PENGAJARAN

1. KONSEP PENGAJARAN 2. MODEL PENGAJARAN

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

1

Konsep Pengajaran
 Pengajaran ditakrifkan sbg sesuatu tugasan & aktiviti yg diusahakan bersama oleh guru & muridnya.  Pengajaran dirancangkan oleh guru secara sistematik & teliti utk melaksanakannya dgn kaedah & teknik mengajar yg sesuai, membimbing, menggalak & memotivasikan murid spy mengambil inisiatif utk belajar, demi memperoleh ilmu pengetahuan & menguasai kemahiran yg diperlukan ( Mok Soon Sang, 2004).

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

2

Konsep pengajaran
1. Menyatakan kesanggupan utk mencari ilmu sepanjang hayat. 2. Menghormati kanak2 & remaja. 3. Mengongsi pengetahuan. 4. Membimbing, mengarah, membantu, menyubur & merancang. 5. Menetapkan matlamat utk diri sendiri & murid. 6. Menghadapi cabaran diri & profesional. 7. Menyalurkan nilai budaya & kebangsaan. 8. Mewujudkan kesedaran & penghargaan tentang potensi anda (Evans & Brueckner, 1992).
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 3

Ciri2 pengajaran
1. 2. 3. 4. 5. 6. Dua unsur utama – guru memainkan peranan sbg pengajaran & murid memainkan peranan sbg pelajar. Pengajaran hanya bermakna apabila berlakunya pembelajaran. Aktiviti pengajaran dijalankan dgn pelbagai bentuk – berpusat guru/murid/guru-murid. Pengajaran mpy erti perkataan pencapaian atau tugasan. Pengajaran ialah satu proses yg melibatkan interaksi dua hala antara guru-murid dalam aktiviti P & P. Aktiviti yg paling rapat dgn pengajaran ialah instruksi (mengajar), diikuti dgn latihan, indoktrinasi & akhirnya pelaziman.
copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 4

04/16/09

Model2 pengajaran ekspositori
1. Model ekspositori  Ekspositori bermakna penerangan yg jelas & terperinci.  Pengajaran ekspositori merupakan penyampaian maklumat/isi kandungan pelajaran secara langsung kpd murid di dalam kelas. 2. Cara2 penyampaian ekspositori  Menerang/menginterpretasi/menghurai idea & konsep drp buku teks.  menerang sambil mendemontrasi cara melukis atau membina bentuk2 geometri.
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 5

Model2 pengajaran ekspositori
  Menerang sesuatu konsep dgn ABM. Menerang langkah2 penyelesaian masalah berdasar kemahiran2 yg telah dipelajari.
Pengenalan & penerangan Isi pelajaran Murid2 mendengar penerangan

Murid2 mengingat & merekod isi penting
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 6

Implikasi model pengajaran ekspositori
1. Sesuai digunakan utk mengajar konsep & kemahiran sesuatu pelajaran dalam peringkat perkembangan. Ia kurang berkesan jika digunakan utk keseluruhan waktu mengajar. Tak sesuai utk aktiviti P & P sekolah rendah. 2. Guru dapat menjimatkan masa. 3. Paling berkesan utk menyampaikan kemahiran, konsep & prinsip matematik, sains & sebagainya.

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

7

Contoh utama model ekspositori
 Model resepsi Ausubel “ the presentation of teaching based on the learning materials which are logically & systematically arranged in its final form, would enable students to integrate them with their previous knowledge by means of their own initiative, so as to acquire new knowledge more effectively”

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

8

Model pengajaran pemerosesan maklumat
1. Teori Pemerosesan Maklumat R.M Gagne Persekitaran rangsangan Rakaman deria Pelaksanaan Penggerak tindak balas Stor ingatan jangka panjang Stor ingatan jangka pendek
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 9

Model pengajaran pemerosesan maklumat
Mengikut teori Gagne :  Rangsangan2 dari persekitaran luar diterima melalui deria2 manusia.  Maklumat ditafsirkan dalam stor ingatan – jangka pendek/panjang.  Pengalaman disimpam dalam stor ingatan panjang adalah penting utk dikaitkan dgn pengalaman baru – memudahkan pembelajaran baru berlaku.

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

10

Model pengajaran pemerosesan maklumat
Lapan jenis pembelajaran utk memperolehi maklumat (Gagne 1974):  Pembelajaran melalui isyarat.
 Paling asas. 2. Pembelajaran stimuli-tindak balas.  Menghubungkaitkan stimuli yg dirancang & dirangsangkan dgn tindak balas individu utk menghasilkan perubahan tingkahlakunya. 6. Pembelajaran melalui rantaian.  Merujuk kpd pelbagai hubungkait drp stimuli-tindak balas selepasnya demi berlakunya pembelajaran peringkat yg lebih tinggi.

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

11

Model pengajaran pemerosesan maklumat
1. Pembelajaran melalui perkaitan verbal (verbal association)  Merupakan bentuk asas pembelajaran bahasa. 5. Pembelajaran melaui pelbagai pembezaan (multiple discrimination)  Merujuk kpd pembelajaran utk memilih satu shj tindak balas terhadap pelbagai rangsangan. 5. Pembelajaran konsep  Merujuk kpd pembelajaran membentuk konsep dgn perwakilan simbol berdasarkan ciri2 yg sama.
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 12

Model pengajaran pemerosesan maklumat
1. Pembelajaran prinsip  Merujuk kpd pembelajaran perkaitan dua atau lebih konsep yg telah dipelajari. 3. Pembelajaran penyelesaian masalah  Merujuk kpd memikir cara penyelesaian masalah dgn menggunakan konsep & prinsip yg telah dipelajari.

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

13

Model Inkuiri sains
Model inkuiri Dewey : Mengenal pasti masalah Mencari maklumat rumusan Membuat hipotesis Menguji hipotesis Menilai & membuat rumusan
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 14

Model inkuiri sosial
Pembentukan masalah oleh guru Pembentukan hipotesis oleh murid Memberi definisi kpd hipotesis Perbincangan kesahan hipotesis Mencari sokongan utk hipotesis Membuat kesimpulan atau rumusan
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 15

Model Inkuiri Suchman
Langkah2 inkuiri Suchman:
Guru kemukakan masalah Guru terang proses inkuiri utk selesaikan masalah Pelajar dibimbing membuat hipotesis Pelajar kumpul data Uji hipotesis Membuat rumusan Guru & pelajar bersama berbincang/menganalisis
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 16

Model Projek
 Model ini adalah berlandaskan teori pembelajaran bhw hasil pembelajaran murid adalah lebih berkesan jika mrk menaruh minat & terlibat melaksanakan aktiviti pembelajaran dalam satu situasi sebenar tersebut.  Murid2 boleh belajar melalui aktiviti permainan, kerja praktik, kajian luar & lawatan.

04/16/09

copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR

17

Model Projek
Perkara yg diambil kira semasa memilih kerja projek II. Obejktif & aktiviti projek berdasarkan minat, pengetahuan & kemahiran murid. III. Penyediaan bahan2 & alat2 yg diperlukan. IV. Perancangan yg teliti – jadual pelaksanaan. V. Penentuan tugas – bimbingan guru/murid? VI. Penstoran/penggunaan hasil2 kerja murid. Pendekatan Pengajaran & Strategi pengajaran.ppt
04/16/09 copyright@h2o2t/pengajaran/IPTAR 18