P. 1
Bahasa Visual - Komposisi

Bahasa Visual - Komposisi

|Views: 11|Likes:
Published by Noor Afifah Azizan
psv
psv

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Noor Afifah Azizan on May 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/05/2014

pdf

text

original

KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

dan  bebas atau informal.  .Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri.  asimetri.

. Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. berperaturan dan statik. kanan. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat.1. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. maka letaknya di kiri dan di kanan. ibarat pinang di belah dua. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah.

 Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi .tidak formal serta lebih dinamis.2.  . tetapi tetap memancarkan keseimbangan. dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan. Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah.

Meskipun demikian. Dibandingkan dengan pola simetri. .3. pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan. tetapi tetap memelihara keseimbangan. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik. Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas.

Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang. kontra dan sebagainya. Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu. imbangan. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri .

Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. kontra. dan warna.  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni. rupa.  Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  . kesatuan dan ekonomi. kepelbagaian. pergerakan/irama/rentak/pengulangan. jalinan. penegasan. bentuk. ruang. Elemen rekaan termasuklah garisan. imbangan.

 Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej. keseronokan dan kesenangan estetik.  Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. bukan menekankan aspek kegunaannya. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.  Menurut Herbert Read. .Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik.

kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan. subjek. . Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi.Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan. Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen. Apabila kita melihat imej-imej. bentuk dan kandungan.

 . ukuran.Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan. kawalan. pergerakan dan ekonomi.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni. imbangan. kepelbagaian.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan.

benda dan tema. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya. .KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang. Bagaimana pun di dalam karya abstrak. bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni.

 Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.  .Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.

. Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’. subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu.  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis. subjeknya mungkin boleh dimengertikan. benda atau idea.Subjek  Subjek terdiri daripada orang.1. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira.

Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara.  Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter). keseluruhan fizikal bagi karya seni. maksudnya jelas.2. figura individu yang . anda boleh menyebut bentuk ukiran.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama.

ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu. .3.Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan. pernyataan.

Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. .     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik. biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui.

PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1.  Pengulangan elemen seperti warna.  Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. Harmoni adalah kandungan kesatuan. Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar. . jalinan. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud.

ia dirujuk sebagai satu motif. Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan.      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. . Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama.Konsep motif hampir berkaitan dengan corak.

2. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar. Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. . Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni.

beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan.  .

Tiada tindakan berlaku oleh graviti. tepi dan bawah.3. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang. . Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas. Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. Contohnya. Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang.

Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar. . kadar. Berbagai faktor seperti posisi. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. dan arah yang digabungkan dalam elemen. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. saiz. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi.   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar. sifat.

tangan dan kaki.  Di dalam karya seni visual.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala. perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi.  Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan. .4. badan.  Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama.

Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan. Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. warna dan aktiviti mereka.5. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna.Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian. Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. Biasanya. Ini membuatkannya dominan. Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz. . Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan.

 Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik. .  Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat.Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual. kita seperti membuat satu pengembaraan.6.  Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum.

 Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’. .7.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting. dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan. menghapuskan penerangan detail.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting. berdasarkan stail ekspresi artis. Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting.

Watercolour .5’’ x 14.5’’ 1953 .Fishing boat. 10.

75’’ 1953 .5’’ x 14. 10.Watercolour .Beach hut.

 Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung.  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia.  . Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922. China. sebagai seorang artis.1962).Yong Mun Sen (1896 . Born Yong Yen Lang di Kuching. dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian. Sarawak.

 Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->