PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SEJARAH KERTAS 3 (1249/3

)

TAJUK UMUM TUGASAN
Tema 8: Tajuk 8.3: Tamadun Islam dan Perkembangannya Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat

Tanah Melayu telah mula menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-13 M. Sejak itu, Islam telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat.

Berdasarkan tajuk di atas, calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:
1.

Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar, majalah, risalah, internet dan lain-lain.

2. Bahan rujukan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan pada hari peperiksaan.

(* Bahagian ini diberikan sebulan sebelum tarikh peperiksaan)

Pentadbiran ii. Sejak itu. Politik Pengaruh Islam Sosiobudaya Ekonomi Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah Format PENGENALAN Aspek 1. Perundangan 5 markah 5 markah 5 markah Markah . dan hubungannya dengan perdagangan antarabangsa serta peranan yang dimainkan oleh Melaka serta kerajaan-kerajaan lain dalam penyebaran Islam 2.3: Tamadun Islam dan Perkembangannya Pembaharuan dan Pengaruh Islam di Malaysia Sebelum Kedatangan Barat Tanah Melayu telah mula menerima pengaruh Islam sekitar abad ke-13 M. Islam telah mempengaruhi pelbagai aspek kehidupan masyarakat. Rajah berikut menunjukkan pengaruh Islam terhadap masyarakat di Tanah Melayu sejak abad ke-13 M hingga abad ke-15 M. Pengenalan Jelaskan kedudukan Tanah Melayu. Pengaruh Islam terhadap Politik Huraikan pengaruh Islam terhadap i.PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2013 SEJARAH KERTAS 3 (1249/3) Tema 8: Tajuk 8. Bincangkan pengaruh Islam bagi aspek-aspek berikut.

Mengekalkan tamadun negara yang berteraskan Islam Huraikan sebab-sebab keperluan tamadun yang berteraskan Islam di negara kita perlu dikekalkan 10 markah 10 markah 8. Matawang iii. Pendidikan ii. Usaha-usaha yang dilakukan kerajaan hari ini yang mempunyai unsur-unsur pengaruh Islam Jelaskan melalui contoh-contoh tertentu pada hari ini usaha yang dilakukan oleh kerajaan hasil daripada pengaruh Islam 7. Perdagangan ii. Gaya Hidup 4. Kesenian iv. Percukaian 5.3. Penerapan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme daripada pengaruh Islam 10 markah Nyatakan nilai-nilai murni pengaruh Islam yang wujud dalam masyarakat hari ini . Pengaruh Islam terhadap Ekonomi ISI DAN HURAIAN Huraikan pengaruh Islam terhadap i. Bahasa dan Kesusasteraan iii. Penyebaran pengaruh Islam dalam kalangan masyarakat di Tanah Melayu Terangkan ciri-ciri ajaran Islam dan juga faktorfaktor luaran yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat pada waktu tersebut dan seterusnya mempengaruhi kehidupan harian 15 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 5 markah 6. Pengaruh Islam terhadap Sosiobudaya Huraikan pengaruh Islam terhadap i.

RUMUSAN 9. bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan Malaysia 100 markah JUMLAH (*Bahagian ini diberikan pada hari peperiksaan) . Rumusan 5 markah Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.