SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92). Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91). Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undang-undang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana

seperti pendidikan agama. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”. pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM). tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan.kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza . Sejak daripada tercapainya kemerdekaan. Sesungguhnya begitu. tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular. dengan mengekalkan identiti parti masing-masing dalam perkaraperkara tertentu (JAKIM). kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan. kita dapati dalam bidang-bidang yang lain. ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM). PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British. yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO. iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China. Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud. India dan Melayu. Undang-undang Federal dan Pusat. Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam.

Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan.dengan Islam. bukan meluaskan jurang (JAKIM). Perlembagaan dan undang-undang Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM). Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam. demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahan-kesalahan maksiat. kecuali negeri yang masih berpegang. yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titik-titik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok. Akta Takaful. Akta Koperasi dan sebagainya. Falsafah Pendidikan Negara. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara . kepada adat perpatih (JAKIM). Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan. Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok. maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri. Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam. Akta Universiti Antarabangsa. kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen. tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagian-bahagian tertentu dalam Undangundang Federal.

Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin). kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. kelayakan ilmu siasah. 3. PENUTUP Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. kelayakan undang-undang. Ada yang mencirikan bilangan majoriti Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. 1. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam. KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan bagi ketua negara. Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM). Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada. . 5. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. 2. adil. keamanan yang dinikmati. serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM). Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. peperangan dan pentadbiran.Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. 4.

Brunei dan Utara Borneo. (2004). (2003). Tamadun Dunia. Bhd. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan buktibukti lain yang bertaburan di rantau ini. Batu Bersurat Terengganu. (1999). Isi kandungan [sorokkan] . (1998). ensiklopedia bebas. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Mahyuddin Yahya. Sejarah Malaysia (edisi ke-2). Bakti Kedatangan dan Penyebaran Islam di Nusantara Daripada Wikipedia. bahagian utara Pulau Jawa. rekod penempatan orang Islam di Majapahit dan kumpulan pedagang Islam di utara Tanah Melayu. Bhd. serta pengislaman raja Pasai pada tahun 1282. Contoh penting termasuk batu nisan yang ditemui di Champa sekitar awal abad ke 11M. Ayadurai. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Sumatera. batu nisan di Gresik. Ruslan Zainuddin. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Tamadun Islam.RUJUKAN Afifah Abu Yazid. Islam juga menembusi Maluku dan Sulu. Pada akhir abad ke-15. antara bukti kedatangan Islam di Tanah Melayu. Jawa bertarikh akhir abad ke-11M dan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303. Pengajian Tamadun Asia. Shah Alam: Penerbit Fajar Sdn. Bhd. Islam sudah mengukuhkan kedudukan di Tanah Melayu. Bhd.

ahli-ahli sejarawan tempatan telah membuat pelbagai teori kedatangan Islam ke Nusantara .3 Teori Kedatangan Islam Melalui China 2 Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka [sunting]Teori Kedatangan Islam di Nusantara Tidak ada jawapan yang tepat bagi memastikan siapakah yang pertama sekali menyebarkan Islam di Nusantara kerana tiada bukti sahih yang ditemui bagi memastikan bilakahtarikh kedatangan mereka dan golongan manakah yang terlebih dahulu menyebarkan Islam. mereka menjadikan Gujerat sebagai pangkalan penting bukan sahaja sebagai pelabuhan. [sunting]Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab Berdasarkan catatan sejarah Cina yang menyebut bahawa pada abad ke-7 Masihi.Pada tahun 684. 1 Teori Kedatangan Islam di Nusantara o o o  1.Baginda Raja Perlak mengahwinkan puterinya itu denagan mubaligh Quraish itu tadi sementara mubaligh lain berkahwin dengan wanita biasa.Allah kurniakan mereka seorang putera lalu diberi nama Syed Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan Perlak.1 Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab 1. mereka telah berdakwah dan menyebarkan agama Islam di situ. Terdapat juga dalam satu catatan Barat menyebut bahawa pada tahun 1717 Masihi. mereka mengadap Raja Perlak. Dalam perjalanan ke China.Ketika mereka berhenti . dengan berpandukan beberapa penemuan batu bersurat dan catatan sejarah yang dibaca. sebuah angkatan laut Islam yang terdiri dari 35 buah kapal berlayar dari Tanah Arab menuju keChina.kapa-kapal itu telah berhenti sebentar di Ceyloon di Sri Lanka. orang-orang Arab telah sampai ke Tanah Jawa. Apabila mereka sampai di Perlak. Berikut adalah teori yang dikatakan ahli sejarawan tempatan. Hasl perkahwinan mubaligh Quraish dengan puteri raja tersebut. seorang nakhoda telah memimpin seramai 100 orang mubaligh dengan 1 orang dari kalangan mereka berketurunan Quraish belayar menuju ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. Walau bagaimanapun. mereka telah mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. pada zaman pemerintahan khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rashid. apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bahagian barat dan timur India. .Pada abad ke-13 Masihi. Acheh dan berjaya mengislamkan baginda. Menurut satu catatan lagi.2 Teori Kedatangan Islam Melalui India 1. bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui India Hubungan India dengan beberapa negara di Nusantara telah lama terjalin. Srivijaya dan Palembang.

. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui China Islam telah sampai ke Tanah Besar China sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi. Bengal jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masihi lalu dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terulung di India. dan batu nisan seorang raja Pasai yang meninggal dunia pada tahun 1297 yang mempunyai nama Islam Malek-al-Salleh. Bukti kehadiran Islam di kawasan pelabuhan-pelabuhan ini termasuk catatan pada 1292 olehMarco Polo mengenai negeri-negeri Pasai dan Perlak yang mempunyai pemerintah-pemerintah Islam. Khalifah Al-Walid telah menghantar pasukan tenteranya ke sempadan Negeri China.sesetengah seni bina masjid lama di Kelantan dan Demak. [sunting]Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka Sebelum kebangkitan Melaka.Dengan adanya kemudahan tersebut. Ketua pasukan tentera tersebut telah menghadapraja China dan berunding dengannya. Ada pendapat menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara ialah melalui daerah Bengal yang terletak di Malabar. TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.Indonesia mempunyai senibina Cina.Ramai daripada mereka berkahwin dengan wanita tempatan lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat mengaji Quran dan fardhu ain. berlaku huru hara di daerah Yunan tersebut. Pada suatu masa. Pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Antara mereka ada yang menetap di Champa.Kemboja dan ada juga yang menetap di Negeri Pantai Timur Tanah Melayu. ramai penduduk di sebelah selatan negara China khususnya Yunan. Ramai pelajar yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syafie. saudagar-saudaugar Muslim dari Gujerat dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Penduduk di sekitar pelabuhan-pelabuhan ini adalah antara yang paling awal dalam Asia Tenggara memeluk Islam.Oleh sebab itulah. lalu ramai Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. pada abad ke-9. India bukan Gujerat. Sesetengah ahli sejarawan tempatan berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara melalui China telah berlaku pada akhir abad ke-10 dengan awal abad ke-11. Islam terbatas di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera.China telah memeluk Islam. Menurut catatan Cina. dan hubungan dagang yang lama antara kawasan ini ada dengan pedagang-pedagang India yang telah memeluk Islam. Baginda telah menghantar bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Saad bin Abi Waqas ke sana untuk menyebarkan agama Islam di negara China yang luas itu. Sebab pemelukan Islam awal ini termasuk jarak kawasan ini yang jauh daripada pengaruh kerajaan Hindu Majapahit.

tanpa manusia mustahil wujudnya satu-satu agama. Fenomena agama penting difahami kerana ianya merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Justeru itu perkara asas yang diguna pakai dalam menentukan sama ada bertamadun atau tidak sesuatu masyarakat haruslah dibina di atas perspektif yang berpaksikan sistem nilai iaitu agama Islam.0 PENDAHULUAN 1. (ii) Memberi pendedahan serta huraian terperinci tentang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu.2 Objektif Kajian Antara objektif kertas kerja ini ialah seperti berikut: (i) Mendedahkan kepada pembaca tentang beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu. (iii) Mengetahui jenis-jenis pusat-pusat tamadun Melayu selepas kedatangan agama Islam. Manakala agama merupakan satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan sesuatu kajian tentang ketamadunan. 1. .1 Pengenalan Tamadun mendedahkan kita suatu cara hidup yang tentiasa berkembang tatkalala manusia mula menetap di satu kota atau bandar. Di dalam kota atau bandar tersebut akan wujudnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara.1. Dengan kata lain. (iv) Memberi gambaran sebenar tentang kesan dan pengaruh agama Islam terhadap Alam Melayu.

a. 1. 1. Kebanyakan kaedah kajian adalah lebih kepada pengumpulan maklumat dengan mentelaah karya-karya. dsb).usaha.w.4 Batasan Kajian Penulis tugasan ini membataskan kajian kepada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu. kamus-kamus yang berkaitan dengan tugasan ini serta memanfaatkan pandangan daripada tutor dan ahli kumpulan agar kajian ini dapat memenuhi kehendak tugasan yang diberikan.3 Kaedah Kajian Batasan Kajian Pelbagai kaedah dan pendekatan telah digunakan dalam menghasilkan tugasan ini. (ii) Pembinaan bermaksud perbuatan (kegiatan. . membangunkan) (iii) Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran. membina (mendirikan. Sarikei dan Bintangor. Tugasan ini hanya menerang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu.1. membawa maksud perkataan: (i) Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.5 Definisi Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3 Terbitan DBP (1994). Antara kaedah yang digunakan dalam usaha menyempurnakan tugasan ini ialah kaedah keperpustakaan dengan membuat penyelidikan di perpustakaan-perpustakaan di Sibu. kesan serta penaruh selepas kedatangan agama Islam ke Alam Melayu. Ianya juga akan hanya membincangkan jenis pusat tamadun Melayu.

Oleh yang demikian terdapat sarjana yang melihat kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui pelbagai teori. terdapat beberapa bahan sejarah yang boleh membantu kita untuk menentukan tarikh kedatangan Islam ke Alam Melayu. (b) Islam datang melalui Parsi yang dibawa oleh orang Islam yang berniaga dan yang berdakwah. Namun. Bukti-bukti sejarah juga masih tidak jelas dan bersimpang-siur.(iv) Melayu membawa maksud nama sesuatu bangsa dan bahasa (terutamanya di Semenanjung Malaysia) 2. (c) Islam datang secara lansung dari Tanah Arab. negeri Cina. Pertama dari sudut riwayat yang dicatat oleh para pengembara dan pedagang yang sampai ke Asia Tenggara. sastera Roman dan sebagainya di Indo yang berasal dari India Selatan . Teori ini banyak didukung oleh pengkaji-pengkaji Barat seperti Winstedt dan lain-lain. Teori Kedatangan Islam Dari India 1. Fatimi. Namun ketetapan yang dibuat oleh para sarjana ialah Islam telah datang ke Alam Melayu sejak zaman Khalifah Ar-rasyidin lagi tetapi melalui perantara. Antara teori-teori tersebut ialah. Catatan telah dibuat oleh pengembara Arab dan juga Parsi.Q. Kemudian Al-Mas’udi meriwayatkan bahawa pada 887 telah ada petempatan orang Islam di Khanfu (Canton). (a) Islam datang melalui India dan para pembawanya ialah para saudagar yang berniaga terutamanya dari Gujerat . telah ada orang Islam di Sriwijaya pada tahun 674 Masihi/ 55 Hijrah. (d) Islam datang melalui negeri China seperti yang didukung oleh S. (e) Islam datang melalui pelbagai jurusan dan tempat seperti Asia Barat. Van Ronkel menganggap Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan adanya bentuk-bentuk popular Islam seperti adanya ciri-ciri mistik.0 Teori Kedatangan Tidak dapat dipastikan bilakah Islam mula datang dan sampai ke Alam Melayu. Mengikut riwayat Cina. seorang penyelidik dari Pakistan. Perantara yang dimaksudkan ialah pedagang-pedagang dari China dan India yang datang berdagang ke Alam Melayu. Asia selatan dan Afrika utara.

8. Teori Kedatangan Islam Dari China. Teori ini dicabar oleh G. Islam.Q Fatimi: Islam datang dari Bengal 6. Dengan batu nisan di Gujerat 3. Champa Selatan 1039 & 1035M) v.E Morisson & S.Q Fatimi. i.Q Fatimi: kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471 M) yang dianggap didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah. Damsyik tetapi serangan kerajaan Annam.G. G. bukannya menunjukkan Islam datang dari sana. 7.E Hall (1987) mengatakan sebelum akhir abad ke 13M.kerana kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428) & dan di Gerisek (1419). Daerah Pasai yang terletak di Pantai Sumatera Utara adalah sebuah negeri yang mana penduduknya mengamalkan ajaran Islam lebih awal berbanding kedatangan Marco Polo pada tahun 1292 M. diikuti dengan kawasan-kawasan lain.Q Fatimi: Malikus Salleh adalah orang berketurunan Benggali. Manakala yang selebihnya terpaksa menyelamatkan diri mereka dengan berhirah ke Kalah (Kedah) ii. Josselin De Jung (1965).daerah lain di India masih lagi beragama hindu.A Kem memilih Gujerat sebagai tempat asalnya. mereka berpindah ke Mekah dan Acheh iii. Dr. Batu Bersurat di Terengganu yang sebenamya bertarikh 1301 M mempunyai persamaan dengan batu nisan yang ada di Champa Selatan iv. Batu bersurat 1303 M di Kuala Berang. 5. G.kira 120000 hingga 200000 pedagang yang kebanyakannya beragama Islam (Arab dan Parsi).E Morisson: Ketika Samudera Pasai diislamkan. S.M Naquib al-Atas: batu nisan ini hanya menunjukkan ianya mudah dipesan dari sana. S. S. Ahli sejarah Belanda.E Morisson & S. Jawa Timur dengan batu nisan di Phan rany. Maimon (1082M di Leran. India menyebarkan Islam di Alam Melayu 4. Hassan: dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai 'Fo-lo-an' ialah Kuala Berang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di samping Srivijaya. Bengal lebih dahulu menerima Islam setelah ditawan oleh orag-orang Islam pada awal abad ke-13. Gujerat dan daerah. nyatalah Terengganu . Syed Naquib al-Atas menyebut tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kira. Disokong oleh D. Abdul Jalil Hj. 9. Moquette & R.2. Juga ada persamaan pada batu nisan Fatimah Bt. Batu nisan beliau (1297) berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di Gerisek (1419) sebab itu negeri Bengalah negeri utama asal agama Islam. pedagang-pedagang dari Gujerat.

S. muridnya Burhanuddin viii.A Majul: pedagang Arab sehingga abad ke 9M menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir. di Pahang yang bertarikh 702 H (1303 M) itu.M Nuqaib al-Atas: perkembangan Islam di rantau ini benar-benar dari Tanah Besar Semenanjung Arab disebabkan pengaruh dari sudut tulisan dan hasil karangan yang berasal dari Asia Barat. ulama Arab xi. Asia Tenggara & China serta didirikan penempatan di kawasan Pantai Nusantara. Maulana Malik Ibrahim (salah seorang wali songo) turut mempelopori penyebaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Bidin. Sunan Gunung Jati/ Sharif Hidayatullah Saleh. India.sebagai negeri yang mempunyai pengaruh Islam pada ketika itu vi. Hamka :telah menjadi kepercayaan sejarah pada seluruh negeri melayu bahawa mereka menerima Islam dari Arab atau daripada salah seorang syeikh atau waliullah dari Arab dan atas alasan: pengislaman ke negeri-negeri melayu adalah langsung dari sumber Makkah dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhd' (keturunan Abu Bakar as-Siddiq) menyertai ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu vi. Fahaman keagamaan yang dibawa oleh mereka bersifat Timur Tengah. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur iaitu bererti dari China dan Indochina. Tulisan jawi dan cara pembacaan al-Quran juga jelas pengaruh dari Asia Barat iii. Wali Songo turut mengembangkan Islam di Jawa adalah bangsawan Quraisy x. Pengislaman Parameswara dilakukakan oleh Syed AbduI Aziz yang datang dari Jeddah vii. bukan dari India contohnya cara penghuraian mazhab ilmu tasawuf dan sebagainya v. Semua ini berlaku sejak zaman jahiliah hingga abad pertama hijrah ii. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang mengislamkan Parameswara . cucu Saidina Ali ix. Terbaru pula ditemui batu bersurat di Teluk Cik Munah. Teori Kedatangan Islam dari Arab/Parsi i. Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama. Wang Gungwu & C. Pengislaman Raja Kedah dalam Hikayat Merong Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani. Mubaligh Islam daerah ini terdiri daripada orang Arab/Parsi iv.

peranan kerajaan-kerajaan Islam. Kedua. a. Pasai merupakan zaman kegemilangan Kesusteraan Melayu memandangkan sistem tulisan Bahasa Melayu iaitu tulisan Jawi telah bertindak sebagai medium penyebaran agama dan kesusasteraan Melayu-Islam ketika itu.1 Penyebaran Islam Ke Alam Melayu Dalam proses penyebaran Islam ke Alam Melayu dua faktor penting yang mebawa kepada perkembangan Islam ke Alam Melayu ialah Pertama. peranan golongan-golongan penyebar Islam yang terdiri daripada golongan bangsawan. ciri-ciri yang terdapat pada agama Islam itu sendiri seperti. Agama baru juga boleh mengasimilasikan ajarannya dengan budaya masyarakat melayu yang telah sebati dengan diri mereka.0 Pusat-Pusat Tamadun Melayu Selepas Kedatangan Islam Selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu maka wujudlah beberapa pusat-pusat Tamadun Melayu umpamanya. golongan ulama dan sufi serta pedagangpedagang asing. golongan mubaligh. b. c.dan juga Abu Bakar.1 Kerajaan Pasai (1250-1524 M) Kerajaan Pasai lebih dikenali sebagai Kerajaan Melayu pertama yang memeluk agama Islam berikutan dengan peristiwa pemelukan Islam oleh pemerintahnya Merah Silu (Sultan Malik al-Salih). Islam tidak memaksa masyarakat Alam Melayu supaya menerima ajarannya. 3. seorang penyair Arab. Ketinggian daya penciptaan yang mencerminkan ketinggian pemikiran bangsa melayu dapat dikesan . Islam merupakan agama yang sederhana dan sifatnya ini telah mendapat tempat dikalangan masyarakat melayu. 2. 3.

. Hikayat Raja Pasai merupakan hasil kesusasteraan sejarah yang menjadi sumber pemikiran Tamadun Melayu melalui beberapa dimensi iaitu. a.Hikayat Raja Pasai telah melukiskan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisi seperti memungut hasil hutan. a. adapt pertabalan raja dan sebagainya. Hikayat Nabi Wafat c. memburu dan menternak binatang serta bertani (padi huma). Hikayat Bulan Berbelah dan sebagainya. Sistem Kepercayaan . d.Dari aspek kebudayaan ditonjolkan adat istiadat melayu seperti adapt menyambut kelahiran putera raja. Hikayat Nur Muhammad d.melalui penghasilan pelbagai hasil kesusasteraan agama seperti . Hikayat Nabi Bercukur b.Masyarakat melayu mempunyai hierarki sosialnya yang mana Raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan dan diikuti oleh golongan pegawai. Masyarakat Melayu juga . Sistem Politik dan Pentadbiran .Agama Islam menjadi teras kepercayaan masyarakat Melayu b. Sistem Ekonomi . pemimpin-pemimpin tempatan dan seterusnya rakyat biasa. Sistem Sosial dan Budaya . c.Sistem Feudal (bangsawan) merupakan bentuk sistem pentadbiran yang diamalkan di kebanyakan kerajaan Melayu Tradisi.

2 Kerajaan Melaka (1400-1511 M) Kerajaan Melaka telah wujud pada awal abad ke-15 Masihi. Melaka ketika itu telah mempunyai sistem ekonomi yang . Angkatan China ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ( atau Cheng He ) yang beragama Islam. Mujurlah pada masa itu terdapat kekuatan angkatan laut China di Asia Selatan yang melindungi Melaka. Setelah kedatangan Islam Melaka telah muncul sebagai sebuah kuasa dan empayar yang terpenting dalam Tamadun Melayu khususnya sebagai. Terdapat pelbagai cara atau kaedah digunakan bagi menyebarkan agama Islam di Melaka seperti melalui perkahwinan.2 Pusat Perdagangan Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport antarabangsa yang sibuk dan maju disebabkan oleh kedudukannya yang strategic iaitu terletak ditengah-tengah jalan perdagangan Timur-Barat. Pemerintah pertama yang memeluk agama Islam ialah Megat Iskandar Syah manakala Sultan Muzaffar Syah pula telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Melaka pada ketika itu. Dengan kata lain. Empat orang Syahbandar telah ditugaskan untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti perdagangan dan juga memungut cukai. Namun begitu Pasai tetap menjadi sumber rujukan kepada Melaka yang berkaitan dengan agama Islam. 3. Pada mulanya ia merupakan sebuah kerajaan yang kecil yang menjadi mangsa serangan dari luar terutamanya dari Siam.1 Pusat Penyebaran Agama Islam Kerajaan Melaka muncul sebagai pusat agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara menjelang pertengahan abad ke-15. Dapatlah kita lihat atau renungkan bahawa Pasai merupakan pusat intelektual Melayu-Islam yang terus berkembangan biarpun Melaka mengambil alih sebagai pusat Tamadun Melayu. penaklukan wilayah serta kegiatan mubaligh atau pendakwah.2.2. 3.pada ketika itu telah ada aktiviti perdagangan dan perlombongan emas. 3. perdagangan.

3 Pusat Perkembangan Bahasa Melayu Melalui peranan sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu. a) tanggungjawab raja dan pembesar . Baginda dibantu oleh penasihat. ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran agama islam dan pusat perdagangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. 3. Antara kandungan Hukum Kanun Melaka ialah.0 Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat melalui pelbagai dimensi kehidupan masyarakat Melayu antaranya iaitu. Ini telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat Tamadun Melayu yang termaju pada abad itu.1 Sistem Politik Pentadbiran dan Perundangan Sistem politik pentadbiran dan perundangan Tamadun Melayu sememangnya banyak mengalami perubahan selepas kedatangan Islam. Sebagai contoh Hukum Kanun Melaka yang mengambil undang-undang Islam sebagai asasnya untuk mengukuhkan sistem perundangan Kerajaan Melayu Melaka. Dalam sistem kesultanan Kerajaan Utmaniyyah telah diperkenalkan dimana ketua negara dan ketua agama Islam ialah Sultan iaitu sebagai amanah Allah di muka bumi. undang-undang Islam iaitu Hukum Syara’ telah dijadikan sebagai asas kepada sistem perundangan Tamadun Melayu. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pendakwah yang mana ia telah digunakan bagi menyebarkan agama Islam. 4.2. 4. Manakala dari aspek perundangan pula. ulama dan mufti semasa menjalankan pentadbiran.sistematik dan teratur bagi melicinkan lagi perjalanan aktiviti ekonominya. Malah penggunaan kata “raja” yang berasal daripada bahasa Sanskrit juga telah ditukarkan kepada perkataan Arab iaitu “Sultan”. Dalam Hukum Kanun Melaka yang juga dikenali sebagai Undang-undang Darat Melaka atau Risalat Hukum Kanun yang mengandungi 44 Fasal yang berkuatkuasa di Melaka dan kawasan jajahannya.

Tauhid mengemukakan suatu ontologi. kosmologi dan psikologi tersendiri dalam satu konsep agung yang biasa dinamai dengan istilah Keesaan Wujud atau Wahdat al-Wujud. Namun setelah kedatangan Islam sistem pendidikan lebih bersifat menyeluruh yang mana golongan rakyat biasa juga telah diberi peluang mendapatkan pendidikan selaras dengan ajaran agama Islam yang menekankan pendidikan untuk semua umat manusia tanpa mengira kedudukan atau pangkat seseorang.b) pantang larang dikalangan anggota masyarakat c) hukum kesalahan awam dan jenayah d) undang-undang keluarga e) permasalahan ibadat dan muamalat f) hokum perhumaan Antara yang jelas mengikut undang-undang Islam ialah undang-undang keluarga. wujud percampuran antara hukum aadat dengan hukum syara’. sistem pendidikan hanya diberikan kepada golongan bangsawan sahaja. Menurut pandangan salah seorang sarjana Islam. dan ini terkandung dalam satu konsepsi tersendiri peri keEsaan Tuhan atau Tauhid. sebagaimana disebutkan tadi. ialah kepercayaan ketuhanana yang tunggal.Kunhi dhat semangat kegamaan Islam itu. pondok telah diperkenalkan malah masjid dan surau telah menjadi institusi pendidikan yang penting setelah kedatangan Islam. Sistem pendidikan madrasah. Islam cenderung kepada menyuburkan dirinya kepada seluruh alam manusia. Oleh itu pandangan semesta dari prespektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. Ontologi dan psikologi demikian itu tiadalah boleh sewenang-wenangnya disamakan dengan falsafah Neo-Platonisme dan falsafah Hindu sebagaimana yang dihuraikan mengikut pandangan Vedanta. Syed Naquibb al-Attas.2. pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat. Ditilik dari segi pandangan falsafah menerusi ilmu kalam dan tasawwuf. tiap aspek kehidupan orang Islam. Tetapi dalam halhal lain.1 Pendidikan dan Pandangan Semesta Semasa zaman Hindu. sebab pada umumnya konsep-konsep itu berdiri tegak atas dasar-dasar terdapat yang terkandung dalam al-Quran yang berkesan mendalam bagi tiap segi dan kaedah. Institusi istana pula telah menjadi pusat penyebaran ilmu pengatahuan yang berkaitan dengan agama Islam. 4. .

Tidak dapat dinafikan bahawa wujudnya pusat-pusat tamadun unggul didunia amnya dan di Asia Tenggara khasnya adalah kesan daripada pengaruh Islam yang meresap masuk kedalam tamadun itu. pendidikan dan pandangan semesta dan kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri. atau perubahan seumpama itu hanya berlaku dalam aspek tertentu dalam kehidupan tersebut.4. daripada kepercayaan animisme kepada kepercayaan tauhid. Dalam institusi kesultanan umpamanya sultan dianggap sebagai amanah Allah yang mana Sultan dibantu oleh para ulama dan agama Islam telah menjadikan agama rasmi kerajaan-kerajaan Melayu. sehingga pandangan hidup masyarakat Melayu mengalami transformasi.3 Kehidupan Masyarakat Melayu Perubahan dalam kehidupan masyarakat melayu amat jelas kelihatan setelah kedatangan Islam ke Alam Melayu. . Tetapi apakah dalam semua segi kehidupan mereka perubahan redikal telah benar-benar berlaku.0 Kesimpulan Kedatangan Islam ke Alam Melayu sememangnya membawa banyak perubahan dan pengharapan baru dalam keagungan Tamadun Melayu. Tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa gabungan antara kepercayaan yang terbentuk oleh rukun Iman dan kehidupan yang direncana dan diransangi oleh ritus dan institusi Islam telah mewujudkan batasan budayanya yang tersendiri. Sesungguhnya agama Islam telah merubah kehidupan masyarakat melayu melalui pelbagai demensi kehidupan. Pada umumnya perubahan penting sememangnya telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu berikutan penerimaan Islam oleh mereka. 5. Daripada apa yang dibincangkan diatas kedatangan Islam bukan sahaja mewujudkan pusat-pusat Tamadun Melayu yang unggul tetapi Islam juga telah menyebabkan perubahan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat melayu termasuklah sistem politik pentadbiran dan perundangan. umpamanya dalam aqidah mereka. Namun begitu adat-adat lama masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu masih dipraktikkan tetapi tidak merosakkan aqidah masyarakat Melayu.