KOMPOSISI

:
Komposisi dalam seni visual adalah usaha untuk mengatur/menyusun unsurunsur sehingga menjadi harmonis (selaras dan seimbang). Untuk membangun/merancang sebuah karya seni agar terkomposisi dengan harmonis, maka perlu memahami dan menguasai UNSUR SENI & PRINSIP REKAAN

Susunan atau satu organisasi elemen rekaan Seni Visual seperti garisan, rupa,dan warna, dengan mengambil kira aspek-aspek prinsip rekaan seperti imbangan untuk menghasilkan karya seni yang menarik.

Melalui organisasi dan perhubungan antara elemen dan prinsip rekaan yang dimanupulasikan, sesuatu kandungan dan konteks rekaan itu dapat dinyatakan dengan jelas sebagai satu komunikasi visual.
Dalam menghasilkan sesuatu karya, bukan semua elemen dan prinsip rekaan diaplikasikan.

Langkah utama dalam membuat komposisi ialah dengan menentukan rupa bentuk, saiz dan imbangan yang berkaitan dengan dimensi ruang paparan.  Ruang mungkin dalam bulatan empat segi , dan diorientasikan secara menegak atau melintang

 

Prinsip Komposisi. Untuk menghasilkan tarikan visual, satu titik tumpuan (focal point) perlu dinyatakan.

Pola komposisi  Terdapat 3 pola komposisi simetri.  .  asimetri. dan  bebas atau informal.

berperaturan dan statik. Komposisi berpola simetri memberikan kesan formal. . Komposisi yang berpola simetri meletakkan fokusnya di tengah. maka letaknya di kiri dan di kanan. ibarat pinang di belah dua. Jika ada dua fokus dalam komposisi simetri.1. Pola simetri    Pola simetri menggambarkan dua bagian yang sama dalam sebuah susunan. kanan. Memberikan kesan bagian kiri dan bagian kanan sama kuat. dan meletakkan unsur-unsurnya di bahagian kiri sama dengan bah.

 .2. tetapi tetap memancarkan keseimbangan.  Kompisisi asimetri memberikan kesan teraturyang bervariasi .tidak formal serta lebih dinamis. Pola asimetri Komposisi asimetri meletakkan fokusnya tidak di tengah-tengah. dan paduan unsur-unsur di bagian kiri tidak sama dengan yang di bahagian kanan.

Pola bebas    Komposisi pola bebas meletakkan fokus dan unsur-unsurnya secara bebas.3. tetapi tetap memelihara keseimbangan. Meskipun demikian. Dibandingkan dengan pola simetri. kecermatan dan ketelitian dalam membentuk irama dan keseimbangannya menjadikan komposisi berpola bebas ini tampak dan terasa lebih hidup serta semakin menarik. . pada pola bebas ini kesan keteraturan dan kesan formal sama sekali tidak kelihatan.

Karya seni yang tidak menggunakan asas seni reka dianggap kurang bermutu.Asas Seni Reka       Asas seni reka merangkumi aspek elemen dan prinsip rekaan dalam seni tampak. kontra dan sebagainya. Produk seni seperti catan umpamanya perlu dihasilkan mengikut peraturan seni reka contohnya ada aturan ruang. Asas-asas ini mendukung kewujudan produk seni visual itu. Hasil seni tradisi seperti ukiran juga mementingkan asas rekaanya sendiri . Aspek ini juga dikenali sebagai sebahagian daripada bentuk atau form dalam bahasa seni tampak. imbangan.

imbangan. kontra. pergerakan/irama/rentak/pengulangan. jalinan. kesatuan dan ekonomi. ruang. Elemen rekaan termasuklah garisan. rupa.  Elemen dan prinsip ini perlu diadun dengan baik oleh seseorang pelukis  . dan warna. bentuk. penegasan.  Prinsip rekaan pula meliputi harmoni. kepelbagaian.Asas seni reka ada dua komponen utama iaitu ELEMEN/UNSUR dan PRINSIP.

 Menurut Syed Ahmad Jamal estetika berkaitan dengan deria pengamatan terhadap sesuatu perkara atau suasana yang menekankan aspek kesenian atau keindahan. . keseronokan dan kesenangan estetik.  Kesenangan estetik adalah kesenangan dan keceriaan kepada pihak yang menerima mesej.  Menurut Herbert Read.Estetika  Seni visual juga difahami sebagai sesuatu yang mempunyai nilai estetik. bukan menekankan aspek kegunaannya. seni adalah penghasilan rupa bentuk yang menimbulkan keceriaan.

Artis adalah pembentuk visual dengan satu perancangan. subjek. . Mereka menyusun elemen-elemen seperti garisan. bentuk dan kandungan. Apabila kita melihat imej-imej. kita mengambil bahagian dalam membentuk atau menyusun visual. Sebuah kerusi mungkin dilihat sebagai satu bentuk atau satu kumpulan garisan.Bentuk & Susunan seni visual        Karya seni yang lengkap mempunyai 3 komponen. Komponen ini bertukar hanya dalam penekanan yang diberi. Satu objek adalah dipecahkan kepada elemenelemen.

 . kepelbagaian.  Artis mengurus perkara ini melalui gabungan dasar organisasi: harmoni.Elemen-elemen yang digunakan perlu dikawal dan disatukan. imbangan. ukuran. pergerakan dan ekonomi. kawalan.  Perancangan artis selalunya berdasarkan gabungan gerak hati dan kebijaksanaan.

bentuk dan kandungan adalah 3 bahagian asas bagi hasil kerja seni. Ini bagaimana pun bercanggah dengan dengan pemahaman tentang bentuk yang yang biasa difahami sebagai elemen yang diguna di dalam mencipta karya. benda dan tema. Merujuk kepada pemahaman secara tradisi subjek adalah berkenaan orang. subjek boleh dirujuk sebagai rupa bentuk tertentu berdasarkan elemen seni. . Bagaimana pun di dalam karya abstrak.KANDUNGAN SENI VISUAL Subjek.

 Pengalaman ini amat peribadi di mana ada kalanya sukar untuk pemerhati memahami melainkan mereka mempunyai pengalaman yang sama seperti artis.  .Kandungan didefinasikan sebagai mesej yang hendak diperkembangkan di dalam karya oleh artis dan di interpretasi oleh pemerhati seni.  Ada masanya kandungan karya berasal daripada pengalaman peribadi artis.

Cara sesebuah karya dipersembahkan atau rupa bentuk yang memberi ekspresi adalah paling penting untuk diambil kira.Subjek  Subjek terdiri daripada orang.  Di dalam karya abstrak atau separuh abstrak. Orang atau benda dapat dilihat dengan jelas tetapi tidak bagi idea.  Tetapi di dalam karya ‘nonobjective’. subjeknya adalah idea yang membentuk karya tersebut dan ia berkomunikasi hanya dengan mereka yang dapat memahami bahasa rupabentuk itu. benda atau idea.1. .  Subjek adalah sebagai ‘starting point’ untuk motivasi artis. subjeknya mungkin boleh dimengertikan.

 Bagi sebuah ukiran atau ‘sculpture’. keseluruhan fizikal bagi karya seni.  Bentuk di dalam ‘sculpture’ ini adalah pada satu bahagian utama.Bentuk  Merujuk kepada objek seni maksud bentuk digunakan dalam berbagai cara.  Bentuk juga bermaksud berkenaan dengan akhirnya (latter). maksudnya jelas. anda boleh menyebut bentuk ukiran.2. figura individu yang .

ekspresi atau mood yang dibaca oleh pemerhati – dengan harapan seirama (synchronized) dengan tujuan artis itu.3. pernyataan. .Kandungan  Mesej yang beremosi dan bijaksana di dalam karya seni adalah kandungan.

     Bagi kebanyakan orang kandungan terhad kepada gabungan ciri-ciri yang diketahui. Kandungan seperti ini terdapat di dalam karya abstrak dan yang lebih realistik. Tetapi artis ini telah memperkembangkan kandungan melalui cara dia mengawal situasi. biasanya oleh perasaan yang dibangkitkan oleh objek dan idea yang diketahui. Maksud kandungan yang lebih bermakna dan luas tidak hanya dilihat berdasarkan imej tetapi diteguhkan oleh rupabentuk yang dicipta oleh artis. Faktor emosi di dalam kandungan bagi fotograf ini adalah jelas. .

 Irama yang stabil wujud apabila unit-unit visual yang teratur diulang-ulang. .  Pengulangan elemen seperti warna. Harmoni adalah kandungan kesatuan. jalinan. nilai dan sebagainya memberi penyesuaian kepada pertentangan yang wujud. Harmoni Harmoni boleh dianggap sebagai faktor kepada pertalian yang teratur – berkaitan dengan bahagian-bahagian di dalam gambar.PRINSIP DAN ELEMEN PENDIDIKAN SENI  1.

Pengulangan dirujuk kepada kemampuannya menghasilkan irama. Pengulangan yang biasa pada corak boleh digunakan untuk mencipta harmoni dan irama. Konsep pada corak boleh dianggap sebagai pengulangan. Pengulangan tidak semestinya memerlukan aspek yang sama tatapi boleh juga yang seiras atau hampir sama. . Perbezaannya apabila satu unit dasar atau corak yang asli diberi pengulangan.Konsep motif hampir berkaitan dengan corak.      Pengulangan bermaksud perkara tertentu yang diulang-ulang. ia dirujuk sebagai satu motif.

2. Minat merujuk kepada kemampuan membangkitkan perasaan ingin tahu dan mengekalkan perhatian pemerhati. . Hal yang membangkitkan minat kepada visual adalah hasil penambahan kepelbagaian kepada komponen bergambar. Dengan kepelbagaian pula artis mencapai aspek individuliti dan minat. Sedang artis menghasilkan penyatuan kepada harmoni. Kepelbagaian      Kepelbagaian adalah mengimbangi harmoni. Kepelbagaian diperolehi dengan penggunaan kontras dan perincian.

 .  Ia boleh dianggap sebagai penambahan detail atau hiasan di sesuatu bahagian.Kontras berlaku apabila elemen diulang2 dengan cara menjadikan ia nampak tiada kaitan. beberapa garisan lebar di dalam kawasan yang sempit.  Perincian adalah cara lain kepelbagaian atau ketidaksamaan diwujudkan ke bahagian yang ketiadaan menarik di dalam visual.

Imbangan      Di dalam seni kita berhadapan dengan imbangan bagi perkara yang berkaitan dengan tarikan graviti. Bola yang diletakkan di bawah atau di atas garis dasar menghasilkan keadaan tenang. memberi aggapan bahawa graviti akan menyebabkan bola itu jatuh. Imbangan bagi kandungan visual diperolehi secara menyeimbangkan tarikan ke bawah graviti komponen tersebut. bola yang yang diletakkan di bahagian atas kawasan gambar menghasilkan keadaan tegang. Tiada tindakan berlaku oleh graviti. . tepi dan bawah. Kebanyakan karya seni dipandang di dalam orientasi menegak iaitu berhubung dengan pandangan atas. Contohnya.3.

sifat. Berbagai faktor seperti posisi. menegak dan jejarian dalam semua arah dan posisi. karya itu akan kelihatan tidak seimbang pada bahagian kanan. saiz. Sekiranya dua rupa yang sama diletakkan bersebelahan di bahagian kiri gambar.   Artis menyeimbangkan keadaan mendatar. kadar. menghasilkan imbangan di dalam karya seni. dan arah yang digabungkan dalam elemen. .

 Bahagian-bahagian dalam kadarbanding ini dianggap berkaitan mengenai keseluruhan dan apabila digabungkan bahagian-bahagian tersebut menghasilkan harmoni dan imbangan.4. badan. tangan dan kaki. .  Di dalam karya seni visual.Kadarbanding  Kadarbanding adalah berkenaan nisbah bahagianbahagian tubuh individu atau objek. perhubungan bahagianbahagian tubuh manusia adalah sukar untuk di ukur dengan tepat kerana kadarbanding adalah penilaian peribadi.  Dengan meletakkan tubuh lelaki di dalam rajah bulatan dan segi empat sama. Leonardo Da Vinci menyiasat tentang perhubungan kadarbanding bagi kepala.

. warna dan aktiviti mereka. Figura manusia menjadi fokus tumpuan atau unit-unit yang penting pada karya di atas kerana saiz. Seniman atau artis harus melihat bahawa setiap bahagian mempunyai darjah kepentingan yang diperlukan. Seterusnya kepada pergerakan berirama dan imbangan karya seni. Ini membuatkannya dominan. Biasanya. Kelainan ini dihasilkan daripada pertimbangan perantaraan dan kandungan.5. Seniman harus menggabungkan bahagian-bahagian ini dengan darjah kepentingan yang berbagai. seniman menggunakan aspek kontra untuk menarik perhatian bagi sesuatu bahagian yang bermakna.Dominan       Sebarang karya seni visual yang menarik mesti mempamerkan kelainan yang menekankan kepada darjah kepentingan bagi berbagai-bagai bahagian. Seniman menggunakan kaedah yang berbeza untuk memperolehi dominan.

 Garisan dan rupabentuk (kebiasaannya yang panjang) dan rupabentuk berkontour kebiasaanya memberi penegasan ke arah yang sama.  Seniman adalah pengarah yang membuatkan mata pemerhati begerak dengan selesa dan memperolehi maklumat. .Pergerakan  Tatkala memerhatikan karya seni visual.6.  Arca kinetik atau bergerak wujud tetapi kebanyakan arca dan permukaan gambar adalah statik. kita seperti membuat satu pengembaraan.  Bulatan yang seakan berbuai dan seperti melambung menjana pergerakan persis pendulum.

berdasarkan stail ekspresi artis. dan mengaitkan perkara tertentu kepada keseluruhan. .7.  Ekonomi selalunya berkaitan dengan aspek ‘abstrak’. Abstrak adalah berkaitan dengan proses pengurangan kepada keperluan yang penting. menghapuskan penerangan detail.  Kadangkala artis hanya melibatkan sesuatu yang penting.Ekonomi  Artis akan mendapati bahawa jawapan kepada masalah visual yang pelbagai adalah wujudnya kerumitan yang tidak penting.

5’’ x 14.Watercolour .5’’ 1953 .Fishing boat. 10.

Beach hut.75’’ 1953 . 10.5’’ x 14.Watercolour .

 .1962). dia tertarik dengan cat air dan minyak kemudian.  Walaupun dilatih dalam formal lukisan berus Cina dan kaligrafi di Kwangtung.  Beliau dikenali sebagai Bapa Lukisan Malaysia. Sarawak. China.Yong Mun Sen (1896 . Born Yong Yen Lang di Kuching. sebagai seorang artis. Beliau menukar namanya kepada Yong Mun Sen pada tahun 1922.

Yong Mun Sen terkenal dengan lukisan landskap cat air yang diperbadankan pengaruh dari seni Cina  Menghasilkan komposisi yang lebih lapang dan umum bukannya dalam gambaran yang lebih terperinci atau fakta.  Karyanya mencerminkan usaha bersungguhsungguh untuk menggabungkan semangat seni Cina.  Pengaruh seni Cina menyebabkan komposisi beliau yang lebih lapang dan umum  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful