PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

SA.Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus .

Hadkan masa memberi penerangan. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. minat dan stail pembelajaran masing-masing. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. (Krogh. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. 1990). berfikir. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. .1) Guru sebagai fasilitator. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Hadkan pencapaian objektif. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. s. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka.

b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. Weininger. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. c) Aktiviti main. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. menstruktur. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. . Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. 1979. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. emosi dan kognitif kanak-kanak. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. 1979. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. mengklasifikasi. minat dan kecerdasan kanak-kanak. jantina. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran.

a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. Jika suasana menjadi tidak terkawal. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. Contohnya. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. memenuhi keperluan sendiri. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. kanak-kanak pilih rakan. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya.Tahap perkembangan aktiviti main . aktiviti bersama mengikut mood mereka. Namun demikian. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. mainkan muzik atau permainan nombor. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah.

Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. kerja kumpulan dll. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. membentuk kumpulan rakan sebaya. kesukaran personaliti (personality difficulties). Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. di antara 2 – 3 minit. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. dominasi. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. . Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka.

Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. diganti. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. dan aktiviti pembelajaran. formal. pemerhatian tak formal. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. Contoh aktiviit susulan. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . dipercepatkan atau diperlahankan. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit.

Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. 8. . Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Sebelum mula mengajar. daripada mana-mana teknik. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai.keputusan yang telah dibuat. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. 3. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. 5. 4. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. 6. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. 7. teori dan teknologi yang ada”. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain.

(2001). Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. (1992). Boston :Allyn and Bacon. Dan Weil. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. E (2002). Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 15. 18. G.S. (8th Edition). 2. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Model of Teaching. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. J. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. Brewer. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Rujukan : 1. Albany : Delmar Publishers. 14. 10. Joyce. New Jersey : Merill Prentice Hall. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 17. Ini membantu perkembangan sosial. B. . Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Morrison. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Boston : Allyn and Bacon. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. Essa. 13.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. 3. Early Childhood Education Today. Bila mengajar angka dan hw-uf. 16. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. 4. M (1996).A. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. 12. 11.9. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful