MINIT CURAI 1. Nama Guru 2. Jawatan 3. Perkara 4. Tarikh 5. Tempat 6. Anjuran 7.

Pengerusi : : : : : : : Masa:

8:Bahan Yang Diedar : i) ii) iii) iv) 9. Catatan Minit : i) ii) iii) iv) v) 10. Tindakan Susulan : i) ii) Tandatangan Guru, _____________________ (Nama guru) Tandatangan Guru Besar, _______________________ (Nama guru besar)