P. 1
contoh analisis cerpen

contoh analisis cerpen

|Views: 292|Likes:
Published by Nash Melaka
bahasa
bahasa

More info:

Published by: Nash Melaka on May 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

1.

0

PENDAHULUAN

Analisis yang dibuat dalam Kerja Kursus Berasaskan Ilmu (KKBI) Bahasa Melayu Akademik bagi Semester Empat adalah analisis bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Sintaksis bukan sahaja mengkaji proses pembinaan ayat tetapi juga hukum-hukum yang menentukan bagaimana perkataan disusun dalam ayat. Frasa ialah satu binaan atau unsur ayat yang terdiri daripada sekurangkurangnya dua perkataan atau jika terdiri daripada satu perkataan, ia berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. Frasa tidak boleh dipecahkan kepada subjek dan predikat. Seperti yang diterangkan di atas, ada empat jenis frasa iaitu frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat, iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Bahagian subjek dan predikat, merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Subjek dan predikat pula mempunyai unsur-unsur, iaitu sama ada frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FSn).

1

ANALISIS PETIKAN RENCANA ANALISIS FRASA (i) Frasa nama Frasa nama boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai satu unsur dalam binaan ayat. Frasa nama mempunyai kata nama sebagai intinya dan boleh hadir tanpa penerang atau dengan penerang. Bil Frasa nama Struktur frasa Kata nama Penerang Menteri pengeluar pengeluar makanan bulan kandungan kalori papan produk kalori makanan hal pengguna usaha had langkah penyakit Kesihatan semua Makanan segera Mei 2007 khasiat produk tanda makanan makanan kebanyakan ini para suatu minimum ini kronik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Menteri Kesihatan semua pengeluar pengeluar makanan makanan segera bulan Mei 2007 kandungan khasiat kalori produk papan tanda produk makanan kalori makanan kbanyakan makanan hal ini para pengguna suatu usaha had minimum langkah ini penyakit kronik 2 . Berikut adalah analisis frasa nama yang terdapat dalam petikan yang dianalisis. Frasa nama boleh menempati bahagian subjek dan bahagian predikat sesuatu ayat.

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Frasa kerja menyatakan bahawa diberi tempoh mempamerkan kandungan pemameran kandungan mengelakkan kekeliruan menyatakan kandungan diambil oleh orang dewasa menjadi panduan perlu dilakukan melebihi had minimum mencegah penyakit mengambil makanan segera memastikan bahawa pengambilan menjejaskan kesihatan menetapkan pengeluar yang dipasarkan disokong oleh semua pengguna Struktur Kata kerja menyatakan diberi mempamerkan pemameran mengelakkan menyatakan diambil menjadi dilakukan melebihi mencegah mengambil memastikan menjejaskan menetapkan dipasarkan disokong Penerang bahawa tempoh kandungan kandungan kekeliruan kandungan oleh orang dewasa panduan perlu had minimum penyakit makanan segera bahawa pengambilan kesihatan pengeluar yang oleh semua pengguna 3 .18 19 20 21 22 23 24 25 penyakit kencing manis penyakit darah tinggi penyakit lemah jantung penyakit obesitik pencegahan ini kalangan kanak-kanak semua pengguna orang dewasa penyakit penyakit penyakit penyakit pencegahan kanak-kanak pengguna orang kencing manis darah tinggi lemah jantung oesitik ini kalangan semua dewasa (ii) Frasa kerja Frasa kerja ialah unsur yang berfungsi sebagai predikat dalam ayat. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu perkataan ataupun beberapa perkataan. Berikut adalah analisis frasa kerja yang terdapat dalam petikan yang dianalisis. Frasa kerja mempunyai kata kerja sebagainya intinya dan kata kerja itu bersifat transitif ataupun tak transitif.

sebagai unsur keterangan dalam predikat (yang menerangkan frasa kerja dalam predikat) dan sebagai penerang kepada kata nama dalam predikat.(iii) Frasa adjektif Frasa adjektif terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif sebagai intinya. Frasa sendi nama boleh juga didahului oleh kata bantu. Frasa sendi nama yang berada dalam petikan ialah: Bil 1 Frasa sendi nama …mengatakan segera… bahawa Struktur Kata sendi nama Frasa nama bahawa semua pengeluar semua pengeluar makanan 2 …diberikan tempoh sehingga 4 sehingga bulan Mei . Namun begitu. melalui analisis yang dibuat. (iv) Frasa sendi nama Frasa sendi nama ialah satu binaan yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa sendi nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. kami mendapati tiada frasa adjektif terdapat dalam petikan yang diberikan. Frasa adjektif boleh berfungsi sebagai predikat dalam ayat pola FN + FA.

16% 17/53 x 100% = 32. . darah tinggi...3 4 bulan Mei. .yang bermanfaat 5 6 7 8 9 10 11 pada kepada pada kepada di oleh seperti bagi oleh setiap hari para pengguna pasaran seseorang kencing manis para pengguna para pengguna para pengguna. ... 2007… …kalori termasuklah pada pada oleh papan tanda orang dewasa papan tanda.yang terdapat di pasaran mengandungi. . rísalah… …yang boleh diambil oleh orang dewasa dan kanakkanak… …dan kanak-kanak setiap hari.mestilah disokong oleh para pengguna.75% 53/53 x 100% = 100% 5 ......amat penting bagi para pengguna.. …had minimun yang diperlukan oleh seseorang. Data peratusan jumlah frasa Frasa Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama Jumlah Bilangan dapatan 25 17 0 11 53 Peratusan 25/53 x 100% = 47.. …penyakit kronik seperti kencing manis..07% 0/53 x 100% = 0% 11/53 x 100% = 20.

Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat majmuk terbahagi kepada tiga jenis. frasa adjektif. pancangan dan campuran.ANALISIS AYAT Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. yakni ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Ayat majmuk gabungan mengandungi lebih daripada satu jenis ayat yang terbina daripada gabungan 6 . iaitu ayat majmuk gabungan. frasa kerja dan frasa adjektif. frasa kerja. Ayat-ayat berkenaan dicantumkan berdasarkan peraturan-peraturan tertentu sehingga menjadikannya satu ayat baharu. dan frasa sendi nama. Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. Ayat majmuk ialah ayat terdiri lebih daripada satu ayat tunggal. Ayat dasar juga adalah ayat tunggal.

Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. 2007 untuk mempamerkan kandungan khasiat dan kalori produk makanan segera masing-masing. • • Jenis ayat Penjelasan : Ayat majmuk campuran : Ayat majmuk ini mempunyai lebih dari satu jenis ayat dan ayat ini menggunakan penanda komplemen. ayat majmuk pancangan dapat dibahagikan kepada tiga jenis iatu ayat relatif. Pemameran kandungan khasiat dan kalori termasuklah pada papan tanda. 7 . dan. untuk dan kata hubung. Ayat ini mungkin terdiri daripada ayat tunggal dan ayat majmuk gabungan atau ayat majmuk pancangan. penanda relatif. 2. dan ayat keterangan. Dalam bahasa Melayu. atau. sambil. dan sebagainya. bahawa.ayat tunggal dengan ayat majmuk atau cantuman beberapa ayat majmuk oleh kata hubung seperti dan. ayat komplemen. 1. Ayat majmuk pancangan ialah ayat yang dibentuk oleh klausa yang tidak setara. Berikut adalah analisis ayat yang dibuat berdasarkan petikan yang diberi. Menteri Kesihatan mengatakan bahawa semua pengeluar makanan segera diberikan tempoh sehingga bulan Mei. dan iklan bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan pengguna. risalah.

: Ayat majmuk campuran : Ayat majmuk ini mempunyai lebih dari satu jenis ayat dan ayat ini menggunakan penanda relatif. Perkara ini akan menjadi panduan yang bermanfaat kepada para pengguna.• • Jenis ayat Penjelasan : Ayat majmuk gabungan : Ayat majmuk ini mempunyai kata hubung. Selain itu. pengeluar makanan segera juga perlu menyatakan kandungan kalori makanan yang boleh diambil oleh orang dewasa dan kanak-kanak pada setiap hari. Hal ini perlu dilakukan kerana kebanyakan makanan segera yang terdapat di pasaran mengandungi gula. yang dan kata 4. lemak. dan yang menggabungkan dua ayat tunggal. garam. : Ayat majmuk pancangan relatif : Ayat majmuk ini menggunakan penanda relatif. dan sebagainya. 5. dan. : Ayat majmuk pancangan relatif : Ayat majmuk ini menggunakan penanda relatif. • • Jenis ayat Penjelasan hubung. • • Jenis ayat Penjelasan yang. • • Jenis ayat Penjelasan yang. 8 . 3.

darah tinggi. Penjelasan yang. 9. lemah jantung. Jadi. • • Jenis ayat Penjelasan yang. dan sebagainya. • • Jenis ayat Penjelasan : Ayat majmuk pancangan komplemen : Ayat majmuk ini menggunakan penanda komplemen. Pencegahan ini dititikberatkan dalam kandungan kanak-kanak yang gemar mengambil makanan segera. 8. • • Jenis ayat ini melebihi had minimum yang diperlukan oleh : Ayat majmuk pancangan relatif : Ayat majmuk ini menggunakan penanda relatif. Langkah ini adalah sebagai suatu usaha untuk mencegah penyakit kronik seperti penyakit kencing manis.6. untuk. obesitik. Kandungan seseorang. • Jenis ayat : Ayat majmuk pancangan komplemen 9 . : Ayat majmuk pancangan relatif : Ayat majmuk ini menggunakan penanda relatif. langkah untuk memastikan bahawa pengambilan makanan segera boleh menjejaskan kesihatan amat penting bagi para pengguna. 7.

Jenis ayat Ayat aktif Ayat pasif Jumlah Bilangan dapatan 7 3 10 10 Peratusan 7/10 x 100% = 70% 3/10 x 100% = 30% 10/10 x 100% = 100% . untuk. Data peratusan jumlah ayat Petikan rencana yang diberi mempunyai sepuluh ayat. dan penanda relatif. tujuh ayat merupakan ayat aktif. Oleh itu. untuk.6.4.9.7. manakala yang selebihnya iaitu tiga ayat lagi adalah ayat pasif. dan. kata hubung.• Penjelasan : Ayat majmuk ini menggunakan penanda komplemen. iaitu untuk menetapkan pengeluar makanan segera supaya mempamerkan kandungan khasiat dan kalori produk makanan segera yang dipasarkan mestilah disokong oleh semua pengguna. Hasil analisis petikan ini akan dipindahkan ke dalam data peratusan.8 merupakan ayat pasif. 10. Ayat 1. yang.2.3. Daripada sepuluh ayat. manakala ayat 5. saranan Menteri Kesihatan. • • Jenis ayat Penjelasan : Ayat majmuk campuran : Ayat majmuk ini mempunyai lebih dari satu jenis ayat dan ayat ini menggunakan penanda komplemen.10 adalah ayat aktif.

Dalam analisis yang dibuat juga. dan tiga ayat majmuk campuran. Frasa nama Menteri Kesihatan Frasa kerja menyatakan bahawa semua pengeluar pengeluar makanan makanan segera diberikan tempoh mempamerkan kandungan Pemameran Frasa adjektif Frasa sendi nama bahawa semua pengeluar makanan sehingga bulan Mei pada papan tanda oleh orang 11 . kesemua ayat adalah ayat majmuk iaitu satu ayat majmuk gabungan. enam ayat majmuk pancangan. Berikut adalah peratusan jenis ayat mengikut bilangan klausa yang terdapat dalam ayat. Ayat Ayat tunggal Ayat majmuk Jumlah Ayat Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk campuran Jumlah Bilangan dapatan 0 10 10 Bilangan dapatan 1 6 3 10 Peratusan 0/10 x 100% = 0% 10/10 x 100% = 100% 10/10 x 100% = 100% Peratusan 1/10 x 100% = 10% 6/10 x 100% = 60% 3/10 x 100% = 30% 10/10 x 100% = 100% Analisis jenis frasa yang terdapat dalam petikan yang diberi adalah seperti berikut.

bulan Mei 2007 kandungan khasiat kalori produk papan tanda produk makanan kalori makanan kebanyakan makanan hal ini para pengguna kandungan mengelakkan kekeliruan menyatakan kandungan diambil oleh orang dewasa menjadi panduan perlu dilakukan melebihi had minimum mencegah penyakit mengambil makanan segar memastikan bahawa pengambilan disokong oleh semua pengguna menjejaskan kesihatan menetapkan pegeluar yang dipasarkan dewasa pada setiap hari kepada para pengguna di pasaran oleh seseorang seperti penyakit kencing manis bagi para pengguna disokong oleh para pengguna suatu usaha had minimum Langkah ini penyakit kronik penyakit kencing manis penyakit darah tinggi penyakit lemah jantung Pencegahan ini kalangan kanakkanak semua pengguna orang dewasa penyakit obesitik 12 .

Jumlah frasa yang terdapat dalam petikan. Frasa Frasa nama Frasa kerja Frasa adjektif Frasa sendi nama Jumlah Bilangan dapatan 25 17 0 11 53 Berikut adalah hasil analisis jenis frasa. 13 .

Jumlah semua jenis frasa yang dijumpai dalam petikan rencana adalah sebanyak lima puluh tiga frasa. Jumlah frasa yang paling tinggi ialah frasa nama iaitu sebanyak dua puluh lima frasa. RUJUKAN 14 . frasa adjektif menunjukkan graf pada nilai sifar.Jenis frasa 25 25 20 15 17 Bilangan frasa 11 10 5 0 Frasa nama Frasa kerja 0 Frasa adjektif Frasa sendi nama Jenis frasa Graf di atas menunjukkan jumlah frasa dalam petikan mengikut jenisnya. Oleh itu. Frasa adjektif tidak ditemui dalam petikan. Frasa sendi nama pula mencatatkan sebanyak sebelas frasa. Diikuti pula dengan frasa kerja iaitu sebanyak tujuh belas frasa seperti yang dianalisis dalam petikan rencana yang diberi.

Rahman Ab. 1997. Selangor. Siri Teks Komprehensif STPM Kertas 1 Bahasa Melayu. Amdun Husain. Berita Publishing. Sasbadi. 2005. Abdul Jalil Othman. Haji Mohd. Pengajian Melayu 1 Diploma Perguruan Malaysia. Selangor. Nik Safiah Karim. Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM. 2007. Selangor. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1989. Tatabahasa Dewan. 2004. Kuala Lumpur. 2006. Selangor. Petaling Jaya. Longman Malaysia. Petunjuk Tatabahasa Bahasa Melayu. Rujukan Segera Bahasa Melayu KBSM.Ab. Dewan Bahasa dan Pustaka. Balakong. Rashid. Kuala Lumpur. Shah Alam. Cerdik Publications. Tuan Jah Tuan Yusof. 15 . Asraf bin Haji Abdul Wahab.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->