K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101

UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN
HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

PENGENALAN
Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas, kerencatan akal, cacat pendengaran, penglihatan atau fizikal, bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. Contohnya, kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane, Deborah & Brian, 2008). Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi, kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh, kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan.

Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan, bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Di Malaysia, perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan, Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk, kerencatan akal sederhana dan teruk, pelbagai kecacatan dan kecacatan yang

1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum. Jadual 1. Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. beriman. Kementerian Pelajaran Malaysia). Oleh sebab itu. Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. berdikari. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. berhaluan. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003).Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). Menurut Edward & Yvonne (2007) pula.K a n a k . justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. berupaya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 2003). pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. dalam program pendidikan bersepadu. Deklarasi Pertubuhan Bangsa . Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. . Dalam IDEA. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. latar belakang sosial. semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. ataupun perkembangan intelek mereka. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard.

and Schwartzman. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. pekak-buta dan lain-lain. mental ataupun sosial. Bagaimanapun. CA: Brooks/Cole. hiperaktif. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. Umumnya. Understanding Physical. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. W. Pewarisan kedua. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. Pertamanya. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. penglihatan. E. palsi serebrum. Sensory. Apabila dikaitkan dengan baka. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. and Health Impairments.K a n a k . . ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. Alberto P.. terencat akal. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006). ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. Forney P. 2009).. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. A. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. Oleh itu.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Pacific Grove.

Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed.al (2009). Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. . Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. b. a. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa.000 kelahiran. 2006). Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran.al. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain. 2009). Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. Sebagai seorang guru. Secara umumnya. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. Dalam keadaan ini.K a n a k .

Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . kecederaan atau faktor umur. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). Manakala menurut Richard (2003). Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut.  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. 2.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. a. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit.K a n a k . Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. mereka perlu untuk berasa selamat. b. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu. Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri. Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya.

Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. 2003. Sumber: Hallahan. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. Motivasi. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. iv. otak. ii. iii. mata dan tulang. Penyebab post. Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. . rabun. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi.K a n a k . Exceptional Children: Introduction To Special Education.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. Persepsi yang terhad. Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. Kesukaran dalam berkomunikasi. Akan tetapi. Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. 2006). Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Jangkaan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. 4. buta. Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. 3. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. (Jamila Mohamed. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat.

masalah tingkah laku dan masalah sosial.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. (Byers.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. Di samping itu juga.K a n a k . (Alberto & Fredrick. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. Lewis & Tolla. Selain itu juga. masalah penglihatan. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. . Erickson & Koppenhaver. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. 2000. 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. masalah pendengaran. 2002. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Pembelajaran berkait. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. terencat akal. TV dan bola). Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. masalah pembelajaran. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku. masalah mobiliti fizikal. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan.

Downing.K a n a k . Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. 1998.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . gerak badan (body gesture). Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. c. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. gambar dan objek. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. sekiranya guru. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini. jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai. 1999). 2005) a. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar. 2000 dalam Heller. gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru. Sesetengah murid ini. kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat.

Contohnya. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai. murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian. d.K a n a k . Oleh itu. 2002. c.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. 2005) b. Fisher & Frey. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. (Downing. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. Walaubagaimanapun. walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. 2001).

 Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami. Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih. terapi bahasa dan pertuturan. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan.K a n a k . Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal. . Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti. contohnya ahli terapi.  Penglibatan ahli professional. Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. RUMUSAN 1.

peralatan khas. . 4. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi. Di samping itu juga. mobiliti dan penjagaan diri. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera.K a n a k . Oleh yang demikian. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. fizikal. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. 5. Namun. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain.Guru. 3.

K.. 1996.K a n a k . http://www. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. (2009). A. http://www. Kuala Lumpur: PTS Publication. Gallagher. G.50 am) Rebecca. Bhd. Daniel. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Educating Exeptional Children.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. 2009. Forney P. Integrated Education for Children with Special Needs. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. Pacific Grove. D. & Brian R. H. Exeptional Children An Introduction To Special Education. R. Jabatan Pendidikan Khas. J.15 pm) Nibedita Dash. 2006. United States: Thomson Wadsworth. (ed). http://kidshealth. Boston: Ally and Bacon. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. Siti Suhaila Samian. Jamila K. Ms. Deborah D. 11. Sensory. 2003. (eds).gov. J. Bui. (2nd ed). Hamidah Sulaiman. Boston: Pearson. Alberto P.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. J. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. N.my/myhealth/bm/remaja. S. CA: Brooks/Cole. 2003. 2008. USA: Love Publishing Company. & Kauffman. 84 Julia Jantan. S. W. W. Meyen & Yvonne N. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Siri Pendidikan Khas. B. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. and Rose. New Jersey: Prentice Hall. M. 2001. Ms. (eds). Hallahan. and Health Impairments. 2003.myhealth. & Schwartzman. Kindshealth. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mohamed. Understanding Physical. Kementerian Kesihatan Malaysia.. 2009.50 am). D. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. Special education for today. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. 2003. London: David Fulton Publisher. A. Zinaida Ariffin. 2007. Heward. 2008. Exceptional children: Introduction to special education. B..gov. Mohd Sharani Ahmad.my/jpkhas/.. 131-137. 11. (akses : 20 Dec 2009. Imamshah Natharasah. Boston: Prentice Hall. & James. . Boston: Prentice Hall. 538-556. 2009. K. L.. Heller K. E. 2006. Portal Myhealth. Richard. (akses : 18 Jan 2010. 11. R. Edward L. Kirk. Diane P. & Anastasiow.moe. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors.. 2004. A.

Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). L. J. 6-7.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. Manisah Mohd Ali. June. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. B. 386-387. Deafblindness. (akses : 2 Jan 2010. D. W. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. Santhanam.usu. (akses : 2 januari 2010 : 09.sparkle. http://www. New Delhi: Sonali Publications. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. Dipetik daripada http://www. B. Ms. Heller. S. . Sparkle.edu.. B. 1996. Boston: Allyn & Bacon. 2007. 2005. Safani Bari.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. L.30am) T. Children With Learning Disabilities.edu/Topics/deafblindness. K.. 9. United States: Pearson Merrill Prentice Hall.ipbl. and Sandra. Sugandhi.K a n a k .pdf. 2009. Prasad Babu. Digumarti Bhaskara Rao. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. A.45pm) Sherwood.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful