AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

Mengembangnya Alam Semesta (Q. b. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6. Gunung Sebagai fasak Q.S.S.S. Maha suci Allah. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Gunung a. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Gunung menjaga kesetabilan Q." 7. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q." 4. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya." 8. Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar. Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. 3.S Al-Anbiya Ayat 31 31. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q. Ad-Dzariyat: 47) 47.54. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. [548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. Tuhan semesta alam.S. Langit yang Mengembalikan (Q. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Ingatlah. matahari dan bulan. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. S An-Naba 6-7 . agar mereka mendapat petunjuk. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas.S. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.

3. karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. 6.S An-Naml Ayat 88 88. mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Pergerakan gunung atau benua Q. memasuki api yang sangat panas (neraka). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan gunung-gunung sebagai pasak?. 6. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 8. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Q. 7. 4. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. 2. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. 5. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. 4. .S Az-zaljalah Ayat 1-8 1. 7. c. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. dan kamu Lihat gunung-gunung itu. 5. kamu sangka Dia tetap di tempatnya. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. bekerja keras lagi kepayahan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. 3. pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Q.6. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1. d. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. e.

merasa senang karena usahanya. . 10. Maka berilah peringatan. 8. 24. 12. 16. 17. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. 15. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. 26. 13. dan permadani-permadani yang terhampar. 9. 22. 14. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. 23.7. dalam syurga yang tinggi. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. 25. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. banyak muka pada hari itu berseri-seri. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. tetapi orang yang berpaling dan kafir. 18. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. 11. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). dan langit. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. di dalamnya ada mata air yang mengalir. bagaimana ia ditinggikan? 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful