dan bukan pelbagai patung yang terukir di keliling Kaabah ketika itu.s].s]. sebagai kesinambungan konsep Tauhid dari zaman Nabi Adam [a.s] telah melakukan sujud. “ [KJV-Matthew – 26:79] Dari ayat di atas ini gambarannya adalah jelas bahawa Jesus Kristus [atau Nabi Isa a. Gelaran Kristus telah direka oleh Paulus lebih kurang suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a. maka yang dimaksudkannya ialah Tuhan Yang Maha Esa. mempercayai Rohul Kudus yang mensucikan aku dan semua mereka yang dipilih Ilahi”. semenjak kurun ke 6M. Fasal 17. dan tinggalkan dahulu Perjanjian Lama.w] untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. Nabi Daud [a.s] dan nama Jesus telah dilengkapkan kemudian untuk menjadi Jesus Kristus. mereka semua membawa ajaran tauhid. Maka oleh itu tidak ada ruang untuk pihak SIB yang ingin berkongsi pendirian agama dengan umat Islam. Adalah lebih jelas sekiranya ayat ini dirujuk kepada Bilble dalam bahasa Inggeris. dan nama ini disandarkan kepada Nabi Isa [a.s]. ‘bagus Guru! Memang benar apa yang guru katakan. mempercayai Tuhan anak yang menebus dosaku dan dosa-dosa manusia”. Umat islam menghormati pendirian penganut agama Kristian yang menganggap Jesus Kristus sebagai anak tuhan dalam dokrin Triniti. Kenyataan ini terdapat dalam Gospel Matius. dengarlah hai bangsa Israel! Tuhan Allah kita Dialah Tuhan Yang Esa”. Percanggahan antara agama Islam dengan agama Kristian mengenai peribadi Nabi Isa [a. Kita rujuk kepada peristiwa di mana Yesus Kristus sedang berdialog dengan puak Farisi yang terdapat dalam Gospel Markus. seperti juga yang dikenali oleh umat Islam yang juga mengenalinya sebagai Isa al-Masih.s] sendiri. apabila mereka menyebut nama Allah. Ketiga. Natijahnya ialah persengketaan antara kaum dan agama yang sangat merbahaya untuk perpaduan sosial dalam masyarakat majmuk di Malaysia. Kita semua maklum bahawa akhirnya tentera Abrahah telah dihancurkan oleh Allah dengan didatangkan burung-burung Ababil seperti yang dinyatakan dalam AlQuran Surah Al-Fil. dan mereka amat berhati-hati apabila menyentuh nama Allah. Sesungguhnya kenyataan mengenai Triniti sebagai doktrin tidak terdapat dalam Bible. tetapi ia amat dalam dan amat tajam. dan menyatakan bahawa Kaabah ada tuanNya sendiri yang akan melindunginya. kerana Abu Talib amat Arif bahawa penduduk Mekah tidak akan dapat menahan kemaraan tentera Abrahah. Who proceedeth from the Father and the Son. kita rujuk terus kepada himpunan kitab dalam Perjanjian Baru. Orang-orang Arab yang beragama Kristian di Timur Tengah sudah hidup selama lebih kurang seribu tahun di bawah pengaruh tamadun Islam. Yang dimaksudkan oleh Abu Talib dengan tuanNya sendiri untuk Kaabah ialah Allah Yang Maha Esa.. seperti juga Nabi-nabi dan rasul yang lain (seperti Nabi Noh [a. Ayat 39 yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu dalam Alkitab sebagai berikut : “Jesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di atas tanah dan berdoa “ [Alkitab. termasuk Nabi isa [a. Sebaliknya terdapat dalam Bible kenyataan Jesus Kristus yang sujud menyembah tuhan.. dan kenyataan ini merupakan pengiktirafan kepada pengakuan umat Islam terhadap Jesus sebagai Nabi. Kepada umat Islam Nabi [a. Fasal 26. Mereka membezakan Allah dengan patungpatung berhala yang mereka sembah. Who with the Father and the Son together is worshipped and glorified”. Sesungguhnya sesiapa juga yang berpegang kepada Bible adalah amat mudah untuk menerima tauhid dengan syarat mereka jujur dan ikhlas. dan Nabi Muhammad [s. 12 : 29] Pengakuan Yesus ini dijawab oleh puak Farisi dengan kenyataan yang membenarkan seperti berikut : “Guru Taurat itu berkata kepada Yesus. Umat islam tidak membezakan antara Nabinabi ini. dan dihormati sebagai seorang rasul. Ia menyentuh perkara pokok dalam konsep ketuhanan antara tauhid dengan syirik [konsep yang menyekutukan Allah].s] adalah seorang manusia dan Nabi. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. yaitu pengakuan bahawa Allah Yang Maha Esa. aku belajar untuk mempercayai Tuhan Bapak yang mencipta aku dan seluruh alam”. Sebagai contoh hanya satu ayat mengenai Holy Ghost yang dipetik dalam bahasa Inggeris sebagai berikut : “And I believe in the Holy Ghost. Penjelasan mengenai doktrin ini boleh diperolehi dari rumusannya dalam “Anglican Book of Common Prayer” seperti berikut : “Pertama. and prayed . Nabi Musa [a. Zeus atau Baal [tuhan-tuhan orang Greek dan Babilon]. Ayat 3 dipetik dari “Authorised King James Version [AKJ] 5 Perlu dijelaskan bahawa dalam tradisi Orang Arab sebelum Islam. {Alkitab – Markus. dan sekaligus akan diang4 gap oleh umat Islam seluruh Malaysia sebagai mencemari kesucian tauhid dan menyentuh sensitiviti umat Islam yang menganggapnya sebagai penghinaan dan perbuatan biadab. Ayat dipetik dari Alkitab dalam Bahasa Melayu seperti berikut: “Yesus menjawab. Nabi Ibrahim [a. Malangnya tradisi seperti ini tidak wujud di Malaysia dan mereka yang menjadi pengikut gereja Sidang Injil Borneo [SIB] di pedalaman Sarawak dan Sabah akan berlaku gelojoh mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus.s] hingga ke zaman Nabi Muhammad [s. walaupun melalui satu istilah.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM unta kepunyaannya sebanyak satu ratus ekor. Kedua. tetapi mengenalinya sebagai Isa anak Mariam. kerana nama Allah adalah “proper name” untuk Tuhan Yang Maha Esa. The Lord and Giver of Life. “Inilah perintah yang utama. Fasal 12 Ayat 29. Orang-orang Yahudi tidak mengenalinya sebagai Jesus. Isa SUARA PERKIM SUARA PERKIM . menyembah Allah.a. diambil dari “Authorized King James Version” [AKJ] yang berbunyi seperti berikut: “And he went a little further and fell on his face.s] seperti yang disebut di atas merupakan satu pemisahan antara keduanya yang tidak dapat dikompromikan. Matius 26 : 39] Adalah amat pelik dalam ayat ini bagaimana Jesus Kristus boleh berdoa sambil meniarap. dan jika diubah sifatnya kepada syirik maka yang demikian adalah bukan lagi Allah tetapi katakanlah Yesus. kerana dalam Bible sudahpun terdapat kenyataan tauhid. 12 : 32] Kenyataan mengenai Tauhid ini dikuatkan lagi dalam Gospel Yuhanes.w]). Tuhanlah Allah Yang Esa.s]. atau arahan kepada pengikutnya supaya menyembah dia sebagai tuhan.s] untuk doktrin triniti. Dalam buku “Hymnbook” Gereja Presbyterian doktrin ini dijelaskan sebagai “The Nicene Geed” dengan lebih terperinci. Kenyataan-kenyataan ini adalah tersembunyi dan perlu dicari. Untuk mengenal tauhid dalam Bible.a. Mereka lebih selesa menggunakan istilah Ilah atau Robb yang bersifat lebih umum. dan tiada yang lain” [Alkitab – Markus. dan patung-patung itu jika dimusnahkan oleh Abrahah akan dapat dibina semula. Jurang perbezaan antara keduanya nampak kecil. Di dalam Bible tidak terdapat kenyataan dari Jesus Kristus yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mereka amat menghormati konsep tauhid yang menjadi pegangan dalam akidah umat Islam.

kecuali apabila ada pihak yang mencampuri akidah agama Islam dengan menyalahgunakan nama Allah dengan mensekutukannya dengan syirik. ia adalah menyamai dua kalimah syahadat dalam akidah agama islam. termasuk Nabi Isa (a. yang kononnya senantiasa berlegar dalam upacara pemujaan Gereja SIB. dan nama Allah tidak disekutukan. Percanggahan konsep antara ayat yang asal dalam bahasa Inggeris dengan terjemahannya dalam Bahasa Melayu adalah jelas bagi mereka yang mengkaji Bible. the only true God and knowing Jesus Christ whom you sent”. ayat 32-34. Perubahan ini adalah untuk disesuaikan kepada doktrin trinity.. dengan pengakuan bahawa Allah Yang Esa dan Yesus Kristus adalah diutus sebagai rasul. 2.s]. [Al-Kitab. Dalam ertikata lain Nabi-nabi ini kesemuanya membawa akidah Islam. there is one mediator between God and men. Kenyataan mengenai tauhid terdapat juga dalam kitab 1st Timotius. John. sebagai kesinambungan konsep tauhid dari zaman Nabi Adam (a. 1 Timotius. uknun ketiga dalam doktrin triniti.w) untuk manusia sejagat hingga akhir zaman. kesemuanya dari kaum Bani Israel. Hal ini boleh menimbulkan persengketaan antara agama dan menggugat keharmonian kaum serta kestabilan dan keselamatan negara. mereka semua membawa ajaran tauhid. Maka terdapatlah kisah dalam Bible yang mirip kepada dewa-dewa budaya kuno dalam konsep jelmaan tuhan. kata Yohanes dan aku memberitahu kamu bahawa dialah anak Allah”. Yohanes. maka mereka mendapat hidup sejati dan kekal”. Tidak ada niat dalam risalah ini untuk mencampuri kepercayaan agama lain. mengikut doktrin triniti. Penjelasan-penjelasan yang disebut di atas adalah mencukupi bagi memberi peringatan kepada mereka yang membangkitkan isu penggunaan nama Allah dalam konsep ketuhanan agama mereka bahawa terdapat banyak percanggahan dan perselisihan antara akidah pelbagai agama dengan akidah tauhid yang boleh menimbulkan perbalahan. Fenomena rasuk oleh makhluk halus [yakni seperti jin] adalah lumrah dalam upacara keagamaan syirik. that they might know thee the only true God. tuhan dalam jelmaan manusia. hanya Allah yang sebenar. Engkau akan nampak roh Allah turun lalu tinggal di atas seorang. Tentunya tafsiran ini menyimpang dari makna sebenar ayat berkenaan dan bercanggah dengan pengakuan Tauhid yang terdapat dalam ayat yang sama. seperti berikut : “.5] Perubahan konsep berlaku di bahagian terakhir ayat berkenaan yang menggambarkan Yesus Kristus sebagai jelmaan yang turun ke bumi sebagai manusia.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “And this is life eternal. Ketika itu belum ada agama Kristian yang muncul hanya setelah Paulus membangunkan gerejanya di Antioch lebih suku abad selepas peninggalan Nabi Isa [a.17 :31] Ayat yang sama dalam “Good News Bible” dipetik dalam Bahasa Inggeris adalah seperti berikut : “And eternal life means knowing you.. 17 :3] Ayat ini apabila diterjemah dalam Bahasa Melayu dalam Alkitab. the man Christ Jesus”. Catholic Pastoral Edition” dalam bahasa Inggeris seperti berikut : “As there is one God. dan mengenal yesus Kristus yang sudah Engkau utus.s] sebagai seorang rasul kepada Bani Israel ketika berada dalam upacara makan malam terakhir [the last supper] dengan dikelilingi oleh dua belas orang pengikutnya. [Alkitab. Aku nampak Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasNya. lebih-lebih lagi apabila setiap agama cuba mendogmakan kepercayaan mereka dan dalam masa yang sama mereka cuba mencampuri akidah agama Islam yang tidak boleh mengkompromikan tauhid dengan syirik. Kisah ini terdapat dalam Gospel Yohanes Fasal 1. Yohanes 17 :3] Adalah perlu diperhati ungkapan kata “satu-satunya Allah’ dalam ayat ini kerana apabila perkataan “satu” itu digandakan ia memberi konotari berbilang.a. 2:5. Christ Jesus. and there is one who brings God and human beings together. Jika diperhatikan ayat ini dengan teliti. dan hanya ada satu yang dapat memimpin manusia kepada Allah.s) hingga ke zaman Nabi Muhammad (s. dalam Alkitab. satu-satunya Allah yang benar. Dalam kisah ini Rohul Kudus [atau Roh Allah] kononnya menjelma sebagai burung merpati. sedikit perubahan konsep telah berlaku. tetapi bagi para jemaah SIB yang hanya mendengar Bible dari mimbar Gereja seminggu sekali akan terus mensekutukan Allah dengan Jesus Kristus.s) sendiri. 2:5] Apabila ayat ini diterjemah ke dalam bahasa Melayu. iaitu Kristus Yesus yang datang ke bumi sebagai manusia”. [AKJ-John . Ayat ini dikeluarkan oleh Nabi Isa [a. [Good News Bible. maka orang itu dianggap sudah dapat bersatu dengan tuhan [union with God] melalui Rohul Kudus. [Al-Kitab. Demikianlah dengan cara yang halus mereka menimbulkan kekeliruan untuk membawa konsep triniti dalam ayat tauhid. Dialah yang akan membeptis orang dengan Roh Allah [Rohul Kudus]. mitos kepercayaan budaya Yunani yang amat bercanggah dengan Tauhid. dan mengenal Yesus Kristus yang kamu utus”. Walau bagaimanapun isu percanggahan tidak timbul jika dalam penggunaan nama Allah kesucian Tauhidnya dihormati dan dikekalkan sebagai Allah Yang Maha Esa. Biasanya istilah “Holy Ghost” ini diterjemah ke dalam Bahasa Melayu sebagai ‘Rohul Kudus”. Walau bagaimanapun pihak Gereja akan mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahawa Yesus Kritus itu diutus sebagai anak tuhan untuk menebus dosa anak Adam. [Christian Community Bible 1 Timothi 2:5] Di dalam “Good News Bible” ayat yang sama adalah sebagai berikut : For there is one God. tetapi dalam Alkitab disebut sebagai “Roh Allah’. 1 Timothi . Aku sudah nampak kejadian ini. berlakulah sedikit perubahan konsep seperti berikut : “Jika orang mengenal Engkau. Apabila terdapat seseorang dari para jemaah yang kena rasuk oleh makhluk halus. Sepatutnya ayat ini diterjemah [jika mereka jujur] dengan mengekalkan maksud 6 ayat yang asal seperti berikut: “Dan hidup abadi bermakna mengenal Engkau. dan dalam keadaan biasa pihak Gereja akan mentafsirkan bahagian terakhir ayat ini dengan cara putar belit untuk menggambarkan seolah-olah Yesus Kristus itu adalah anak Umat Islam tidak membezakan antara Nabi-nabi ini. seperti berikut : “Kerana hanya ada satu Allah. 1:32-34] Kenyataan di atas memberi gambaran yang amat jelas bahawa terdapat konsep ketuhanan yang berbentuk khayalan yang mirip kepada Bahagian 2 akan disambung pada keluaran akan datang SUARA PERKIM SUARA PERKIM 7 . true man”. Tafsiran mengenai anak Tuhan adalah sekadar diadaadakan oleh pihak Gereja. yang ditulis oleh Paulus [atau atas nama Paulus] Ayat ini dipetik dari “Christian Community Bible. Gereja SIB memberi peranan yang agak istimewa kepada “The Holy Ghost”. and Yesus Christ whom thou hast sent”. [Good News Bible.

maka umat Islam bertanggungjawab supaya menjelaskan perkara yang sebenar kepada mereka bahawa “ALLAH” Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 2 R isalah ini adalah lanjutan dari siri jawapan kepada isu mengenai tuntutan oleh mereka yang bukan beragama Islam untuk mendapat hak mengguna nama Allah dalam ibadat keagamaan mereka. kepada mereka nama Allah ini boleh dipindahkan dari satu bentuk kefahaman ketuhanan kepada yang lain. mereka ini biasa menjadi lagenda yang dalam keagamaan mereka. segala jenis dewa-dewa dalam bentuk “aviator” seperti Lord Krishna dalam agama Hindu. Mungkin mereka salah faham dengan beranggapan bahawa nama Allah adalah dalam bentuk umum yang boleh meliputi segala jenis tuhan yang terdapat dalam pelbagai agama. seperti dalam teguran Utusan Malaysia yang bertarikh 16 Januari 2008. khususnya oleh mereka dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah memohon mahkamah supaya menyemak larangan menggunakan nama Allah oleh Kerajaan Malaysia. atau pelbagai “Bodhisattvas” yang terdapat dalam agama Buddha (Mazhab Mahayana). Oleh itu. serta segala jenis dewa-dewa yang mereka sembah sebagai tuhan. Bodhisattvas adalah mereka yang sedang dalam proses untuk mendapat Pencerahan (Enlightenment) menjadi Buddha bagi mendapat “Nirvana”. Brahman dan Lord Budha. Emeritus Dato’ Dr. Tuntutan ini kemudian telah disambut oleh badanbadan agama lain. Jika benar mereka ini jahil dan tersilap persepsi.ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Antara Tauhid Dan Syirik] Prof. serta segala jenis dewadewa yang mereka sembah sebagai tuhan. antara yang menonjol ialah “Majlis Gurdawara” dari agama Sikh yang memberi sokongan kepada “Tetular Roman Catholik” mengenai penggunaan nama Allah dalam penerbitan “The Herald-Catholic Weekly” seperti teguran yang terdapat dalam akhbar Berita Harian bertarikh 4 Julai 2008. SUARA PERKIM 3 . Mereka yang menimbulkan isu ini mungkin jahil dari segi kefahaman mengenai nama Allah. dan mereka menganggap nama Allah ini boleh digunapakai oleh penganut semua agama untuk disamakan atau disekutukan dengan tuhan Yesus.

Yang “Absolute’. tuhan anak dan rohul kudus yang menjadi teras akidah agama Kristian. dan seluruh alam adalah tunduk dibawah kekuasaannya. Kepada umat Islam. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan mendapt hidayah dari Allah. hanya Dialah Tuhan dan tiada yang lain.adalah nama khas (Proper name) dalam akidah agama Islam yang ditujukan hanya kepada satu sahaja “Tuhan Yang Maha Esa” yang diungkapkan dalam kalimah tauhid LAILAHAILLAH – yang bererti “Tiada Tuhan Melainkan Allah” Kalimat Tauhid yang dinyatakan diatas adalah jelas menolak (menafikan) secara total dan eksklusif segala bentuk tuhan yang disekutukan(disamakan) dengan segala jenis kejadian. Yang Hakiki. Maha Suci Allah dari sebarang kelemahan atau kekurangan. Segala konsep ketuhanan yang terdapat dalam Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Setiap manusia yang mahu mendengar suara hati dari fitrah kejadiannya dengan ikhlas tentu akan memperakui bahawa Allah adalah Tuhan mereka yang Hakiki. Hanya Allah. Yang Baqo’. Allah tidak berkongsi kuasa untuk mentadbir alam dengan sebarang makhluk dan tidak berkongsi zatNya dengan sebarang kejadian. Tuhan yang mencipta dan menguasai alam semesta dan segala isi kandungannya. Tuhan hanya Allah Yang Maha Esa. Manusia yang mendengar suara hati mengenai kebenaran akan memperakui bahawa Allah tidak menyerap masuk (merasuk) kedalam jiwa manusia seperti yang mereka sangka dalam ama- 4 SUARA PERKIM . atau segala kefahaman ketuhanan dalam konsep “TriTunggal” atau konsep “Unity of Multiple Gods” yang terdapat dalam pelbagai agama. Dialah Allah Yang Maha Agung. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. walaupun pada zahirnya mereka menyembah patung yang mereka ukir dengan tangan mereka sendiri. segala kepercayaan yang disebut diatas adalah bukan Allah dan tertolak atau terkeluar dari nama Allah yang terdapat dalam kalimah tauhid yang menjadi teras akidah agama Islam. Yang Tiada berubah-ubah pada zatNya dan pada sifatNya selamanya. Yang Berkekalan. atau segala jenis tuhan yang dipelbagaikan seperti yang terdapat dalam Doktrin Triniti yang terdiri dari tiga uknun yaitu tuhan bapak. dan memperakui bahawa Allah tidak boleh disekutukan (disamakan) dengan segala jenis makhluk (kejadian) yang bersifat fana(sementara). dan mereka memuja dewa-dewa dan segala mitos yang terdapat dalam lagenda keagamaan mereka. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. atau dalam konsep Atman yang mempelbagaikan tuhan Brahman kepada pelbagai kejadian yang terdapat dalam agama Hindu.

Allah tempat sekelian (makhluk) bergantung. Syirik adalah perbuatan yang menyimpang jauh dari jalan Allah. Antara penjelasan mengenai sifat Allah dalam Al-Quran adalah dalam surah Al-Ikhlas. lan penyatuan diri dengan tuhan (union with god) yang terdapat dalam ibadat pemujaan keagamaan mereka. “Katakanlah! Dialah Allah yang Esa. nama Allah tidak boleh dikongsi pakai oleh mereka dari agama yang mengkufuri hukum-hukum Allah dari syariat yang diturunkan kepada rasul-rasulNya. Pendek kata semua konsep ketuhanan yang terdapat dalam kepercayaan mereka adalah bercanggah dengan nama Allah. kecuali mereka yang memohon petunjuk dan SUARA PERKIM 5 . Allah tidak tidak menghaluskan diriNya ke dalam dimensi alam manusia dalam pelbagai bentuk inkarnasi atau jelmaan. atau mempelbagaikan tuhan dalam konsep “Unity of Multiple God” Bahkan.Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Dan tidak ada sesiapapun yang menyerupai Dia” (Al-Ikhlas. Tiadalah Ia beranak dan tiada diperanakkan. Ia dianggap sebagai perbuatan biadap terhadap Allah. mafhumNya. apatah lagi dengan kesilapan yang amat jelas apabila mereka dari Gereja SIB telah menggunakan nama Allah dalam Alkitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) dan nama Allah ini telah mereka sekutukan dengan tuhan Yesus dan Rohul Kudus dalam akidah Triniti yang menjadi teras kepercayan agama kristian. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. Semua perbuatan atau konsep yang membawa kepada perubahan atau percanggahan kepada sifat Allah dinamakan syirik. Adalah jelas dari kenyataan-kenyataan diatas bahawa nama “Allah” tidak boleh dipindahkan dari akidah tauhid untuk dipinjam atau dikongsi oleh pelbagai agama yang menyekutukan Tuhan dengan makhluk. 112. 1-4) Perbuatan syirik adalah kesalahan yang amat serius dalam Islam. Allah tidak beranak dan tidak mempunyai anak atau mempelbagaikan dirinya menjadi banyak.

yang mencemari kesucian Tauhid. Isu guna nama Allah perlu diganti dengan istilah tuhan yang bersifat umum tanpa menjejaskan kefahaman ketuhanan dalam akidah mereka. Kepada umat Islam yang bersikap sederhana. adalah perlu berhati-hati supaya bertindak bijak dengan menghormati kesucian Tauhid yang menjadi teras akidah dan kepercayaan umat Islam. kerana persengketaan yang akan timbul boleh dieksploitasi oleh pelbagai pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan huru-hara kepada negara yang akan menggugat kestabilan nasional dan ketenteraman awam. akan mempertahankan kesucian Tauhid dengan cara rasional. Nama “Allah” dalam akidah Islam tidak mengandungi sebarang unsur syirik. yang selama ini telah dinikmati oleh rakyat Malaysia. Oleh itu. maka umat Islam tidak berkongsi pendapat dengan pergerakan “Interfaith” (gabungan antara pelbagai agama) yang membawa cadangan bagi menyama-ratakan semua agama tanpa sempadan atas nama keamanan sejagat. Tauhid dan syirik adalah “mutually exclusive” dan tiada kompromi antara keduanya. Lantaran timbul isu mengenai guna nama “Allah” ini. mereka yang mahukan keamanan.mendapt hidayah dari Allah. dan keharmonian. Segala kenyataan diatas adalah sekadar memberi penjelasan bahawa nama “Allah” adalah bukan untuk umum bagi membolehkan semua agama berkongsi akidah dengan umat Islam. kedamaian. Hal ini adalah disebabkan gabungan antara agama ini cuba menglibatkan umat Islam supaya menyekutukan Allah dengan perbuatan syirik. maka umat Islam adalah tercabar untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan apa jua cara. Oleh kerana perbezaan yang eksklusif antara Tauhid dan syirik. Umat Islam tidak terhalang dalam sebarang kerjasama untuk membawa keamanan dunia. tetapi umat Islam adalah amat sensitif terhadap segala perbuatan yang membawa kepada syirik. 6 SUARA PERKIM . tetapi kepada mereka yang bersikap ekstrimis akan menyeru kepada jihad (holywar) dan disinilah timbulnya bahaya yang amat besar kepada keselamatan Negara.

dengan syarat sebutan nama Allah itu adalah datang dari suara hati yang ikhlas. Kemudian. pada hal mereka adalah penyembah berhala. “.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Fitrah Manusia atau Penyembahan Berhala] Prof. “Bahkan! Sesungguhnya kami naik saksi bahawa Engkau (Allah) adalah Tuhan kami”. ayat 172. Tetapi apabila dia sudah dewasa.. Emeritus Dato’ Dr. Allah s. kerana orang Arab di zaman jahiliah (sebelum Islam) sudah pun menggunakan nama Allah. Perbuatan menyebut nama Allah yang Maha Esa adalah mengikut fitrah asal kejadian manusia. Pada ketika itu fetus sudah bersedia untuk berlaku perubahan kepada bentuk manusia. roh-roh itu menunggu saat untuk disatukan ke dalam jasad manusia yang masih berada dalam kandungan ibu.t.a. Oleh itu. kerana pada asal kejadiannya sebelum lahir ke dunia manusia itu telah pun dikenalkan kepada Tuhannya. Perkara ini dijelaskan dalam Al-Quran. surah Al-Araf.w. sebagai seorang individu. Abdullah yang bermaksud “hamba Allah”. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 3 R isalah ini adalah siri ketiga dari isu larangan guna nama Allah yang dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia terhadap tuntutan yang dibuat oleh pelbagai agama bukan Islam.. Pada asal kejadiannya di “azali” setiap roh manusia telah dihadapkan kepada Allah (s. sesungguhnya setiap manusia. Antara alasan yang dikemukakan oleh mereka ialah nama Allah itu dianggap sebagai umum. bayi itu sudahpun mempunyai suara hati mengenal Allah (s. secara spontan (walaupun dalam bahasanya sendiri). surah Al-Mu’minun dari potongan ayat yang bermaksud. Adalah menjadi fitrah manusia apabila berada dalam keadaan bahaya atau kecemasan. apabila seorang bayi dilahirkan ke dunia. kesedaran suara hati mengenal Allah ini menjadi tenggelam atau terpendam dalam keadaan “subconscious”. dan akhirnya dilupakan kerana manusia itu telah terpesona oleh kepalsuan dunia.. Jasad-jasad ini masih berada dalam bentuk janin (embryonic fetus) yang berumur lebih kurang tiga bulan selepas persenyawaan. Hal ini disebut dalam Al-Quran. adalah berhak untuk menyebut nama Allah pada bila-bila masa dalam apa jua keadaan. nama Abdullah sering terdapat dikalangan orang Arab jahiliah termasuklah nama bapa Nabi Muhammad (s. lalu Allah berfirman kepada roh-roh itu “Bukankah Aku (Allah) Tuhanmu” maka dijawab oleh roh-roh itu. seseorang individu akan menyeru nama Allah Yang Maha Esa.w). Sebagai contoh.t).” ayat 23:14.w.w.. oleh khayalan budaya sosial dan SUARA PERKIM 3 .t.). walaupun dia adalah seorang yang kufur dan melakukan syirik.kemudian kami jadikan dia satu kejadian yang lain. Penjelasan perlu diberi terhadap pandangan diatas.

Kepada orang Arab jahiliah patung-patung yang mereka sembah itu adalah perantara mereka dengan Tuhan. Orang-orang Arab jahiliah tidak mempunyai kecanggihan konsep ketuhanan dalam bentuk falsafah seperti budaya orang Greek kuno. kerana sesudah itu Abd-AlMutalib berdoa dengan menyebut nama Allah. Yang dimaksudkan oleh Abd-Al-Mutalib ialah Allah. Demikianlah keadaan orang Arab di zaman jahiliah yang hidup dikelilingi alam semulajadi di padang pasir.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM oleh kemegahan ego peribadi.w) dan ketua orang Quraisy di Mekah pada ketika itu. tetapi kaabah ada ‘Tuan’nya sendiri yang menjaganya.s) yang melarang Demikianlah sikap AbdAl-Mutalib ketika berhadapan dengan Abrahah yang sedang berhimpun dengan bala tentera bergajah disempadan Mekah untuk menghancurkan Kaabah. tetapi dalam suara hati mereka. 4 SUARA PERKIM .w).a. Dalam peristiwa ini. Tuhan Maha Esa yang menjadikan alam persekitaran mereka. Pihak gereja perlu mengambil perhatian bahawa dalam Bible sudahpun terdapat ajaran Tauhid yang dibawa oleh para Nabi zaman dahulu. mempunyai kesedaran mengenai kewujudan Allah. perhatian diambil dari himpunan kitab Perjanjian Lama yang menjadi bahagian pertama Bible dimana terdapat ajaran Tauhid dari Nabi Musa (a. atau orang Hinda di India.s) dan Nabi Ismail (a. Maka Allah mengangkat Nabi Muhammad (s.a. khususnya Nabi Ibrahim (a. bukan patung berhala yang terdapat di keliling kaabah. Abd-Al-Mutalib adalah datuk kepada Nabi Muhammad (s. dan tidak menjadikan nama Allah sebahagian dari kepercayaan kepada patungpatung mereka.a. Abd-Al-Mutalib berkata kepada Abrahah “aku hanya tuan kepada unta-untaku. Orangorang Arab jahiliah tidak mencampurkan nama Allah dalam upacara penyembahan berhala mereka.s) yang membina Kaabah di Mekah. Peristiwa ini berlaku dalam Tahun Gajah beberapa ketika sebelum kelahiran Nabi Muhammad (s. Walau bagaimanapun dalam keadaan tertentu bagi menghadapi gelora hidup. surah Al-Fil. manusia itu akan menyebut nama Allah dari suara hatinya walaupun dia bukan beragama Islam dan tidak berpegang kepada Tauhid. akhirnya Abrahah dan bala tenteranya telah dihancurkan oleh Allah seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran.w) sebagai Rasul untuk menegakkan kembali kesucian Tauhid dan membersihkan manusia dari perbuatan syirik. Lama kelamaan pegangan kepada Tauhid ini telah dicemari dengan amalan syirik. Orang Arab Jahiliah adalah keturunan dari mereka yang dulunya pernah menjalani sejarah kebangkitan para Nabi yang membawa Tauhid. pada kebiasaannya mereka adalah penyembah berhala. Dalam risalah ini.

Keluaran. yang di bawah kepimpinan Nabi Musa [a. 4:35] Ayat ini mempunyai makna yang sama dengan kalimah Tauhid bahawa “tiada Tuhan melainkan Allah” yang terdapat dalam akidah agama Islam. fasal 20. fasal 1 Ayat 17-20 yang dipetik dalam bahasa Inggeris dari Good News Bible seperti berikut : “Lord. dan syirik adalah satu kesalahan yang amat serius di sisi Allah. 4 : 15 – 16] Larangan ini adalah sama dengan larangan mensekutukan Allah kerana perbuatan menyembah berhala adalah ber- SUARA PERKIM 5 . Kitab suci agama Kristian.” Dalam ayat ini adalah jelas terhadap larangan dari Allah supaya tidak menyembah berhala dan larangan supaya tidak menyamakan Allah dengan segala jenis makhluk. walaupun ia ditujukan kepada kaum Bani Israel. yang dipetik dari Alkitab. yang menjadi Bahagian Pertama kitab Bible. Fasal 4 Ayat 35 seperti berikut: “The Lord has shown you this..s. to prove to you that He alone is God. Konsep tauhid dalam ayat ini adalah jelas.s. Perkara ini terdapat dalam kitab kejadian (Exodus). Ayat ini terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama. Ayat yang sama boleh didapati dalam Kitab Ulangan [Deuteronomy]. there is none like You. Perbuatan menyamakan atau mensekutukan Allah dengan makhluk dinamakan syirik.] ketika mereka diselamatkan dari buruan Fir’aun di laut merah. sama ada bentuk orang lelaki atau perempuan . Pendirian Tauhid dalam Bible terserlah lagi dalam doa Nabi Daud a.. we have always known that You alone are God . Deuteronomy. Begitu juga perbuatan menduakan atau mempelbagaikan Allah adalah syirik. iaitu larangan dari melakukan syirik.s] semasa bermunajat dengan Allah di atas Guning Tur Sina.. dipetik dari Alkitab sebagai berikut : “. dan ia adalah dilarang dalam ajaran Nabi Musa [a. patung yang menyerupai apa-apa pun yang ada di langit.. Fasal 4. sebagai berikut:“Jangan buat patung bagi diri kamu. 20 : 4 – 5] Ayat yang baru disebut di atas adalah sebahagian dari “Sepuluh Perintah [Ten Commandments] yang telah diterima oleh Nabi Musa [a.s] seperti yang ternyata dalam ayat di atas. [Good News Bible. Selanjutnya konsep tauhid telah ditekan lagi dalam ayat yang dipetik dalam Bahasa Inggeris dari Good News Bible.” [Alkitab. Kitab Ulangan [Deuteronomy].” [Alkitab. dalam ayat lain dalam kitab Ulangan [Deuteronomy]. yang sepatutnya menjadi pegangan orang Kristian.. Fasal 5.Oleh itu pastikanlah supaya kamu tidak berdosa dengan membuat berhala bagi diri kamu sendiri dalam bentuk apa pun. seperti yang terdapat dalam kitab 1st Chronicles. Ulangan... Dalam ayat-ayat ini jelas terdapat larangan supaya tidak menyekutukan Allah.. Ayat 8 – 9. Larangan ini diulangi lagi punca dari perbuatan mensekutukan Allah dan menyamakan Allah dengan kejadian. Ayat 15-16. ayat 4-5. and that there is no other”. di bumi atau dalam air di bawah bumi.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM perbuatan menyembah berhala. Jangan sujud atau sembah kepada patung apa pun kerana Akulah tuhan Allah kamu dan AKU TIDAK MAHU DISAMAKAN DENGAN APAAPA PUN .

s] yang terdapat dalam Bible yang menjadi pegangan agama mereka sendiri. yang melanggar larangan supaya tidak mensekutukan Allah. Tetapi orang itu menjawab. pindaan.’sekarang beritahulah nama tuan’. Yakub berkata. supaya merestui kecelaruan konsep antara tauhid dengan syirik yang terdapat dalam kitab suci mereka. kitab Kejadian. Kejadian. Tuhan seperti ini adalah terdampar ke bumi seperti manusia. yang dipetik dari Alkitab seperti berikut: “Lalu [Sulaiman] berdoa. ‘Aku sudah ber- Nama Allah yang telah digunakan oleh pihak Gereja dalam al-Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam konteks Triniti. 8:23] Malangnya unsur Tauhid dalam Bible seperti yang dinyatakan di atas telah dikotori dan dicemari dengan perubahan. Di dalam Bible terdapat kisah lucu di mana Tuhan telah bergomol [bergusti] dengan manusia dan kalah. fasal 3. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Demikian Allah mencipta manusia dan menjadikan mereka seperti diriNya sendiri. yang berjalan dan bersantai dalam taman di waktu senja seperti sifat manusia. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks trimurti dalam agama Hindu dan Trikay dalam agama Budha 6 SUARA PERKIM . “Siapa nama mu?” Tanya orang itu. tiada yang seperti Engkau di langit atau di bumi. Orang itu berkata.. Raja-raja 1.. Tetapi Tuhan Allah memanggil lelaki itu. mereka (Adam dan Hawa) mendengar Tuhan Allah berjalan di taman. lalu mereka bersembunyi di antara pokok-pokok supaya tidak dapat dilihatNya. Allah Israel. Fasal 32. “Namamu bukan Yakub lagi.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Pendirian yang sama juga terdapat dalam doa Nabi Sulaiman [a. Kejadian. dalam erti kata lain sifat Tuhan itu adalah seperti sifat manusia. tambahan dan sisipan ayat-ayat lain yang berbentuk syirik. Gambaran Tuhan yang terbatas dalam lingkungan alam manusia jelas ternyata dalam ayat yang menceritakan kisah Adam dan Hawa yang sedang bersembunyi kerana telah bersalah makan buah larangan. ayat 27. “Lepaskan aku. maka kewujudan Tuhan juga dilingkungi dalam dimensi alam manusia iaitu dimensi masa dan ruang. Orang itu berkata. Lantaran sifat Tuhan sudah disekutukan [disamakan] dengan sifat manusia. [Alkitab. 3 : 8-9] Ayat yang dipetik di atas ini perlu diamati dengan teliti kerana konsep Allah dalam ayat ini telah digambarkan dengan sifat makhluk atau “Anthropomorphic” iaitu bersifat seperti manusia. ayat 8-9. “Saya tidak akan melepaskan tuan kecuali tuan memberkati saya”. kerana itu sekarang namamu Israel’. Perbuatan mereka mengguna nama Allah ini adalah satu pembohongan untuk mengelirukan orang Islam. ‘Di mana Engkau?” [Alkitab.s] yang terdapat dalam Kitab Raja-raja 1. ayat 23. Yakub berkata. Fasal 8. Antara contoh ayat yang mencemari tauhid ini terdapat dalam Kitab Kejadian [Genesis] Fasal 1. Yakub menjawab. dipetik dari Alkitab seperti berikut : “Kemudian datanglah seorang lelaki bergomol dengan Yakub sampai menjelang pagi. jawabnya. Ayat yang berkenaan adalah dipetik dari “Alkitab”. 1 : 27] Ayat ini membawa tafsiran bahawa kejadian manusia itu adalah menyamai sifat Tuhan. “Tidak perlu. Engkau menepati perjanjian Mu dengan umat Mu. pada hal perbuatan syirik yang mereka lakukan adalah bercanggah dengan tauhid dari ajaran Nabi Musa [a. dan menunjukkan kasih Mu kepada mereka apabila mereka taat kepada Mu dengan sesungguh hati . dan menjadikan mereka lelaki dan perempuan”. dan menjadikan kuasa Allah itu terbatas seperti manusia. engkau mengetahui namaku!’ Kemudian memberkati Yakub. Engkau telah bergomol dengan Allah serta manusia dan engkau telah menang. “ [Alkitab. “Ya Tuhan. mengenai kejadian manusia. Apabila orang itu berasa tidak akan menang dalam pergomolan itu dia memukul pinggul Yakub sehingga sendinya terkehel. Kisah ini terdapat dalam Kitab Kejadian. Tuhan yang mereka sekutukan dengan sifat manusia ini adalah bukan Allah. ‘Yakub’. sebentar lagi matahari akan terbit”. seperti berikut: “Pada petang itu. Ayat 22-30.

kesucian tauhid digadai untuk kepentingan politik! Sebagai penutup.a. yang terdapat dalam kitab yang dianggap suci oleh mereka sendiri. lantaran orang Melayu berbalah sesama sendiri atas perkara agama. yang menjadi sebahagian dari kitab suci mereka. khususnya dari pihak Gereja SIB untuk menggunakan nama Allah dalam kitab mereka. Jika gejala ini tidak dibendung maka akan datang terdapat nama Allah dalam konteks Trimurti dalam agama Hindu dan Trikaya dalam Agama Buddha. risalah ini menyeru pihak Gereja yang berkenaan jika mereka ingin menggunakan nama Allah. terjemahan Bible dalam Bahasa Melayu. [Alkitab.w).s). Umat Islam seluruh dunia (khususnya orang Melayu) perlu sedar bahawa perbuatan mereka yang menuntut hak guna nama Allah ada mempunyai agenda untuk mengelirukan orang Melayu dari asas akidah agama Islam. kerana mereka tidak menghormati sensitiviti umat Islam dalam menjaga kesucian tauhid yang berhubung dengan nama Allah. Lantaran itu umat Islam berhak untuk membantah sekeras-kerasnya terhadap tuntutan mereka. maka perlulah mereka membersihkan kitab suci mereka dari segala unsur syirik dan kembali kepada ajaran Tauhid. 32 : 22 – 30] Dalam kisah lucu yang disebutkan diatas mereka telah mensekutukan Allah dengan mitos kepercayaan dewa-dewa dimana mereka telah jadikan Allah seperti manusia yang menjelma ke bumi dari langit dalam konsep kayangan. Adalah mustahil mereka tidak dapat memahami larangan supaya tidak mensekutukan Allah dengan sifat manusia. Ternyata cerita yang berbentuk syirik ini adalah sisipan atau tambahan ke dalam kitab yang dianggap sebagai peninggalan kitab Taurat. hilang nama. Jika orang Melayu tidak dapat mempertahankan kesucian Tauhid ini. Lantaran itu umat Islam (khususnya orang Melayu) berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid yang diperjuangkan oleh Baginda Muhammad (s. maka tunggulah bala yang akan diturunkan Allah. Sesungguhnya amat malang bagi mereka yang mencampur aduk unsur-unsur Tauhid dari peninggalan ajaran Nabi Musa (a. Nama Allah yang diguna oleh pihak Gereja dalam Al Kitab (Bible terjemahan dalam bahasa Melayu) adalah disekutukan dalam koteks Triniti. Sebenarnya mereka sudah mempersenda dan mempermain-mainkan Tauhid dengan syirik. mengikut ajaran para nabi yang terdapat dalam Perjanjian Lama.s) dengan perbuatan syirik dalam kitab yang mereka anggap sebagai kitab wahyu. Nabi Daud (a.s) dan Nabi Sulaiman (a. Hal ini adalah mudah untuk mereka lakukan kerana ramai orang Melayu hari ini yang sudah lalai dan khayal dengan dunia politik dan kebendaan. Dalam kecelaruan konsep ketuhanan ini. Kejadian. dengan menggunakan nama Allah dalam Alkitab. yang sebenarnya mengaku bahawa Muhammad adalah Nabi dan Rasul terakhir yang perlu diikuti ajarannya! Bersambung pada siri akan datang SUARA PERKIM 7 . Tanpa Islam apalah Melayu! Hilang maruah.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM temu muka dengan Allah dan aku masih hidup? Oleh itu dia namakan tempat itu ‘Penial’. kesucian Tauhid akan tercemar dan kita akan kembali ke zaman yang lebih dasyat dari Jahiliah. iaitu satu mitos yang hari ini sudah jelas bercanggah dengan konsep alam galeksi dimana bumi adalah hanya sebagai satu planet kecil diangkasa lepas.

Hal ini boleh menimbulkan keresahan kepada umat Islam. Oleh itu siri risalah ini dikeluarkan sebagai peringatan kepada pihak yang berkenaan bahawa tuntutan hak mengguna nama Allah ini akan menimbulkan risiko perselisihan faham yang boleh menggugat keharmonian kaum dalam negara majmuk seperti Malaysia. kerana kesucian Tauhid yang menjadi asas akidah umat Islam telah dicemari oleh konsep ketuhanan Triniti yang berbentuk syirik. Isi dan kandungan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama sedikit pun tidak menyentuh tradisi dan akidah agama Kristian. mereka ini membawa ajaran Tauhid. dengan mengambil beberapa contoh dari himpunan kitab dalam Perjanjian Lama. Ariffin Suhaimi Naib Yang Dipertua PERKIM Kebangsaan Bahagian 4 A dalah telah maklum kepada umum bahawa ada pihak dari Gereja Sidang Injil Borneo (SIB) yang telah menggunakan nama Allah dalam terjemahan Bible ke dalam Bahasa Melayu yang dinamakan “Alkltab”. Umat Islam perlu arif mengenai perkara ini supaya tidak akan terpedaya dengan pelbagai dakyah dari mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah tetapi dalam masa yang sama mereka membawa konsep ketuhanan yang bercelaru antara kebenaran Tauhid dan kepalsuan Triniti yang didakyahkan bagi mengelirukan umat Islam. Ini disebabkan kitab-kitab dalam Perjanjian Lama telah diambil oleh pihak gereja dari tradisi dan sejarah Bani Israel. Sebaliknya di beberapa tempat ia mencerminkan tradisi dan sentimen kaum Bani Israel yang menganggap orang Yahudi sebagai bangsa teristimewa dan terpilih di sisi Tuhan. Dalam hal ini umat Islam adalah berhak untuk mempertahankan kesucian Tauhid dengan pendirian ba- hawa Allah itu Maha Esa dan tidak disekutukan. yang berasaskan kepada ajaran Nabi Musa (a. Riwayat dan kisah para nabi dan rasul Bani Israel banyak disebut dalam Al-Quran.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM ISU LARANGAN GUNA NAMA ALLAH [Triniti Dalam Gospel Yohanes] Prof.w). iaitu mereka membawa risalah yang sama yang dibawa oleh Nabi Muhammad (s. iaitu bahagian pertama dari Bible. Kebimbangan umat Islam terhadap kemungkinan berlaku perbuatan mencemari kesucian Tauhid adalah berpunca dari kecelaruan konsep antara Tauhid dan syirik yang terdapat dalam “Alkitab” di mana nama Allah telah digunakan. iaitu Tuhan untuk SUARA PERKIM 17 . Emeritus Dato’ Dr.s) dan para Nabi Bani Israel. Oleh itu ada terdapat di beberapa tempat dalam Perjanjian Lama konsep ketuhanan yang bersifat “Asabiah Masionali”.a. Dalam risalah yang lalu atas tajuk yang sama penjelasan telah dibuat mengenai perbuatan syirik yang terdapat dalam Bible. Namun begitu adalah perlu dinyatakan juga bahawa ada terdapat konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama yang berteraskan kepada Tauhid.

Ayat-ayat dalam Gospel Yohanes ini bersifah falsafah yang menggambarkan seolaholah firman itu wujud dengan sendirinya sebagai satu entiti yang tersendiri dan melalui firman maka terciptalah segala kejadian. Gospel Yohanes. Untuk perbincangan selanjut- nya. makhluk dan seluruh alam. Walau bagaimanapun ia menggambarkan bahawa firman itu telah menjadi Tuhan. Konsep firman sebagai Tuhan ini adalah asas kepada konsep Yesus Kristus dalam akidah Triniti apabila firman itu menjelma sebagai manusia yang kemudian menjadi anak tuhan. Sejak permulaan firman itu bersama-sama Allah. mengikut konsep “Logos” dalam falsafah Yunani walaupun kenyataan konsep dalam ayat-ayat ini adalah dalam bentuk samar-samar. 1:13) Ayat-ayat ini mempunyai tema yang amat berbeza dengan tema mengenai asal usul kejadian alam yang terdapat dalam kitab “Kejadian” (Genesis) iaitu kitab pertama dalam Perjanjian Lama yang bersifat naratif (narrative). Apabila Aku menempatkan rumah Ku di tengah-tengah mereka untuk selamanya barulah bangsa-bangsa lain akan tahu bahawa aku. dan konsep ini adalah bercanggah dengan akidah agama Islam. Aku akan menjadl Allah mereka dan mereka menjadl umat Ku. Tiada sesuatupun di semesta alam ini yang dijadikan tanpa Dia”. He was in the beginning with God. 37 : 28) Ayat di atas adalah antara beberapa ayat yang terdapat dalam himpunan kitab Perjanjian Lama yang memberi kefahaman bahawa Tuhan Bani Israel adalah eksklusif hanya untuk orang Yahudi sahaja. [Christian Community Bible. risalah ini berpindah kepada konsep ketuhanan dalam “Perjanjian Baru” iaitu Bahagian Kedua dari Kitab Bible. telah memilih Israel sebagai umatku sendiri”. Aku akan memberkati mereka dan menambah bilangan mereka. yaitu tuhan bapak. St John 1:1-31 Sebenarnya ayat ini amat mengelirukan untuk mengenai yang mana Tuhan. Aku akan membina rumah Ku yang akan tetap di negara mereka selama-lamanya. kita harus lakukan kajian ke atas beberapa ayat dalam Fasal 1 Gospel Yohanes. Lanjutan dari itu apabila nama Allah digunakan seperti dalam ayat yang dipetik di atas maka ia memberi gambaran seolaholah Allah adalah Tuhan untuk Bani Israel sahaja. All things were made through him and without him nothing came to be”. [Alkitab. Allah menjadikan segala sesuatu melalui Dia. yang diterimaNya sebagai anak tunggal bapa. dan Firman itu sama dengan Allah. Tuhan. seperti yang dipetik di bawah : “Sebelum dunia ini diciptakan. (Alkitab. Doktrin “Trinity” ini mengandungi konsep tiga tuhan dalam satu (three Gods in one). kerana ia terpancar fatau “emanate!” dari tuhan. Melalui Dia kasih Allah. di mana terdapat konsep ketuhanan Triniti (Trinity) yang menjadi teras akidah agama Kristian. Yehezkial. Kita nampak kemuliaanNya. dan Allah sendiri ditunjukkan kepada kita”. 1:14) 18 SUARA PERKIM . Gospel Yohanes. Firman itu bersama-sama Allah. Kefahaman ini adalah lebih jelas jika diperhatikan ayat yang sama dalam bahasa Inggeris yang dipetik dari Christian Community Bible (Catholic Pastorlal Edition) seperti berikut: “In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God. tuhan anak (Yesus Kristus) dan tuhan Rohul Kudus. Hal ini dinyatakan dalam ayat berikut: “Firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal antara kita.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM kaum Bani Israel sahaja yang pada umumnya mereka seru dengan nama Yahweh atau Yahova tetapi dalam Alkitab mereka guna nama Allah. Sentimen ini dapat dikesan dalam ayat yang berikut: “Aku Tuhan! akan membuat perjanjian dengan mereka (Bani Israel) dan perjanjian itu akan menjamin keselamatan mereka selamanya. (Alkitab. di mana Allah adalah Tuhan untuk semua manusia. Untuk mengenal pasti punca kefahaman Triniti. Firman sudah ada. Bahkan firman itu juga Tuhan atau sama dengan Tu- han.

s) untuk membetulkan kaum Bani Israel.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a. The view that Paul rather than Jesus was the founder of Christianity as a new religion separate from Judaism. Secara zahir (atau formal) mereka berpegang kepada ajaran Nabi Musa (a.s]. iaitu konsep yang diambil dari falsafah Neo-Platonlsme dari budaya Yunani Kuno.R.) Antara ahli falsafah Yahudi ketika itu ialah Philo of Alexandria yang banyak menceduk falsafah Yunani.F (1986). Amat jelas ayat yang dipetik di atas telah menggunakan nama Allah dalam kepercayaan yang bersifat syirik. yaitu seorang penganut budaya Yunani. Oxford University Press.T) bangkitkan Nabi Isa (a. Suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus.s) daripada Tauhid kepada Triniti dengan membawa konsep Logos ke dalam akidah agama Kristian. Funk & Wagnall’s. Kamus “Standard Dictionary of the English Language” (International Edition. Standard Dictionary . satu daerah kini dalam Wilayah Turki dan datang ke Jerusalam untuk mempelajari Taurat.. kaum Bani Israel telah berada dalam keadaan sesat. dan berakhir menjadi aktivis untuk puak Farisi yang memusuhi Nabi Isa [a.s). Beliau berasal dari Tarsus. New York (1942) memberi kenyataan mengenai Logos sebagai berikut: “LOGOS .”. antaranya ialah konsep Logos yang kemudian diambil oleh Paulus (atau Paul) untuk akidah Triniti. The message of Jesus about the father has been transformed into a religion appropriate for the Greco-Roman world in which the heavenly father plays only a minor role.s). Paulus atau Paul (nama asal Saul) adalah seorang “Hellenist Jew”.s). Baptism is the means of entry and the defilement of human sin is removed as the initiate enters into communion with Christ’s act of salvation.”. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”.s) maka datanglah Paulus yang membawa perubahan kepada ajaran Nabi Isa (a. tetapi pada realitinya mereka mengamalkan budaya hidonisma.[International Edition) Adalah perlu diambil perhatian bahawa budaya dan pemikiran Yunani banyak mempengaruhi orang Yahudi di zaman sebelum kebangkitan Nabi Isa (a. mengenai Paulus atau “Paul the Apostle” seperti berikut: “PAUL THE APOSTLE: . incarnate as Jesus Christ. dan mereka yang menjadi pengikut Paulus adalah bukan ahli kitab. dan menduakan Tuhan. Lantaran dari konsep jelmaan dari firman ini maka Yesus Kristus juga disebut oleh pihak gereja sebagai tuhan Logos..W. iaitu kitab warisan bangsa Yahudi sejak zaman Firaun.s] dan tidak ada kena mengena dengan Yesus Kristus. dan berpandukan kitab Kabala [Cabala]. Dictionary of the Bible.s) dan berpandukan kepada Kitab Taurat.In classical Greek and neo-Platonic philosophy the cosmic reason giving order. Perlu juga diambil perhatian bahawa di zaman kebangkitan Nabi Isa (a. menghayati falsafah Greek.. Ternyata bahawa konsep Triniti yang dibawa oleh Paulus tidak berpunca dari Nabi Isa [a..s. is based on the contrast between Jesus preaching the kingdom with Paul’s religion of redemption in which Christ’s death and resurrection are the centerpiece of a new mystry cult. Oleh itu Paulus tidak pernah Jerussalam dengan Nabi Isa [a. yang diperalat untuk disesuaikan kepada satu kepercayaan yang sumbernya adalah dari budaya Yunani yang bersifat “Pagan”. The creative Word of God the second person of trinity. SUARA PERKIM 19 .s] dan tidak pernah menerima kitab Injil dari Nabi Isa (a. dan kemudian dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes yang muncul dalam agama Kristian pada awal Kurun Ke 2M iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. indentified with the cosmic reason . purpose and intelligibility to the world.. Hal ini telah dijelaskan oleh Browning W. and the Judaism of Jesus is stripped in Paul’s religion of its Jewish basis of the Torah . Maka Allah (S..

yang pertama ialah Tuhan Bapak latau (God Head). Semasa hidupnya Paulus cuba membawa ajaran Triniti ini kepada pengikutnya. Markus. Ternyata konsep Triniti ini adalah bukan Tauhid. iaitu dalam kurun Ke 4M selepas peninggalan Nabi Isa [a. Pada masa Paul menulis surat-surat ini.R. Lukas dan Yohanes belum lagi wujud. Gospel-gospel oleh Matius. tetapi ia terdapat dalam “Catechism” Gereja. Hal ini berlaku sekitar suku abad selepas peninggalan Nabi Isa (a. dan yang ketiga ialah Rohul Kudus (Holy Ghost] yang terpancar dari zat Tuhan Bapak dan Tuhan Anak [mengikut kefahaman Gereja Katolik). dan Presbyterian Hvmnbook dan biasa disebut sebagai “The Nicene Creed” atau The Apos- 20 SUARA PERKIM . Dictionary of the Bible) Kenyataan di atas yang diambil dari Browning W. dan yang kedua ialah Tuhan Anak (atau God the Mediator/God Logos). (1986) memberi beberapa kesimpulan. dan umat Islam perlu arif dengan percanggahan dalaman (self contradiction) yang terdapat dalam doktrin Triniti ini supaya tidak terpedaya dan terkeliru dalam kecelaruan konsep yang didakyahkan sebagai dogma untuk dipercayai secara taklid.s).s]. yang kononnya menjelma dari firman sebagai manusia dan turun ke bumi untuk disalib bagi menebus dosa manusia kerana kasihNya Tuhan kepada makhluk yang bergelar “Homo sapiens”.s) apabila Paulus mula mendirikan Gerejanya di Antioch. Konsep Triniti telah diperkembangkan dan diperkemas dalam bentuk doktrin oleh pihak gereja dalam satu muktamar yang dinamakan “Council of Nicene” tle’s Creed”. dan tanpa soal. Pihak Gereja akan mempertahankan pendirian bahawa ketiga-tiga uknun ini adalah satu tuhan.PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM (Browning W. seperti dalam “Anglican Book of Common Prayers. yang kedua peribadi Yesus Kristus itu adalah satu mitos yang berasaskan kepada budaya keagamaan orang Greek (Yunani) dan Rome. Doktrin Triniti ini mengandungi tiga uknun.s).R. keempat ialah peranan tuhan bapak berpindah kepada peranan Yesus Kristus yang senantiasa ditekankan oleh pihak Gereja dalam setiap upacara keagamaan. dan kelima agama Kristian yang diasaskan oleh Paulus itu terkeluar serta berpisah dari agama Judaisme dengan akidah yang bercanggah dengan Tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa (a. Umat Islam (dan juga umat Bani Israel) menyedari bahawa pengakuan pihak gereja ini adalah satu pembohongan. iaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. dan atas dasar ini mereka mengaku berpegang kepada “monotheism”. Secara ringkasnya doktrin Triniti ini boleh disimpulkan bahawa anak tunggal Bapa itu adalah Yesus Kristus. Oleh itu kenyataan dasar dan prinsip doktrin Triniti tidak terdapat dalam Bible. ketiga ialah segala konsep mengenai penebusan dosa adalah rekaan Paulus. tanpa rasional.F -1986. antaranya ialah agama Kristian itu adalah diasaskan oleh Paulus. tetapi dasar dan prinsip akidah Triniti yang dibawa oleh Paulus adalah tidak jelas walaupun Paulus terpaksa menulis banyak surat kepada pengikut-pengikutnya dan surat-surat ini telah dikumpul dan kemudian dimuatkan ke dalam Bible sebagai Epistles of Paul. iaitu konsep “Trltunggal” (Three Gods In One).F. tanpa logik. gelaran yang disandarkan kepada Nabi Isa (a. dalam tahun 325 M.

s) yang setia. terutama ramalan mengenai kebangkitan seorang rasul akhir zaman selepas Nabi Isa (a. Apabila sebuah kitab keagamaan yang dianggap suci tidak mempunyai sumber otoritinya yang jelas dan punca keasliannya dipersoalkan maka pelbagai pihak akan mentafsirkan isi kandungannya dengan pelbagai percanggahan. Umat Islam perlu berwaspada terhadap niat jahat mereka yang menuntut hak untuk menggunakan nama Allah dalam amalan agama mereka. Apa yang berlaku ialah satu transformasi yang amat licin dalam pemindahan konsep firman sebagai Logos kepada tuhan Yesus Kristus sebagai uknun kedua dalam Triniti. dan dengan itu tersembunyilah juga mitos agama “Pagan” dari budaya Yunani yang menjadi latar belakang kepada akidah yang dibawa oleh Paulus. Tetapi kemudian dari itu Gospel ini telah ditokok tambah dan diubahsuai untuk disesuaikan dengan ajaran Paulus. Pada ketika itu jika Yohanes masih hidup tentunya sudah berusia lebih satu ratus tahun.R.s) di dalamnya.s). iaitu lebih seratus tahun selepas peninggalan Nabi Isa (a. Segala penjelasan yang terdapat dalam risalah ini adalah sekadar sebagai maklumat untuk umat Islam supaya tidak ada yang terkeliru dengan putar belit dakyah dari pihak yang berkata Tuhan itu satu tetapi yang satu ini berpecah kepada tiga tuhan dan yang tiga tuhan ini disekutukan dengan nama Allah untuk mengelirukan umat Islam dari fahaman Tauhid. Bersambung pada siri akan datang Amat sedikit dari konsep Logos yang berasal dari falsafah Yunani yang telah dimuatkan ke dalam Gospel Yohanes.s). Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Mereka inilah yang mengundang risiko perbalahan antara agama. Untuk tujuan ini Yohanes telah diperalat seolah-olah Yohanes sendiri telah menjadi saksi kepada satu mukjizat ajaib dalam satu kitab yang disandarkan atas nama Yohanes. Yohanes adalah salah seorang pengikut Nabi Isa (a.F. Siapakah sebenarnya penulis atau penyunting Gospel Yohanes telah banyak dipersoalkan oleh para pengkaji kitab-kitab dalam Bible. Persoalan mengenai keaslian Gospel Yohanes ini telah ditimbulkan kerana terlalu banyak percanggahan yang terdapat di dalamnya dengan gospel-gos- SUARA PERKIM 21 .PERTUBUHAN KEBAJIKAN ISLAM MALAYSIA PERKIM pel yang lain (Browning W. seolah-oleh proses itu adalah satu mukjizat ilahiah yang mesti dipercayai secara taklid oleh para jemaah gereja yang datang seminggu sekali untuk mendengarnya sebagai dogma dari mimbar gereja. Kemungkinan pada mulanya sebahagian dari Gospel ini telah mula ditulis oleh Yohanes maka oleh itu terdapat sisa-sisa unsur ajaran Nabi Isa (a. Hal ini disengajakan supaya konsep itu tergantung dalam bentuk samar-samar untuk menyembunyikan hubungan konsep Triniti dengan konsep Logos. terutama selepas beliau di penjara dan ditahan dalam buangan di sebuah pulau bernama Island of Patmos di laut Mediterranean oleh kuasa Rom. Gospel Yohanes telah muncul pada awal kurun ke 2 M. supaya umat Islam tidak akan terpedaya untuk mengkompromikan Tauhid dengan Triniti dan menyamaratakan Tauhid dengan syirik atas nama persefahaman antara agama. yang terus didewa-dewakan sebagai Kristus anak tuhan. 1986). hingga tulisan Yohanes yang asal itu tenggelam dan sukar dikesan lagi. Oleh itu apabila Bible diterjemah ke dalam bahasa Melayu dengan nama Alkitab dan terjemahan ini menggunakan nama Allah maka perbuatan mensekutukan nama Allah dengan konsep logos dan triniti terus dilakukan tanpa menghormati perasaan atau sensitiviti umat Islam mengenai kesucian Tauhid.