Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Laras Bahasa Umum Laras Bahasa Teknikal Laras Bahasa Undang-undang Laras Bahasa Agama Laras Bahasa Himbauan Laras Bahasa Klasik Laras Bahasa Kreatif Laras Bahasa Kanak-kanak Laras Bahasa Iklan

1

4.). peta. 3. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah. 3. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu. jadual. 2 . graf. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman. Tidak mengandungi istilah teknikal. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah. dll. 2. 2. Laras Bahasa Teknikal Ciri-cirinya: 1.Laras Bahasa Umum Ciri-cirinya: 1.

(Berita Harian. Ketua Setiausaha Negara. Sehubungan itu. termasuk boleh dipotong gaji.Contoh Laras Bahasa Umum (Akhbar) Potong gaji jika salah guna kenderaan rasmi: KSN PUTRA JAYA: Ketua atau pegawai jabatan yang menggunakan kenderaan rasmi kerajaan untuk majlis bukan rasmi atau yang tidak diiktiraf kerajaan akan dikenakan tindakan tatatertib. Tan Sri Samsudin Osman mengarahkan semua ketua jabatan supaya memantau bagi memastikan kenderaan rasmi kerajaan tidak disalah guna oleh mana-mana pihak. 1 Julai 2005) 3 .

3. Terdapat bentuk frasa sendi nama yang tidak digunakan dalam teks teknikal yang lain. Tidak mengandungi gambar. 4 . graf. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara. dan sebagainya. 6. Struktur ayatnya terdiri daripada prinsip undang-undang.5. Laras Bahasa Undang-undang Ciri-cirinya: 1. jadual. diikuti oleh syarat. dan diakhiri dengan keputusan undang-undang. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa. gambar rajah. 2.

terdapat 191 buah sekolah jenis ini dengan 928 orang guru dan 37. terdapat juga sekolah-sekolah swasta perdagangan. Pada tahun 1978. 50. dan Sabah. Sarawak.Contoh Laras Bahasa Teknikal Di peringkat menengah atas. vokasional dan teknik. Sekolah-sekolah ini mengadakan berbagai-bagai kursus.709 orang murid. Jadual 12 menunjukkan bilangan sekolah swasta yang memberikan pendidikan perdagangan. vokasional dan teknik. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. di samping terdapat sekolah akademik. 5 . hlm. jumlah guru dan murid bagi Semenanjung. 1982.

Peraturan ini bolehlah dinamakan Peraturan Universiti Pertanian Malaysia(Rayuan) 1987dan hendaklah disifatkan sebagai mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh Senat. 6 .Contoh Laras Bahasa Undang-Undang PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA AKTA UNVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (PEPERIKSAAN) 1980 PERATURAN-PERATURAN UNIVERSITI PERTANIAN MALAYSIA (RAYUAN 1987) Pada menjalankan kuasa-kuasa yang diberi oleh perenggan 12 Akta Universiti Pertanian Malaysia (Peperiksaan) 1980. Senat Universiti Pertanian Malaysia membuat peraturan yang berikut: Nama dan Mula Berkuatkuasa: 1.

7 2. Terdapat istilah agama yang khusus bagi sesuatu agama. 2. 3. Terdapat unsur bahasa klasik . . Banyak menggunakan perkataan yang membawa makna ajak atau tegah. kias. Banyak menggunakan contoh. kes atau cerita yang selaras dengan tajuk. dan ibarat. 3. terutama pada kosa katanya.Laras Bahasa Agama Ciri-cirinya: 1. Mengemukakan faedah daripada sesuatu perbuatan. Laras Bahasa Himbauan Ciri-cirinya: 1. Banyak mengandungi bentuk cerita.

Contoh Laras Bahasa Agama Dari Anas r. maka orang yang menanam itu mendapat pahala 8 . bersabda: Seseorang muslim yang menanam pohon atau tanam-tanaman . lalu sebahagian hasilnya dimakan burung.a.a. katanya: Rasulullah s. manusia.. atau binatang.w.

Muslimin dan Muslimat baik yang hidup mahupun yang mati. sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kemaafan dan kesihatan yang kekal baik dari segi agama. hlm. 9 . ibuibu kami. dengan rahmat-Mu jua. ampunilah dosa-dosa kami. wahai Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. guruguru kami dan kesemua kaum Mukminin dan Mukminat. dunia dan seterusnya di akhirat nanti. Ya. Allah. ninda-ninda kami. Ismail Kamus (1988) Doa Selepas Sembahyang. bapa-bapa kami. 29. datuk-datuk kami.Contoh Laras Bahasa Himbauan (Doa) Ya. Allah.

Menampilkan akibat buruk sesuatu perbuatan. 3. Tidak terdapat imbuhan asing seperti dalam penggubalan istilah sains dan teknikal. Mengandungi kosa kata bahasa istana. 10 . hatta. 5. 4. kalakian. Laras Bahasa Klasik Ciri-cirinya: 1. Terdapat penggunaan kata praklausa atau kata pembuka ayat.4. Teks asal ditulis dalam tulisan Jawi. Banyak menggunakan struktur ayat pasif. Tidak menggunakan tanda bacaan. dll. 6. 5. seperti arakian. dan tiada berperenggan. 2. Bentuk bahasa peribadi yang menggunakan ganti nama orang pertama menjadi ciri utama laras bahasa ini.

Maka gemparlah orang berlarian ke sana-sini. lagi banyak mati. terus ke sebelah. hlm. 51. terus ke belakang. dan segala orang di pantai itu banyak mati. Maka tidaklah dapat orang berdiri di pantai itu. jika kena leher dan pinggang. Sejarah Melayu Edisi Shellabear. ada beberapa lama antaranya maka datanglah todak menyerang Singapura. dilompati oleh todak itu. 1977. Jika kena dada.Contoh Laras Bahasa Klasik Kata sahibul hikayat. Banyaklah sudah mati orang kita dibunuhnya”. semuanya menyatakan . berlompatan lalu ke darat. 11 . “Todak menyerang kita.

Bersifat kreatif imaginatif. 4. Terdapat penyimpangan (deviasi) dari segi fonologi. 7. 3. 5. misalnya menggunakan unsur imejan. . morfologi atau sintaksis. Terdapat unsur ambiguiti (ketaksaan) dari segi penggunaan kata dan struktur ayat. 8. Menggunakan bentuk dialog atau kata bual seperti dalam skrip drama. menggunakan bunga bahasa. Tidak terdapat ciri khusus bahasa teknikal dan penggunaan ilustrasi. Menggunakan struktur ayat aktif dan ayat pasif. 6.Laras Bahasa Kreatif Ciri-cirinya: 1. Menggunakan alat stilistik untuk tujuan menimbulkan kesan. 12 2. dan bahasa hiasan. Menggunakan bahasa perlambangan dan kiasan.

Mana tau kalau-kalau wau jatuh juga. Cerpen „Wau Kepala Burung‟ oleh Azizi Hj. Cucu-cucu pun bersorak lagi. Mereka mau wau itu jatuh. Tali mesti ditarik. Kalau tak putus wau tentu terkoyak. Abdullah 13 . Pak memandang muka cucu-cucu. Carik boleh ditampung. Sorak cucu-cucu jadi senyap. Tiba-tiba tali putus. Cucu-cucu memandang muka Pak. Pakl cekak pinggang mendongak tengok wau yang tersangkut.Contoh Laras Bahasa Kreatif Pak tarik tali dengan lembut kalau-kalau wau mau jatuh. Tapi lekatnya cukup kuat. Kalau tarik kuat tentu tali putus. Kemudian Pak ambil keputusan.

4. kata nama konkrit. 5. begitu juga bentuk-bentuk bunga bahasa. dan kata adjektif. Bilangan imbuhan yang digunakan agak terhad. Struktur ayat yang banyak digunakan ialah struktur ayat aktif bentuk tunggal. kata kerja.Laras Bahasa Kanak-kanak Ciri-cirinya: 1. Bilangan atau jumlah kosa katanya kurang berbanding dengan kosa kata orang dewasa. malah imbuhan yang digunakan untuk membentuk kata abstrak tidak terdapat dalam laras ini.14 14 2. Bahasa perlambangan tidak digunakan. 3. . Kosa katanya terdiri daripada kata akar.

Ghani (1994) Cerita Kiti dan Bani Pulang Kampung. “Tidak pernah. “Cerita apa. nenek menghidangkan susu panas. “Kamu pernah dengar cerita Semut dan Belalang?” tanya nenek pula. hlm. Che An Abd. nenek? tanya Kiti. 16.” jawab Kiti dan Bani. “Kamu berdua mahu dengar cerita tak? Nenek ada suatu cerita bagus. “kata nenek Kiti. 15 .Contoh Laras Bahasa Kanak-Kanak Sebelum tidur.

Terdapat penggunaan warna dan teknik kesan. 2. gesaan.Laras Bahasa Iklan Ciri-cirinya: 1. Menggunakan ungkapan dan istilah yang „stylish‟. 6. dsbnya. . 16 3. khususnya pada iklan bercetak dan iklan pandang-dengar. doa. Terdapat penggunaan unsur grafik dan ilustrasi yang sangat kertara pada iklan bercetak. Terdapat penggunaan gambar bergerak dan muzik yang jelas pada laras iklan pandangdengar. Struktur ayatnya pendek dan banyak menggunakan ayat tunggal. 5. 4. seperti kaedah umpan. Menggunakan unsur retorik atau manipulasi bahasa secara berkesan. 7. Menggunakan pelbagai kaedah untuk memujuk atau menarik pengguna.

gaya sporty Kediaman ekslusif gaya hidup moden 17 .Contoh Laras Bahasa Iklan Sephia canggih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful