P. 1
Nafsu Muthmainnah

Nafsu Muthmainnah

|Views: 16|Likes:
Published by Mohammed Shareef

More info:

Published by: Mohammed Shareef on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2014

pdf

text

original

1

MAKALAH
AN-NAFSH Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Tugas Ujian Akhir Semester ILMU TASAWUF Dosen pembina : Mutamakkin S. Fil. MA.

Oleh :

Muhammad Atabik Rohmatulloh
Nim: 11. 01. 0157

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM “STAI MA’HAD ALY AL – HIKAM” MALANG 2013

Dan barang siapa yang bisa menghadapi ujian itu dengan sabar dan lapang dada serta penuh ketundukan dangan perintah Allah. gar kita dapat mengenalinya. Cobaan yang batin inilah yang menjadi pangkal dari kita dalam sukses tidaknya mengendalikan diri kita. Sehingga kita dapat mengambil langkah-langkah jika kita berada dalam kesesatan danagar kita dapat mengembalikan posisi yang lebih baik sehingga kita dapat memperoleh jiwa yang tenang.2 BAB I PENDAHULAN Orang-orang yang menapaki jalan Allah ia pasti dalam perjalannya menghadapi cobaan baik lahir mapun batin. Dan sebaliknya jika ia tidak dapat mengendalikan nafsunya itu ia akan terjerumus dalam jurang kenistaan dan tpu daya setan yang akan menjerumuskan diri kita kedalam neraka. Karena apa? Didalam diri manusia terdapan Nafsu yang mana jika seseorang dapat mengendalikan nafsu yang ada didalam diri nya itu ia akan menjadi makhluk yang mulia dan ia akan mendapat kesuksesan didunia dan akhirat. ia akan memperoleh kesuksesan baik didunia dan akhirat. . Untuk itu kita perlu mengetahui nafsu apa yang ada dalam diri kita.

dari sifat ragu-ragu (shubhat) memperoleh keyakinan hati .sejak manusia masih dalam kandungan seorang ibu. hal. dari lalai kemudian ingat kepadaNyakhianat menuju tobat. berkata: “ Muthmainnah artinya yang membenarkan “ dan Qatadah berpendapat : “ Hanyalah orang yang beriman. 1 Al Ghazali.Fajr 27-30). Luthf yang telah kami sebutkan yaitu hakikat diri dan esensi manusia. itulah nafsu muthmainnah dialah nafsu yang disaat ajal menjelang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya. berseri penuh keceriaan dan bersabar diri. Ia tampak tenang . Pertama. baru dikatakan jiwa yang Muthmainnah. geliswh dan berputus asa. 41 Dr.masuklah ke dalam syurga-Ku. Sikap yang demikian inilah menurut Nabi Saw ikatakan sebagai siatu “ keimanan yang nyata” (Sharih Al-Iman). Misalnya . Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hambaKu.. Pilar-pilar Rohani. Jiwa yang berhijrah dari yang dibencu dan dilarang oleh Allah menuju kepada perbuatan yang diridhai Allah .” Ibnu Abbas r. akan dikatakan “ Hai jiwa yang tenang. Ia sedikitpun tidak gundah .2 Orang yang berjiwa muthmainnah ini akan tercermin pada perilaku dan raut mukanya.3 BAB II PEMBAHASAN A.1 Adapun nafsu terbagi menjadi tiga tingkatan yang penjelasanya adalah sebagai berikut: 1. dan tidak pula terlalu bersuka cita bila mendapat kebahagiaan. Ahmad Faried.(Q. DEFINISI NAFS (AN-NAFS) Nafs merupakan gabungan dari dua makna (polisemi). 71 2 . Menyucikan Jiwa konsep Ulama Salaf. Luthf yang mengenali dan mengetahui dalm diri manusia. sebab semuanya itu telah digauiskan oleh Allh Swt. yang jiwana tenang terhadap apa yang dijanjikan Allah. S. dari bodoh lantas berilmu. tentram ketika mengingat-Nya. hal. riya’ menjadi ikhlas dan sebagainya. Nafsu Muthmainnah Apabila nafsu tenang bersama Allah. a. serta menerima setiap cobaan dari Allah dengan lapang dada. selalu merindukan-Nya dan senang ada didekat-Nya. Yang menghimpun dari dua amarah dan Syahwat dalam diri manusia. Adapun sikap thumaninanah ihsan ialah rasa tentram ketika melaksanakan perintahperintah-Nya dengan penuh ikhlas untuyk mengharap ridha dan pahala daro Allah serta membimbing orang lain untuk mengikuti jejaknya. Kedua. Al.

Sifat zalim memang merupakan pembawaan alamiah setiap mahluk hidup dan hal ini terdapat dalam wujud nafsu aamrah yang korelasinya sampai pada tindak kriminalitas. Nafsu Lawwamah Ada sebagian pendapat menyatakan.padanya 2. Ia seringkali berubah (labil) baik dalam sendirian maupun perilaku. Misalnya. hal. cinta dan benci. sebab ia memiliki watak selalu mengajak kearah kezaliman. kecuali orang yang memperoleh pertolongan Allah Swt.4 Pangkal dari itu semua adalah yaqadzah3 yakni tinggidan respektif terhadap setiapgejolak-gejolak jiwanya. Nafssu ammarah selalu menjadi penghalang bagi nafsu muthmainnah untuk untuk mencapai tingkat kesempurnaan.75 4 . serta taat dan berdoakepada allah atau bahkan malah berpaling dari-Nya. nafsu lawwamah ialah nafsu yang tidak pernah konsisten atau stabil diatas satu keadaan. dimana itu semua dicela oleh Allah. tetapi ia bisa menjadi bersifat ammarah. kemudian lawwamah yang akhirnya meningkat menjadi muth mainnah. Sebagian lainnya berpendapat. yaitu 3 Ibid. sebenarnya nafsu itu hanya ada satu. ialah nafsu yang tercela. Dan muth mainnah inilah puncak kesempurnaan dan kebaikan manusia. nafsu lawwamah adalah nafsu orang yang beriman. ridha dan marh. Tidak seorang pun yang terlepas dari watak buruk nafsu ini. 73 Ibid. ia memberikan ilustrasi –ilustrasi hakikat jihad fi sabilillah sebenarnya. 4 3. Hasan Al Bishri berkata “ Sesungguhnya orang Mukmin mustahil bila tidak pernahsekali saja mencela dirinya. Nafsu Ammarah Bis-Suu’ Nafsu Ammarah Bis-Suu. Lawwamah yang tercelaialah nafsu yang bodoh dan zalim. Lawwamah dibedakan lagi menjadi dua jenisnya: lawwamah yang tercela dn lawwamah yang terpuji (hak). Antara ingat dan lalai. baik ringan atau berat. Yaqadzahini merupakan titik awal dari tingkatan nafsu muthmainnah. dan bila ia brpegang teguh merupakan bekal awal menuju Allah dan negeriu akhirat. Jadi. Sedangkan nafsu lawwamah yang terpuji ialah nafsu yng senantiasa berfungsi sebagai korektor atas semua tindakan pemiliknya. Setiapkali nafsu muthmainnah berniat untuk berbuat baik maka nafsu ammarah dengan menghadirkan impian-impian buruk akibat perbuatan itu. yang akan menyingkap tabir kealpaan hatinya selama bertahun-tahun dan menyinarinya dengan pantulan cahaya surgawi. hal.

5 yang mengenali dan mengetahui dalm diri manusia. Kedua. istrinya akan dinikahi orang lain . B.” (HR. FAEDAH INTROSPEKSI NAFSU 1. 85 . tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). Imam Ahmad). Yang menghimpun dari dua amarah dan Syahwat dalam diri manusia. Sebagaimana disebut dalam hadits Rasulullah Saw. anak. Pertama. Supaya tahu akan hak Allah yang wajib atas dirinya.anaknya menjadi yatim dan hartany akan dibagi ahli warisnya. akan lahir sikap membenci nafsu sendiri dan membersihkannya dari sikap ujub dan membanggakanamal perbuatannya.5 bahwa ia akan terbunuh .5 BAB III KESIMPULAN Nafs merupakan gabungan dari dua makna (polisemi).” Orang yang pandai adalah orang yang mau menyiasati nafsunya dan beramal utuk bekal kehidupan sesudah mati. Untuk mengenali aib (kekurangan) pada diri sendiri 2. Luthf manusia. MENYIASATI NAFSU ( INTROSPEKSI DIRI ) Untuk melawan nafsu ammarah atas hati orang mikmin adalah dengan menyiasati (muhasbah) dan tidak memperturutkan kemauan-kemauannya. C. Berangkat dari kesadaran inilah. hal. Luthf yang telah kami sebutkan yaitu hakikat diri dan esensi Ibid . Dan orang yang lamah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah (dengan angan-angan kosong). Dan lain sebagainya. Dan Allah Swt berfirmn dalam surat Al Haqaah ayat 18:                                           pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu).

sebab ia memiliki watak selalu mengajak kearah kezaliman. PT. Irwan. LENTERA BASRITAMA Faried. DAFTAR PUSTAKA Kurniawan. Pilar-pilar Rohani Al-Gazali. RISALAH GUSTI . 1998. Menyucikan Jiwa Konsep Ulama Salaf. selalu merindukan-Nya dan senang ada didekat-Nya. Untuk menyiasati diri kita agar tidak terjerumus dalam nafsu ammarah dan syshwat perlu dilakukan Introspeksi diri (muhasabah) dan tidak memperturutkan kemauankemauannya. Tingkatan ketiga yaitu Nafsu ammarah bis-suu ialah nafsu yang tercela. 1986. Jakarta. Untuk mengenali aib (kekurangan) pada diri sendiri. Tingkatan pertama yaitu Nafsu muthmainnahyakni nafsu tenang bersama Allah. Ia seringkali berubah (labil) baik dalam sendirian maupun perilaku. Surabaya. Tingkatan kedua yaitu nafsu lawwamah yakni nafsu yang tidak pernah konsisten atau stabil diatas satu keadaan. Kedua. Faedahnya ialah Pertama. tentram ketika mengingat-Nya.6 Nafsu terbagi menjadi tiga tingkatan. Supaya tahu akan hak Allah yang wajib atas dirinya. Ahmad.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->