Pengenalan

-

Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-

daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DISLEKSIA Program disleksia mengandungi pendekatan, kaedah dan

aktiviti berasaskan kepada gaya belajar setiap individu yang
bertujuan untuk menangani masalah yang dialami oleh muridmurid disleksia secara individu.

Beberapa definisi disleksia.
Definisi Pertama Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia Murid-murid disleksia ialah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. Definisi kedua World Federation of Neurology pada tahun 1986. a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. Disleksia ialah satu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjah konvensional, gagal menguasai kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan intelektual mereka. (terjemahan) Definisi ketiga National Institute of Neurological Disorders and Stroke Dyslexia is a brain-based type of learning disability that specifically impairs a person's ability to read. These individuals typically read at levels significantly lower than expected despite having normal intelligence. Although the disorder varies from person to person, common characteristics among people with dyslexia are difficulty with spelling, phonological processing (the manipulation of sounds), and/or rapid visual-verbal responding. In adults, dyslexia usually occurs after a brain injury or in the context of dementia. It can also be inherited in some families and so on, and recent studies have identified a number of genes that may predispose an individual to developing dyslexia. Definisi keempat Persatuan Disleksia Malaysia

Dyslexia is a reading difficulty in a child or adult who otherwise has good intelligence, strong motivation and adequate schooling……Dyslexia reflects a problem within the language system in the brain” (Shaywitz, 2003) Definisi kelima A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Developmental reading disorder, also called dyslexia, is a reading disability that occurs when the brain does not properly recognize and process certain symbols.

ciri-ciri murid disleksia
Kanak-kanak disleksia ini boleh dikenalpasti melalui pemerhatian terhadap tingkahlaku mereka. Diperingkat pra sekolah kanak-kanak tersebut mungkin : - Lambat bertutur - Mengalami kesukaran sebutan atau rima - Sukar menulis nama sendiri - Sukar mengenal bentuk atau warna - Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin : - Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan - Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas - Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira - Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : - Tidak dapat membezakan antara -> 15 dengan 51 -> “was” menjadi “saw” -> „b‟ dengan „d‟„ - Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut - Keliru dengan konsep masa seperti „semalam‟, „ hari ini‟ , „esok‟ - Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Masalah Fonologi Pengkodan fonologi merujuk kepada hubungan sistematik antara huruf dengan bunyi. Secara ringkasnya, kanak-kanak disleksia lazimnya mengalami kesukaran membezakan antara 'paku' dengan 'pasu'. Mereka juga tidak dapat 'mendengar' rima akhir yang sama antara perkataan. Umpamanya, apabila ditanya apakah perkataan yang bunyi akhirannya sama dalam "Jack and Jill went up the hill", mereka akan menjawab, "Jack" dan "Jill".

" sangat mencabar keupayaan mereka. Walau bagaimanapun. soalan seperti "45 minit sebelum pukul 1. Ini bermaksud apabila mereka ditanyakan suatu soalan. kanak-kanak itu perlu diberi tempat duduk yang paling hadapan di dalam bilik darjah. susunan huruf serta nombor.15 tengahari adalah . Contohnya. seperti susunan bulan dalam setahun. susunan hari dalam seminggu. kanak-kanak disleksia juga menghadapi masalah menentukan waktu atau pun membaca jam. mereka tidak dapat menjawab secara spontan. sebaliknya berkait dengan pemprosesan maklumat di dalam otak (Farrer. Apabila ditanya secara spontan. Ini bermakna penyelesaian satu masalah matematik yang mudah memerlukan jangka masa yang lama serta banyak tenaga dan usaha. 1996). Keprihatinan dan pengetahuan para guru berkaitan masalah kanak-kanak disleksia sangat penting dalam usaha membantu mereka belajar. mereka terpaksa membaca sifir daripada awal sehingga sampai kepada nombor yang dikehendaki itu. mereka menghadapi masalah menghafal sifir atau pun mengingat susunannya. Ini juga bermaksud mereka sukar mengingati fakta-fakta di sekolah apabila disoal oleh guru. Masalah Penyusunan Bersiri Kajian menunjukkan kanak-kanak disleksia sukar menyusun sesuatu secara bersiri. "Berapakah nilai 5x7?". guru dapat memerhatikan kanak-kanak itu secara berterusan bagi memastikan arahan dapat diikuti dengan jelas. Masalah yang sama berlaku dalam operasi pembahagian. malah anggota keluarga dan merujuk individu itu sebagai "kawan saya di sekolah" atau pun "budak lelaki itu". Seorang kanak-kanak disleksia mungkin dapat menghuraikan proses 'penyebaran' dalam subjek sains dengan panjang lebar tetapi mengalami kepayahan menyenaraikan contoh tumbuhan yang menggunakan angin sebagai mekanisma penyebaran. Mereka juga sering didapati mengalami kesukaran mengingati nama rakan-rakan. serta membuat kira-kira yang berkaitan dengan waktu. mereka mempunyai masalah dalam mencari semula perkataan.. Umpamanya. Kebanyakan mereka mempunyai IQ yang normal dan sebahagian daripada mereka mempunyai kecerdasan luar biasa. Justeru. . kanak-kanak disleksia juga cenderung menjadi kaku dan membisu apabila ditanyakan soalan. Masalah Mengingat Perkataan Secara umumnya. sama ada fifty cents atau pun fifteen cents. Selain itu. Dengan cara ini. Selain itu. Kesukaran ini bukanlah disebabkan oleh masalah pendengaran.. kanak-kanak disleksia mempunyai kecerdasan yang normal.Ini juga bermakna mereka keliru dan sukar membezakan harga sesuatu barang dalam bahasa Inggeris.

lazimnya kanakkanak disleksia teus hilang punca. potong di garisan tengah dan seterusnya". Apabila arahan itu melibatkan lima langkah atau pun lebih. Sehubungan itu. Umpamanya bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia mempunyai peraturan sintaks berbeza. Masalah Kesedaran Sintaks Kesedaran sintaks atau sensitiviti pada tatabahasa merujuk kepada kebolehan memahami sintaks suatu bahasa. Masalah Ingatan Jangka Pendek Ingatan jangka pendek atau pun ingatan bekerja merujuk kepada stor di mana maklumat yang sedang digunakan disimpan. Kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan bahasa keduanya apabila peraturan sintaksnya berbeza daripada bahasa pertama. dan ini menimbulkan masalah kepada kanak-kanak itu. Di rumah umpamanya. dalam subjek lukisan. "Lipat dua kad manila itu. "Kamu naik ke tingkat atas. Umpamanya. . Lemah dalam pengamatan penglihatan atau visual. Bagi memilih jawapan yang tepat. simpan stoking dalam laci. panggil abang turun dan bawa turun buku matematik sekali. Akibatnya mereka sering dianggap sebagai degil atau pun tidak mendengar kata. Kanak-kanak disleksia didapati menghadapi masalah memproses maklumat yang baru masuk dan pada masa yang sama mengambil maklumat dari stor ingatan jangka panjang. mereka didapati lebih berupaya menjawab dengan baik dalam soalan terbuka di mana mereka dapat berfikir dan menulis jawapan yang dikehendaki. kanak-kanak disleksia tidak berupaya mengingat arahan-arahan panjang yang diberikan oleh guru. Masalah ini wujud pada kanak-kanak disleksia di mana mereka sukar memahami peraturan berkaitan sintaks dalam bahasa. PUNCA-PUNCA MURID LEMAH DALAM EJAAN 1. Ini menyebabkan kanak-kanak itu disangka tidak memberikan perhatian. Kesemua proses ini akan mengumpul maklumat di stor ingatan jangka pendek bagi digunakan pada masa itu. di mana frasa "black cat" dalam bahasa Inggeris disebut sebagai "kucing hitam" dalam bahasa Malaysia. kanak-kanak itu perlu 'memegang' satu soalan dan empat pilihan jawapan dalam stor ingatan bekerjanya.Sebahagian kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan pengiraan yang melibatkan wang. Masalah yang serupa juga timbul apabila kanak-kanak disleksia berhadapan dengan soalan aneka pilihan." kanak-kanak disleksia pastinya tertinggal atau pun terlupa sesuatu. Dalam erti kata lain. apabila kanak-kanak itu disuruh. seperti mengira jumlah harga barang atau pun menentukan baki. terdapat arahan seperti.

Mereka sering memerlukan arahan yang jelas dan mudah bagi membantu mereka mengenal pasti bunyi sesuatu perkataan dan membina kemahiran fonologi. Contoh: Sukar membezakan bunyi huruf vokal dan huruf konsonan.Pengamatan bermaksud hasil tindakbalas keseluruhan sistem deria setelah menerima rangsangan daripada sumber lain. 4. Contohnya. murid akan keliru dan akan menyebabkan kemahiran membaca murid semakin lemah dan teruk. Jika pengamatan penglihatan murid menghadapi masalah. Manakala murid yang lemah dalam ejaan amat memerlukan latihan dan aktiviti untuk menguatkan ingatan visual. bunyi suku kata perkataan dan juga sukar menyusun atau menggabungkan suku kata bagi membunyikan perkataan. Contoh: Makan dibaca sebagai nakaM 2. Murid melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan secara terbalik. Kekeliruan inilah yang menyebabkan murid sangat lemah dalam kemahiran mengeja. 3. Murid juga tidak dapat mengaitkan bunyi huruf dengan huruf yang dilihat disebabkan kurang pendengaran. jika murid membaca secara songsang dari belakang ke depan. Murid menghadapi masalah untuk mengingati bunyi dan suku kata. Lemah dari segi Analisis pendengaran. Murid sukar mengingat bunyi abjad. masalah yang dihadapi dalam mengecam bentuk huruf dan konfigurasi perkataan sangat ketara. Terdapat beberapa huruf yang kelihatan seakan-akan sama walaupun bunyinya adalah berbeza. Bagi murid disleksia. Simbol-simbol perkataan yang bercetak sukar diterjemahkan. 5. Sebutan huruf yang salah. Murid yang menguasai kemahiran ejaan dengan baik akan menyimpan perkataan dalam memori dan mengingat kembali perkataan tersebut tanpa memerlukan petunjuk visual. Masalah memori auditori dan visual. . Tidak dapat mengingati dan membayangkan bentuk sebenar sesuatu huruf atau perkataan. huruf "p" dan "q". maka perkataan atau huruf-huruf yang dilihat murid akan mengalami kesalahan dan kesilapan. Pengamatan visual pula berkait dengan keupayaan deria penglihatan untuk menerima rangsangan dan seterusnya menghantar maklumat tersebut ke otak untuk ditafsirkan. Murid tidak dapat mengecam bentuk huruf dan perkataan. Contoh: Keliru membezakan huruf "b" dan "d".

my Abstrak Kajian ini bertujuan mengenalpasti ciri-ciri disleksia yang terdapat dalam kalangan murid prasekolah IPG Kampus Darulaman (IPDA). Study shows. Aspek kemahiran matematik yang berkaitan dengan nombor.52%. Mathematical proficiency aspects related to the number. Sample. Abstract This research meant to identify the characteristics of dyslexia in the preschool pupils at IPG Kampus Darulaman (IPDA). Seramai 17 sampel murid prasekolah IPDA terlibat dalam kajian ini. as 17 preschool pupils of IPDA is involved in this study. The results of this study indicate the needs of early intervention . Pendedahan kepada guru mengenai simptom disleksia dan perancangan cara menangani kesukaran yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia melalui aktiviti yang bersesuaian hendaklah dilaksanakan supaya masalah penguasaan kemahiran 3M ini tidak berlarutan apabila kanak-kanak memulakan persekolahan. fine motor skills and sensory perception.edu.78%. "perang" ( peperangan) disebut "perang" (warna). Kajian ini mengadaptasi instrument The Dyslexia Early Screening Test (DEST) dan set Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) yang diubahsuai sebagai senarai semak untuk mengkaji kemahiran matematik. recall the memory. membilang nombor dan menentukan nilai nombor tidak menunjukkan masalah yang ketara dari segi penguasaan. knowledge. Suraya bt. This study adapts The Dyslexia Early Screening Test (DEST) instrument and a set of Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) which is modified as a check list to examine mathematical proficiency. kemahiran bahasa (lisan. The data was analyzed using descriptive study of percentage. Contoh: "Makan" disebut "make". kemahiran motor halus dan deria persepsi. acquired memories problems is a major problem in the sample with the percentage of 26. Bai azmiab@ipda. language proficiency (oral. Dapatan kajian menunjukkan masalah ingatan merupakan masalah utama dalam kalangan sampel dengan purata sebanyak 26.my suraya@ipda. counting and specify the value for number does not indicate a problem in terms of the mastery.78%. pengetahuan. memori. While the issue of combine spoken and written skills contributes as much as 23. reading and writing). murid menghadapi masalah dalam sebutan huruf "e" pepet dan "e" taling. PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH Azmi bin Abu Bakar. Selain itu. bacaan dan tulisan). Hasil kajian menunjukkan perlunya dan pentingnya pengesanan dan intervensi awal simptom disleksia di peringkat prasekolah.52%.edu. Data kajian dianalisis secara deskriptif menggunakan peratusan. Masalah kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan tulisan pula menyumbang sebanyak 23.Murid menyebut nama huruf dalam 'telo' bahasa ibunda atau 'loghat' daerah.

mampu untuk membezakan bunyi-bunyian yang mudah seperti perbezaan bunyi loceng atau tepukan tangan serta apa jua perkara yang mampu dilakukan sebagai seorang kanak-kanak pra sekolah. mereka sudah mampu untuk membaca suku kata yang mudah. Mereka mengalami masalah dalam mengenal huruf iaitu semasa membaca.in early stage of dyslexia symptom primarily in preschool ratings is important to alleviate the problems. 1.1 Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pelajaran mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. . Guru yang mengajar kanak-kanak ini perlu menggunakan pelbagai strategi yang efektif. PENGENALAN Kebiasaan seorang kanak-kanak yang normal yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun. 1. 1. ii. 1. Kanak-Kanak ini juga sememangnya memberi tekanan emosi kepada guru dan ini mencabar dari segi tingkah laku mereka . viii. apabila telah memasuki alam prasekolah. iv. v. Teacher’s exposure to the dyslexic symptom and designing ways to handle the difficulties through appropriate activities should carried out so that the issue can be minimize when a child begins school. kemungkinan kanak-kanak tersebut menghidap disleksia. Mereka memerlukan bantuan khusus atau program khusus yang sesuai dengan tahap masalah membaca yang mereka hadapi. Murid disleksia ini tidak hanya terdapat dalam kalangan kanak-kanak. mampu mengikut arahan-arahan tertentu. vii.1 Pendahuluan i.1. vi. Namun. iii. jika seorang kanak-kanak itu tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. tetapi juga terdapat dalam kalangan golongan dewasa.2 Latar Belakang Murid disleksia merupakan sebahagian dari kategori murid bermasalah pembelajaran. Jumlah murid yang mengalami masalah ini di Malaysia masih belum diketahui. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut : Kebolehan Kognitif Tingkahlaku Sosial / Perkembangan Sosial Penguasaaan Bahasa Lisan dan Pertuturan Penguasaan Membaca Kemahiran Perkembangan(Developmental Skills) Kemahiran Matematik Daya Penglihatan Darjah Kebolehan Pendengaran Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran memerlukan metodologi pengajaran yang menggalakkan mereka berinteraksi dan bergantung kepada keupayaan guru bagi mengenalpasti cara murid itu bertingkah laku.

ii. kajian ini akan menjelaskan mengenai pendidikan murid disleksia berkaitan dengan hal-hal seperti berikut : Pola program pendidikan murid disleksia dengan menggunakan program murid normal. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia dan kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah disleksia berbanding perempuan. Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca.i. Mereka juga mempunyai keupayaan intelek yang normal dan telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi. . Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi. Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca. kita juga boleh mengenal pasti strategi-strategi pengajaran yang lebih efektif dalam usaha untuk memperbaiki prestasi akademik di kalangan pelajar-pelajar ini. Sistem pendidikan murid disleksia. Maklumat mengenai tahap kebolehpercayaan pelajar-pelajar prasekolah ini dianggap penting bagi mengetahui sejauh manakah kebolehan mereka dalam proses pembelajaran. Masalah ini kebiasannya berkait rapat dengan gangguan urat saraf. Menurut Mercer (1991). Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh. menulis. Selain masalah membaca dan mengeja.murid disleksia menggunakan program murid normal yang telah diubahsuaikan dan program pendidikan yang khusus untuk murid disleksia. program pendidikan.0 Pernyataan Masalah Disleksia bukanlah suatu konsep yang mudah untuk dijelaskan di mana kebanyakkan penyelidik bersetuju bahwa disleksia bolehlah diterangkan sebagai keadaan seseorang yang mengalami masalah membaca. Oleh itu. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan untuk menyelidik tahap kebolehpercayaan pelajar prasekolah IPDA. memahami. Discalculia (Dyscalulia) yang melibatkan kesukaran dalam pengajaran matematik dan masalah bahasa yang yang melibatkan kesukaran mendengar dan bertutur. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan antara bunyibunyi huruf. Masalah sampingan ini selalunya bertindihan antara satu sama lain dan sukar untuk dikesan. Antaranya ialah Disgrafia (Dysgraphia) yang melibatkan kesukaran menulis . Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pula. 2. Di samping itu. iii. menulis dan mengeja. menulis dan mengira yang agak serius. terdapat juga masalah sampingan yang lain turut menyumbang kepada kesukaran dalam pembelajaran seseorang individu. Hal ini kerana mereka tidak mampu menyamai tingkat penguasaan sebagaimana murid normal. Kanak-kanak disleksia pada umumnya adalah kanak-kanak normal tetapi mempunyai masalah yang berpunca dari kecelaruan pada bahagian otaknya. mengeja dan mengira. Rancangan Pendidikan Individu. disleksia adalah masalah murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca. Murid disleksia memerlukan program khas yang boleh menilai kebolehannya supaya mereka dapat menerima pelajaran yang diajar sesuai dengan tahap penerimaan mereka.

1 Objektif Kajian i. tidak dapat membezakan nombor 15 dengan 51 .perkataan “was” menjadi “saw”.3 Kepentingan kajian Kajian ini diharapkan dapat membantu guru prasekolah dalam mengenalpasti murid bermasalah disleksia dan mengetahui tentang kepentingan mengenali simptom-simptom disleksia dengan lebih jelas dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah.4 Batasan Kajian Kajian ini hanya dijalankan di prasekolah IPDA. pengkaji akan mentakrifkan istilah-istilah yang akan digunakan : . temubual dan pemerhatian. Di samping itu. kecelaruan tingkah laku) dan rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah). Masalah yang berkaitan dengan murid disleksia ini berkaitan dengan kesilapan semasa membaca huruf. sukar mengenal bentuk bentuk atau warna dan sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya. senarai semak. perkataan atau nombor (bacaan terbalik). masalah tingkah laku (melawan. Mengenalpasti ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA. mengingati dan mengikuti arahan yang diberikan. mengalami kesukaran sebutan atau rima. mengeja serta dapat membaca dengan baik.2 Soalan Kajian i. hasil kajian ini dapat membantu kanak-kanak prasekolah ini mempertingkatkan lagi potensi pembelajaran mereka dengan menggunakan pendekatan pelbagai deria seperti deria sentuhan dan deria pendengaran melalui ritma atau bunyi perkataan dan huruf. 2. Mereka juga mengalami kesukaran memahami. Selain itu. Adakah terdapat ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA? 2. Kajian ini mempunyai batasan-batasan seperti berikut : Kajian ini terhad kepada hubungan antara kumpulan pelajar yang mengalami simptom disleksia secara rawak.   2. Segala maklumat dan data yang diperolehi dari kajian adalah dari sumber soal selidik.Antara ciri-ciri disleksia yang dapat dikenalpasti di peringkat pra sekolah berkemungkinannya adalah lambat bertutur. Jika tidak dikenalpasti dan dibantu di peringkat awal boleh menyebabkan gangguan emosi (kemurungan). huruf “b” menjadi “d”. 2. Pemilihan kumpulan sampel adalah secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan umur. hasil kajian ini juga dapat membantu guru-guru untuk mengkaji dan mengatasi kelemahan serta kesilapan yang dilakukan oleh pelajar semasa menulis . 2. sukar menulis nama sendiri.5 Takrif Istilah Bagi menjelaskan lagi kajian yang dijalankan ini.

Penggunaan kurikulum pendidikan bersama tersebut mempunyai beberapa masalah iaitu guru tidak terlatih secara khusus serta tidak mampu menghadapi murid disleksia. dapat dikatakan bahawa kurikulum pendidikan yang diperuntukkan bagi murid disleksia ini fleksibel dan memiliki alternatif yang pelbagai dan sesuai dengan keperluan mereka. Jadi pengembangan potensi murid disleksia yang menggunakan program pendidikan murid normal tidak boleh diabaikan dengan pendidikan secara khusus.5. Berdasarkan penjelasan ini. 2.5.6 hingga tahun.5.3 Prasekolah Murid yang berumur antara 5 . 2. maka halangan yang dihadapi pendidikan murid disleksia perlu ditiadakan. 2. Pengurusan pendidikan yang menyediakan program yang pelbagai memerlukan dana yang banyak untuk persiapan dan perlaksanaannya..6 Pola Program Pendidikan Murid Disleksia Bagi memenuhi keperluan pendidikan murid disleksia maka beberapa bentuk program alternatif dibentuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia dengan menggunakan kurikulum sekolah murid normal. Berikut adalah sistem pendekatan pendidikan yang diterapkan . guru pembimbing dan kelas biasa. 2. dan murid disleksia yang lambat menyesuaikan diri akan cepat merasa putus asa dan tertinggal dalam pelajarannya.2.1 Simptom Tanda-tanda yang dialami oleh seseorang individu yang tidak diketahui dan perlu mendapat pengesahan dari pakar perubatan.7 Menggunakan kurikulum sekolah biasa/normal. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan di antara bunyi-bunyi dan huruf-huruf. dipilih secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan bangsa. Misalnya melalui lawatan guru ke kelas-kelas khas . menggunakan kurikulum sekolah murid normal yang telah disesuaikan dan menggunakan kurikulum khusus. Jenis pendekatan pendidikan bagi murid disleksia tersebut hendaklah bersesuaian dengan perlaksanaanya kerana banyak bergantung pada keadaan dan keperluan murid disleksia. . 2. sumber kewangan dan guru sebagai pelaksana program itu. Oleh itu.8 Sistem Pendekatan Pendidikan Murid Disleksia Pengurusan pendidikan murid disleksia dapat dilakukan dengan pelbagai pendekatan. Pengguanan kurikulum pendidikan bersama antara murid disleksia dan murid normal tidak menjadi masalah bagi mengembangkan potensi murid disleksia. asalkan mereka mendapat perhatian khas sesuai dengan keperluan mereka.2 Disleksia Ketidakupayaan yang teruk dalam membaca.

10 Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah kajian tinjauan dalam mengenalpasti kanakkanak atau pelajar yang mempunyai ciri-ciri disleksia. Di samping itu kurikulum yang digunakan untuk murid disleksia ini umumnya kurikulum sekolah biasa yang diubah bagi membolehkan murid disleksia ini mengikutinya dan sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka. Sistem ini juga membolehkan mereka ini belajar bersama-sama murid normal bagi mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai contoh. 2. menulis dan mengira sebagai bahagian penting kemahiran pembelajaran agar dapat berjaya dalam bidang akademik. Namun begitu penekanannya amat lemah sekali dan inilah satu cabaran bagi pakar pendidikan khas di Malaysia. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui instrument kajian yang menghasilkan dapatan dalam bentuk numerik yang akan dihuraikan melalui penulisan deskriptif. Belajar membaca.menulis dan mengira berterusan ditemui oleh guru-guru khas. 2. pengetahuan dan tahap keupayaan mental dan fizikal bagi memperolehi dapatan kajian yang lebih tepat.8.2.menulis dan mengira dalam apa jua bahasa dianggap sebagai satu aktiviti manusia yang sangat kompleks. Oleh sebab membaca.kanak-kanak perlu mengembangkan kebolehan membaca. . Pendekatan ini lebih baik kerana murid disleksia boleh berinteraksi dengan murid normal dan tidak terbatas sesama mereka sahaja.8.8.1 Kelas Khas Kelas Khas merujuk kepada sistem pentadbiran dan pelaksanaan pendidikan murid disleksia bersama dengan murid normal.2 Ruang Sumber Ruang sumber merujuk kepada pendekatan pendidikan murid disleksia di mana perlaksanaan program pendidikannya bersama pendidikan murid normal menggunakan ruang khusus sebagai tempat perunding. Mereka memerlukan layanan khusus dan tempat belajar yang selesa. Dalam kajian ini telah melaksanakan pemerhatian secara langsung ke atas sampel-sampel kajian dengan meliputi pemerhatian kemahiran.3 Kelas Biasa Kelas biasa merujuk pada pendekatan murid disleksia dan perlaksanaannya seiring dengan pentadbiran pendidikan kanak-kanak normal dengan menggunakan khidmat guru pembimbing yang khusus. 2. 2. pembelajaran mata pelajaran tersebut merupakan tugasan yang sukar bagi kebanyakan kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran.9 Teori/Model Kajian Kanak-kanak khas dan bermasalah pembelajaran yang mereka hadapi untuk membaca. menulis dan mengira merupakan aktiviti yang kompleks. Di Malaysia program ini telah diterapkan. Tidak boleh dinafikan bahawa .

urutan dan yang berkaitan.Dalam proses mengenalpasti kanak-kanak bersimptom disleksia. 3.L & Hughes. literasi. Sukar mengingati perkataan yang bari dibaca.52 23. Statistik deskriptif akan digunakan bagi menerangkan kadar bilangan kanak-kanak yang didapati mempunyai simptom disleksia dalam frekuensi peratusan. lukisan. 3. Senarai Semak Lambat Kematangan dan Senarai Semak Ujian Diagnostik (Menulis). Borang Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah. Senarai semak berkaitan ialah Senarai Semak Disleksia. Penganalisaan data juga dibuat menggunakan kaedah peratusan. Kaedah senarai semak bertujuan untuk mendapatkan butiran kelemahan murid jika tahap pencapaian murid ketinggalan sebanyak dua tahun di belakang pencapaian rakan sebaya (Hammond. terdapat dua kaedah yang boleh dicadangkan (KPM 2001) iaitu secara ujian dan secara senarai semak. 1990). 3. Diantaranya ialah masalah ingatan. 3. Dapatan data adalah seperti jadual di bawah. Masalah mempelajari sesuatu yang melibatkan Bilangan tidak menguasai 4 4 4 2 Peratus (%) 23. matematik dan kecerdasan.2 Senarai Semak Disleksia Melalui Senarai Semak Disleksia terdapat beberapa subtopik yang diperhatikan untuk menentukan ciri-ciri disleksia kanak-kanak. Bagi kaedah ujian seperti Ujian Kecerdasan (IQ). Data yang telah diklasifikasikan indeksnya akan dirumuskan dalam borang keputusan ujian yang akan menunjukkan kadar pencapaian setiap ujian dengan jelas melalui paparan graf yang mudah untuk diinterpretasikan bagi pencapaian setiap individu untuk tujuan tindakan perancangan pengajaran dan pembelajaran.1 Masalah ingatan Kemahiran 1 2 3 4 Sukar mengingati arahan Masalah mempelajari kemahiran bahasa yang asas seperti abjad dan bunyi. dan masalah visual motor. Data-data dari rekod subujian akan dianalisis untuk pengiraan indeks.76 . ejaan.0 Analisis Data Penganalisaan data dilakukan dengan penjumlahan keputusan subujian secara manual mengikut borang-borang tersedia dalam pakej ujian.52 23. temubual dan pemerhatian hasil kerja kanakkanak.2.P.1 Dapatan Kajian Data yang diperolehi adalah berdasarkan senarai semak yang dijalankan melalui pemerhatian. masalah tumpuan. masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. penglibatan.52 11. Senarai semak-senarai semak ini mengandungi beberapa subtopik yang memberi fokus kepada simptom-simpton yang berkaitan dengan disleksia dalam kalangan kanak-kanak. masalah pertuturan dan fonologikal. Ujian Bacaan dan Ujian Saringan ianya mengandungi soalan-soalan pendek berkaitan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid dan Ujian Komprehensif yang mengandungi aktiviti bacaan. perbincangan.

Masalah matematik mengira dengan jari.82% tidak menguasai kemahiran tersebut. Secara keseluruhannya sebanyak 24.17% dari kanakkanak pra sekolah mengalami masalah ingatan.2.76 11.3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. Jadual 1 Masalah Ingatan 2 3 10 4 4 11. Bilangan Kemahiran tidak Peratus (%) menguasai Lambat untuk mendapat perkaitan antara bunyi 4 23. Masalah menyebut perkataan yang panjang Masalah menyebut perkatan bergabung.76 11. Kesalahan ejaan yang sama dan berulangan. terdapat 2 orang kanak-kanak yang tidak menguasai semua kemahiran yang diuji. Masalah mengenal pasti dan membaca „rhymes‟.2 Masalah pertuturan dan fonologikal Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Susah mendapat perkataan yang sesuai semasa bercakap. 1 .52 23. Keliru dengan urutan huruf dan digit seperti 13 dan 31. Masalah struktur bahasa dalam penulisan Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11. Jumlah ini mewakili 11. Masalah mempelajari fonik.76 11.76 11.76 11.52 Beberapa item penguasaan kemahiran dirujuk terhadap kanak-kanak berdasarkan jadual di atas.76 Jadual 2 Masalah pertuturan dan fonologikal Melalui pemerhatian penguasaan pertuturan dan fonologikal.82 23.64 58.2. secara keseluruhannya. 3. Masalah mengenal pasti dan membaca perkataan yang bermula dengan sukukata yang hampir sama.76 11.76% dari jumlah keseluruhan kanakkanak yang dikaji. Menyalin dengan tidak tepat.5 6 7 8 9 urutan.76 11.76 17. 3. Masalah ketara yang dapat dilihat ialah penguasaan dalam kemahiran membilang menggunakan jari di mana 10 orang kanak-kanak iaitu 58. Lewat menguasai kemahiran bertutur.52 dan huruf. Sukar mengingati ejaan sesuatu perkataan untuk tempoh lama.

52 23. Jadual 4 Masalah tumpuan Bilangan tidak menguasai 1 2 0 1 1 1 4 4 Peratus (%) 5. Hanya boleh bertumpu pada pembacaan untuk jangka masa yang pendek.5 Masalah visual motor Kemahiran Bilangan tidak Peratus (%) . Membaca perkataan yang tidak ada pada buku Pembacaan yang kurang kelancaran dan kelajuan yang tidak sesuai.88 5. Melalui pemerhatian yang dijalankan terdapat sebilangan 10. selalu lupa di mana letaknya sesuatu.Kebanyakan kanak-kanak ini hanya dapat memberi tumpuan singkat sepanjang proses atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.52 Sebanyak lapan item diperhatikan dalam penguasaan tumpuan. Bertindak mengikut gerak hati. 4 23.97% kanak-kanak tidak menguasai atau kurang memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Tidak boleh duduk diam. Organisasi diri yang lemah. Pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis menunjukan secara keseluruhannya terdapat sebilangan 23.52 23.2.selalu merengek.52 23.88 11.52 3 4 5 6 4 4 4 4 23.88 23. membuta tuli (impulsive).selalu bergerak tanpa berfikir dan menjerit dalam kelas. Didiagnostic bermasalah ADHD. Sukar menyampaikan idea secara bertulis.2 Mampu mengeja sesuatu perkataan secara lisan tetapi tidak dapat menuliskan perkataan tersebut.52 23.52% kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran ini. Senang tertarik kepada ransangan lain. 3.76 0 5. Melakukan banyak kesilapan yang cuai. 3.4 Masalah tumpuan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Selalu berkhayal atau berangan dalam kelas.88 5.2.52 Jadual 3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. Sukar menyampaikan ideanya secara bertulis Terlangkau atau terlebih perkataan dalam penulisannya . Purata seramai 4 orang kanak-kanak didapati tidak menguasai keseluruhan kemahiran yang diperhatikan.

Tidak suka bermain “puzzle” dan melukis semasa peringkat awal kanak-kanak. Tidak tahu intonasi yang betul.76 3.76 11.menguasai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lambat menguasai kemahiran menulis berbanding kanak-kanak lain.76 11.52 23.52 23. Lambat menghabiskan kerja sekolah.52 23.1 Masalah Bacaan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Bacaan yang lemah. Sebutan yang tidak betul. Koordinasi fizikal yang lemah dan pergerakan yang kekok.76 11. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11.76 11.52 23. Tertinggal perkataan bila membaca atau menambahkan perkataan.76 11.contohnya “b” dan “d”. Gagal untuk mengenali perkataan biasa.99% kanak-kanak prasekolah tidak menguasai kemahiran ini.3 Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah (Bahasa) 3. Menulis huruf dan nombor secara terbalik.76 11. Bacaan dengan tiada perasaan. tidak kemas.76 11. comot dan gaya menulis yang tidak sesuai. Postur yang tidak betul dan tidak stabil semasa bekerja di meja atau duduk di lantai. Lemah dalam kefahaman. Keseluruhannya terdapat seramai 4 orang kanak-kanak yang menunjukkan kurang penguasaan visual motor melalui pemerhatian hasil kerja.3. Gagal untuk memahami apa yang dibaca. Hilang baris semasa membaca. Hasil kerja yang lemah. 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 23.76 11. Tangan mudah menjadi letih.52 23.52 11. koordinasi dan postur fizikal yang ditunjukkan.76 Jadual 6 Masalah Bacaan . Keliru dengan huruf kecil dan huruf besar.52 23.76 11. Jadual 5 Masalah visual motor Pemerhatian penguasaan kemahiran visual motor menunjukkan 19.

76 11.76 4 2 11. Keliru dengan symbol + atau -.52 23.52 23.2 Masalah tulisan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lambat menyalin Penat bila banyak menulis.42% kanakkanak kurang menguasai kemahiran ini berdasarkan 11 item yang diperhatikan.76 11.52 11. Tulisan tidak mengikut garisan.58% kanak-kanak menguasai kemahiran dengan baik.76 11. abc dan sebagainya. Bilangan ini membawa kepada 11.76% dari jumlah keseluruhan mereka.3 Masalah nombor Kemahiran 1 2 Keliru dengan nombor. bulan.76 23. Tidak ada tanda bacaan.76 23. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 0 Peratus (%) 11.3.76 11.76 11. Sifir 2 hingga 10 Bilangan tidak menguasai 2 2 Peratus (%) 11. Kesilapan ejaan yang banyak dalam rencana.76 . nama am/khas.52 0 Jadual 7 Masalah tulisan Kemahiran menulis pula menunjukkan pencapaian 83. Mengeja perkataan dengan pelbagai cara. Kerja tulis lemah banding dengan lisan. p/q. Ini menunjukkan sebilangan 16. Cara memegang pensil yang tidak betul. Sebanyak 8 item kemahiran yang diperhatikan dalam kemahiran ini.Pemerhatian berkaitan kemahiran bacaan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak tidak menguasai kemahiran bacaan dengan baik. tahun. p/g. 3. Tulisan kotor ( potong sana-sini) Keliru dengan huruf seakan-akan b/d . Susah dalam mengingati perkara yang berturutan seperti hari. 3.3. Huruf besar/kecil permulaan ayat.76 3 2 11.

88 5.52 Jadual 9 Masalah mengenal masa Sebanyak 5 item yang berkaitan dengan kemahiran mengenal masa digunakan dalam senarai semak ini. Organisasi dan pengurusan diri yang lemah.Jadual 8 Masalah nombor Penguasaan kemahiran nombor menunjukkan hanya 2 orang kanak-kanak tidak menguasai dengan baik.52 23. Konsep yang lemah. 3.4 Senarai Semak Lambat Kematangan 3.52 23. Bilangan ini merupakan 23. Graf di bawah menunjukkan keseluruhan data berkaitan pemerhatian simptom disleksia kanak-kanak prasekolah.76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji. Susah untuk mengingati tarikh lahir dan tarikh penting.88 5.52% dari jumlah semua kanak-kanak yang diperhatikan. Rajah 2 Graf pemerhatian Disleksia kanak-kanak prasekolah(bahasa) 3.52 23. Bilangan tidak menguasai 4 4 4 4 4 Peratus (%) 23.4. Penguasaan kemahiran berkaitan masa menunjukkan seramai 4 orang murid masih belum menguasainya dengan baik.1 Masalah Main dan Rekreasi Kemahiran 1 2 Lebih suka bermain dengan kanak-kanak yang lebih muda Lebih suka bermain mainan aktiviti yang biasanya diminati oleh kanak-kanak yang lebih muda Masih menikmati rancangan TV yang diminati semasa peringkat yang sangat kecil Gurauan yang mirip kepada kanak-kanak yang lebih kecil Bilangan tidak menguasai 1 1 Peratus (%) 5. Tidak pandai mengawal masa.4 Masalah mengenal masa Kemahiran 1 2 3 4 5 Susah dalam memberitahu masa. Secara keseluruhan bilangan ini menunjukkan nilai 11.88 3 4 1 1 5.3.52 23.88 .

88% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji. Tidak dapat memulakan sesuatu permainan dengan rakan sebaya.88 5. Dalam pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran berinteraksi sosial iaitu bermain dan rekreasi. 3.88 Pemerhatian seterusnya yang dijalankan adalah berkaitan senarai semak lambat kematangan. hanya seorang murid sahaja yang kurang menguasai item-item yang diperhatikan. Tidak pandai mengawal tingkah laku sendiri. Jadual 10 Masalah Main dan Rekreasi 1 5. Meminta bantuan orang dewasa untuk menyelesaikan masalah kecil dengan kawan lain.88 5.88 5. 3. Bercakap dan bertingkah laku yang tidak sesuai untuk peringkat umurnya. Bilangan tidak menguasai 1 1 1 1 1 1 1 1 Peratus (%) 5.88% dari keseluruhan kanak-kanak yang dikaji. Sering menangis apabila berhadapan dengan masalah.3 Masalah Tumpuan Lemah Kemahiran Bilangan Peratus (%) .5 6 Berada pada peringkat main khayalan dan imaginative (main peranan) untuk masa yang panjang berbanding kanak-kanak lain Takut pada cerita serta wayang gambar yang seram berbanding dengan kanak-kanak sebaya. Oleh itu bilangan ini hanya mewakili 5.4. Jumlah ini mewakili sebanyak 5. Senang mempercayai orang lain dan lebih menyenangi dipimpin. Tidak menyertai rakan sebaya kecuali dijemput atau diberi galakan.88 1 5.4. Terdapat 5 subtopik yang diperhatikan dalam kajian yang berkaitan aspek kematangan ini.88 5.88 5.2 Masalah Ketidakmatangan Sosial Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Takut dan tidak mengambil inisiatif berkenalan dengan rakan baru yang sebaya.88 5.88 Jadual 11 Masalah Ketidakmatangan Sosial Pemerhatian berkaitan kematangan sosial menunjukkan hanya seorang kanak-kanak prasekolah sahaja yang belum mengusai item-item yang diperhatikan berbanding rakan-rakan yang lain.88 5.

Dapatan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak prasekolah yang masih lagi kurang menguasai tahap yang sepatutnya dikuasai di peringkat prasekolah dengan peratusan sebanyak 11.76 11. Bilangan ini mewakili 11. Hasil kerja.76 11.4.76 . lebih suka bermain.5 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran 1 2 3 4 Pertuturan yang tidak matang.76%. Tidak meminta bantuan apabila diperlukan. tulisan yang tidak matang. Jadual 12 Masalah Tumpuan Lemah Pemerhatian berkaitan masalah tumpuan hanya melibatkan tiga item. Tidak dapat standing dengan kanak-kanak lain dalam matematik. 3. Tidak boleh belajar atas inisiatif sendiri. selalu bergerak. Sukar duduk diam.4 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kemahiran Tidak dapat setanding dengan kanak-kanak lain dalam bahasa. Terdapat lima item yang diperhatikan berkaitan kematangan akademik. Bercakap pada peringkat umur yang lebih lewat.tidak menguasai 1 2 3 Tumpuan yang lemah berbanding kanak-kanak dalam kumpulan umur yang sama. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 Peratus (%) 11.76 11. mengeja dan menulis. Kosa kata dan pengetahuan am tidak mencukupi berbanding kanak-kanak sebaya.76 11. 2 2 2 11.76 11. Hasil pemerhatian mendapati hanya 2 orang kanak-kanak prasekolah sahaja yang kurang memberi tumpuan sepenuhnya dalam aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran. Kadang-kadang menggunakan bahasa seperti kanak-kanak kecil( “wee wee”).76 11.76 11.76 Jadual 13 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kematangan akademik merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam kajian ini.76 11.4.76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak yang diperhatikan.76 3. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 Peratus (%) 1 2 3 4 5 11. Sukar member komitmen kepada kerja yang tertentu. sperti kemahiran membaca.76 11.

5. 0 0 Jadual 16 Masalah Membilang Objek 1-10 Dalam kemahiran membilang. 3.3 Masalah Rangkaian Nombor .5. 6.. 1. mendapati terdapat 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran ini berbanding rakan-rakan mereka yang lain.2 Masalah Membilang Objek 1-10 Kemahiran Bilang tertib menaik dan menurun. Jumlah peratusan yang masih tidak menguasainya ialah 11.1 Masalah Menamakan Nombor Kemahiran 1 2 Mengenal angka 0-5 (menyebut) Menayangkan kad imbasan secara rawak. Pemerhatian yang dibuat berkaitan kemahiran ini menunjukkan hanya seorang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan peratusan sebanyak 5.5.5 Senarai Semak Matematik 3.Jadual 14 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran penguasaan berbahasa yang diperhatikan. hanya 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran membilang secara gandaan dua-dua atau tiga-tiga.76%.(menamakan) Bilangan tidak menguasai 0 1 Peratus (%) 0 5. Penekanan diberikan kepada langkauan genap dan ganjil seperti : 2 2. Diantaranya ialah menamakan nombor..88%. 7……….5. 4. 3.76 Bilangan tidak menguasai 0 Peratus (%) 1 0 3 Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangga.. 8. 2 11. murid sebut 0 – 5. Dua lagi item yang dinilai dalam aspek ini menunjukkan penguasaan 100% kanak-kanak prasekolah. Membilang objek satu-satu 1 – 10.88 Jadual 15 Masalah Menamakan Nombor Dalam kemahiran matematik terdapat beberapa aspek yang diperhatikan. 3.. 3.

senarai semak kematangan dan senarai semak matematik. Secara umumnya. namun apabila diminta untuk melahirkan idea atau jawapan secara bertulis.Kemahiran 1 2 3 Melengkapkan rangkaian nombor (1. Dalam penulisan yang berkaitan dengan nombor.76 Jadual 17 Masalah Rangkaian Nombor Kemahiran membilang rangkaian nombor juga dinilai dalam kajian ini. Dapatan menunjukkan seramai 2 orang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan baik. Melalui pemerhatian ciri-ciri disleksia kanak-kanak prasekolah di dalam aspek bahasa.76 11. Kesemua kanak-kanak ini mampu bertutur dengan baik dan lancar. terdapat seramai 4 orang kanak-kanak keseluruhannya yang masih tidak dapat menguruskan masa atau menguasai kemahiran berkaitan masa dengan baik. Senarai semak ketiga yang diperhatikan ialah senarai semak mengenai kematangan kanak-kanak. Ujian atau pemerhatian yang dijalankan adalah merujuk kepada senarai semak disleksia (umum). Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan melalui senarai semak disleksia. 4.10) Nombor mempunyai kuantiti 1 – 10 Memadankan beberapa benda maujud dengan kad nombor yang sama nilai. mereka mengalami sedikit kesukaran untuk melakukannya.0 Rumusan Bahagian ini membincangkan keputusan yang diperolehi melalui kajian. mereka juga didapati sukar untuk mengingati tarikh serta sukar untuk memberitahu waktu dalam jam. perbincangan kajian ini dibahagikan kepada perbincangan dan rumusan hasil kajian. Berhubung dengan masalah ingatan juga seramai 10 orang kanak-kanak prasekolah masih tidak menguasai kemahiran membilang menggunakan jari. kanak-kanak ini juga didapati mengalami kesukaran. 4. Perbincangan dalam bahagian ini ialah mengenai hasil atau dapatan kajian yang dijalankan. Hasil pemerhatian menerusi senarai semak menunjukkan terdapat beberapa aspek yang kurang dikuasai oleh kanak-kanak. Di antaranya ialah .1 Perbincangan hasil kajian Pengesanan awal risiko disleksia ini mengandungi 4 ujian utama yang menguji pelbagai kemahiran. keupayaan ingatan dan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bertulis merupakan masalah utama yang di hadapi oleh kanak-kanak prasekolah tersebut. pemerhatian disleksia kanak-kanak prasekolah (bahasa).76 11. Setiap ujian ini mengandungi beberapa item yang diperhatikan untuk menilai simptom disleksia yang mungkin ada pada kanak-kanak-kanak prasekolah dalam kajian yang dijalankan. Pemerhatian mengenai kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis mendapati seramai 4 orang kanak-kanak tidak menguasai kesemua enam item yang diperhatikan. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 Peratus (%) 11.

Media-media elektronik dan media cetak turut menyumbang dalam memberi maklumat mengenai disleksia. Oleh itu bagi memastikan kanak-kanak ini mampu menguasai kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. sokongan dan galakan yang berterusan.aspek tumpuan. Disleksia adalah masalah kurang kemampuan dari segi pembelajaran menyebabkan mereka bermasalah untuk membaca. Aktiviti-aktiviti yang menarik dan mudah diterima adalah alternatif atau penambahbaikan kepada cara pelaksanaan semasa. dapatan kajian mendapati kanak-kanak prasekolah di IPG Kampus Darulaman boleh dikatakan tidak mengalami risiko simptom disleksia yang tinggi. masalah. Senarai semak keempat yang diperhatikan ialah senarai semak kemahiran matematik. Disleksia sebenarnya berpunca daripada perbezaan otak memproses bahasa penulisan dengan bahasa pertuturan. melukis. Ketiga-tiga aspek ini menunjukkan sebilangan 11.2 Rumusan perbincangan Secara keseluruhannya.0 Kesimpulan Bab ini menerangkan rumusan hasil yang diperolehi. limitasi. Cara ini dapat membantu mereka lebih berminat dan fokus terhadap pembelajaran seperti menulis. kematangan akademik dan kematangan bahasa. membaca). Namun begitu. 5. . 5. Terdapat dua perkara utama yang dibincangkan dalam bab ini iaitu rumusan kajian yang merangkumi bab 1 hingga bab 4 dan bahagian yang kedua merangkumi implikasi. nombor. menterjemahkan bunyi dan visual dalam penulisan menyebabkan mereka gagal untuk belajar. disleksia merupakan masalah dalam pembelajaran. Ia bukan masalah intelektual kerana dari segi IQ mereka bijak tetapi ketidakupayaan membezakan huruf. Guru perlu berusaha menerusi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan mereka berminat melakukan aktiviti yang memerlukan penumpuan yang tinggi (menulis. untuk aspek kematangan sosial hanya seorang kanak-kanak sahaja yang didapati masih belum dapat menguasai kemahiran bersosialisasi dengan baik. membaca dan sebagainya. Kemahiran membilang rangkaian nombor dan membilang objek merupakan dua masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak ini berbanding kemahiran menamakan nombor. Para ibu bapa juga turut memberi perhatia tentang masalah pembelajaran ini. Dipercayai sistem neurologi yang tidak berfungsi dengan betul menyebabkan gangguan pada struktur otak. Melalui senarai semak ini didapti seramai 2 orang kanak-kanak masih gagal menguasai dengan baik kebanyakan item yang diperhatikan. mengeja dan memahami. namun sekarang ia semakin mendapat perhatian oleh pelbagai pihak. Jika dahulu. 4. masyarakat kurang diberi pendedahan mengenainya.76% kana-kanak masih belum menguasai kemahiran ini. Kegagalan sebilangan kecil mereka menguasai kemahiran yang diperhatikan melalui senarai semak mungkin bersifat sementara. pendapat dan pandangan pengkaji terhadap hasil kajian yang diterangkan dalam bahagian ini. mereka perlu diberi latihan.1 Rumusan Kajian Seperti yang diketahui.

Pulau Pinang : Bureau on Learning. Dengan pengenalpastian ini.PTS Profesional Publishing Sdn. Keputusan kajian telah mendapati sindrom disleksia tidak dihadapi semua kanak-kanak prasekolah. Jamila K.HSBL1103 Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran.A Mohamed. L & Hughes.Sdn.Open Universiti Malaysia (OUM). Disleksia : kit penerangan asas. Chua Tee Tee.Sharani Ahmad(2004).Kementerian Pendidikan Malaysia. Bold.Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Kuala Lumpur. 5.Bhd.2 Implikasi kajian Melalui kajian ini pelbagai pihak semakin sedar akan tanggungjawab dan peranan mereka untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai risiko disleksia agar dapat menangani masalah yang dihadapi. Strategi yang sesuai ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia untuk lebih berjaya dalam kehidupan seperti insan normal lain. namun begitu terdapat beberapa peratus kanak-kanak yang menghadapinya harus diberikan bantuan dan sokongan. Kewujudan persatuan-persatuan yang berkaitan seperti Persatuan Disleksia Malaysia telah memberi ruang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia agar mempunyai masa depan yang lebih berjaya dan mampu untuk berdikari dengan sendirinya. RUJUKAN Abd. langkahlangkah pada peringkat awal dapat dilakukan bagi membentuk kanak-kanak yang menguasai pembelajaran dan pengajaran yang diberikan. Australia : Simon and Schuster. Mengesan disleksia pada peringkat awal sangat membantu dalam menentukan strategi yang sesuai.Dewan Bahasa dan pustaka.Meteor Doc.Bhd.Koh Boh Boon (1992). Mohd.Kajian mengenai simptom disleksia ini amat penting dalam mengesan masalah disleksia pada peringkat awal. .Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar.1990. Hal ini seterusnya membantu kanakkanak untuk menguasai proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Akhirnya akan membentuk generasi akan datang yang tinggi pengetahuan dan menjadi pelapis negara yang cemerlang. When bright kids fail:how to help children overcome specific learning difficulties.Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. 2000. P.(2006).Pendidikan Khas dan Pemulihan-Bacaan Asas. Hammond.Kuala Lumpur.Bhd. PTS Publications & Distributors Sdn. Oleh itu senarai semak pengesanan awal yang digunakan untuk mengenalpasti ciri-ciri disleksia boleh diaplikasi dalam ujian seterusnya.Rahim bin Talib (2007).

Tinjauan Ciri-Ciri Disleksia Di Kalangan Murid-Murid Pemulihan di Zon Pudu. Wilayah Persekutuan. . Universiti Kebangsaan Malaysia. Latihan Ilmiah. 2002.Musa Abdul Wahab.