PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SEJARAH KERTAS 3 (1249/3

)

TAJUK UMUM TUGASAN
Tema 8: Tajuk 8.3: Tamadun Islam dan Perkembangannya Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Tanah Melayu telah mula menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-13 M. Sejak itu, Islam telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan tajuk di atas, calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:
1.

Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

2. Bahan rujukan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan pada hari peperiksaan.

(* Bahagian ini diberikan sebulan sebelum tarikh peperiksaan)

Sejak itu. Politik Pengaruh Islam Sosiobudaya Ekonomi Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Format PENGENALAN Aspek 1. Rajah berikut menunjukkan pengaruh Islam terhadap masyarakat di Tanah Melayu sejak abad ke-13 M hingga abad ke-15 M. Bincangkan pengaruh Islam bagi aspek-aspek berikut.3: Tamadun Islam dan Perkembangannya Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tanah Melayu telah mula menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-13 M. Perundangan 5 markah 5 markah 5 markah Markah . Pengaruh Islam terhadap Politik Huraikan pengaruh Islam terhadap i. Pentadbiran ii.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SEJARAH KERTAS 3 (1249/3) Tema 8: Tajuk 8. Pengenalan Jelaskan kedudukan Tanah Melayu. dan hubungannya dengan perdagangan antarabangsa serta peranan yang dimainkan oleh Melaka serta kerajaan-kerajaan lain dalam penyebaran Islam 2. Islam telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kesenian iv. Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan hari ini yang mempunyai unsur-unsur pengaruh Islam Jelaskan melalui contoh-contoh tertentu pada hari ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan hasil daripada pengaruh Islam 7. Bahasa dan Kesusasteraan iii.3. Pengaruh Islam terhadap Sosiobudaya Huraikan pengaruh Islam terhadap i. Penyebaran pengaruh Islam dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu Terangkan ciri-ciri ajaran Islam dan juga faktorfaktor luaran yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat pada waktu tersebut dan seterusnya mempengaruhi kehidupan harian 15 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 6. Perdagangan ii. Matawang iii. Mengekalkan tamadun negara yang berteraskan Islam Huraikan sebab-sebab keperluan tamadun yang berteraskan Islam di negara kita perlu dikekalkan 10 markah 10 markah 8. Gaya Hidup 4. Pendidikan ii. Percukaian 5. Pengaruh Islam terhadap Ekonomi ISI DAN HURAIAN Huraikan pengaruh Islam terhadap i. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pengaruh Islam 10 markah Nyatakan nilai-nilai murni pengaruh Islam yang wujud dalam masyarakat hari ini .

bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan Malaysia 100 markah JUMLAH (*Bahagian ini diberikan pada hari peperiksaan) . Rumusan 5 markah Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri .RUMUSAN 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful