TOPIK 9

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA

TOPIK 9

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA
Topik 1: Sukan Olahraga Topik 2: Lompat Kijang dan Lompat Jauh Topik 3: Melempar Cakera dan Lontar Peluru Topik 4: Merejam Lembing dan Lompat Tinggi Topik 5: Lari Pecut, Lari Berpagar dan Lari Berganti-ganti Topik 6: Lari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Topik 7: Perancangan Pengurusan Kejohanan Olahraga Topik 8: Perancangan Pengurusan Kejohanan Olahraga (Teknikal) Topik 9: Persediaan Sebelum Kejohanan Olahraga Topik 10: Peranan Semasa dan Selepas Kejohanan Olahraga

HASIL PEMBELAJARAN: Setelah mengikuti topik ini, anda akan dapat: x Membina kertas kejohanan olahraga. kerja bagi

x Menghuraikan peranan yang di mainkan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum kejohanan olahraga. x Memahami dan menyatakan suratsurat yang perlu dihantar sebelum kejohanan olahraga. x Menyatakan jenis-jenis borang yang di perlukan dalam melaksanakan kejohanan olahraga.

PENGENALAN
Persediaan sebelum kejohanan dilakukan biasanya mengambil masa yang lama, bermula dari lantikan jawatankuasa induk. Bagi membentuk perancangan yang tersusun jawatankuasa induk perlu merancang dasar, tujuan, tarikh dan tempat kejohanan dan seterusnya membentuk satu kertas kerja. Huraian tugasan bagi jawatankuasa induk dan kecil telah di bincangkan dalam Topik 7.

RINGKASAN TOPIK Pengenalan 9.1 Persediaan Sebelum Kejohanan 9.2 Pengurusan Sebelum Kejohanan 9.2.1 9.2.2 9.2.3 Rumusan Perkataan Penting Rujukan Lampiran A – M Pengurusan Surat Menyurat dan Pelantikan Persiapan Teknikal Penyediaan Borang

OUM

141

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA

TOPIK 9

9.1

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN

Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju, jenis aktiviti, jawatankuasa, peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. Dengan kata lain kertas kerja yang lengkap akan menjadi sumber rujukan utama dalam sesuatu program. Kertas kerja juga merupakan dokumen rujukan yang perlu ada dalam proses memohon kebenaran dan pertolongan dari pihak tertentu. Memandangkan kepentingan ini kertas kerja perlu lengkap dan terarah. (a) Menyediakan Kertas Kerja Mengikut Format yang Ditetapkan Antara format kertas kerja yang selalu di gunakan ialah seperti berikut: (i) Tajuk Kertas Kerja Tulis tajuk dengan ringkas dan bermakna tajuk yang di rangka perlulah jelas tepat dan menggambarkan objektif program Tujuan Kertas Kerja Nyatakan secara jelas arah, hala, haluan, yang ditujukan, maksud, matlamat dan tuntutan kertas kerja disediakan sama ada untuk: x x x (iii) Kelulusan, maklumat atau perbincangan Untuk siapa kertas kerja di kemukakan Nyatakan apakah objektif dan matlamat yang hendak dicapai

(ii)

Matlamat Projek Merupakan sasaran yang realistik untuk dicapai dan perlu berdasarkan kepada konsep kejohanan Penerangan tentang Projek Nyatakan secara jelas butiran mengenai jawatankuasa x x x x Tarikh, masa atau tempat Peserta kumpulan sasaran Yuran atau bayaran yang dikenakan Kerjasama atau bantuan di unit atau persatuan lain

(iv)

(v)

Jawatankuasa Induk Nyatakan secara jelas segala butiran mengenai jawatankuasa induk dan kecil. x x Nyatakan atau sertakan minit mesyuarat induk yang telah memutuskan untuk mengadakan projek yang di pohon Senarai penuh jawatankuasa induk yang terdiri daripada:  Penaung  Penasihat  Senarai Penuh Ahli Jawatankuasa Induk dan Kecil Peranan dan bidang tugas jawatankuasa

x

142

OUM

tempat dan tindakan jawatankuasa dan individu (viii) Peserta Nyatakan kumpulan sasaran yang akan menyertai program ini sama ada pelajar atau kakitangan anggaran bilangan peserta (ix) Tindakan x x x x (x) Senarai semak tindakan Pelan tindakan Atur cara pentadbiran Carta Gann Sokongan Rujuk keseluruhan kertas kerja kepada penasihat atau pegawai yang berkaitan untuk di komen atau di beri sokongan (b) Mendapat Kelulusan dari Pihak Pengurusan Kertas kerja yang telah di bina perlu dihantar untuk mendapat kelulusan dari pihak pengurusan. carta alir dan lain-lain media yang mudah difahami. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatankuasa. Menyediakan Jadual Tindakan Tentatif Jadual tindakan tentatif perlu di bina bagi memastikan perlaksanaan program berjalan dengan lancar. senarai semak. OUM 143 .TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA (vi) Anggaran Perbelanjaan Nyatakan secara terperinci anggaran pendapatan serta perbelanjaan termasuk belanja runcit sebanyak 10 peratus dan diperincikan mengikut butir-butir perbelanjaan (vii) Susun Atur atau Atur Cara Sediakan jadual tentative program yang terperinci dari awal hingga akhir termasuklah atur cara perasmian dan penutup dengan menyatakan masa. Penganjur mesti memastikan tarikh serahan kertas kerja menepati kehendak masa pemprosesan kelulusan. jadual. (c) Semak Kendiri 9. Jadual tentatif membolehkan pengerusi memantau aktiviti perancangan dan pelaksanaan aktiviti.1 1. Nyatakan bentuk Jadual tindakan tentatif? Nyatakan cara format membina Kertas Kerja mengikut modul ini? 2. Jadual tindakan tentatif boleh dalam bentuk carta gann.

tarikh kejohanan. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pegawai yang berkenaan. Jawatankuasa ini juga perlu menyusun jadual pegawai yang bertugas dalam kejohanan olahraga pelan kontegensi dan kebajikan pegawai. Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran. berbagai tugasan perlu di selesaikan oleh jawatankuasa ini. Surat biasanya di keluarkan oleh setiausaha jawatankuasa. Antara surat yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa ialah: (i) Surat Jemputan Mengambil Bahagian Surat ini dialamatkan kepada badan-badan. Jawatankuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan. Kesemua proses ini memerlukan pihak urus setia menyiapkan dan menghantar surat tujuan tersebut. Jawatankuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta. Dalam mengendali kejohanan olahraga urusan surat menyurat merupakan keperluan. sekolah-sekolah untuk menjemput menyertai kejohanan. persatuan-persatuan.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 9. Jawatankuasa teknikal dan padang bertanggungjawab menentukan padang dan gelanggang tersedia untuk kejohanan olahraga. Jawatankuasa teknikal kepegawaian perlu bekerja keras sebelum kejohanan. memohon bantuan.2 PENGURUSAN SEBELUM KEJOHANAN Bagi menentukan kejayaan dan keberkesanan perjalanan kejohanan olahraga persediaan awal amat perlu. Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. Jawatan kuasa teknik alatan pula perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan. Oleh itu surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Surat ini mesti di lampirkan dengan 144 OUM . Surat merupakan dokumen penting yang boleh menjadi sumber rujukan dari semasa ke semasa. 9. Selain daripada borang-borang teknikal berserta kandungannya iaitu nama peserta serta data lain perlu di siapkan oleh jawatan kuasa pendaftaran sebelum kejohanan bermula.1 Pengurusan Surat Menyurat dan Pelantikan Surat ialah merupakan kiriman kertas yang di tulis dan dikirim pada orang lain bertujuan atau mempunyai maksud tertentu.2. Kesemua ini dilakukan bagi mengelakkan perkara-perkara penting terlepas pandang yang akhirnya akan mencatatkan kejohanan olahraga. Dalam merancang dan melaksanakan kejohanan olahraga berbagai pihak perlu di hubungi bagi mendapat kebenaran. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen. Selain itu jawatankuasa ini perlu memastikan ukuran gelanggan dan padang menepati spesifikasi. Urusan surat menyurat merupakan cara berkomunikasi yang selalu digunakan dalam mengelola sesuatu majlis atau kejohanan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jenis dan bentuk kejohanan. jemputan dan pemberitahuan. jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan didaftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan.

pertubuhan atau sekolah. tempat dan aktiviti yang terlibat. masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi ke pegawai. Surat Memohon Pelepasan Pihak jawatankuasa tertinggi juga perlu memohon pelepasan dari majikannya sebagai untuk setiap ahli jawatankuasa dan pegawai teknikal untuk bertugas. bidang bantuan yang di kehendaki dan jumlah anggota yang di perlukan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. jadual pertandingan dan borang penyertaan serta lampiran yang berkaitan. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan alatan. (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Surat Penggunaan Kemudahan Surat ini bertujuan untuk memohon kemudahan seperti asrama. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan. Pengakap perlu dalam melicinkan kejohanan olahraga. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan. tarikh kejohanan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah jawatan. sela tarikh kerja. Penganjur perlu menghantar surat memohon bantuan bagi mendapatkan perkhidmatan persatuan sukarela atau badan-badan beruniform tersebut.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA ringkasan kertas kerja. (viii) Surat Memohon Bantuan daripada Persatuan Sukarela atau Badan-badan Beruniform Bantuan dari persatuan sukarela atau badan-badan beruniform contohnya St John Ambulan. Surat ini perlu di hantar segera supaya gelanggang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. Surat memohon bantuan perlu kandungan surat itu perlu mengandungi masa. jawatan. tarikh kejohanan masa kejohanan dan tempat kejohanan dan nombor telefon pengerusi kepegawaian. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. (ii) Surat Pelantikan Ahli Jawatan Kuasa Induk dan Ahli Jawatan Kuasa Kecil Surat pelantikan perlu di berikan kepada ahli jawatan kuasa induk dan ahli jawatan kuasa kecil. Bulan Sabit Merah. masa kejohanan dan tempat kejohanan. Surat Peminjaman Alatan Surat ini bertujuan untuk meminjam barang-barang untuk kejohanan dari badanbadan. OUM 145 . Surat Pelantikan Pegawai Teknikal Surat pelantikan perlu di berikan kepada pegawai teknikal dalam waktu yang bersesuaian. tarikh. bas dan lain-lain dari satu pertubuhan atau sekolah. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. peraturan am. tarikh kejohanan. Surat ini perlu di hantar segera supaya kemudahan yang kita kehendaki dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. Surat Penggunaan Gelanggang Surat ini di buat sekiranya gelanggang atau padang di bawah kawalan sekolah atau pertubuhan lain di gunakan. Butiran dalam surat pelantikan ini ialah nama pegawai yang terlibat. masa kejohanan dan cadangan tujuan penggunaan gelanggang. Surat ini perlu di hantar segera supaya barangbarang dapat disediakan pada tarikh yang kita kehendaki. tarikh mengambil dan tarik pemulangan barang. Surat lantikan juga perlu di sertakan dengan surat jawapan penerimaan.

Surat mesyuarat atau panggilan bertugas kepada ahli jawatan kuasa perlulah melalui ketua jabatan untuk di rekodkan. Butiran dalam surat ini ialah tarikh kejohanan. contohnya mengadakan rondaan dan kawalan Surat Pemberitahuan. Pelepasan ahli jawatankuasa terlibat perlu di pohon dari majikan jika berkenaan. Surat Pemberitahuan dan Memohon Bantuan dari Hospital atau Klinik Penganjur perlu memaklumkan hospital atau klinik tentang kejohanan olahraga yang dianjurkan. Penganjur perlu memaklumkan dan memohon mengadakan aktiviti dari pihak polis. Oleh kerana jawatankuasa akan melibatkan mesyuarat dan lain-lain tugasan di luar. (x) (xi) (xii) Surat Sumbangan Dalam satu kejohanan olahraga yang besar sumbangan dari pihak koporat atau individu memang di perlukan. tempat dan aktiviti yang terlibat dan sumbangan yang diharapkan. 146 OUM . tarikh. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. Pihak pengurusan pertandingan perlu memastikan bahawa pelantikan jawatankuasa perlu berdasarkan kepada keupayaan dan pengalaman kerja yang lepas. tarikh. tempat dan aktiviti yang terlibat. Urusan pelantikan perlu di lakukan secara bersurat. Memohon Bantuan Kawalan dari RELA Dalam keadaan tertentu kita mungkin memohon bantuan daripada pihak RELA untuk membuat kawalan keselamatan. (xiv) Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Khas Bagi menyerikan lagi upacara perasmian dan penutup pihak penganjur boleh menjemput tetamu khas. Surat jemputan mestilah berbutiran seperti berikut iaitu tarikh kejohanan. tarikh. Pelantikan Jawatankuasa Pelantikan jawatankuasa induk serta kecil dan bidang tugasnya telah di bincangkan dengan terperinci dalam Topik 7. tempat dan aktiviti yang terlibat.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 (ix) Surat Memohon Bantuan daripada Pihak Polis Terdapat aktiviti kejohanan contohnya jalan kaki atau maraton yang melibatkan penggunaan jalan raya. Dalam Surat memohon sumbangan sama ada dari segi kewangan atau barang-barang kandungan surat itu perlu mengandungi masa. tarikh. tempat dan aktiviti yang terlibat. Ini bertujuan bagi hospital atau klinik bersedia memberi bantuan kecemasan atau ambulan sekiranya berlaku kecemasan dalam menjalankan Kejohanan Olahraga Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. bidang kawalan yang dikehendaki dan jumlah anggota. Kandungan surat itu perlu mengandungi masa. Surat ini juga perlu mengandungi permohonan bantuan dari pihak polis kepada penganjur. Dalam surat memohon bantuan kawalan keselamatan dari pihak RELA kandungan surat itu perlu mengandungi masa. masa perasmian atau penutup kejohanan dan cadangan jadual aktiviti perasmian atau penutup kejohanan. Oleh itu pihak penganjur perlu menghantar surat memohon kebenaran dan bantuan dari pihak polis. (xiii) Surat Jemputan Perasmian atau Penutup Tetamu Kehormat Pihak penganjur juga perlu menghantar surat jemputan khas kepada tetamu kehormat untuk merasmikan atau menutup kejohanan olahraga.

papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. Dalam topik lapan bidang tugas pegawai-pegawai teknikal di huraikan dengan terperinci. Jawatankuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spefikasi yang terdapat dalam undangundang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Selain dari aspek ini jawatankuasa ini juga perlu memastikan gelanggang dan alatan yang di gunakan selamat dan tidak mendatangkan risiko kecederaan kepada peserta. Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. Pelantikan pegawai perlu berdasarkan pengalaman dan latar belakang. Jawatankuasa peralatan juga dikehendaki membantu jawatankuasa teknik dan pertandingan untuk memeriksa peralatan dan memastikannya mengikut spesifikasi. berbagai kerja perlu di lakukan oleh jawatan kuasa teknikal sebelum menganjur kejohanan. Bagi kejohanan besar terdapat juga penganjur membuat amali kejohanan sebenar bagi melatih pegawai yang bertugas. Jawatankuasa ini juga perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan ini mengikut spesifikasi yang di tetapkan oleh Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Jawatan kuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan.2. meja bagi hakim. sekiranya berkemampuan pegawai kejohanan yang di lantik perlulah bertauliah dengan mempunyai sijil kepegawaian daripada Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.2 Persiapan Teknikal Persiapan teknikal perlu mantap bagi menjayakan kejohanan olahraga. Jawatankuasa ini perlu mendaftarkan peserta ke dalam borang teknikal yang akan di gunakan dalam pertandingan. Selain daripada itu kebajikan pegawai juga perlu di jaga oleh jawatankuasa ini. Selain daripada itu jawatankuasa teknik kepegawaian perlu juga berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. sistem pembesar suara. Antara faktor penting yang perlu di fikirkan ialah pengalaman dan kelulusan pegawai yang bertugas. jawatankuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal berlaku yang akan mengganggu tumpuan peserta. OUM 147 . Oleh itu biasanya mereka yang mempunyai tauliah di minta mengetuai pegawai teknikal sebagai referi dan ketua hakim. Jawatankuasa teknikal dan pertandingan perlu menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan. Namun dalam kejohanan sekolah atau Majlis Sekolah Daerah kita sukar untuk mempunyai kesemua pegawai bertauliah.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA Pelantikan Pegawai Kejohanan Pelantikan pegawai kejohanan olahraga hendaklah di lantik dengan berhati-hati. Alat-alat ini termasuk kerusi. 9. Sebaik sahaja borang penyertaan dihantar oleh pasukan yang bertanding. masalah peribadi pegawai yang tidak dapat di elakkan dan kepakaran pegawai dalam bidang-bidang tertentu. Dalam keadaan tertentu mungkin pegawai yang tidak berpengalaman perlu berpasangan dengan pegawai yang berpengalaman untuk menimba pengetahuan dari rakan yang lebih senior. Jawatankuasa pendaftaran perlu membantu jawatankuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undangundang yang ditetapkan.

Jadual di bawah menunjukkan jenis borang dan fungsinya.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 9. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa Borang ini tercatat senarai nama peserta. Bagi memudahkan pihak penganjur mengesan piala-piala pusingan yang di menangi oleh sesuatu pasukan borang ini di perkenalkan 2 3 4 5 6 Borang Ketua Hakim (Lampiran F) 7 Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) (Lampiran H) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan (Lampiran I) 8 9 Borang Bantahan (Lampiran K) 10 11 Borang Penyampaian Hadiah (Lampiran L) Senarai Pemenang Piala Pusingan 148 OUM . jumlah percubaan. Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan.3 Penyediaan Borang Borang teknikal menjadi tanggungjawab jawatankuasa teknikal dan pertandingan untuk menyediakannya. Borang ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingan.2. Borang bantahan akan di berikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan Borang ini di gunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa Borang ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan. Maklumat atau butir-butiran dalam borang akan memudahkan pegawai teknikal menjalankan tugasnya. Dalam pengelolaan kejohanan olahraga borang teknikal merupakan bahan atau alat yang penting dalam melicinkan kejohanan olahraga. BIL 1 BORANG Borang Masuk atau Penyertaan (Lampiran A) Borang Penyeliaan Peserta (Lampiran B) Borang Hakim Balapan (Lampiran C) Borang Penjaga Masa (Lampiran D) Borang Ketua Penjaga Masa (Lampiran E) GUNA Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara Borang ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan Borang ini di gunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan Borang ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan.

RUMUSAN x x Kertas kerja merupakan bahan bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu projek untuk di bahaskan. Namakan jenis borang ini? Nyatakan Jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan borang teknikal sebelum urusan pendaftaran peserta dilakukan.2 1. Alat-alat ini termasuk kerusi. peserta dan perbelanjaan sesuatu projek. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan atau balingan. 10000m) Borang ini di gunakan oleh juruteknik untuk mencatat kelajuan angin yang bertiup semasa sesuatu acara di jalankan 13 Semak Kendiri 9. jenis aktiviti. 7. jumlah percubaan. 4. 3. Kertas kerja yang baik adalah kertas kerja yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang hala tuju. Jadual tindakan tentatif ini membolehkan pengerusi atau orang yang berkepentingan memantau aktiviti perancangan dan perkembangan tugas setiap jawatankuasa Pengurusan kejohanan harus di rancang terlebih awal dan tidak boleh di buat secara tergesa-gesa. meja bagi hakim. jawatankuasa. 6. x x x OUM 149 . Nyatakan Jawatan kuasa yang bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. Namakan jenis borang ini? Nyatakan butiran yang ada dalam surat pelantikan ahli jawatankuasa kecil dan induk Cirikan Surat kebenaran yang digunakan dalam kejohanan olahraga dan beri contoh Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta. pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang di pertandingan. Nyatakan lampiran yang disertakan dalam surat jemputan mengambil bahagian? 2. Dalam merancang pertandingan sukan apa yang perlu ialah pengurusan yang teliti kemas dan berdokumen.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA 12 Borang Catatan Pusingan (Lampiran M) Borang Laporan Kelajuan Angin Borang ini di gunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang di buat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m. Borang ini tercatat senarai nama peserta. 5. papan tulis dan lain-lain perkakasan teknikal sesuatu pertandingan. sistem pembesar suara.

jawatan kuasa ini perlu memastikan peserta kejohanan di daftarkan penyertaannya mengikut borang penyertaan. Surat perlu mempunyai maklumat yang ringkas tetapi bermakna kepada pembacanya. Jawatankuasa pendaftaran perlu membantu jawatankuasa pertandingan dan teknikal bagi memastikan pendaftaran peserta oleh pasukan mengikut undang-undang yang ditetapkan Borang teknikal menjadi tanggungjawab jawatankuasa teknikal dan pertandingan untuk menyediakannya. Jawatankuasa teknikal kepegawaian perlu menyediakan jumlah pegawai yang mencukupi untuk bertugas pada hari kejohanan. Kursus pegawai kejohanan perlu di rancang bagi memberi pendedahan kepada pegawai dan seterusnya melicinkan lagi kejohanan olahraga. Jawatankuasa teknik dan pertandingan perlu menyiapkan dan memastikan penyediaan padang dan gelanggang mengikut ukuran dan spesifikasi yang terdapat dalam undang-undang Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM). Borang-borang teknikal perlu seragam mengikut Kesatuan Olahraga Malaysia (KOAM) x x x x x x x x x 150 OUM . Jawatankuasa teknikal dan padang perlu memastikan keadaan padang dalam keadaan baik serta tidak mendatangkan mudarat kepada peserta.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 x x x x x x Surat adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan akan menjadi sumber rujukan. Jawatan kuasa teknik alatan perlu memastikan alatan yang di gunakan dalam kejohanan olahraga di sediakan. Borang teknikal dalam kejohanan olahraga adalah merupakan borang yang terdiri daripada maklumat dan mempunyai fungsi yang tersendiri. Jawatankuasa teknik kepegawaian perlu berbincang dengan pegawai sebelum menyusun jadual bertugas dalam kejohanan olahraga. Jawatankuasa teknikal peralatan bertanggungjawab menyediakan segala peralatan pertandingan. Jawatankuasa pendaftaran dan pertandingan perlu mendaftar peserta dengan teliti supaya tidak terdapat kesilapan teknikal. Urusan pendaftaran peserta akan melibatkan jawatan kuasa pendaftaran.

Brown. Dubuque. Helen Ten. Undang-undang Kejohanan Olahraga 3. (1978). Darren Bennet. Gerko: Panduan Pengajaran Olahraga: Shah Alam: Penerbitan Fajar Bakti Wee Eng Hoe (2002). (1992). Bhd. R. & Boyle. Karisma Publication Sdn. Bhd. OUM 151 . London: Franklin Watts. R. (1996). Successful Track and Field.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA PERKATAAN PENTING x x x x x x Kertas kerja Borang teknikal Jadual tindakan tentatif setiausaha jawatankuasa. (1994). Manual Olahraga. Jawatan kuasa teknikal peralatan Jawatankuasa pendaftaran x x x x x Jawatankuasa teknikal kepegawaian Jawatankuasa teknikal dan padang Urusan pendaftaran peserta Persiapan teknikal Borang teknikal RUJUKAN Clarke. Teng Bong Tong. Iowa: Walliam C.. Kuala Lumpur:Junjuara Publications Sdn. Panduan Pengajaran Olahraga: Kepegawaian dan Kejurulatihan. Sports Facts Athletic Sports. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia (2003).

Lembing ACARA 400 m 800 m 1500 m 5000 m 4x100 m No Peserta 4x400 m L Tinggi L Jauh BIL NAMA PESERTA JUMLAH ACARA 100 m 200 m JUMLAH BESAR Perseorangan Pasukan "Butir-butir penyertaan ini adalah mengikut syarat-syarat penyertaan." Pengesahan Pengurus pasukan ___________________ ( Nama ) (URUSAN RASMI) Tarikh terima___________ Catatan_____________________________ _____________________________ Tarikh Tarikh ____________________ ( ) Borang Penyertaan Borang ini mengandungi daripada butir-butir para peserta.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN A: BORANG PENYERTAAN BORANG PENYERTAAN Pasukan: (L/P) B.Peluru L. 152 OUM . pasukan yang mengambil bahagian dan acara yang dipertandingkan. Cakera B.

TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN B: BORANG PENYELIAAN PESERTA LAPORAN PENYELIAAN PESERTA No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Catatan Penolong Pelepas: TARIKH: NAMA PESERTA Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN CATATAN Borang Penyeliaan Peserta: Borang ini menunjukkan dan mengesahkan senarai peserta yang bertanding dalam sesuatu acara OUM 153 .

/W) ) S-Akhir ( ) LAPORAN HAKIM Acara: (L/W) ) S-Akhir ( ) No. 154 OUM . Acara Saringan ( (L/W) ) S-Akhir ( ) S-Akhir ( 2 3 Tarikh (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat kedua) (Hakim mencatat nombor peserta yang mendapat tempat ketiga) Hakim 3 4 Tarikh Hakim Borang Hakim Tempatan Borang ini digunakan oleh hakim untuk mencatatkan kedudukan dan keputusan yang dicapai oleh dalam acara balapan. AcaraSaringan ( ) ' (L/W) ) Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN C: LAPORAN HAKIM BALAPAN LAPORAN HAKIM Acara: (L. Acara Saringan ( No. Acara Saringan ( 1 1 2 Tarikh Hakim LAPORAN HAKIM Acara: No.

Acara:___________ saringan/S.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN D: BORANG LAPORAN PENJAGA MASA LAPORAN PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No.Akhir/Akhir Tempat Jam Tarikh Tanda tangan ( Nama Penjaga masa) Borang Penjaga Masa Borang ini digunakan untuk mencatat masa yang di capai dalam acara balapan OUM 155 .

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN E: BORANG LAPORAN KETUA PENJAGA MASA LAPORAN KETUA PENJAGA MASA Acara_________________(L/W) No. 156 OUM . Borang ini merupakan rumusan daripada setiap penjaga masa.Akhir/Akhir Rekod Tempat 1 2 3 4 5 6 7 8 Tarikh Masa Rasmi Tanda tangan ( Nama Ketua Penjaga masa) Borang Ketua Penjaga Masa Borang ini digunakan untuk ketua penjaga masa mencatat masa rasmi bagi satu acara balapan.Acara:___________ saringan/S.

OUM 157 . Borang ini merupakan rumusan daripada setiap hakim.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN F: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM LAPORAN KETUA HAKIM No Acara Masa pertandingan: LORONG 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir NOMBOR PASUKAN KEDUDUKAN CATATAN NAMA PESERTA Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang Ketua Hakim: borang ini digunakan untuk ketua Hakim dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan.

JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan dan balingan) Borang ini tercatat senarai nama peserta.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN G: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (BALINGAN DAN LOMPATAN) LAPORAN ACARA L. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan dan balingan 158 OUM .Jauh/Lkijang/Lontar Peluru/L. jumlah percubaan.Cakera No Acara Masa pertandingan: Giliran BUTIR-BUTIR PESERTA Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 Acara (L/P) Rekod Kelas Jarak No Pasukan 1 2 3 Terbaik ( percubaan) Jarak 4 5 6 Terbaik TEMPAT (keselunihan) KEPUTUSAN TEMPAT Perta'ma Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN .

OUM 159 .Tinggi/Bergalah No Acara Masa pertandingan: GILIRAN BUTIR-BUTIR PESERTA Acara (L/P) Kelas Rekod Tinggi Jumlah Lompatam Jumlah Gagal TEMPAT Nama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 No 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 KEPUTUSAN TEMPAT Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Ketujuli Kelapan NAMA NO PASUKAN . JARAK CATATAN Tarikh: ( Referi ) ( Ketua Hakim ) Borang atau Kad Acara Padang (lompatan tinggi) Borang ini tercatat senarai nama peserta. ukuran pencapaian dalam satu acara lompatan tinggi. jumlah percubaan.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN H: BORANG LAPORAN KETUA HAKIM (LOMPATAN TINGGI) LAPORAN ACARA L.

Tinng 100 m 800 m 400 m 200 m 1500 m B. Pengiraan markah untuk menentukan tempat dalam sesuatu pasukan.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN I: BORANG LAPORAN PENCAPAIAN MARKAH PENCAPAIAN MARKAH NO Acara L. 160 Jumlah Markah Kedudukan OUM .Lembing 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Keputusan Kedudukan Johan Naib Johan Ketiga Pasukan (L/P) Markah ( Ketua Perakam) Borang Pencapaian Markah Keseluruhan: Borang ini akan memaparkan markah yang di capai oleh setiap pasukan bagi acara yang di pertandingkan. Kijang B Peluru 4x100 m 4x400 m L.

Borang ini merupakan rumusan daripada setiap laporan ketua hakim dan disahkan oleh referi. OUM 161 .TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN J: BORANG KEPUTUSAN RASMI KEPUTUSAN RASMI No Acara Masa pertandingan: Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir TEMPAT 1 2 3 4 5 6 7 8 NAMA PESERTA/ PASUKAN NOMBOR Masa/Jauh/Tinggi CATATAN Tarikh: ( Perakam ) ( Ketua Perakam ) Borang Keputusan Rasmi: borang ini digunakan untuk perakam dalam mencatat keputusan rasmi bagi satu acara balapan.

162 OUM . Butir-Butir Bantahan Nombor Acara: Masa Peristiwa Berlaku: Acara Temp at Berlaku: Nombor Peserta @ Pasukan lawan yang terlibat:. Peristiwa yang teiah berlaku: Dengan ini saya mengemukakan bantahan ini untuk pertimbangan pihak tuan.PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN K: BORANG BANTAHAN BORANG BANTAHAN Nama Peserta/Pasukan yang Membantah :. Pengurus Psukan Tarikh ( : ) Untuk Urusan Rasmi Tarikh Dan Masa Bantahan Keputusan Referi ( Keputusan Juri Rayuan Referi ) ( Pengerusi Juri Rayuan ) Borang bantahan: Borang bantahan akan diberikan pihak yang ingin membuat bantahan terhadap keputusan rasmi atau pengadilan.

OUM 163 . Pemenang. Catalan Penyelia Hadiah: Hadiah bagi acara ini telah di sarnpaikan pada pukul Tarikh (masa) Pasukan/Peserta (Nama) Masa/Jarak/Ketinggian (Pencapaian) untuk menyampaikan (Penyelia Hadiah/Jumhebah) Borang Penyampaian Hadiah: Borang ini digunakan untuk urusan penyampaian hadiah yang berjalan lancar seperti yang dirancang. 1. Piala pusingan dihadiahkan oleh: Majlis mengucapkan. ribuan terima kasih kepada kerana sudi menyarnpaikan hadiah kepada pemenang-pemenang.TOPIK 9 PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA LAMPIRAN L: Acara_______ BORANG PENYAMPAIAN HADIAH Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan hadiah kepada pemenang-pemenang. 3. (Johan) 2.

PERSEDIAAN SEBELUM KEJOHANAN OLAHRAGA TOPIK 9 LAMPIRAN M: BORANG CATATAN PUSINGAN KAD PENCATAT PUSINGAN No Acara Masa pertandingan: Pusingn/ No Peserta 1/2 3/4 12 11 10 9 8 7 Acara (L/P) Kelas Saringan/Separuh Akhir/Akhir 6 5 4 3 2 1 CATATAN Pencatat Pusingan ( ) Borang Catatan Pusingan: Borang ini digunakan untuk mencatat bilangan pusingan yang dibuat oleh peserta dalam acara lari jarak jauh (5000m. 164 OUM . 10).