Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Buku Teks

Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Buku Teks

Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Buku Teks

Bahagian Buku Teks .Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah Berilmu Berakhlak mulia MATLAMAT Menghasilkan Insan yang: Beriman Beramal soleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Beramal soleh Berakhlak mulia Beriman Berilmu Kementerian Pelajaran Malaysia.Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH RENDAH Menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bahagian Buku Teks .

Objektif OBJEKTIF 1 2 Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian 3 Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya Membaca alQuran dengan betul.fasih dan bertajwid Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Objektif OBJEKTIF 4 5 6 Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ‘ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam Mengamalkan pembacaan alQuran dalam kehidupan Memahami dan meyakini asasasas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

w.a. sebagai asas perkembangan tamadun manusia 8 Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian 9 Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .Objektif OBJEKTIF 7 Memahami dan mengambil iktibar dengan sirah Rasulullah s.

Kandungan Buku Teks 1 Bidang Al-Quran Bidang Jawi 7 2 Bidang Hadis ORGANISASI KANDUNGAN Bidang Akidah Bidang Adab 6 3 Bidang Ibadah Bidang Sirah 5 4 Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Kandungan Buku Teks Kandungan Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Kandungan Buku Teks Kandungan Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Organisasi Unit dalam Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

pengukuhan dan pemulihan Kementerian Pelajaran Malaysia. helaian muka surat. Bahagian Buku Teks .Konsep Dalam Buku Teks Konsep yang ada dalam BT: 1 2 3 Terdapat nota guru dibahagian bawah. Konsep Penguasaan sesuatu standard pembelajaran Penilaian – pengayaan.

Bahagian Buku Teks .Konsep Dalam Buku Teks Konsep Penguasaan sesuatu standard pembelajaran Kementerian Pelajaran Malaysia.

Konsep Dalam Buku Teks Penilaian – pengayaan. Bahagian Buku Teks . pengukuhan dan pemulihan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Konsep Dalam Buku Teks Terdapat nota guru dibahagian bawah. helaian muka surat. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Konsep Dalam Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahagian Buku Teks .Konsep Dalam Buku Teks Sumber yang muktabar Kementerian Pelajaran Malaysia.

Konsep Dalam Buku Teks Sumber yang muktabar Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Konsep Dalam Buku Teks Aktiviti yang pelbagai Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahagian Buku Teks .Konsep Dalam Buku Teks Aktiviti yang pelbagai Kementerian Pelajaran Malaysia.

luwes=idea .Konsep Dalam Buku Teks Kreativiti & inovasi Kreativiti dan Inovasi.daya cipta: lancar =byk idea.inquiri penemuan.

Konsep Dalam Buku Teks Kreativiti & inovasi Kreativiti dan Inovasi. jelas= hurai idea secara sistemetik.luwes=idea dikembangkan. .daya cipta: lancar =byk idea. asli= hasilkan idea baru.inquiri penemuan.

Konsep Dalam Buku Teks Gambar foto yang jelas Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Konsep Dalam Buku Teks Gambar foto yang jelas .

Konsep Dalam Buku Teks

IIustrasi yang menerang kan teks

Konsep Dalam Buku Teks

IIustrasi yang menerang kan teks

Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Buku Teks

Merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum

-Mengetahui Standard Pembelajaran (SP) yang ingin dicapai dalam halaman tersebut

-Supaya P&P mencakupi skop DSK -Buku teks hanya menulis nombor SP

-Guru boleh menambah aktiviti untuk mencapai SP

Kementerian Pelajaran Malaysia, Bahagian Buku Teks

Bahagian Buku Teks .Merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.

Merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahagian Buku Teks .Merujuk kepada Dokumen Standard Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia.

Merujuk kepada Pendahuluan Buku Teks Mengetahui sebab buku teks dibina dalam reka bentuk tertentu Membantu guru menggunakan buku teks dengan berkesan Terdapat info tentang ikon tertentu Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahagian Buku Teks .Merujuk kepada Pendahuluan Buku Teks Muka suratPendahuluan dalam buku teks Kementerian Pelajaran Malaysia.

Merujuk kepada Pendahuluan Buku Teks Rujuk ikon dalam buku teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahagian Buku Teks .Fungsi Halaman Rangsanagan dalam Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia.

Tajuk Unit.Komunikasi.Nilai & ada No SP .

Tajuk Unit.Nilai & ada No SP .Komunikasi.

Komunikasi.Nilai & ada No SP .Tajuk Unit.

Nilai & ada No SP .Tajuk Unit.Komunikasi.

Nilai & ada No SP .Tajuk Unit.Komunikasi.

Komunikasi.Nilai & ada No SP .Tajuk Unit.

Tajuk Unit.Komunikasi.Nilai & ada No SP .

Komunikasi.Tajuk Unit.Nilai & ada No SP .

Bahagian Buku Teks .Fungsi Halaman isi dalam Buku Teks Merujuk-Halaman isi 1 Pemahaman konsep / memberi pengetahuan – ikut bidang/ modul 2 Penguasaan kemahiran Terdapat pemeringkatan isi dari mudah kepada sukar 3 Mudah dikenalpasti melalui pengunaan ikon Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pemahaman konsep ikut bidang.kemahiran –pemeringkatan isi.kenal pasti ikut ikon .

kenal pasti ikut ikon .kemahiran –pemeringkatan isi.Pemahaman konsep ikut bidang.

kemahiran –pemeringkatan isi.Pemahaman konsep ikut bidang.kenal pasti ikut ikon .

kenal pasti ikut ikon .kemahiran –pemeringkatan isi.Pemahaman konsep ikut bidang.

kenal pasti ikut ikon .Pemahaman konsep ikut bidang.kemahiran –pemeringkatan isi.

kemahiran –pemeringkatan isi.Pemahaman konsep ikut bidang.kenal pasti ikut ikon .

kenal pasti ikut ikon .Pemahaman konsep ikut bidang.kemahiran –pemeringkatan isi.

kemahiran –pemeringkatan isi.Pemahaman konsep ikut bidang.kenal pasti ikut ikon .

Fungsi Halaman Aktiviti dalam Buku Teks Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

pengukuhan dan pemulihan . pengayaan.Aktiviti based.

pengayaan.Aktiviti based. pengukuhan dan pemulihan .

pengukuhan dan pemulihan .Aktiviti based. pengayaan.

Aktiviti based. pengayaan. pengukuhan dan pemulihan .

pengayaan. pengukuhan dan pemulihan .Aktiviti based.

pengayaan.Aktiviti based. pengukuhan dan pemulihan .

Merujuk Buku Aktiviti Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Bahan sokongan.aktiviti yg melibatkan penulisan .kesinambungan dari buku teks.

aktiviti yg melibatkan penulisan .Bahan sokongan.kesinambungan dari buku teks.

Bahan sokongan.aktiviti yg melibatkan penulisan .kesinambungan dari buku teks.

kemahiran dan nilai‫ز‬ Mementingkan perkembangan psikomotor dan kognitif Aktiviti – menulis. mewarna. menyalin.Tujuan menilai dalam Buku Teks Tujuan Penilaian 1 2 3 Menilai tahap penguasaan murid terhadap pembelajaran.menampal Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks . Mengukuhkan perkara utama yang perlu dikuasai oleh murid – penguasaan pengetahuan.

Bahagian Buku Teks .Elelemen Merentas Kurikulum dalam Buku Teks 1 ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) Kereativiti dan Inovasi 2 Teknologi Maklumat dan Komunikasi 3 Keusahawanan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kreativiti dan Inovasi. jelas= hurai idea secara sistemetik.luwes=idea dikembangkan.inquiri penemuan. asli= hasilkan idea baru. .daya cipta: lancar =byk idea.

luwes=idea dikembangkan. .daya cipta: lancar =byk idea.inquiri penemuan. jelas= hurai idea secara sistemetik.Kreativiti dan Inovasi. asli= hasilkan idea baru.

asli= hasilkan idea baru.Kreativiti dan Inovasi.inquiri penemuan.daya cipta: lancar =byk idea. jelas= hurai idea secara sistemetik. .luwes=idea dikembangkan.

Kreativiti dan Inovasi.luwes=idea dikembangkan.inquiri penemuan. . asli= hasilkan idea baru.daya cipta: lancar =byk idea. jelas= hurai idea secara sistemetik.

3hasilkan idea dari pemerhatian. EK2=pemikiran ada 9-2.EMK1=sikap ada 14.1 merancang projek. EK4=Produk berasaskan pengetahuan ada 3. .4.1. EK3=Pengetahuan pengurusan ada 4.2 peka pd peluang dll.

4. EK4=Produk berasaskan pengetahuan ada 3.1. EK2=pemikiran ada 9-2.1 merancang projek.2 peka pd peluang dll.EMK1=sikap ada 14. . EK3=Pengetahuan pengurusan ada 4.3hasilkan idea dari pemerhatian.

Peringatan Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Penutup Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Buku Teks .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.