P. 1
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatny1.docx

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatny1.docx

|Views: 6|Likes:
Published by Liani Fiza

More info:

Published by: Liani Fiza on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

571 masehi.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . . . Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan.W KELAHIRAN NABI .A. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah. bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. . Menurut versi lain. turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. diutus sebagai Rasul. Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S.

Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Pada ketika itu. WAFAT NABI MUHAMMAD . nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. kemudian diberikan nama Muhammad. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. Hanya anak mereka yang sebaya .As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. Namun begitu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha.

Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. mereka ditemani oleh Umm Aiman. Namun begitu. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Datuk baginda. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. namun tiada kesan yang aneh ditemui. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. pandangan yang bernas. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. datuk baginda pula meninggal dunia.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Pada suatu hari. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. ketika mereka sampai di Abwa. Ketika baginda berusia lapan tahun. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. lalu Dia melindungimu. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Dia mempunyai keteguhan hati. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. berwibawa. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy.

Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. . diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. Ketika itu. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Apabila semangat baginda mulai pulih. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu.

15:94) Namun begitu."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku." (Al-Hijr. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya.a. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. Negara Islam Madinah . Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. penderitaan. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. bapa saudara baginda sendiri. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat.w sendiri. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Tidak pula bagi Abu Talib. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. agar aku menghentikan seruan ini. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. dugaan. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda.

Nabi Muhammad s. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. Pada tahun berikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. ialah orang yang paling bertakwa.w. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. negara Islam Madinah telah diiktiraf.s. tentera dan negara. agama. sosial.w. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Baginda dilantik sebagai ketua agama.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk.t. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah.a. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Namun begitu. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri .a.a. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s. masyarakat dan negara. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Namun begitu. Perang Uhud (624 M/3 H). Maka dengan itu. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. Nabi Muhammad s. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Menurut versi lain. ekonomi dan ketenteraan. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam." Wafatnya Nabi Muhammad s.

pembunuhan bayi.. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu.A. perampokan. ialah cahaya dalam kegelapan. Kisah Nabi Isa. ia adalah cahaya di dalam dada. ia bukan bintang yang biasa.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. yang . ia dikenal dengan Nama Muhammad. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. Kisah Nabi Ibrahim. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan.minum-minuman keras. perbuatan buruk dan haram. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. I. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. tapi bintang yang sangat luar biasa. dan Kisah Nabi Muhammad. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Nahhh. berilmu dan berkebolehan. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa.. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil.

namun ia bermimpi. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. Ibundanya Aminah. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). Setelah lama kepergian sang suami. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. . yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. walaupun suaminya selalu berkirim surat. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). Muhammad namanya. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. tak sanggup menahan tangisnya. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. ia tidak sanggup mengutarakannya. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. Abu Tholib. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. ayahnya bernama Abdullah. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. hancurnya sesembahan batu di sana. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. Setelah kepergian sang kakek. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah.

Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. si hanif dari Arabia.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. dan telah kehilangan Ayah. Nabi menyampaikan. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya.'• Orang bertanya kepada Nabi. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Namun. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala.'• Ya. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. kebetulan melihatnya. Seluruh anggotanya mengeruk laba. kekayaan. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). termasuk barang dagangan Khodijah. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. keluhuran budi. Maisarah. dengan menyenangkan. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. Seorang pendeta. kafilah tiba di tempat tujuan. . Dalam perjalanan. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Kafilah Quraisy. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. Waraqah mengatakan. siap bertolak. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. Kafilah mendekati Mekah. hal-hal menyangkut barang dagangan. kemudian ia berkata.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. Kafilah kembali ke Makkah. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. yang sedang duduk di biaranya. berkata kepada sang Bintang. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. Maisarah menceritakan 'Di Busra. II. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya.

Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. Nabi lalu berkata. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. ia berkata demikian.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. Pesta yang agung pun diselenggarakan. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. tampil dan mengatakan sambutannya. Ummu Kaltsum. yang dipanggil At-Thayyib. Tentang keponakannya. di Indonesia. Kendati tidak berharta. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". Qasim. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . orang pertama yang mengambil linggis. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. Walid bin Mughirah. paman Khodijah. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia.' Upacara pun dilaksanakan. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Waraqah. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. inipun terjadi di zaman ini. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. dan akan membuat dia setuju. dan Abdulah. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. Ia merasa takut dan gugup. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. dan Fatimah. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. dan At-Thahir. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen".'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. Abu Tholib. Akibatnya. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. Zainab. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Sang bintang sekarang mulai dewasa. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. dua putra. Pada tahap ini.keanggunan.'Apakah Khodijah siap untuk itu.

Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. III. dan ciptaan Allah dalam segala wujud. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. dan menertawakanku. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. Al-Qur'an. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu.' (buku lain mencatat Bab as-salam). bukankah aku telah mengatakannya. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. Serempak mereka berseru. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. Gunung Hira.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. Karena hal ini. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. Sang Pemilik Konsep. akan mengikutinya. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. maupun batinnya. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. terutama mengamati keindahan. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. dan bagi mereka yang menolak. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. dalam wujud lahiriah (penampakan). wahai manusia. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . Masalah mencapai tahap kritis. dan seakan-akan ia ingin berkata. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. Diangkat Menjadi Rasul Hira. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari.“kata saksi bisu. Tuhan. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. dengan cara apapun akan sia-sia. bahwa ia adalah manusia sempurna. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. bumi dan isinya. sebagai manusia mulia. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. dan mengkajinya secara mendalam. kekuasaan. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. Semua menyetujui gagasan ini. alAmin. dan celaka. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. yang mengakui kebenarannya. dan hancur. yang selalu kalian sebut-sebut. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. 'Itu Muhammad. gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. Dengan cara ini. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri.

washi (penerima wasiat). Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. Muhammad. dan sayang kepada yang miskin. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. Jibril menyapanya. dan penggunaan pena. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. seperti Anda tidur. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. saya siap mendukung Anda. dan khalifah (pengganti) saya?'. kebisuan total melanda pertemuan itu. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. 'Lalu beliau menambahkan. Sesudah itu.'• Sesungguhnya. ancaman. Bacalah. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Lalu beliau berkata. yang tidak pernah menghianati janji. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. kejujuran. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. selesai makan. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. kebijaksanaan. secara berangsur-angsur. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. pengetahuan. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. remaja berusia lima belas tahun.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. memecahkan kebisuan itu. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. Setelah kejadian ini. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Nabi mengulang tiga kali ucapannya.'Wahai Nabi Allah. Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. 'Ali. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. pembawa berita bahagia. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•.'• Nabi menyuruhnya duduk. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya.

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya.' Nabi menjawab. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. berbekal kesabaran.sama. kejadian itu dikatakan.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. lalu menyiksanya. mereka harus menerima satu kata dari saya. . dan khalifah saya diantara kalian. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. kegigihan.'• Pemuda ini adalah saudara. Bertentangan dengan empat tawaran itu. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Mereka demikian heran. Jika ia menginginkan kedudukan. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. Karena. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. Dalam ayat berikut. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata.' Nabi menjawab. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan. dan orang-orang kafir berkata. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. Misalnya. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. kecewa. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf. keyakinan. washi. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Muhammad. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata.

Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir.'Ke Etiopia akan lebih mantap. yang diikuti pendamping hidupnya. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan.Fatimah kehilangan ibundanya.' Ayah. ikut pula menanggungnya. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Tanah negeri itu baik dan bersih. dan pembelanya. air matanya meleleh. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. Yakni. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. peristiwa . Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. Nabi menjawab.. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. Beliau kehilangan Khodijah. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. dengan membawa serta Fatimah AS. dan tak ada orang yang ditindas di sana. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. Penguasanya kuat dan adil. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Pada tahun yang sama. Ajal Khodijah sudah dekat. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. menghalangi orang masuk Islam. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. Itu sebabnya. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww. tangisnya pecah. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Dan masih banyak lagi. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. dan kesedihan menerpa hatinya." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. Khodijah.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. Fatimah. diantaranya mereka memfitnah Nabi. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. larangan mendengarkan Al-Qur'an.

sejak sore. Ali. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. puteri Nabi. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.hijrahnya Nabi ke Yastrib."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. IV. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun.'Kami mencari Muhammad. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. Saya harus berhijrah ke Yastrib. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag. sekali lagi '˜Ali. dan masing-masing suku mempunyai wakil.dan lanjut usia.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. Di mana dia?"• 'Ali berkata. seperti urusan duniawi mereka. sekarang ia tak ada di rumah. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. '˜Ali dan Abu Bakar. Nabi. Orang-orang ini memang bodoh. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. mengambil sikap damai . Ketika tiga perempat malam lewat. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi. ia. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. yang menimbulkan suara gaduh. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. Hijrah Kini tiba fajar. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. saat hijrahnya Nabi terjadi. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. Kepadanya Nabi berkata. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi.

'Panggil dia." Seseorang bertanya kepadanya. kakinya berdarah. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. Seusai pertempuran. V. Uhud.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. perang demi perang mulai dari Badar.dan berbalik pulang. Khandaq. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. panjangnya 60 inci." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya."Ketika "Ali tiba di Quba. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". ayah dari Hindun Ibu Muawiyah). Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. Nabi bersabda. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. air mata Nabi menetes". orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. putri . islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Marhab. dan lebarnya 30 inci." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya.menyambut kedatangan Nabi.

dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka.. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. walaupun orangorang kafir itu benci. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi.. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah.yaitu Hunain. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi. tidak ada darah yang tertumpah. ia tak pernah merasakan letih. kesabarannya begitu tinggi. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. VI. Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. di Shafa. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini.. Tabuk. digantikan hiruk pikuk suara 10. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Makkah. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Pergilah. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . tak pernah menyerah. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ".Nabi.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga .. Selain serangan dari luar Kota Madinah. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. sesudah membuat kocar-kacir musuh.. Sesudah itu kembali memutari Nabi. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. ia memutari Nabi.. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti.000 orang untuk membagi diri. apakah yang akan terjadi pada mereka. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf.

aku datang memenuhi panggilan-Mu. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai.saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. Allahumma labaik. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah . Sebab..000 orang."Ayyuhan Nas.. lebih dari 10. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab.. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun.. di tempat ini. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali.Labbaik.. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Ayyuhan Nas.. ya Allah.. kami datang. dan ."•Bulan Haram!.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula. Segala puji. Lebih dari 100. . Nabi berdiri di depan lebih dari 100. kenikmatan. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. kamu sekalian akan menemui . dan mulai bergerak. Dan sejarah. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah.. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia. untuk pertama kalinya pula. Sesudah itu. dia tak bisa menemukannya. VII.'•Tahukah kalian. aku datang memenuhi panggilanMu.. Labbaik. 'Labbaik. Nabi disertai semua isterinya. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. aku datang memenuhi panggilan-Mu. disitu telah berkumpul Allah.. untuk selama-lamanya. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12.. Allahumma. Tiada sekutu bagi-Mu. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim. camkan baik-baik perkataanku. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu. hanya bagi-Mu.. dan kemaharajaan. ! Aku datang memenuhi panggilanmu. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan.."• Langit. Rosulullah berkata. Ibrahim. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya.. Nabi memulai pidatonya. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah."•Labbaik. Ka'bah dan Muhammad.. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. Matahari tepat di tengah siang hari itu. Kami datang. la syarika laka. Tiada sekutu bagi-Mu.000 orang prajurit. bahwa karya besarnya. kita sudah diantarkan kepada Maksud... Kisra dan Kaisar.. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. hingga hari itu. tapi ketika dicari-carinya. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. untuk kesekian kalinya. Labbaik... kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun.. Labbaik.000 orang. aku tidak tahu...

1. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim.. Akibatnya. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. tidak ada perbedaan.. rakyat. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. baik kaya. Nabiyyuttaubah. Mahi. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. Namun demikian. aku telah sampaikan hal ini. 3. Maka. raja. dan sekarang beliau berada di pembaringan. . menuju Tuhannya." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. Muqaffi.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. yang membedakannya adalah takwa. Karena itu ajarannya sangat universal.. dengan menggunakan pakaian yang sama. fatimah. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. miskin. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. semuanya sama dihadapan Tuhan. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Sungguh. Nabiyyurrahmah. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan.[Petikan dari laman. ‘Aqib. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. Hasyir. 2. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya..org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw.

Namun itu hanya beberapa hari. 4. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. Aisyah binti Abu Bakar. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Ummu Kultsum. 5. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. 7. Shafiyah binti Huyay. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). kecuali Aisyah ra. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Zainab binti Zahsy. 6. Abdullah dan Ibrahim. Zainab binti Khuzaimah. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Juwairiyah binti Al-Harits. Ruqayyah. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. seorang janda kaya berusia 40 tahun. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Fathimah. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Zainab. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. 9. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . Hafshah binti Umar. Ummu Habibah (Ramlah). Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. 8.

Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. ‘Ya…. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. Akhlak Nabi Muhammad Saw .Turunnya wahyu pertama QS. menanggung beban orang lemah. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. Sambil membaca QS. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. 11. berkata jujur. hewan tanpa tujuan maslahat. orang tua. seorang pendeta Nasrani. 10. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Demi Allah." jawabnya. Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Al-Baqarah: 190)."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. adalah ayat-ayat berikut: . dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 3) Bacalah. (lihat HR Bukhari dan Muslim). tetapi jangan melampaui batas. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam." (Al-Hajj: 39). memuliakan tamu. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. orang yang menyerah." Setelah menerima wahyu tersebut. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. 12. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. membantu orang yang tidak punya." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. .

Muslim). Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Ejekan. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. makian. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. (Shahih Bukhari). Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab." (HR. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. b. 13. 4) saya diberi syafa’at. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. . Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. Bukhari dan Muslim) b. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a.. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya.

Muslim).Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. Ibadah Beliau Aisyah ra. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ." (HR. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. Sebelum ruhnya dicabut. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. 14. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. beliau membaca: . Lalu beliau ditegur. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->