PENJABATANAN MATRIK.

-1-

PENJABATANAN MATRIK

-

- Penjabatanan matrik ini mempunyai 2 orang ketua. Pengurus terpaksa bertanggungjawab kepada 2 orang ketua dan tidak hanya kepada seorang ketua sebagaimana yang terdapat pada struktur biasa. - Ia juga dikenali sebagai system’ berbilang arahan’ - Penjabatanan ini merupakan campuran 2 jjenis penjabatanan seperti penjabatanan fungsian dan penjabatanan produk. - Oleh kerana struktur matrik melibatkan campuran penjabatanan, maka untuk beroperasi dengan cekap dan berkesan, komunikasi serta kerjasama yang baik adalah perlu. - Biasanya penjabatanan seperti ini sesuai dengan persekitaran yang sering berubah seperti persaingan yang sengit dan perubahan teknologi. - JABATAN KEMAJUAN ISLAM ( JAKIM ) telah mengamalkan penjabatanan matrik iaitu campuran diantara penjabatanan fungsian dan penjabatanan mengikut kawasan dan geografi. - Ia bukanlah satu organisasi perniagaan. Ia satu organisasi kerajaan yang berfungsi untuk menjaga kehormatan agama islam. Dan organisasi ini tidak perlu untuk berada di setiap kawasan, daerah, kg. cukup dengan satu negeri sahaja. - Ia dipecahkan kepada unit-unit kecil mengikut fungsian dalam organisasi masing-masing. Dan setiap pengurus dalam setiap fungsian perlu bertanggungjawab dan menjaga fungsian masing-masing.

KEBAIKAN. organisasi menjalan dengan lebih lancer kerana bantak unit telah dipecahkan dan menpuanyai 2 orang ketua.

KEBURUKAN. pengawalan susah / sukar dilakukan kerana mempunyai 2 orang ketua.

-2-

PENJABATANAN MENGIKUT KAWASAN @ GEOGRAFI.

AVON
PENGURUS BESAR - KUALA LUMPUR – -

PENGURUS CAW. KELANTAN

PENGURUS CAW. JOHOR

PENGURUS CAW. PAHANG

PENGURUS CAW. P. PINANG

Caw. Kota Bharu

Caw.Kuala Krai

Caw. Kuantan Caw. Skudai

Caw. Pekan

Caw. Pasir Gudang

Caw. Cheras

Caw. Puchong

-3-

PENJABATANAN MENGIKUT KAWASAN ATAU GEOGRAFI.
pembentukan penjabatanan mengikut kawasan berdasarkan kepada 2 kaedah iaitu berdasarkan tempat dimana organisasi beroperasi atau berdasarkan kawasan-kawasan pasaran yang menjadi focus organisasi. - Dalam aspek pertama penjabatanan wujud di lokasi di mana organisasi beroperasi karana kemudahan untuk mendapatkan punca-punca bahan mentah dan tenaga buruh. Ia biasanya melibatkan organisasi pembinaan atau perkhidmatan seperti telekom. - Bagi aspek kedua pula jabatan diwujudkan berhampiran pelanggan supaya organisasi dapat bertindak cepat untuk memenuhi keperluan pelanggan. Kita dapat lihat contoh bank islam (M) sdn. Bhd, yang mempunyai setiap cawangan di Bandar-bandar besar. - Avon telah mengamalkan aspek kedua iaitu jabatan diwujudkan berhampiran dengan pelanggan supaya organisasi dapat bertindak cepat untuk memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan. KEBAIKAN. memudahkan golongan atasan mengagihkan tugas kepada ahli-ahli anggota yang lain. Memudahkan urusan jual beli dijalankan. Menyenangkan lagi pelanggan untuk mendapatkan produk-produk yang dikehendaki/diinginikan -

KEBURUKAN. produk yang diterima daripada pengeluar utama untuk cawangancawangan yang lain mungkin akan mengalami kerosakan. Barangan yang diterima juga adakalanya tidak mengcukupi sepertimana yang dikehendaki oleh pelanggan.

-4-

PENJABATANAN MENGIKUT FUNGSI

Carta Organisasi Jabatan Penjara Malaysia
Ketua Pengarah Penjara
Unit Perhubungan Awan Unit Perundangan Unit Audit Dalaman Timbalan ketua pengarah ( operasi )
Bahagian Keselamatan Bah. Vokasional Dan Industri Bah. pembangunan Bah. Parol

Timbalan ketua pengarah (pengurusan)

Bah. Pemulihan & Pemulihan

Bah. Pengurusan & kewangan.

Bah. Sumber manusia

Bah. Dasar & Perancangan Strategik

Bah. Teknologi maklumat

Ibu Pejabat Penjara Negeri Sabah

Ibu Pejabat Penjara Negeri Sarawak

Ketua institusi Penjara Sekolah henry gurney Tempat pertahanan perlindungan. Pusat pemulihan akhlak. Akedemi koreksional. Pusat latihan.

-5-

PENJABATANAN MENGIKUT FUNGSI.
penjabatanan ini digunakan secara meluas disetiap organisasi kerana ia nya mudah dibentuk dan dipraktikkan. Ia diwujudkan berdasarkan fungsi-fungsi asas organisasi seperti pengeluaran, kewangan, pemasaran, dan sumber manusia. Ia boleh digambarkan berdasarkan rajah diatas. - Tetapi apabila organisasi menjadi besar dan berkembang, penjabatanan mengikut fungsi menjadi kurang berkesan kerana ia akan menimbulkan halangan dari segi komunikasi antara jabatan kerana setiap ahli tidak mengenali antara ahli dalam jabatan tersebut.

KEBAIKAN. Ia mudah dibentuk dan dipraktikkan. Individu yang ditempatkan dalam sesuatu jabatan mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam fungsian-fungsian tertentu. Ia mudah dikawal kerana setiap pengurus perlu kemahiran yang terhad kepada bidangnya sahaja.

KEBURUKAN. pengurus di dalam setiap fungsi hanya mementingkan unit masingmasing.

PENJABATANAN MENGIKUT PELANGGAN.

-6-

PEGURUS BESAR PERKHIDMATAN - Khidmat pelanggan -

Pengurus ( pengguna biasa)

Pengurus ( pengguna perdagangan )

Pengurus ( pengguna industri )

Pengurus (pengguna pejabat )

PENJABATANAN MENGIKUT PELANGGAN.

-7-

-

Penjabatanan ini diwujudkan berdasarkan kepada pelanggan utama organisasi. - Diantara jenis-jenis pelanggan yang biasanya di jabatan adalah pengguna biasa, pengguna perdagangan, industrial dan sekolah.

KEBAIKAN. - menyelesaikan segala jenis permasaalahan yang dihadapi oleh pelanggan. KEBURUKAN. - tidak semua permasaalahan yang diajukan dapat diselesaikan.

PENJABATANAN MENGIKUT PRODUK

-8-

PENGURUS BESAR LUXOR NETWORK SDN BHD

PENGURUS KOSMETIK PENGURUS UBAT-UBATAN

PENGURUS PAKAIAN

PENGURUS AKSESORI

PENJABATANAN MENGIKUT PRODUK.

-9-

-

Setiap keluaran ada pengurus yang bertanggunjawab dalam unit yang berkaitan bertanggungjawab untuk mengawasi setiap pergerakan aktiviti. bagi organisasi yang besar yang mengeluarkan pelbagai jenis barangbarang seperti syampoo, sabun mandi, ubat gigi, bedak dan sebagainya biasanya akan mewujudkan penjabatanan berdasarkan produk-produk tersebut. Jadi pengurusan organisasi LUXOR NETWORK SDN. BHD telah mengamalkan penjabatanan mengikut produk. Iaitu penjabatanan perdasarkan produk-produk. Ia dilakukan untuk memudahkan pihak pengurusan menyelaras operasi yang berkaitan.

-

KEBAIKAN. proses pengeluaran setiap produk dapat dijalan / dikeluarkan dengan lebih cepat dan lebih berkesan.

KEBURUKAN. Setiap jabatan memerlukan teknologi atau alatan yang berbeza dan ini akan melibatkan kos yang tinggi.

- 10 -