PETEMPATAN DI KAWASAN BERCHAM,IPOH,PERAK,MALAYSIA DAN PEBANDINGANNYA DENGAN PETEMPATAN DI NAGOYA,JEPUN

SENARAI KANDUNGAN BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERKARA PENGHARGAAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN MUKA SURAT

PENGHARGAAN
Saya ingin mengucapkan setinggi-tingi penghargaan kepada pihak sekolah dan pengetua,Tn. Hj. Mustaffa Bin Hj. Shaari yang telah memberi kebenaran telah memberi kebenaran kepada saya untuk menyiapkan folio KERJA KURSUS GEOGRAFI ini. Selain itu,tidak lupa juga kepada guru mata pelajaran geografi saya,Puan Noraini yang telah banyak memberi tunjuk ajar tentang cara-cara untuk membuat folio ini.Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada ibu bapa saya yang telah banyak memberi dorongan,sokongan serta bantuan kewangan kepada saya bagi menyiapkan keja kursus ini. Selain itu,saya juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakanrakan saya yang telah banyak memberi maklumat dan sanggup meluangkan masa untuk memberi tunjuk ajar kepada saya. Seterusnya,saya juga terhutang budi kepada kepada jiran saya dan pendudukpenduduk sekitar Bandar Bercham yang telah memberi kerjasama kepada saya dan banyak memberi maklumat tentang kawasan kajian yang telah saya pilih seterusnya memudahkan lagi proses untuk membuat folio ini. Akhir kata,saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung sapanjang saya menyiapkan kerja kursus ini.

PENDAHULUAN
Nama saya Muhammad Zulhamizan Bin Samsudin.Saya belajar di tingkatan 3RK DEDIKASI di Sekolah Menengah Anderson Ipoh,Perak Darul Ridzuan.Sebagai salah satu perkara yang memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi,saya diwajibkan membuat satu kerja kursus iaitu Kajian Geografi Tempatan.

Tajuk yang telah saya pilih untuk menjalankan kajian ini ialah petempatan di kawasan Bercham,Ipoh,Perak dan perbandingannya dengan kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.Saya telah memilih kawasan ini untuk menjalankan kajian saya kerana terdapat banyak maklumat yang dapat saya perolehi daripada kawasan tersebut.

Antaranya ialah,terdapat pelbagai perbandingan di antara petempatan di kawasan Bercham,Perak dengan bandar Nagoya di negara Jepun.Kedudukan bandar Bercham yang tidak jauh dari rumah saya dan memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini juga merupakan salah satu faktor saya memilih kawasan ini.

Di Bercham juga terdapat banyak aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekitarnya. Saya telah berjaya menjalankan aktiviti ini selama 8 minggu berdasarkan segala maklumat yang diperoleh sepanjang aktiviti ini.

OBJEKTIF KAJIAN
1.Mengenalpasti jenis dan pola petempatan yang terdapat di kawasan Bercham,Ipoh serta jenis dan pola petempatan yang terdapat di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.

2.Mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan pola petempatan di kawasan Bercham,Ipoh serta faktor-faktor yang mempengaruhi jenis dan pola petempatan di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.

3.Mengenalpasti fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Bercham,Ipoh serta fungsi petempatan yang terdapat di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.

4.Mengenalpasti masalah-masalah yang terdapat di kawasan Bercham,Ipoh serta masalah-masalah petempatan yang terdapat di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.

5.Mengenalpasti langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengurangkan masalah petempatan di kawasan Bercham,Ipoh serta langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengurangkan masalah petempatan di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.

6.Menerapkan rasa cinta,nilai-nilai murni serta nilai patriotisme terhadap kawasan Bercham di daerah Kinta negeri Perak,Malaysia.

Kawasan Kajian
Dalam kajian ini , saya telah memilih kawasan petempatan di Bercham,Ipoh sebagai kawasan kajianKawasan ini terletak kira-kira 7 kilometer berdekatan dengan Bandar Raya Ipoh yang merupakan ibu negeri Perak Darul Ridzuan. Kawasan ini lebih rata berbanding dengan Ipoh. Di kelilingnya ada bukit-bukit batu kapur.Petempatan yang ingin saya kaji ini merangkumi kawasan perumahan saya sendiri.Hal ini memudahkan lagi proses kajian untuk dilakukan dan dijalankan. Pekan Bercham juga dapat dikatakan sebagai lokasi Ipoh yang baru. Ini kerana pasar raya yang besar-besar terdapat di sini. Antaranya ialah Jusco, Tesco, Plaza Kinta dan lain-lain yang berfungsi sebagai pusat membeli-belah.Selain itu,Bercham terletak berhampiran dengan pejabat untuk jabatan-jabatan tertentu seperti Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) .Sebuah hotel telah dibina iaitu Hotel Sunn Inn yang mampu menarik ramai pelancong tempatan mahupun asing untuk melawat berikutan kedudukannya yang bersebelahan dengan taman tema air 'The Lost World of Tambun' . Klinik-klinik swasta yang terdapat di kawasan kajian ini merupakan salah satu kemudahan yang menyebabkan ramai orang memilih kawasan ini sebagai kawasan kediaman mereka.Kemudahan ini menjadi faktor penarik yang utama , ramai orang memilih kawasan ini sebagai kawasan kediaman. Bercham menjadi titik masuk dan

keluar ke Lebuh raya Utara Selatan.Kebanyakan penduduknya berbangsa Cina. Setelah terbinanya kawasan perumahan, orang Melayu dan India juga menghuni di sini.

Peta Kajian
Peta Daerah Kinta

Peta petempatan bandar Nagoya di negara Jepun.

Peta Kawasan Kajian (di lukis)

KAEDAH KAJIAN
Saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian untuk menyiapkan kerja -: kursus ini.Antaranya ialah 1.Kaedah Pemerhatian 2.Kaedah Rujukan 3.Kaedah Soal Selidik 4.Kaedah Temu Bual 5.Kaedah Perbincangan

Pemerhatian.1 Saya telah melawat ke tempat kajian untuk membuat pemerhatian dan membuat kajian untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang saya .perlukan Temu bual.2 Saya telah mencari beberapa orang penduduk di sekitar kawasan kajian yang saya pilih untuk di temu bual bagi mendapatkan maklumat-maklumat tentang .aktiviti-aktiviti yang dijalankan di sekitar kawasan Bercham,Ipoh Soal selidik.3 Melalui kaedah kajian ini,saya telah membuat soal selidik kepada seramai 20 orang responden yang sanggup bekerjasama dengan saya untuk memberi maklumat

Rujukan.4 Untuk menyiapkan kerja kursus ini,saya telah membuat rujukan dengan menelaah buku-buku,majalah,jurnal dan artikel yang mengandungi sebarang maklumat mengenai petempatan di kawasan Bercham dan petempatan di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun.Saya juga telah melayari internet .untuk mencari peta kawasan kajian saya 5.Kaedah Perbincangan Saya berbincang dengan guru penilai , guru-guru sejarah yang lain dan rakan sekelas agar dapat menyiapkan hasil kerja kursus yang baik dan mantap.

DAPATAN KAJIAN
Jenis dan pola petempatan Berdasarkan kaedah kajian yang telah dibuat oleh saya dan rakan-rakan serta rujukan yang telah dibuat dengan melayari internet,kawasan,Bercham,Perak dan kawasan bandar Nagoya di negara Jepun terletak di kawasan yang berdekatan dengan bandar.Ini adalah disebabkan oleh dasar kerajaan yang telah dibuat oleh kerajaan bagi memajukan kawasan Bercham dan perkara yang sama juga terjadi di bandar Nagoya,Jepun.Berdasarkan kajian melalui pemerhatian pula,saya dapati kebanyakan rumah di kawasan Bercham dibina dengan tersusun dan rapat antara satu sama lain.Susun atur ini dikenali sebagai pola terancang.

Di kawasan bandar Nagoya di negara Jepun pula,rumah-rumah di sana juga dibina rapat-rapat dan tidak tersusun serta terdapat banyak bangunan tinggi untuk menampung penduduk seperti yang berlaku di sekitar kawasan Eikincho.Ini kerana penduduk di bandar Nagoya amat padat dan ramai serta terdapat banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan di sekitarnya.Susun atur di kawasan ini pula dikenali sebagai pola berselerak. Saya amat bersyukur dan selesa tinggal di kawasan Bercham kejadian yang berlaku di bandar Nagoya tidak berlaku di kawasan Bercham.Semua ini adalah berikutan negara kita yang mampu menampung jumlah penduduknya yang sekata.Kerajaan selalu memainkan peranan mereka untuk memajukan kawasan ini.

Faktor yang mempengaruhi petempatan Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi petempatan di kawasan Bercham.Antara faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan ini ialah ; Bentuk muka bumi Bercham merupakan kawasan petempatan pinggir bandar raya Ipoh, Negeri Perak. Bercham juga berasal dari kawasan perlombongan bijih timah yang berhampiran dengan Sungai Kinta. Kawasan ini lebih rata berbanding dengan Ipoh.Selain itu,di kelilingnya terdapat gunung-gunung batu kapur.

Kegiatan ekonomi

Bercham dapat dikatakan sebagai lokasi Ipoh yang baru. Ini kerana pasar raya yang besar-besar terdapat di sini. Antaranya ialah Jusco, Tesco, Macro, Plaza Kinta dan lain-lain. Bercham juga hanya bersebelahan dengan Sunway Tambun 'The Lost World'. Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) juga berhampiran dengan kawasan ini. Ekonomi penduduk di sini ialah perniagaan dan perindustrian. Hampir 99 % rumah kedai dan perniagaan dikuasai oleh orang Cina. Ini dapat dikenalpasti dari namanama Cina dan tulisan Cina. Bandingannya dengan kawasan bandar Nagoya di negara Jepun Bentuk muka bumi Kawasan bandar Nagoya merupakan kawasan petempatan yang terletak di tengah-tengah negara Jepun dan berhampiran dengan pinggir laut.Keadaan bentuk muka buminya juga banyak terdapat kawasan yang terdiri daripada tanah pamah.Oleh sebab itu kawasan-kawasan ini telah dibangunkan untuk dijadikan sebagai kawasan yang terdapat banyak sekto-sektor perindustrian.

Kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi utama yang terdapat di bandar Nagoya ialah pelabuhan dan perindustrian.Oleh kerana negara Jepun mengalami masalah sumber yang terhad,kegiatan industri dan kehidupan seharian bergantung dengan mengimport bahan mentah dari negara luar dan mengeksport bahan yang telah siap. Bahan mentah yang telah diimport digunakan oleh sektor industri bagi menghasilkan barangan siap.

Fungsi petempatan Terdapat banyak fungsi petempatan yang dibuat terhadap pembangunan kawasan bandar Bercham serta penduduk di bandar Bercham.Antara salah satu fungsi petempatan yang terdapat di kawasan Bercham adalah sistem pendidikan.Banyak sekolah di Bercham telah dinaiktaraf pendidikannya. Contohnya ialah pembukaan sekolah baru di kawasan Bercham seperti Sek. Ren. Perpaduan Jaya,Bercham yang akan dibuka pada tahun 2010.Sekolah tersebut mempunyai banyak kemudahan yang lengkap dan kawasannya yang lebih luas berbanding sekolah lain yang ada di Bercham.Secara tidak langsung terdapat juga peningkatan taraf hidup yang berlaku di sini.Ini termasuklah taraf kesihatan dan pendidikan penduduk di Bercham yang semakin baik dan selesa.Kemudahan infrastruktur yang lengkap untuk kemudahan dan keselesaan penduduk seperti bekalan elektrik,jalan bertar dan juga sekolah yang dinyatakan di atas. Manakala di bandar Nagoya di negara Jepun pula,fungsi petempatannya ialah sebagai sebuah kawasan perdagangan yang luas dan bersistematik.Perkembangan ekonomi yang pesat menyebabkan banyak jalan raya baru di bina untuk memudahkan barang dagangan di bawa dari satu tempat ke tempat yang lain.Bersesuaian dengan kegiatan yang melibatkan pelabuhan naik mendadak,pembaharuan telah dilakukan dengan membuka banyak pelabuhan-pelabuhan yang baru yang lebih luas di Nagoya. Kita mestilah mempunyai sikap cinta akan negara dan tempat tinggal kita.Ini kerana kita bertuah dapat tinggal di sebuah negara yang aman dan makmur.Kita juga seharusnya berusaha mengekalkan keamanan tempat tinggal kita dan negara yang tercinta dan kita juga perlulah menjaga segala kemudahan yang telah disediakan.

Masalah petempatan Bersdasarkan kajian yang telah saya buat melalui kaedah kajian soal selidik,beberapa masalah telah dinyatakan oleh 20 responden,antaranya ialah kesesakan lalu lintas dan jugapencemaran alam sekitar.Pencem aran terjadi akibat sikap tidak bertanggungjawab segelintir penduduk kawasan Bercham. Selain itu,Bercham juga tidak terkecuali daripada pencemaran kerana ia terletak berhampiran dengan bandar yang semakin pesat membangun dengan arus pemodenan yang terdiri daripada pelbagai kemudahan.Pencemaran udara juga terjadi disebabkan oleh pelepasan asap daripada kenderaan bermotor ke udara.Pencemaran tanih pula berlaku disebabkan oleh sampah-sarap yang dibuang di merata-rata tempat.Kesan daripada pembuangan sampah yang tidak teratur menyebabkan sampah mengeluarkan bau yang tidak menyenangkan dan mencacatkan permandangan sekeliling. Kejadian hujan asid juga berlaku di Bercham berikutan pelepasan gas bercun daripada kenderaan-kenderaan bermotor dan kilang-kilang. Bandar Nagoya di negara Jepun juga tidak lari dari mengalami masalah seperti yang berlaku di Bercham.Bandar Nagoya juga mengalami masalah pencemaran udara.Ini berikutan dengan pembangunan pusat-pusat industri baru dan penggunaan kenderaankenderaa bermotor yang melepaskan gas nitrogen dioksida dan sulfur yang boleh menghasilkan hujan asid. Oleh disebabkan petempatan yang padat di kawasan kajian,pertambahan bilangan kenderaan juga turut menyumbang kepada kesan negatif.Kesesakan lalu lintas sering berlaku di Jalan Sunway.Ini disebabkan oleh keran jalan tersebut menghala ke Bandaraya

Ipoh.Jalan tersebut juga berdekatan dengan kawasan perumahan dan laluan utama menuju ke sekolah. Keadaan ini juga sama dengan fenomena yang berlaku ni bandar Nagoya kerana penduduknya amat padat.Bandar Nagoya juga mengalami masalah kekurangan pelabuhan berikutan barang dagangannya yang amat padat kerana punca ekonomi utama Nagoya ialah daripada kegiatannya pelabuhannya. Kita seharusnya peka kapada masalah dan isu yang dihadapi di persekitaran kita.Kita juga mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan dan tidak melakukan sesuatu perkara yang menyalahi undang-undang sewenangwenangnya.Bagi mengelakkan berlakunya keadaan-keadaan di atas,sebagai penduduk Bercham,kita hendaklah saling bantu-membantu dan bekerjasama antara satu sama lain untuk menjaga al;am sekitar kita agar tidak tercemar dan sebagainya.Kita seharusnya bersyukur dengan segala kemudahan yang disediakan oleh pihak kerajaan dan berusaha untu menjaga dan mengekalkannya.

Langkah-langkah untuk mengurangkan masalah petempatan. Antara langkah-langkah ynag diambil untuk mengatasi masalah petempatan ynag berlaku Bercham dan bandar Nagoya di negara Jepun ialah melebarkan jalan raya,menguatkuasakan undang-undang,mengitar semula,menyediakan tapak pelupusan dan membuka kawasan baru.Untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas,kerajaan daripada kedua-dua buah kawasan ini telah mengambil inisiatif untuk melebarkan jalan raya.

Contohnya,di Bercham pelebaran jalan raya telah dilakukan di sekitar kawasan bandar Sunway untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas dan tahap ketersampaian bertambah baik.Selain itu,untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas,kerajaan juga telah meggalakkan pengeluaran kenderaan awam dan penduduk juga memberi kerjasama dengan menaiki kenderaan awam untuk mengatasi masalah ini. Selain daripada mengurangkan kesesakan,langkah ini juga telah mengurangkan pencemaran udara.Usaha menanam pokok-pokok juga dapat mengurangkan pencemaran.Pokok-pokok ini telah di tanam di sepanjang jalan raya.Selain daripada mengurangkan pencemaran,ia juga boleh mencantikkan kawasan.Tambahan pula,kerajaan telah menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi untuk mengatasi masalah pembakaran terbuka yang berlaku. .Penyediaan tong sampah kitar semula juga telah dipertingkatkan oleh Majlis Pembandaran.Pembukaan tapak pelupusan sampah juga telah dibuat oleh kerajaan untuk mengatasi masalah ini.Pembukaan pusat pelabuhan baru di Nagoya telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan negara Jepun untuk mengatasi masalah kekurangan pelabuhan dan pertambahan barang dagangan.Di Nagoya,penggunaan petroleum tanpa plumbum juga telah lama dijalankan di samping langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaanya untuk menanam lebih banyak pokok-pokok .Penggunaan kenderaan berkuasa elektrik seperti MRT yang beroperasi di bawah tanah dapat mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran bunyi. Saya amat bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah-masalah ini dari semasa ke semasa.Namun begitu,para penduduk juga perlu bekerjasama dengan kerajaan supaya program-program

dan langkah yang dilancarkan berhasil disamping saling bantu-membantu serta melahirkan rasa bertanggungjawab untuk menjaga kawasan masing-masing.

RUMUSAN
Kajian yang telah dijalankan di kawasan bandar Bercham ,Ipoh,Perak ini telah memberi banyak pengalaman yang sangat berguna kepada saya dan juga rakanrakan.Kajian ini membolehkan saya mengenalpasti pola petempatan yang terdapat di kawasan kajian. Selain itu,saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi petempatan seperti bentuk muka bumi,kegiatan ekonomi dan sebagainya.Berdasarkan kepada kajian ynag dijalankan,saya juga dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang fungsi petempatan di kawasan kajian yang telah saya pilih dan juga negara bandingan iaitu Jepun di bandar Nagoya seperti menigkatkan tahap ketersampaian,memendekkan masa perjalanan dan mobiliti penduduk.Saya juga dapat mengenalpasti masalah-masalah petempatan yang terdapat di kawasan kajian dan negara bandingan iaitu Jepun serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan terus memantau dan mengenalpasti masalah-masalah yang terdapat di kawasan kajian saya serta mencari jalan untuk menyelesaikannya bagi memberi keselesaan kepada para penduduk.Pada pendapat saya

bukan sahaja pihak kerajaan yang perlu melakukan perkara ini,malah para penduduk juga perlu mengambil inisiatif untuk terus menjaga kawasan persekitaran dengan baik. Kita sepatutnya bersyukur kerana dikurniakan oleh Allah nagara yang aman dan merdeka dengan pelbagai kemudahan yang disediakan termasuk jaringan sistem yang baik.

Akhir kata,marilah sama-sama kita sebagai penduduk Bercham khasnya dan Malaysia amnya supaya bekerjasama menjaga kemudahan dan petempatan yang disediakan oleh pihak kerajaan sebaik mungkin agar kita semua tidak menghadapi masalah-masalah yang boleh menjejaskan taraf hidup kita akibat perbuatan kita sendiri.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.