PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN

Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1-2 : DINI MUZNAH : SMPN I LW.SADENG

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

.

. qana’ah.1 Membaca ayat-ayat alkeimanan kepada Quran yang berkaitan Allah Swt.2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. perilaku .sifat Allah. qana’ah.. 3. sabar. 2. taat.4 Menampilkan perilaku • sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Swt..3 Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt. 4... STANDAR KOM PETE SMT KOMPETENSI DASAR NSI MATERI P O AW K O K • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah • surat-surat al-Qur’an dengan benar KET 1 1. Menerapkan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1. taat....1 Menjelaskan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1.2 Membedakan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah.. 3. Membiasakan perilaku terpuji 4... dengan sifat. Target Nilai Prota : .3 Menerapkan bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam bacaan surat-surat alQur’an dengan benar.SADENG Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VII ( 1 & 2 ) Tahun Pelajaran : 20 . melalui pemahaman 2. Menyebutkan arti ayat-ayat alQuran Mengamalkan (Akhlak): 4. dan sabar. dan tawadlu.. 1. 2.1 Menyebutkan arti ayatayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna 3. Meningkatkan 2.PROGRAM TAHUNAN Sekolah :SMPN I L.2 Menyebutkan arti ayatsifat-sifat-Nya ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifatsifat Allah Swt. ayat-ayat alQuran arti ayat-ayat alQuran tanda-tanda adanya Allah Swt sifat-sifat Allah Swt 2.1 Menjelaskan pengertian pengertian tawadlu..2 Menampilkan contohcontoh-contoh contoh perilaku tawadlu. / 20 .

8. 9. qana’ah. ketentuanketentuan wudlu dan tayammum.1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat wajib. perilaku tawadlu. misi Nabi Muhammad Saw. munfarid (sendiri). tawadlu. (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 8.2 Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. sejarah Nabi Muhammad Saw.3 Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat al- • Membedaka n hukum bacaan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim • .taat. 9. Memahami tatacara shalat wajib 6. Memahami tatacara shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). (Fiqih): 7.2 Menjelaskan ketentuanketentuan mandi wajib. taat. 5. qana’ah. 6. 7. ketentuanketentuan mandi wajib perbedaan hadas dan najis ketentuanketentuan shalat wajib shalat wajib. 7. dan sabar. Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci). taat.3 Membiasakan perilaku tawadlu. Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw 8. pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri).1 Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 4.3 Menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati.1 Menjelaskan ketentuanketentuan wudlu dan tayammum. qana’ah. (Fiqih): 6. dan sabar. untuk semua manusia dan bangsa. untuk semua manusia dan bangsa • hukum bacaan 2 9.2 Mempraktikkan shalat wajib. taat.2 Mempraktikkan shalat shalat jama’ah jama’ah dan shalat munfarid dan shalat (sendiri). 5.1 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw.1 Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. 5. (Fiqih): 5. dan sabar. dan sabar. Jumlah (Al-Quran): 9. qana’ah.

dan teliti contoh perilaku kerja keras. sebagai rahmat bagi alam semesta. tekun. mati (Aqidah): 10. ulet. 10. ulet. kesejahteraan.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. misi Nabi Muhammad Saw. perilaku kerja keras.2 Mempraktikkan shalat Jum’at. Memahami tatacara shalat jama’ dan qashar • 13. tekun.1 Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat. • misi Nabi Muhammad Saw. pembawa kedamaian. arti kerja keras. dan teliti.2 Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar.2 Menampilkan contoh perilaku kerja keras.1 Menjelaskan arti kerja keras. tekun.1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat Jum’at. membangun manusia mulia dan bermanfaat. • perjuangan Nabi Muhammad Saw.2 Menjelaskan tugastugas Malaikat.Qur’an dengan benar.3 Membiasakan perilaku kerja keras. (Fiqih): 13. untuk menyempur-nakan akhlak. dan teliti. tekun.1 Menjelaskan shalat jama’ • dan qasar. (Akhlak): 11. shalat jama’ dan qasar. dan kemajuan masyarakat. (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 14. ulet. 13. (Fiqih): 12. 14. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10. Memahami tatacara shalat Jum’at 12. ketentuanketentuan shalat Jum’at shalat Jum’at.3 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat . ulet. Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw 14. • 11. 11. 14. Jumlah • • shalat jama’ dan qasar. ulet. • • 12. tekun. ulet. tekun. dan teliti. • arti beriman • • tugas-tugas Malaikat. dan teliti. dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah.1 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. dan teliti. Membiasakan perilaku terpuji 11.

............) .................. .......... ( ............................ ....Mengetahui.............................. ) ( ...... 20............. ....... Guru Mapel PAI........... Kepala ......

PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VIII /1-2 : DINI MUZNAH : SMPN I LW.SADENG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) .

.

ALOKASI WAKTU KET SMT STANDAR KOM PETE NSI 1 (Al-Quran): 1. 2. 4. pengertian ananiah. 2.  hukum bacaan qalqalah dan ra. contoh perilaku ananiah. dan ghibah.2 Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal. ghadhab.1 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal. hasad. ghadhab.SADENG : Pendidikan Agama Islam : VIII ( 1 & 2 ) : 2011/ 2012 : MATERI KOMPETENSI DASA R Menjelaskan hukum bacaan qalqalah dan ra.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah.2 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat al-Quran dengan benar. namimah. ananiah. 1.  beriman kepada kitabkitab Allah. Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah  kitab-kitab Allah (Akhlak): 3.PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Tahun Pelajaran Target Nilai Prota : SMPN I LW. Membiasakan perilaku terpuji 3. P O K O K  hukum bacaan qalqalah dan ra.3 Menampilkan sikap mencintai al-Quran sebagai Kitab Allah.2 Menyebutkan contoh. 3.  pengertian zuhud dan tawakal (Akhlak): 4. ghadhab. . Menghindari perilaku tercela  contoh perilaku zuhud dan tawakal. Menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra (Aqidah): 2.  mencintai alQuran sebagai Kitab Allah. hasad. dan namimah. 2.2 Menyebutkan namanama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul. 3. ghibah. tawakal 4.3 Membiasakan perilaku  perilaku zuhud dan tawakal dalam zuhud dan kehidupan sehari-hari.1 Menjelaskan  ananiah.

dan sujud tilawah 7. Memahami tatacara puasa 6.3 Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin-Kamis. 7. sujud sahwi. hari. dan sujud tilawah (Fiqih): 7. dan namimah. sujud sahwi. hasad.3 Mempraktikkan sujud  sujud syukur. syukur. 6. (Fiqih): 6. Syawal. zakat fitrah dan zakat mal. dan Arafah puasa sunnah Senin-Kamis.1 Menjelaskan ketentuan shalat 5. sujud sahwi. sujud sahwi.1 Menjelaskan puasa wajib ketentuan puasa wajib.2 Menjelaskan tatacara sujud syukur. hasad.ghadhab.3 Menghindari perilaku  ananiah. Memahami zakat 8. ananiah. dan namimah. Syawal.4 Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis. ghibah. dan Arafah zakat fitrah dan zakat mal. Syawal. 7. Memahami syukur. zakat fitrah dan zakat mal. namimah dalam ghibah. dan Arafah. sujud sahwi. sujud tilawah. 8. ghadhab. ghibah. dan sujud sahwi. shalat sunnat 5.3 Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. ghadhab. dan Arafah. 7. Mengenal tatacara sunnat rawatib.2 Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal. dan hasad. Syawal.2 Mempraktikkan shalat sunnat rawatib. hasad. 4.2 Mempraktikkan puasa wajib. 8. dan kehidupan seharinamimah. (Fiqih): 5. macam-macam sujud dan sujud tilawah.1 Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. (Fiqih): 8.  shalat sunnat rawatib  shalat sunnat rawatib  sujud syukur. ghibah. dan sujud tilawah  sujud syukur. dan sujud tilawah. puasa wajib puasa sunnah Senin-Kamis. .1 Menjelaskan pengertian sujud 6.

Meningkatkan kepada Rasul Allah. 11. 11. sejarah Nabi Muhammad Saw perjuangan Nabi Muhammad Saw. 9. keimanan kepada Rasul Allah 11.2 Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf zakat fitrah dan zakat mal. Membiasakan perilakuterpuji 12. 10.3 Meneladani sifatsifat Rasulullah Saw.1 Menjelaskan pengertian perilaku  beriman kepada Rasul Allah  nama dan sifat-sifat Rasul Allah. Jumlah (Al-Quran): 10. dan para sahabat di Madinah.1 Menceritakan sejarah Kebudayaan Islam): Nabi Muhammad Saw. 12.  hukum bacaan Mad dan Waqaf.2 Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-surat alQuran.2 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. Memahami masyarakat melalui sejarah Nabi kegiatan ekonomi dan Muhammad Saw perdagangan.  sifat-sifat Rasulullah Saw  adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  perilaku dendam dan .1 Menjelaskan adab makan dan minum.  contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf 10. dalam bacaan surat-surat Al-Quran. 12. dalam membangun 9. (Akhlak): 12. dan para sahabat 2 10.4 Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal (Tarikh dan 9.3 Mempraktikkan  surat-surat bacaan Mad dan Waqaf Al-Quran.1 Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum. (Akhlak): 13.1 Menjelaskan (Aqidah): pengertian beriman 11.3 Menampilkan contoh adab makan dan minum.8.

2 Menghindari  makanan tentang hewan makanan yang yang sebagai sumber bersumber dari bersumber bahan makanan binatang yang dari binatang diharamkan.i) (H.13. Memahami dimakan.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik. hukum Islam 14.SYAHWANI S. Islam Islam 15. Juli 2012 Guru Mapel PAI. Menghindari perilaku tercela dendam dan munafik. Kepala SMPN I LEUWISADENG Leuwisadeng. 13. yang diharamkan. 13.   perilaku dendam dan munafik. 13. (DINI MUZNAH s.1 Menceritakan sejarah  sejarah Kebudayaan Islam): pertumbuhan ilmu pertumbuhan pengetahuan Islam 15.2 Menyebutkan tokoh  tokoh ilmuwan Muslim dan ilmuwan perannya sampai masa Muslim daulah Abbasiyah.3 Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari. Memahami ilmu sampai masa sejarah dakwah pengetahuan Abbasiyah.Pd. Jumlah Mengetahui.2 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik. 14. halal dan (Fiqih): haram 14. (Taarikh dan 15.1 Menjelaskan jenis jenis-jenis jenis hewan yang halal hewan yang dan haram dimakan.Pd) . munafik  ciri-ciri pendendam dan munafik  pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari.

.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful