Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .W KELAHIRAN NABI . . Menurut versi lain. WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . . Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir. turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.571 masehi. . diutus sebagai Rasul. Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan.Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah.A.

Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. kemudian diberikan nama Muhammad. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. Pada ketika itu. nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Namun begitu. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. Hanya anak mereka yang sebaya . WAFAT NABI MUHAMMAD .

berwibawa. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Dia mempunyai keteguhan hati.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. Datuk baginda. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. Namun begitu. Pada suatu hari. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. datuk baginda pula meninggal dunia. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. namun tiada kesan yang aneh ditemui. mereka ditemani oleh Umm Aiman. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. lalu Dia melindungimu. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. pandangan yang bernas. Ketika baginda berusia lapan tahun. ketika mereka sampai di Abwa. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda.

Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. . Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Ketika itu. Apabila semangat baginda mulai pulih. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam.

Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian." (Al-Hijr. dugaan. Tidak pula bagi Abu Talib. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. bapa saudara baginda sendiri. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Negara Islam Madinah . Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar.a."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. 15:94) Namun begitu. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. agar aku menghentikan seruan ini. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya.w sendiri. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. penderitaan. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda.

Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. Namun begitu. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Maka dengan itu. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. Baginda dilantik sebagai ketua agama. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu.a. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. sosial.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain.t. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam.w. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. ekonomi dan ketenteraan.w. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). agama. Perang Uhud (624 M/3 H)." Wafatnya Nabi Muhammad s. negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad s. Menurut versi lain. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Pada tahun berikutnya. ialah orang yang paling bertakwa. Namun begitu.a. tentera dan negara. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. masyarakat dan negara. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s.a.s. Nabi Muhammad s. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama.

Nahhh. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. ialah cahaya dalam kegelapan. Kisah Nabi Isa.A. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi.minum-minuman keras. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. tapi bintang yang sangat luar biasa. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). berilmu dan berkebolehan.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. ia dikenal dengan Nama Muhammad. pembunuhan bayi.. Kisah Nabi Ibrahim. perbuatan buruk dan haram. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. ia bukan bintang yang biasa.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. I.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. dan Kisah Nabi Muhammad.. ia adalah cahaya di dalam dada. perampokan. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. yang . karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan.

Setelah kepergian sang kakek. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). hancurnya sesembahan batu di sana. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). ia tidak sanggup mengutarakannya. Setelah lama kepergian sang suami. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. Muhammad namanya. Abu Tholib. ayahnya bernama Abdullah. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. walaupun suaminya selalu berkirim surat. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Ibundanya Aminah. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. namun ia bermimpi. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. . dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. tak sanggup menahan tangisnya. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS.

Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. . 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. siap bertolak.'• Orang bertanya kepada Nabi. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Waraqah mengatakan. dengan menyenangkan. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. Namun. Nabi menyampaikan. II. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. dan telah kehilangan Ayah. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. hal-hal menyangkut barang dagangan. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. berkata kepada sang Bintang.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. kekayaan. Seluruh anggotanya mengeruk laba. si hanif dari Arabia. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Maisarah menceritakan 'Di Busra. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. Kafilah Quraisy. Maisarah. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya.'• Ya. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. Kafilah kembali ke Makkah. yang sedang duduk di biaranya. kebetulan melihatnya. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. keluhuran budi. kafilah tiba di tempat tujuan. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). Seorang pendeta. Kafilah mendekati Mekah. kemudian ia berkata. termasuk barang dagangan Khodijah. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Dalam perjalanan. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim.

Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. Waraqah. paman Khodijah. Tentang keponakannya. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. di Indonesia. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. Ummu Kaltsum. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. Pesta yang agung pun diselenggarakan. Walid bin Mughirah. tampil dan mengatakan sambutannya. yang dipanggil At-Thayyib. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". dan kehormatan ?' Nabi menjawab. Kendati tidak berharta. inipun terjadi di zaman ini. dan At-Thahir. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. dua putra. dan Abdulah. ia berkata demikian. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. orang pertama yang mengambil linggis. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. Sang bintang sekarang mulai dewasa. dan Fatimah. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. Qasim. Akibatnya. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya.keanggunan. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. Zainab. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia.'Apakah Khodijah siap untuk itu.' Upacara pun dilaksanakan. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. Abu Tholib. Nabi lalu berkata.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. Ia merasa takut dan gugup. Pada tahap ini.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. dan akan membuat dia setuju. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa.

dan ciptaan Allah dalam segala wujud. 'Itu Muhammad.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. kekuasaan. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. Dengan cara ini. yang mengakui kebenarannya. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. bukankah aku telah mengatakannya. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit.' (buku lain mencatat Bab as-salam). mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. sebagai manusia mulia. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). disinilah ia diangkat menjadi Rosul. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. Semua menyetujui gagasan ini. dan seakan-akan ia ingin berkata. terutama mengamati keindahan. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. wahai manusia. dengan cara apapun akan sia-sia. akan mengikutinya. dan celaka. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. bumi dan isinya. yang selalu kalian sebut-sebut. maupun batinnya.“kata saksi bisu. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. Karena hal ini. alAmin. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. Gunung Hira. dan menertawakanku. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. Serempak mereka berseru. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. Masalah mencapai tahap kritis. dan bagi mereka yang menolak. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. III. dan mengkajinya secara mendalam. Al-Qur'an. Tuhan. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. Sang Pemilik Konsep. bahwa ia adalah manusia sempurna. Diangkat Menjadi Rasul Hira. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. dalam wujud lahiriah (penampakan). sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. dan hancur.

Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. ancaman. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali.'Wahai Nabi Allah. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. kebijaksanaan. saya siap mendukung Anda. dan khalifah (pengganti) saya?'. kejujuran. seperti Anda tidur.'• Nabi menyuruhnya duduk. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. dan penggunaan pena. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. pembawa berita bahagia. yang tidak pernah menghianati janji. Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. Setelah kejadian ini. dan sayang kepada yang miskin. remaja berusia lima belas tahun. 'Ali. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. kebisuan total melanda pertemuan itu. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. Muhammad.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. Nabi mengulang tiga kali ucapannya. Lalu beliau berkata. selesai makan. Bacalah. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. 'Lalu beliau menambahkan. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. secara berangsur-angsur. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . memecahkan kebisuan itu. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. Jibril menyapanya. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. pengetahuan.'• Sesungguhnya. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. washi (penerima wasiat). Sesudah itu.

' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad.' Nabi menjawab. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. Muhammad. dan orang-orang kafir berkata.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas.sama. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. mereka harus menerima satu kata dari saya. kegigihan. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. Jika ia menginginkan kedudukan. Karena. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata.' Nabi menjawab. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. Mereka demikian heran. kecewa.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. Bertentangan dengan empat tawaran itu. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya. dan khalifah saya diantara kalian. Misalnya. keyakinan. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". berbekal kesabaran. washi.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. kejadian itu dikatakan. . Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid.'• Pemuda ini adalah saudara. lalu menyiksanya. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. Dalam ayat berikut.

Fatimah. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. dan tak ada orang yang ditindas di sana. Ajal Khodijah sudah dekat. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Beliau kehilangan Khodijah. menghalangi orang masuk Islam. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. Dan masih banyak lagi. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. dengan membawa serta Fatimah AS. tangisnya pecah. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. peristiwa .'Ke Etiopia akan lebih mantap. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. larangan mendengarkan Al-Qur'an. Yakni. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda.Fatimah kehilangan ibundanya. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. Itu sebabnya. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. ikut pula menanggungnya. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. Khodijah. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. Nabi menjawab. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. diantaranya mereka memfitnah Nabi. yang diikuti pendamping hidupnya.. tahun kesepuluh sesudah Kenabian." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka.' Ayah. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. Pada tahun yang sama. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. air matanya meleleh. Penguasanya kuat dan adil. dan pembelanya. Tanah negeri itu baik dan bersih. dan kesedihan menerpa hatinya. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah.

Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. Nabi. '˜Ali dan Abu Bakar. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. IV. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. sekali lagi '˜Ali. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi.'Kami mencari Muhammad. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. Hijrah Kini tiba fajar. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. Di mana dia?"• 'Ali berkata. sekarang ia tak ada di rumah. seperti urusan duniawi mereka. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. saat hijrahnya Nabi terjadi. Ali. puteri Nabi. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. Saya harus berhijrah ke Yastrib. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi.dan lanjut usia. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. Kepadanya Nabi berkata. dan masing-masing suku mempunyai wakil. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. ia. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. Ketika tiga perempat malam lewat.hijrahnya Nabi ke Yastrib. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. Orang-orang ini memang bodoh. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. yang menimbulkan suara gaduh. sejak sore. mengambil sikap damai . mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi.

Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. dan lebarnya 30 inci." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen.menyambut kedatangan Nabi. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah). misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. V. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. Khandaq. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. putri . Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. panjangnya 60 inci. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . kakinya berdarah.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. banyak juga peristiwa yang menggembirakan." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. air mata Nabi menetes". Uhud. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. perang demi perang mulai dari Badar. islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Seusai pertempuran." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah. Marhab. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina".'Panggil dia." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi."Ketika "Ali tiba di Quba. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. Nabi bersabda. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara. "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. Ketika melihat kaki "Ali membengkak." Seseorang bertanya kepadanya.dan berbalik pulang.

Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. digantikan hiruk pikuk suara 10. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang.. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah. Makkah. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh.. tak pernah menyerah.000 orang untuk membagi diri. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi.. Sesudah itu kembali memutari Nabi. sesudah membuat kocar-kacir musuh.. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. ia memutari Nabi. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. ia tak pernah merasakan letih. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. tidak ada darah yang tertumpah. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon.. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. walaupun orangorang kafir itu benci. Selain serangan dari luar Kota Madinah. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. kesabarannya begitu tinggi. Tabuk. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. VI. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak.yaitu Hunain. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya.. di Shafa. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10.Nabi. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Pergilah. apakah yang akan terjadi pada mereka. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah.

Labbaik. ! Aku datang memenuhi panggilanmu.Labbaik.. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah.. Sebab. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. dia tak bisa menemukannya. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya. Labbaik. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun. Dan sejarah. untuk selama-lamanya. Ka'bah dan Muhammad.. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. aku tidak tahu. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. Segala puji. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. Tiada sekutu bagi-Mu. kami datang. aku datang memenuhi panggilan-Mu.. Allahumma. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12. untuk pertama kalinya pula. Nabi memulai pidatonya.000 orang. dan . sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Labbaik. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah .. Nabi disertai semua isterinya. tapi ketika dicari-carinya... dan kemaharajaan.. kamu sekalian akan menemui .. di tempat ini.... sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini.. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah. Kisra dan Kaisar.'•Tahukah kalian. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah."• Langit.. hingga hari itu. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim. VII. Allahumma labaik... Tiada sekutu bagi-Mu. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu.. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan. Ayyuhan Nas. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah."•Bulan Haram!. kita sudah diantarkan kepada Maksud. 'Labbaik. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. lebih dari 10. aku datang memenuhi panggilanMu. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Ibrahim. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali. . dan pengikutpengikutnya pun demikian pula.000 orang. Matahari tepat di tengah siang hari itu. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. camkan baik-baik perkataanku."•Labbaik.. Lebih dari 100. Kami datang. kenikmatan.saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi.. hanya bagi-Mu. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali. disitu telah berkumpul Allah. untuk kesekian kalinya.000 orang prajurit. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. Rosulullah berkata. Sesudah itu.. bahwa karya besarnya.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia.."Ayyuhan Nas. ya Allah.. dan mulai bergerak. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya.. la syarika laka. aku datang memenuhi panggilan-Mu.

1. Muqaffi. Sungguh. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. 2. Nabiyyuttaubah. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. Nabiyyurrahmah. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi.. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. . Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. raja.. semuanya sama dihadapan Tuhan. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. Mahi. yang membedakannya adalah takwa. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua.. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. 3. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan.[Petikan dari laman.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. Namun demikian. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. rakyat.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. dengan menggunakan pakaian yang sama. menuju Tuhannya. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. baik kaya. Karena itu ajarannya sangat universal. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. fatimah. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. aku telah sampaikan hal ini. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. Maka. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul.. Akibatnya. dan sekarang beliau berada di pembaringan. tidak ada perbedaan. ‘Aqib. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. miskin. Hasyir. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya.

Hafshah binti Umar. 6. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. 4. Shafiyah binti Huyay. Ummu Habibah (Ramlah). 9. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. Ruqayyah. Juwairiyah binti Al-Harits. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Zainab binti Zahsy. Aisyah binti Abu Bakar. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Ummu Kultsum. 7. Fathimah. Zainab. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Abdullah dan Ibrahim. Zainab binti Khuzaimah. seorang janda kaya berusia 40 tahun. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya).Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. 5. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . 8. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. Namun itu hanya beberapa hari. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. kecuali Aisyah ra.

Demi Allah. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). seorang pendeta Nasrani. (lihat HR Bukhari dan Muslim). bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. ‘Ya…. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. orang yang menyerah. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. Akhlak Nabi Muhammad Saw ." jawabnya. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. menanggung beban orang lemah. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. . Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. memuliakan tamu." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. 11." (Al-Hajj: 39). membantu orang yang tidak punya. hewan tanpa tujuan maslahat. 3) Bacalah. Al-Baqarah: 190).Turunnya wahyu pertama QS. 12. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. tetapi jangan melampaui batas. 10. berkata jujur. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. orang tua. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. Sambil membaca QS. adalah ayat-ayat berikut: . menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw." Setelah menerima wahyu tersebut. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena.

Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. Bukhari dan Muslim) b. b." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. 13. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. Ejekan. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat." (HR. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. .. 4) saya diberi syafa’at. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. makian. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. Muslim). (Shahih Bukhari). Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur.

Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun." (HR. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). Lalu beliau ditegur. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Ibadah Beliau Aisyah ra. Sebelum ruhnya dicabut.Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. Muslim). 14. beliau membaca: . Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful