AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

S An-Naba 6-7 . dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6. Gunung a.S. agar mereka mendapat petunjuk." 8.S. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548].S. [548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun." 4. Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. 3. Mengembangnya Alam Semesta (Q. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Ingatlah. Ad-Dzariyat: 47) 47. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.S. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Maha suci Allah. Tuhan semesta alam. matahari dan bulan. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5.S Al-Anbiya Ayat 31 31. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. Gunung Sebagai fasak Q.54. Langit yang Mengembalikan (Q. b. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.S. Gunung menjaga kesetabilan Q. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q." 7. masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa.

Q. pada hari itu bumi menceritakan beritanya.6. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. kamu sangka Dia tetap di tempatnya. 8. c. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. 4. 5. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Q. 3.S Az-zaljalah Ayat 1-8 1. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. 6.S An-Naml Ayat 88 88. bekerja keras lagi kepayahan. 4. 6. memasuki api yang sangat panas (neraka). diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". Pergerakan gunung atau benua Q. 7. d. 2. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan kamu Lihat gunung-gunung itu. 3. 7. 5. . mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. e. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. dan gunung-gunung sebagai pasak?.

yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. dan permadani-permadani yang terhampar. 23. banyak muka pada hari itu berseri-seri. 11. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. 15. tetapi orang yang berpaling dan kafir. bagaimana ia ditinggikan? 19. merasa senang karena usahanya. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. 18. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. 12. dan langit. 10. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. dalam syurga yang tinggi. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 9. 8. 13. . dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. di dalamnya ada mata air yang mengalir. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya).7. 17. 14. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. 26. 16. 25. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 24. 22. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful