Percanggahan antara agama Islam dengan agama Kristian mengenai peribadi Nabi Isa [a. Orang-orang Arab yang beragama Kristian di Timur Tengah sudah hidup selama lebih kurang seribu tahun di bawah pengaruh tamadun Islam.s] dan nama Jesus telah dilengkapkan kemudian untuk menjadi Jesus Kristus. Orang-orang Yahudi tidak mengenalinya sebagai Jesus. atau arahan kepada pengikutnya supaya menyembah dia sebagai tuhan. Sesungguhnya sesiapa juga yang berpegang kepada Bible adalah amat mudah untuk menerima tauhid dengan syarat mereka jujur dan ikhlas. The Lord and Giver of Life.s] adalah seorang manusia dan Nabi. dan nama ini disandarkan kepada Nabi Isa [a. Sebaliknya terdapat dalam Bible kenyataan Jesus Kristus yang sujud menyembah tuhan. tetapi mengenalinya sebagai Isa anak Mariam. dan kenyataan ini merupakan pengiktirafan kepada pengakuan umat Islam terhadap Jesus sebagai Nabi. Umat islam menghormati pendirian penganut agama Kristian yang menganggap Jesus Kristus sebagai anak tuhan dalam dokrin Triniti. aku belajar untuk mempercayai Tuhan Bapak yang mencipta aku dan seluruh alam”.a. Yang dimaksudkan oleh Abu Talib dengan tuanNya sendiri untuk Kaabah ialah Allah Yang Maha Esa. Ayat 39 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dalam Alkitab sebagai berikut : “Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di atas tanah dan berdoa “ [Alkitab.s] untuk doktrin triniti. dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita Dialah Tuhan Yang Esa”. dan menyatakan bahawa Kaabah ada tuanNya sendiri yang akan melindunginya. kerana Abu Talib amat Arif bahawa penduduk Mekah tidak akan dapat menahan kemaraan tentera Abrahah.s] seperti yang disebut di atas merupakan satu pemisahan antara keduanya yang tidak dapat dikompromikan. kerana dalam Bible sudahpun terdapat kenyataan tauhid. Mereka amat menghormati konsep tauhid yang menjadi pegangan dalam akidah umat Islam. “ [KJV-Matthew – 26:79] Dari ayat di atas ini gambarannya adalah jelas bahawa Jesus Kristus [atau Nabi Isa a.a. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. Kenyataan-kenyataan ini adalah tersembunyi dan perlu dicari. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified”. mempercayai Rohul Kudus yang mensucikan aku dan semua mereka yang dipilih Ilahi”. Who proceedeth from the Father and the Son.s]. Gelaran Kristus telah direka oleh Paulus lebih kurang suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. diambil dari “Authorized King James Version” [AKJ] yang berbunyi seperti berikut: “And he went a little further and fell on his face. Ketiga. Fasal 26. dan sekaligus akan diang4 gap oleh umat Islam seluruh Malaysia sebagai mencemari kesucian tauhid dan menyentuh sensitiviti umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan dan perbuatan biadab. Umat islam tidak membezakan antara Nabinabi ini. Nabi Musa [a. walaupun melalui satu istilah. Ia menyentuh perkara pokok dalam konsep ketuhanan antara tauhid dengan syirik [konsep yang menyekutukan Allah]. Nabi Daud [a. Kenyataan ini terdapat dalam Gospel Matius. 12 : 32] Kenyataan mengenai Tauhid ini dikuatkan lagi dalam Gospel Yuhanes. Tuhanlah Allah Yang Esa. Sebagai contoh hanya satu ayat mengenai Holy Ghost yang dipetik dalam bahasa Inggeris sebagai berikut : “And I believe in the Holy Ghost. apabila mereka menyebut nama Allah.w]). Penjelasan mengenai doktrin ini boleh diperolehi dari rumusannya dalam “Anglican Book of Common Prayer” seperti berikut : “Pertama. {Alkitab – Markus. mereka semua membawa ajaran tauhid. yaitu pengakuan bahawa Allah Yang Maha Esa. dan Nabi Muhammad [s. “Inilah perintah yang utama. menyembah Allah. Dalam buku “Hymnbook” Gereja Presbyterian doktrin ini dijelaskan sebagai “The Nicene Geed” dengan lebih terperinci. ‘bagus Guru! Memang benar apa yang guru katakan. Kepada umat Islam Nabi [a. Mereka membezakan Allah dengan patungpatung berhala yang mereka sembah. Adalah lebih jelas sekiranya ayat ini dirujuk kepada Bilble dalam bahasa Inggeris. tetapi ia amat dalam dan amat tajam. Mereka lebih selesa menggunakan istilah Ilah atau Robb yang bersifat lebih umum. Fasal 12 Ayat 29. Fasal 17.. Kedua. Malangnya tradisi seperti ini tidak wujud di Malaysia dan mereka yang menjadi pengikut gereja Sidang Injil Borneo [SIB] di pedalaman Sarawak dan Sabah akan berlaku gelojoh mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. Ayat 3 dipetik dari “Authorised King James Version [AKJ] 5 Perlu dijelaskan bahawa dalam tradisi Orang Arab sebelum Islam.s].s] telah melakukan sujud. Nabi Ibrahim [a. Untuk mengenal tauhid dalam Bible. dan tiada yang lain” [Alkitab – Markus.s]. Matius 26 : 39] Adalah amat pelik dalam ayat ini bagaimana Jesus Kristus boleh berdoa sambil meniarap. seperti juga Nabi-nabi dan rasul yang lain (seperti Nabi Noh [a. dan patung-patung itu jika dimusnahkan oleh Abrahah akan dapat dibina semula.s] hingga ke zaman Nabi Muhammad [s. kita rujuk terus kepada himpunan kitab dalam Perjanjian Baru. Zeus atau Baal [tuhan-tuhan orang Greek dan Babilon]. mempercayai Tuhan anak yang menebus dosaku dan dosa-dosa manusia”. Sesungguhnya kenyataan mengenai Triniti sebagai doktrin tidak terdapat dalam Bible. Di dalam Bible tidak terdapat kenyataan dari Jesus Kristus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. termasuk Nabi isa [a.s]. Ayat dipetik dari Alkitab dalam Bahasa Melayu seperti berikut: “Yesus menjawab. dan mereka amat berhati-hati apabila menyentuh nama Allah. Jurang perbezaan antara keduanya nampak kecil. Maka oleh itu tidak ada ruang untuk pihak SIB yang ingin berkongsi pendirian agama dengan umat Islam. dan bukan pelbagai patung yang terukir di keliling Kaabah ketika itu. and prayed . dan dihormati sebagai seorang rasul.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM unta kepunyaannya sebanyak satu ratus ekor. Natijahnya ialah persengketaan antara kaum dan agama yang sangat merbahaya untuk perpaduan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Isa SUARA PERKIM SUARA PERKIM .s] sendiri. seperti juga yang dikenali oleh umat Islam yang juga mengenalinya sebagai Isa al-Masih. dan jika diubah sifatnya kepada syirik maka yang demikian adalah bukan lagi Allah tetapi katakanlah Yesus. Kita rujuk kepada peristiwa di mana Yesus Kristus sedang berdialog dengan puak Farisi yang terdapat dalam Gospel Markus. semenjak kurun ke 6M.w] untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. Kita semua maklum bahawa akhirnya tentera Abrahah telah dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan burung-burung Ababil seperti yang dinyatakan dalam AlQuran Surah Al-Fil. kerana nama Allah adalah “proper name” untuk Tuhan Yang Maha Esa. sebagai kesinambungan konsep Tauhid dari zaman Nabi Adam [a.. 12 : 29] Pengakuan Yesus ini dijawab oleh puak Farisi dengan kenyataan yang membenarkan seperti berikut : “Guru Taurat itu berkata kepada Yesus. dan tinggalkan dahulu Perjanjian Lama. maka yang dimaksudkannya ialah Tuhan Yang Maha Esa.

dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah. [Al-Kitab. Walau bagaimanapun pihak Gereja akan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Yesus Kritus itu diutus sebagai anak tuhan untuk menebus dosa anak Adam. Yohanes 17 :3] Adalah perlu diperhati ungkapan kata “satu-satunya Allah’ dalam ayat ini kerana apabila perkataan “satu” itu digandakan ia memberi konotari berbilang. termasuk Nabi Isa (a. [Good News Bible. berlakulah sedikit perubahan konsep seperti berikut : “Jika orang mengenal Engkau. Aku sudah nampak kejadian ini. lebih-lebih lagi apabila setiap agama cuba mendogmakan kepercayaan mereka dan dalam masa yang sama mereka cuba mencampuri akidah agama Islam yang tidak boleh mengkompromikan tauhid dengan syirik. the only true God and knowing Jesus Christ whom you sent”. 2. tetapi dalam Alkitab disebut sebagai “Roh Allah’. hanya Allah yang sebenar. tuhan dalam jelmaan manusia. Sepatutnya ayat ini diterjemah [jika mereka jujur] dengan mengekalkan maksud 6 ayat yang asal seperti berikut: “Dan hidup abadi bermakna mengenal Engkau. Biasanya istilah “Holy Ghost” ini diterjemah ke dalam Bahasa Melayu sebagai ‘Rohul Kudus”. dan dalam keadaan biasa pihak Gereja akan mentafsirkan bahagian terakhir ayat ini dengan cara putar belit untuk menggambarkan seolah-olah Yesus Kristus itu adalah anak Umat Islam tidak membezakan antara Nabi-nabi ini. [Al-Kitab. Kenyataan mengenai tauhid terdapat juga dalam kitab 1st Timotius. Kisah ini terdapat dalam Gospel Yohanes Fasal 1. 2:5] Apabila ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu. mengikut doktrin triniti. Tidak ada niat dalam risalah ini untuk mencampuri kepercayaan agama lain. [Good News Bible. sebagai kesinambungan konsep tauhid dari zaman Nabi Adam (a. dalam Alkitab. iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia”. ayat 32-34. kata Yohanes dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah”. Jika diperhatikan ayat ini dengan teliti. seperti berikut : “Kerana hanya ada satu Allah. Walau bagaimanapun isu percanggahan tidak timbul jika dalam penggunaan nama Allah kesucian Tauhidnya dihormati dan dikekalkan sebagai Allah Yang Maha Esa. Yohanes. mereka semua membawa ajaran tauhid. John. the man Christ Jesus”. kecuali apabila ada pihak yang mencampuri akidah agama Islam dengan menyalahgunakan nama Allah dengan mensekutukannya dengan syirik. 17 :3] Ayat ini apabila diterjemah dalam Bahasa Melayu dalam Alkitab. [AKJ-John . Ketika itu belum ada agama Kristian yang muncul hanya setelah Paulus membangunkan gerejanya di Antioch lebih suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. mitos kepercayaan budaya Yunani yang amat bercanggah dengan Tauhid. Perubahan ini adalah untuk disesuaikan kepada doktrin trinity. seperti berikut : “. sedikit perubahan konsep telah berlaku. there is one mediator between God and men. Maka terdapatlah kisah dalam Bible yang mirip kepada dewa-dewa budaya kuno dalam konsep jelmaan tuhan. dengan pengakuan bahawa Allah Yang Esa dan Yesus Kristus adalah diutus sebagai rasul. kesemuanya dari kaum Bani Israel.a.s]. dan mengenal yesus Kristus yang sudah Engkau utus. dan nama Allah tidak disekutukan. 1 Timothi .s) sendiri. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasNya.17 :31] Ayat yang sama dalam “Good News Bible” dipetik dalam Bahasa Inggeris adalah seperti berikut : “And eternal life means knowing you. Percanggahan konsep antara ayat yang asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu adalah jelas bagi mereka yang mengkaji Bible. yang ditulis oleh Paulus [atau atas nama Paulus] Ayat ini dipetik dari “Christian Community Bible. Ayat ini dikeluarkan oleh Nabi Isa [a. Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seorang. and Yesus Christ whom thou hast sent”. tetapi bagi para jemaah SIB yang hanya mendengar Bible dari mimbar Gereja seminggu sekali akan terus mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. maka orang itu dianggap sudah dapat bersatu dengan tuhan [union with God] melalui Rohul Kudus. 2:5. Tentunya tafsiran ini menyimpang dari makna sebenar ayat berkenaan dan bercanggah dengan pengakuan Tauhid yang terdapat dalam ayat yang sama. Fenomena rasuk oleh makhluk halus [yakni seperti jin] adalah lumrah dalam upacara keagamaan syirik. uknun ketiga dalam doktrin triniti. Hal ini boleh menimbulkan persengketaan antara agama dan menggugat keharmonian kaum serta kestabilan dan keselamatan negara. Dialah yang akan membeptis orang dengan Roh Allah [Rohul Kudus]. Dalam kisah ini Rohul Kudus [atau Roh Allah] kononnya menjelma sebagai burung merpati. yang kononnya senantiasa berlegar dalam upacara pemujaan Gereja SIB.w) untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. [Alkitab. Penjelasan-penjelasan yang disebut di atas adalah mencukupi bagi memberi peringatan kepada mereka yang membangkitkan isu penggunaan nama Allah dalam konsep ketuhanan agama mereka bahawa terdapat banyak percanggahan dan perselisihan antara akidah pelbagai agama dengan akidah tauhid yang boleh menimbulkan perbalahan. [Christian Community Bible 1 Timothi 2:5] Di dalam “Good News Bible” ayat yang sama adalah sebagai berikut : For there is one God. satu-satunya Allah yang benar. dan mengenal Yesus Kristus yang kamu utus”. 1:32-34] Kenyataan di atas memberi gambaran yang amat jelas bahawa terdapat konsep ketuhanan yang berbentuk khayalan yang mirip kepada Bahagian 2 akan disambung pada keluaran akan datang SUARA PERKIM SUARA PERKIM 7 . ia adalah menyamai dua kalimah syahadat dalam akidah agama islam.. Tafsiran mengenai anak Tuhan adalah sekadar diadaadakan oleh pihak Gereja. maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal”. and there is one who brings God and human beings together.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “And this is life eternal.. Apabila terdapat seseorang dari para jemaah yang kena rasuk oleh makhluk halus.s] sebagai seorang rasul kepada Bani Israel ketika berada dalam upacara makan malam terakhir [the last supper] dengan dikelilingi oleh dua belas orang pengikutnya. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. Catholic Pastoral Edition” dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “As there is one God. that they might know thee the only true God. true man”.s) hingga ke zaman Nabi Muhammad (s. 1 Timotius. Gereja SIB memberi peranan yang agak istimewa kepada “The Holy Ghost”.5] Perubahan konsep berlaku di bahagian terakhir ayat berkenaan yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai jelmaan yang turun ke bumi sebagai manusia. Demikianlah dengan cara yang halus mereka menimbulkan kekeliruan untuk membawa konsep triniti dalam ayat tauhid. Christ Jesus.

seperti dalam teguran Utusan Malaysia yang bertarikh 16 Januari 2008. atau pelbagai “Bodhisattvas” yang terdapat dalam agama Buddha (Mazhab Mahayana). serta segala jenis dewadewa yang mereka sembah sebagai tuhan. khususnya oleh mereka dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah memohon mahkamah supaya menyemak larangan menggunakan nama Allah oleh Kerajaan Malaysia. SUARA PERKIM 3 . Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 2 R isalah ini adalah lanjutan dari siri jawapan kepada isu mengenai tuntutan oleh mereka yang bukan beragama Islam untuk mendapat hak mengguna nama Allah dalam ibadat keagamaan mereka. mereka ini biasa menjadi lagenda yang dalam keagamaan mereka. Bodhisattvas adalah mereka yang sedang dalam proses untuk mendapat Pencerahan (Enlightenment) menjadi Buddha bagi mendapat “Nirvana”. Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. dan mereka menganggap nama Allah ini boleh digunapakai oleh penganut semua agama untuk disamakan atau disekutukan dengan tuhan Yesus. antara yang menonjol ialah “Majlis Gurdawara” dari agama Sikh yang memberi sokongan kepada “Tetular Roman Catholik” mengenai penggunaan nama Allah dalam penerbitan “The Herald-Catholic Weekly” seperti teguran yang terdapat dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Julai 2008. kepada mereka nama Allah ini boleh dipindahkan dari satu bentuk kefahaman ketuhanan kepada yang lain. Brahman dan Lord Budha. segala jenis dewa-dewa dalam bentuk “aviator” seperti Lord Krishna dalam agama Hindu. Jika benar mereka ini jahil dan tersilap persepsi. Mereka yang menimbulkan isu ini mungkin jahil dari segi kefahaman mengenai nama Allah. Emeritus Dato’ Dr. Tuntutan ini kemudian telah disambut oleh badanbadan agama lain. maka umat Islam bertanggungjawab supaya menjelaskan perkara yang sebenar kepada mereka bahawa “ALLAH” Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama.ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Antara Tauhid Dan Syirik] Prof. serta segala jenis dewa-dewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Oleh itu.

adalah nama khas (Proper name) dalam akidah agama Islam yang ditujukan hanya kepada satu sahaja “Tuhan Yang Maha Esa” yang diungkapkan dalam kalimah tauhid LAILAHAILLAH – yang bererti “Tiada Tuhan Melainkan Allah” Kalimat Tauhid yang dinyatakan diatas adalah jelas menolak (menafikan) secara total dan eksklusif segala bentuk tuhan yang disekutukan(disamakan) dengan segala jenis kejadian. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Dialah Allah Yang Maha Agung. Hanya Allah. atau dalam konsep Atman yang mempelbagaikan tuhan Brahman kepada pelbagai kejadian yang terdapat dalam agama Hindu. Yang Hakiki. Manusia yang mendengar suara hati mengenai kebenaran akan memperakui bahawa Allah tidak menyerap masuk (merasuk) kedalam jiwa manusia seperti yang mereka sangka dalam ama- 4 SUARA PERKIM . Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan atau kekurangan. Yang Berkekalan. Allah tidak berkongsi kuasa untuk mentadbir alam dengan sebarang makhluk dan tidak berkongsi zatNya dengan sebarang kejadian. Yang “Absolute’. tuhan anak dan rohul kudus yang menjadi teras akidah agama Kristian. Tuhan hanya Allah Yang Maha Esa. dan memperakui bahawa Allah tidak boleh disekutukan (disamakan) dengan segala jenis makhluk (kejadian) yang bersifat fana(sementara). dan mereka memuja dewa-dewa dan segala mitos yang terdapat dalam lagenda keagamaan mereka. Yang Tiada berubah-ubah pada zatNya dan pada sifatNya selamanya. atau segala kefahaman ketuhanan dalam konsep “TriTunggal” atau konsep “Unity of Multiple Gods” yang terdapat dalam pelbagai agama. Setiap manusia yang mahu mendengar suara hati dari fitrah kejadiannya dengan ikhlas tentu akan memperakui bahawa Allah adalah Tuhan mereka yang Hakiki. Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta dan segala isi kandungannya. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. atau segala jenis tuhan yang dipelbagaikan seperti yang terdapat dalam Doktrin Triniti yang terdiri dari tiga uknun yaitu tuhan bapak. dan seluruh alam adalah tunduk dibawah kekuasaannya. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan mendapt hidayah dari Allah. Segala konsep ketuhanan yang terdapat dalam Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. walaupun pada zahirnya mereka menyembah patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. segala kepercayaan yang disebut diatas adalah bukan Allah dan tertolak atau terkeluar dari nama Allah yang terdapat dalam kalimah tauhid yang menjadi teras akidah agama Islam. Yang Baqo’. Kepada umat Islam. hanya Dialah Tuhan dan tiada yang lain.

Allah tempat sekelian (makhluk) bergantung. Antara penjelasan mengenai sifat Allah dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Ikhlas.Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. lan penyatuan diri dengan tuhan (union with god) yang terdapat dalam ibadat pemujaan keagamaan mereka. Pendek kata semua konsep ketuhanan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah bercanggah dengan nama Allah. nama Allah tidak boleh dikongsi pakai oleh mereka dari agama yang mengkufuri hukum-hukum Allah dari syariat yang diturunkan kepada rasul-rasulNya. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan SUARA PERKIM 5 . Dan tidak ada sesiapapun yang menyerupai Dia” (Al-Ikhlas. Tiadalah Ia beranak dan tiada diperanakkan. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. “Katakanlah! Dialah Allah yang Esa. Semua perbuatan atau konsep yang membawa kepada perubahan atau percanggahan kepada sifat Allah dinamakan syirik. mafhumNya. 1-4) Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. 112. Adalah jelas dari kenyataan-kenyataan diatas bahawa nama “Allah” tidak boleh dipindahkan dari akidah tauhid untuk dipinjam atau dikongsi oleh pelbagai agama yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk. Allah tidak tidak menghaluskan diriNya ke dalam dimensi alam manusia dalam pelbagai bentuk inkarnasi atau jelmaan. atau mempelbagaikan tuhan dalam konsep “Unity of Multiple God” Bahkan. Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau mempelbagaikan dirinya menjadi banyak. apatah lagi dengan kesilapan yang amat jelas apabila mereka dari Gereja SIB telah menggunakan nama Allah dalam Alkitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) dan nama Allah ini telah mereka sekutukan dengan tuhan Yesus dan Rohul Kudus dalam akidah Triniti yang menjadi teras kepercayan agama kristian. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah.

Oleh itu. Isu guna nama Allah perlu diganti dengan istilah tuhan yang bersifat umum tanpa menjejaskan kefahaman ketuhanan dalam akidah mereka. tetapi kepada mereka yang bersikap ekstrimis akan menyeru kepada jihad (holywar) dan disinilah timbulnya bahaya yang amat besar kepada keselamatan Negara. tetapi umat Islam adalah amat sensitif terhadap segala perbuatan yang membawa kepada syirik. akan mempertahankan kesucian Tauhid dengan cara rasional. adalah perlu berhati-hati supaya bertindak bijak dengan menghormati kesucian Tauhid yang menjadi teras akidah dan kepercayaan umat Islam. kedamaian. Nama “Allah” dalam akidah Islam tidak mengandungi sebarang unsur syirik. dan keharmonian. Lantaran timbul isu mengenai guna nama “Allah” ini. Segala kenyataan diatas adalah sekadar memberi penjelasan bahawa nama “Allah” adalah bukan untuk umum bagi membolehkan semua agama berkongsi akidah dengan umat Islam. Umat Islam tidak terhalang dalam sebarang kerjasama untuk membawa keamanan dunia. 6 SUARA PERKIM . maka umat Islam adalah tercabar untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan apa jua cara. kerana persengketaan yang akan timbul boleh dieksploitasi oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan huru-hara kepada negara yang akan menggugat kestabilan nasional dan ketenteraman awam. Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Kepada umat Islam yang bersikap sederhana. yang mencemari kesucian Tauhid. yang selama ini telah dinikmati oleh rakyat Malaysia. mereka yang mahukan keamanan. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat.mendapt hidayah dari Allah. Hal ini adalah disebabkan gabungan antara agama ini cuba menglibatkan umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik. Tauhid dan syirik adalah “mutually exclusive” dan tiada kompromi antara keduanya.

t). Abdullah yang bermaksud “hamba Allah”. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 3 R isalah ini adalah siri ketiga dari isu larangan guna nama Allah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia terhadap tuntutan yang dibuat oleh pelbagai agama bukan Islam. pada hal mereka adalah penyembah berhala.). sebagai seorang individu. roh-roh itu menunggu saat untuk disatukan ke dalam jasad manusia yang masih berada dalam kandungan ibu.. apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia. seseorang individu akan menyeru nama Allah Yang Maha Esa. Antara alasan yang dikemukakan oleh mereka ialah nama Allah itu dianggap sebagai umum. ayat 172. secara spontan (walaupun dalam bahasanya sendiri).. walaupun dia adalah seorang yang kufur dan melakukan syirik. dan akhirnya dilupakan kerana manusia itu telah terpesona oleh kepalsuan dunia. “. Emeritus Dato’ Dr. Penjelasan perlu diberi terhadap pandangan diatas. Jasad-jasad ini masih berada dalam bentuk janin (embryonic fetus) yang berumur lebih kurang tiga bulan selepas persenyawaan. lalu Allah berfirman kepada roh-roh itu “Bukankah Aku (Allah) Tuhanmu” maka dijawab oleh roh-roh itu. Oleh itu.. bayi itu sudahpun mempunyai suara hati mengenal Allah (s. kesedaran suara hati mengenal Allah ini menjadi tenggelam atau terpendam dalam keadaan “subconscious”. Perbuatan menyebut nama Allah yang Maha Esa adalah mengikut fitrah asal kejadian manusia. Sebagai contoh. Allah s. nama Abdullah sering terdapat dikalangan orang Arab jahiliah termasuklah nama bapa Nabi Muhammad (s. dengan syarat sebutan nama Allah itu adalah datang dari suara hati yang ikhlas.w. kerana pada asal kejadiannya sebelum lahir ke dunia manusia itu telah pun dikenalkan kepada Tuhannya. Kemudian.t.” ayat 23:14. Pada asal kejadiannya di “azali” setiap roh manusia telah dihadapkan kepada Allah (s.. Pada ketika itu fetus sudah bersedia untuk berlaku perubahan kepada bentuk manusia.kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain. Hal ini disebut dalam Al-Quran.a. “Bahkan! Sesungguhnya kami naik saksi bahawa Engkau (Allah) adalah Tuhan kami”. adalah berhak untuk menyebut nama Allah pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan. oleh khayalan budaya sosial dan SUARA PERKIM 3 .w. surah Al-Araf.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Fitrah Manusia atau Penyembahan Berhala] Prof.w. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran.w).t. Tetapi apabila dia sudah dewasa. surah Al-Mu’minun dari potongan ayat yang bermaksud. kerana orang Arab di zaman jahiliah (sebelum Islam) sudah pun menggunakan nama Allah. sesungguhnya setiap manusia. Adalah menjadi fitrah manusia apabila berada dalam keadaan bahaya atau kecemasan.

perhatian diambil dari himpunan kitab Perjanjian Lama yang menjadi bahagian pertama Bible dimana terdapat ajaran Tauhid dari Nabi Musa (a. Demikianlah keadaan orang Arab di zaman jahiliah yang hidup dikelilingi alam semulajadi di padang pasir. Dalam peristiwa ini. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu bagi menghadapi gelora hidup. khususnya Nabi Ibrahim (a. akhirnya Abrahah dan bala tenteranya telah dihancurkan oleh Allah seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran. 4 SUARA PERKIM . Kepada orang Arab jahiliah patung-patung yang mereka sembah itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. pada kebiasaannya mereka adalah penyembah berhala. dan tidak menjadikan nama Allah sebahagian dari kepercayaan kepada patungpatung mereka. Tuhan Maha Esa yang menjadikan alam persekitaran mereka.w) sebagai Rasul untuk menegakkan kembali kesucian Tauhid dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik. Orang Arab Jahiliah adalah keturunan dari mereka yang dulunya pernah menjalani sejarah kebangkitan para Nabi yang membawa Tauhid. Pihak gereja perlu mengambil perhatian bahawa dalam Bible sudahpun terdapat ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi zaman dahulu. surah Al-Fil. tetapi kaabah ada ‘Tuan’nya sendiri yang menjaganya. tetapi dalam suara hati mereka.a. Peristiwa ini berlaku dalam Tahun Gajah beberapa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad (s.w) dan ketua orang Quraisy di Mekah pada ketika itu. Yang dimaksudkan oleh Abd-Al-Mutalib ialah Allah. atau orang Hinda di India. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad (s.s) yang melarang Demikianlah sikap AbdAl-Mutalib ketika berhadapan dengan Abrahah yang sedang berhimpun dengan bala tentera bergajah disempadan Mekah untuk menghancurkan Kaabah.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM oleh kemegahan ego peribadi. Dalam risalah ini. bukan patung berhala yang terdapat di keliling kaabah. kerana sesudah itu Abd-AlMutalib berdoa dengan menyebut nama Allah.s) dan Nabi Ismail (a. Abd-Al-Mutalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad (s.a. Lama kelamaan pegangan kepada Tauhid ini telah dicemari dengan amalan syirik. Abd-Al-Mutalib berkata kepada Abrahah “aku hanya tuan kepada unta-untaku.s) yang membina Kaabah di Mekah.a. manusia itu akan menyebut nama Allah dari suara hatinya walaupun dia bukan beragama Islam dan tidak berpegang kepada Tauhid. Orangorang Arab jahiliah tidak mencampurkan nama Allah dalam upacara penyembahan berhala mereka.w). mempunyai kesedaran mengenai kewujudan Allah. Orang-orang Arab jahiliah tidak mempunyai kecanggihan konsep ketuhanan dalam bentuk falsafah seperti budaya orang Greek kuno.

di bumi atau dalam air di bawah bumi. sama ada bentuk orang lelaki atau perempuan . seperti yang terdapat dalam kitab 1st Chronicles. 4 : 15 – 16] Larangan ini adalah sama dengan larangan mensekutukan Allah kerana perbuatan menyembah berhala adalah ber- SUARA PERKIM 5 .” [Alkitab. Fasal 4 Ayat 35 seperti berikut: “The Lord has shown you this. Deuteronomy.. Ayat 15-16. yang di bawah kepimpinan Nabi Musa [a.s] seperti yang ternyata dalam ayat di atas. Fasal 5.. yang sepatutnya menjadi pegangan orang Kristian. Keluaran. Konsep tauhid dalam ayat ini adalah jelas. Begitu juga perbuatan menduakan atau mempelbagaikan Allah adalah syirik..Oleh itu pastikanlah supaya kamu tidak berdosa dengan membuat berhala bagi diri kamu sendiri dalam bentuk apa pun. Ayat ini terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama. dan ia adalah dilarang dalam ajaran Nabi Musa [a.. yang dipetik dari Alkitab. and that there is no other”. 4:35] Ayat ini mempunyai makna yang sama dengan kalimah Tauhid bahawa “tiada Tuhan melainkan Allah” yang terdapat dalam akidah agama Islam.s. iaitu larangan dari melakukan syirik. fasal 1 Ayat 17-20 yang dipetik dalam bahasa Inggeris dari Good News Bible seperti berikut : “Lord...s.” [Alkitab. Fasal 4. Kitab suci agama Kristian. we have always known that You alone are God . 20 : 4 – 5] Ayat yang baru disebut di atas adalah sebahagian dari “Sepuluh Perintah [Ten Commandments] yang telah diterima oleh Nabi Musa [a. there is none like You. to prove to you that He alone is God. walaupun ia ditujukan kepada kaum Bani Israel. Perkara ini terdapat dalam kitab kejadian (Exodus). dipetik dari Alkitab sebagai berikut : “.s] semasa bermunajat dengan Allah di atas Guning Tur Sina.] ketika mereka diselamatkan dari buruan Fir’aun di laut merah.. Ulangan.” Dalam ayat ini adalah jelas terhadap larangan dari Allah supaya tidak menyembah berhala dan larangan supaya tidak menyamakan Allah dengan segala jenis makhluk. Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun kerana Akulah tuhan Allah kamu dan AKU TIDAK MAHU DISAMAKAN DENGAN APAAPA PUN . dan syirik adalah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah. Ayat 8 – 9. Pendirian Tauhid dalam Bible terserlah lagi dalam doa Nabi Daud a. yang menjadi Bahagian Pertama kitab Bible. [Good News Bible.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM perbuatan menyembah berhala. patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit. dalam ayat lain dalam kitab Ulangan [Deuteronomy].. Dalam ayat-ayat ini jelas terdapat larangan supaya tidak menyekutukan Allah. Larangan ini diulangi lagi punca dari perbuatan mensekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan kejadian. sebagai berikut:“Jangan buat patung bagi diri kamu. fasal 20. Ayat yang sama boleh didapati dalam Kitab Ulangan [Deuteronomy]. Kitab Ulangan [Deuteronomy]. Perbuatan menyamakan atau mensekutukan Allah dengan makhluk dinamakan syirik. ayat 4-5. Selanjutnya konsep tauhid telah ditekan lagi dalam ayat yang dipetik dalam Bahasa Inggeris dari Good News Bible.

Gambaran Tuhan yang terbatas dalam lingkungan alam manusia jelas ternyata dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi kerana telah bersalah makan buah larangan. Orang itu berkata. mereka (Adam dan Hawa) mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. Ayat yang berkenaan adalah dipetik dari “Alkitab”. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Demikian Allah mencipta manusia dan menjadikan mereka seperti diriNya sendiri. lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatNya. ayat 23.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Pendirian yang sama juga terdapat dalam doa Nabi Sulaiman [a. 8:23] Malangnya unsur Tauhid dalam Bible seperti yang dinyatakan di atas telah dikotori dan dicemari dengan perubahan. ayat 27. “Ya Tuhan. Di dalam Bible terdapat kisah lucu di mana Tuhan telah bergomol [bergusti] dengan manusia dan kalah. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks trimurti dalam agama Hindu dan Trikay dalam agama Budha 6 SUARA PERKIM . yang melanggar larangan supaya tidak mensekutukan Allah. Engkau menepati perjanjian Mu dengan umat Mu. maka kewujudan Tuhan juga dilingkungi dalam dimensi alam manusia iaitu dimensi masa dan ruang. dan menjadikan kuasa Allah itu terbatas seperti manusia. Kejadian. seperti berikut: “Pada petang itu. Ayat 22-30. dan menjadikan mereka lelaki dan perempuan”. sebentar lagi matahari akan terbit”. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Kemudian datanglah seorang lelaki bergomol dengan Yakub sampai menjelang pagi. kitab Kejadian. Fasal 32. Antara contoh ayat yang mencemari tauhid ini terdapat dalam Kitab Kejadian [Genesis] Fasal 1. fasal 3. kerana itu sekarang namamu Israel’. ayat 8-9. Yakub menjawab. Perbuatan mereka mengguna nama Allah ini adalah satu pembohongan untuk mengelirukan orang Islam. Orang itu berkata. Fasal 8. 3 : 8-9] Ayat yang dipetik di atas ini perlu diamati dengan teliti kerana konsep Allah dalam ayat ini telah digambarkan dengan sifat makhluk atau “Anthropomorphic” iaitu bersifat seperti manusia. 1 : 27] Ayat ini membawa tafsiran bahawa kejadian manusia itu adalah menyamai sifat Tuhan. “Namamu bukan Yakub lagi. [Alkitab. Lantaran sifat Tuhan sudah disekutukan [disamakan] dengan sifat manusia. Raja-raja 1. engkau mengetahui namaku!’ Kemudian memberkati Yakub.’sekarang beritahulah nama tuan’. ‘Yakub’. “Lepaskan aku. tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. “Tidak perlu. Tuhan seperti ini adalah terdampar ke bumi seperti manusia. Kisah ini terdapat dalam Kitab Kejadian. Yakub berkata. “Siapa nama mu?” Tanya orang itu. Engkau telah bergomol dengan Allah serta manusia dan engkau telah menang. Tetapi orang itu menjawab. ‘Aku sudah ber- Nama Allah yang telah digunakan oleh pihak Gereja dalam al-Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam konteks Triniti. ‘Di mana Engkau?” [Alkitab. supaya merestui kecelaruan konsep antara tauhid dengan syirik yang terdapat dalam kitab suci mereka. “Saya tidak akan melepaskan tuan kecuali tuan memberkati saya”. dan menunjukkan kasih Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada Mu dengan sesungguh hati . dalam erti kata lain sifat Tuhan itu adalah seperti sifat manusia.s] yang terdapat dalam Bible yang menjadi pegangan agama mereka sendiri. “ [Alkitab. Tuhan yang mereka sekutukan dengan sifat manusia ini adalah bukan Allah... Kejadian. Yakub berkata. yang dipetik dari Alkitab seperti berikut: “Lalu [Sulaiman] berdoa. mengenai kejadian manusia. jawabnya.s] yang terdapat dalam Kitab Raja-raja 1. Allah Israel. pada hal perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah bercanggah dengan tauhid dari ajaran Nabi Musa [a. tambahan dan sisipan ayat-ayat lain yang berbentuk syirik. pindaan. Apabila orang itu berasa tidak akan menang dalam pergomolan itu dia memukul pinggul Yakub sehingga sendinya terkehel. yang berjalan dan bersantai dalam taman di waktu senja seperti sifat manusia.

32 : 22 – 30] Dalam kisah lucu yang disebutkan diatas mereka telah mensekutukan Allah dengan mitos kepercayaan dewa-dewa dimana mereka telah jadikan Allah seperti manusia yang menjelma ke bumi dari langit dalam konsep kayangan. Ternyata cerita yang berbentuk syirik ini adalah sisipan atau tambahan ke dalam kitab yang dianggap sebagai peninggalan kitab Taurat. Nabi Daud (a.s). lantaran orang Melayu berbalah sesama sendiri atas perkara agama. Nama Allah yang diguna oleh pihak Gereja dalam Al Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam koteks Triniti. yang terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka sendiri. terjemahan Bible dalam Bahasa Melayu. dengan menggunakan nama Allah dalam Alkitab. Sesungguhnya amat malang bagi mereka yang mencampur aduk unsur-unsur Tauhid dari peninggalan ajaran Nabi Musa (a. maka perlulah mereka membersihkan kitab suci mereka dari segala unsur syirik dan kembali kepada ajaran Tauhid. kesucian Tauhid akan tercemar dan kita akan kembali ke zaman yang lebih dasyat dari Jahiliah. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks Trimurti dalam agama Hindu dan Trikaya dalam Agama Buddha. [Alkitab. Adalah mustahil mereka tidak dapat memahami larangan supaya tidak mensekutukan Allah dengan sifat manusia. Lantaran itu umat Islam (khususnya orang Melayu) berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid yang diperjuangkan oleh Baginda Muhammad (s. mengikut ajaran para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Umat Islam seluruh dunia (khususnya orang Melayu) perlu sedar bahawa perbuatan mereka yang menuntut hak guna nama Allah ada mempunyai agenda untuk mengelirukan orang Melayu dari asas akidah agama Islam. Dalam kecelaruan konsep ketuhanan ini. hilang nama. kesucian tauhid digadai untuk kepentingan politik! Sebagai penutup.s) dan Nabi Sulaiman (a. kerana mereka tidak menghormati sensitiviti umat Islam dalam menjaga kesucian tauhid yang berhubung dengan nama Allah. yang menjadi sebahagian dari kitab suci mereka. risalah ini menyeru pihak Gereja yang berkenaan jika mereka ingin menggunakan nama Allah. Jika orang Melayu tidak dapat mempertahankan kesucian Tauhid ini. Kejadian.w). Tanpa Islam apalah Melayu! Hilang maruah.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM temu muka dengan Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia namakan tempat itu ‘Penial’. yang sebenarnya mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu diikuti ajarannya! Bersambung pada siri akan datang SUARA PERKIM 7 . Lantaran itu umat Islam berhak untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap tuntutan mereka. Sebenarnya mereka sudah mempersenda dan mempermain-mainkan Tauhid dengan syirik. maka tunggulah bala yang akan diturunkan Allah. khususnya dari pihak Gereja SIB untuk menggunakan nama Allah dalam kitab mereka. Hal ini adalah mudah untuk mereka lakukan kerana ramai orang Melayu hari ini yang sudah lalai dan khayal dengan dunia politik dan kebendaan. iaitu satu mitos yang hari ini sudah jelas bercanggah dengan konsep alam galeksi dimana bumi adalah hanya sebagai satu planet kecil diangkasa lepas.s) dengan perbuatan syirik dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab wahyu.a.

Riwayat dan kisah para nabi dan rasul Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran.a. Ini disebabkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama telah diambil oleh pihak gereja dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Hal ini boleh menimbulkan keresahan kepada umat Islam.w). Oleh itu ada terdapat di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanan yang bersifat “Asabiah Masionali”. iaitu Tuhan untuk SUARA PERKIM 17 .PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Triniti Dalam Gospel Yohanes] Prof. Emeritus Dato’ Dr.s) dan para Nabi Bani Israel. iaitu mereka membawa risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s. iaitu bahagian pertama dari Bible. Oleh itu siri risalah ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada pihak yang berkenaan bahawa tuntutan hak mengguna nama Allah ini akan menimbulkan risiko perselisihan faham yang boleh menggugat keharmonian kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia. Isi dan kandungan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sedikit pun tidak menyentuh tradisi dan akidah agama Kristian. Dalam risalah yang lalu atas tajuk yang sama penjelasan telah dibuat mengenai perbuatan syirik yang terdapat dalam Bible. Namun begitu adalah perlu dinyatakan juga bahawa ada terdapat konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama yang berteraskan kepada Tauhid. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 4 A dalah telah maklum kepada umum bahawa ada pihak dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah menggunakan nama Allah dalam terjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu yang dinamakan “Alkltab”. dengan mengambil beberapa contoh dari himpunan kitab dalam Perjanjian Lama. Umat Islam perlu arif mengenai perkara ini supaya tidak akan terpedaya dengan pelbagai dakyah dari mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah tetapi dalam masa yang sama mereka membawa konsep ketuhanan yang bercelaru antara kebenaran Tauhid dan kepalsuan Triniti yang didakyahkan bagi mengelirukan umat Islam. yang berasaskan kepada ajaran Nabi Musa (a. Sebaliknya di beberapa tempat ia mencerminkan tradisi dan sentimen kaum Bani Israel yang menganggap orang Yahudi sebagai bangsa teristimewa dan terpilih di sisi Tuhan. mereka ini membawa ajaran Tauhid. Kebimbangan umat Islam terhadap kemungkinan berlaku perbuatan mencemari kesucian Tauhid adalah berpunca dari kecelaruan konsep antara Tauhid dan syirik yang terdapat dalam “Alkitab” di mana nama Allah telah digunakan. Dalam hal ini umat Islam adalah berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan pendirian ba- hawa Allah itu Maha Esa dan tidak disekutukan. kerana kesucian Tauhid yang menjadi asas akidah umat Islam telah dicemari oleh konsep ketuhanan Triniti yang berbentuk syirik.

(Alkitab. Untuk perbincangan selanjut- nya. Apabila Aku menempatkan rumah Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya barulah bangsa-bangsa lain akan tahu bahawa aku. dan konsep ini adalah bercanggah dengan akidah agama Islam. Firman itu bersama-sama Allah. Hal ini dinyatakan dalam ayat berikut: “Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. 1:14) 18 SUARA PERKIM . Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. kerana ia terpancar fatau “emanate!” dari tuhan. mengikut konsep “Logos” dalam falsafah Yunani walaupun kenyataan konsep dalam ayat-ayat ini adalah dalam bentuk samar-samar. All things were made through him and without him nothing came to be”. makhluk dan seluruh alam. Kefahaman ini adalah lebih jelas jika diperhatikan ayat yang sama dalam bahasa Inggeris yang dipetik dari Christian Community Bible (Catholic Pastorlal Edition) seperti berikut: “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Kita nampak kemuliaanNya. [Alkitab. Doktrin “Trinity” ini mengandungi konsep tiga tuhan dalam satu (three Gods in one). Gospel Yohanes.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM kaum Bani Israel sahaja yang pada umumnya mereka seru dengan nama Yahweh atau Yahova tetapi dalam Alkitab mereka guna nama Allah. St John 1:1-31 Sebenarnya ayat ini amat mengelirukan untuk mengenai yang mana Tuhan. di mana terdapat konsep ketuhanan Triniti (Trinity) yang menjadi teras akidah agama Kristian. Sejak permulaan firman itu bersama-sama Allah. tuhan anak (Yesus Kristus) dan tuhan Rohul Kudus. 37 : 28) Ayat di atas adalah antara beberapa ayat yang terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama yang memberi kefahaman bahawa Tuhan Bani Israel adalah eksklusif hanya untuk orang Yahudi sahaja. Lanjutan dari itu apabila nama Allah digunakan seperti dalam ayat yang dipetik di atas maka ia memberi gambaran seolaholah Allah adalah Tuhan untuk Bani Israel sahaja. [Christian Community Bible. Tuhan. Konsep firman sebagai Tuhan ini adalah asas kepada konsep Yesus Kristus dalam akidah Triniti apabila firman itu menjelma sebagai manusia yang kemudian menjadi anak tuhan. Sentimen ini dapat dikesan dalam ayat yang berikut: “Aku Tuhan! akan membuat perjanjian dengan mereka (Bani Israel) dan perjanjian itu akan menjamin keselamatan mereka selamanya. Walau bagaimanapun ia menggambarkan bahawa firman itu telah menjadi Tuhan. dan Firman itu sama dengan Allah. seperti yang dipetik di bawah : “Sebelum dunia ini diciptakan. He was in the beginning with God. di mana Allah adalah Tuhan untuk semua manusia. Aku akan memberkati mereka dan menambah bilangan mereka. Aku akan menjadl Allah mereka dan mereka menjadl umat Ku. (Alkitab. 1:13) Ayat-ayat ini mempunyai tema yang amat berbeza dengan tema mengenai asal usul kejadian alam yang terdapat dalam kitab “Kejadian” (Genesis) iaitu kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang bersifat naratif (narrative). dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita”. Bahkan firman itu juga Tuhan atau sama dengan Tu- han. Melalui Dia kasih Allah. Tiada sesuatupun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia”. Ayat-ayat dalam Gospel Yohanes ini bersifah falsafah yang menggambarkan seolaholah firman itu wujud dengan sendirinya sebagai satu entiti yang tersendiri dan melalui firman maka terciptalah segala kejadian. Aku akan membina rumah Ku yang akan tetap di negara mereka selama-lamanya. Firman sudah ada. yaitu tuhan bapak. yang diterimaNya sebagai anak tunggal bapa. Yehezkial. telah memilih Israel sebagai umatku sendiri”. Untuk mengenal pasti punca kefahaman Triniti. Gospel Yohanes. risalah ini berpindah kepada konsep ketuhanan dalam “Perjanjian Baru” iaitu Bahagian Kedua dari Kitab Bible. kita harus lakukan kajian ke atas beberapa ayat dalam Fasal 1 Gospel Yohanes.

satu daerah kini dalam Wilayah Turki dan datang ke Jerusalam untuk mempelajari Taurat. antaranya ialah konsep Logos yang kemudian diambil oleh Paulus (atau Paul) untuk akidah Triniti. indentified with the cosmic reason .In classical Greek and neo-Platonic philosophy the cosmic reason giving order. dan berakhir menjadi aktivis untuk puak Farisi yang memusuhi Nabi Isa [a.) Antara ahli falsafah Yahudi ketika itu ialah Philo of Alexandria yang banyak menceduk falsafah Yunani.s).s]. dan menduakan Tuhan. Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a. Kamus “Standard Dictionary of the English Language” (International Edition. Hal ini telah dijelaskan oleh Browning W.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a. kaum Bani Israel telah berada dalam keadaan sesat. Dictionary of the Bible. iaitu kitab warisan bangsa Yahudi sejak zaman Firaun.s) dan berpandukan kepada Kitab Taurat. SUARA PERKIM 19 . incarnate as Jesus Christ. Secara zahir (atau formal) mereka berpegang kepada ajaran Nabi Musa (a. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. New York (1942) memberi kenyataan mengenai Logos sebagai berikut: “LOGOS .[International Edition) Adalah perlu diambil perhatian bahawa budaya dan pemikiran Yunani banyak mempengaruhi orang Yahudi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Isa (a.s) maka datanglah Paulus yang membawa perubahan kepada ajaran Nabi Isa (a.. Paulus atau Paul (nama asal Saul) adalah seorang “Hellenist Jew”. mengenai Paulus atau “Paul the Apostle” seperti berikut: “PAUL THE APOSTLE: . iaitu konsep yang diambil dari falsafah Neo-Platonlsme dari budaya Yunani Kuno. Funk & Wagnall’s. dan berpandukan kitab Kabala [Cabala].F (1986).”. Suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. Oleh itu Paulus tidak pernah Jerussalam dengan Nabi Isa [a. Maka Allah (S. yaitu seorang penganut budaya Yunani.s)..s] dan tidak pernah menerima kitab Injil dari Nabi Isa (a..s). yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. Amat jelas ayat yang dipetik di atas telah menggunakan nama Allah dalam kepercayaan yang bersifat syirik.”.. menghayati falsafah Greek..s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus. Beliau berasal dari Tarsus. The message of Jesus about the father has been transformed into a religion appropriate for the Greco-Roman world in which the heavenly father plays only a minor role. dan mereka yang menjadi pengikut Paulus adalah bukan ahli kitab. The view that Paul rather than Jesus was the founder of Christianity as a new religion separate from Judaism. tetapi pada realitinya mereka mengamalkan budaya hidonisma.s.. Oxford University Press.s) untuk membetulkan kaum Bani Israel.W. is based on the contrast between Jesus preaching the kingdom with Paul’s religion of redemption in which Christ’s death and resurrection are the centerpiece of a new mystry cult.R. Standard Dictionary . Baptism is the means of entry and the defilement of human sin is removed as the initiate enters into communion with Christ’s act of salvation.T) bangkitkan Nabi Isa (a. dan kemudian dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes yang muncul dalam agama Kristian pada awal Kurun Ke 2M iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. and the Judaism of Jesus is stripped in Paul’s religion of its Jewish basis of the Torah .s) daripada Tauhid kepada Triniti dengan membawa konsep Logos ke dalam akidah agama Kristian. The creative Word of God the second person of trinity. Perlu juga diambil perhatian bahawa di zaman kebangkitan Nabi Isa (a. Lantaran dari konsep jelmaan dari firman ini maka Yesus Kristus juga disebut oleh pihak gereja sebagai tuhan Logos. purpose and intelligibility to the world.

Secara ringkasnya doktrin Triniti ini boleh disimpulkan bahawa anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus. iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Pada masa Paul menulis surat-surat ini.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM (Browning W. tanpa logik. antaranya ialah agama Kristian itu adalah diasaskan oleh Paulus. yang kononnya menjelma dari firman sebagai manusia dan turun ke bumi untuk disalib bagi menebus dosa manusia kerana kasihNya Tuhan kepada makhluk yang bergelar “Homo sapiens”. Umat Islam (dan juga umat Bani Israel) menyedari bahawa pengakuan pihak gereja ini adalah satu pembohongan. Hal ini berlaku sekitar suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. dan atas dasar ini mereka mengaku berpegang kepada “monotheism”. Lukas dan Yohanes belum lagi wujud.F -1986. Ternyata konsep Triniti ini adalah bukan Tauhid. dalam tahun 325 M. Konsep Triniti telah diperkembangkan dan diperkemas dalam bentuk doktrin oleh pihak gereja dalam satu muktamar yang dinamakan “Council of Nicene” tle’s Creed”. iaitu dalam kurun Ke 4M selepas peninggalan Nabi Isa [a.s). dan yang kedua ialah Tuhan Anak (atau God the Mediator/God Logos).R. Doktrin Triniti ini mengandungi tiga uknun. dan umat Islam perlu arif dengan percanggahan dalaman (self contradiction) yang terdapat dalam doktrin Triniti ini supaya tidak terpedaya dan terkeliru dalam kecelaruan konsep yang didakyahkan sebagai dogma untuk dipercayai secara taklid. iaitu konsep “Trltunggal” (Three Gods In One). Markus.R. dan Presbyterian Hvmnbook dan biasa disebut sebagai “The Nicene Creed” atau The Apos- 20 SUARA PERKIM . (1986) memberi beberapa kesimpulan. dan tanpa soal. Dictionary of the Bible) Kenyataan di atas yang diambil dari Browning W.s) apabila Paulus mula mendirikan Gerejanya di Antioch. dan kelima agama Kristian yang diasaskan oleh Paulus itu terkeluar serta berpisah dari agama Judaisme dengan akidah yang bercanggah dengan Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa (a. tanpa rasional. keempat ialah peranan tuhan bapak berpindah kepada peranan Yesus Kristus yang senantiasa ditekankan oleh pihak Gereja dalam setiap upacara keagamaan. dan yang ketiga ialah Rohul Kudus (Holy Ghost] yang terpancar dari zat Tuhan Bapak dan Tuhan Anak [mengikut kefahaman Gereja Katolik). Semasa hidupnya Paulus cuba membawa ajaran Triniti ini kepada pengikutnya. yang kedua peribadi Yesus Kristus itu adalah satu mitos yang berasaskan kepada budaya keagamaan orang Greek (Yunani) dan Rome. Oleh itu kenyataan dasar dan prinsip doktrin Triniti tidak terdapat dalam Bible. yang pertama ialah Tuhan Bapak latau (God Head). gelaran yang disandarkan kepada Nabi Isa (a. seperti dalam “Anglican Book of Common Prayers. tetapi ia terdapat dalam “Catechism” Gereja.s).s]. ketiga ialah segala konsep mengenai penebusan dosa adalah rekaan Paulus.F. tetapi dasar dan prinsip akidah Triniti yang dibawa oleh Paulus adalah tidak jelas walaupun Paulus terpaksa menulis banyak surat kepada pengikut-pengikutnya dan surat-surat ini telah dikumpul dan kemudian dimuatkan ke dalam Bible sebagai Epistles of Paul. Gospel-gospel oleh Matius. Pihak Gereja akan mempertahankan pendirian bahawa ketiga-tiga uknun ini adalah satu tuhan.

F.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM pel yang lain (Browning W. Untuk tujuan ini Yohanes telah diperalat seolah-olah Yohanes sendiri telah menjadi saksi kepada satu mukjizat ajaib dalam satu kitab yang disandarkan atas nama Yohanes. Persoalan mengenai keaslian Gospel Yohanes ini telah ditimbulkan kerana terlalu banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya dengan gospel-gos- SUARA PERKIM 21 .s) di dalamnya.s). terutama selepas beliau di penjara dan ditahan dalam buangan di sebuah pulau bernama Island of Patmos di laut Mediterranean oleh kuasa Rom. supaya umat Islam tidak akan terpedaya untuk mengkompromikan Tauhid dengan Triniti dan menyamaratakan Tauhid dengan syirik atas nama persefahaman antara agama. Apabila sebuah kitab keagamaan yang dianggap suci tidak mempunyai sumber otoritinya yang jelas dan punca keasliannya dipersoalkan maka pelbagai pihak akan mentafsirkan isi kandungannya dengan pelbagai percanggahan. Gospel Yohanes telah muncul pada awal kurun ke 2 M. Umat Islam perlu berwaspada terhadap niat jahat mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah dalam amalan agama mereka. dan dengan itu tersembunyilah juga mitos agama “Pagan” dari budaya Yunani yang menjadi latar belakang kepada akidah yang dibawa oleh Paulus.s). terutama ramalan mengenai kebangkitan seorang rasul akhir zaman selepas Nabi Isa (a. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui.s) yang setia. Yohanes adalah salah seorang pengikut Nabi Isa (a. Bersambung pada siri akan datang Amat sedikit dari konsep Logos yang berasal dari falsafah Yunani yang telah dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes. yang terus didewa-dewakan sebagai Kristus anak tuhan. Hal ini disengajakan supaya konsep itu tergantung dalam bentuk samar-samar untuk menyembunyikan hubungan konsep Triniti dengan konsep Logos. Kemungkinan pada mulanya sebahagian dari Gospel ini telah mula ditulis oleh Yohanes maka oleh itu terdapat sisa-sisa unsur ajaran Nabi Isa (a. iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. Siapakah sebenarnya penulis atau penyunting Gospel Yohanes telah banyak dipersoalkan oleh para pengkaji kitab-kitab dalam Bible. Pada ketika itu jika Yohanes masih hidup tentunya sudah berusia lebih satu ratus tahun. 1986). Segala penjelasan yang terdapat dalam risalah ini adalah sekadar sebagai maklumat untuk umat Islam supaya tidak ada yang terkeliru dengan putar belit dakyah dari pihak yang berkata Tuhan itu satu tetapi yang satu ini berpecah kepada tiga tuhan dan yang tiga tuhan ini disekutukan dengan nama Allah untuk mengelirukan umat Islam dari fahaman Tauhid. Tetapi kemudian dari itu Gospel ini telah ditokok tambah dan diubahsuai untuk disesuaikan dengan ajaran Paulus.R. Apa yang berlaku ialah satu transformasi yang amat licin dalam pemindahan konsep firman sebagai Logos kepada tuhan Yesus Kristus sebagai uknun kedua dalam Triniti. hingga tulisan Yohanes yang asal itu tenggelam dan sukar dikesan lagi. Oleh itu apabila Bible diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan nama Alkitab dan terjemahan ini menggunakan nama Allah maka perbuatan mensekutukan nama Allah dengan konsep logos dan triniti terus dilakukan tanpa menghormati perasaan atau sensitiviti umat Islam mengenai kesucian Tauhid. Mereka inilah yang mengundang risiko perbalahan antara agama. seolah-oleh proses itu adalah satu mukjizat ilahiah yang mesti dipercayai secara taklid oleh para jemaah gereja yang datang seminggu sekali untuk mendengarnya sebagai dogma dari mimbar gereja.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful