Untuk mengenal tauhid dalam Bible.s] hingga ke zaman Nabi Muhammad [s. yaitu pengakuan bahawa Allah Yang Maha Esa. “Inilah perintah yang utama. Zeus atau Baal [tuhan-tuhan orang Greek dan Babilon]. kerana nama Allah adalah “proper name” untuk Tuhan Yang Maha Esa. “ [KJV-Matthew – 26:79] Dari ayat di atas ini gambarannya adalah jelas bahawa Jesus Kristus [atau Nabi Isa a. Isa SUARA PERKIM SUARA PERKIM . ‘bagus Guru! Memang benar apa yang guru katakan. Ia menyentuh perkara pokok dalam konsep ketuhanan antara tauhid dengan syirik [konsep yang menyekutukan Allah]. Ketiga. Nabi Musa [a. Ayat 3 dipetik dari “Authorised King James Version [AKJ] 5 Perlu dijelaskan bahawa dalam tradisi Orang Arab sebelum Islam. Mereka membezakan Allah dengan patungpatung berhala yang mereka sembah. Kenyataan-kenyataan ini adalah tersembunyi dan perlu dicari. aku belajar untuk mempercayai Tuhan Bapak yang mencipta aku dan seluruh alam”. dan mereka amat berhati-hati apabila menyentuh nama Allah. mempercayai Rohul Kudus yang mensucikan aku dan semua mereka yang dipilih Ilahi”. Orang-orang Arab yang beragama Kristian di Timur Tengah sudah hidup selama lebih kurang seribu tahun di bawah pengaruh tamadun Islam. Matius 26 : 39] Adalah amat pelik dalam ayat ini bagaimana Jesus Kristus boleh berdoa sambil meniarap.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM unta kepunyaannya sebanyak satu ratus ekor. Kedua. sebagai kesinambungan konsep Tauhid dari zaman Nabi Adam [a. Jurang perbezaan antara keduanya nampak kecil. Mereka amat menghormati konsep tauhid yang menjadi pegangan dalam akidah umat Islam. The Lord and Giver of Life. dan menyatakan bahawa Kaabah ada tuanNya sendiri yang akan melindunginya. kerana Abu Talib amat Arif bahawa penduduk Mekah tidak akan dapat menahan kemaraan tentera Abrahah. atau arahan kepada pengikutnya supaya menyembah dia sebagai tuhan. Yang dimaksudkan oleh Abu Talib dengan tuanNya sendiri untuk Kaabah ialah Allah Yang Maha Esa. Tuhanlah Allah Yang Esa. mereka semua membawa ajaran tauhid.s].s]. Gelaran Kristus telah direka oleh Paulus lebih kurang suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a.a.s] dan nama Jesus telah dilengkapkan kemudian untuk menjadi Jesus Kristus. Penjelasan mengenai doktrin ini boleh diperolehi dari rumusannya dalam “Anglican Book of Common Prayer” seperti berikut : “Pertama. Orang-orang Yahudi tidak mengenalinya sebagai Jesus. Kita semua maklum bahawa akhirnya tentera Abrahah telah dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan burung-burung Ababil seperti yang dinyatakan dalam AlQuran Surah Al-Fil. Di dalam Bible tidak terdapat kenyataan dari Jesus Kristus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. seperti juga yang dikenali oleh umat Islam yang juga mengenalinya sebagai Isa al-Masih. dan Nabi Muhammad [s. semenjak kurun ke 6M.s] adalah seorang manusia dan Nabi. Mereka lebih selesa menggunakan istilah Ilah atau Robb yang bersifat lebih umum. and prayed . dan bukan pelbagai patung yang terukir di keliling Kaabah ketika itu. Kepada umat Islam Nabi [a. maka yang dimaksudkannya ialah Tuhan Yang Maha Esa. Malangnya tradisi seperti ini tidak wujud di Malaysia dan mereka yang menjadi pengikut gereja Sidang Injil Borneo [SIB] di pedalaman Sarawak dan Sabah akan berlaku gelojoh mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. tetapi ia amat dalam dan amat tajam. Umat islam menghormati pendirian penganut agama Kristian yang menganggap Jesus Kristus sebagai anak tuhan dalam dokrin Triniti. Percanggahan antara agama Islam dengan agama Kristian mengenai peribadi Nabi Isa [a. dan dihormati sebagai seorang rasul. Sebaliknya terdapat dalam Bible kenyataan Jesus Kristus yang sujud menyembah tuhan. diambil dari “Authorized King James Version” [AKJ] yang berbunyi seperti berikut: “And he went a little further and fell on his face. Maka oleh itu tidak ada ruang untuk pihak SIB yang ingin berkongsi pendirian agama dengan umat Islam. Sesungguhnya kenyataan mengenai Triniti sebagai doktrin tidak terdapat dalam Bible. Fasal 12 Ayat 29. 12 : 29] Pengakuan Yesus ini dijawab oleh puak Farisi dengan kenyataan yang membenarkan seperti berikut : “Guru Taurat itu berkata kepada Yesus.w]). Nabi Daud [a.a.s]. 12 : 32] Kenyataan mengenai Tauhid ini dikuatkan lagi dalam Gospel Yuhanes.s] sendiri. kita rujuk terus kepada himpunan kitab dalam Perjanjian Baru. Sesungguhnya sesiapa juga yang berpegang kepada Bible adalah amat mudah untuk menerima tauhid dengan syarat mereka jujur dan ikhlas.s] seperti yang disebut di atas merupakan satu pemisahan antara keduanya yang tidak dapat dikompromikan. dan tinggalkan dahulu Perjanjian Lama. termasuk Nabi isa [a.s] telah melakukan sujud..s] untuk doktrin triniti. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam.. Dalam buku “Hymnbook” Gereja Presbyterian doktrin ini dijelaskan sebagai “The Nicene Geed” dengan lebih terperinci.s]. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified”. mempercayai Tuhan anak yang menebus dosaku dan dosa-dosa manusia”. Natijahnya ialah persengketaan antara kaum dan agama yang sangat merbahaya untuk perpaduan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kita rujuk kepada peristiwa di mana Yesus Kristus sedang berdialog dengan puak Farisi yang terdapat dalam Gospel Markus. dan patung-patung itu jika dimusnahkan oleh Abrahah akan dapat dibina semula. dan kenyataan ini merupakan pengiktirafan kepada pengakuan umat Islam terhadap Jesus sebagai Nabi. dan sekaligus akan diang4 gap oleh umat Islam seluruh Malaysia sebagai mencemari kesucian tauhid dan menyentuh sensitiviti umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan dan perbuatan biadab. dan nama ini disandarkan kepada Nabi Isa [a. Ayat dipetik dari Alkitab dalam Bahasa Melayu seperti berikut: “Yesus menjawab. tetapi mengenalinya sebagai Isa anak Mariam. dan tiada yang lain” [Alkitab – Markus. Fasal 17. Who proceedeth from the Father and the Son. Ayat 39 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dalam Alkitab sebagai berikut : “Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di atas tanah dan berdoa “ [Alkitab. Nabi Ibrahim [a. seperti juga Nabi-nabi dan rasul yang lain (seperti Nabi Noh [a. Fasal 26. dan jika diubah sifatnya kepada syirik maka yang demikian adalah bukan lagi Allah tetapi katakanlah Yesus. Umat islam tidak membezakan antara Nabinabi ini. Adalah lebih jelas sekiranya ayat ini dirujuk kepada Bilble dalam bahasa Inggeris. walaupun melalui satu istilah.w] untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. menyembah Allah. Kenyataan ini terdapat dalam Gospel Matius. Sebagai contoh hanya satu ayat mengenai Holy Ghost yang dipetik dalam bahasa Inggeris sebagai berikut : “And I believe in the Holy Ghost. apabila mereka menyebut nama Allah. {Alkitab – Markus. kerana dalam Bible sudahpun terdapat kenyataan tauhid. dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita Dialah Tuhan Yang Esa”.

maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal”. ayat 32-34. Dialah yang akan membeptis orang dengan Roh Allah [Rohul Kudus]. Penjelasan-penjelasan yang disebut di atas adalah mencukupi bagi memberi peringatan kepada mereka yang membangkitkan isu penggunaan nama Allah dalam konsep ketuhanan agama mereka bahawa terdapat banyak percanggahan dan perselisihan antara akidah pelbagai agama dengan akidah tauhid yang boleh menimbulkan perbalahan. Sepatutnya ayat ini diterjemah [jika mereka jujur] dengan mengekalkan maksud 6 ayat yang asal seperti berikut: “Dan hidup abadi bermakna mengenal Engkau. Walau bagaimanapun pihak Gereja akan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Yesus Kritus itu diutus sebagai anak tuhan untuk menebus dosa anak Adam. Maka terdapatlah kisah dalam Bible yang mirip kepada dewa-dewa budaya kuno dalam konsep jelmaan tuhan. Catholic Pastoral Edition” dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “As there is one God. true man”. [Al-Kitab. tuhan dalam jelmaan manusia. Jika diperhatikan ayat ini dengan teliti. and there is one who brings God and human beings together. Apabila terdapat seseorang dari para jemaah yang kena rasuk oleh makhluk halus. Hal ini boleh menimbulkan persengketaan antara agama dan menggugat keharmonian kaum serta kestabilan dan keselamatan negara. dan nama Allah tidak disekutukan. maka orang itu dianggap sudah dapat bersatu dengan tuhan [union with God] melalui Rohul Kudus. termasuk Nabi Isa (a. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. Perubahan ini adalah untuk disesuaikan kepada doktrin trinity.5] Perubahan konsep berlaku di bahagian terakhir ayat berkenaan yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai jelmaan yang turun ke bumi sebagai manusia. dalam Alkitab. kecuali apabila ada pihak yang mencampuri akidah agama Islam dengan menyalahgunakan nama Allah dengan mensekutukannya dengan syirik. [Good News Bible. Gereja SIB memberi peranan yang agak istimewa kepada “The Holy Ghost”.17 :31] Ayat yang sama dalam “Good News Bible” dipetik dalam Bahasa Inggeris adalah seperti berikut : “And eternal life means knowing you. uknun ketiga dalam doktrin triniti. 1 Timotius. mitos kepercayaan budaya Yunani yang amat bercanggah dengan Tauhid. 2. 2:5. iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia”. sedikit perubahan konsep telah berlaku. Dalam kisah ini Rohul Kudus [atau Roh Allah] kononnya menjelma sebagai burung merpati.a. Demikianlah dengan cara yang halus mereka menimbulkan kekeliruan untuk membawa konsep triniti dalam ayat tauhid. tetapi bagi para jemaah SIB yang hanya mendengar Bible dari mimbar Gereja seminggu sekali akan terus mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus. mengikut doktrin triniti. dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah. Ketika itu belum ada agama Kristian yang muncul hanya setelah Paulus membangunkan gerejanya di Antioch lebih suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. Christ Jesus. [Alkitab. [AKJ-John . tetapi dalam Alkitab disebut sebagai “Roh Allah’. kata Yohanes dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah”. the only true God and knowing Jesus Christ whom you sent”. Tentunya tafsiran ini menyimpang dari makna sebenar ayat berkenaan dan bercanggah dengan pengakuan Tauhid yang terdapat dalam ayat yang sama.s] sebagai seorang rasul kepada Bani Israel ketika berada dalam upacara makan malam terakhir [the last supper] dengan dikelilingi oleh dua belas orang pengikutnya. dan mengenal Yesus Kristus yang kamu utus”. dan dalam keadaan biasa pihak Gereja akan mentafsirkan bahagian terakhir ayat ini dengan cara putar belit untuk menggambarkan seolah-olah Yesus Kristus itu adalah anak Umat Islam tidak membezakan antara Nabi-nabi ini. lebih-lebih lagi apabila setiap agama cuba mendogmakan kepercayaan mereka dan dalam masa yang sama mereka cuba mencampuri akidah agama Islam yang tidak boleh mengkompromikan tauhid dengan syirik. ia adalah menyamai dua kalimah syahadat dalam akidah agama islam. Walau bagaimanapun isu percanggahan tidak timbul jika dalam penggunaan nama Allah kesucian Tauhidnya dihormati dan dikekalkan sebagai Allah Yang Maha Esa. satu-satunya Allah yang benar. Aku sudah nampak kejadian ini. dan mengenal yesus Kristus yang sudah Engkau utus. berlakulah sedikit perubahan konsep seperti berikut : “Jika orang mengenal Engkau. Percanggahan konsep antara ayat yang asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu adalah jelas bagi mereka yang mengkaji Bible.w) untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. seperti berikut : “.s]. Kisah ini terdapat dalam Gospel Yohanes Fasal 1. hanya Allah yang sebenar. [Christian Community Bible 1 Timothi 2:5] Di dalam “Good News Bible” ayat yang sama adalah sebagai berikut : For there is one God. kesemuanya dari kaum Bani Israel. Yohanes 17 :3] Adalah perlu diperhati ungkapan kata “satu-satunya Allah’ dalam ayat ini kerana apabila perkataan “satu” itu digandakan ia memberi konotari berbilang. John. Biasanya istilah “Holy Ghost” ini diterjemah ke dalam Bahasa Melayu sebagai ‘Rohul Kudus”.s) hingga ke zaman Nabi Muhammad (s. 2:5] Apabila ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu. the man Christ Jesus”. Ayat ini dikeluarkan oleh Nabi Isa [a. there is one mediator between God and men.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “And this is life eternal. Fenomena rasuk oleh makhluk halus [yakni seperti jin] adalah lumrah dalam upacara keagamaan syirik.s) sendiri. seperti berikut : “Kerana hanya ada satu Allah. mereka semua membawa ajaran tauhid. yang kononnya senantiasa berlegar dalam upacara pemujaan Gereja SIB. dengan pengakuan bahawa Allah Yang Esa dan Yesus Kristus adalah diutus sebagai rasul. and Yesus Christ whom thou hast sent”. 1 Timothi .. 17 :3] Ayat ini apabila diterjemah dalam Bahasa Melayu dalam Alkitab. [Al-Kitab. Yohanes. sebagai kesinambungan konsep tauhid dari zaman Nabi Adam (a. Kenyataan mengenai tauhid terdapat juga dalam kitab 1st Timotius. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasNya. [Good News Bible. that they might know thee the only true God. yang ditulis oleh Paulus [atau atas nama Paulus] Ayat ini dipetik dari “Christian Community Bible. Tafsiran mengenai anak Tuhan adalah sekadar diadaadakan oleh pihak Gereja.. Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seorang. Tidak ada niat dalam risalah ini untuk mencampuri kepercayaan agama lain. 1:32-34] Kenyataan di atas memberi gambaran yang amat jelas bahawa terdapat konsep ketuhanan yang berbentuk khayalan yang mirip kepada Bahagian 2 akan disambung pada keluaran akan datang SUARA PERKIM SUARA PERKIM 7 .

Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. Brahman dan Lord Budha. dan mereka menganggap nama Allah ini boleh digunapakai oleh penganut semua agama untuk disamakan atau disekutukan dengan tuhan Yesus. Oleh itu. antara yang menonjol ialah “Majlis Gurdawara” dari agama Sikh yang memberi sokongan kepada “Tetular Roman Catholik” mengenai penggunaan nama Allah dalam penerbitan “The Herald-Catholic Weekly” seperti teguran yang terdapat dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Julai 2008. serta segala jenis dewadewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Mereka yang menimbulkan isu ini mungkin jahil dari segi kefahaman mengenai nama Allah. Emeritus Dato’ Dr. Tuntutan ini kemudian telah disambut oleh badanbadan agama lain.ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Antara Tauhid Dan Syirik] Prof. SUARA PERKIM 3 . seperti dalam teguran Utusan Malaysia yang bertarikh 16 Januari 2008. kepada mereka nama Allah ini boleh dipindahkan dari satu bentuk kefahaman ketuhanan kepada yang lain. khususnya oleh mereka dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah memohon mahkamah supaya menyemak larangan menggunakan nama Allah oleh Kerajaan Malaysia. segala jenis dewa-dewa dalam bentuk “aviator” seperti Lord Krishna dalam agama Hindu. serta segala jenis dewa-dewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Bodhisattvas adalah mereka yang sedang dalam proses untuk mendapat Pencerahan (Enlightenment) menjadi Buddha bagi mendapat “Nirvana”. maka umat Islam bertanggungjawab supaya menjelaskan perkara yang sebenar kepada mereka bahawa “ALLAH” Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. Jika benar mereka ini jahil dan tersilap persepsi. mereka ini biasa menjadi lagenda yang dalam keagamaan mereka. atau pelbagai “Bodhisattvas” yang terdapat dalam agama Buddha (Mazhab Mahayana). Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 2 R isalah ini adalah lanjutan dari siri jawapan kepada isu mengenai tuntutan oleh mereka yang bukan beragama Islam untuk mendapat hak mengguna nama Allah dalam ibadat keagamaan mereka.

Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. atau segala kefahaman ketuhanan dalam konsep “TriTunggal” atau konsep “Unity of Multiple Gods” yang terdapat dalam pelbagai agama. dan mereka memuja dewa-dewa dan segala mitos yang terdapat dalam lagenda keagamaan mereka. walaupun pada zahirnya mereka menyembah patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta dan segala isi kandungannya. Hanya Allah. Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan atau kekurangan. Yang Baqo’. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. tuhan anak dan rohul kudus yang menjadi teras akidah agama Kristian. Yang Hakiki. Kepada umat Islam. Tuhan hanya Allah Yang Maha Esa. atau segala jenis tuhan yang dipelbagaikan seperti yang terdapat dalam Doktrin Triniti yang terdiri dari tiga uknun yaitu tuhan bapak. hanya Dialah Tuhan dan tiada yang lain. Yang Tiada berubah-ubah pada zatNya dan pada sifatNya selamanya. Manusia yang mendengar suara hati mengenai kebenaran akan memperakui bahawa Allah tidak menyerap masuk (merasuk) kedalam jiwa manusia seperti yang mereka sangka dalam ama- 4 SUARA PERKIM . Segala konsep ketuhanan yang terdapat dalam Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Setiap manusia yang mahu mendengar suara hati dari fitrah kejadiannya dengan ikhlas tentu akan memperakui bahawa Allah adalah Tuhan mereka yang Hakiki. Yang “Absolute’. atau dalam konsep Atman yang mempelbagaikan tuhan Brahman kepada pelbagai kejadian yang terdapat dalam agama Hindu. Yang Berkekalan. Allah tidak berkongsi kuasa untuk mentadbir alam dengan sebarang makhluk dan tidak berkongsi zatNya dengan sebarang kejadian.adalah nama khas (Proper name) dalam akidah agama Islam yang ditujukan hanya kepada satu sahaja “Tuhan Yang Maha Esa” yang diungkapkan dalam kalimah tauhid LAILAHAILLAH – yang bererti “Tiada Tuhan Melainkan Allah” Kalimat Tauhid yang dinyatakan diatas adalah jelas menolak (menafikan) secara total dan eksklusif segala bentuk tuhan yang disekutukan(disamakan) dengan segala jenis kejadian. dan seluruh alam adalah tunduk dibawah kekuasaannya. dan memperakui bahawa Allah tidak boleh disekutukan (disamakan) dengan segala jenis makhluk (kejadian) yang bersifat fana(sementara). segala kepercayaan yang disebut diatas adalah bukan Allah dan tertolak atau terkeluar dari nama Allah yang terdapat dalam kalimah tauhid yang menjadi teras akidah agama Islam. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan mendapt hidayah dari Allah. Dialah Allah Yang Maha Agung.

1-4) Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. lan penyatuan diri dengan tuhan (union with god) yang terdapat dalam ibadat pemujaan keagamaan mereka. Dan tidak ada sesiapapun yang menyerupai Dia” (Al-Ikhlas. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. apatah lagi dengan kesilapan yang amat jelas apabila mereka dari Gereja SIB telah menggunakan nama Allah dalam Alkitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) dan nama Allah ini telah mereka sekutukan dengan tuhan Yesus dan Rohul Kudus dalam akidah Triniti yang menjadi teras kepercayan agama kristian. Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau mempelbagaikan dirinya menjadi banyak. mafhumNya. Tiadalah Ia beranak dan tiada diperanakkan. Semua perbuatan atau konsep yang membawa kepada perubahan atau percanggahan kepada sifat Allah dinamakan syirik. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan SUARA PERKIM 5 . 112. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Antara penjelasan mengenai sifat Allah dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Ikhlas.Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. “Katakanlah! Dialah Allah yang Esa. atau mempelbagaikan tuhan dalam konsep “Unity of Multiple God” Bahkan. Allah tidak tidak menghaluskan diriNya ke dalam dimensi alam manusia dalam pelbagai bentuk inkarnasi atau jelmaan. Pendek kata semua konsep ketuhanan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah bercanggah dengan nama Allah. Adalah jelas dari kenyataan-kenyataan diatas bahawa nama “Allah” tidak boleh dipindahkan dari akidah tauhid untuk dipinjam atau dikongsi oleh pelbagai agama yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. nama Allah tidak boleh dikongsi pakai oleh mereka dari agama yang mengkufuri hukum-hukum Allah dari syariat yang diturunkan kepada rasul-rasulNya. Allah tempat sekelian (makhluk) bergantung.

adalah perlu berhati-hati supaya bertindak bijak dengan menghormati kesucian Tauhid yang menjadi teras akidah dan kepercayaan umat Islam. maka umat Islam adalah tercabar untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan apa jua cara. tetapi umat Islam adalah amat sensitif terhadap segala perbuatan yang membawa kepada syirik. kerana persengketaan yang akan timbul boleh dieksploitasi oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan huru-hara kepada negara yang akan menggugat kestabilan nasional dan ketenteraman awam. tetapi kepada mereka yang bersikap ekstrimis akan menyeru kepada jihad (holywar) dan disinilah timbulnya bahaya yang amat besar kepada keselamatan Negara.mendapt hidayah dari Allah. Oleh itu. yang selama ini telah dinikmati oleh rakyat Malaysia. dan keharmonian. yang mencemari kesucian Tauhid. Nama “Allah” dalam akidah Islam tidak mengandungi sebarang unsur syirik. Segala kenyataan diatas adalah sekadar memberi penjelasan bahawa nama “Allah” adalah bukan untuk umum bagi membolehkan semua agama berkongsi akidah dengan umat Islam. mereka yang mahukan keamanan. Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. akan mempertahankan kesucian Tauhid dengan cara rasional. Isu guna nama Allah perlu diganti dengan istilah tuhan yang bersifat umum tanpa menjejaskan kefahaman ketuhanan dalam akidah mereka. Tauhid dan syirik adalah “mutually exclusive” dan tiada kompromi antara keduanya. kedamaian. Kepada umat Islam yang bersikap sederhana. Hal ini adalah disebabkan gabungan antara agama ini cuba menglibatkan umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik. 6 SUARA PERKIM . maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. Umat Islam tidak terhalang dalam sebarang kerjasama untuk membawa keamanan dunia. Lantaran timbul isu mengenai guna nama “Allah” ini.

Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 3 R isalah ini adalah siri ketiga dari isu larangan guna nama Allah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia terhadap tuntutan yang dibuat oleh pelbagai agama bukan Islam.a. sebagai seorang individu. Emeritus Dato’ Dr. Penjelasan perlu diberi terhadap pandangan diatas. pada hal mereka adalah penyembah berhala. oleh khayalan budaya sosial dan SUARA PERKIM 3 . Tetapi apabila dia sudah dewasa. secara spontan (walaupun dalam bahasanya sendiri). Pada ketika itu fetus sudah bersedia untuk berlaku perubahan kepada bentuk manusia. surah Al-Mu’minun dari potongan ayat yang bermaksud. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran.w). kerana pada asal kejadiannya sebelum lahir ke dunia manusia itu telah pun dikenalkan kepada Tuhannya.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Fitrah Manusia atau Penyembahan Berhala] Prof. kesedaran suara hati mengenal Allah ini menjadi tenggelam atau terpendam dalam keadaan “subconscious”. Pada asal kejadiannya di “azali” setiap roh manusia telah dihadapkan kepada Allah (s. bayi itu sudahpun mempunyai suara hati mengenal Allah (s. Antara alasan yang dikemukakan oleh mereka ialah nama Allah itu dianggap sebagai umum.. dan akhirnya dilupakan kerana manusia itu telah terpesona oleh kepalsuan dunia. nama Abdullah sering terdapat dikalangan orang Arab jahiliah termasuklah nama bapa Nabi Muhammad (s.” ayat 23:14. dengan syarat sebutan nama Allah itu adalah datang dari suara hati yang ikhlas. Adalah menjadi fitrah manusia apabila berada dalam keadaan bahaya atau kecemasan.t. Perbuatan menyebut nama Allah yang Maha Esa adalah mengikut fitrah asal kejadian manusia. Sebagai contoh. Jasad-jasad ini masih berada dalam bentuk janin (embryonic fetus) yang berumur lebih kurang tiga bulan selepas persenyawaan. walaupun dia adalah seorang yang kufur dan melakukan syirik.. apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia. seseorang individu akan menyeru nama Allah Yang Maha Esa. Allah s. Abdullah yang bermaksud “hamba Allah”. “. surah Al-Araf. ayat 172. “Bahkan! Sesungguhnya kami naik saksi bahawa Engkau (Allah) adalah Tuhan kami”. Oleh itu. sesungguhnya setiap manusia. Kemudian.t.kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain. Hal ini disebut dalam Al-Quran..w.)..w. kerana orang Arab di zaman jahiliah (sebelum Islam) sudah pun menggunakan nama Allah. lalu Allah berfirman kepada roh-roh itu “Bukankah Aku (Allah) Tuhanmu” maka dijawab oleh roh-roh itu.t). roh-roh itu menunggu saat untuk disatukan ke dalam jasad manusia yang masih berada dalam kandungan ibu. adalah berhak untuk menyebut nama Allah pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan.w.

a. Peristiwa ini berlaku dalam Tahun Gajah beberapa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad (s. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu bagi menghadapi gelora hidup. atau orang Hinda di India. tetapi kaabah ada ‘Tuan’nya sendiri yang menjaganya. bukan patung berhala yang terdapat di keliling kaabah. dan tidak menjadikan nama Allah sebahagian dari kepercayaan kepada patungpatung mereka.s) dan Nabi Ismail (a. Yang dimaksudkan oleh Abd-Al-Mutalib ialah Allah. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad (s. pada kebiasaannya mereka adalah penyembah berhala. tetapi dalam suara hati mereka. Orang-orang Arab jahiliah tidak mempunyai kecanggihan konsep ketuhanan dalam bentuk falsafah seperti budaya orang Greek kuno.a. surah Al-Fil. khususnya Nabi Ibrahim (a. Tuhan Maha Esa yang menjadikan alam persekitaran mereka. Orang Arab Jahiliah adalah keturunan dari mereka yang dulunya pernah menjalani sejarah kebangkitan para Nabi yang membawa Tauhid.s) yang melarang Demikianlah sikap AbdAl-Mutalib ketika berhadapan dengan Abrahah yang sedang berhimpun dengan bala tentera bergajah disempadan Mekah untuk menghancurkan Kaabah. Demikianlah keadaan orang Arab di zaman jahiliah yang hidup dikelilingi alam semulajadi di padang pasir. Kepada orang Arab jahiliah patung-patung yang mereka sembah itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. manusia itu akan menyebut nama Allah dari suara hatinya walaupun dia bukan beragama Islam dan tidak berpegang kepada Tauhid.w). kerana sesudah itu Abd-AlMutalib berdoa dengan menyebut nama Allah. Lama kelamaan pegangan kepada Tauhid ini telah dicemari dengan amalan syirik. perhatian diambil dari himpunan kitab Perjanjian Lama yang menjadi bahagian pertama Bible dimana terdapat ajaran Tauhid dari Nabi Musa (a. Abd-Al-Mutalib berkata kepada Abrahah “aku hanya tuan kepada unta-untaku. Orangorang Arab jahiliah tidak mencampurkan nama Allah dalam upacara penyembahan berhala mereka.w) sebagai Rasul untuk menegakkan kembali kesucian Tauhid dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik.s) yang membina Kaabah di Mekah. Dalam peristiwa ini. Abd-Al-Mutalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad (s. Dalam risalah ini. mempunyai kesedaran mengenai kewujudan Allah. 4 SUARA PERKIM . Pihak gereja perlu mengambil perhatian bahawa dalam Bible sudahpun terdapat ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi zaman dahulu. akhirnya Abrahah dan bala tenteranya telah dihancurkan oleh Allah seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran.w) dan ketua orang Quraisy di Mekah pada ketika itu.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM oleh kemegahan ego peribadi.a.

” Dalam ayat ini adalah jelas terhadap larangan dari Allah supaya tidak menyembah berhala dan larangan supaya tidak menyamakan Allah dengan segala jenis makhluk. Larangan ini diulangi lagi punca dari perbuatan mensekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan kejadian. Ayat yang sama boleh didapati dalam Kitab Ulangan [Deuteronomy]. Ayat 8 – 9. Perkara ini terdapat dalam kitab kejadian (Exodus). iaitu larangan dari melakukan syirik. di bumi atau dalam air di bawah bumi.” [Alkitab.] ketika mereka diselamatkan dari buruan Fir’aun di laut merah. sama ada bentuk orang lelaki atau perempuan . Keluaran. Fasal 5. 4 : 15 – 16] Larangan ini adalah sama dengan larangan mensekutukan Allah kerana perbuatan menyembah berhala adalah ber- SUARA PERKIM 5 . fasal 1 Ayat 17-20 yang dipetik dalam bahasa Inggeris dari Good News Bible seperti berikut : “Lord.. yang dipetik dari Alkitab.. Begitu juga perbuatan menduakan atau mempelbagaikan Allah adalah syirik. Konsep tauhid dalam ayat ini adalah jelas. Fasal 4 Ayat 35 seperti berikut: “The Lord has shown you this.s. sebagai berikut:“Jangan buat patung bagi diri kamu.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM perbuatan menyembah berhala. [Good News Bible. seperti yang terdapat dalam kitab 1st Chronicles. fasal 20. to prove to you that He alone is God. 20 : 4 – 5] Ayat yang baru disebut di atas adalah sebahagian dari “Sepuluh Perintah [Ten Commandments] yang telah diterima oleh Nabi Musa [a. Ayat ini terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama. there is none like You. yang di bawah kepimpinan Nabi Musa [a. Perbuatan menyamakan atau mensekutukan Allah dengan makhluk dinamakan syirik.s] semasa bermunajat dengan Allah di atas Guning Tur Sina.Oleh itu pastikanlah supaya kamu tidak berdosa dengan membuat berhala bagi diri kamu sendiri dalam bentuk apa pun. Fasal 4. yang sepatutnya menjadi pegangan orang Kristian. we have always known that You alone are God .” [Alkitab. Kitab Ulangan [Deuteronomy]. ayat 4-5. Kitab suci agama Kristian. Ulangan. dan ia adalah dilarang dalam ajaran Nabi Musa [a. Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun kerana Akulah tuhan Allah kamu dan AKU TIDAK MAHU DISAMAKAN DENGAN APAAPA PUN .. patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit.s] seperti yang ternyata dalam ayat di atas. and that there is no other”.. dalam ayat lain dalam kitab Ulangan [Deuteronomy]. yang menjadi Bahagian Pertama kitab Bible..s.. Ayat 15-16. 4:35] Ayat ini mempunyai makna yang sama dengan kalimah Tauhid bahawa “tiada Tuhan melainkan Allah” yang terdapat dalam akidah agama Islam. dan syirik adalah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah.. walaupun ia ditujukan kepada kaum Bani Israel. dipetik dari Alkitab sebagai berikut : “. Selanjutnya konsep tauhid telah ditekan lagi dalam ayat yang dipetik dalam Bahasa Inggeris dari Good News Bible.. Deuteronomy. Dalam ayat-ayat ini jelas terdapat larangan supaya tidak menyekutukan Allah. Pendirian Tauhid dalam Bible terserlah lagi dalam doa Nabi Daud a.

pada hal perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah bercanggah dengan tauhid dari ajaran Nabi Musa [a. Tetapi orang itu menjawab. Yakub berkata. Raja-raja 1. “Namamu bukan Yakub lagi. Orang itu berkata. Fasal 8. kerana itu sekarang namamu Israel’. pindaan. engkau mengetahui namaku!’ Kemudian memberkati Yakub. “Siapa nama mu?” Tanya orang itu. lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatNya. Allah Israel.. 8:23] Malangnya unsur Tauhid dalam Bible seperti yang dinyatakan di atas telah dikotori dan dicemari dengan perubahan. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Kemudian datanglah seorang lelaki bergomol dengan Yakub sampai menjelang pagi. “Lepaskan aku. tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. kitab Kejadian. Tuhan seperti ini adalah terdampar ke bumi seperti manusia.. sebentar lagi matahari akan terbit”. [Alkitab. Kejadian. dan menjadikan kuasa Allah itu terbatas seperti manusia. 3 : 8-9] Ayat yang dipetik di atas ini perlu diamati dengan teliti kerana konsep Allah dalam ayat ini telah digambarkan dengan sifat makhluk atau “Anthropomorphic” iaitu bersifat seperti manusia. 1 : 27] Ayat ini membawa tafsiran bahawa kejadian manusia itu adalah menyamai sifat Tuhan. “ [Alkitab. supaya merestui kecelaruan konsep antara tauhid dengan syirik yang terdapat dalam kitab suci mereka. Kejadian.’sekarang beritahulah nama tuan’. yang berjalan dan bersantai dalam taman di waktu senja seperti sifat manusia. Fasal 32. maka kewujudan Tuhan juga dilingkungi dalam dimensi alam manusia iaitu dimensi masa dan ruang. Yakub berkata. Ayat 22-30. Apabila orang itu berasa tidak akan menang dalam pergomolan itu dia memukul pinggul Yakub sehingga sendinya terkehel. dan menjadikan mereka lelaki dan perempuan”. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Pendirian yang sama juga terdapat dalam doa Nabi Sulaiman [a. ayat 8-9.s] yang terdapat dalam Bible yang menjadi pegangan agama mereka sendiri. Gambaran Tuhan yang terbatas dalam lingkungan alam manusia jelas ternyata dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi kerana telah bersalah makan buah larangan. Yakub menjawab. Engkau menepati perjanjian Mu dengan umat Mu. mengenai kejadian manusia. “Ya Tuhan. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks trimurti dalam agama Hindu dan Trikay dalam agama Budha 6 SUARA PERKIM . mereka (Adam dan Hawa) mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. dalam erti kata lain sifat Tuhan itu adalah seperti sifat manusia. ‘Aku sudah ber- Nama Allah yang telah digunakan oleh pihak Gereja dalam al-Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam konteks Triniti. Perbuatan mereka mengguna nama Allah ini adalah satu pembohongan untuk mengelirukan orang Islam. “Tidak perlu. Lantaran sifat Tuhan sudah disekutukan [disamakan] dengan sifat manusia. fasal 3. tambahan dan sisipan ayat-ayat lain yang berbentuk syirik. Engkau telah bergomol dengan Allah serta manusia dan engkau telah menang. yang dipetik dari Alkitab seperti berikut: “Lalu [Sulaiman] berdoa. Tuhan yang mereka sekutukan dengan sifat manusia ini adalah bukan Allah. ‘Yakub’. jawabnya. Antara contoh ayat yang mencemari tauhid ini terdapat dalam Kitab Kejadian [Genesis] Fasal 1.s] yang terdapat dalam Kitab Raja-raja 1. seperti berikut: “Pada petang itu. Ayat yang berkenaan adalah dipetik dari “Alkitab”. yang melanggar larangan supaya tidak mensekutukan Allah. ayat 27. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Demikian Allah mencipta manusia dan menjadikan mereka seperti diriNya sendiri. “Saya tidak akan melepaskan tuan kecuali tuan memberkati saya”. Di dalam Bible terdapat kisah lucu di mana Tuhan telah bergomol [bergusti] dengan manusia dan kalah. Orang itu berkata. Kisah ini terdapat dalam Kitab Kejadian. ‘Di mana Engkau?” [Alkitab. ayat 23. dan menunjukkan kasih Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada Mu dengan sesungguh hati .

Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks Trimurti dalam agama Hindu dan Trikaya dalam Agama Buddha.s) dan Nabi Sulaiman (a. kesucian Tauhid akan tercemar dan kita akan kembali ke zaman yang lebih dasyat dari Jahiliah. Lantaran itu umat Islam (khususnya orang Melayu) berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid yang diperjuangkan oleh Baginda Muhammad (s. Jika orang Melayu tidak dapat mempertahankan kesucian Tauhid ini. lantaran orang Melayu berbalah sesama sendiri atas perkara agama. [Alkitab. iaitu satu mitos yang hari ini sudah jelas bercanggah dengan konsep alam galeksi dimana bumi adalah hanya sebagai satu planet kecil diangkasa lepas. hilang nama. Kejadian. yang sebenarnya mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu diikuti ajarannya! Bersambung pada siri akan datang SUARA PERKIM 7 . khususnya dari pihak Gereja SIB untuk menggunakan nama Allah dalam kitab mereka. Dalam kecelaruan konsep ketuhanan ini. maka tunggulah bala yang akan diturunkan Allah. Tanpa Islam apalah Melayu! Hilang maruah. terjemahan Bible dalam Bahasa Melayu. yang terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka sendiri. Sebenarnya mereka sudah mempersenda dan mempermain-mainkan Tauhid dengan syirik. dengan menggunakan nama Allah dalam Alkitab. maka perlulah mereka membersihkan kitab suci mereka dari segala unsur syirik dan kembali kepada ajaran Tauhid. Sesungguhnya amat malang bagi mereka yang mencampur aduk unsur-unsur Tauhid dari peninggalan ajaran Nabi Musa (a. Hal ini adalah mudah untuk mereka lakukan kerana ramai orang Melayu hari ini yang sudah lalai dan khayal dengan dunia politik dan kebendaan. yang menjadi sebahagian dari kitab suci mereka. kesucian tauhid digadai untuk kepentingan politik! Sebagai penutup. mengikut ajaran para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Umat Islam seluruh dunia (khususnya orang Melayu) perlu sedar bahawa perbuatan mereka yang menuntut hak guna nama Allah ada mempunyai agenda untuk mengelirukan orang Melayu dari asas akidah agama Islam. kerana mereka tidak menghormati sensitiviti umat Islam dalam menjaga kesucian tauhid yang berhubung dengan nama Allah. Lantaran itu umat Islam berhak untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap tuntutan mereka.s). 32 : 22 – 30] Dalam kisah lucu yang disebutkan diatas mereka telah mensekutukan Allah dengan mitos kepercayaan dewa-dewa dimana mereka telah jadikan Allah seperti manusia yang menjelma ke bumi dari langit dalam konsep kayangan. Nama Allah yang diguna oleh pihak Gereja dalam Al Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam koteks Triniti. Ternyata cerita yang berbentuk syirik ini adalah sisipan atau tambahan ke dalam kitab yang dianggap sebagai peninggalan kitab Taurat. risalah ini menyeru pihak Gereja yang berkenaan jika mereka ingin menggunakan nama Allah.s) dengan perbuatan syirik dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab wahyu.w).a.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM temu muka dengan Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia namakan tempat itu ‘Penial’. Adalah mustahil mereka tidak dapat memahami larangan supaya tidak mensekutukan Allah dengan sifat manusia. Nabi Daud (a.

Oleh itu ada terdapat di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanan yang bersifat “Asabiah Masionali”. Hal ini boleh menimbulkan keresahan kepada umat Islam. mereka ini membawa ajaran Tauhid.s) dan para Nabi Bani Israel.a. Namun begitu adalah perlu dinyatakan juga bahawa ada terdapat konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama yang berteraskan kepada Tauhid. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 4 A dalah telah maklum kepada umum bahawa ada pihak dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah menggunakan nama Allah dalam terjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu yang dinamakan “Alkltab”.w).PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Triniti Dalam Gospel Yohanes] Prof. Isi dan kandungan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sedikit pun tidak menyentuh tradisi dan akidah agama Kristian. dengan mengambil beberapa contoh dari himpunan kitab dalam Perjanjian Lama. Riwayat dan kisah para nabi dan rasul Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran. iaitu Tuhan untuk SUARA PERKIM 17 . Emeritus Dato’ Dr. Ini disebabkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama telah diambil oleh pihak gereja dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Dalam risalah yang lalu atas tajuk yang sama penjelasan telah dibuat mengenai perbuatan syirik yang terdapat dalam Bible. kerana kesucian Tauhid yang menjadi asas akidah umat Islam telah dicemari oleh konsep ketuhanan Triniti yang berbentuk syirik. Umat Islam perlu arif mengenai perkara ini supaya tidak akan terpedaya dengan pelbagai dakyah dari mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah tetapi dalam masa yang sama mereka membawa konsep ketuhanan yang bercelaru antara kebenaran Tauhid dan kepalsuan Triniti yang didakyahkan bagi mengelirukan umat Islam. Dalam hal ini umat Islam adalah berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan pendirian ba- hawa Allah itu Maha Esa dan tidak disekutukan. Sebaliknya di beberapa tempat ia mencerminkan tradisi dan sentimen kaum Bani Israel yang menganggap orang Yahudi sebagai bangsa teristimewa dan terpilih di sisi Tuhan. yang berasaskan kepada ajaran Nabi Musa (a. iaitu mereka membawa risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s. Kebimbangan umat Islam terhadap kemungkinan berlaku perbuatan mencemari kesucian Tauhid adalah berpunca dari kecelaruan konsep antara Tauhid dan syirik yang terdapat dalam “Alkitab” di mana nama Allah telah digunakan. iaitu bahagian pertama dari Bible. Oleh itu siri risalah ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada pihak yang berkenaan bahawa tuntutan hak mengguna nama Allah ini akan menimbulkan risiko perselisihan faham yang boleh menggugat keharmonian kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia.

kita harus lakukan kajian ke atas beberapa ayat dalam Fasal 1 Gospel Yohanes. yang diterimaNya sebagai anak tunggal bapa. Firman sudah ada. Melalui Dia kasih Allah. Sejak permulaan firman itu bersama-sama Allah. dan Firman itu sama dengan Allah. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. Bahkan firman itu juga Tuhan atau sama dengan Tu- han. mengikut konsep “Logos” dalam falsafah Yunani walaupun kenyataan konsep dalam ayat-ayat ini adalah dalam bentuk samar-samar. Lanjutan dari itu apabila nama Allah digunakan seperti dalam ayat yang dipetik di atas maka ia memberi gambaran seolaholah Allah adalah Tuhan untuk Bani Israel sahaja. He was in the beginning with God. risalah ini berpindah kepada konsep ketuhanan dalam “Perjanjian Baru” iaitu Bahagian Kedua dari Kitab Bible. Kita nampak kemuliaanNya. Gospel Yohanes. yaitu tuhan bapak. Aku akan memberkati mereka dan menambah bilangan mereka. tuhan anak (Yesus Kristus) dan tuhan Rohul Kudus. Hal ini dinyatakan dalam ayat berikut: “Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita. telah memilih Israel sebagai umatku sendiri”. makhluk dan seluruh alam. Aku akan menjadl Allah mereka dan mereka menjadl umat Ku. St John 1:1-31 Sebenarnya ayat ini amat mengelirukan untuk mengenai yang mana Tuhan. Gospel Yohanes. 1:14) 18 SUARA PERKIM . Aku akan membina rumah Ku yang akan tetap di negara mereka selama-lamanya. kerana ia terpancar fatau “emanate!” dari tuhan. Konsep firman sebagai Tuhan ini adalah asas kepada konsep Yesus Kristus dalam akidah Triniti apabila firman itu menjelma sebagai manusia yang kemudian menjadi anak tuhan. seperti yang dipetik di bawah : “Sebelum dunia ini diciptakan. Untuk mengenal pasti punca kefahaman Triniti. Kefahaman ini adalah lebih jelas jika diperhatikan ayat yang sama dalam bahasa Inggeris yang dipetik dari Christian Community Bible (Catholic Pastorlal Edition) seperti berikut: “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. Tuhan. dan konsep ini adalah bercanggah dengan akidah agama Islam. (Alkitab. di mana Allah adalah Tuhan untuk semua manusia. Walau bagaimanapun ia menggambarkan bahawa firman itu telah menjadi Tuhan. di mana terdapat konsep ketuhanan Triniti (Trinity) yang menjadi teras akidah agama Kristian. [Christian Community Bible. Sentimen ini dapat dikesan dalam ayat yang berikut: “Aku Tuhan! akan membuat perjanjian dengan mereka (Bani Israel) dan perjanjian itu akan menjamin keselamatan mereka selamanya. Doktrin “Trinity” ini mengandungi konsep tiga tuhan dalam satu (three Gods in one). Firman itu bersama-sama Allah. 37 : 28) Ayat di atas adalah antara beberapa ayat yang terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama yang memberi kefahaman bahawa Tuhan Bani Israel adalah eksklusif hanya untuk orang Yahudi sahaja. Apabila Aku menempatkan rumah Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya barulah bangsa-bangsa lain akan tahu bahawa aku. Untuk perbincangan selanjut- nya. dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita”. [Alkitab.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM kaum Bani Israel sahaja yang pada umumnya mereka seru dengan nama Yahweh atau Yahova tetapi dalam Alkitab mereka guna nama Allah. Ayat-ayat dalam Gospel Yohanes ini bersifah falsafah yang menggambarkan seolaholah firman itu wujud dengan sendirinya sebagai satu entiti yang tersendiri dan melalui firman maka terciptalah segala kejadian. (Alkitab. Tiada sesuatupun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia”. Yehezkial. 1:13) Ayat-ayat ini mempunyai tema yang amat berbeza dengan tema mengenai asal usul kejadian alam yang terdapat dalam kitab “Kejadian” (Genesis) iaitu kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang bersifat naratif (narrative). All things were made through him and without him nothing came to be”.

In classical Greek and neo-Platonic philosophy the cosmic reason giving order. Amat jelas ayat yang dipetik di atas telah menggunakan nama Allah dalam kepercayaan yang bersifat syirik.T) bangkitkan Nabi Isa (a. kaum Bani Israel telah berada dalam keadaan sesat.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus. indentified with the cosmic reason . New York (1942) memberi kenyataan mengenai Logos sebagai berikut: “LOGOS . Perlu juga diambil perhatian bahawa di zaman kebangkitan Nabi Isa (a. dan berpandukan kitab Kabala [Cabala]. Kamus “Standard Dictionary of the English Language” (International Edition. dan berakhir menjadi aktivis untuk puak Farisi yang memusuhi Nabi Isa [a. Beliau berasal dari Tarsus. incarnate as Jesus Christ.s).. dan mereka yang menjadi pengikut Paulus adalah bukan ahli kitab. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. Secara zahir (atau formal) mereka berpegang kepada ajaran Nabi Musa (a. Suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. yaitu seorang penganut budaya Yunani. iaitu kitab warisan bangsa Yahudi sejak zaman Firaun.s). is based on the contrast between Jesus preaching the kingdom with Paul’s religion of redemption in which Christ’s death and resurrection are the centerpiece of a new mystry cult. Baptism is the means of entry and the defilement of human sin is removed as the initiate enters into communion with Christ’s act of salvation. Oxford University Press... Funk & Wagnall’s.s) dan berpandukan kepada Kitab Taurat.. purpose and intelligibility to the world.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus.. Paulus atau Paul (nama asal Saul) adalah seorang “Hellenist Jew”. The message of Jesus about the father has been transformed into a religion appropriate for the Greco-Roman world in which the heavenly father plays only a minor role. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. The view that Paul rather than Jesus was the founder of Christianity as a new religion separate from Judaism. antaranya ialah konsep Logos yang kemudian diambil oleh Paulus (atau Paul) untuk akidah Triniti.W. tetapi pada realitinya mereka mengamalkan budaya hidonisma. iaitu konsep yang diambil dari falsafah Neo-Platonlsme dari budaya Yunani Kuno. Hal ini telah dijelaskan oleh Browning W.s) maka datanglah Paulus yang membawa perubahan kepada ajaran Nabi Isa (a. Maka Allah (S.) Antara ahli falsafah Yahudi ketika itu ialah Philo of Alexandria yang banyak menceduk falsafah Yunani.s] dan tidak pernah menerima kitab Injil dari Nabi Isa (a.F (1986). Standard Dictionary .s. dan menduakan Tuhan. dan kemudian dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes yang muncul dalam agama Kristian pada awal Kurun Ke 2M iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a.[International Edition) Adalah perlu diambil perhatian bahawa budaya dan pemikiran Yunani banyak mempengaruhi orang Yahudi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Isa (a.. Dictionary of the Bible.s) daripada Tauhid kepada Triniti dengan membawa konsep Logos ke dalam akidah agama Kristian. The creative Word of God the second person of trinity. Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a. and the Judaism of Jesus is stripped in Paul’s religion of its Jewish basis of the Torah .PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a.”.s].R.s).”. mengenai Paulus atau “Paul the Apostle” seperti berikut: “PAUL THE APOSTLE: . SUARA PERKIM 19 .s) untuk membetulkan kaum Bani Israel. Oleh itu Paulus tidak pernah Jerussalam dengan Nabi Isa [a. Lantaran dari konsep jelmaan dari firman ini maka Yesus Kristus juga disebut oleh pihak gereja sebagai tuhan Logos. menghayati falsafah Greek. satu daerah kini dalam Wilayah Turki dan datang ke Jerusalam untuk mempelajari Taurat.

tetapi dasar dan prinsip akidah Triniti yang dibawa oleh Paulus adalah tidak jelas walaupun Paulus terpaksa menulis banyak surat kepada pengikut-pengikutnya dan surat-surat ini telah dikumpul dan kemudian dimuatkan ke dalam Bible sebagai Epistles of Paul. gelaran yang disandarkan kepada Nabi Isa (a. iaitu konsep “Trltunggal” (Three Gods In One). Secara ringkasnya doktrin Triniti ini boleh disimpulkan bahawa anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus. ketiga ialah segala konsep mengenai penebusan dosa adalah rekaan Paulus.R. Konsep Triniti telah diperkembangkan dan diperkemas dalam bentuk doktrin oleh pihak gereja dalam satu muktamar yang dinamakan “Council of Nicene” tle’s Creed”. tetapi ia terdapat dalam “Catechism” Gereja. dan Presbyterian Hvmnbook dan biasa disebut sebagai “The Nicene Creed” atau The Apos- 20 SUARA PERKIM . Hal ini berlaku sekitar suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a.s). yang kedua peribadi Yesus Kristus itu adalah satu mitos yang berasaskan kepada budaya keagamaan orang Greek (Yunani) dan Rome. dan umat Islam perlu arif dengan percanggahan dalaman (self contradiction) yang terdapat dalam doktrin Triniti ini supaya tidak terpedaya dan terkeliru dalam kecelaruan konsep yang didakyahkan sebagai dogma untuk dipercayai secara taklid. tanpa logik. antaranya ialah agama Kristian itu adalah diasaskan oleh Paulus. Doktrin Triniti ini mengandungi tiga uknun. Ternyata konsep Triniti ini adalah bukan Tauhid. keempat ialah peranan tuhan bapak berpindah kepada peranan Yesus Kristus yang senantiasa ditekankan oleh pihak Gereja dalam setiap upacara keagamaan. yang pertama ialah Tuhan Bapak latau (God Head). Lukas dan Yohanes belum lagi wujud.s). dan yang kedua ialah Tuhan Anak (atau God the Mediator/God Logos).F -1986. dan atas dasar ini mereka mengaku berpegang kepada “monotheism”. dalam tahun 325 M. Dictionary of the Bible) Kenyataan di atas yang diambil dari Browning W. dan yang ketiga ialah Rohul Kudus (Holy Ghost] yang terpancar dari zat Tuhan Bapak dan Tuhan Anak [mengikut kefahaman Gereja Katolik).PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM (Browning W. dan kelima agama Kristian yang diasaskan oleh Paulus itu terkeluar serta berpisah dari agama Judaisme dengan akidah yang bercanggah dengan Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa (a. iaitu dalam kurun Ke 4M selepas peninggalan Nabi Isa [a.F. Umat Islam (dan juga umat Bani Israel) menyedari bahawa pengakuan pihak gereja ini adalah satu pembohongan.R. seperti dalam “Anglican Book of Common Prayers. Pada masa Paul menulis surat-surat ini. Oleh itu kenyataan dasar dan prinsip doktrin Triniti tidak terdapat dalam Bible.s) apabila Paulus mula mendirikan Gerejanya di Antioch. Gospel-gospel oleh Matius.s]. dan tanpa soal. yang kononnya menjelma dari firman sebagai manusia dan turun ke bumi untuk disalib bagi menebus dosa manusia kerana kasihNya Tuhan kepada makhluk yang bergelar “Homo sapiens”. (1986) memberi beberapa kesimpulan. Pihak Gereja akan mempertahankan pendirian bahawa ketiga-tiga uknun ini adalah satu tuhan. iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Markus. Semasa hidupnya Paulus cuba membawa ajaran Triniti ini kepada pengikutnya. tanpa rasional.

1986). Apabila sebuah kitab keagamaan yang dianggap suci tidak mempunyai sumber otoritinya yang jelas dan punca keasliannya dipersoalkan maka pelbagai pihak akan mentafsirkan isi kandungannya dengan pelbagai percanggahan. seolah-oleh proses itu adalah satu mukjizat ilahiah yang mesti dipercayai secara taklid oleh para jemaah gereja yang datang seminggu sekali untuk mendengarnya sebagai dogma dari mimbar gereja.s) yang setia.R. Mereka inilah yang mengundang risiko perbalahan antara agama.s). Umat Islam perlu berwaspada terhadap niat jahat mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah dalam amalan agama mereka. Hal ini disengajakan supaya konsep itu tergantung dalam bentuk samar-samar untuk menyembunyikan hubungan konsep Triniti dengan konsep Logos. Bersambung pada siri akan datang Amat sedikit dari konsep Logos yang berasal dari falsafah Yunani yang telah dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes. terutama ramalan mengenai kebangkitan seorang rasul akhir zaman selepas Nabi Isa (a. Segala penjelasan yang terdapat dalam risalah ini adalah sekadar sebagai maklumat untuk umat Islam supaya tidak ada yang terkeliru dengan putar belit dakyah dari pihak yang berkata Tuhan itu satu tetapi yang satu ini berpecah kepada tiga tuhan dan yang tiga tuhan ini disekutukan dengan nama Allah untuk mengelirukan umat Islam dari fahaman Tauhid. Siapakah sebenarnya penulis atau penyunting Gospel Yohanes telah banyak dipersoalkan oleh para pengkaji kitab-kitab dalam Bible. terutama selepas beliau di penjara dan ditahan dalam buangan di sebuah pulau bernama Island of Patmos di laut Mediterranean oleh kuasa Rom.s) di dalamnya. Persoalan mengenai keaslian Gospel Yohanes ini telah ditimbulkan kerana terlalu banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya dengan gospel-gos- SUARA PERKIM 21 . Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui.F. Yohanes adalah salah seorang pengikut Nabi Isa (a. supaya umat Islam tidak akan terpedaya untuk mengkompromikan Tauhid dengan Triniti dan menyamaratakan Tauhid dengan syirik atas nama persefahaman antara agama. Apa yang berlaku ialah satu transformasi yang amat licin dalam pemindahan konsep firman sebagai Logos kepada tuhan Yesus Kristus sebagai uknun kedua dalam Triniti. Oleh itu apabila Bible diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan nama Alkitab dan terjemahan ini menggunakan nama Allah maka perbuatan mensekutukan nama Allah dengan konsep logos dan triniti terus dilakukan tanpa menghormati perasaan atau sensitiviti umat Islam mengenai kesucian Tauhid. dan dengan itu tersembunyilah juga mitos agama “Pagan” dari budaya Yunani yang menjadi latar belakang kepada akidah yang dibawa oleh Paulus. Tetapi kemudian dari itu Gospel ini telah ditokok tambah dan diubahsuai untuk disesuaikan dengan ajaran Paulus.s). Kemungkinan pada mulanya sebahagian dari Gospel ini telah mula ditulis oleh Yohanes maka oleh itu terdapat sisa-sisa unsur ajaran Nabi Isa (a. hingga tulisan Yohanes yang asal itu tenggelam dan sukar dikesan lagi.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM pel yang lain (Browning W. Untuk tujuan ini Yohanes telah diperalat seolah-olah Yohanes sendiri telah menjadi saksi kepada satu mukjizat ajaib dalam satu kitab yang disandarkan atas nama Yohanes. iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. Pada ketika itu jika Yohanes masih hidup tentunya sudah berusia lebih satu ratus tahun. Gospel Yohanes telah muncul pada awal kurun ke 2 M. yang terus didewa-dewakan sebagai Kristus anak tuhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful