P. 1
kbsr

kbsr

|Views: 4|Likes:
Published by tingkim
-
-

More info:

Published by: tingkim on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

Dalam kurikulum KBSR, kaedah pengajaran yang memusatkan pelajar, bahan dan berasaskan aktiviti telah menjdai fokus

utama dalam pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah sejak ia dilaksanakan dalam tahun 1982. Dengan perubahan ini, kurikulum latihan perguruan di maktab-maktab perguruan telah diubahsuai untuk melatih guru-guru yang bukan sahaja mempunyai pengetahuan isi kandungan yang tinggi malah dapat menguasai kemahiran pedagogi dalam melaksanakan pengajaran yang memusatkan bahan, pelajar dan aktiviti. Persoalan yang sering ditanya ialah : Sejauh manakah kaedah pengajaran dan pembelajaran yang didedahkan kepada guru pelatih semasa dia dimaktab dapat dipraktikan di sekolah ? Adakah amalan guru dalam pengajaran pembelajaran di bilik darjah dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kelengkapan sumber dan bahan pengajaran, saiz kelas dan faktor masa ? Dalam beberapa tahun yang akan datang, semua sekolah di negara kita akan dibestarikan. Sekolah-sekolah bestari ini akan dilengkapi dengan pelbagai sumber pelajaran dan bahan bantu mengajar yang merangkumi pelbagai media. Oleh itu, guru-guru di sekolah harus menguasai kemahiran memilih dan mengoptimumkan penggunaanya untuk mencapai dengan jayanya objektif pelajaran yang telah dirancang. Guru-guru perlu bersedia menghadapi cabarancabaran dan perubahan-perubahan yang dijangkakan dari segi amalan pengurusan pembelajaran di bilik darjah khususnya dalam menguasai kemahiran menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan dan juga perubahan 'mindset'nya tentang kepentingan dan peranan bahan-bahan dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam latihan keguruan di maktab, guru pelatih pengkhususan matematik telah didedahkan pelbagai kaedah mengajar yang memusatkan pelajar , sumbersumber pengajaran pembelajaran dan juga bagaimana menggunakan bahan bantu mengajar dengan berkesan. Kaedah-kaedah yang dipelajari itu diharapkan dapat dicuba dan diterokai apabila mereka bertugas sebagai guru mata pelajaran

matematik di sekolah kelak. Seseorang guru juga harus mahir mengenal pasti , membuat keputusan untuk memilih bahan bantu mengajar yang paling berkesan dan mengoptimumkan sumber untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang. Kualiti sesuatu pelajaran yang memusatkan pelajar amat bergantung kepada keberkesanan guru memilih dan menggunakan bahan bantu mengajar yang sesuai. Sesebuah sekolah yang mempunyai pusat sumber yang dilengkapi bahan bantu mengajar tidak dapat membantu pelajar dalam pembelajarannya jika gurunya tidak mahir menggunakan bahan itu dengan berkesan.

Bahan bantu mengajar amat penting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Tanpa bahan bantu mengajar, murid sukar untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Ini akan membantut proses pembelajaran mereka.dan menyebabkan mereka berasa bosan dan mula membenci matapelajaran tersebut. Justeru, guru perlulah melakukan sesuatu bagi menarik minat murid dan dalam masa yang sama menggunakan bahan tersebut untuk memudahkannya untuk mengajar di dalam kelas. Bahan bantu mengajar ini perlulah sesuai dengan konsep dan objektif yang perlu dicapai dan dalam masa yang sama sesuai dengan tahap pencapaian murid; tidak terlalu rendah ataupun tinggi. Bahan bantu mengajar boleh terdiri daripada komputer, television, papan hitam, whiteboard dan sebagainya. Guru boleh mempelbagaikan penggunaan bahan bantu mengajar untuk memastikan murid senantiasa memberi perhatian kepada pengajaran di dalam kelas. Bibliografi EE Ah Meng (2002) Pedagogi Fajar Bakti Sdn. Bhd. Ee Ah Meng (2002) Pedagogi Fajar Bakti Sdn. Bhd.

III, Edisi Kedua (Semester III). Selangor : Penerbit IV, Edisi Kedua (Semester IV). Selangor : Penerbit

Poh Swee Hiang (2006) Kemahiran Bhd. Pengetahuan Sedia Ada: Kemahiran Berfikir : Murid-murid telah belajar mengenai pecahan wajar di pelajaran yang lepas. Visualisasi RPH Mata pelajaran Kelas Tarikh Hari Masa Bilangan murid Tajuk : : : : : : : Matematik 4 Bestari RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4 3 Mei 2011 Rabu 10. Murid – murid dapat menyatakan dan menulis setara bagi pecahan wajar. Bhd.30 – 11. Shahabudin Hashim & Mohd Zohir Ahmad. 1) Membanding dan membeza. 2) Imaginasi. Berfikir.30 pagi 25 orang Pecahan Pecahan setara. & Distributors Sdn. 2008 (27-57). Sub Bidang Pelajaran : Objektif Pembelajaran : pecahan Hasil Pembelajaran: murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn. Nilai Murni : 1) Adil . Rohizani Yaakub.Batu Caves.Cetakan ke 3. murid – dapat menyatakan dan menulis pecahan setara bagi pecahan wajar dengan betul. Pedagogi: Strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. PTS Pub.

. 4) Komputer riba. 5) LCD 6) Pen marker 7) Kad permainan 8) Kad manila 9) Lembaran kerja 1) Guru memberikan kertas berbentuk bulat kepada setiap orang murid. 3) Jalur pecahan. 2) Guru menampal gambar pizza yang besar pada papan putih.2) Kerjasama 3) Menjana Idea Bahan Bantu Mengajar: 1) Model pecahan. 2) Gambar sekeping pizza.

.3) Guru membimbing murid untuk menjalankan aktiviti: a) Lipat gambar pizza tersebut kepada 2 bahagian yang sama. c) Kemudian lipat lagi gambar pizza tersebut kepada 4 bahagian yang sama d) Labelkan setiap bahagian sebagai ¼. b) Labelkan setiap bahagian sebagai 1/2.

2) Guru membuat demonstrasi pecahan setara dengan menggunakan jalur pecahan. 6) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan. . 4) Guru melipat kertas tersebut kepada 2 bahagian dan murid mengikut aktiviti guru. 5) Guru meminta murid mewarnakan satu bahagian.(20 minit) Menyatakan dan menulis pecahan setara bagi pecahan wajar 1) Guru memulakan pelajaran hari ini dengan dengan menerangkan konsep pecahan setara. 1/2 7) Kemudian guru melipat jalur kertas tersebut kepada 4 bahagian. 3) Guru mengedarkan jalur kertas kepada setiap orang murid.

10) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan. 2/4 9) Guru melipat lagi kertas tersebut kepada 8 bahagian. .8) Guru meminta murid menamakan bahagian pecahan yang telah diwarnakan.

13) Guru menerangkan pecahan setara secara simbolik.4/8 11) Daripada aktiviti-aktiviti tersebut. 1/2 = 2/4 = 4/8 12) Guru menunjukkan beberapa lagi model pecahan setara menggunakan persembahan power point. Contoh: . Contoh: 1/2 x 2/2 = 2/4 x 2/2 = 4/8 14) Guru menekankan bahawa pengangka dan penyebut mestilah didarabkan dengan nombor yang sama. guru mengaitkan dengan pecahan setara.

Contoh : 1/2 = 2/4 = 4/8 . 2) Guru mengedarkan 16 kad pecahan kepada setiap kumpulan.4/12 1/3 = 2/6 = 4/12 15) Guru memberi contoh yang lain menggunakan kad pecahan. (15 minit) .Permainan 1) Murid-murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. 3) Setiap kumpulan dikehendaki memilih kad pecahan dan memadankan dengan kad pecahan yang setara dengan kad pecahan tadi.

5) Kumpulan yang terpantas melengkapkan set pecahan setara dikira sebagai pemenang. . 2) Murid diminta menjawab semua soalan. 3) Guru dan murid berbincang mengenai lembaran kerja.4) Setiap kumpulan diperuntukan masa selama 5 minit untuk melengkapkan 2 set pecahan setara. 6) Guru memberi ganjaran kepada kumpulan yang menang. 4) Guru memberikan ganjaran kepada murid yang dapat menjawab semua soalan dengan betul. Pengukuhan 1) Guru memberikan lembaran kerja kepada murid.

10 tgh (40 minit) : 20 orang : Nombor Bulat (0-9) : Menama dan menentukan nilai.(5 minit) Rumusan pelajaran 1) Guru merumuskan pelajaran hari ini dengan menggunakan persembahan power point. murid dapat: Menguasai isi kandungan pelajaran 1. 3) Guru memberitahu bahawa Kuiz disediakan secara online dan boleh dicapai di dalam blog Belajar Pecahan Rancangan Pengajaran Harian 1: Mata pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan murid Bidang pelajaran Objektif pembelajaran Hasil pembelajaran: A: : Matematik : Tahun 1 Arif : 10 November 2011 : 11. Di akhir sesi pembelajaran ini. Menentukan kuantiti bagi nombor yang disebut menggunakan objek dan memadankan kumpulan objek dengan nombor. 2) Guru bertanyakan soalan kepada murid secara rawak. .30 pagi – 12.

tiga.2. empat lima. Konsep/prinsip/hukum/teori: 1. Garisan nombor (berskala tanpa nombor) 4. Melibatkan diri secara aktif berkumpulan. Menjalankan aktiviti dengan tertib dan bekerjasama di dalam kumpulan. Pen marker Langkah berjaga-jaga: . sedikit. Kad gambar ( 1 hingga 9) 3.satu. banyak. membilang. bilangan. Membandingkan dua nombor dan menyatakan hubungan ‘lebih daripada’ dan ‘kurang daripada’ 3. sembilan. tertib. Menyusun kumpulan objek mengikut urutan tertib menaik dan menurun B: Membina kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir 1. Kertas manila kad 4. Gam 3. Nombor. Lembaran kerja Bagi aktiviti pengukuhan: 1. tujuh lapan. Menamakan nombor Membilang objek Menamakan nombor Bahan. sepuluh urutan. Kad nombor (1 hingga 9) 2. enam. 2. peralatan dan bahan sumber: 1. menaik. Memadankan kuantiti nombor dalam kumpulan. Menyusun nombor mengikut turutan menaik dan menurun berselang seli. 2. C: Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. dua. menurun. 2. Kad nombor ( 1 hingga 9) 2.

AKTIVITI PENGUKUHAN Minta murid melekatkan kad nombor dengan kemas dan cantik di atas kertas manila kad serta mengunting nombor mengikut turutan menial dan menurun.2.3. urutan menaik dan urutan menurun. bersoal jawab dengan murid mengenai kumpulan objek banyak dan sedikit.6.4.Memastikan alatan yang dibilang tidak mengandungi bahan toksik atau tajam dan merbahaya kepada keselamatan.7.Guru bertepuk tangan. . Guru memperkenalkan garis dan menurun nombor kepada murid. Menstruktur/ Menstruktur semula (20 min) Menyusun nombor Guru melekatkan kad nombor di papan secara tertib menaik putih. Murid telah mempelajari konsep 1. Pengetahuan sedia ada: Murid telah mengenal angka dari pengalaman melihat nombor yang ada di persekitaran.satu mengikut urutan menaik dan urutan menurun. Fasa Isi Kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Murid memberi respon den Permulaan/ Membezakan Guru bernyanyi bersama murid lagu bernyanyi bersama-sama Mencungkil idea kumpulan objek “Anak Ayam”.5. Guru meminta murid membilang satu.8. Murid membilang objek menurun mengikut urutan menaik da Aktviti Pemulihan: murid menyusun nombor mengiku AKTIVITI PEMULIHAN: urutan menaik di dalam Murid menyusun kad nombor mengikut kumpulan kecil.10 menggunakan gambar dan sebagainya juga telah menguasai konsep perbandingan banyak dan sedikit.Murid membilang daun dengan penuh semangat sam (5 min) banyak dan sedikit yang kering pada kertas manila kad.9.

Murid menyiapkan lembaran kerja (lampiran 2) Murid menyiapkan lembara kerja Sambungan Mengenal Nombor 1 hingga 9. manakala murid yang tidak dapat menguasai. (lampiran 1) Murid-murid menulis nomb mengikut urutan menaik da membilang satu-satu secara tertib menaik menurun Refleksi/ Penutup (5 min) Taksir kefahaman murid dengan memberi bimbingan membuat generalisasi pengajaran guru berdasarkan lembaran kerja yang diberikan. Aplikasi Idea (10 min) Tulis nombor dan minta murid dan menurun. .. diberi bimbingan berterusan oleh guru dalam kumpulan yang sama dan diberi penerangan yang jelas.Pamerkan hasil kerja murid di papan kenyataan. Debriefing Taksir kefahaman secara lisan – Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi.

Kuboid dan Segitiga : Murid sudah mengetahui bentuk. Sedia ada Segitiga : Matematik : 9. Kuboid Dan Objektif peng : Pada akhir pembelajaran.bentuk Kubus. Kuboid dan Segitiga.00 Pagi : 2 Bestari ( kelas prestasi tinggi ) : Ruang dan Isipadu : Menentukan isipadu Kubus. Bahan maujud dan kad imbasan .RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Masa Tahun Topik Kemahiran Pen.00 Pagi – 10. Nilai murni BBM : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin : Pelbagai jenis kotak. murid dapat menentukan isipadu Kubus.

langkah Induksi ( 5 minit ) - Isi pelajaran Fakta asas matematik Kubus Kuboid Segitiga Aktiviti / kaedah pengajaran Guru perkenalkan konsep . Botol bedak segitiga Setiap kumpulan menunjukkan kotak Alat mainan yang dibawa oleh mereka masing-masing. Segitiga Murid menjawab persoalan guru. Kuboid dan Segitiga Langkah 2 Memperkenalkan Setiap kumpulan ditunjukkan contoh ( 10 minit ) konsep segitiga botol bedak yang dipegang oleh guru. bc = 4cm. kanak-kanak. Guru membimbing murid memahami konsep isipadu. Guru meminta murid meneka bentuk pada botol bedak tersebut. Catatan Langkah 1 Pengenalan bentuk Guru bahagikan murid kepada Bahan Maujud ( 5 minit ) kubus. ab = 3cm. kuboid dan kumpulan kecil.Kubus. Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada Kubus. Kuboid. a Langkah 3 ( 15 minit ) Mengira isipadu segitiga Luas segitiga = ½x tapak x tinggi b c Memberi peneguhan setiap konsep agar murid menguasai. ca = 5cm Perimeter = a + b Luas = 3cm + 4cm + 5cm +c = 60cm Isipadu = ½ x 4cm x 7cm = 14³ Guru membimbing murid memahami .

Kelas Prestasi Rendah) . Guru mengedarkan kertas aktiviti.konsep isipadu dan luas Langkah 4 ( 10 minit ) Membuat rumus Guru membuat contoh pengiraan yang Nilai isipadu Kerjasama melibatkan rumus.(2 Bijak . Luas = panjang x lebar Guru mengira isipadu tersebut. Panjang 4cm x lebar 2 cm x tinggi 3 cm = 24 cm³ Langkah 5 Latihan pengiraan. Mengira rumus isipadu Isipadu = panjang x lebar x tinggi Membuat perbandingan pengiraan kubus dan segitiga Peneguhan Posted by Mohd Tarmimi Bin Mohd Hussin at 1:40 AM No comments: Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook Labels: rancangan pengajaran Rancangan Pengajaran . Isipadu = panjang Bimbing murid yang tidak memahami x lebar x tinggi konsep dan pengiraan rumus. Soal jawab dengan murid berhubung dengan rumus. ( 10 minit ) Aktiviti Setiap kumpulan menyiapkan aktiviti / kumpulan tugasan dalam kumpulan Penutup ( 5 minit ) Peneguhan rumus Guru berbincang dengan murid mengenai rumus.

00 Pagi : 2 Bijak ( Kelas prestasi rendah ) : Ruang dan Isipadu : Menentukan isipadu Kubus dan kuboid : Murid sudah mengetahui bentuk.00 Pagi – 10. Catatan Langkah 1 ( 10 minit ) Pengenalan Guru bahagikan murid kepada bentuk kubus kumpulan kecil.RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Subjek Masa Tahun Topik Kemahiran Pen. Setiap kumpulan menunjukkan kotak apabila diminta oleh guru sama ada kubus atau kuboid. Sedia ada : Matematik : 9.bentuk kubus dan kuboid Objektif peng : Pada akhir pembelajaran. Guru membimbing murid memahami konsep isipadu. kuboid Murid menjawab persoalan guru. . Langkah 2 ( 15 minit ) Menentukan Setiap kumpulan diberikan kotak tisu isipadu kubus / yang kosong. kad imbasan langkah Induksi ( 5 minit ) - Isi pelajaran Fakta asas matematik Kubus Kuboid Aktiviti / kaedah pengajaran Guru bersoaljawab dengan murid tentang fakta asas matematik seperti bentuk-bentuk pepejal . dan kuboid Setiap kumpulan membawa dan menunjukkan kotak yang dibawa oleh mereka masing-masing.kubus. kuboid Guru meminta murid memasukkan kotak kecil ke dalam kotak tersebut. murid dapat menentukan isipadu kubus dan kuboid Nilai murni BBM : Kerjasama dalam kumpulan dan rajin : Pelbagai kotak ( maujud ).

Langkah 3 Mengira isipadu Guru membimbing murid memahami ( 15 minit ) konsep isipadu. Murid mengira jumlah kotak kecil yang terdapat dalam kotak tersebut. Langkah 4 Membuat rumus Guru membuat contoh pengiraan yang Nilai ( 10 minit ) isipadu Kerjasama melibatkan rumus. Mengira rumus isipadu Isipadu = panjang x lebar x tinggi Peneguhan Bahan bantu Mengajar (2) . tinggi Bimbing murid yang tidak memahami konsep dan pengiraan rumus. Guru maklumkan bahawa jumlah kotak kecil dalam kotak tisu itu adalah isipadu sebuah kotak tisu. Guru masukkan kotak kecil mengikut baris dan lajur sehingga penuh. Isipadu = Soal jawab dengan murid berhubung panjang x lebar x dengan rumus. Penutup ( 5 minit ) Peneguhan rumus Guru berbincang dengan murid mengenai rumus.

.

Rumusan/Kesimpulan Terdapat 2 Rancangan Pengajaran harian yang telah dirangka untuk pembelajaran murid mengikut prestasi kelas masing-masing. Manakala kelas prestasi tinggi diajar 2 kemahiran dalam satu sesi pembelajaran. Dalam rancangan pengajaran harian diatas menyatakan berlakunya pembelajaran mengikut perlaziman tingkahlaku. Dalam satu sesi pembelajaran kelas berprestasi rendah hanya diajar tentang pengusaan mengenal dan mengira isipadu kubus sahaja. Dalam RPH ini juga. Ia menekankan kepada gerakbalas dimana guru memberi peneguhan pada yang salah dan pujian apabila murid menjawab dengan betul. Guru telah merangsang semula minda pelajar dengan pembelajaran yang lepas. Dalam ini juga . guru telah merangsang ingatan semula konsep. Tujuannnya adalah untuk memastikan murid kelas prestasi rendah tersebut mampu untuk mengusai kemahiran yang disampaikan. Ini kerana kelas ini masih mampu untuk menguasai kemahiran yang diajar oleh guru.

Jadi disini dapat kita simpulkan bahawa pembelajaran adalah berlarutan daripada tahap mudah kepada tahap yang sukar.murid dapat pembelajaran tentang konsep iaitu rumus untuk isipadu dapat difahami dengan sebaik mungkin. pembelajaran peringkat penyelesaian masalah juga dapat dilihat pada 5 iaitu bahagian latih tubi. Dalam RPH ini murid dapat mempelajari hukum penggunaan rumus tentang isipadu seperti dalam langkah 3 dan 4. Rumus asas ini penting untuk pembelajaran pada peringkat yang lebih tinggi. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->