P. 1
Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatny1.docx

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatny1.docx

|Views: 6|Likes:
Published by Liani Fiza

More info:

Published by: Liani Fiza on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin . Menurut versi lain. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ .W KELAHIRAN NABI . WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. . Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin.Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan. diutus sebagai Rasul. Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan. turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. . .A.571 masehi. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah.

nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Hanya anak mereka yang sebaya . Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. WAFAT NABI MUHAMMAD . Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Namun begitu. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. kemudian diberikan nama Muhammad.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. Pada ketika itu. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman.

Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Pada suatu hari. Namun begitu. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Datuk baginda. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. ketika mereka sampai di Abwa.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. pandangan yang bernas. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. Ketika baginda berusia lapan tahun. datuk baginda pula meninggal dunia. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Dia mempunyai keteguhan hati. berwibawa. mereka ditemani oleh Umm Aiman. lalu Dia melindungimu.

diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Apabila semangat baginda mulai pulih. . Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Ketika itu.

Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam.a. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Negara Islam Madinah . Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya.w sendiri. penderitaan. bapa saudara baginda sendiri. agar aku menghentikan seruan ini. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Tidak pula bagi Abu Talib." (Al-Hijr. 15:94) Namun begitu. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. dugaan. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan.

Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . Perang Uhud (624 M/3 H). Maka dengan itu. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. masyarakat dan negara. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Menurut versi lain.w. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. negara Islam Madinah telah diiktiraf. ialah orang yang paling bertakwa. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah." Wafatnya Nabi Muhammad s. Namun begitu.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam.w.a. agama. Baginda dilantik sebagai ketua agama. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan.s. Pada tahun berikutnya. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga.t.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. Namun begitu. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya.a. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. ekonomi dan ketenteraan. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. Nabi Muhammad s. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. tentera dan negara.a. sosial. Nabi Muhammad s.

sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. pembunuhan bayi. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. tapi bintang yang sangat luar biasa. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. perampokan.A.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. I. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. ia bukan bintang yang biasa. berilmu dan berkebolehan. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). ialah cahaya dalam kegelapan. Kisah Nabi Isa.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama.minum-minuman keras. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. Nahhh. Kisah Nabi Ibrahim. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu.. ia adalah cahaya di dalam dada. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia.. perbuatan buruk dan haram. ia dikenal dengan Nama Muhammad. yang . dan Kisah Nabi Muhammad.

namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). tak sanggup menahan tangisnya. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. hancurnya sesembahan batu di sana. Abu Tholib. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). Ibundanya Aminah. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Setelah kepergian sang kakek. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. namun ia bermimpi. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. walaupun suaminya selalu berkirim surat. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. Muhammad namanya. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. ia tidak sanggup mengutarakannya. Setelah lama kepergian sang suami. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. . Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. ayahnya bernama Abdullah. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam.

Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. Waraqah mengatakan. Seorang pendeta. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. yang sedang duduk di biaranya. Maisarah menceritakan 'Di Busra. Kafilah mendekati Mekah. Maisarah. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. Seluruh anggotanya mengeruk laba. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. Nabi menyampaikan. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. kebetulan melihatnya. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. dengan menyenangkan. Kafilah kembali ke Makkah. siap bertolak. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. . '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. kafilah tiba di tempat tujuan. keluhuran budi. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. kekayaan.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. Dalam perjalanan. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. Kafilah Quraisy. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. berkata kepada sang Bintang.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala.'• Orang bertanya kepada Nabi. si hanif dari Arabia. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. hal-hal menyangkut barang dagangan. Namun. termasuk barang dagangan Khodijah. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan.'• Ya. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. dan telah kehilangan Ayah. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. II. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. kemudian ia berkata.

Walid bin Mughirah. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. Kendati tidak berharta. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. Nabi lalu berkata. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy.' Upacara pun dilaksanakan. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. Waraqah. Zainab. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. tampil dan mengatakan sambutannya. dan Fatimah. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. Tentang keponakannya. dan akan membuat dia setuju. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. Ummu Kaltsum. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". Abu Tholib. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. dua putra. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. di Indonesia. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. inipun terjadi di zaman ini. yang dipanggil At-Thayyib. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. dan Abdulah. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Akibatnya. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. paman Khodijah. Qasim.keanggunan. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. Ia merasa takut dan gugup. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. Sang bintang sekarang mulai dewasa.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. dan At-Thahir. orang pertama yang mengambil linggis. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. ia berkata demikian. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah.'Apakah Khodijah siap untuk itu. Pesta yang agung pun diselenggarakan. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Pada tahap ini.

“kata saksi bisu. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. dan celaka. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. Karena hal ini. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. bukankah aku telah mengatakannya. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. Masalah mencapai tahap kritis. terutama mengamati keindahan. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. bumi dan isinya. wahai manusia. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. dan menertawakanku. Dengan cara ini. dan seakan-akan ia ingin berkata. dengan cara apapun akan sia-sia. alAmin. bahwa ia adalah manusia sempurna. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. dan mengkajinya secara mendalam. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). sebagai manusia mulia. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. Sang Pemilik Konsep. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. III. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. kekuasaan. Gunung Hira. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. dan ciptaan Allah dalam segala wujud.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. Diangkat Menjadi Rasul Hira. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri.' (buku lain mencatat Bab as-salam). maupun batinnya. yang selalu kalian sebut-sebut. 'Itu Muhammad. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. yang mengakui kebenarannya. Semua menyetujui gagasan ini. dalam wujud lahiriah (penampakan). Serempak mereka berseru. gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. dan bagi mereka yang menolak. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. Al-Qur'an. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. dan hancur. Tuhan. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. akan mengikutinya.

Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. Setelah kejadian ini. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. saya siap mendukung Anda. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. Jibril menyapanya. remaja berusia lima belas tahun. seperti Anda tidur. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. selesai makan. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. Bacalah. Nabi mengulang tiga kali ucapannya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. pembawa berita bahagia. Sesudah itu. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. Lalu beliau berkata. dan sayang kepada yang miskin. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. pengetahuan. 'Ali. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. 'Lalu beliau menambahkan. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali.'• Sesungguhnya. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. ancaman. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. secara berangsur-angsur. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. yang tidak pernah menghianati janji. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•.'• Nabi menyuruhnya duduk. kebijaksanaan. kejujuran. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. Muhammad. dan penggunaan pena. memecahkan kebisuan itu. washi (penerima wasiat). kebisuan total melanda pertemuan itu. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. dan khalifah (pengganti) saya?'. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya.'Wahai Nabi Allah. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong.

Misalnya. Karena.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. berbekal kesabaran. dan orang-orang kafir berkata. kejadian itu dikatakan.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita.'• Pemuda ini adalah saudara.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.sama.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. Muhammad. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf. kecewa.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata].' Nabi menjawab.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Mereka demikian heran. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. lalu menyiksanya. washi. Dalam ayat berikut. dan khalifah saya diantara kalian. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. keyakinan. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. . ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Bertentangan dengan empat tawaran itu. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan. mereka harus menerima satu kata dari saya.' Nabi menjawab. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. kegigihan. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. Jika ia menginginkan kedudukan. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata.

Beliau kehilangan Khodijah. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. dengan membawa serta Fatimah AS. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. Fatimah. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda. peristiwa . Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww.' Ayah. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. air matanya meleleh. dan kesedihan menerpa hatinya. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. ikut pula menanggungnya. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim.'Ke Etiopia akan lebih mantap. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan.. yang diikuti pendamping hidupnya. larangan mendengarkan Al-Qur'an. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. Dan masih banyak lagi. Tanah negeri itu baik dan bersih.Fatimah kehilangan ibundanya. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. Nabi menjawab. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. tangisnya pecah. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Ajal Khodijah sudah dekat. menghalangi orang masuk Islam. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. Itu sebabnya. Bersikeras menjuluki Nabi Gila." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. Pada tahun yang sama. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. dan tak ada orang yang ditindas di sana. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Penguasanya kuat dan adil. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. Khodijah. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. Yakni. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. dan pembelanya. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. diantaranya mereka memfitnah Nabi.

yang menimbulkan suara gaduh."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. seperti urusan duniawi mereka. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. sekali lagi '˜Ali. Ketika tiga perempat malam lewat. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Hijrah Kini tiba fajar.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. Orang-orang ini memang bodoh. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. Saya harus berhijrah ke Yastrib.hijrahnya Nabi ke Yastrib. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. Ali. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. dan masing-masing suku mempunyai wakil. Nabi. puteri Nabi. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. Kepadanya Nabi berkata. sekarang ia tak ada di rumah. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi.'Kami mencari Muhammad. '˜Ali dan Abu Bakar. mengambil sikap damai . Mereka begitu yakin akan segera berhasil. ia. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. saat hijrahnya Nabi terjadi. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. IV. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. Di mana dia?"• 'Ali berkata. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag.dan lanjut usia. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. sejak sore. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya.

Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. V. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. Seusai pertempuran. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah). Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. putri . karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi."Ketika "Ali tiba di Quba." Seseorang bertanya kepadanya.'Panggil dia. dan lebarnya 30 inci. Marhab. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus.menyambut kedatangan Nabi. Nabi bersabda. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. air mata Nabi menetes"." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. kakinya berdarah. Khandaq. Uhud. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan.dan berbalik pulang. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. Nabi memerintahkan "˜Ali maju." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. perang demi perang mulai dari Badar. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. panjangnya 60 inci. "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya.

Sesudah itu kembali memutari Nabi. Makkah. sesudah membuat kocar-kacir musuh. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. ia memutari Nabi. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. tidak ada darah yang tertumpah. Tabuk.yaitu Hunain. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. kesabarannya begitu tinggi. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas.. apakah yang akan terjadi pada mereka. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. digantikan hiruk pikuk suara 10. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. Pergilah.. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. di Shafa. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. ia tak pernah merasakan letih. walaupun orangorang kafir itu benci. tak pernah menyerah... dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh... Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". Nabi memasuki Mekah dan bertawaf. VI.000 orang untuk membagi diri.Nabi. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Selain serangan dari luar Kota Madinah. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman.

Nabi memulai pidatonya. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula..saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. hingga hari itu. ! Aku datang memenuhi panggilanmu. dan kemaharajaan.000 orang prajurit. kita sudah diantarkan kepada Maksud. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. Tiada sekutu bagi-Mu. disitu telah berkumpul Allah. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. Allahumma. aku tidak tahu. aku datang memenuhi panggilanMu. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. Sebab. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Ayyuhan Nas. Tiada sekutu bagi-Mu... camkan baik-baik perkataanku. VII.. bahwa karya besarnya.. aku datang memenuhi panggilan-Mu.. Nabi disertai semua isterinya. dan . untuk pertama kalinya pula. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. ... menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12.000 orang. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun.'•Tahukah kalian.. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim.Labbaik.. Kisra dan Kaisar. Rosulullah berkata. Lebih dari 100. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang. dan mulai bergerak.. untuk selama-lamanya. aku datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik. Labbaik. kamu sekalian akan menemui . Segala puji. Kami datang. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali.. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah. Ibrahim.. Allahumma labaik.. Matahari tepat di tengah siang hari itu.. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab.. Dan sejarah. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali. la syarika laka. kenikmatan. 'Labbaik. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah... Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Sesudah itu. di tempat ini.000 orang.. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah."Ayyuhan Nas."•Bulan Haram!. lebih dari 10. Labbaik."•Labbaik. dia tak bisa menemukannya.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. hanya bagi-Mu. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. kami datang. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia.. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya."• Langit. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah ... ya Allah. Ka'bah dan Muhammad. untuk kesekian kalinya. tapi ketika dicari-carinya.. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya.

mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. Muqaffi. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. 2. yang membedakannya adalah takwa. Maka. fatimah. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. miskin. 1. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. Akibatnya. 3. tidak ada perbedaan. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. ‘Aqib. Karena itu ajarannya sangat universal. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. rakyat. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau.. semuanya sama dihadapan Tuhan.[Petikan dari laman. Namun demikian. raja. Hasyir. . aku telah sampaikan hal ini..org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. dan sekarang beliau berada di pembaringan. menuju Tuhannya. Nabiyyurrahmah. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan.. Nabiyyuttaubah. dengan menggunakan pakaian yang sama. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. baik kaya.. Mahi. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Sungguh. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim.

kecuali Aisyah ra.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Juwairiyah binti Al-Harits. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Zainab. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. 4. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. Abdullah dan Ibrahim. Ruqayyah. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Hafshah binti Umar. 5. 7. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Fathimah. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. 6. Aisyah binti Abu Bakar. Ummu Habibah (Ramlah). Zainab binti Zahsy. 9. Zainab binti Khuzaimah. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. seorang janda kaya berusia 40 tahun. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Shafiyah binti Huyay. Namun itu hanya beberapa hari. Ummu Kultsum. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . 8. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia.

orang tua. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. 10. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. 11. berkata jujur. Al-Baqarah: 190). (lihat HR Bukhari dan Muslim). Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. seorang pendeta Nasrani. Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak." jawabnya. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. 3) Bacalah."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS." Setelah menerima wahyu tersebut." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. hewan tanpa tujuan maslahat. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. Akhlak Nabi Muhammad Saw . 12. Sambil membaca QS. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. ‘Ya…. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. tetapi jangan melampaui batas. menanggung beban orang lemah. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. orang yang menyerah. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya." (Al-Hajj: 39). . Demi Allah.Turunnya wahyu pertama QS. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. memuliakan tamu. adalah ayat-ayat berikut: . engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). membantu orang yang tidak punya. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan.

4) saya diberi syafa’at. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. (Shahih Bukhari). nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. b. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. . penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H. Muslim). Bukhari dan Muslim) b. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun.. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. makian. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah." (HR. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Ejekan. 13." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya.

saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . Ibadah Beliau Aisyah ra. Sebelum ruhnya dicabut. beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti.Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia)." (HR. beliau membaca: . Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. Lalu beliau ditegur. Muslim). 14.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->