P. 1
Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

Pengertian Dan Fungsi Ekosistem

|Views: 85|Likes:

More info:

Published by: Asrul Hisham Jasiman on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2013

pdf

text

original

PENGERTIAN DAN FUNGSI EKOSISTEM

1.1 Definisi dan Pengertian Ekosistem

Pengertian ekosistem pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli ekologi Inggeris bernama A.G. Tansley pada tahun 1935, walaupun konsep itu bukan merupakan konsep yang baru. Sebelum akhir tahun 1800-an, pernyataanpernyataan resmi tentang istilah dan konsep yang berkaitan dengan ekosistem mulai terbit cukup menarik dalam literatur-literatur ekologi di Amerika, Eropah, dan Rusia (Odum, 1993).

Beberapa definisi tentang ekosistem dapat diuraikan sebagai berikut :

(i) Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan-bahan antara benda hidup dan benda bukan hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran material dan transformasi tenaga yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

(ii). Ekosistem adalah hasil dari kesatuan unsur-unsur hidup dan bukan hidup (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Ekosistem mengandungi keanekaragaman jenis dalam suatu komuniti dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan interaksi

Hubungan timbal balik terwujudkan dalam . tumbuhan. Ekosistem. serta terdapat proses ekologi secara lengkap. dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh. iaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya (Soemarwoto. Tingkatan organisasi ini dikatakan sebagai suatu sistem karena memiliki komponen-komponen dengan fungsi berbeda yang terkoordinasi secara baik sehingga masing-masing komponen terjadi hubungan timbal balik. (v). 1993). ialah hasil kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat. Ekosistem. 1983). (iv). Ekosistem. 1983). (iii). (vi). Unsur-unsur hidup (biotik) dan bukan hidup (abiotik) tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang saling berhubungan. memiliki kawasan ekologi secara lengkap. sehingga di dalam unit ini kitaran material dan aliran tenaga sesuai dengan keadaan ekosistemnya. sehingga semuanya akan menjadi sebahagian mata rantai kitar material dan aliran tenaga. 1997).kehidupan dalam alam (Dephut. saling mempengaruhi. Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena ia merupakan kesatuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap. dan saling berinteraksi antara satu sama lain. (Woodbury. 1954 dalam Setiadi. Ekosistem adalah kesatuan secara menyeluruh antara setiap unsur kehidupan yang saling mempengaruhi (UU Lingkungan Hidup Tahun 1997). iaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya meliputi organisma dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling mempengaruhi (Odum.

Setiap rantai dalam jaringan makanan adalah bermula dari pengeluar. Air. .rantai makanan dan jaring makanan yang pada setiap proses ini terjadi aliran tenaga dan kitar material 1. perpindahan dalaman dan pengeluaran tenaga dan nutrien berlaku. fosforus and bahan-bahan lain yang diperlukan semasa produktiviti permulaan bergerak melalui kitaran biogeokemikal. Ekosistem adalah sistem yang terbuka dimana input-input. pengguna yang pelbagai dan penguraiKebanyakan tenaga yang memasuki jaringan makanan akan hilang kepersekitaran terutamanya dalam bentuk haba metabolisma. Sebatian organik yang kaya menyimpan bentuk-bentuk tenaga yang banyak dan merupakan asas kepada jaringan makanan dalam ekosistem . Autotrof adalah organisma pengeluar (producer) primer bagi sesuatu ekosistem.2 Fungsi Ekosistem Ekosistem adalah saling hubungan antara organisma-organisma dan saling hubungan dengan persekitaran mereka yang membentuk satu aliran tenaga melalui kitaran bahan-bahan. Majoriti nutrien dikitar semula dalam jaringan makanan tetapi sebahagiannya hilang ke persekitaran. Jaringan makanan terdiri daripada beberapa rantai makanan yang bergabung. karbon. Paling biasa aliran tenaga bermula bila autotrof fotosintetik menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Aliran tenaga setiap ekosistem berlaku dalam satu arah sahaja. nitrogen.

ekosistem kolam dan agro ekosistem ekosistem sawah padi dan ekosistem ladang kelapa sawit. . Ekosistem yang mempunyai tahap biodiversiti yang tinggi akan menunjukkan tahap kerencaman dan kestabilan yang tinggi. Ekosistem ini terdiri daripada dua ekosistem iaitu ekosistem air masin dan ekosistem air tawar .2. 2.1 Ekosistem Akuatik Ekosistem Akuatik adalahsejenis ekosistem yang terletak dalam jasad air. ekosistem ekosistem hutan gambut. Komuniti-komuniti organisma bergantung antara satu sama lain dan persekitaran mereka. ekosistem diantaranya adalah ekosistem hutan paya bakau. Setiap ekosistem mempunyai dua komponen iaitu biotik dan abiotik yang berbeza bergantung kepada lokasi yang berbeza. Perbezaan ini merupakan faktor penentu kepada tahap biodiversiti dalam sesuatu ekosistem. seperti hutan hujan tropika.JENIS DAN LOKASI EKOSISTEM 2.2 Jenis-Jenis Ekosistem Terdapat pelbagai jenis ekosistem yang utama akuatik. 2.1 Sinopsis Sesebuah negara menpunyai pelbagai jenis ekosistem bergantung kepada iklim dan kedudukan dari segi latitud dan altitudnya masing-masing.

Ekosistem Akuatik Ekosistem Marin .

echinoderms. Masalah alam sekitar yang berlaku kepada ekosistem marin termasuklah ekploitasi sumber marin yang tidak mampan. iv. pencemaran air dan pembangunan kawasan pinggir pantai. estuaries vi. . intertidal (kawasan antara taid(tides) tinggi dan rendah ) v. Ikkan dalam ekosistem marin adalah sumber makanan komersial yang terbesar .2. and sharks. Hampir 85% daripada bahan terlarut dalam air laut adalah natrium dan klorida. coral reefs (terumbu karang) ix. Kelas-kelas organisma yang dijumpai dalam ekosistem marin termasuklah brown algae. Ekosistem Marine boleh dibahagikan kepada beberapa zon iaitu :- i.2. Air laut secara puratanya mengandungi kandungan garam 35 bahagian perseribu (ppt) . hydrothermal vents (dimana bakteria sulfur chemosynthetic membentuk makanan asas).2 Ekosistem Air Masin (Marin) Ekosistem marin meliputi hampir 71% daripada permukaan bumi dan mengandungi hampir 97% daripada air dunia. salt marshes. corals. profundal (dasar atau air dalam) iii. benthic (dasar laut). vii. cephalopods. Ekosistem ini menjana 32% dari pengeluaran bersih utama dunia. Biasanya saliniti berbeza antara ekosistem marin. oceanic (bahagian cetek) ii. dinoflagellates.

2. Lotic: air bergerak laju seperti alur dan sungai. Lentic: air gerak perlahan termasuk kolam dan tasik. empangan. Terdapat 3 jenis ekosistem air tawar iaitu.3. Ikan Anadromous juga merupakan sumber nutrien penting kepada hidupan lain.8% daripada permukaan bumi dan mengandungi 0. kawasan dimana tanah tepu dengan air Asas makanan dari alur dan sungai terdiri dari hutan ripari yang mempunyai kanopi yang tebal yang mengizinkan pertumbuhan alga di dalam sungai yang menjadi sumber makanan kepada ikan anaromous. Tanah lembab didominasi oleh tumbuhan vaskular yang merupakan ekosistem semulajadi yang produktif. 2. Ianya menjana hampir 3% dari pengeluaran bersih dari air dunia. 3. Ekosistem air tawar mengandungi 41% dari spesis ikan dunia.009% dari jumlah air dunia. Tanah Lembab (Wetlands). .1. pencemaran bahan kimia dan kepupusan spesis. Ancaman alam sekitar kepada sungai termasuklah kehilangan air.3 Ekosistem Air Tawar Ekosistem ini meliputi 0.

2.Ekosistem Air Tawar 2. Terdapat juga ular.3. kumbang air dan kura-kura.1 Ekosistem Kolam Merupakan ekosistem air tawar yang khusus dimana alga merupakan aras trof yang asas iaitu pengeluar. Pemangsa utama dalam ekosistem ini biasanya terdiri daripada ikan. .

oksigen terlarut berkurang dan menjadi toksin kepada . Tekanan terhadap ekosistem akuatik akan mengakibatkan kerosakan alam sekitar termasuklah perubahan suhu air dan penembusan cahaya ke dalam air.Ekosistem Kolam 2. Pencemaran kimia pula mengakibatkan kekurangan nutrien. air bersih.2. saliran air bawah tanah dan menyediakan habitat untuk kehidupan haiwan liar. penampung banjir.2 Fungsi Ekosistem Akuatik Ekosistem akuatik sangat penting kepada alam sekitar. Ekosistem akuatik juga penting untuk rekreasi manusia dan sangat penting untuk industri pelancongan terutama kawasan pesisir pantai.3. Sebagai contoh kitar nutrien.

iklimnya adalah sangat panas.4 Ekosistem Hutan Hujan Tropika Hutan hujan tropika meliputi 6% daripada permukaan keseluruhan bumi dan terletak di kawasan sekitar garisan hutan tanah pamah seperti Khatulistiwa. dimana julat suhunya adalah diantara 20-26 ° C serta menerima lebih daripada 250 sm³ hujan setahun. Di Malaysia kebanyakan kawasan di Hutan hujan tropika ini . .hidupan . Factor Ini menjadikan kawasan ini sangat sesuai untuk pertumbuhan tumbuh-tumbuhan yang pelbagai. 2.2. Faktor latitud adalah kawalan iklim utama di hutan hujan tropika. Kawasan ini juga menunjukkan panjang hari yang hampir sama sepanjang tahun. Pertumbuhan populasi manusia yang pesat juga merupakan satu lagi tekanan kepada ekosistem akuatik.

Ia adalah ekosistem yang unik dengan ciriciri terendam air.54 ribu hektar tanah berair jenis ini masih . Hutan ini tumbuh di atas lapisan daun-daun yang telah mati dan lapisan bahan daripada tumbuh-tumbuhan setebal 20 meter.5 Ekosistem Paya Gambut Hutan paya gambut adalah kawasan hutan yang di penuhi dengan air.Ekosistem hutan hujan tropika 2. Hutan gambut adalah jenis tanah berair yang terbesar iaitu meliputi 75% daripada keseluruhan kawasan tanah berair di negara ini.2. kandungan nutrient dan oksigen larut pada tahap yang rendah serta kawasan air yang berasid. Dianggarkan terdapat seluas 1.

berapa terdapat di sesuatu ekosistem . Kompleksiti kepada biodiversiti sesuatu ekosistem . di mana 70% daripadanya terdapat di Sarawak. Kompleksiti dan Kestabilan Biodiversiti adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan bilangan banyak variasi genetik atau bilan gan jenis komuniti yang sesuatu ekosistem ber gantung spesies. Kestabilan ekosistem pula dinyatakan dengan beberapa cara yang berbeza.3 Biodiversiti. Ekosistem Paya gambut 2. . kurang daripada 20% di Semenanjung Malaysia dan yang selebihnya terletak di Sabah. Satu cara adalah untuk mendefinisikan sebagai sesuatu sistem untuk kembali kepada keadaan asal asal lebih stabil selepas d iganggu. lebih cepat ia kembali kepada keadaan sesuatu ekosistem itu.kekal di Malaysia.

Tumbuh-tum buhan di ekosistem hutan hujan tropika ini mempunyai pucuk atau daun muda yang berwarna merah. Serangga adalah . Haiwan-haiwan di kawasan ini juga menggunakan warna-warna untuk mem beri amaran kepada pemangsa mereka bahawa mereka sangat beracun. D. Haiwan-haiwan ini kadang kala kelihatan seperti daun mati atau daun hidup. Kompleksiti dan Kestabilan Ekosistem hutan hujan tropika Hutan hujan tropika ini adalah biome yang terkaya dari segi biodiversiti dan biojisim total.Haiwan seperti kupu-kupu dan katak pokok menggunakan kaedah ini. Haiwan-haiwan di hutan hujan tropika adalah sangat pelbagai dan ini terhasil daripada adaptasi mereka terhadap persekitaran mereka. Ada haiwan yang hidup dilantai hutan kebanyakan haiwan di hutan hujan tropika hidup pada tumbuh-tumbuhan ini seperti di kanopi hutan ini. granuliferus yang berwarna merah di bahagian atas serta sisi dan kaki pula berwarna hijau. Sebagai contoh katak beracun dari species Dendrobates auratus yang berwarna putih dan hitam. Lantai hutan hujan tropika yang dipenuhi dengan daun-daun mati menyebabkan haiwan-haiwan sebati dengan persekitaran itu serta sukar dilihat daripada atas . Satu daripada adaptasi haiwan-haiwan di ekosistem ini adalah kebolehan melakukan penyamaran yang berkesan. Tumbuh-tumbuhan ini juga sering kelihatan berbunga. leucomelas mempunyai warna kuning terang dan hitam serta D.2.4. Kepelbagaian tumbuhan yang tinggi serta tiada banyak spesies yang menunjukkan kedominan yang jelas di ekosistem ini. Lebih daripada separuh spesies daripada tumbuhan daratan hidup di dalam biome ini.1 Biodiversiti.

Kekompleksian dan Kestabilan di Ekosistem Hutan Paya Gambut Kawasan hutan gambut bukan sahaja satu ekosistem yang unik dan tempat tinggal kepada banyak spesies endemik ia juga menyediakan pusat perlindunga n bagi lebih daripada 60 spesies haiwan yang disenaraikan sebagai terancam seperti Orang utan. harimau. Civet Otter. Sumatran Rhinoceros. 2. Hutan lembab ini juga berfun gsi sebagai bank gen semula jadi tumbuhan. . gajah asia.2 Biodiversiti. Kerana kompleksiti ecosystem ini ia juga sangat komplek dan sangat stabil. Anai-anai adalah sangat penting sebagai pengurai di kawasan ini. Kawasan ini juga mengandungi banyak spesies yang belum diketahui dan diterokai. Storm’s Stork and Wrinkled Hornbill. Proboscis Monkey.3.antara haiwan yang sangat banyak di kawasan ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->