GUNUNG BERAPI

MENU UTAMA PEMBENTUKAN ENJIN PENCARI WEB
St. Helens, USA

JENIS VIDEO HOTSPOTS

KAWASAN G.BERAPI VIDEO BENCANA

LATIHAN

contoh: Gunung Vesuvius di Itali .Gunung berapi lava asid • lavanya sangat pekat dan mengalir perlahanperlahan • membentuk cerun dan curam • lava asid yang membeku di lohong menyekat aliran lava menyebabkan letusan kuat.

JENIS-JENIS GUNUNG BERAPI Dwi klik tetikus .

Gunung berapi lava bes • mempunyai cerun yang landai. • lavanya cair dan mengalir dengan laju. • lava kadangkala membentuk dataran. • contoh: Gunung Mauna Loa di Hawaii. .

• contoh: Gunung Fuji di Jepun.Gunung berapi komposit • dikenali sebagai stratokun. • kon utama terbina daripada abu dan lava. Gunung Mayon di Filipina. . • kon-kon kecil ( kon parasit ) terbentuk di cerun-cerun kon utama.

• contoh: Gunung Paricutin di Mexico. abu.Gunung berapi abu dan sinder •terbentuk daripada letupan yang sangat kuat. • mengeluarkan bahan piroklas seperti lapilli. BALIK KE MENU UTAMA . • bahan piroklas akan jatuh di sekitar lohong dan membentuk cerun yang curam. bom. serpihan kecil dan gas.

BAGAIMANA HOTSPOTS TERJADI VIDEO BALIK KE MENU UTAMA .

BENCANA GUNUNG BERAPI BALIK KE MENU UTAMA .

klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan. Bawa kursor ke pilihan yang betul.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. SOALAN 1 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder .

SOALAN 2 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder . klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. Bawa kursor ke pilihan yang betul.

SOALAN 3 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder . klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. Bawa kursor ke pilihan yang betul.

klik tetikus apabila kursor bertukar menjadi tangan.Arahan: Nyatakan jenis Gunung Berapi yang terdapat dalam gambar rajah. SOALAN 4 A B Jenis Kon Lava Asid Jenis Komposit C D Jenis Kon Lava Bes Jenis Abu dan Sinder . Bawa kursor ke pilihan yang betul.

Soalan 2: Dengan menggunakan gambar rajah atau peta. Soalan 1: Jelaskan kebaikan dan keburukan terhadap wujudnya gunung berapi.Arahan: Jawab soalan-soalan berikut. Muat turun dapatan anda ke dalam fail Word. BALIK KE MENU UTAMA . jelaskan kawasan yang terdapat gunung berapi di Asia Tenggara. Rujuk kepada laman web untuk mendapatkan jawapan kepada soalan.