AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

[548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani. S An-Naba 6-7 . sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya.S. Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. matahari dan bulan. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q. Gunung Sebagai fasak Q. Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar.S. Tuhan semesta alam. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.S." 8. Ingatlah. Langit yang Mengembalikan (Q.54.S Al-Anbiya Ayat 31 31. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Gunung a. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. b." 4.S. agar mereka mendapat petunjuk. Ad-Dzariyat: 47) 47. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Mengembangnya Alam Semesta (Q. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Maha suci Allah. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. 3. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q. Gunung menjaga kesetabilan Q. dan (diciptakan-Nya pula) matahari." 7.S. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat.

memasuki api yang sangat panas (neraka). (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. bekerja keras lagi kepayahan. Pergerakan gunung atau benua Q. 8. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. d.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?". 6.S Az-zaljalah Ayat 1-8 1. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. 6. Q. kamu sangka Dia tetap di tempatnya.6. 5. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. 5. 3.S An-Naml Ayat 88 88. 7. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. dan gunung-gunung sebagai pasak?. c. pada hari itu bumi menceritakan beritanya. 4. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. 3. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. Q. dan kamu Lihat gunung-gunung itu. e. . 4. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. 7. 2.

Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. dan langit. 22. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. tetapi orang yang berpaling dan kafir. 18. 12. 8. 9. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. 10. 16. bagaimana ia ditinggikan? 19. dalam syurga yang tinggi. merasa senang karena usahanya. banyak muka pada hari itu berseri-seri. 26. di dalamnya ada mata air yang mengalir. 11. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. .7. dan permadani-permadani yang terhampar. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya). yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. 13. 23. 14. 17. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. 25. Maka berilah peringatan. 24. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. 15.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful