PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

Peranan Guru Prasekolah (Krogh. SA. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus .

1) Guru sebagai fasilitator. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. s. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Hadkan pencapaian objektif. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. (Krogh. Hadkan masa memberi penerangan. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. 1990). Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. . Mengamalkan pembelajaran secara aktif. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. minat dan stail pembelajaran masing-masing. berfikir. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan.

Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. mengklasifikasi. emosi dan kognitif kanak-kanak. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. menstruktur. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. minat dan kecerdasan kanak-kanak. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. . lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. 1979. 1979. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. Weininger. c) Aktiviti main. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. jantina.

Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. kanak-kanak pilih rakan. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. Namun demikian. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Jika suasana menjadi tidak terkawal. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. memenuhi keperluan sendiri.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. mainkan muzik atau permainan nombor. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . aktiviti bersama mengikut mood mereka. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. Contohnya.Tahap perkembangan aktiviti main .

dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. kerja kumpulan dll. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. membentuk kumpulan rakan sebaya. kesukaran personaliti (personality difficulties). a) b) Sebelum memulakan aktiviti. . Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. dominasi. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. di antara 2 – 3 minit.

a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. dan aktiviti pembelajaran. dipercepatkan atau diperlahankan. Contoh aktiviit susulan. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. pemerhatian tak formal. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. formal. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. diganti. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan.

Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. 7. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. 8. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. 6. . Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. daripada mana-mana teknik. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. 3.keputusan yang telah dibuat. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Sebelum mula mengajar. 4. 5. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. teori dan teknologi yang ada”. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami.

3. 13. Morrison. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Boston :Allyn and Bacon. Boston : Allyn and Bacon.A. J. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. G. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. . 16. 17. Dan Weil. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. (8th Edition). Essa. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 11. M (1996). New Jersey : Merill Prentice Hall. 4. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. Joyce. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 15. Early Childhood Education Today.S. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Model of Teaching.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. Bila mengajar angka dan hw-uf. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. 14. Ini membantu perkembangan sosial. B.9. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. Brewer. 18. (2001). Albany : Delmar Publishers. (1992). Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Rujukan : 1. 10. E (2002). 12. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. 2.