Dalam kurikulum KBSR, kaedah pengajaran yang memusatkan pelajar, bahan dan berasaskan aktiviti telah menjdai fokus

utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah sejak ia dilaksanakan dalam tahun 1982. Dengan perubahan ini, kurikulum latihan perguruan di maktab-maktab perguruan telah diubahsuai untuk melatih guru-guru yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah dapat menguasai kemahiran pedagogi dalam melaksanakan pengajaran yang memusatkan bahan, pelajar dan aktiviti. Persoalan yang sering ditanya ialah : Sejauh manakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang didedahkan kepada guru pelatih semasa dia dimaktab dapat dipraktikan di sekolah ? Adakah amalan guru dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kelengkapan sumber dan bahan pengajaran, saiz kelas dan faktor masa ? Dalam beberapa tahun yang akan datang, semua sekolah di negara kita akan dibestarikan. Sekolah-sekolah bestari ini akan dilengkapi dengan pelbagai sumber pelajaran dan bahan bantu mengajar yang merangkumi pelbagai media. Oleh itu, guru-guru di sekolah harus menguasai kemahiran memilih dan mengoptimumkan penggunaanya untuk mencapai dengan jayanya objektif pelajaran yang telah dirancang. Guru-guru perlu bersedia menghadapi cabarancabaran dan perubahan-perubahan yang dijangkakan dari segi amalan pengurusan pembelajaran di bilik darjah khususnya dalam menguasai kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan dan juga perubahan 'mindset'nya tentang kepentingan dan peranan bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam latihan keguruan di maktab, guru pelatih pengkhususan matematik telah didedahkan pelbagai kaedah mengajar yang memusatkan pelajar , sumbersumber pengajaran pembelajaran dan juga bagaimana menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan. Kaedah-kaedah yang dipelajari itu diharapkan dapat dicuba dan diterokai apabila mereka bertugas sebagai guru mata pelajaran

matematik di sekolah kelak. Seseorang guru juga harus mahir mengenal pasti , membuat keputusan untuk memilih bahan bantu mengajar yang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. Kualiti sesuatu pelajaran yang memusatkan pelajar amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih dan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sesebuah sekolah yang mempunyai pusat sumber yang dilengkapi bahan bantu mengajar tidak dapat membantu pelajar dalam pembelajarannya jika gurunya tidak mahir menggunakan bahan itu dengan berkesan.

Bahan bantu mengajar amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantu mengajar, murid sukar untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Ini akan membantut proses pembelajaran mereka.dan menyebabkan mereka berasa bosan dan mula membenci matapelajaran tersebut. Justeru, guru perlulah melakukan sesuatu bagi menarik minat murid dan dalam masa yang sama menggunakan bahan tersebut untuk memudahkannya untuk mengajar di dalam kelas. Bahan bantu mengajar ini perlulah sesuai dengan konsep dan objektif yang perlu dicapai dan dalam masa yang sama sesuai dengan tahap pencapaian murid; tidak terlalu rendah ataupun tinggi. Bahan bantu mengajar boleh terdiri daripada komputer, television, papan hitam, whiteboard dan sebagainya. Guru boleh mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar untuk memastikan murid senantiasa memberi perhatian kepada pengajaran di dalam kelas. Bibliografi EE Ah Meng (2002) Pedagogi Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ee Ah Meng (2002) Pedagogi Fajar Bakti Sdn. Bhd.

III, Edisi Kedua (Semester III). Selangor : Penerbit IV, Edisi Kedua (Semester IV). Selangor : Penerbit

30 pagi 25 orang Pecahan Pecahan setara.30 – 11. & Distributors Sdn. Nilai Murni : 1) Adil . Pengetahuan Sedia Ada: Kemahiran Berfikir : Murid-murid telah belajar mengenai pecahan wajar di pelajaran yang lepas. murid – dapat menyatakan dan menulis pecahan setara bagi pecahan wajar dengan betul. Bhd. 2) Imaginasi. Murid – murid dapat menyatakan dan menulis setara bagi pecahan wajar.Batu Caves. Berfikir. Sub Bidang Pelajaran : Objektif Pembelajaran : pecahan Hasil Pembelajaran: murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 2008 (27-57). Shahabudin Hashim & Mohd Zohir Ahmad.Poh Swee Hiang (2006) Kemahiran Bhd. 1) Membanding dan membeza.Cetakan ke 3. Rohizani Yaakub. Visualisasi RPH Mata pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tajuk : : : : : : : Matematik 4 Bestari RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4 3 Mei 2011 Rabu 10. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. PTS Pub. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn.

4) Komputer riba.2) Kerjasama 3) Menjana Idea Bahan Bantu Mengajar: 1) Model pecahan. . 5) LCD 6) Pen marker 7) Kad permainan 8) Kad manila 9) Lembaran kerja 1) Guru memberikan kertas berbentuk bulat kepada setiap orang murid. 2) Guru menampal gambar pizza yang besar pada papan putih. 2) Gambar sekeping pizza. 3) Jalur pecahan.

b) Labelkan setiap bahagian sebagai 1/2.3) Guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti: a) Lipat gambar pizza tersebut kepada 2 bahagian yang sama. c) Kemudian lipat lagi gambar pizza tersebut kepada 4 bahagian yang sama d) Labelkan setiap bahagian sebagai ¼. .

. 4) Guru melipat kertas tersebut kepada 2 bahagian dan murid mengikut aktiviti guru. 1/2 7) Kemudian guru melipat jalur kertas tersebut kepada 4 bahagian. 2) Guru membuat demonstrasi pecahan setara dengan menggunakan jalur pecahan. 6) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan. 5) Guru meminta murid mewarnakan satu bahagian.(20 minit) Menyatakan dan menulis pecahan setara bagi pecahan wajar 1) Guru memulakan pelajaran hari ini dengan dengan menerangkan konsep pecahan setara. 3) Guru mengedarkan jalur kertas kepada setiap orang murid.

10) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan. .8) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan. 2/4 9) Guru melipat lagi kertas tersebut kepada 8 bahagian.

1/2 = 2/4 = 4/8 12) Guru menunjukkan beberapa lagi model pecahan setara menggunakan persembahan power point. Contoh: 1/2 x 2/2 = 2/4 x 2/2 = 4/8 14) Guru menekankan bahawa pengangka dan penyebut mestilah didarabkan dengan nombor yang sama. 13) Guru menerangkan pecahan setara secara simbolik. guru mengaitkan dengan pecahan setara.4/8 11) Daripada aktiviti-aktiviti tersebut. Contoh: .

2) Guru mengedarkan 16 kad pecahan kepada setiap kumpulan.4/12 1/3 = 2/6 = 4/12 15) Guru memberi contoh yang lain menggunakan kad pecahan. 3) Setiap kumpulan dikehendaki memilih kad pecahan dan memadankan dengan kad pecahan yang setara dengan kad pecahan tadi. Contoh : 1/2 = 2/4 = 4/8 .Permainan 1) Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. (15 minit) .

6) Guru memberi ganjaran kepada kumpulan yang menang.4) Setiap kumpulan diperuntukan masa selama 5 minit untuk melengkapkan 2 set pecahan setara. . 4) Guru memberikan ganjaran kepada murid yang dapat menjawab semua soalan dengan betul. Pengukuhan 1) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. 3) Guru dan murid berbincang mengenai lembaran kerja. 5) Kumpulan yang terpantas melengkapkan set pecahan setara dikira sebagai pemenang. 2) Murid diminta menjawab semua soalan.

murid dapat: Menguasai isi kandungan pelajaran 1.(5 minit) Rumusan pelajaran 1) Guru merumuskan pelajaran hari ini dengan menggunakan persembahan power point. Menentukan kuantiti bagi nombor yang disebut menggunakan objek dan memadankan kumpulan objek dengan nombor. . Di akhir sesi pembelajaran ini. 3) Guru memberitahu bahawa Kuiz disediakan secara online dan boleh dicapai di dalam blog Belajar Pecahan Rancangan Pengajaran Harian 1: Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran: A: : Matematik : Tahun 1 Arif : 10 November 2011 : 11.30 pagi – 12.10 tgh (40 minit) : 20 orang : Nombor Bulat (0-9) : Menama dan menentukan nilai. 2) Guru bertanyakan soalan kepada murid secara rawak.

menaik. banyak. Kad gambar ( 1 hingga 9) 3. 2. menurun. Menyusun kumpulan objek mengikut urutan tertib menaik dan menurun B: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. tujuh lapan. C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Menyusun nombor mengikut turutan menaik dan menurun berselang seli.satu. Menjalankan aktiviti dengan tertib dan bekerjasama di dalam kumpulan. tiga. Membandingkan dua nombor dan menyatakan hubungan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang daripada’ 3. Kad nombor ( 1 hingga 9) 2. Melibatkan diri secara aktif berkumpulan. Nombor. dua. 2. Gam 3. enam. bilangan. Kertas manila kad 4. Menamakan nombor Membilang objek Menamakan nombor Bahan. Pen marker Langkah berjaga-jaga: . sedikit. tertib. 2. peralatan dan bahan sumber: 1. Memadankan kuantiti nombor dalam kumpulan. Garisan nombor (berskala tanpa nombor) 4. sepuluh urutan. membilang. sembilan.2. Lembaran kerja Bagi aktiviti pengukuhan: 1. empat lima. Konsep/prinsip/hukum/teori: 1. Kad nombor (1 hingga 9) 2.

Guru meminta murid membilang satu.9.Murid membilang daun dengan penuh semangat sam (5 min) banyak dan sedikit yang kering pada kertas manila kad. Guru memperkenalkan garis dan menurun nombor kepada murid. Murid membilang objek menurun mengikut urutan menaik da Aktviti Pemulihan: murid menyusun nombor mengiku AKTIVITI PEMULIHAN: urutan menaik di dalam Murid menyusun kad nombor mengikut kumpulan kecil.4.satu mengikut urutan menaik dan urutan menurun.5. .8. Pengetahuan sedia ada: Murid telah mengenal angka dari pengalaman melihat nombor yang ada di persekitaran. Menstruktur/ Menstruktur semula (20 min) Menyusun nombor Guru melekatkan kad nombor di papan secara tertib menaik putih. Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Murid memberi respon den Permulaan/ Membezakan Guru bernyanyi bersama murid lagu bernyanyi bersama-sama Mencungkil idea kumpulan objek “Anak Ayam”.10 menggunakan gambar dan sebagainya juga telah menguasai konsep perbandingan banyak dan sedikit. AKTIVITI PENGUKUHAN Minta murid melekatkan kad nombor dengan kemas dan cantik di atas kertas manila kad serta mengunting nombor mengikut turutan menial dan menurun.2.7.Guru bertepuk tangan. Murid telah mempelajari konsep 1.6. urutan menaik dan urutan menurun. bersoal jawab dengan murid mengenai kumpulan objek banyak dan sedikit.Memastikan alatan yang dibilang tidak mengandungi bahan toksik atau tajam dan merbahaya kepada keselamatan.3.

Pamerkan hasil kerja murid di papan kenyataan. manakala murid yang tidak dapat menguasai. . Aplikasi Idea (10 min) Tulis nombor dan minta murid dan menurun. Murid menyiapkan lembaran kerja (lampiran 2) Murid menyiapkan lembara kerja Sambungan Mengenal Nombor 1 hingga 9. Debriefing Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi.. diberi bimbingan berterusan oleh guru dalam kumpulan yang sama dan diberi penerangan yang jelas. (lampiran 1) Murid-murid menulis nomb mengikut urutan menaik da membilang satu-satu secara tertib menaik menurun Refleksi/ Penutup (5 min) Taksir kefahaman murid dengan memberi bimbingan membuat generalisasi pengajaran guru berdasarkan lembaran kerja yang diberikan.

Kuboid dan Segitiga.00 Pagi – 10.bentuk Kubus. Kuboid Dan Objektif peng : Pada akhir pembelajaran. Bahan maujud dan kad imbasan . Sedia ada Segitiga : Matematik : 9.Kuboid dan Segitiga : Murid sudah mengetahui bentuk.00 Pagi : 2 Bestari ( kelas prestasi tinggi ) : Ruang dan Isipadu : Menentukan isipadu Kubus. murid dapat menentukan isipadu Kubus. Nilai murni BBM : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin : Pelbagai jenis kotak.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Masa Tahun Topik Kemahiran Pen.

Kuboid dan Segitiga Langkah 2 Memperkenalkan Setiap kumpulan ditunjukkan contoh ( 10 minit ) konsep segitiga botol bedak yang dipegang oleh guru. bc = 4cm. ab = 3cm.Kubus. Guru meminta murid meneka bentuk pada botol bedak tersebut. Kuboid. Catatan Langkah 1 Pengenalan bentuk Guru bahagikan murid kepada Bahan Maujud ( 5 minit ) kubus. Guru membimbing murid memahami konsep isipadu. ca = 5cm Perimeter = a + b Luas = 3cm + 4cm + 5cm +c = 60cm Isipadu = ½ x 4cm x 7cm = 14³ Guru membimbing murid memahami . Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada Kubus.langkah Induksi ( 5 minit ) - Isi pelajaran Fakta asas matematik Kubus Kuboid Segitiga Aktiviti / kaedah pengajaran Guru perkenalkan konsep . Segitiga Murid menjawab persoalan guru. kanak-kanak. kuboid dan kumpulan kecil. Botol bedak segitiga Setiap kumpulan menunjukkan kotak Alat mainan yang dibawa oleh mereka masing-masing. a Langkah 3 ( 15 minit ) Mengira isipadu segitiga Luas segitiga = ½x tapak x tinggi b c Memberi peneguhan setiap konsep agar murid menguasai.

Kelas Prestasi Rendah) . Panjang 4cm x lebar 2 cm x tinggi 3 cm = 24 cm³ Langkah 5 Latihan pengiraan. Isipadu = panjang Bimbing murid yang tidak memahami x lebar x tinggi konsep dan pengiraan rumus. Guru mengedarkan kertas aktiviti. Luas = panjang x lebar Guru mengira isipadu tersebut.konsep isipadu dan luas Langkah 4 ( 10 minit ) Membuat rumus Guru membuat contoh pengiraan yang Nilai isipadu Kerjasama melibatkan rumus.(2 Bijak . Mengira rumus isipadu Isipadu = panjang x lebar x tinggi Membuat perbandingan pengiraan kubus dan segitiga Peneguhan Posted by Mohd Tarmimi Bin Mohd Hussin at 1:40 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: rancangan pengajaran Rancangan Pengajaran . Soal jawab dengan murid berhubung dengan rumus. ( 10 minit ) Aktiviti Setiap kumpulan menyiapkan aktiviti / kumpulan tugasan dalam kumpulan Penutup ( 5 minit ) Peneguhan rumus Guru berbincang dengan murid mengenai rumus.

Langkah 2 ( 15 minit ) Menentukan Setiap kumpulan diberikan kotak tisu isipadu kubus / yang kosong. Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada kubus atau kuboid. Sedia ada : Matematik : 9. kad imbasan langkah Induksi ( 5 minit ) - Isi pelajaran Fakta asas matematik Kubus Kuboid Aktiviti / kaedah pengajaran Guru bersoaljawab dengan murid tentang fakta asas matematik seperti bentuk-bentuk pepejal . . murid dapat menentukan isipadu kubus dan kuboid Nilai murni BBM : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin : Pelbagai kotak ( maujud ). Catatan Langkah 1 ( 10 minit ) Pengenalan Guru bahagikan murid kepada bentuk kubus kumpulan kecil.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Masa Tahun Topik Kemahiran Pen. dan kuboid Setiap kumpulan membawa dan menunjukkan kotak yang dibawa oleh mereka masing-masing. Guru membimbing murid memahami konsep isipadu. kuboid Murid menjawab persoalan guru.00 Pagi – 10.00 Pagi : 2 Bijak ( Kelas prestasi rendah ) : Ruang dan Isipadu : Menentukan isipadu Kubus dan kuboid : Murid sudah mengetahui bentuk. kuboid Guru meminta murid memasukkan kotak kecil ke dalam kotak tersebut.bentuk kubus dan kuboid Objektif peng : Pada akhir pembelajaran.kubus.

Mengira rumus isipadu Isipadu = panjang x lebar x tinggi Peneguhan Bahan bantu Mengajar (2) . Langkah 4 Membuat rumus Guru membuat contoh pengiraan yang Nilai ( 10 minit ) isipadu Kerjasama melibatkan rumus.Langkah 3 Mengira isipadu Guru membimbing murid memahami ( 15 minit ) konsep isipadu. Penutup ( 5 minit ) Peneguhan rumus Guru berbincang dengan murid mengenai rumus. Murid mengira jumlah kotak kecil yang terdapat dalam kotak tersebut. tinggi Bimbing murid yang tidak memahami konsep dan pengiraan rumus. Guru maklumkan bahawa jumlah kotak kecil dalam kotak tisu itu adalah isipadu sebuah kotak tisu. Isipadu = Soal jawab dengan murid berhubung panjang x lebar x dengan rumus. Guru masukkan kotak kecil mengikut baris dan lajur sehingga penuh.

.

Manakala kelas prestasi tinggi diajar 2 kemahiran dalam satu sesi pembelajaran. Tujuannnya adalah untuk memastikan murid kelas prestasi rendah tersebut mampu untuk mengusai kemahiran yang disampaikan. guru telah merangsang ingatan semula konsep. Dalam ini juga .Rumusan/Kesimpulan Terdapat 2 Rancangan Pengajaran harian yang telah dirangka untuk pembelajaran murid mengikut prestasi kelas masing-masing. Dalam rancangan pengajaran harian diatas menyatakan berlakunya pembelajaran mengikut perlaziman tingkahlaku. Ini kerana kelas ini masih mampu untuk menguasai kemahiran yang diajar oleh guru. Ia menekankan kepada gerakbalas dimana guru memberi peneguhan pada yang salah dan pujian apabila murid menjawab dengan betul. Guru telah merangsang semula minda pelajar dengan pembelajaran yang lepas. Dalam satu sesi pembelajaran kelas berprestasi rendah hanya diajar tentang pengusaan mengenal dan mengira isipadu kubus sahaja. Dalam RPH ini juga.

Jadi disini dapat kita simpulkan bahawa pembelajaran adalah berlarutan daripada tahap mudah kepada tahap yang sukar.murid dapat pembelajaran tentang konsep iaitu rumus untuk isipadu dapat difahami dengan sebaik mungkin. pembelajaran peringkat penyelesaian masalah juga dapat dilihat pada 5 iaitu bahagian latih tubi. Rumus asas ini penting untuk pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. Dalam RPH ini murid dapat mempelajari hukum penggunaan rumus tentang isipadu seperti dalam langkah 3 dan 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful