Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan.Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .A. Menurut versi lain. Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. diutus sebagai Rasul. Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan. . turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. .W KELAHIRAN NABI . bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin. .571 masehi. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah. WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi.

Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Namun begitu. Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. Pada ketika itu. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. WAFAT NABI MUHAMMAD . Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. nama yang belum pernah wujud sebelumnya. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. kemudian diberikan nama Muhammad. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. Hanya anak mereka yang sebaya .

Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. namun tiada kesan yang aneh ditemui. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah. Dia mempunyai keteguhan hati. Ketika baginda berusia lapan tahun. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. pandangan yang bernas.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. Pada suatu hari. berwibawa. datuk baginda pula meninggal dunia. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Namun begitu. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. ketika mereka sampai di Abwa. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Datuk baginda.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. lalu Dia melindungimu. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. mereka ditemani oleh Umm Aiman. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga.

Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. Selepas baginda mula meningkat dewasa. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. . baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. "Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Ketika itu. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Apabila semangat baginda mulai pulih. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam.

penderitaan. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. 15:94) Namun begitu.a. Negara Islam Madinah . agar aku menghentikan seruan ini. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku.w sendiri. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Tidak pula bagi Abu Talib. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan." (Al-Hijr. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. bapa saudara baginda sendiri. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian. dugaan.

Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Namun begitu. Nabi Muhammad s. ekonomi dan ketenteraan. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. agama.w. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. tentera dan negara.a. Pada tahun berikutnya. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s.s.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. masyarakat dan negara. Namun begitu. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga." Wafatnya Nabi Muhammad s. Perang Uhud (624 M/3 H). Nabi Muhammad s.t. negara Islam Madinah telah diiktiraf. Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Baginda dilantik sebagai ketua agama. ialah orang yang paling bertakwa.a.a. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia. Maka dengan itu. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian.w. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. sosial. ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam. Menurut versi lain.

ia dikenal dengan Nama Muhammad. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. perbuatan buruk dan haram. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. tapi bintang yang sangat luar biasa. yang . Kisah Nabi Isa. Nahhh. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara.A. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. berilmu dan berkebolehan. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan. bahkan ia semakin terang dan semakin terang.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M.. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. Kisah Nabi Ibrahim. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya.. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa. perampokan. pembunuhan bayi.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. ia bukan bintang yang biasa. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu.minum-minuman keras. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. I. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. ialah cahaya dalam kegelapan. dan Kisah Nabi Muhammad. ia adalah cahaya di dalam dada.

Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. walaupun suaminya selalu berkirim surat. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. ayahnya bernama Abdullah. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Muhammad namanya. Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. . Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. Setelah lama kepergian sang suami. Abu Tholib. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. hancurnya sesembahan batu di sana. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). ia tidak sanggup mengutarakannya. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. namun ia bermimpi. Setelah kepergian sang kakek. Ibundanya Aminah. Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. tak sanggup menahan tangisnya. dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia.

Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. Namun.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. Kafilah kembali ke Makkah. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud.'• Orang bertanya kepada Nabi. II. kekayaan. kafilah tiba di tempat tujuan. yang sedang duduk di biaranya. berkata kepada sang Bintang.'• Ya. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi. Dalam perjalanan. . Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Kafilah Quraisy. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. Maisarah menceritakan 'Di Busra. Kafilah mendekati Mekah. hal-hal menyangkut barang dagangan. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. kebetulan melihatnya. siap bertolak. Waraqah mengatakan. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Seorang pendeta. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. si hanif dari Arabia. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). dengan menyenangkan. kemudian ia berkata. Nabi menyampaikan. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. keluhuran budi. Maisarah. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. Seluruh anggotanya mengeruk laba. apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. dan telah kehilangan Ayah. termasuk barang dagangan Khodijah. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain.

Pada saat pembangunan kembali ka'bah. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan.'Apakah Khodijah siap untuk itu. inipun terjadi di zaman ini. dua putra. Nabi lalu berkata. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan. Abu Tholib. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. ia berkata demikian. Pesta yang agung pun diselenggarakan. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. Waraqah. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. tampil dan mengatakan sambutannya. Kendati tidak berharta. Walid bin Mughirah. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. yang dipanggil At-Thayyib. Dinding ka'bah mengalami kerusakan. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. Ia merasa takut dan gugup. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. orang pertama yang mengambil linggis. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. paman Khodijah. 'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. dan Fatimah. Tentang keponakannya. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Pada tahap ini. dan akan membuat dia setuju. Zainab. Akibatnya. dan Abdulah.keanggunan. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. Sang bintang sekarang mulai dewasa. Ummu Kaltsum. di Indonesia. Qasim. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen".' Upacara pun dilaksanakan. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. dan At-Thahir. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda.

bumi dan isinya. III. yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. Tuhan. gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. yang selalu kalian sebut-sebut. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. sebagai manusia mulia. bukankah aku telah mengatakannya. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. dan seakan-akan ia ingin berkata. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. Karena hal ini. dan mengkajinya secara mendalam. maupun batinnya. dan menertawakanku. Serempak mereka berseru. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari. dan bagi mereka yang menolak. wahai manusia. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. yang mengakui kebenarannya. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. dan celaka. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. bahwa ia adalah manusia sempurna. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. Masalah mencapai tahap kritis.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. Al-Qur'an.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. dan hancur. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara . Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. Gunung Hira. 'Itu Muhammad.“kata saksi bisu. dengan cara apapun akan sia-sia. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. terutama mengamati keindahan. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. Dengan cara ini.suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. akan mengikutinya. alAmin. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. Sang Pemilik Konsep. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. dan ciptaan Allah dalam segala wujud. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. dalam wujud lahiriah (penampakan). akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. kekuasaan. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. Diangkat Menjadi Rasul Hira. Semua menyetujui gagasan ini. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi.' (buku lain mencatat Bab as-salam). beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam.

dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. seperti Anda tidur. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. Muhammad. dan khalifah (pengganti) saya?'. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. 'Lalu beliau menambahkan. dan sayang kepada yang miskin. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at.'• Nabi menyuruhnya duduk.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. Setelah kejadian ini. ancaman. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. kebisuan total melanda pertemuan itu. dan penggunaan pena. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. memecahkan kebisuan itu. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. 'Ali. remaja berusia lima belas tahun. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. washi (penerima wasiat). 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. Nabi mengulang tiga kali ucapannya.'Wahai Nabi Allah. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. Sesudah itu.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. secara berangsur-angsur. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. pembawa berita bahagia. pengetahuan. Bacalah. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. kebijaksanaan. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah. selesai makan. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. kejujuran. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. yang tidak pernah menghianati janji. saya siap mendukung Anda.'• Sesungguhnya. Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. Lalu beliau berkata. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. Jibril menyapanya. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya.

dan orang-orang kafir berkata. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. kegigihan. Karena. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Misalnya. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya.sama. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan.'• Pemuda ini adalah saudara. lalu menyiksanya. Muhammad. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya.' Nabi menjawab. Jika ia menginginkan kedudukan. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. kejadian itu dikatakan. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan. kecewa. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. Mereka demikian heran. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka.' Nabi menjawab. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. berbekal kesabaran. Bertentangan dengan empat tawaran itu.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. . ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. mereka harus menerima satu kata dari saya. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. keyakinan. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya. washi. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata. Dalam ayat berikut. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. dan khalifah saya diantara kalian.

' Ayah. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. Tanah negeri itu baik dan bersih. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. tahun kesepuluh sesudah Kenabian. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. Yakni. dengan membawa serta Fatimah AS. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. larangan mendengarkan Al-Qur'an. dan tak ada orang yang ditindas di sana. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. Fatimah. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun.'Ke Etiopia akan lebih mantap. dan pembelanya." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka. Khodijah. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Ajal Khodijah sudah dekat. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. peristiwa . yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. dan kesedihan menerpa hatinya. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. Itu sebabnya. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. Pada tahun yang sama. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. diantaranya mereka memfitnah Nabi.. tangisnya pecah. Nabi menjawab.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. Dan masih banyak lagi. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww. Beliau kehilangan Khodijah. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. menghalangi orang masuk Islam. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus .Fatimah kehilangan ibundanya. yang diikuti pendamping hidupnya. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. ikut pula menanggungnya. kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. Penguasanya kuat dan adil. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. air matanya meleleh." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia.

Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah.hijrahnya Nabi ke Yastrib. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini.'Kami mencari Muhammad. IV. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. puteri Nabi. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. sekali lagi '˜Ali. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. mengambil sikap damai . dan masing-masing suku mempunyai wakil. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. Saya harus berhijrah ke Yastrib. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. Hijrah Kini tiba fajar. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. Kepadanya Nabi berkata. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. saat hijrahnya Nabi terjadi. Mereka begitu yakin akan segera berhasil.dan lanjut usia. sekarang ia tak ada di rumah."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. '˜Ali dan Abu Bakar. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. ia. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. Ketika tiga perempat malam lewat. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. seperti urusan duniawi mereka. Ali. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. yang menimbulkan suara gaduh. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. Orang-orang ini memang bodoh. '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. Di mana dia?"• 'Ali berkata."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. sejak sore. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. Nabi.

"Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah. Nabi bersabda." Seseorang bertanya kepadanya. Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya. dan lebarnya 30 inci. perang demi perang mulai dari Badar. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. air mata Nabi menetes". islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya. Uhud." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan.dan berbalik pulang.'Panggil dia. Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini."Ketika "Ali tiba di Quba. Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. Khandaq. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. panjangnya 60 inci. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. putri . karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. V. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. kakinya berdarah. Marhab. Seusai pertempuran. Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah)." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku.menyambut kedatangan Nabi. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu.

menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi.! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . Membisu di depan Nabi dan pendukungnya.000 orang untuk membagi diri. Selain serangan dari luar Kota Madinah. sesudah membuat kocar-kacir musuh. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah.Nabi. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. ia tak pernah merasakan letih. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi.. apakah yang akan terjadi pada mereka. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . walaupun orangorang kafir itu benci. Tabuk. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ". Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. digantikan hiruk pikuk suara 10. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. Makkah. perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah.. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak.. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. tak pernah menyerah.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya.. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. tidak ada darah yang tertumpah. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh. Pergilah. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. VI. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda.yaitu Hunain.. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. ia memutari Nabi.. di Shafa. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. Sesudah itu kembali memutari Nabi. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. kesabarannya begitu tinggi.

bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab.. Allahumma labaik. peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. dan . Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali.. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah . di tempat ini.. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. aku datang memenuhi panggilanMu. Tiada sekutu bagi-Mu. tapi ketika dicari-carinya. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya.. menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah.."Ayyuhan Nas.. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula.000 orang prajurit. aku tidak tahu. . mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. untuk selama-lamanya. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini. lebih dari 10."•Labbaik. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. Kisra dan Kaisar. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12.. kita sudah diantarkan kepada Maksud.. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya..000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang. Matahari tepat di tengah siang hari itu. ya Allah. Labbaik... Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan... 'Labbaik. Ibrahim. aku datang memenuhi panggilan-Mu. Rosulullah berkata. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. aku datang memenuhi panggilan-Mu. VII. Ka'bah dan Muhammad. dia tak bisa menemukannya. Sesudah itu. Segala puji. Nabi disertai semua isterinya. Nabi memulai pidatonya. Allahumma. bahwa karya besarnya. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi..."• Langit.. kami datang. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim. disitu telah berkumpul Allah. untuk kesekian kalinya. Kami datang. camkan baik-baik perkataanku. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah. ! Aku datang memenuhi panggilanmu.. la syarika laka. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya.. dan mulai bergerak. Labbaik. haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali.000 orang. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. Labbaik.. kenikmatan. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan.. hingga hari itu.. untuk pertama kalinya pula. Dan sejarah. Tiada sekutu bagi-Mu. Lebih dari 100. Sebab."•Bulan Haram!. dan kemaharajaan.Labbaik. hanya bagi-Mu. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun.000 orang.'•Tahukah kalian. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah..!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah.saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. Ayyuhan Nas. kamu sekalian akan menemui ..

1. miskin. ‘Aqib.[Petikan dari laman. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. yang membedakannya adalah takwa. 3. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. semuanya sama dihadapan Tuhan.. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. Nabiyyuttaubah. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. fatimah. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. rakyat. baik kaya. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan. Mahi. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. aku telah sampaikan hal ini. Nabiyyurrahmah. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. dan sekarang beliau berada di pembaringan..Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. Akibatnya. Namun demikian. dengan menggunakan pakaian yang sama. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. menuju Tuhannya. raja. 2. Maka. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua. Muqaffi. sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad.. Hasyir. tidak ada perbedaan. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan. Karena itu ajarannya sangat universal. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. Sungguh. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. ..

mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. Zainab binti Khuzaimah. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Shafiyah binti Huyay. seorang janda kaya berusia 40 tahun. 9. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Aisyah binti Abu Bakar. Namun itu hanya beberapa hari. Ummu Habibah (Ramlah). Juwairiyah binti Al-Harits. Zainab. Zainab binti Zahsy. Abdullah dan Ibrahim. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. 5. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Hafshah binti Umar. Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. 8. 4. Ruqayyah. Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Ummu Kultsum. Fathimah. Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . 7. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. kecuali Aisyah ra. 6.

menanggung beban orang lemah. 11. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. Sambil membaca QS. Demi Allah. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. Lalu Allah Swt menidurkan mereka." (Al-Hajj: 39). hewan tanpa tujuan maslahat. 10. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. Al-Baqarah: 190). orang yang menyerah. berkata jujur. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. 12. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. Akhlak Nabi Muhammad Saw . 3) Bacalah. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. membantu orang yang tidak punya."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. ‘Ya…. bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). adalah ayat-ayat berikut: . Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. ." jawabnya. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. (lihat HR Bukhari dan Muslim). 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.Turunnya wahyu pertama QS. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. seorang pendeta Nasrani. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir)." Setelah menerima wahyu tersebut. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. orang tua. memuliakan tamu. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. tetapi jangan melampaui batas.

Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. (Shahih Bukhari). Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. makian. Ejekan. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud.. 13. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. . b. penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. 4) saya diberi syafa’at. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. Muslim). Bukhari dan Muslim) b. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya." (HR. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh.

beliau membaca: .Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. Lalu beliau ditegur. Sebelum ruhnya dicabut. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. Muslim). beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. Ibadah Beliau Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti." (HR. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia). ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . 14. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak.