.

Digunakan juga untuk menyemak rakaman video. .Boleh digunakan ketika melakukan pemerhatian dan penelitian dokumen . foto. portfolio dan slaid. 4 perkataan dan 5 perkataan dalam 1 ayat. 3 perkataan.  Item membaca terdiri daripada membaca 1 perkataan. mengeja dan membaca. Kemahiran yang boleh diperhatikan dan dicatat pada senarai semak adalah seperti keupayaan menulis.2 perkataan.

murid A hanya boleh membaca 2 ayat dan Murid C hanya mampu membaca 1 ayat.Contoh 1: Senarai semak item kemahiran membaca petikan pilihan (7 ayat mudah) Kemahiran Membaca Ayat dalam buku/perkataan/ayat Murid A Murid B Murid C Murid D / / 1 2 3 4 5 6 7 / / Didapati bahawa murid D dapat membaca 5 ayat daripada 7 ayat mudah yang diberikan dalam satu petikan pilihan. Murid B membaca 4 ayat. .

Contoh 2 : Senarai semak pemerhatian tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah Bil Tingkah Laku bermasalah Murid A Kekerapan (nyatakan tingkah laku bermasalah) / ///// // /// Jumlah 1 2 3 4 Pukul kawan Ambil barang kawan Ganggu kawan Tidak mendengar arahan 1 5 2 3 5 Koyakkan buku / 1 Jadual yang dipaparkan boleh diubahsuai mengikut kehendak penyelidik dan keperluan soalan kajian. .

interpretasi. Maklumat yang dicatatkan mengandungi peristiwa penting.Merupakan catatan pemerhatian yang dilakukan secara berkala dan berterusan supaya perkembangan peristiwa dapat diperhatikan. keratan akhbar dan sebagainya boleh dijadikan lampiran. analisis dan komen. perasaan. refleksi. . reaksi pendangan. Bahan lain seperti foto. hipotesis.

Catatan pada diari memfokus kepada isu. masalah dan peristiwa yang telah dikenal pasti. masalah dan peristiwa yang tertentu pada situasi yang spesifik. . Catatan dalam diari adalah pada skop yang lebih kecil atau difokuskan kepada isu.

Format Penulisan diari adalah seperti berikut:- .

Pemerhatian yang dilakukan ke atas sekeping foto dicatatkan secara naratif iaitu penerangan ke atas apa yang diperhatikan.Rakaman foto merekodkan situasi dalam keadaan statik iaitu tidak bergerak seperti rakaman video. Foto mempunyai dalam kelemahan keadaan iaitu statik tingkah tetapi laku foto yang boleh diperhatikan menerangkan situasi ketika rakaman dilakukan. . Analisis foto menggunakan menentukan senarai tingkah semak laku yang yang telah ingin disediakan untuk diperhatikan dalam foto.

Contoh Foto beserta penulisan penerangan foto: .

Cara analisis slaid dan foto adalah sama iaitu menggunakan senarai semak. Naratif bermaksud menerangkan apa yang diperhatikan dalam foto mengikut persoalan kajian.Disediakan menggunakan foto. bentuk naratif dan gambaran. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful