MEMBUDAYAKAN KEMAHIRAN BERFIKIR

1

Beri masa untuk… • merancang bagaimana anda hendak memperkenalkan Peta Pemikiran kepada guru • merancang bagaimana anda akan memperkenalkan Peta Pemikiran kepada murid • membentangkan rancangan anda kepada peserta lain

Cont.. 2

Memperkenalkan Peta Pemikiran – kursus untuk guru 3 .

walau bagaimanapun konsep tidak berubah kerana anda membangunkan asas pemikiran masa depan 4 .Proses perancangan… • slaid seterusnya adalah merupakan urutan perancangan kursus Peta Pemikiran untuk guru sekolah anda • anda boleh menyediakan bahan sendiri.

Memperkenalkan Peta Pemikiran kepada guru Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan Peta Pemikiran Latih mereka mengenai Peta Pemikiran Rancang tarikh kursus untuk guru Biasakan diri anda dengan bahan persembahan untuk kursus Sediakan bahan kursus Laksanakan kursus Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran yang telah mereka pelajari Rancangkan kursus pengukuhan/ pemanpatan 5 .

Slaid seterusnya akan menerangkan setiap urutan langkah dengan lebih terperinci 6 .

dan beberapa orang guru 7 .Membentuk satu pasukan yang dapat membantu anda dalam melaksanakan Peta Pemikiran • Bentuk Pasukan Pemandu yang terdiri daripada mereka yang mempunyai semangat untuk berubah dan memperkenalkan Program i-THINK dan Peta Pemikiran di sekolah anda • Pasukan Pemandu terdiri daripada 5 atau lebih orang (bergantung kepada saiz sekolah) Pentadbir. penyelaras program.

Latih mereka mengenai Peta Pemikiran • Pasukan Pemandu perlu diberi kursus mengenai Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi • Mereka perlu menggunakan kemahiran ini dalam pengajaran dan pembelajaran supaya dapat membiasakan diri dengan Peta Pemikiran dan kemahiran berfikir aras tinggi 8 .

Rancang tarikh kursus untuk guru • Kursus Peta Pemikiran perlu diadakan selama dua hari sebagai permulaan • Diikuti dengan kursus pengukuhan/pemantapan. Kursus ini boleh dirancangkan kemudian 9 .

Biasakan diri anda dengan bahan persembahan untuk kursus • Kursus boleh disampaikan oleh seorang atau beberapa orang Pasukan Pemandu • Setiap ahli Pasukan Pemandu perlu mengikuti persembahan PowerPoint yang disediakan. Pastikan semua memahami semua membiasakan diri dengan bahan kursus 10 .

Sediakan bahan kursus • Bahan yang diperlukan: – Persembahan PowerPoint – Komputer riba – Skrin – Nota edaran – Kertas dan alat tulis (marker pen) – Kertas Mahjong 11 .

Pastikan peserta duduk dalam kumpulan (sama seperti anda dilatih) 12 .Penyediaan tempat kursus • Gambarkan bagaimana bilik kursus akan disediakan.

Laksanakan kursus • Semasa kursus • Fokus pada proses pemikiran • Pastikan cara guru melukis setiap Peta Pemikiran dengan visual yang betul dan dibentangkan secara konsisten • Beri guru masa untuk memikirkan bagaimana setiap Peta Pemikiran boleh digunakan di dalam bilik darjah • Bersedia dengan kemungkinan berlaku salah faham dan anda telah bersedia untuk menghadapinya 13 .

Bangunkan cara bagaimana guru boleh berkongsi Peta Pemikiran yang telah mereka pelajari • Pastikan cara bagaimana menggunakan Peta Pemikiran di dalam bilik darjah • Galakkan guru berkongsi kejayaan dan menerima kesilapan secara terbuka 14 .

menasihat. menjawab permasalahan dan membetulkan salah faham • Sesi susulan sangat berguna untuk ulangkaji dan pengukuhan 15 .Rancangkan kursus pengukuhan/ pemantapan • Pasukan pemandu perlu memantau penggunaan Peta Pemikiran untuk memastikan penggunaannya berkualiti • Mereka sentiasa bersedia untuk membantu.

16 .

Perkenalkan Peta Pemikiran kepada murid Rancang waktu 8 Peta Pemikiran yang sesuai untuk diajar kepada murid Ajar Peta Pemikiran yang pertama Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran Ajar peta pemikiran Kedua Beri peluang murid untuk menggunakan Peta Pemikiran dalam pembelajaran Teruskan proses ini sehingga 8 peta Pemikiran diajar Ulangkaji kesemua 8 Peta Pemikiran untuk memastikan kefahaman murid Rancang aktiviti susulan untuk pengukuhan/peman tapan .

• Sediakan jadual waktu untuk memperkenalkan setiap Peta Pemikiran • Berikan tempoh satu atau dua minggu untuk memperkenalkan satu Peta pemikiran 18 .

guru yang akan mengajar mengikut tahap murid • Jadual waktu dikongsi oleh semua guru 19 .tahap murid (tahun/tingkatan) .• Jadual perlu mengandungi: .perincian tentang setiap peta pemikiran yang akan diajar .

Mengajar Murid Tentang Peta Pemikiran 20 .• Memastikan guru bersedia dalam setiap sesi pengajaran • Gunakan nota edaran .

• Setelah murid diperkenalkan 8 Peta Pemikiran yang baharu. mereka berpeluang menggunakan peta tersebut • Guru hendaklah fokus kepada Proses Pemikiran semasa mengajar Peta Pemikiran 21 .

berikan masa untuk mereka mengulangkaji peta tersebut • Galakkan murid menggunakan Peta Pemikiran mengikut kesesuaian 22 .• Setelah murid diperkenalkan dengan 8 Peta Pemikiran.

• Bagaimana cara anda menyebarluaskan kepada ibu bapa / masyarakat setempat tentang penggunaan i-Think dan Peta Pemikiran? 23 .