PENARAFAN TAHAP BESTARI SEKOLAH

SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)
BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

BORANG SSQS PENTADBIR
Pengetua / Guru Besar Penolong Kanan Pentadbiran

Nama Sekolah:

Kod Sekolah:

Tarikh:

PENGGUNAAN ICT DALAM PENTADBIRAN

1)

Sila tanda (√ ) aplikasi berasaskan ICT yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan oleh sekolah anda. Nama Aplikasi Sila tandakan (√ )

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Sistem Maklumat Murid (SMM) Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) Sistem Pendaftaran dan Kemasukan Markah Kerja Kursus UPSR/PMR/SPM Sistem Pendaftaran Peperiksaan UPSR/PMR Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Sistem Pendaftaran Peperiksaan Atas Talian (SPM) e-Sistem Pengurusan Kewangan Bersepadu (e-SPKB) Sistem Pengurusan Buku Teks (SISTEK) Integrated Student Information System (ISIS) Sistem Pertukaran Guru Online (e-GTukar) Sistem berkaitan kehadiran murid Sistem berkaitan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Sistem berkaitan pengurusan jadual waktu Sistem berkaitan pengurusan kokurikulum Sistem berkaitan pengurusan kaunseling Lain-lain, sila nyatakan ______________________________________________ _____________________________________________ ______________________________________________

1

2)

Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menggunakan aplikasi yang berasaskan ICT di atas dalam pentadbiran dan pengurusan.

Nama Aplikasi

Sebulan sekali

Tiga minggu sekali

Dua minggu sekali

Seminggu sekali

Setiap hari

1

2

3

4

5 6

7

8

9

10

Sistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS) Integrated Student Information System (ISIS) Sistem Pertukaran Guru Online (e-GTukar) Sistem berkaitan kehadiran murid Sistem berkaitan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Sistem berkaitan pengurusan jadual waktu Sistem berkaitan pengurusan kokurikulum Sistem berkaitan pengurusan kaunseling Lain-lain, sila nyatakan _______________ _______________ _______________

2

3)

Sila tandakan (√ ) kekerapan peralatan ICT selain daripada komputer seperti telefon bimbit dan sistem siaraya yang digunakan dalam pentadbiran dan pengurusan oleh sekolah anda. Sila tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam tiga minggu Sekali dalam dua minggu Setiap minggu Tiap-tiap hari

4)

Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menyebarkan maklumat dengan menggunakan media elektronik (emel, SMS, dll). Sila tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam tiga minggu Sekali dalam dua minggu Setiap minggu Tiap-tiap hari

3

MODAL INSAN
1) Tahap Kemahiran ICT : (Tandakan ( ) dalam ruang berkaitan) Sangat rendah 1
.

Kemahiran ICT

Sangat Tinggi 2
. Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks. Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer dan menggunanya dalam pengurusan; Boleh mengguna scanner dan mengimbas teks dan gambar, serta menyimpankannya.

3

4

5

i.

Kemahiran menggunakan peralatan ICT (komputer, LCD, scanner, printer dll) dalam pengurusan sekolah

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer.

Boleh membuka komputer dan menaip teks, mencetak dan menutup komputer; Boleh memasang LCD kepada komputer

ii. Kemahiran menggunakan aplikasi perisian (Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint dll)

1
Boleh gunakan MSWord untuk pengurusan.

2
MSWord dan grafik dalam MSWord untuk pengurusan.

3
Boleh gunakan MSWord dan PowerPoint untuk pengurusan.

4
Boleh gunakan MSWord, PowerPoint dan Excel untuk pengurusan.

5
Boleh gunakan MSWord, PowerPoint, MSExcel, animasi dll. untuk pengurusan

4

iii. Kemahiran menggunakan emel

Sangat rendah 1
Boleh membuka emel.

Sangat Tinggi 2
Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel.

3
Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel, dan menjawab emel bersama lampiran.

4
Boleh membuka emel, mengarang dan menghantar emel, dan menjawab emel bersama lampiran dan membina senarai alamat emel

5
Boleh membuka emel, mengarang, menghantar emel, menjawab emel bersama lampiran, membina senarai alamat emel dan menghantar emel kepada senarai kumpulan.

1 iv. Kemahiran mencari maklumat menggunakan Internet

2

3

4

5

Boleh melayari Internet.

Boleh melayari Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Google, Yahoo dll.).

Boleh melayari Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Google, Yahoo dll.) dan mendapat bahan mengenai pengurusan.

Boleh melayari Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Google, Yahoo dll.) dan mendapat bahan mengenai pengurusan dan mencetaknya.

Boleh melayari Internet dan cari maklumat menggunakan www search engine (Google, Yahoo dll.) dan mendapat bahan mengenai pengurusan, mencetak dan menyimpan bahan dalam fail.

1 v. Kemahiran membimbing staf dalam penggunaan ICT di sekolah
Memberi nasihat dan sokongan mengenai penggunaan ICT.

2
Memberi nasihat, sokongan dan menggalakkan latihan dalaman mengenai penggunaan ICT.

3
Memberi nasihat, sokongan dan menjalankan demonstrasi mengenai penggunaan ICT

4
Memberi nasihat, sokongan dan menjalankan demonstrasi mengenai penggunaan ICTdan membuat pencerapan staf menggunakan ICT

5
Memberi nasihat, sokongan dan menjalankan demonstrasi mengenai penggunaan ICTdan membuat pencerapan staf menggunakan ICTdan memberi ganjaran kepada staf.

5

Sangat rendah vi. Kemahiran menggunakan aplikasi pengurusan berasaskan ICT yang dibekalkan ke sekolah (EMIS, SMM, e-SPKB, ISIS, e-GTukar dll) 1
Boleh menggunakan satu daripada aplikasi pengurusan: EMIS/ SMM/ e-SPKB/ISIS/eGTukar dll.

Sangat Tinggi 2
Boleh menggunakan dua daripada aplikasi pengurusan: EMIS/ SMM/ e-SPKB/ISIS/eGTukar dll.

3
Boleh menggunakan tiga daripada aplikasi pengurusan: EMIS/ SMM/ e-SPKB/ISIS/eGTukar dll.

4
Boleh menggunakan empat daripada aplikasi pengurusan: EMIS/SMM//eSPKB/ISIS/eGTukar dll.

5
Boleh menggunakan lima atau lebih daripada aplikasi pengurusan: EMIS/ SMM/ e-SPKB/ISIS/eGTukar dll.

2.

Sila nyatakan latihan ICT (seminar, kursus, bengkel, kursus dalaman dll) yang anda perolehi dalam tiga (3) tahun kebelakangan ini.

BIL i ii iii iv v Vi vii

LATIHAN ICT

TAHUN

6

3)

Berapa kerapkah sekolah anda menjalankan aktiviti perkongsian pintar ICT dengan komuniti setempat (PIBG, persatuan, sekolah berhampiran) atau syarikat swasta (Tandakan ( ) dalam ruang berkaitan) Setiap bulan Setahun enam kali Setahun empat kali Setahun dua kali Setahun sekali Tiada Sila senaraikan bentuk perkongsian di atas a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. _______________________________________________________

4)

Nyatakan bilangan sesi latihan dalaman berkaitan dengan ICT yang dijalankan di sekolah anda dalam tahun semasa. (Tandakan ( ) pada mana yang berkenaan) 1–2 3–4 5–6 7–8 9 dan lebih

5)

Nyatakan kekerapan anda menyebarkan maklumat berkaitan ICT. (Tandakan ( ) pada mana yang berkenaan) Tiap-tiap minggu Tiap-tiap bulan Setahun enam kali Setahun dua kali Setahun sekali

7

6)

Nyatakan kekerapan anda menjalankan program Pengurusan Perubahan bagi tujuan membudayakan penggunaan ICT di sekolah. (Tandakan ( ) pada mana yang berkenaan) Sebulan sekali Setahun enam kali Setahun empat kali Setahun dua kali Setahun sekali

7)

a.

Adakah anda mendapat bantuan (kewangan, latihan, perkakasan ICT dll) daripada pihak luar (PIBG, korporat dll) untuk menambah peralatan atau meningkatkan penggunaan ICT di sekolah? Ada Tiada

b.

Jika ada, tandakan (√) jenis bantuan yang diterima Kewangan Latihan Perkakasan Perisian Khidmat Nasihat Lain-Lain (Sila Nyatakan) ____________________ ____________________

8)

Nyatakan bilangan program-program inovatif yang dilaksanakan di sekolah untuk meningkatkan pembudayaan ICT (Tandakan ( ) dalam ruang berkaitan) 0 program setahun 1 program setahun 2 program setahun 3 program setahun 4 program setahun 5 atau lebih program setahun

8

Sila senaraikan program-program inovatif di atas: a. _______________________________________________________ b. _______________________________________________________ c. _______________________________________________________ d. _______________________________________________________ e. _______________________________________________________

9

INFRASTRUKTUR ICT

1)

Maklumat komputer untuk murid a) b) c) Jumlah bilangan bilik darjah di sekolah : ________________ Bilangan murid di sekolah : ____________ orang Bilangan komputer yang berfungsi dan tidak berfungsi

Perkara Berfungsi Tidak berfungsi d)

Bilangan komputer

Dalam satu sesi P&P di makmal, satu komputer digunakan oleh .......... orang murid

2)

Maklumat komputer/notebook yang dikhaskan untuk kegunaan guru untuk P&P dan pentadbiran a) Bilangan guru di sekolah : ______ orang b) Bilangan komputer/notebook yang berfungsi dan tidak berfungsi Perkara Berfungsi Tidak Berfungsi Jumlah Keseluruhan Bilangan Notebook Bilangan Desktop

3)

Bilangan LCD Projektor. Bilangan Tidak Berfungsi berfungsi

Lokasi Bilik Guru Asrama Makmal Sains Bilik Darjah Makmal Komputer Pusat Sumber/Bilik Media Pusat Akses Digunakan secara mudahalih ‘mobile’ Lain-lain

10

4)

Lokasi komputer yang boleh diakses oleh warga sekolah. Tandakan (√) di ruang yang menunjukkan tempat di mana komputer diletakkan untuk kegunaan warga sekolah.

Lokasi komputer Pejabat Pentadbiran Bilik Guru Asrama Makmal Sains Makmal Bestari Makmal Pengkomputeran Makmal Komputer dalam Pendidikan Pusat Sumber/Bilik Media Pusat Akses Koridor Kantin Lain-lain (sila nyatakan)

Tandakan (√)

11