P. 1
05_Proforma_PQE3101-Tilawah&TafsirAl-Quran-SIAP.doc

05_Proforma_PQE3101-Tilawah&TafsirAl-Quran-SIAP.doc

|Views: 80|Likes:
Published by Nurul Aqilah Rosli
Sem 3
Sem 3

More info:

Published by: Nurul Aqilah Rosli on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/12/2013

pdf

text

original

Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Tilawah Dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al-Quran) PQE 3101 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Ketiga 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menjelaskan kelebihan dan hukum berkaitan dengan al-Quran dan tilawah. Menghuraikan hukum isti`azah, basmalah dan takbir serta khatam al-Quran. Mengaplikasikan isti`azah, basmalah dan takbir dalam tilawah surah-surah AlQuran juzuk “Amma”. mempersembahkan tilawah al-Quran surah-surah pilihan iaitu surah Ali`Imran, AnNisa`, Al-Maidah, Al-An`am dan Al-Kahfi dengan lancar, fasih dan bertajwid. Menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan Israiliyyat serta bahayanya terhadap ajaran Islam. Mengaitkan pengajaran ayat-ayat al-Quran berkaitan dengan aqidah, fiqh , akhlak dan kisah para nabi yang dipelajari dengan isu-isu semasa.

Sinopsis

Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al- Quran, isti’azah, basmalah, takbir, and khatam al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat, interpretation ayat aqidah, interpretation ayat hukum, interpretation ayat akhlak, interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran.

Tajuk 1

Kandungan Teori Beberapa Kelebihan Berkaitan Al-Quran • Kelebihan Al-Quran kepada manusia • Kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran • Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran Beberapa Hukum Berkaitan Al-Quran • Hukum membaca al-Quran atas orang yang berhadas • Hukum menyentuh al-Quran atas orang yang berhadas • Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar al-Quran

Jam 12

1

Tajuk

Kandungan Isti`azah, Basmalah dan Takbir • Perbincangan Isti`azah dan hukumnya ketika hendak membaca al-Quran • Perbincangan Basmalah dan hukumnya dalam Tilawah al-Quran • Perbincangan Takbir dan hukumnya dalam Tilawah al-Quran Khatam al-Quran • Perbincangan hukum dan perkara yang berkaitan dengannya • Khatam al-Quran Rasulullah s.a.w.; para sahabat dan ulama` salaf dan Panduan Khatam al-Quran

Jam

2

Israiliyyat Dalam Tafsir: • Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam Tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam • Pembahagian, perawi dan hukum meriwayatkan Israiliyyat • Contoh Israiliyyat dalam Tafsir, alasan memasukkan Israiliyyat dalam Tafsir dan hujjah menolaknya Tafsir Ayat Aqidah • Surah al-Baqarah ayat 1-5: Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Surah al-Baqarah 138-141: Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. • Surah al-An`am ayat 11-19: Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tafsir Ayat Hukum • Surah al-Baqarah ayat 221: (Kahwin Kafir) Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. • Surah al-Baqarah ayat 228-230: (Talak) Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. • Surah an-Nisa` ayat 11-12: (Tirkah) Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tafsir Ayat Akhlak • Surah al-Anfal ayat 24-25: (Menyahut seruan Allah dan Rasul-Nya): Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. • Surah al-Mu`minun ayat 1-11: (Ciri-ciri Mu`min yang berjaya) Pengertian/Asbab an-Nuzul, pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. Tafsir Kisah Para Nabi dari Al-Quran • Surah al-Anbiya` ayat 51-56 (SikapNabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) • Surah al-Anbiya` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) • Surah al-Anbiya` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko kematian kerana dakwah kebenaran)

4

3

14

2

Tajuk 4

Kandungan Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Ali `Imran • Surah An-Nisa` • Surah Al-Maidah • Surah Al-An`am • Surah Al-Kahfi Jumlah Keseluruhan

Jam

15

45

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim

50 % 50 %

Abdul Fattah as-Sayyid `Ajmi al-Mursifi (2001), Hidayah al-qari` ila Tajwidi Kalam al-Bari, Madinah al-Munawwarah: Dar al-Fajr al-Islamiyyah. Abu Mardhiyah. 2004. Tajwid al-Quran ‘aashim ,riwayat hafsh toriq al-syatibi. Cetakan Kedua. Kuala Lumpur : Al-Jenderaki Enterprise Fahad bin abdul Rahman bin Sulaiman ar-Rumi Ustaz Dr.(1420H). Buhuth fi usul at-tafsir wa manahijuhu. Riyadh: Maktabah at-Taubah (cet.5) Muhammad Abdul ‘Azim al-Zarqani. (2001). Manahil al-irfan fi ulum al-quran. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah. Rujukan Tambahan Abdul Karim Ibrahim Audu Solih. (2006). al-Waqfu wa al-Ibtida’. Cetakan Pertama. Jumhuriah Mesir al-Arabiah : Dar as-Salam lit-Thobaah wa an-Nashr Wa at-Tauzi’ Wa at-terjemah Al-Jassas, Abu Bakr ibn Ahmad ibn Ali al-Razi (1325H). Ahkam al-quran. Istanbul: Al-Auqaf al-Islamiayyah HAMKA .Prof.Dr, (1990). Tafsir Al-Azhar. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD (Jilid 1-10) Husni Syekh Othman. 1998. Haq al-tilawah. Penerbit Dar al- Munayirah, Juddah Manna’ al-Qattan. (1997). Mabahith fi ulum al-quran. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah Muhammad Ali as-Sobuni (t.t). Tafsir ayat al-ahkam, Al-Qahirah: Dar Umar Ibn al-Khattab Subhi al-Soleh. Dr,(1988). Mabahith fi ulum al-quran. Beirut: Dar al-Ilmi lil- Malayin

3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->