Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir. Menurut versi lain. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. .571 masehi. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah. Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. diutus sebagai Rasul.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan.W KELAHIRAN NABI .A.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan. WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. . bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. .Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin.

Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Hanya anak mereka yang sebaya .Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. kemudian diberikan nama Muhammad. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. WAFAT NABI MUHAMMAD . Pada ketika itu. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Namun begitu. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan.

Datuk baginda. Ketika baginda berusia lapan tahun. namun tiada kesan yang aneh ditemui.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. pandangan yang bernas. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Pada suatu hari. ketika mereka sampai di Abwa.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. berwibawa. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. datuk baginda pula meninggal dunia. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . mereka ditemani oleh Umm Aiman. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. lalu Dia melindungimu. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Dia mempunyai keteguhan hati. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun.

Ketika itu. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. . Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. Apabila semangat baginda mulai pulih. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya.

dugaan. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Negara Islam Madinah . aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda." (Al-Hijr. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Tidak pula bagi Abu Talib. 15:94) Namun begitu. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya.a. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. agar aku menghentikan seruan ini. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. penderitaan."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. bapa saudara baginda sendiri.w sendiri. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah.

a. masyarakat dan negara. negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad s. Baginda dilantik sebagai ketua agama.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. ekonomi dan ketenteraan.t. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam.w. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. agama.a. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Maka dengan itu. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Namun begitu. Namun begitu. Menurut versi lain. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H)." Wafatnya Nabi Muhammad s. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Nabi Muhammad s.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama.a. Perang Uhud (624 M/3 H). tentera dan negara. ialah orang yang paling bertakwa. sosial. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan.w. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Pada tahun berikutnya.s.

perbuatan buruk dan haram. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Nahhh. dan Kisah Nabi Muhammad. berilmu dan berkebolehan. ia bukan bintang yang biasa. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. ia dikenal dengan Nama Muhammad. I.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah.minum-minuman keras. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. pembunuhan bayi. Kisah Nabi Isa. yang . Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. ia adalah cahaya di dalam dada. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama.A. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita.. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab.. tapi bintang yang sangat luar biasa. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu. perampokan.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. ialah cahaya dalam kegelapan. Kisah Nabi Ibrahim. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan.

namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). Muhammad namanya. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. namun ia bermimpi. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Setelah lama kepergian sang suami. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Abu Tholib. walaupun suaminya selalu berkirim surat. ia tidak sanggup mengutarakannya. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. ayahnya bernama Abdullah. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. hancurnya sesembahan batu di sana. tak sanggup menahan tangisnya. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. Setelah kepergian sang kakek. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). Ibundanya Aminah. . tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya.

Seorang pendeta. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. yang sedang duduk di biaranya. keluhuran budi. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. berkata kepada sang Bintang. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. Kafilah Quraisy. Maisarah. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. kafilah tiba di tempat tujuan. Dalam perjalanan. Kafilah kembali ke Makkah. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. . siap bertolak. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. Waraqah mengatakan. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. kebetulan melihatnya. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. kemudian ia berkata. dan telah kehilangan Ayah. Namun. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Seluruh anggotanya mengeruk laba. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin).Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Maisarah menceritakan 'Di Busra. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. dengan menyenangkan. si hanif dari Arabia. Nabi menyampaikan. Kafilah mendekati Mekah. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. II. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. kekayaan. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. hal-hal menyangkut barang dagangan. termasuk barang dagangan Khodijah. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan.'• Orang bertanya kepada Nabi. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal.'• Ya.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab.

di Indonesia. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. Ummu Kaltsum. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. Zainab. Akibatnya. tampil dan mengatakan sambutannya. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. dan Fatimah. Qasim. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. dan At-Thahir. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. inipun terjadi di zaman ini. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. dua putra. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. Kendati tidak berharta. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. Pada tahap ini. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. Sang bintang sekarang mulai dewasa. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. yang dipanggil At-Thayyib.' Upacara pun dilaksanakan. Ia merasa takut dan gugup. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. ia berkata demikian. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. Abu Tholib. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. Tentang keponakannya.keanggunan. Pesta yang agung pun diselenggarakan. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. dan Abdulah. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa.'Apakah Khodijah siap untuk itu. orang pertama yang mengambil linggis. Nabi lalu berkata. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". dan akan membuat dia setuju. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Walid bin Mughirah. paman Khodijah. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. Waraqah. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda.

disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. yang selalu kalian sebut-sebut. Al-Qur'an. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. dan bagi mereka yang menolak. bahwa ia adalah manusia sempurna. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. bumi dan isinya. bukankah aku telah mengatakannya. dan celaka. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. Diangkat Menjadi Rasul Hira. III. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. akan mengikutinya. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. Tuhan. Gunung Hira. dan seakan-akan ia ingin berkata. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. Karena hal ini. alAmin. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. Dengan cara ini.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. Semua menyetujui gagasan ini. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. dan menertawakanku. dan ciptaan Allah dalam segala wujud. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. dan mengkajinya secara mendalam. wahai manusia. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. dalam wujud lahiriah (penampakan). beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. yang mengakui kebenarannya.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. maupun batinnya. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. sebagai manusia mulia. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. Sang Pemilik Konsep. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. Masalah mencapai tahap kritis. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. Serempak mereka berseru. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. 'Itu Muhammad. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. terutama mengamati keindahan. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. dan hancur.' (buku lain mencatat Bab as-salam). kekuasaan. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. dengan cara apapun akan sia-sia.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak.“kata saksi bisu.

Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. Setelah kejadian ini. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. 'Lalu beliau menambahkan. Jibril menyapanya. 'Ali. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. washi (penerima wasiat). Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. yang tidak pernah menghianati janji. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. pengetahuan. dan penggunaan pena. Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. dan khalifah (pengganti) saya?'. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. kebijaksanaan.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. Bacalah. ancaman. seperti Anda tidur. pembawa berita bahagia.'• Nabi menyuruhnya duduk. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•.'• Sesungguhnya. Lalu beliau berkata. saya siap mendukung Anda. Sesudah itu. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. kejujuran. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. Nabi mengulang tiga kali ucapannya. remaja berusia lima belas tahun. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. secara berangsur-angsur. Muhammad. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. dan sayang kepada yang miskin. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. memecahkan kebisuan itu. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. kebisuan total melanda pertemuan itu. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya.'Wahai Nabi Allah. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. selesai makan. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian.

washi.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Muhammad. kejadian itu dikatakan. kegigihan.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan.' Nabi menjawab. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. dan khalifah saya diantara kalian. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. berbekal kesabaran. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. Dalam ayat berikut. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. kecewa. Jika ia menginginkan kedudukan. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya.'• Pemuda ini adalah saudara.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. Misalnya.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan.sama. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. Mereka demikian heran. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. . Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Karena. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. keyakinan.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. lalu menyiksanya. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf.' Nabi menjawab. dan orang-orang kafir berkata. mereka harus menerima satu kata dari saya. Bertentangan dengan empat tawaran itu. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

" Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. dan tak ada orang yang ditindas di sana. Tanah negeri itu baik dan bersih. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. Itu sebabnya." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. dan pembelanya. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. air matanya meleleh." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. diantaranya mereka memfitnah Nabi. Ajal Khodijah sudah dekat. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. Beliau kehilangan Khodijah. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. tangisnya pecah. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. dan kesedihan menerpa hatinya. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. ikut pula menanggungnya. Khodijah. larangan mendengarkan Al-Qur'an. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. peristiwa . akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. menghalangi orang masuk Islam. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. Dan masih banyak lagi. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus .. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka.Fatimah kehilangan ibundanya. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. dengan membawa serta Fatimah AS. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww.' Ayah.'Ke Etiopia akan lebih mantap. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. Fatimah. Yakni. Pada tahun yang sama. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. yang diikuti pendamping hidupnya. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. Nabi menjawab. Penguasanya kuat dan adil. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan.

sekarang ia tak ada di rumah. Di mana dia?"• 'Ali berkata. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. '˜Ali dan Abu Bakar. Kepadanya Nabi berkata. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. mengambil sikap damai . “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. Orang-orang ini memang bodoh. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan.'Kami mencari Muhammad.hijrahnya Nabi ke Yastrib. sekali lagi '˜Ali. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. dan masing-masing suku mempunyai wakil. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. puteri Nabi. saat hijrahnya Nabi terjadi. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. seperti urusan duniawi mereka. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. ia. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini.dan lanjut usia. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. yang menimbulkan suara gaduh.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. Ketika tiga perempat malam lewat. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. sejak sore. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Saya harus berhijrah ke Yastrib. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. Nabi. Hijrah Kini tiba fajar. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag. Ali. IV."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun.

islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. panjangnya 60 inci." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. dan lebarnya 30 inci. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. V. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah .menyambut kedatangan Nabi. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya. air mata Nabi menetes"." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. Nabi bersabda." Seseorang bertanya kepadanya." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku."Ketika "Ali tiba di Quba. perang demi perang mulai dari Badar. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah).'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. Uhud. Khandaq. putri . "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah.dan berbalik pulang." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". Marhab. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau.'Panggil dia. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. kakinya berdarah. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Seusai pertempuran. orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu. Ketika melihat kaki "Ali membengkak.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai.

tak pernah menyerah. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". kesabarannya begitu tinggi.. Sesudah itu kembali memutari Nabi. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon.. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah.. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. apakah yang akan terjadi pada mereka. Selain serangan dari luar Kota Madinah. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. tidak ada darah yang tertumpah. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. digantikan hiruk pikuk suara 10. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. Tabuk. walaupun orangorang kafir itu benci. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. di Shafa. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah.yaitu Hunain. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi.000 orang untuk membagi diri.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf.. sesudah membuat kocar-kacir musuh..Nabi. ia tak pernah merasakan letih. ia memutari Nabi. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. Makkah. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. VI. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. Pergilah.. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini.

dan mulai bergerak. Labbaik. kita sudah diantarkan kepada Maksud.. tapi ketika dicari-carinya. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi."• Langit.. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. bahwa karya besarnya. kenikmatan. hingga hari itu. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. untuk selama-lamanya. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. dan .. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah. ya Allah.. hanya bagi-Mu. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab. kami datang. Sebab. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun. dan kemaharajaan. lebih dari 10. disitu telah berkumpul Allah. Ka'bah dan Muhammad. Nabi disertai semua isterinya.. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali. VII. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah . . 'Labbaik..."Ayyuhan Nas. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya.. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. Labbaik. Tiada sekutu bagi-Mu. Rosulullah berkata. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran.. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah.. aku datang memenuhi panggilan-Mu. aku datang memenuhi panggilan-Mu. Ayyuhan Nas.. dia tak bisa menemukannya.. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. Sesudah itu. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali.000 orang prajurit.. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12.. di tempat ini.. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini.. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah. Dan sejarah. Lebih dari 100. Allahumma labaik. aku tidak tahu."•Bulan Haram!.'•Tahukah kalian. Nabi memulai pidatonya. untuk kesekian kalinya. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. ! Aku datang memenuhi panggilanmu. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Matahari tepat di tengah siang hari itu. kamu sekalian akan menemui . Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah.. Tiada sekutu bagi-Mu. aku datang memenuhi panggilanMu. Kami datang."•Labbaik. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya.Labbaik..saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula.. Ibrahim... Segala puji. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya.. Allahumma. Labbaik. Kisra dan Kaisar. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini.. camkan baik-baik perkataanku. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia.000 orang. untuk pertama kalinya pula.000 orang.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya. la syarika laka.

Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Akibatnya. Maka. miskin. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah.. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. menuju Tuhannya. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. Nabiyyurrahmah. 1. Muqaffi. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. rakyat. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. semuanya sama dihadapan Tuhan. 3. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. ‘Aqib. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. baik kaya. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia... Nabiyyuttaubah. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. Hasyir. raja.[Petikan dari laman. aku telah sampaikan hal ini. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. Sungguh. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. yang membedakannya adalah takwa. Namun demikian. dengan menggunakan pakaian yang sama. Mahi. tidak ada perbedaan. 2. Karena itu ajarannya sangat universal. fatimah. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan.. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. . dan sekarang beliau berada di pembaringan. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan.

Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. seorang janda kaya berusia 40 tahun. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. Abdullah dan Ibrahim. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Hafshah binti Umar. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Namun itu hanya beberapa hari. Juwairiyah binti Al-Harits. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Ruqayyah. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Fathimah. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Zainab binti Zahsy. 7. Zainab binti Khuzaimah. Ummu Habibah (Ramlah). Ummu Kultsum. Zainab. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Shafiyah binti Huyay. 4.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. 6. Aisyah binti Abu Bakar. 5. 9. kecuali Aisyah ra. 8. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya).

10. berkata jujur. ‘Ya…. adalah ayat-ayat berikut: . Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. orang yang menyerah. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. 11. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua." Setelah menerima wahyu tersebut. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. (lihat HR Bukhari dan Muslim). 12. Al-Baqarah: 190). Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. menanggung beban orang lemah. tetapi jangan melampaui batas. Sambil membaca QS. Demi Allah. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir).Turunnya wahyu pertama QS. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu." jawabnya. membantu orang yang tidak punya. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. . dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. orang tua. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. hewan tanpa tujuan maslahat. memuliakan tamu." (Al-Hajj: 39). seorang pendeta Nasrani."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. 3) Bacalah. Akhlak Nabi Muhammad Saw . 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena.

Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H. 13. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Ejekan." (HR. makian. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. 4) saya diberi syafa’at. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya.. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. (Shahih Bukhari). Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. b. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. Muslim). nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. . Bukhari dan Muslim) b. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra.

beliau membaca: . beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. Ibadah Beliau Aisyah ra. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. Muslim).Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. 14. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Lalu beliau ditegur. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ ." (HR. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). Sebelum ruhnya dicabut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful