P. 1
Pengurusan Penyayang Dalam Prasekolah

Pengurusan Penyayang Dalam Prasekolah

|Views: 273|Likes:
Published by Ariff Abdullah
j
j

More info:

Published by: Ariff Abdullah on May 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2015

pdf

text

original

PENGURUSAN PENYAYANG DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI PRASEKOLAH SINOPSIS : Topik ini akan membincangkan mengenai definisi pengurusan

penyayang .Seterusnya peranan guru sebagai fasilitator,instruksi,penyedia permainan, pemerhati, penilai, perancang,model dan peranan refleksi. Seterusnya membentangkan mengenai konsep penyayang,ciri-ciri intelek penyayang dan amalan budaya penyayang. Terdapat sembilan peranan guru dalam mengendalikan pengajaran dan pembelajaran dalam kelas seperti berikut: 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.6 4.7.7 4.7.8 4.7.9 4.7.10 4.7.11 4.7.12 Fasilitator Instruktur Penyedia permainan Pengurus Pemerhati Penilai Perancang Model Peranan refleksi Konsep Penyayang Ciri-ciri Penyayang Amalan budaya Penyayang

1990) Fasilitator Peranan reflektif Penilai Pemerhati Pengajar (Instructor) Perancang Penyedian permainan (play provider) Pengurus . SA.Peranan Guru Prasekolah (Krogh.

bercerita atau menyampaikan maklumat yang penting. Mengingatkan kanak-kanak tentang peraturan bilik darjah. Dalam bilik darjah setiap pelajar diberi ruang belajar dengan pelbagai cara bergantung kepada keperluan. Gunakan bahan sedia ada seperti dinding papan notis semasa menerang dan menarik perhatian kanak-kanak. 1990). iaitu facilis bermaksud ‘mudah’ dan ‘facilitating education’ sebagai ‘making academic and social learning as easy as possible for children’. minat dan stail pembelajaran masing-masing. • • Peranan guru sebagai fasilitator lebih tertumpu kepada usaha berfikir secara fleksibel dan sentiasa memilih kaedah dan teknik pengajaran yang pelbagai. Tidak melihat kekurangan kanak-kanak dalam membuat persepsi. Situasi yang sesuai ialah dengan semasa membuat demonstrasi. Sentiasa peka untuk memberi soalan secara konsisten kepada kanak-kanak pada masa yang difikirkan sesuai bagi menambah dan meningkatkan kematangan kognitif mereka. aspek pengetahuan dan pertimbangan sebagai kekurangan. Mengumpul kanak-kanak disuatu tempat sebelum memberi penerangan. Hadkan pencapaian objektif. Peranan Guru Sebagai Instruktor a) b) c) d) e) f) g) h) i) Sentiasa menyediakan objek konkrit. Menggunakan kaedah pengajaran mata pelajaran (curricular subject matter). Mengamalkan pembelajaran secara aktif. s. (Krogh. . Perkataan fasilitator berasas daripada bahasa Latin. Rangsang perhatian kanak-kanak dengan menyediakan aktiviti-aktiviti menarik sebelum menegahkan tema baru. Memberi peluang kanak-kanak menyiapkan suatu tugasan /projek yang menarik minat mereka.1) Guru sebagai fasilitator. • • • Guru Sebagai Tenaga Pengajar • • Sesi pengajaran yang memerlukan guru berinteraksi secara langsung kepada kanak-kanak perlu dilaksanakan mengikut keperluan kurikulum. berfikir. membuat keputusan secara asli (ingenuity). Hadkan penggunaan perkataan semasa menerang. Hadkan masa memberi penerangan. Malahan itu merupakan manifestasi perkembangan yang boleh dikembangkan.

1979. . Aktiviti yang kurang menarik akan menyebabkan tumpuan akan berkurang yang membawa kepada pelbagai masalah lain. a) Melatih kanak-kanak membuat keputusan sendiri secara beransur-ansur. 1979. Gaya pengurusan guru perlulah seiring dengan keperluan situasi dan keperluan kanak-kanak. Beri peluang kanak-kanak membuat keputusan sebagai satu pendekatan ganjaran. Sebagai contoh guru mesti peka terhadap ahli-ahli kumpulan. jantina. menstruktur. memerlukan guru dari membuat pelbagai persediaan dari aspek pengurusan. Kanak-kanak tidak sepatutnya bergantung pada permainan asas konkrit. minat dan kecerdasan kanak-kanak. Kriteria utama yang perlu ditekankan ialah fleksibiliti. kanak-kanak perlu mempunyai masa yang cukup untuk aktiviti main asas imaginasi dan dramatik bagi membantu mereka mengatasi masalah ketakutan / fears dan keinginan (wants). “This is accomplished by playing out the event again and again until it no longer holds any elements which upset or inhibit the child” (Weininger. Guru Sebagai Pengurus • • • Di sekolah guru menggunakan pelbagai cara mengurus keperluan dan bilik darjah bagi menarik perhatian kanak-kanak. Guru boleh menggunakan kaedah ini seawal permulaan persekolahan mesyuarat kelas boleh dilaksanakan bagi memberi peluang kanak-kanak berbincang dan memenuhi keperluan mereka. dalam The Integrated Early Childhood Curriculum oleh Suzanne Krogh. memikir dan mengorganisasi merupakan proses aktiviti mental yang berfungsi semasa aktiviti bermain. Guru boleh mengurangkan masalah ini dengan menselang selikan aktiviti yang difikirkan menarik dan kurang menarik. lain-lain bentuk permainan seperti asas air dan seni dapat membantu perkembangan fizikal. emosi dan kognitif kanak-kanak. page 28) • Mengikut pakar psikologi Jean Piaget. mengklasifikasi. c) Aktiviti main. b) Guru mesti sentiasa peka kepada keperluan dan minat kanak-kanak terutama sekali dalam penyediaan aktiviti dalam kelas.Penyediaan Permainan • • • Bermain merupakan sebahagian daripada fitrah kanak-kanak. Weininger.

Elakkan menggunakan kata-kata atau riak emosi yang negatif. Guru dalam pelbagai keadaan boleh mengawal suasana kelam kabut dengan bernyanyi.Tahap perkembangan aktiviti main . Setelah guru prasekolah menjalankan pemerhatian didapati Ali mempunyai 2. Proses Pemerhatian mempunyai pelbagai matlamat dan cara pelaksanaan. Contohnya. Jika suasana menjadi tidak terkawal. guru perlulah menghentikan semua aktiviti seketika dan memberi arahan atau adakan perbincangan kelas semula. kanak-kanak pilih rakan. Merancang dan mengurus kelas sebelum kanak-kanak sampai ke sekolah setiap hari. sukar menjalankan aktiviti bersama dalam kumpulan. 3 tingkahlaku yang tidak disenangi oleh rakan-rakannya. panggil kanakkanak tersebut dan tegur dengan baik secara bersemuka. aktiviti pemerhatian dalam jangka masa panjang dapat membantu guru menyelesaikan pelbagai masalah di prasekolah. Main koperatif - Sentiasa bersedia untuk merancang semula aktiviti yang mempunyai kekurangan di masa akan datang. Mengurangkan kebisingan kelas dengan bergerak sepanjang masa dan bercakap secara perlahan-lahan kepada ahli kumpulan aktiviti. aktiviti bersama mengikut mood mereka. mainkan muzik atau permainan nombor. Ini menjadikan tugas memerhati bukan satu tugas yang mudah.      d) e) f) Main solitari Onlooker play Main parallel Associatif Egosentrik. a) Pemerhatian untuk perkembangan kognitif . Guru perlulah ingat setiap tindak tanduknya mempunyai kesan sama ada positif atau negatif terhadap perkembangan kanak-kanak. Namun demikian. Jika semasa guru berbincang dengan ahli kumpulan dan ahli kumpulan lain membuat bising. memenuhi keperluan sendiri. Guru Sebagai Pemerhati Setiap hari guru berdepan dengan pelbagai kerenah dan tingkah laku kanak-kanak. memerhati rakan-rakan lain tapi tidak terlibat secara langsung Bermain bersama tetapi tidak berkongsi bahan mainan berkongsi atau bertukar alat mainan tapi mempunyai kebebasan masing-masing.

Buat refleksi setiap hari lebih kurang 10 minit selepas sesi tamat. Aktiviti yang disediakan tidak perlu lama. Tujuan penilaian terhadap hasil kerja kanak-kanak adalah untuk mengenal pasti sama ada hasil pembelajaran telah tercapai. Memantau semasa aktiviti sedang berjalan. membentuk kumpulan rakan sebaya. Langkah-langkah yang perlu diambil perhatian . Analisis aspek yang perlu diperbaiki setelah mendengar semula rakaman tersebut. dominasi. b) Pemerhatian untuk perkembangan afektif . Guru Sebagai Penilai Pemerhatian merupakan satu cara guru menilai pelbagai aspek perkembangan kanakkanak. dengan membawa bersama ‘board’ untuk mencatat pesanan yang perlu diberi perhatian. kerja kumpulan dll. Sebelum membuat penilaian guru prasekolah perlu memahami matlamat sebenar yang hendak dicapai. Guru juga dapat melihat hirarki sosial yang wujud dalam kelas dan bersedia memainkan peranan pada bila-bila masa. Guna bantuan perakam tape semasa guru mengendali aktiviti. Sentiasa berdiri menghadap kanak-kanak dan elakkan membelakangi mereka. Teknik Pemerhatian a) b) c) d) e) f) g) Sambut kanak-kanak di waktu pagi secara bersemuka untuk melihat riak wajah dan perasaan mereka. Interaksi kanak-kanak dalam kelas membantu guru melihat cara kanak-kanak bergaul dalam kumpulan.Memberi input kepada guru cara pembelajaran yang paling berkesan terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. kesukaran personaliti (personality difficulties). di antara 2 – 3 minit. Penilaian boleh dibuat semasa pemerhatian. Contohnya kanak-kanak A sukar membaca sendiri atau kanak-kanak B sukar belajar bersama rakan-rakan. . Aktiviti yang pertama setiap hari perlulah ringkas untuk memudahkan guru membuat pemerhatian. senaraikan matlamat 6 objektif yang hendak dicapai contohnya perkembangan atau hasil pembelajaran mengikut tahap kanak-kanak. a) b) Sebelum memulakan aktiviti. Sentiasa peka terhadap perbualan kanak-kanak semasa aktiviti berjalan.

dan aktiviti pembelajaran. Kanak-kanak belajar lagu dan nyanyian. Semasa merancang P & P untuk setengah tahun akademik. diganti. tema perlulah disusun mengikut kepentingannya. Guru Sebagai Perancang Bilik darjah yang berpusatkan pelajar dan menggunakan kurikulum bersepadu dan menggunakan kurikulum bersepadu perlu dirancang dengan teliti sebelum ia dilaksanakan. dipercepatkan atau diperlahankan. Aktiviti Susulan Salah satu cara yang berkesan untuk menilai sesuatu aktiviti ialah dengan membuat tindakan susulan. Guru Sebagai Peranan Reflektif * Reflektif merupakan satu tindakan yang sangat penting dalam proses P & P. formal. Merancang P & p untuk aktiviti harian merupakan tugas yang rumit. Aktiviti Susulan Aktiviti utama Tindakan susulan sekolah. berfikiran terbuka dan sanggup untuk menerima tanggungjawab atas setiap tindakan dan . : : Teknik menilai boleh dirumuskan dengan pelbagai bentuk seperti ujian. • • Dijalankan sejurus aktiviti bermula sama ada secara senyap atau berdialog dengan kanak-kanak. Memudahkan guru mendapat maklum balas secara terus perlu diubah.Pemerhatian Sebagai Cara Menilai. mengadakan program persembahan informal dengan menjemput ibu bapa dan warga pembelian. pemerhatian tak formal. Menurut Dewey’s guru reflektif perlu memiliki sikap mengkaji diri. Contoh aktiviit susulan. a) Aktiviit utama : Mengunjungi supermarket untuk mempelajari (principal activity) tentang harga barangan dan : Wujudkan satu sudut di kelas berkaitan pengalaman melibatkan kanak-kanak membuat belian dan mengurus wang.

“Kasih sayang dan pesefahaman tetap menjadi pemusatan yang lebih dalam proses pendidikan. Kanak-kanak peka dan mudah tersinggung skiranya mereka tidak dibenarkan memegang / menyentuh guru. mudah dan jelas sebab kanak-kanak cepat keliru jika benda yang ditunjukkan terlalu banyak atau terlalu sukar untuk mereka fahami. guru hendaklah menarik minat kana-kanak dan mengetahui apa yang mereka suka. 6. Mesra bila berhubung dengan kanak-kanak benarkan mereka menyentuh atau memegang guru. Jangan membuat anggapan yang salah terhadap keupayaan kanak-kanak. Terdapat beberapa strategi yang boleh diaplikasi bagi membantu guru baru di sekolah. 8. 3. Jadi guru hendaklah bersedia untuk menukarkan aktiviti yang pelbagai. 7. (Peter Kline – The Everyday Genius) 2. Pastikan apa yang hendak ditunjukkan kepada kanak-kanak iu. Kanakkanak adalah individu yang unik serta berbeza. a) b) Sentiasa berhubung dengan pensyarah pembimbing semasa mendapat latihan di maktab. Memerhati cara guur-guru berpengalaman / pakar mengendalikan sesi P & P. . Garis Panduan Peranan Guru Pendidikan Prasekolah 1. 4. teori dan teknologi yang ada”. Kebolehan ini tidak semestinya ada kaitan dengan kecerdasan. Elakkan aktiviti yang sama terlalu lama diulang sebab ini akan membosankan mereka. daripada mana-mana teknik. Menyedari bahawa ada kanak-kanak yang lebih mahir menggunakan kaki dan tangan daripada kanak-kanak yang lain. Sediakan aktiviti yang boleh menimbulkan perasaan ingin tahu di kalangan kanak-kanak. Sebelum mula mengajar. Kanak-kanak yang sihat mempunyai pemusatan yang pendek.keputusan yang telah dibuat. Rangsangkan kanak-kanak untuk belajar. Kanak-kanak yang bosan tidak boleh belajar dengan bermakna/berkesan. Menyediakan bahan / alat untuk membolehkan mereka menumpukan perhatian dan menggunakan masa sepenuhnya. 5.

B.reaksi terhadap pengaruh persekitaran membuatkan mereka selalu berubah. 3. New Jersey : Merill Prentice Hall. Adakan pilihan tetapi dalam kadar yang terhad dalam pelajaran yang hendak dicapai. 2.9. 11. Gunakan berbagai-bagai jenis bahan / alat dari media yang berlainan untuk membantu meneguhkan kemahiran itu. (8th Edition). Puji usaha kanak-kanak dan hasilnya. Galakkan mereka mencuba sesuatu dan beri bantuan hanya jika diperlukan sahaja. Essa. ajar dengan beberapa cara hingga kemahiran itu dapat dicapai. Proses memilih merangsangkan kanak-kanak untuk memilih dan secara tidak langsung membuat keputusan. Kanak-kanak suka membuat sesuatu pekerjaan dan melihat hasil kerjanya. Model of Teaching. Kanak-kanak bukanlah “miniature adults” kita tidak boleh berharap mereka berkelakuan seperti orang dewasa. Morrison. (1992). 4. Bila mengajar angka dan hw-uf. Bila menegur atau memperbaiki kesilapan. E (2002). 12. Jangan memulakan pelajaran/konsep baru sebelum semua kanak-kanak memahami konsep yang telah diajar sebelumnya. Gunakan gambar / perbuatan yang menggelikan hati kanak-kanak. 13. Ini adalah untuk mengelakkan kekeliruan. Joyce. (2001). Memperkenalkan jenis-jenis di mana kanak-kanak boleh bermain sesama sendiri. Introduction to Early Childhod Education (3rd Edition). Brewer. baiki satu kesalahan sahaja pada satu satu masa. Ini membantu perkembangan sosial. 17. . Dan Weil. M (1996). Kanak-kanak suka mencuba sekiranya keadaan menyenangkan hati dan selesa.S. 15. Kanak-kanak cepat belajar jika mereka seronok. G. 14. J. Albany : Delmar Publishers. Introduction to Early Childhood Education Preschool Through Primary Grades. 18. 10. Rujukan : 1. Boston :Allyn and Bacon. Kanak-kanak tidak berada dalam keadaan yang sama sepanjang masa. Boston : Allyn and Bacon. Early Childhood Education Today.A. 16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->