleh ditampung.

3. Kosa katanya terdiri daripada kata akar. kata kerja. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. . dan kata adjektif.14 14 2. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. 5. 4.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. kata nama konkrit. Bahasa perlambangan tidak digunakan.

nenek menghidangkan susu panas. nenek? tanya Kiti. 15 . “Tidak pernah. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus.Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung.” jawab Kiti dan Bani. Che An Abd. “Cerita apa. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. 16. hlm.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. “kata nenek Kiti.

Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 2. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. dsbnya. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 6. 7. 16 3. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 4. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. seperti kaedah umpan. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. gesaan. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. doa. . 5.

Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih. gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful