Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya

Sejarah Kelahiran Nabi Muhammad SAW Hingga Wafatnya Berikut ini adalah satu kisah Nabi Muhammad SAW, yang saya kutip dari sebuah buku tentang kumpulan kisah-kisah islam, yaitu kisah nabi muhammad dari lahir sampai wafat - Nama : Muhammad bin Abdullah - Kelahiran : Mekah, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah - Abdullah (ayahnya) meninggal sebelum Muhammad terlahir - Umur 6–8 tahun Muhammad dibesarkan kakeknya, Abdul Muthalib - Kemudian dibesarkan pamannya, Abu Thalib - Atas kejujurannya, Muhammad mendapat gelar Al Amin (dapat dipercaya) - Usia 13 tahun mulai berbisnis, menemani Abu Thalib berdagang ke ke Syam - Usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah binti Khuwailid - Muhammad muda pernah berhasil mendamaikan pertikaian antar kabilah - Usia 40 tahun pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasulullah - Kemudian melakukan dakwah diam-diam selama 3 tahun di Mekah - Dilanjutkan dengan berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun

- Dakwah nabi Muhammad SAW ditentangn oleh kaumnya sendiri, Quraisy - Hijrah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah di Mekah - Setelah haji wada (10 H) kesehatan nabi Muhammad SAW mulai menurun - Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Menurut versi lain, beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi.

- Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir Terdapat perbedaan pendapat ahli sejarah Nabi Muhammad (sirah) tentang tanggal kelahiran dan wafatnya Nabi. Satu hal yang pasti, Nabi Muhammad lahir dan meninggal pada bulan Rabiul Awal menurut mayoritas historian.

KELAHIRAN NABI MUHAMMAD Para ahli sejarah Nabi sepakat bahwa Nabi Muhammad lahir di Makkah pada hari Senin bulan Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 26 April 570 atau 571 masehi. Namun, ahli sejarah Nabi berbeda pendapat tentang tanggal Arabnya sebagai berikut: 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Abdil Barr 5 Rabiul Awal menurut Amiruddin 8 Rabiul Awal menurut Ibnul Qayyim, Ibnu Hazm, Az Zuhri, Ibnu Dihya 9 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpuri, Mubarakpuri , Shibli Nomani, Mahmud Pasha Falaki, Akbar Shah Najeeb Abadi, Moeen ud din Ahmed Nadvi, Abul Kalam Azad 12 Rabiul Awal menurut Tabari, Ibnu Khaldun , Dr hameedullah, Ibnu Hisham, Abul-Hasan ‘Ali ibn Muhammad al- Mawardi, Ibnu Ishaq 10 Rabiul Awal menurut Abul Fida, Abu Jafar al Baqir, Al Waqadi , Al Sha’bi– 17 Rabiul Awal menurut pandangan golongan Syiah. Sedang harinya adalah Jum'at. 22 Rabiul Awal menurut pendapat yang diatribusikan ke Ibnu Hazm 10 Rabiul Awal menurut Abdul Qadir Jailani Pendapat mayoritas adalah Nabi lahir pada 13 Rabiul Awal tahun Gajah (50 hari setelah penyerangan pasukan Gajah dari Yaman) atau bertepatan dengan tanggal 30 atau 31 Maret tahun

Dari kitab As-Sirah al-Halabiyah diriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi lahir pada hari Senin .Syamsuddin bin Salim dalam kitab Al-Ja'far al-Kabir menyatakan ّ ‫وقد ص‬ ٌ‫ح أٌ انُبي وند في شهس زبيع األول في انعشسيٍ يٍ َيسبٌ عبو انفيم وفي عهد كسسي أَى شسوا‬ Artinya: Adalah sahih (pendapat) bahwa Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal tanggal 20 tahun Gajah pada masa kaisar Anu Syarwan. turunnya Quran dan hijrahku ke Madinah. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. diutus sebagai Rasul. Nabi berkata: Itu adalah hari aku dilahirkan. .W KELAHIRAN NABI .571 masehi. ‫ ذنك يىو وندث فيه‬: ‫عٍ قتبدة زضي هللا عُه أٌ زسىل هللا صهً هللا عهيه وسهى سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Dari Qatadah. Menurut versi lain. . WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi.A. . bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang hari Senin.Al-Bairuni dalam kitab Al-Irsyad mengutip sebuah hadits ‫ وهبجسث فيه‬، ‫ي فيه‬ ّ ‫ وأَزل عه‬، ‫ وبعثج فيه‬، ‫ هرا يىو وندث فيه‬: ‫أٌ انُبي سُئم عٍ يىو اإلثُيٍ فقبل‬ Artinya: Nabi pernah ditanya tentang hari Senin.Ibnul Amid dalam kitab Mukhtashar at-Tarikh menyatakan ‫ يىافقه يٍ شهىز‬، ‫أٌ انُبي وند ببطحبء يكت في انهيهت انًسفسة عٍ صببح يىو اإلثُيٍ نثًبٌ خهىٌ يٍ زبيع األول‬ ‫ نإلسكُدز‬888 ‫انسوو انثبَي وانعشسيٍ يٍ َيسبٌ سُت‬ . Ada beberapa perbedaan tentang tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: 13 Rabiul Awal menurut Muhammad Suleman Mansurpure 12 Rabiul Awal menurut Mubarakpuri 2 Rabiul Awal menurut Ibnu Hajar 1 Rabiul Awal menurut Ibnu Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. Nabi menjawab: Hari Senin adalah hari aku lahir.

Bapa bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Mutallib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan iaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. kemudian diberikan nama Muhammad.Artinya: bahwa Nabi lahir di Bat'ha. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan. Adat menyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Makkah. Kisah Dua Malaikat dan Pembedahan Dada Muhammad Pada usia dua tahun. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Hanya anak mereka yang sebaya . Halimah dan suaminya tidak menyedari akan kejadian tersebut. Mereka bertanggungjawab untuk membedah Muhammad. Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Makkah pada malam dari paginya hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal bertepatan dengan bulan Romawi tanggal 22 April tahun 882 tahun Alexander atau tahun 571 masehi. baginda didatangi oleh dua orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. nama yang belum pernah wujud sebelumnya. lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Makkah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi-Dhuaib yang pada mulanya tidak mahu menerima baginda kerana Muhammad seorang anak yatim. WAFAT NABI MUHAMMAD . Selepas itu Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Thuwaiba. budak suruhan Abu Lahab sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Pada ketika itu.As-Suhaili dalam kitab Ar-Raud al-Anf menyatakan - - Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyyah. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke ka'abah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Namun begitu.

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk" (Surah Ad-Dhuha. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad. 93: 6-7) Abdul Mutallib Wafat Kegembiraannya bersama datuk baginda tidak bertahan lama. budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapa baginda. Namun begitu. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah.menyaksikan kedatangan kedua malaikat tersebut lalu mengkhabarkan kepada Halimah. ketika mereka sampai di Abwa. Walaupun Abu Talib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain. Muhammad diasuh oleh Abu Talib Selepas kewafatan datuk baginda. Selama itu baginda mendapat kasih sayang. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara-maranya. datuk baginda pula meninggal dunia. namun tiada kesan yang aneh ditemui. Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Makkah. Kematian Abdul Mutallib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hashim. berwibawa.Abu Talib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia dan rombongannya kembali ke Makkah menaiki dua ekor unta yang memang dibawa dari Makkah semasa mereka datang dahulu. Ketika baginda berusia lapan tahun. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama lima tahun. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. mereka ditemani oleh Umm Aiman. mereka bertemu dengan seorang rahib Kristian yang telah dapat melihat tandatanda kenabian pada baginda. ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia lalu dikuburkan di situ juga. namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Talib supaya tidak pergi jauh . Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapa-bapa saudaranya. pandangan yang bernas. "Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Makkah yang dalam kesusahan. Dia mempunyai keteguhan hati. Abu Talib mengambil alih tugas bapanya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Datuk baginda. Pada suatu hari. terhormat dan berpengaruh dikalangan orang Arab. lalu Dia melindungimu. Muhammad dibawa pulang ke Makkah oleh Umm Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. kebebasan jiwa dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang sewaktu Muhammad berusia 12 tahun. Abdul Mutallib amat menyayangi baginda. Selepas itu baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Mutallib di Makkah.

"Bacalah dengan nama Tuhanmu Yang menciptakan" (Al-'Alaq. Dakwah Secara Terang-terangan Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan. Kemudian baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi bermula dengan kaum kerabatnya untuk mengelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Makkah yang menyembah berhala. Lalu dia meluahkan rasa hatinya untuk berkahwin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Ketika itu. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami isteri. Turunnya Wahyu Pertama Pada usia 40 tahun. Dia pulang segera ke Makkah dan mengasuh anakanaknya yang ramai. Manakala Ali bin Abi Talib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran baginda. Baginda selalu berfikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Muhammad juga telah menjadi sebahagian dari keluarganya. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia baginda dan keupayaan baginda sebagai seorang pedagang. baginda berada di Gua Hira' dan sentiasa merenung dalam kesunyian. diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku.Dakwah yang sedemikian berlangsung selama tiga tahun di kalangan keluarganya sahaja. Abu Talib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidaak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. maka Rasulullah pun mula menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. . seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Selepas baginda mula meningkat dewasa. memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Makkah. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya lalu berlangsunglah perkahwinan mereka berdua. sesuai dengan gelaran yang diberikan iaitu "Al-Amin". Oleh sebab itu baginda jauh dari segala pemikiran manusia nafsu manusia duniawi. Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekelian alam. Khadijah isterinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian baginda. 96: 1) Rasulullah pulang dengan penuh rasa gementar lalu diselimuti oleh Khadijah yang cuba menenangkan baginda.ke daerah Syam kerana dikhuatiri orang-orang Yahudi akan menyakiti baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan mendengar sajak-sajak oleh penyairpenyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti Arab. Apabila semangat baginda mulai pulih. baginda disuruh oleh bapa saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid.

w sendiri. dia selalu melindungi anak saudaranya itu namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandangkan tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. agar aku menghentikan seruan ini. dugaan." (Al-Hijr.a. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah kerana kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Kesedihan itu makin bertambah apabila isteri kesayangannya wafat pada tahun sepuluh kenabiaannya. aku tidak akan menghentikannya sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa kerananya" Baginda menghadapi pelbagai tekanan. malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Dia juga tidak jemu menghiburkan Rasulullah di saat baginda dirundung kesedihan. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda termasuk Abu Lahab. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullas s. Tidak pula bagi Abu Talib. Hijrah Ke Madinah Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian isteri dan bapa saudara baginda. Pada tahun itu juga bapa saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Negara Islam Madinah . penderitaan. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. cemuhan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Makkah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. bapa saudara baginda sendiri. Isteri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu menyebarkan Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. 15:94) Namun begitu. penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Bukan Rasulullah sahaja yang menerima tentangan yang sedemikian."Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Mereka digelar kaum Muhajirin manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Wafatnya Khadijah dan Abu Talib Rasulullah amat sedih melihat tingkahlaku manusia ketika itu terutama kaum Quraisy kerana baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud: "Wahai bapa saudaraku. andai matahari diletakkan diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku.

Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentera untuk mempertahan dan menegakkan keadilan Islam. iaitu kitab al-Quran dan Sunnah Rasulullah. beliau wafat pada hari Senin 13 Rabiul Awal tahun 11 hijriah atau 8 Juni 632 masehi. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. negara Islam Madinah telah diiktiraf. baginda telah menunaikan haji bersamasama dengan 100 000 orang pengikutnya. ialah orang yang paling bertakwa. juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 M/9 H bersama dengan 10 000 orang para pengikutnya. Pada tahun berikutnya.s.Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tentangan daripada kaum Quraisy di Makkah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain.a. agama.w. Namun begitu. Perang Khandak (626 M/5 H) dan Perang Tabuk (630 M/9 H). Baginda dilantik sebagai ketua agama.w. Pada tahun 625 M/ 4 Hijrah. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah.w berjaya juga menubuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentadbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar (623 M/2 H). Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu. Nabi Muhammad s. Perang Uhud (624 M/3 H). ketahuilah bahawa Tuhan kamu Maha Esa dan kamu semua adalah daripada satu keturunan iaitu keturunan Nabi Adam a. tentera dan negara. ekonomi dan ketenteraan." Wafatnya Nabi Muhammad s. sosial. Menurut versi lain. Namun begitu. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan.a. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama. Semua rakyat mendapat hak yang saksama. Ada 13 12 beberapa Rabiul perbedaan Awal Rabiul tentang menurut Awal tanggal wafatnya Nabi sebagai berikut: Muhammad menurut Suleman Mansurpure Mubarakpuri . Perjanjian Hudaibiyah telah dimeterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum Musyrikin Makkah. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah s. Piagam ini mengandungi beberapa fasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat termasuk kaum bukan Islam dan merangkumi aspek politik. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian.a. Maka dengan itu. Sabda baginda yang bermaksud: "Wahai sekalian manusia.w WAFATNYA NABI MUHAMMAD Nabi Muhammad meninggal dunia pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 12 hijrah atau bertepatan dengan tanggal 6 Juni 632 masehi. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Nabi Muhammad s. masyarakat dan negara.t.

Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah (bani/kaum). menurut sejarawan bintang ini tepat terlahir tanggal 17 Rabiâ'ul Awwal (12 Rabiâ'ul awwal menurut mazhab sunni) 570 M. Sejarah Nabi Muhammad SAW Lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan. dan Kisah Nabi Muhammad. perampokan. ia bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil. bahkan ia semakin terang dan semakin terang. ia adalah cahaya di dalam dada.A. pembunuhan bayi. berilmu dan berkebolehan. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan pemimpin negara.2 1 Rabiul Rabiul Awal Awal menurut menurut Ibnu Ibnu Hajar Jarir REFERENSI LAHIR DAN WAFAT NABI MUHAMMAD Rujukan pustaka seputar lahir dan wafatnya Nabi Muhammad S. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia zaman itu. Jangan lupa baca juga artikel tentang Kisah Nabi Musa.!! sahabat-sahat semua itulah kisah Nabi Muhammad SAW dari lahir sampai wafat. Kisah Nabi Ibrahim. bahkan matahari di siang haripun malu menampakkan sinarnya karena bintang ini adalah maha bintang yang terlahirkan ke muka bumi. bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya.W Baginda telah wafat pada bulan Jun tahun 632 M/12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. ialah sebuah jazirah yang disebut jazirah Arabia. yang . yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat jazirah Arabia ini dalam situasi kemerosotan yang luar biasa. Kisah Nabi Isa. seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. perbuatan buruk dan haram.. ialah cahaya dalam kegelapan. ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan.. Nahhh. sinarnya semakin terang membuat malam menjadi terang benderang. semoga menjadi inspirasi hidup Khususnya bagi kita semua yang menjadi hambanya dan umumnya bagi manusia yang mengetahui kisah hidupnya. karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. ia dikenal dengan Nama Muhammad. sebuah kota yang panas dan tandus yang dipenuhi dengan penyembahan terhadap kayu-kayu dan batu-batu yang tak dapat berbuat apa-apa dan juga disana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh 'berhalaberhala'• yang sekarang telah berubah wujud tapi memiliki wujud 'berhala' yang sama. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman. Kelahiran Sang Nabi Pada saat yang sangat kritis ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. tapi bintang yang sangat luar biasa. I.minum-minuman keras. dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain. ia bukan bintang yang biasa.

Abdullah lahir kedunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan 'meletakkannya'• ke dalam rahim Aminah. begitu riang hatinya ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Setelah kepergian sang kakek. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada Para Malaikat dan Jin untuk bersujud kepada Adam. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini Wafat dalam usia 20 tahun (riwayat lain ' 17 tahun). hancurnya sesembahan batu di sana. yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan ummatnya sampai akhir zaman. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luarbiasa.selalu menjadi hujjah bagi bintang-bintang yang sulit bersinar lainnya di setiap zamannya. mulutnya begitu berat untuk mengucapkan kata ' kata ini kepada wanita ini. Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman dan diasuh oleh kakeknya. datanglah seseorang dari rombongan tersebut yang menyampaikan berita kepada Aminah. Abu Tholib. karena cahayanya dibawa oleh Adam AS untuk disampaikan kepada maksud. namun ia bermimpi. dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah. walaupun suaminya selalu berkirim surat. Sudah menjadi tradisi kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa yang luar biasa. dimulai dengan peristiwa padamnya api 'abadi'di kerajaan Persia. seorang putra Abdul Mutholib yang pertama menyatakan keimanannya kepada kemenakannya sendiri (Muhammad). tapi Ia amat terkejut karena tak dilihatnya suaminya. tak sanggup menahan tangisnya. . ayahnya bernama Abdullah. dalam mimpinya seorang wanita datang dan berkata kepadanya agar ia menjaga bayi dalam janinnya dengan baik ' baik. Ibundanya Aminah. beberapa tahun kemudian Bunda Sang bintang menyusul suaminya dan dimakamkan di Abwa juga. Setelah lama kepergian sang suami. Begitu goncang hatinnya mendengarkan hal ini. ia menangis menahan sedih dan tak makan beberapa hari. namun tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh Sang Pemilik kiblat (Ka'bah). Ia berulang kali bermimpi bertemu dengan wanita tersebut yang ternyata adalah Maryam binti Imran (Ibu Isa as). Namun pada saat lain surat tidak lagi ia terima. sang bintang (Muhammad) diasuh oleh pamannya. namun akhirnya terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Swt dan dimakamkan di abwa. kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia yang merupakan keturunan Jawara Tauhid (Ibrahim AS). yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan mensekutukan Tuhan. sang bintang kita ini sedang berada dalam kandungan ibunya. belum lagi hilang duka setelah ditinggal Sang Bunda. Sang isteri saat itu mengandung (2 bulan) bayi yang kelak menjadi manusia besar. Dalam mimpinya sang wanita mulia ini berkata : 'Kelak bayi yang ada didalam rahimmu akan menjadi manusia paling mulia sejagat raya. ia tidak sanggup mengutarakannya. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara Tauhid melalui anaknya Ismail AS. sang isteri merasakan kesepian yang amat dalam. ia pun harus kehilangan kakeknya ketika umurnya belum lagi menginjak delapan tahun. Muhammad namanya. ia adalah rencana Tuhan yang teramat besar yang langit dan bumi pun tak kan sanggup memikulnya. maka jagalah ia baik “ baik hingga kelahirannya. karenanya tahun ini dinamakan tahun Gajah.

Dalam perjalanan. ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khodijah yang terpercaya dan Khodijah memberikan dua kali lipat dibandingkan yang diberikannya kepada orang lain. Sang bintang melewati negeri 'Ad dan Tsamud. Kafilah Quraisy. Seluruh anggotanya mengeruk laba. Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. inilah pilihan Ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan dimana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon.'• Ya. II. '˜Orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah nabi.Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh Ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. Namun. Seorang pendeta. Pernikahan Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiah binti ‘Aliyah sebagai berikut: 'Wahai Muhammad! Katakan terus terang. Nabi menyampaikan. dan telah kehilangan Ayah. yang sedang duduk di biaranya. Maisarah. kita dapat melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang.'• Orang bertanya kepada Nabi. ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusan-Nya. Maisarah menceritakan tentang Kebesaran jiwa Al-Amin selama perjalanan dan perdagangan. Waraqah mengatakan. dengan menyenangkan. 'Alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khodijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Selama beberapa waktu saya menggembalakan domba orang Mekah di daerah Qararit. kemudian ia berkata.' Apakah Anda juga pernah menjadi gembala?' Beliau menjawab. kafilah tiba di tempat tujuan.'• Nabi tiba di Mekah ketika Khodijah sedang duduk di kamar atasnya. si hanif dari Arabia. Maisarah menceritakan 'Di Busra. Mari kita masuk ke jazirah Arabia lebih jauh lagi. Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya. Kafilah mendekati Mekah. keunggulan ahklaq dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai 'orang jujur'• (al-Amin). apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga? Kukira usiamu sudah cukup dewasa!'• Apakah anda akan menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan. keluhuran budi. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. berkata kepada sang Bintang. Kemudian Khodijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal. belum lagi ia dilahirkan sebagai seorang yatim. . kekayaan. kebetulan melihatnya. siap bertolak. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Kafilah kembali ke Makkah.' Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya. yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. laba yang diperoleh Nabi lebih banyak ketimbang lain. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. 'Orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah nabi berbangsa Arab. termasuk barang dagangan Khodijah. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. melalui profesi ini beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi 'gembala'domba yang lebih besar. hal-hal menyangkut barang dagangan. apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan kedua orang tua dan kasih sayang mereka.

'Keponakan saya Muhammad bin 'Abdullah lebih utama daripada siapapun di kalangan Quraisy. dan Abdulah. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. dari perkawinan ini Khodijah melahirkan enam orang anak.keanggunan. tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala. tampil dan mengatakan sambutannya. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. Tentang keponakannya. kekayaan adalah bayangan yang berlalu. meruntuhkan dua pilar tempat suci tersebut. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. orang pertama yang mengambil linggis. banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Ummu Kaltsum.' Upacara pun dilaksanakan. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu. muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Mahar ditetapkan empat puluh dinar-ada yang mengatakan dua puluh ekor unta. yang dipanggil At-Thayyib. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya ('˜Amar bin Asad) dapat mendampingi Anda beserta handai tolan Anda. di Indonesia. dan kehormatan ?' Nabi menjawab. inipun terjadi di zaman ini. Akibatnya. tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. Pada saat pembangunan kembali ka'bah. Zainab. tak satu pun rumah di Makah selamat dari kerusakan. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah tapi takut membongkarnya. Pada tahap ini. yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Nabi lalu berkata. dua putra. mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan Dewa. Abu Tholib. Ia merasa takut dan gugup. Pesta yang agung pun diselenggarakan. Waraqah.'Apakah Khodijah siap untuk itu. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Muhammad diutus menjadi Rosul. sang paman yang mulia ini menyampaikan pidato. tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan". Dinding ka'bah mengalami kerusakan. tetapi asal usul dan silsilah adalah permanen". Kendati tidak berharta. Sang bintang sekarang mulai dewasa.'• Terlihat bahwa ini adalah ajaran para Nabi. rakyat ataupun pemerintahnya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan atau pun perbuatan yang salah dan benar. dan At-Thahir. Tiga orang putrinya masing-masing Ruqayyah. diberitahukan pada semua pihak sebagai berikut. 'Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. ketika dinding ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu. tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada . Kemudian Muhammad membicarakan hal ini kepada pamannya yang mulia.'Apa maksud Anda?'• Ia lalu menyebut Khodijah. ia mempunyai seorang istri yang begitu lengkap kemuliaannya. mengaitkannya dengan puji syukur kepada Tuhan. 'Dalam pembangunan kembali Ka'bah. dan Fatimah. dan akan membuat dia setuju. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun. ia berkata demikian. paman Khodijah. Qasim. tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian. padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda?'• Nafsiah berujar 'Saya mendapat kepercayaan dari dia. Walid bin Mughirah. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan.

suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulia ini kecuali sukunya sendiri. yang selalu kalian sebut-sebut.“kata saksi bisu. ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan. kekuasaan. mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar. yang mengakui kebenarannya. akhirnya seorang tua yang disegani di antara Quraisy. susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia manapun di jagat raya. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. sebagai manusia mulia. 'Itu Muhammad. kemudian meminta tiap orang dari empat sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. Beliau selalu melakukan telaah mendalam terhadap langit. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengonsepnya menjadi manusia 'ilahi''. Sebelum pengutusannya menjadi Rosul. puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. Tuhan. III. maupun batinnya. kalian menutup telinga kalian rapat-rapat. bumi dan isinya. disinilah ia diangkat menjadi Rosul. sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. terutama mengamati keindahan. Al-Qur'an. kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. alAmin. Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. maka pekerjaan konstruksi tertunda lima hari.'•Terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui Pintu Shafa. Sang Pemilik Konsep. Kesabaran yang diabadikan di dalam Kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan. Semua menyetujui gagasan ini. beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah menjadi peristiwa berdarah. dan menertawakanku. tempat diturunkannya kalimat Tuhan Yang Maha Sakti. wahai manusia. sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah. dan ciptaan Allah dalam segala wujud. Karena hal ini. dengan cara apapun akan sia-sia. Dengan cara ini. dan bagi mereka yang menolak. dan seakan-akan ia ingin berkata. Beliau selalu mengamati masyarakatnya yang rusak. bukankah aku telah mengatakannya. Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan. Apalah kiranya yang membuat masyarakatnya seperti ini. dan celaka. Sang Maha Konsep sudah membuat konsep tentang semua ini. dan mengkajinya secara mendalam.'• disinilah dulu anak Hasyim itu tinggal. bahwa ia adalah manusia sempurna. Tidak setitik cela apalagi kesalahan selama hidupnya. dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah. disinilah Al-Furqon pertama kali dibacakan. Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi. Jibril (Ruh Al-Qudus) diutus Tuhan semesta Alam.' (buku lain mencatat Bab as-salam). gua ini menjadi saksi bisu tentang wahyu. kalianlah (manusia) yang tak mau menengarkannya. kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia. Gunung Hira. tanda-tanda seorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad. Serempak mereka berseru. beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. dalam wujud lahiriah (penampakan). Masalah mencapai tahap kritis. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah. Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. Kita setuju ia menjadi wasit!' Untuk menyelesaikan pertikaian itu. sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. dan hancur. gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut 'sahabat karib'•-nya (Muhammad). yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. Diangkat Menjadi Rasul Hira. akan mengikutinya. untuk menyampaikan kalimat-Nya secara .

Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya'•. Saya bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu bagi-Nya bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rosul-Nya.berangsur-angsur kepada Al-amin yang berada di Gunung Hira'. 'Ali.―Wahai Muhammad! Engkau Rosul Allah dan aku Jibril'•. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Sesudah itu. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap. ancaman. kebijaksanaan. washi (penerima wasiat). dan penggunaan pena. memecahkan kebisuan itu.'• Sesungguhnya. 'Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. dan pria pertama yang memeluk Islam adalah 'Ali. khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Nabi mengulang tiga kali ucapannya. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu. kejujuran. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi (bagi orang lurus) dan neraka-Nya yang kekal(bagi orang yang berbuat jahat). Muhammad mengadakan perjamuan makan dengan kerabatnya. Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap. Tidak satupun mahkluq yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. saya siap mendukung Anda. Jibril menyapanya. fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita. secara berangsur-angsur. Ketika pidato Nabi mencapai poin ini. Yang mengajari [manusia] dengan perantaraan kalam. utusan Tuhan yang kepadanya ummat manusia memohonkan syafa'at. Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. 'Lalu beliau menambahkan. dan perintah merupakan manusia teladan sepanjang masa. yang tidak pernah menghianati janji. dan sayang kepada yang miskin. Bacalah. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun Akhirat. pembawa berita bahagia. dan Muhammad pun turun dari Gua Hira menuju rumah 'Khodijah'•. remaja berusia lima belas tahun. Jiwa agung Nabi disinari cahaya wahyu. Beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada-Nya. tapi tak ada yang menyambut kecuali '˜Ali yang terus melontarkan jawaban yang . Siapakah diantara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya sehingga ia akan menjadi saudara. ia adalah manusia dalam wujud Ilahiah.'Wahai Nabi Allah. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan dalam Al-qur'an sebagai berikut 'Bacalah dengan [ menyebut] nama Tuhanmu yang menciptakan. Muhammad.'• Nabi menyuruhnya duduk. Setelah kejadian ini. beliau berpaling kepada para sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaan-Nya. Khodijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama empat puluh tahun untuk memikul tugas yang maha berat ini. selesai makan. seperti Anda tidur. dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa fondasi agamanya diberikan dengan pengkajian. dan Tuhanmulah yang Paling Pemurah. Wahai kerabat saya! Anda sekalian akan mati. manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu beliau berkata. dan khalifah (pengganti) saya?'. pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada kaumnya. kebisuan total melanda pertemuan itu. pengetahuan.

Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah Abu Tholib membuka pembicaraan dengan berkata. Tiap hari nabi menghadapi penganiayaan baru. kejadian itu dikatakan. yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka'• Abu Jahal bangkit sambil berkata. Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Peristiwa diatas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran '˜Ali. Dalam ayat berikut. kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. Kendati waktu itu ia yang termuda diantara yang hadir. kecewa.'• Pemuda ini adalah saudara. washi. Karena. “Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Misalnya. dan khalifah saya diantara kalian. ini(mengesakan Allah) tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan. suatu saat Abu Tholib sedang duduk bersama keponakannya.'' Saya tidak menginginkan apa pun dari mereka.' Para sesepuh anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda. sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya.' Wahai Abu Tholib! Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan diantara kita. berbekal kesabaran. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau ke luar masjid. lalu menyiksanya. . dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan. kegigihan. sesungguhnya ini benarbenar suatu hal yang dikehendaki. pergaulannya yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan.' Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. Bertentangan dengan empat tawaran itu. kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya'•. Mereka demikian heran. Muhammad. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya. Banyak yang cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad.' Nabi menjawab. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata. kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. dan putus asa sehingga serentak mereka berkata. mereka harus menerima satu kata dari saya. Mengapa ia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu saja ? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musrik yang terus menghardik dan mengejeknya. suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ith melihat Nabi bertawaf. dan orang-orang kafir berkata.sama. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia". Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. ' Kami siap sepuluh kali untuk mendengarnya. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya. ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. Jika ia menginginkan kedudukan.' Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?' Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Tholib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Abu Tholib berpaling kepada Nabi seraya berkata.' Nabi menjawab.' Kalian harus mengakui keesaan Tuhan.'Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta.' Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. 'Pergilah kamu dan tetaplah [menyembah] tuhan-tuhanmu.' Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka [seraya berkata]. keyakinan. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan.

Ajal Khodijah sudah dekat. kebanyakan pengikutnya budak wanita dan ' pria serta beberapa orang tak terlindung. dan juga pamannya yang menjadi pelindung. Bersikeras menjuluki Nabi Gila. Tanah negeri itu baik dan bersih. Nabi menyadari dan prihatin terhadap kondisi kaum Muslim. dan pembelanya. maka tahun ini dinamakan 'Am Al-Huzn (Tahun Duka cita). Kedukaan menyelimuti dan menindihnya di tahun penuh kesedihan itu. dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda. Allah telah memilihnya untuk mendampingi Rosulullah Saww. Pasukan Syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Muhammad. paman Rosul (Abu Tholib) meninggal dunia. Yakni. Sungguh Nabi mengalami kesedihan yang amat berat. Rosul merasakan betapa berat kesedihan yang ditanggung putrinya. Mereka pun melakukan Blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslim. Khodijah. peristiwa .Fatimah kehilangan ibundanya. yang diikuti pendamping hidupnya. sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka." Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan Istimewa bagi kalangan kaum wanita. ikut pula menanggungnya. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah. dalam Al-Qur'an Allah berfirman "Demikianlah. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir." Ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila.'Ke Etiopia akan lebih mantap. Bukan hanya Rosul yang terpukul hatinya. Dan masih banyak lagi. Penguasanya kuat dan adil. para pemimpin terkemuka berbagai suku menyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Pada tahun yang sama. Nabi menjawab. dan Khodijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. Itu sebabnya. air matanya meleleh." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu ? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi''ib itu selama tiga tahun. menghalangi orang masuk Islam. diantaranya mereka memfitnah Nabi.. dan dia telah berhasil menunaikan tugas dengan baik. dan kesedihan menerpa hatinya. dengan membawa serta Fatimah AS.' Ayah. pada saat kaum Muslim keluar dari blokade orang-orang Quraisy. dan menghalangi orang-orang untuk mengikuti agama Tuhan Yang Esa. yang sekaligus sebagai pelindung dakwa Muhammad. berpisah dari orang yang menjadi sumber cintanya dan kasih sayangnya. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka. Fatimah. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hasyim. tiada seorang rosul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan. Beliau kehilangan Khodijah.Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hasyim. akhirnya Muhammad berhijrah ke Yastrib. maka mereka melakukan propaganda anti Muhammad. larangan mendengarkan Al-Qur'an. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari pengepungan. tangisnya pecah. Khodijah akhirnya meninggal pada tahun itu juga. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Tholib. yang belum kenyang mengenyam kasih sayang seorang ibu dan kelembutan belaiannya. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus . kemana Ibu?'• Kalau sudah begini. Acap kali dia bertanya kepada ayahandanya. dan tak ada orang yang ditindas di sana. terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. Setelah wafatnya Abu Tholib kaum Kafir Quraisy semakin berani menganggu Muhammad. tahun kesepuluh sesudah Kenabian.

seperti urusan duniawi mereka. Kepadanya Nabi berkata. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. Mereka melihat keadaan rumah seperti biasanya.― Muhammad telah pergi jauh di luar pengetahuan mereka. Ketika tiga perempat malam lewat. Beliau tinggal di situ sampai akhir pekan. “Dan [ingatlah] ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. mereka mengira Muhammad dapat dihancurkan hanya dengan cara seperti ini. mereka memburunya dan berhadap-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. Dengan pedang terhunus mereka memasuki kamar Nabi. Al-Qur''an merujuk pada kejadian itu dengan kata-kata. IV.hijrahnya Nabi ke Yastrib. sekarang ia tak ada di rumah. empat puluh orang mengepung rumah nabi dan mengintipnya melalui celah. dan segelintir orang yang ditahan Quraisy atau karena sakit. Serentak "˜Ali mengangkat kepalanya dari bantal dan menyingkirkan selimutnya lalu berkata dengan sangat tenag. tetapi beliau menunggu kedatangan 'Ali.'Kami mencari Muhammad. mengambil sikap damai . '˜Ali menempati ranjang Nabi sejak sore. '˜Ali dan Abu Bakar.dan lanjut usia. dan masing-masing suku mempunyai wakil. dan menyangka bahwa orang yang sedang tidur di kamar itu adalah Nabi.''Tidurlah di ranjang saya malam ini dan tutupi tubuh Anda dengan selimut hijau yang biasa saya gunakan. tapi seorang anak muda yang begitu berani mengorbankan nyawanya untuk sang Nabi. Orang-orang ini memang bodoh. merupakan momen awal dari lahirnya negara Islam. ia. Fatimah binti "˜Asad dan Fatimah binti Hamzah bin Abdul Mutholib " karena itu. sekali lagi '˜Ali. tak ada seorang muslim pun yang tertinggal di Mekah kecuali Nabi. Ali berbaring melewati cobaan yang mengerikan demi keselamatan Islam menggantikan Nabi. Jibril datang memberitahu Nabi tentang rencana kejam kaum kafir itu. Ali. Perselisihan pun terjadi dan "Ali berkata "Barangsiapa menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah. sejak sore. Mereka begitu yakin akan segera berhasil. saat hijrahnya Nabi terjadi. karena musuh telah bersekongkol membunuh saya."Apa yang terjadi ?" Mereka menjawab. dialah orang yang rela berkorban untuk Nabi. Orang Quraisy mengetahui hijrahnya "Ali dan rombongannya " diantaranya ialah Fatimah. Nabi. Sejumlah Muhajirin dan Ansor sedang menunggu kedatangan Nabi. yang bersama Khodijah adalah orang yang pertama-tama beriman kepada Nabi. tiba di Quba tanggal 12 Rabi'ul Awwal. Kaum Quraisy yang berada di Mekah akhirnya membuat kesepakatan untuk membunuh Muhammad di malam hari. puteri Nabi. Penduduk Yastrib bersedia memikul tanggung jawab bagi keselamatan Nabi. Semangat dan gairah besar tampak di kalangan musyrik itu. Hijrah Kini tiba fajar."• Apakah anda menitipkannya kepada saya sehingga saya harus menyerahkannya kembali kepada Anda? Bagaimanapun. yang menimbulkan suara gaduh. Saya harus berhijrah ke Yastrib. majulah! Tanda marah nampak di wajahnya. Ia bukan orang tua yang lanjut usia. dan tinggal di rumah Ummu Kultsum ibn alHadam. Sebagian orang mendesak agar beliau segera berangkat ke Madinah. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius. sehingga Bani Hasyim tidak dapat menuntut balas atas kematian Muhammad. Di bulan Robi’ul Awwal tahun ini. Di mana dia?"• 'Ali berkata.

Pada perang Badar "al-washi ("Ali) dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. V." "˜Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan kemah Nabi. Mata '˜Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. dan lebarnya 30 inci. Pada perang Uhud Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan "Ali tidak pernah Absen. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya.'Panggil dia.dan berbalik pulang. karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng. dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah. bahkan '˜Umar memuji keberanian pemimpin benteng. misalnya peristiwa pernikahan al-Washi dan Fatimah. Nabi memerintahkan "˜Ali maju. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaibar itu dari "˜Ali melalui jalur khusus. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. menurut riwayat pintu benteng Khaibar itu terbuat dari batu. kakinya berdarah. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. Seusai pertempuran. "Ali telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. Segera nabi ke tempat "Ali lalu merangkulnya." Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku. paman anda dari pihak Ibu (Walid bin Uthbah) dan saudara Anda (Hanzalah) masih ada pada saya." Apakah Anda merasakan beratnya?"˜Ali menjawab. islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu kaum Muslim menjadi terhormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina". Benteng Khaibar Pada perang Khaibar ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaibar. Uhud. Khandaq. air mata Nabi menetes". putri . Mereka mengucapkan berbagai macam syair untuk menyambut manusia mulia ini. saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi. "Ali mengingatkannya dalam kata-kata "Pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek anda dari pihak ibu (Utbah.menyambut kedatangan Nabi. banyak juga peristiwa yang menggembirakan. Marhab. Nabi mengungkapkan nilai pukulan "Ali pada perang Khandaq (parit) " disebut juga dengan Ahzab " kepada "Amar bin "˜Abdiwad itu. perang demi perang mulai dari Badar." Saya mencabut pintu Khaibar dan menggunakannya sebagai perisai. Penduduk Yastrib ' yang kemudian berganti menjadi nama Madinah . orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan." Saya merasakannya sama berat dengan perisai saya." Dimanakah "˜Ali? " Dikabarkan kepada beliau bahwa "Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Ketika melihat kaki "Ali membengkak. Nabi menggosokkan tangannya ke mata "˜Ali seraya mendoakannya. Nabi bersabda."Ketika "Ali tiba di Quba." Masih banyak lagi peristiwaperistiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. "Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. panjangnya 60 inci.yang luar biasa yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan "˜Umar ini." Seseorang bertanya kepadanya.'• Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. ayah dari Hindun Ibu Muawiyah). yang disetiap perang tampillah Al-Washi Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan Iman yang membara.

perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makah. tak pernah menyerah. kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda ini.000 orang untuk membagi diri. ia memutari Nabi. dan menyalakan api unggun di malam hari agar pasukan musuh melihat betapa besar pasukan musuh tersebut. Orang'“orang Quraisy berdesak-desakkan di bukit Shafa untuk memberikan Ba'iat. kesabarannya begitu tinggi. Membisu di depan Nabi dan pendukungnya. Selain serangan dari luar Kota Madinah. namun Sang Maha Konsep telah menentukan Drama yang berbeda. Al-Washi tampil dengan gagah perkasa dalam peperangan ini. dan menghambur membabat musuh untuk melindungi Nabi. Ya Mekah membisu dan tidak lagi menyerukan teriakan Fir'aun-fir'aun. al-washi segera menghambur untuk bergabung dengan Nabi.. Nabi memasuki Mekah dan bertawaf. sesudah membuat kocar-kacir musuh. Orang-orang Quraisy yang berada di Makkah menunggu bibir Muhammad berucap tentang mereka. Nabi memerintahkan kepada pasukannya yang berjumlah 10. Beliau siapkan pasukan besar yang belum pernah disaksikan kehebatannya selama ini. perjanjian Hudaibiyah dikhianati oleh orang-orang Quraisy mekah. Di dekat kuburan Abu Tholib dan Khodijah yang terletak di punggung Mekah. namun bibir itu begitu mulia untuk menjatuhkan hukuman. di Shafa. apakah yang akan terjadi pada mereka. Setelah penaklukan Mekah masih ada beberapa peperangan besar berlanjut '“ semasa hidup Nabi . ia tak pernah merasakan letih. Dari kubah inilah Nabi mengamati dengan cermat arus pasukan Islam yang masuk ke kota dari empat penjuru. ia memberikan kepada mereka yang telah memeranginya pengampunan dan beliau berkata ".! orang-orang Madinah yang gagah berani segera sadar akan diri mereka! Dan ingat bahwa hingga . tidak ada darah yang tertumpah. Fath Makkah Tahun kedelapan Hijrah.. walaupun orangorang kafir itu benci.yaitu Hunain.. Nabi memanggil sahabat-sahabatnya yang lari cerai-berai "Ayyuhan Nas. Anda semua adalah orang-orang yang dibebaskan!" Kini. Selama dua puluh tahun penggembalaannya tak pernah henti. Makkah.Nabi. Nabi segera mengeluarkan perintah kesiagaan umum. Nabi pun menyampaikan bahwa sasarannya adalah Mekah. Pergilah. berdiri di depan kehidupannya yang sarat dengan berbagai peristiwa dan yang ditangannya tergenggam masa depan yang gemilang. digantikan hiruk pikuk suara 10. Ketika pasukan telah lengkap dan siap bergerak. laki-laki yang telah membuat sejarah itu telah kembali.. Tabuk. Pasukan bergerak laksana migrasi kawanan burung menuju arah selatan. Sesudah itu kembali memutari Nabi. dan pada kali yang lain menemui prajurit musuh yang lari dan menghadang kejaran musuh.000 prajurit Muslim yang menggema yang seakan-akan sedang menunggu kedatangan sahabatnya Gua itu menatap kepada orang yang dulu berada dalam perutnya dalam keadaan terusir yang kini telah berdiri tegap dengan gagah dan dikelilingi puluhan ribu pengikut dan pembelanya. kaum muslimin membuat kubah untuk Nabi.. menghancurkan berhala-berhala bersama al-Washi. walaupun mereka mencoba memadamkan nur cahaya-Nya. mau kemana kalian ?"• Wahai orang-orang yang ikut bai'at al-Ridwan! Wahai.. orang-orang yang kepadanya diturunkan surat Al-Baqarah! Wahai orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. VI. namun Ia terus menerangi Nur Cahaya-Nya.

haji pertama Nabi dan kaum Muslimin tanpa ada seorang musrik pun yang ikut didalamnya. Sebab. Tiada sekutu bagi-Mu. Sejarah sekali melihat Muhammad dan orang-orang yang bergerak bersamanya dengan heran! Aneh sekali..Labbaik.. belum pernah menyaksikan pemandangan di muka bumi seperti yang ada pada saat itu.. tapi ketika dicari-carinya. mungkin aku tidak lagi akan bertemu dengan kalian sesudah tahun ini. Kami datang. menyertai Nabi melakukan perjalanan ke Makkah... peran individual Muhammad dalam menyampaikan risalah agungnya telah selesai. Labbaik.000 orang berkumpul di Madinah dan sekitarnya.'•Tahukah kalian. untuk kesekian kalinya. kamu sekalian akan menemui ..000 orang. VII. dan kini '“ tidak bisa'“ tidak di harus melihat pasukannya. Ayyuhan Nas.. aku tidak tahu. Sejarah memang mendengar bahwa "penguasa" itu berada di tengah-tengah pasukan itu. ya Allah.. Nabi disertai semua isterinya. Sesudah itu. Ia adalah tukang cerita yang membacakan hikayat-hikayat Fir''aun. Ibrahim.. disitu telah berkumpul Allah. Lebih dari 100. Nabi memang berjalan kaki bersama umatnya. Rosulullah berkata. Allahumma. dua ribu diantaranya adalah kaum kerabatnya. untuk pertama kalinya pula. bulan apa ini ?" Mereka serentak menjawab. Matahari tepat di tengah siang hari itu. aku datang memenuhi panggilan-Mu. agar di bisa mengevaluasidan menelitinya kembali. hanya bagi-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Seakan-akan ia menumpahkan seluruh cahayannya yang memakar ke atas kepala semua orang.. sesungguhnya darah dan hartamu adalah haram bagimu hingga kalian menemui Tuhanmu sebagaimana diharamkannya hari dan bulanmu ini."Ayyuhan Nas.. Allahumma labaik.000 orang prajurit. Pasukan apa ini? Komandan berjalan kaki kelelahan. kemudian melakukan Ihram sepanjang Subuh. dan mulai bergerak. Haji Wada Tahun kesebelas Hijrah.!" Pasukan Islam kembali memenangkan pertempuran."•Labbaik. Nabi berdiri di depan lebih dari 100. kita sudah diantarkan kepada Maksud. Rombongan itu masuk Mekah 4 Dzulhijjah. 'Labbaik. bahwa karya besarnya. Rombongan haji meninggalkan Madinah tanggal 25 Dzulqa'idah . lebih dari 10... ! Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik. kami datang. Kini Nabi memanggil mereka di tengah 12. Dan sejarah..saat ini mereka adalah tulang punggung Nabi. dan .. laki-laki dan perempuan ' dibawah sengatan Matahari yang amat terik dan di padang pasir yang sebelumnya tak pernah dikenal orang ' bergerak menuju satu arah. seluruh padang terisi gema suara mereka yang mengucapkan. dan kemaharajaan... Ka'bah dan Muhammad.. di tempat ini. Medan ini merupakan lukisan paling indah dari satu warna yang menghiasi kehidupan manusia. untuk selama-lamanya. adalah kakek tua yang terbelenggu dalam pengabdian terhadap kepentingankepentingan. Kisra dan Kaisar. camkan baik-baik perkataanku. Segala puji. Mereka segera menghambur ke arah Nabi menyambut panggilannya dengan."•Bulan Haram!. sekaligus inilah haji terakhir yang dilakukan oleh Nabi. la syarika laka. Nabi memulai pidatonya. aku datang memenuhi panggilan-Mu. dan pengikutpengikutnya pun demikian pula.000 orang.. mengingat dan mengenang kembali pelajaran yang telah diberikannya selama dua puluh tiga tahun. Dia juga ingin memperlihatkan kepada Ibrahim... Labbaik. dia tak bisa menemukannya. kenikmatan. . menginap satu malam di Dzi Al-Hulaifah."• Langit. hingga hari itu.. Laki-laki dan perempuan yang mengelilinginya. aku datang memenuhi panggilanMu..

sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rosul.. Muhammad telah melaksanakan tugasnya. dengan menggunakan pakaian yang sama. miskin. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu akan berbalik ke belakang? Barangsiapa berpaling ke belakang. mulai dari masalah makan hingga urusan kenegaraan.. . Akibatnya. rakyat. Muqaffi.. dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur'•. Hasyir. 3. raja. ‘Aqib. Maka. dan Mekah menjadi sebuah kota suci bagi kaum muslim. semuanya sama dihadapan Tuhan. namun juga urusan-urusan diniawi yang mencakup semua sisi kehidupan manusia. 1. yang membedakannya adalah takwa. Sungguh.. Nabiyyurrahmah. Nama dan Gelar Nabi Muhammad Saw Antara lain seperti disebutkan di dalam HR Bukhari dan Muslim: Ahmad. Karena itu ajarannya sangat universal. tempat berkumpulnya muslimin dari seluruh penjuru dunia. Imam Bukhari menambahkan di dalam Kitab Tarikh al-Kabir: Adnan bin Udud bin Al-Maqum bin Nahur bin Tarh bin Ya’rab bin Nabit bin Ismail bin Ibrahim… Menurut para pakar – sebagaimana yang disebutkan oleh sejarawan Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Yamany –antara Adnan dan Ismail ada sekitar 40 kakek. masih banyak orang yang buta terhadap pribadi dan kehidupan beliau. Kelahirannya Nabi Muhammad saw lahir di Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabi’ul Awwal tahun Gajah dalam keadaan yatim." Akar-akar syirik telah dihapuskan dari Mekah. Pada lembaran ini penulis mencoba memperkenalkan Nabi Muhammad saw secara singkat dari beberapa sisi. hendaknya segera disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. menuju Tuhannya. Nabi membuka mata seraya berkata kepada putrinya dengan suara pelan 'Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rosul. Mahi. mereka terhalang untuk melihat dan merasakan kebenaran yang dibawanya. tidak ada perbedaan. Namun demikian. tidak hanya tentang ibadah dan keakhiratan. fatimah. Nasab Nabi Muhammad Saw Di dalam buku Shahih Bukhari bab Mab’ats an-Nabiyyi saw. maka tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun.[Petikan dari laman. Imam Bukhari merincikan silsilah nasab Nabi Muhammad saw sebagai berikut: Muhammad saw bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusyai bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan. barangsiapa yang masih mempunyai amanat. dan sekarang beliau berada di pembaringan.Tuhanmu dan ditanya tentang amal-amalmu. aku telah sampaikan hal ini. 2. baik kaya. Nabiyyuttaubah.org] Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw dari Lahir Hingga Wafat Satu-satunya rasul Allah yang diutus untuk semua ras dan golongan adalah nabi Muhammad saw. dengan harapan dapat bermanfaat dan membantu kita semua.

Di akhir masa pengasuhan keluarga Halimah ini terjadi pembedahan nabi Muhammad saw. Ummu Kultsum. karenanya beliau terkenal dengan gelar Al-Amien (orang yang terpercaya). Muhammad Saw di Mata Penduduk Makkah Sejak kecil Muhammad saw jauh dari tradisi-tradisi jahiliyah dan tidak pernah melakukan penyembahan terhadap tuhan berhala. Nabi Muhammad menikahi mereka semua setelah Khadijah meninggal dunia. Aisyah binti Abu Bakar. Dan mereka semua beliau nikahi dalam keadaan janda. Jika dilihat dari faktor tiap pernikahan beliau. Zainab. Fathimah. Isteri-isteri Rasulullah Muhammad saw Selain Khadijah. Anak-anak beliau yang laki-laki semuanya meninggal sebelum usia dewasa. Kelahiran nabi Muhammad saw bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi.Penamaan tahun Gajah berkaitan dengan peristiwa pasukan Gajah yang dipimpin oleh Abrahah. seorang janda kaya berusia 40 tahun. Hafshah binti Umar. semuanya mempunyai hubungan yang kuat dengan dakwah dan ajaran Islam yang dibawanya. Zainab binti Khuzaimah. Anak dan Putrinya Anak dan putri nabi Muhammad saw adalah: Qasim. Juwairiyah binti Al-Harits. Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan Ka’bah. Ummu Salamah (Hindun binti Umayyah). Muhammad Saw Menjadi Rasul Allah . 4. Masa Menyusui Nabi Muhammad saw pertama kalinya disusui oleh ibunya Aminah dan Tsuwaibatul Aslamiyah. Namun sebelum sampai ke kota Makkah. Ruqayyah. mereka diserang oleh pasukan burung yang membawa batu-batu kerikil panas (lihat QS Al-Fil: 1-5). kecuali Aisyah ra. Namun itu hanya beberapa hari. 8. Zainab binti Zahsy. Shafiyah binti Huyay. Muhammad saw menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ummu Habibah (Ramlah). Pernikahan ini diawali dengan lamaran Khadijah kepada Muhammad saw setelah melihat dan mendengar kelebihan-kelebihan dan akhlaknya. Selanjutnya beliau disusui oleh Halimah As-Sa’diyah di perkampungan bani Sa’ad. isteri-isteri beliau adalah: Saudah binti Zam’ah. Pernikahan Nabi Muhammad Saw Pada usia yang ke-25 tahun. Maimunah binti Al-Harits dan Maria Al-Qibtiyah. 6. 7. Namun demikian beliau tetaplah seorang yang santun dan jujur. 9. Mereka semua lahir dari rahim Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiah. 5. Muhammad saw tinggal bersama keluarga Halimah selama kurang lebih empat tahun. Abdullah dan Ibrahim.

3) Bacalah."Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizhalimi. 5) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. pendeta dan petugas rumah ibadah yang tidak menyerang. membantu orang yang tidak punya. Muhammad saw pulang menemui Khadijah dan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dirinya. "Apakah mereka akan mengusirku?" Tanya Muhammad saw. kemudian pergi ke rumah Abu Bakar untuk hijrah bersama ke kota Madinah. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakanmu. antara lain: Jangan membunuh anak-anak. Demi Allah. 2) Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. 11."Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Waraqah menjelaskan bahwa yang datang kepada Muhammad saw itu adalah malaikat yang pernah datang kepada nabi Musa. Khadijah menenangkan: "Bergembiralah! Demi Allah. hewan tanpa tujuan maslahat. Al-Baqarah: 190)." Setelah menerima wahyu tersebut. 4) Yang mengajari (manusia) dengan pena. jangan membunuh dengan cara yang sadis dan berlebihan (Tafsir Ibnu Katsir). Sambil membaca QS." jawabnya. seorang pendeta Nasrani. orang tua. Lalu Allah Swt menidurkan mereka. . bukan wasilah untuk islamisasi apalagi balas dendam. tetapi jangan melampaui batas. Dalam hal ini ada aturan-aturan perang. "…Andai kata aku masih hidup dan kuat di saat engkau diusir oleh kaummu…" kata Waraqah. Peperangan Nabi Muhammad Saw Yang mendasari peperangan nabi Muhammad saw. sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (QS. 12. 10. menolong orang-orang yang ditimpa bencana. Wahyu pertama tersebut berisi: "1) Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Akhlak Nabi Muhammad Saw . memuliakan tamu. Adapun jumlah peperangan yang diikutinya ada sebanyak 27 kali. menanggung beban orang lemah. Setelah menjelaskan peristiwa yang baru dialaminya di gua Hira. berkata jujur. orang yang menyerah. engkau ini menghubungkan shilaturrahim (hubungan kerabat). adalah ayat-ayat berikut: .Turunnya wahyu pertama QS. Di dalam riwayat Ibnu Ishak dijelaskan bahwa beliau keluar dari rumahnya yang saat itu sedang dikepung oleh pasukan bersenjata kaum musyrik Makkah yang ingin membunuhnya. Yasin: 1-9 beliau manaruh pasir di kepala mereka semua. dan Tuhanmulah Yang Mahamulia." Khadijah lalu mempertemukannya dengan anak pamannya Waraqah bin Naufal. Nabi Muhammad Saw Hijrah ke Madinah Nabi Saw hijrah ke Madinah pada tahun ke 13 kenabian yang bertepatan dengan tahun 622 M. ‘Ya…. Al-A’la: 1-5 di gua Hira pada hari Senin di bulan Ramadan pada usia yang ke 40 menjadi awal kerasulan Muhammad saw. (lihat HR Bukhari dan Muslim). Dari sini jelas bahwa peperangan nabi Muhammad saw adalah sebagai upaya pembelaan terhadap hak. Nabi Muhammad saw tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 1 Hijriyah." (Al-Hajj: 39).

Kesabaran Nabi Muhammad Saw Tidak sedikit beban yang ditanggung oleh nabi Muhammad saw dalam menyebarkan dakwah ajaran yang dibawanya. Beliau terus sujud hingga putrinya Fathimah datang membuangnya." kata beliau saat malaikat penjaga gunung menawarkan kepadanya untuk menimpakan gunung Abu Qubaisy dan gunung yang di sebelahnya kepada penduduk Thaif. Keistimewaannya di hari kiamat Dari Anas ra. tetapi saya diutus kepada seluruh manusia. Dan bagaimana pun juga kasarnya perlakuan dan azab dari kaum musyrik penduduk Makkah kepadanya dan ummat pengikutnya. Karenanya beliau hijrah ke wilayah Thaif. perlakuan kasar dan ancaman pembunuhan diterimanya dari orang-orang musyrik Makkah. . 4) saya diberi syafa’at. Ejekan." (HR. makian. Keistimewaan yang Allah Berikan Kepadanya a. dan orang pertama yang mengetuk pintu surga" (HR. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya adalah orang pertama yang diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bukhari dan Muslim) b. 1) saya diberi kemenangan dengan rasa takut (yang ditimpakan kepada musuh-musuhku) dalam jarak satu bulan perjalanan. maka siapa pun di antara ummatku yang mendapatkan waktu shalat hendaklah dia melakukannya. Al-Qalam ayat 4: "Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur" Sekedar contoh. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan bahwa Uqbah bin Abu Mu’ith pernah mencampakkan kotoran onta kepada Rasulullah Muhammad saw sementara beliau dalam keadaan sujud. Namun ternyata disini juga beliau tidak diterima. (Shahih Bukhari).. Tapi justru sebaliknya: "Bahkan saya berharap agar Allah menjadikan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak berbuat syirik kepada-Nya sedikit pun. Namun itu semuanya tak membuat kesabarannya luntur. malah penduduk setempat menyuruh anakanaknya untuk melemparinya dengan batu. 2) bumi dijadikan tempat shalat dan suci untukku. Lima kelebihan yang tidak diberikan kepada orang sebelumnya Dari Jabir bin Abdullah ra. nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Kasih Sayang Nabi Muhammad Saw Kasarnya tindakan pengusiran penduduk Thaif terhadap nabi Muhammad saw tidak membuat beliau serta merta mendoakan mereka dengan azab. Malah beliau saw memberikan amnesty besar-besaran kepada penduduk Makkah. nabi Muhammad saw bersabda: "Saya diberikan lima hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Perlakuan kasar kaum Quraisy semakin bertambah setelah pamannya Abu Thalib dan isterinya Khadijah meninggal dunia pada tahun 10 kerasulan. 5) dahulu nabi diutus hanya kepada kaumnya. Muslim). penulis paparkan dua sisi dari akhlak beliau: a.Allah SWT menggambarkan akhlak nabi Muhammad secara umum di dalam QS. b. 13. 3) dihalalkan untukku harta ghanimah dan itu tidak dihalalkan kepada orang sebelum saya. tapi itu tak membuatnya dendam kepada mereka di saat pembebasan Makkah pada tahun 8 H.

Rasulullah saw bersabda: "Saya adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat nanti. dan saya orang pertama yang diberi syafaat (oleh Allah) dan orang pertama yang memberi syafaat (kepada ummat manusia)." (HR. beliau menjawab: "Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur?" 15. saya orang pertama yang dibangkitkan dari kubur. Nabi Muhammad Saw Wafat Beliau saw wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah di waktu Dhuha dengan usia 63 tahun. Berkata: Rasulullah saw pernah shalat hingga dua kakinya membengkak. Lalu beliau ditegur.Keistimewaan lainnya disebutkan di dalam riwayat Abu Hurairah. 14. ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ق أل‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . Ibadah Beliau Aisyah ra. beliau membaca: . Muslim). Sebelum ruhnya dicabut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful