Isa SUARA PERKIM SUARA PERKIM .s] sendiri. kerana dalam Bible sudahpun terdapat kenyataan tauhid. apabila mereka menyebut nama Allah. Fasal 17. mempercayai Rohul Kudus yang mensucikan aku dan semua mereka yang dipilih Ilahi”.s] dan nama Jesus telah dilengkapkan kemudian untuk menjadi Jesus Kristus. Nabi Ibrahim [a.s] untuk doktrin triniti. dan dihormati sebagai seorang rasul. maka yang dimaksudkannya ialah Tuhan Yang Maha Esa.s]. Dalam buku “Hymnbook” Gereja Presbyterian doktrin ini dijelaskan sebagai “The Nicene Geed” dengan lebih terperinci. termasuk Nabi isa [a.. Fasal 12 Ayat 29.s]. diambil dari “Authorized King James Version” [AKJ] yang berbunyi seperti berikut: “And he went a little further and fell on his face. {Alkitab – Markus. dan tiada yang lain” [Alkitab – Markus. Yang dimaksudkan oleh Abu Talib dengan tuanNya sendiri untuk Kaabah ialah Allah Yang Maha Esa. dan bukan pelbagai patung yang terukir di keliling Kaabah ketika itu. dan sekaligus akan diang4 gap oleh umat Islam seluruh Malaysia sebagai mencemari kesucian tauhid dan menyentuh sensitiviti umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan dan perbuatan biadab. The Lord and Giver of Life. Malangnya tradisi seperti ini tidak wujud di Malaysia dan mereka yang menjadi pengikut gereja Sidang Injil Borneo [SIB] di pedalaman Sarawak dan Sabah akan berlaku gelojoh mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. 12 : 29] Pengakuan Yesus ini dijawab oleh puak Farisi dengan kenyataan yang membenarkan seperti berikut : “Guru Taurat itu berkata kepada Yesus. dan patung-patung itu jika dimusnahkan oleh Abrahah akan dapat dibina semula.s] telah melakukan sujud. Sesungguhnya kenyataan mengenai Triniti sebagai doktrin tidak terdapat dalam Bible. Ia menyentuh perkara pokok dalam konsep ketuhanan antara tauhid dengan syirik [konsep yang menyekutukan Allah]. atau arahan kepada pengikutnya supaya menyembah dia sebagai tuhan. “ [KJV-Matthew – 26:79] Dari ayat di atas ini gambarannya adalah jelas bahawa Jesus Kristus [atau Nabi Isa a. Mereka amat menghormati konsep tauhid yang menjadi pegangan dalam akidah umat Islam.s] adalah seorang manusia dan Nabi. Kita rujuk kepada peristiwa di mana Yesus Kristus sedang berdialog dengan puak Farisi yang terdapat dalam Gospel Markus. Kedua. Ayat 3 dipetik dari “Authorised King James Version [AKJ] 5 Perlu dijelaskan bahawa dalam tradisi Orang Arab sebelum Islam. Umat islam menghormati pendirian penganut agama Kristian yang menganggap Jesus Kristus sebagai anak tuhan dalam dokrin Triniti. 12 : 32] Kenyataan mengenai Tauhid ini dikuatkan lagi dalam Gospel Yuhanes. Maka oleh itu tidak ada ruang untuk pihak SIB yang ingin berkongsi pendirian agama dengan umat Islam. ‘bagus Guru! Memang benar apa yang guru katakan. Natijahnya ialah persengketaan antara kaum dan agama yang sangat merbahaya untuk perpaduan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. semenjak kurun ke 6M. dan jika diubah sifatnya kepada syirik maka yang demikian adalah bukan lagi Allah tetapi katakanlah Yesus.. tetapi mengenalinya sebagai Isa anak Mariam.w] untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. and prayed . Orang-orang Arab yang beragama Kristian di Timur Tengah sudah hidup selama lebih kurang seribu tahun di bawah pengaruh tamadun Islam. Sebagai contoh hanya satu ayat mengenai Holy Ghost yang dipetik dalam bahasa Inggeris sebagai berikut : “And I believe in the Holy Ghost. Percanggahan antara agama Islam dengan agama Kristian mengenai peribadi Nabi Isa [a. sebagai kesinambungan konsep Tauhid dari zaman Nabi Adam [a.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM unta kepunyaannya sebanyak satu ratus ekor.a. Orang-orang Yahudi tidak mengenalinya sebagai Jesus. Umat islam tidak membezakan antara Nabinabi ini. Tuhanlah Allah Yang Esa. mempercayai Tuhan anak yang menebus dosaku dan dosa-dosa manusia”.s] seperti yang disebut di atas merupakan satu pemisahan antara keduanya yang tidak dapat dikompromikan. Who proceedeth from the Father and the Son. Untuk mengenal tauhid dalam Bible. Ketiga. yaitu pengakuan bahawa Allah Yang Maha Esa. tetapi ia amat dalam dan amat tajam. dan kenyataan ini merupakan pengiktirafan kepada pengakuan umat Islam terhadap Jesus sebagai Nabi. Nabi Daud [a. Fasal 26.a. Di dalam Bible tidak terdapat kenyataan dari Jesus Kristus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. walaupun melalui satu istilah. menyembah Allah. dan Nabi Muhammad [s. Kita semua maklum bahawa akhirnya tentera Abrahah telah dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan burung-burung Ababil seperti yang dinyatakan dalam AlQuran Surah Al-Fil. dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita Dialah Tuhan Yang Esa”. kita rujuk terus kepada himpunan kitab dalam Perjanjian Baru. dan tinggalkan dahulu Perjanjian Lama. dan mereka amat berhati-hati apabila menyentuh nama Allah. Kenyataan-kenyataan ini adalah tersembunyi dan perlu dicari.w]). Kepada umat Islam Nabi [a. dan nama ini disandarkan kepada Nabi Isa [a. Adalah lebih jelas sekiranya ayat ini dirujuk kepada Bilble dalam bahasa Inggeris.s] hingga ke zaman Nabi Muhammad [s. Jurang perbezaan antara keduanya nampak kecil. seperti juga yang dikenali oleh umat Islam yang juga mengenalinya sebagai Isa al-Masih. Ayat dipetik dari Alkitab dalam Bahasa Melayu seperti berikut: “Yesus menjawab. dan menyatakan bahawa Kaabah ada tuanNya sendiri yang akan melindunginya. seperti juga Nabi-nabi dan rasul yang lain (seperti Nabi Noh [a. “Inilah perintah yang utama. Zeus atau Baal [tuhan-tuhan orang Greek dan Babilon]. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified”. Mereka lebih selesa menggunakan istilah Ilah atau Robb yang bersifat lebih umum. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. Sesungguhnya sesiapa juga yang berpegang kepada Bible adalah amat mudah untuk menerima tauhid dengan syarat mereka jujur dan ikhlas. Mereka membezakan Allah dengan patungpatung berhala yang mereka sembah.s]. Nabi Musa [a. Matius 26 : 39] Adalah amat pelik dalam ayat ini bagaimana Jesus Kristus boleh berdoa sambil meniarap. Ayat 39 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dalam Alkitab sebagai berikut : “Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di atas tanah dan berdoa “ [Alkitab. Gelaran Kristus telah direka oleh Paulus lebih kurang suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. Kenyataan ini terdapat dalam Gospel Matius. Sebaliknya terdapat dalam Bible kenyataan Jesus Kristus yang sujud menyembah tuhan. Penjelasan mengenai doktrin ini boleh diperolehi dari rumusannya dalam “Anglican Book of Common Prayer” seperti berikut : “Pertama. kerana nama Allah adalah “proper name” untuk Tuhan Yang Maha Esa. aku belajar untuk mempercayai Tuhan Bapak yang mencipta aku dan seluruh alam”.s]. mereka semua membawa ajaran tauhid. kerana Abu Talib amat Arif bahawa penduduk Mekah tidak akan dapat menahan kemaraan tentera Abrahah.

hanya Allah yang sebenar. 1 Timotius. Kenyataan mengenai tauhid terdapat juga dalam kitab 1st Timotius. dengan pengakuan bahawa Allah Yang Esa dan Yesus Kristus adalah diutus sebagai rasul. sedikit perubahan konsep telah berlaku.17 :31] Ayat yang sama dalam “Good News Bible” dipetik dalam Bahasa Inggeris adalah seperti berikut : “And eternal life means knowing you. Fenomena rasuk oleh makhluk halus [yakni seperti jin] adalah lumrah dalam upacara keagamaan syirik. true man”. Hal ini boleh menimbulkan persengketaan antara agama dan menggugat keharmonian kaum serta kestabilan dan keselamatan negara. Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seorang. ia adalah menyamai dua kalimah syahadat dalam akidah agama islam. sebagai kesinambungan konsep tauhid dari zaman Nabi Adam (a. Jika diperhatikan ayat ini dengan teliti. the man Christ Jesus”. dan mengenal Yesus Kristus yang kamu utus”. Perubahan ini adalah untuk disesuaikan kepada doktrin trinity. Penjelasan-penjelasan yang disebut di atas adalah mencukupi bagi memberi peringatan kepada mereka yang membangkitkan isu penggunaan nama Allah dalam konsep ketuhanan agama mereka bahawa terdapat banyak percanggahan dan perselisihan antara akidah pelbagai agama dengan akidah tauhid yang boleh menimbulkan perbalahan. 17 :3] Ayat ini apabila diterjemah dalam Bahasa Melayu dalam Alkitab. Demikianlah dengan cara yang halus mereka menimbulkan kekeliruan untuk membawa konsep triniti dalam ayat tauhid. 2. Apabila terdapat seseorang dari para jemaah yang kena rasuk oleh makhluk halus. [Alkitab. dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah. Tafsiran mengenai anak Tuhan adalah sekadar diadaadakan oleh pihak Gereja. Christ Jesus. seperti berikut : “Kerana hanya ada satu Allah.. Yohanes. kesemuanya dari kaum Bani Israel. that they might know thee the only true God. Dalam kisah ini Rohul Kudus [atau Roh Allah] kononnya menjelma sebagai burung merpati. John. berlakulah sedikit perubahan konsep seperti berikut : “Jika orang mengenal Engkau. 2:5] Apabila ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Yohanes 17 :3] Adalah perlu diperhati ungkapan kata “satu-satunya Allah’ dalam ayat ini kerana apabila perkataan “satu” itu digandakan ia memberi konotari berbilang. tetapi dalam Alkitab disebut sebagai “Roh Allah’. mitos kepercayaan budaya Yunani yang amat bercanggah dengan Tauhid. [Al-Kitab.s] sebagai seorang rasul kepada Bani Israel ketika berada dalam upacara makan malam terakhir [the last supper] dengan dikelilingi oleh dua belas orang pengikutnya. [Al-Kitab.s) sendiri. maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal”. Catholic Pastoral Edition” dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “As there is one God. maka orang itu dianggap sudah dapat bersatu dengan tuhan [union with God] melalui Rohul Kudus.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “And this is life eternal. kata Yohanes dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah”. ayat 32-34. kecuali apabila ada pihak yang mencampuri akidah agama Islam dengan menyalahgunakan nama Allah dengan mensekutukannya dengan syirik. Aku sudah nampak kejadian ini. Percanggahan konsep antara ayat yang asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu adalah jelas bagi mereka yang mengkaji Bible.s) hingga ke zaman Nabi Muhammad (s. satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada niat dalam risalah ini untuk mencampuri kepercayaan agama lain. dan dalam keadaan biasa pihak Gereja akan mentafsirkan bahagian terakhir ayat ini dengan cara putar belit untuk menggambarkan seolah-olah Yesus Kristus itu adalah anak Umat Islam tidak membezakan antara Nabi-nabi ini. tetapi bagi para jemaah SIB yang hanya mendengar Bible dari mimbar Gereja seminggu sekali akan terus mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. [Good News Bible. 1 Timothi . dalam Alkitab. Dialah yang akan membeptis orang dengan Roh Allah [Rohul Kudus]. [Good News Bible. there is one mediator between God and men. and there is one who brings God and human beings together. and Yesus Christ whom thou hast sent”.s]. Walau bagaimanapun isu percanggahan tidak timbul jika dalam penggunaan nama Allah kesucian Tauhidnya dihormati dan dikekalkan sebagai Allah Yang Maha Esa. Maka terdapatlah kisah dalam Bible yang mirip kepada dewa-dewa budaya kuno dalam konsep jelmaan tuhan. dan mengenal yesus Kristus yang sudah Engkau utus.a. mengikut doktrin triniti. Ketika itu belum ada agama Kristian yang muncul hanya setelah Paulus membangunkan gerejanya di Antioch lebih suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a.w) untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. yang kononnya senantiasa berlegar dalam upacara pemujaan Gereja SIB. termasuk Nabi Isa (a. yang ditulis oleh Paulus [atau atas nama Paulus] Ayat ini dipetik dari “Christian Community Bible. [AKJ-John . [Christian Community Bible 1 Timothi 2:5] Di dalam “Good News Bible” ayat yang sama adalah sebagai berikut : For there is one God. Ayat ini dikeluarkan oleh Nabi Isa [a. 1:32-34] Kenyataan di atas memberi gambaran yang amat jelas bahawa terdapat konsep ketuhanan yang berbentuk khayalan yang mirip kepada Bahagian 2 akan disambung pada keluaran akan datang SUARA PERKIM SUARA PERKIM 7 .5] Perubahan konsep berlaku di bahagian terakhir ayat berkenaan yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai jelmaan yang turun ke bumi sebagai manusia. the only true God and knowing Jesus Christ whom you sent”. Kisah ini terdapat dalam Gospel Yohanes Fasal 1. mereka semua membawa ajaran tauhid. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasNya. Sepatutnya ayat ini diterjemah [jika mereka jujur] dengan mengekalkan maksud 6 ayat yang asal seperti berikut: “Dan hidup abadi bermakna mengenal Engkau.. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. Biasanya istilah “Holy Ghost” ini diterjemah ke dalam Bahasa Melayu sebagai ‘Rohul Kudus”. tuhan dalam jelmaan manusia. dan nama Allah tidak disekutukan. Gereja SIB memberi peranan yang agak istimewa kepada “The Holy Ghost”. iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia”. lebih-lebih lagi apabila setiap agama cuba mendogmakan kepercayaan mereka dan dalam masa yang sama mereka cuba mencampuri akidah agama Islam yang tidak boleh mengkompromikan tauhid dengan syirik. 2:5. seperti berikut : “. Walau bagaimanapun pihak Gereja akan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Yesus Kritus itu diutus sebagai anak tuhan untuk menebus dosa anak Adam. uknun ketiga dalam doktrin triniti. Tentunya tafsiran ini menyimpang dari makna sebenar ayat berkenaan dan bercanggah dengan pengakuan Tauhid yang terdapat dalam ayat yang sama.

Mereka yang menimbulkan isu ini mungkin jahil dari segi kefahaman mengenai nama Allah. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 2 R isalah ini adalah lanjutan dari siri jawapan kepada isu mengenai tuntutan oleh mereka yang bukan beragama Islam untuk mendapat hak mengguna nama Allah dalam ibadat keagamaan mereka. antara yang menonjol ialah “Majlis Gurdawara” dari agama Sikh yang memberi sokongan kepada “Tetular Roman Catholik” mengenai penggunaan nama Allah dalam penerbitan “The Herald-Catholic Weekly” seperti teguran yang terdapat dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Julai 2008. seperti dalam teguran Utusan Malaysia yang bertarikh 16 Januari 2008. Jika benar mereka ini jahil dan tersilap persepsi. kepada mereka nama Allah ini boleh dipindahkan dari satu bentuk kefahaman ketuhanan kepada yang lain. serta segala jenis dewa-dewa yang mereka sembah sebagai tuhan. SUARA PERKIM 3 . Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. Emeritus Dato’ Dr. mereka ini biasa menjadi lagenda yang dalam keagamaan mereka. dan mereka menganggap nama Allah ini boleh digunapakai oleh penganut semua agama untuk disamakan atau disekutukan dengan tuhan Yesus. Brahman dan Lord Budha. atau pelbagai “Bodhisattvas” yang terdapat dalam agama Buddha (Mazhab Mahayana). khususnya oleh mereka dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah memohon mahkamah supaya menyemak larangan menggunakan nama Allah oleh Kerajaan Malaysia. Oleh itu. serta segala jenis dewadewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Bodhisattvas adalah mereka yang sedang dalam proses untuk mendapat Pencerahan (Enlightenment) menjadi Buddha bagi mendapat “Nirvana”. Tuntutan ini kemudian telah disambut oleh badanbadan agama lain. segala jenis dewa-dewa dalam bentuk “aviator” seperti Lord Krishna dalam agama Hindu. maka umat Islam bertanggungjawab supaya menjelaskan perkara yang sebenar kepada mereka bahawa “ALLAH” Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama.ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Antara Tauhid Dan Syirik] Prof.

Hanya Allah. Allah tidak berkongsi kuasa untuk mentadbir alam dengan sebarang makhluk dan tidak berkongsi zatNya dengan sebarang kejadian. Yang “Absolute’. Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan atau kekurangan. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan mendapt hidayah dari Allah. walaupun pada zahirnya mereka menyembah patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. Setiap manusia yang mahu mendengar suara hati dari fitrah kejadiannya dengan ikhlas tentu akan memperakui bahawa Allah adalah Tuhan mereka yang Hakiki. Yang Baqo’. Manusia yang mendengar suara hati mengenai kebenaran akan memperakui bahawa Allah tidak menyerap masuk (merasuk) kedalam jiwa manusia seperti yang mereka sangka dalam ama- 4 SUARA PERKIM . Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah.adalah nama khas (Proper name) dalam akidah agama Islam yang ditujukan hanya kepada satu sahaja “Tuhan Yang Maha Esa” yang diungkapkan dalam kalimah tauhid LAILAHAILLAH – yang bererti “Tiada Tuhan Melainkan Allah” Kalimat Tauhid yang dinyatakan diatas adalah jelas menolak (menafikan) secara total dan eksklusif segala bentuk tuhan yang disekutukan(disamakan) dengan segala jenis kejadian. Yang Berkekalan. dan memperakui bahawa Allah tidak boleh disekutukan (disamakan) dengan segala jenis makhluk (kejadian) yang bersifat fana(sementara). dan seluruh alam adalah tunduk dibawah kekuasaannya. Tuhan hanya Allah Yang Maha Esa. atau dalam konsep Atman yang mempelbagaikan tuhan Brahman kepada pelbagai kejadian yang terdapat dalam agama Hindu. atau segala kefahaman ketuhanan dalam konsep “TriTunggal” atau konsep “Unity of Multiple Gods” yang terdapat dalam pelbagai agama. Kepada umat Islam. Dialah Allah Yang Maha Agung. tuhan anak dan rohul kudus yang menjadi teras akidah agama Kristian. Yang Hakiki. Yang Tiada berubah-ubah pada zatNya dan pada sifatNya selamanya. hanya Dialah Tuhan dan tiada yang lain. atau segala jenis tuhan yang dipelbagaikan seperti yang terdapat dalam Doktrin Triniti yang terdiri dari tiga uknun yaitu tuhan bapak. dan mereka memuja dewa-dewa dan segala mitos yang terdapat dalam lagenda keagamaan mereka. Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta dan segala isi kandungannya. Segala konsep ketuhanan yang terdapat dalam Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. segala kepercayaan yang disebut diatas adalah bukan Allah dan tertolak atau terkeluar dari nama Allah yang terdapat dalam kalimah tauhid yang menjadi teras akidah agama Islam.

Antara penjelasan mengenai sifat Allah dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Ikhlas. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Adalah jelas dari kenyataan-kenyataan diatas bahawa nama “Allah” tidak boleh dipindahkan dari akidah tauhid untuk dipinjam atau dikongsi oleh pelbagai agama yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. Allah tempat sekelian (makhluk) bergantung. 112. apatah lagi dengan kesilapan yang amat jelas apabila mereka dari Gereja SIB telah menggunakan nama Allah dalam Alkitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) dan nama Allah ini telah mereka sekutukan dengan tuhan Yesus dan Rohul Kudus dalam akidah Triniti yang menjadi teras kepercayan agama kristian. 1-4) Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Semua perbuatan atau konsep yang membawa kepada perubahan atau percanggahan kepada sifat Allah dinamakan syirik. Tiadalah Ia beranak dan tiada diperanakkan. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan SUARA PERKIM 5 . “Katakanlah! Dialah Allah yang Esa. atau mempelbagaikan tuhan dalam konsep “Unity of Multiple God” Bahkan. Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau mempelbagaikan dirinya menjadi banyak. mafhumNya. lan penyatuan diri dengan tuhan (union with god) yang terdapat dalam ibadat pemujaan keagamaan mereka. Dan tidak ada sesiapapun yang menyerupai Dia” (Al-Ikhlas. Allah tidak tidak menghaluskan diriNya ke dalam dimensi alam manusia dalam pelbagai bentuk inkarnasi atau jelmaan. Pendek kata semua konsep ketuhanan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah bercanggah dengan nama Allah. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat.Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. nama Allah tidak boleh dikongsi pakai oleh mereka dari agama yang mengkufuri hukum-hukum Allah dari syariat yang diturunkan kepada rasul-rasulNya.

Nama “Allah” dalam akidah Islam tidak mengandungi sebarang unsur syirik. Tauhid dan syirik adalah “mutually exclusive” dan tiada kompromi antara keduanya. adalah perlu berhati-hati supaya bertindak bijak dengan menghormati kesucian Tauhid yang menjadi teras akidah dan kepercayaan umat Islam. Isu guna nama Allah perlu diganti dengan istilah tuhan yang bersifat umum tanpa menjejaskan kefahaman ketuhanan dalam akidah mereka. Umat Islam tidak terhalang dalam sebarang kerjasama untuk membawa keamanan dunia. 6 SUARA PERKIM . kedamaian. dan keharmonian. akan mempertahankan kesucian Tauhid dengan cara rasional. Kepada umat Islam yang bersikap sederhana. Lantaran timbul isu mengenai guna nama “Allah” ini. maka umat Islam adalah tercabar untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan apa jua cara. kerana persengketaan yang akan timbul boleh dieksploitasi oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan huru-hara kepada negara yang akan menggugat kestabilan nasional dan ketenteraman awam. Oleh itu. tetapi kepada mereka yang bersikap ekstrimis akan menyeru kepada jihad (holywar) dan disinilah timbulnya bahaya yang amat besar kepada keselamatan Negara. tetapi umat Islam adalah amat sensitif terhadap segala perbuatan yang membawa kepada syirik. Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Segala kenyataan diatas adalah sekadar memberi penjelasan bahawa nama “Allah” adalah bukan untuk umum bagi membolehkan semua agama berkongsi akidah dengan umat Islam.mendapt hidayah dari Allah. Hal ini adalah disebabkan gabungan antara agama ini cuba menglibatkan umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. yang mencemari kesucian Tauhid. mereka yang mahukan keamanan. yang selama ini telah dinikmati oleh rakyat Malaysia.

Antara alasan yang dikemukakan oleh mereka ialah nama Allah itu dianggap sebagai umum. secara spontan (walaupun dalam bahasanya sendiri). surah Al-Mu’minun dari potongan ayat yang bermaksud. apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia. Oleh itu.. roh-roh itu menunggu saat untuk disatukan ke dalam jasad manusia yang masih berada dalam kandungan ibu.. kerana pada asal kejadiannya sebelum lahir ke dunia manusia itu telah pun dikenalkan kepada Tuhannya. Emeritus Dato’ Dr..t. Tetapi apabila dia sudah dewasa. Pada asal kejadiannya di “azali” setiap roh manusia telah dihadapkan kepada Allah (s. sesungguhnya setiap manusia. Perbuatan menyebut nama Allah yang Maha Esa adalah mengikut fitrah asal kejadian manusia. “.w). Allah s.w.). ayat 172. Adalah menjadi fitrah manusia apabila berada dalam keadaan bahaya atau kecemasan. Hal ini disebut dalam Al-Quran. oleh khayalan budaya sosial dan SUARA PERKIM 3 . adalah berhak untuk menyebut nama Allah pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan. walaupun dia adalah seorang yang kufur dan melakukan syirik.” ayat 23:14.a. Pada ketika itu fetus sudah bersedia untuk berlaku perubahan kepada bentuk manusia. Kemudian. Jasad-jasad ini masih berada dalam bentuk janin (embryonic fetus) yang berumur lebih kurang tiga bulan selepas persenyawaan..PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Fitrah Manusia atau Penyembahan Berhala] Prof. lalu Allah berfirman kepada roh-roh itu “Bukankah Aku (Allah) Tuhanmu” maka dijawab oleh roh-roh itu.t). “Bahkan! Sesungguhnya kami naik saksi bahawa Engkau (Allah) adalah Tuhan kami”. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 3 R isalah ini adalah siri ketiga dari isu larangan guna nama Allah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia terhadap tuntutan yang dibuat oleh pelbagai agama bukan Islam. kerana orang Arab di zaman jahiliah (sebelum Islam) sudah pun menggunakan nama Allah. surah Al-Araf. nama Abdullah sering terdapat dikalangan orang Arab jahiliah termasuklah nama bapa Nabi Muhammad (s. Penjelasan perlu diberi terhadap pandangan diatas. seseorang individu akan menyeru nama Allah Yang Maha Esa. Abdullah yang bermaksud “hamba Allah”.w. pada hal mereka adalah penyembah berhala. kesedaran suara hati mengenal Allah ini menjadi tenggelam atau terpendam dalam keadaan “subconscious”. dengan syarat sebutan nama Allah itu adalah datang dari suara hati yang ikhlas. sebagai seorang individu. bayi itu sudahpun mempunyai suara hati mengenal Allah (s.t. dan akhirnya dilupakan kerana manusia itu telah terpesona oleh kepalsuan dunia.kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain.w. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran. Sebagai contoh.

surah Al-Fil.a. Peristiwa ini berlaku dalam Tahun Gajah beberapa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad (s.w).w) sebagai Rasul untuk menegakkan kembali kesucian Tauhid dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad (s. akhirnya Abrahah dan bala tenteranya telah dihancurkan oleh Allah seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. Yang dimaksudkan oleh Abd-Al-Mutalib ialah Allah. tetapi dalam suara hati mereka.s) yang membina Kaabah di Mekah. Orangorang Arab jahiliah tidak mencampurkan nama Allah dalam upacara penyembahan berhala mereka. Demikianlah keadaan orang Arab di zaman jahiliah yang hidup dikelilingi alam semulajadi di padang pasir. Tuhan Maha Esa yang menjadikan alam persekitaran mereka.s) yang melarang Demikianlah sikap AbdAl-Mutalib ketika berhadapan dengan Abrahah yang sedang berhimpun dengan bala tentera bergajah disempadan Mekah untuk menghancurkan Kaabah.a. tetapi kaabah ada ‘Tuan’nya sendiri yang menjaganya. atau orang Hinda di India. Orang-orang Arab jahiliah tidak mempunyai kecanggihan konsep ketuhanan dalam bentuk falsafah seperti budaya orang Greek kuno.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM oleh kemegahan ego peribadi. Kepada orang Arab jahiliah patung-patung yang mereka sembah itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. Dalam peristiwa ini. 4 SUARA PERKIM . Lama kelamaan pegangan kepada Tauhid ini telah dicemari dengan amalan syirik. khususnya Nabi Ibrahim (a. mempunyai kesedaran mengenai kewujudan Allah.a. Dalam risalah ini. kerana sesudah itu Abd-AlMutalib berdoa dengan menyebut nama Allah. bukan patung berhala yang terdapat di keliling kaabah. Abd-Al-Mutalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad (s.w) dan ketua orang Quraisy di Mekah pada ketika itu. Pihak gereja perlu mengambil perhatian bahawa dalam Bible sudahpun terdapat ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi zaman dahulu.s) dan Nabi Ismail (a. dan tidak menjadikan nama Allah sebahagian dari kepercayaan kepada patungpatung mereka. Orang Arab Jahiliah adalah keturunan dari mereka yang dulunya pernah menjalani sejarah kebangkitan para Nabi yang membawa Tauhid. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu bagi menghadapi gelora hidup. perhatian diambil dari himpunan kitab Perjanjian Lama yang menjadi bahagian pertama Bible dimana terdapat ajaran Tauhid dari Nabi Musa (a. Abd-Al-Mutalib berkata kepada Abrahah “aku hanya tuan kepada unta-untaku. manusia itu akan menyebut nama Allah dari suara hatinya walaupun dia bukan beragama Islam dan tidak berpegang kepada Tauhid. pada kebiasaannya mereka adalah penyembah berhala.

Ulangan.s. Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun kerana Akulah tuhan Allah kamu dan AKU TIDAK MAHU DISAMAKAN DENGAN APAAPA PUN . Ayat 8 – 9. there is none like You..Oleh itu pastikanlah supaya kamu tidak berdosa dengan membuat berhala bagi diri kamu sendiri dalam bentuk apa pun. dan ia adalah dilarang dalam ajaran Nabi Musa [a. patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit.. Deuteronomy. dalam ayat lain dalam kitab Ulangan [Deuteronomy]. Dalam ayat-ayat ini jelas terdapat larangan supaya tidak menyekutukan Allah. Kitab suci agama Kristian. fasal 1 Ayat 17-20 yang dipetik dalam bahasa Inggeris dari Good News Bible seperti berikut : “Lord.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM perbuatan menyembah berhala. yang sepatutnya menjadi pegangan orang Kristian. we have always known that You alone are God . iaitu larangan dari melakukan syirik. yang di bawah kepimpinan Nabi Musa [a. fasal 20. [Good News Bible.] ketika mereka diselamatkan dari buruan Fir’aun di laut merah. Perbuatan menyamakan atau mensekutukan Allah dengan makhluk dinamakan syirik. Fasal 4. 4 : 15 – 16] Larangan ini adalah sama dengan larangan mensekutukan Allah kerana perbuatan menyembah berhala adalah ber- SUARA PERKIM 5 .s. sama ada bentuk orang lelaki atau perempuan . Ayat yang sama boleh didapati dalam Kitab Ulangan [Deuteronomy]. and that there is no other”. Fasal 4 Ayat 35 seperti berikut: “The Lord has shown you this. Begitu juga perbuatan menduakan atau mempelbagaikan Allah adalah syirik. Konsep tauhid dalam ayat ini adalah jelas.” Dalam ayat ini adalah jelas terhadap larangan dari Allah supaya tidak menyembah berhala dan larangan supaya tidak menyamakan Allah dengan segala jenis makhluk.. dan syirik adalah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah... Ayat ini terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama.s] semasa bermunajat dengan Allah di atas Guning Tur Sina. di bumi atau dalam air di bawah bumi. Kitab Ulangan [Deuteronomy]. 4:35] Ayat ini mempunyai makna yang sama dengan kalimah Tauhid bahawa “tiada Tuhan melainkan Allah” yang terdapat dalam akidah agama Islam. Ayat 15-16. yang menjadi Bahagian Pertama kitab Bible. Perkara ini terdapat dalam kitab kejadian (Exodus). Pendirian Tauhid dalam Bible terserlah lagi dalam doa Nabi Daud a. Selanjutnya konsep tauhid telah ditekan lagi dalam ayat yang dipetik dalam Bahasa Inggeris dari Good News Bible.. ayat 4-5. Fasal 5. sebagai berikut:“Jangan buat patung bagi diri kamu. dipetik dari Alkitab sebagai berikut : “. Keluaran. 20 : 4 – 5] Ayat yang baru disebut di atas adalah sebahagian dari “Sepuluh Perintah [Ten Commandments] yang telah diterima oleh Nabi Musa [a. walaupun ia ditujukan kepada kaum Bani Israel.. Larangan ini diulangi lagi punca dari perbuatan mensekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan kejadian. yang dipetik dari Alkitab..s] seperti yang ternyata dalam ayat di atas.” [Alkitab. seperti yang terdapat dalam kitab 1st Chronicles. to prove to you that He alone is God.” [Alkitab.

Tuhan seperti ini adalah terdampar ke bumi seperti manusia. dalam erti kata lain sifat Tuhan itu adalah seperti sifat manusia. Gambaran Tuhan yang terbatas dalam lingkungan alam manusia jelas ternyata dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi kerana telah bersalah makan buah larangan. 8:23] Malangnya unsur Tauhid dalam Bible seperti yang dinyatakan di atas telah dikotori dan dicemari dengan perubahan. jawabnya. kerana itu sekarang namamu Israel’. dan menjadikan mereka lelaki dan perempuan”. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Kemudian datanglah seorang lelaki bergomol dengan Yakub sampai menjelang pagi. tambahan dan sisipan ayat-ayat lain yang berbentuk syirik. Engkau menepati perjanjian Mu dengan umat Mu. “Tidak perlu. Ayat yang berkenaan adalah dipetik dari “Alkitab”. lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatNya. maka kewujudan Tuhan juga dilingkungi dalam dimensi alam manusia iaitu dimensi masa dan ruang. Orang itu berkata. Antara contoh ayat yang mencemari tauhid ini terdapat dalam Kitab Kejadian [Genesis] Fasal 1. “Namamu bukan Yakub lagi. Tetapi orang itu menjawab. Allah Israel. Fasal 32. ‘Aku sudah ber- Nama Allah yang telah digunakan oleh pihak Gereja dalam al-Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam konteks Triniti.s] yang terdapat dalam Kitab Raja-raja 1.. Yakub berkata. [Alkitab. kitab Kejadian. ayat 23. “Ya Tuhan. seperti berikut: “Pada petang itu.s] yang terdapat dalam Bible yang menjadi pegangan agama mereka sendiri. “Lepaskan aku. fasal 3. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks trimurti dalam agama Hindu dan Trikay dalam agama Budha 6 SUARA PERKIM . pindaan. Tuhan yang mereka sekutukan dengan sifat manusia ini adalah bukan Allah. Raja-raja 1. Yakub berkata. engkau mengetahui namaku!’ Kemudian memberkati Yakub. Perbuatan mereka mengguna nama Allah ini adalah satu pembohongan untuk mengelirukan orang Islam. mengenai kejadian manusia. Ayat 22-30. Di dalam Bible terdapat kisah lucu di mana Tuhan telah bergomol [bergusti] dengan manusia dan kalah. sebentar lagi matahari akan terbit”. mereka (Adam dan Hawa) mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. Engkau telah bergomol dengan Allah serta manusia dan engkau telah menang.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Pendirian yang sama juga terdapat dalam doa Nabi Sulaiman [a. dan menjadikan kuasa Allah itu terbatas seperti manusia. ayat 8-9. Kejadian. Yakub menjawab. Lantaran sifat Tuhan sudah disekutukan [disamakan] dengan sifat manusia. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Demikian Allah mencipta manusia dan menjadikan mereka seperti diriNya sendiri. “Saya tidak akan melepaskan tuan kecuali tuan memberkati saya”. ayat 27. Orang itu berkata. yang melanggar larangan supaya tidak mensekutukan Allah. Kejadian. 1 : 27] Ayat ini membawa tafsiran bahawa kejadian manusia itu adalah menyamai sifat Tuhan. pada hal perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah bercanggah dengan tauhid dari ajaran Nabi Musa [a. yang berjalan dan bersantai dalam taman di waktu senja seperti sifat manusia.. 3 : 8-9] Ayat yang dipetik di atas ini perlu diamati dengan teliti kerana konsep Allah dalam ayat ini telah digambarkan dengan sifat makhluk atau “Anthropomorphic” iaitu bersifat seperti manusia. ‘Di mana Engkau?” [Alkitab.’sekarang beritahulah nama tuan’. yang dipetik dari Alkitab seperti berikut: “Lalu [Sulaiman] berdoa. Kisah ini terdapat dalam Kitab Kejadian. ‘Yakub’. supaya merestui kecelaruan konsep antara tauhid dengan syirik yang terdapat dalam kitab suci mereka. dan menunjukkan kasih Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada Mu dengan sesungguh hati . Fasal 8. “Siapa nama mu?” Tanya orang itu. tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Apabila orang itu berasa tidak akan menang dalam pergomolan itu dia memukul pinggul Yakub sehingga sendinya terkehel. “ [Alkitab.

kesucian tauhid digadai untuk kepentingan politik! Sebagai penutup.s) dengan perbuatan syirik dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab wahyu. Kejadian. Nabi Daud (a. 32 : 22 – 30] Dalam kisah lucu yang disebutkan diatas mereka telah mensekutukan Allah dengan mitos kepercayaan dewa-dewa dimana mereka telah jadikan Allah seperti manusia yang menjelma ke bumi dari langit dalam konsep kayangan. kerana mereka tidak menghormati sensitiviti umat Islam dalam menjaga kesucian tauhid yang berhubung dengan nama Allah.a. terjemahan Bible dalam Bahasa Melayu. maka tunggulah bala yang akan diturunkan Allah. khususnya dari pihak Gereja SIB untuk menggunakan nama Allah dalam kitab mereka. Sebenarnya mereka sudah mempersenda dan mempermain-mainkan Tauhid dengan syirik. Ternyata cerita yang berbentuk syirik ini adalah sisipan atau tambahan ke dalam kitab yang dianggap sebagai peninggalan kitab Taurat. Dalam kecelaruan konsep ketuhanan ini. yang terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka sendiri. lantaran orang Melayu berbalah sesama sendiri atas perkara agama. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks Trimurti dalam agama Hindu dan Trikaya dalam Agama Buddha. Sesungguhnya amat malang bagi mereka yang mencampur aduk unsur-unsur Tauhid dari peninggalan ajaran Nabi Musa (a. Nama Allah yang diguna oleh pihak Gereja dalam Al Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam koteks Triniti. yang sebenarnya mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu diikuti ajarannya! Bersambung pada siri akan datang SUARA PERKIM 7 . Jika orang Melayu tidak dapat mempertahankan kesucian Tauhid ini. hilang nama. iaitu satu mitos yang hari ini sudah jelas bercanggah dengan konsep alam galeksi dimana bumi adalah hanya sebagai satu planet kecil diangkasa lepas.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM temu muka dengan Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia namakan tempat itu ‘Penial’. Lantaran itu umat Islam (khususnya orang Melayu) berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid yang diperjuangkan oleh Baginda Muhammad (s. maka perlulah mereka membersihkan kitab suci mereka dari segala unsur syirik dan kembali kepada ajaran Tauhid. Tanpa Islam apalah Melayu! Hilang maruah. Adalah mustahil mereka tidak dapat memahami larangan supaya tidak mensekutukan Allah dengan sifat manusia. dengan menggunakan nama Allah dalam Alkitab.s). Umat Islam seluruh dunia (khususnya orang Melayu) perlu sedar bahawa perbuatan mereka yang menuntut hak guna nama Allah ada mempunyai agenda untuk mengelirukan orang Melayu dari asas akidah agama Islam.s) dan Nabi Sulaiman (a. Hal ini adalah mudah untuk mereka lakukan kerana ramai orang Melayu hari ini yang sudah lalai dan khayal dengan dunia politik dan kebendaan. [Alkitab. kesucian Tauhid akan tercemar dan kita akan kembali ke zaman yang lebih dasyat dari Jahiliah. mengikut ajaran para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Lantaran itu umat Islam berhak untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap tuntutan mereka. yang menjadi sebahagian dari kitab suci mereka.w). risalah ini menyeru pihak Gereja yang berkenaan jika mereka ingin menggunakan nama Allah.

a. Oleh itu siri risalah ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada pihak yang berkenaan bahawa tuntutan hak mengguna nama Allah ini akan menimbulkan risiko perselisihan faham yang boleh menggugat keharmonian kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia. Isi dan kandungan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sedikit pun tidak menyentuh tradisi dan akidah agama Kristian. dengan mengambil beberapa contoh dari himpunan kitab dalam Perjanjian Lama. Hal ini boleh menimbulkan keresahan kepada umat Islam.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Triniti Dalam Gospel Yohanes] Prof. Ini disebabkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama telah diambil oleh pihak gereja dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Sebaliknya di beberapa tempat ia mencerminkan tradisi dan sentimen kaum Bani Israel yang menganggap orang Yahudi sebagai bangsa teristimewa dan terpilih di sisi Tuhan. Kebimbangan umat Islam terhadap kemungkinan berlaku perbuatan mencemari kesucian Tauhid adalah berpunca dari kecelaruan konsep antara Tauhid dan syirik yang terdapat dalam “Alkitab” di mana nama Allah telah digunakan. iaitu mereka membawa risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s. mereka ini membawa ajaran Tauhid. Emeritus Dato’ Dr. iaitu Tuhan untuk SUARA PERKIM 17 . Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 4 A dalah telah maklum kepada umum bahawa ada pihak dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah menggunakan nama Allah dalam terjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu yang dinamakan “Alkltab”. Dalam risalah yang lalu atas tajuk yang sama penjelasan telah dibuat mengenai perbuatan syirik yang terdapat dalam Bible. Riwayat dan kisah para nabi dan rasul Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran. yang berasaskan kepada ajaran Nabi Musa (a. Dalam hal ini umat Islam adalah berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan pendirian ba- hawa Allah itu Maha Esa dan tidak disekutukan.s) dan para Nabi Bani Israel. Namun begitu adalah perlu dinyatakan juga bahawa ada terdapat konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama yang berteraskan kepada Tauhid. iaitu bahagian pertama dari Bible. Oleh itu ada terdapat di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanan yang bersifat “Asabiah Masionali”. Umat Islam perlu arif mengenai perkara ini supaya tidak akan terpedaya dengan pelbagai dakyah dari mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah tetapi dalam masa yang sama mereka membawa konsep ketuhanan yang bercelaru antara kebenaran Tauhid dan kepalsuan Triniti yang didakyahkan bagi mengelirukan umat Islam.w). kerana kesucian Tauhid yang menjadi asas akidah umat Islam telah dicemari oleh konsep ketuhanan Triniti yang berbentuk syirik.

Aku akan membina rumah Ku yang akan tetap di negara mereka selama-lamanya. mengikut konsep “Logos” dalam falsafah Yunani walaupun kenyataan konsep dalam ayat-ayat ini adalah dalam bentuk samar-samar. Bahkan firman itu juga Tuhan atau sama dengan Tu- han. Sejak permulaan firman itu bersama-sama Allah. (Alkitab. tuhan anak (Yesus Kristus) dan tuhan Rohul Kudus. Firman sudah ada. Untuk perbincangan selanjut- nya. Lanjutan dari itu apabila nama Allah digunakan seperti dalam ayat yang dipetik di atas maka ia memberi gambaran seolaholah Allah adalah Tuhan untuk Bani Israel sahaja. [Christian Community Bible.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM kaum Bani Israel sahaja yang pada umumnya mereka seru dengan nama Yahweh atau Yahova tetapi dalam Alkitab mereka guna nama Allah. dan Firman itu sama dengan Allah. Gospel Yohanes. 1:13) Ayat-ayat ini mempunyai tema yang amat berbeza dengan tema mengenai asal usul kejadian alam yang terdapat dalam kitab “Kejadian” (Genesis) iaitu kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang bersifat naratif (narrative). Sentimen ini dapat dikesan dalam ayat yang berikut: “Aku Tuhan! akan membuat perjanjian dengan mereka (Bani Israel) dan perjanjian itu akan menjamin keselamatan mereka selamanya. seperti yang dipetik di bawah : “Sebelum dunia ini diciptakan. Walau bagaimanapun ia menggambarkan bahawa firman itu telah menjadi Tuhan. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. yang diterimaNya sebagai anak tunggal bapa. Hal ini dinyatakan dalam ayat berikut: “Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. Aku akan memberkati mereka dan menambah bilangan mereka. Tiada sesuatupun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia”. Yehezkial. Kefahaman ini adalah lebih jelas jika diperhatikan ayat yang sama dalam bahasa Inggeris yang dipetik dari Christian Community Bible (Catholic Pastorlal Edition) seperti berikut: “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. 1:14) 18 SUARA PERKIM . dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita”. Untuk mengenal pasti punca kefahaman Triniti. kita harus lakukan kajian ke atas beberapa ayat dalam Fasal 1 Gospel Yohanes. Apabila Aku menempatkan rumah Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya barulah bangsa-bangsa lain akan tahu bahawa aku. kerana ia terpancar fatau “emanate!” dari tuhan. All things were made through him and without him nothing came to be”. [Alkitab. dan konsep ini adalah bercanggah dengan akidah agama Islam. Gospel Yohanes. Kita nampak kemuliaanNya. Doktrin “Trinity” ini mengandungi konsep tiga tuhan dalam satu (three Gods in one). Ayat-ayat dalam Gospel Yohanes ini bersifah falsafah yang menggambarkan seolaholah firman itu wujud dengan sendirinya sebagai satu entiti yang tersendiri dan melalui firman maka terciptalah segala kejadian. Aku akan menjadl Allah mereka dan mereka menjadl umat Ku. risalah ini berpindah kepada konsep ketuhanan dalam “Perjanjian Baru” iaitu Bahagian Kedua dari Kitab Bible. telah memilih Israel sebagai umatku sendiri”. di mana Allah adalah Tuhan untuk semua manusia. (Alkitab. St John 1:1-31 Sebenarnya ayat ini amat mengelirukan untuk mengenai yang mana Tuhan. Tuhan. Konsep firman sebagai Tuhan ini adalah asas kepada konsep Yesus Kristus dalam akidah Triniti apabila firman itu menjelma sebagai manusia yang kemudian menjadi anak tuhan. 37 : 28) Ayat di atas adalah antara beberapa ayat yang terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama yang memberi kefahaman bahawa Tuhan Bani Israel adalah eksklusif hanya untuk orang Yahudi sahaja. di mana terdapat konsep ketuhanan Triniti (Trinity) yang menjadi teras akidah agama Kristian. Melalui Dia kasih Allah. Firman itu bersama-sama Allah. yaitu tuhan bapak. makhluk dan seluruh alam. He was in the beginning with God.

Kamus “Standard Dictionary of the English Language” (International Edition. The creative Word of God the second person of trinity. New York (1942) memberi kenyataan mengenai Logos sebagai berikut: “LOGOS . antaranya ialah konsep Logos yang kemudian diambil oleh Paulus (atau Paul) untuk akidah Triniti. iaitu kitab warisan bangsa Yahudi sejak zaman Firaun.”.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus.R. Oxford University Press. Perlu juga diambil perhatian bahawa di zaman kebangkitan Nabi Isa (a.”.T) bangkitkan Nabi Isa (a..s). satu daerah kini dalam Wilayah Turki dan datang ke Jerusalam untuk mempelajari Taurat. Standard Dictionary . Maka Allah (S. and the Judaism of Jesus is stripped in Paul’s religion of its Jewish basis of the Torah . Dictionary of the Bible.s) daripada Tauhid kepada Triniti dengan membawa konsep Logos ke dalam akidah agama Kristian.[International Edition) Adalah perlu diambil perhatian bahawa budaya dan pemikiran Yunani banyak mempengaruhi orang Yahudi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Isa (a.s] dan tidak pernah menerima kitab Injil dari Nabi Isa (a. purpose and intelligibility to the world. Paulus atau Paul (nama asal Saul) adalah seorang “Hellenist Jew”. The view that Paul rather than Jesus was the founder of Christianity as a new religion separate from Judaism. Amat jelas ayat yang dipetik di atas telah menggunakan nama Allah dalam kepercayaan yang bersifat syirik. Oleh itu Paulus tidak pernah Jerussalam dengan Nabi Isa [a.) Antara ahli falsafah Yahudi ketika itu ialah Philo of Alexandria yang banyak menceduk falsafah Yunani. dan menduakan Tuhan. Baptism is the means of entry and the defilement of human sin is removed as the initiate enters into communion with Christ’s act of salvation. SUARA PERKIM 19 .. indentified with the cosmic reason .s) untuk membetulkan kaum Bani Israel.s) maka datanglah Paulus yang membawa perubahan kepada ajaran Nabi Isa (a.s].PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a..s). dan kemudian dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes yang muncul dalam agama Kristian pada awal Kurun Ke 2M iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a.s. The message of Jesus about the father has been transformed into a religion appropriate for the Greco-Roman world in which the heavenly father plays only a minor role.F (1986).s) dan berpandukan kepada Kitab Taurat.. tetapi pada realitinya mereka mengamalkan budaya hidonisma. Lantaran dari konsep jelmaan dari firman ini maka Yesus Kristus juga disebut oleh pihak gereja sebagai tuhan Logos. Secara zahir (atau formal) mereka berpegang kepada ajaran Nabi Musa (a. is based on the contrast between Jesus preaching the kingdom with Paul’s religion of redemption in which Christ’s death and resurrection are the centerpiece of a new mystry cult. dan berakhir menjadi aktivis untuk puak Farisi yang memusuhi Nabi Isa [a. Funk & Wagnall’s. dan berpandukan kitab Kabala [Cabala]. iaitu konsep yang diambil dari falsafah Neo-Platonlsme dari budaya Yunani Kuno.In classical Greek and neo-Platonic philosophy the cosmic reason giving order. Suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. Beliau berasal dari Tarsus. incarnate as Jesus Christ. Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a.W.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus. mengenai Paulus atau “Paul the Apostle” seperti berikut: “PAUL THE APOSTLE: . yaitu seorang penganut budaya Yunani.. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”.s). menghayati falsafah Greek. kaum Bani Israel telah berada dalam keadaan sesat. dan mereka yang menjadi pengikut Paulus adalah bukan ahli kitab. Hal ini telah dijelaskan oleh Browning W..

Dictionary of the Bible) Kenyataan di atas yang diambil dari Browning W. dalam tahun 325 M.R. dan Presbyterian Hvmnbook dan biasa disebut sebagai “The Nicene Creed” atau The Apos- 20 SUARA PERKIM .PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM (Browning W. Markus. iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. ketiga ialah segala konsep mengenai penebusan dosa adalah rekaan Paulus. Ternyata konsep Triniti ini adalah bukan Tauhid. tetapi ia terdapat dalam “Catechism” Gereja. dan umat Islam perlu arif dengan percanggahan dalaman (self contradiction) yang terdapat dalam doktrin Triniti ini supaya tidak terpedaya dan terkeliru dalam kecelaruan konsep yang didakyahkan sebagai dogma untuk dipercayai secara taklid.s).s) apabila Paulus mula mendirikan Gerejanya di Antioch. Lukas dan Yohanes belum lagi wujud.s).R.F -1986. yang pertama ialah Tuhan Bapak latau (God Head). yang kononnya menjelma dari firman sebagai manusia dan turun ke bumi untuk disalib bagi menebus dosa manusia kerana kasihNya Tuhan kepada makhluk yang bergelar “Homo sapiens”. (1986) memberi beberapa kesimpulan. tanpa logik. Pada masa Paul menulis surat-surat ini. dan kelima agama Kristian yang diasaskan oleh Paulus itu terkeluar serta berpisah dari agama Judaisme dengan akidah yang bercanggah dengan Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa (a.F. Secara ringkasnya doktrin Triniti ini boleh disimpulkan bahawa anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus. Konsep Triniti telah diperkembangkan dan diperkemas dalam bentuk doktrin oleh pihak gereja dalam satu muktamar yang dinamakan “Council of Nicene” tle’s Creed”. dan yang ketiga ialah Rohul Kudus (Holy Ghost] yang terpancar dari zat Tuhan Bapak dan Tuhan Anak [mengikut kefahaman Gereja Katolik). dan tanpa soal. Doktrin Triniti ini mengandungi tiga uknun. tanpa rasional. Hal ini berlaku sekitar suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. Semasa hidupnya Paulus cuba membawa ajaran Triniti ini kepada pengikutnya. gelaran yang disandarkan kepada Nabi Isa (a. yang kedua peribadi Yesus Kristus itu adalah satu mitos yang berasaskan kepada budaya keagamaan orang Greek (Yunani) dan Rome. dan yang kedua ialah Tuhan Anak (atau God the Mediator/God Logos). iaitu dalam kurun Ke 4M selepas peninggalan Nabi Isa [a.s]. Gospel-gospel oleh Matius. iaitu konsep “Trltunggal” (Three Gods In One). antaranya ialah agama Kristian itu adalah diasaskan oleh Paulus. Oleh itu kenyataan dasar dan prinsip doktrin Triniti tidak terdapat dalam Bible. Umat Islam (dan juga umat Bani Israel) menyedari bahawa pengakuan pihak gereja ini adalah satu pembohongan. seperti dalam “Anglican Book of Common Prayers. tetapi dasar dan prinsip akidah Triniti yang dibawa oleh Paulus adalah tidak jelas walaupun Paulus terpaksa menulis banyak surat kepada pengikut-pengikutnya dan surat-surat ini telah dikumpul dan kemudian dimuatkan ke dalam Bible sebagai Epistles of Paul. dan atas dasar ini mereka mengaku berpegang kepada “monotheism”. keempat ialah peranan tuhan bapak berpindah kepada peranan Yesus Kristus yang senantiasa ditekankan oleh pihak Gereja dalam setiap upacara keagamaan. Pihak Gereja akan mempertahankan pendirian bahawa ketiga-tiga uknun ini adalah satu tuhan.

PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM pel yang lain (Browning W. supaya umat Islam tidak akan terpedaya untuk mengkompromikan Tauhid dengan Triniti dan menyamaratakan Tauhid dengan syirik atas nama persefahaman antara agama. Umat Islam perlu berwaspada terhadap niat jahat mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah dalam amalan agama mereka. Yohanes adalah salah seorang pengikut Nabi Isa (a. yang terus didewa-dewakan sebagai Kristus anak tuhan. Hal ini disengajakan supaya konsep itu tergantung dalam bentuk samar-samar untuk menyembunyikan hubungan konsep Triniti dengan konsep Logos.F. seolah-oleh proses itu adalah satu mukjizat ilahiah yang mesti dipercayai secara taklid oleh para jemaah gereja yang datang seminggu sekali untuk mendengarnya sebagai dogma dari mimbar gereja.s). Pada ketika itu jika Yohanes masih hidup tentunya sudah berusia lebih satu ratus tahun. Mereka inilah yang mengundang risiko perbalahan antara agama. Apabila sebuah kitab keagamaan yang dianggap suci tidak mempunyai sumber otoritinya yang jelas dan punca keasliannya dipersoalkan maka pelbagai pihak akan mentafsirkan isi kandungannya dengan pelbagai percanggahan.s). hingga tulisan Yohanes yang asal itu tenggelam dan sukar dikesan lagi. Segala penjelasan yang terdapat dalam risalah ini adalah sekadar sebagai maklumat untuk umat Islam supaya tidak ada yang terkeliru dengan putar belit dakyah dari pihak yang berkata Tuhan itu satu tetapi yang satu ini berpecah kepada tiga tuhan dan yang tiga tuhan ini disekutukan dengan nama Allah untuk mengelirukan umat Islam dari fahaman Tauhid. Apa yang berlaku ialah satu transformasi yang amat licin dalam pemindahan konsep firman sebagai Logos kepada tuhan Yesus Kristus sebagai uknun kedua dalam Triniti. Oleh itu apabila Bible diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan nama Alkitab dan terjemahan ini menggunakan nama Allah maka perbuatan mensekutukan nama Allah dengan konsep logos dan triniti terus dilakukan tanpa menghormati perasaan atau sensitiviti umat Islam mengenai kesucian Tauhid. Persoalan mengenai keaslian Gospel Yohanes ini telah ditimbulkan kerana terlalu banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya dengan gospel-gos- SUARA PERKIM 21 . dan dengan itu tersembunyilah juga mitos agama “Pagan” dari budaya Yunani yang menjadi latar belakang kepada akidah yang dibawa oleh Paulus.s) yang setia. Siapakah sebenarnya penulis atau penyunting Gospel Yohanes telah banyak dipersoalkan oleh para pengkaji kitab-kitab dalam Bible.s) di dalamnya. Tetapi kemudian dari itu Gospel ini telah ditokok tambah dan diubahsuai untuk disesuaikan dengan ajaran Paulus.R. iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. Gospel Yohanes telah muncul pada awal kurun ke 2 M. 1986). terutama ramalan mengenai kebangkitan seorang rasul akhir zaman selepas Nabi Isa (a. Untuk tujuan ini Yohanes telah diperalat seolah-olah Yohanes sendiri telah menjadi saksi kepada satu mukjizat ajaib dalam satu kitab yang disandarkan atas nama Yohanes. terutama selepas beliau di penjara dan ditahan dalam buangan di sebuah pulau bernama Island of Patmos di laut Mediterranean oleh kuasa Rom. Bersambung pada siri akan datang Amat sedikit dari konsep Logos yang berasal dari falsafah Yunani yang telah dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes. Kemungkinan pada mulanya sebahagian dari Gospel ini telah mula ditulis oleh Yohanes maka oleh itu terdapat sisa-sisa unsur ajaran Nabi Isa (a. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful