Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. . WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi.571 masehi. Menurut versi lain. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. .W KELAHIRAN NABI . turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin.Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan. Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir.A. diutus sebagai Rasul.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .

nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Hanya anak mereka yang sebaya . Namun begitu. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada ketika itu. kemudian diberikan nama Muhammad. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. WAFAT NABI MUHAMMAD . lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah.

Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. Datuk baginda. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Dia mempunyai keteguhan hati. ketika mereka sampai di Abwa.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. datuk baginda pula meninggal dunia. namun tiada kesan yang aneh ditemui. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Pada suatu hari. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. mereka ditemani oleh Umm Aiman. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. pandangan yang bernas. lalu Dia melindungimu. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Ketika baginda berusia lapan tahun. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. berwibawa. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Namun begitu. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih.

Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Ketika itu. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. Selepas baginda mula meningkat dewasa.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. . Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Apabila semangat baginda mulai pulih. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing.

15:94) Namun begitu. Negara Islam Madinah ." (Al-Hijr. bapa saudara baginda sendiri. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku. dugaan. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. agar aku menghentikan seruan ini. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya.w sendiri. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah.a. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. Tidak pula bagi Abu Talib. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. penderitaan."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya.

ekonomi dan ketenteraan.s. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. Namun begitu. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. sosial. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Baginda dilantik sebagai ketua agama.a. Pada tahun berikutnya. Nabi Muhammad s. negara Islam Madinah telah diiktiraf. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. Namun begitu. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s." Wafatnya Nabi Muhammad s. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). agama.a. Nabi Muhammad s. Maka dengan itu. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk.w. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. tentera dan negara.w. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. Menurut versi lain. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Perang Uhud (624 M/3 H). ialah orang yang paling bertakwa.t. masyarakat dan negara.a.

seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu..W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. ia bukan bintang yang biasa. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. tapi bintang yang sangat luar biasa. Kisah Nabi Isa. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. berilmu dan berkebolehan. pembunuhan bayi. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. Nahhh. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. yang . perampokan.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. perbuatan buruk dan haram.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. ia dikenal dengan Nama Muhammad. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. I. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya.. dan Kisah Nabi Muhammad. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita.minum-minuman keras. ialah cahaya dalam kegelapan. Kisah Nabi Ibrahim. ia adalah cahaya di dalam dada. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum).A. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan.

dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. Abu Tholib. Setelah lama kepergian sang suami. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. Muhammad namanya. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. walaupun suaminya selalu berkirim surat. hancurnya sesembahan batu di sana. namun ia bermimpi. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. . tak sanggup menahan tangisnya. ia tidak sanggup mengutarakannya. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun).selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. Setelah kepergian sang kakek. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. Ibundanya Aminah. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. ayahnya bernama Abdullah.

Seluruh anggotanya mengeruk laba. si hanif dari Arabia. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. Waraqah mengatakan.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. berkata kepada sang Bintang. kafilah tiba di tempat tujuan. Nabi menyampaikan. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Seorang pendeta. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. dan telah kehilangan Ayah. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka.'• Ya. . Maisarah menceritakan 'Di Busra.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. yang sedang duduk di biaranya. keluhuran budi. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). siap bertolak. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. dengan menyenangkan. Kafilah Quraisy. hal-hal menyangkut barang dagangan. Kafilah kembali ke Makkah. Dalam perjalanan. II. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Kafilah mendekati Mekah. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. termasuk barang dagangan Khodijah. kekayaan. Maisarah. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya.'• Orang bertanya kepada Nabi. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. kebetulan melihatnya. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Namun. kemudian ia berkata. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat.

paman Khodijah. Pesta yang agung pun diselenggarakan. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. dua putra. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. tampil dan mengatakan sambutannya. Ia merasa takut dan gugup. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. Waraqah. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". Pada tahap ini. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. Nabi lalu berkata. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. inipun terjadi di zaman ini. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. dan kehormatan ?' Nabi menjawab.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. yang dipanggil At-Thayyib. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Akibatnya. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. di Indonesia. Zainab. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. dan At-Thahir.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. dan akan membuat dia setuju. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. Qasim. Abu Tholib. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda.keanggunan. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. dan Abdulah. Walid bin Mughirah. kekayaan adalah bayangan yang berlalu.'Apakah Khodijah siap untuk itu. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. ia berkata demikian. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. Kendati tidak berharta. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar.' Upacara pun dilaksanakan. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. Sang bintang sekarang mulai dewasa. orang pertama yang mengambil linggis. Ummu Kaltsum. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. Tentang keponakannya. dan Fatimah. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya.

gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. dan menertawakanku. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. kekuasaan. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . dalam wujud lahiriah (penampakan). dan mengkajinya secara mendalam.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia.' (buku lain mencatat Bab as-salam). disinilah ia diangkat menjadi Rosul. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. dan seakan-akan ia ingin berkata. sebagai manusia mulia. Tuhan. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. dan bagi mereka yang menolak. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. Al-Qur'an. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. Sang Pemilik Konsep. yang selalu kalian sebut-sebut. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. akan mengikutinya. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. Karena hal ini. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. bumi dan isinya. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. yang mengakui kebenarannya. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. Diangkat Menjadi Rasul Hira. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. bahwa ia adalah manusia sempurna. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. dengan cara apapun akan sia-sia. dan hancur. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). dan ciptaan Allah dalam segala wujud.“kata saksi bisu. III. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. Serempak mereka berseru. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. wahai manusia. terutama mengamati keindahan. Semua menyetujui gagasan ini. Gunung Hira. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. dan celaka. maupun batinnya. 'Itu Muhammad. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. Masalah mencapai tahap kritis. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. Dengan cara ini. alAmin. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. bukankah aku telah mengatakannya.

dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. secara berangsur-angsur. dan khalifah (pengganti) saya?'. Sesudah itu. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Setelah kejadian ini. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. saya siap mendukung Anda. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. washi (penerima wasiat). Bacalah. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. pengetahuan. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. memecahkan kebisuan itu. yang tidak pernah menghianati janji. kejujuran. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. dan penggunaan pena. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam.'• Nabi menyuruhnya duduk. Jibril menyapanya. kebisuan total melanda pertemuan itu. seperti Anda tidur. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan.'• Sesungguhnya. Nabi mengulang tiga kali ucapannya.'Wahai Nabi Allah. remaja berusia lima belas tahun. 'Ali.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. selesai makan. ancaman. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. kebijaksanaan. Muhammad. 'Lalu beliau menambahkan. dan sayang kepada yang miskin. Lalu beliau berkata. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. pembawa berita bahagia. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat).

Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. kejadian itu dikatakan.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. Bertentangan dengan empat tawaran itu.'• Pemuda ini adalah saudara. Muhammad. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. berbekal kesabaran. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. dan orang-orang kafir berkata.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita.' Nabi menjawab. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. Jika ia menginginkan kedudukan. lalu menyiksanya. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. Misalnya.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. mereka harus menerima satu kata dari saya. Karena.' Nabi menjawab. kegigihan. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. . Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. dan khalifah saya diantara kalian. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mereka demikian heran. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. keyakinan. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". kecewa. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy.sama. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dalam ayat berikut. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. washi.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka.

diantaranya mereka memfitnah Nabi. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. Beliau kehilangan Khodijah. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. dan tak ada orang yang ditindas di sana. dan kesedihan menerpa hatinya. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. Tanah negeri itu baik dan bersih. dan pembelanya. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. Khodijah. dengan membawa serta Fatimah AS. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda.' Ayah. Nabi menjawab." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. Pada tahun yang sama. Dan masih banyak lagi. peristiwa . ikut pula menanggungnya. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. tangisnya pecah. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim.'Ke Etiopia akan lebih mantap. yang diikuti pendamping hidupnya. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. Penguasanya kuat dan adil. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan. larangan mendengarkan Al-Qur'an." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Itu sebabnya. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. air matanya meleleh. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. Yakni. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. Fatimah.Fatimah kehilangan ibundanya. menghalangi orang masuk Islam. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. Ajal Khodijah sudah dekat. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. Bersikeras menjuluki Nabi Gila.. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan.

mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. IV. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. mengambil sikap damai . Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi.hijrahnya Nabi ke Yastrib."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. Ketika tiga perempat malam lewat. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam.dan lanjut usia. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. Hijrah Kini tiba fajar. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. sejak sore.'Kami mencari Muhammad. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. seperti urusan duniawi mereka. Di mana dia?"• 'Ali berkata. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. Nabi. Orang-orang ini memang bodoh. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. ia.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Ali."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. sekali lagi '˜Ali. sekarang ia tak ada di rumah. saat hijrahnya Nabi terjadi. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. yang menimbulkan suara gaduh. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Saya harus berhijrah ke Yastrib. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. dan masing-masing suku mempunyai wakil. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi. Kepadanya Nabi berkata. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. '˜Ali dan Abu Bakar. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. puteri Nabi. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. Mereka begitu yakin akan segera berhasil.

" Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini.dan berbalik pulang.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan." Seseorang bertanya kepadanya. Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. Marhab. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu. perang demi perang mulai dari Badar. islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. Nabi bersabda." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. dan lebarnya 30 inci. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah.'Panggil dia."Ketika "Ali tiba di Quba. Uhud. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. V. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah).menyambut kedatangan Nabi. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. air mata Nabi menetes"." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. panjangnya 60 inci. Khandaq. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku. kakinya berdarah." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. putri . Seusai pertempuran. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya.

namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. Makkah. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali.yaitu Hunain. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. apakah yang akan terjadi pada mereka.000 orang untuk membagi diri.. ia tak pernah merasakan letih. Selain serangan dari luar Kota Madinah. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. digantikan hiruk pikuk suara 10. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. ia memutari Nabi.. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. kesabarannya begitu tinggi. Tabuk. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf.Nabi.. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. VI. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini.. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. walaupun orangorang kafir itu benci. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . sesudah membuat kocar-kacir musuh.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah.. Pergilah. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. di Shafa. tidak ada darah yang tertumpah. tak pernah menyerah.. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. Sesudah itu kembali memutari Nabi.

Labbaik. Labbaik.. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab. tapi ketika dicari-carinya. di tempat ini. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah.... ya Allah. camkan baik-baik perkataanku... untuk pertama kalinya pula. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah. disitu telah berkumpul Allah... dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. Kisra dan Kaisar. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali. . Rosulullah berkata. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. dia tak bisa menemukannya. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Allahumma. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Kami datang.. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12. bahwa karya besarnya."Ayyuhan Nas. hanya bagi-Mu. Nabi disertai semua isterinya.. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya. kami datang. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun. Matahari tepat di tengah siang hari itu. aku datang memenuhi panggilanMu. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. Tiada sekutu bagi-Mu. kita sudah diantarkan kepada Maksud. untuk selama-lamanya. kenikmatan. Sesudah itu.000 orang. dan . Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim. Ka'bah dan Muhammad. Labbaik. ! Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang.. hingga hari itu. kamu sekalian akan menemui .. Dan sejarah. aku datang memenuhi panggilan-Mu. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu.. Sebab. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah."•Labbaik. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya.. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. Allahumma labaik. Segala puji. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. dan kemaharajaan.'•Tahukah kalian. dan mulai bergerak. aku datang memenuhi panggilan-Mu. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah... Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya."• Langit. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. Nabi memulai pidatonya. 'Labbaik.saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. lebih dari 10. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali. la syarika laka.. aku tidak tahu.. VII. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan.. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan..!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. Lebih dari 100. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah . dan pengikutpengikutnya pun demikian pula. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. Tiada sekutu bagi-Mu..000 orang. Ibrahim. untuk kesekian kalinya..."•Bulan Haram!.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya. Ayyuhan Nas.000 orang prajurit.

Hasyir. baik kaya. ‘Aqib. Akibatnya. . 1. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan. Muqaffi. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. Nabiyyurrahmah. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. raja. aku telah sampaikan hal ini.. tidak ada perbedaan. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. yang membedakannya adalah takwa. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. Sungguh. Karena itu ajarannya sangat universal. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun.[Petikan dari laman. menuju Tuhannya. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. 3. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. rakyat. Namun demikian. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau.. dengan menggunakan pakaian yang sama. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan... miskin.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. Maka. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. fatimah. dan sekarang beliau berada di pembaringan. 2. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. semuanya sama dihadapan Tuhan. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. Nabiyyuttaubah. Mahi.

Zainab. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Hafshah binti Umar. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Shafiyah binti Huyay. 9. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Abdullah dan Ibrahim. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ummu Kultsum. Ruqayyah. 7. Aisyah binti Abu Bakar. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Namun itu hanya beberapa hari. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. 8. 5. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Zainab binti Khuzaimah. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. kecuali Aisyah ra. 6.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Zainab binti Zahsy. seorang janda kaya berusia 40 tahun. Fathimah. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). 4. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Juwairiyah binti Al-Harits. Ummu Habibah (Ramlah). Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun.

orang yang menyerah. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). (lihat HR Bukhari dan Muslim). Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Demi Allah. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. 11." jawabnya. . Al-Baqarah: 190). Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. memuliakan tamu. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. orang tua. 10. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. 12. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. seorang pendeta Nasrani. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. 3) Bacalah."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. Sambil membaca QS. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. menolong orang-orang yang ditimpa bencana." (Al-Hajj: 39). Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang." Setelah menerima wahyu tersebut. adalah ayat-ayat berikut: . berkata jujur. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. hewan tanpa tujuan maslahat. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. membantu orang yang tidak punya. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. menanggung beban orang lemah. Akhlak Nabi Muhammad Saw . tetapi jangan melampaui batas. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam.Turunnya wahyu pertama QS. ‘Ya…. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw.

perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. .. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Muslim)." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. Bukhari dan Muslim) b. (Shahih Bukhari). 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. 13. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. makian. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H." (HR. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. b. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Ejekan. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. 4) saya diberi syafa’at. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat.

Ibadah Beliau Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). Muslim)." (HR. beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Sebelum ruhnya dicabut. 14. Lalu beliau ditegur. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. beliau membaca: .Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful