PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

SA. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus .Peranan Guru Prasekolah (Krogh.

(Krogh. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. minat dan stail pembelajaran masing-masing. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Hadkan pencapaian objektif. berfikir. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Hadkan masa memberi penerangan.1) Guru sebagai fasilitator. . Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. 1990). Mengamalkan pembelajaran secara aktif. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. s. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting.

“This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. . Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. c) Aktiviti main. menstruktur. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. minat dan kecerdasan kanak-kanak. jantina.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. emosi dan kognitif kanak-kanak. mengklasifikasi. 1979. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. Weininger. 1979. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik.

mainkan muzik atau permainan nombor. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan.Tahap perkembangan aktiviti main .Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. Namun demikian. aktiviti bersama mengikut mood mereka. kanak-kanak pilih rakan. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Jika suasana menjadi tidak terkawal. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. memenuhi keperluan sendiri. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. Contohnya.

senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. di antara 2 – 3 minit. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. dominasi. kesukaran personaliti (personality difficulties). . kerja kumpulan dll. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. membentuk kumpulan rakan sebaya. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian.

dipercepatkan atau diperlahankan. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. dan aktiviti pembelajaran. formal. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. pemerhatian tak formal. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. diganti. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. Contoh aktiviit susulan. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P.

3. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. 6. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. 4. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. 8. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. teori dan teknologi yang ada”. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. daripada mana-mana teknik. 7. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. . Sebelum mula mengajar. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah.keputusan yang telah dibuat. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. 5. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain.

4. Joyce. 13. 15. 18. (2001). Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. New Jersey : Merill Prentice Hall. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. Morrison. 16. (1992). Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Brewer. 12. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai.S. B. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. Essa. Albany : Delmar Publishers. 11. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. E (2002). Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 10. Bila mengajar angka dan hw-uf. 14. M (1996). Rujukan : 1. 2. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya.9. 3. Boston :Allyn and Bacon. Boston : Allyn and Bacon.A. Model of Teaching. 17. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. J. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. Ini membantu perkembangan sosial. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. (8th Edition). . Dan Weil. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. G.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. Early Childhood Education Today.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful