AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

Gunung Sebagai fasak Q.54. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5. Ingatlah. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Ad-Dzariyat: 47) 47." 7.S. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. 3. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah." 8." 4. b. Langit yang Mengembalikan (Q.S. Gunung a. S An-Naba 6-7 . Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas. Maha suci Allah. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Mengembangnya Alam Semesta (Q. Tuhan semesta alam. dan (diciptakan-Nya pula) matahari.S. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya.S Al-Anbiya Ayat 31 31. matahari dan bulan. Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Gunung menjaga kesetabilan Q.S. Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.S. [548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. agar mereka mendapat petunjuk.

karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. Q. mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. e. 6. 4. Pergerakan gunung atau benua Q. dan kamu Lihat gunung-gunung itu. 3. memasuki api yang sangat panas (neraka). 7.S Az-zaljalah Ayat 1-8 1.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1.6. pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 4. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas.S An-Naml Ayat 88 88. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). 7. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 6. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. 5. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. . Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Q. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. kamu sangka Dia tetap di tempatnya. bekerja keras lagi kepayahan. 2. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. dan gunung-gunung sebagai pasak?. 8. c. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. 3. d. 5.

16. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). 25. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Maka berilah peringatan. tetapi orang yang berpaling dan kafir. dalam syurga yang tinggi. 17. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. 11. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. 24. 22. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. di dalamnya ada mata air yang mengalir. 23. 15. dan permadani-permadani yang terhampar. 13. banyak muka pada hari itu berseri-seri. 14. 8. dan langit. 12. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. 18. 26. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. 9. bagaimana ia ditinggikan? 19.7. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. merasa senang karena usahanya. . dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. 10. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka.