KEPADA

:
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________

Tuan/ Puan
SURAT LANTIKAN TUGAS
Sukacita dimaklumkan _______________________________ , bernombor kad
pengenalan
____________________________
telah
dilantik
sebagai
________________________ bagi ____________________________.

Kerjasama pihak tuan/puan adalah amat dihargai.

Sekian Terima Kasih,
Yang Menjalankan Tugas,

____________________________
()