Percanggahan antara agama Islam dengan agama Kristian mengenai peribadi Nabi Isa [a. dan kenyataan ini merupakan pengiktirafan kepada pengakuan umat Islam terhadap Jesus sebagai Nabi. The Lord and Giver of Life. dan bukan pelbagai patung yang terukir di keliling Kaabah ketika itu. Nabi Ibrahim [a.w]). Fasal 17. Dalam buku “Hymnbook” Gereja Presbyterian doktrin ini dijelaskan sebagai “The Nicene Geed” dengan lebih terperinci. {Alkitab – Markus.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM unta kepunyaannya sebanyak satu ratus ekor. 12 : 32] Kenyataan mengenai Tauhid ini dikuatkan lagi dalam Gospel Yuhanes. Maka oleh itu tidak ada ruang untuk pihak SIB yang ingin berkongsi pendirian agama dengan umat Islam. semenjak kurun ke 6M. Umat islam tidak membezakan antara Nabinabi ini. Mereka lebih selesa menggunakan istilah Ilah atau Robb yang bersifat lebih umum. Orang-orang Arab yang beragama Kristian di Timur Tengah sudah hidup selama lebih kurang seribu tahun di bawah pengaruh tamadun Islam. Kedua. tetapi ia amat dalam dan amat tajam.s] seperti yang disebut di atas merupakan satu pemisahan antara keduanya yang tidak dapat dikompromikan. Natijahnya ialah persengketaan antara kaum dan agama yang sangat merbahaya untuk perpaduan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. “ [KJV-Matthew – 26:79] Dari ayat di atas ini gambarannya adalah jelas bahawa Jesus Kristus [atau Nabi Isa a. dan sekaligus akan diang4 gap oleh umat Islam seluruh Malaysia sebagai mencemari kesucian tauhid dan menyentuh sensitiviti umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan dan perbuatan biadab.s] adalah seorang manusia dan Nabi. dan patung-patung itu jika dimusnahkan oleh Abrahah akan dapat dibina semula. diambil dari “Authorized King James Version” [AKJ] yang berbunyi seperti berikut: “And he went a little further and fell on his face. maka yang dimaksudkannya ialah Tuhan Yang Maha Esa. Zeus atau Baal [tuhan-tuhan orang Greek dan Babilon]. Ketiga. seperti juga yang dikenali oleh umat Islam yang juga mengenalinya sebagai Isa al-Masih. Kita semua maklum bahawa akhirnya tentera Abrahah telah dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan burung-burung Ababil seperti yang dinyatakan dalam AlQuran Surah Al-Fil. 12 : 29] Pengakuan Yesus ini dijawab oleh puak Farisi dengan kenyataan yang membenarkan seperti berikut : “Guru Taurat itu berkata kepada Yesus. Penjelasan mengenai doktrin ini boleh diperolehi dari rumusannya dalam “Anglican Book of Common Prayer” seperti berikut : “Pertama. ‘bagus Guru! Memang benar apa yang guru katakan. Adalah lebih jelas sekiranya ayat ini dirujuk kepada Bilble dalam bahasa Inggeris.a.s]. apabila mereka menyebut nama Allah. walaupun melalui satu istilah.s] telah melakukan sujud. Ayat 39 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dalam Alkitab sebagai berikut : “Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di atas tanah dan berdoa “ [Alkitab. Fasal 26. Ia menyentuh perkara pokok dalam konsep ketuhanan antara tauhid dengan syirik [konsep yang menyekutukan Allah]. dan menyatakan bahawa Kaabah ada tuanNya sendiri yang akan melindunginya.s] sendiri. dan dihormati sebagai seorang rasul..a. kerana nama Allah adalah “proper name” untuk Tuhan Yang Maha Esa. Nabi Daud [a. atau arahan kepada pengikutnya supaya menyembah dia sebagai tuhan. kerana Abu Talib amat Arif bahawa penduduk Mekah tidak akan dapat menahan kemaraan tentera Abrahah.s] dan nama Jesus telah dilengkapkan kemudian untuk menjadi Jesus Kristus. Tuhanlah Allah Yang Esa. sebagai kesinambungan konsep Tauhid dari zaman Nabi Adam [a. seperti juga Nabi-nabi dan rasul yang lain (seperti Nabi Noh [a. dan Nabi Muhammad [s. kerana dalam Bible sudahpun terdapat kenyataan tauhid.s]. Kenyataan ini terdapat dalam Gospel Matius. Mereka amat menghormati konsep tauhid yang menjadi pegangan dalam akidah umat Islam. yaitu pengakuan bahawa Allah Yang Maha Esa. Ayat 3 dipetik dari “Authorised King James Version [AKJ] 5 Perlu dijelaskan bahawa dalam tradisi Orang Arab sebelum Islam. termasuk Nabi isa [a. dan tinggalkan dahulu Perjanjian Lama. Ayat dipetik dari Alkitab dalam Bahasa Melayu seperti berikut: “Yesus menjawab. Sebagai contoh hanya satu ayat mengenai Holy Ghost yang dipetik dalam bahasa Inggeris sebagai berikut : “And I believe in the Holy Ghost. kita rujuk terus kepada himpunan kitab dalam Perjanjian Baru. dan tiada yang lain” [Alkitab – Markus. Fasal 12 Ayat 29. Matius 26 : 39] Adalah amat pelik dalam ayat ini bagaimana Jesus Kristus boleh berdoa sambil meniarap. mempercayai Tuhan anak yang menebus dosaku dan dosa-dosa manusia”. and prayed . Kenyataan-kenyataan ini adalah tersembunyi dan perlu dicari. Jurang perbezaan antara keduanya nampak kecil. mempercayai Rohul Kudus yang mensucikan aku dan semua mereka yang dipilih Ilahi”. Umat islam menghormati pendirian penganut agama Kristian yang menganggap Jesus Kristus sebagai anak tuhan dalam dokrin Triniti.s]. aku belajar untuk mempercayai Tuhan Bapak yang mencipta aku dan seluruh alam”. Malangnya tradisi seperti ini tidak wujud di Malaysia dan mereka yang menjadi pengikut gereja Sidang Injil Borneo [SIB] di pedalaman Sarawak dan Sabah akan berlaku gelojoh mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. Who proceedeth from the Father and the Son.. menyembah Allah. mereka semua membawa ajaran tauhid. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam.s] hingga ke zaman Nabi Muhammad [s. Gelaran Kristus telah direka oleh Paulus lebih kurang suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. Yang dimaksudkan oleh Abu Talib dengan tuanNya sendiri untuk Kaabah ialah Allah Yang Maha Esa. tetapi mengenalinya sebagai Isa anak Mariam. “Inilah perintah yang utama. dan jika diubah sifatnya kepada syirik maka yang demikian adalah bukan lagi Allah tetapi katakanlah Yesus. Isa SUARA PERKIM SUARA PERKIM . Nabi Musa [a. dan nama ini disandarkan kepada Nabi Isa [a. Mereka membezakan Allah dengan patungpatung berhala yang mereka sembah. Kepada umat Islam Nabi [a.s] untuk doktrin triniti. Sesungguhnya kenyataan mengenai Triniti sebagai doktrin tidak terdapat dalam Bible.w] untuk manusia sejagat hingga akhir zaman.s]. Kita rujuk kepada peristiwa di mana Yesus Kristus sedang berdialog dengan puak Farisi yang terdapat dalam Gospel Markus. Sebaliknya terdapat dalam Bible kenyataan Jesus Kristus yang sujud menyembah tuhan. dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita Dialah Tuhan Yang Esa”. dan mereka amat berhati-hati apabila menyentuh nama Allah. Untuk mengenal tauhid dalam Bible. Orang-orang Yahudi tidak mengenalinya sebagai Jesus. Sesungguhnya sesiapa juga yang berpegang kepada Bible adalah amat mudah untuk menerima tauhid dengan syarat mereka jujur dan ikhlas. Di dalam Bible tidak terdapat kenyataan dari Jesus Kristus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified”.

Tentunya tafsiran ini menyimpang dari makna sebenar ayat berkenaan dan bercanggah dengan pengakuan Tauhid yang terdapat dalam ayat yang sama. iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia”. termasuk Nabi Isa (a. Tafsiran mengenai anak Tuhan adalah sekadar diadaadakan oleh pihak Gereja. and there is one who brings God and human beings together. Sepatutnya ayat ini diterjemah [jika mereka jujur] dengan mengekalkan maksud 6 ayat yang asal seperti berikut: “Dan hidup abadi bermakna mengenal Engkau. dan dalam keadaan biasa pihak Gereja akan mentafsirkan bahagian terakhir ayat ini dengan cara putar belit untuk menggambarkan seolah-olah Yesus Kristus itu adalah anak Umat Islam tidak membezakan antara Nabi-nabi ini. mengikut doktrin triniti. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal”. 17 :3] Ayat ini apabila diterjemah dalam Bahasa Melayu dalam Alkitab. 2:5] Apabila ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu. ayat 32-34. [AKJ-John . dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah. berlakulah sedikit perubahan konsep seperti berikut : “Jika orang mengenal Engkau.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “And this is life eternal.. uknun ketiga dalam doktrin triniti. kata Yohanes dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah”. sedikit perubahan konsep telah berlaku. tetapi dalam Alkitab disebut sebagai “Roh Allah’. Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seorang. 1 Timothi . Penjelasan-penjelasan yang disebut di atas adalah mencukupi bagi memberi peringatan kepada mereka yang membangkitkan isu penggunaan nama Allah dalam konsep ketuhanan agama mereka bahawa terdapat banyak percanggahan dan perselisihan antara akidah pelbagai agama dengan akidah tauhid yang boleh menimbulkan perbalahan.s]. sebagai kesinambungan konsep tauhid dari zaman Nabi Adam (a. Tidak ada niat dalam risalah ini untuk mencampuri kepercayaan agama lain. Hal ini boleh menimbulkan persengketaan antara agama dan menggugat keharmonian kaum serta kestabilan dan keselamatan negara. John. tuhan dalam jelmaan manusia.17 :31] Ayat yang sama dalam “Good News Bible” dipetik dalam Bahasa Inggeris adalah seperti berikut : “And eternal life means knowing you. Kisah ini terdapat dalam Gospel Yohanes Fasal 1. [Al-Kitab. seperti berikut : “Kerana hanya ada satu Allah. kesemuanya dari kaum Bani Israel. dan mengenal Yesus Kristus yang kamu utus”. ia adalah menyamai dua kalimah syahadat dalam akidah agama islam. lebih-lebih lagi apabila setiap agama cuba mendogmakan kepercayaan mereka dan dalam masa yang sama mereka cuba mencampuri akidah agama Islam yang tidak boleh mengkompromikan tauhid dengan syirik. [Good News Bible. Yohanes 17 :3] Adalah perlu diperhati ungkapan kata “satu-satunya Allah’ dalam ayat ini kerana apabila perkataan “satu” itu digandakan ia memberi konotari berbilang. [Al-Kitab. the man Christ Jesus”. Aku sudah nampak kejadian ini. seperti berikut : “. Ketika itu belum ada agama Kristian yang muncul hanya setelah Paulus membangunkan gerejanya di Antioch lebih suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. 2. Jika diperhatikan ayat ini dengan teliti. mereka semua membawa ajaran tauhid.s] sebagai seorang rasul kepada Bani Israel ketika berada dalam upacara makan malam terakhir [the last supper] dengan dikelilingi oleh dua belas orang pengikutnya. Kenyataan mengenai tauhid terdapat juga dalam kitab 1st Timotius. there is one mediator between God and men. dalam Alkitab.5] Perubahan konsep berlaku di bahagian terakhir ayat berkenaan yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai jelmaan yang turun ke bumi sebagai manusia. tetapi bagi para jemaah SIB yang hanya mendengar Bible dari mimbar Gereja seminggu sekali akan terus mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. that they might know thee the only true God. true man”. dengan pengakuan bahawa Allah Yang Esa dan Yesus Kristus adalah diutus sebagai rasul. dan mengenal yesus Kristus yang sudah Engkau utus. yang ditulis oleh Paulus [atau atas nama Paulus] Ayat ini dipetik dari “Christian Community Bible. Maka terdapatlah kisah dalam Bible yang mirip kepada dewa-dewa budaya kuno dalam konsep jelmaan tuhan. Apabila terdapat seseorang dari para jemaah yang kena rasuk oleh makhluk halus.s) sendiri. Yohanes. Dalam kisah ini Rohul Kudus [atau Roh Allah] kononnya menjelma sebagai burung merpati. [Alkitab. 1 Timotius. dan nama Allah tidak disekutukan. Walau bagaimanapun pihak Gereja akan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Yesus Kritus itu diutus sebagai anak tuhan untuk menebus dosa anak Adam. and Yesus Christ whom thou hast sent”. the only true God and knowing Jesus Christ whom you sent”. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasNya. Perubahan ini adalah untuk disesuaikan kepada doktrin trinity. Demikianlah dengan cara yang halus mereka menimbulkan kekeliruan untuk membawa konsep triniti dalam ayat tauhid. [Good News Bible. [Christian Community Bible 1 Timothi 2:5] Di dalam “Good News Bible” ayat yang sama adalah sebagai berikut : For there is one God..w) untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. yang kononnya senantiasa berlegar dalam upacara pemujaan Gereja SIB. hanya Allah yang sebenar. mitos kepercayaan budaya Yunani yang amat bercanggah dengan Tauhid. Gereja SIB memberi peranan yang agak istimewa kepada “The Holy Ghost”. Walau bagaimanapun isu percanggahan tidak timbul jika dalam penggunaan nama Allah kesucian Tauhidnya dihormati dan dikekalkan sebagai Allah Yang Maha Esa. Biasanya istilah “Holy Ghost” ini diterjemah ke dalam Bahasa Melayu sebagai ‘Rohul Kudus”. kecuali apabila ada pihak yang mencampuri akidah agama Islam dengan menyalahgunakan nama Allah dengan mensekutukannya dengan syirik. Christ Jesus.s) hingga ke zaman Nabi Muhammad (s. Fenomena rasuk oleh makhluk halus [yakni seperti jin] adalah lumrah dalam upacara keagamaan syirik. Catholic Pastoral Edition” dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “As there is one God. satu-satunya Allah yang benar. Dialah yang akan membeptis orang dengan Roh Allah [Rohul Kudus].a. Ayat ini dikeluarkan oleh Nabi Isa [a. 2:5. Percanggahan konsep antara ayat yang asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu adalah jelas bagi mereka yang mengkaji Bible. 1:32-34] Kenyataan di atas memberi gambaran yang amat jelas bahawa terdapat konsep ketuhanan yang berbentuk khayalan yang mirip kepada Bahagian 2 akan disambung pada keluaran akan datang SUARA PERKIM SUARA PERKIM 7 . maka orang itu dianggap sudah dapat bersatu dengan tuhan [union with God] melalui Rohul Kudus.

ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Antara Tauhid Dan Syirik] Prof. kepada mereka nama Allah ini boleh dipindahkan dari satu bentuk kefahaman ketuhanan kepada yang lain. Mereka yang menimbulkan isu ini mungkin jahil dari segi kefahaman mengenai nama Allah. Bodhisattvas adalah mereka yang sedang dalam proses untuk mendapat Pencerahan (Enlightenment) menjadi Buddha bagi mendapat “Nirvana”. maka umat Islam bertanggungjawab supaya menjelaskan perkara yang sebenar kepada mereka bahawa “ALLAH” Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. serta segala jenis dewadewa yang mereka sembah sebagai tuhan. SUARA PERKIM 3 . dan mereka menganggap nama Allah ini boleh digunapakai oleh penganut semua agama untuk disamakan atau disekutukan dengan tuhan Yesus. antara yang menonjol ialah “Majlis Gurdawara” dari agama Sikh yang memberi sokongan kepada “Tetular Roman Catholik” mengenai penggunaan nama Allah dalam penerbitan “The Herald-Catholic Weekly” seperti teguran yang terdapat dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Julai 2008. mereka ini biasa menjadi lagenda yang dalam keagamaan mereka. khususnya oleh mereka dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah memohon mahkamah supaya menyemak larangan menggunakan nama Allah oleh Kerajaan Malaysia. Emeritus Dato’ Dr. serta segala jenis dewa-dewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Jika benar mereka ini jahil dan tersilap persepsi. Brahman dan Lord Budha. Tuntutan ini kemudian telah disambut oleh badanbadan agama lain. seperti dalam teguran Utusan Malaysia yang bertarikh 16 Januari 2008. segala jenis dewa-dewa dalam bentuk “aviator” seperti Lord Krishna dalam agama Hindu. atau pelbagai “Bodhisattvas” yang terdapat dalam agama Buddha (Mazhab Mahayana). Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 2 R isalah ini adalah lanjutan dari siri jawapan kepada isu mengenai tuntutan oleh mereka yang bukan beragama Islam untuk mendapat hak mengguna nama Allah dalam ibadat keagamaan mereka. Oleh itu.

Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. Segala konsep ketuhanan yang terdapat dalam Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Dialah Allah Yang Maha Agung. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Yang Berkekalan. dan seluruh alam adalah tunduk dibawah kekuasaannya. Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan atau kekurangan. walaupun pada zahirnya mereka menyembah patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. Yang Baqo’. atau segala jenis tuhan yang dipelbagaikan seperti yang terdapat dalam Doktrin Triniti yang terdiri dari tiga uknun yaitu tuhan bapak. dan memperakui bahawa Allah tidak boleh disekutukan (disamakan) dengan segala jenis makhluk (kejadian) yang bersifat fana(sementara). Setiap manusia yang mahu mendengar suara hati dari fitrah kejadiannya dengan ikhlas tentu akan memperakui bahawa Allah adalah Tuhan mereka yang Hakiki. Manusia yang mendengar suara hati mengenai kebenaran akan memperakui bahawa Allah tidak menyerap masuk (merasuk) kedalam jiwa manusia seperti yang mereka sangka dalam ama- 4 SUARA PERKIM . hanya Dialah Tuhan dan tiada yang lain. Tuhan hanya Allah Yang Maha Esa. atau segala kefahaman ketuhanan dalam konsep “TriTunggal” atau konsep “Unity of Multiple Gods” yang terdapat dalam pelbagai agama. Yang “Absolute’. dan mereka memuja dewa-dewa dan segala mitos yang terdapat dalam lagenda keagamaan mereka. segala kepercayaan yang disebut diatas adalah bukan Allah dan tertolak atau terkeluar dari nama Allah yang terdapat dalam kalimah tauhid yang menjadi teras akidah agama Islam. Kepada umat Islam. atau dalam konsep Atman yang mempelbagaikan tuhan Brahman kepada pelbagai kejadian yang terdapat dalam agama Hindu. Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta dan segala isi kandungannya.adalah nama khas (Proper name) dalam akidah agama Islam yang ditujukan hanya kepada satu sahaja “Tuhan Yang Maha Esa” yang diungkapkan dalam kalimah tauhid LAILAHAILLAH – yang bererti “Tiada Tuhan Melainkan Allah” Kalimat Tauhid yang dinyatakan diatas adalah jelas menolak (menafikan) secara total dan eksklusif segala bentuk tuhan yang disekutukan(disamakan) dengan segala jenis kejadian. tuhan anak dan rohul kudus yang menjadi teras akidah agama Kristian. Yang Hakiki. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan mendapt hidayah dari Allah. Hanya Allah. Allah tidak berkongsi kuasa untuk mentadbir alam dengan sebarang makhluk dan tidak berkongsi zatNya dengan sebarang kejadian. Yang Tiada berubah-ubah pada zatNya dan pada sifatNya selamanya.

112.Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Semua perbuatan atau konsep yang membawa kepada perubahan atau percanggahan kepada sifat Allah dinamakan syirik. Adalah jelas dari kenyataan-kenyataan diatas bahawa nama “Allah” tidak boleh dipindahkan dari akidah tauhid untuk dipinjam atau dikongsi oleh pelbagai agama yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk. “Katakanlah! Dialah Allah yang Esa. Tiadalah Ia beranak dan tiada diperanakkan. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. atau mempelbagaikan tuhan dalam konsep “Unity of Multiple God” Bahkan. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan SUARA PERKIM 5 . Pendek kata semua konsep ketuhanan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah bercanggah dengan nama Allah. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. apatah lagi dengan kesilapan yang amat jelas apabila mereka dari Gereja SIB telah menggunakan nama Allah dalam Alkitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) dan nama Allah ini telah mereka sekutukan dengan tuhan Yesus dan Rohul Kudus dalam akidah Triniti yang menjadi teras kepercayan agama kristian. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau mempelbagaikan dirinya menjadi banyak. 1-4) Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Dan tidak ada sesiapapun yang menyerupai Dia” (Al-Ikhlas. lan penyatuan diri dengan tuhan (union with god) yang terdapat dalam ibadat pemujaan keagamaan mereka. Allah tidak tidak menghaluskan diriNya ke dalam dimensi alam manusia dalam pelbagai bentuk inkarnasi atau jelmaan. mafhumNya. nama Allah tidak boleh dikongsi pakai oleh mereka dari agama yang mengkufuri hukum-hukum Allah dari syariat yang diturunkan kepada rasul-rasulNya. Allah tempat sekelian (makhluk) bergantung. Antara penjelasan mengenai sifat Allah dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Ikhlas.

Isu guna nama Allah perlu diganti dengan istilah tuhan yang bersifat umum tanpa menjejaskan kefahaman ketuhanan dalam akidah mereka. tetapi kepada mereka yang bersikap ekstrimis akan menyeru kepada jihad (holywar) dan disinilah timbulnya bahaya yang amat besar kepada keselamatan Negara. yang selama ini telah dinikmati oleh rakyat Malaysia. Segala kenyataan diatas adalah sekadar memberi penjelasan bahawa nama “Allah” adalah bukan untuk umum bagi membolehkan semua agama berkongsi akidah dengan umat Islam. Kepada umat Islam yang bersikap sederhana. Umat Islam tidak terhalang dalam sebarang kerjasama untuk membawa keamanan dunia. Tauhid dan syirik adalah “mutually exclusive” dan tiada kompromi antara keduanya. Lantaran timbul isu mengenai guna nama “Allah” ini. dan keharmonian. Hal ini adalah disebabkan gabungan antara agama ini cuba menglibatkan umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik. Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. 6 SUARA PERKIM . tetapi umat Islam adalah amat sensitif terhadap segala perbuatan yang membawa kepada syirik. Oleh itu. kerana persengketaan yang akan timbul boleh dieksploitasi oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan huru-hara kepada negara yang akan menggugat kestabilan nasional dan ketenteraman awam.mendapt hidayah dari Allah. kedamaian. mereka yang mahukan keamanan. akan mempertahankan kesucian Tauhid dengan cara rasional. maka umat Islam adalah tercabar untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan apa jua cara. yang mencemari kesucian Tauhid. adalah perlu berhati-hati supaya bertindak bijak dengan menghormati kesucian Tauhid yang menjadi teras akidah dan kepercayaan umat Islam. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. Nama “Allah” dalam akidah Islam tidak mengandungi sebarang unsur syirik.

w. “. oleh khayalan budaya sosial dan SUARA PERKIM 3 .a. sebagai seorang individu. sesungguhnya setiap manusia.).w. apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia. Oleh itu. seseorang individu akan menyeru nama Allah Yang Maha Esa. kesedaran suara hati mengenal Allah ini menjadi tenggelam atau terpendam dalam keadaan “subconscious”. nama Abdullah sering terdapat dikalangan orang Arab jahiliah termasuklah nama bapa Nabi Muhammad (s. Pada asal kejadiannya di “azali” setiap roh manusia telah dihadapkan kepada Allah (s. lalu Allah berfirman kepada roh-roh itu “Bukankah Aku (Allah) Tuhanmu” maka dijawab oleh roh-roh itu. secara spontan (walaupun dalam bahasanya sendiri). bayi itu sudahpun mempunyai suara hati mengenal Allah (s.w). Kemudian. Adalah menjadi fitrah manusia apabila berada dalam keadaan bahaya atau kecemasan. “Bahkan! Sesungguhnya kami naik saksi bahawa Engkau (Allah) adalah Tuhan kami”.kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain. roh-roh itu menunggu saat untuk disatukan ke dalam jasad manusia yang masih berada dalam kandungan ibu. Tetapi apabila dia sudah dewasa. Emeritus Dato’ Dr.t.. Sebagai contoh. pada hal mereka adalah penyembah berhala. walaupun dia adalah seorang yang kufur dan melakukan syirik. Antara alasan yang dikemukakan oleh mereka ialah nama Allah itu dianggap sebagai umum. Jasad-jasad ini masih berada dalam bentuk janin (embryonic fetus) yang berumur lebih kurang tiga bulan selepas persenyawaan. Perbuatan menyebut nama Allah yang Maha Esa adalah mengikut fitrah asal kejadian manusia.. dengan syarat sebutan nama Allah itu adalah datang dari suara hati yang ikhlas. kerana orang Arab di zaman jahiliah (sebelum Islam) sudah pun menggunakan nama Allah.t. Pada ketika itu fetus sudah bersedia untuk berlaku perubahan kepada bentuk manusia. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 3 R isalah ini adalah siri ketiga dari isu larangan guna nama Allah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia terhadap tuntutan yang dibuat oleh pelbagai agama bukan Islam. surah Al-Araf.. surah Al-Mu’minun dari potongan ayat yang bermaksud.t). Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran. dan akhirnya dilupakan kerana manusia itu telah terpesona oleh kepalsuan dunia.. Allah s. Penjelasan perlu diberi terhadap pandangan diatas.” ayat 23:14. kerana pada asal kejadiannya sebelum lahir ke dunia manusia itu telah pun dikenalkan kepada Tuhannya. Abdullah yang bermaksud “hamba Allah”.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Fitrah Manusia atau Penyembahan Berhala] Prof.w. adalah berhak untuk menyebut nama Allah pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan. ayat 172. Hal ini disebut dalam Al-Quran.

s) yang melarang Demikianlah sikap AbdAl-Mutalib ketika berhadapan dengan Abrahah yang sedang berhimpun dengan bala tentera bergajah disempadan Mekah untuk menghancurkan Kaabah. khususnya Nabi Ibrahim (a. akhirnya Abrahah dan bala tenteranya telah dihancurkan oleh Allah seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Abd-Al-Mutalib berkata kepada Abrahah “aku hanya tuan kepada unta-untaku. Yang dimaksudkan oleh Abd-Al-Mutalib ialah Allah.a. Pihak gereja perlu mengambil perhatian bahawa dalam Bible sudahpun terdapat ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi zaman dahulu. Orang Arab Jahiliah adalah keturunan dari mereka yang dulunya pernah menjalani sejarah kebangkitan para Nabi yang membawa Tauhid. Dalam risalah ini. Orang-orang Arab jahiliah tidak mempunyai kecanggihan konsep ketuhanan dalam bentuk falsafah seperti budaya orang Greek kuno.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM oleh kemegahan ego peribadi.s) dan Nabi Ismail (a. 4 SUARA PERKIM .a.s) yang membina Kaabah di Mekah. surah Al-Fil. pada kebiasaannya mereka adalah penyembah berhala. kerana sesudah itu Abd-AlMutalib berdoa dengan menyebut nama Allah. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad (s. Demikianlah keadaan orang Arab di zaman jahiliah yang hidup dikelilingi alam semulajadi di padang pasir.w). Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu bagi menghadapi gelora hidup.w) dan ketua orang Quraisy di Mekah pada ketika itu. tetapi dalam suara hati mereka.w) sebagai Rasul untuk menegakkan kembali kesucian Tauhid dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik. Lama kelamaan pegangan kepada Tauhid ini telah dicemari dengan amalan syirik. bukan patung berhala yang terdapat di keliling kaabah. Tuhan Maha Esa yang menjadikan alam persekitaran mereka. Orangorang Arab jahiliah tidak mencampurkan nama Allah dalam upacara penyembahan berhala mereka.a. perhatian diambil dari himpunan kitab Perjanjian Lama yang menjadi bahagian pertama Bible dimana terdapat ajaran Tauhid dari Nabi Musa (a. dan tidak menjadikan nama Allah sebahagian dari kepercayaan kepada patungpatung mereka. atau orang Hinda di India. tetapi kaabah ada ‘Tuan’nya sendiri yang menjaganya. Kepada orang Arab jahiliah patung-patung yang mereka sembah itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. Abd-Al-Mutalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad (s. Peristiwa ini berlaku dalam Tahun Gajah beberapa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad (s. mempunyai kesedaran mengenai kewujudan Allah. manusia itu akan menyebut nama Allah dari suara hatinya walaupun dia bukan beragama Islam dan tidak berpegang kepada Tauhid. Dalam peristiwa ini.

Deuteronomy. fasal 1 Ayat 17-20 yang dipetik dalam bahasa Inggeris dari Good News Bible seperti berikut : “Lord.. Begitu juga perbuatan menduakan atau mempelbagaikan Allah adalah syirik.” [Alkitab. fasal 20. Ayat yang sama boleh didapati dalam Kitab Ulangan [Deuteronomy]. dalam ayat lain dalam kitab Ulangan [Deuteronomy].] ketika mereka diselamatkan dari buruan Fir’aun di laut merah.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM perbuatan menyembah berhala. yang menjadi Bahagian Pertama kitab Bible.. yang di bawah kepimpinan Nabi Musa [a. Ayat ini terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama. ayat 4-5.s. Fasal 5.. Pendirian Tauhid dalam Bible terserlah lagi dalam doa Nabi Daud a.Oleh itu pastikanlah supaya kamu tidak berdosa dengan membuat berhala bagi diri kamu sendiri dalam bentuk apa pun. patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit. 20 : 4 – 5] Ayat yang baru disebut di atas adalah sebahagian dari “Sepuluh Perintah [Ten Commandments] yang telah diterima oleh Nabi Musa [a. walaupun ia ditujukan kepada kaum Bani Israel. seperti yang terdapat dalam kitab 1st Chronicles. di bumi atau dalam air di bawah bumi.. sebagai berikut:“Jangan buat patung bagi diri kamu. Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun kerana Akulah tuhan Allah kamu dan AKU TIDAK MAHU DISAMAKAN DENGAN APAAPA PUN . there is none like You... sama ada bentuk orang lelaki atau perempuan . Kitab suci agama Kristian.s] semasa bermunajat dengan Allah di atas Guning Tur Sina. dan ia adalah dilarang dalam ajaran Nabi Musa [a.” Dalam ayat ini adalah jelas terhadap larangan dari Allah supaya tidak menyembah berhala dan larangan supaya tidak menyamakan Allah dengan segala jenis makhluk.s. iaitu larangan dari melakukan syirik. dan syirik adalah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah. 4:35] Ayat ini mempunyai makna yang sama dengan kalimah Tauhid bahawa “tiada Tuhan melainkan Allah” yang terdapat dalam akidah agama Islam.. yang sepatutnya menjadi pegangan orang Kristian. dipetik dari Alkitab sebagai berikut : “. yang dipetik dari Alkitab. Ayat 15-16. [Good News Bible. 4 : 15 – 16] Larangan ini adalah sama dengan larangan mensekutukan Allah kerana perbuatan menyembah berhala adalah ber- SUARA PERKIM 5 . Selanjutnya konsep tauhid telah ditekan lagi dalam ayat yang dipetik dalam Bahasa Inggeris dari Good News Bible.. Keluaran. we have always known that You alone are God . Ayat 8 – 9. Larangan ini diulangi lagi punca dari perbuatan mensekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan kejadian. Kitab Ulangan [Deuteronomy]. Fasal 4 Ayat 35 seperti berikut: “The Lord has shown you this. Konsep tauhid dalam ayat ini adalah jelas.” [Alkitab. Fasal 4. and that there is no other”. Ulangan. Perkara ini terdapat dalam kitab kejadian (Exodus).s] seperti yang ternyata dalam ayat di atas. Perbuatan menyamakan atau mensekutukan Allah dengan makhluk dinamakan syirik. Dalam ayat-ayat ini jelas terdapat larangan supaya tidak menyekutukan Allah. to prove to you that He alone is God.

s] yang terdapat dalam Kitab Raja-raja 1. [Alkitab. yang melanggar larangan supaya tidak mensekutukan Allah. engkau mengetahui namaku!’ Kemudian memberkati Yakub.’sekarang beritahulah nama tuan’. 1 : 27] Ayat ini membawa tafsiran bahawa kejadian manusia itu adalah menyamai sifat Tuhan. “Ya Tuhan. dan menunjukkan kasih Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada Mu dengan sesungguh hati . maka kewujudan Tuhan juga dilingkungi dalam dimensi alam manusia iaitu dimensi masa dan ruang. lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatNya. Tuhan yang mereka sekutukan dengan sifat manusia ini adalah bukan Allah. ayat 8-9. Orang itu berkata. Tuhan seperti ini adalah terdampar ke bumi seperti manusia. ‘Di mana Engkau?” [Alkitab. supaya merestui kecelaruan konsep antara tauhid dengan syirik yang terdapat dalam kitab suci mereka. dan menjadikan kuasa Allah itu terbatas seperti manusia. pindaan. Yakub berkata. Fasal 8. yang berjalan dan bersantai dalam taman di waktu senja seperti sifat manusia. mereka (Adam dan Hawa) mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. jawabnya. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks trimurti dalam agama Hindu dan Trikay dalam agama Budha 6 SUARA PERKIM . dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Kemudian datanglah seorang lelaki bergomol dengan Yakub sampai menjelang pagi.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Pendirian yang sama juga terdapat dalam doa Nabi Sulaiman [a. Kejadian.s] yang terdapat dalam Bible yang menjadi pegangan agama mereka sendiri. tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Engkau menepati perjanjian Mu dengan umat Mu. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Demikian Allah mencipta manusia dan menjadikan mereka seperti diriNya sendiri. seperti berikut: “Pada petang itu. Ayat 22-30. “Tidak perlu. Kejadian. Fasal 32. “Siapa nama mu?” Tanya orang itu. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. Orang itu berkata. Yakub berkata. dan menjadikan mereka lelaki dan perempuan”. ‘Aku sudah ber- Nama Allah yang telah digunakan oleh pihak Gereja dalam al-Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam konteks Triniti. Tetapi orang itu menjawab. tambahan dan sisipan ayat-ayat lain yang berbentuk syirik. Ayat yang berkenaan adalah dipetik dari “Alkitab”. “ [Alkitab. Di dalam Bible terdapat kisah lucu di mana Tuhan telah bergomol [bergusti] dengan manusia dan kalah. Lantaran sifat Tuhan sudah disekutukan [disamakan] dengan sifat manusia. Raja-raja 1. ayat 27. Apabila orang itu berasa tidak akan menang dalam pergomolan itu dia memukul pinggul Yakub sehingga sendinya terkehel.. fasal 3. 3 : 8-9] Ayat yang dipetik di atas ini perlu diamati dengan teliti kerana konsep Allah dalam ayat ini telah digambarkan dengan sifat makhluk atau “Anthropomorphic” iaitu bersifat seperti manusia. dalam erti kata lain sifat Tuhan itu adalah seperti sifat manusia. Kisah ini terdapat dalam Kitab Kejadian. mengenai kejadian manusia. Yakub menjawab. pada hal perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah bercanggah dengan tauhid dari ajaran Nabi Musa [a. sebentar lagi matahari akan terbit”. “Saya tidak akan melepaskan tuan kecuali tuan memberkati saya”. kerana itu sekarang namamu Israel’. Allah Israel. ‘Yakub’.. Perbuatan mereka mengguna nama Allah ini adalah satu pembohongan untuk mengelirukan orang Islam. yang dipetik dari Alkitab seperti berikut: “Lalu [Sulaiman] berdoa. “Lepaskan aku. ayat 23. Gambaran Tuhan yang terbatas dalam lingkungan alam manusia jelas ternyata dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi kerana telah bersalah makan buah larangan. Engkau telah bergomol dengan Allah serta manusia dan engkau telah menang. 8:23] Malangnya unsur Tauhid dalam Bible seperti yang dinyatakan di atas telah dikotori dan dicemari dengan perubahan. Antara contoh ayat yang mencemari tauhid ini terdapat dalam Kitab Kejadian [Genesis] Fasal 1. “Namamu bukan Yakub lagi. kitab Kejadian.

mengikut ajaran para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Lantaran itu umat Islam (khususnya orang Melayu) berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid yang diperjuangkan oleh Baginda Muhammad (s. maka perlulah mereka membersihkan kitab suci mereka dari segala unsur syirik dan kembali kepada ajaran Tauhid. kesucian Tauhid akan tercemar dan kita akan kembali ke zaman yang lebih dasyat dari Jahiliah. hilang nama. kesucian tauhid digadai untuk kepentingan politik! Sebagai penutup. yang terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka sendiri. Ternyata cerita yang berbentuk syirik ini adalah sisipan atau tambahan ke dalam kitab yang dianggap sebagai peninggalan kitab Taurat. lantaran orang Melayu berbalah sesama sendiri atas perkara agama.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM temu muka dengan Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia namakan tempat itu ‘Penial’. Hal ini adalah mudah untuk mereka lakukan kerana ramai orang Melayu hari ini yang sudah lalai dan khayal dengan dunia politik dan kebendaan. Sesungguhnya amat malang bagi mereka yang mencampur aduk unsur-unsur Tauhid dari peninggalan ajaran Nabi Musa (a. Adalah mustahil mereka tidak dapat memahami larangan supaya tidak mensekutukan Allah dengan sifat manusia. iaitu satu mitos yang hari ini sudah jelas bercanggah dengan konsep alam galeksi dimana bumi adalah hanya sebagai satu planet kecil diangkasa lepas. maka tunggulah bala yang akan diturunkan Allah. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks Trimurti dalam agama Hindu dan Trikaya dalam Agama Buddha. Sebenarnya mereka sudah mempersenda dan mempermain-mainkan Tauhid dengan syirik.w). Umat Islam seluruh dunia (khususnya orang Melayu) perlu sedar bahawa perbuatan mereka yang menuntut hak guna nama Allah ada mempunyai agenda untuk mengelirukan orang Melayu dari asas akidah agama Islam.s). terjemahan Bible dalam Bahasa Melayu. khususnya dari pihak Gereja SIB untuk menggunakan nama Allah dalam kitab mereka.a. 32 : 22 – 30] Dalam kisah lucu yang disebutkan diatas mereka telah mensekutukan Allah dengan mitos kepercayaan dewa-dewa dimana mereka telah jadikan Allah seperti manusia yang menjelma ke bumi dari langit dalam konsep kayangan. risalah ini menyeru pihak Gereja yang berkenaan jika mereka ingin menggunakan nama Allah. Nama Allah yang diguna oleh pihak Gereja dalam Al Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam koteks Triniti. Lantaran itu umat Islam berhak untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap tuntutan mereka. Kejadian. [Alkitab. Tanpa Islam apalah Melayu! Hilang maruah. Jika orang Melayu tidak dapat mempertahankan kesucian Tauhid ini. Dalam kecelaruan konsep ketuhanan ini.s) dan Nabi Sulaiman (a. yang sebenarnya mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu diikuti ajarannya! Bersambung pada siri akan datang SUARA PERKIM 7 . Nabi Daud (a. kerana mereka tidak menghormati sensitiviti umat Islam dalam menjaga kesucian tauhid yang berhubung dengan nama Allah.s) dengan perbuatan syirik dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab wahyu. dengan menggunakan nama Allah dalam Alkitab. yang menjadi sebahagian dari kitab suci mereka.

Kebimbangan umat Islam terhadap kemungkinan berlaku perbuatan mencemari kesucian Tauhid adalah berpunca dari kecelaruan konsep antara Tauhid dan syirik yang terdapat dalam “Alkitab” di mana nama Allah telah digunakan. Umat Islam perlu arif mengenai perkara ini supaya tidak akan terpedaya dengan pelbagai dakyah dari mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah tetapi dalam masa yang sama mereka membawa konsep ketuhanan yang bercelaru antara kebenaran Tauhid dan kepalsuan Triniti yang didakyahkan bagi mengelirukan umat Islam. dengan mengambil beberapa contoh dari himpunan kitab dalam Perjanjian Lama. mereka ini membawa ajaran Tauhid.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Triniti Dalam Gospel Yohanes] Prof.a. Ini disebabkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama telah diambil oleh pihak gereja dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Oleh itu ada terdapat di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanan yang bersifat “Asabiah Masionali”. iaitu Tuhan untuk SUARA PERKIM 17 . Dalam risalah yang lalu atas tajuk yang sama penjelasan telah dibuat mengenai perbuatan syirik yang terdapat dalam Bible. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 4 A dalah telah maklum kepada umum bahawa ada pihak dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah menggunakan nama Allah dalam terjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu yang dinamakan “Alkltab”.w). Emeritus Dato’ Dr. Riwayat dan kisah para nabi dan rasul Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran.s) dan para Nabi Bani Israel. Dalam hal ini umat Islam adalah berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan pendirian ba- hawa Allah itu Maha Esa dan tidak disekutukan. kerana kesucian Tauhid yang menjadi asas akidah umat Islam telah dicemari oleh konsep ketuhanan Triniti yang berbentuk syirik. Sebaliknya di beberapa tempat ia mencerminkan tradisi dan sentimen kaum Bani Israel yang menganggap orang Yahudi sebagai bangsa teristimewa dan terpilih di sisi Tuhan. Isi dan kandungan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sedikit pun tidak menyentuh tradisi dan akidah agama Kristian. iaitu bahagian pertama dari Bible. iaitu mereka membawa risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s. yang berasaskan kepada ajaran Nabi Musa (a. Oleh itu siri risalah ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada pihak yang berkenaan bahawa tuntutan hak mengguna nama Allah ini akan menimbulkan risiko perselisihan faham yang boleh menggugat keharmonian kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia. Namun begitu adalah perlu dinyatakan juga bahawa ada terdapat konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama yang berteraskan kepada Tauhid. Hal ini boleh menimbulkan keresahan kepada umat Islam.

Hal ini dinyatakan dalam ayat berikut: “Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Yehezkial. (Alkitab. Ayat-ayat dalam Gospel Yohanes ini bersifah falsafah yang menggambarkan seolaholah firman itu wujud dengan sendirinya sebagai satu entiti yang tersendiri dan melalui firman maka terciptalah segala kejadian. tuhan anak (Yesus Kristus) dan tuhan Rohul Kudus. mengikut konsep “Logos” dalam falsafah Yunani walaupun kenyataan konsep dalam ayat-ayat ini adalah dalam bentuk samar-samar. St John 1:1-31 Sebenarnya ayat ini amat mengelirukan untuk mengenai yang mana Tuhan. (Alkitab. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Tuhan. [Alkitab. 1:13) Ayat-ayat ini mempunyai tema yang amat berbeza dengan tema mengenai asal usul kejadian alam yang terdapat dalam kitab “Kejadian” (Genesis) iaitu kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang bersifat naratif (narrative). Untuk perbincangan selanjut- nya. Doktrin “Trinity” ini mengandungi konsep tiga tuhan dalam satu (three Gods in one). Kita nampak kemuliaanNya. telah memilih Israel sebagai umatku sendiri”. kerana ia terpancar fatau “emanate!” dari tuhan. All things were made through him and without him nothing came to be”. di mana terdapat konsep ketuhanan Triniti (Trinity) yang menjadi teras akidah agama Kristian. Aku akan memberkati mereka dan menambah bilangan mereka. Tiada sesuatupun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia”. kita harus lakukan kajian ke atas beberapa ayat dalam Fasal 1 Gospel Yohanes. Aku akan membina rumah Ku yang akan tetap di negara mereka selama-lamanya. dan Firman itu sama dengan Allah. seperti yang dipetik di bawah : “Sebelum dunia ini diciptakan. Kefahaman ini adalah lebih jelas jika diperhatikan ayat yang sama dalam bahasa Inggeris yang dipetik dari Christian Community Bible (Catholic Pastorlal Edition) seperti berikut: “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Konsep firman sebagai Tuhan ini adalah asas kepada konsep Yesus Kristus dalam akidah Triniti apabila firman itu menjelma sebagai manusia yang kemudian menjadi anak tuhan. Sentimen ini dapat dikesan dalam ayat yang berikut: “Aku Tuhan! akan membuat perjanjian dengan mereka (Bani Israel) dan perjanjian itu akan menjamin keselamatan mereka selamanya. He was in the beginning with God.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM kaum Bani Israel sahaja yang pada umumnya mereka seru dengan nama Yahweh atau Yahova tetapi dalam Alkitab mereka guna nama Allah. Sejak permulaan firman itu bersama-sama Allah. makhluk dan seluruh alam. [Christian Community Bible. Melalui Dia kasih Allah. 1:14) 18 SUARA PERKIM . Untuk mengenal pasti punca kefahaman Triniti. Aku akan menjadl Allah mereka dan mereka menjadl umat Ku. di mana Allah adalah Tuhan untuk semua manusia. Bahkan firman itu juga Tuhan atau sama dengan Tu- han. dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita”. Gospel Yohanes. risalah ini berpindah kepada konsep ketuhanan dalam “Perjanjian Baru” iaitu Bahagian Kedua dari Kitab Bible. Apabila Aku menempatkan rumah Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya barulah bangsa-bangsa lain akan tahu bahawa aku. Firman itu bersama-sama Allah. Gospel Yohanes. Walau bagaimanapun ia menggambarkan bahawa firman itu telah menjadi Tuhan. Firman sudah ada. 37 : 28) Ayat di atas adalah antara beberapa ayat yang terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama yang memberi kefahaman bahawa Tuhan Bani Israel adalah eksklusif hanya untuk orang Yahudi sahaja. yaitu tuhan bapak. dan konsep ini adalah bercanggah dengan akidah agama Islam. Lanjutan dari itu apabila nama Allah digunakan seperti dalam ayat yang dipetik di atas maka ia memberi gambaran seolaholah Allah adalah Tuhan untuk Bani Israel sahaja. yang diterimaNya sebagai anak tunggal bapa.

iaitu konsep yang diambil dari falsafah Neo-Platonlsme dari budaya Yunani Kuno.. Oleh itu Paulus tidak pernah Jerussalam dengan Nabi Isa [a. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. Baptism is the means of entry and the defilement of human sin is removed as the initiate enters into communion with Christ’s act of salvation.F (1986). The view that Paul rather than Jesus was the founder of Christianity as a new religion separate from Judaism.. yaitu seorang penganut budaya Yunani.s) daripada Tauhid kepada Triniti dengan membawa konsep Logos ke dalam akidah agama Kristian. Perlu juga diambil perhatian bahawa di zaman kebangkitan Nabi Isa (a. New York (1942) memberi kenyataan mengenai Logos sebagai berikut: “LOGOS .s). dan berakhir menjadi aktivis untuk puak Farisi yang memusuhi Nabi Isa [a.s) dan berpandukan kepada Kitab Taurat.R. Lantaran dari konsep jelmaan dari firman ini maka Yesus Kristus juga disebut oleh pihak gereja sebagai tuhan Logos. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”.s) maka datanglah Paulus yang membawa perubahan kepada ajaran Nabi Isa (a. tetapi pada realitinya mereka mengamalkan budaya hidonisma. dan kemudian dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes yang muncul dalam agama Kristian pada awal Kurun Ke 2M iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. satu daerah kini dalam Wilayah Turki dan datang ke Jerusalam untuk mempelajari Taurat. mengenai Paulus atau “Paul the Apostle” seperti berikut: “PAUL THE APOSTLE: . dan mereka yang menjadi pengikut Paulus adalah bukan ahli kitab.T) bangkitkan Nabi Isa (a. Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a.W. purpose and intelligibility to the world. Maka Allah (S. dan menduakan Tuhan. antaranya ialah konsep Logos yang kemudian diambil oleh Paulus (atau Paul) untuk akidah Triniti. Funk & Wagnall’s.[International Edition) Adalah perlu diambil perhatian bahawa budaya dan pemikiran Yunani banyak mempengaruhi orang Yahudi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Isa (a. The message of Jesus about the father has been transformed into a religion appropriate for the Greco-Roman world in which the heavenly father plays only a minor role. Oxford University Press..s].PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a. and the Judaism of Jesus is stripped in Paul’s religion of its Jewish basis of the Torah .s) untuk membetulkan kaum Bani Israel..s).”. iaitu kitab warisan bangsa Yahudi sejak zaman Firaun. incarnate as Jesus Christ. Beliau berasal dari Tarsus. Dictionary of the Bible. Amat jelas ayat yang dipetik di atas telah menggunakan nama Allah dalam kepercayaan yang bersifat syirik.”.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus. Hal ini telah dijelaskan oleh Browning W. The creative Word of God the second person of trinity. Suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a.. Standard Dictionary . indentified with the cosmic reason . kaum Bani Israel telah berada dalam keadaan sesat. Secara zahir (atau formal) mereka berpegang kepada ajaran Nabi Musa (a. Kamus “Standard Dictionary of the English Language” (International Edition.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus.s] dan tidak pernah menerima kitab Injil dari Nabi Isa (a. dan berpandukan kitab Kabala [Cabala]. Paulus atau Paul (nama asal Saul) adalah seorang “Hellenist Jew”.. is based on the contrast between Jesus preaching the kingdom with Paul’s religion of redemption in which Christ’s death and resurrection are the centerpiece of a new mystry cult.) Antara ahli falsafah Yahudi ketika itu ialah Philo of Alexandria yang banyak menceduk falsafah Yunani. SUARA PERKIM 19 .s). menghayati falsafah Greek.s.In classical Greek and neo-Platonic philosophy the cosmic reason giving order.

yang kononnya menjelma dari firman sebagai manusia dan turun ke bumi untuk disalib bagi menebus dosa manusia kerana kasihNya Tuhan kepada makhluk yang bergelar “Homo sapiens”.R. Lukas dan Yohanes belum lagi wujud. dalam tahun 325 M. Pada masa Paul menulis surat-surat ini. iaitu konsep “Trltunggal” (Three Gods In One). gelaran yang disandarkan kepada Nabi Isa (a. keempat ialah peranan tuhan bapak berpindah kepada peranan Yesus Kristus yang senantiasa ditekankan oleh pihak Gereja dalam setiap upacara keagamaan. tanpa rasional.F. iaitu dalam kurun Ke 4M selepas peninggalan Nabi Isa [a. dan yang ketiga ialah Rohul Kudus (Holy Ghost] yang terpancar dari zat Tuhan Bapak dan Tuhan Anak [mengikut kefahaman Gereja Katolik). Doktrin Triniti ini mengandungi tiga uknun. yang pertama ialah Tuhan Bapak latau (God Head). tetapi dasar dan prinsip akidah Triniti yang dibawa oleh Paulus adalah tidak jelas walaupun Paulus terpaksa menulis banyak surat kepada pengikut-pengikutnya dan surat-surat ini telah dikumpul dan kemudian dimuatkan ke dalam Bible sebagai Epistles of Paul. Gospel-gospel oleh Matius. Ternyata konsep Triniti ini adalah bukan Tauhid.R. tetapi ia terdapat dalam “Catechism” Gereja. Pihak Gereja akan mempertahankan pendirian bahawa ketiga-tiga uknun ini adalah satu tuhan. tanpa logik. Oleh itu kenyataan dasar dan prinsip doktrin Triniti tidak terdapat dalam Bible. Hal ini berlaku sekitar suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. Dictionary of the Bible) Kenyataan di atas yang diambil dari Browning W. Umat Islam (dan juga umat Bani Israel) menyedari bahawa pengakuan pihak gereja ini adalah satu pembohongan. dan tanpa soal. (1986) memberi beberapa kesimpulan. yang kedua peribadi Yesus Kristus itu adalah satu mitos yang berasaskan kepada budaya keagamaan orang Greek (Yunani) dan Rome. ketiga ialah segala konsep mengenai penebusan dosa adalah rekaan Paulus. dan umat Islam perlu arif dengan percanggahan dalaman (self contradiction) yang terdapat dalam doktrin Triniti ini supaya tidak terpedaya dan terkeliru dalam kecelaruan konsep yang didakyahkan sebagai dogma untuk dipercayai secara taklid.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM (Browning W.s). dan yang kedua ialah Tuhan Anak (atau God the Mediator/God Logos).s).s) apabila Paulus mula mendirikan Gerejanya di Antioch. Secara ringkasnya doktrin Triniti ini boleh disimpulkan bahawa anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus. Markus.s]. dan Presbyterian Hvmnbook dan biasa disebut sebagai “The Nicene Creed” atau The Apos- 20 SUARA PERKIM . antaranya ialah agama Kristian itu adalah diasaskan oleh Paulus. Semasa hidupnya Paulus cuba membawa ajaran Triniti ini kepada pengikutnya. dan kelima agama Kristian yang diasaskan oleh Paulus itu terkeluar serta berpisah dari agama Judaisme dengan akidah yang bercanggah dengan Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa (a. seperti dalam “Anglican Book of Common Prayers. dan atas dasar ini mereka mengaku berpegang kepada “monotheism”.F -1986. iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Konsep Triniti telah diperkembangkan dan diperkemas dalam bentuk doktrin oleh pihak gereja dalam satu muktamar yang dinamakan “Council of Nicene” tle’s Creed”.

Untuk tujuan ini Yohanes telah diperalat seolah-olah Yohanes sendiri telah menjadi saksi kepada satu mukjizat ajaib dalam satu kitab yang disandarkan atas nama Yohanes. Tetapi kemudian dari itu Gospel ini telah ditokok tambah dan diubahsuai untuk disesuaikan dengan ajaran Paulus. Segala penjelasan yang terdapat dalam risalah ini adalah sekadar sebagai maklumat untuk umat Islam supaya tidak ada yang terkeliru dengan putar belit dakyah dari pihak yang berkata Tuhan itu satu tetapi yang satu ini berpecah kepada tiga tuhan dan yang tiga tuhan ini disekutukan dengan nama Allah untuk mengelirukan umat Islam dari fahaman Tauhid. Yohanes adalah salah seorang pengikut Nabi Isa (a. 1986).R. Oleh itu apabila Bible diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan nama Alkitab dan terjemahan ini menggunakan nama Allah maka perbuatan mensekutukan nama Allah dengan konsep logos dan triniti terus dilakukan tanpa menghormati perasaan atau sensitiviti umat Islam mengenai kesucian Tauhid. Gospel Yohanes telah muncul pada awal kurun ke 2 M.s). dan dengan itu tersembunyilah juga mitos agama “Pagan” dari budaya Yunani yang menjadi latar belakang kepada akidah yang dibawa oleh Paulus. Persoalan mengenai keaslian Gospel Yohanes ini telah ditimbulkan kerana terlalu banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya dengan gospel-gos- SUARA PERKIM 21 . terutama ramalan mengenai kebangkitan seorang rasul akhir zaman selepas Nabi Isa (a. yang terus didewa-dewakan sebagai Kristus anak tuhan. Apa yang berlaku ialah satu transformasi yang amat licin dalam pemindahan konsep firman sebagai Logos kepada tuhan Yesus Kristus sebagai uknun kedua dalam Triniti.s). Hal ini disengajakan supaya konsep itu tergantung dalam bentuk samar-samar untuk menyembunyikan hubungan konsep Triniti dengan konsep Logos.s) di dalamnya. Apabila sebuah kitab keagamaan yang dianggap suci tidak mempunyai sumber otoritinya yang jelas dan punca keasliannya dipersoalkan maka pelbagai pihak akan mentafsirkan isi kandungannya dengan pelbagai percanggahan. Kemungkinan pada mulanya sebahagian dari Gospel ini telah mula ditulis oleh Yohanes maka oleh itu terdapat sisa-sisa unsur ajaran Nabi Isa (a. Siapakah sebenarnya penulis atau penyunting Gospel Yohanes telah banyak dipersoalkan oleh para pengkaji kitab-kitab dalam Bible. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM pel yang lain (Browning W. seolah-oleh proses itu adalah satu mukjizat ilahiah yang mesti dipercayai secara taklid oleh para jemaah gereja yang datang seminggu sekali untuk mendengarnya sebagai dogma dari mimbar gereja. terutama selepas beliau di penjara dan ditahan dalam buangan di sebuah pulau bernama Island of Patmos di laut Mediterranean oleh kuasa Rom.F. Umat Islam perlu berwaspada terhadap niat jahat mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah dalam amalan agama mereka.s) yang setia. Bersambung pada siri akan datang Amat sedikit dari konsep Logos yang berasal dari falsafah Yunani yang telah dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes. iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. Pada ketika itu jika Yohanes masih hidup tentunya sudah berusia lebih satu ratus tahun. hingga tulisan Yohanes yang asal itu tenggelam dan sukar dikesan lagi. Mereka inilah yang mengundang risiko perbalahan antara agama. supaya umat Islam tidak akan terpedaya untuk mengkompromikan Tauhid dengan Triniti dan menyamaratakan Tauhid dengan syirik atas nama persefahaman antara agama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful