Maksud Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Sumber Di Bumi

Pemeliharaan - tindakan melindungi sumber-sumber di bumi tersebut supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya Pemuliharaan – cara penggunaan,pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan kerugian,kerosakan dan pembaziran. Pemeliharaan dan pemuliharaan sumber dapat memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi akan datang