Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamualaikum..Wr..Wb..

Alhamdulillaahi robbil ‘alamiin, wassolaatu wassalaamu’alaa asrofil anbiyaa ii wal mursaliin sayyidina muhammadin, wa’ala alihi wa’ashabihi ajma’in, Robbi srohli sodri wahsirli amri wahlul ukdatammi lisaani yafkohul kauli amma ba’du. Al Ustad Bapak……………………………… Yang kami hormati Bpk………………… selaku camat/lurah ............. Yang kami hormati Ketua Takmir dan segenap Pengurus Masjid.................. Yang kami hormati Panitia Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Bapak-bapak Serta Ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur Al-hamdulillah marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta InayyahNya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Majelis ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1434 Hijriyah. dengan tanpa ada halangan suatu apapun(amin). Sholawat serta salam muda-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan yang sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoi. . Selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sbb: 1. Pembukaan 2. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an 3. Pembacaan Rawi/Sholawat Nabi 4. Sambutan-sambutan 5. mau’idoh hasanah serta do’a 6. penutup Bapak/Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT.

. Demikianlah Mauhidoh Hasanah yang telah disampaikan oleh Bapak. Sebelum acara saya tutup.... dengan cara meningkatkan rasa taqwa kita terhadap Allah SWT Bapak/Ibu. . (Bismillahirohmanirohim) Dilanjutkan dengan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci al-Qur’an.! Acara selanjutnya pembacaan Rawi/Sholawat Nabi. para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Kami persilahakan.. Marilah acara pada hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah …... . perkenankanlah saya disini mengucapkan terimakasih atas kehadiran bapak-Ibu dalam acara pengajian ini. Kepada yang bertugas kami persilahkan..Untuk mempercepat waktu. kami Persilahkan.   Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitia. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca Basmalah …….. Camat kepada Beliau Bapak……………………………… Kami Persilahkan. Dan apabila saya dalam membawakan acara terdapat kesalahan... Kepada Beliau Bapak ………………………………. Kepada yang Bertugas kami persilahkan.. marilah acara kita mulai : Acara yang pertama pembukaan. saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.. Acara yang kelima yaitu acara yang kita nanti nantikan yaitu MAUHIDOH HASANAH yang akan dilanjutkan dengan do’a.! Dilanjutkan dengan acara yang keempat sambutan-sambutan.. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bpk. Kepada beliau Bapak ... Sedikit kami simpulkan : Satu hal yang paling utama Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan sebagai momentum untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan umat Muslim untuk menuju jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

wb .Wabilahii taufiq wal hidayah…… Wassalamualaikun wr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful