.

 Item membaca terdiri daripada membaca 1 perkataan. mengeja dan membaca. 3 perkataan. Digunakan juga untuk menyemak rakaman video.Boleh digunakan ketika melakukan pemerhatian dan penelitian dokumen . Kemahiran yang boleh diperhatikan dan dicatat pada senarai semak adalah seperti keupayaan menulis. 4 perkataan dan 5 perkataan dalam 1 ayat. portfolio dan slaid.2 perkataan. foto. .

Murid B membaca 4 ayat. murid A hanya boleh membaca 2 ayat dan Murid C hanya mampu membaca 1 ayat.Contoh 1: Senarai semak item kemahiran membaca petikan pilihan (7 ayat mudah) Kemahiran Membaca Ayat dalam buku/perkataan/ayat Murid A Murid B Murid C Murid D / / 1 2 3 4 5 6 7 / / Didapati bahawa murid D dapat membaca 5 ayat daripada 7 ayat mudah yang diberikan dalam satu petikan pilihan. .

.Contoh 2 : Senarai semak pemerhatian tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah Bil Tingkah Laku bermasalah Murid A Kekerapan (nyatakan tingkah laku bermasalah) / ///// // /// Jumlah 1 2 3 4 Pukul kawan Ambil barang kawan Ganggu kawan Tidak mendengar arahan 1 5 2 3 5 Koyakkan buku / 1 Jadual yang dipaparkan boleh diubahsuai mengikut kehendak penyelidik dan keperluan soalan kajian.

keratan akhbar dan sebagainya boleh dijadikan lampiran. Maklumat yang dicatatkan mengandungi peristiwa penting. . analisis dan komen. interpretasi. perasaan. Bahan lain seperti foto.Merupakan catatan pemerhatian yang dilakukan secara berkala dan berterusan supaya perkembangan peristiwa dapat diperhatikan. hipotesis. reaksi pendangan. refleksi.

Catatan dalam diari adalah pada skop yang lebih kecil atau difokuskan kepada isu. masalah dan peristiwa yang telah dikenal pasti.Catatan pada diari memfokus kepada isu. . masalah dan peristiwa yang tertentu pada situasi yang spesifik.

Format Penulisan diari adalah seperti berikut:- .

Foto mempunyai dalam kelemahan keadaan iaitu statik tingkah tetapi laku foto yang boleh diperhatikan menerangkan situasi ketika rakaman dilakukan. Pemerhatian yang dilakukan ke atas sekeping foto dicatatkan secara naratif iaitu penerangan ke atas apa yang diperhatikan. .Rakaman foto merekodkan situasi dalam keadaan statik iaitu tidak bergerak seperti rakaman video. Analisis foto menggunakan menentukan senarai tingkah semak laku yang yang telah ingin disediakan untuk diperhatikan dalam foto.

Contoh Foto beserta penulisan penerangan foto: .

Disediakan menggunakan foto. bentuk naratif dan gambaran. . Naratif bermaksud menerangkan apa yang diperhatikan dalam foto mengikut persoalan kajian. Cara analisis slaid dan foto adalah sama iaitu menggunakan senarai semak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful