PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.

• • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. . Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. minat dan stail pembelajaran masing-masing. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. (Krogh. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan.1) Guru sebagai fasilitator. berfikir. Hadkan pencapaian objektif. Hadkan masa memberi penerangan. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. s. 1990). Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru.

Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. 1979. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. minat dan kecerdasan kanak-kanak. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. emosi dan kognitif kanak-kanak. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. jantina. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. c) Aktiviti main. 1979. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. Weininger. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. menstruktur. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. mengklasifikasi. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. .Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak.

a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif .Tahap perkembangan aktiviti main . kanak-kanak pilih rakan.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. aktiviti bersama mengikut mood mereka. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Contohnya. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Jika suasana menjadi tidak terkawal. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Namun demikian. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. mainkan muzik atau permainan nombor. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. memenuhi keperluan sendiri. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka.

. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. dominasi. kesukaran personaliti (personality difficulties).Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. membentuk kumpulan rakan sebaya. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . di antara 2 – 3 minit. kerja kumpulan dll. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan.

dipercepatkan atau diperlahankan. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. diganti. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. pemerhatian tak formal. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. dan aktiviti pembelajaran. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. formal. Contoh aktiviit susulan. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan .

. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. 8. 7. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. daripada mana-mana teknik. 3. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak.keputusan yang telah dibuat. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. teori dan teknologi yang ada”. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. 4. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. 5. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. Sebelum mula mengajar. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. 6.

Boston :Allyn and Bacon. Joyce. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. (8th Edition). Dan Weil. Model of Teaching. Albany : Delmar Publishers. Brewer. . G. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. (2001). Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. 17. 11. Rujukan : 1. B.S.9. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Morrison. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. Early Childhood Education Today. 3. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). 15. 18. 14. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. 4. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. 12. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. J. E (2002). Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 2. Ini membantu perkembangan sosial. 16.A. M (1996).reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. 13. 10. Bila mengajar angka dan hw-uf. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Boston : Allyn and Bacon. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. New Jersey : Merill Prentice Hall. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. (1992). Essa. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful