Pengenalan

-

Ujian Diagnostik yang ditadbir dapat mengenal pasti dengan lebih terperinci daerah-

daerah kelemahan dalam membaca, mengeja, menulis, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan disleksia untuk tujuan pembelajaran dan pengajaran. PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DISLEKSIA Program disleksia mengandungi pendekatan, kaedah dan

aktiviti berasaskan kepada gaya belajar setiap individu yang
bertujuan untuk menangani masalah yang dialami oleh muridmurid disleksia secara individu.

Beberapa definisi disleksia.
Definisi Pertama Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pelajaran Malaysia Murid-murid disleksia ialah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid-murid biasa tetapi mempunyai kesukaran atau kelemahan yang tinggi dalam kemahiran mengeja, membaca dan menulis. Definisi kedua World Federation of Neurology pada tahun 1986. a disorder manifested by difficulty in learning to read despite conventional instruction, adequate intelligence and sociocultural opportunity. Disleksia ialah satu kecelaruan pada kanak-kanak di mana, meskipun mereka melalui pengalaman bilik darjah konvensional, gagal menguasai kemahiran bahasa seperti membaca, menulis dan mengeja yang selaras dengan kemampuan intelektual mereka. (terjemahan) Definisi ketiga National Institute of Neurological Disorders and Stroke Dyslexia is a brain-based type of learning disability that specifically impairs a person's ability to read. These individuals typically read at levels significantly lower than expected despite having normal intelligence. Although the disorder varies from person to person, common characteristics among people with dyslexia are difficulty with spelling, phonological processing (the manipulation of sounds), and/or rapid visual-verbal responding. In adults, dyslexia usually occurs after a brain injury or in the context of dementia. It can also be inherited in some families and so on, and recent studies have identified a number of genes that may predispose an individual to developing dyslexia. Definisi keempat Persatuan Disleksia Malaysia

Dyslexia is a reading difficulty in a child or adult who otherwise has good intelligence, strong motivation and adequate schooling……Dyslexia reflects a problem within the language system in the brain” (Shaywitz, 2003) Definisi kelima A.D.A.M. Medical Encyclopedia. Developmental reading disorder, also called dyslexia, is a reading disability that occurs when the brain does not properly recognize and process certain symbols.

ciri-ciri murid disleksia
Kanak-kanak disleksia ini boleh dikenalpasti melalui pemerhatian terhadap tingkahlaku mereka. Diperingkat pra sekolah kanak-kanak tersebut mungkin : - Lambat bertutur - Mengalami kesukaran sebutan atau rima - Sukar menulis nama sendiri - Sukar mengenal bentuk atau warna - Sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya Di alam persekolahan, kanak-kanak Disleksia mungkin : - Kesukaran memahami, mengingati dan mengikuti arahan - Tidak suka membaca dan mengelak dari membaca di kelas - Gagal menguasai tugasan sekolah seperti membaca, menulis, mengeja atau mengira - Kesilapan semasa membaca huruf, perkataan atau nombor (Bacaan terbalik) : - Tidak dapat membezakan antara -> 15 dengan 51 -> “was” menjadi “saw” -> „b‟ dengan „d‟„ - Kurang koordinasi seperti sukar mengikat tali kasut - Keliru dengan konsep masa seperti „semalam‟, „ hari ini‟ , „esok‟ - Selalu tersalah letak atau hilang barang atau kerja sekolah Masalah Fonologi Pengkodan fonologi merujuk kepada hubungan sistematik antara huruf dengan bunyi. Secara ringkasnya, kanak-kanak disleksia lazimnya mengalami kesukaran membezakan antara 'paku' dengan 'pasu'. Mereka juga tidak dapat 'mendengar' rima akhir yang sama antara perkataan. Umpamanya, apabila ditanya apakah perkataan yang bunyi akhirannya sama dalam "Jack and Jill went up the hill", mereka akan menjawab, "Jack" dan "Jill".

Mereka juga sering didapati mengalami kesukaran mengingati nama rakan-rakan. mereka terpaksa membaca sifir daripada awal sehingga sampai kepada nombor yang dikehendaki itu. soalan seperti "45 minit sebelum pukul 1. Selain itu. sebaliknya berkait dengan pemprosesan maklumat di dalam otak (Farrer.15 tengahari adalah . 1996). guru dapat memerhatikan kanak-kanak itu secara berterusan bagi memastikan arahan dapat diikuti dengan jelas. mereka menghadapi masalah menghafal sifir atau pun mengingat susunannya. Dengan cara ini. Masalah yang sama berlaku dalam operasi pembahagian. malah anggota keluarga dan merujuk individu itu sebagai "kawan saya di sekolah" atau pun "budak lelaki itu". Ini bermaksud apabila mereka ditanyakan suatu soalan. Contohnya. kanak-kanak disleksia mempunyai kecerdasan yang normal. Kesukaran ini bukanlah disebabkan oleh masalah pendengaran. . kanak-kanak disleksia juga cenderung menjadi kaku dan membisu apabila ditanyakan soalan. susunan hari dalam seminggu.Ini juga bermakna mereka keliru dan sukar membezakan harga sesuatu barang dalam bahasa Inggeris. Masalah Mengingat Perkataan Secara umumnya. Apabila ditanya secara spontan. kanak-kanak itu perlu diberi tempat duduk yang paling hadapan di dalam bilik darjah. seperti susunan bulan dalam setahun. sama ada fifty cents atau pun fifteen cents. Selain itu. Ini juga bermaksud mereka sukar mengingati fakta-fakta di sekolah apabila disoal oleh guru. Seorang kanak-kanak disleksia mungkin dapat menghuraikan proses 'penyebaran' dalam subjek sains dengan panjang lebar tetapi mengalami kepayahan menyenaraikan contoh tumbuhan yang menggunakan angin sebagai mekanisma penyebaran. mereka tidak dapat menjawab secara spontan. mereka mempunyai masalah dalam mencari semula perkataan. Umpamanya. "Berapakah nilai 5x7?". serta membuat kira-kira yang berkaitan dengan waktu.." sangat mencabar keupayaan mereka. Masalah Penyusunan Bersiri Kajian menunjukkan kanak-kanak disleksia sukar menyusun sesuatu secara bersiri. Justeru. Walau bagaimanapun. kanak-kanak disleksia juga menghadapi masalah menentukan waktu atau pun membaca jam.. Kebanyakan mereka mempunyai IQ yang normal dan sebahagian daripada mereka mempunyai kecerdasan luar biasa. Ini bermakna penyelesaian satu masalah matematik yang mudah memerlukan jangka masa yang lama serta banyak tenaga dan usaha. susunan huruf serta nombor. Keprihatinan dan pengetahuan para guru berkaitan masalah kanak-kanak disleksia sangat penting dalam usaha membantu mereka belajar.

Masalah ini wujud pada kanak-kanak disleksia di mana mereka sukar memahami peraturan berkaitan sintaks dalam bahasa.Sebahagian kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan pengiraan yang melibatkan wang. "Kamu naik ke tingkat atas. "Lipat dua kad manila itu. Umpamanya bahasa Inggeris dan bahasa Malaysia mempunyai peraturan sintaks berbeza. panggil abang turun dan bawa turun buku matematik sekali. Kanak-kanak disleksia didapati menghadapi masalah memproses maklumat yang baru masuk dan pada masa yang sama mengambil maklumat dari stor ingatan jangka panjang. Apabila arahan itu melibatkan lima langkah atau pun lebih. Ini menyebabkan kanak-kanak itu disangka tidak memberikan perhatian. Masalah yang serupa juga timbul apabila kanak-kanak disleksia berhadapan dengan soalan aneka pilihan. Kanak-kanak disleksia menghadapi masalah dengan bahasa keduanya apabila peraturan sintaksnya berbeza daripada bahasa pertama. mereka didapati lebih berupaya menjawab dengan baik dalam soalan terbuka di mana mereka dapat berfikir dan menulis jawapan yang dikehendaki. Masalah Kesedaran Sintaks Kesedaran sintaks atau sensitiviti pada tatabahasa merujuk kepada kebolehan memahami sintaks suatu bahasa. dan ini menimbulkan masalah kepada kanak-kanak itu. seperti mengira jumlah harga barang atau pun menentukan baki. lazimnya kanakkanak disleksia teus hilang punca. Lemah dalam pengamatan penglihatan atau visual. potong di garisan tengah dan seterusnya". PUNCA-PUNCA MURID LEMAH DALAM EJAAN 1. di mana frasa "black cat" dalam bahasa Inggeris disebut sebagai "kucing hitam" dalam bahasa Malaysia. kanak-kanak itu perlu 'memegang' satu soalan dan empat pilihan jawapan dalam stor ingatan bekerjanya. Masalah Ingatan Jangka Pendek Ingatan jangka pendek atau pun ingatan bekerja merujuk kepada stor di mana maklumat yang sedang digunakan disimpan. simpan stoking dalam laci. kanak-kanak disleksia tidak berupaya mengingat arahan-arahan panjang yang diberikan oleh guru. apabila kanak-kanak itu disuruh. Dalam erti kata lain. dalam subjek lukisan. Di rumah umpamanya." kanak-kanak disleksia pastinya tertinggal atau pun terlupa sesuatu. terdapat arahan seperti. Bagi memilih jawapan yang tepat. Sehubungan itu. Akibatnya mereka sering dianggap sebagai degil atau pun tidak mendengar kata. . Kesemua proses ini akan mengumpul maklumat di stor ingatan jangka pendek bagi digunakan pada masa itu. Umpamanya.

Murid sukar mengingat bunyi abjad. Bagi murid disleksia. Kekeliruan inilah yang menyebabkan murid sangat lemah dalam kemahiran mengeja. Murid yang menguasai kemahiran ejaan dengan baik akan menyimpan perkataan dalam memori dan mengingat kembali perkataan tersebut tanpa memerlukan petunjuk visual. Contoh: Makan dibaca sebagai nakaM 2. . murid akan keliru dan akan menyebabkan kemahiran membaca murid semakin lemah dan teruk. Terdapat beberapa huruf yang kelihatan seakan-akan sama walaupun bunyinya adalah berbeza. Masalah memori auditori dan visual. bunyi suku kata perkataan dan juga sukar menyusun atau menggabungkan suku kata bagi membunyikan perkataan. Manakala murid yang lemah dalam ejaan amat memerlukan latihan dan aktiviti untuk menguatkan ingatan visual. jika murid membaca secara songsang dari belakang ke depan. 3. huruf "p" dan "q". Lemah dari segi Analisis pendengaran. Murid menghadapi masalah untuk mengingati bunyi dan suku kata. Pengamatan visual pula berkait dengan keupayaan deria penglihatan untuk menerima rangsangan dan seterusnya menghantar maklumat tersebut ke otak untuk ditafsirkan. Sebutan huruf yang salah. masalah yang dihadapi dalam mengecam bentuk huruf dan konfigurasi perkataan sangat ketara. 5. Jika pengamatan penglihatan murid menghadapi masalah. maka perkataan atau huruf-huruf yang dilihat murid akan mengalami kesalahan dan kesilapan. Contoh: Sukar membezakan bunyi huruf vokal dan huruf konsonan. Murid juga tidak dapat mengaitkan bunyi huruf dengan huruf yang dilihat disebabkan kurang pendengaran. 4.Pengamatan bermaksud hasil tindakbalas keseluruhan sistem deria setelah menerima rangsangan daripada sumber lain. Contohnya. Simbol-simbol perkataan yang bercetak sukar diterjemahkan. Mereka sering memerlukan arahan yang jelas dan mudah bagi membantu mereka mengenal pasti bunyi sesuatu perkataan dan membina kemahiran fonologi. Murid melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan secara terbalik. Murid tidak dapat mengecam bentuk huruf dan perkataan. Tidak dapat mengingati dan membayangkan bentuk sebenar sesuatu huruf atau perkataan. Contoh: Keliru membezakan huruf "b" dan "d".

kemahiran bahasa (lisan.52%.78%. Bai azmiab@ipda. recall the memory. acquired memories problems is a major problem in the sample with the percentage of 26. kemahiran motor halus dan deria persepsi. Suraya bt. The results of this study indicate the needs of early intervention . membilang nombor dan menentukan nilai nombor tidak menunjukkan masalah yang ketara dari segi penguasaan.my suraya@ipda. While the issue of combine spoken and written skills contributes as much as 23. as 17 preschool pupils of IPDA is involved in this study. The data was analyzed using descriptive study of percentage. Sample. Pendedahan kepada guru mengenai simptom disleksia dan perancangan cara menangani kesukaran yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia melalui aktiviti yang bersesuaian hendaklah dilaksanakan supaya masalah penguasaan kemahiran 3M ini tidak berlarutan apabila kanak-kanak memulakan persekolahan. memori. knowledge. Hasil kajian menunjukkan perlunya dan pentingnya pengesanan dan intervensi awal simptom disleksia di peringkat prasekolah. pengetahuan.52%. Seramai 17 sampel murid prasekolah IPDA terlibat dalam kajian ini. PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH PENGESANAN AWAL DISLEKSIA KANAK-KANAK PRASEKOLAH Azmi bin Abu Bakar. "perang" ( peperangan) disebut "perang" (warna). Study shows. Mathematical proficiency aspects related to the number. Data kajian dianalisis secara deskriptif menggunakan peratusan. Kajian ini mengadaptasi instrument The Dyslexia Early Screening Test (DEST) dan set Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) yang diubahsuai sebagai senarai semak untuk mengkaji kemahiran matematik. Contoh: "Makan" disebut "make". language proficiency (oral. reading and writing). fine motor skills and sensory perception.78%. This study adapts The Dyslexia Early Screening Test (DEST) instrument and a set of Ujian Awal Pengesahan Disleksia (UAPD) which is modified as a check list to examine mathematical proficiency. Dapatan kajian menunjukkan masalah ingatan merupakan masalah utama dalam kalangan sampel dengan purata sebanyak 26. murid menghadapi masalah dalam sebutan huruf "e" pepet dan "e" taling.edu. bacaan dan tulisan). counting and specify the value for number does not indicate a problem in terms of the mastery.my Abstrak Kajian ini bertujuan mengenalpasti ciri-ciri disleksia yang terdapat dalam kalangan murid prasekolah IPG Kampus Darulaman (IPDA).Murid menyebut nama huruf dalam 'telo' bahasa ibunda atau 'loghat' daerah. Selain itu. Aspek kemahiran matematik yang berkaitan dengan nombor. Masalah kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan tulisan pula menyumbang sebanyak 23.edu. Abstract This research meant to identify the characteristics of dyslexia in the preschool pupils at IPG Kampus Darulaman (IPDA).

1. apabila telah memasuki alam prasekolah. vii. tetapi juga terdapat dalam kalangan golongan dewasa. jika seorang kanak-kanak itu tidak mampu untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Jumlah murid yang mengalami masalah ini di Malaysia masih belum diketahui. mampu mengikut arahan-arahan tertentu. Kanak-Kanak ini juga sememangnya memberi tekanan emosi kepada guru dan ini mencabar dari segi tingkah laku mereka . .1. 1.2 Latar Belakang Murid disleksia merupakan sebahagian dari kategori murid bermasalah pembelajaran. mampu untuk membezakan bunyi-bunyian yang mudah seperti perbezaan bunyi loceng atau tepukan tangan serta apa jua perkara yang mampu dilakukan sebagai seorang kanak-kanak pra sekolah. Mereka memerlukan bantuan khusus atau program khusus yang sesuai dengan tahap masalah membaca yang mereka hadapi. 1. Guru yang mengajar kanak-kanak ini perlu menggunakan pelbagai strategi yang efektif. v.1 Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran Kementerian Pelajaran mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah kanak-kanak yang telah dikenalpasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang mengganggu proses pembelajaran. iii. Namun. vi. PENGENALAN Kebiasaan seorang kanak-kanak yang normal yang berumur sekitar 5 atau 6 tahun. Murid disleksia ini tidak hanya terdapat dalam kalangan kanak-kanak. Teacher’s exposure to the dyslexic symptom and designing ways to handle the difficulties through appropriate activities should carried out so that the issue can be minimize when a child begins school. ii. mereka sudah mampu untuk membaca suku kata yang mudah. viii. 1. Kecacatan yang dialami boleh dikategorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan berikut : Kebolehan Kognitif Tingkahlaku Sosial / Perkembangan Sosial Penguasaaan Bahasa Lisan dan Pertuturan Penguasaan Membaca Kemahiran Perkembangan(Developmental Skills) Kemahiran Matematik Daya Penglihatan Darjah Kebolehan Pendengaran Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran memerlukan metodologi pengajaran yang menggalakkan mereka berinteraksi dan bergantung kepada keupayaan guru bagi mengenalpasti cara murid itu bertingkah laku. Mereka mengalami masalah dalam mengenal huruf iaitu semasa membaca. iv. kemungkinan kanak-kanak tersebut menghidap disleksia.in early stage of dyslexia symptom primarily in preschool ratings is important to alleviate the problems.1 Pendahuluan i.

Mereka juga mempunyai keupayaan intelek yang normal dan telah mendapat ransangan dan pembelajaran yang mencukupi. Antaranya ialah Disgrafia (Dysgraphia) yang melibatkan kesukaran menulis . Hal ini kerana mereka tidak mampu menyamai tingkat penguasaan sebagaimana murid normal. Masalah asasnya adalah perbezaan cara otak berfungsi dalam menghubungkan simbol visual dengan bunyi. Sistem pendidikan murid disleksia. kajian ini akan menjelaskan mengenai pendidikan murid disleksia berkaitan dengan hal-hal seperti berikut : Pola program pendidikan murid disleksia dengan menggunakan program murid normal. Menurut Mercer (1991). menulis dan mengeja. Masalah sampingan ini selalunya bertindihan antara satu sama lain dan sukar untuk dikesan. .murid disleksia menggunakan program murid normal yang telah diubahsuaikan dan program pendidikan yang khusus untuk murid disleksia. Rancangan Pendidikan Individu. menulis. Masalah ini kebiasannya berkait rapat dengan gangguan urat saraf. Mereka mungkin mengalami kesukaran membaca. Kanak-kanak disleksia mempunyai masalah menguasai tugasan sekolah walaupun mereka telah berusaha bersungguh-sungguh. Discalculia (Dyscalulia) yang melibatkan kesukaran dalam pengajaran matematik dan masalah bahasa yang yang melibatkan kesukaran mendengar dan bertutur. mengeja dan mengira. Murid disleksia memerlukan program khas yang boleh menilai kebolehannya supaya mereka dapat menerima pelajaran yang diajar sesuai dengan tahap penerimaan mereka. terdapat juga masalah sampingan yang lain turut menyumbang kepada kesukaran dalam pembelajaran seseorang individu. Disleksia adalah sejenis masalah pembelajaran khusus yang kerap berlaku. Kanak-kanak disleksia pada umumnya adalah kanak-kanak normal tetapi mempunyai masalah yang berpunca dari kecelaruan pada bahagian otaknya. Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan untuk menyelidik tahap kebolehpercayaan pelajar prasekolah IPDA. disleksia adalah masalah murid yang mempunyai kecerdasan mental yang searas atau melebihi murid biasa tetapi menghadapi kesukaran yang tinggi dalam menguasai kemahiran membaca. Menurut Kementerian Pelajaran Malaysia pula. Di samping itu. ii. kita juga boleh mengenal pasti strategi-strategi pengajaran yang lebih efektif dalam usaha untuk memperbaiki prestasi akademik di kalangan pelajar-pelajar ini. Oleh itu. Selain masalah membaca dan mengeja. menulis dan mengira yang agak serius.0 Pernyataan Masalah Disleksia bukanlah suatu konsep yang mudah untuk dijelaskan di mana kebanyakkan penyelidik bersetuju bahwa disleksia bolehlah diterangkan sebagai keadaan seseorang yang mengalami masalah membaca. Maklumat mengenai tahap kebolehpercayaan pelajar-pelajar prasekolah ini dianggap penting bagi mengetahui sejauh manakah kebolehan mereka dalam proses pembelajaran. 2. memahami. disleksia ialah ketidakupayaan yang teruk dalam membaca. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan antara bunyibunyi huruf. iii. program pendidikan.i. Dianggarkan 4 – 8 % pelajar sekolah yang bermasalah disleksia dan kanak-kanak lelaki lebih ramai bermasalah disleksia berbanding perempuan.

tidak dapat membezakan nombor 15 dengan 51 .Antara ciri-ciri disleksia yang dapat dikenalpasti di peringkat pra sekolah berkemungkinannya adalah lambat bertutur. Selain itu. Masalah yang berkaitan dengan murid disleksia ini berkaitan dengan kesilapan semasa membaca huruf. temubual dan pemerhatian. Jika tidak dikenalpasti dan dibantu di peringkat awal boleh menyebabkan gangguan emosi (kemurungan). 2.1 Objektif Kajian i. perkataan atau nombor (bacaan terbalik). Adakah terdapat ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA? 2. mengeja serta dapat membaca dengan baik. Mereka juga mengalami kesukaran memahami. pengkaji akan mentakrifkan istilah-istilah yang akan digunakan : . 2.4 Batasan Kajian Kajian ini hanya dijalankan di prasekolah IPDA. kecelaruan tingkah laku) dan rendah pencapaian akademik (menyebabkan keciciran sekolah). hasil kajian ini juga dapat membantu guru-guru untuk mengkaji dan mengatasi kelemahan serta kesilapan yang dilakukan oleh pelajar semasa menulis . huruf “b” menjadi “d”. Kajian ini mempunyai batasan-batasan seperti berikut : Kajian ini terhad kepada hubungan antara kumpulan pelajar yang mengalami simptom disleksia secara rawak. sukar mengenal bentuk bentuk atau warna dan sukar memberitahu cerita yang telah didengarinya. Pemilihan kumpulan sampel adalah secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan umur. Di samping itu.5 Takrif Istilah Bagi menjelaskan lagi kajian yang dijalankan ini.perkataan “was” menjadi “saw”.3 Kepentingan kajian Kajian ini diharapkan dapat membantu guru prasekolah dalam mengenalpasti murid bermasalah disleksia dan mengetahui tentang kepentingan mengenali simptom-simptom disleksia dengan lebih jelas dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di peringkat prasekolah. Segala maklumat dan data yang diperolehi dari kajian adalah dari sumber soal selidik.2 Soalan Kajian i. hasil kajian ini dapat membantu kanak-kanak prasekolah ini mempertingkatkan lagi potensi pembelajaran mereka dengan menggunakan pendekatan pelbagai deria seperti deria sentuhan dan deria pendengaran melalui ritma atau bunyi perkataan dan huruf. masalah tingkah laku (melawan. senarai semak. mengalami kesukaran sebutan atau rima. Mengenalpasti ciri-ciri disleksia dalam kalangan murid prasekolah IPDA.   2. sukar menulis nama sendiri. mengingati dan mengikuti arahan yang diberikan. 2.

guru pembimbing dan kelas biasa. Pengguanan kurikulum pendidikan bersama antara murid disleksia dan murid normal tidak menjadi masalah bagi mengembangkan potensi murid disleksia. dipilih secara rawak tanpa pertimbangan jantina dan bangsa. maka halangan yang dihadapi pendidikan murid disleksia perlu ditiadakan. menggunakan kurikulum sekolah murid normal yang telah disesuaikan dan menggunakan kurikulum khusus. 2. Misalnya melalui lawatan guru ke kelas-kelas khas . 2.1 Simptom Tanda-tanda yang dialami oleh seseorang individu yang tidak diketahui dan perlu mendapat pengesahan dari pakar perubatan. 2.8 Sistem Pendekatan Pendidikan Murid Disleksia Pengurusan pendidikan murid disleksia dapat dilakukan dengan pelbagai pendekatan. asalkan mereka mendapat perhatian khas sesuai dengan keperluan mereka. Jenis pendekatan pendidikan bagi murid disleksia tersebut hendaklah bersesuaian dengan perlaksanaanya kerana banyak bergantung pada keadaan dan keperluan murid disleksia.6 hingga tahun.6 Pola Program Pendidikan Murid Disleksia Bagi memenuhi keperluan pendidikan murid disleksia maka beberapa bentuk program alternatif dibentuk sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh rakyat Malaysia dengan menggunakan kurikulum sekolah murid normal.5. .2. 2. sumber kewangan dan guru sebagai pelaksana program itu. Berdasarkan penjelasan ini.5.3 Prasekolah Murid yang berumur antara 5 . Pengurusan pendidikan yang menyediakan program yang pelbagai memerlukan dana yang banyak untuk persiapan dan perlaksanaannya..5. dapat dikatakan bahawa kurikulum pendidikan yang diperuntukkan bagi murid disleksia ini fleksibel dan memiliki alternatif yang pelbagai dan sesuai dengan keperluan mereka. Jadi pengembangan potensi murid disleksia yang menggunakan program pendidikan murid normal tidak boleh diabaikan dengan pendidikan secara khusus.2 Disleksia Ketidakupayaan yang teruk dalam membaca.7 Menggunakan kurikulum sekolah biasa/normal. Penggunaan kurikulum pendidikan bersama tersebut mempunyai beberapa masalah iaitu guru tidak terlatih secara khusus serta tidak mampu menghadapi murid disleksia. Berikut adalah sistem pendekatan pendidikan yang diterapkan . dan murid disleksia yang lambat menyesuaikan diri akan cepat merasa putus asa dan tertinggal dalam pelajarannya. Oleh itu. melibatkan kesukaran dalam kefahaman dan perhubungan di antara bunyi-bunyi dan huruf-huruf. 2.

1 Kelas Khas Kelas Khas merujuk kepada sistem pentadbiran dan pelaksanaan pendidikan murid disleksia bersama dengan murid normal.3 Kelas Biasa Kelas biasa merujuk pada pendekatan murid disleksia dan perlaksanaannya seiring dengan pentadbiran pendidikan kanak-kanak normal dengan menggunakan khidmat guru pembimbing yang khusus. pembelajaran mata pelajaran tersebut merupakan tugasan yang sukar bagi kebanyakan kanak-kanak terutamanya kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Mereka memerlukan layanan khusus dan tempat belajar yang selesa.9 Teori/Model Kajian Kanak-kanak khas dan bermasalah pembelajaran yang mereka hadapi untuk membaca. Oleh sebab membaca. 2.2. menulis dan mengira merupakan aktiviti yang kompleks. Sistem ini juga membolehkan mereka ini belajar bersama-sama murid normal bagi mata pelajaran pendidikan jasmani sebagai contoh. menulis dan mengira sebagai bahagian penting kemahiran pembelajaran agar dapat berjaya dalam bidang akademik.8. 2. pengetahuan dan tahap keupayaan mental dan fizikal bagi memperolehi dapatan kajian yang lebih tepat.menulis dan mengira berterusan ditemui oleh guru-guru khas.10 Reka Bentuk Kajian Kajian ini menggunakan kaedah kajian tinjauan dalam mengenalpasti kanakkanak atau pelajar yang mempunyai ciri-ciri disleksia. . Di Malaysia program ini telah diterapkan. Namun begitu penekanannya amat lemah sekali dan inilah satu cabaran bagi pakar pendidikan khas di Malaysia. 2. Pendekatan ini lebih baik kerana murid disleksia boleh berinteraksi dengan murid normal dan tidak terbatas sesama mereka sahaja. Tidak boleh dinafikan bahawa .8. Di samping itu kurikulum yang digunakan untuk murid disleksia ini umumnya kurikulum sekolah biasa yang diubah bagi membolehkan murid disleksia ini mengikutinya dan sesuai dengan keperluan dan keadaan mereka. Dalam kajian ini telah melaksanakan pemerhatian secara langsung ke atas sampel-sampel kajian dengan meliputi pemerhatian kemahiran.menulis dan mengira dalam apa jua bahasa dianggap sebagai satu aktiviti manusia yang sangat kompleks. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui instrument kajian yang menghasilkan dapatan dalam bentuk numerik yang akan dihuraikan melalui penulisan deskriptif.2 Ruang Sumber Ruang sumber merujuk kepada pendekatan pendidikan murid disleksia di mana perlaksanaan program pendidikannya bersama pendidikan murid normal menggunakan ruang khusus sebagai tempat perunding. Belajar membaca.kanak-kanak perlu mengembangkan kebolehan membaca. 2.8.

