PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

Peranan Guru Prasekolah (Krogh. SA. 1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus .

Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. membuat keputusan secara asli (ingenuity). (Krogh. Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. berfikir. bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. Hadkan pencapaian objektif. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. Hadkan masa memberi penerangan. . 1990). aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. minat dan stail pembelajaran masing-masing. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. s. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’.1) Guru sebagai fasilitator. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan. Mengamalkan pembelajaran secara aktif.

emosi dan kognitif kanak-kanak. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. mengklasifikasi. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. . Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. jantina. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. 1979. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Weininger. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. c) Aktiviti main. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. 1979. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. minat dan kecerdasan kanak-kanak. menstruktur.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik.

Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. aktiviti bersama mengikut mood mereka.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah.Tahap perkembangan aktiviti main . Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. mainkan muzik atau permainan nombor. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. Namun demikian. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing. memenuhi keperluan sendiri. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan.Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. Contohnya. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah. Jika suasana menjadi tidak terkawal. kanak-kanak pilih rakan.

Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . dominasi. di antara 2 – 3 minit. Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. kesukaran personaliti (personality difficulties). Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . kerja kumpulan dll. membentuk kumpulan rakan sebaya. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. .

tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. dan aktiviti pembelajaran. dipercepatkan atau diperlahankan. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. diganti. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang. pemerhatian tak formal. : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Contoh aktiviit susulan. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . formal. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik.

8. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. 5. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. teori dan teknologi yang ada”. daripada mana-mana teknik. “Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab.keputusan yang telah dibuat. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. . Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. 4. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. 7. 3. Sebelum mula mengajar. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. 6. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek.

Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. Albany : Delmar Publishers. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. Bila mengajar angka dan hw-uf. Early Childhood Education Today. (8th Edition). Model of Teaching.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. 15. 16.S. 10. 3. (1992). Morrison. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Ini membantu perkembangan sosial. E (2002). Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. M (1996). Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. 17. G. 2. 11. 14.9. Boston :Allyn and Bacon. Joyce. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. 18. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Essa.A. J. Rujukan : 1. Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. 4. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. (2001). Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. New Jersey : Merill Prentice Hall. . 13. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa. Dan Weil. 12. B. Boston : Allyn and Bacon. Brewer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful