KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

 .Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri. dan  bebas atau informal.  asimetri.

.1. maka letaknya di kiri dan di kanan. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. ibarat pinang di belah dua. Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri. kanan. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. berperaturan dan statik.

 Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi .2.  . dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan. tetapi tetap memancarkan keseimbangan. Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah.tidak formal serta lebih dinamis.

Meskipun demikian. . pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan. Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik. tetapi tetap memelihara keseimbangan. Dibandingkan dengan pola simetri.3.

imbangan. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri .Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. kontra dan sebagainya. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu.

 Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  . bentuk. rupa. kepelbagaian.  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni. dan warna. imbangan.Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. pergerakan/irama/rentak/pengulangan. ruang. jalinan. Elemen rekaan termasuklah garisan. kesatuan dan ekonomi. kontra. penegasan.

 Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. keseronokan dan kesenangan estetik. bukan menekankan aspek kegunaannya. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik.  Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan.  Menurut Herbert Read. .

Apabila kita melihat imej-imej. Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. . bentuk dan kandungan. kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi.Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan. subjek. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen. Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan.

Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan. kepelbagaian. pergerakan dan ekonomi. kawalan. ukuran.  . imbangan.

. subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya.KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek. bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. benda dan tema. Bagaimana pun di dalam karya abstrak.

Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.  .  Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.

subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak. subjeknya mungkin boleh dimengertikan.Subjek  Subjek terdiri daripada orang.1. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’. Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea. .  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis. benda atau idea.

anda boleh menyebut bentuk ukiran. maksudnya jelas. keseluruhan fizikal bagi karya seni.Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara.2.  Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter). figura individu yang .

ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.3.Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan. pernyataan. .

Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik. biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi. .     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui.

jalinan. . Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud.  Pengulangan elemen seperti warna.PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1. Harmoni adalah kandungan kesatuan.  Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang.

Konsep motif hampir berkaitan dengan corak. . Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan. Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama. ia dirujuk sebagai satu motif.      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan.

Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian. Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni.2. . Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar.

beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan.  .  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.

3. tepi dan bawah. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang. . Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. Tiada tindakan berlaku oleh graviti. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang. Contohnya. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas.

saiz. Berbagai faktor seperti posisi. kadar. sifat. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. . Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi.   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar. dan arah yang digabungkan dalam elemen.

 Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama. tangan dan kaki.  Di dalam karya seni visual. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek. badan.  Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan. .4. perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi.

warna dan aktiviti mereka. Ini membuatkannya dominan.Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian.5. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna. Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan. . Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz. Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan. Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. Biasanya.

 Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum.6.  Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama.Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat.  Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik. . kita seperti membuat satu pengembaraan.

berdasarkan stail ekspresi artis.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting. menghapuskan penerangan detail.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting. dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan.7. . Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting.  Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’.

Fishing boat.5’’ 1953 . 10.5’’ x 14.Watercolour .

75’’ 1953 .Beach hut.Watercolour . 10.5’’ x 14.

China. Sarawak.  .1962).  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia. Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922.  Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung. sebagai seorang artis.Yong Mun Sen (1896 . dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian. Born Yong Yen Lang di Kuching.

 Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful