MEMBINA RUMAH TANGGA DAN MEMELIHARA NILAI-NILAI PERNIKAHAN SESUAI BIMBINGAN AGAMA ISLAM

OLEH : H. MAS‟OED ABIDIN

. PERNIKAHAN WARISAN INDAH SUNNAH RASULULLAH

.

Sabda Rasulullah SAW, “an- nikahu sunnati, man raghiba „an sunnati falaisa minni”, artinya “nikah itu sunnahku, dan yang tidak mau mengikuti sunnahku, tidaklah termasuk umatku” (al Hadist). Dengan menikah, dua orang yang sebelumnya masih asing, mengikat diri dalam satu aqad atau perjanjian nikah dan ijab-kabul dihadapan wali, saksi dan qadhi (penghulu), untuk saling perhatian, kasih sayang, kepedulian, simpati, ketulusan, dan cinta (mahabbah). KRITERIA MEMILIH ISTERI a. Beragama Islam dan shalehah (QS. Al-Nisâ‟/4: 34) Rasul Allâh SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.” (HR. Bukhâriy dan Muslim). b. Berasal dari keturunan yang baik-baik Rasul Allâh SAW bersabda, “Jauhilah oleh kamu sicantik yang beracun!, lalu sahabat bertanya: “Wahai Rasul Allâh, siapakah perempuan yang beracun itu? jawab Rasul Allâh,”Perempuan yang cantik tapi berada dalam lingkungan yang jahat.” (HR. Dâr alQuthniy). c. Masih perawan Diriwayatkan dari Jabir, Rasul Allâh SAW bersabda, “Sesungguhnya Rasul Allâh telah berkata kepadanya : “Hai Jabir, apakah engkau kawin dengan perawan atau dengan janda?” Jawab Jabir: “Saya kawin dengan janda”. Kata beliau kepada Jabir; “Mengapa engkau tidak menikahi perawan agar engkau bersenda gurau dengannya dan ia bisa bersenda gurau denganmu”. Dalam riwayat lain disebutkan; “Engkau bisa menjadikan dia tertawa dan dia bisa membuat engkau tertawa”. (HR. Jama‟ah). d. Carilah perempuan yang Sehat atau tidak Mandul Rasul Allâh SAW bersabda, “Dari Mu‟qil bin Yasar, katanya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Kata laki-laki itu, “Saya telah mendapat seorang perempuan yang bangsawan dan cantik tapi hanya dia tidak beranak (mandul). Baikkah saya kawin dengan dia

dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at. Abu Dâud dan Al-Nasâ‟i). teman ataupun saudaranya. Cerdas dan Sehat (layak untuk berumah tangga. Jawab Nabi SAW. maupun dari orang-orang terdekatnya. Saling Mengerti antara Suami-isteri Seorang suami atau isteri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. yang disebutkan dengan “Rumahku adalah syorgaku”. bertutur kata baik. kesukaan atau hobi. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula isteri. c). e. KRITERIA MEMILIH LAKI-LAKI CALON SUAMI a. membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari‟at Islam. b). seperti orang tua. disebabkan oleh sifat egoisme. Perjalanan hidup masing-masing. KELUARGA SAKINAH SESUDAH NIKAH Setelah akad nikah dilaksanakan. e). (HR. Mempunyai kemampuan membiayai kehidupan Rumah Tangga (sesuai dengan hadits Mutafaqq `alaihi – “yâ ma`syar al-syabâb”). kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya dan Nabi tetap melarangnya. Laki-laki yang beragama Islam dan shaleh (QS. e. “Jangan”. suami isteri mempunyai hak dan kewajiban. Dan dari sinilah seorang suami atau isteri tidak akan memaksakan egonya. Pendidikan. bertutur kata baik dan pandai bergaul di tengah keluarga. Ada berapa resep untuk mewujudkan keluarga sakinah dan bahagia. Beraklak mulia. f). d). c. Nabi bersabda: “Kawinlah dengan yang dikasihi dan berkembang menghasilkan keturunan (subur)”. . untuk mencapai tujuan perkawinan. Al-Nûr/24: 3 dan 26). Di antaranya : 1. Kebiasaan masing-masing. Selera. Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami isteri berbeda suku dan atau daerah). Seorang suami atau isteri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut : a). sopan santun. sopan santun. b. baik jasmani dan rohani) … d.?”. Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing-masing. Cakap Hukum (Baligh). Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Banyak keluarga hancur. Kemudian pada kali ketiga laki-laki itu datang lagi. Berakhlak mulia.

dan perasaan (batin) masing-masing akan selalu tenteram. dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. 3. Bakat dan keinginan masing-masing c. tentang hubungan suami-isteri. Mawaddah artinya cinta dan ghairah ketika masih usia awal dan saling ketertarikan antara keduanya. Rahmah adalah cinta. “Mereka itu adalah pakaian bagimu. damai dan penuh hiasan ibadah. Perkataan dan perasaan masing-masing b. tenteram.2. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dengan keredhaan dan saling pengertian. selalu menunjukkan perhatian. 4. Tidak ada kata lebih indah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Keduaduanya berarti cinta. bijaksana dalam pergaulan. yakni bersih lahir baathin. Al-Baqarah/2: 187). dan rahmah. Suami atau isteri harus selalu merawat dan memupuk lima saling di atas untuk mencapai keluarga bahagia dan kekal beradasarkan Syari‟at Islam. Suami isteri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. si isteri suka warna putih. . selengkap Firman Allah. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus. kasih dan sayang. kepedulian karena pengalaman dalam perjalanan waktu dalam wadah ketenteraman (sakinah). serta hal ini merupakan amanah Allâh. Saling Memercayai Jika suami isteri saling mempercayai. lemah lembut dalam bicara. 5.ar-Rum : 21). yakni mawaddah. Saling Menghargai Seorang suami atau isteri hendaklah saling menghargai: a. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. kasih sayang. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-isteri. Saling Menerima Suami isteri harus saling menerima satu sama lain. tidak mudah tersinggung. jika warna merah dicampur dengan warna putih. (QS. supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Menghargai keluarga masing-masing. maka kemerdekaan dan kemajuan meningkat. maka akan terlihat keindahannya. Saling Mencintai Suami isteri saling mencintai akan memunculkan beberapa hal seperti. dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Tidak salah kiranya suami suka warna merah. Ayat ini memakai dua kosa kata secara berurutan.” (QS. tidak perlu ada penolakan.

kendaraan yang nyaman. “Dunia tempat beramal. demikian Ali bin Abi Thalib RA dalam riwayat Umar RA. Baihaqiy). Ahmad dan Ibnu Hibban).” (HR. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain. sesuai hadits Rasulullah SAW. maka ia benar-benar telah menyempurnakan seruan agama.” Maka. melalui “proses penyempurnaan” ke arah pencapaiannya. Hal yang terpenting dalam kehidupan di dunia ini adalah kebahagiaan. : . Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. dan daripadanya Allah menciptakan isterinya. seperti yang dialami di dunia ini. dapat wujud jika memiliki rasa thaat dan kesadaran mempertanggung jawabkan kepada Allah SWT. pandai menjaga kehormatan dan martabat serta keluarganya. Pernikahan adalah ibadah yang sakral. Bimbingan agama menyebutkan. “Empat hal yang dibolehkan jika keempat hal itu diucapkan. dan akhirat adalah tempat menerima ganjarannya”. “Hai sekalian manusia. “Tidak ada gurauan dalam keempat hal itu. rumah yang luas. tetangga yang baik. : . yaitu: tetangga yang jahat. . Kebahagiaan akan sirna ketika yang menjadi tetangga adalah orang jahat. dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Memerdekakan (hamba sahaya).”.” DORONGAN SEGERA MENIKAH Menikah itu separoh dari agama. Empat hal yang merupakan penderitaan. kendaraan yang buruk dan tempat tinggal yang sempit. bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. “Apabila telah nikah seseorang. Di akhirat tidak lagi penyempurnaan. yaitu: perempuan shalehah. Nikah dan Nadzar. . yaitu : “Thalaq. pandai menjaga hati suaminya.Cinta kasih yang tulus. Kehidupan di dunia menjadi indah dan bahagia karena dihiasi empat hal. isteri yang jahat. . Mempunyai risiko hukum. Maka. setia pada suaminya. Hadist ini menjelaskan bahwa perempuan yang shalehah itu adalah perempuan yang patuh pada ajaran agama. Maka hendaklah ia takut kepada Allâh pada separoh yang tinggal” (HR. ( ). sebagaimana sabda Rasul Allâh SAW. “Empat hal yang merupakan kebahagiaan. Surat an-Nisa‟ ayat 1 sudah cukup sebagai pegangan.

Suami-isteri atau zaujan. Umar bin Khaththab menganjurkan. Allâh SWT amat meridhai pernikahan.” (HR. dan siapa yang belum mampu untuk berkeluarga. : . “Kesulitan dalam pelaksanaan nikah. jika kamu miskin Allâh akan memampukan kamu dengan karunia (rezki-Nya). Al-Tirmidziy dan dia berkata hadits ini shahih). Sabda Rasul Allâh SAW mengingatkan.” (HR. Juz 7. ) “Rasul Allâh SAW bersabda : “Wahai para pemuda.” (HR. sebagaimana firman Allâh: Yakinlah. al-Tirmidziy). kikir yang melampaui batas dan mengagumi diri sendiri („ujub). : : ). tidak bertolak belakang secara hukum syar‟i ataupun secara ukuran manusiawi biasa. maka kawinlah. mendorong muda-mudi yang telah mampu. Pernikahan akan merekat tali persaudaraan semakin luas. Memilih calon isteri atau suami. Jilid 3. dengan adaya pasangan suami-isteri. dianjurkan baginya untuk berpuasa. dan menjanjikan mudah jalan untuk melaksanakannya. karena hal itu akan menjadi pelindung dari segala perbuatan memperturutkan syahwat. “Ada tiga faktor yang membinasakan manusia yaitu mengikuti hawa nafsu. siapa saja di antara kamu sudah mampu (lahir dan bathin) untuk berkeluarga. … . untuk melangsungkan pernikahan.” (HR. ) ) “Yang paling banyak menjerumuskan manusia kedalam neraka adalah mulut dan kemaluannya. halaman 8 ini mendorong segera menikah sebab pernikahan menjaga kehormatan diri. tidak mesti dari keluarga terdekat. Menunda pernikahan akan mengundang bahaya. SUAMI ISTERI SEIRAMA MEMBINA KELUARGA Suami dalam bahasa Alquran disebut zauj. sebagai dipaparkan Rasul Allâh SAW. Sesungguhnya hal yang demikian lebih memelihara pandangan mata. Nabi Muhammad SAW (570-632 H) .dan hidup didampingi isteri yang tidak setia. Mutafaqq `alaihi). memelihara kehormatan. dan Allâh Maha luas (pemberian-Nya). Kandungan hadits Bukhâriy. . Pernikahan menjamin keseimbangan dalam kehidupan. “Aghribu wa lâ tadhawwu” (carilah yang jauh/asing dan jangan kamu menjadi lemah). Buchariy). berasal dari kata izdiwaj artinya: isytibah wat tawazun (serupa dan seirama). berarti dua orang yang serupa dan seirama.

dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula). “Pasti akan ada dari umatku suatu kaum yang (berusaha) menghalalkan zina. cinta sejati dan kasih-sayang. dua insan yang bertolak belakang perangainya. duduk akan dibawa berunding”. agar terjauh dari pornoaksi. Al-Bukhâriy).24. manusia mulai mengaggap enteng soal zina bahkan cenderung menghalalkan Zina atau mentolerir perbuatan zina sebagaimana peringatan Rasul Allâh SAW. Ayat ini memberi tahu kita agar menjauhi fitnah. Di akhir zaman. .Di dalam tatanan adat Minangkabau seorang suami adalah “Yang akan dibawa menjadi kawan seiring. Rumah Tangga Sakinah itu sarat dengan nilai-nilai religius. Tidak dapat serasi. saling amanah (memercayai). dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki. Rasa bahagia akan tercipta dengan kuatnya rasa saling pengertian antara kedua keluarga di dalam mencapai tujuan pernikahan. Dalam kehidupan ini. Hadist Rasul Allâh SAW ini mengingatkan umat Islam membatasi diri dengan lain jenis.” (QS. !” (HR. mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga). dan tidak melupakan perintah Allâh. itulah tugas semenda di Minangkabau. seirama. perlu ada keyakinan bahwa hanya Allâh satu-satunya pembimbing keluarga. an-Nur: 26). Dan laki-laki pezina adalah kelompok pelaku dan pendukung zina. “ wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. khamar (segala yang dapat merusak akal)….laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). JAUHILAH BAHAYA ZINA Yang dimaksud perempuan zina ialah perempuan-perempuan nakal yang pekerjaannya berzina (pelacur). tegak akan dibawa beriya.

an-Nur: 2).“Janganlah sekali-kali (di antara kalian) berduaan dengan perempuan. Pelaku zina mendapat hukuman fisik. dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah.24. dan terpelihara hubungan dengan Sang Khaliq (hablun minallah). supaya tidak terjatuh ke lembah zina.”. . Dan perempuan mukminah dengan lelaki muhshan. menjauhi yang haram. serta memberikan batasan syari`at (ketentuan agama Islam). “ Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera. 24. dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin. terlarang dengan seorang lelaki pezina …. namanya: Anaq. an-Nur: 3). (QS. jika kamu beriman kepada Allah. yakni “dera” sebagai hukuman jasmani dan larangan mengawininya adalah hukuman moral. Al-Bukhâriy dan Muslim).“ (QS.” (HR. Hadist Nabi SAW ini menjadi panduan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Nabi tidak menjawabnya sehingga turunlah ayat yang berbunyi: “ laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. atau perempuan yang musyrik. Allah SWT mengizinkan lelaki mukmin kawin dengan perempuan mu‟minah yang muhshanah atau yang bersih dan terpelihara. Nasa‟i dan Tarmizi). perlindungan hak-hak. dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Ketetapan Allah ini agar manusia tetap terjaga kebersihan jiwa dan badannya. dan hari akhirat. Dalam riwayat (asbabun Nuzul) diceriterakan seorang minta izin kepada Nabi untuk kawin dengan pelacur yang perhubungannya telah dimulai sejak masa jahiliah. Imam Ahmad mengatakan. “Aku tidak tahu ada dosa yang lebih besar setelah membunuh jiwa daripada zina”. Rasul SAW membacakan ayat ini dan berkata: “Jangan kamu kawin dengan dia. Abu Daud. dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. kecuali dengan mahramnya.” (HR. menegakkan sendi kehidupan peribadi muslim.

Zina adalah perilaku yang sangat memalukan. “ Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya. “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian . Kata perhiasan bermakna barang yang kemas dan terjaga dengan baik. 5. Zina menghancurkan fondasi dasar keluarga. an Nur : 31) Diminta kepada kaum perempuan tidak menampakkan perhiasan atau aurat mereka kecuali kepada orang-orang yang rapat atau muhrim.” (QS. Zina membuka jalan pada banyak perbuatan jahat yang lain. 1. permusuhan dan hilangnya reputasi dan harta benda pelakunya. dan kemaluannya. NASEHAT PERNIKAHAN Mengucapkan Ijab Kabul artinya ikrar timbang terima tanggung jawab dari ayah bunda isteri kepada seorang lelaki yang akan menjadi suami atau yang akan menjadi menantu-nya.. Perzinaan tidak akan berkembang bila kesopanan dijaga dengan baik. maka hal itu bertentangan dengan maslahat anak yang lahir atau yang akan lahir dari hubungan zina itu. serta takut kepada iqab Allah. Zina dapat menyebabkan penyakit. Ketika manusia dalam keadaan miskin sekalipun tidak terhalang baginya untuk melangsungkan pernikahan. Sasaran pernikahan adalah mendapatkan kedamaian. dan juga tidak konsisten dengan self-respect atau respek pada manusia lain. dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya. kenyamanan dan ketenangan. Kesopanan lelaki dan perempuan di masa berinteraksi diperintah mengawal pandangan dan menjaga faraj mereka. Zina secara permanen melepaskan ikatan hubungan keluarga dan masyarakat. 3. 2. Perhiasan perempuan adalah bahagian anggota tubuh yang amat menarik (seperti yang ada di dada) supaya ditutup dengan sempurna. baik lelaki dan wanita. pembunuhan. “ dan janganlah kamu mendekati zina. di segala waktu – sebelum menikah atau selama berumah tangga.24.Zina dalam Islam termasuk satu dosa besar yang harus dijauhi oleh semua individu yang mengklaim dirinya muslim. secara eksplisit menyatakan. kecuali yang (biasa) nampak dari padanya …. Jika terjadi hamil. Allâh SWT telah menjamin rizkinya. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Maknanya agama Islam memerintah perlunya kesucian diri.” Berapa tafsir Alquran menyebut larangan keras atas perbuatan zina karena beberapa faktor. Alquran. Surah Al Isra ayat 32. 4. 6. Kaum perempuan memiliki kemuliaan khas dengan intensif menjaga auratnya. dan suatu jalan (menuju banyak) kejahatan yang buruk lainnya.

