PENARAFAN TAHAP BESTARI SEKOLAH

SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARDS (SSQS)
BORANG DATA ASAS PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS)

BORANG SSQS MURID
Nama Sekolah: Nama Murid:

Kod Sekolah:

Tarikh:

PENGGUNAAN ICT
Bahagian I a. Pengenalan Murid Tandakan (√ ) hanya satu (1) mata pelajaran utama yang anda wakili untuk menjawab soalan seterusnya Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Matematik Sains Pendidikan Islam / Pendidikan Moral Sejarah / Kajian Tempatan

b.

Anda adalah murid di tahun / tingkatan ? Tahun 1 2 3 4 5 6 Tandakan (√ )

Tingkatan 1 2 3 4 5 6

Tandakan (√ )

1

Bahagian II

1. Sila tandakan (√ ) berapa lama anda menggunakan komputer dalam sebulan untuk
tujuan mata pelajaran utama semasa waktu persekolahan. tanda (√ ) sekali sahaja

Masa dalam sebulan 60 minit atau kurang 61 hingga 120 minit 121 hingga 180 minit 181 hingga 240 minit Lebih dari 240 minit

2. Sila tanda (√ ) berapa lama anda menggunakan komputer dalam seminggu untuk tujuan pelajaran selepas waktu persekolahan tanda (√ ) sekali sahaja

Masa dalam seminggu 60 minit atau kurang 61 hingga 120 minit 121 hingga 180 minit 181 hingga 240 minit Lebih dari 240 minit

3.

Sila tandakan (√ ) kekerapan anda menggunakan Pusat Sumber atau Pusat Akses untuk membuat kerja berkaitan dengan ICT. tandakan (√ ) sekali sahaja Sekali dalam sebulan Sekali dalam 3 minggu Sekali dalam 2 minggu Sekali seminggu Tiap-tiap hari

2

MODAL INSAN
1. Sila nyatakan tahap kemahiran ICT anda dalam aspek berikut: (Tandakan ( ) dalam ruang berkaitan) YA TIDAK

Kemahiran ICT a. Saya mengetahui perkakasan komputer seperti tetikus, monitor, papan kekunci dll. Saya boleh menggunakan komputer. Saya boleh menggunakan Microsoft Word untuk menghasilkan tugasan. Saya boleh menggunakan Microsoft Excel untuk menghasilkan tugasan. Saya boleh menggunakan Microsoft Power Point untuk menghasilkan tugasan. Saya boleh mengguna Internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Saya boleh menggunakan bahan dari portal pendidikan untuk pembelajaran. Saya boleh menggunakan perisian kursus (MyCd, CDROM, CDRI dll) untuk pembelajaran. Saya boleh menggunakan peralatan ICT (komputer, LCD, scanner, printer dll) untuk tugasan/persembahan/projek. Saya boleh menggunakan emel untuk komunikasi dan pembelajaran.

b. c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k. Saya boleh menggunakan laman sembang (MySpace, Facebook, Friendster, Yahoo Messenger, MSN Messenger, ICQ, SKYPE dll)

3

2.

Sila nyatakan kemahiran ICT tambahan anda dalam aspek berikut: (Tandakan ( ) dalam ruang berkaitan) (Nota untuk Pentadbir : Semak scoring) Kemahiran ICT
YA TIDAK

a.

Saya boleh membangun laman web.

b. Saya boleh membina blog saya sendiri. c. Saya boleh membimbing rakan mengggunakan ICT. d. Saya boleh membaiki masalah (troubleshooting) peralatan ICT. e. Saya boleh menghasilkan bahan multimedia untuk tugasan/persembahan/projek pembelajaran. Saya boleh menyertai forum perbincangan dalam Internet.

f.

3.

Saya mendapat pengetahuan mengenai ICT melalui : (Anda boleh menanda (√) lebih dari satu.) Bil a b c d e f g h Guru Rakan Keluarga Kursus Pameran ICT Media massa Buku/majalah ICT Internet Sumber

4