UDARA DI SEKELILING KITA

bau dan warna.Kita tidak boleh melihat udara tetapi boleh merasakannya apabila ianya bergerak. 3.Udara yang bergerak dipanggil angin.Apakah Udara? 1.Lapisan gas yang dikenali sebagai atmosfera yang mengelilingi Bumi. 4.Udara tidak mempunyai rasa. 2. .

97 % K om posis i Udara 0.03 % 21 % Nitrogen Oksigen Gas-gas nadir 78 % Karbon Dioksida .0.

tiada rasa dan tiada warna Larut sedikit Sangat larut Menyalakan lagi kayu uji bernyala menunjukkan bahawa oksigen menyokong pembakaran. Karbon dioksida tidak menyokong pembakaran.tiada rasa dan tiada warna Larut sedikit Tidak larut Karbon Dioksida Tiada bau.Sifat Oksigen dan Karbon Dioksida Sifat Bau.rasa & warna Kelarutan dalam air Tindak balas dengan larutan natrium hidroksida Kesan terhadap kayu uji bernyala Oksigen Tiada bau. . Kayu uji bernyala terpadam.

Sifat Oksigen dan Karbon Dioksida Sifat Kesan terhadap kayu uji berbara Oksigen Menyalakan semula kayu uji berbara. Menunjukkan karbon dioksida tidak menyokong pembakaran. Air kapur (larutan kalsium hidroksida menjadi keruh) Menukarkan warna penunjuk daripada merah kepada kuning. Karbon Dioksida Kayu uji berbara terpadam. Karbon dioksida adalah berasid. Menukarkan warna kertas litmus lembap daripada biru kepada Kesan terhadap air kapur Kesan terhadap penunjuk hidrogen karbonat Tiada kesan Tiada kesan Kesan terhadap kertas litmus lembap Tiada kesan terhadap kertas litmus biru dan merah.Oksigen ialah . Oksigen menyokong pembakaran.

3 OKSIGEN DAN PERNAFASAN RESPIRASI 1.Respirasi membekalkan tenaga yang diperlukan oleh organisma hidup. udara dibawa masuk ke dalam peparu dan oksigen diserap.5. makanan dioksidakan di dalam sel dan tenaga dibebaskan. 2. 4. 6. .Oksigen diperoleh melalui pernafasan.Oksigen diperlukan untuk respirasi. Karbon dioksida kemudian disingkirkan melalui peparu.Respirasi menghasilkan karbon dioksida. Bagi manusia. 3. wap air dan tenaga.Respirasi dilakukan oleh semua organisma hidup.Tenaga diperlukan untuk semua proses hidup seperti pertumbuhan dan pergerakan. 5. Semasa respirasi.

.

THANK YOU! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful