Pengenalan

-

Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-

daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DISLEKSIA Program disleksia mengandungi pendekatan, kaedah dan

aktiviti berasaskan kepada gaya belajar setiap individu yang
bertujuan untuk menangani masalah yang dialami oleh muridmurid disleksia secara individu.

Beberapa definisi disleksia.
Definisi Pertama Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia Murid-murid disleksia ialah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. Definisi kedua World Federation of Neurology pada tahun 1986. a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. Disleksia ialah satu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjah konvensional, gagal menguasai kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan intelektual mereka. (terjemahan) Definisi ketiga National Institute of Neurological Disorders and Stroke Dyslexia is a brain-based type of learning disability that specifically impairs a person's ability to read. These individuals typically read at levels significantly lower than expected despite having normal intelligence. Although the disorder varies from person to person, common characteristics among people with dyslexia are difficulty with spelling, phonological processing (the manipulation of sounds), and/or rapid visual-verbal responding. In adults, dyslexia usually occurs after a brain injury or in the context of dementia. It can also be inherited in some families and so on, and recent studies have identified a number of genes that may predispose an individual to developing dyslexia. Definisi keempat Persatuan Disleksia Malaysia

Dyslexia is a reading difficulty in a child or adult who otherwise has good intelligence, strong motivation and adequate schooling……Dyslexia reflects a problem within the language system in the brain” (Shaywitz, 2003) Definisi kelima A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Developmental reading disorder, also called dyslexia, is a reading disability that occurs when the brain does not properly recognize and process certain symbols.

ciri-ciri murid disleksia
Kanak-kanak disleksia ini boleh dikenalpasti melalui pemerhatian terhadap tingkahlaku mereka. Diperingkat pra sekolah kanak-kanak tersebut mungkin : - Lambat bertutur - Mengalami kesukaran sebutan atau rima - Sukar menulis nama sendiri - Sukar mengenal bentuk atau warna - Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin : - Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan - Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas - Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira - Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : - Tidak dapat membezakan antara -> 15 dengan 51 -> “was” menjadi “saw” -> „b‟ dengan „d‟„ - Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut - Keliru dengan konsep masa seperti „semalam‟, „ hari ini‟ , „esok‟ - Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Masalah Fonologi Pengkodan fonologi merujuk kepada hubungan sistematik antara huruf dengan bunyi. Secara ringkasnya, kanak-kanak disleksia lazimnya mengalami kesukaran membezakan antara 'paku' dengan 'pasu'. Mereka juga tidak dapat 'mendengar' rima akhir yang sama antara perkataan. Umpamanya, apabila ditanya apakah perkataan yang bunyi akhirannya sama dalam "Jack and Jill went up the hill", mereka akan menjawab, "Jack" dan "Jill".

serta membuat kira-kira yang berkaitan dengan waktu. kanak-kanak disleksia juga menghadapi masalah menentukan waktu atau pun membaca jam. Ini bermakna penyelesaian satu masalah matematik yang mudah memerlukan jangka masa yang lama serta banyak tenaga dan usaha. . kanak-kanak disleksia juga cenderung menjadi kaku dan membisu apabila ditanyakan soalan.Ini juga bermakna mereka keliru dan sukar membezakan harga sesuatu barang dalam bahasa Inggeris. Keprihatinan dan pengetahuan para guru berkaitan masalah kanak-kanak disleksia sangat penting dalam usaha membantu mereka belajar. mereka mempunyai masalah dalam mencari semula perkataan. Apabila ditanya secara spontan. Masalah Penyusunan Bersiri Kajian menunjukkan kanak-kanak disleksia sukar menyusun sesuatu secara bersiri. Selain itu. sama ada fifty cents atau pun fifteen cents." sangat mencabar keupayaan mereka. kanak-kanak itu perlu diberi tempat duduk yang paling hadapan di dalam bilik darjah.. Contohnya. Ini bermaksud apabila mereka ditanyakan suatu soalan. Mereka juga sering didapati mengalami kesukaran mengingati nama rakan-rakan.. Masalah Mengingat Perkataan Secara umumnya. Masalah yang sama berlaku dalam operasi pembahagian. Kesukaran ini bukanlah disebabkan oleh masalah pendengaran. Walau bagaimanapun. Ini juga bermaksud mereka sukar mengingati fakta-fakta di sekolah apabila disoal oleh guru. guru dapat memerhatikan kanak-kanak itu secara berterusan bagi memastikan arahan dapat diikuti dengan jelas. malah anggota keluarga dan merujuk individu itu sebagai "kawan saya di sekolah" atau pun "budak lelaki itu". sebaliknya berkait dengan pemprosesan maklumat di dalam otak (Farrer. Dengan cara ini. soalan seperti "45 minit sebelum pukul 1. Kebanyakan mereka mempunyai IQ yang normal dan sebahagian daripada mereka mempunyai kecerdasan luar biasa. mereka terpaksa membaca sifir daripada awal sehingga sampai kepada nombor yang dikehendaki itu. seperti susunan bulan dalam setahun. Selain itu. mereka menghadapi masalah menghafal sifir atau pun mengingat susunannya. susunan hari dalam seminggu. 1996). Justeru. "Berapakah nilai 5x7?". kanak-kanak disleksia mempunyai kecerdasan yang normal. susunan huruf serta nombor.15 tengahari adalah . Umpamanya. mereka tidak dapat menjawab secara spontan. Seorang kanak-kanak disleksia mungkin dapat menghuraikan proses 'penyebaran' dalam subjek sains dengan panjang lebar tetapi mengalami kepayahan menyenaraikan contoh tumbuhan yang menggunakan angin sebagai mekanisma penyebaran.

Umpamanya. "Kamu naik ke tingkat atas. Kesemua proses ini akan mengumpul maklumat di stor ingatan jangka pendek bagi digunakan pada masa itu. seperti mengira jumlah harga barang atau pun menentukan baki. mereka didapati lebih berupaya menjawab dengan baik dalam soalan terbuka di mana mereka dapat berfikir dan menulis jawapan yang dikehendaki. . Lemah dalam pengamatan penglihatan atau visual. Akibatnya mereka sering dianggap sebagai degil atau pun tidak mendengar kata. Masalah Ingatan Jangka Pendek Ingatan jangka pendek atau pun ingatan bekerja merujuk kepada stor di mana maklumat yang sedang digunakan disimpan. panggil abang turun dan bawa turun buku matematik sekali. Masalah yang serupa juga timbul apabila kanak-kanak disleksia berhadapan dengan soalan aneka pilihan. potong di garisan tengah dan seterusnya". simpan stoking dalam laci. dalam subjek lukisan. Masalah Kesedaran Sintaks Kesedaran sintaks atau sensitiviti pada tatabahasa merujuk kepada kebolehan memahami sintaks suatu bahasa. Sehubungan itu. kanak-kanak disleksia tidak berupaya mengingat arahan-arahan panjang yang diberikan oleh guru. Kanak-kanak disleksia didapati menghadapi masalah memproses maklumat yang baru masuk dan pada masa yang sama mengambil maklumat dari stor ingatan jangka panjang. Ini menyebabkan kanak-kanak itu disangka tidak memberikan perhatian. Dalam erti kata lain. lazimnya kanakkanak disleksia teus hilang punca. dan ini menimbulkan masalah kepada kanak-kanak itu. kanak-kanak itu perlu 'memegang' satu soalan dan empat pilihan jawapan dalam stor ingatan bekerjanya." kanak-kanak disleksia pastinya tertinggal atau pun terlupa sesuatu.Sebahagian kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan pengiraan yang melibatkan wang. Masalah ini wujud pada kanak-kanak disleksia di mana mereka sukar memahami peraturan berkaitan sintaks dalam bahasa. apabila kanak-kanak itu disuruh. "Lipat dua kad manila itu. Apabila arahan itu melibatkan lima langkah atau pun lebih. PUNCA-PUNCA MURID LEMAH DALAM EJAAN 1. Di rumah umpamanya. Bagi memilih jawapan yang tepat. terdapat arahan seperti. di mana frasa "black cat" dalam bahasa Inggeris disebut sebagai "kucing hitam" dalam bahasa Malaysia. Umpamanya bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia mempunyai peraturan sintaks berbeza. Kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan bahasa keduanya apabila peraturan sintaksnya berbeza daripada bahasa pertama.

Contohnya. huruf "p" dan "q". Manakala murid yang lemah dalam ejaan amat memerlukan latihan dan aktiviti untuk menguatkan ingatan visual. Contoh: Sukar membezakan bunyi huruf vokal dan huruf konsonan. . 4. Bagi murid disleksia. Murid menghadapi masalah untuk mengingati bunyi dan suku kata. Simbol-simbol perkataan yang bercetak sukar diterjemahkan. Murid juga tidak dapat mengaitkan bunyi huruf dengan huruf yang dilihat disebabkan kurang pendengaran. Masalah memori auditori dan visual. Lemah dari segi Analisis pendengaran. Murid sukar mengingat bunyi abjad. Murid melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan secara terbalik. Murid tidak dapat mengecam bentuk huruf dan perkataan. Jika pengamatan penglihatan murid menghadapi masalah. masalah yang dihadapi dalam mengecam bentuk huruf dan konfigurasi perkataan sangat ketara. Murid yang menguasai kemahiran ejaan dengan baik akan menyimpan perkataan dalam memori dan mengingat kembali perkataan tersebut tanpa memerlukan petunjuk visual. Terdapat beberapa huruf yang kelihatan seakan-akan sama walaupun bunyinya adalah berbeza. Contoh: Makan dibaca sebagai nakaM 2. 5. murid akan keliru dan akan menyebabkan kemahiran membaca murid semakin lemah dan teruk. jika murid membaca secara songsang dari belakang ke depan. Contoh: Keliru membezakan huruf "b" dan "d". Sebutan huruf yang salah. Mereka sering memerlukan arahan yang jelas dan mudah bagi membantu mereka mengenal pasti bunyi sesuatu perkataan dan membina kemahiran fonologi. Pengamatan visual pula berkait dengan keupayaan deria penglihatan untuk menerima rangsangan dan seterusnya menghantar maklumat tersebut ke otak untuk ditafsirkan. Tidak dapat mengingati dan membayangkan bentuk sebenar sesuatu huruf atau perkataan. 3. Kekeliruan inilah yang menyebabkan murid sangat lemah dalam kemahiran mengeja. maka perkataan atau huruf-huruf yang dilihat murid akan mengalami kesalahan dan kesilapan. bunyi suku kata perkataan dan juga sukar menyusun atau menggabungkan suku kata bagi membunyikan perkataan.Pengamatan bermaksud hasil tindakbalas keseluruhan sistem deria setelah menerima rangsangan daripada sumber lain.

52%. Sample. This study adapts The Dyslexia Early Screening Test (DEST) instrument and a set of Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) which is modified as a check list to examine mathematical proficiency. kemahiran motor halus dan deria persepsi. Masalah kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan tulisan pula menyumbang sebanyak 23. The results of this study indicate the needs of early intervention . Seramai 17 sampel murid prasekolah IPDA terlibat dalam kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan masalah ingatan merupakan masalah utama dalam kalangan sampel dengan purata sebanyak 26. acquired memories problems is a major problem in the sample with the percentage of 26. membilang nombor dan menentukan nilai nombor tidak menunjukkan masalah yang ketara dari segi penguasaan.my suraya@ipda.78%. "perang" ( peperangan) disebut "perang" (warna). bacaan dan tulisan). reading and writing). recall the memory.edu. Bai azmiab@ipda. The data was analyzed using descriptive study of percentage. Study shows. as 17 preschool pupils of IPDA is involved in this study. counting and specify the value for number does not indicate a problem in terms of the mastery. murid menghadapi masalah dalam sebutan huruf "e" pepet dan "e" taling. knowledge. Data kajian dianalisis secara deskriptif menggunakan peratusan. memori. Aspek kemahiran matematik yang berkaitan dengan nombor. Selain itu. pengetahuan.52%.edu. Kajian ini mengadaptasi instrument The Dyslexia Early Screening Test (DEST) dan set Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) yang diubahsuai sebagai senarai semak untuk mengkaji kemahiran matematik. fine motor skills and sensory perception. Contoh: "Makan" disebut "make". PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH Azmi bin Abu Bakar. Suraya bt.Murid menyebut nama huruf dalam 'telo' bahasa ibunda atau 'loghat' daerah.78%. language proficiency (oral. Abstract This research meant to identify the characteristics of dyslexia in the preschool pupils at IPG Kampus Darulaman (IPDA). Hasil kajian menunjukkan perlunya dan pentingnya pengesanan dan intervensi awal simptom disleksia di peringkat prasekolah. kemahiran bahasa (lisan. Mathematical proficiency aspects related to the number. Pendedahan kepada guru mengenai simptom disleksia dan perancangan cara menangani kesukaran yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia melalui aktiviti yang bersesuaian hendaklah dilaksanakan supaya masalah penguasaan kemahiran 3M ini tidak berlarutan apabila kanak-kanak memulakan persekolahan.my Abstrak Kajian ini bertujuan mengenalpasti ciri-ciri disleksia yang terdapat dalam kalangan murid prasekolah IPG Kampus Darulaman (IPDA). While the issue of combine spoken and written skills contributes as much as 23.

1. Mereka mengalami masalah dalam mengenal huruf iaitu semasa membaca. . Kanak-Kanak ini juga sememangnya memberi tekanan emosi kepada guru dan ini mencabar dari segi tingkah laku mereka . Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut : Kebolehan Kognitif Tingkahlaku Sosial / Perkembangan Sosial Penguasaaan Bahasa Lisan dan Pertuturan Penguasaan Membaca Kemahiran Perkembangan(Developmental Skills) Kemahiran Matematik Daya Penglihatan Darjah Kebolehan Pendengaran Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran memerlukan metodologi pengajaran yang menggalakkan mereka berinteraksi dan bergantung kepada keupayaan guru bagi mengenalpasti cara murid itu bertingkah laku. ii. Teacher’s exposure to the dyslexic symptom and designing ways to handle the difficulties through appropriate activities should carried out so that the issue can be minimize when a child begins school. 1. Mereka memerlukan bantuan khusus atau program khusus yang sesuai dengan tahap masalah membaca yang mereka hadapi. vi. viii.in early stage of dyslexia symptom primarily in preschool ratings is important to alleviate the problems. v. apabila telah memasuki alam prasekolah.1 Pendahuluan i.1. mampu untuk membezakan bunyi-bunyian yang mudah seperti perbezaan bunyi loceng atau tepukan tangan serta apa jua perkara yang mampu dilakukan sebagai seorang kanak-kanak pra sekolah. jika seorang kanak-kanak itu tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut.1 Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pelajaran mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. mampu mengikut arahan-arahan tertentu. 1. tetapi juga terdapat dalam kalangan golongan dewasa. Jumlah murid yang mengalami masalah ini di Malaysia masih belum diketahui. iv. kemungkinan kanak-kanak tersebut menghidap disleksia. mereka sudah mampu untuk membaca suku kata yang mudah. 1. Guru yang mengajar kanak-kanak ini perlu menggunakan pelbagai strategi yang efektif. Namun.2 Latar Belakang Murid disleksia merupakan sebahagian dari kategori murid bermasalah pembelajaran. PENGENALAN Kebiasaan seorang kanak-kanak yang normal yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun. vii. Murid disleksia ini tidak hanya terdapat dalam kalangan kanak-kanak. iii.

terdapat juga masalah sampingan yang lain turut menyumbang kepada kesukaran dalam pembelajaran seseorang individu. Sistem pendidikan murid disleksia. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan untuk menyelidik tahap kebolehpercayaan pelajar prasekolah IPDA. Mereka juga mempunyai keupayaan intelek yang normal dan telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi. Masalah sampingan ini selalunya bertindihan antara satu sama lain dan sukar untuk dikesan. Murid disleksia memerlukan program khas yang boleh menilai kebolehannya supaya mereka dapat menerima pelajaran yang diajar sesuai dengan tahap penerimaan mereka. Discalculia (Dyscalulia) yang melibatkan kesukaran dalam pengajaran matematik dan masalah bahasa yang yang melibatkan kesukaran mendengar dan bertutur. disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca. Selain masalah membaca dan mengeja. 2. Masalah ini kebiasannya berkait rapat dengan gangguan urat saraf. mengeja dan mengira. Kanak-kanak disleksia pada umumnya adalah kanak-kanak normal tetapi mempunyai masalah yang berpunca dari kecelaruan pada bahagian otaknya. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan antara bunyibunyi huruf. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia dan kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah disleksia berbanding perempuan. Oleh itu. Rancangan Pendidikan Individu. Maklumat mengenai tahap kebolehpercayaan pelajar-pelajar prasekolah ini dianggap penting bagi mengetahui sejauh manakah kebolehan mereka dalam proses pembelajaran. Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca. ii. program pendidikan. Antaranya ialah Disgrafia (Dysgraphia) yang melibatkan kesukaran menulis . iii. kajian ini akan menjelaskan mengenai pendidikan murid disleksia berkaitan dengan hal-hal seperti berikut : Pola program pendidikan murid disleksia dengan menggunakan program murid normal. Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pula. memahami. Di samping itu. Menurut Mercer (1991). Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh. menulis.i. menulis dan mengeja. Hal ini kerana mereka tidak mampu menyamai tingkat penguasaan sebagaimana murid normal. Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi.murid disleksia menggunakan program murid normal yang telah diubahsuaikan dan program pendidikan yang khusus untuk murid disleksia. menulis dan mengira yang agak serius. disleksia adalah masalah murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca.0 Pernyataan Masalah Disleksia bukanlah suatu konsep yang mudah untuk dijelaskan di mana kebanyakkan penyelidik bersetuju bahwa disleksia bolehlah diterangkan sebagai keadaan seseorang yang mengalami masalah membaca. kita juga boleh mengenal pasti strategi-strategi pengajaran yang lebih efektif dalam usaha untuk memperbaiki prestasi akademik di kalangan pelajar-pelajar ini. .

Mereka juga mengalami kesukaran memahami. Mengenalpasti ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA. Jika tidak dikenalpasti dan dibantu di peringkat awal boleh menyebabkan gangguan emosi (kemurungan). Pemilihan kumpulan sampel adalah secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan umur. huruf “b” menjadi “d”. temubual dan pemerhatian. mengingati dan mengikuti arahan yang diberikan. senarai semak. Masalah yang berkaitan dengan murid disleksia ini berkaitan dengan kesilapan semasa membaca huruf. mengeja serta dapat membaca dengan baik. Kajian ini mempunyai batasan-batasan seperti berikut : Kajian ini terhad kepada hubungan antara kumpulan pelajar yang mengalami simptom disleksia secara rawak. perkataan atau nombor (bacaan terbalik). sukar mengenal bentuk bentuk atau warna dan sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya. masalah tingkah laku (melawan.4 Batasan Kajian Kajian ini hanya dijalankan di prasekolah IPDA. hasil kajian ini dapat membantu kanak-kanak prasekolah ini mempertingkatkan lagi potensi pembelajaran mereka dengan menggunakan pendekatan pelbagai deria seperti deria sentuhan dan deria pendengaran melalui ritma atau bunyi perkataan dan huruf.   2.perkataan “was” menjadi “saw”. sukar menulis nama sendiri.5 Takrif Istilah Bagi menjelaskan lagi kajian yang dijalankan ini. kecelaruan tingkah laku) dan rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah). 2. Selain itu. mengalami kesukaran sebutan atau rima.1 Objektif Kajian i. 2. Adakah terdapat ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA? 2. tidak dapat membezakan nombor 15 dengan 51 . 2. pengkaji akan mentakrifkan istilah-istilah yang akan digunakan : .Antara ciri-ciri disleksia yang dapat dikenalpasti di peringkat pra sekolah berkemungkinannya adalah lambat bertutur.3 Kepentingan kajian Kajian ini diharapkan dapat membantu guru prasekolah dalam mengenalpasti murid bermasalah disleksia dan mengetahui tentang kepentingan mengenali simptom-simptom disleksia dengan lebih jelas dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. Di samping itu.2 Soalan Kajian i. Segala maklumat dan data yang diperolehi dari kajian adalah dari sumber soal selidik. hasil kajian ini juga dapat membantu guru-guru untuk mengkaji dan mengatasi kelemahan serta kesilapan yang dilakukan oleh pelajar semasa menulis .

2. Jenis pendekatan pendidikan bagi murid disleksia tersebut hendaklah bersesuaian dengan perlaksanaanya kerana banyak bergantung pada keadaan dan keperluan murid disleksia.5.5. Oleh itu.5. Berikut adalah sistem pendekatan pendidikan yang diterapkan . Jadi pengembangan potensi murid disleksia yang menggunakan program pendidikan murid normal tidak boleh diabaikan dengan pendidikan secara khusus. Pengguanan kurikulum pendidikan bersama antara murid disleksia dan murid normal tidak menjadi masalah bagi mengembangkan potensi murid disleksia. 2. maka halangan yang dihadapi pendidikan murid disleksia perlu ditiadakan. . 2. 2.1 Simptom Tanda-tanda yang dialami oleh seseorang individu yang tidak diketahui dan perlu mendapat pengesahan dari pakar perubatan.6 Pola Program Pendidikan Murid Disleksia Bagi memenuhi keperluan pendidikan murid disleksia maka beberapa bentuk program alternatif dibentuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia dengan menggunakan kurikulum sekolah murid normal.7 Menggunakan kurikulum sekolah biasa/normal.3 Prasekolah Murid yang berumur antara 5 . dapat dikatakan bahawa kurikulum pendidikan yang diperuntukkan bagi murid disleksia ini fleksibel dan memiliki alternatif yang pelbagai dan sesuai dengan keperluan mereka. 2.6 hingga tahun. 2. menggunakan kurikulum sekolah murid normal yang telah disesuaikan dan menggunakan kurikulum khusus. Penggunaan kurikulum pendidikan bersama tersebut mempunyai beberapa masalah iaitu guru tidak terlatih secara khusus serta tidak mampu menghadapi murid disleksia.. asalkan mereka mendapat perhatian khas sesuai dengan keperluan mereka.2 Disleksia Ketidakupayaan yang teruk dalam membaca. guru pembimbing dan kelas biasa. Berdasarkan penjelasan ini. Misalnya melalui lawatan guru ke kelas-kelas khas . Pengurusan pendidikan yang menyediakan program yang pelbagai memerlukan dana yang banyak untuk persiapan dan perlaksanaannya. sumber kewangan dan guru sebagai pelaksana program itu. dan murid disleksia yang lambat menyesuaikan diri akan cepat merasa putus asa dan tertinggal dalam pelajarannya. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan di antara bunyi-bunyi dan huruf-huruf. dipilih secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan bangsa.8 Sistem Pendekatan Pendidikan Murid Disleksia Pengurusan pendidikan murid disleksia dapat dilakukan dengan pelbagai pendekatan.

2. Mereka memerlukan layanan khusus dan tempat belajar yang selesa. Pendekatan ini lebih baik kerana murid disleksia boleh berinteraksi dengan murid normal dan tidak terbatas sesama mereka sahaja.2. Sistem ini juga membolehkan mereka ini belajar bersama-sama murid normal bagi mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai contoh.10 Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah kajian tinjauan dalam mengenalpasti kanakkanak atau pelajar yang mempunyai ciri-ciri disleksia.8.9 Teori/Model Kajian Kanak-kanak khas dan bermasalah pembelajaran yang mereka hadapi untuk membaca. .menulis dan mengira dalam apa jua bahasa dianggap sebagai satu aktiviti manusia yang sangat kompleks. Di Malaysia program ini telah diterapkan. menulis dan mengira sebagai bahagian penting kemahiran pembelajaran agar dapat berjaya dalam bidang akademik.8. Dalam kajian ini telah melaksanakan pemerhatian secara langsung ke atas sampel-sampel kajian dengan meliputi pemerhatian kemahiran.menulis dan mengira berterusan ditemui oleh guru-guru khas.8. pembelajaran mata pelajaran tersebut merupakan tugasan yang sukar bagi kebanyakan kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. 2.2 Ruang Sumber Ruang sumber merujuk kepada pendekatan pendidikan murid disleksia di mana perlaksanaan program pendidikannya bersama pendidikan murid normal menggunakan ruang khusus sebagai tempat perunding. Namun begitu penekanannya amat lemah sekali dan inilah satu cabaran bagi pakar pendidikan khas di Malaysia. Oleh sebab membaca.3 Kelas Biasa Kelas biasa merujuk pada pendekatan murid disleksia dan perlaksanaannya seiring dengan pentadbiran pendidikan kanak-kanak normal dengan menggunakan khidmat guru pembimbing yang khusus. Di samping itu kurikulum yang digunakan untuk murid disleksia ini umumnya kurikulum sekolah biasa yang diubah bagi membolehkan murid disleksia ini mengikutinya dan sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka. Belajar membaca.kanak-kanak perlu mengembangkan kebolehan membaca. 2. 2. Tidak boleh dinafikan bahawa .1 Kelas Khas Kelas Khas merujuk kepada sistem pentadbiran dan pelaksanaan pendidikan murid disleksia bersama dengan murid normal. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui instrument kajian yang menghasilkan dapatan dalam bentuk numerik yang akan dihuraikan melalui penulisan deskriptif. pengetahuan dan tahap keupayaan mental dan fizikal bagi memperolehi dapatan kajian yang lebih tepat. menulis dan mengira merupakan aktiviti yang kompleks.

Data-data dari rekod subujian akan dianalisis untuk pengiraan indeks. Dapatan data adalah seperti jadual di bawah. 3. Kaedah senarai semak bertujuan untuk mendapatkan butiran kelemahan murid jika tahap pencapaian murid ketinggalan sebanyak dua tahun di belakang pencapaian rakan sebaya (Hammond. Sukar mengingati perkataan yang bari dibaca. Senarai semak-senarai semak ini mengandungi beberapa subtopik yang memberi fokus kepada simptom-simpton yang berkaitan dengan disleksia dalam kalangan kanak-kanak. masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. perbincangan. masalah tumpuan.52 23. Data yang telah diklasifikasikan indeksnya akan dirumuskan dalam borang keputusan ujian yang akan menunjukkan kadar pencapaian setiap ujian dengan jelas melalui paparan graf yang mudah untuk diinterpretasikan bagi pencapaian setiap individu untuk tujuan tindakan perancangan pengajaran dan pembelajaran.Dalam proses mengenalpasti kanak-kanak bersimptom disleksia.1 Dapatan Kajian Data yang diperolehi adalah berdasarkan senarai semak yang dijalankan melalui pemerhatian.0 Analisis Data Penganalisaan data dilakukan dengan penjumlahan keputusan subujian secara manual mengikut borang-borang tersedia dalam pakej ujian. ejaan. Senarai Semak Lambat Kematangan dan Senarai Semak Ujian Diagnostik (Menulis). Masalah mempelajari sesuatu yang melibatkan Bilangan tidak menguasai 4 4 4 2 Peratus (%) 23. 3. 1990). Bagi kaedah ujian seperti Ujian Kecerdasan (IQ). literasi. Diantaranya ialah masalah ingatan. Senarai semak berkaitan ialah Senarai Semak Disleksia. terdapat dua kaedah yang boleh dicadangkan (KPM 2001) iaitu secara ujian dan secara senarai semak.76 . Statistik deskriptif akan digunakan bagi menerangkan kadar bilangan kanak-kanak yang didapati mempunyai simptom disleksia dalam frekuensi peratusan.52 11. penglibatan.2 Senarai Semak Disleksia Melalui Senarai Semak Disleksia terdapat beberapa subtopik yang diperhatikan untuk menentukan ciri-ciri disleksia kanak-kanak. matematik dan kecerdasan. Penganalisaan data juga dibuat menggunakan kaedah peratusan.1 Masalah ingatan Kemahiran 1 2 3 4 Sukar mengingati arahan Masalah mempelajari kemahiran bahasa yang asas seperti abjad dan bunyi. dan masalah visual motor. 3.L & Hughes. urutan dan yang berkaitan.P. Borang Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah. masalah pertuturan dan fonologikal. Ujian Bacaan dan Ujian Saringan ianya mengandungi soalan-soalan pendek berkaitan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid dan Ujian Komprehensif yang mengandungi aktiviti bacaan.2. temubual dan pemerhatian hasil kerja kanakkanak. lukisan. 3.52 23.

3. Keliru dengan urutan huruf dan digit seperti 13 dan 31.76 11.52 23.52 dan huruf.76 11.76 11.2 Masalah pertuturan dan fonologikal Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Susah mendapat perkataan yang sesuai semasa bercakap.2.76 11.76 17.52 Beberapa item penguasaan kemahiran dirujuk terhadap kanak-kanak berdasarkan jadual di atas. Kesalahan ejaan yang sama dan berulangan.3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. Lewat menguasai kemahiran bertutur. Menyalin dengan tidak tepat. Masalah mempelajari fonik. terdapat 2 orang kanak-kanak yang tidak menguasai semua kemahiran yang diuji. Sukar mengingati ejaan sesuatu perkataan untuk tempoh lama.64 58. Masalah mengenal pasti dan membaca perkataan yang bermula dengan sukukata yang hampir sama.5 6 7 8 9 urutan. Secara keseluruhannya sebanyak 24. Masalah menyebut perkataan yang panjang Masalah menyebut perkatan bergabung. Jumlah ini mewakili 11. Masalah ketara yang dapat dilihat ialah penguasaan dalam kemahiran membilang menggunakan jari di mana 10 orang kanak-kanak iaitu 58.76 11.82 23. Masalah mengenal pasti dan membaca „rhymes‟.76 11. Masalah struktur bahasa dalam penulisan Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11. Masalah matematik mengira dengan jari.82% tidak menguasai kemahiran tersebut.76% dari jumlah keseluruhan kanakkanak yang dikaji.17% dari kanakkanak pra sekolah mengalami masalah ingatan.76 11. 3. Jadual 1 Masalah Ingatan 2 3 10 4 4 11. 1 .2. Bilangan Kemahiran tidak Peratus (%) menguasai Lambat untuk mendapat perkaitan antara bunyi 4 23. secara keseluruhannya.76 Jadual 2 Masalah pertuturan dan fonologikal Melalui pemerhatian penguasaan pertuturan dan fonologikal.

52 3 4 5 6 4 4 4 4 23. Purata seramai 4 orang kanak-kanak didapati tidak menguasai keseluruhan kemahiran yang diperhatikan. Jadual 4 Masalah tumpuan Bilangan tidak menguasai 1 2 0 1 1 1 4 4 Peratus (%) 5.2.52 23. Organisasi diri yang lemah. Pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis menunjukan secara keseluruhannya terdapat sebilangan 23. Didiagnostic bermasalah ADHD.2.88 11.52% kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran ini.76 0 5.52 Jadual 3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis.52 23.88 5. Tidak boleh duduk diam.selalu merengek. Sukar menyampaikan ideanya secara bertulis Terlangkau atau terlebih perkataan dalam penulisannya .52 23. selalu lupa di mana letaknya sesuatu. 3. 4 23.5 Masalah visual motor Kemahiran Bilangan tidak Peratus (%) .2 Mampu mengeja sesuatu perkataan secara lisan tetapi tidak dapat menuliskan perkataan tersebut.Kebanyakan kanak-kanak ini hanya dapat memberi tumpuan singkat sepanjang proses atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.52 Sebanyak lapan item diperhatikan dalam penguasaan tumpuan.97% kanak-kanak tidak menguasai atau kurang memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Melakukan banyak kesilapan yang cuai. 3. Senang tertarik kepada ransangan lain. Melalui pemerhatian yang dijalankan terdapat sebilangan 10. Hanya boleh bertumpu pada pembacaan untuk jangka masa yang pendek. Bertindak mengikut gerak hati.88 5.88 23.52 23. Membaca perkataan yang tidak ada pada buku Pembacaan yang kurang kelancaran dan kelajuan yang tidak sesuai. membuta tuli (impulsive). Sukar menyampaikan idea secara bertulis.4 Masalah tumpuan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Selalu berkhayal atau berangan dalam kelas.selalu bergerak tanpa berfikir dan menjerit dalam kelas.

comot dan gaya menulis yang tidak sesuai.76 11. Hilang baris semasa membaca.99% kanak-kanak prasekolah tidak menguasai kemahiran ini. Koordinasi fizikal yang lemah dan pergerakan yang kekok. Hasil kerja yang lemah.52 23. Lambat menghabiskan kerja sekolah.76 11. Gagal untuk memahami apa yang dibaca.52 23. Tertinggal perkataan bila membaca atau menambahkan perkataan.76 11.76 11.76 11. Postur yang tidak betul dan tidak stabil semasa bekerja di meja atau duduk di lantai. Lemah dalam kefahaman.76 3.52 23.52 23. Sebutan yang tidak betul.menguasai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lambat menguasai kemahiran menulis berbanding kanak-kanak lain. Tangan mudah menjadi letih.contohnya “b” dan “d”. Bacaan dengan tiada perasaan.76 11. Jadual 5 Masalah visual motor Pemerhatian penguasaan kemahiran visual motor menunjukkan 19. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11. Keseluruhannya terdapat seramai 4 orang kanak-kanak yang menunjukkan kurang penguasaan visual motor melalui pemerhatian hasil kerja. Tidak suka bermain “puzzle” dan melukis semasa peringkat awal kanak-kanak.52 23.52 11.3.76 11. Keliru dengan huruf kecil dan huruf besar. Menulis huruf dan nombor secara terbalik.1 Masalah Bacaan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Bacaan yang lemah.76 11.52 23. 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 23. koordinasi dan postur fizikal yang ditunjukkan. Tidak tahu intonasi yang betul. tidak kemas.76 11. Gagal untuk mengenali perkataan biasa.3 Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah (Bahasa) 3.76 Jadual 6 Masalah Bacaan .

3. Bilangan ini membawa kepada 11. Sifir 2 hingga 10 Bilangan tidak menguasai 2 2 Peratus (%) 11. Tulisan tidak mengikut garisan. Huruf besar/kecil permulaan ayat. Cara memegang pensil yang tidak betul. p/q.58% kanak-kanak menguasai kemahiran dengan baik. Tidak ada tanda bacaan. bulan.76 3 2 11. Mengeja perkataan dengan pelbagai cara.76 . Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 0 Peratus (%) 11. Kerja tulis lemah banding dengan lisan.76 4 2 11. Sebanyak 8 item kemahiran yang diperhatikan dalam kemahiran ini. 3.52 23.3 Masalah nombor Kemahiran 1 2 Keliru dengan nombor.76 23.76 11. p/g. Ini menunjukkan sebilangan 16. Susah dalam mengingati perkara yang berturutan seperti hari.2 Masalah tulisan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lambat menyalin Penat bila banyak menulis.76 23. abc dan sebagainya.76 11.76% dari jumlah keseluruhan mereka. Keliru dengan symbol + atau -. Kesilapan ejaan yang banyak dalam rencana. nama am/khas.3.52 0 Jadual 7 Masalah tulisan Kemahiran menulis pula menunjukkan pencapaian 83.76 11. Tulisan kotor ( potong sana-sini) Keliru dengan huruf seakan-akan b/d .52 11.76 11.76 11.42% kanakkanak kurang menguasai kemahiran ini berdasarkan 11 item yang diperhatikan.52 23.3. tahun.Pemerhatian berkaitan kemahiran bacaan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak tidak menguasai kemahiran bacaan dengan baik.

52 23.4 Masalah mengenal masa Kemahiran 1 2 3 4 5 Susah dalam memberitahu masa.52 23. Susah untuk mengingati tarikh lahir dan tarikh penting. Bilangan ini merupakan 23. Organisasi dan pengurusan diri yang lemah.4. Tidak pandai mengawal masa.1 Masalah Main dan Rekreasi Kemahiran 1 2 Lebih suka bermain dengan kanak-kanak yang lebih muda Lebih suka bermain mainan aktiviti yang biasanya diminati oleh kanak-kanak yang lebih muda Masih menikmati rancangan TV yang diminati semasa peringkat yang sangat kecil Gurauan yang mirip kepada kanak-kanak yang lebih kecil Bilangan tidak menguasai 1 1 Peratus (%) 5. Graf di bawah menunjukkan keseluruhan data berkaitan pemerhatian simptom disleksia kanak-kanak prasekolah.52 23. Penguasaan kemahiran berkaitan masa menunjukkan seramai 4 orang murid masih belum menguasainya dengan baik.52% dari jumlah semua kanak-kanak yang diperhatikan.88 .3.Jadual 8 Masalah nombor Penguasaan kemahiran nombor menunjukkan hanya 2 orang kanak-kanak tidak menguasai dengan baik.52 Jadual 9 Masalah mengenal masa Sebanyak 5 item yang berkaitan dengan kemahiran mengenal masa digunakan dalam senarai semak ini. 3.88 3 4 1 1 5.88 5. Bilangan tidak menguasai 4 4 4 4 4 Peratus (%) 23. Rajah 2 Graf pemerhatian Disleksia kanak-kanak prasekolah(bahasa) 3.76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji.52 23.88 5.4 Senarai Semak Lambat Kematangan 3. Konsep yang lemah. Secara keseluruhan bilangan ini menunjukkan nilai 11.

88 5. Terdapat 5 subtopik yang diperhatikan dalam kajian yang berkaitan aspek kematangan ini. Jadual 10 Masalah Main dan Rekreasi 1 5.2 Masalah Ketidakmatangan Sosial Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Takut dan tidak mengambil inisiatif berkenalan dengan rakan baru yang sebaya.88 Pemerhatian seterusnya yang dijalankan adalah berkaitan senarai semak lambat kematangan.88 Jadual 11 Masalah Ketidakmatangan Sosial Pemerhatian berkaitan kematangan sosial menunjukkan hanya seorang kanak-kanak prasekolah sahaja yang belum mengusai item-item yang diperhatikan berbanding rakan-rakan yang lain. Senang mempercayai orang lain dan lebih menyenangi dipimpin.88 5. Bercakap dan bertingkah laku yang tidak sesuai untuk peringkat umurnya.88% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji. Tidak pandai mengawal tingkah laku sendiri. Sering menangis apabila berhadapan dengan masalah.5 6 Berada pada peringkat main khayalan dan imaginative (main peranan) untuk masa yang panjang berbanding kanak-kanak lain Takut pada cerita serta wayang gambar yang seram berbanding dengan kanak-kanak sebaya.88 5.4. 3. Oleh itu bilangan ini hanya mewakili 5. Bilangan tidak menguasai 1 1 1 1 1 1 1 1 Peratus (%) 5.88 5.88 5.88 1 5.88 5. Jumlah ini mewakili sebanyak 5.4.3 Masalah Tumpuan Lemah Kemahiran Bilangan Peratus (%) . 3. Meminta bantuan orang dewasa untuk menyelesaikan masalah kecil dengan kawan lain. Dalam pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran berinteraksi sosial iaitu bermain dan rekreasi. Tidak dapat memulakan sesuatu permainan dengan rakan sebaya. Tidak menyertai rakan sebaya kecuali dijemput atau diberi galakan. hanya seorang murid sahaja yang kurang menguasai item-item yang diperhatikan.88% dari keseluruhan kanak-kanak yang dikaji.88 5.

Tidak meminta bantuan apabila diperlukan.76 Jadual 13 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kematangan akademik merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam kajian ini. Terdapat lima item yang diperhatikan berkaitan kematangan akademik. Jadual 12 Masalah Tumpuan Lemah Pemerhatian berkaitan masalah tumpuan hanya melibatkan tiga item.4.76 11. Hasil pemerhatian mendapati hanya 2 orang kanak-kanak prasekolah sahaja yang kurang memberi tumpuan sepenuhnya dalam aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran.4 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kemahiran Tidak dapat setanding dengan kanak-kanak lain dalam bahasa. Kadang-kadang menggunakan bahasa seperti kanak-kanak kecil( “wee wee”).76 11. 3.5 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran 1 2 3 4 Pertuturan yang tidak matang.tidak menguasai 1 2 3 Tumpuan yang lemah berbanding kanak-kanak dalam kumpulan umur yang sama.76%. Dapatan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak prasekolah yang masih lagi kurang menguasai tahap yang sepatutnya dikuasai di peringkat prasekolah dengan peratusan sebanyak 11. Tidak dapat standing dengan kanak-kanak lain dalam matematik. Bilangan ini mewakili 11.76 11. 2 2 2 11. sperti kemahiran membaca.76 11. selalu bergerak.76 11. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 Peratus (%) 11.4.76 11. tulisan yang tidak matang. lebih suka bermain.76 11. Kosa kata dan pengetahuan am tidak mencukupi berbanding kanak-kanak sebaya. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 Peratus (%) 1 2 3 4 5 11. Sukar duduk diam.76 3.76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak yang diperhatikan.76 11. Hasil kerja. Sukar member komitmen kepada kerja yang tertentu. Bercakap pada peringkat umur yang lebih lewat. Tidak boleh belajar atas inisiatif sendiri. mengeja dan menulis.76 11.76 .

(menamakan) Bilangan tidak menguasai 0 1 Peratus (%) 0 5.5.. 2 11. 7……….5. 3. 6. murid sebut 0 – 5. 1.2 Masalah Membilang Objek 1-10 Kemahiran Bilang tertib menaik dan menurun.76 Bilangan tidak menguasai 0 Peratus (%) 1 0 3 Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangga. 4.. Membilang objek satu-satu 1 – 10. 8. mendapati terdapat 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran ini berbanding rakan-rakan mereka yang lain.5 Senarai Semak Matematik 3. Penekanan diberikan kepada langkauan genap dan ganjil seperti : 2 2. 0 0 Jadual 16 Masalah Membilang Objek 1-10 Dalam kemahiran membilang...76%. 3. 3. Diantaranya ialah menamakan nombor. Jumlah peratusan yang masih tidak menguasainya ialah 11. hanya 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran membilang secara gandaan dua-dua atau tiga-tiga. 5. Pemerhatian yang dibuat berkaitan kemahiran ini menunjukkan hanya seorang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan peratusan sebanyak 5.5.Jadual 14 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran penguasaan berbahasa yang diperhatikan.88%.88 Jadual 15 Masalah Menamakan Nombor Dalam kemahiran matematik terdapat beberapa aspek yang diperhatikan. Dua lagi item yang dinilai dalam aspek ini menunjukkan penguasaan 100% kanak-kanak prasekolah.1 Masalah Menamakan Nombor Kemahiran 1 2 Mengenal angka 0-5 (menyebut) Menayangkan kad imbasan secara rawak. 3.3 Masalah Rangkaian Nombor .

76 11. Kesemua kanak-kanak ini mampu bertutur dengan baik dan lancar. Dapatan menunjukkan seramai 2 orang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan baik.Kemahiran 1 2 3 Melengkapkan rangkaian nombor (1. mereka juga didapati sukar untuk mengingati tarikh serta sukar untuk memberitahu waktu dalam jam.76 11. Di antaranya ialah . keupayaan ingatan dan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bertulis merupakan masalah utama yang di hadapi oleh kanak-kanak prasekolah tersebut. Pemerhatian mengenai kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis mendapati seramai 4 orang kanak-kanak tidak menguasai kesemua enam item yang diperhatikan. Secara umumnya. 4. kanak-kanak ini juga didapati mengalami kesukaran. terdapat seramai 4 orang kanak-kanak keseluruhannya yang masih tidak dapat menguruskan masa atau menguasai kemahiran berkaitan masa dengan baik. Senarai semak ketiga yang diperhatikan ialah senarai semak mengenai kematangan kanak-kanak. pemerhatian disleksia kanak-kanak prasekolah (bahasa).1 Perbincangan hasil kajian Pengesanan awal risiko disleksia ini mengandungi 4 ujian utama yang menguji pelbagai kemahiran. Ujian atau pemerhatian yang dijalankan adalah merujuk kepada senarai semak disleksia (umum). Bilangan tidak menguasai 2 2 2 Peratus (%) 11. Perbincangan dalam bahagian ini ialah mengenai hasil atau dapatan kajian yang dijalankan. Setiap ujian ini mengandungi beberapa item yang diperhatikan untuk menilai simptom disleksia yang mungkin ada pada kanak-kanak-kanak prasekolah dalam kajian yang dijalankan.76 Jadual 17 Masalah Rangkaian Nombor Kemahiran membilang rangkaian nombor juga dinilai dalam kajian ini. 4. namun apabila diminta untuk melahirkan idea atau jawapan secara bertulis.0 Rumusan Bahagian ini membincangkan keputusan yang diperolehi melalui kajian. Hasil pemerhatian menerusi senarai semak menunjukkan terdapat beberapa aspek yang kurang dikuasai oleh kanak-kanak. perbincangan kajian ini dibahagikan kepada perbincangan dan rumusan hasil kajian. senarai semak kematangan dan senarai semak matematik. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan melalui senarai semak disleksia. Melalui pemerhatian ciri-ciri disleksia kanak-kanak prasekolah di dalam aspek bahasa. mereka mengalami sedikit kesukaran untuk melakukannya.10) Nombor mempunyai kuantiti 1 – 10 Memadankan beberapa benda maujud dengan kad nombor yang sama nilai. Dalam penulisan yang berkaitan dengan nombor. Berhubung dengan masalah ingatan juga seramai 10 orang kanak-kanak prasekolah masih tidak menguasai kemahiran membilang menggunakan jari.

mengeja dan memahami. 4. Disleksia adalah masalah kurang kemampuan dari segi pembelajaran menyebabkan mereka bermasalah untuk membaca. Aktiviti-aktiviti yang menarik dan mudah diterima adalah alternatif atau penambahbaikan kepada cara pelaksanaan semasa. limitasi. kematangan akademik dan kematangan bahasa. sokongan dan galakan yang berterusan. Ketiga-tiga aspek ini menunjukkan sebilangan 11.0 Kesimpulan Bab ini menerangkan rumusan hasil yang diperolehi. Namun begitu.2 Rumusan perbincangan Secara keseluruhannya. Dipercayai sistem neurologi yang tidak berfungsi dengan betul menyebabkan gangguan pada struktur otak. masalah. Ia bukan masalah intelektual kerana dari segi IQ mereka bijak tetapi ketidakupayaan membezakan huruf.1 Rumusan Kajian Seperti yang diketahui. Kegagalan sebilangan kecil mereka menguasai kemahiran yang diperhatikan melalui senarai semak mungkin bersifat sementara. mereka perlu diberi latihan. nombor. Melalui senarai semak ini didapti seramai 2 orang kanak-kanak masih gagal menguasai dengan baik kebanyakan item yang diperhatikan. namun sekarang ia semakin mendapat perhatian oleh pelbagai pihak. Jika dahulu. Guru perlu berusaha menerusi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan mereka berminat melakukan aktiviti yang memerlukan penumpuan yang tinggi (menulis. Oleh itu bagi memastikan kanak-kanak ini mampu menguasai kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. membaca dan sebagainya. dapatan kajian mendapati kanak-kanak prasekolah di IPG Kampus Darulaman boleh dikatakan tidak mengalami risiko simptom disleksia yang tinggi. melukis. membaca). Kemahiran membilang rangkaian nombor dan membilang objek merupakan dua masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak ini berbanding kemahiran menamakan nombor. . Disleksia sebenarnya berpunca daripada perbezaan otak memproses bahasa penulisan dengan bahasa pertuturan. 5.76% kana-kanak masih belum menguasai kemahiran ini. 5. Media-media elektronik dan media cetak turut menyumbang dalam memberi maklumat mengenai disleksia. Senarai semak keempat yang diperhatikan ialah senarai semak kemahiran matematik. menterjemahkan bunyi dan visual dalam penulisan menyebabkan mereka gagal untuk belajar. Cara ini dapat membantu mereka lebih berminat dan fokus terhadap pembelajaran seperti menulis. disleksia merupakan masalah dalam pembelajaran. untuk aspek kematangan sosial hanya seorang kanak-kanak sahaja yang didapati masih belum dapat menguasai kemahiran bersosialisasi dengan baik. Terdapat dua perkara utama yang dibincangkan dalam bab ini iaitu rumusan kajian yang merangkumi bab 1 hingga bab 4 dan bahagian yang kedua merangkumi implikasi. Para ibu bapa juga turut memberi perhatia tentang masalah pembelajaran ini.aspek tumpuan. pendapat dan pandangan pengkaji terhadap hasil kajian yang diterangkan dalam bahagian ini. masyarakat kurang diberi pendedahan mengenainya.

2 Implikasi kajian Melalui kajian ini pelbagai pihak semakin sedar akan tanggungjawab dan peranan mereka untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai risiko disleksia agar dapat menangani masalah yang dihadapi.Bhd.(2006).Fakulti Pendidikan dan Bahasa.Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. 5.Sharani Ahmad(2004). Akhirnya akan membentuk generasi akan datang yang tinggi pengetahuan dan menjadi pelapis negara yang cemerlang. Mengesan disleksia pada peringkat awal sangat membantu dalam menentukan strategi yang sesuai.Koh Boh Boon (1992).Kajian mengenai simptom disleksia ini amat penting dalam mengesan masalah disleksia pada peringkat awal. 2000. When bright kids fail:how to help children overcome specific learning difficulties. Kuala Lumpur.A Mohamed. Jamila K. namun begitu terdapat beberapa peratus kanak-kanak yang menghadapinya harus diberikan bantuan dan sokongan. Chua Tee Tee.Kuala Lumpur. Keputusan kajian telah mendapati sindrom disleksia tidak dihadapi semua kanak-kanak prasekolah.Meteor Doc.PTS Profesional Publishing Sdn. Disleksia : kit penerangan asas. P.Sdn. Strategi yang sesuai ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia untuk lebih berjaya dalam kehidupan seperti insan normal lain. L & Hughes. Bold.Bhd.Pendidikan Khas dan Pemulihan-Bacaan Asas. PTS Publications & Distributors Sdn. Australia : Simon and Schuster.Rahim bin Talib (2007). Kewujudan persatuan-persatuan yang berkaitan seperti Persatuan Disleksia Malaysia telah memberi ruang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia agar mempunyai masa depan yang lebih berjaya dan mampu untuk berdikari dengan sendirinya. Pulau Pinang : Bureau on Learning.Bhd.1990.Dewan Bahasa dan pustaka. . Hammond. Hal ini seterusnya membantu kanakkanak untuk menguasai proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Oleh itu senarai semak pengesanan awal yang digunakan untuk mengenalpasti ciri-ciri disleksia boleh diaplikasi dalam ujian seterusnya. RUJUKAN Abd. langkahlangkah pada peringkat awal dapat dilakukan bagi membentuk kanak-kanak yang menguasai pembelajaran dan pengajaran yang diberikan.Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar.Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan pengenalpastian ini. Mohd.Open Universiti Malaysia (OUM).HSBL1103 Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran.

Tinjauan Ciri-Ciri Disleksia Di Kalangan Murid-Murid Pemulihan di Zon Pudu.Musa Abdul Wahab. 2002. . Latihan Ilmiah. Wilayah Persekutuan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful