Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

Tidak mengandungi istilah teknikal. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. 2 . graf. jadual. peta. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. 2. 3. 3. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 4. dll.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.). 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.

Ketua Setiausaha Negara.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Sehubungan itu. 1 Julai 2005) 3 . (Berita Harian. termasuk boleh dipotong gaji. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak.

Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Tidak mengandungi gambar. diikuti oleh syarat. jadual. gambar rajah. graf. 4 . dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. 6. 2. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. dan sebagainya. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang.5. 3.

1982. 50. vokasional dan teknik. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. di samping terdapat sekolah akademik. dan Sabah. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. hlm. vokasional dan teknik.709 orang murid. Sarawak. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. 5 .Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. Pada tahun 1978.

Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1. 6 . Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat.Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980.

2. Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. Banyak menggunakan contoh. . Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. dan ibarat. kias. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 7 2. Terdapat unsur bahasa klasik .Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Banyak mengandungi bentuk cerita. terutama pada kosa katanya. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. 3. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. 3.

atau binatang. lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r.. bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . manusia.a.w. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . katanya: Rasulullah s.a.

29. Allah.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. datuk-datuk kami. Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. dengan rahmat-Mu jua. ninda-ninda kami. ibuibu kami. hlm. ampunilah dosa-dosa kami. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. bapa-bapa kami. Ya. Allah. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. 9 .

Mengandungi kosa kata bahasa istana. 5. Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini. Tidak menggunakan tanda bacaan. 2. seperti arakian. dan tiada berperenggan. 6. 5. 4. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat. 3. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. hatta.4. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. 10 . dll. kalakian.

Sejarah Melayu Edisi Shellabear. terus ke sebelah. terus ke belakang. Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. dan segala orang di pantai itu banyak mati. lagi banyak mati.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. semuanya menyatakan . berlompatan lalu ke darat. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. jika kena leher dan pinggang. dilompati oleh todak itu. Jika kena dada. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. hlm. “Todak menyerang kita. 11 . 51. 1977.

Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. 6.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. misalnya menggunakan unsur imejan. 7. 3. 8. menggunakan bunga bahasa. 12 2. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. Bersifat kreatif imaginatif. 4. 5. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. dan bahasa hiasan. morfologi atau sintaksis. . Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama.

Kalau tarik kuat tentu tali putus. Pak memandang muka cucu-cucu. Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut. Mereka mau wau itu jatuh. Carik boleh ditampung. Cucu-cucu memandang muka Pak. Kemudian Pak ambil keputusan. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Abdullah 13 .Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tiba-tiba tali putus. Tapi lekatnya cukup kuat. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Tali mesti ditarik.

dan kata adjektif. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. 4. 5. Bahasa perlambangan tidak digunakan. . malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini. 3. kata nama konkrit. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad.14 14 2. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. Kosa katanya terdiri daripada kata akar.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. kata kerja.

Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. nenek? tanya Kiti. nenek menghidangkan susu panas. 15 . “kata nenek Kiti. “Tidak pernah. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. Che An Abd.” jawab Kiti dan Bani. 16. “Cerita apa.Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur. hlm.

Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. 2. 6. 7. 5. 4. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. . seperti kaedah umpan. dsbnya. doa. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna. gesaan. 16 3. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful