GUNUNG BERAPI

MENU UTAMA PEMBENTUKAN ENJIN PENCARI WEB
St. Helens, USA

JENIS VIDEO HOTSPOTS

KAWASAN G.BERAPI VIDEO BENCANA

LATIHAN

contoh: Gunung Vesuvius di Itali .Gunung berapi lava asid • lavanya sangat pekat dan mengalir perlahanperlahan • membentuk cerun dan curam • lava asid yang membeku di lohong menyekat aliran lava menyebabkan letusan kuat.

JENIS-JENIS GUNUNG BERAPI Dwi klik tetikus .

• lava kadangkala membentuk dataran. • contoh: Gunung Mauna Loa di Hawaii. . • lavanya cair dan mengalir dengan laju.Gunung berapi lava bes • mempunyai cerun yang landai.

. Gunung Mayon di Filipina. • contoh: Gunung Fuji di Jepun. • kon-kon kecil ( kon parasit ) terbentuk di cerun-cerun kon utama.Gunung berapi komposit • dikenali sebagai stratokun. • kon utama terbina daripada abu dan lava.

bom. • contoh: Gunung Paricutin di Mexico. • mengeluarkan bahan piroklas seperti lapilli. abu. • bahan piroklas akan jatuh di sekitar lohong dan membentuk cerun yang curam. BALIK KE MENU UTAMA .Gunung berapi abu dan sinder •terbentuk daripada letupan yang sangat kuat. serpihan kecil dan gas.

BAGAIMANA HOTSPOTS TERJADI VIDEO BALIK KE MENU UTAMA .

BENCANA GUNUNG BERAPI BALIK KE MENU UTAMA .

klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan. SOALAN 1 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder . Bawa kursor ke pilihan yang betul.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah.

SOALAN 2 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder . klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. Bawa kursor ke pilihan yang betul.

Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. Bawa kursor ke pilihan yang betul. klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan. SOALAN 3 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder .

klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan. Bawa kursor ke pilihan yang betul.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. SOALAN 4 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder .

Muat turun dapatan anda ke dalam fail Word. BALIK KE MENU UTAMA . jelaskan kawasan yang terdapat gunung berapi di Asia Tenggara.Arahan: Jawab soalan-soalan berikut. Soalan 2: Dengan menggunakan gambar rajah atau peta. Soalan 1: Jelaskan kebaikan dan keburukan terhadap wujudnya gunung berapi. Rujuk kepada laman web untuk mendapatkan jawapan kepada soalan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful