DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merupakan kanak-kanak yang telah dikenalpasti

dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami kecacatan yang menganggu proses pembelajaran. Kecacatan yang dialami boleh diketegorikan mengikut tahap kefungsian kanak-kanak dalam kebolehan-kebolehan yang berikut:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

kebolehan kognitif tingkahlaku sosial / perkembangan sosial penguasaan bahsa lisan/pertuturan penguasaan membaca kemahiran perkembangan (developmental skills) kemahiran matematik

CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Terdapat banyak ciri-ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Antara ciri-ciri yang mungkin dapat menolong pakar-pakar diagnostik dan guru-guru dalam mengenalpasti dan mengajar kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran:

1. Ciri-ciri fizikal
Bentuk badan dan ko-ordinasi motor kanak-kanak ini tidak banyak berbeza dengan kanak-kanak normal. Walaubagaimanapun kanak-kanak yang mempunyai rendah keupayaan mental yang disebabkan oleh faktor – faktor organik adalah lebih kecil bentuk badan berbanding dengan kanak-kanak biasa.

2. Ciri-ciri intelek
Terdapat kelewatan dalam perkembangan kematangan dan fungsi-fungsi intelek yang tertentu yang diperlukan dalam perkembangan di sekolah. Sebagai contohnya,mereka mempunyai rendah daya ingatan, kebolehan dalam bidang pengamatan dn perkonsepan dan kebolehan berbentuk kreatif. Kesediaan belajar dan keupayaan menerima pelajaran bagi kanak-kanak bermnasalah pembelajaran tidak sama dengan kanak-kanak biasa. Contohnya, mereka hanya dapat mempelajari apa yang dipelajari apa yang dipelajari oleh kanak-kanak biasa berumur 6 tahun pada peringkat umur 8 tahun atau lebih.

3. Ciri-ciri sosial dan peribadi
Mempunyai bidang perhatian yang singkat atau kurang tumpuan terhadap sesuatu. Mudah kecewa disebabkan pengalaman kegagalan yang berulang-ulang hasil daripada pengharapan masyarakat supaya mereka berfungsi sesuai dengan umur kronologi mereka. Sikap dan nilai mereka tidak selaras dengan tingkahlaku kanak-kanak biasa. Minat mereka adalah selaras dengan kanak-kanak yang mempunyai mental yang sama dengan mereka. RASIONAL Kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran berupaya untuk menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Hanya sekadar mereka kurang bertindakbalas kepada strategi pengajaran dan pembelajaran biasa. Oleh itu satu program khas perlu disediakan untuk memenuhi keperluan murid-murid ini mengambil kira aspek-aspek seperti masa, bahan, budaya, kelas, teknik mengajar, bantuan kepakaran dan penglibatan masyarakat. MATLAMAT Kurikulum kanak-kanak bermasalah pembelajaran adalah bertujuan melengkapkan kanak-kanak yang bermasalah

jantung dan lain-lain. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek intelek.dan daya kreatif serta intelek SASARAN Murid-murid terencat akal ringan yang:      Telah disahkan oleh doktor pakar kanak-kanak yang bertauliah Boleh mengurus diri tanpa bantuan orang lain Tiada kecacatan fizikal yang teruk Tiada mengalami masalah sikap/tingkahlaku luarbiasa seperti hyperaktif (sukar dikawal).pembelajaran dengan kemahiran-kemahiran yang tertentu bagi membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Disgraphia. Menguasai kemahiran komunikasi 2. rohani.bakat. Mempunyai keyakinan diri dan konsep kendiri yang positif 7.ganas atau mental yang teruk Tiada mengalami sebarang penyakit dalaman seperti sawan. Mengembangkan potensi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni 10. jasmani. emosi. (percubaan selama 3 bulan diberikan kepada murid-murid baru) Terencat Akal Diskalkulia. Disleksia Autisme  Bermasalah komunikasi  Sukakan rutin  Berada di dunia sendiri  Ekolalia  Cederakan diri sendiri  Kompulsif tanpa tahu kesan  Tidak suka bergaul  Tidak ada tentangan mata  Kerencatan bahasa  Masalah kefahaman  Tidak suka disentuh  Bermasalah interaksi sosial . nilai-nilai estetika dan sosial agar mereka boleh menjadi satu ahli masyarakat yang berguna dan berdikari. akhlak. Melibatkan diri dalamkegiatan rekreasi 8. Perkembangan ini membantu mereka mencapai perkembangan yang menyeluruh. Memahami keperluan perkembangan jasmani serta menguasai kemahiran motor 9. Menguruskan hal-hal kehidupan seharian 6. OBJEKTIF Setiap orang kanak-kanak diberi peluang dan bimbingan yang seluas-luasnya untuk membolehkan mereka: 1. bakat. Menjaga kesihatan dan keselamatan diri 5. Mengetahui dan memperkembang perasaan ingin tahu mengenai hal diri dan alam sekeliling 4. Menguasai kemahiran bergaul 3.

 Pergerakan berulang-ulang badan Palsi Serebrum  Kecacatan anggota tangan. kaki dan tubuh  Masalah pergerakan  Masalah postur  Kekejangan  Pergerakan tidak terkawal  Masalah imbangan badan  Masalah komunikasi  Masalah motor halus/kasar  Masalah tulisan  Masalah perkembangan motor halus/kasar Komunikasi. bakat dan kreativiti yang tinggi  Bermotivasi tinggi untuk belajar dan berjaya IQ tinggi  Mudah memahami pengajaran dan pembelajaran  Menguasai hanya satu atau sesuatu kemahiran dengan mudah dan berkesan maklumat diperolehi dari pelbagai sumber . Pertuturan dan Bahasa  Kecelaruan pertuturan  Kecelaruan bahasa  Kecelaruan suara  Masalah artikulasi  Masalah kelancaran Sindrome Down Gangguan Penumpuan ADHD  Lambat menyiapkan tugasan  Mudah terganggu  Masalah kosentrasi  Masalah mengurus tugasan  Cepat lupa  Impulsif  Membuat tugasan lain tanpa menyiapkan  Memerlukan pengawasan yang lebih  Masalah menunggu giliran Hiper Aktif  Tidak boleh duduk diam  Impulsif  Tumpuan perhatian singkat  Suka ganggu orang lain  Bermasalah Pembelajaran tugasan terdahulu Pintar cerdas dan Berbakat  Keupayaan umum yang istimewa  Kebolehan aptitud.

Ujian ini boleh dijalankan apabila percalonan diterima. . Ujian saringan ialah    satu instrumen pengkuhan yang menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas oleh murid secara individu untuk dicalonkanbagi mengikuti Program Pemulihan Khas. c. Ujian dijalankan secara individu atau kumpulan kecil dan direkodkan dalam borang rekod ujian untuk difailkan. tidak patuh kepada peraturan-peraturan dan suka melawan b) Sosial · Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan. d. Bahan atau topik dalam ujian saringan merangkumi hanya kerja-kerja yang telah diajarkan dan semasa oleh guru kelas. · Belum bersedia untuk belajar · Perbendaharaan kata kurang · Lemah Pemahaman · Kurang percaya terhadap diri sendiri d) Kesihatan · Lemah lembut badan serta kurang zat makanan · Pertumbuhan tubuh badan tidak seimbang · Tumpuan perhatian terhad · Lemah gerak motor kasar dan halus · Kesihatan terganggu seperti selalu sakit terlalu lama dan teruk e) Pengamatan · Tidak boleh kenal bentuk atau perbezaan turutan · Lemah pendengaran bunyi · Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah · Lambat mengkelaskan benda/ nombor · Kesukaran mengkaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru · Tidak dapat menyelesaikan masalah · Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang · Sukar buat kenyataan am · Tidak dapat membuat kerja-kerja kreatif · Lemah pergerakan dan perbuatan · Lemah daya pemikiran · Tidak boleh mengingati kembali     PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS UJIAN SARINGAN a.CIRI-CIRI MURID PEMULIHAN KHAS a) Emosi dan tingkah laku · Perasaan risau dan rendah diri · Perasaan sedih atau hiba atau duka · Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran · Perasaan takut akan perkara-perkara baru · Degil. b. · Murid-murid lain benci kepadanya · Banyak perangai ganjil seperti menghisap atau mengigit jari · Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan · Berbohong dan kadang-kadang mencuri c) Kesediaan belajar. Oleh itu senarai kemahiran yang diuji hendaklah ditentukan dan direkodkan dalam Jadual Penentuan Ujian. Ujian ini dapat mengesan murid-murid yang lemah dan memerlukan bantuan pemulihan khas.

      e.         Masalah Pembelajaran ( Kanak-kanak Lembam ) MASALAH PEMBELAJARAN (SLOW LEARNER) CADANGAN INTERVENSI DAN KHIDMAT SOKONGAN 1. RANCANGAN PENGAJARAN Ada dua perkara yang perlu diketahui oleh guru pemulihan khas sebelum merancang pengajaran iaitu: i) Apa yang diketahui oleh murid sebelum pengajaran dimulakan. UJIAN DIAGNOSTIK 1. 4. akan turut menarik minat murid-murid seperti Siti Hajjar untuk terus fokus kepada pembelajaran dan pengajaran di dalam bilik darjah. penyediaan carta-carta yang digunakan dengan kad huruf yang berwarna-warni. Ujian diagnostik ialah    ujian yang terpenting dalam Program pemulihan khas. Tambahan lagi. Penyediaan perancangan dan jadual yang strategik oleh guru sebelum mengajar turut mempengaruhi isi kandungan pembelajaran murid semasa proses P & P berlangsung. .Cara ini dapat membantu guru mengenalpasti kumpulan tertentu mengikut kebolehan dan Daerah-daerah kesukaran yang dihadapi. Keputusan analisa ujian diagnostik akan menunjukan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan seseorang murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Ujian ini digunakan Untuk membantu guru pemulihan khas mengesan daerah-daerah kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh setiap murid. 2. skor yang lemah ii. ii) Apa yang perlu diketahui oleh murid selepas pengajaran dilakukan. Ujian ini dibentuk bukan untuk menilai peringkat pencapaian tetapi untuk mengesan masalah-masalah yang dialami ketika belajar dan mengenal pastipunca kegagalan murid dalam menguasai sesuatu kemahiran. Berkesan dan sistematik. Bilangan murid yang diterima masuk ke kelas pemulihan khas berdasarkan beberapa faktor:i. 2. dengan menggunakan bahan rujukan dan ilmiah seperti buku-buku yang mempunyai gambar-gambar yang menarik. 3. ruang yang ada untuk kelas pemulihan khas. Bersangkutan itu. iii. jenis masalah yang dihadapi oleh murid. Analisa kesalahan ujian tersebut dapat membantu guru merancang satu program pengajaran yang khusus kepada seseorang murid atau kumpulan dengan lebih tepat.Penggunaan kaedah Bahan Bantu Mengajar (BBM) turut boleh membantu mempertingkatkan tahap pendidikan dan pemahaman murid.Kanak-kanak bermasalah pembelajaran lembam akan diintervensikan melalui rancangan pengajaran yang lebih berpusatkan kepada individu bukan secara berkumpulan kerana setiap murid-murid khas mempunyai tahap pencapaian yang berbeza.

Namun. RPI adalah satu perancangan pendidikan individu dibuat secara bertulis yang mengandungi perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk kanak-kanak tersebut. iaitu Munsyi atau “tutoring”. c)Mengubah Yang Abstrak Kepada Konkrit Seorang pendidik perlu mengelakkan murid-murid lembab membayangkan sesuatu yang tidak nampak dalam pembelajaran. a)Pengunaan Rancangan Pengajaran Individu (RPI) Menurut Meese (2001). kanak-kanak lembam memerlukan Rancangan Pengajaran Individu (RPI). pengajaran melalui pos tidak bersesuaian atas murid lembam kerana tidak bersesuaian dengan tahap murid tersebut. kursus melalui pos. RPI juga turut merangkumi pandangan keluarga dan kanak-kanak tersebut serta para profesional lain yang berkaitan. Rancangan Berunit Mengikut Kecepatan Sendiri dan Pengajaran Terancang. Khidmat sokongan yang boleh digunapakai adalah seperti berikut.Pemilihan kaedah dan khidmat sokongan yang sesuai membantu kanak-kanak lembam untuk mengikuti pengajaran guru dengan lancar dan berkesan. terdapat beberapa jenis pengajaran individu yang dijalankan mengikut tujuan dan objektif pengajaran tersebut. Pengajaran dan . Pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya subjek diajar boleh dilihat dan didengar. Menurut Shaw (2002) strategik mengajar kanak-kanak lembam hendaklah secara jelas dengan mengubah yang abstrak kepada konkrit. Sharifah Alwiah Alsagoff (1986) telah menjeniskan pengajaran individu kepada empat. Penggunaan kad berwarna dan alat bantuan fotografik akan memudahkan pengajaran guru kerana kanakkanak lembam dapat melihat perkara yang diajar. Justeru itu. b)Pengajaran Secara Individu Zakaria Abdul Rahman (1992) mengatakan sekiranya terdapat satu kebenaran tentang pembelajaran. Oleh itu sebagai seorang murid yang lembam pengajaran secara individu akan berlangsung dalam RPI kerana mereka memerlukan pengajaran secara individu khusus untuknya. 1976). dan Pengajaran Berbantukan Komputer. ia adalah satu penyataan bahawa setiap individu itu berbeza dan pembelajaran patutlah bermula daripada tahap pelajar berada ke tahap yang dapat dicapai olehnya. Penggunaan kad yang pelbagai aras memerlukan imaginasi dan persediaan yang rapi tetapi hasilnya amat bernilai serta bermakna (Brian Cooke.

d)Penggunaan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) seperti penggunaan „Power Point‟ dalam komputer dan „electronic dictionary‟ dapat menunjukkan demonstrasi dalam konsep yang kompleks. Selain itu. f)Cara Kerja Cara kerja pula boleh membantu murid-murid slow learner. Terapi hidro dilihat sesuai untuk perkembangan fizikal kerana kombinasi pergerakan motor kasar dan halus serta mental kanak-kanak dapat dirangsang secara serentak. ianya dapat memantapkan perkembangan fizikal dengan aktiviti-aktiviti seperti regangan seterusnya melembutkan sendi dan meningkatkan daya ketahanan jantung dan otot-otot rangka kanak-kanak tersebut. Melalui terapi seumpama ini. kanak-kanak tersebut juga seharusnya menjalani terapi. Sebagai contoh. 1986).pembelajaran yang melibatkan banyak pancaindera murid-murid lembam akan mempertingkatkan keupayaan mereka. Edyburn (1991) telah membuktikan bahawa pelajar-pelajar istimewa lebih berjaya memperoleh maklumat dengan menggunakan ensiklopedia secara elektronik berbanding dengan penggunaan ensiklopedia bercetak. Bagi murid slow learner misalnya mereka boleh menjalankan aktiviti tetapi lambat . Pergerakan dalam air didapati lebih mudah dan bebas serta tidak dibebani oleh keperluan alatan sokongan selain daya apungan air sahaja. Torgeswn dan Sexton. Perkara ini dapat diatasi dengan membawa kanakkanak ke kawasan cetek sebelum berpindah ke kawasan yang lebih dalam. disleksia atau terencat akal menjalankan aktiviti. 1987: Torgesen. kajian menunjukkan penggunaan komputer dapat meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran (Jones. Rangsangan air yang secara semulajadi dapat membantu kanak-kanak tenang walaupun pada permulaannya sesetengah kanak-kanak akan berasa takut untuk masuk ke dalam air. Ini dapat menarik perhatian kanakkanak lembam untuk mempelajari subjek yang diajar dan mengelakkan mereka daripada berasa bosan terhadap pembelajaran konvensional yang „stereotype‟. e)Terapi Hidro Selain itu. Secara tidak langsung telah dapat melatih membina keyakinan diri kanakkanak "water confidence". Guru boleh melatih mereka bagaimanakah cara kerja yang betul agar dapat menyiapkan atau menyelesaikan aktiviti yang dijalankan dengan betul dan cepat. sindrom down.

Bagi Badan Bukan Kerajaan (NGO) pula. Shah Alam. persekitarannya dan setursnya membolehkan mereka berdikari daripada segi ekonomi dan sosial. Guru memberikan bimbingan kepada murid yang tidak dapat memilih kotak berwarna biru tersebut.menyelesaikannya. Sebagai contoh di sini. Perkhidmatan di luar institusi menyediakan pelbagai program bagi membolehkan OKU diintegrasikan sebagai ahli masyarakat. Manakala perkhidmatan di institusi pula memberikan kemudahan penjagaan. Di antara program yang dijalankan di PJPHR ialah penjagaan harian. Contohnya seperti Kelas Pendidikan Khas dan juga Kelas Pemulihan Khas. sahaja. hiperaktif. Selangor. Guru tidak harus jemu untuk mengulang-ulang apa sahaja kerana murid-murid ini kurang berupayaan untuk memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru terbabit. Perkhidmatan ini meliputi di institusi dan di luar institusi dan termasuk aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Badan Bukan Kerajaan (NGO). Guru memberikan arahan ini berulangkali. serebral palsi. Bagi kanak-kanak berkeperluan khas. rawatan dan latihan kepada OKU bagi menjadikan merka sebagai ahli masyarakat yang produktif. lembam. spastik. PJPHR adalah pusat jagaan harian dan latihan pemulihan untuk kanak-kanak kurang upaya fizikal dan mental. telah diwujugkan kelas-kelas khas yang mengandungi sukatan pelajaran yang dikhaskan mengikut keperluan meraka. Kanak-kanak yang dihantar ke pusat itu telah disahkan oleh pakar perubatan mempunyai masalah-masalah seperti autisme. apabila guru meminta murid mengangkat kotak hadiah yang berwarna biru. wujud pelbagai pertubuhan yang menyediakan perkhidmatan seperti Pusat Jagaan dan Pemulihan Harian Ramah (PJPHR) di Seksyen 10. g)Perkhidmatan Pemulihan Jabatan Kebajikan Masyarakat mempunyai iltizam terhadap khidmat sokongan dalam konsep pemulihan menyeluruh berdasarkan prinsip pendekatan pelbagai disiplin untuk Orang Kurang Upaya(OKU). perkembangan awal kanak-kanak. . terapi multisensori. sindrom down dan terencat akal. pemulihan selepas rawatan hospital untuk kanak-kanak dan latihan pemulihan serta jagaan di rumah. pendidikan kanak-kanak lembam. Pendidikan yang mana di sediakan untuk mereka menampilkan para pendidik yang telatih dalam pengurusan kanak-kanak berkeperluan khas ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful