AYAT-AYAT AL-QURAN BERHUBUNGAN DENGAN FISIKA

PART 1

KEWAJIBAN MENCARI ILMU
Qs At Taubah Ayat 122

* $t

$

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Ayat 122)

1. Penciptaan Alam Semesta (Q.S. Al-An'am: 101)

101. Dia Pencipta langit dan bumi. bagaimana Dia mempunyai anak Padahal Dia tidak mempunyai isteri. Dia menciptakan segala sesuatu; dan Dia mengetahui segala sesuatu.

2. Pemisahan Langit dan Bumi a.

Q.S. Al-Anbiyaa: 30)

Artinya: " dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?"

b. Q.S Al-Fushilat Ayat 11-12

11. kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati". 12. Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang Maha Perkasa lagi Maha mengetahui.

c.

Al-A’raf Ayat 54

agar mereka mendapat petunjuk.S. Bumi Memiliki Atap yang Memelihara (Q." 7. lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. ingatlah Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. [548] Bersemayam di atas 'Arsy ialah satu sifat Allah yang wajib kita imani.S.S Al-Anbiya Ayat 31 31. Ingatlah. Tuhan semesta alam. b. Benda Langit Beredar pada Garis Edarnya (Q. Al-Anbiyaa: 32) Artinya: "dan Kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara[959]. dan telah Kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu (tidak) goncang bersama mereka dan telah Kami jadikan (pula) di bumi itu jalan-jalan yang luas. S An-Naba 6-7 . Bentuk Bulat Planet Bumi (Q. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Az-zumar: 5) Artinya: "Dia menciptakan langit dan bumi dengan (tujuan) yang benar.S. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Mengembangnya Alam Semesta (Q. Maha suci Allah.S.54. Dia menutupkan malam atas siang dan menutupkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. dan (diciptakan-Nya pula) matahari. Gunung Sebagai fasak Q. dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami) dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa 6.S. Gunung a. Gunung menjaga kesetabilan Q. matahari dan bulan." 4. sedang mereka berpaling dari segala tanda-tanda (kekuasaan Allah) yang terdapat padanya. bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ad-Dzariyat: 47) 47. At-Toriq: 11) Artinya: "demi langit yang mengandung hujan" 5. menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. 3. sesuai dengan kebesaran Allah dsan kesucian-Nya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat." 8. Al-Anbiyaa: 33) Artinya: "dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang. Langit yang Mengembalikan (Q.

dan kamu Lihat gunung-gunung itu. 3. pada hari itu manusia ke luar dari kuburnya dalam Keadaan bermacam-macam. 7. bekerja keras lagi kepayahan. supaya diperlihatkan kepada mereka (balasan) pekerjaan mereka[1596]. Pergerakan gunung atau benua Q. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. memasuki api yang sangat panas (neraka).S An-Naml Ayat 88 88. Bukankah Kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan?. kamu sangka Dia tetap di tempatnya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun. 4. mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. dan gunung-gunung sebagai pasak?. diberi minum (dengan air) dari sumber yang sangat panas. 6.6. e. 7. apabila bumi digoncangkan dengan goncangan (yang dahsyat). Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Q. sudah datangkah kepadamu berita (Tentang) hari pembalasan? 2. 4. banyak muka pada hari itu tunduk terhina. 5. 8. Q. 3. .S Az-zaljalah Ayat 1-8 1. 6. Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun. 5. karena Sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya. c. 2. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula.S Al Gassiyah Ayat 1-26 1. [1596] Maksudnya ada di antara mereka yang putih mukanya dan ada pula yang hitam dan sebagainya. dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat (yang dikandung)nya. niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. d. dan manusia bertanya: "Mengapa bumi (menjadi begini)?".

18. dan langit. Maka Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana Dia diciptakan. 24. 9. di dalamnya ada mata air yang mengalir. dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. bagaimana ia ditinggikan? 19. dan bumi bagaimana ia dihamparkan? 21. 25. 10. Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. tidak kamu dengar di dalamnya Perkataan yang tidak berguna. 12. merasa senang karena usahanya. tetapi orang yang berpaling dan kafir. 15. 13. banyak muka pada hari itu berseri-seri. dan permadani-permadani yang terhampar. 16. dan gelas-gelas yang terletak (di dekatnya).7. 23. Maka berilah peringatan. kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. di dalamnya ada takhta-takhta yang ditinggikan. karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. . 26. kemudian Sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? 20. 17. 11. 22. yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. 14. dalam syurga yang tinggi. 8. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful