MAKALAH

SHOLAT-SHOLAT SUNNAH
Makalah Ini Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Perkuliahan Ibadah Praktis

Disusun Oleh : ADRIANSYAH MUFTITAMA

ILMU JURNALISTIK FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI SULTAN TAHA SAIFUDIN JAMBI 2011

A. PENDAHULUAN

Sebagai umat muslim yang mukmin, kita diajarkan untuk mengenal 3 hal yaitu 5 Rukun Islam, 6 Rukun Iman, dan 1 Rukun Ihsan, dimana dalam salah satu poin Rukun Islam berbunyi untuk kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk selalu menunaikan ibadah sholat. Ibadah sholat dalam Islam hukumnya adalah wajib, artinya apa bila kita tinggalkan ibadah tersebut maka kita akan medapatkan dosa, sedangakan jika kita melaksanakan Ibadah Sholat tersebut kita akan mendapatkan Pahala. Islam melarang kita untuk tidak meninggalkan sholat walaupun karena alasan apapun, dalam keadaan sakit pun kita harus melasanakan ibadah sholat dengan berbagai keringanan yang diberikan. Tentu dalam sholat ada yang namanya sholat wajib dan sholat sunnah, sholat sunnah adalah sholat yang apa bila kita tinggalkan tidak apa-apa namun apa bila kita kerjakan maka akan mendapatkan pahala yang sesuai dengan jenis-jenis sholatnya, dalam islam banyak jenis-jenis sholat sunnah, namun disini kami hanya akan memaparkan beberapa bagian kecil dari sholat-sholat Sunnah, yaitu sholat sunnah Rawatib, Tahajud, Dhuha, Ishikarah,Tasbih, dan Sholat 2 Hari Raya; Idul Fitri dan Idul Adha. Kami berharap dalam makalah yang akan kami paparkan ini, bisa menjadi referensi pengetahuan tambahan dalam wawasan tentang Ibadah Sholat Sunnah, dan bisa dijadikan perbandingan dengan literatur-literatur perkuliahan yang lain.

Niat Untuk Sholat Idul Adha: “Ushallii sunnatal li iidil adhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa. Sholat Istikharah 2.) . sholat sunnah itu ada dua macam yaitu : 1.B. artinya salat ini walaupun bersifat sunnat namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Seperti : a. Sholat Dhuha d. Sholat hari raya yang dilakukan oleh umat Muslim ada 2. Pengertian Sholat Sunnah Sholat sunnah sering pula disebut sebagai sholat tathawwu’ atau sholat nawafil.” (Aku niat sholat sunat idul adha dua rakaat karena Allah. PEMBAHASAN 1. Sholat Idul Adha 2. Sholat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah. sholat ied termasuk dalam sholat sunat muakad. Sholat sunnah yang tidak disunnahkan berjamaah. artinya sholat ini walaupun bersifat sunat namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. yakni sholat Idul Adha dan sholat Idul fitri. Salat Ied termasuk dalam salat sunnat muakkad. Sholat Tasbih e. Sholat Sholat 2 Hari Raya (Idul Fitri dan Idul Adha) Sholat 2 hari raya atau sholat ied adalah ibadah salat sunnat yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat Tahajjud (Qiyamullail) c. a.) b. Sholat Rawatib (Sholat yang mengiringi Sholat Fardlu) b. seperti : a. Sholat sunnah pada dasarnya bisa dilakukan secara mutlaq dua rakaat-dua rakaat kapanpun juga selain pada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Sholat Idul Fitri b. Niat Untuk Sholat Idul Fitri: “Ushallii sunnatal li iidil fitri rak’ataini lillaahi ta’aalaa” (Aku niat sholat sunat idul fitri 2 rakaat karena Allah.

‘Wahai Rasulullah.” tetapi engkau justru . 6. 4. belilah ini dan pergunakanlah untuk berhias diri pada hari raya ‘Ied dan wufud (menyambut kedatangan delegasi). d. Sunnah-Sunnah Rasulullah Pada Perayaan Hari Raya 1. 7. berhias. Pada khutbah Idul Fitri memaparkan tentang zakat fitrah dan pada Idul Adha tentang hukum – hukum Qurban. Menggunakan pakaian terbaik dan berhias Dari Ibnu Umar dia berkata.” Maka Umar pun terdiam sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. rukun dan sunnatnya sama seperti sholat yang lainnya. maka dia menjawab. hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha. Hanya ditambah beberapa sunnat sebagai berikut: 1. Mandi. hari ‘Arafah. Rasulullah mengirimkan kepadanya jubah dibaaj (sutera). Setelah itu. Tata Cara Pelaksanaannya Waktu sholat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai condongnya matahari. kemudian dia mendatangi Rasulullah seraya berucap. “Sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak berakhlak. Dilakukan secara berjamaah 2. Membaca surat Qaf dirakaat pertama dan surat Al-Qomar di rakaat kedua. maka Umar pun menerimanya dan kemudian membawanya kepada Rasulullah seraya berucap. Mengangkat tangan setinggi bahu pada setiap takbir. sesungguhnya engkau pernah mengatakan. Takbir tujuh kali pada rakaat pertama. Setelah takbir yang kedua sampai takbir yang terakhir membaca tasbih.c. 9.” (HR Baihaqi) 2. “Yaitu pada hari Jum’at. 10. “sesunguhnya ini adalah pakaian orang yang tidak berakhlak. 5. “Umar pernah mengambil jubah dari sutera yang dijual di pasar. Mandi sebelum sholat ‘Ied Dari Ali radhiallahu’anhu bahwa ia pernah ditanya perihal mandi. Atau surat A’la dirakat pertama dan surat Al Ghasiyah pada rakaat kedua. Syarat. Makan terlebih dahulu pada sholat Idul Fitri pada Sholat Idul Adha sebaliknya. memakai pakaian sebaik-baiknya. Imam menyaringkan bacaannya.’ Maka Rasulullah bersabda. ‘Wahai Rasulullah. Khutbah dua kali setelah sholat sebagaimana khutbah jumat 8. dan lima kali pada rakat kedua 3.

maka pertama yang beliau .’ Maka Rasulullah bersabda kepadanya. Bertakbir Adapun bertakbir pada hari raya kurban. kemudian beliau makan dari daging hewan-hewan kurbannya. Nabi shalallahu’alaihi wa sallam biasa mengambil jalan lain (ketika berangkat dan pulang). ia berkata : Adalah Nabi SAW. Allaahu Akbar.” 4.mengirimkan jubah ini kepadaku. Laa Ilaaha Illallah. Oleh karena itu. “Jika hari raya ‘Ied tiba. “Allaahu Akbar. Allaahu Akbar Wa Lilaahilhamd.” d. “Hikmah diakhirkannya makan pada hari raya Idul Adha adalah karena pada hari itu disyari’atkan penyembelihan hewan kurban dan memakan sebagian darinya. Waktu makan dan minum pada sholat Ied hari raya Idul Adha dan idul Fitri “Rasulullah shalallahu’alaihi wasallam tidak berangkat (ke tanah lapang) pada hari Idul Fitri sebelum sarapan dan pada hari raya Idul Adha beliau tidak makan sampai pulang. (Al-Baqarah: 203) Waktu takbir pada hari raya kurban dimulai sejak Subuh hari ‘Arafah hingga Ashar pada hari terakhir hari Tasyrik.” (HR Tirmidzi).” 3.” (HR Bukhari) 5. Hadits-Hadist Berkenaan Dengan Sholat Ied (Sholat Hari Raya) • Diriwayatkan dari Abu Said. pada hari raya idul fitri dan idul adha keluar ke mushalla (padang untuk salat). didasarkan pada ayat Al Quran: Dan berdzikirlah (dengan menyebut) nama Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Al-‘Allamah as-Syaukani mengatakan. Lafazh takbir yang berasal dari riwayat Ibnu Mas’ud bahwasanya dia bertakbir pada hari tasyrik dengan lafazh. “Engkau bisa menjualnya atau menukarnya dengan sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhanmu. makannya disyari’atkan dari hewan kurban itu. Melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang sholat Ied Dari Jabir radhiallahu’anhu. Allaahu Akbar. dia berkata.

dari ayahnya. mendorong mereka untuk taat. Jama'ah) • Diriwayatkan dariAnas bin Malik ra. kemudian beliau bersabda : Barang siapa yang mau salat jumat. lalu beliau memberi nasihat dan wasiat (khutbah) apabila beliau hendak mengutus tentara atau ingin memerintahkan sesuatu yang telah beliau putuskan.R. (H. mereka menyaksikan kebaikan dan mendengarkan da'wah kaum muslimin (mendengarkan khutbah). beliau memulai salat sebelum khutbah tanpa adzan dan tanpa iqamah.beliau perintahkan setelah selesai beliau pergi. Adapun wanita yang sedang haid mengasingkan diri dari mushalla tempat salat 'ied. dan beliau memakannya dalam jumlah bilangan ganjil. (H. (H. ia berkata : Sesungguhnya Nabi SAW. ia berkata : Nabi SAW. Muslim) • Diriwayatkan dari Ummu 'Atiyah ra. kemudian setelah selesai beliau berdiri menghadap kepada manusia sedang manusia masih duduk tertib pada shaf mereka. kemudian beliau memberikan ruhkshah / kemudahan dalam menunaikan salat Jumat.kerjakan adalah salat.R. dalam . menasihati manusia dan memperingatkan mereka. maka kerjakanlah. memerintahkan kami keluar pada 'idul fitri dan 'idul adhha semua gadis-gadis. lalu memerintahkan manusia supaya bertaqwa kepada Allah. ia berkata : Adalah Nabi SAW. setelah selesai beliau berdiri bertekan atas Bilal.R. ia berkata : Rasulullah SAW.R.R. dari neneknya. setelah selesai beliau turun mendatangai shaf wanita dan selanjutnya beliau memperingatkan mereka. Imam yang lima kecuali At-Tirmidzi) • Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib. (H. Saya berkata : Yaa Rasulullah bagaimana dengan kami yang tidak mempunyai jilbab? Beliau bersabda : Supaya saudaranya meminjamkan kepadanya dari jilbabnya. Tidak berangkat menuju mushalla kecuali beliau memakan beberapa biji kurma. bertakbir pada salat 'ied dua belas kali takbir. wanita-wanita yang tinggal dalam kamarnya. Al-Bukhary dan Muslim) • Diriwayatkan dari Zaid bin Arqom ra. (H. Mendirikan salat 'ied. wanita-wanita yang haid. Al-Bukhari dan Muslim) • Telah berkata Jaabir ra: Saya menyaksikan salat 'ied bersama Nabi saw.

R. Ba\'diyah adalah sholat yang dikerjakan setelah melakukan sholat wajib.raka'at pertama tujuh kali takbir dan pada raka'at yang kedua lima kali takbir dan tidak salat sunnah sebelumnya dan juga sesudahnya. Sebelum subuh b. Allah maha besar. a. Yang termasuk sholat sunat rawatib adalah: 1. (H. Salat sunat rawatib muakkad / penting adalah sholat sunnah rawatib yang dikerjakan pada : a. bertakbir pada hari-hari tasyriq dengan lafadz sbb (artinya) : Allah maha besar. Ibnu Abi Syaibah) 3. Sebelum dzuhur c. (H. ia berkata : Adalah manusia (para sahabat) bertakbir pada hari raya ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat salat 'ied sampai mereka tiba di mushalla (tempat salat 'ied) dan terus bertakbir sampai imam datang. diriwayatkan dari seorang pamannya dari golongan Anshar. memerintahkan semua manusia (ummat Islam) agar berbuka pada hari itu dan keluar menunaikan salat 'ied pada hari esoknya.R Ibnu Abi Syaibah dengan sanad shahih) • Diriwayatkan dari Abi Umair bin Anas.R. Allah maha besar dan bagiNya segala puji.bahwa mereka kemarin melihat hilal. apabila imam telah datang. Amad dan Ibnu Majah) • Diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. (H. Maka Rasulullah SAW. mereka bersaksi dihadapan Rasulullah saw. maka pada pagi harinya kami masih tetap shaum. Qobliyah adalah sholat sunah yang dilaksanakan sebelum mengerjakan solat wajib. mereka diam dan apabila imam ber takbir maka merekapun ikut bertakbir. Lima kecuali At-Tirmidzi) • Diriwayatkan dari Azzuhri.R. 2. tidak ada Illah melainkan Allah dan Allah maha besar. Sholat-Sholat Yang Dapat Di-Rawatibkan 1. Sesudah dzuhur . ia berkata : Mereka berkata : Karena tertutup awan maka tidak terlihat oleh kami hilal syawal. kemudian datanglah satu kafilah berkendaraan di akhir siang. (H. Sholat Sunnah Rawatib Adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardhu.

dua rakaat sesudah Jumat. ia mengatakan. Salat sunat rawatib ghoiru muakkad / tidak penting adalah sholat sunat rawatib yang dikerjakan pada : a. ia mengatakan hadits ini hasan shahih) .Muttafaq ‘alaih) • Dari Abdullah bin Mughaffal radhiallahu anhu . (H. Kemudian pada ucapannya yang ketiga beliau menambahkan: bagi yang mau.d. hadits ini hasan sahih).R. (H. Barangsiapa yang menjaga empat rakaat sebelum Dhuhur dan empat rakaat sesudahnya. Keutamaan Sholat Sunnah Rawatib • Ummu Habibah berkata. Sesudah isya 2. Sebelum magrib dua rakaat c.R. di antara dua adzan itu ada sholat. (H. yaitu empat rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya. ‘Di antara dua adzan itu ada sholat. dua rakaat sesudah Maghrib dan dua rakaat sesudah Isya.R Tirmidzi. Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sebelum isya dua rakaat b. dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum Sholat Subuh. • “Dari Aisyah ra. Sesudah maghrib e.R.” (H. di antara dua adzan itu ada sholat. dua rakaat sesudah maghrib. Muttafaq ‘alaih) • Dari Ummu Habibah Radhiallaahu anha. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: Dua rakaat fajar (qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebelum ashar empat rakaat b. akan dibangun untuknya rumah di Surga. ia berkata : Rasulullah shallallahu alaihi wasalam bersabda. Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa Sholat dalam sehari semalam dua belas rakaat. ia berkata: Bersabda Rasulullah shallallahu alaihi wasalam . Muslim) • Dari Ibnu Umar Radhiallaahu anhu dia berkata: Aku sholat bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasalam dua rakaat sebelum Dhuhur dan dua rakaat sesudahnya.R. Allah mengharamkannya dari api Neraka. (H.

kira-kira mulai dari jam 19. Jumlah rakaat pada sholat ini tidak terbatas. wa lakal hamdu nuurus samaawaati wal ardhi. wa Muhammadun shallallaahu ‘alaihi wa sallama haqqun. Sepertiga kedua. b.00 samapai jam 22.00 sampai dengan masuknya waktu subuh.00 2. waass’atu . Do’a Yang Dibaca Setelah Sholat Tahajud: “Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar” (Ya Allah Tuhan kami. 4. kira-kira dari jam 01. mulai dari 2 rakaat. wa lakal hamdu laka mulkus samaawaati wal ardhi wa man fiihin. dan seterusnya. Sepertiga ketiga. berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka) Dalam hadits Bukhari dinyatakan. a.00 3. Pembagian Keutamaan Waktu Sholat Tahajud 1. kira-kira mulai dari jam 22. Niat Sholat Tahajud: “Ushallii sunnatat-tahajjudi rak’ataini lillaahi ta’aalaa” (Aku niat sholat sunat tahajud dua rakaat karena Allah) c. bahwa rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa: “Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samaawaati walardhi wa man fiihin.00 sampai dengan jam 01. wa lakal hamdu antal haqqu wa wa’dukal-haqqu wa liqaa’uka haqqun wa qauluka haqqun wal-jannatu haqqun. wan-nabiyyuuna haqqun. Sholat Sunnah Tahajjud Sholat Tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada waktu malam. Sepertiga malam. dimulai selepas isya sampai menjelang subuh.4. wan naaru haqqun.

Allahumma laka aslamtu. Setelah Itu. Perbanyaklah Membaca Istigfar Sebagai Berikut: “Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih” (Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung dan kami pun bertaubat kepada-Nya) e. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat . dan hari kiamat adalah benar. bagi-Mu segala puji. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau Allah Rabbul alamin. Bagi-Mulah segala puji. wa bika aamantu. dan kepada-Mulah kami rindu. wa maa a’lantu antal muqaddimu wa antal mu’akhiru la ilaaha illa anta aula ilaaha gairuka wa laa haula quwwata illa billah” (Ya Allah. kepada-Mulah kami berserah diri (bertawakal) kepada Engkau jualah kami kembali. wa ilaika haakamtu.haqqun. dan neraka adalah haq. dan kepada engkaulah kami berhukum. Ya Allah. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan dan sebelumnya. Engakaulah yang haq. dan Nabi Muhammad adalah benar. pemancar cahaya langit dan bumi. faghfir lii maa qaddamtu. Tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah) d. bahwa Nabi Muhammad saw bersabda: “Hai sekalian manusia. Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta beserta segala isinya. dan surga adalah haq. Keutamaan Sholat Tahajud • Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. wa maa akhkhartu wa maa asrartu. dan nabi-nabi itu adalah haq. BagiMulah segala puji. wa ‘alaika tawakaltu wa ilaika anabtu wa bika khaashamtu. dan janjiMu adalah benar. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan ynag terakhir.

. Hal ini tersirat dalam beberapa hadist: • Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan. Allah sendiri juga berfirman: Pada malam hari.” (HR Ahmad) Sebelum perintah sholat lima waktu turun. Rasulullah Muhammad saw pernah memerintahkan para pengikutnya untuk melakukan sholat tahajud. ia barkata.R. Tirmidzi) • Bersabda Nabi Muhammad saw “Seutama-utama sholat sesudah sholat fardhu ialah sholat sunnat di waktu malam.” (HR Muslim) Selain itu.” (H. dan itu setiap malam. sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur. supaya kamu masuk Sorga dengan selamat. supaya kamu masuk Surga dengan selamat. “Aku mendengar Rasulullah saw. Muslim dan Ahmad) • “Lazimkan dirimu untuk sholat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu. menolak penyakit. Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. menghapus dosa. hendaklah engkau sholat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya). mendekatkan diri kepada Allah.a.” (H. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. dan pencegah dari dosa.”(HR Tirmidzi) . (QS Al-Isra: 79) • Dari Jabir r.R. bahwa Nabi SAW telah bersabda : “ Hai sekalian manusia.malamlah diwaktu manusia sedang tidur.

dan dengan tata tertib yang rapi.• Bersabda Nabi Muhammad SAW : “Seutama-utama sholat sesudah sholat fardhu ialah sholat sunnat di waktu malam” ( HR. Pada dasarnya. d) Lidahnya akan mampu mengucapkan kata-kata yang mengandung hikmah. dengan jumlah minimal 2 rakaat. Adapun 5 Keutamaan Sholat Tahajud Di Dunia: a) Akan dipelihara oleh Allah SWT dari segala macam bencana. . sholat tahajud memiliki 9 keutamaan. hendaklah engkau sholat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau.” (QS : AlIsra’ : 79) • Dalam hadist lain juga diterangkan mengenai jumlah rakaat pada pelaksanaan sholat tahajud. b) Tanda ketaatannya akan tampak kelihatan dimukanya. • Berdasarkan hadist Rasulullah Muhammad saw. yang terbagi menjadi 5 keutamaan di dunia dan 4 keutamaan di akhirat kelak. c) Akan dicintai para hamba Allah yang shaleh dan dicintai oleh semua manusia. e) Akan dijadikan orang bijaksana. Allah sendiri juga berfirman: “ Pada malam hari. Muslim ) Selain itu. Keutamaan Sholat Tahajud Di Akhirat Kelak : a) Wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di Hari Pembalasan nanti. Hadist yang menjelaskan keutamaan sholat tahajud adalah: “Barang siapa mengerjakan sholat Tahajud dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. jumlah rakaat sholat tahajud tidak dibatasi jumlahnya. dan ditutup dengan 3 rakaat sholat witir. g. 8 rakaat sholat tahajud. Rasulullah Muhammad saw melakukan sholat tahajud dengan jumlah 13 rakaat.” d. dengan perincian 2 rakaat sholat iftitah. Sedangkan dalam keterangan Said ibnu Yazib ra. yakni diberi pemahaman dalam agama. maka Allah SWT akan memberikan 9 macam kemuliaan : 5 macam di dunia dan 4 macam di akhirat.

d) Catatan amalnya diberikan ditangan kanan. kemudian dilanjjutkan dengan surah lainnya. Pada rokaat kedua pun sama. Yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan suatu maksud. apakah harus dilakukan atau tidak. kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa mulai dari takbir hingga salam. bisa melakukannya dengan sangat cepat. bukan niat untuk mengerjakan sholat yang lain. kemudian membaca doa sesuai keinginan kita. gerakan atau tata cara sholat tahajud pun tidak berbeda dengan sholatsholat sunnah yang lain: berwudhu. kemudian dilanjutkan dengan surah lainnya (yang kita hafal). niat melakukan sholat sunnah tahajud. karena tidak ada dalil yang memperkuat atau menerangkannya. Tata Cara Sholat Tahajjud Pada dasarnya. Sedangkan masalah “Lafadz niatnya”. 5. sedangkan ia ragu-ragu untuk menentukan pilihannya tersebut. c) Ketika menyebrangi jembatan Shirotol Mustaqim. Jadi berkaitan dengan pertanyaan “bagaimana niat sholat tahajud?”. Biasanya selalu dilakukan dengan 2 rokaat-2 rokaat (setiap 2 rokaat salam). Perbedaannya hanyalah terletak pada niatnya saja. diambil atau tidak.b) Akan mendapat keringanan ketika di hisab. seperti halilintar yang menyambar. maka jawabannya adalah berniat di dalam hati untuk mengerjakan sholat sunnah tahajud. h. membaca surah Al Fatihah. Karena untuk mengerjakan sholat tahajud tentu saja niatnya adalah mengerjakan sholat tahajud. Setelah selesai mengerjakan sholat Tahajjud. perbanyaklah membaca istigfar dan dzikir kepada Allah SWT serta memohon kepada-Nya. Sholat Sunnah Istikharah Sholat Istikharah ialah sholat sunat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya. hal itu tidak ditentukan. Pada rokaat pertama setelah takbir membaca surah Al Fatihah. .

maka sholatlah dua rakaat dari selain sholat fardhu. Petunjuk melalui ketetapan hati . lelaki mana yang baik untuk menjadi pasangan hidupnya. jika Engkau mengetahui perkara ini lebih baik bagiku dalam urusan agamaku. kemudian berkahilah untukku di dalamnya. seusai sholat lalu berdoalah dengan doa istikharah. dan kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku. Allah memberikan petunjuk melalui mimpi 2. Engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. aku meminta penilaian-Mu dengan kemampuan-Mu dan aku meminta kepada-Mu dari karunia-Mu yang sangat besar. aku beristikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu. Berbagai Petunjuk yang Mungkin Datang Seusai Istiharah 1. Rasulullah bersabda: “Jika salah seorang dari kalian menghendaki suatu perkara. Lalu setelah itu. At-Tirmidzi. kehidupanku maupun kesudahan urusanku -atau urusan dunia dan akhiratku. An-Nasai dan lainnya) Sholat istikharah lebih utama jika dikerjakan pada waktu malam hari.maka palingkanlah ia dariku dan palingkanlah aku darinya serta putuskanlah yang terbaik untukku di mana pun berada. kemudian hendaklah mengucapkan: \'Ya Allah. maka putuskanlah dan mudahkanlah urusan ini untukku. baik dalam urusan agamaku. Niat Sholat Istikharah: “Ushalli sunnatal istikharah rak’ataini lillaahi ta’alaa” (Aku niat sholat sunat istikharah dua rakaat karena Allah) b. mintalah petunjuk atas apa yang diragukannya. jika Engkau mengetahui bahwa itu buruk bagiku.\' Dan hendaklah ia menyebutkan hajatnya” (HR Bukhari. Ya Allah. a.Salah satu aplikasi sholat istikharah ini misalnya dalam kasus menentukan pasangan hidup. kehidupanku. misalnya saja seorang perempuan yang akan dipinang oleh 2 orang lelaki yang samasama dicintainya. dan Engkau Maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib. Petunjuk melalui firasat 3. kemudian ridhailah aku dengannya. Sesungguhnya Engkau kuasa sedangkan aku tidak kuasa. maka untuk menghilangkan keragu-raguannya tersebut perempuan itu melaksanakan sholat istikharah agar Allah memberinya petunjuk. Ya Allah.

jika sukar mudahkanlah.4. Petunjuk dengan menjauhkan orang tersebut dari yang tidak baik untuk dirinya dan mendekatkan dengan apa yang baik untuknya 6. Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams 2. Tata Cara Sholat Dhuha 1. Jumlah rakaat sholat dhuha bisa dengan 2. a. jika rezekiku masih di atas langit. Sholat Sunnah Dhuha Sholat Dhuha adalah sholat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik kira-kira. Doa yang dibaca setelah sholat dhuha: “Ya Allah. Niat Sholat Dhuha Adalah: “Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa” (Aku niat sholat sunat dhuha dua rakaat. keluarkanlah. Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha b. bahwasanya waktu Dhuha itu adalah waktu Dhuha-Mu. ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kirakira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur. keindahan itu keindahan-Mu.8 atau 12 rakaat. karena Allah) c.4. limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang shaleh” d. Ya Allah. jika haram sucikanlah. Rahasia dan Keutamaan sholat Dhuha Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan sholat Dhuha. Sedekah Bagi Seluruh Persendian Tubuh Manusia . kekuatan dan kekuasaan-Mu. perlindunganMu. kecantikan ialah kecantikan-Mu. di antaranya: 1. keindahan. berkat waktu Dhuha. turunkanlah dan jika ada di dalam bumi. Dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat sekali salam. jika masih jauh dekatkanlah. keagungan. dan perlindungan itu.

menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Ghanimah (Keuntungan) Yang Besar Dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma. Memeroleh Ganjaran Di Sore Hari Dari Abu Darda ra. setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah. “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi\'arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” . kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat Dhuha. Sebuah Rumah Di Surga Bagi yang rajin mengerjakan sholat Dhuha. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw: “Barangsiapa yang sholat Dhuha sebanyak empat rakaat dan empat rakaat sebelumnya. ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda “ Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah. setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya). ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata “ Allah ta`ala berkata: Wahai anak Adam. setiap takbir adalah sedekah. Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi). Nabi saw berkata: Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!. ia berkata “Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga” (Shahih al-Jami`: 634) 4. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim). dia lah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya). maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. 2. mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. sholatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari.Dari Abu Dzar al-Ghifari ra. maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339). lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya” (Shahih alTarghib: 666) 3. paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab. Lalu Rasulullah saw berkata. Ya! Rasul berkata lagi: Barangsiapa yang berwudhu'. setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah. Dalam sebuah riwayat juga disebutkan.

Artinya: Aku niat sholat sunat tasbih dua rakaat. ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. 6. berikut ini akan disajikan tentang tata cara pelaksanaan sholat tasbih ini.” (HR Tirmidzi) 7.(Shahih al-Targhib: 673). sempurna. b. sempurna. sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tata Cara Sholat Tasbih .. Ampunan Dosa “Siapa pun yang melaksanakan sholat dhuha dengan langgeng. akan diampuni dosanya oleh Allah. kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan sholat Dhuha. Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: Barangsiapa yang mengerjakan sholat fajar (shubuh) berjamaah.. maka aku akan mencukupimu di sore harimu). lalu ia sholat dua rakaat (Dhuha). maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan umrah. karena Allah. Sholat Sunnah Tasbih Shoat Sunnah Tasbih adalah sholat sunat yang di dalamnya dibacakan kalimat tasbih sebanyakk 300 kali.. menurut beberapa dalil. mengenai ada tidaknya sholat ini. sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346). Pahala Umrah Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan sholat wajib. maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. 5. a. cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari. Niat sholat tasbih: Ushallii sunnat tasbihi rak’ataini lillaahi ta’aalaa. Walaupun begitu. sholat tasbih ini sebetulnya merupkan sholat yang masih diperdebatkan di kalangan para ulama.(Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: Wahai anak Adam.

yang tidak sengaja maupun yang disengaja.) Setelah Itidal Setelah tasbih sujud pertama (Subhana rabiyyal ala. aku benar-benar mencintaimu. Hadits Rasulullah saw kepada pamannya Abbas bin Abdul Muthallib yang berbunyi. berikut adalah beberapa pendapat mereka: ℘ Kalangan Pertama.jika engkau melakukannya Allah akan mengampuni dosamu.. Perbedaan Pendapat Ulama Di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai ada tidaknya sholat tasbih. yang terdahulu dan yang baru. baik yang pertama dan terakhir.. engkau baca dalam setiap rakaat Al-Fatihah dan surat. aku ingin engkau melakukan -sepuluh sifat.Sholat tasbih dilakukan 4 rakaat (jika dikerjakan siang maka 4 raka'at dengan sekali salam.. apabila . Aku ingin memberikan padamu. yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Sholat Tashbih Adalah Mustahabbah (Sunnah) Pendapat ini dikemukakan oleh sebagian ulama penganut Mazhab Syafi'i. jika malam 4 raka'at dengan dua salam) sebagaimana sholat biasa dengan tambahan bacaan tasbih pada saat-saat berikut: NO 1 2 3 4 5 6 7 Waktu Setelah pembacaan surat al fatihah dan surat pendek saat berdiri Setelah Tasbih Ruku (Subhana rabiyyal adzim. “Wahai Abbas pamanku.) Setelah duduk diantara dua sujud Setelah tasbih sujud kedua Setelah duduk istirahat sebelum berdiri (atau sebelum salam tergantung pada rakaat keberapa) Jumlah total satu raka\'at Jumlah total empat raka\'at Jml Tasbih 15 kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 10 Kali 75 4 X 75 = 300 kali c.. Sepuluh sifat adalah: Engkau melaksankan sholat empat rakaat. yang kecil maupun yang besar.

Kemudian ruku'lah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sedang ruku. maka lakukanlah. dan lakukanlah hal tersebut pada empat rakaat. Ibnuljauzi mengatakan bahwa hadits-hadits yang berkaitan dengan sholat tasbih termasuk maudhu. mka ucapkanlah: Subhanallah Walhamdulillah Walaa Ilaaha Ilallah Wallahu Akbar 15 kali. kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali kemudian sujudlah dan bacalah 10 kali kemudian bangkitlah dari sujud dan bacalah 10 kali. Imam Nawawi dalam Al-Majmu' berkata. jika tidak. Itulah 75 kali dalam setiap rakaat.” Ibnu Qudamah menukil riwayat dari Imam Ahmad bahwa tidak ada hadis shahih yang menjelaskan hal tersebut. Sholat Tersebut Tidak Disyariatkan. Sholat Tasbih Boleh Dilaksanakan (Boleh. Tapi Tidak Disunnahkan) Pendapat ini dikemukakan oleh ulama penganut Mazhab Hambali Mereka berkata: “Tidak ada hadits yang tsabit (kuat) dan sholat tersebut termasuk Fadhoilul Amaal. kemudian sujudlah dan bacalah do'a tersebut 10 kali ketika sujud. “Perlu diteliti kembali tentang kesunahan pelaksanaan sholat tasbih karena haditsnya dhoif. karena sholat nawafil dan Fadhoilul A\'maal tidak disyaratkan harus dengan berlandaskan hadits shahih” (Al-Mughny 2/123) ℘ Pendapat Ketiga. Ibnu Qudamah berkata: “Jika ada orang yang melakukannya maka hal tersebut tidak mengapa. Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhis bahwa yang benar adalah seluruh riwayat hadits adalah dhaif meskipun hadits Ibnu Abbas mendekati syarat hasan. Dan hadits yang menjelaskan sholat tasbih tidak kuat. akan tetapi hadits itu syadz . jika tidak maka lakukanlah sebulan sekali. maka lakukanlah satu kali seminggu. Dan hal tersebut hendaklah tidak dilakukan kalau tidak ada hadits yang menjelaskannya. dan adanya perubahan susunan sholat dalam sholat tasbih yang berbeda dengan sholat biasa. maka cukup berlandaskan hadits dhaif.engkau selesai membacanya di rakaat pertama dan engkau masih berdiri. Jika engkau sanggup untuk melakukannya satu kali dalam setiap hari. jika tidak maka lakukanlah sekali dalam setahun dan jika tidak maka lakukanlah sekali dalam seumur hidupmu” (HR Abu Daud 2/67-68) ℘ Pendapat Kedua.

menyempurnakan sholat. dll. juga tentang maksud dan tujuan kita melaksanakan sholat sunnah tersebut. C. Sholat-sholat sunnah tersebut mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing tergantung orang yang yang melaksanakan sholat-sholat tersebut Pahala dan kegunaan atau pun khasiat dari sholat-sholat tersebut tergantung dari sholat-sholat sunnah yang kita lakukan. karena sholat sunnah  . maka semuanya dikembalikan kepada orangnya masing-masing ingin mengikuti dan menyakini pendapat yang mana tentunya sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan orang-orang itu sendiri. PENUTUP Kesimpulan Seperti yang telah kita bahas pada halaman-halaman sebelumnya. Dan juga sholat tasbih berbeda gerakannya dengan sholat-sholat yang lain. kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sholat-sholat sunnah itu sangat bermanfaat untuk kita. Dalam kitab-kitab fiqih mazhab Hanafiyah dan Malikiyah tidak pernah disebutkan perihal sholat tasbih ini kecuali dalam Talkhis Al-Habir dari Ibnul Arabi bahwa beliau berpendapat tidak ada hadits shahih maupun hasan yang menjelaskan tentang sholat tasbih ini. Oleh karena ada perbedaan pendapat mengenai ada tidaknya sholat tasbih tersebut.karena hanya diriwayatkan oleh satu orang rawi dan tidak ada hadits lain yang menguatkannya. terutama kita sebagai orang muslim. dengan sholat-sholat sunnah tersebut merupakan jalan lain kita untuk mendapat pahala tambahan.

tersebut dapat dilakukan guna mendapatkan petunjuk atas permasalahan-permasalahan yang menimpa seseorang atau pun hanya sekedar untuk mencari tambahan pahala. sungguh betapa indah jika kita bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah tersebut. selain kita bisa mendapatkan pahala kita juga bisa mendapatkan berbagai macam petunjuk yang diberikan oleh Allah SWT. .