Set peraturan ini adalah tambahan kepada Terma dan Syarat Umum Travian.

Anda patut biasakan diri anda dengan Terma dan Syarat Umum untuk mengesahkan apa yang dibenarkan dan terutamanya sebagai rujukan sekiranya akaun telah dilarangkan kerana pencabulan peraturan. §7 Terma dan Syarat Umum adalah sangat penting!

§1 Kata Laluan, Pendaftaran & pemunyaan o §1.1 Pendaftaran Alamat e-mel yang digunakan untuk pendaftaran satu akaun mestilah peribadi dan di bawah kawalan eksklusif seseorang yang mendaftarkan akaun. Pemunya alamat e-mel yang digunakan untuk mendaftar akaun adalah dianggap pemunya akaun, tidak kira hal peribadi atau perjanjian pakatan. Pemunya akaun adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan yang diambil dengan akaun ini. o §1.2 Kata Laluan Pemunya akaun tidak boleh pindahkan kata laluan akaun kepada sesiapa bermain di dunia permainan yang sama. Tambahan pula, pemilihan kata laluan sama di dunia permainan sama sebagai orang lain adalah haram; mana-mana tindakan ini adalah dianggap akaunberganda, yang dijelaskan dalam peraturan ini. Tetapi, ia adalah dibenarkan untuk pindahkan kata laluan akaun kepada seseorang atau orang-orang bermain di dunia permainan lain (atau langsung tidak bermain) untuk bermain akaun tunggal bersama. Tiada pampasan unutk kerosakan yang dibuat oleh seseorang yang tahu kata laluan untuk akaun. Pasukan Travian berhak menghentikan fitur servis dan/atau mensyaki akaun kerana perkongsian kata laluan yang haram. Tambahan pula, akaun yang menggunakan kata laluan yang tidak selamat dan senang diperolehi atau diteka tidak layak untuk pampasan sekiranya kerosakan terhadap akaun. Orang yang menerima kata laluan adalah tertakluk kepada peraturan Travian serta Terma dan Syarat Umum. §1.3 Penyerahan akaun Untuk memindahkan akaun kepada pemunya baru, pemunya semasa mesti hantarkan mesej e-mel kepada admin@travian.com daripada alamat e-mel sekarang berdaftar unutk akaun. E-mel mesti mempunyai maklumat berikut:  Dunia mainan di mana akaun berada  Nama samaran akaun  Alamat e-mel pemunya baru.

o

Untuk tukarkan akaun dengan orang yang berada dalam dunia mainan sama, kedua-dua orang mesti meminta pertukaran e-mel seperti yang dinyatakan di atas dan meminta kata laluan untuk akaun baru melalui fungsi mendapat kata laluan.

§2 Penjagaan & penggunaan sama pc o §2.1 Penjagaan Setiap pemain berhak menamakan dua penjaga yang mungkin menguruskan akaun semasa ketiadaan pemunya. Penjaga mesti main akaun yang mereka jagai sepenuhnya. Anda tidak boleh main fungsi penjagaan unutk mencuba 24/7 bermain. Secara tetap menjaga akaun untuk pemain yang ponteng selama lebih dari 2 minggu adalah dilarang. Ketidakhadiran selama lebih dari 2 minggu mesti dilaporkan kepada Multihunter sebelum pemergian pemunya. Tiada pampasan untuk kerosakan yang dibuat oleh penjaga. Pemunya akaun adalah bertanggungjawab sepenuhnya unutk tindakan manamana penjaga untuk akaun mereka. Dalam aktiviti di mana penjaga akaun tidak mematuhi peraturan ini dan Terma dan Syarat Travian Umum, kedua-dua akaun pemunya dan penjaga mungkin akan dihukum. Penjaga akaun mesti menjaga akaun dengan gunakan fungsi penjagaan akaun dalam mainan. Penjaga akaun tidak boleh memasuki akaun dengan log-masuk menggunakan kata laluan akaun yang mereka jagai. (§1.2). §2.2 Penggunaan sama pc Jika terdapat dua atau lebih pemain menggunakan komputer sama dan bermain dalam dunia mainan sama, semua akaun terlibat mesti disenaraikan dalam profail dengan menggunakan fungsi Travian"Kegunaan PC dengan pemain lain". Penyalahgunaan fungsi ini boleh dihukum. Bermain di komputer lain dalam rangkaian sama tidak dianggap sebagai "kegunaan PC sama". Pemain gunakan komputer sama dan mahu mengakses setiap akaun mesti gunakan fungsi penjagaan. Bacakan §3.2 untuk maklumat lanjut tentang had-had unutk pemindahan sumber.

o

§3 Pemindahan sumber Setiap akaun perlu dimainkan sepenuhnya dan tidak boleh digunakan untuk menyokong akaun alain. Peras ugut dalam penghantaran sumber melebihi produksi sejam seperti dijelaskan di bawah tidak dianggap bermanfaat kepada akaun.

o

§3.1 Umum Dalam tempoh 24 jam, pemindahan satu pihak dengan pemain lain spesifik hanya sama dengan satu jam produksi sumber, termasuk transaksi pasar. Satu jam produksi sumber ialah jumlah kasar semua produksi sumber semua kampung tanpa menolak senggaraan untuk askar-askar. Amaun sumber tersebut mesti dibahagikan sekiranya pemindahan satu pihak pelbagai sumber dengan pemain spesifik. Saiz akaun yang terlibat tidak perlu diambil kira. Jika pasukan anda memberi bantuan kepada kampung pemain, anda dibenarkan menghantar cukup tanaman kepada pemain tersebut untuk menyuap pasukan anda. Biasanya, amaun tanaman yang cukup dan dibenarkan adalah memadai untuk menampung pasukan hidup 24 jam seterusnya. §3.2 Penjagaan & penggunaan PC sama Anda tidak boleh membuat pemindahan satu sebelah sumber kepada pemain yang dimasukkan sebagai ‘penggunaan PC sama’. Akaun yang bersambung fungsi penjaga tidak boleh membuat pemindahan satu sebelah, juga. Ia tidak kisah samada akaun ialah penjaga atau dijagai. Sumber hanya boleh didagangkan dalam nisbah 1:1 dan pemindahan sumber perlu disiapkan dalam 48 jam. Pengecualian kepada peraturan ini ialah penghantaran tanaman untuk menyuap askar-askar yang membantu kampung lain yang diserang. Anda boleh pindahkan cukup tanaman unutk menyuap pasukan anda yang membantu kampung lain. Pemindahan ini dianggap pengecualian yang jarang dan mesti berhenti selepas 3 hari dari pengedaran tanaman pertama.

o

Semasa pemindahan satu sebelah, anda patut menunggu 48 jam selepas pemindahan satu sebelah terakhir telah berjaya dihantarkan sebelum bersambung dengan satu sama lain dengan mnggunakan fungsi penjaga atau ‘penggunaan PC sama’. Tambahan pula, anda mesti tunggu 48 jam sebelum membuat pemindahan satu sebelah selepas membatal status penjaga atau ‘penggunaan sama PC’. o §3.3 Keajaiban Dunia Pengecualian kepada peraturan tersebut juga digunapakai untuk pembina keajaiban dunia yang terlibat dalam perlumbaan ke tahap 100 keajaiban dunia. Kedua-dua pembina dan pembekal tidak terikat dengan had pemindahan. §4 Serangan persahabatan Anda tidak boleh benarkan pemain lain menyerang atau menjajah kampung dengan relanya jika ia menjelaskan faedah akaun yang diserang atau dijajah. Ini termasuk kampung anda atau yang dijagai. Diperas ugut untuk membenarkan kampung diserang atau dijajah adalah tidak dibenarkan. Semua yang terlibat dalam serangan mungkin akan dihukum.

Sumber yang tersimpan dalam kampung hanya untuk tujuan dicuri adalah dianggap sama seperti sumber dihantar melalui pasar (§3). Ini tidak digunapakai kepada kampung yang merupakan harta akaun yang menyerang. Menyerang akaun yang bersambung kepada akaun anda melalui fungsi penjaga atau ‘penggunaan sama PC’ adalah tidak dibenarkan apabila tiada manfaat yang jelas kepada akaun yang diserang. Hal ini digunapakai kepada akaun-akaun dalam persekutuan. o §4.1 Menjajah kampung Ia adalah dibenarkan untuk...  menjajah kampung kepunyaan akaun yang anda jagai, kecuali dua minggu telah berlalu sejak membatalkan pilihan penjaga.  menjajah kampung kepunyaan akaun yang menjaga untukmu, kecuali dua hari telah berlalu sejak membatalkan pilihan penjaga.  menjajah kampung kepunyaan pemain yang dimasukkan sebagai ‘penggunaan sama PC’, kecuali dua minggu telah berlalu sejak membatalkan penggunaan sama PC.  menjajah kampung merupakan sebahagian dari persekutuan anda, kecuali dua hari telah berlalu sejak akaun tinggalkan persekutuan.  menjajah kampung yang berada dalam persekutuan anda atau dalam persekutuan lain yang bersekutu dengan persekutuan anda. Oasis dikecualikan dari peraturan ini.

§5 Ralat program Ralat program (juga dipanggil pepijat) perlu dilaporkan kepada pentadbir serta-merta dan tidak boleh digunakan untuk faedah persendirian. Penyalahhgunaan boleh membawa hukuman lepada akaun. §6 Transaksi wang Jualan akaun Travian tidak dibenarkan. Apa-apa jualan atau pembelian berkaitan wang sebenar tentang akaun, unit, kampung, sumber, atau aspek lain Travian adalah tidak dibenarkan. Tambahan pula, anda tidak boleh menerima atau menawarkan wang sebenar untuk melakukan tindakan dalam permainan. §7 Netik Semua orang mesti berkomunikasi dengan ramah, ton percakapan. Multihunter mungkin ubah profail dan nama kampung yang tidak sesuai tanpa amaran.
a.Kelakuan

berikut boleh dihukum dan digunapakai kepada semua deskripsi, nama akaun, persekutuan dan nama kampung dan mesej: Penglibatan dalam penyalahgunaan, fitnah, seksis, perkauman atau bahasa kasar; merendahkan agama, bangsa, negara, jantina, kumpulan umur, atau orientasi seksual; mengancam orang dengan tindakan dalam kehidupan

sebenar. Pengeposan atau transmisi mana-mana bahan yang tidak sesuai untuk orang bawah umur atau mencabul mana-mana undang-undang dan peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan atau antarabangsa, termasuk seksual yang jelas, haram, lucah atau imej bahan, atau sambungan lucah. Peras ugut pemain yang mencabul mana-mana peraturan Travian, termasuk terma dan syarat umum. Menunjukkan laporan peperangan dalam awam tanpa persetujuan keduadua pemain yang terlibat. b.kandungan profail perlu bebas daripada mengganggu susun atur asal Travian. c.Penyamaran sebagai pegawai atau kedudukan pegawai, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Pentadbir, Multihunter dan Sokongan, adalah haram sekalipun.. d.Mana-mana jenis iklan yang tidak dibenarkan oleh Pasukan Travian adalah tidak dibenarkan. §8 Hukuman Jika terdapat kesalahan terhadap peraturan permainan ini, Multihunters dan, jika diperlukan, Pentadbir akan larangkan akaun dalam persoalan dan pertimbangkan hukuman yang setimpal. Hukuman yang mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada berikut:
o o o o o o o

o

pemadaman penuh atau sebahagian penduduk (tahap bangunan dan tahap lapangan sumber), pemadaman kampung, pengosongan penuh atau sebahagian gedung/jelapang, pemadaman penuh atau sebahagian askar-askar, buang dari persekutuan atau buang persekutuan, pemadaman akaun atau pembuangan akses selama-lamanya ke dalam akaun mainan. §8.1 Gantian Sumber, bangunan, kampung atau askar hilang semasa waktu pemberhentian tidak akan digantikan oleh Pasukan Travian. §8.2 Gold/Plus Tiada pemain berhak menuntut bayaran atau gantian untuk masa Plus/Gold yang hilang oleh sebab pemberhentian. Tiada layanan istimewa untuk pengguna Travian Plus/Gold berkaitan tentang peraturan permainan samada dalam masa diperlukan untuk menyiapkan kes atau dalam hukuman. §8.3 Rayuan Pemain boleh berbincang kepada Multihunter yang melarang mereka atau pentadbir melalui IGM atau e-mel. Larangan, hukuman atau pemadaman tidak akan dibincangkan dalam awam (cth. IRC atau

o

Forum). Rayuan mesti ditulis dalam Inggeris kecuali Multihunter atau Pentadbir bersetuju menggunakan bahasa lain. Tambahan pula, Pasukan Travian tidak akan memberikan maklumat kepada orang lain selain pemunya akaun. §8.4 Peraturan istimewa Di dunia Kepantasan Travian akaun berganda mungkin akan dipadamkan on sight tanpa perbincangan atau larangan. Pemindahan sumber haram (§3) mungkin dihukum dengan setimpal tanpa larangan atau perbincangan. Peraturan istimewa ini mungkin digunapakai di semua dunia permainan sehingga dua minggu selepas permulaan dan kepada akaun sehingga 100 penduduk walaupun selepas dua minggu ini. §9 Log-masuk Haram Ia adalah tidak dibenarkan untuk mendapat akses ke akaun lain dalam cara yang haram. Pencabulan peraturan ini boleh dipecat dari permainan. Pasukan Travian tidak pernah meminta kata laluan anda. §10 Desakan & Persubahatan Hasutan, manipulasi, galakkan, pertolongan atau berkomplot dengan orang lain untuk mencabul mana-mana Peraturan Travian adalah tidak dibenarkan. §11 Pemadaman Peraturan ini digunapakai untuk para pemain yang akan memadam akaun mereka atau sedang memadam akaun mereka tanpa pengecualian. §12 Perubahan peraturan Pasukan Travian berhak mengubah peraturan pada bila-bila masa. §13 Pembetulan klausa Jika peraturan individu set peraturan ini tidak efektif, ia tidak berkesan terhadap kesahan peraturan-peraturan lain set peraturan ini. Pentadbir menggantikan peraturan yang tidak efektif dengan peraturan baru yang menggantikan peraturan yang tidak efektif dengan cara yang sah. Ini terus berkuatkuasa tanpa kelewatan dan akan digunakan dalam manamana kes semasa. Ini juga digunapakai untuk celah-celah peraturan terkandung dalam set peraturan. Untuk memperbetulkan celahan pentadbir bekerja memperbetulkan, yang mematuhi kehendak peraturan yang wujud.

o