P. 1
EDU3101 TAJUK 4

EDU3101 TAJUK 4

|Views: 7|Likes:
Published by aikee1962
MM
MM

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: aikee1962 on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/14/2014

pdf

text

original

PENSYARAH

:
AHLI KUMPULAN:

Dr. Helen Khoo Chooi Sim

Buat analisis terhadap Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan melihat perkaitannya dengan Falsafah Pendidikan Barat, Islam dan Timur.

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepada kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. ”

Pendidikan Suatu Usaha Berterusan Perkembangan Potensi Individu Perkembangan Individu secara Menyeluruh dan Bersepadu Elemen-elemen Falsafah Insan yang Seimbang dan Harmonis Unsur Intelek Unsur Rohani Unsur Emosi

Pendidikan
Kebangsaan

Unsur Jasmani

Kepercayaan dan Kepatuhan kepada Tuhan Rakyat Malaysia yang Berilmu Pengetahuan Rakyat Malaysia yang Berketerampilan Elemenelemen Falsafah Pendidikan Rakyat Malaysia yang berakhlak Mulia Kebangsaan Rakyat Malaysia yang Bertanggungjawab Rakyat Malaysia yang Berkeupayaan Mencapai Kesejahteraan Diri Rakyat Malaysia yang Dapat Memberi Sumbangan Terhadap Keharmonian dan Kemakmuran Masyarakat dan Negara .

• Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat. • Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur antara satu hingga enam tahun. kemahiran dan nilai murni. setiap individu masih terus meningkatkan ilmu. . • Setelah tamat persekolahan. kemahiran dan akhlak mereka. Pendidikan suatu usaha berterusan • Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan ilmu. • Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.1. • Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang tempoh persekolahan.

melatih dan mendidik akal. jasmani dan rohani manusia berasaskan nilai-nilai Islam yang bersumberkan wahyu Suatu usaha yang berterusan dalam menyampaikan ilmu.Pendidikan suatu usaha berterusan Falsafah Pendidikan Islam Proses berterusan untuk merubah. membentuk kemahiran dan memupuk penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan sunah sepanjang hayat - .

• Pendidikan memberi peluang individu untuk berkembang bakat. potensi dan kebolehan seelok-eloknya dicungkil dan dikembangkan. potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi sosial.2. • Bakat. potensi dan kebolehan yang terpendam. • Bakat. . potensi dan kebolehan mereka. Perkembangan potensi individu • Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat.

Perkembangan potensi individu Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (Fungsi) Memperkembangkan potensi menaakul Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Setiap individu mempunyai potensi yang berbeza. emosi dan rohani manusia ke tahap kesempurnaan Progresivisme: Pelajar diberi kebebasan belajar pelajar yang berkaitan dengan minat Eksistensialisme: Permainan & pendidikan seni-mengembangkan potensi pelajar dengan sempurna . Mengembangkan potensi intelek. Guru mengajar pelajar ikut kebolehan individu Falsafah Pendidikan Islam (Mohammad Qatb). fizikal.

. potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara berasingan. rohani.3. Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi 4 aspek • iaitu intelek. emosi dan jasmani. Sebaliknya dihubung kait atau diselaraskan bagi mengelakkan pertentangan antara satu sama lain. Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Bakat.

Perkembangan individu secara menyeluruh dan bersepadu Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

. segala cabaran hidup. Sahsiah yang baik (emosi). Percaya kepada Tuhan Akhlak yang baik (rohani) dan Keseimbangan antara keempat-empat aspek akan menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi dengan diri dan orang lain. Kesihatan yang baik (jasmani).4. Insan yang seimbang dan harmonis Individu harus memiliki: Ilmu (intelek).

Insan yang seimbang dan harmonis Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu demi membentuk insan yang harmoni dan seimbang Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang di dalam diri individu dengan nilai keislaman .

Sanggup untuk berkongsi ilmu . membaca. Unsur intelek Mempunyai kemahiran asas 3M.5. mengira dan menulis. Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif. kritikal dan reflektif.

Kemahiran 3M Rekonstruktivisme: Teknik perbincangan & penggunaan kemahiran berfikir kritis & kreatif .Unsur Intelek Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Matlamat: Perkembangan seimbang (nilai keislaman)berpengetahuan Perenialisme: Konfusianisme: (Tugas pendidikan) Penggunaan kaedah Melatih pelajar dalam 3M inkuiri dan ilmu intuitif untuk memperoleh ilmu pengetahuan Essentialisme: .

Unsur rohani Menyedari dan percaya kepada Tuhan.6. Bersyukur dengan pemberian Tuhan. Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. .

Mat Diah.Unsur rohani Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam. .menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.

7. • Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan. • Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang.. Unsur emosi .• Mempunyai emosi yang matang dan stabil.

mental dan jiwa pelajar Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme: Membina tingkah laku manusia Essensialisme: Guru hendaklah mempunyai emosi yang stabil .Unsur emosi Falsafah Pendidikan Barat Perenialisme: (tugas utama dalam proses pendidikan) -Mendisiplinkan akal.

Unsur jasmani . 8.• Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal. • Menjaga kesihatan tubuh badan • Melakukan riadah dengan sempurna • Menggunakan tenaga fizikal untuk memanfaatkan masyarakat.

Falsafah Pendidikan Islam Mohammad Qatbmengembangkan potensi individu. aktiviti fizikal. seperti fizikal ke tahap kesempurnaan.Unsur Jasmani Falsafah Pendidikan Timur Buddhisme (Rabindranath Tagore)-pendidikan tubuh badan.melatih jasmani manusia Al-jismiyah (pendidikan jasmani) . Abul Halim.

9. Mengakui Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam. Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Mengakui tentang kewujudan Tuhan. Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke atas segala perbuatan dan tindakannya. . Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan. Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti.

Taoisme-mencapai Nirvana Falsafah Pendidikan Islam Melahirkan manusia yang patuh kepada perintah Tuhan Abdul Halim Hj. Falsafah Pendidikan Timur Prinsip.membentuk manusia Muslim berdasarkan ajaran Islam.Kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismependidikan kemanusiaan termasuk agama.menimbulkan rasa kesyukuran kepada Tuhan. . Mat Diah.

Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Berusaha Cintakan ilmu pengetahuan. Sentiasa bersedia berkongsi ilmu.10. meningkatkan ilmu pengetahuan Mempunyai fikiran luas dan terbuka. .

Falsafah Pendidikan Islam Matlamat.melahirkan individu yang berpengetahuan.Rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan Falsafah Pendidikan Barat Perenialismemengajar pengetahuan yang bersifat sejagat. Rekonstruktivismemenyampaikan ilmu pengetahuan . Progresivismepengalaman sbg asas utk mendapatkan pengetahuan (tentatif). Falsafah Pendidikan Timur Fungsi-membolehkan seseorang mencapai kebijaksanaan.

Berkebolehan menjalankan tugas dengan sempurna.Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri. Mempunyai kemahiran yang sesuai Berpandangan jauh dan berinisiatif . 11. Rakyat Malaysia yang berketrampilan Memupuk pembawaan diri yang baik.

.Rakyat Malaysia yang berketrampilan Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme-menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) Falsafah Pendidikan Islam Mementingkan keterampilan.

Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip hidup. Mengetahui yang mana nilai baik dan mana yang buruk .12. Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Mempunyai perwatakan diri yang baik.

Rakyat Malaysia yang berakhlak mulia Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam PerenialismeKonfusianisme-Membina memupuk kelakuan tingkah laku manusia moral supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Al-Khuluqiyah (pendidikan akhlak) . Konfusianismependidikan moral Matlamat-melahirkan individu yang berakhlak tinggi Dr.Pembinaan tingkah laku manusia yang berakhlak tinggi dan mulia. Mohd Athiyah alAbrasyi.

bersih dan cekap. • Mematuhi peraturan dan undang-undang negara. • Berusaha untuk memajukan diri. keluarga. Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab • Boleh dipercayai. agama. . bangsa dan negara.13. • Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan amanah dan harus dilaksanakan dengan baik. • Menjalankan tugas dengan amanah. masyarakat.

individu bertanggungjawab terhadap diri sendiri.W. .melahirkan Muslim yang bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.T. Matlamat.Rakyat Malaysia yang bertanggungjawab Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Islam Eksistensialisme.

14. Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri . Berfikiran waras dan berjiwa tenang.Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi Tubuh badan yang sihat cabaran hidup. Mewujudkan perhubungan baik.

Essensialismemembentuk personaliti dan mental individu ke tahap penyempurnaan.Rakyat Malaysia yang berupaya mencapai kesejahteraan diri Falsafah Pendidikan Barat Falsafah Pendidikan Timur Falsafah Pendidikan Islam Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. PerenialismeMatlamatmendisiplinkan mental menyediakan anak & jiwa pelajar muda menghadapi cabaran yang timbul. .

masyarakat dan negara Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat toleransi. bertimbang rasa. Berusaha untuk memajukan ekonomi negara Sering mengamalkan kestabilan politik dan keamanan negara. Menjadikan Rukun Negara sebagai amalan hidup dan cintakan negara. Mempertahankan maruah diri. hormat menghormati dan sebagainya. bangsa dan negara. kekitaan. .15. agama. Memupuk persefahaman dan keharmonian keluarga. Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

Falsafah Pendidikan Islam Matlamat. Konfusianismemengekalkan kebudayaan masyarakat untuk membawa kesejahteraan & keharmonian kehidupan Buddhisme-mempunyai kecekapan utk berkhidmat kepada masyarakat & negara. Progresivismemengaitkan pembelajaran dgn isu-isu sosial.mengikut peraturan serta setia &cinta kepada pemerintah dan negara. masyarakat dan negara Falsafah Pendidikan Barat Essensialismememenuhi kehendak masyarakat semasa Falsafah Pendidikan Timur Konfusianisme.Melahirkan suatu masyarakat yang hidup dengan harmoni. menghormati dan bekerjasama. politikal dan ekonomi Rekonstruktivismemembaiki /membentuk semula masyarakat .Rakyat Malaysia yang dapat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

2. Tunjukkan bukti bahawa Falsafah Pendidikan Islam mementingkan unsur jasmani dalam pendidikan. Senaraikan 5 unsur dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Apakah perkaitan antara unsur kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan Falsafah Pendidikan Timur? 3.1. .

Individu akan menjadi insan yang • • • • • • memiliki dan menghayati ilmu pengetahuan berakhlak mulia percaya kepada Tuhan. mempunyai jiwa yang tenteram tubuh badan sihat bersikap bekerjasama . Timur dan Islam.Falsafah Pendidikan Kebangsaan kini telah mengambil unsur-unsur daripada Falsafah Pendidikan Barat. Potensi dan bakat individu juga dapat diperkembangkan dengan teratur.

(2012). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. . Bhd. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn.Buku: Choong Lean Keow. Mok Soon Sang. (2011). & Zakiah Noordin. Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Bhd. Bhd. Lee Keok Cheong. Mok Soon Sang. (2013). Rashid. Pengantar Pendidikan Teras untuk Kursus Persediaan Program Sarjana Muda Pendidikan Sekolah Rendah. Bhd. Zulkufli Mahayudin. (2011). Falsafah dan Pendidikan di Malaysia untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan. Noriati A. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn.

Implikasi Falsafah Pendidikan Timur.net/mayang_aida/bagi-falsafahpendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Dimuat turun dari http://www.com/docs/67972788/Implikasifalsafah-pendidikan-timur pada 24 Januari 2013. Falsafah Pendidikan Timur.slideshare.docstoc.Laman Web: ________ (2012). Dimuat turun dari http://www. . ________ (2010).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->