Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan. Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir. . beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Menurut versi lain. turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. .Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin.A.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin.W KELAHIRAN NABI . . Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. diutus sebagai Rasul.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin . ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah.571 masehi. WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan.

Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. Pada ketika itu. kemudian diberikan nama Muhammad. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. Hanya anak mereka yang sebaya . Ibunya bernama Aminah binti Wahab. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Namun begitu.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. WAFAT NABI MUHAMMAD . budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah.

Pada suatu hari. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Ketika baginda berusia lapan tahun. Datuk baginda. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. mereka ditemani oleh Umm Aiman. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. ketika mereka sampai di Abwa. lalu Dia melindungimu. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. berwibawa. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. Dia mempunyai keteguhan hati. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Namun begitu. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. namun tiada kesan yang aneh ditemui. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. datuk baginda pula meninggal dunia.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. pandangan yang bernas.

"Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. . Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Ketika itu. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. Apabila semangat baginda mulai pulih. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian.

Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. agar aku menghentikan seruan ini. Tidak pula bagi Abu Talib. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. bapa saudara baginda sendiri. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku.w sendiri. Negara Islam Madinah . dugaan. penderitaan." (Al-Hijr. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. 15:94) Namun begitu.a. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya.

Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam.w. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Namun begitu.a.w.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. Nabi Muhammad s. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu.t. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan.a. Maka dengan itu. Namun begitu. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan." Wafatnya Nabi Muhammad s. Baginda dilantik sebagai ketua agama. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia.s.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. negara Islam Madinah telah diiktiraf.a. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. Menurut versi lain. ialah orang yang paling bertakwa. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Nabi Muhammad s. sosial. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . agama. Pada tahun berikutnya. tentera dan negara. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. ekonomi dan ketenteraan. masyarakat dan negara. Perang Uhud (624 M/3 H).

bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. ia dikenal dengan Nama Muhammad. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab.. perbuatan buruk dan haram. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara. ialah cahaya dalam kegelapan. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. Nahhh. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu. perampokan. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.. Kisah Nabi Ibrahim. ia bukan bintang yang biasa. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. tapi bintang yang sangat luar biasa.minum-minuman keras. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. pembunuhan bayi. berilmu dan berkebolehan.A.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. ia adalah cahaya di dalam dada. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. dan Kisah Nabi Muhammad. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. I. Kisah Nabi Isa. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. yang .

namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. Ibundanya Aminah. namun ia bermimpi. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. ia tidak sanggup mengutarakannya. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. Setelah kepergian sang kakek. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun).selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. hancurnya sesembahan batu di sana. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. . ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. Muhammad namanya. ayahnya bernama Abdullah. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. walaupun suaminya selalu berkirim surat. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. tak sanggup menahan tangisnya. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Setelah lama kepergian sang suami. Abu Tholib. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah.

kekayaan. Maisarah menceritakan 'Di Busra. dengan menyenangkan. berkata kepada sang Bintang. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit.'• Orang bertanya kepada Nabi. Kafilah kembali ke Makkah. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). yang sedang duduk di biaranya. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Dalam perjalanan. hal-hal menyangkut barang dagangan. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. Nabi menyampaikan. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. kafilah tiba di tempat tujuan. Maisarah. Seluruh anggotanya mengeruk laba. kemudian ia berkata. II.'• Ya. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. termasuk barang dagangan Khodijah. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. keluhuran budi. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. Namun. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. Kafilah mendekati Mekah. . kebetulan melihatnya. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. dan telah kehilangan Ayah. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. Kafilah Quraisy. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. si hanif dari Arabia.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. siap bertolak. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Waraqah mengatakan. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. Seorang pendeta.

'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. Ia merasa takut dan gugup. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. Walid bin Mughirah. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. Zainab. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. Abu Tholib. dan At-Thahir. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. ia berkata demikian. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. Ummu Kaltsum.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. Tentang keponakannya. di Indonesia. Kendati tidak berharta. Waraqah. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu.keanggunan. dan akan membuat dia setuju. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. Mari kita kembali lagi menuju Mekah.'Apakah Khodijah siap untuk itu. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Akibatnya. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. orang pertama yang mengambil linggis. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. tampil dan mengatakan sambutannya. paman Khodijah. Nabi lalu berkata. dan Abdulah. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. Pada tahap ini. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. dan Fatimah. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. Pesta yang agung pun diselenggarakan. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. yang dipanggil At-Thayyib. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda.' Upacara pun dilaksanakan. dua putra. Sang bintang sekarang mulai dewasa. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. Qasim. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". inipun terjadi di zaman ini. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya.

Gunung Hira. gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. dan celaka. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. yang mengakui kebenarannya. Sang Pemilik Konsep. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. Tuhan. dan seakan-akan ia ingin berkata. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. dan ciptaan Allah dalam segala wujud. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. maupun batinnya. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. Diangkat Menjadi Rasul Hira. bukankah aku telah mengatakannya. dalam wujud lahiriah (penampakan). dan hancur. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. kekuasaan. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. Karena hal ini. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). kalian menutup telinga kalian rapat-rapat.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam. sebagai manusia mulia. dan menertawakanku. Masalah mencapai tahap kritis. dan mengkajinya secara mendalam. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. wahai manusia. Al-Qur'an. III. 'Itu Muhammad. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. dan bagi mereka yang menolak. bumi dan isinya. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. Dengan cara ini. akan mengikutinya.“kata saksi bisu. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. terutama mengamati keindahan. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. yang selalu kalian sebut-sebut. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti.' (buku lain mencatat Bab as-salam). Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. dengan cara apapun akan sia-sia. Serempak mereka berseru. alAmin. Semua menyetujui gagasan ini. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. bahwa ia adalah manusia sempurna. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri.

Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. dan khalifah (pengganti) saya?'. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. pembawa berita bahagia. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. pengetahuan. kejujuran. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. washi (penerima wasiat). ancaman. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. dan penggunaan pena. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi.'• Nabi menyuruhnya duduk. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat).'• Sesungguhnya. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. yang tidak pernah menghianati janji. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. 'Lalu beliau menambahkan. kebisuan total melanda pertemuan itu. Bacalah. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. dan sayang kepada yang miskin. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Setelah kejadian ini. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Nabi mengulang tiga kali ucapannya. kebijaksanaan. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. selesai makan. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. Muhammad.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. memecahkan kebisuan itu. seperti Anda tidur. Sesudah itu. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. 'Ali. saya siap mendukung Anda. secara berangsur-angsur. Lalu beliau berkata. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. remaja berusia lima belas tahun. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. Jibril menyapanya.'Wahai Nabi Allah.

dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Misalnya. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. washi. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan. . Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•.' Nabi menjawab. Jika ia menginginkan kedudukan. keyakinan. kegigihan. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu. kejadian itu dikatakan. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. lalu menyiksanya. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. berbekal kesabaran.' Nabi menjawab. Dalam ayat berikut. Mereka demikian heran. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. dan orang-orang kafir berkata.'• Pemuda ini adalah saudara. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Bertentangan dengan empat tawaran itu.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya.sama.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Muhammad. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. dan khalifah saya diantara kalian. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Karena. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. mereka harus menerima satu kata dari saya. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. kecewa.

Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. peristiwa . dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. Pada tahun yang sama. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. menghalangi orang masuk Islam." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Fatimah. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. dan tak ada orang yang ditindas di sana. Penguasanya kuat dan adil. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. Itu sebabnya. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. dengan membawa serta Fatimah AS. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. Tanah negeri itu baik dan bersih. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. Nabi menjawab. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. diantaranya mereka memfitnah Nabi. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Beliau kehilangan Khodijah. air matanya meleleh. Yakni. Ajal Khodijah sudah dekat. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. ikut pula menanggungnya. tangisnya pecah. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. dan kesedihan menerpa hatinya. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad.'Ke Etiopia akan lebih mantap. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. dan pembelanya.' Ayah. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. Dan masih banyak lagi. Khodijah. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww.. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. larangan mendengarkan Al-Qur'an. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. yang diikuti pendamping hidupnya. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun.Fatimah kehilangan ibundanya.

sejak sore. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. Saya harus berhijrah ke Yastrib. dan masing-masing suku mempunyai wakil. Orang-orang ini memang bodoh. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. Hijrah Kini tiba fajar. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. Di mana dia?"• 'Ali berkata.'Kami mencari Muhammad. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. Ketika tiga perempat malam lewat. yang menimbulkan suara gaduh. seperti urusan duniawi mereka. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. saat hijrahnya Nabi terjadi. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi.hijrahnya Nabi ke Yastrib. puteri Nabi. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. mengambil sikap damai . Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. Ali. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. '˜Ali dan Abu Bakar. Kepadanya Nabi berkata. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. ia. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. sekali lagi '˜Ali. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. sekarang ia tak ada di rumah. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. IV. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata.dan lanjut usia. Nabi.

misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. V. "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya. Seusai pertempuran.'Panggil dia. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah.dan berbalik pulang. Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. kakinya berdarah. Khandaq. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. dan lebarnya 30 inci. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah). Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah ." Seseorang bertanya kepadanya. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini.menyambut kedatangan Nabi. Uhud. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. Nabi memerintahkan "˜Ali maju."Ketika "Ali tiba di Quba. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. perang demi perang mulai dari Badar. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. Nabi bersabda. air mata Nabi menetes"." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku. Marhab. putri . Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. panjangnya 60 inci. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng.

kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum.yaitu Hunain..Nabi. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Pergilah. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". ia tak pernah merasakan letih. VI. tidak ada darah yang tertumpah.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. Tabuk. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi.. di Shafa. Selain serangan dari luar Kota Madinah. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. apakah yang akan terjadi pada mereka. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda.. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. Makkah. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. tak pernah menyerah. sesudah membuat kocar-kacir musuh. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. ia memutari Nabi. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. digantikan hiruk pikuk suara 10. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. Sesudah itu kembali memutari Nabi.. kesabarannya begitu tinggi.. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. walaupun orangorang kafir itu benci. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf.000 orang untuk membagi diri. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini..

.. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. Labbaik. aku datang memenuhi panggilan-Mu. untuk selama-lamanya. dan mulai bergerak. kami datang. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim. aku datang memenuhi panggilanMu. hingga hari itu.saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi.. Tiada sekutu bagi-Mu. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. ya Allah. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya.. 'Labbaik. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. Labbaik. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia.. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini.. kamu sekalian akan menemui . Tiada sekutu bagi-Mu. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun. Allahumma. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah ."•Bulan Haram!. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya.000 orang prajurit.. Kami datang.000 orang. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali.'•Tahukah kalian. untuk pertama kalinya pula. . Ayyuhan Nas.. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali. kenikmatan... bahwa karya besarnya. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12. dan kemaharajaan. Ibrahim."•Labbaik. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan."• Langit.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. di tempat ini.. Sebab. aku datang memenuhi panggilan-Mu. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang.. ! Aku datang memenuhi panggilanmu. Allahumma labaik.. Rosulullah berkata."Ayyuhan Nas. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu.. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab. disitu telah berkumpul Allah. Nabi disertai semua isterinya. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Nabi memulai pidatonya. Matahari tepat di tengah siang hari itu.. Dan sejarah. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu... camkan baik-baik perkataanku. Labbaik... kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. untuk kesekian kalinya. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah. tapi ketika dicari-carinya. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. Ka'bah dan Muhammad.. VII.000 orang. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula. dia tak bisa menemukannya. aku tidak tahu. lebih dari 10.Labbaik.. Segala puji.. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. hanya bagi-Mu. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. kita sudah diantarkan kepada Maksud. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai.. Lebih dari 100. dan . Kisra dan Kaisar. Sesudah itu. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah. la syarika laka.

1.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. Karena itu ajarannya sangat universal. Mahi. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. raja. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. dengan menggunakan pakaian yang sama.. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. Maka. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. dan sekarang beliau berada di pembaringan.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. yang membedakannya adalah takwa. tidak ada perbedaan. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. . miskin. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad... menuju Tuhannya. baik kaya. fatimah. Muqaffi. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. rakyat. Hasyir. 2. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim. semuanya sama dihadapan Tuhan. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. aku telah sampaikan hal ini. ‘Aqib. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul.. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. 3. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. Akibatnya. Nabiyyurrahmah. Sungguh. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan.[Petikan dari laman. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. Namun demikian. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. Nabiyyuttaubah.

seorang janda kaya berusia 40 tahun. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Zainab binti Khuzaimah. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Ruqayyah. Fathimah. kecuali Aisyah ra. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. 6. Hafshah binti Umar. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Aisyah binti Abu Bakar. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Zainab. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. 9. Shafiyah binti Huyay. 8. Zainab binti Zahsy. Namun itu hanya beberapa hari.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. 5. Juwairiyah binti Al-Harits. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. 4. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Abdullah dan Ibrahim. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Ummu Habibah (Ramlah). Ummu Kultsum. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. 7. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa.

berkata jujur. 12. seorang pendeta Nasrani. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. membantu orang yang tidak punya. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Sambil membaca QS." Setelah menerima wahyu tersebut." (Al-Hajj: 39)." jawabnya. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. ‘Ya…. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. . engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. menanggung beban orang lemah. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. Al-Baqarah: 190). 10. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. Demi Allah."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. tetapi jangan melampaui batas. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam. Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. Akhlak Nabi Muhammad Saw . memuliakan tamu. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. 3) Bacalah. 11. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). hewan tanpa tujuan maslahat."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. adalah ayat-ayat berikut: . orang yang menyerah. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. orang tua. (lihat HR Bukhari dan Muslim).Turunnya wahyu pertama QS.

tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. (Shahih Bukhari). tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. Muslim). nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab." (HR. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Bukhari dan Muslim) b.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. Ejekan. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. makian. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. . Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. 13. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. b. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. 4) saya diberi syafa’at. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra.. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud.

dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). beliau membaca: .Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. Muslim). Lalu beliau ditegur. Ibadah Beliau Aisyah ra. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur." (HR. Sebelum ruhnya dicabut. 14.