HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI

PENDAHULUAN

Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai keturunan, bangsa, agama dan suku kaum. Dalam masyarakat pelbagai etnik, integrasi diperlukan untuk mencapai keamanan dan keharmonian bermasyarakat. Semangat nasionalisme Malaysia perlu bagi menyatupadukan seluruh negara.

KONSEP PERPADUAN DAN INTEGRASI  

PERPADUAN

Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air.

INTEGRASI

Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik.

INTEGRASI NASIONAL
INTEGRASI WILAYAH INTEGRASI EKONOMI INTEGRASI KEBUDAYAAN INTEGRASI SOSIAL INTEGRASI PENDIDIKAN INTEGRASI POLITIK

INTEGRASI WILAYAH

Usaha merapatkan jurang perbezaan pembangunan ekonomi dan sosial antara wilayah yang maju dengan yang mundur. Contoh: Integrasi wilayah antara Sabah & Sarawak dengan Semenanjung Malaysia dan antara Pantai Timur Semenanjung Malaysia dengan Pantai Barat Semenanjung Malaysia.

INTEGRASI WILAYAH….

Agihan yang sama dari segi pendapatan, kemudahan asasi, pelajaran, kemudahan kesihatan dan rekreasi, perumahan serta peluang pekerjaan.

INTEGRASI EKONOMI

Usaha-usaha untuk mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik. Rancangan pembangunan lima tahun dan dasar-dasar kerajaan dibuat untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kaum dan mengurangkan pengenalan kaum berdasarkan aktiviti utama seperti DEB.

INTEGRASI KEBUDAYAAN

Usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan dengan saling menyesuaikan diri di antara unsurunsur sesuatu kebudayaan serta meminimakan perbezaan identiti masing-masing. Contoh: Kaum Baba dan Nyonya di Melaka, amalan kunjung-mengunjung semasa musim perayaan & masyarakat bukan Melayu mula menerima budaya orang Melayu dari segi pakaian dan makanan.

INTEGRASI KEBUDAYAAN…..

Menghayati Dasar Kebudayaan Kebangsaan dengan tiga prinsip: 1. Mestilah berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau ini. 2. Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar boleh diterima. 3. Islam menjadi unsur yang penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan.

INTEGRASI SOSIAL

Usaha-usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial seperti sukan, pendidikan, perumahan dan kesihatan.

INTEGRASI PENDIDIKAN

Mewujudkan sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna dari segi intelek, jasmani dan rohani.

INTEGRASI POLITIK

Usaha-usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik. Sikap sedia menghormati atau menerima pendapat kaum lain walaupun ia berbeza dengan pandangan atau pendapat kaum sendiri.

INTEGRASI POLITIK…..

Barisan kepimpinan disertai pemimpin pelbagai kaum.

oleh

Parti-parti politik mampu bergabung walaupun mempunyai ideologi yang berlainan.

STRATEGI KE ARAH INTEGRASI

STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PELAN TINDAKAN DAN DASAR KERAJAAN
RUKUN NEGARA WAWASAN 2020

DASAR EKONOMI BARU DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

JABATAN PERPADUAN NEGARA

STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PERANAN MASYARAKAT
RUKUN TETANGGA RUMAH TERBUKA DIFUSI BUDAYA

STRATEGI KE ARAH INTEGRASI……..

PERANAN NGO
RAKAN COP SUHAKAM ALIRAN

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.