Taksonomi Bloom Berdasarkan kepada klasifikasi Taksonomi Objektif Pengajaran Domain Kognitif oleh Bloom, di peringkat manakah item

-item ujian berikut boleh dikelasifikasikan? (Pengetahuan, Kefahaman, Aplikasi, Analisis, Sintisis, atau Penilaian) 1. 2. 3. 4. Bagaimanakah falsafah politik YTM Tunku Ab. Rahman Putra telah digambarkan di dalam perlembagaan Malaysia? (aras Kefahaman) Berdasarkan kepada apa yang telah kita pelajari mengenai sejarah muzik tanah air, ke manakah arahnya yang anda fikir akan dituju di masa hadapan. (aras Kefahaman) Sebutkan satu hukum berhubung dengan suhu, tekanan dan isipadu gas. (aras Pengetahuan) Berdasarkan kepada carta di atas, iaitu mengenai bilangan kemalangan jalan raya mengikut jam di Malaysia pada tahun 1987, adakah anda bersetuju yang kemalangan paling tinggi berlaku pada waktu tengah malam? (aras Kefahaman) Sediakan satu penulisan kreatif mengenai sikap mahasiswa masa kini dan implikasinya kepada pembangunan sumber manusia di negara kita di masa hadapan. (aras Sintisis) Sekumpulan penilai terlibat di dalam penghasilan satu taksonomi objektif pengajaran. Dalam bahasa biasa, apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini? (aras Kefahaman) A. B. C. D. 7. Menilai kemajuan pelajaran Mengklasifikasikan matlamat pelajaran Menyediakan satu kurikulum Membina latihan pembelajaran

5. 6.

Bahagian tangga di dalam sebuah kolam mandi yang tenggelam kelihatan bengkok. Yang mana satu daripada berikut boleh menerangkan dengan baik fenomina di atas? (aras Aplikasi) A. B. C. D. E. Pantulan cahaya oleh permukaan air Penyebaran cahaya apabila masuk ke dalam air Biasan cahaya, disebabkan perbezaan kelajuan cahaya di dalam udara dan di dalam air. Cahaya tidak bergerak di dalam garisan lurus di dalam air Terdapat unsur-unsur terapung di dalam air

8.

Arahan : Setiap kenyataan di bawah hendaklah ditulis sebagai (aras Analisis)

(aras Analisis) Kesimpulan : Kos pengeluaran tidak boleh sama dengan harga jualan. Saranan nampaknya munasabah tetapi mengandungi kepalsuan yang nyata. B. 1. D. Komen: A. tidak boleh menjuruskan kepada kesimpulan yang mantap. Tetapi pertandingan sempurna tidak wujud. Siapakah Perdana Menteri Malaysia yang ketiga? (aras Pengetahuan) A. Air beku pada 0º C Bahagian dalam satu atom sebahagian besarnya ruang kosong Tekanan yang dikenakan oleh gas disebabkan oleh berat molikul Besi berkarat apabila berpadu dengan oksigen. Dr. tidak pernah wujud dan tidak akan wujud. E. C. 2. 3. C. Tidak dinyatakan yang pertandingan sempurna sajalah syaratnya yang membenarkan kos pengeluaran sama dengan harga jualan. Kalau ianya berfakta dan didapati betul melalui eksperimen dan pemerhatian Kalau ianya berfakta dan didapati palsu melalui eksperimen dan pemerhatian.2 A. 4. B. kos pengeluaran semestinyalah sama dengan harga jualan. Kalau ianya sebahagian daripada teori yang telah diterima Kalau ianya bertentangan dengan teori yang telah diterima Kalau ianya betul kerana hanya melalui definisi perkataan-perkataan yang digunakan. Mahathir Mohamad Tun Hussein Onn Tun Abdul Razak Hussain Tunku Abdul Rahman Putra . B. Kesimpulan di buat secara lojik Adalah tidak mungkin untuk merasai yakin yang pertandingan sempurna tidak pernah dan tidak akan wujud. 9. Saranan yang bermula dengan "kalau". 10. Kenyataan : Adalah benar bahawa kalau pertandingan sempurna wujud. D. E. D. C.

sebahagian besar astronomi dan geologi adalah semata-mata spekulasi. kita boleh memujinya berdasarkan kepada (aras Penilaian) A. astronomi dan geologi adalah sains terbitan. 12. Berdasarkan kepada puisi di atas secara keseluruhan (pelajar telah mempelajari mengenai kritikan puisi).bahaya yang dialami oleh manusia kerana sifat asasnya yang sentiasa terdorong ke arah itu. Amaran yang begitu bertenaga kepada pembaca untuk mengelakkan bahaya besar . Boleh dilakukan eksperimen di dalam makmal bagi fizik dan kimia tetapi tidak astronomi dan geologi B. D. Yang mana satu daripada berikut paling hampir kepada makna istilah taksonomi? (aras Kefahaman) A. Keseluruhan isi pelajaran astronomi dan geologi sebenarnya boleh diterbitkan dengan menggunakan hukum-hukum dan kaedah fizik dan kimia. D. 13. Fizik dan kimia terletak di atas satu asas yang kukuh yang telah terbukti oleh hukum-hukum. B. B. Satu demonstrasi yang jelas dan menyakinkan tentang kebenaran universal mengenai sifat manusia. Kelasifikasi Pembinaan Penilaian Terjemahan . Selalu dinyatakan bahawa. dan bukan sebaliknya. Plotnya yang disatukan Kebolehannya mempengaruhi pembaca untuk menghayatinya di dalam bentuk perasaan kasihan atau takut.3 11. C. "fizik dan kimia adalah sains asas." Yang mana satu dari berikut ialah interpretasi terbaik mengenai kenyataan itu? (aras Analisis) A. E. C. Fizik dan kimia lebih mempunyai kepentingan asas kepada aktiviti manusia kalau dibandingkan dengan astronomi dan geologi. Pembinaan astronomi dan geologi memerlukan fizik dan kimia. C. D.

B. bilangan item perlulah ditambah. 16. Ujian yang boleh dipercayai akan mempunyai satu darjah tertentu peringkat kesahan. B. 18. 2. B. Malaysia Barat ialah sebuah semenanjung Malaysia Merdeka pada 1963 Malaysia mempunyai sektor perindustiran yang agak maju Malaysia mempunyai penduduk yang semakin bertambah.4 14. Arahan: Yang mana satu jenis hasil pembelajaran berikut yang paling sukar untuk dinilai secara objektif? (aras Analisis) 1. Apakah kemungkinan akan terjadi kepada kebolehpercayaan markat satu ujian pelbagai pilihan yang bilangan alternatifnya setiap satu telah ditambah dari empat kepada lima? (aras Kefahaman) A. memberi makna (aras Kefahaman) A. Mengapa? (aras Kefahaman) A. B. "kebolehpercayaan ujian ialah syarat perlu tetapi tidak cukup untuk menentukan kesahan ujian". satu konsep satu aplikasi . Ia akan bertambah Ia akan berkurang Ia tidak akan berubah Baca item ujian berikut dan tunjukkan perubahan yang paling baik boleh dibuat untuk memperbaiki item ini. 15. Ujian yang sah akan mempunyai satu darjah tertentu peringkat kebolehpercayaan. Kenyataan yang berbunyi. C. Untuk mengekalkan kebolehpercayaan yang sama Untuk mengekalkan aras kesukaran yang sama Untuk mengekalkan cakupan isi pelajaran yang sama Untuk menambah kenyataan benar melebihi kenyataan salah 17. Ujian yang boleh dipercayai tidak akan sah dan ujian yang sah tidak akan boleh dipercayai sama sekali. C. C. D. Yang mana satu kenyataan benar-salah berikut mengandungi 'penentu spesifik'? (aras Kefahaman) A. Kalau ujian benar-salah menggantikan ujian pelbagai pilihan. D. C.

satu penghayatan tiada satu pun di atas Perubahan terbaik ke atas item di atas ialah dengan: A. Yang mana satu kenyataan berikut mengekspresi dengan baik pandangan pengarang buku tesebut mengenai pengujian pencapaian? (aras Analisis) A. D. Calon akan membuat tekaan bijak Calon akan meneka membuta tuli Tekaan calon dibantu oleh penentu spesifik Tekaan calon dibantu oleh pengetahuan separa dan penentu spesifik 20. C. Keobjektifan mesti dikekalkan walaupun sebahagian daripada hasil pembelajaran diukur secara tidak langsung. . B. Hasil pembelajaran mesti diukur secara terus walaupun pengukuran yang kurang objektif digunakan. B. Yang mana satu andaian berikut telah dibuat oleh pengarang? (aras Analisis) A.5 3. bukan nombor bagi setiap alternatif buangkan perkataan "satu" bagi setiap alternatif gantikan "tiada satu pun di atas" dengan "satu interpretasi" Pengarang sebuah buku pengukuran menyatakan calon akan mendapat jawapan betul sebanyak 50 peratus dalam ujian benar-salah dengan cara meneka. 19. 4. menukarkan pokok kepada bentuk kenyataan tidak lengkap menggunakan huruf. D. B. C. C. Sama ada mengukur hasil pembelajaran secara terus atau mengekalkan keobjektifan adalah tidak mustahak kalau dibandingkan dengan mengikuti dengan teliti peraturan mentadbir ujian.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful