PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN

Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs. : VII /1-2 : DINI MUZNAH : SMPN I LW.SADENG

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

.

Membiasakan perilaku terpuji 4.. STANDAR KOM PETE SMT KOMPETENSI DASAR NSI MATERI P O AW K O K • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” • hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah • surat-surat al-Qur’an dengan benar KET 1 1. qana’ah. qana’ah.2 Membedakan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah. taat. dan tawadlu.. melalui pemahaman 2..3 Menerapkan bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah dalam bacaan surat-surat alQur’an dengan benar. 2. / 20 .. 1. perilaku . sabar.SADENG Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Kelas / Semester : VII ( 1 & 2 ) Tahun Pelajaran : 20 .1 Menjelaskan pengertian pengertian tawadlu..2 Menampilkan contohcontoh-contoh contoh perilaku tawadlu. 3. Menyebutkan arti ayat-ayat alQuran Mengamalkan (Akhlak): 4. taat.1 Menjelaskan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1.. dengan sifat..3 Menunjukkan tanda-tanda adanya Allah Swt..2 Mengamalkan isi kandungan 10 Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna 3.. dan sabar.4 Menampilkan perilaku • sebagai cermin keyakinan akan sifat-sifat Allah Swt.. Target Nilai Prota : . 2.. 4. Menerapkan hukum bacaan “Al” Syamsiyah dan “Al” Qamariyah 1. ayat-ayat alQuran arti ayat-ayat alQuran tanda-tanda adanya Allah Swt sifat-sifat Allah Swt 2.sifat Allah.1 Menyebutkan arti ayatayat al-Quran yang berkaitan dengan 10 Asmaul Husna.PROGRAM TAHUNAN Sekolah :SMPN I L.2 Menyebutkan arti ayatsifat-sifat-Nya ayat al-Quran yang berkaitan dengan sifatsifat Allah Swt. Meningkatkan 2.1 Membaca ayat-ayat alkeimanan kepada Quran yang berkaitan Allah Swt... 3.

1 Menjelaskan ketentuanketentuan wudlu dan tayammum. 8.1 Menjelaskan sejarah Nabi Muhammad Saw. 5. 5.3 Menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Menerapkan hukum bacaan nun mati/ tanwin dan mim mati. qana’ah. misi Nabi Muhammad Saw. 7. untuk semua manusia dan bangsa • hukum bacaan 2 9. qana’ah. (Fiqih): 7.2 Menjelaskan ketentuanketentuan mandi wajib. sejarah Nabi Muhammad Saw. 9. dan sabar. munfarid (sendiri).1 Menjelaskan pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). 6. Memahami tatacara shalat wajib 6. taat.1 Menjelaskan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.3 Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam bacaan surat-surat al- • Membedaka n hukum bacaan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim • . (Fiqih): 6.3 Membiasakan perilaku tawadlu. (Fiqih): 5. ketentuanketentuan mandi wajib perbedaan hadas dan najis ketentuanketentuan shalat wajib shalat wajib.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. Memahami ketentuan-ketentuan thaharah (bersuci). perilaku tawadlu.1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat wajib.taat. tawadlu. qana’ah. 7. Jumlah (Al-Quran): 9. 9. taat. dan sabar. taat. dan sabar. untuk semua manusia dan bangsa. qana’ah.2 Membedakan hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati. (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 8. 4. ketentuanketentuan wudlu dan tayammum. dan sabar.2 Mempraktikkan shalat wajib. Memahami tatacara shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). pengertian shalat jama’ah dan munfarid (sendiri). Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw 8.2 Mempraktikkan shalat shalat jama’ah jama’ah dan shalat munfarid dan shalat (sendiri). 5.

(Akhlak): 11. • perjuangan Nabi Muhammad Saw.Qur’an dengan benar. mati (Aqidah): 10. dan kemajuan masyarakat. ulet. tekun. (Tarikh dan Kebudayaan Islam): 14. dan teliti.3 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw. perilaku kerja keras. shalat jama’ dan qasar. kesejahteraan.1 Menjelaskan shalat jama’ • dan qasar. • • 12. untuk menyempur-nakan akhlak. dan teliti. dan para sahabat dalam menghadapi masyarakat Makkah. ulet. tekun. sebagai rahmat bagi alam semesta. (Fiqih): 13. ulet. dan teliti. misi Nabi Muhammad Saw. • arti beriman • • tugas-tugas Malaikat.2 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw. tekun.3 Membiasakan perilaku kerja keras.1 Menjelaskan arti kerja keras.2 Menampilkan contoh perilaku kerja keras. • 11. membangun manusia mulia dan bermanfaat.2 Mempraktikkan shalat jama’ dan qashar. ketentuanketentuan shalat Jum’at shalat Jum’at. arti kerja keras. ulet. • misi Nabi Muhammad Saw. tekun. pembawa kedamaian. dan teliti contoh perilaku kerja keras.1 Menjelaskan misi Nabi Muhammad Saw.2 Menjelaskan tugastugas Malaikat. ulet. 14. 14. dan teliti.2 Mempraktikkan shalat Jum’at. 10. Memahami tatacara shalat jama’ dan qashar • 13. 11. 13. Membiasakan perilaku terpuji 11. dan teliti. dan para sahabat .1 Menjelaskan ketentuanketentuan shalat Jum’at. Memahami tatacara shalat Jum’at 12. ulet. tekun. Jumlah • • shalat jama’ dan qasar.1 Menjelaskan arti beriman kepada Malaikat. Memahami sejarah Nabi Muhammad Saw 14. Meningkatkan keimanan kepada Malaikat 10. (Fiqih): 12. tekun.

..............) ........ ................ Kepala ... ) ( ............. ..... ( ..............Mengetahui........................ Guru Mapel PAI... ................ 20.............................

PERANGKAT PEMBELAJARAN PROGRAM TAHUNAN Mata Pelajaran Satuan Pendidikan Kelas/Semester Nama Guru Sekolah : Pendidikan Agama Islam : SMP/MTs.SADENG KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) . : VIII /1-2 : DINI MUZNAH : SMPN I LW.

.

dan namimah. Menerapkan hukum bacaan qalqalah dan ra (Aqidah): 2. 2. P O K O K  hukum bacaan qalqalah dan ra. 2. pengertian ananiah. dan ghibah. contoh perilaku ananiah.  mencintai alQuran sebagai Kitab Allah. ghadhab.1 Menjelaskan pengertian zuhud dan tawakal. Menghindari perilaku tercela  contoh perilaku zuhud dan tawakal. Membiasakan perilaku terpuji 3. hasad.2 Menyebutkan contoh.3 Membiasakan perilaku  perilaku zuhud dan tawakal dalam zuhud dan kehidupan sehari-hari. Meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah  kitab-kitab Allah (Akhlak): 3. 4.1 Menjelaskan  ananiah. ananiah. 1. ALOKASI WAKTU KET SMT STANDAR KOM PETE NSI 1 (Al-Quran): 1.  hukum bacaan qalqalah dan ra.2 Menyebutkan namanama kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para Rasul. ghibah. 2. 3.1 Menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah.2 Menampilkan contoh perilaku zuhud dan tawakal. hasad.3 Menampilkan sikap mencintai al-Quran sebagai Kitab Allah. ghadhab.2 Menerapkan hukum bacaan Qalqalah dan Ra dalam bacaan surat-surat al-Quran dengan benar. ghadhab.SADENG : Pendidikan Agama Islam : VIII ( 1 & 2 ) : 2011/ 2012 : MATERI KOMPETENSI DASA R Menjelaskan hukum bacaan qalqalah dan ra. 3.PROGRAM TAHUNAN Sekolah Mata Pelajaran Kelas / Semester Tahun Pelajaran Target Nilai Prota : SMPN I LW.  beriman kepada kitabkitab Allah. namimah.  pengertian zuhud dan tawakal (Akhlak): 4. tawakal 4. .

ananiah. macam-macam sujud dan sujud tilawah. dan sujud tilawah (Fiqih): 7. ghadhab. Memahami syukur. syukur.4 Mempraktikkan puasa sunnah Senin-Kamis. sujud sahwi. dan namimah. Syawal. ghibah. dan Arafah zakat fitrah dan zakat mal.3 Menjelaskan ketentuan puasa sunnah Senin-Kamis. .2 Mempraktikkan puasa wajib. dan sujud sahwi. zakat fitrah dan zakat mal. dan Arafah. sujud tilawah.ghadhab. dan Arafah puasa sunnah Senin-Kamis. dan Arafah. Mengenal tatacara sunnat rawatib. Syawal. (Fiqih): 8. Syawal. dan namimah. 8. 7. 6. Memahami zakat 8.1 Menjelaskan pengertian sujud 6. 7.2 Menjelaskan tatacara sujud syukur. hasad. namimah dalam ghibah. 8.1 Menjelaskan puasa wajib ketentuan puasa wajib. dan sujud tilawah 7. hasad. ghibah. dan sujud tilawah  sujud syukur.3 Mempraktikkan sujud  sujud syukur. puasa wajib puasa sunnah Senin-Kamis. hari. sujud sahwi.3 Menghindari perilaku  ananiah. dan hasad. dan kehidupan seharinamimah. ghadhab. ghibah. 4. sujud sahwi.  shalat sunnat rawatib  shalat sunnat rawatib  sujud syukur. hasad. sujud sahwi. sujud sahwi. (Fiqih): 6.2 Membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal.3 Menjelaskan orang yang berhak menerima zakat fitrah dan zakat mal. Syawal.2 Mempraktikkan shalat sunnat rawatib. dan sujud tilawah. Memahami tatacara puasa 6.1 Menjelaskan pengertian zakat fitrah dan zakat mal. 7. zakat fitrah dan zakat mal. (Fiqih): 5. shalat sunnat 5.1 Menjelaskan ketentuan shalat 5.

8.2 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad Saw.2 Menyebutkan nama dan sifat-sifat Rasul Allah.2 Menunjukkan contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf dalam bacaan surat-surat alQuran. 11. (Akhlak): 12.  contoh hukum bacaan Mad dan Waqaf 10. sejarah Nabi Muhammad Saw perjuangan Nabi Muhammad Saw.1 Menjelaskan pengertian perilaku  beriman kepada Rasul Allah  nama dan sifat-sifat Rasul Allah.1 Menjelaskan (Aqidah): pengertian beriman 11. (Akhlak): 13. 9. Memahami masyarakat melalui sejarah Nabi kegiatan ekonomi dan Muhammad Saw perdagangan.  sifat-sifat Rasulullah Saw  adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  contoh adab makan dan minum  perilaku dendam dan . 10.3 Mempraktikkan  surat-surat bacaan Mad dan Waqaf Al-Quran. dan para sahabat di Madinah. Jumlah (Al-Quran): 10. dan para sahabat 2 10. keimanan kepada Rasul Allah 11.3 Menampilkan contoh adab makan dan minum. Membiasakan perilakuterpuji 12.1 Menjelaskan hukum bacaan Mad dan Waqaf.1 Menjelaskan adab makan dan minum.4 Mempraktikkan pelaksanaan zakat fitrah dan zakat mal (Tarikh dan 9. 12.3 Meneladani sifatsifat Rasulullah Saw.  hukum bacaan Mad dan Waqaf.1 Menceritakan sejarah Kebudayaan Islam): Nabi Muhammad Saw. dalam membangun 9. 11. Menerapkan hukum bacaaan Mad dan Waqaf zakat fitrah dan zakat mal. dalam bacaan surat-surat Al-Quran.2 Menampilkan contoh adab makan dan minum. Meningkatkan kepada Rasul Allah. 12.

(DINI MUZNAH s.2 Menghindari  makanan tentang hewan makanan yang yang sebagai sumber bersumber dari bersumber bahan makanan binatang yang dari binatang diharamkan.Pd) .2 Menjelaskan ciri-ciri pendendam dan munafik.Pd. (Taarikh dan 15. Menghindari perilaku tercela dendam dan munafik.   perilaku dendam dan munafik. 14.1 Menjelaskan jenis jenis-jenis jenis hewan yang halal hewan yang dan haram dimakan. munafik  ciri-ciri pendendam dan munafik  pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari. 13.i) (H.13. Kepala SMPN I LEUWISADENG Leuwisadeng.1 Menceritakan sejarah  sejarah Kebudayaan Islam): pertumbuhan ilmu pertumbuhan pengetahuan Islam 15.3 Menghindari perilaku pendendam dan munafik dalam kehidupan sehari-hari. 13. hukum Islam 14. yang diharamkan. Memahami dimakan. halal dan (Fiqih): haram 14. Jumlah Mengetahui. Memahami ilmu sampai masa sejarah dakwah pengetahuan Abbasiyah. 13.1 Menjelaskan pengertian perilaku dendam dan munafik. Juli 2012 Guru Mapel PAI.2 Menyebutkan tokoh  tokoh ilmuwan Muslim dan ilmuwan perannya sampai masa Muslim daulah Abbasiyah. Islam Islam 15.SYAHWANI S.

.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful