KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

 asimetri.Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri.  . dan  bebas atau informal.

berperaturan dan statik. ibarat pinang di belah dua. maka letaknya di kiri dan di kanan. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah.1. . Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. kanan. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat.

dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan.tidak formal serta lebih dinamis. tetapi tetap memancarkan keseimbangan.2. Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah.  .  Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi .

3. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik. tetapi tetap memelihara keseimbangan. . Dibandingkan dengan pola simetri. Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas. Meskipun demikian. pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan.

Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri . kontra dan sebagainya. imbangan.Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak.

pergerakan/irama/rentak/pengulangan. bentuk. ruang. dan warna.  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni.Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP. rupa. imbangan. Elemen rekaan termasuklah garisan. penegasan. jalinan.  Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  . kepelbagaian. kesatuan dan ekonomi. kontra.

keseronokan dan kesenangan estetik. bukan menekankan aspek kegunaannya.  Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.  Menurut Herbert Read. .Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik.  Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej.

Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan. Apabila kita melihat imej-imej. subjek. Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. bentuk dan kandungan.Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan. .

kawalan. kepelbagaian.Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan. pergerakan dan ekonomi. imbangan. ukuran.  .

subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. benda dan tema.KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek. Bagaimana pun di dalam karya abstrak. . bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang.

 .  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.  Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.

subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu. benda atau idea.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’.  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis.Subjek  Subjek terdiri daripada orang.1. Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira. subjeknya mungkin boleh dimengertikan. . Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea.

maksudnya jelas.Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter). anda boleh menyebut bentuk ukiran. figura individu yang . keseluruhan fizikal bagi karya seni.2.  Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’.

.3.Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan. pernyataan. ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.

     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui. . Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi.

.  Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar. Harmoni adalah kandungan kesatuan. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud.  Pengulangan elemen seperti warna. jalinan.PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1.

Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan. .Konsep motif hampir berkaitan dengan corak. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama.      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. ia dirujuk sebagai satu motif. Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama.

Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. . Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni.2. Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati.

Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan. beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.  .  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.

Tiada tindakan berlaku oleh graviti. . Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang.3. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. Contohnya. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas. tepi dan bawah. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang.

   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar. Berbagai faktor seperti posisi. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi. sifat. . kadar. saiz. dan arah yang digabungkan dalam elemen. Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar.

badan.4. . perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala.  Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan.  Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama.  Di dalam karya seni visual. tangan dan kaki.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek.

Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan.5. Ini membuatkannya dominan. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna. Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz.Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan. Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan. Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. warna dan aktiviti mereka. Biasanya. .

kita seperti membuat satu pengembaraan.6.  Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik.  Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum. .Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat.  Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama.

. Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting. dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan.7. menghapuskan penerangan detail.  Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting. berdasarkan stail ekspresi artis.

10.Fishing boat.Watercolour .5’’ x 14.5’’ 1953 .

75’’ 1953 .5’’ x 14.Beach hut. 10.Watercolour .

China. Sarawak.  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia.  .Yong Mun Sen (1896 . Born Yong Yen Lang di Kuching.1962). sebagai seorang artis. Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922. dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian.  Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung.

 Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful