.

Digunakan juga untuk menyemak rakaman video. foto. 3 perkataan. .  Item membaca terdiri daripada membaca 1 perkataan.2 perkataan. Kemahiran yang boleh diperhatikan dan dicatat pada senarai semak adalah seperti keupayaan menulis. portfolio dan slaid.Boleh digunakan ketika melakukan pemerhatian dan penelitian dokumen . 4 perkataan dan 5 perkataan dalam 1 ayat. mengeja dan membaca.

Murid B membaca 4 ayat. murid A hanya boleh membaca 2 ayat dan Murid C hanya mampu membaca 1 ayat. .Contoh 1: Senarai semak item kemahiran membaca petikan pilihan (7 ayat mudah) Kemahiran Membaca Ayat dalam buku/perkataan/ayat Murid A Murid B Murid C Murid D / / 1 2 3 4 5 6 7 / / Didapati bahawa murid D dapat membaca 5 ayat daripada 7 ayat mudah yang diberikan dalam satu petikan pilihan.

Contoh 2 : Senarai semak pemerhatian tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah Bil Tingkah Laku bermasalah Murid A Kekerapan (nyatakan tingkah laku bermasalah) / ///// // /// Jumlah 1 2 3 4 Pukul kawan Ambil barang kawan Ganggu kawan Tidak mendengar arahan 1 5 2 3 5 Koyakkan buku / 1 Jadual yang dipaparkan boleh diubahsuai mengikut kehendak penyelidik dan keperluan soalan kajian. .

keratan akhbar dan sebagainya boleh dijadikan lampiran. interpretasi. hipotesis. perasaan. analisis dan komen. . refleksi.Merupakan catatan pemerhatian yang dilakukan secara berkala dan berterusan supaya perkembangan peristiwa dapat diperhatikan. Bahan lain seperti foto. reaksi pendangan. Maklumat yang dicatatkan mengandungi peristiwa penting.

Catatan pada diari memfokus kepada isu. . Catatan dalam diari adalah pada skop yang lebih kecil atau difokuskan kepada isu. masalah dan peristiwa yang telah dikenal pasti. masalah dan peristiwa yang tertentu pada situasi yang spesifik.

Format Penulisan diari adalah seperti berikut:- .

Analisis foto menggunakan menentukan senarai tingkah semak laku yang yang telah ingin disediakan untuk diperhatikan dalam foto. Pemerhatian yang dilakukan ke atas sekeping foto dicatatkan secara naratif iaitu penerangan ke atas apa yang diperhatikan. .Rakaman foto merekodkan situasi dalam keadaan statik iaitu tidak bergerak seperti rakaman video. Foto mempunyai dalam kelemahan keadaan iaitu statik tingkah tetapi laku foto yang boleh diperhatikan menerangkan situasi ketika rakaman dilakukan.

Contoh Foto beserta penulisan penerangan foto: .

bentuk naratif dan gambaran. Naratif bermaksud menerangkan apa yang diperhatikan dalam foto mengikut persoalan kajian. Cara analisis slaid dan foto adalah sama iaitu menggunakan senarai semak. .Disediakan menggunakan foto.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful