P. 1
Membina Rumah Tangga Dan Memelihara Nilai

Membina Rumah Tangga Dan Memelihara Nilai

|Views: 1|Likes:
Published by Kenaz Fauzie
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Kenaz Fauzie on May 19, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/28/2014

pdf

text

original

MEMBINA RUMAH TANGGA DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI PERNIKAHAN SESUAI BIMBINGAN AGAMA ISLAM

OLEH : H. MAS‟OED ABIDIN

. PERNIKAHAN WARISAN INDAH SUNNAH RASULULLAH

.

Sabda Rasulullah SAW, “an- nikahu sunnati, man raghiba „an sunnati falaisa minni”, artinya “nikah itu sunnahku, dan yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidaklah termasuk umatku” (al Hadist). Dengan menikah, dua orang yang sebelumnya masih asing, mengikat diri dalam satu aqad atau perjanjian nikah dan ijab-kabul dihadapan wali, saksi dan qadhi (penghulu), untuk saling perhatian, kasih sayang, kepedulian, simpati, ketulusan, dan cinta (mahabbah). KRITERIA MEMILIH ISTERI a. Beragama Islam dan shalehah (QS. Al-Nisâ‟/4: 34) Rasul Allâh SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.” (HR. Bukhâriy dan Muslim). b. Berasal dari keturunan yang baik-baik Rasul Allâh SAW bersabda, “Jauhilah oleh kamu sicantik yang beracun!, lalu sahabat bertanya: “Wahai Rasul Allâh, siapakah perempuan yang beracun itu? jawab Rasul Allâh,”Perempuan yang cantik tapi berada dalam lingkungan yang jahat.” (HR. Dâr alQuthniy). c. Masih perawan Diriwayatkan dari Jabir, Rasul Allâh SAW bersabda, “Sesungguhnya Rasul Allâh telah berkata kepadanya : “Hai Jabir, apakah engkau kawin dengan perawan atau dengan janda?” Jawab Jabir: “Saya kawin dengan janda”. Kata beliau kepada Jabir; “Mengapa engkau tidak menikahi perawan agar engkau bersenda gurau dengannya dan ia bisa bersenda gurau denganmu”. Dalam riwayat lain disebutkan; “Engkau bisa menjadikan dia tertawa dan dia bisa membuat engkau tertawa”. (HR. Jama‟ah). d. Carilah perempuan yang Sehat atau tidak Mandul Rasul Allâh SAW bersabda, “Dari Mu‟qil bin Yasar, katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Kata laki-laki itu, “Saya telah mendapat seorang perempuan yang bangsawan dan cantik tapi hanya dia tidak beranak (mandul). Baikkah saya kawin dengan dia

Beraklak mulia. untuk mencapai tujuan perkawinan. c. Pendidikan.?”. membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari‟at Islam. Ada berapa resep untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia. Di antaranya : 1. Cakap Hukum (Baligh). “Jangan”. Kebiasaan masing-masing. bertutur kata baik. baik jasmani dan rohani) … d. d). Kemudian pada kali ketiga laki-laki itu datang lagi. maupun dari orang-orang terdekatnya. yang disebutkan dengan “Rumahku adalah syorgaku”. Mempunyai kemampuan membiayai kehidupan Rumah Tangga (sesuai dengan hadits Mutafaqq `alaihi – “yâ ma`syar al-syabâb”). Saling Mengerti antara Suami-isteri Seorang suami atau isteri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. e. b. Banyak keluarga hancur. Seorang suami atau isteri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut : a). dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at. (HR. disebabkan oleh sifat egoisme. KRITERIA MEMILIH LAKI-LAKI CALON SUAMI a. Nabi bersabda: “Kawinlah dengan yang dikasihi dan berkembang menghasilkan keturunan (subur)”. c). Perjalanan hidup masing-masing. teman ataupun saudaranya. kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya. sopan santun. Cerdas dan Sehat (layak untuk berumah tangga. KELUARGA SAKINAH SESUDAH NIKAH Setelah akad nikah dilaksanakan. bertutur kata baik dan pandai bergaul di tengah keluarga. Dan dari sinilah seorang suami atau isteri tidak akan memaksakan egonya. e). Jawab Nabi SAW. kesukaan atau hobi. f). . b). Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula isteri. Selera. suami isteri mempunyai hak dan kewajiban. Berakhlak mulia. e. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami isteri berbeda suku dan atau daerah). Abu Dâud dan Al-Nasâ‟i). seperti orang tua. Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing. sopan santun. Laki-laki yang beragama Islam dan shaleh (QS. Al-Nûr/24: 3 dan 26). Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing.

2. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Saling Menerima Suami isteri harus saling menerima satu sama lain. Menghargai keluarga masing-masing. Tidak ada kata lebih indah. Tidak salah kiranya suami suka warna merah. (QS. si isteri suka warna putih. Suami atau isteri harus selalu merawat dan memupuk lima saling di atas untuk mencapai keluarga bahagia dan kekal beradasarkan Syari‟at Islam. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. serta hal ini merupakan amanah Allâh. Ayat ini memakai dua kosa kata secara berurutan. selengkap Firman Allah. “Mereka itu adalah pakaian bagimu. Saling Mencintai Suami isteri saling mencintai akan memunculkan beberapa hal seperti. dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. selalu menunjukkan perhatian. maka kemerdekaan dan kemajuan meningkat. tenteram. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus. . kepedulian karena pengalaman dalam perjalanan waktu dalam wadah ketenteraman (sakinah). dan rahmah. Rahmah adalah cinta. Mawaddah artinya cinta dan ghairah ketika masih usia awal dan saling ketertarikan antara keduanya. Al-Baqarah/2: 187). Saling Memercayai Jika suami isteri saling mempercayai. 5. Dengan keredhaan dan saling pengertian. Saling Menghargai Seorang suami atau isteri hendaklah saling menghargai: a. lemah lembut dalam bicara. damai dan penuh hiasan ibadah. Suami isteri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-isteri. kasih dan sayang. jika warna merah dicampur dengan warna putih. tidak perlu ada penolakan. yakni bersih lahir baathin. Perkataan dan perasaan masing-masing b. yakni mawaddah. 4. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai.” (QS. kasih sayang.ar-Rum : 21). 3. tidak mudah tersinggung. Keduaduanya berarti cinta. bijaksana dalam pergaulan. maka akan terlihat keindahannya. dan perasaan (batin) masing-masing akan selalu tenteram. tentang hubungan suami-isteri. Bakat dan keinginan masing-masing c. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri.

Kebahagiaan akan sirna ketika yang menjadi tetangga adalah orang jahat. pandai menjaga kehormatan dan martabat serta keluarganya. Maka hendaklah ia takut kepada Allâh pada separoh yang tinggal” (HR. : . Hadist ini menjelaskan bahwa perempuan yang shalehah itu adalah perempuan yang patuh pada ajaran agama. Mempunyai risiko hukum. “Apabila telah nikah seseorang. “Dunia tempat beramal. Ahmad dan Ibnu Hibban). Pernikahan adalah ibadah yang sakral. dan akhirat adalah tempat menerima ganjarannya”. “Tidak ada gurauan dalam keempat hal itu. maka ia benar-benar telah menyempurnakan seruan agama. Bimbingan agama menyebutkan. melalui “proses penyempurnaan” ke arah pencapaiannya. ( ). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” DORONGAN SEGERA MENIKAH Menikah itu separoh dari agama. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. tetangga yang baik. : . Kehidupan di dunia menjadi indah dan bahagia karena dihiasi empat hal. isteri yang jahat.”. pandai menjaga hati suaminya. . “Empat hal yang dibolehkan jika keempat hal itu diucapkan. . dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Di akhirat tidak lagi penyempurnaan. yaitu: perempuan shalehah. Empat hal yang merupakan penderitaan. kendaraan yang buruk dan tempat tinggal yang sempit. Maka. demikian Ali bin Abi Thalib RA dalam riwayat Umar RA. Nikah dan Nadzar.Cinta kasih yang tulus. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. rumah yang luas. “Hai sekalian manusia. .” (HR. Memerdekakan (hamba sahaya). Hal yang terpenting dalam kehidupan di dunia ini adalah kebahagiaan. sesuai hadits Rasulullah SAW.” Maka. “Empat hal yang merupakan kebahagiaan. yaitu : “Thalaq. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. kendaraan yang nyaman. setia pada suaminya. seperti yang dialami di dunia ini. yaitu: tetangga yang jahat. dapat wujud jika memiliki rasa thaat dan kesadaran mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT. Surat an-Nisa‟ ayat 1 sudah cukup sebagai pegangan. Baihaqiy). sebagaimana sabda Rasul Allâh SAW.

dianjurkan baginya untuk berpuasa. siapa saja di antara kamu sudah mampu (lahir dan bathin) untuk berkeluarga. dan siapa yang belum mampu untuk berkeluarga. “Kesulitan dalam pelaksanaan nikah.” (HR.” (HR. dengan adaya pasangan suami-isteri. dan menjanjikan mudah jalan untuk melaksanakannya. … . Buchariy). memelihara kehormatan. Al-Tirmidziy dan dia berkata hadits ini shahih). kikir yang melampaui batas dan mengagumi diri sendiri („ujub). : : ).” (HR. untuk melangsungkan pernikahan. Menunda pernikahan akan mengundang bahaya. Memilih calon isteri atau suami. Pernikahan menjamin keseimbangan dalam kehidupan. Pernikahan akan merekat tali persaudaraan semakin luas. SUAMI ISTERI SEIRAMA MEMBINA KELUARGA Suami dalam bahasa Alquran disebut zauj.” (HR. ) “Rasul Allâh SAW bersabda : “Wahai para pemuda. tidak bertolak belakang secara hukum syar‟i ataupun secara ukuran manusiawi biasa. Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pandangan mata. Nabi Muhammad SAW (570-632 H) . . Allâh SWT amat meridhai pernikahan. “Aghribu wa lâ tadhawwu” (carilah yang jauh/asing dan jangan kamu menjadi lemah). jika kamu miskin Allâh akan memampukan kamu dengan karunia (rezki-Nya). berarti dua orang yang serupa dan seirama. berasal dari kata izdiwaj artinya: isytibah wat tawazun (serupa dan seirama). Umar bin Khaththab menganjurkan. : . maka kawinlah. Sabda Rasul Allâh SAW mengingatkan. halaman 8 ini mendorong segera menikah sebab pernikahan menjaga kehormatan diri. karena hal itu akan menjadi pelindung dari segala perbuatan memperturutkan syahwat. ) ) “Yang paling banyak menjerumuskan manusia kedalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. Kandungan hadits Bukhâriy. al-Tirmidziy). Mutafaqq `alaihi). Juz 7. dan Allâh Maha luas (pemberian-Nya). tidak mesti dari keluarga terdekat.dan hidup didampingi isteri yang tidak setia. mendorong muda-mudi yang telah mampu. Jilid 3. sebagaimana firman Allâh: Yakinlah. sebagai dipaparkan Rasul Allâh SAW. “Ada tiga faktor yang membinasakan manusia yaitu mengikuti hawa nafsu. Suami-isteri atau zaujan.

agar terjauh dari pornoaksi. bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki. !” (HR. tegak akan dibawa beriya. manusia mulai mengaggap enteng soal zina bahkan cenderung menghalalkan Zina atau mentolerir perbuatan zina sebagaimana peringatan Rasul Allâh SAW. cinta sejati dan kasih-sayang. . Dan laki-laki pezina adalah kelompok pelaku dan pendukung zina. Dalam kehidupan ini. Di akhir zaman. Ayat ini memberi tahu kita agar menjauhi fitnah.laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). an-Nur: 26). perlu ada keyakinan bahwa hanya Allâh satu-satunya pembimbing keluarga. JAUHILAH BAHAYA ZINA Yang dimaksud perempuan zina ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur).Di dalam tatanan adat Minangkabau seorang suami adalah “Yang akan dibawa menjadi kawan seiring. Tidak dapat serasi. dan tidak melupakan perintah Allâh. itulah tugas semenda di Minangkabau. duduk akan dibawa berunding”.” (QS. Al-Bukhâriy). dua insan yang bertolak belakang perangainya. Rumah Tangga Sakinah itu sarat dengan nilai-nilai religius. “ wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). saling amanah (memercayai). Hadist Rasul Allâh SAW ini mengingatkan umat Islam membatasi diri dengan lain jenis. “Pasti akan ada dari umatku suatu kaum yang (berusaha) menghalalkan zina.24. Rasa bahagia akan tercipta dengan kuatnya rasa saling pengertian antara kedua keluarga di dalam mencapai tujuan pernikahan. seirama. khamar (segala yang dapat merusak akal)….

dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.” (HR. namanya: Anaq. menegakkan sendi kehidupan peribadi muslim.” (HR. Allah SWT mengizinkan lelaki mukmin kawin dengan perempuan mu‟minah yang muhshanah atau yang bersih dan terpelihara. 24. perlindungan hak-hak. Hadist Nabi SAW ini menjadi panduan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Al-Bukhâriy dan Muslim). serta memberikan batasan syari`at (ketentuan agama Islam).“Janganlah sekali-kali (di antara kalian) berduaan dengan perempuan. Ketetapan Allah ini agar manusia tetap terjaga kebersihan jiwa dan badannya. .“ (QS. dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. dan hari akhirat. Dalam riwayat (asbabun Nuzul) diceriterakan seorang minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang perhubungannya telah dimulai sejak masa jahiliah. menjauhi yang haram. (QS. Dan perempuan mukminah dengan lelaki muhshan. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. jika kamu beriman kepada Allah. Nasa‟i dan Tarmizi).24. an-Nur: 2). supaya tidak terjatuh ke lembah zina. dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Pelaku zina mendapat hukuman fisik. yakni “dera” sebagai hukuman jasmani dan larangan mengawininya adalah hukuman moral. “ Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. terlarang dengan seorang lelaki pezina …. an-Nur: 3). Rasul SAW membacakan ayat ini dan berkata: “Jangan kamu kawin dengan dia.”. Abu Daud. atau perempuan yang musyrik. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi: “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Imam Ahmad mengatakan. kecuali dengan mahramnya. dan terpelihara hubungan dengan Sang Khaliq (hablun minallah). “Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina”.

1. maka hal itu bertentangan dengan maslahat anak yang lahir atau yang akan lahir dari hubungan zina itu. Perzinaan tidak akan berkembang bila kesopanan dijaga dengan baik. Zina secara permanen melepaskan ikatan hubungan keluarga dan masyarakat. 5. Maknanya agama Islam memerintah perlunya kesucian diri. Kesopanan lelaki dan perempuan di masa berinteraksi diperintah mengawal pandangan dan menjaga faraj mereka. baik lelaki dan wanita. an Nur : 31) Diminta kepada kaum perempuan tidak menampakkan perhiasan atau aurat mereka kecuali kepada orang-orang yang rapat atau muhrim. Ketika manusia dalam keadaan miskin sekalipun tidak terhalang baginya untuk melangsungkan pernikahan. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. kenyamanan dan ketenangan. Jika terjadi hamil.” Berapa tafsir Alquran menyebut larangan keras atas perbuatan zina karena beberapa faktor. dan kemaluannya. Allâh SWT telah menjamin rizkinya. 4. dan suatu jalan (menuju banyak) kejahatan yang buruk lainnya. Zina dapat menyebabkan penyakit. Alquran. 3. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Zina adalah perilaku yang sangat memalukan. Kaum perempuan memiliki kemuliaan khas dengan intensif menjaga auratnya. permusuhan dan hilangnya reputasi dan harta benda pelakunya. Zina menghancurkan fondasi dasar keluarga.. “ dan janganlah kamu mendekati zina. Zina membuka jalan pada banyak perbuatan jahat yang lain. dan juga tidak konsisten dengan self-respect atau respek pada manusia lain. 2. Sasaran pernikahan adalah mendapatkan kedamaian. “ Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya. secara eksplisit menyatakan.” (QS. Kata perhiasan bermakna barang yang kemas dan terjaga dengan baik.Zina dalam Islam termasuk satu dosa besar yang harus dijauhi oleh semua individu yang mengklaim dirinya muslim. serta takut kepada iqab Allah. di segala waktu – sebelum menikah atau selama berumah tangga. pembunuhan. NASEHAT PERNIKAHAN Mengucapkan Ijab Kabul artinya ikrar timbang terima tanggung jawab dari ayah bunda isteri kepada seorang lelaki yang akan menjadi suami atau yang akan menjadi menantu-nya. “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian . Surah Al Isra ayat 32.24. 6. kecuali yang (biasa) nampak dari padanya …. Perhiasan perempuan adalah bahagian anggota tubuh yang amat menarik (seperti yang ada di dada) supaya ditutup dengan sempurna.

menyebutkan. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki. dibantu agar mereka dapat kawin –. an-Nisa‟:34).” Lelaki berkewajiban melindungi perempuan.an-Nisa‟:19). hendaklah laki-laki yang belum kawin atau perempuanperempuan yang tidak bersuami. Tanggung-jawab suami menurut Alquran sangat berat. . di antara kamu. Sabda Nabi Muhammad SAW.– yakni. yang di ikrarkan dalam sighat thalaq ta‟lik. Juga Firman Allah. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. artinya pergaulilah isterimu dengan dengan ma‟ruf. Al-Nûr/24: 32). kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. PERAN SUAMI ISTERI Allah SWT perintahkan setiap suami.” (QS.” (Hadits Qudsi). (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. lemah lembut. “Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. Agama Islam sangat mengecam pola hidup membujang atau hidup tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sepanjang usia. “ … dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf. dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. dan “menggauli isterinya dengan baik” (QS.” (QS. “Hai orang-orang yang beriman.4. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. dan bergaullah dengan mereka secara patut. bilamana lenyap salah satunya hilang pulalah yang lain. seperti impoten. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Di sini tugas dan kehormatan laki-laki yang diberikan Allah SWT. kecuali ada alasan biologis. An-Nisa‟ : 19). dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan … (QS. Hak-hak hidup lelaki dan perempuan tidak ada berbeda. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. wa „a-syiruu-hunna bil ma‟ruf.

Thabarany dan Abu Nu‟aim).”Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. yang mewajibkan suami musyawarah dengan isteri. Membaharui mana yang usang. “Tidaklah pernah memuliakan seorang isteri kecuali suami yang mulia pula”. mengulas mana yang senteng. memberikan tanggung jawab kepada lelaki memikul tugas menyeluruh membina rumah tangga. Ketahuilah bahwa suami adalah pemimpin di tengah rumah tangganya. . Rasulullah SAW bersabda. “Sebaik-baik mukmin seseorang adalah yang paling sempurna akhlaknya”. Betapa bijaksana Allah. Merapatkan mana yang renggang. Menjinaki mana yang liar.” (QS. Betapa agung Allah. niscaya yang akan tersisa adalah keburukan. Melantai mana yang lapuk. Inilah peran suami. serta menggauli isteri lemah lembut setiap waktu.” Sebab sabda Nabi SAW. Masyarakat keliling mesti di tenggang. “sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. menambah mana yang kurang. Keduanya wajib di jaga. (Diriwayatkan oleh Dhia dari Anas). Lemah lembut dalam sesuatu (urusan) menyebabkan indahnya sesuatu dan jika lemah lembut itu telah dicabut dari sesuatu. Menyelesai mana yang kusut. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. menyambung mana yang putus.al-Baqarah:228). Mencari kata mufakat. Nilai martabat terletak pada akhlak. Rumah tangga wajib di bina. (HR.

orang yang paling setia mendampingiku di saat senang dan susah. menjadi pelindung terhadap perempuan. Hendak lurus rentangkan tali (jujur). ramah lembut. Hendak pandai rajin belajar (kesungguhan). Mungkin banyak hak-haknya yang belum sempat aku penuhi. Isteriku adalah ibu dari anak-anakku. tegas bersikap. Hadapi masalah bersama. Bina rumah tangga dengan kasih sayang. Enggang dan Kekek cari makan. melahirkan. Isteriku yang membantu. menyusukan. Hindari sifat tertutup dan saling curiga. menjaga. Hendak beroleh kuat mencari (rajin). berusaha di jalan yang halal. Hendak tuah bertabur urai (pemurah). Terbang ke pantai kaduanya. Isteriku tanpa mengenal lelah. ramahtamah dalam berilmu. Hendak nama tinggalkan jasa. dan menjaga anak-anak. betapa berat tugas ibu. Isteriku. Panjang dan singkat perulaskan. rajin menjalankan pimpinan yang benar.. termasuk budi pekerti orang beriman ialah. Karena itu. beriman dengan keyakinan. Sesungguhnya. lembut hati.” Kiat Umar ini mesti ditiru. Kebahagiaan rumah tangga bisa di perdapat dengan saling pengertian dan musyawarah. menceritakan tentang bakti isterinya. dan melaksanakan suruhan Allah. merebut ilmu pengetahuan. “Isteriku. aku selalu memaafkannya. mampu bersahaja dikala miskin. membantu dengan kasih sayang. kuat memegang agama. benteng bagiku dari api neraka. Kaedah hidup mengadatkan. memelihara rumah dan hartaku. Saya tahu betul. setiap hari mencuci pakaianku. . memelihara diri dari tamak. penyabar. dan anak-anakku. mengandung. Selain itu …. ”Hendak kaya berdikit-dikit (hemat). selalu berbuat baik. Hindari sifat menang sendiri dan memaksakan kehendak. Maka suami dituntut berpendirian teguh. sederhana di waktu kaya.Kewajiban suami. Hendak mulia tepati janji. membatasi diri dari keinginan nafsu . makanya sampai yang dicitanya. dan memasakkan makanan untukku. Umar bin Khattab RA.

pasti mendapatkan dua pahala. yang menganggap kedudukan perempuan sangat rendah. Inilah profil suami ideal itu. Isteri shalehah. rusak perempuan maka rusaklah negeri ». satu pahala ibadah dan satu pahala sedekah. 2005. Perempuan adalah ibu yang mendidik pertama dari generasi yang dilahirkannya. dan rezekinya diperoleh di negerinya. Kaum perempuan yang menjadi isteri shalehah dan amanah dalam kekayaannya. .dan kasih sayang terhadap orang yang berkekurangan. Agama Islam telah mengembalikan fitrah kaum perempuan dari rongrongan kebiasaan jahiliyah yang telah mengingkari kesucian kaum perempuan. sesuai sabda Rasul Allâh SAW. Selain itu. « perempuan adalah tiang negeri. (Diriwayatkan oleh Dailami dari „Ali). karena harta isteri adalah hak isteri. yaitu: Wangi-wangian. sesuai kehendak Maha Pencipta. dan ketenangan saat shalat. PERAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI Islam sangat menghormati kedudukan perempuan. Kaum perempuan wajib mempersiapkan diri jadi isteri shalehah. artinya bahwa “Keridhaan Allâh terletak pada keridhaan kedua orang tua (ayah dan ibu). hal. Kaum perempuan semestinya tidak berpaling dari kodrat sebagai perempuan. anak-anaknya orang baik-baik. Agama Islam dengan hadist Nabi Muhammad SAW telah meletakkan penghormatan kepada posisi kaum perempuan (ibu) tiga berbanding satu dengan kaum lelaki (ayah). 75). Kaum perempuan dapat menghidupkan suasana hidup yang indah dan bahagia. teman sepergaulannya orang-orang yang saleh. “Sorga ditelapak kaki Ibu”.” (Imam Nawawi. bila dibimbing oleh nilai-nilai ajaran agama yang luhur (Dinul Islam). “Ada tiga hal yang sangat aku senangi di dunia ini. Perempuan mempunyai kelebihan dan memiliki pula keterbatasan-keterbatasan. . Suami yang berakhlak mulia akan mampu membentuk rumah tangga ideal (baiti jannati) : Empat kebahagiaan dalam hidup manusia: isterinya perempuan yang saleh.

Baihaqiy). c. . berkata. .” Agama Islam mengajar umatnya. saling memberi kemudahan. “Hendaknya ada diantara kamu hati yang selalu bersyukur. dengan mawaddah kasih sayang. tentulah aku mau bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini adalah termasuk ahli surga. d. dengan menjadikan “rumahku adalah surgaku”. Isteri yang menshadaqahkan mahar/maskawinnya kepada suaminya. dan isteri yang beriman yang membantu melakukan urusan akhirat” (HR. Ibu adalah inti keluarga. Muslim). “Dunia adalah perhiasan. saling menjaga keutuhan rumah tangga. perempuan yang suaminya ridha kepadanya. Orang yang bertobat dari kesalahannya. dan e. lisan yang selalu berzikir. Perempuan. sesuai perkembangan zaman. Sikap demikian ini akan dapat merasakan indahnya kehidupan berkeluarga. b. Citra perempuan Minangkabau sangat sempurna diperankan pada posisi sentral IBU = Ikutan Bagi Ummat. Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam bersabda. sebagai kekuatan dalam berbagai persoalan hidup. sumber sakinah (bahagia) dengan merajut kasih dan rahmah. (HR. Anak yang kedua orang tuanya ridha kepada dirinya. Wahyu Alquran menempatkan perempuan dengan hak dan kewajiban seimbang. Perempuan adalah “tiang negeri” (al Hadist). dengan saling memerlukan. . Orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. untuk selalu bersikap ridha dan syukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allâh. namun sebaik-baik perhiasan adalah isteri yang shalehah”. Tenteram. “Sekiranya tidak takut dituduh mengetahui yang ghaib. Demikian juga sabda Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam. yaitu: a.Umar bin al-Khatthab RA.

Simpan rahasia rumah tangga dengan baik. – dia akan di masukkan ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia ingini”. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat feminim yang merupakan sumber kasih sayang. apalagi bersikap kasar sombong. berpuasa di bulan Ramadhan. dan sumber cahaya Ilahi. suami isteri adalah ibarat pakaian yang saling melindungi. gaun panjang yang menutupi seluruh badan. menjaga diri (kehormatan faraj-nya).33. Bila ia mau mengamalkannya. Jangan lupa berbenah diri ketika suami pulang ke rumah. Jangan berhias berlebih-lebihan untuk dilihat orang lain. sebagai ujud ciri-ciri feminim. Jilbab (33:59). . yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Hancurnya sebuah rumah tangga ideal akibat sikap isteri terlalu maskulin. keindahan. Jangan meninggalkan rumah tanpa seizin suami. kelembutan. dan mendorong seksualitas menjadi spiritualitas. Katakanlah kepada isteri-isterimu. Karena. 2. atau mantel yang menutupi leher dan payudara” . di saat suami tidak di rumah. 4. setia kepada suaminya.” (QS. karena itu mereka tidak di ganggu. 3.Kaum perempuan wajib menjaga marwah (muruah) dengan menjaga “aurat”. “Seorang isteri yang taat melakukan shalat 5 waktu. Tidak berkata keras. ISTERI MESTI MENJAGA DIRI DAN MURUAH 1. Jangan menolak panggilan suami kepada yang baik. penderitaan dan kegagalan”. Alangkah mulia dan tingginya penghargaan Allah SWT bagi seorang isteri. Jangan berpuasa sunat tanpa seizin suami (kecuali puasa yang wajib). “ Hai Nabi. adalah penudung atau khumur yang artinya juga adalah “pakaian luar. mengubah rasionalitas menjadi intuisi. al Ahzab : 59). mempunyai potensi untuk menyerap dan mengubah kekuatan kasar menjadi sensitivitas. yang diarahkan kepada suami junjungan diri. Mempunyai malu dan sopan. Pakaiannya menutup aurat. sehingga memiliki daya tahan terhadap kesakitan. Jangan menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim. Pesan Rasulullah SAW. anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”.

perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Firman Allah. diperhitungkan apa mudharat dan manfaat dari suatu. menjadi cerai berai kembali.” (QS.66. dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk ( ke dalam jahannam itu)”.Dengan bekal syariat Islam dan adat istiadat yang baik dapat dibina rumah tangga sakinah. 2. Senantiasa berharap sorga. Perempuan kufur dan khianat kepada suami. “Baiti jannati”.at Tahrim :10). dan selalu hati-hati melangkah. Seorang ibu di rumah tangga. ulet. yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. Keduanya. an-Nahl :92). ketika ia berkata: “Ya Rabbku. Arif melahirkan kewaspadaan dalam bertindak dan berperangai. TIPE PEREMPUAN. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu. berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. yakni Rumah Tangga Sorga. dalam firdaus. TIDAK BOLEH DITIRU 1. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah. sabar dan mampu menghidangkan keindahan. “ Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan. Nabi-nabi sekalipun. dan selamatkanlah aku dari Fir‟aun dan perbuatannya. seperti isteri Nuh dan Luth. “ Dan Allah membuat isteri Fir‟aun. Perempuan yang suka meninggalkan bengkalai dan merusak rajutan …. Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). berakhir keneraka. (QS. apabila mereka menentang ajaran agama. Sia-sia hutang tumbuh. di antara hamba-hamba kami. seperti Asiyah isteri Fir‟aun . kurang awas nagari kalah. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu…. . Selalu menghindar dari kezaliman dan kemusyrikan. “ Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan. TIPE PEREMPUAN YANG PERLU DITIRU 1. dituntut bersifat kreatif. tabah. Sejak awal. tidak dapat membela isteri-isterinya atas azab Allah. bagi orang-orang kafir.16.

aku telah menamai dia Maryam. sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. menjadi hamba yang saleh. Mamakai baso jo basi. dengan (pemeliharaan) Engkau (ya Allah). tatkala isteri „Imran melahirkan anaknya. tutur bahasa disenangi. diapun berkata: “Ya Tuhanku. Tahu ereng dan gendeng. daripada syaitan yang terkutuk. yakni Maryam itu sendiri. Sekalipun isteri seorang kafir.dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim. Mulut manis.3.” (QS. memakai malu dan sopan. “ Dan (ingatlah). Memakai rasa dan periksa. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami. Selalu berupaya agar generasi yang dilahirkannya menjadi zurriyat yang memegang teguh amanah Allah. Maryam. ketika isteri „Imran berkata: “Ya Tuhanku. menjadi Nabi dan Rasul Allah untuk Bani Israil. Doa ibu muda ini makbul. “ Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. 2.” (QS. Kata baik kucindan mudah. dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. anak yang dalam kandunganku ini. dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-kitabNya. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. . dan (padahal).” (QS. Tahrim : 12). dan dia adalah termasuk orang-orang (perempuan) yang taat.66.66 at-Tahrim : 11). Menjauhi sumbang dan salah. dan aku mohon perlindungan untuknya. akhirnya masuk dalam jannah. PEREMPUAN DI MINANGKABAU ”Adapun yang disebut perempuan. mulia dan bermartabat. sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau. Ali Imran : 35-36). pandai bergaul sama besar. 3. bila menganut ajaran Allah dengan taat. serta anak-anak keturunannya. yaitu Isa ibni Maryam. Sesungguhnya. Selalu memelihara faraj. Maka. dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. Memakai tertib dengan sopan. melahirkan anak laki-laki yang sangat baik.

Takut kepada Allah. Hendak lalu ke Pekan Baso. sekepal dapat digunungkan. Malu dan sopan kalau dah hilang. Jangan cepat berputus asa. Tahu dengan Korong dan kampung. menetes dapat ditampung. Bergisir sampan dan pendayung adalah hal biasa. Riak dan gelombang adalah permainan laut. pandai.” Inilah. Takut budi akan terjual. jujur. harkat perempuan di Ranah Bundo. benar. oleh orang se nagari. Boleh ditiru diteladani. Anak orang Koto Hilalang. Setitik dapat dilautkan. mulia dan bermartabat. PERLU DI INGAT ! 1.Hormat kapada ibu bapa. Perempuan Minang disebut “padusi”. Malu di paham akan tergadai. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al hayak nisful iman = malu adalah paruhan dari Iman. Kan suri teladan kain. bayang-bayang sepanjang badan. dan bersifat malu. Tahu di mungkin dengan patut. mengikut perintah sunnah Rasulullah. habislah rasa dan periksa. Meleleh boleh dipalit. padu isi dengan lima sifat utama. kan cupak teladan betung. Mengenal rumah tangga. Tahu tinggi dan rendah. Tahu manyuri mangulindan. JANGAN CEPAT BERPUTUS ASA. . patuh kepada suami. Khidmat kepada orang tua. fasih terdidik.

“Bila perlu perlindungan minta perlindungan kepada Allah. Bila engkau memerlukan pertolongan minta pertolongan dari Allah. dengan shalat dan bacaan Alquran. http://bundokanduang. 5. Doamu dinilai dari sini !!!. Ingat pesan Rasulullah SAW.” DOA PENUTUP . . 2.wordpress.” 3. “ sinarilah rumah tangga kalian berdua. Shalat yang lima waktu jangan dilalaikan apalagi di tinggalkan. Jangan meminta kepada yang dikeramat-keramatkan. Minta selalu pertolongan dari Allah. 4. ujungnya doa tidak akan dikabulkan Allah.com/2010/01/31/membina-rumah-tangga-dan-memelihara-nilainilai-pernikahan-sesuai-bimbingan-agama-islam/ . Pesan Rasulullah SAW. Akibatnya bisa terseret kepada mensyarikatkan Allah.akan binasa jadinya rumah tangga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->