3.52 23.L & Hughes.0 Analisis Data Penganalisaan data dilakukan dengan penjumlahan keputusan subujian secara manual mengikut borang-borang tersedia dalam pakej ujian. urutan dan yang berkaitan. temubual dan pemerhatian hasil kerja kanakkanak.Dalam proses mengenalpasti kanak-kanak bersimptom disleksia.1 Masalah ingatan Kemahiran 1 2 3 4 Sukar mengingati arahan Masalah mempelajari kemahiran bahasa yang asas seperti abjad dan bunyi. Data-data dari rekod subujian akan dianalisis untuk pengiraan indeks. Borang Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah. Data yang telah diklasifikasikan indeksnya akan dirumuskan dalam borang keputusan ujian yang akan menunjukkan kadar pencapaian setiap ujian dengan jelas melalui paparan graf yang mudah untuk diinterpretasikan bagi pencapaian setiap individu untuk tujuan tindakan perancangan pengajaran dan pembelajaran. dan masalah visual motor.52 23. masalah pertuturan dan fonologikal. lukisan.2.1 Dapatan Kajian Data yang diperolehi adalah berdasarkan senarai semak yang dijalankan melalui pemerhatian. Senarai semak-senarai semak ini mengandungi beberapa subtopik yang memberi fokus kepada simptom-simpton yang berkaitan dengan disleksia dalam kalangan kanak-kanak. Kaedah senarai semak bertujuan untuk mendapatkan butiran kelemahan murid jika tahap pencapaian murid ketinggalan sebanyak dua tahun di belakang pencapaian rakan sebaya (Hammond. penglibatan.P. masalah tumpuan. Dapatan data adalah seperti jadual di bawah. masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. 3. Masalah mempelajari sesuatu yang melibatkan Bilangan tidak menguasai 4 4 4 2 Peratus (%) 23. 1990).2 Senarai Semak Disleksia Melalui Senarai Semak Disleksia terdapat beberapa subtopik yang diperhatikan untuk menentukan ciri-ciri disleksia kanak-kanak. perbincangan. Ujian Bacaan dan Ujian Saringan ianya mengandungi soalan-soalan pendek berkaitan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid dan Ujian Komprehensif yang mengandungi aktiviti bacaan. Statistik deskriptif akan digunakan bagi menerangkan kadar bilangan kanak-kanak yang didapati mempunyai simptom disleksia dalam frekuensi peratusan. Bagi kaedah ujian seperti Ujian Kecerdasan (IQ). literasi. Diantaranya ialah masalah ingatan. Senarai Semak Lambat Kematangan dan Senarai Semak Ujian Diagnostik (Menulis). Sukar mengingati perkataan yang bari dibaca. Senarai semak berkaitan ialah Senarai Semak Disleksia.76 . 3.52 11. Penganalisaan data juga dibuat menggunakan kaedah peratusan. 3. ejaan. terdapat dua kaedah yang boleh dicadangkan (KPM 2001) iaitu secara ujian dan secara senarai semak. matematik dan kecerdasan.

Secara keseluruhannya sebanyak 24. Masalah mempelajari fonik.2 Masalah pertuturan dan fonologikal Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Susah mendapat perkataan yang sesuai semasa bercakap.76 11.76 11. 3. terdapat 2 orang kanak-kanak yang tidak menguasai semua kemahiran yang diuji. Bilangan Kemahiran tidak Peratus (%) menguasai Lambat untuk mendapat perkaitan antara bunyi 4 23. Masalah menyebut perkataan yang panjang Masalah menyebut perkatan bergabung.17% dari kanakkanak pra sekolah mengalami masalah ingatan. Masalah mengenal pasti dan membaca „rhymes‟. Jumlah ini mewakili 11.82 23. secara keseluruhannya. Keliru dengan urutan huruf dan digit seperti 13 dan 31. Menyalin dengan tidak tepat.76% dari jumlah keseluruhan kanakkanak yang dikaji.76 11.3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis.52 23.76 11. Jadual 1 Masalah Ingatan 2 3 10 4 4 11.76 11. 1 . Lewat menguasai kemahiran bertutur. Masalah struktur bahasa dalam penulisan Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11. Sukar mengingati ejaan sesuatu perkataan untuk tempoh lama. Masalah mengenal pasti dan membaca perkataan yang bermula dengan sukukata yang hampir sama. Masalah matematik mengira dengan jari.52 dan huruf.52 Beberapa item penguasaan kemahiran dirujuk terhadap kanak-kanak berdasarkan jadual di atas.76 11. Kesalahan ejaan yang sama dan berulangan.5 6 7 8 9 urutan.2.64 58. Masalah ketara yang dapat dilihat ialah penguasaan dalam kemahiran membilang menggunakan jari di mana 10 orang kanak-kanak iaitu 58.76 11.76 17.76 Jadual 2 Masalah pertuturan dan fonologikal Melalui pemerhatian penguasaan pertuturan dan fonologikal.2.82% tidak menguasai kemahiran tersebut. 3.

Membaca perkataan yang tidak ada pada buku Pembacaan yang kurang kelancaran dan kelajuan yang tidak sesuai. Jadual 4 Masalah tumpuan Bilangan tidak menguasai 1 2 0 1 1 1 4 4 Peratus (%) 5.2. Tidak boleh duduk diam.52 3 4 5 6 4 4 4 4 23.selalu merengek.88 23. Sukar menyampaikan idea secara bertulis.88 5.2 Mampu mengeja sesuatu perkataan secara lisan tetapi tidak dapat menuliskan perkataan tersebut.52 23. Purata seramai 4 orang kanak-kanak didapati tidak menguasai keseluruhan kemahiran yang diperhatikan.97% kanak-kanak tidak menguasai atau kurang memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan.88 11. Didiagnostic bermasalah ADHD. selalu lupa di mana letaknya sesuatu.5 Masalah visual motor Kemahiran Bilangan tidak Peratus (%) . membuta tuli (impulsive).2.88 5. Melakukan banyak kesilapan yang cuai.52 23. 3.Kebanyakan kanak-kanak ini hanya dapat memberi tumpuan singkat sepanjang proses atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan.52 23. Bertindak mengikut gerak hati. Pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis menunjukan secara keseluruhannya terdapat sebilangan 23.52 23.52 Jadual 3 Masalah menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis. Organisasi diri yang lemah. Sukar menyampaikan ideanya secara bertulis Terlangkau atau terlebih perkataan dalam penulisannya . Hanya boleh bertumpu pada pembacaan untuk jangka masa yang pendek. 3. 4 23.76 0 5.selalu bergerak tanpa berfikir dan menjerit dalam kelas.52% kanak-kanak yang tidak menguasai kemahiran ini.52 Sebanyak lapan item diperhatikan dalam penguasaan tumpuan. Senang tertarik kepada ransangan lain. Melalui pemerhatian yang dijalankan terdapat sebilangan 10.4 Masalah tumpuan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Selalu berkhayal atau berangan dalam kelas.

tidak kemas.52 23. Tidak suka bermain “puzzle” dan melukis semasa peringkat awal kanak-kanak. koordinasi dan postur fizikal yang ditunjukkan.52 23.52 23. Jadual 5 Masalah visual motor Pemerhatian penguasaan kemahiran visual motor menunjukkan 19. Tangan mudah menjadi letih. comot dan gaya menulis yang tidak sesuai.99% kanak-kanak prasekolah tidak menguasai kemahiran ini.76 11. Lambat menghabiskan kerja sekolah. Gagal untuk mengenali perkataan biasa.76 11.1 Masalah Bacaan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Bacaan yang lemah.76 11.52 23.3 Pemerhatian Disleksia Kanak-Kanak Prasekolah (Bahasa) 3. Tidak tahu intonasi yang betul. Hasil kerja yang lemah. Hilang baris semasa membaca.52 11. Koordinasi fizikal yang lemah dan pergerakan yang kekok.menguasai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lambat menguasai kemahiran menulis berbanding kanak-kanak lain.52 23. Gagal untuk memahami apa yang dibaca. Tertinggal perkataan bila membaca atau menambahkan perkataan. Menulis huruf dan nombor secara terbalik. Sebutan yang tidak betul. Keliru dengan huruf kecil dan huruf besar. Bacaan dengan tiada perasaan. Postur yang tidak betul dan tidak stabil semasa bekerja di meja atau duduk di lantai.76 3.76 11. Lemah dalam kefahaman. 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 23.76 11.76 11. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 2 2 2 Peratus (%) 11.76 11.contohnya “b” dan “d”.52 23.76 Jadual 6 Masalah Bacaan . Keseluruhannya terdapat seramai 4 orang kanak-kanak yang menunjukkan kurang penguasaan visual motor melalui pemerhatian hasil kerja.3.76 11.76 11.

abc dan sebagainya.52 23.76 11.52 0 Jadual 7 Masalah tulisan Kemahiran menulis pula menunjukkan pencapaian 83.76% dari jumlah keseluruhan mereka. Tidak ada tanda bacaan. Bilangan ini membawa kepada 11.76 11. p/q. Kesilapan ejaan yang banyak dalam rencana.76 23. Sifir 2 hingga 10 Bilangan tidak menguasai 2 2 Peratus (%) 11. Kerja tulis lemah banding dengan lisan.76 .76 3 2 11. p/g.58% kanak-kanak menguasai kemahiran dengan baik.76 4 2 11. Huruf besar/kecil permulaan ayat.76 11. Keliru dengan symbol + atau -.Pemerhatian berkaitan kemahiran bacaan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak tidak menguasai kemahiran bacaan dengan baik.42% kanakkanak kurang menguasai kemahiran ini berdasarkan 11 item yang diperhatikan. Cara memegang pensil yang tidak betul. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 0 Peratus (%) 11. bulan.52 11.76 11.3 Masalah nombor Kemahiran 1 2 Keliru dengan nombor. tahun.76 23.52 23. Susah dalam mengingati perkara yang berturutan seperti hari. nama am/khas. Tulisan tidak mengikut garisan.3.76 11. Sebanyak 8 item kemahiran yang diperhatikan dalam kemahiran ini. 3. 3. Tulisan kotor ( potong sana-sini) Keliru dengan huruf seakan-akan b/d . Mengeja perkataan dengan pelbagai cara.2 Masalah tulisan Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lambat menyalin Penat bila banyak menulis. Ini menunjukkan sebilangan 16.3.

Tidak pandai mengawal masa.3. Konsep yang lemah. Bilangan tidak menguasai 4 4 4 4 4 Peratus (%) 23. Susah untuk mengingati tarikh lahir dan tarikh penting.88 5.88 .76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji.52 23.1 Masalah Main dan Rekreasi Kemahiran 1 2 Lebih suka bermain dengan kanak-kanak yang lebih muda Lebih suka bermain mainan aktiviti yang biasanya diminati oleh kanak-kanak yang lebih muda Masih menikmati rancangan TV yang diminati semasa peringkat yang sangat kecil Gurauan yang mirip kepada kanak-kanak yang lebih kecil Bilangan tidak menguasai 1 1 Peratus (%) 5. Rajah 2 Graf pemerhatian Disleksia kanak-kanak prasekolah(bahasa) 3.52% dari jumlah semua kanak-kanak yang diperhatikan.52 23.4 Senarai Semak Lambat Kematangan 3.88 3 4 1 1 5. Penguasaan kemahiran berkaitan masa menunjukkan seramai 4 orang murid masih belum menguasainya dengan baik. Organisasi dan pengurusan diri yang lemah.52 23.52 Jadual 9 Masalah mengenal masa Sebanyak 5 item yang berkaitan dengan kemahiran mengenal masa digunakan dalam senarai semak ini.Jadual 8 Masalah nombor Penguasaan kemahiran nombor menunjukkan hanya 2 orang kanak-kanak tidak menguasai dengan baik.4. Bilangan ini merupakan 23.4 Masalah mengenal masa Kemahiran 1 2 3 4 5 Susah dalam memberitahu masa. 3.52 23.88 5. Graf di bawah menunjukkan keseluruhan data berkaitan pemerhatian simptom disleksia kanak-kanak prasekolah. Secara keseluruhan bilangan ini menunjukkan nilai 11.

Jadual 10 Masalah Main dan Rekreasi 1 5. hanya seorang murid sahaja yang kurang menguasai item-item yang diperhatikan. Terdapat 5 subtopik yang diperhatikan dalam kajian yang berkaitan aspek kematangan ini. Sering menangis apabila berhadapan dengan masalah.88% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak prasekolah yang dikaji. Bercakap dan bertingkah laku yang tidak sesuai untuk peringkat umurnya.88 Jadual 11 Masalah Ketidakmatangan Sosial Pemerhatian berkaitan kematangan sosial menunjukkan hanya seorang kanak-kanak prasekolah sahaja yang belum mengusai item-item yang diperhatikan berbanding rakan-rakan yang lain.88 5. 3.88% dari keseluruhan kanak-kanak yang dikaji.88 Pemerhatian seterusnya yang dijalankan adalah berkaitan senarai semak lambat kematangan.4. Senang mempercayai orang lain dan lebih menyenangi dipimpin.88 1 5. Dalam pemerhatian yang dijalankan berkaitan kemahiran berinteraksi sosial iaitu bermain dan rekreasi.4.2 Masalah Ketidakmatangan Sosial Kemahiran 1 2 3 4 5 6 7 8 Takut dan tidak mengambil inisiatif berkenalan dengan rakan baru yang sebaya. 3.88 5.88 5.88 5. Bilangan tidak menguasai 1 1 1 1 1 1 1 1 Peratus (%) 5. Tidak dapat memulakan sesuatu permainan dengan rakan sebaya. Meminta bantuan orang dewasa untuk menyelesaikan masalah kecil dengan kawan lain. Tidak pandai mengawal tingkah laku sendiri. Tidak menyertai rakan sebaya kecuali dijemput atau diberi galakan.3 Masalah Tumpuan Lemah Kemahiran Bilangan Peratus (%) .88 5. Jumlah ini mewakili sebanyak 5.88 5.88 5. Oleh itu bilangan ini hanya mewakili 5.5 6 Berada pada peringkat main khayalan dan imaginative (main peranan) untuk masa yang panjang berbanding kanak-kanak lain Takut pada cerita serta wayang gambar yang seram berbanding dengan kanak-kanak sebaya.

76 .76 11.76 11.4 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kemahiran Tidak dapat setanding dengan kanak-kanak lain dalam bahasa. Sukar duduk diam. sperti kemahiran membaca.76 11. Tidak meminta bantuan apabila diperlukan. Bilangan ini mewakili 11. Hasil pemerhatian mendapati hanya 2 orang kanak-kanak prasekolah sahaja yang kurang memberi tumpuan sepenuhnya dalam aktiviti dan proses pengajaran dan pembelajaran. 2 2 2 11. Sukar member komitmen kepada kerja yang tertentu.5 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran 1 2 3 4 Pertuturan yang tidak matang.tidak menguasai 1 2 3 Tumpuan yang lemah berbanding kanak-kanak dalam kumpulan umur yang sama. Tidak dapat standing dengan kanak-kanak lain dalam matematik. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 2 Peratus (%) 1 2 3 4 5 11.76 11.76 11. Kosa kata dan pengetahuan am tidak mencukupi berbanding kanak-kanak sebaya. tulisan yang tidak matang.4.76 11.76 11. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 2 Peratus (%) 11.76% dari jumlah keseluruhan kanak-kanak yang diperhatikan. mengeja dan menulis. Kadang-kadang menggunakan bahasa seperti kanak-kanak kecil( “wee wee”). Dapatan menunjukkan terdapat 2 orang kanak-kanak prasekolah yang masih lagi kurang menguasai tahap yang sepatutnya dikuasai di peringkat prasekolah dengan peratusan sebanyak 11. Terdapat lima item yang diperhatikan berkaitan kematangan akademik. lebih suka bermain.76 11. Bercakap pada peringkat umur yang lebih lewat. Hasil kerja. selalu bergerak. Tidak boleh belajar atas inisiatif sendiri.76 11. Jadual 12 Masalah Tumpuan Lemah Pemerhatian berkaitan masalah tumpuan hanya melibatkan tiga item. 3.76%.76 Jadual 13 Masalah Ketidakmatangan Akademik Kematangan akademik merupakan salah satu aspek yang dinilai dalam kajian ini.76 3.4.

2 Masalah Membilang Objek 1-10 Kemahiran Bilang tertib menaik dan menurun. 3. 2 11. 6.. Jumlah peratusan yang masih tidak menguasainya ialah 11.76 Bilangan tidak menguasai 0 Peratus (%) 1 0 3 Menyuruh murid membilang nombor sambil menaiki tangga. Pemerhatian yang dibuat berkaitan kemahiran ini menunjukkan hanya seorang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan peratusan sebanyak 5.(menamakan) Bilangan tidak menguasai 0 1 Peratus (%) 0 5. 3.88 Jadual 15 Masalah Menamakan Nombor Dalam kemahiran matematik terdapat beberapa aspek yang diperhatikan.5. 3. 1. 4.. Membilang objek satu-satu 1 – 10.76%..5.Jadual 14 Masalah Ketidakmatangan Bahasa Kemahiran penguasaan berbahasa yang diperhatikan. hanya 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran membilang secara gandaan dua-dua atau tiga-tiga. Penekanan diberikan kepada langkauan genap dan ganjil seperti : 2 2. 8. mendapati terdapat 2 orang kanak-kanak masih belum menguasai kemahiran ini berbanding rakan-rakan mereka yang lain. Diantaranya ialah menamakan nombor.1 Masalah Menamakan Nombor Kemahiran 1 2 Mengenal angka 0-5 (menyebut) Menayangkan kad imbasan secara rawak. Dua lagi item yang dinilai dalam aspek ini menunjukkan penguasaan 100% kanak-kanak prasekolah.3 Masalah Rangkaian Nombor . 5. 0 0 Jadual 16 Masalah Membilang Objek 1-10 Dalam kemahiran membilang.5 Senarai Semak Matematik 3. 3. murid sebut 0 – 5.. 7……….5.88%.

Setiap ujian ini mengandungi beberapa item yang diperhatikan untuk menilai simptom disleksia yang mungkin ada pada kanak-kanak-kanak prasekolah dalam kajian yang dijalankan. Melalui pemerhatian ciri-ciri disleksia kanak-kanak prasekolah di dalam aspek bahasa. Berhubung dengan masalah ingatan juga seramai 10 orang kanak-kanak prasekolah masih tidak menguasai kemahiran membilang menggunakan jari. mereka mengalami sedikit kesukaran untuk melakukannya.Kemahiran 1 2 3 Melengkapkan rangkaian nombor (1. Di antaranya ialah . terdapat seramai 4 orang kanak-kanak keseluruhannya yang masih tidak dapat menguruskan masa atau menguasai kemahiran berkaitan masa dengan baik. Dapatan menunjukkan seramai 2 orang kanak-kanak masih belum menguasainya dengan baik. 4.76 11. 4. Bilangan tidak menguasai 2 2 2 Peratus (%) 11. Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan melalui senarai semak disleksia.76 Jadual 17 Masalah Rangkaian Nombor Kemahiran membilang rangkaian nombor juga dinilai dalam kajian ini. Ujian atau pemerhatian yang dijalankan adalah merujuk kepada senarai semak disleksia (umum).1 Perbincangan hasil kajian Pengesanan awal risiko disleksia ini mengandungi 4 ujian utama yang menguji pelbagai kemahiran. Hasil pemerhatian menerusi senarai semak menunjukkan terdapat beberapa aspek yang kurang dikuasai oleh kanak-kanak. Senarai semak ketiga yang diperhatikan ialah senarai semak mengenai kematangan kanak-kanak. Secara umumnya.0 Rumusan Bahagian ini membincangkan keputusan yang diperolehi melalui kajian. pemerhatian disleksia kanak-kanak prasekolah (bahasa). senarai semak kematangan dan senarai semak matematik. Pemerhatian mengenai kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bahasa bertulis mendapati seramai 4 orang kanak-kanak tidak menguasai kesemua enam item yang diperhatikan. namun apabila diminta untuk melahirkan idea atau jawapan secara bertulis.10) Nombor mempunyai kuantiti 1 – 10 Memadankan beberapa benda maujud dengan kad nombor yang sama nilai. mereka juga didapati sukar untuk mengingati tarikh serta sukar untuk memberitahu waktu dalam jam. Dalam penulisan yang berkaitan dengan nombor. keupayaan ingatan dan kemahiran menggabungkan bahasa lisan dan bertulis merupakan masalah utama yang di hadapi oleh kanak-kanak prasekolah tersebut.76 11. Kesemua kanak-kanak ini mampu bertutur dengan baik dan lancar. Perbincangan dalam bahagian ini ialah mengenai hasil atau dapatan kajian yang dijalankan. kanak-kanak ini juga didapati mengalami kesukaran. perbincangan kajian ini dibahagikan kepada perbincangan dan rumusan hasil kajian.

Melalui senarai semak ini didapti seramai 2 orang kanak-kanak masih gagal menguasai dengan baik kebanyakan item yang diperhatikan. nombor.76% kana-kanak masih belum menguasai kemahiran ini. Guru perlu berusaha menerusi pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan menggunakan pelbagai kaedah dan teknik untuk memastikan mereka berminat melakukan aktiviti yang memerlukan penumpuan yang tinggi (menulis. Cara ini dapat membantu mereka lebih berminat dan fokus terhadap pembelajaran seperti menulis. Kemahiran membilang rangkaian nombor dan membilang objek merupakan dua masalah utama yang dihadapi oleh kanak-kanak ini berbanding kemahiran menamakan nombor. untuk aspek kematangan sosial hanya seorang kanak-kanak sahaja yang didapati masih belum dapat menguasai kemahiran bersosialisasi dengan baik.2 Rumusan perbincangan Secara keseluruhannya. Ia bukan masalah intelektual kerana dari segi IQ mereka bijak tetapi ketidakupayaan membezakan huruf. disleksia merupakan masalah dalam pembelajaran. dapatan kajian mendapati kanak-kanak prasekolah di IPG Kampus Darulaman boleh dikatakan tidak mengalami risiko simptom disleksia yang tinggi. Jika dahulu. Aktiviti-aktiviti yang menarik dan mudah diterima adalah alternatif atau penambahbaikan kepada cara pelaksanaan semasa. limitasi. membaca dan sebagainya. Dipercayai sistem neurologi yang tidak berfungsi dengan betul menyebabkan gangguan pada struktur otak. namun sekarang ia semakin mendapat perhatian oleh pelbagai pihak. mengeja dan memahami. menterjemahkan bunyi dan visual dalam penulisan menyebabkan mereka gagal untuk belajar. Disleksia sebenarnya berpunca daripada perbezaan otak memproses bahasa penulisan dengan bahasa pertuturan. Terdapat dua perkara utama yang dibincangkan dalam bab ini iaitu rumusan kajian yang merangkumi bab 1 hingga bab 4 dan bahagian yang kedua merangkumi implikasi. Disleksia adalah masalah kurang kemampuan dari segi pembelajaran menyebabkan mereka bermasalah untuk membaca. Kegagalan sebilangan kecil mereka menguasai kemahiran yang diperhatikan melalui senarai semak mungkin bersifat sementara. Senarai semak keempat yang diperhatikan ialah senarai semak kemahiran matematik. mereka perlu diberi latihan. pendapat dan pandangan pengkaji terhadap hasil kajian yang diterangkan dalam bahagian ini. sokongan dan galakan yang berterusan. 5. kematangan akademik dan kematangan bahasa. melukis. Namun begitu.0 Kesimpulan Bab ini menerangkan rumusan hasil yang diperolehi. Media-media elektronik dan media cetak turut menyumbang dalam memberi maklumat mengenai disleksia. masalah. . masyarakat kurang diberi pendedahan mengenainya. 5. 4. Oleh itu bagi memastikan kanak-kanak ini mampu menguasai kemahiran dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Para ibu bapa juga turut memberi perhatia tentang masalah pembelajaran ini. Ketiga-tiga aspek ini menunjukkan sebilangan 11. membaca).1 Rumusan Kajian Seperti yang diketahui.aspek tumpuan.

Koh Boh Boon (1992). 2000. Oleh itu senarai semak pengesanan awal yang digunakan untuk mengenalpasti ciri-ciri disleksia boleh diaplikasi dalam ujian seterusnya.Kajian mengenai simptom disleksia ini amat penting dalam mengesan masalah disleksia pada peringkat awal. Australia : Simon and Schuster. Akhirnya akan membentuk generasi akan datang yang tinggi pengetahuan dan menjadi pelapis negara yang cemerlang.(2006). L & Hughes.1990.Mengurus Kanak-Kanak Yang Susah Belajar. Pulau Pinang : Bureau on Learning. Hammond. Kewujudan persatuan-persatuan yang berkaitan seperti Persatuan Disleksia Malaysia telah memberi ruang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia agar mempunyai masa depan yang lebih berjaya dan mampu untuk berdikari dengan sendirinya. RUJUKAN Abd. namun begitu terdapat beberapa peratus kanak-kanak yang menghadapinya harus diberikan bantuan dan sokongan.Sdn. Chua Tee Tee. When bright kids fail:how to help children overcome specific learning difficulties.Bhd. Strategi yang sesuai ini akan memberi peluang kepada kanak-kanak yang menghidap disleksia untuk lebih berjaya dalam kehidupan seperti insan normal lain.Sharani Ahmad(2004).Open Universiti Malaysia (OUM).Pendidikan Khas dan Pemulihan-Bacaan Asas. Keputusan kajian telah mendapati sindrom disleksia tidak dihadapi semua kanak-kanak prasekolah.Kuala Lumpur. . Kuala Lumpur. Hal ini seterusnya membantu kanakkanak untuk menguasai proses pengajaran dan pembelajaran dengan baik. Mohd.Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Disleksia : kit penerangan asas.Dewan Bahasa dan pustaka. Bold.Meteor Doc. Jamila K. PTS Publications & Distributors Sdn.Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Dengan pengenalpastian ini. langkahlangkah pada peringkat awal dapat dilakukan bagi membentuk kanak-kanak yang menguasai pembelajaran dan pengajaran yang diberikan.PTS Profesional Publishing Sdn.Bhd. Mengesan disleksia pada peringkat awal sangat membantu dalam menentukan strategi yang sesuai.Rahim bin Talib (2007).Kementerian Pendidikan Malaysia.2 Implikasi kajian Melalui kajian ini pelbagai pihak semakin sedar akan tanggungjawab dan peranan mereka untuk membantu kanak-kanak yang mempunyai risiko disleksia agar dapat menangani masalah yang dihadapi.Bhd. P.HSBL1103 Pengenalan Pendidikan Kanak-Kanak Masalah Pembelajaran. 5.A Mohamed.

Universiti Kebangsaan Malaysia. Wilayah Persekutuan. Tinjauan Ciri-Ciri Disleksia Di Kalangan Murid-Murid Pemulihan di Zon Pudu. Latihan Ilmiah. 2002.Musa Abdul Wahab. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful