P. 1
Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu (2)

Sejarah Kedatangan Islam Ke Tanah Melayu (2)

|Views: 35|Likes:
Published by Yan Shaari
ttt
ttt

More info:

Published by: Yan Shaari on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/18/2014

pdf

text

original

SEJARAH KEDATANGAN ISLAM KE TANAH MELAYU Sebelum kedatangan Islam, masyrakat Melayu menganut fahaman animisme.

Keadaan ini berubah selepas kedatanagan Islam yang membawa konsep tauhid dengan menafikan kewujudan Tuhan yang banyak. Bermula dengan konsep keesaan Tuhan dan ibadat yang luas Islam telah berjaya menarik minat masyarakat tempatan. Sejak kedatangan Islam, kehidupan harian masyarakat Melayu dan adat istiadat tertentu yang didapati bertentangan dengan akidah ditinggalkan secara beransur-ansur (Ruslan Zainuddin, 2004: 91-92). Kedatangan Islam ke Tanah Melayu dipercayai bermula pada abad ke-7 masihi. Pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam disebarkan oleh para pedagang dan pendakwah dari Asia Barat ke Negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang pesat berikutan dengan kemunculan beberapa buah kerajaan Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-13 Masihi. Mengikut cacatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di Tanah Melayu sebelum abad ke-15. Pada tahun 1292, semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera. Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya. Beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Menurut beliau lagi, itulah satu-satunya negeri Islam di Kepulauan Melayu pada masa itu (Hall dlm Ruslan Zainuddin). Manakala Ibn Battutah, pengembara Arab yang singgah sebanyak dua kali di Samudera semasa dalam perjalanan pergi dan balik dari Negara China antara tahun 1345 hingga 1346, menyatakan bahawa raja Samudera ketika itu telah memeluk Islam dan mengamalkan Mazhab Shafie. Menurut beliau lagi, negeri-negeri lain di sekelilingnya masih belum mmeluk Islam. Sepanjang tempoh abad ke-13 dan ke-16 Masihi, agama Islam telah tersebar dengan meluas hampir ke seluruh Kepulauan Melayu dan mengurangkan pengaruh agama Hindu-Buddha yang bertapak berabad-abad lamanya di Tanah Melayu. Sejak itu, Islam telah berkembang pesat sehingga menjadi agama yang dianuti oleh sebahagian besar penduduk di Kepulauan Melayu (Ruslan Zainuddin, 2004: 91). Dari sudut sejarahnya selepas kedatangan Islam dan pembentukan Kerajaan Melaka yang bercorak keislaman, kita dapati proses Islamisasi di bidang undang-undang, sosio-budaya dan politik berterusan berlaku. Dalam bidang undang-undang dimulai dengan undang-undang Kanun Melaka & Kanun Laut Melaka, diikuti pula dengan Kanun Pahang dan seterusnya Kanun Kota Setar dan lain-lain. Demikian juga dengan Perlembagaan Terengganu & Perlembagaan Negeri Johor. Perubahan dalam bidang sosio-budaya juga berlaku di mana orang Melayu telah menghayati nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan yang terangkum dalam adab-adab kehidupan mereka seperti adab berpakaian, adab berbahasa, adab berjiran dan sebagainya. Dalam bidang politik, pemerintah dianggap sebagai pemerintah di mana

Sejak daripada tahun 1957 sehingga kini kedominan parti UMNO dapat dipertahankan dalam menguasai pemerintahan negara. ekonomi dan sosial cuma yang agak tersekat dalam proses Islamisasi ialah bidang undang-undang yang disegi kenyataannya untuk dibuat perubahan secara menyeluruh terhalang disebabkan beberapa peruntukan yang ditinggalkan oleh penjajah dalam perlembagaan. Sesungguhnya begitu. tetapi walau bagaimanapun UMNO masih merupakan kuasa politik dominan dalam pemerintahan. adapun di bidang jenayah membunuh & mencederakan sebahagian daripada prinsip dan hukumnya tidak banyak beza . dengan mengekalkan identiti parti masing-masing dalam perkaraperkara tertentu (JAKIM). Sungguhpun UMNO sebuah parti sekular. Justeru itulah kita dapati perkembangan Islam dan penghayatannya masih dapat dipertahankan (JAKIM). pendukung-pendukungnya adalah dari golongan Melayu Muslim yang masih sensitif kepada Islam kerana adanya sensitif ini didapati kedudukan Islam dan orang Melayu Islam ada keistimewaan-keistimewaan tertentu dan begitu juga intitusi-intitusi Islam di peringkat negeri dan pusat masih diberi kedudukannya yang tersendiri (JAKIM). Undang-undang yang agak ketara percanggahannya adalah di bidang jenayah hudud. PENGHAYATAN ISLAM DI ZAMAN KEMERDEKAAN Kemerdekaan Malaysia yang dicapai pada 31 Ogos 1957 adalah usaha daripada UMNO. Di zaman penjajahan British peranan Undang-undang Islam diperkecilkan bidang perlaksanaannya & golongan yang terlibat dengan Undang-undang Islam. kita dapati dalam bidang-bidang yang lain. tetapi tidak banyak terjejas di zaman Portugis dan Belanda. UMNO cuba menunjukkan kekuatannya kepada pihak berkuasa British dengan menggabungkan parti China (MCA) dan parti India (MIC) dalam gagasan “Perikatan”. Berasaskan perikatan ini didapati pensyarikatan kuasa politik berlaku antara etnik China. yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. PENGHAYATAN ISLAM BERTERUSAN DI ZAMAN PENJAJAHAN Proses Islamisasi Undang-undang & Sosio-Budaya dan Politik tergugat dengan kedatangan penjajah British. perhatian kepada pembangunan masyarakat Islam terus berlaku dalam bidang pendidikan.kekuasaan politik itu merupakan satu amanah Allah dan para pemimpin diminta bertindak mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh Islam. India dan Melayu. kehidupan keagamaan dan kehidupan individu dan keluarga serta masyarakat masih diberi ruang untuk dihayati dan tidak diganggu-gugat. seperti pendidikan agama. Undang-undang Federal dan Pusat. iaitu hanya untuk orang-orang Islam dan bidangnya hanya bidang undang-undang diri dan kekeluargaan. Sejak daripada tercapainya kemerdekaan.

Cuma yang perlu diusahakan ialah bahagian-bahagian tertentu dalam Undangundang Federal. Dalam sistem berparti ini terdapat peruntukan untuk parti pemerintah & parti pembakang. kecuali negeri yang masih berpegang. Kalau diambil asas yang masakini iaitu kuasa politik Melayu Muslim masih ada sebagai titik tolak untuk menyatukan Kelompok Islam. yang ditaja oleh penjajah British sebelum Malaysia diberi kemerdekaan. Perlembagaan dan undang-undang Negeri yang menghalang perlaksanaan Islam yang menyeluruh perlu dipinda (JAKIM). maka dirasakan ini lebih bermanfaat untuk kekuatan masa depan politik orang Islam. Selain daripada itu dalam muamalat hanya unsur riba yang ketara bercanggah dengan Islam. kepada adat perpatih (JAKIM). Falsafah Pendidikan Negara. Dalam bidang kekeluargaan didapati sepenuhnya undang-undang Islam dilaksanakan. Dengan menerima negara ini sebagai sebuah negara . SISTEM DEMOKRASI & PENGHAYATAN ISLAM Selepas merdeka kita didedahkan dengan sistem demokrasi berparlimen. Walau bagaimanapun kenyataan ini wujud di hadapan kita dan kita terpaksa menerima sistem ini dengan dibuat perhitungan bahawa sistem ini bukan suatu kebenaran mutlak dan ia adalah tajaan penjajah yang masih meneruskan polisinya “divide & rule”. Kalau tidak kita berterusan menjadi alat idea penjajah “divide & rule” yang kita sendiri memecahkan kelompok kita dengan tangan kita sendiri. dengan mengambil kira Islam sebagai asas dalam penyelesaian kuasa politik dan cuba menjauhkan titik-titik perbezaan serta mencari titik-titik persamaan yang membina. Melihat kepada perkembangan ini ternyata proses Islamisasi berterusan berjalan dengan adanya ruang peruntukan dalam Undang-undang Negeri & Persekutuan. Sedangkan dalam Islam mengajak kepada kesatuan umat dan mendekatkan jurang pemisahan di antara kelompok.dengan Islam. bukan meluaskan jurang (JAKIM). Dilihat dari sudut Islam sistem demokrasi ini dapat diterima dari satu sudut iaitu memberi suara kepada rakyat memilih pemimpin mereka secara bebas dan terbuka tetapi yang tidak cocok dengan Islam ialah ia membelah umat berterusan kepada dua kelompok. kelompok pemerintah dan kelompok pembangkang yang menentang pemerintah dalam ruang terbatas. Akta Takaful. tetapi dalam bahagian yang lain tidak banyak percanggahannya. Dalam proses meneruskan Islamisasi di bidang undang-undang didapati peruntukanperuntukan khas diwujudkan untuk kepentingan Islam dan masyarakat Islam seperti Akta Bank Islam. demikian juga dalam hukum ta’zirkesalahan-kesalahan maksiat. Akta Universiti Antarabangsa. Akta Koperasi dan sebagainya. Untuk melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahan maka parti politik ditubuhkan. Oleh itu bagi memudahkan proses penyatuan umat di masa depan kita perlu menerima sebagai suatu kenyataan bahawa negara ini ialah sebuah negara Islam.

1. peperangan dan pentadbiran. kerana tidak dirasakan ada sesuatu yang bercanggah yang patut dielakkan dalam kehidupannya. Mereka dikira sebahagian daripada umat Islam (ummatun min alMuslimin). . Menimbulkan tanggungjawab yang lebih kepada Muslim untuk melaksanakan Islam di mana saja dia berada. kelayakan undang-undang. KESIMPULAN Tidak ada kesepakatan dikalangan ulama tentang kriteria negara Islam kerana tidak terdapat nas Qat’i yang menentukannya. Kerakyatan negara Islam sama ada Muslim atau bukan Muslim adalah sama disegi hak dan kewajipan kecuali perkara-perkara khusus yang dikecualikan. Muslim dapat hidup dengan harmoni dan dapat berusaha meningkatan produktiviti untuk kepentingan Islam. 5. Ada yang mencirikan bilangan majoriti Muslim sebagai penentu dan ada mencirikan perlaksanaan syari’ah sebagai penentu. Malaysia adalah sebuah negara Islam berdasarkan kepada majoriti penduduk Islam. sama juga seorang Muslim yang diakui sebagai Muslim selepas mengucap dua kalimah syahadah bukan bermakna Muslimnya sudah sempurna. tetapi semua bentuk pemimpin yang ditentukan itu diterima sah oleh ulama yang membincangkan teori politik Islam. Kesempurnaannya perlu kepada pengisian daripada kita. kesempurnaan Islamnya bergantung kepada proses peningkatan ilmu & penghayatan Islam pada dirinya (JAKIM). serta berpatisipasi dalam memenuhi tuntutan Islam di mana saja ada kekurangan. PENUTUP Dengan penerimaan negara ini sebagai sebuah negara Islam menimbulkan beberapa implikasi dalam kehidupan Muslim. Ulama juga tidak sepakat pendapat tentang syarat-syarat yang ditetapkan bagi ketua negara. Justeru itu ulama berbeza pandangan dalam ijtihadnya dalam menentukan ciri-cirinya. 3. 2. keamanan yang dinikmati. Membina sikap positif dan membuat kritikan yang membina untuk kepentingan Islam. kelayakan ilmu siasah.Islam bukan bermakna ianya telah selesai segala tuntutannya. kecuali beberapa syarat sahaja seperti keupayaan jasmani. Muslim berhak menuntut pemerintah melaksanakan Islam sepenuhnya kerana itu adalah tanggungjawabnya sebagai pemerintah Islam. 4. perlaksanaan undang-undang Islam sebahagian besarnya dan kepimpinan negara dikuasai oleh orang Melayu Muslim (JAKIM). Dalam pengalaman sejarah politik Islam tidak terdapat penentuan cara yang tetap dalam pemilihan pemimpin negara. Setiap individu Muslim merasa berkewajipan untuk membangun negara dan umatnya dalam keupayaan masing-masing. adil. kerana terdapat sikap baik sangka antara satu dengan yang lain. Ada secara pemilihan terbuka dan ada secara warisan.

Islam sudah mengukuhkan kedudukan di Tanah Melayu. serta pengislaman raja Pasai pada tahun 1282. Sumatera. ensiklopedia bebas. Tamadun Islam. bahagian utara Pulau Jawa. Isi kandungan [sorokkan] . (1998). (1999). Ayadurai. batu nisan di Gresik. Jawa bertarikh akhir abad ke-11M dan Batu Bersurat Terengganu bertarikh 1303.RUJUKAN Afifah Abu Yazid. Bhd. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mahyuddin Yahya. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Ruslan Zainuddin. Sejarah Malaysia (edisi ke-2). Pengajian Tamadun Asia. Bentong: PTS Publications & Distributor Sdn. Batu Bersurat Terengganu. Contoh penting termasuk batu nisan yang ditemui di Champa sekitar awal abad ke 11M. Islam juga menembusi Maluku dan Sulu. antara bukti kedatangan Islam di Tanah Melayu. Brunei dan Utara Borneo. Bakti Kedatangan dan Penyebaran Islam di Nusantara Daripada Wikipedia. Tamadun Dunia. Bhd. Pada akhir abad ke-15. rekod penempatan orang Islam di Majapahit dan kumpulan pedagang Islam di utara Tanah Melayu. Shah Alam: Penerbit Fajar Sdn. (2003). Bhd. Bhd. Bukti awal kedatangan dan penyebaran Islam di Nusantara bergantung kepada batu nisan dan buktibukti lain yang bertaburan di rantau ini. (2004).

Baginda Raja Perlak mengahwinkan puterinya itu denagan mubaligh Quraish itu tadi sementara mubaligh lain berkahwin dengan wanita biasa. mereka menjadikan Gujerat sebagai pangkalan penting bukan sahaja sebagai pelabuhan. seorang nakhoda telah memimpin seramai 100 orang mubaligh dengan 1 orang dari kalangan mereka berketurunan Quraish belayar menuju ke Nusantara untuk menyebarkan Islam. mereka mengadap Raja Perlak. Acheh dan berjaya mengislamkan baginda. bahkan sebagai pusat perhubungan antara timur dengan barat. ahli-ahli sejarawan tempatan telah membuat pelbagai teori kedatangan Islam ke Nusantara . pada zaman pemerintahan khalifah Al-Makmun bin Harun Ar-Rashid. Terdapat juga dalam satu catatan Barat menyebut bahawa pada tahun 1717 Masihi.Allah kurniakan mereka seorang putera lalu diberi nama Syed Abdul Aziz yang kemudian menjadi Sultan Perlak.Pada abad ke-13 Masihi. Apabila mereka sampai di Perlak.Pada tahun 684. dengan berpandukan beberapa penemuan batu bersurat dan catatan sejarah yang dibaca. Dalam perjalanan ke China. orang-orang Arab telah sampai ke Tanah Jawa. 1 Teori Kedatangan Islam di Nusantara o o o  1.1 Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab 1. . sebuah angkatan laut Islam yang terdiri dari 35 buah kapal berlayar dari Tanah Arab menuju keChina. Srivijaya dan Palembang.2 Teori Kedatangan Islam Melalui India 1. mereka telah mendirikan sebuah perkampungan di pantai barat Pulau Sumatera. [sunting]Teori Kedatangan Islam Secara Langsung Dari Tanah Arab Berdasarkan catatan sejarah Cina yang menyebut bahawa pada abad ke-7 Masihi.3 Teori Kedatangan Islam Melalui China 2 Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka [sunting]Teori Kedatangan Islam di Nusantara Tidak ada jawapan yang tepat bagi memastikan siapakah yang pertama sekali menyebarkan Islam di Nusantara kerana tiada bukti sahih yang ditemui bagi memastikan bilakahtarikh kedatangan mereka dan golongan manakah yang terlebih dahulu menyebarkan Islam. Walau bagaimanapun. mereka telah berdakwah dan menyebarkan agama Islam di situ.kapa-kapal itu telah berhenti sebentar di Ceyloon di Sri Lanka. Hasl perkahwinan mubaligh Quraish dengan puteri raja tersebut. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui India Hubungan India dengan beberapa negara di Nusantara telah lama terjalin. Menurut satu catatan lagi. Berikut adalah teori yang dikatakan ahli sejarawan tempatan.Ketika mereka berhenti . apabila kerajaan umat Islam di Arab menguasai bahagian barat dan timur India.

India bukan Gujerat. Pada zaman pemerintahan Bani Umaiyyah. Sebab pemelukan Islam awal ini termasuk jarak kawasan ini yang jauh daripada pengaruh kerajaan Hindu Majapahit. Baginda telah menghantar bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Saad bin Abi Waqas ke sana untuk menyebarkan agama Islam di negara China yang luas itu. saudagar-saudaugar Muslim dari Gujerat dikatakan sering berkunjung ke Nusantara untuk berdagang dan sekaligus menyebarkan ajaran Islam kepada penduduk tempatan. Bukti kehadiran Islam di kawasan pelabuhan-pelabuhan ini termasuk catatan pada 1292 olehMarco Polo mengenai negeri-negeri Pasai dan Perlak yang mempunyai pemerintah-pemerintah Islam. Ada pendapat menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara ialah melalui daerah Bengal yang terletak di Malabar. Pada suatu masa.Kemboja dan ada juga yang menetap di Negeri Pantai Timur Tanah Melayu. Khalifah Al-Walid telah menghantar pasukan tenteranya ke sempadan Negeri China. Menurut catatan Cina. Ketua pasukan tentera tersebut telah menghadapraja China dan berunding dengannya. pada abad ke-9. Bengal jatuh ke tangan umat Islam pada abad ke-13 Masihi lalu dijadikan pusat pengajian dan penyebaran ajaran Islam terulung di India. . Ramai pelajar yang lulus di pusat pengajian tersebut merantau ke Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam bermazhab Syafie.Dengan adanya kemudahan tersebut. Penduduk di sekitar pelabuhan-pelabuhan ini adalah antara yang paling awal dalam Asia Tenggara memeluk Islam. dan batu nisan seorang raja Pasai yang meninggal dunia pada tahun 1297 yang mempunyai nama Islam Malek-al-Salleh. Islam terbatas di pelabuhan-pelabuhan di Sumatera. lalu ramai Muslim berhijrah ke Asia Tenggara. dan hubungan dagang yang lama antara kawasan ini ada dengan pedagang-pedagang India yang telah memeluk Islam. [sunting]Penyebaran Islam sebelum kebangkitan Melaka Sebelum kebangkitan Melaka.sesetengah seni bina masjid lama di Kelantan dan Demak. Sesetengah ahli sejarawan tempatan berpendapat kedatangan Islam ke Nusantara melalui China telah berlaku pada akhir abad ke-10 dengan awal abad ke-11. ramai penduduk di sebelah selatan negara China khususnya Yunan. Antara mereka ada yang menetap di Champa. [sunting]Teori Kedatangan Islam Melalui China Islam telah sampai ke Tanah Besar China sejak zaman Khalifah Uthman bin Affan lagi.Indonesia mempunyai senibina Cina.Ramai daripada mereka berkahwin dengan wanita tempatan lalu menjadikan rumah mereka sebagai tempat mengaji Quran dan fardhu ain.Oleh sebab itulah.China telah memeluk Islam. berlaku huru hara di daerah Yunan tersebut. TITAS -Teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.

. (iii) Mengetahui jenis-jenis pusat-pusat tamadun Melayu selepas kedatangan agama Islam.2 Objektif Kajian Antara objektif kertas kerja ini ialah seperti berikut: (i) Mendedahkan kepada pembaca tentang beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.1 Pengenalan Tamadun mendedahkan kita suatu cara hidup yang tentiasa berkembang tatkalala manusia mula menetap di satu kota atau bandar. Fenomena agama penting difahami kerana ianya merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Di dalam kota atau bandar tersebut akan wujudnya suatu organisasi sosial dan politik yang dikenali sebagai negara. (ii) Memberi pendedahan serta huraian terperinci tentang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu.0 PENDAHULUAN 1. Justeru itu perkara asas yang diguna pakai dalam menentukan sama ada bertamadun atau tidak sesuatu masyarakat haruslah dibina di atas perspektif yang berpaksikan sistem nilai iaitu agama Islam. Manakala agama merupakan satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan sesuatu kajian tentang ketamadunan.1. tanpa manusia mustahil wujudnya satu-satu agama. Dengan kata lain. (iv) Memberi gambaran sebenar tentang kesan dan pengaruh agama Islam terhadap Alam Melayu. 1.

Ianya juga akan hanya membincangkan jenis pusat tamadun Melayu. membina (mendirikan. Antara kaedah yang digunakan dalam usaha menyempurnakan tugasan ini ialah kaedah keperpustakaan dengan membuat penyelidikan di perpustakaan-perpustakaan di Sibu.w.4 Batasan Kajian Penulis tugasan ini membataskan kajian kepada beberapa teori tentang kedatangan Islam ke Alam Melayu.a. dsb). (ii) Pembinaan bermaksud perbuatan (kegiatan. membangunkan) (iii) Tamadun bermaksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran. kamus-kamus yang berkaitan dengan tugasan ini serta memanfaatkan pandangan daripada tutor dan ahli kumpulan agar kajian ini dapat memenuhi kehendak tugasan yang diberikan. Kebanyakan kaedah kajian adalah lebih kepada pengumpulan maklumat dengan mentelaah karya-karya.usaha. membawa maksud perkataan: (i) Islam bermaksud agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.1. 1. 1. . kesan serta penaruh selepas kedatangan agama Islam ke Alam Melayu.3 Kaedah Kajian Batasan Kajian Pelbagai kaedah dan pendekatan telah digunakan dalam menghasilkan tugasan ini.5 Definisi Konsep Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-3 Terbitan DBP (1994). Sarikei dan Bintangor. Tugasan ini hanya menerang proses-proses penyebaran agama Islam ke Alam Melayu.

sastera Roman dan sebagainya di Indo yang berasal dari India Selatan . Teori ini banyak didukung oleh pengkaji-pengkaji Barat seperti Winstedt dan lain-lain. terdapat beberapa bahan sejarah yang boleh membantu kita untuk menentukan tarikh kedatangan Islam ke Alam Melayu. Pertama dari sudut riwayat yang dicatat oleh para pengembara dan pedagang yang sampai ke Asia Tenggara. (e) Islam datang melalui pelbagai jurusan dan tempat seperti Asia Barat. Asia selatan dan Afrika utara. (a) Islam datang melalui India dan para pembawanya ialah para saudagar yang berniaga terutamanya dari Gujerat . negeri Cina. Perantara yang dimaksudkan ialah pedagang-pedagang dari China dan India yang datang berdagang ke Alam Melayu. Van Ronkel menganggap Islam dibawa dari India Selatan dengan alasan adanya bentuk-bentuk popular Islam seperti adanya ciri-ciri mistik. seorang penyelidik dari Pakistan. Antara teori-teori tersebut ialah. (d) Islam datang melalui negeri China seperti yang didukung oleh S. (b) Islam datang melalui Parsi yang dibawa oleh orang Islam yang berniaga dan yang berdakwah. telah ada orang Islam di Sriwijaya pada tahun 674 Masihi/ 55 Hijrah. Oleh yang demikian terdapat sarjana yang melihat kedatangan Islam ke Alam Melayu melalui pelbagai teori. Namun ketetapan yang dibuat oleh para sarjana ialah Islam telah datang ke Alam Melayu sejak zaman Khalifah Ar-rasyidin lagi tetapi melalui perantara. Catatan telah dibuat oleh pengembara Arab dan juga Parsi.Q. Bukti-bukti sejarah juga masih tidak jelas dan bersimpang-siur.0 Teori Kedatangan Tidak dapat dipastikan bilakah Islam mula datang dan sampai ke Alam Melayu. Namun. (c) Islam datang secara lansung dari Tanah Arab. Teori Kedatangan Islam Dari India 1. Mengikut riwayat Cina.(iv) Melayu membawa maksud nama sesuatu bangsa dan bahasa (terutamanya di Semenanjung Malaysia) 2. Fatimi. Kemudian Al-Mas’udi meriwayatkan bahawa pada 887 telah ada petempatan orang Islam di Khanfu (Canton).

E Hall (1987) mengatakan sebelum akhir abad ke 13M. Daerah Pasai yang terletak di Pantai Sumatera Utara adalah sebuah negeri yang mana penduduknya mengamalkan ajaran Islam lebih awal berbanding kedatangan Marco Polo pada tahun 1292 M. mereka berpindah ke Mekah dan Acheh iii.Q Fatimi: Islam datang dari Bengal 6. G. Dr. Batu bersurat 1303 M di Kuala Berang. Champa Selatan 1039 & 1035M) v. Damsyik tetapi serangan kerajaan Annam. i. India menyebarkan Islam di Alam Melayu 4. diikuti dengan kawasan-kawasan lain. Dengan batu nisan di Gujerat 3.2. Jawa Timur dengan batu nisan di Phan rany. Disokong oleh D. G. Moquette & R. nyatalah Terengganu . S. 8.Q Fatimi: kewujudan kerajaan Bani Champa (1000-1471 M) yang dianggap didirikan oleh pelarian Syiah Alawiyah.A Kem memilih Gujerat sebagai tempat asalnya. Juga ada persamaan pada batu nisan Fatimah Bt. S. 9. Maimon (1082M di Leran. Islam. Batu nisan beliau (1297) berbeza daripada batu nisan di Pasai (1428) dan batu nisan Malik Ibrahim di Gerisek (1419) sebab itu negeri Bengalah negeri utama asal agama Islam. Syed Naquib al-Atas menyebut tentang pemberontakan di Canton pada tahun 877 M yang mengorbankan kira. 7. Batu Bersurat di Terengganu yang sebenamya bertarikh 1301 M mempunyai persamaan dengan batu nisan yang ada di Champa Selatan iv. bukannya menunjukkan Islam datang dari sana.E Morisson & S. Josselin De Jung (1965).kira 120000 hingga 200000 pedagang yang kebanyakannya beragama Islam (Arab dan Parsi). Abdul Jalil Hj. Ahli sejarah Belanda. pedagang-pedagang dari Gujerat.daerah lain di India masih lagi beragama hindu. Gujerat dan daerah. S. Hassan: dalam catatan sejarah Chau-Ju-Kua (1225M) terdapat negeri Islam yang disebut sebagai 'Fo-lo-an' ialah Kuala Berang di Terengganu yang menjalankan perniagaan dengan orang Arab di samping Srivijaya. Teori Kedatangan Islam Dari China.M Naquib al-Atas: batu nisan ini hanya menunjukkan ianya mudah dipesan dari sana. Bengal lebih dahulu menerima Islam setelah ditawan oleh orag-orang Islam pada awal abad ke-13.E Morisson & S. 5.G. Teori ini dicabar oleh G.E Morisson: Ketika Samudera Pasai diislamkan.Q Fatimi: Malikus Salleh adalah orang berketurunan Benggali.Q Fatimi. Manakala yang selebihnya terpaksa menyelamatkan diri mereka dengan berhirah ke Kalah (Kedah) ii.kerana kesamaan batu-batu nisan di Pasai (1428) & dan di Gerisek (1419).

Pengislaman di Acheh dirintis oleh Syeikh Abdullah Arif yang datang dari Tanah Arab bersama. Teori Kedatangan Islam dari Arab/Parsi i. ulama Arab xi. Wang Gungwu & C. Semua ini berlaku sejak zaman jahiliah hingga abad pertama hijrah ii. India. Hamka :telah menjadi kepercayaan sejarah pada seluruh negeri melayu bahawa mereka menerima Islam dari Arab atau daripada salah seorang syeikh atau waliullah dari Arab dan atas alasan: pengislaman ke negeri-negeri melayu adalah langsung dari sumber Makkah dengan terutusnya Syeikh Ismail oleh Sharif Makkah yang singgah di Malabar untuk mengambil 'Fakir Muhd' (keturunan Abu Bakar as-Siddiq) menyertai ke Nusantara untuk mengislamkan Merah Silu vi. cucu Saidina Ali ix.M Nuqaib al-Atas: perkembangan Islam di rantau ini benar-benar dari Tanah Besar Semenanjung Arab disebabkan pengaruh dari sudut tulisan dan hasil karangan yang berasal dari Asia Barat. Tulisan jawi dan cara pembacaan al-Quran juga jelas pengaruh dari Asia Barat iii.sebagai negeri yang mempunyai pengaruh Islam pada ketika itu vi.A Majul: pedagang Arab sehingga abad ke 9M menguasai kegiatan perdagangan laut antara Mesir. bukan dari India contohnya cara penghuraian mazhab ilmu tasawuf dan sebagainya v. Fahaman keagamaan yang dibawa oleh mereka bersifat Timur Tengah. di Pahang yang bertarikh 702 H (1303 M) itu. Ini menunjukkan bahawa kemungkinan Islam masuk melalui Pantai Timur iaitu bererti dari China dan Indochina. Asia Tenggara & China serta didirikan penempatan di kawasan Pantai Nusantara. Wali Songo turut mengembangkan Islam di Jawa adalah bangsawan Quraisy x. Mubaligh Islam daerah ini terdiri daripada orang Arab/Parsi iv. Maulana Malik Ibrahim (salah seorang wali songo) turut mempelopori penyebaran Islam di Jawa adalah keturunan Ali Zainal Bidin. Pengislaman Raja Kedah dalam Hikayat Merong Mahawangsa dilakukan oleh Syeikh Abdullah Yamani. Pengislaman di Pulau Sulu diusahakan oleh Sayyid Abdul Aziz yang mengislamkan Parameswara . S. Terbaru pula ditemui batu bersurat di Teluk Cik Munah. Pengislaman Parameswara dilakukakan oleh Syed AbduI Aziz yang datang dari Jeddah vii. Sunan Gunung Jati/ Sharif Hidayatullah Saleh. muridnya Burhanuddin viii.

3. Kedua.0 Pusat-Pusat Tamadun Melayu Selepas Kedatangan Islam Selepas kedatangan Islam ke Alam Melayu maka wujudlah beberapa pusat-pusat Tamadun Melayu umpamanya. Islam tidak memaksa masyarakat Alam Melayu supaya menerima ajarannya.dan juga Abu Bakar. a. Agama baru juga boleh mengasimilasikan ajarannya dengan budaya masyarakat melayu yang telah sebati dengan diri mereka. golongan mubaligh. peranan golongan-golongan penyebar Islam yang terdiri daripada golongan bangsawan. peranan kerajaan-kerajaan Islam. Islam merupakan agama yang sederhana dan sifatnya ini telah mendapat tempat dikalangan masyarakat melayu. ciri-ciri yang terdapat pada agama Islam itu sendiri seperti. 3. golongan ulama dan sufi serta pedagangpedagang asing. Ketinggian daya penciptaan yang mencerminkan ketinggian pemikiran bangsa melayu dapat dikesan .1 Penyebaran Islam Ke Alam Melayu Dalam proses penyebaran Islam ke Alam Melayu dua faktor penting yang mebawa kepada perkembangan Islam ke Alam Melayu ialah Pertama.1 Kerajaan Pasai (1250-1524 M) Kerajaan Pasai lebih dikenali sebagai Kerajaan Melayu pertama yang memeluk agama Islam berikutan dengan peristiwa pemelukan Islam oleh pemerintahnya Merah Silu (Sultan Malik al-Salih). c. seorang penyair Arab. Pasai merupakan zaman kegemilangan Kesusteraan Melayu memandangkan sistem tulisan Bahasa Melayu iaitu tulisan Jawi telah bertindak sebagai medium penyebaran agama dan kesusasteraan Melayu-Islam ketika itu. 2. b.

a. Sistem Sosial dan Budaya . adapt pertabalan raja dan sebagainya.Hikayat Raja Pasai telah melukiskan kegiatan ekonomi masyarakat Melayu tradisi seperti memungut hasil hutan. pemimpin-pemimpin tempatan dan seterusnya rakyat biasa. c. a. Hikayat Nur Muhammad d. Masyarakat Melayu juga .Sistem Feudal (bangsawan) merupakan bentuk sistem pentadbiran yang diamalkan di kebanyakan kerajaan Melayu Tradisi. memburu dan menternak binatang serta bertani (padi huma). Sistem Kepercayaan . Sistem Politik dan Pentadbiran .Dari aspek kebudayaan ditonjolkan adat istiadat melayu seperti adapt menyambut kelahiran putera raja. Sistem Ekonomi . .Agama Islam menjadi teras kepercayaan masyarakat Melayu b. Hikayat Nabi Wafat c. Hikayat Nabi Bercukur b. Hikayat Raja Pasai merupakan hasil kesusasteraan sejarah yang menjadi sumber pemikiran Tamadun Melayu melalui beberapa dimensi iaitu. Hikayat Bulan Berbelah dan sebagainya.melalui penghasilan pelbagai hasil kesusasteraan agama seperti .Masyarakat melayu mempunyai hierarki sosialnya yang mana Raja mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kerajaan dan diikuti oleh golongan pegawai. d.

penaklukan wilayah serta kegiatan mubaligh atau pendakwah. Empat orang Syahbandar telah ditugaskan untuk menyediakan kemudahan bagi aktiviti perdagangan dan juga memungut cukai. Pemerintah pertama yang memeluk agama Islam ialah Megat Iskandar Syah manakala Sultan Muzaffar Syah pula telah menjadikan Islam sebagai agama rasmi Kerajaan Melaka pada ketika itu. Dengan kata lain.1 Pusat Penyebaran Agama Islam Kerajaan Melaka muncul sebagai pusat agama Islam yang terpenting di Asia Tenggara menjelang pertengahan abad ke-15. Melaka ketika itu telah mempunyai sistem ekonomi yang . Angkatan China ini dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho ( atau Cheng He ) yang beragama Islam. Pada mulanya ia merupakan sebuah kerajaan yang kecil yang menjadi mangsa serangan dari luar terutamanya dari Siam. 3. perdagangan. Terdapat pelbagai cara atau kaedah digunakan bagi menyebarkan agama Islam di Melaka seperti melalui perkahwinan.pada ketika itu telah ada aktiviti perdagangan dan perlombongan emas.2. Dapatlah kita lihat atau renungkan bahawa Pasai merupakan pusat intelektual Melayu-Islam yang terus berkembangan biarpun Melaka mengambil alih sebagai pusat Tamadun Melayu. Mujurlah pada masa itu terdapat kekuatan angkatan laut China di Asia Selatan yang melindungi Melaka. 3.2 Pusat Perdagangan Melaka muncul sebagai pelabuhan entreport antarabangsa yang sibuk dan maju disebabkan oleh kedudukannya yang strategic iaitu terletak ditengah-tengah jalan perdagangan Timur-Barat.2 Kerajaan Melaka (1400-1511 M) Kerajaan Melaka telah wujud pada awal abad ke-15 Masihi. 3.2. Setelah kedatangan Islam Melaka telah muncul sebagai sebuah kuasa dan empayar yang terpenting dalam Tamadun Melayu khususnya sebagai. Namun begitu Pasai tetap menjadi sumber rujukan kepada Melaka yang berkaitan dengan agama Islam.

Ini telah mendorong Melaka muncul sebagai pusat Tamadun Melayu yang termaju pada abad itu. Dalam Hukum Kanun Melaka yang juga dikenali sebagai Undang-undang Darat Melaka atau Risalat Hukum Kanun yang mengandungi 44 Fasal yang berkuatkuasa di Melaka dan kawasan jajahannya. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa pendakwah yang mana ia telah digunakan bagi menyebarkan agama Islam. Sebagai contoh Hukum Kanun Melaka yang mengambil undang-undang Islam sebagai asasnya untuk mengukuhkan sistem perundangan Kerajaan Melayu Melaka.1 Sistem Politik Pentadbiran dan Perundangan Sistem politik pentadbiran dan perundangan Tamadun Melayu sememangnya banyak mengalami perubahan selepas kedatangan Islam. a) tanggungjawab raja dan pembesar .0 Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam Tamadun Melayu Kesan kedatangan Islam ke Alam Melayu boleh dilihat melalui pelbagai dimensi kehidupan masyarakat Melayu antaranya iaitu. ianya mempunyai perkaitan yang rapat dengan peranan Melaka sebagai pusat penyebaran agama islam dan pusat perdagangan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Malah penggunaan kata “raja” yang berasal daripada bahasa Sanskrit juga telah ditukarkan kepada perkataan Arab iaitu “Sultan”.3 Pusat Perkembangan Bahasa Melayu Melalui peranan sebagai pusat perkembangan bahasa Melayu. Baginda dibantu oleh penasihat.2. 3. 4. Antara kandungan Hukum Kanun Melaka ialah. Dalam sistem kesultanan Kerajaan Utmaniyyah telah diperkenalkan dimana ketua negara dan ketua agama Islam ialah Sultan iaitu sebagai amanah Allah di muka bumi.sistematik dan teratur bagi melicinkan lagi perjalanan aktiviti ekonominya. Manakala dari aspek perundangan pula. 4. undang-undang Islam iaitu Hukum Syara’ telah dijadikan sebagai asas kepada sistem perundangan Tamadun Melayu. ulama dan mufti semasa menjalankan pentadbiran.

ialah kepercayaan ketuhanana yang tunggal. Tetapi dalam halhal lain.1 Pendidikan dan Pandangan Semesta Semasa zaman Hindu. tiap aspek kehidupan orang Islam. Sistem pendidikan madrasah. Ontologi dan psikologi demikian itu tiadalah boleh sewenang-wenangnya disamakan dengan falsafah Neo-Platonisme dan falsafah Hindu sebagaimana yang dihuraikan mengikut pandangan Vedanta. Institusi istana pula telah menjadi pusat penyebaran ilmu pengatahuan yang berkaitan dengan agama Islam. Menurut pandangan salah seorang sarjana Islam. wujud percampuran antara hukum aadat dengan hukum syara’. sebagaimana disebutkan tadi.b) pantang larang dikalangan anggota masyarakat c) hukum kesalahan awam dan jenayah d) undang-undang keluarga e) permasalahan ibadat dan muamalat f) hokum perhumaan Antara yang jelas mengikut undang-undang Islam ialah undang-undang keluarga. pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat. 4. Ditilik dari segi pandangan falsafah menerusi ilmu kalam dan tasawwuf. .2. dan ini terkandung dalam satu konsepsi tersendiri peri keEsaan Tuhan atau Tauhid. sistem pendidikan hanya diberikan kepada golongan bangsawan sahaja.Kunhi dhat semangat kegamaan Islam itu. Namun setelah kedatangan Islam sistem pendidikan lebih bersifat menyeluruh yang mana golongan rakyat biasa juga telah diberi peluang mendapatkan pendidikan selaras dengan ajaran agama Islam yang menekankan pendidikan untuk semua umat manusia tanpa mengira kedudukan atau pangkat seseorang. kosmologi dan psikologi tersendiri dalam satu konsep agung yang biasa dinamai dengan istilah Keesaan Wujud atau Wahdat al-Wujud. Islam cenderung kepada menyuburkan dirinya kepada seluruh alam manusia. Tauhid mengemukakan suatu ontologi. pondok telah diperkenalkan malah masjid dan surau telah menjadi institusi pendidikan yang penting setelah kedatangan Islam. Oleh itu pandangan semesta dari prespektif Islam ialah pandangan tentang realiti atau hakikat yang terjelma dari mata hati manusia mengenai kewujudan seluruh alam. sebab pada umumnya konsep-konsep itu berdiri tegak atas dasar-dasar terdapat yang terkandung dalam al-Quran yang berkesan mendalam bagi tiap segi dan kaedah. Syed Naquibb al-Attas.

Sesungguhnya agama Islam telah merubah kehidupan masyarakat melayu melalui pelbagai demensi kehidupan. Daripada apa yang dibincangkan diatas kedatangan Islam bukan sahaja mewujudkan pusat-pusat Tamadun Melayu yang unggul tetapi Islam juga telah menyebabkan perubahan yang besar kepada pelbagai aspek kehidupan masyarakat melayu termasuklah sistem politik pentadbiran dan perundangan.3 Kehidupan Masyarakat Melayu Perubahan dalam kehidupan masyarakat melayu amat jelas kelihatan setelah kedatangan Islam ke Alam Melayu. Dalam institusi kesultanan umpamanya sultan dianggap sebagai amanah Allah yang mana Sultan dibantu oleh para ulama dan agama Islam telah menjadikan agama rasmi kerajaan-kerajaan Melayu. 5. Tidak dapat dinafikan bahawa wujudnya pusat-pusat tamadun unggul didunia amnya dan di Asia Tenggara khasnya adalah kesan daripada pengaruh Islam yang meresap masuk kedalam tamadun itu. Namun begitu adat-adat lama masyarakat Melayu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu masih dipraktikkan tetapi tidak merosakkan aqidah masyarakat Melayu. pendidikan dan pandangan semesta dan kehidupan masyarakat Melayu itu sendiri.4. Tidaklah keterlaluan untuk mengatakan bahawa gabungan antara kepercayaan yang terbentuk oleh rukun Iman dan kehidupan yang direncana dan diransangi oleh ritus dan institusi Islam telah mewujudkan batasan budayanya yang tersendiri. daripada kepercayaan animisme kepada kepercayaan tauhid. sehingga pandangan hidup masyarakat Melayu mengalami transformasi. . Tetapi apakah dalam semua segi kehidupan mereka perubahan redikal telah benar-benar berlaku.0 Kesimpulan Kedatangan Islam ke Alam Melayu sememangnya membawa banyak perubahan dan pengharapan baru dalam keagungan Tamadun Melayu. atau perubahan seumpama itu hanya berlaku dalam aspek tertentu dalam kehidupan tersebut. umpamanya dalam aqidah mereka. Pada umumnya perubahan penting sememangnya telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Melayu berikutan penerimaan Islam oleh mereka.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->