dan “menggauli isterinya dengan baik” (QS. seperti impoten.” Lelaki berkewajiban melindungi perempuan. Lelaki adalah pemimpin bagi kaum perempuan … (QS. di antara kamu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Sabda Nabi Muhammad SAW. PERAN SUAMI ISTERI Allah SWT perintahkan setiap suami. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dibantu agar mereka dapat kawin –. artinya pergaulilah isterimu dengan dengan ma‟ruf. yang di ikrarkan dalam sighat thalaq ta‟lik. . lemah lembut. Di sini tugas dan kehormatan laki-laki yang diberikan Allah SWT. Tanggung-jawab suami menurut Alquran sangat berat. (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki. Juga Firman Allah. an-Nisa‟:34). dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya.4. “Hai orang-orang yang beriman.” (QS. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. bilamana lenyap salah satunya hilang pulalah yang lain.” (Hadits Qudsi).– yakni. “Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu. wa „a-syiruu-hunna bil ma‟ruf. An-Nisa‟ : 19). hendaklah laki-laki yang belum kawin atau perempuanperempuan yang tidak bersuami. Agama Islam sangat mengecam pola hidup membujang atau hidup tanpa ada ikatan perkawinan yang sah sepanjang usia. kecuali ada alasan biologis. dan bergaullah dengan mereka secara patut. “ … dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf.an-Nisa‟:19). Hak-hak hidup lelaki dan perempuan tidak ada berbeda. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka. tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Al-Nûr/24: 32). menyebutkan.

(Diriwayatkan oleh Dhia dari Anas). Thabarany dan Abu Nu‟aim). (HR. niscaya yang akan tersisa adalah keburukan. Masyarakat keliling mesti di tenggang.”Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. “Tidaklah pernah memuliakan seorang isteri kecuali suami yang mulia pula”. memberikan tanggung jawab kepada lelaki memikul tugas menyeluruh membina rumah tangga. menyambung mana yang putus. . Lemah lembut dalam sesuatu (urusan) menyebabkan indahnya sesuatu dan jika lemah lembut itu telah dicabut dari sesuatu. yang mewajibkan suami musyawarah dengan isteri.al-Baqarah:228). Rumah tangga wajib di bina. Rasulullah SAW bersabda.” Sebab sabda Nabi SAW. Betapa agung Allah. Menyelesai mana yang kusut. Inilah peran suami. menambah mana yang kurang. Merapatkan mana yang renggang. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ketahuilah bahwa suami adalah pemimpin di tengah rumah tangganya. Keduanya wajib di jaga. Menjinaki mana yang liar. Nilai martabat terletak pada akhlak.” (QS. serta menggauli isteri lemah lembut setiap waktu. Melantai mana yang lapuk. “sebaik-baik kamu adalah yang paling baik pada keluarganya. Mencari kata mufakat. “Sebaik-baik mukmin seseorang adalah yang paling sempurna akhlaknya”. Membaharui mana yang usang. mengulas mana yang senteng. Betapa bijaksana Allah.

Selain itu …. Saya tahu betul. “Isteriku. Maka suami dituntut berpendirian teguh. mampu bersahaja dikala miskin. membantu dengan kasih sayang. Hindari sifat tertutup dan saling curiga. kuat memegang agama. ramahtamah dalam berilmu. menjadi pelindung terhadap perempuan. mengandung. Hindari sifat menang sendiri dan memaksakan kehendak. benteng bagiku dari api neraka. sederhana di waktu kaya. makanya sampai yang dicitanya. Kebahagiaan rumah tangga bisa di perdapat dengan saling pengertian dan musyawarah. Isteriku yang membantu. Hendak beroleh kuat mencari (rajin). dan menjaga anak-anak. memelihara diri dari tamak. Isteriku.” Kiat Umar ini mesti ditiru. Hendak pandai rajin belajar (kesungguhan). . Terbang ke pantai kaduanya. berusaha di jalan yang halal.Kewajiban suami. merebut ilmu pengetahuan. dan memasakkan makanan untukku. menjaga. selalu berbuat baik. Mungkin banyak hak-haknya yang belum sempat aku penuhi. menyusukan. memelihara rumah dan hartaku.. dan melaksanakan suruhan Allah. Isteriku tanpa mengenal lelah. setiap hari mencuci pakaianku. Hendak tuah bertabur urai (pemurah). orang yang paling setia mendampingiku di saat senang dan susah. Kaedah hidup mengadatkan. tegas bersikap. ”Hendak kaya berdikit-dikit (hemat). Bina rumah tangga dengan kasih sayang. Hendak lurus rentangkan tali (jujur). termasuk budi pekerti orang beriman ialah. dan anak-anakku. Enggang dan Kekek cari makan. Hadapi masalah bersama. penyabar. betapa berat tugas ibu. aku selalu memaafkannya. rajin menjalankan pimpinan yang benar. Karena itu. Sesungguhnya. Hendak nama tinggalkan jasa. Hendak mulia tepati janji. melahirkan. lembut hati. Panjang dan singkat perulaskan. menceritakan tentang bakti isterinya. membatasi diri dari keinginan nafsu . beriman dengan keyakinan. Isteriku adalah ibu dari anak-anakku. Umar bin Khattab RA. ramah lembut.

“Sorga ditelapak kaki Ibu”. karena harta isteri adalah hak isteri. Isteri shalehah. (Diriwayatkan oleh Dailami dari „Ali). 75). Perempuan adalah ibu yang mendidik pertama dari generasi yang dilahirkannya. anak-anaknya orang baik-baik. 2005.dan kasih sayang terhadap orang yang berkekurangan. Agama Islam telah mengembalikan fitrah kaum perempuan dari rongrongan kebiasaan jahiliyah yang telah mengingkari kesucian kaum perempuan. dan rezekinya diperoleh di negerinya. bila dibimbing oleh nilai-nilai ajaran agama yang luhur (Dinul Islam). « perempuan adalah tiang negeri.” (Imam Nawawi. . rusak perempuan maka rusaklah negeri ». Inilah profil suami ideal itu. sesuai kehendak Maha Pencipta. Kaum perempuan yang menjadi isteri shalehah dan amanah dalam kekayaannya. hal. PERAN KAUM PEREMPUAN SEBAGAI ISTERI Islam sangat menghormati kedudukan perempuan. teman sepergaulannya orang-orang yang saleh. yaitu: Wangi-wangian. Suami yang berakhlak mulia akan mampu membentuk rumah tangga ideal (baiti jannati) : Empat kebahagiaan dalam hidup manusia: isterinya perempuan yang saleh. “Ada tiga hal yang sangat aku senangi di dunia ini. dan ketenangan saat shalat. Selain itu. sesuai sabda Rasul Allâh SAW. pasti mendapatkan dua pahala. Agama Islam dengan hadist Nabi Muhammad SAW telah meletakkan penghormatan kepada posisi kaum perempuan (ibu) tiga berbanding satu dengan kaum lelaki (ayah). artinya bahwa “Keridhaan Allâh terletak pada keridhaan kedua orang tua (ayah dan ibu). satu pahala ibadah dan satu pahala sedekah. Kaum perempuan wajib mempersiapkan diri jadi isteri shalehah. Kaum perempuan dapat menghidupkan suasana hidup yang indah dan bahagia. Kaum perempuan semestinya tidak berpaling dari kodrat sebagai perempuan. . Perempuan mempunyai kelebihan dan memiliki pula keterbatasan-keterbatasan. yang menganggap kedudukan perempuan sangat rendah.

saling memberi kemudahan. Muslim). dengan mawaddah kasih sayang. sesuai perkembangan zaman. Ibu adalah inti keluarga.” Agama Islam mengajar umatnya. Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam bersabda. Baihaqiy). Perempuan. sumber sakinah (bahagia) dengan merajut kasih dan rahmah. Anak yang kedua orang tuanya ridha kepada dirinya. Isteri yang menshadaqahkan mahar/maskawinnya kepada suaminya. . Tenteram. saling menjaga keutuhan rumah tangga. Wahyu Alquran menempatkan perempuan dengan hak dan kewajiban seimbang. dan e. Citra perempuan Minangkabau sangat sempurna diperankan pada posisi sentral IBU = Ikutan Bagi Ummat. b. berkata. Orang fakir yang menanggung nafkah keluarganya. sebagai kekuatan dalam berbagai persoalan hidup. perempuan yang suaminya ridha kepadanya. dan isteri yang beriman yang membantu melakukan urusan akhirat” (HR. dengan saling memerlukan. Sikap demikian ini akan dapat merasakan indahnya kehidupan berkeluarga. (HR. Perempuan adalah “tiang negeri” (al Hadist). lisan yang selalu berzikir. Demikian juga sabda Rasul Allâh shall Allâhu `alaihi wa sallam. . c.Umar bin al-Khatthab RA. Orang yang bertobat dari kesalahannya. . yaitu: a. untuk selalu bersikap ridha dan syukur atas apa yang telah ditakdirkan oleh Allâh. tentulah aku mau bersaksi bahwa kelima golongan manusia ini adalah termasuk ahli surga. namun sebaik-baik perhiasan adalah isteri yang shalehah”. d. dengan menjadikan “rumahku adalah surgaku”. “Hendaknya ada diantara kamu hati yang selalu bersyukur. “Dunia adalah perhiasan. “Sekiranya tidak takut dituduh mengetahui yang ghaib.

yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal.33. ISTERI MESTI MENJAGA DIRI DAN MURUAH 1. – dia akan di masukkan ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dia ingini”. adalah penudung atau khumur yang artinya juga adalah “pakaian luar. Hancurnya sebuah rumah tangga ideal akibat sikap isteri terlalu maskulin. Bila ia mau mengamalkannya. Jangan menolak panggilan suami kepada yang baik.Kaum perempuan wajib menjaga marwah (muruah) dengan menjaga “aurat”. 4. atau mantel yang menutupi leher dan payudara” . Jangan menerima tamu laki-laki yang bukan muhrim. penderitaan dan kegagalan”. 3. Jilbab (33:59). dan mendorong seksualitas menjadi spiritualitas. Jangan meninggalkan rumah tanpa seizin suami. Mempunyai malu dan sopan. Tidak berkata keras. yang diarahkan kepada suami junjungan diri. Jangan lupa berbenah diri ketika suami pulang ke rumah. berpuasa di bulan Ramadhan. mempunyai potensi untuk menyerap dan mengubah kekuatan kasar menjadi sensitivitas. Pakaiannya menutup aurat. “ Hai Nabi. di saat suami tidak di rumah. sebagai ujud ciri-ciri feminim. . 2. suami isteri adalah ibarat pakaian yang saling melindungi. apalagi bersikap kasar sombong. keindahan. Pesan Rasulullah SAW. menjaga diri (kehormatan faraj-nya). anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. karena itu mereka tidak di ganggu. setia kepada suaminya. Jangan berhias berlebih-lebihan untuk dilihat orang lain. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. kelembutan. Karena. al Ahzab : 59). “Seorang isteri yang taat melakukan shalat 5 waktu. mengubah rasionalitas menjadi intuisi. Simpan rahasia rumah tangga dengan baik. Alangkah mulia dan tingginya penghargaan Allah SWT bagi seorang isteri. sehingga memiliki daya tahan terhadap kesakitan. Sifat feminim yang merupakan sumber kasih sayang. Katakanlah kepada isteri-isterimu. gaun panjang yang menutupi seluruh badan. Jangan berpuasa sunat tanpa seizin suami (kecuali puasa yang wajib). dan sumber cahaya Ilahi.

Lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing). “ Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah. Sejak awal. an-Nahl :92).16.66. Firman Allah. tidak dapat membela isteri-isterinya atas azab Allah. TIDAK BOLEH DITIRU 1. Keduanya. Selalu menghindar dari kezaliman dan kemusyrikan.Dengan bekal syariat Islam dan adat istiadat yang baik dapat dibina rumah tangga sakinah. Perempuan kufur dan khianat kepada suami. ketika ia berkata: “Ya Rabbku. TIPE PEREMPUAN YANG PERLU DITIRU 1. 2. Senantiasa berharap sorga. Perempuan yang suka meninggalkan bengkalai dan merusak rajutan …. yakni Rumah Tangga Sorga. dan dikatakan (kepada keduanya): “Masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang masuk ( ke dalam jahannam itu)”. Sia-sia hutang tumbuh. tabah. Seorang ibu di rumah tangga. diperhitungkan apa mudharat dan manfaat dari suatu. (QS. di antara hamba-hamba kami. seperti Asiyah isteri Fir‟aun . kurang awas nagari kalah. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu…. seperti isteri Nuh dan Luth. dituntut bersifat kreatif. Nabi-nabi sekalipun. berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh. “ Dan Allah membuat isteri Fir‟aun. “ Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang perempuan. berakhir keneraka. perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Arif melahirkan kewaspadaan dalam bertindak dan berperangai. sabar dan mampu menghidangkan keindahan. menjadi cerai berai kembali.at Tahrim :10). dalam firdaus. apabila mereka menentang ajaran agama.” (QS. TIPE PEREMPUAN. yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat. ulet. “Baiti jannati”. dan selamatkanlah aku dari Fir‟aun dan perbuatannya. . bagi orang-orang kafir. dan selalu hati-hati melangkah. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu.

dan dia membenarkan kalimat Rabbnya dan Kitab-kitabNya. Mulut manis. Memakai tertib dengan sopan. yakni Maryam itu sendiri. serta anak-anak keturunannya. anak yang dalam kandunganku ini. sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. tutur bahasa disenangi. Menjauhi sumbang dan salah. dan (padahal). “ Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. 2. aku telah menamai dia Maryam. Mamakai baso jo basi. Tahrim : 12). menjadi Nabi dan Rasul Allah untuk Bani Israil. Selalu memelihara faraj. Maka. dan berkhidmat (di Baitul Maqdis). mulia dan bermartabat. menjadi hamba yang saleh. akhirnya masuk dalam jannah. dan dia adalah termasuk orang-orang (perempuan) yang taat. Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. melahirkan anak laki-laki yang sangat baik. tatkala isteri „Imran melahirkan anaknya.” (QS.66 at-Tahrim : 11). sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau. Ali Imran : 35-36).” (QS. bila menganut ajaran Allah dengan taat. Sesungguhnya. Memakai rasa dan periksa. yaitu Isa ibni Maryam.3. memakai malu dan sopan. Tahu ereng dan gendeng. diapun berkata: “Ya Tuhanku. .dan selamatkanlah aku dari kaum yang zhalim.66. Selalu berupaya agar generasi yang dilahirkannya menjadi zurriyat yang memegang teguh amanah Allah. dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. 3. Sekalipun isteri seorang kafir. daripada syaitan yang terkutuk. Kata baik kucindan mudah. dengan (pemeliharaan) Engkau (ya Allah). pandai bergaul sama besar. Maryam. Doa ibu muda ini makbul. “ Dan (ingatlah). sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. maka Kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh (ciptaan) Kami.” (QS. ketika isteri „Imran berkata: “Ya Tuhanku. PEREMPUAN DI MINANGKABAU ”Adapun yang disebut perempuan. anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. dan aku mohon perlindungan untuknya.

fasih terdidik.Hormat kapada ibu bapa. Tahu di mungkin dengan patut. harkat perempuan di Ranah Bundo. menetes dapat ditampung. Bergisir sampan dan pendayung adalah hal biasa. patuh kepada suami. Tahu tinggi dan rendah. dan bersifat malu. Khidmat kepada orang tua. Takut budi akan terjual. PERLU DI INGAT ! 1. Anak orang Koto Hilalang. Kan suri teladan kain. sekepal dapat digunungkan. kan cupak teladan betung. jujur. Perempuan Minang disebut “padusi”. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. mengikut perintah sunnah Rasulullah. bayang-bayang sepanjang badan. Jangan cepat berputus asa. . Tahu dengan Korong dan kampung. mulia dan bermartabat. Boleh ditiru diteladani. Malu di paham akan tergadai. padu isi dengan lima sifat utama. Malu dan sopan kalau dah hilang. Hendak lalu ke Pekan Baso. pandai. Al hayak nisful iman = malu adalah paruhan dari Iman. oleh orang se nagari. Mengenal rumah tangga.” Inilah. habislah rasa dan periksa. Tahu manyuri mangulindan. benar. Takut kepada Allah. Meleleh boleh dipalit. Setitik dapat dilautkan. Riak dan gelombang adalah permainan laut. JANGAN CEPAT BERPUTUS ASA.

Bila engkau memerlukan pertolongan minta pertolongan dari Allah. ujungnya doa tidak akan dikabulkan Allah. dengan shalat dan bacaan Alquran. “Bila perlu perlindungan minta perlindungan kepada Allah. Doamu dinilai dari sini !!!. 2.” DOA PENUTUP . http://bundokanduang. . Jangan meminta kepada yang dikeramat-keramatkan.wordpress. 5. Akibatnya bisa terseret kepada mensyarikatkan Allah. Pesan Rasulullah SAW. Shalat yang lima waktu jangan dilalaikan apalagi di tinggalkan.akan binasa jadinya rumah tangga. 4. “ sinarilah rumah tangga kalian berdua.com/2010/01/31/membina-rumah-tangga-dan-memelihara-nilainilai-pernikahan-sesuai-bimbingan-agama-islam/ . Minta selalu pertolongan dari Allah.” 3. Ingat pesan Rasulullah SAW.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful