P. 1
Pengurusan Penyayang Dalam Prasekolah

Pengurusan Penyayang Dalam Prasekolah

|Views: 273|Likes:
Published by Ariff Abdullah
j
j

More info:

Published by: Ariff Abdullah on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

text

original

PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

Peranan Guru Prasekolah (Krogh. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.

Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. berfikir. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. minat dan stail pembelajaran masing-masing. 1990). Hadkan masa memberi penerangan.1) Guru sebagai fasilitator. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Mengamalkan pembelajaran secara aktif. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). (Krogh. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Hadkan pencapaian objektif. . Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. s. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka.

Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. mengklasifikasi. emosi dan kognitif kanak-kanak. c) Aktiviti main. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. 1979. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. minat dan kecerdasan kanak-kanak. Weininger. jantina. menstruktur. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. 1979. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. .

Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. Contohnya. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. kanak-kanak pilih rakan. Namun demikian. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif.Tahap perkembangan aktiviti main . Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Jika suasana menjadi tidak terkawal. Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. aktiviti bersama mengikut mood mereka. mainkan muzik atau permainan nombor. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. memenuhi keperluan sendiri. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan.

Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. . Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. di antara 2 – 3 minit. kesukaran personaliti (personality difficulties). Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. membentuk kumpulan rakan sebaya. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. dominasi. kerja kumpulan dll. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak.

dan aktiviti pembelajaran. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. Contoh aktiviit susulan. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. formal. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. diganti. dipercepatkan atau diperlahankan. pemerhatian tak formal. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak.

Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. 4. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. 6. 7. 8.keputusan yang telah dibuat. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. 3. Sebelum mula mengajar. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. . Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. 5. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. daripada mana-mana teknik. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. teori dan teknologi yang ada”. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah.

18. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Albany : Delmar Publishers. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. (2001). B. 11. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Morrison. Rujukan : 1. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. 14.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. 3.A. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. G. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Dan Weil. E (2002). Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. J. Boston :Allyn and Bacon. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. . (1992). Boston : Allyn and Bacon. 4. 13. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. (8th Edition). M (1996).9. New Jersey : Merill Prentice Hall. Essa. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. 16. Early Childhood Education Today. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. 15. 10. Bila mengajar angka dan hw-uf.S. Model of Teaching. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. 12. 17. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. 2. Brewer. Ini membantu perkembangan sosial. Joyce. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->