P. 1
Garis Panduan Kawalan bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Garis Panduan Kawalan bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya

|Views: 334|Likes:
Published by Wan Mahiram

More info:

Published by: Wan Mahiram on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

garis panduan kawalan.

pdf

1

1/20/12

6:10 PM

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PELAN GUNATANAH DAN INTENSITI PEMBANGUNAN
PENGENALAN
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya adalah memenuhi keperluan peruntukkan Sub Seksyen 16B (1), (2) dan (3), Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan merupakan panduan khusus kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dalam menjalankan kerja-kerja perancangan dan pengawalan bandar. Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya akan dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Kawalan Pembangunan. Setiap garis panduan akan menggariskan kelas kegunaan tanah yang sesuai dan keperluan fizikal yang perlu dipatuhi oleh pemaju bagi permohonan pembangunan yang dikemukakan. Fungsi asas penyedian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan adalah untuk menyelaras pembangunan bagi memastikan keperluan asas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan alam sekitar tidak terjejas. Ia juga menjadi satu asas panduan bagi pemaju dan juga Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam proses kelulusan permohonan pemajuan. Penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan ini juga membolehkan PBPT menyegerakan tindakan perancangan ke atas sesebuah kawasan bagi tujuan pemajuan, pembangunan semula, naiktaraf, memelihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan.

1-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Pemakaian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Pelan ini digunapakai bagi keseluruhan kawasan Petaling Jaya (kecuali kawasan RTPJ1 dan kawasan RKK Seksyen 13) dengan jumlah keluasan 7,458.02 hektar.
Senarai Kawasan RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020 Zon PJU 1 PJU2 SS PJS Jumlah
Sumber: Majlis Bandaraya Petaling Jaya, 2009.

Kawasan PJU1, PJU1A, PJU2, PJU3, PJU4, PJU5 dan PJU10 PJU6, PJU7, PJU8 dan PJU9 Sebahagian SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS11, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25 dan SS26 Seksyen 18, SS10, PJS1, PJS2, PJS3, PJS4, PJS5, PJS6, PJS8, PJS10

Keluasan (Hektar) 3,811.31 1,560.22 1,410.19 676.30 7,458.02

Penduduk Tahun 2009 39,440 87,787 148,107 140,976 416,310

Tujuan Kawalan Pembangunan
Kawalan pembangunan merupakan suatu dasar yang mempunyai sekatan-sekatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan ke atas setiap perancangan dan pembangunan reruang supaya lebih tersusun dan menyeluruh khususnya di Bandaraya Petaling Jaya. Secara umumnya kawalan pembangunan ini dapat memainkan peranan-peranan seperti berikut:• • Memastikan pembangunan tanah pada tahap optimum ke arah pencapaian keseimbangan aspek pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial. Memastikan penggunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah bersesuaian dengan persekitaran supaya tidak menimbulkan konflik dan kesan negatif pada masa akan datang. Memastikan pembangunan yang dirancang selaras dengan dasar-dasar Negara, Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan yang diwujudkan untuk mengatur, mengawal dan merancang dapat dilaksanakan sebaiknya.

Sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan atau memajukan mana-mana tanah perlu merujuk dan mematuhi keperluan dan peruntukan yang dinyatakan secara terperinci dalam dokumen ini. Pematuhan kepada peruntukan dalam Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan akan membantu dalam mempertimbangkan permohonan dan proses pemberian Kebenaran Merancang. Pembangunan di Petaling Jaya akan dibenarkan sekiranya mematuhi ketiga-tiga asas perancangan iaitu: • • Pematuhan kepada Zon dan Aktiviti Gunatanah ditetapkan. Pematuhan kepada Intensiti Pembangunan ditetapkan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

1-3

Struktur Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Terdapat dua komponen utama yang akan dirujuk dalam mengawal pembangunan Petaling Jaya. Dua komponen utama tersebut ialah: • • Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan Kawalan Perancangan Khas ASAS PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN
• Jadual Zon Gunatanah dan Kelas Kegunaan Tanah. • Pelan 1 : Zon Gunatanah • Pelan 2 : Intensif Pembangunan

KAWALAN PERANCANGAN KHAS
• Zon pemeliharaan Alam Sekitar • Zon kawalan Ketinggian • Zon Pembangunan Berasaskan Transit

Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan
Asas perancangan dan kawalan pembangunan akan menjadi keperluan utama dan panduan bagi sebarang permohonan perancangan. Ia menyediakan maklumat terperinci kepada sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan di atas tanah yang telah dizonkan sebagai kediaman, perdagangan, kegunaan bercampur, taman teknologi, kawasan lapang awam dan institusi di Petaling Jaya. Ia juga menyediakan panduan terperinci terhadap intensiti pembangunan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya. Dua pelan utama akan digunakan untuk mengawal kegunaan dan intensiti pembangunan seluruh kawasan di bandar raya. Pelan-pelan tersebut ialah: • • Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan dan Nisbah Plot

Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah akan disokong oleh Jadual Kelas Kegunaan (Rujuk Bab 7) yang menerangkan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan bagi setiap zon gunatanah yang ditunjukkan di atas Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Kedua-dua dokumen ini hendaklah dibaca bersama untuk memahami sepenuhnya keperluan dan syarat-syarat pelan tersebut. Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan akan menunjukkan kepadatan pembangunan yang dibenarkan untuk zon kediaman. Kepadatan akan ditunjukkan melalui jumlah unit rumah bagi setiap ekar. Nisbah Plot akan menunjukkan intensiti pembangunan bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai kawasan kediaman di pusat bandar, zon perdagangan, zon pembangunan bercampur begitu juga bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai industri. Nisbah plot menunjukkan jumlah kawasan yang boleh dibangunkan bagi sesebuah plot bangunan. Zon Perancangan Transit (TOD) – merujuk kepada kawalan tambahan untuk kawasan yang terletak di dalam lingkungan 400 meter di mana keutamaan diberikan kepada intensifikasi terhadap pembangunan. Intensiti pembangunan yang dibenarkan perlulah merujuk kepada tambahan densiti dan nisbah plot yang dibenarkan untuk menggalakkan lagi aktiviti yang menyokong pembangunan transit, seterusnya mewujudkan integrasi dalam perancangan pengangkutan dan gunatanah bagi Petaling Jaya.

1-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Bagaimana menggunakan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Garis Panduan Kawalan Pembangunan mengandungi lapan bahagian utama yang diterangkan dalam dokumen ini iaitu:• • • • • • • • Zon Gunatanah Intensiti Pembangunan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon Kawalan Ketinggian Zon Perancangan Transit Kelas Kegunaan Tanah Garis Panduan Piawaian Perancangan Garis Panduan Penyediaan Kajian Impak Sosial

iv. Melindungi kawasan-kawasan stabil dalam bandar. viii. ii. Petaling Jaya 2020. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 ZON GUNATANAH Gunatanah Mampan bagi Petaling Jaya Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan telah dibentuk untuk merancang penggunaan tanah secara mampan bagi mengatasi isu-isu perbandaran yang timbul dan menjadi keperluan dalam menguruskan cara penggunaan tanah pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan komuniti di Petaling Jaya pada masa akan datang. Pembangunan yang mengintegrasikan gunatanah dengan rangkaian pengangkutan. Inisiatif utama dan strategi-strategi yang telah dikenalpasti di dalam Garis Panduan kawalan Pembangunan Petaling Jaya adalah untuk mencapai objektif penyediaan Rancangan Kawasan Khas RKK) Zon Perancangan PJU 1. PJU2. SS & PJS. SS dan PJS. vii. PJU 2. PETALING JAYA 2020 2-1 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . Memperkukuhkan pembangunan perdagangan dan pusat-pusat pekerjaan sedia ada. ix. Meningkatkan kualiti aset semula jadi termasuk sungai-sungai dan bukit-bukit. Kajian RKK ini telah menghasilkan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan yang menggambarkan prinsip-prinsip penggunaan tanah yang mampan termasuk:i. Melindungi dan menyediakan taman dan kawasan lapang. Menggalakkan pembangunan perumahan berbagai jenis untuk memenuhi keperluan semua komuniti tempatan. v. vi. iii. Melindungi kawasan sensitif alam sekitar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Menggalakkan pembangunan tapak-tapak ‘infill’ dan pembangunan semula/menggiatkan semula tapak-tapak sedia ada yang tidak lagi ekonomik kepada Petaling Jaya Meningkatkan kualiti kehidupan terhadap kawasan usang dan juga perumahan awam di kawasan Bandar.

ia bermaksud bahawa plot tanah akan hanya dibenarkan untuk dimajukan sepertimana yang telah ditandakan dalam zon gunatanah (sekiranya berbeza dengan sekarang). 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2. Secara umumnya.2: Klasifikasi Zon Gunatanah. Pelan Gunatanah dan Klasifikasi Gunatanah Pelan Zon Gunatanah Pelan Zon Gunatanah menunjukkan agihan gunatanah dalam bentuk spatial bagi seluruh Petaling Jaya. PJU2. Ia merupakan pelan yang mengandungi 18 zon gunatanah yang menunjukkan kegunaan utama yang dibenarkan bagi setiap plot atau lot tanah. mengelakkan konflik gunatanah dan membenarkan pertumbuhan berlaku secara mampan. zon-zon gunatanah di dalam Petaling Jaya merangkumi 7 zon gunatanah utama: Bagi penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. semua permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan sebarang perubahan dalam penggunaan tanah atau bangunan hendaklah dirujuk kepada Seksyen 19. zon gunatanah yang telah ditentukan dalam pelan zon gunatanah hanya dibenarkan untuk dibangunkan apabila kelulusan Kebenaran Merancang dikeluarkan. Akta Perancangan Bandar Dan Desa. Ini juga bermaksud tiada Kebenaran Merancang diberikan. Jadual 2. PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah dan Kebenaran Merancang Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah menentukan zon gunatanah yang menunjukkan gunatanah utama bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya.2-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Secara dasarnya.1: Jenis-Jenis Gunatanah di Petaling Jaya Penggunaan Asas/Aktiviti Perdagangan Pembangunan Bercampur Kediaman Zon Gunatanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan Bercampur Kediaman Kediaman 1 Kediaman 2 Kediaman 3 Pangsapuri Kos Rendah . Ia akan menyusun gunatanah. SS & PJS. Sebanyak 18 zon gunatanah yang telah ditentukan adalah mengikut fungsi dan juga penggunaan tanah secara dasar. Oleh itu. Akta 172 yang menyatakan bahawa suatu Kebenaran Merancang diperlukan untuk sebarang perubahan penggunaan tanah dan bangunan kecuali atau jika diarahkan oleh Datuk Bandar sebagai tidak memerlukan Kebenaran Merancang). sekiranya terdapat cadangan aktiviti yang tidak dibenarkan dalam zon gunatanah.Walau bagaimanapun.

Bandar Sri Damansara. Pusat PP Perdagangan Pusat PK Kejiranan Merujuk kepada kawasan perdagangan yang berada sempadan dan sekeliling Pusat perdagangan Utama. Dataran Prima. Ara Damansara. SS & PJS. PJU2. . Jadual 2. Kelana Jaya Dan Mentari Business Centre. Mutiara Damansara dan Bandar Utama. Intensiti pembangunan dan jenis aktiviti yang dibenarkan hendaklah selaras dengan karektor kawasan kejiranan supaya dapat menghadkan impak negatif ke atas lot-lot kediaman berhampiran.2: Klasifikasi Zon Gunatanah Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Pusat PU Merujuk kepada 11 pusat bandar utama dalam kawasan RKK yang Perdagangan merupakan tumpuan pembangunan dan aktviti. Ia merujuk kepada Utama kawasan Damansara Damai.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 2-3 Penggunaan Asas/Aktiviti Perindustrian dan Industri Khas Institusi Kawasan Lapang Kegunaan Khas Zon Gunatanah Perindustrian Taman Teknologi Institusi Awam Institusi Persendirian Kawasan Lapang Awam Kawasan Lapang Persendirian Rizab Hutan Zon Kemudahan Masyarakat. Merujuk kepada kawasan-kawasan perdagangan yang terletak di dalam kawasan kejiranan kediaman yang meliputi kawasan kejiranan yang menyediakan penjualan runcit skala kecil dan perkhidmatan.2: Klasifikasi Zon Gunatanah. Damansara Utama. Kota Damansara. SS 2. Taman Megah. Utiliti dan Infrastruktur Bagi tujuan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Kluster Amansara Perdana. 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2.

(Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Perkhidmatan). PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Merujuk kepada kawasan perumahan yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu. rizab tentera. SS & PJS.2-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Merupakan kawasan yang telah dirancang untuk perumahan awam sahaja termasuk kesemua kawasan perumahan awam Petaling Jaya dan kerajaan. Zon bercampur kediaman ini membenarkan aktiviti perdagangan dijalankan tidak melebihi 30%. PJU2. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan rendah iaitu 5-45 orang bagi setiap ekar. hospital. Merujuk kepada kawasan industri yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu. Merujuk kepada kawasan yang telah ditetapkan dan dizonkan untuk pembuatan dan aktiviti-aktiviti berkaitan Perdagangan PTI Terhad (Institusi) Perdagangan PTP Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan KBK Bercampur Kediaman Kediaman 1 R1 Kediaman 2 R2 Kediaman 3 R3 Pangsapuri PKR Kos Rendah Perindustrian IP Taman TP Merujuk kepada kawasan untuk Industri Teknologi Tinggi dan yang Teknologi mempunyai jumlah yang berpatutan dari segi aktiviti pembangunan penyelidikan sejajar dengan strategi kelompok yang dicadangkan. kesihatan dan kecemasan seperti ibu pejabat polis. (Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Institusi). Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan sederhana iaitu 63-135 orang bagi setiap ekar. muzium. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 720 orang bagi setiap ekar. Merujuk kepada kawasan yang telah dizonkan sebagai Kegunaan Bercampur Kediaman di dalam Pelan Zon Gunatanah. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 360-540 orang bagi setiap ekar. institusi-institusi kewangan dan lain-lain kegunaan yang sama boleh dijadikan sebagai aktiviti sampingan yang boleh digunakan untuk membekalkan perkhidmatan kepada taman teknologi Institusi P1 Awam Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan sivik dan institusi utama seperti galeri lukisan. universiti dan lain-lain kegunaan sivik . Pejabat-pejabat profesional. rizab istana. pejabat kerajaan.

PETALING JAYA 2020 2-5 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Institusi P2 Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan seperti galeri lukisan Swasta persendirian.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sebagaimana yang telah dijelaskan zon gunatanah telah ditentukan pada setiap plot tanah Petaling Jaya. pelan indeks disediakan di dalam Buku Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. oleh itu penggunaan pembangunan bercampur untuk lot-lot besar atau lot-lot bersambungan perlulah berdasarkan kepada tujuan perancangan dan reka bentuk bandar zon berkenaan. perkhidmatan utiliti dan infrastruktur. PJU2. Taman-taman ini diselenggara oleh pemilik itu sendiri. Sebanyak 18 zon gunatanah yang dinyatakan di atas telah ditunjukkan di atas Pelan Zon Gunatanah. meningkatkan kemajuan perniagaan dan mengurangkan pergerakan trafik yang mana di dalam zon kegunaan bercampur di galakkan konsep pembangunan asas transit. Ini termasuklah pertimbangan • • . perkhidmatan kesihatan dan lain lain. SS & PJS. berintegrasi dan menyokong antara sama lain. Hutan FR Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan Hutan Simpan Kekal Kota Simpan Damansara. Kediaman. Contohnya ialah kelab-kelab golf di Petaling Jaya. Tujuan Khusus Zon Kegunaan Bercampur adalah:• Bagi menggalakkan kegunaan kediaman bersama-sama perdagangan dan aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian bagi mewujudkan aktiviti jalanan yang aktif. Untuk rujukan yang lebih terperinci. perdagangan dan kegunaan-kegunaan bukan kediaman yang lain seharusnya disediakan dengan cara saling berkaitan. Kemudahan KMU masyarakat dan Utiliti Merujuk kepada kemudahan-kemudahan masyarakat. muzium persendirian. Kawasan OS1 Lapang Awam Kawasan OS2 Lapang Swasta Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasankawasan lapang adalah ruang-ruang awam yang menyediakan pelbagai keperluan aktif dan pasif bagi semua peringkat umur komuniti dan penduduk tempatan Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasan hijau yang dimilik secara persendirian atau golongan perniagaan dan hanya boleh digunakan dengan kebenaran. Bagi memastikan kesesuaian cadangan zon gunatanah dengan mengenakan piawaian yang tinggi terhadap sesuatu projek dan perancangan tapak. Zon gunatanah telah ditentukan bagi setiap lot.

PJU2. • Rujuk Kelas Kegunaan Tanah di Bab 7 . SS & PJS. Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan dengan syaratsyarat khas dikenakan terhadap pembangunan tersebut di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya. Huraian Kelas Kegunaan Tanah Syarat Huraian Dibenarkan Dibenarkan dengan syarat Tidak dibenarkan Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya. Kegunaan tanah dan aktiviti yang tidak dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya.2-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 terhadap pengagihan ruang perdagangan di dalam pembangunan bercampur kediaman di mana ruang lantai perdagangan (maksimum 30%) mesti ditempatkan di jalan utama dan bahagian yang mempunyai ketinggian yang sama dengan jalan hadapan bagi menggalakkan aktiviti yang boleh menghidupkan suasana dan untuk menggalakkan pengawasan sekeliling oleh orang awam.

Bagi mengukuhkan kawalan zon guna tanah dan kawalan kelas kegunaan. Kawalan Kepadatan Kawalan kepadatan digunakan dalam perancangan pembangunan kediaman untuk mengira jumlah unit perumahan yang akan dibina di atas sebidang tanah. Kawalan kepadatan juga bertujuan untuk mengelakkan serakan pembangunan keluar dari zon yang ditetapkan dan memusatkan pembangunan dalam kawasan yang diliputi pengangkutan awam dan infrastruktur. Intensiti pembangunan akan dikawal dalam dua bentuk: • • Kawalan kepadatan bagi pembangunan kediaman Kawalan nisbah plot bagi pembangunan kediaman dalam kawasan Pusat Bandar. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 INTENSITI PEMBANGUNAN Kawalan Perancangan Intensiti Pembangunan Keperluan mengawal intensiti pembangunan bagi aktiviti perbandaran dalam bandar Petaling Jaya adalah menjadi asas dalam mencapai persekitaran alam bina yang mampan. Keperluan untuk mengenalpasti kepadatan adalah berdasarkan keperluan untuk mengekal dan mengawal: • • Ciri-ciri tapak Ciri-ciri kawasan persekitarannya . intensiti pembangunan Petaling Jaya juga akan dikawal demi memastikan infrastruktur mampu menyokong pembangunan yang dicadangkan dan bagi melindungi kemudahan-kemudahan sedia-ada. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pembangunan bercampur dan pembangunan perindustrian. perdagangan.

Kepadatan kediaman berasaskan kepada jumlah maksima unit seekar telah digunakan dalam pelan ini.3-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. bilik utiliti. Kawalan kepadatan dipercayai berupaya mewujudkan bangunan-bangunan yang mencukupi dan ruang lapang disekitarnya. Mewujudkan persekitaran yang baik dan selesa. dan bagi maksud takrif ini. kedai dan sekolah Keperluan untuk menyediakan pelbagai jenis perumahan di Petaling Jaya bagi memenuhi keperluan penduduk akan datang. bagi satu unit kawasan tanah. “bilik yang boleh didiami” tidaklah termasuk dapur. atau apa-apa gabungan faktor itu. Antaranya ialah:• Menghadkan bilangan penduduk dan ruang lantai dapat menjamin serta mencapai kecukupan pergerakan. tandas. . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 • • • Kemudahan untuk penduduk sedia ada atau akan datang. bilik stor. unit kediaman atau bilik yang boleh didiami. atau garaj. • Pemakaian Kawalan Kepadatan akan digunapakai di atas zon guna tanah berikut: • • • • Kediaman 1(R1) Kediaman 2 (R2) Kediaman 3 (R3) Pangsapuri Kos Rendah (PKR) Garis Panduan Kawalan Kepadatan di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Kepadatan merujuk kepada Pelan Intensiti Pembangunan bagi Petaling Jaya. Kawalan dibuat pada peringkat awal untuk mengelakkanberlaku masalah kesesakan lalulintas. di mana Pelan Intensiti Pembangunan menunjukkan kepadatan dibenarkan bagi pembangunan kediaman dalam Petaling Jaya. bilik mandi. landskap dan tempat letak kereta di atas tapak Keperluan untuk menghasilkan bilangan penduduk yang ramai bagi menyokong perkhidmatan perbandaran seperti pengangkutan awam. Kawalan kepadatan mempunyai beberapa objektif. termasuk memperuntukkan reruang awam. Definisi Kawalan Kepadatan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) mendefinisikan ’kepadatan’ sebagai keamatan penggunaan tanah yang dihitung atau dinyatakan mengikut bilangan orang.. Terdapat empat kategori utama kepadatan kediaman yang akan menjadi ukuran bagi mengawal intensiti pembangunan kediaman di Petaling Jaya. PJU2.

Dengan kawalan kepadatan di atas.2 : Huraian kawalan Kepadatan dan Zon Kediaman Jenis Perumahan R1 R2 R3 PKR Huraian Khusus untuk kediaman berkepadatan rendah. Khusus untuk kediaman berpadatan sederhana. rumah link dan juga rumah Bandar. Khusus untuk kediaman berkepadatan tinggi yang merujuk kepada pembangunan kediaman berbilang unit. Pusat Perdagangan Kejiranan dan di sekeliling stesen transit. PETALING JAYA 2020 3-3 Jadual 3. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 5 orang seekar hingga 45 orang seekar. Perumahan awam berkepadatan tinggi dibenarkan untuk mewujudkan integrasi sosial yang lebih baik di mana kemudahan awam dan infrastruktur boleh disediakan dengan mudah dan lebih ekonomik. Penambahan kepadatan akan hanya dibenarkan dalam zon guna tanah yang sama. Khusus untuk kawasan perumahan Pangsapuri Kos Rendah. bagaimanapun permohonan kebenaran merancang untuk menambah kepadatan diperlukan. SS & PJS. Bagi zon perumahan R1 yang terletak di lereng bukit. kepadatan adalah 1 unit seekar. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 63 orang seekar hingga 135 orang seekar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kepadatan maksimum dibenarkan adalah 720 orang seekar. Unit-unit kediaman di sini terdiri daripada rumah teres. sebarang kawasan yang dizonkan untuk R1 tidak boleh dinaikkan menjadi R2 atau R3 dan sebaliknya. Kepadatan yang lebih tinggi tertumpu di kawasan perbandaran seperti Pusat Perdagangan Daerah.1 : Kawalan Kepadatan dalam Zon Kediaman Zon Kepadatan Maksimum Yang Dibenarkan Guna Tanah Jenis Perumahan Unit/ekar R1 Rumah Sesebuah Rumah Berkembar Rumah Teres Rumah Link Rumah Bandar Rumah Pangsapuri Rumah Mampu Milik Pangsapuri Kos Rendah 8 10 14 16 30 80 120 160 R2 R3 PKR Jadual 3. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 360 orang seekar hingga 540 orang seekar. PJU2. .

kemudahan bandar dan lain-lain. Piawaian nisbah plot menunjukkan perkaitan antara keluasan kasar tapak dan keluasan ruang lantai bangunan. dan. Objektif keseluruhan reka bentuk bandar Petaling Jaya Definisi Nisbah Plot = Nisbah antara jumlah luas lantai bersih suatu bangunan dengan luas plot bangunan. PJU2.3-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Keperluan ruang lantai akan dikawal melalui penggunaan nisbah plot. PETALING JAYA 2020 Kawalan Nisbah Plot Kawalan Keperluan Ruang Lantai akan dikenakan untuk pembangunan perdagangan. Pemakaian Nisbah Plot adalah sebagai langkah kawalan perancangan yang hendaklah digunapakai bagi zon guna tanah berikut:• • • • • • Pusat perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Kegunaan Bercampur Kediaman Perindustrian. Keperluan menetapkan nisbah plot bagi pembangunan tanah di Petaling Jaya adalah untuk memenuhi tujuan berikut: • • • • Intensiti pembangunan mampan bagi menghalang kesan sampingan dari pembangunan yang sesak Fungsi dan karakter yang diingini bagi kawasan perdagangan di Petaling Jaya “Critical mass” yang boleh menyokong perkhidmatan bandar seperti pengangkutan awam. industri dan pembangunan bercampur di dalam kawasan yang ditetapkan. . dan Taman Teknologi Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya diperincikan di dalam Pelan Intensiti Pembangunan dan jadual di bawah yang menunjukkan penggunaan nisbah plot maksimum dibenarkan untuk pelbagai zon guna tanah. SS & PJS.

Zon Perdagangan Utama (PU)dibenarkan untuk mendapat nisbah plot yang paling . SS & PJS. Zon Perdagangan Terhad (institusi) (PTI) dan Perdaganagan Terhad (perkhidmatan) (PTP).5 1 : 2. Zon-zon perdagangan ini mempunyai kadar nisbah plot yang berbeza seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3.5 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1 : 0. Oleh itu.5 1:1 1:2 1 : 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Zon Pusat Kejiranan (PK).6 Kekal seperti sediada Kekal seperti sediada 1 : 0.6 1:3 1:4 1 : 0.3 : Kawalan Nisbah Plot Zon Guna Tanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan bercampur Kediaman Industri Taman Teknologi Nisbah Plot Maksima Dibenarkan 1 : 0. nisbah plot yang ditentukan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya secara umumnya merujuk kepada panduan di bawah:(a) Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Perdagangan Terdapat lima zon gunatanah bagi perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan Utama (PU).5 Strategi guna tanah mampan diguna pakai dengan menggalakkan pembangunan tanah yang optimum bagi menyokong visi ke arah Sebuah Bandar Peneraju.5 1:1 1:2 1 : 2. PETALING JAYA 2020 3-5 Jadual 3.3.5 1:1 1:2 1:3 1:4 1 : 2. Dinamik dan Lestari. PJU2. Zon Pusat Perdagangan (PP).

Bagi lain-lain pusat perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan dan Pusat Kejiranan (PK) telah diberikan intensiti pembangunan yang lebih rendah bergantung kepada tadahan kawasan perkhidmatan di samping bentuk fizikal sesebuah kawasan. Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Industri Pelan ini juga menggalakkan pembangunan kawasan perindustrian yang lebih terancang. Ianya termasuklah kawasan balkoni atau lain-lain tambahan kepada bangunan berkenaan tetapi tidak termasuk bahagian cucur atap. Kawalan kawasan‘plinth’membenarkan lebih banyak perancangan kawasan kegunaan awam dan kawasan hijau yang membantu mengurangkan pembangunan berskala besar yang mewujudkan halangan fizikal kepada pejalan kaki dan juga ‘wall like street frontage’. Kawasan ‘plinth’ bermaksud sebahagian daripada plot tanah yang diliputi bangunan atau struktur yang berbumbung. Nisbah plot yang tinggi diberikan sebagai insentif bagi plot tanah yang berhampiran dengan stesen transit. PETALING JAYA 2020 (b) (c) tinggi terutamanya bagi pusat perdagangan primer di mana akan meningkatkan lagi peranan Petaling Jaya sebagai pusat perdagangan. Nisbah Plot bagi Zon Perancangan Transit (TOD) Pelan ini menggalakkan pembangunan yang berasaskan transit yang boleh mempunyai permintaan yang secukupnya bagi menyokong sistem pengangkutan awam. Jadual 3. PJU2. bersih. SS & PJS. • • Apakah Nisbah Plot untuk tanah saya Pengiraan Nisbah Plot Kawasan ‘Plinth’ Penentuan kawasan‘plinth’ bagi pembangunan akan memberi sumbangan ke arah pencapaian objektif reka bentuk bandar yang menekankan persekitaran alam bina yang menarik bagi Bandar Petaling Jaya.4 : Kawasan ‘Plinth’ Zon Guna Tanah Kawasan ‘Plinth’ Maksimum Yang Dicadangkan Perdagangan 60% Perumahan 60% Perindustrian 60% Kegunaan Bercampur 60% . moden dan menyokong kepada keperluan ekonomi Bandar Petaling Jaya.3-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. nisbah plot ditentukan untuk menyokong dan mengawal aktiviti-aktiviti ini. Maka.

iv. Mencapai persekitaran yang bebas daripada sebarang bentuk pencemaran utama. Menyediakan pemeliharaan kepada kawasan sensitif dan kawasan sekitarnya daripada risiko bencana seperti hakisan dan tanah runtuh. Objektif Objektif utama Zon dalah: i. PETALING JAYA 2020 ZON PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR Pengenalan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar merujuk kepada kawasan yang perlu diberi perhatian khusus atau pertimbangan yang sewajarnya sebelum sesuatu pembangunan dibenarkan bertujuan melindungi alam sekitar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ekologi dan warisan Negara. Meningkatkan persekitaran kehidupan bandaraya. Meneruskan pengekalan keseimbangan yang saksama antara pembangunan. . iii. Zon ini perlu mengambilkira garispanduan serta selaras dengan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi Negeri Selangor yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor pada 24 hb Mac 2010. SS & PJS. ii. Ini termasuk juga kawasan pembangunan yang bersebelahan dengan rizab sungai dibawah selenggara oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. PJU2. Kawasan ini boleh dibangunkan mengikut pembangunan yang dibenarkan serta juga perlu dipelihara dari segi aspek biologi dan pengekalan kawasan berbukit.

ii. Kawasan sisa hutan yang meliputi kawasan sekitar Hutan Simpan Kota Damansara dimana ciri-ciri semula jadi hutan telah pun hilang akibat dari aktiviti pembangunan yang berlaku di kawasan bersebelahan sempadan hutan simpan ini. aktiviti rekreasi yang memberi kesannegatif yang rendah seperti memancing. Aktiviti Yang Dibenarkan a. berbasikal. c. iv. ‘mountain biking’. b. berkhemah. taman. Kawasan hutan pinggir Tanah bukit Lereng bukit Koridor tepi sungai Aktiviti yang dibenarkan di dalam Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Perancangan dan pembangunan di dalam kawasan ini perlu dikawal mengikut garispanduan yang telah ditetapkan. iii. Penglibatan awam .4-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Penebangan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan sedia ada hanya dibenarkan untuk laluan trek.taman dan kawasan rekreasi boleh menjadi nilai tambah kepada kawasan sekitar. Di dalam kawasan rizab sungai .8m dan spesis pokok hutan tempatan yang penting (tanpa mengira saiz) mesti dikenalpasti dan diinventorikan di atas pelan tapak. Peluang mewujudkan kawasan hijau semula jadi. berjalan. Pokokpokok ini tidak boleh ditebang atau dirosakkan. berkelah) dan Eko.pelancongan adalah digalakkan dengan kawalan yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa. tapak perkhemahan. Kawasan ini juga boleh dibangunkan sebagai kawasan kediaman berkepadatan rendah serta kawasan komersial yang dibenarkan mengikut garispanduan tersebut. Aktiviti rekreasi yang memberi kesan negatif yang rendah (trekking. berkhemah dan kawasan berkelah. Aktiviti-aktiviti rekreasi yang memberi kesan yang rendah seperti ‘trekking’. Penyertaan Awam Aktiviti-aktiviti pembangunan yang melibatkan kawasan sensitif alam sekitar dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang melibatkan pihak awam hendaklah dilaksanakan dengan konteks Local Agenda 21. SS & PJS. berkelah serta ‘linear’ lanskap adalah digalakkan agar penggunaan yang minima dan perlu dikawal. aktiviti menyusur denai. kawasan perkelahan dan bangunan yang mempunyai struktur binaan yang kecil dan ringan. PJU2.Eko-pelancongan yang berkaitan dengan aktiviti hutan simpan. Pokok-pokok sedia ada berdiameter 0. PETALING JAYA 2020 Kategori Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon pemeliharaan alam sekitar dikategorikan kepada empat kategori iaitu: i.‘jogging’.

SS & PJS. Laporan Geoteknikal dan Laporan Penyiasatan Tanah termasuk bagi cadangan jalan akses dan struktur melebihi 100 meter persegi. b. Pihak awam juga akan digalakkan mengamalkan Konsep 3R. fizikal dan sosial mapan sesuai dengan persekitaran sediada. PJU2. Penebangan pokok-pokok matang hendaklah dilakukan dalam kadar minimum di samping memastikan penggantian semula pokok-pokok yang telah ditebang. . Pelan cadangan kerja tanah terperinci yang menunjukkan semua kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja pemotongan. cadangan pembangunan bagi kawasan tanah bukit hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut: a. c. Konsep eko-perkongsian. sektor awam dan swasta. ‘Reuse’ (mengguna semula) dan ‘Recycle’ (mengitar semula). mengambil langkah proaktif bagi memastikan pembangunan ekonomi. Keperluan Tambahan Semasa Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang Selain daripada keperluan dokumen-dokumen yang ditetapkan bagi permohonan kelulusan kebenaran merancang. dengan kerjasama agensi kerajaan lain. d. Kempen – kempen dengan kerjasama NGOs dan konsesi swasta telah menerajui untuk meluaskan konsep eko-perkongsian. Mengekalkan keadaan persekitaran semula jadi dengan pengekalan pokok-pokok matang. Pelan susun atur. Aktiviti-aktiviti penambahbaikan lain Garis Panduan Am Pembangunan di kawasan lereng bukit perlu mematuhi perkara. Laluan kenderaan dan lain-lain jalan masuk v. PETALING JAYA 2020 4-3 hendaklah membantu mencapai alam sekitar mapan dalam mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada. b.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) yang telah diluluskan. Kawasan tapak bangunan dan kawasan liputan bangunan iv.perkara berikut: a. pelbagai agensi kerajaan. MBPJ akan. Program – program sebegini boleh dijalankan pada peringkat kejiranan. pelan tapak bangunan dan jajaran jalan hendaklah ditunjukkan sekali dengan pelan analisis kecerunan. organisasi berasaskan komuniti dan bukan kerajaan ( CBOs dan NGOs ) bagi menjalankan aktiviti kajian dalam meningkatkan kesedaran awam tentang persekitaran mapan akan dipromosikan dan dipertingkat. Jalan dan laluan pejalan kaki ii. penambakan dan pembersihan bagi tujuan-tujuan berikut: i. yang memberi penekanan kepada usaha perancangan pelbagai pihak yang berkepentingan seperti perusahaan swasta. Utiliti iii. iaitu ‘Reduce’ (mengurang).

Garis Panduan Berkaitan Koridor Tepi Sungai Pemakaian Garis panduan ini terpakai bagi semua plot tanah yang terletak bersebelahan rizab sungai utama yangditetapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. Mengekalkan karakter semula jadi kawasan perumahan yang berdensiti rendah. Bahan buangan dari pembangunan atau aktiviti di sepanjang tebing sungai perlu disalurkan terus ke sistem pembentungan. Ianya juga tertakluk kepada pematuhan keperluan intensiti pembangunan seperti mana di dalam Pelan Kepadatan dan Pelan Nisbah Plot. Mengawal ketinggian bangunan dengan menetapkan ketinggian bangunan yang dibenarkan tidak melebihi ketinggian pokok sedia ada.4-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Pelupusan air kumbahan dan bahan buangan yang mencemarkan secara terus ke sungai tidak dibenarkan. Orientasi Bangunan Di Kawasan Koridor Tepi Sungai Bangunan yang terletak berhadapan sungai perlu mempunyai fasad yang menghadap ke arah sungai. PJU2. . Pusat pengumpulan sampah dan laluan masuk pemunggahan sampah tidak dibenarkan beroperasi menghadap sungai. Kawasan lapang atau ruang awam yang disediakan hendaklah dirancang menghadap ke kawasan sungai. d. PETALING JAYA 2020 c. f. Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Di Dalam Koridor Tepi Sungai Aktiviti–aktiviti yang dibenarkan perlu selaras dengan zon gunatanah yang dibenarkan seperti yang dinyatakan di dalam Pelan Zon Gunatanah dan Jadual Zon Gunatanah. SS & PJS. e. Mengekalkan rangkaian dan kelebaran jalan sedia ada. Pemotongan topografi semula jadi hendaklah dalam kadar minimum.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sebarang bangunan dan struktur binaan kekal tidak dibenarkan dalam jarak anjakan bangunan 4 meter dari rizab sungai. . PJU2.5 meter daripada 4 meter tersebut hendaklah diperuntukkan bagi kawasan laluan pejalan kaki atau laluan basikal yang dihubungkan dengan kesemua lingkaran hijau. SS & PJS.kurangnya 2. PETALING JAYA 2020 4-5 Anjakan Bangunan Semua bangunan yang terletak di koridor tepi sungai perlu menyediakan anjakan bangunan minimum 7 meter dari rizab sungai. Jalan dan Laluan Masuk Awam Jalan yang menghubungkan ke kawasan berhadapan sungai akan direka bentuk untuk kegunaan laluan pejalan kaki dengan tahap kemudahan berkualiti tinggi. Sekurang.

.

PJU2. Kawalan ketinggian diguna pakai sebagai kawalan tambahan ke atas kepadatan dan nisbah plot seperti dinyatakan dalam Pelan Intensiti Pembangunan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 ZON KAWALAN KETINGGIAN Pemakaian Zon Kawalan Ketinggian adalah merujuk kepada kawalan tambahan terhadap ketinggian bagi bangunan baru dan sediada yang terletak di dalam zon kawalan ketinggian yang telah ditetapkan di dalam kawasan. SS & PJS. Kawasan perniagaan di Ara Damansara yang dihadkan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA). Kawasan-kawasan yang terlibat dengan kawalan ketinggian adalah seperti berikut: (a) (b) Kawasan kediaman dibenarkan dengan ketinggian 3 tingkat. Objektif Objektif Zon Kawalan Ketinggian ialah: (a) (b) (c) Untuk memastikan ketinggian yang dihadkan dipatuhi bagi kawasan yang telah yang ditetapkan Untuk melindungi pandangan dari arah bangunan bersebelahan Untuk memastikan keselamatan kapal terbang dan bangunan yang terletak dalam laluan penerbangan dan kawasan-kawasan yang paling hampir dengan Lapangan Terbang Subang. .

.

Oleh itu TOD mestilah mempunyai tahap kemudahsampaian yang tinggi untuk pejalan kaki dan padat untuk membantu meminimumkan kos sosial dan alam sekitar. Garis Panduan Kawalan Perancangan Khas . Pembangunan tanah berasaskan transit (TOD) mestilah direka bentuk khusus untuk diintergrasikan dengan pembangunan sekitar bagi menyokong sistem penggunaan sistem transit. PJU2. . komuter KTM. SS & PJS.Zon Pembangunan Berasaskan Transit ini adalah untuk membantu dalam menentukan arah perancangan dan pembangunan TOD. Pembangunan yang intensif akan digalakan dalam kawasan ini untuk menyediakan pengangkutan awam yang selesa kepada lebih ramai penduduk disamping menyokong penggunaan sistem transit. Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah mengenalpasti rangkaian transit rel yang komprehensif yang dijangka akan memberi sumbangan besar bagi mengurangan penyerakan bandar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kesesakan lalulintas dan pencemaran udara di Petaling Jaya. Percampuran gunatanah di stesen tansit akan mewujudkan jumlah berjalan kaki yang tinggi. Kawasan-kawasan yang berpontensi sebagai stesen transit telah dikenalpasti. PETALING JAYA 2020 ZON PEMBANGUNAN BERASASKAN TRANSIT (TOD) Pengenalan Zon Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) merujuk kepada kawasan yang terletak dalam lingkungan 400m dari stesen transit rel ringan (LRT). monorel atau bas rapid transit.

1 hingga Jadual 6. iv. Terdapat 2 jenis perhentian bas yang diperkenalkan untuk pengangkutan awam dalam RKK ini iaitu terminal bas transit dan stesen bas transit laju iaitu seperti Jadual 6. 5. 7. jarak titik stesen itu sendiri.4 memperincikan lokasi setiap cadangan terminal dan stesen bas transit di kawasan RKK. iii. Oleh itu. Bandar Sri Damansara Damansara Perdana Bandar Utama Kota Damansara Seksyen 8 Kota Damansara Seksyen 4 Damansara Utama SS 2 Sea Park SS 26 Tmn Mayang Jaya . SS & PJS. 2. 8. terutama kepada pengangkutan bas transit. PETALING JAYA 2020 Objektif Objektif bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit ialah :i. 6. Untuk mewujudkan perskitaran berjalan kaki yang selamat dalam TOD. Zon Pembangunan Berasaskan Transit adalah kawasan yang terletak dalam linkungan 400m dari stesen transit. Untuk melaksanakan pendekatan yang lebih mampan dalam perancnagan perbandaran dengan mengintegrasikan pembangunan gunatanah dengan pembangunan infrastruktur pengangkutan. 4. Untuk meningkatkan dan menyokong sistem pengangkutan awam di Bandaraya. bas transit laju dan bas pengantara.1: Senarai Cadangan Terminal dan Stesen Bas Transit Cadangan Projek Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit 1. 3. luas Zon Pembangunan Berasaskan Transit akan bergantung kepda saiz stesen transit yang berbeza. Dalam jarak 400m ini. Cadangan Pembangunan Terminal Dan Stesen Bas Transit Cadangan pembinaan perhentian disediakan untuk mewujudkan sistem pengangkutan awam yang bersepadu. ii. Zon Pembangunan Berasaskan Transit di Petaling Jaya Secara Umumnya. SS 7 Sungai Way Damansara Damai Cadangan Pembinaan Stesen Bas Transit 1. Untuk menggalakkan pembangunan kegunaan tanah yang menyokong transit di sekitar stesen transit. Jadual 6.6-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 2. PJU2.

PETALING JAYA 2020 6-3 Cadangan Projek 9. Garis Panduan Pembangunan Terdapat 5 garis panduan yang disediakan sebagai asas kepada perlaksanaan cadangan RKK ini iaitu: Garis Panduan Sistem Bas Pengantara Garis panduan infrastruktur yang dicadangkan untuk hentian bas pengantara di pusat bandar adalah seperti Jadual 6. SS & PJS. rekreasi dan kemudahan kebudayaan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 13.2 . kegunaan kediaman )kepadatan tinggi). PJU2. Gunatanah yang menyokong transit ialah kegunaan yang menjana pekerjaan ( pejabat. Petaling Jaya 2020. 14. hiburan. 11. Kelana Jaya SS 4 Kelana Jaya SS 6 Ara Damansara PJS 8 Mentari Taman Medan Baru PJS 1 Tmn Sri Sentosa Dataran Prima Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. 12. TOD adalah zon khas di mana pembangunan akan digalakkan supaya mempunyai intensiti yang tinggi bagi menyokong fungsi stesen transit. SS dan PJS. Panduan Perancangan bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit Tanah dalam Zon Pembangunan Berasaskan Transit memerlukan penekanan yang lebih khusus dalam aspek perancangan dan reka bentuk serta penerapan reka bentuk bandar yang baik di dalam pembangunanya. 10. PJU2. aktviiti peruncitan (aktiviti peruncitan dan membeli belah di laluan pejalan kaki dengan rangkaian perhubungan yang kukuh) serta kegunaan awam. Berikut TOD hendaklah dibangunkan berdasarkan panduan-panduan berikut: • • • • Aktiviti gunatanah hendaklah terdiri dari aktiviti yang menyokong transit Aktiviti kegunaan bercampur digalakkan dalam TOD dengan aktiviti jalan bagi menggalakkan persekitaran yang vibran dan selamat Pembangunan berintensiti tinggi untuk menyokong sistem transit Reka bentuk bandar yang baik dengan memberi keutamaan kepada sistem pejalan kaki yang baik dan berkesan Gunatanah dan Aktiviti yang Menyokong Transit Gunatanah dan aktiviti yang menyokong transit akan menggalakkan penggunaan transit di samping meningkatkan kecekapan rangkaian pengangkutan. perdagangan dan industri). 15.

Namun begitu. PJU2.2 : Cadangan Garis Panduan Infrastruktur Untuk Hentian Bas Pengantara A Kenderaan Ruang TLK (Umum) Bas Transit Bas Pengantara Sirkulasi kenderaan Fasiliti Ruang Menunggu Tandas Kedai Surau Ruang Rehat Operasi Ruang Kakitangan Ruang Mesin Tiket Ruang Pejabat Total luas Luas (m2) B 300 500 500 Luas (m2) 750 60 90 60 40 Luas (m2) 23 10 150 2483 C Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Dalam merangka jenis hentian seperti ini. terdapat kekurangan pada lokasi hentian jenis ini kerana ianya akan menyebabkan gangguan pada kelancaran lalu lintas yang mengekori dari belakang bas pengantara tersebut sekiranya bas itu berhenti di hentian seperti ini. Jenis Hentian Terdapat 3 jenis hentian yang dicadangkan di laluan bas pengantara dan ianya berbeza antara satu dengan lain dari segi lokasi. SS & PJS. SS & PJS.6-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Petaling Jaya 2020. PJU2. Syarat utama adalah keluasan yang cukup bagi memberi ruang kepada bas pengantara berhenti dan sekaligus dapat memberi laluan kepada kenderaan lain yang mengekori dari belakang untuk meneruskan perjalanan tanpa perlu berhenti dan menyebabkan kesesakan pada lalu lintas. bergantung pada jumlah permintaan dan keadaan jalan yang digunakan sebagai laluan perkhidmatan bas jenis ini.Hentian ini terletak di tepi jalan iaitu dengan tidak melakukan apaapa perubahan pada jalan sedia ada atau laluan pejalan kaki. iaitu: Lokasi di Curbside . . PETALING JAYA 2020 Jadual 6. perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah geometrik / keluasan jalan tersebut. Bagi hentian pada laluan perkhidmatan bas pengantara. i.

Jumlah bas pengantara yang menggunakan hentian ini tidak begitu banyak iaitu tidak melebihi antara 10-15 buah bas dalam tempoh satu jam.0 12. namun dapat dibezakan kerana terdapatnya ‘pulau pemisah’ antara ruang dan jalan di hentian ini. Mempunyai jumlah penumpang yang ramai pada satu-satu masa. Hentian jenis ini adalah sesuai jika sekiranya jalan yang dilalui itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut: • • Isi padu lalu lintas dan trafik yang tinggi di sepanjang jalan tersebut.Jenis hentian ini berbeza daripada hentian curbside kerana ianya diubah supaya mempunyai ruang bagi bas untuk berhenti mengambil dan menurunkan penumpang dengan tidak menjejaskan aliran trafik yang mengekori dari belakang bas. Jumlah bas pengantara yang berhenti di hentian ini boleh melebihi 15 buah bas dalam tempoh masa satu jam.Hentian jenis ini merupakan jenis hentian yang paling ideal dari segi keselamatan penumpang.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5 18. Secara umumnya dari segi geometrik. . PJU2. SS & PJS. Disebabkan hentian jenis ini memerlukan ruang yang lebih luas. Terdapat ramai pengguna bas (permintaan yang tinggi) yang memerlukan bas berhenti dengan kadar yang agak lama untuk mengambil dan menurunkan penumpang. Lokasi Pada Lay-By .0 Farside Nearside Midblock Farside Nearside Midblock 16 13 20 27 23 30 20 16 27 33 29 38 27 23 33 46 41 52 Sumber: Highway Capacity Manual (HCM) 1985.3 :Ruang Yang Diperlukan Untuk Hentian Pada Curbside Panjang bas Perhentian dengan Kapasiti Perhentian dengan Kapasiti pengantara Satu Pengangkutan Awam Dua Pengangkutan Awam (meter) 10. Namun begitu. Terdapat ruang yang mencukupi samada untuk membina lay-by atau sidewalk atau keduanya sekali. keselesaan untuk penumpang turun dan menaiki bas dan sistem lalu lintas sedia ada. Ini kerana ianya terpisah dari kelompok kenderaan yang bertaliarus di atas jalan raya dan tidak mengganggu kelancaran trafik sedia ada. maka tidak semua hentian bas pengantara dapat dijadikan sebagai hentian ini. hentian jenis ini tidak mempunyai banyak perbezaan dengan jenis bas lay-by. PETALING JAYA 2020 6-5 Jadual 6. hentian jenis ini boleh dibina sekiranya sesebuah kawasan dapat memenuhi ciri-ciri seperti berikut: • • • Terdapat ruang yang luas untuk membina hentian. • • Lokasi Pada Bus-Bay .

sama ada untuk turun atau menaiki bas. PJU2. Secara relatifnya. Ianya akan menguntungkan pihak pengguna perkihdmatan bas kerana jangka masa berjalan kaki ke / dari hentian bas menjadi lebih pendek. perdagangan dan tempat kerja (kawasan asal dan tuju) yang mempunyai banyak kemudahan dan tarikan kepada pengguna perkhidmatan bas pengantara ini. Jenis operasi seperti ini adalah amat sesuai bagi laluan yang mempunyai penumpang dan pengguna bas yang ramai iaitu permintaan tinggi. dicadangkan untuk laluan perkhidmatan bas pengantara dalam kawasan MBPJ adalah 400 meter. Kawasan Asal dan Tuju (OD) . Pola operasi bas pengantara akan menjadi rawak kerana ianya berdasarkan kepada pengguna bas tersebut dan tidak pada hentian bas. Dasar operasi ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di bandar besar.Bas pengantara akan berhenti di hentian yang telah ditentukan.Tempat hentian bas pengantara dicadangkan supaya dibina dalam kawasan perumahan. Jarak Antara Perhentian Di antara faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan jarak antara perhentian bas pengantara adalah seperti berikut: Kawasan Perkhidmatan . iaitu: Set Stop . . Sistem Operasi Terdapat 2 jenis sistem operasi yang dicadangkan untuk perkhidmatan bas pengantara.Kaedah operasi bas pengantara seperti ini memerlukan pemandu bas untuk berhenti di mana-mana tempat yang penumpang inginkan.6-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Penumpang tidak perlu melambaikan tangan bagi menghentikan bas jika sekiranya ingin menaiki bas tersebut. Flag Stop . iii. perkara berikutnya yang perlu diambil perhatian adalah jarak antara perhentian bas. Kaedah seperti ini amat sesuai dijalankan pada laluan yang tidak mempunyai ramai penumpang dan permintaan untuk perkhidmatan bas pengantara adalah rendah.Kawasan perkhidmatan untuk satu hentian pada setiap laluan perkhidmatan bas pengantara adalah 200 meter [dengan mengambilkira keupayaan/ kemahuan berjalan kaki (willingness to walk) pengguna penkhidmatan bas pengantara dari tempat aktiviti masing–masing ke perhentian bas]. PETALING JAYA 2020 ii. Dengan itu. Namun begitu. Pemandu diwajibkan untuk berhenti di setiap hentian yang telah ditentukan tanpa mengambilkira jumlah penumpang yang akan turun atau menaiki bas tersebut. SS & PJS. operasi bas seperti ini mempunyai kecepatan / kelajuan yang tinggi berbanding dengan sistem operasi set stop kerana tidak perlu berhenti di setiap hentian yang biasanya akan mengambil masa dan melambatkan perjalanan.

3 . Faktor lain yang perlu diambilkira dalam menentukan keluasan perhentian bas (shelter) ini adalah ruang yang mencukupi bagi pejalan kaki (sidewalk).0 m2. Sebagai contoh. . Dalam hal ini. Penumpang yang hanya melakukan satu perjalanan yang pendek tetapi melintasi 2 zon akan mengalami kerugian kerana terpaksa membayar harga tambang untuk 2 zon. Jarak dan struktur tambang dibentuk dengan cara sama dengan struktur tarif berperingkat.0 m2. sidewalk boleh ditempatkan di hadapan atau belakang perhentian bas (bergantung kepada kedudukan perhentian bas tersebut). Sebaliknya. Kadar tambang maksima boleh ditetapkan dengan tidak membuat pembahagian zon yang terlalu banyak. Sistem Tambang Perkhidmatan Bas Pengantara Struktur tambang yang dicadangkan bagi perkhidmatan bas pengantara adalah berdasarkan zon. v. Pusat bandar adalah merupakan zon yang paling dalam dan dikelilingi oleh zon-zon luar tersusun. SS & PJS.0.8 meter agar ianya dapat menampung tidak kurang dari 35 pejalan kaki dalam satu minit. PETALING JAYA 2020 6-7 iv. Perhentian Bas (Shelter) Jenis atau dimensi perhentian bas (shelter) adalah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: • • • Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas. Cara pengelompokan beberapa zon juga boleh dilakukan. atau dengan perhentian yang berkeluasan 1.5 m2. Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas pengantara perlu diambil kira untuk memudahkan pengiraan keluasan perhentian bas yang diperlukan. Luas kawasan yang tersedia di tempat perhentian.5 x 3. sekiranya jumlah purata penumpang yang menunggu bas adalah 10 orang. luas perhentian bas yang perlu disediakan adalah bersamaan jumlah purata penumpang yang menunggu bas didarabkan dengan 0. maka keluasan perhentian bas tersebut adalah 3. Jumlah bas dan laluan yang digunakan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kerugian ini boleh diimbangi dengan cara mengenakan zon tumpang tindih atau kadar tambang yang boleh digunakan untuk 2 zon. Jumlah penumpang juga akan mempengaruhi jumlah bas dan laluannya. Lebar minimum yang diperlukan bagi sesebuah sidewalk adalah 0. misalnya berdasarkan satu jarak dan suatu kadar tambang. Daerah-daerah perkhidmatan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berdekatan dan jika terdapat jalan melintang atau melingkar.0 hingga 5. Secara umumnya. namun ianya (jumlah bas dan laluan) pada kebiasaannya tidak mempengaruhi keluasan perhentian bas yang perlu dibangunkan. PJU2. satu perjalanan yang panjang boleh menjadi lebih murah apabila dilakukan dalam sebuah zon berbanding dengan perjalanan pendek yang melintasi zon. panjang jalan tersebut haruslah dibahagikan daripada zon ke dalam sektor-sektor.

Menyediakan kemudahsampaian yang tinggi dengan penjanaan penggunaan pengangkutan awam/transit yang efisien untuk masa hadapan.mengambil masa 10 minit untuk berjalan kaki) Mengintegrasikan gunatanah dan pengangkutan melalui konsep Pembangunan Bandar Sejahtera. Garis panduan umum penyediaan zon TOD i.6-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perlu diberi perhatian bahawa manamana kelulusan pembangunan baru bagi kawasan TOD hendaklah memenuhi garis panduan reka bentuk bandar bagi kawasan yang dirujuk. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Boleh dihubungkan dengan mod berjalan kaki (radius 400 meter . Amalan perlaksanaan perkhidmatan pengangkutan awam berasaskan permintaan/ jangkaan permintaan. Kawasan sekitarterminal transit diwujudkan di sepanjang laluan pengangkutan awam (mengikut cadangan yang telah dikemukakan) Zon lingkungan TOD adalah radius 400 meter dari lokasi stesen/terminal transit. setiap gunatanah boleh menjadi satu punca . SS & PJS. PJU2. tapi untuk penghuni atau pengunjung zon TOD. SS & PJS. PJU2. Akses kepada pengangkutan awam tidak terhad kepada kawasan berdekatan. Kriteria Gunatanah bagi Zon TOD Perancangan dan pembangunan gunatanah merupakan aspek yang amat penting apabila dikaitkan dengan masalah kesesakan lalu lintas. Dari aspek pembangunan gunatanah. Rajah 6.1 : Ringkasan Garis Panduan Umum Penyediaan Zon TOD Menggalakkan pembangunan gunatanah masa hadapan secara mampan di mana pembangunan berintensiti tinggi ditumpukan dalam kawasan transit sahaja. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Umum Zon Pembangunan Asas Transit (TOD) Garis panduan umum ini disediakan khusus kepada zon TOD. Dari aspek pengangkutan. Petaling Jaya 2020. lokasi gunatanah dan pengangkutan adalah satu medium untuk sampai ke lokasi tempattempat tersebut. Bercampur dan Pengangkutan Mampan.

SS & PJS. Oleh itu. Pembangunan gunatanah bercampur perlulah diletakkan berdekatan. . PJU2. Petaling Jaya 2020.2 : Ringkasan Garis Panduan Umum Gunatanah bagi Zon TOD Merancang semula gunatanah yang diletak berasingan/berjauhan agar serasi (compatible) seperti gabungkan/dekatkan gunatanah perumahan dan tempat kerja. Mengintegrasikan gunatanah dengan pengangkutan melalui konsep TOD. SS & PJS. tuan tanah dan pemaju tanah serta masyarakat umum. Tanah yang dikenalpasti sebagai zon TOD perlu dibangunkan secara bersepadu dengan cadangan perkhidmatan pengangkutan awam sebagai sokongan di sekitar 400 meter dari stesen/terminal transit. menstruktur/merangka pelaksanaan TOD. PETALING JAYA 2020 6-9 atau destinasi perjalanan.2 Rajah 6. kerajaan negeri. Garis panduan umum yang berkaitan adalah seperti Rajah 6. Konsep TOD ini haruslah disebarkan kepada pihak yang berkepentingan seperti kerajaan pusat. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. PJU2. Pengezonan TOD membuka peluang untuk pembangunan masa hadapan dan berintensiti tinggi difokuskan ke kawasan yang mempunyai stesen transit agar kebergantungan kepada pengangkutan persendirian dapat dikurangkan. Garis Panduan Umum Penyediaan Komponen di Sekitar Stesen dan Terminal Transit Berikut adalah garis panduan umum bagi penyediaan komponen di sekitar stesen dan terminal transit: Garis Panduan Umum Penyediaan Pintu Laluan (Gateway) • • • Setiap zon TOD mesti mempunyai stesen atau terminal transit yang diletakkan di bahagian tengah zon. Penguatkuasaan ini adalah untuk merancang kawasan TOD. Garis panduan umum gunatanah bagi zon TOD ii. perletakan gunatanah adalah penting kerana ia akan memberi implikasi terhadap cara kita bergerak antara gunatanah tersebut. agensi dan profesional berkaitan. Stesen dan terminal transit ini merupakan pintu perhubungan utama penghuni zon TOD dan ia memberikan kemudahan pergerakan jarak jauh kepada mereka. Stesen dan terminal transit berfungsi sebagai pintu laluan utama ke zon TOD. mengarah perlaksanaan TOD dan memantau perlaksanaan TOD.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Langkah pengezonan ini perlu dibaca dan disusuli dengan penguatkuasaan Garis Panduan Pembangunan dan Piawaian Reka Bentuk Bandar zon TOD.

mendapatkan perkhidmatan. Stesen / terminal transit adalah titik tumpuan zon TOD yang berperanan sebagai hub pertukaran mod pengangkutan utama antara mod tanpa motor dengan pengangkutan awam. Laluan Basikal dan Mod Pengangkutan • Pembinaan laluan pejalan kaki yang berkualiti dan saling menghubungkan gunatanah yang terdapat di zon TOD ke stesen transit sangat penting kerana penduduk diminta berjalan kaki dan menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. stesen dan terminal ini boleh dijadikan mercu tanda (landmark) zon TOD. • • . • • Garis Panduan Umum Penyediaan Laluan Pejalan Kaki. rumah dan kawasan rekreasi (4 jenis gunatanah) seperti dalam asas sebuah kejiranan. kedai membaiki basikal dan sebagainya perlu dititikberatkan untuk menggalakkan penggunaan basikal yang tinggal di sekeliling zon TOD (sekitar 1-2 km) untuk ke / dari kawasan kejiranan di sekeliling kawasan dalam zon TOD. PETALING JAYA 2020 • • Selain itu. mengunjungi rekreasi dan lain-lain aktiviti dalam lingkungan 400 meter dari stesen / terminal transit sahaja. pejabat. SS & PJS. Ianya lebih demokratik kerana memberi ruang untuk pelbagai jenis rumah (aspek harga rumah) yang menggabungkan pelbagai kumpulan status sosio ekonomi – yang menggalakkan integrasi sosial. Sokongan bagi penunggang basikal seperti ruang simpanan basikal. Pembangunan padat dan membenarkan gabungan / campuran gunatanah akan menyebabkan kawasan zon TOD lebih berdaya huni (liveable).6-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Garis Panduan Umum Penyediaan Untuk Pembangunan Padat dan Padu • Justifikasi untuk membenarkan pembangunan padat di zon TOD adalah untuk merapatkan lokasi gunatanah (mengurangkan jarak) yang akan mengurangkan perjalanan jauh terutama perjalanan sokongan hidup seperti perjalanan untuk membeli barangan. Pembangunan secara menegak diperlukan dalam zon TOD bagi mengoptimumkan penggunaan tanah serta perkhidmatan transit. Ini secara langsung akan dapat meningkatkan nilai gunatanah di sekeliling stesen / terminal transit. bilik mandi. Ianya akan dapat menampung ramai penghuni di samping dapat juga menempatkan pelbagai aktiviti dalam satu bangunan seperti kedai. Ianya juga menjadi hub pertukaran perkhidmatan pengangkutan awam iaitu antara bas pengantara dengan bas transit / bas transit laju. PJU2. di mana penerapan reka bentuk bandar dan bangunan yang menarik dapat memberikan identiti dan mungkin boleh menyerlahkan budaya setempat.

PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah. R3. PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan (PU.5 A – 6 A – 7 A – 8 A .2 A . Sederhana dan Tinggi (R1. SS & PJS. OS2. R2. PP. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (KMU) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1. R2. PJU2. PK) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP.9 Nota: Pecahan gunatanah utama bagi Aktiviti dibenarkan adalah 70% dan 30% bagi Aktiviti Sokongan dibenarkan dengan syarat. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. FR) Kegunaan / Aktiviti Bercampur Kediaman (KBK) A .1 Kelas Kegunaan Tanah Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1.3 A . TP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti. PETALING JAYA 2020 KELAS KEGUNAAN TANAH KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A . R3.4 A .

PKR) Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Kepadatan Rendah • Rumah Sesebuah (Tidak melebihi 8 unit/ekar) • Rumah Berkembar (Tidak melebihi 10 unit/ekar) Kepadatan Sederhana • Rumah Teres (Tidak melebihi 14 unit/ekar) • Rumah Bandar (Tidak melebihi 30 unit/ekar) Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Jadual A-1 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1. PJU2.7-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. restoran/ kedai makan segera. . Kepadatan Tinggi • Rumah Pangsa (Tidak melebihi 80 unit/ekar) • Rumah Mampu Milik (Tidak melebihi 120 unit/ekar) • Pangsapuri Kos Rendah (Tidak melebihi 160 unit/ekar) b) Aktiviti Perniagaan Sokongan • Bangunan Perniagaan Dibenarkan Teres / Sesebuah Dengan Syarat mengikut Nisbah Plot yang ditetapkan dalam garis panduan pembangunan • Jenis aktiviti yang dibenarkan adalah kategori runcit dan perkhidmatan mengikut keperluan tempatan/unit kejiranan iaitu: Kedai runcit. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. bank/ kewangan/insurans. pasar mini. R3. R2.

klinik. SS & PJS. Kompleks / Pusat Pengurusan) • Kegunaan Latihan Kemahiran / Pendidikan/ Keagamaan • Unit-unit kemudahan masyarakat sedia ada dan kegunaan kerajaan dikekalkan dan diselenggarakan dengan baik • Cadangan kemudahan baru hendaklah mengikut keperluan penduduk dan piawaian yang ditetapkan Kemudahan Sukan dan Kawasan Rekreasi • Mematuhi piawaian pembangunan dan menyediakan TLK yang secukupnya Pengangkutan • Tertakluk kepada keperluan dan piawaian penyediaan yang berkaitan . PETALING JAYA 2020 7-3 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan kedai buku dan alat tulis. kafe siber. kedai telekomunikasi. barangan elektrik. farmasi.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kedai gambar. PJU2. perkakas dan dobi • Mengikut piawaian yang ditetapkan Institusi dan Kemudahan Masyarakat • Kegunaan Kerajaan (Pejabat.

SS & PJS. PJU2.7-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perumahan . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan Infrastruktur dan Utiliti c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Dibenarkan di atas tapak atau bangunan khusus untuk kegunaan infrastruktur dan utiliti sahaja • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).

MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. R2. • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. R3. • Rumah Teres • Rumah Bandar b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan . c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Bilik perabot antik .Pejabat pengurusan NGO .Klinik (bukan untuk haiwan) Perumahan Kepadatan Sederhana c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Mengikut piawaian yang ditetapkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Bilik pameran hiasan dalaman . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PJU2. Sederhana dan Tinggi (R1. SS & PJS.Tadika Dengan Syarat .Tempat penyelidikan persendirian . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-5 Jadual A-2 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah. Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PKR) Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan a) Aktiviti • Rumah Sesebuah Kepadatan Dibenarkan • Rumah Berkembar Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan .Taska (lot tepi yang mempunyai kawasan lapang) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.Pejabat persendirian .Tadika (lot tepi yang Dengan Syarat mempunyai kawasan lapang) .Taska .

7-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.Rumah kedai . .Gelanggang squasy . SS & PJS.Dewan .Pejabat pengurusan .Kolam renang .Badminton . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan Kepadatan Tinggi a) Aktiviti Dibenarkan • Rumah Pangsa • Rumah Mampu Milik • Pangsapuri Kos Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan .Tenis .Surau .Tadika (tingkat bawah sahaja) Dengan .Tadika (tingkat bawah sahaja) Syarat .Kedai kejiranan .Taman permainan kanak-kanak .Asrama c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).

barangan rumah & persendirian.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . minyak petrol) • Restoran / kedai makanan segera • Hotel / Rumah Tumpangan: (hotel. Daging &ayam. Bank. tembakau. Institusi kewangan yang tidak dikelaskan di manamana. Perkhidmatan kewangan) • Insurans : (Insurans nyawa & kemalangan. Perkhidmatan insurans) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PETALING JAYA 2020 7-7 Jadual A-3 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Gunatanah Utama • Pusat Perdagangan Utama • Pusat Perdagangan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Runcit : (makanan. Perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan) • Telekomunikasi / Perhubungan • Institusi Kewangan : (Institusi kewangan. Organisasi Keselamatan Sosial. PJU2. minuman. Kumpulan Wang Simpanan & Pencen. Kontraktor perdagangan khas • Pengangkutan dan Penyimpanan Gudang : (Pengangkutan darat/ air/ udara. rumah sewa) • Pembinaan : (Pembinaan. kenderaan bermotor. SS & PJS. Motorsikal. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. Kedai pajak gadai.

Peralatan dan bahan perusahaan. minuman. Barangan rumah Dibenarkan & persendirian. SS & PJS. pertanian & perniagaan. Pemborong am besar) • Perkhidmatan rekreasi/ Kebudayaan : (perkhidmatan tayangan gambar & perkhidmatan hiburan lain. Badan perniagaan. professional & persatuan buruh. minyak petrol dsb. Perkhidmatan sosial & masyarakat lain) • Perkhidmatan Isirumah dan Persendirian : Perkhidmatan pembaikan barangan kulit/ elektrik/ kenderaan/ barang kemas/ dll. Kedai dobi. Institusi kebajikan. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Perkhidmatan Kebersihan : (perkhidmatan kebersihan & perkhidmatan yang berkaitan) • Perkhidmatan Sosial/ Awam : (perkhidmatan pendidikan. PJU2. Sokongan tembakau. Institusi Penyelidikan & Sains. pergigian perkhidmatan kesihatan & perkhidmatan haiwan lain. Perkhidmatan Perubatan. Dengan Syarat kenderaan bermotor.7-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . Motorsikal. salun/ kedai gambar & lain-lain perkhidmatan persendirian) • SOHO / Pangsapuri Perkhidmatan b) Aktiviti • Borong (makanan.

Koperasi dan Kepenggunaan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam Kolum I. perkhidmatan hiburan. • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-9 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perpustakaan. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kebudayaan dan rekreasi yang tidak dikelaskan di mana) • Perumahan • Asrama • Servis kereta • Taska • Hypermarket (Tertakluk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. b) Aktiviti • Perkhidmatan Pendidikan/ Sokongan Penyelidikan Dibenarkan Dengan Syarat • Stesen minyak • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). SS & PJS. II & III • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan • Pusat Kejiranan a) Aktiviti Dibenarkan • Runcit • Pejabat • Restoran / kedai makanan segera • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.

7-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Jadual A-4 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Pusat rekabentuk & pembangunan IT • Kejuruteraan & industri berteknologi tinggi • Penyelidikan dan perubatan • Kegunaan/aktiviti yang berkaitan dengan komputer & multimedia • Teknologi-bio • Pejabat • Pusat latihan dan jualan • Pusat pengedaran • Pusat servis teknikal • Kemudahan masyarakat • Tempat letak kereta • Plaza • Taman awam • Asrama pekerja • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PJU2. b) Aktiviti • Restoren Sokongan Dibenarkan • Pusat makanan Dengan Syarat • Pusat hiburan (dalaman/ luaran) • Kedai serbaneka • Taska • Tadika .

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 7-11 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Hospital • Dobi • Pusat pendidikan swasta • Perumahan • Kedai • Bilik pameran • Pusat beli belah • Hypermarket • Pasar • Hotel • Perumahan • Pangsapuri perkhidmatan • Stesen minyak • Bank • Bengkel (kecuali atas sebab-sebab khas) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan . PJU2.

hiasan dalaman dan lain-lain yang berjenis teknikal. senibina. pemasaran) • Pejabat pengurusan yang berkaitan dengan aktiviti NGO. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. • Agen Hartanah • Perkhidmatan Perundangan • Perkhidmatan Perakaunan • Perkhidmatan memproses data Perkhidmatan pakarunding. Keluasan ruang lantai dan ketinggian bangunan hendaklah dikekalkan seperti sediada untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas serta mengurangkan kacau ganggu. kejuruteraan. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Asrama • Tadika • Taska • Klinik (bukan untuk haiwan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). . PETALING JAYA 2020 Jadual A-5 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Gunatanah Utama Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Balai seni lukis • Dewan pameran (kecuali kereta) • Rumah Orang Tua • Agensi (perkapalan.7-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Pemilik boleh menukar syarat nyata tanah dari ‘Perumahan’ kepada ‘Perniagaan’. PJU2. SS & PJS. publisiti. hartanah pelancongan. berita. Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. membaiki dan seumpamanya • Bingkai gambar. menjual dan membaiki • Barang-barang stor. menjual dan membuat • Gudang • Stor . PETALING JAYA 2020 7-13 Jadual A-6 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Alat-alat kelengkapan kereta. membuat dan menjual secara kecil-kecilan • Tayar. membuat dan menjual secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Percetakan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. menjilid secara kecilkecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Papan tanda. SS & PJS. menyimpan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Basikal dan kenderaan. • Hanya dibenarkan industri ringan dan perkhidmatan sahaja bagi industri yang bersebelahan zon perumahan Utama • Makanan dan minuman. menjual dan membekal • Bateri. menjual dan mengecas • Bengkel kereta dan motosikal. menjual dan memasang • Alat-alat kelengkapan sains. iklan dan lain-lain seumpanya. membuat • Buku. PJU2.

PJU2. kilang membuat . kilang membuat • Barang-barang untuk kereta. SS & PJS. penyelidikan dan pembangunan • Peralatan fotografi.7-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kilang memproses • Mesin kegunaan pejabat. kilang membuat Utama • Bahan-bahan membuat roti. kilang membuat • Barang-barang makanan selain dari yang telah dikelaskan. mesin komputer dan mesin pengira. kilang membuat • Alat-alat pengukur saintifik dan professional. barang-barang kayu selain dari yang telah dikelaskan. kilang membuat • Kasut pertukangan. selipar dan barang kelengkapan kasut. kilang membuat • Biskut. memproses. terompah kayu. kilang membuat • Alat pengawalan selain dari yang telah dikelaskan. memasang • Komputer dan perisian. kilang membuat • Barang-barang sukan dan olahraga. memperbaiki dan memasang • Alat-alat muzik. kilang membuat • Ais. kilang membuat • Barang-barang tembaga. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Barangan peralatan elektrik.

• Industri Teknologi Tinggi • Micro electronic • Telekomunikasi • Robotic • Environmental engineering Micro biology b) Aktiviti Sokong Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat • Ruang Pameran • Kafeteria • Asrama pekerja • Gerai • Surau • Bilik bacaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). kilang membuat dan menjual • Kontena dan kotak dari kertas kadbod. . PETALING JAYA 2020 7-15 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Roti. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kilang membuat • Kerja-kerja seni dan ukiran mahir dalam institusi percetakan. PJU2.

PETALING JAYA 2020 Jadual A-7 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan berkaitan utiliti • Stesen • Kafeteria • Depot • Tempat letak kereta • Tapak penyemaian dan penjagaan tanaman • Aktiviti rekreasi. bekalan air. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. Institusi (melibatkan kegunaan kerajaan dan kemudahan masyarakat) a) Aktiviti Dibenarkan • Pejabat kerajaan • Balai Polis . SS & PJS. keretapi. *(melibatkan rizab rintisan elektrik dan sub station. telekomunikasi dan stesen pemindahan pelupusan sampah) ß Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. pengairan dan saliran. PJU2. laluan rail base. pembentungan. Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (WZ) Gunatanah Utama Rizab Utiliti a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Sebarang aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan bekalan utiliti awam.7-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

SS & PJS. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-17 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Balai Bomba • Klinik Kesihatan • Hospital Awam • Pejabat Pos • Balai Raya • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Kafeteria • Kedai • Dewan serbaguna • Kemudahan rekreasi/ sukan • Bengkel • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Keagamaan a) Aktiviti Dibenarkan b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). . Gunatanah • Dewan sembahyang • Pejabat pengurusan • Kafeteria • Dewan orang ramai • Tadika • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.

PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Taska • Sekolah agama • Ruang niaga (bangunan keagamaan) • Ruang pameran • Pusat kaunseling • Perpustakaan • Perumahan kakitangan • Asrama (untuk pengguna institusi tersebut) • Kawasan rekreasi • Tempat letak kereta (untuk pengguna institusi sahaja) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Pendidikan Awam a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). • Taska • Tadika • Sekolah rendah • Sekolah rendah agama • Sekolah menengah • Sekolah menengah agama • Institusi pengajian tinggi • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. .7-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PJU2.

MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). PETALING JAYA 2020 7-19 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan • Perpustakaan • Makmal • Dewan serbaguna • Dewan rekreasi/sukan • Bank • Pejabat pos • Kemudahan agama • Asrama • Perumahan kakitangan • Kafeteria • Pusat makanan • Ruang niaga buku dan alatulis • Koperasi • Kelab komputer • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. krematorium dan juga cadangan tapak kubur di tanah RRIM) a) Aktiviti Dibenarkan • Kubur • Tempat membakar mayat • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. Tanah Perkuburan (melibatkan tanah perkuburan semua kaum. SS & PJS.

PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Bangunan menyimpan abu mayat • Pejabat pengurusan • Tempat sembahyang • Tempat letak kereta • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).7-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . PJU2. SS & PJS.

SS & PJS. OS2. Garis Panduan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan. PETALING JAYA 2020 7-21 Jadual A-8 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Stadium • Dewan serbaguna • Kompleks sukan • Pejabat pengurusan • Dataran • Restoren • Gerai Hutan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). FR) Gunatanah Utama Kawasan lapang a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Taman bandaran • Taman tempatan • Taman kejiranan • Taman permainan • Lot permainan kanak-kanak • Tandas awam • Tempat letak kereta awam • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PJU2. • Pemuliharaan Ekologi Hutan • Aktiviti rekreasi pasif yang mesra alam • Hendaklah mematuhi Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang di tetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling 1987. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.

PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Catatan • Bangunan kerajaan dan pusat penyelidikan yang berkaitan dengan aktiviti di hutan sahaja • Tempat letak kereta • Tandas awam c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).7-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran . PJU2.

PETALING JAYA 2020 7-23 Jadual A-9 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kegunaan Bercampur Kediaman (KBK) Gunatanah Utama Kegunaan Bercampur Kediaman a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Perumahan • Kuaters pekerja • Asrama Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan • Pembangunan hendaklah yang ditetapkan MBPJ merujuk kepada JPBD. garis panduan dan kerajaan dan agensi-agensi piawaian pembangunan yang yang berkenaan. SS & PJS. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • SOHO • Pangsapuri Perkhidmatan • Pejabat • Pusat Beli Belah • Restoran / kedai makanan segera • Pusat perubatan / farmasi • Bank / institusi kewangan / insurans • Tekstil • Stesen minyak • Perkhidmatan Pendidikan/ Institut Penyelidikan • Perumahan • Perkhidmatan Rekreasi dan Kebudayaan • Lain-lain aktiviti yang bersesuaian c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). ditetapkan JPBD. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

.

PJU2. Kayu Ara) Garis Panduan 8A-7 : Garis Panduan Rumah Pangsa (merangkumi semua perumahan bertingkat) .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Chempaka) 8A-3 : Garis Panduan Rumah Berkembar 8A-4 : Garis Panduan Rumah Bandar 8A-5 : Garis Panduan Rumah Teres 8A-6 : Garis Panduan Pangsapuri (Khas Kg. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN KAWALAN PERANCANGAN Lampiran 8A GARIS PANDUAN PERUMAHAN 8A-1 : Garis Panduan Rumah Sesebuah 8A-2 : Garis Panduan Rumah Sesebuah (Khas Kg. SS & PJS.

SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B GARIS PANDUAN PERDAGANGAN Garis Panduan 8B-1 : Garis Panduan Kedai dan Kedai Pejabat 8B-2 : Garis Panduan Gerai 8B-3 : Garis Panduan Kompleks Perniagaan (Bangunan Perniagaan) 8B-4 : Garis Panduan Pangsapuri Perkhidmatan 8B-5 : Garis Panduan SOHO 8B-6 : Garis Panduan Menjalankan Aktiviti Servis Kereta di Bangunan Rumah Kedai 8B-7 : Garis Panduan Kawasan Perdagangan Terhad 8C GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN 8C-1 : Garis Panduan Kilang Bertingkat 8C-2 : Garis Panduan Untuk Bangunan Industri 8C-3 : Garis Panduan Industri Teres 8D REKABENTUK BANDAR 8D-1 : Garis Panduan Perabot Jalan 8D-2 : Garis Panduan Rangkaian laluan Pejalan Kaki / Kaki Lima 8E GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM 8E-1 : Garis panduan Jalan 8E-2 : Garis panduan Hierarki Jalan 8E-3 : Piawaian Tempat Letak Kenderaan 8F 8G GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP .8-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-3 Lampiran 8H Garis Panduan GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 8H – 1 : Garis Panduan Tadika 8H – 2 : Garis Panduan Taska 8H – 3 : Garis Panduan Pusat Jagaan Orang Tua 8I GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 8I-1 : Garis panduan Bekalan Air 8I-2 : Garis panduan Bekalan Elektrik 8I-3 : Garis panduan Perkhidmatan Telekomunikasi 8I-4 : Garis panduan Sistem Saliran 8I-5 : Garis panduan Sistem Pembentungan 8I-6 : Garis panduan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal 8I-8 : Garis panduan Rizab Utiliti .

ketinggian maksima 2 tingkat di paras yang lebih tinggi. ketinggian maksima 2 tingkat di paras lebih tinggi.6m (15’). Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) viii. maksima 2 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 1 tingkat. Anjakan Belakang Bangunan : 3. maksima 3 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 2 tingkat. Bagi kawasan yang berbukit atau tanah yang ‘split level’. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat. iii. Bagi tanah rata. Bagi tanah rata.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3.8-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bagi ‘Zero Lot’ jarak anjakan bangunan dari sempadan bersama adalah 4. Cucur bumbung: 1m(3. SS & PJS.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat. Binaan 2 tingkat dengan ‘attic’ dibenarkan. .05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj : tidak kurang 3.05 m (10’) iii.05m (10’) daripada sempadan v. PJU2. vi. Sekiranya tanah berbukit atau tanah yang ‘split level’. Hadapan: 6. ii. iv. ii. Ketinggian bangunan i. Bagi skim perumahan sesebuah yang diluluskan secara lot (tiada bangunan asal) dibenarkan ketinggian maksima 3 tingkat.1m (20’) iv. PETALING JAYA 2020 8A : GARIS PANDUAN PERUMAHAN Lampiran 8A – 1 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar i. Tepi (Sempadan Jalan) : 6.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-5 v. Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. . ii. Keperluan Jabatan-jabatan i. Teknikal sekitar. PJU2. ‘Basement’ bagi rumah sesebuah dibenarkan dengan syarat mendapatkan kelulusan Majlis.

PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH (KHAS KG.05m (10’) Belakang : 0.05m (10’) Belakang : 0.28 m (8’6”) Bangunan Lot Tepi (Corner) Dan Lot Hujung (End Lot) i.46 m (5’) iv. ii. Dibenarkan pembangunan bangunan 1 tingkat sediada kepada 3 tingkat. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. SS & PJS. Tepi (sempadan bersama) : 0. Hadapan : 3. Hadapan : 3.46 m (5’) iv.46m (5’) iii.46 m (%’) 3 tingkat ketinggian maksima.05 m (10’) • Lot Hujung (end lot) : 0. Tepi (sempadan bersama) : 0. ii. Tepi (bersebelahan jalan/ Lorong) • • Lot Tepi (corner) : 3. CHEMPAKA) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar Bangunan Lot Tengah (‘Intermidiate’) i.8-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Keperluan Jabatan-jabatan • Teknikal • . PJU2. Unjuran bumbung (‘Porch’) : 2.46m (5’) iii. • Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jalan Keluar Masuk Keperluan Jabatan-jabatan i. Anjakan Belakang Bangunan: 3. SS & PJS.05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj: tidak kurang 3. vi. PETALING JAYA 2020 8-7 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH BERKEMBAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (berkembar) 10 unit/ekar i. Cucur bumbung: 1m (3. ii.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3. Hadapan: 6. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) Ketinggian bangunan i. Maksima 2 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 1 tingkat Maksima 3 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 2 tingkat Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Tepi (Sempadan Jalan): 6.1m (20’) iv. PJU2. Teknikal ii. .3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii.05 m (10’) iii.05m (10’) daripada sempadan v. ii.

Jalan dalaman – 6. Taman Permainan kanak-kanak Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis . Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan.1m (20’) i. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 3 : GARIS PANDUAN RUMAH BANDAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Anjakan bangunan Jalan dan Lorong Laluan keluar Masuk Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 30 unit/ekar 0. ii.3 meter persegi (minima) Kemudahan Awam i.2 hektar (0.0 m Hadapan lot yang berhadapan dengan jalan boleh dibuka untuk laluan.3.1m (20’) Anjakan Hadapan anjung kereta . 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat.2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9. Anjakan Hadapan . Anjakan Tepi – 6.5 ekar) (minima) 3 tingkat (maksima) 60% (maksima) 10% dari keluasan kawasan (diatas tanah) i. iii.8-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985. PJU2. Lain-lain syarat ii. ii.6. SS & PJS.1 m Lorong belakang – 3.05m (10’) iii.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-9

Catatan

Khas Kg. Kayu Ara Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

8-10

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8A – 4 : GARIS PANDUAN RUMAH TERES
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 14 unit/ekar 2 tingkat (maksima) i. ii. Hadapan : 6.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3.05 m (10’)

iii. Tepi (Sempadan Jalan): 6.1 m (20’)

iv. Tepi (bagi unit mempunyai laluan pejalan kaki / jaluran hijau atau pencawang letrik): 3.05 m(10’) v. Tepi (‘Fire break’): 6.1 m (20’)

vi. Belakang: 3.05 m (10’) antara sempadan / 6.1m (20’) antara kedua dinding bangunan vii. Anjakan maksimum tiang garaj: Tidak kurang 3.05m (10’) daripada sempadan viii. Panjang Maksima blok teres: 98.5m (320’)

ix. Anjakan 1.5m (5’) dari sempadan lot di bahagian tingkat bawah dan 3.05m (10’) dibahagian tingkat atas bangunan. x. Lorong belakang minima 3.05 m (10’)

xi. Cucur bumbung: 1m (3.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xii. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) xiii. Tiang Anjung Kereta: 4.3m (14’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xiv. Serambi (Balcony): Tidak dibenarkan keluar dari garisan minima anjakan bangunan xv. ‘Bay Window dan Indoor Planter Box’: Maksima 0.8m (2’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-11

Lampiran 8A – 5 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (KHAS KG. KAYU ARA)
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 45 unit/ekar 0.28 hektar (0.7 ekar) (minima) 5 tingkat (maksima) 60% (maksima) • 10% dari keluasan kawasan Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.

• Anjakan bangunan Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan

Anjakan antara bangunan dengan sempada kawasan • • Menghadap jalan awam – 6.1 m (20’) Sempadan bersama – 3.05 m (10’)

1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38.2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9.3 meter persegi (minima)

Kemudahan Awam i. Lain-lain syarat ii.

iii. Taman Permainan kanak-kanak • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan i. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 6 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (MERANGKUMI SEMUA PERUMAHAN BERTINGKAT) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Kawasan plinth Anjakan bangunan Kemudahan Awam Tempat Letak Kenderaan * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. Maksima 160 unit/ekar bagi perumahan awam 0. PJU2. .2m (40’) Sempadan bersama – 6. iii.1m (20’) Surau Tadika / Taska Dewan Rumah sampah Kedai – kedai kejiranan Gelanggang sukan Taman permainan kanak-kanak Ruang Perhimpunan Pejabat Pengurusan Pangsapuri Kos Rendah/ Pangsapuri Mampu Milik/ Perumahan Awam • 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Maksima 80 unit/ekar bagi rumah pangsapuri. Maksima 120 unit/ekar bagi rumah mampu milik. • 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.81 hektar (2 ekar) 60% daripada keluasan tapak Anjakan antara bangunan dengan sempadan kawasan • • • • • • • • • • • Menghadap jalan awam – 12. ii. SS & PJS.8-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

5 TLK / unit + 20% untuk pelawat. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-13 • TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. Pangsapuri Kos Tinggi • • • 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. Teknikal ii. Pangsapuri Kos Sederhana • • • 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Keperluan Jabatan-Jabatan i. PJU2. TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.

• . PJU2. PETALING JAYA 2020 8B : GARIS PANDUAN PERNIAGAAN Lampiran 8B – 1 : GARIS PANDUAN KEDAI DAN KEDAI PEJABAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Anjakan bangunan Perdagangan 6.1m x 20m (20’x 65’) • • • < 2 tingkat .6. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya.9 m.p + 20% untuk pelawat.4 m. 1 TLM / 92.1m (8’) sebagai verandah way.9.p Tambahan 2% TLK untuk OKU Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003. SS & PJS.1m (30’) Lorong Tepi / Pemisah : 6.1m (30’) lorong belakang membelakangi rumah .1m (20’) > 2 tingkat .1m (20’) – Tidak dibenarkan TLK Lot hujung kedai pejabat hendaklah mempunyai tambahan kelebaran 2. • • Ketinggian bangunan Tempat letak kenderaan Catatan Tidak melebihi 4 tingkat (tidak termasuk ‘basement’ • • • • 1 TLK / 46.8-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.9.

ruang memasak. Secara Kecil-Kecilan: • Jualan makanan dan minuman siap • • Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Setiap Gerai: • Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ • • Sinki Paip luar Am: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • Tempat makan (meja dan kerusi) Tempat pembuangan sampah berpusat yang terletak secara berasingan daripada kawasan gerai. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-15 Lampiran 8B – 2 : GARIS PANDUAN GERAI 8B-2-1 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI Lokasi Aktiviti yang dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Dalam kawasan perumahan. perdagangan. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual dan masa beroperasi. ruang menyimpan barangan. diadang daripada pandangan struktur dan elemen landskap. perindustrian dan taman bandar yang terpilih. . Tempat letak kenderaan Tandas awam Surau • Rekabentuk Setiap Gerai • • • Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan.

Lorong belakang bagi tujuan punggah/ memunggah barang serta pembuangan sampah • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Rajah B2-1 : Contoh Susunatur Gerai . Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan. PETALING JAYA 2020 • Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding. PJU2. SS & PJS.8-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PETALING JAYA 2020 8-17 Rajah B2-2 : Keratan Rentas Susunatur Gerai . SS & PJS. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PETALING JAYA 2020 8B-2-2 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI DALAM BANGUNAN PERDAGANGAN Lokasi Ruang Aktiviti Yang Dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Rekabentuk Setiap Gerai Dalam bangunan perdagangan – perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual. . Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Keseluruhan kawasan gerai (‘food court’) hendaklah diserahkan kepada MBPJ. SS & PJS. PJU2. • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Hakmilik Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding. 2% daripada ruang lantai bersih Secara Kecil-Kecilan: • Jualan barang makanan kering • • • • • Jualan buah .8-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ruang memasak. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk.buahan Jualan barangan dapur/rumah/pakaian Jualan makanan dan minuman siap Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Gerai Makan (‘food court’) sahaja: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • • Tempat makan (meja dan kerusi) Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan. ruang menyimpan barangan. Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1m (20’) Jalan belakang : 6. • • Jalan tepi : 6.p • Tempat letak kenderaan • • • • .1m (20’) Untuk tujuan anjung (porch) di pintu masuk utama. PJU2.4 m.2m (40’). Kemudahan awam • Surau/bilik solat (20’ x 20’ – minima) Medan selera – 2% daripada keluasan ruang lantai bersih. • Kawasan Lanskap/hijau (Nota : Kawasan anjakan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan terbuka dan sebarang pembinaan tambahan / sambungan secara kekal / sementara tidak akan dibenarkan di kawasan tersebut). Anjakan bangunan • • Sempadan bersama: 6.4hektar (1 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan.1m (20’) dari sempadan masing-masing. 1 TLM / 92. Tandas awam Tempat pembuangan sampah 1 TLK / 46. Bangunan perniagaan yang menghadap jalan awam: 12. SS & PJS.p + 20% untuk pelawat. dibenarkan 20’ memasuki garisan bangunan dengan jarak maksima hendaklah tidak melebihi separuh daripada anjakan bangunan yang dikenakan. PETALING JAYA 2020 8-19 Lampiran 8B – 3 : GARIS PANDUAN KOMPLEKS PERNIAGAAN (BANGUNAN PERNIAGAAN) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0. • 10% dari keluasan kawasan (di atas tanah) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.9 m.

perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.8-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. PETALING JAYA 2020 • Tambahan 2% TLK untuk OKU. SS & PJS. PJU2. • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Catatan • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003. Dasar Pengenaan Kedai • Mampu Milik Dalam Pembangunan Kompleks Perniagaan Perlu menyediakan 10% daripada keseluruhan ruang lantai kasar sebagai Kedai Mampu Milik dalam bentuk saiz lot kecil atau kiosk untuk disewa.

2 m (40’) bagi mana-mana bahagian yang menghadap jalan awam.1 m (20’) dari sempadan masing masing. Anjakan bangunan • • Untuk sempadan bersama anjakan bangunan hendaklah 6. Kawasan Lanskap/hijau • 10% dari keluasan kawasan C • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. Kemudahan awam • • • • • • • • • • • • • Surau/bilik solat (40’ x 40’ – minima) Tadika/Taska Kedai-kedai kejiranan Gelanggang permainan Taman permainan kanak-kanak Dewan serbaguna Kolam renang Gymnasium Gelanggang squash/tennis/ badminton Kedai dobi layan diri Mini perpustakaan/ bilik bacaan Restoran/medan selera Tempat pembuangan sampah . Anjakan bangunan 12.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. PETALING JAYA 2020 8-21 Lampiran 8B – 4 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI PERKHIDMATAN (SERVICE APARTMENT) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0.

p) / 2.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat • > 111. Catatan • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS1131:2003.5mp (598 kp) /40 unit pangsapuri.p (1200 k. MS1184:2002 dan MS1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. Tambahan 1 petak bas persiaran 55. PETALING JAYA 2020 Tempat letak kenderaan • < 111.4 m.5 TLK + 20% untuk pelawat • Tambahan 20% petak motosikal. SS & PJS.p (1200 k. PJU2. .8-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.4 m. • • TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.

SS & PJS. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.12.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak 41. PETALING JAYA 2020 8-23 Lampiran 8B – 5 : GARIS PANDUAN SOHO Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Saiz tapak minima Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perdagangan Minima 0. PJU2. 6.2 m (40’) Menghadap Jalan tepi .1m (20’) Menggunakan piawaian 1000 penduduk: 2 hektar kawasan lapang.8 mp (450kp) Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.12.2m (40’) Menghadap Jalan belakang .p (450 k.p (600 k. Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.12. Surau/bilik solat Pejabat Pengurusan Bangunan Tempat pembuangan sampah < 42 m. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. Kawasan Lanskap/hijau • • Kemudahan awam Tempat letak kenderaan Catatan • • • • • • • • . • • • • Menghadap Jalan utama .2 m (40’) Sempadan bersama .p) .p): 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK TLK OKU : 2% dari jumlah TLK.56 m.

• Sebarang kerja pertukangan yang melibatkan pemotongan dan kimpalan.Kaedah Kawalan Perancangan (Am) 1996. • Bengkel menyembur cat.8-24 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 1986 (Akta 182) Kaedah . Aktiviti berikut adalah tidak dibenarkan:• Bengkel membaiki kereta. Peruntukan Undang . • Lain – lain aktiviti yang akan ditentukan dari semasa ke semasa. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 6 : GARIS PANDUAN MENJALANKAN AKTIVTI SERVIS KERETA DI BANGUNAN RUMAH KEDAI Perletakan Jenis Aktiviti i. • Membaiki motosikal. • Menjual / membaiki jentera . SS & PJS. i.Undang Peruntukan undang – undang yang digunapakai adalah Seksyen 80 (12).jentera kecil kereta. Lokasi yang dibenarkan Rumah kedai sudut / hujung dalam satu deretan bangunan kedai di pusat tempatan sahaja dibenarkan. • Menjual / memasang / ‘balancing’/ ‘alignment’ tayar kereta. . • Menjual dan mengecas bateri. • Menjual dan mengecas bateri. Aktiviti yang dibenarkan adalah seperti berikut:• Menjual / menukar / memasang tayar motosikal. • Menjual / membaiki / memasang peti penyejuk. Parit dan Bangunan. Akta Jalan. PJU2. 1984 (Akta 133) dan juga Akta Perancangan Bandar dan Desa. ii. • Menjual / menukar / memasang alat ganti dan aksesori kereta.

SS & PJS. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-25 Rajah B6-1 : Menunjukkan rumah kedai yang dibenarkan bagi aktiviti servis kereta.

jika ada yang digunakan mestilah menggunakan kuasa elektrik dan hendaklah mempunyai kuasa tidak lebih daripada 10 h. Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan. SS & PJS. v.p. ii. Aktiviti yang dimaksudkan adalah termasuk restoren / kedai makan. • Kerja . Lain . Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan. Garis Panduan Susunatur Pusat Servis • Bagi aktiviti menjual dan membaiki/ memasang/ mengecas. Aspek Kepentingan Awam dan Keselesaan. Fee memproses permohonan sebanyak RM200 akan dikenakan bagi setiap permohonan yang dikemukakan. • Kerja . • Tidak menghalang laluan pejalan kaki. . • Sebarang jentera.8-26 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.kurangnya 10% daripada jumlah ruang lantai kedai beroperasi ( Rujuk Rajah B6-2). PETALING JAYA 2020 Pematuhan Terhadap i.Lain • Aktiviti servis kereta adalah tidak dibenarkan sekiranya aktiviti lain yang sensitif dengan bahan kimia dan pencemaran telah beroperasi di lot bersempadanan sama. • Petak letak kereta di hadapan lot kedai hendaklah disewa oleh penguasaha bagi sepanjang tempoh kelulusan.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah di jalani di bahagian belakang kedai. aktiviti menjual dengan ruang pamerannya hendaklah diletakkan di hadapan lot kedai dan hendaklah menduduki sekurang . PJU2. Caj bayaran sebanyak RM2000 setahun akan dikenakan ke atas permohonan yang diluluskan oleh Majlis. iv. Keperluan Teknikal ii. Aspek Kesihatan dan kebersihan • Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. Bayaran Fee i. klinik dan kelas tuisyen.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah dijalankan di bahagian belakang kedai. iii. Aspek Keselamatan • Mematuhi peraturan dan garis panduan Jabatan Bomba.

PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-27 Rajah B6-1 : Lokasi Aktiviti Servis Kereta yang Dibenarkan Dalam Deretan Rumah Kedai . SS & PJS.

dalam dan belakang. SS & PJS. kesihatan. Dokumen berikut hendaklah disertakan: • Melampirkan sekali surat perjanjian sewa dan juga surat persetujuan daripada pemilik untuk menukar guna bangunan. i. ii.jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan. a. • 3 salinan pelan bangunan sediada yang telah diluluskan dengan lakaran dan tandakan ruang mengikut aktiviti yang dicadangkan. iii. Jabatan Kesihatan. Permohononan tukar guna bangunan bersama dokumen dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan untuk diproses. b. • 1 salinan hakmilik tanah. Prosidur Mengemukakan Permohonan a. bomba dan keselamatan. • ii.8-28 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Mengemukakan jenis . Prosidur Memproses Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. Mematuhi semua keperluan teknikal. PJU2. • Permohonan akan dirujuk kepada Jabatan Teknikal Dalaman Majlis seperti Jabatan Kejuruteraan. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Perlaksanaan i. • Gambar foto luar. Memastikan kebersihan kawasan sentiasa terjaga dan terpelihara melalui tindakan berikut: • Penyediaan tong sampah Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. • 8 salinan pelan tapak. Tukar Kegunaan Secara Sementara. . Aktiviti tidak dibenarkan bermula / dijalankan sebelum kelulusan dan pemberian lesen perniagaan daripada Majlis. Jabatan Bangunan untuk ulasan Jabatan teknikal luar yang berkenaan juga akan dirujuk untuk ulasan sekiranya perlu.

Kelulusan adalah untuk tempoh 12 bulan sahaja. Kelulusan akan ditarik balik sekiranya Majlis menerima bantahan awam terhadap aktiviti yang dijalankan. . Syarat Kelulusan Permohonan Permohonan yang telah diluluskan oleh Majlis. iii. PJU2. maka Majlis akan mengambil tindakan penguatakuasaan di bawah peruntukan undang-undang yang disediakan. • Mendapatkan kelulusan lesen perniagaan dan lesen iklan (jika ada) dari Jabatan Kesihatan Majlis. PERINGATAN Kegagalan pihak tuan / puan mematuhi syarat- syarat kelulusan Majlis boleh mengakibatkan kelulusan tuan / puan ditarik balik.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pemohon hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:• Membaharui kelulusan setiap tahun. mengemukakan permohonan membaharui kelulusan setiap. Sekiranya pihak tuan / puan masih menjalankan aktiviti tersebut. SS & PJS. Kelulusan akan ditarik balik serta-merta ataupun tidak akan diperbaharui jika Majlis menerima bantahan awam yang berkenaan terhadap aktiviti yang dijalankan. • Membayar fee untuk menggunakan bangunan asal kepada kegunaan lain mengikut dasar yang ditetapkan oleh Majlis. a. PETALING JAYA 2020 8-29 c.

Chempaka Rujuk Jadual A-4 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (perkhidmatan) .8-30 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kg. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 7 : GARIS PANDUAN KAWASAN PERDAGANGAN TERHAD Lokasi A. Perdagangan Terhad (Institusi) • Jalan SS 21/1 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS21/1 Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS21/1 - • Jalan SS 2/24 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS 2/24 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/24 • Jalan SS 2/3 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/3 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/3 • Jalan SS 2/75 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/75 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/75 • Jalan SS 3/39 - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 3/39 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 3/39 B. Kg. SS & PJS. Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) • Jalan PJU 1/1. PJU2. Chempaka - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan PJU 1/1 Aktiviti yang Dibenarkan - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan PJU 1/1.

Gambar foto luar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. dalam dan belakang bangunan yang dicadangkan (saiz 5R). SS & PJS. Semasa mengemukakan permohonan. e. Butir-butir pemilik rumah seperti nama dalam kad pengenalan. Penyewa bangunan semasa mengemukakan permohonan hendaklah melampirkan sekali surat persetujuan dari pemilik bangunan bagi tujuan menukar kegunaan bangunan kepada kegunaan lain. 8 salinan pelan tapak yang menunjukkan butir-butir bangunan. b. Prosedur Memproses i. Bagi kawasan SS atau mana-mana kawasan yang pelan tatatur asal kediaman diluluskan dengan ketinggian 2 tingkat boleh dibenarkan untuk mengguna secara sementara bangunan kediaman tersebut untuk perdagangan terhad. Bangunan 2 tingkat hanya dibenarkan untuk kediaman semata-mata. ii. alamat terkini. c. pemohon dikehendaki menyertakan maklumat-maklumat yang diperlukan: a. PJU2. Keperluan Jabatan Teknikal • Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. 1 salinan hakmilik tanah bagi tapak cadangan. 3 salinan pelan bangunan sedia ada yang telah diluluskan oleh Majlis. No. ketinggian bangunan kediaman baru untuk perdagangan terhad dibenarkan 1tingkat sahaja. Perlu mematuhi semua keperluan jabatan-jabatan teknikal MBPJ. . Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. d. PETALING JAYA 2020 8-31 Tempat Letak Kenderaan Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Ciri-ciri Bangunan Rujuk Jadual A-5 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (institusi) • Kemudahan TLK perlu disediakan dalam sempadan lot. Bangunan kediaman 1 tingkat sediada sahaja. • Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Sekiranya kediaman tersebut dirobohkan. kad pengenalan (Baru).

Jabatan Perancangan Pembangunan a. Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. b. h. jarak antara bangunan dan lain-lain hendaklah mengikut kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. Sebarang pindaan atau tambahan kepada bangunan dari segi anjakan bangunan. Keperluan Jabatan Teknikal i. i. Pemohon diminta membaharui kelulusan setiap tahun. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. . PJU2. g. Mengemukakan nama-nama pemilik bangunan bersempadanan sama (‘adjoining lot’) sahaja. Kelulusan adalah secara sementara setahun ke setahun. Mengemukakan jenis-jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan. Reka bentuk bangunan • Reka bentuk bangunan hendaklah dikekalkan seperti bangunan asal iaitu bangunan yang berada di kawasan itu semasa RTPJ 2 diwartakan pada 13 Jan 2011. Majlis berhak menarik balik kelulusan sekiranya mendapat bantahan daripada penduduk sekitar atau sekiranya berlaku kesesakan lalulintas/ kenderaan diletakkan di rizab jalan. Sirkulasi Lalulintas • Kemudahan tempat letak kereta yang disediakan perlulah boleh menampung keperluan pengusaha dan pelawat ke premis ini. • • • • • Ketinggian bangunan dihadkan kepada 1tingkat sahaja melainkan ketinggian bangunan sediada 2 tingkat. Mengemukakan kepada Majlis surat pengesahan dari Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Salinan Pengecualian Cukai terhadap aktiviti yang dijalankan oleh persatuanpersatuan ‘NGO’. PETALING JAYA 2020 f. Menyediakan tempat letak kereta dan motosikal dalam lot sendiri mengikut kadar yang ditetapkan oleh Majlis.8-32 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.

Tidak dibenarkan meletak kereta di rizab jalan. Mengadakan pengawal lalu lintas untuk keluar/ masuk ke premis. Keperluan Jabatan Kesihatan seperti berikut: • Memohon lesen perniagaan daripada Jabatan Kesihatan Majlis. • Mematuhi lain-lain spesifikasi yang akan ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. iii. Keperluan Bahagian Bangunan seperti berikut: • Mengemukakan pelan bangunan untuk kelulusan Majlis bagi penambahan / sambungan yang dibuat ke atas bangunan yang dicadangkan. • • Mematuhi semua keperluan ‘Building By Law’ bagi pembinaan rumah kediaman. Keperluan dari segi kejuruteraan / infrastruktur seperti berikut: • Menyediakan kemudahan tempat letak kereta dalam lot. v. PJU2. iv. Kebersihan Awam • Memastikan kebersihan kawasan sentiasa bersih dan terpelihara dari pembuangan sampah dan sisa makanan. • c. Jabatan Kesihatan dan Persekitaran a. Jabatan Kejuruteraan a. Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar • Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang akan ditetapkan oleh Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar. • • Mengadakan pengawal lalu lintas untuk mengawal kenderaan keluar masuk ke premis yang dicadangkan. Mematuhi lain-lain keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Bangunan. . SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jabatan Bangunan a. ii. Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang ditetapkan oleh Jabatan Kejuruteraan. PETALING JAYA 2020 8-33 • Mengadakan jalan sehala mengelilingi bangunan yang dicadangkan untuk kegunaan lain.

SS & PJS. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan hakmilik strata dari Pejabat Tanah.p) / 1 TLM: 1 pekerja iii) 1 TLL : 929.8 m. Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% dari jumlah keluasan ‘built up’ bangunan.1 meter (minima) 6 tingkat maksima dengan basemen dibenarkan berdasarkan kepada kiraan plot ratio maksima 2.5 Ketinggian maksima bagi tingkat bawah dibenarkan sehingga 5.1 meter Belakang . Tempat letak kenderaan Aktiviti untuk ruang pejabat dan kilang hendaklah ditunjukkan dengan jelas pada setiap tingkat bangunan.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) b) Ruang Pengeluaran i) 1 TLK / 92.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat.9 m. PJU2.p (2.6.5 kaki). a) Pejabat i) 1 TLK : 46. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8C – 1 : GARIS PANDUAN INDUSTRI BERTINGKAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz Lot Minima Kawasan plinth Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Industri pangsa sahaja.4 m.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat. . Kawasan hijau / lanskap • Sekurang-kurangnya 10% dari keluasan lot hendaklah disediakan untuk senitaman (‘soft landscape’) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.4 hektar (1 ekar) 60% daripada keluasan tapak • • Hadapan .500 k. 0.2 m.5 meter (18 kaki) sementara ketinggian maksima bagi setiap tingkat yang lain adalah 3.p (1.p (500 k.9 m.000 k. Dari 30% ruang lantai untuk pejabat boleh digunakan sebahagian tertentunya untuk ruang pameran ‘showroom’.000 k. c) Stor / Gudang i) 1 TLK / 232.8-34 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.p (2.9.8 meter (12.p) + 20% untuk pelawat ii) 1 TLM :185.

Tanda pembatasan muatan hendaklah mencukupi.2 meter persegi (400 kaki persegi). Pagar masuk (jenis ‘recessed’) hendaklah diadakan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Muatan Lantai Jadual berikut menunjukkan senarai muatan lantai. JKR. STM dan lain-lain. Surau bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.9 persegi/unit). Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah untuk pengutipan sampah. 2.2 meter persegi (400 kaki persegi) Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis. Bangunan kilang berpangsa hendaklah diadakan lif untuk barangan dan kegunaan pekerja. 3. Tandas bagi lelaki dan wanita hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan. JKR Pemohon hendaklah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa berkaitan seperti TNB. hendaklah diadakan setiap lantai:- . T. Lain-Lain Keperluan 1. PETALING JAYA 2020 8-35 Aktiviti yang dibenarkan Kantin / Kemudahan - kemudahan pekerja Lif Tandas ‘Parapet Walls’ Pagar Masuk Tempat Pembuangan Sampah Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan/Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) 2% dari jumlah keluasan ruang lantai atau 10 unit gerai (minima 28.N. PJU2. Perbadanan Pengurusan Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Bab 2 dari Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985.B. Pagar (‘gate’) hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan. Dispenser Air Sejuk Adalah dicadangkan supaya spenser air sejuk diadakan di tempat sesuai. BOMBA. Bilik Bacaan Surau Lain-lain syarat Bilik bacaan bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38. BOMBA.

) 832 .1 : Senarai Muatan Lantai TINGKAT LANTAI Tingkat 5 Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat bawah SENARAI MUATAN LANTAI (kg/ m.42 – 2.98 1.13 – 2.986 832 . Jadual 8C1. Muatan Maksima Dan Dimensi Lif Jadual berikut menunjukkan muatan maksima dan dimensi lif. Jenis .986 832 .35 2.1.44 2.Jenis Industri Hanya jenis perindustrian ringan sahaja dibenarkan di kilang berpangsa.000 1.000 1.8 1.66 2.1.464 4. Perbelanjaan Infrastruktur Perbelanjaan kepada memperbaiki / meningkatkan kemudahan infrastruktur hendaklah dibuat oleh pemilik kilang berpangsa seperti yang dikehendaki oleh Majlis.1.95 – 1.8-36 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.986 832 .13 – 2. Kilang-kilang perindustrian hendaklah mematuhi syarat-syarat garis panduan berikut:- .000 – 2.2 : Muatan Dan Dimensi Lif Jenis Lif Senarai muatan (kg) Dimensi Dalam Meter Panjang Lebar Tinggi Lif Pekerja Kargo Lif Lif Pekerja ‘cum – cargo’ 680 – 2. PJU2. SS & PJS.p.13 1. 6.58 1.65 – 2.800 1.464 832 . PETALING JAYA 2020 Jadual 8C-1.35 2.82 5.464 832 .44 – 2.

Senarai gas-gas ‘offensive’ yang tidak dibenarkan dalam kilang berpangsa secara langsung atau tidak langsung adalah seperti berikut: - Murlatic acid - Sulphuric acid and sulphuric anhydride - Nitric acid and acid forming oxides of nitrogen - Chlorine and its acid compounds - Bromine and its acid compounds - Iodine and its acid compounds - Flourine and its acid compounds - Arsenic and its acid compounds - Ammonia and its acid compounds - Cyanogen compounds - Pyridin - Bisulphide of carbon - Chloride of sulphur - Acetylene - Sulphuretted hydrogen - Volatile organic sulphur compounds - Fumes from benzene works - Fumes from cement works - Fumes from fish manure works - Fumes from asbestos products works - Fumes from tar works - Fumes from paraffin oil works - Fumes containing copper. b. ‘oven’. iron. calcium or their compounds smoke. Gas . Kilang berpangsa hendaklah bersih dan jenis perindustrian ringan yang tidak mengunakan alat-alat bakaran seperti ‘boiler’. magnesium. lead. selenium. maleic acid and fumaric acid - Products containing hydrogen from the partial oxidation of hydrocarbons - Phthalic anhydride and phthalic acid - Picolines - Fumes from petroleum works - Acrylates - Di-isocyanates - Fumes containing chlorine or its compounds . ‘furnace’ dan sebagainya. mercury. titanium.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. - Maleic anhydride. maganese. phosphorus. grit and dust. silicon. potassium of their compounds - Carbon monoxide - Acetic anhydirde and acetic acid - Aldehydes - Amines - Fumes containing chromium. PETALING JAYA 2020 8-37 a. sodium. antimony. - Fumes containing uranium. ‘klins’.Gas ‘Offensive’ Yang Tidak Dibenar a. beryllium. molybdenum. vanadium or their compounds. zinc. arsenic. aluminium. Tidak termasuk dalam kategori ‘Scheduled Permises’ atau di bawah kategori ‘Offensive Trades’ 7. tungsten. cadium. SS & PJS.

8-38

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

b.

Kilang berpangsa hendaklah tidak mengeluarkan bunyi bising yang berterusan dari mesinmesin, ‘fan’, ‘compressor’, ‘motor’, ‘presses’, ‘generators’, ‘cooling towers’, ‘stamping machines’, dan lain-lain. Paras bunyi bising di sempadan kilang hendaklah tidak melebihi 60dbA pada waktu siang (8.00 pagi – 10.00 malam) atau lebih dari 50dbA pada waktu malam (10.00 malam – 1.00 pagi). Ia tidak melibatkan penggunaan pengeluaran ‘toxic’ dan bahan bahaya seperti pelarut ‘solvent’, asid dan lain-lain kimia atau mengeluarkan kuantiti cecair yang tinggi dan kekotoran pepejal ‘solid waste’. Ia mestilah tidak mengeluarkan bahan beracun yang dikeluarkan melalui saluran air atau yang boleh memberi kesan kepada air sediada seperti punca bekalan air untuk kegunaan harian atau di saliran air sungai. Bahan mentah yang digunakan tidak memerlukan pembaikan ‘primary’ atau ‘secondary’ seperti ‘sashing’, ‘descaling,’, ‘dyeing’, ‘electroplating’ atau ‘galvanishing’ seperti persediaan bahan mentah dan memperolehi di mana boleh mengeluarkan pengeluaran akhir secara langsung.

c.

d.

e.

8.

Kuota Bumiputera

Kawasan perindustrian pembangunan semula untuk dijual perlu mengagihkan kuota untuk bumiputera.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-39

Lampiran 8C – 2 : GARIS PANDUAN UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
Jenis Kegunaan Tanah
Kawasan plinth Anjakan bangunan Nisbah plot Bilangan Tingkat Di kawasan yang disyaratkan untuk kegunaan industri sahaja. 60% daripada keluasan tapak Anjakan bangunan industri 6.1 meter sekeliling. 1 : 2.5 (maksima) • Ketinggian yang dibenarkan adalah 4 tingkat. Ketinggian maksima 6 tingkat akan dibenarkan dengan syarat tingkat bawah (aras tanah) dan tingkat satu hendaklah digunakan sepenuhnya untuk tujuan tempat letak kereta / motosikal, kemudahan surau, kantin, kawasan rekreasi dan lain-lain kemudahan pekerja. Catatan Tambahan Ketinggian bangunan dikira dari aras tanah jalan masuk.

• • Kemudahan Pekerja Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau

Kemudahan-kemudahan pekerja seperti kantin, surau, pusat rekreasi hendaklah diadakan dalam bangunan kilang. Jumlah ruang lantai pejabat hendaklah tidak melebihi 30% dari jumlah ruang lantai bangunan. Hanya aktiviti pengurusan yang berkaitan dengan kilang berkenaan sahaja dibenarkan dijalankan dalam ruang pejabat yang dicadangkan. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Jenis Milikan Tempat letak kenderaan Satu haknilik sahaja d) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

Tempat Pembuangan Sampah Lain-lain syarat

e) Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. f) Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Tempat pembuangan sampah hendaklah di kawasan yang mudah untuk perkhidmatan pengangkutan. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

8-40

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8C – 3 : GARIS PANDUAN INDUSTRI TERES
Jenis Kegunaan Tanah Luas Kawasan Panjang/ Lebar Bangunan (minima) Had Ketinggian Bangunan Industri 0.4 hektar (1 ekar) (minima). ‘Threshold’ ini ditentukan supaya tidak semua kilang boleh dibenarkan untuk kilang teres dan supaya garis panduan boleh dipenuhi dengan sepenuhnya. i. ii. Panjang - 24.4 meter (80 kaki) Lebar - 8.6 meter (25 kaki)

2 tingkat (maksima)

Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% daripada jumlah keluasan ruang lantai. Aktiviti yang dibenarkan Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) Lebar jalan Tempat letak kenderaan • • • a. Jalan depan - 20.1 meter (minima) Lorong belakang - 12.2 meter (minima) Lorong tepi - 6.1 meter (minima) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

b. Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. c. Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Keseluruhan tingkat bangunan kecuali bahagian pejabat (30% dari keluasan) mesti digunakan sebagai perusahaan sahaja. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Tempat Khas Membuang Minyak Motor (‘Grease Trap’) Lain-lain syarat Setiap unit kilang yang mengusahakan bengkel membaiki motor hendaklah mengadakan satu tempat khas untuk membuang kotoran minyak. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

kawasan perniagaan. perhentian bas. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.20 m. Perabot jalan yang perlu diambil kira: TONG SAMPAH • • • Tong sampah dilekatkan pada lampu jalan dan mengadap ke jalan dengan ketinggian 0. SS & PJS. Memastikan perletakan perabot jalan tidak mengganggu keselesaan pengguna dan tidak meningkatkan peluang jenayah. ii. Perletakan perabot-perabot jalan perlu saling menyokong fungsi antara satu-sama lain. Perletakan tong sampah perlulah di bahagian tepi laluan pejalan kaki tanpa menghalang kelancaran perjalanan pengguna. PETALING JAYA 2020 8-41 8D : GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR Lampiran 8D – 1 : GARIS PANDUAN PERABOT JALAN i. . kawasan persimpangan. Diletakkan di tempat-tempat strategik seperti laluan pejalan kaki.90-1.

Setiap bollard mestilah diletakkan dalam jarak minimum 0. Ini adalah untuk mengelakkan perlunya penyelenggaraan yang terlalu kerap.8-42 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 • • • • • • • • Lokasi perletakan hendaklah mudah ditemui / akses oleh pengguna dan agen pemungut sampah. Jarak antara setiap tong sampah di antara 4.6m di bahagian tepi laluan pejalan kaki. Bollard berfungsi sebagai medium pencegah kepada pencerobohan kenderaan bermotor di laluan pejalan kaki Bollard akan diletakkan di setiap bahagian tepi atau penghujung laluan pejalan kaki dengan tujuan untuk menghalang kenderaan menggunakan laluan tersebut.1m.5 hingga 6. Menggunakan tong sampah yang diperbuat daripada aluminium dan dari bahan yang tidak mudah berkarat. PJU2. Tong sampah tersebut mestilah diletakkan di dalam rizab yang disediakan. Menggunakan warna yang kontra dengan laluan pejalan kaki dan elemen lain agar dapat memberikan suatu penglihatan yang jelas kepada pengguna mengenai perletakannya BOLLARD • • • • • Bollard perlu diwarnakan dengan warna kontras atau berjalur. warna dan saiz hendaklah menarik dengan ciri–ciri keselamatan dan tahan lasak. . Reka bentuk tong sampah mestilah mudah diguna dan mempunyai ciri-ciri perlindungan sampah dari tiupan angina dan hujan.3m dari kerb di bahagian tepi jalan. Saiz yang sesuai dengan skala manusia juga meningkatkan keselesaan pengguna untuk menggunakan tong sampah ini dengan sebaiknya.2 meter. SS & PJS. Jarak minimum di antara tiang bollard adalah 1. Reka bentuk. Rizab yang disediakan untuk meletakkan tong sampah ini ialah selebar 0.

5m dari paras lantai Saiz tulisan minimum ialah 15mm . PETALING JAYA 2020 8-43 • • Warna bollard mestilah jelas dan kontra seperti hitam. Papan tanda perlu disediakan dan mesti: - - - - • • Maklumat dapat dilihat dan dibaca dengan jelas Diselenggara dalam keadaan baik Diperbuat daripada bahan yang tahan vandalisme Tidak menghalang ruang pandangan dan laluan pejalan kaki. merah dan biru untuk memastikan ia boleh dilihat dari jarak yang jauh. PAPAN TANDA • • Papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah strategik dan terletak pada kedudukan yang jelas. Ini adalah untuk mengelakkan pengguna dari tercedera. Papan tanda yang digantung mestilah mempunyai ketinggian minimum 2. Reka bentuk yang tidak tajam dan berbentuk separuh bulatan di setiap sisi adalah digalakkan. PJU2. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Reka bentuk setiap bollard adalah berdasarkan kepada imej kawasan tersebut.

PJU2.5mp – 0.2m – 15. PETALING JAYA 2020 Kelebaran Jalan 30m 30m dan 20m 20m.1mp 3mp Perletakan (Jarak papan tanda dari lokasi sebenar) 180-245 m 100-180 m Jarak Pandangan Terhadap Papan Tanda Yang Disyorkan 85 m 60 m 0. SS & PJS.8-44 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 12.2m Saiz Ukuran Papan Tanda Minimum 1.8mp 45 – 100 m 60 m .

Menggalakkan penggunaan struktur bahan komposit / konkrit yang bercirikan warisan. KIOSK • • • • • • Kiosk ini perlulah diletakkan bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. Ketinggian minimum kiosk ialah 4. Reka bentuk kreatif adalah digalakkan tetapi perlulah mengikut kesesuaian. Kiosk juga boleh ditempatkan bersekali dengan perhentian bas. Diletakkan di bahu jalan yang mempunyai rizab yang mencukupi untuk menempatkan entrance statement tersebut. Kebiasaannya. SS & PJS. Menggunakan warna yang menarik dan berdasarkan kreativiti masing-masing. PAPAN IKLAN • • • • Perletakan secara melintang mestilah dibuat di antara pembahagian lantai bangunan mengikut tingkat bangunan. Perletakan papan iklan secara menegak mestilah diletakkan di antara tepi tiang bangunan yang memisahkan sesuatu bangunan perniagaan. PETALING JAYA 2020 8-45 • Penggunaan warna dan bahan binaan bagi papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah yang dapat membalikkan cahaya lampu kenderaan dengan baik dan tidak menyilau penglihatan pemandu kenderaan. • Perletakan peta panduan jalan mestilah berdekatan dengan lay-by bagi membolehkan pengguna jalan raya berhenti untuk melihat dan pada masa yang sama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. PJU2. aluminium dan kayu. Perletakan papan iklan di atas bangunan perniagaan hanya dibenarkan jika papan iklan tersebut mempunyai kaitan dengan guna ruang perniagaan di bangunan tersebut. Papan tanda tidak boleh diletakkan di mana-mana fasad bangunan yang boleh melindungi ciri-ciri reka bentuk bangunan tersebut. PAPAN TANDA ENTRANCE STATEMENT • • • • Diletakkan di laluan utama (pada laluan lurus bagi memudahkan penglihatan penghujung) Diletakkan dalam lingkungan 500 meter – 1 kilometer dari kawasan yang terbabit. Menggunakan bahan binaan konkrit. Saiz minimum kiosk ialah 3m x 3m yang dapat memberikan keselesaan dalam pergerakan. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5m dengan tujuan untuk memudahkan peredaran udara. berbentuk empat segi atau bulat.

Bahan-bahan binaan papan iklan dari jenis yang boleh memberikan silauan kepada pemandu kenderaan adalah tidak dibenarkan. Papan iklan perlulah dapat berfungsi pada waktu siang dan malam. SS & PJS. Papan iklan LCD perlu diletakkan di tempat-tempat strategik. Penggunaan bahasa pada papan iklan perniagaan dihadkan kepada dua bahasa sahaja. . Jarak antara setiap bangku yang disusun secara berulang ialah antara 1.5m hingga 3m. PETALING JAYA 2020 • • • Kedudukan papan tanda perniagaan tidak menghalang bukaan pengudaraan dan pencahayaan dalam bangunan.8-46 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Rizab yang disediakan ialah selebar 0. Perletakan lokasi papan iklan langit sky sign mestilah dikawal agar tidak menutup sesuatu pandangan menarik dibelakangnya. Terbuka dan mampu meningkatkan interaksi di antara pengguna. Diletakkan di bahagian tepi laluan pejalan kaki dan menghadap ke jalan utama. manakala kayu tidak dibenarkan. • Penggunaan bahan seperti logam dan stainless steel adalah digalakkan. • • • • Warna papan tanda hendaklah tidak berkilat dan berglos warisan. Bangku juga perlu disediakan berhampiran dengan pondok telefon dan tandas awam bagi memberikan keselesaan kepada yang sedang menunggu. PJU2. Reka bentuk dan saiz huruf mestilah menarik dan huruf bahasa kebangsaan mestilah lebih besar daripada huruf bahasa kedua. TEMPAT DUDUK AWAM • • • • • • Hendaklah sentiasa respon kepada persekitaran dengan jelas. Bahasa kebangsaan diwajibkan manakala bahasa kedua adalah pilihan pemilik perniagaan.6m dari rizab laluan pejalan kaki.

PJU2.9m. PETALING JAYA 2020 8-47 • • • • Bahan yang digunakan untuk membina bangku ialah besi. • Menggalakkan penggunaan lampu dengan tenaga solar agar lebih mampan. Reka bentuk dan susunatur sesebuah bangku mestilah berdasarkan kepada imej yang ingin ditonjolkan di kawasan tersebut.2m x 0.4m dan boleh menempatkan 3 orang. Sebarang sudut yang tajam adalah dilarang untuk mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan kepada pengguna. konkrit dan kayu. • Menggunakan lampu high presure sodium agar mampu memberikan pencahayaan yang lebih terang. • Memastikan jalan dan laluan pejalan kaki mendapat pencahayaan semulajadi secara optimum pada waktu siang. LAMPU DAN PENCAHAYAAN • Menyediakan elemen pencahayaan di kawasan tersorok / gelap bagi mengelakkan wujudnya kes jenayah. aspek keselamatan perlulah diberikan penekanan.13 meter) supaya cahaya terang dapat sampai ke semua kawasan dengan jelas dan meningkatkan tahap visibiliti.4m dan bahagian penyandarnya ialah 0. Ketinggian tempat duduk minimum ialah 0. SS & PJS. . Kelebaran minimum bangku ialah 1. Sebanyak 5 peratus daripada bangku-bangku di tempat awam dikhaskan untuk golongan kurang upaya. • Menyediakan elemen pencahayaan pada waktu gelap di sepanjang laluan kenderaan dengan jarak dan ketinggian 10 meter (laluan pejalan kaki dengan jarak yang sesuai dan ketinggian 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Namun.

SS & PJS.5m hingga 6.8-48 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Setiap tiang lampu perlulah disusun dalam keadaan teratur. REKA BENTUK LAMPU Reka bentuk lampu perlu dipastikan mampu menerangi bahagian laluan pejalan kaki terutama bagi laluan yang agak sunyi di waktu malam agar dapat memberikan rasa selamat kepada pengguna.4m dari bahagian tepi laluan pejalan kaki. Lampu diletakkan dalam jarak 4. . PETALING JAYA 2020 • • • • • Pencahayaan disediakan di lorong belakang. tepi dan hadapan kediaman / bangunan Pencahayaan yang terang dan bertindan perlu disediakan supaya muka seseorang dapat dilihat dari jarak 10 meter (32 kaki).1m secara berulang. Lampu perlulah diletakkan di dalam rizab yang telah ditetapkan iaitu 0. PJU2.

Laluan pejalan kaki hendaklah bebas dai gangguan perletakan perabot jalan yang tidak teratur seperti tong sampah. PETALING JAYA 2020 8-49 Lampiran 8D – 2 : GARIS PANDUAN RANGKAIAN LALUAN PEJALAN KAKI/ KAKI LIMA A - Laluan Pejalan Kaki • • • • • • Kelebaran laluan pejalan kaki di bahu jalan yang dicadangkan adalah selebar diantara 1.1 meter hingga 3. Corak rekabentuk lantai laluan kaki lima mesti dirujuk kepada Jabatan Perancangan Pembangunan MPPJ. Kawasan laluan pejalan kaki yang berbentuk ‘mall’ bebas daripada gangguan kenderaan kenderaan bermotor. Bahan binaan haruslah dari batu-bata berbentuk empat segi dan enam segi dan disusun mengikut corak geometri bagi mewujudkan satu identiti lalu pejalan kaki tersendiri di kawasan perniagaan. B - Laluan Kaki Lima • • • • • Kelebaran laluan kaki lima kedai pejabat /rumah kedai adalah di anatara 2.1.2 . Contoh laluan kaki lima . Ruang-ruang kaki lima yang menjadi laluan pejalan kaki hendaklah dikosongkan daripada aktiviti perniagaan.8 meter. PJU2. Kawasan laluan hendaklah dilandskapkan dan dapat berfungsi sebagai peneduh kepada pengguna pejalan kaki. Laluan kaki lima di deretan kedai pejabat mesti berterusan dan sama rata kecuali kawasan yang mempunyai rupa bentuk bumi yang curam.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. telefon awam. Bahan binaan yang digunakan di kaki lima mestilah tidak licin dan merbahaya kepada semua pengguna termasuk golongan yang kurang keupayaan. Laluan pejalan kaki mesti direndahkan ke paras jalan raya apabila sampai ke tepi jalan bagi tujuan keselamatan pengguna kurang keupayaan. papan tanda dan lampu jalan.0 meter. SS & PJS.

Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’). SS & PJS. iii.GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM Lampiran 8E – 1 : GARIS PANDUAN JALAN A - Jalan-Jalan Di Kawasan Pusat Perdagangan Jalan-jalan di Kawasan i. Jalan Tepi • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). Pusat Perdagangan ii. Adalah lebih baik memisahkan jalan yang digunakan oleh kenderaan perkhidmatan seperti lori dan kenderaan lain bagi tujuan mengangkut barang dengan kenderaan pembeli. Lebar Jalan Tempatan adalah 20. PETALING JAYA 2020 8E . iv. Kelebaran jalan Sistem jalanraya dan lalu lintas di kawasan pusat perdagangan seharusnya mempunyai sistem lalu lintas yang sempurna. i. PJU2. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar. ii. Saiz dan kelebaran jalan di sepanjang kawasan perniagaan hendaklah mampu menampung kesibukan kenderaan pada masa puncak. . Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’).1 meter (66’). Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalan jalan perkhidmatan. Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1.5 meter (5’).8-50 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PETALING JAYA 2020 8-51 Rajah 8E1. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS.1 Cadangan Hirarki Jalan di Pusat Perdagangan .

Jalan-Jalan Di Kawasan Perumahan Jalan-jalan di Kawasan Perumahan Kelebaran jalan Kawasan perumahan biasanya melibatkan jalan sekunder dan jalan tempatan. Kriteria-kriteria yang perlu dikenalpasti adalah sama dengan jalan di kawasan perniagaan. Jalan susur berasingan perlu disediakan untuk memberi laluan terus kepada unit-unit kediaman yang berhadapan dengan jalan utama untuk mengelakkan laluan masuk ke unit-unit kediaman secara langsung akan menjejaskan laluan lalu lintas.5 meter (5’). Ukuran minima kepada cul de sac adalah 15 meter x 15 meter (50 kaki x 50 kaki). Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1. Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalanjalan perkhidmatan.2 menunjukkan rekabentuk cul de sac di kawasan perumahan. .8-52 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar. ii. Jalan Mati dan Kemudahan Berpatah Balik • Lebar rizab jalan jenis ini hendaklah tidak kurang dari 12 meter (40 kaki). Kawasan Kebenaran masuk dari Hierarki Jalan Tertentu Jalan masuk ke kawasan kediaman seharusnya dari jalan utama. Lebar Jalan Tempatan adalah 20. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:i. Panjangnya dari mana-mana persimpangan jalan yang lain hendaklah tidak melebihi 300 meter (984 kaki) bagi rumah jenis sesebuah /berkembar dan 99 meter (235 kaki) bagi rumah jenis teres.1 meter (66’). iv. Jalan Tepi • • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). • Jarak Jalan masuk ke Rumah-Rumah Persendirian Jalan masuk ke rumah persendirian untuk rumah jenis teres ialah 6 meter (20 kaki) manakala bagi rumah jenis sesebuah ialah 8.3 menunjukkan reka bentuk jalan masuk ke rumah persendirian mengikut ketinggian dan jenis rumah. PETALING JAYA 2020 B . Keperluan Tambahan iii. Rajah B5.5 meter (25 kaki). Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’). Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). SS & PJS. PJU2. Rajah B5.

PJU2.3 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-53 Rajah 8E-1.2 : Cadangan Rekabentuk Cul-De-Sac di Kawasan Perumahan Rajah 8E-1. SS & PJS.

15. 30. PJU2.Jalan-Jalan Di Kawasan Perindustrian Jalan-jalan di Kawasan • Perindustrian Setiap jalan hendaklah ditentukan perancangan rangkaian dan hierarki masing-masing mengikut kesesuaian dan hendaklah tidak kurang daripada lebar minima yang ditentukan seperti:i.4 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah Rajah 8E-1 . 20.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian .3 meter (100 kaki) ii. PETALING JAYA 2020 C . SS & PJS.0 meter (40 kaki) (untuk lorong belakang dan tepi) Rangkaian jalan kawasan industri hendaklah dielakkan dari melalui kawasan kediaman. • • Rajah 8E-1 . Jalan mati hendaklah dielakkan.3 meter (100 kaki). Jika tidak boleh dielakkan.8-54 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Jalan kawasan perindustrian hendaklah mempunyai sistem hierarki yang nyata dan mudah dikenalpasti oleh pengguna. jalan mati tersebut hendaklah tidak melebihi 190 meter (623 kaki) panjang dan mempunyai ruang untuk bulatan memusing dengan ukuran sekurang-kurangnya bergaris pusat 30. 12.0 meter (50 kaki) iv.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian Mengikut Keting gian dan Jeni s Ru mah Rajah 8E-1.0 meter (66 kaki) iii.

lintas bermula jarak jauh dan lalu lintas perkhidmatan atau berakhir jarak sederhana kenderaan untuk semua jauh awam perjalanan laluan keluar/masuk lalu lintas.1 : Garis panduan Hirarki Jalan AKTIVITI JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR JALAN PENGUMPUL JALAN TEMPATAN PERGERAKAN Pergerakan laju Pergerakan Lalu lintas jarak Pergerakan lalu UTAMA dan lalu lintas sederhana laju sederhana. PETALING JAYA 2020 8-55 Lampiran 8E – 2 : GARIS PANDUAN HIERARKI JALAN Jadual 8E-2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS. pergerakan perlahan. Penghantaran barangan dan perkhidmatan. berlampu isyarat dengan papan searas atau atau bersalur tanda berhenti berlampu isyarat atau beri laluan . perhentian bas PERGERAKAN Melintang tidak PEJALAN KAKI dibenarkan kecuali melalui laluan atas atau bawah Tiada percanggahan langsung di antara kenderaan dan pejalan kaki kecuali melalui jejantas atau persimpangan searas berlampu isyarat Laluan pejalan kaki dengan langkah keselamatan yang positif seperti lintasan belang/lampu isyarat untuk melintas jalan Laluan pejalan kaki dengan lintasan rawak KENDERAAN Pergerakan Pergerakan Perjalanan terus Perjalanan terus BERAT kenderaan kenderaan yang minima yang minima barangan berat barangan berat penghantaran terutama terutama barangan dan perjalanan terus perjalanan terus perkhidmatan LALUAN Tiada Tiada TERUS KENDERAAN KEPADA HAKMILIK PERSENDIRIAN JENIS Persimpangan PERSIMPANGAN bertingkat atau berlampu isyarat Ada laluan terus kenderaan kepada pemilik persendirian Dibenarkan Persimpangan Persimpangan Persimpangan bertingkat.

85 3. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.8-56 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. PETALING JAYA 2020 AKTIVITI JARAK MINIMA ANTARA PERSIMPANGAN (METER) HAD LAJU (KM/J) RIZAB JALAN (METER) LEBAR LORONG (METER) LEBAR BAHU JALAN (METER) JARAK ANTARA PUSINGAN U (METER) JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR 1500 600 JALAN PENGUMPUL 200 JALAN TEMPATAN 60 80 60 50 40 50 40 30 20 3.5 TLK / unit + 20% untuk pelawat. b) Pangsapuri Kos Sederhana i) ii) iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. SS & PJS.00 3. PJU2.00 2000 1000 900 Berpatutan Lampiran 8E – 3 : PIAWAIAN TEMPAT LETAK KENDERAAN a) Pangsapuri Kos Rendah / Pangsapuri / Rumah Mampu Milik Piawaian KEDIAMAN i) ii) 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat.50 2. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa.50 3.00 2. c) Pangsapuri Kos Tinggi i) . 2. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.00 2.25 3.

i) ii) 1 TLK / 2 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU.p + 20% untuk pelawat. i) 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p + 20% untuk pelawat. 1 TLM / 92. i) ii) 1 TLK / 5 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. PERDAGANGAN i) ii) 1 TLK / 46. Disko. f) Pasaraya dan Pasar i) 1 TLK / 23 m. 1 TLM / 92. d) Rumah Bandar a) Perdagangan dan Pejabat * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa.p ruang lantai iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing.p + 20% untuk pelawat.p + 20% untuk pelawat. Kafeteria iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU.9 m. ‘Free Standing Building’ • Premis Perniagaan / Premis Pejabat ii) 1 TLM / 92. Bilik Seminar d) Pawagam e) Restoran.9 m.4 m. Pusat Penjaja.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.4 m. SS & PJS. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU b) Bangunan perniagaan i) 1 TLK / 46.p c) Auditorium.9 m. i) ii) 1 TLK / 14 m. Dewan Persidangan. Gerai Makan. iii) Tempat Letak Kenderaan OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. PETALING JAYA 2020 8-57 ii) 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. Kelab Malam. PJU2. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. .

Ruang Makan. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas. Oditorium.p) .p (1200 k. Bilik Seminar.4 m.p (1200 k. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p ii) h) Hotel h(i) Ruang Membeli-belah dan Pejabat Perdagangan h(ii) Restoran.8-58 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.9 m. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat > 111.4 m.p (600 k. iv) Tambahan 2% TLK untuk OKU. i) Pangsapuri Perkhidmatan i) ii) < 111. v) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. PETALING JAYA 2020 g) Dewan Pameran ii) 1 TLM / 92.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. iv) Tambahan 1 petak bas persiaran 55. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p + 20% untuk pelawat. PJU2. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas.p) / 2.p (450 k. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. .5 TLK + 20% untuk pelawat iii) Tambahan 30% petak motosikal. < 42 m. Kelab Malam h(iii) Dewan Persidangan.p) : 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK j) SOHO / STUDIO i) ii) iii) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. 1 TLK / 3 bilik 1 TLM / 139 m. SS & PJS. Dewan Pameran dan Pusat Teater i) ii) iii) Tambahan 1 petak tempat letak bas persiaran.5mp (598 kp) / 40 unit pangsapuri.56 m. i) 1 TLK / 25 m. Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing.

500 k.p (2.p) + 20% untuk pelawat ii. 1 TLK / 92.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. a) Tadika b) Sekolah:- KEMUDAHAN PENDIDIKAN i) ii) 1 TLK / 3 kakitangan 1 TLK / 10 pelajar Rendah / SRA i) ii) 1 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 20% untuk TLM iii) 1 TLB / 10 pelajar Menengah / SMA i) ii) 1. Ruang Pengeluaran i. 1 TLK / 2 kakitangan 1 TLK / 46.9 m. PETALING JAYA 2020 8-59 INDUSTRI Pejabat i.000 k. Stor / Gudang i.p (2. 1 TLM :185.8 m. 1 TLK : 46.p) / 1 TLM : 1 pekerja iii. 1 TLK / 232.5 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 1 TLM / 30 pelajar iii) 1 TLB / 10 pelajar iv) Tambahan 2% TLK OKU dengan kemudahan ramp.4 m.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.2 m.p + 10% dari jumlah untuk pelawat (Pejabat Sahaja) c) Semua Institusi / Pusat i) Pengajian Tinggi (termasuk Pusat tuisyen dan Kolej) ii) iii) 1 TLK / 2 pelajar +10% dari jumlah untuk pelawat iv) 1 TLM / 3 pelajar . 1 TLL : 929.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) Industri Sesebuah / a.p (500 k. c.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.9 m. SS & PJS.4 m.000 k.p (1. Berkembar / Teres / Bertingkat b.

p iii) Tambahan 30 % TLM Keluasan tanah (> 2.8-60 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.0 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 1500 m.p Tambahan 30% TLM 2 TLK / 1 lorong 1 TLM / 20 tempat duduk 1 TLK / 1 gelanggang 1 TLM / 20 tempat duduk . Surau. Persatuan Agama dan Lain .2 hektar) i) Tidak Perlu Keluasan tanah (0. Tokong.p bilik permainan iii) 1 TLM / 10 tempat duduk Keluasan tanah (< 0.p Tambahan 30 % TLM i) ii) i) ii) i) ii) i) ii) 1 TLK / 23 m. PJU2.2 – 2.4 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 600 m. Kuil. Badminton dan Tenis KEMUDAHAN KEAGAMAAN i) ii) 1 TLK / 15 m.p ruang sembahyang KEMUDAHAN REKREASI i) ii) 1 TLK / 8 tempat duduk + 20% untuk pelawat 1 TLK / 23 m. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Masjid.p ruang sembahyang 1 TLM / 15 m. Gereja.lain Institusi Keagamaan a) Stadium dengan bilik kelab b) Taman Rekreasi (termasuk padang Golf) c) Kolam Renang Awam d) Taman hiburan e) Dewan Bowling f) Gelanggang squash.0 hektar) i) 10 TLK / 0.0 hektar) i) 35 TLK / 2.p Tambahan 30% TLM 1 TLK / 23 m.

9 m. SS & PJS. .p + 20% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92.p + 20% dari jumlah untuk pelawat d) Persatuan Kebajikan e) Rumah Orang Tua i) i) 1 TLK / 92.9 m. ii.9 m. Reruang . PJU2. duduk dan lain. Aksesibiliti . Selain itu juga.p 1 TLK / 3 kakitangan (Keperluan TLK adalah tertakluk kepada dasar / polisi Majlis) 8F .Aksesibiliti kepada pengangkutan awam.4 m. bangunan perdagangan dan bangunan sekolah oleh golongan OKU.p + 30% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92. kemudahan yang mengambilkira perlakuan aktiviti-aktiviti asas golongan OKU seperti bergerak.1). PETALING JAYA 2020 8-61 a) Asrama dan Kelab Belia b) Hospital INSTITUSI (KERAJAAN DAN SWASTA) 1 TLK / 3 kakitangan + 1 TLK / 3 katil i) 1 TLK / 46.GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) Garis panduan pembangunan kemudahan bagi golongan OKU bagi sektor lalu lintas difokuskan kepada: i. penyediaan kemudahan golongan OKU perlulah menitikberatkan penyediaan kemudahan yang mesra pengguna (user-friendly).9 m.p + 30% dari jumlah untuk pelawat c) Perpustakaan Awam iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU i) 1 TLK / 92.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perletakan kemudahan ini juga perlu dirancang dengan teliti untuk memaksimumkan penggunaan secara efisien dan efektif (Jadual 8F.Penggunaan reruang dan kemudahan untuk pengguna yang mempunyai pelbagai jenis kecacatan dan kurang keupayaan.

tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Transit Bas Aksesibiliti (Terminal dan Hub) Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki . SS & PJS.1 : Komponen OKU Berdasarkan Cadangan Pembangunan Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Transit Oriented Aksesibiliti Development Reruang Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. PETALING JAYA 2020 Jadual 8F. PJU2.8-62 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PETALING JAYA 2020 8-63 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Anjung Masuk Bangunan Laluan Bertekstur Tangga/tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kereta Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis Papan Tanda Khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti Surat/Tong Sampah Tiang Lampu Berisyarat Pembangunan Aksesibiliti Ramp Bercampur Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki . PJU2. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

PJU2. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon . SS & PJS.8-64 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas Pengangkutan Aksesibiliti Ramp di Zon Sekolah Handrail & Grab Bar Reruang Kemudahan Sokongan Laluan Pejalan Kaki Laluan Bertekstur Lintasan Pejalan Kaki Hentian Bas Papan tanda kenyataan. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-65

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Pagar Cadangan Jalan Aksesibiliti Komuniti Reruang Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Cadangan Aksesibiliti Ramp Pengangkutan Awam Handrail & Grab Bar

8-66

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Reruang

Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS & PJS, Petaling Jaya 2020.

Penyediaan garis panduan kemudahan bagi golongan OKU ini bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan golongan OKU yang perlu diambilkira semasa merancang reka bentuk sesuatu pembangunan di dalam cadangan yang dikemukakan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-67

Jadual 8F.2: Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Golongan OKU Komponen Garis Panduan

Ramp • Semua ramp mesti dihubungkan dengan laluan OKU dan berterusan tanpa halangan • Kecerunan maksimum 1:15 dengan kelebaran minimum 1800 mm. • Permukaan ramp rata dan tidak licin.

Penyediaan ramp bagi kegunaan golongan OKU Handrail & • Handrail perlu disediakan bersama-sama ramp di anjung masuk bangunan Grab Bar dan kawasan pejalan kaki. • Handrail atau grab bar mesti mempunyai ukur lilit diantara 40 mm - 50 mm (disediakan bersama ramp). • Ketinggian handrail adalah 900mm dan bagi handrail kedua untuk kanak kanak dan orang kerdil ketinggiannya adalah 800mm. • Tanda braille perlu disediakan pada permulaan dan hujung handrail untuk kegunaan orang buta.

Cadangan ketinggian handrail

8-68 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Anjung Masuk • Ramp dan handrail perlu disediakan paling hampir dengan anjung masuk ke ke Bangunan sesebuah bangunan • Pintu masuk ke bangunan (lebar minimum 1800mm) • Pintu kaca mempunyai tanda yang jelas di paras 800mm . PJU2. • Line type block asas kepada menunjuk arah laluan. SS & PJS. terminal pengangkutan awam dan TLK di sesuatu kawasan. • Tekstur permukaan di pintu masuk dan pintu keluar hendaklah berbeza dari tekstur laluan biasa untuk kemudahan orang buta • Sekiranya laluan pejalan kaki tidak disediakan kerb. PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Laluan Khas/ • Laluan pejalan kaki secara terus dan tanpa halangan perlu disediakan untuk Pejalan kaki menghubungkan pergerakan ke bangunan. • Permukaan laluan pejalan kaki mestilah dari bahan yang tidak licin dan sesuai untuk orang buta dan pengguna kerusi roda. jarak ketinggiannya dengan jalan tidak melebihi 10mm • Laluan pejalan kaki tidak boleh dikongsi bersama laluan basikal. Permukaan • Permukaan laluan bertekstur yang sesuai perlu disediakan untuk memandu arah Laluan orang buta di kawasan-kawasan pejalan kaki dan laluan khas. Bertekstur • Menggunakan dot-type block untuk memberi amaran sekiranya menghampiri selekoh dan simpang. Susunan guiding block dari pejalan kaki ke pintu utama bangunan .1500 mm. Sekiranya kurang daripada 1500mm ruang untuk berpusing perlu disediakan pada jarak bersesuaian. • Saiz minimum adalah 1500mm.

PETALING JAYA 2020 8-69 Komponen Lintasan Pejalan Kaki Garis Panduan • Kawasan yang melintasi trafik • Berhampiran kawasan perniagaan • Luar kawasan sekolah • Lampu isyarat khas (audio signal) perlu disediakan untuk kemudahan golongan OKU melintas khususnya orang buta.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Pada jalan-jalan utama yang sibuk (pembahagi jalan adalah cukup luas dan lebih 5 kaki) pelican crossing perlu disusunatur secara staggered. bangunan perniagaan. Piawaian ukuran dan lokasi TLKK bagi OKU . PJU2. • Jumlah ruang TLKK bagi sesebuah bangunan mestilah mengikut nisbah 1:100 atau sekurang-kurang 2 ruang TLKK bagi setiap kategori bangunan. • Simbol TLKK mestilah disediakan di kawasan letak kereta sama ada di luar atau dalam bangunan dan dapat dilihat apabila memasuki kawasan TLKK. Kereta Khas kawasan rekreasi dan terminal pengangkutan awam serta kediaman (TLKK) bertingkat • TLKK mestilah dihubungkan dengan laluan orang kurang upaya dan disediakan step ramps selebar 1000mm di mana sesuai. • Permukaan lintasan bertekstur perlu disediakan di kedua-dua arah ke pelican crossing. • TLKK mestilah disediakan bagi kereta biasa dan van mengikut keluasan ruang 3300mm lebar x 6600mm panjang. Kemudahan lintasan pejalan kaki bagi golongan OKU Tempat Letak • TLKK perlu disediakan di semua bangunan awam. SS & PJS.

Petaling Jaya 2020 . Hentian Bas • Hentian bas perlu disediakan di tempat tumpuan awam seperti pusat membeli-belah dan riadah dan persimpangan jalan utama • Pencahayaan di hentian bas perlulah sentiasa cerah dan mempunyai kerusi yang sesuai. bangunan perniagaan. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Tandas • Tandas bagi OKU mestilah disediakan di semua bangunan awam.8-70 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Kedai Runcit • Kedai runcit (corner shop) bagi kegunaan harian untuk kegunaan orang kurang (Corner Shop) upaya mestilah disediakan di penjuru blok-blok perumahan. terminal pengangkutan. SS & PJS. PJU2.

9 meter di laluan pejalan kaki dan kawasankawasan yang memerlukan tahap pengawasan asas yang tinggi.1m dari permukaan laluan pejalan kaki. Pokok ini juga boleh ditanam bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. Antara spesis yang digalakkan ialah: • • . Pokok-pokok yang teduh perlu ditanam di sepanjang jalan dalam jarak antara 3m hingga 6. tidak merosakkan ruang pejalan kaki serta kurang menggunakan air. Ruang yang disediakan untuk menanam pokok perlulah disediakan di antara laluan pejalan kaki dan jalan raya. SS & PJS. Ini adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan pejalan kaki dari dilanggar kenderaan atau jenayah ragut. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-71 8G : GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP • • • • • • • Menanam pokok renek dengan ketinggian tidak melebihi 0. CCTV atau lain-lain sistem keselamatan. Ketinggian minimum ranting pokok bagi spesis pokok sederhana dan besar ialah 2. Elemen landskap lembut dan kejur yang disediakan mesti tidak menghalang ruang pandangan dan mematuhi garis panduan yang berkaitan. Spesis pokok yang dipilih perlu mempunyai ciri-ciri yang boleh mewujudkan imej jalan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kanopi yang berkesan. Mengelak dari menanam pokok yang menutupi pintu dan dinding.1m secara berulang dan ditanam antara kerb jalan dengan laluan pejalan kaki untuk aspek keselamatan. Mengelak dari menanam pokok di lokasi yang boleh digunakan untuk memanjat ke atas bangunan atau di kawasan bersebelahan. namun mestilah disediakan rizab untuk ruang lanskap atau bollard di antara jalan raya dan laluan pejalan kaki. Pokok perlu dipangkas secara berjadual untuk mengelakkan gangguan terhadap lalulintas dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna. atau mengganggu pencahayaan lampu.

SS & PJS.2m – 15.2m – 15.24m dan 20. PETALING JAYA 2020 Nama Nama Botani Tempatan Akasia Saga Cemara Sumatera Acacia Auriculiformis Adenanthera pavonina Casuarina Sumatrana / nobile Garis Pusat Silara / Ketinggian 13 m / 16 m 18 m / 16 m 12 m / 16 m Kelebaran Jalan Yang Sesuai 12.8-72 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1m 11 m / 16 m 15 m / 15 m 12. PJU2.1m .1m 12.2m – 15.1m dan 30m 30m Batai Laut Peltophorum Pterocarpum Johar Margosa Cassia Siamea Melia Indica 16 m / 14 m 12.1m 20.24m dan 20.24m dan 20.2m dan 20.2m – 15.

PETALING JAYA 2020 8-73 8H : GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT PIAWAIAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Jenis Piawaian Kemudahan Kesihatan Hospital 1 :125.1 hek • Konsep sekolah pintar (smart school) Menengah 1unit : 12500 penduduk boleh dilaksanakan ke atas kemudahan pendidikan sedi ada.2 hek • Peranan sektor swasta di dalam Daerah memberikan perkhidmatan kesihatan adalah digalakkan. • Penekanan diberikan kepada penggunaan teknologi maklumat (IT).0 hek Keluasan Catatan (minima) Taska/ 2500 penduduk 930 mp • Penambahan baru bagi kemudahan Tadika/ tadika adalah tidak diperlukan.2 hek • Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh. Secara tidak langsung dapat mengatasi masalah yang wujud disesbabkan kesesakan kelas.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bagi Tadika Swasta kemudahan tadika yang beroperasi di dalam unit kediaman adalah agar taraf sedia adanya dipertingkatkan sementara kepada kekal. Sekolah Rendah 1 kelas : 35 pelajar 1 unit : 6250 penduduk 4. Klinik 1 : 4000 penduduk 0. 000 penduduk 20. SS & PJS. PJU2. Kemudahan ini dibenarkan untuk beroperasi di dalam kawasan kediaman.02 hek - - .5 hek 2.02 hek 0. Kemudahan Pendidikan Sekolah 1 kelas : 35 pelajar 6. (Tertakluk kepada kesesuaian lokasi) Kemudahan Keselamatan Balai Polis Balai Polis Komuniti/ Pondok Polis 1:15000 penduduk 1:50000 penduduk 1:40000 penduduk 0.

8 hek / 1000 penduduk 0.16 hek / 1000 penduduk - Kemudahan Rekreasi Taman 1 : 50 000 penduduk 12.8 hek 0.2 hek 0.2 – 2. PETALING JAYA 2020 Jenis Piawaian Bomba dan Penyelamat • 4 petak • 2 petak 1:75000 penduduk 1:10000 penduduk Keluasan Catatan (minima) 1.2 hek - Kemudahan Keagamaan Masjid 1:4000 penduduk Islam 0.0 hek 0.0 hek 0.2 hek 0.8 hek Tokong Kuil Gereja 1:5000 penduduk Buddha 1:5000 penduduk Hindu 1:5000 penduduk Kristian 0. PJU2. • Penswastaan ke atas taman taman rekreasi adalah digalakkan bagi mewujudkan suasana persekitaran yang lebih sempurna. Taman kejiranan Taman kanak-kanak Lot Permainan 1: 20 000 penduduk 1 : 5000 penduduk 1 : 2500 penduduk 3.2 hek / 1000 penduduk 0.2 hek Peningkatan kapasiti kemudahan sedia ada adalah digalakkan bagi mengatasi masalah mendapatkan kawasan baru. SS & PJS.16 hek/1000 penduduk 0. Kemudahan Perkuburan Islam Budhha Hindu Kristian 0.0 hek • Penyediaan baru ditumpukan Tempatan di kawasan pembangunan semula dan peningkatan kelengkapan ke atas kemudahan sediada bagi mengoptimumkan penggunaannya.06 hek .8-74 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.8 – 1.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas. iii. iii. Lokasi Bangunan i. Jarak antara tadika adalah 0.500 orang penduduk. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. vi. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. v. PETALING JAYA 2020 8-75 LAMPIRAN 8H – 1 : GARIS PANDUAN TADIKA Jenis Kegunaan Tanah Tadika Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. . ii. ii. Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam. PJU2.2 km atau 200 meter. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) tadika bagi 2. • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TADIKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. iv. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. SS & PJS.

tandas atau bilik kakitangan. PETALING JAYA 2020 Keselamatan Premis i. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanakkanak belajar atau bermain. pejabat.8-76 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak. • Sediakan kotak perubatan kecemasan. PJU2. iv. Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak. SS & PJS. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit • Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. iii. • Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. . Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. stor. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alatalat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan). Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa. Luas Ruang • Kegunaan Ruang i. ii. dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. v. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. dapur. Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. Mencukupi dengan kiraan 3.

. vi. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. iii.15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan. v. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. tidak licin dan air tidak bertakung. Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. Keselamatan ii. PETALING JAYA 2020 8-77 Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka: • Kemudahan kebersihan. PJU2. • Kemudahan Kecemasan/ i. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’). Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat). Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. SS & PJS. mestilah menyediakan ‘elbow tap’. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. iv.

Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas. Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam. ii. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. ii. Taman asuhan kanak-kanak mengikut Akta 308 (Akta Asuhan Kanak-Kanak 1984) bererti mana-mana premis di mana 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dan lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah. Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. iii. • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TASKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. . ii. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan terus kepada Majlis (jika kurang daripada 10 orang kanak-kanak) dan kepada Kebajikan Masyarakat (jika lebih daripada 10 orang kanak-kanak). iii. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. PJU2. SS & PJS. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. Lokasi Bangunan i.8-78 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8H – 2 : GARIS PANDUAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA) TASKA i. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan.0 meter (33 kaki) dari simpang utama.

• Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. stor. dapur.2 km atau 200 meter. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Luas Ruang Kegunaan Ruang Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak. PJU2.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. tandas atau bilik kakitangan. Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-79 iv. i. ii. . vi. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanak kanak belajar atau bermain. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alat alat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan). iii. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) taska bagi 2. Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. Mencukupi dengan kiraan 3. Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. SS & PJS. Keselamatan Premis i. • • Sediakan kotak perubatan kecemasan. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. pejabat. v. v. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah.500 orang penduduk. Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. iv. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. Jarak antara taska adalah 0. iii.

v. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. • Kemudahan Kecemasan/ i. vi. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’). Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan.15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka bentuk tandas: • Kemudahan kebersihan. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. PETALING JAYA 2020 • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. . dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak. iv. Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. mestilah menyediakan ‘elbow tap’.8-80 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. tidak licin dan air tidak bertakung. iii. PJU2. Keselamatan ii. Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat. Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat). Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. SS & PJS.

v. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10.2 km atau 200 meter. ii. PJU2. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) Pusat Penjagaan Orang Tua bagi 2. Ruang pusat jagaan perlulah diasingkan dari aktiviti pejabat / pengurusan. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. PETALING JAYA 2020 8-81 LAMPIRAN 8H – 3 : GARIS PANDUAN PUSAT PENJAGAAN ORANG TUA Peletakan Pusat Penjagaan Pusat jagaan boleh dijalankan mengikut kesesuaian tapak di: • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot yang mempunyai kawasan lapang) • Di atas lot yang dirizabkan untuk kegunaan tersebut. selamat dan perlu mematuhi segala syarat-syarat yang akan dikenakan oleh Pihak Bomba. vi.500 orang penduduk. Lokasi Bangunan i.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. iii. Keselamatan Premis Premis yang digunakan ditentukan selesa. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. Perlu disediakan kemudahan dan peralatan bagi aktiviti berekreasi seperti: • bersarapan / makan • bermain dalam bangunan dan luar • berehat atau tidur • bersenam . Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Kegunaan Ruang Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. iv.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. SS & PJS. Jarak antara Pusat Penjagaan Orang Tua adalah 0.

. PETALING JAYA 2020 • menyediakan makanan • memasak • memandikan • mencuci dan menyimpan pakaian • dan lain-lain.8-82 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS.

Menyimpan air hujan dan menggunakannya untuk menyiram pokok bunga serta membasuh lantai kawasan luar rumah. Mengenakan denda yang tinggi terhadap kontraktor-kontraktor cuai yang bertanggungjawab ke atas kebocoran paip air semasa membuat kerja-kerja pembinaan lain. kos pelaksanaannya adalah tinggi dan perlu dijalankan berperingkat-peringkat.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PJU2. Kempen Jimat Air Satu kempen jimat air jangkamasa panjang patut diadakan untuk meningkatkan kesedaran pengguna-pengguna terhadap kepentingan berjimat dalam penggunaan air. Orang ramai hendaklah digalakkan untuk melapor segala kes kebocoran paip. radio. Nombor telefon ‘hotline’ bahagian penyelenggaraan JBA patut diadakan dandipaparkan di merata kawasan kajian. Kempen tersebut boleh disebarkan melalui televisyen. Kebocoran & Kehilangan Air • Sistem retikulasi hendaklah diperiksa selalu untuk mengatasi masalah kebocoran paip. • • 4. Mengelakkan dari mandi terlalu lama. akhbar. Pasukan penyelenggaraan JBA hendaklah bertindak pantas terhadap setiap laporan kebocoran paip yang diterima. 2. contoh semasa berus gigi. Menutup paip air jika tidak digunakan. PETALING JAYA 2020 8-83 8I : GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI LAMPIRAN 8I – 1 : GARIS PANDUAN BEKALAN AIR 1. . Jenis Paip Paip-paip simen asbestos digantikan dengan paip jenis yang lebih tahan lama seperti HDPE ataupun UPVC. papan tanda dan juga risalah. 3. Berikut adalah cara-cara penggunaan air dapat dikurangkan: • • • • Mewajibkan setiap pembangunan baru menggunakan tandas yang mengandungi 2 jenis ‘flush’ satu untuk buang air kecil dan satu lagi untuk buang air besar. Sumber Air Kawasan Lembah Klang akan mengalami kekurangan punca air menjelang tahun 2005 dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil bekalan air mentah dari Sungai Pahang di Negeri Pahang dan disalurkan ke Selangor untuk pembersihan dan rawatan. tidak kira waktu.

Pihak berkuasa juga telah mencadangkan supaya lesen pemaju-pemaju yang terlibat beberapa kali dalam masalah pengorekan kabel bawah tanah digantung. v. Bagi projek-projek pembangunan besar atau bandar baru ‘new township’ pihak pemaju harus mengemukakan pelan rangkaian saluran talian telefon bawah tanah di peringkat awal perancangan sebelum mendapatkan kelulusan perancangan. ii. TNB juga perlu memastikan tapak yang disediakan oleh pemaju untuk mendirikan pencawang utama mestilah di kawasan yang strategik dan bersesuaian dengan garis panduan yang telah ditetapkan. iv.Dengan perancangan ii. PJU2. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. Pihak pemaju perlu berbincang dan merujuk kepada TNB berkenaan dengan keperluan tapak dan pencawang elektrik sebelum permohonan bagi mendapatkan bekalan diluluskan. Pemaju mestilah merujuk dan mengadakan perbincangan awal dengan pihak JT berkenaan dengan keperluan bagi menyediakan tapak-tapak yang strategik bagi ibu sawat sebelum permohonan talian diluluskan. PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8I – 2 : GARIS PANDUAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK i. Pemaju mestilah menyediakan dan mengemukakan pelan sistem sesalur telefon bagi pemasangan telefon bagi setiap pembangunan memandangkan kemudahan telefon pada masa kini adalah satu keperluan. pemaju hendaklah menghantar pelan cadangan yang menunjukkan kawasan yang terlibat dalam kerja-kerja yang akan dijalankan di kawasan tersebut bagi mendapatkan pengesahan dari Jabatan Telekom (JT) bahawa kawasan tersebut bebas dari kabel bawah tanah. SS & PJS. Bagi mengatasi masalah pengorekan kabel oleh pemaju-pemaju pembangunan sekitar. LAMPIRAN 8I – 3 : GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI i. Pihak-pihak yang berkenaan seperti pemaju perlu membekalkan maklumat terperinci mengenai pembangunan baru kepada pihak Tenaga Nasional Berhad dari peringkat awal perancangan pembangunan projek tersebut bagi membolehkan pihak TNB membuat perancangan dan unjuran keperluan bekalan masa hadapan. iii. iii. . Ini adalah satu syarat sebelum perkhidmatan telefon dapat dibekalkan.8-84 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Pihak MBPJ dan pemaju-pemaju perlu memberi komitmen dan kerjasama kepada pihak JT supaya pihak JT dapat membuat perancangan dan unjuran permintaan perkhidmatan dengan lebih berkesan berpandukan nasihat dan maklumat-maklumat terkini mengenai pembangunan-pembangunan baru dari peringkat awal perancangan sesuatu projek pembangunan yang diterima dari pihak-pihak berkenaan.

3. • ‘Hydrological Procedure No. • ‘Hydrological Procedure No. PJU2. 1’. 2. SS & PJS. Penghuni-penghuni di kawasan setinggan yang menjadi punca pencemaran sungai ini harus dipindahkan ke kawasan lain.16 – Flood Estimation for Urban Catchments in Peninsular Malaysia’. LAMPIRAN 8I – 4 : GARIS PANDUAN SISTEM SALIRAN 1. Penyelesaian kepada masalah ini terletak dalam mendidik orang ramai tentang keburukan membuang sampah ke dalam sungai. 1 – Estimation of Design Rainstorm in Peninsular Malaysia’. Berikut adalah cara-cara yang boleh mengurangkan atau mengawal kadar alir air larian permukaan: • Penurapan kawasan lapang untuk apa jua pembangunan mestilah menggunakan ‘interlocking pavement’ atau turapan konkrit separa dan bukan konkrit sepenuhnya . Bagi mengurangkan kerosakan dan kos penyelenggaraan. Pengurangan Kadar Alir Air Larian Permukaan Pengurangan kadar alir air larian permukaan atau ‘surface runoff’ adalah kaedah yang paling berkesan untuk mengurangkan air memasuki sistem perparitan dan akan mengawal saiz parit-parit dari menjadi terlalu besar. Garis Panduan Dan Piawaian Segala reka bentuk sistem perparitan hendaklah dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran dalam: • ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Peninsular Malaysia 1985 – Planning and Design Procedure No. Pihak JPS mempunyai kempen ‘Cintailah Sungai Kami’ yang bertujuan menunjuk ajar kepada orang ramai tentang kepentingan menjadikan sungai bebas dari pencemaran dan sisa pepejal. lebih banyak penggunaantelefon awam jenis bersewa di premis-premis perniagaan dan swasta digalakkan supaya penggunaannya dapat dikawal dan diawasi oleh penyewa-penyewa. Pembangunan yang pesat tidak semestinya menghasilkan peningkatan kadar alir air larian yang besar. Pembuangan Sisa Pepejal Pembinaan sebuah ‘rubbish trap’ di Sungai Penchala di hilir bahagian sungai Seksyen 19 adalah tidak praktik. ini. PETALING JAYA 2020 8-85 vi. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. vii.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. kerja-kerja pemasangan talian bawah tanah dapat diselaraskan dengan kerja-kerja tanah bagi mengelakkan kerosakan bagi jalan raya yang telah siap dibina.

Standard A jika di dalam kawasan tadahan air dan Standard B jika sebaliknya. Kolam takungan (‘retention pond’) dalam sistem perparitan adalah amat berkesan untuk menguruangkan kadar alir air larian hujan. Satu kempen jangkamasa panjang yang menyeluruh patut diadakan untuk mendidik orang ramai tentang kepentingan konsep ‘sustainable development’ iaitu dengan tidak menurap halaman mereka dengan sepenuhnya. Ini boleh dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan-kawasan lapang tersebut dengan sistem perparitan utama. Kolam-kolam rekreasi boleh digunakan untuk tujuan ini. tiang lampu. PJU2. dalam kawasan kajian tidak mempunyai banyak kawasan lapang yang boleh berfungsi sebagai kolam takungan dan rekreasi. kadar air larian hujan akan dapat dikurangkan dan parit-parit tidak perlu di reka bentuk untuk menampung kaar air larian yang tinggi. Oleh itu. Menggalakkan penghuni-penghuni rumah menyediakan tangki bersaiz 500 liter untuk menyimpan air hujan yang mengalir dari bumbung rumah. Perparitan Tertutup • Parit-parit tepi jalan patut ditutup dengan papan konkrit dan ini dijadikan tempat berjalan kaki. PETALING JAYA 2020 • • • kerana air hujan boleh mengalir ke bawah tanah melalui celah-celah ‘interlocking pavement’ tersebut. Mengadakan longkang bawah tanah tertakluk kepada keupayaan Majlis. . Penghuni-penghuni rumah digalakkan tidak menurap lebih dari 85% dari jumlah luas kawasan perkarangan mereka. 4. kawasan bahu jalan boleh dikekalkan sebagai kawasan hijau di mana pokok. Dengan cara ini. Reka bentuk sistem pembetungan hendaklah merujuk kepada ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’ oleh SIRIM dan ‘Guidelines For Developers’ oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP). sebahagian daripada kawasan-kawasan lapang seperti padang permainan dan padang bolasepak boleh dijadikan kolam takungan sementara (‘temporary retention pond’) semasa hujan ribut besar. Menghalang sampah dibuang di dalam longkang dengan mengadakan penghalang besi atau ‘grating’ di luar saluran tepi jalan. Sistem Pembetungan Dan Rawatan • Pembangunan yang mempunyai ‘Population Equivalent (PE)’ melebihi 150 orang diwajibkan untuk menggunakan sistem kumbahan berpusat. Mengindahkan suasana disebabkan parit-parit disembunyikan dari pemandangan orang ramai. • • • LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBENTUNGAN 1. kabel dan paip bawah tanah ditempatkan. SS & PJS. Dengan cara ini. Walaubagaimanapun. kadar alir air larian dapat dikurangkan walaupun tiada kolam takungan yang tetap.8-86 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Standard pelepasan ‘effluen’ bergantung kepada lokasi tapak.

PETALING JAYA 2020 8-87 • • Sekiranya satu sistem pembentungan berpusat tidak dapat dibina di dalam kawasan kajian kerana permasalahan tanah. • Sampah-sarap dari rumah patut digalakkan dibuang ke dalam beg-beg sampah sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. SS & PJS. - - - di mana boleh. laluan patut dirancang supaya bermula dan berakhir di jalan raya utama. pembangunan yang dicadangkan tertakluk kepada Kajian Strategik Tadahan yang mengenakan sumbangan kepada Tabung Amanah Wang Sumbangan Kapital (dibawah kawalan JPP) daripada penggerak atau pemilik projek. Ini akan menyenangkan dan mempercepatkan kerja-kerja pengutipan. tindakan mesti diambil sebelum tapak itu menjadi kekal. Ini adalah mustahak bagi memberikan kesan efektif ke atas keselamatan serta nasihat penghuni premis-premis kediaman dan perniagaan yang berhampiran. Sistem Pungutan • Berikut adalah garis panduan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan laluan untuk lori sampah supaya kedua-dua tenaga kerja dan peralatan dapat digunakan dengan lebih berkesan. Sebaik sahaja kawasan pembuangan sampah haram yang baru timbul.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. sampah yang dikutip di kawasan yang mengalami kesesakan jalan patut dikutip awal supaya tidak terlibat dalam kesesakan jalan. Zon Penampan Penyediaan zon penampan perlulah mematuhi keperluan ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’. • • . PJU2. maka pihak pemaju perlulah menyediakan loji-loji rawatan di tapak masing-masing dan loji-loji tersebut perlulah mendapat kelulusan daripada JPP. Walaubagaimanapun. 2. Pemilihan sistem rawatan kumbahan serta jenis paip pembetung hendaklah menepati kriteria serta piawaian yang ditetapkan oleh JPP. LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBUANGAN SISA PEPEJAL 1. laluan patut dirancang supaya kawasan pengutipan terakhir adalah terdekat pada tapak pelupusan. Penguatkuasa hendaklah digiatkan dan pegawai-pegawai penguatkuasa tidak patut mempunyai tugas yang bertindih supaya mereka boleh menumpukan sepenuh masa dalam menghapuskan masalah ini.

Ini boleh dilakukan dengan mengelakkan daripada membeli barangan yang dibungkus dengan plastik berlebihan. Orang ramai akan diharapkan membawa tabiat ini balik ke rumah masing-masing. Sebuah pusat ‘composting’ perlu dibina di tapak pelupusan di mana sisa makanan dikeluarkan dari aliran sisa yang menuju ke tapak pelupusan dan sisa organik ini menjalani proses ‘composting’. Hanya untuk rizab LRT sahaja. Satu cara yang baik adalah dengan mencadangkan supaya pejabat-pejabat dan tempattempat kerja menyediakan tong-tong yang berasingan untuk botol (gelas).Pengguna perlu menilai semula cara hidup masing-masing dan mengintegrasikannya dengan kesedaran melibatkan diri dalam aktiviti guna semula dan kitaran semula. Bagi aktiviti yang dibenarkan. Kelas Kegunaan Tanah (Jadual: Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Rizab Utiliti).8-88 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kategori Sampah • Orang ramai patut juga menyedari tentang faedah-faedah kitaran semula. Sikap pengguna yang prihatin terhadap kepentingan guna semula dan kitaran semula sebegini berupaya mengurangkan penjanaan sisa. PJU2. tin aluminium. terutama sekali di kalangan golongan berpendapatan tinggi. kertas ‘bleached’ dan kertas ‘unbleached’ dan menggalakkan orang ramai supaya menggunakannya. Pusat pemindahan ‘transfer station’ perlu dibina di lokasi-lokasi yang sesuai supaya bilangan kenderaan yang menuju ke tapak pelupusan dapat dikurangkan dandengan ini. 2. . PETALING JAYA 2020 • Bilangan tong-tong sampah patut ditambah di tempat-tempat awam seperti tamantaman dan di tepi jalan di mana terdapat ramai orang yang berjalan kaki. sila rujuk Lampiran A. dibenarkan dengan syarat dan tidak dibenarkan. SS & PJS. kos pengangkutan juga dapat dikurangkan. Satu kempen jangka masa panjang mendidik orang ramai tentang kitaran semula boleh dilancarkan. membeli barangan yang boleh digunakan bagi jangka masa panjang dan barangan yang mempunyai provisi deposit dan komitmen pembekal untuk membeli balik bekas yang terpakai. • • LAMPIRAN 8I – 6 : GARIS PANDUAN RIZAB UTILITI Penyelenggaraan Zon Kawalan Aktiviti Penyelenggaraan rizab utiliti adalah di bawah tanggung jawab agensi rizab utiliti berkenaan.

PETALING JAYA 2020 8-89 Zon Kawalan Bagi Struktur Atas Tanah . SS & PJS. PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

GREEN BUILDING .8J .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

MRT 8. Lebuhraya 7. 5. 9. PJU2. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KAJIAN IMPAK SOSIAL Garis panduan penyediaan Kajian Impak Sosial ini dibahagikan kepada 17 projek pembangunan seperti berikut: KATEGORI 1. SS & PJS. 4. 3. PROJEK PEMBANGUNAN Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) Pembangunan Bercampur Pembangunan Semula Pembangunan Berdensiti Tinggi Bersebelahan Dengan ‘Landed Property’ Industri Bersebelahan Kediaman 6. 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Pembangunan Di Lereng Bukit Pembangunan Di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) .

TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram.9-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. 11. 16. iii. Memerlukan perundingan awam secara FGD. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. PETALING JAYA 2020 KATEGORI 10. 17. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. 15. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. . • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Sekurang-kurangnya 2 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. 13. Sosial untuk keluasan Projek Kurang 50 hektar. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. 14. PJU2.Projek kategori 1. . Sistem Pemancar Telekomunikasi Rumah Ibadat Rumah Orang Tua Pusat Jagaan Kanak-Kanak Pusat Remaja Pusat Perdagangan Terhad PROJEK PEMBANGUNAN Bangunan Yang Digunakan Untuk IPTS/Kolej Swasta Bangunan Yang Digunakan Untuk Kilang Projek Pembangunan Keperluan kepada Impak i. 2 dan 3 ii. 12. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap zon perumahan. Keperluan Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih 400 sampel dalam lingkungan 3 km radius dari tapak projek. iv. SS & PJS.

Memerlukan perundingan awam secara FGD. iii. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. ii. PETALING JAYA 2020 9-3 Projek Pembangunan Keperluan v.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km radius dari tapak projek. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. impak Sosial untuk Projek 4 dan 5. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap zon perumahan. SS & PJS. Keperluan kepada kajian i.Projek kategori 1. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. iv. iii. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap zon perumahan. . Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA) Keperluan kepada Kajian i. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). v. bunyi dan bau . sekurang-kurangnya 10 orang responden setiap kumpulan. Impak Sosial untuk keluasan Projek Lebih 50 hektar. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. 2 dan 3 ii. sekurang-kurangnya 5 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. Memerlukan perundingan awam secara FGD. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing.

9-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan 30 sampel dalam lingkungan sekitar kaki bukit. iii. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. ii. . Keperluan kepada Kajian i. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Impak Sosial untuk Projek 8 dan 9. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. impak Sosial untuk Projek 6 dan 7. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km koridor di kiri kanan projek berkenaan. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. ii. Keperluan kepada Kajian i. iii. PJU2. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). iv. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk di sekitar kaki bukit dan Pihak NGO. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Masalah sosial/moral : Pendatang asing. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). SS & PJS.

• Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. ii. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Kebisingan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Keperluan kepada Kajian i. Keperluan kepada Kajian i.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. 13. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. iii. • Hakisan Tanah iv. ii. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. 12. Impak Sosial untuk Guna Bangunan 16 dan 17 Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel di sekitar 3 km radius daripada lot bangunan berkenaan. Impak Sosial untuk Projek 10. Projek Pembangunan Keperluan . Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). SS & PJS. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 30 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). PJU2. PETALING JAYA 2020 9-5 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. iii. 11. 14 dan 15.

PJU2. PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. . iv. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA).9-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. TLK haram dan Pembuangan sampah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->