Maksud Pemeliharaan Dan Pemuliharaan Sumber Di Bumi

Pemeliharaan - tindakan melindungi sumber-sumber di bumi tersebut supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya Pemuliharaan – cara penggunaan,pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan kerugian,kerosakan dan pembaziran. Pemeliharaan dan pemuliharaan sumber dapat memastikan kesinambungan sumber alam untuk generasi akan datang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful