PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

SA.Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus .

iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. (Krogh. berfikir. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. minat dan stail pembelajaran masing-masing. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan.1) Guru sebagai fasilitator. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. Hadkan pencapaian objektif. 1990). Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. Hadkan masa memberi penerangan. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. . • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. s. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan.

Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. jantina. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. mengklasifikasi. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. minat dan kecerdasan kanak-kanak. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). .Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. Weininger. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. c) Aktiviti main. 1979. 1979. emosi dan kognitif kanak-kanak. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. menstruktur.

Tahap perkembangan aktiviti main . 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. kanak-kanak pilih rakan. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Contohnya. memenuhi keperluan sendiri. mainkan muzik atau permainan nombor. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. aktiviti bersama mengikut mood mereka. Jika suasana menjadi tidak terkawal. Namun demikian. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi.

Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. di antara 2 – 3 minit. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif .Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. . Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. kesukaran personaliti (personality difficulties). Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. kerja kumpulan dll. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. dominasi. membentuk kumpulan rakan sebaya. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak.

dipercepatkan atau diperlahankan. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. formal. pemerhatian tak formal. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. diganti. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. Contoh aktiviit susulan. dan aktiviti pembelajaran. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan .

Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. 4. 8. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. 5.keputusan yang telah dibuat. 6. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. daripada mana-mana teknik. teori dan teknologi yang ada”. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. 7. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. 3. Sebelum mula mengajar. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. .

Dan Weil. 15. G. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Albany : Delmar Publishers. 18. 4. J. B. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. (2001). Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Boston : Allyn and Bacon. E (2002). 16. Model of Teaching. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. 2. 12. 13. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 11. Bila mengajar angka dan hw-uf. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. Ini membantu perkembangan sosial.A. Morrison.9. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 3. M (1996). Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. 14. Rujukan : 1. (8th Edition). Joyce. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. Essa. 10. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. New Jersey : Merill Prentice Hall. . Early Childhood Education Today. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. 17. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Boston :Allyn and Bacon.S. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Brewer. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. (1992).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful