P. 1
Garis Panduan Kawalan bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Garis Panduan Kawalan bagi Majlis Bandaraya Petaling Jaya

|Views: 336|Likes:
Published by Wan Mahiram

More info:

Published by: Wan Mahiram on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2015

pdf

text

original

garis panduan kawalan.

pdf

1

1/20/12

6:10 PM

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

PELAN GUNATANAH DAN INTENSITI PEMBANGUNAN
PENGENALAN
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya adalah memenuhi keperluan peruntukkan Sub Seksyen 16B (1), (2) dan (3), Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172). Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan merupakan panduan khusus kepada Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dalam menjalankan kerja-kerja perancangan dan pengawalan bandar. Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya akan dirujuk bersekali dengan Garis Panduan Kawalan Pembangunan. Setiap garis panduan akan menggariskan kelas kegunaan tanah yang sesuai dan keperluan fizikal yang perlu dipatuhi oleh pemaju bagi permohonan pembangunan yang dikemukakan. Fungsi asas penyedian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan adalah untuk menyelaras pembangunan bagi memastikan keperluan asas dan kesejahteraan hidup masyarakat dan alam sekitar tidak terjejas. Ia juga menjadi satu asas panduan bagi pemaju dan juga Pihak Berkuasa Perancang Tempatan dalam proses kelulusan permohonan pemajuan. Penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan Petaling Jaya serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan ini juga membolehkan PBPT menyegerakan tindakan perancangan ke atas sesebuah kawasan bagi tujuan pemajuan, pembangunan semula, naiktaraf, memelihara atau bagi tujuan pengurusan kawasan berkenaan.

1-2

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Pemakaian Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Pelan ini digunapakai bagi keseluruhan kawasan Petaling Jaya (kecuali kawasan RTPJ1 dan kawasan RKK Seksyen 13) dengan jumlah keluasan 7,458.02 hektar.
Senarai Kawasan RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS dan PJS, Petaling Jaya 2020 Zon PJU 1 PJU2 SS PJS Jumlah
Sumber: Majlis Bandaraya Petaling Jaya, 2009.

Kawasan PJU1, PJU1A, PJU2, PJU3, PJU4, PJU5 dan PJU10 PJU6, PJU7, PJU8 dan PJU9 Sebahagian SS2, SS3, SS4, SS5, SS6, SS7, SS8, SS9, SS11, SS20, SS21, SS22, SS23, SS24, SS25 dan SS26 Seksyen 18, SS10, PJS1, PJS2, PJS3, PJS4, PJS5, PJS6, PJS8, PJS10

Keluasan (Hektar) 3,811.31 1,560.22 1,410.19 676.30 7,458.02

Penduduk Tahun 2009 39,440 87,787 148,107 140,976 416,310

Tujuan Kawalan Pembangunan
Kawalan pembangunan merupakan suatu dasar yang mempunyai sekatan-sekatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan ke atas setiap perancangan dan pembangunan reruang supaya lebih tersusun dan menyeluruh khususnya di Bandaraya Petaling Jaya. Secara umumnya kawalan pembangunan ini dapat memainkan peranan-peranan seperti berikut:• • Memastikan pembangunan tanah pada tahap optimum ke arah pencapaian keseimbangan aspek pembangunan fizikal, ekonomi dan sosial. Memastikan penggunaan, pembangunan dan pemeliharaan tanah bersesuaian dengan persekitaran supaya tidak menimbulkan konflik dan kesan negatif pada masa akan datang. Memastikan pembangunan yang dirancang selaras dengan dasar-dasar Negara, Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan yang diwujudkan untuk mengatur, mengawal dan merancang dapat dilaksanakan sebaiknya.

Sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan atau memajukan mana-mana tanah perlu merujuk dan mematuhi keperluan dan peruntukan yang dinyatakan secara terperinci dalam dokumen ini. Pematuhan kepada peruntukan dalam Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan dan Garis Panduan Kawalan Pembangunan akan membantu dalam mempertimbangkan permohonan dan proses pemberian Kebenaran Merancang. Pembangunan di Petaling Jaya akan dibenarkan sekiranya mematuhi ketiga-tiga asas perancangan iaitu: • • Pematuhan kepada Zon dan Aktiviti Gunatanah ditetapkan. Pematuhan kepada Intensiti Pembangunan ditetapkan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

1-3

Struktur Kawalan Pembangunan Petaling Jaya
Terdapat dua komponen utama yang akan dirujuk dalam mengawal pembangunan Petaling Jaya. Dua komponen utama tersebut ialah: • • Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan Kawalan Perancangan Khas ASAS PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMBANGUNAN
• Jadual Zon Gunatanah dan Kelas Kegunaan Tanah. • Pelan 1 : Zon Gunatanah • Pelan 2 : Intensif Pembangunan

KAWALAN PERANCANGAN KHAS
• Zon pemeliharaan Alam Sekitar • Zon kawalan Ketinggian • Zon Pembangunan Berasaskan Transit

Asas Perancangan dan Kawalan Pembangunan
Asas perancangan dan kawalan pembangunan akan menjadi keperluan utama dan panduan bagi sebarang permohonan perancangan. Ia menyediakan maklumat terperinci kepada sesiapa yang ingin menjalankan pembangunan di atas tanah yang telah dizonkan sebagai kediaman, perdagangan, kegunaan bercampur, taman teknologi, kawasan lapang awam dan institusi di Petaling Jaya. Ia juga menyediakan panduan terperinci terhadap intensiti pembangunan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya. Dua pelan utama akan digunakan untuk mengawal kegunaan dan intensiti pembangunan seluruh kawasan di bandar raya. Pelan-pelan tersebut ialah: • • Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan dan Nisbah Plot

Pelan Kawalan Pembangunan 1 – Pelan Zon Gunatanah akan disokong oleh Jadual Kelas Kegunaan (Rujuk Bab 7) yang menerangkan aktiviti yang dibenarkan dan tidak dibenarkan bagi setiap zon gunatanah yang ditunjukkan di atas Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Kedua-dua dokumen ini hendaklah dibaca bersama untuk memahami sepenuhnya keperluan dan syarat-syarat pelan tersebut. Pelan Kawalan Pembangunan 2 – Pelan Kepadatan akan menunjukkan kepadatan pembangunan yang dibenarkan untuk zon kediaman. Kepadatan akan ditunjukkan melalui jumlah unit rumah bagi setiap ekar. Nisbah Plot akan menunjukkan intensiti pembangunan bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai kawasan kediaman di pusat bandar, zon perdagangan, zon pembangunan bercampur begitu juga bagi kawasan-kawasan yang dizonkan sebagai industri. Nisbah plot menunjukkan jumlah kawasan yang boleh dibangunkan bagi sesebuah plot bangunan. Zon Perancangan Transit (TOD) – merujuk kepada kawalan tambahan untuk kawasan yang terletak di dalam lingkungan 400 meter di mana keutamaan diberikan kepada intensifikasi terhadap pembangunan. Intensiti pembangunan yang dibenarkan perlulah merujuk kepada tambahan densiti dan nisbah plot yang dibenarkan untuk menggalakkan lagi aktiviti yang menyokong pembangunan transit, seterusnya mewujudkan integrasi dalam perancangan pengangkutan dan gunatanah bagi Petaling Jaya.

1-4

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Bagaimana menggunakan Garis Panduan Kawalan Pembangunan
Garis Panduan Kawalan Pembangunan mengandungi lapan bahagian utama yang diterangkan dalam dokumen ini iaitu:• • • • • • • • Zon Gunatanah Intensiti Pembangunan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon Kawalan Ketinggian Zon Perancangan Transit Kelas Kegunaan Tanah Garis Panduan Piawaian Perancangan Garis Panduan Penyediaan Kajian Impak Sosial

Melindungi kawasan sensitif alam sekitar. vi. Inisiatif utama dan strategi-strategi yang telah dikenalpasti di dalam Garis Panduan kawalan Pembangunan Petaling Jaya adalah untuk mencapai objektif penyediaan Rancangan Kawasan Khas RKK) Zon Perancangan PJU 1. SS & PJS. Meningkatkan kualiti aset semula jadi termasuk sungai-sungai dan bukit-bukit. PJU2. Petaling Jaya 2020. Memperkukuhkan pembangunan perdagangan dan pusat-pusat pekerjaan sedia ada. v. ix. . iii. Pembangunan yang mengintegrasikan gunatanah dengan rangkaian pengangkutan. Menggalakkan pembangunan perumahan berbagai jenis untuk memenuhi keperluan semua komuniti tempatan. SS & PJS. iv. Melindungi kawasan-kawasan stabil dalam bandar. Kajian RKK ini telah menghasilkan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan yang menggambarkan prinsip-prinsip penggunaan tanah yang mampan termasuk:i. viii. SS dan PJS. PJU2. ii. Melindungi dan menyediakan taman dan kawasan lapang. vii. PJU 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 2-1 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Menggalakkan pembangunan tapak-tapak ‘infill’ dan pembangunan semula/menggiatkan semula tapak-tapak sedia ada yang tidak lagi ekonomik kepada Petaling Jaya Meningkatkan kualiti kehidupan terhadap kawasan usang dan juga perumahan awam di kawasan Bandar. PETALING JAYA 2020 ZON GUNATANAH Gunatanah Mampan bagi Petaling Jaya Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan serta Garis Panduan Kawalan Pembangunan telah dibentuk untuk merancang penggunaan tanah secara mampan bagi mengatasi isu-isu perbandaran yang timbul dan menjadi keperluan dalam menguruskan cara penggunaan tanah pada masa kini tanpa mengabaikan keperluan komuniti di Petaling Jaya pada masa akan datang.

Walau bagaimanapun.2: Klasifikasi Zon Gunatanah. sekiranya terdapat cadangan aktiviti yang tidak dibenarkan dalam zon gunatanah.1: Jenis-Jenis Gunatanah di Petaling Jaya Penggunaan Asas/Aktiviti Perdagangan Pembangunan Bercampur Kediaman Zon Gunatanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan Bercampur Kediaman Kediaman 1 Kediaman 2 Kediaman 3 Pangsapuri Kos Rendah . Sebanyak 18 zon gunatanah yang telah ditentukan adalah mengikut fungsi dan juga penggunaan tanah secara dasar. Secara dasarnya.2-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. zon gunatanah yang telah ditentukan dalam pelan zon gunatanah hanya dibenarkan untuk dibangunkan apabila kelulusan Kebenaran Merancang dikeluarkan. 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2. PJU2. Jadual 2. Ia merupakan pelan yang mengandungi 18 zon gunatanah yang menunjukkan kegunaan utama yang dibenarkan bagi setiap plot atau lot tanah. Oleh itu. Akta 172 yang menyatakan bahawa suatu Kebenaran Merancang diperlukan untuk sebarang perubahan penggunaan tanah dan bangunan kecuali atau jika diarahkan oleh Datuk Bandar sebagai tidak memerlukan Kebenaran Merancang). Ini juga bermaksud tiada Kebenaran Merancang diberikan. semua permohonan Kebenaran Merancang yang melibatkan sebarang perubahan dalam penggunaan tanah atau bangunan hendaklah dirujuk kepada Seksyen 19. mengelakkan konflik gunatanah dan membenarkan pertumbuhan berlaku secara mampan. zon-zon gunatanah di dalam Petaling Jaya merangkumi 7 zon gunatanah utama: Bagi penyediaan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. Secara umumnya. PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah dan Kebenaran Merancang Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah menentukan zon gunatanah yang menunjukkan gunatanah utama bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya. Pelan Gunatanah dan Klasifikasi Gunatanah Pelan Zon Gunatanah Pelan Zon Gunatanah menunjukkan agihan gunatanah dalam bentuk spatial bagi seluruh Petaling Jaya. ia bermaksud bahawa plot tanah akan hanya dibenarkan untuk dimajukan sepertimana yang telah ditandakan dalam zon gunatanah (sekiranya berbeza dengan sekarang). SS & PJS. Ia akan menyusun gunatanah. Akta Perancangan Bandar Dan Desa.

PETALING JAYA 2020 2-3 Penggunaan Asas/Aktiviti Perindustrian dan Industri Khas Institusi Kawasan Lapang Kegunaan Khas Zon Gunatanah Perindustrian Taman Teknologi Institusi Awam Institusi Persendirian Kawasan Lapang Awam Kawasan Lapang Persendirian Rizab Hutan Zon Kemudahan Masyarakat.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS 2. Mutiara Damansara dan Bandar Utama.2: Klasifikasi Zon Gunatanah Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Pusat PU Merujuk kepada 11 pusat bandar utama dalam kawasan RKK yang Perdagangan merupakan tumpuan pembangunan dan aktviti. Jadual 2. Ia merujuk kepada Utama kawasan Damansara Damai. Damansara Utama.2: Klasifikasi Zon Gunatanah. SS & PJS. PJU2. Ara Damansara. Taman Megah. Intensiti pembangunan dan jenis aktiviti yang dibenarkan hendaklah selaras dengan karektor kawasan kejiranan supaya dapat menghadkan impak negatif ke atas lot-lot kediaman berhampiran. Bandar Sri Damansara. Dataran Prima. Kluster Amansara Perdana. Kota Damansara. . Kelana Jaya Dan Mentari Business Centre. Merujuk kepada kawasan-kawasan perdagangan yang terletak di dalam kawasan kejiranan kediaman yang meliputi kawasan kejiranan yang menyediakan penjualan runcit skala kecil dan perkhidmatan. 18 zon gunatanah di atas dilihat sebagai satu senarai klasifikasi yang komprehensif dan penerangan secara terperinci ditunjukkan dalam Jadual 2. Pusat PP Perdagangan Pusat PK Kejiranan Merujuk kepada kawasan perdagangan yang berada sempadan dan sekeliling Pusat perdagangan Utama. Utiliti dan Infrastruktur Bagi tujuan Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan.

(Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Institusi). rizab istana. SS & PJS. Zon bercampur kediaman ini membenarkan aktiviti perdagangan dijalankan tidak melebihi 30%. Merujuk kepada kawasan yang telah dizonkan sebagai Kegunaan Bercampur Kediaman di dalam Pelan Zon Gunatanah. PETALING JAYA 2020 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Merujuk kepada kawasan perumahan yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu. Merujuk kepada kawasan industri yang dibenarkan menukar kegunaan bangunan kepada aktiviti-aktiviti perniagaan tertentu. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan sederhana iaitu 63-135 orang bagi setiap ekar. kesihatan dan kecemasan seperti ibu pejabat polis. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 720 orang bagi setiap ekar. pejabat kerajaan. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan rendah iaitu 5-45 orang bagi setiap ekar. Merupakan kawasan yang telah dirancang untuk perumahan awam sahaja termasuk kesemua kawasan perumahan awam Petaling Jaya dan kerajaan. rizab tentera. Merujuk kepada kawasan yang telah ditetapkan dan dizonkan untuk pembuatan dan aktiviti-aktiviti berkaitan Perdagangan PTI Terhad (Institusi) Perdagangan PTP Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan KBK Bercampur Kediaman Kediaman 1 R1 Kediaman 2 R2 Kediaman 3 R3 Pangsapuri PKR Kos Rendah Perindustrian IP Taman TP Merujuk kepada kawasan untuk Industri Teknologi Tinggi dan yang Teknologi mempunyai jumlah yang berpatutan dari segi aktiviti pembangunan penyelidikan sejajar dengan strategi kelompok yang dicadangkan. Merujuk kepada kawasan kediaman kepadatan tinggi iaitu 360-540 orang bagi setiap ekar. (Rujuk Kelas Kegunaan Tanah bagi Perdagangan Terhad (Perkhidmatan). PJU2. universiti dan lain-lain kegunaan sivik . institusi-institusi kewangan dan lain-lain kegunaan yang sama boleh dijadikan sebagai aktiviti sampingan yang boleh digunakan untuk membekalkan perkhidmatan kepada taman teknologi Institusi P1 Awam Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan sivik dan institusi utama seperti galeri lukisan. hospital. Pejabat-pejabat profesional. muzium.2-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Hutan FR Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan Hutan Simpan Kekal Kota Simpan Damansara. perkhidmatan utiliti dan infrastruktur. Ini termasuklah pertimbangan • • . oleh itu penggunaan pembangunan bercampur untuk lot-lot besar atau lot-lot bersambungan perlulah berdasarkan kepada tujuan perancangan dan reka bentuk bandar zon berkenaan. muzium persendirian. Zon gunatanah telah ditentukan bagi setiap lot. PJU2. Bagi memastikan kesesuaian cadangan zon gunatanah dengan mengenakan piawaian yang tinggi terhadap sesuatu projek dan perancangan tapak. perdagangan dan kegunaan-kegunaan bukan kediaman yang lain seharusnya disediakan dengan cara saling berkaitan. Contohnya ialah kelab-kelab golf di Petaling Jaya. Untuk rujukan yang lebih terperinci. PETALING JAYA 2020 2-5 Zon Gunatanah Singkatan Keterangan Institusi P2 Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan seperti galeri lukisan Swasta persendirian. meningkatkan kemajuan perniagaan dan mengurangkan pergerakan trafik yang mana di dalam zon kegunaan bercampur di galakkan konsep pembangunan asas transit. Sebanyak 18 zon gunatanah yang dinyatakan di atas telah ditunjukkan di atas Pelan Zon Gunatanah. Tujuan Khusus Zon Kegunaan Bercampur adalah:• Bagi menggalakkan kegunaan kediaman bersama-sama perdagangan dan aktiviti-aktiviti lain yang bersesuaian bagi mewujudkan aktiviti jalanan yang aktif. Kediaman. SS & PJS. berintegrasi dan menyokong antara sama lain.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. pelan indeks disediakan di dalam Buku Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan. perkhidmatan kesihatan dan lain lain. Sebagaimana yang telah dijelaskan zon gunatanah telah ditentukan pada setiap plot tanah Petaling Jaya. Taman-taman ini diselenggara oleh pemilik itu sendiri. Kawasan OS1 Lapang Awam Kawasan OS2 Lapang Swasta Merujuk kepada kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasankawasan lapang adalah ruang-ruang awam yang menyediakan pelbagai keperluan aktif dan pasif bagi semua peringkat umur komuniti dan penduduk tempatan Merujuk untuk kawasan untuk kegunaan taman-taman dan kawasan hijau yang dimilik secara persendirian atau golongan perniagaan dan hanya boleh digunakan dengan kebenaran. Kemudahan KMU masyarakat dan Utiliti Merujuk kepada kemudahan-kemudahan masyarakat.

SS & PJS. Huraian Kelas Kegunaan Tanah Syarat Huraian Dibenarkan Dibenarkan dengan syarat Tidak dibenarkan Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya.2-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. PETALING JAYA 2020 terhadap pengagihan ruang perdagangan di dalam pembangunan bercampur kediaman di mana ruang lantai perdagangan (maksimum 30%) mesti ditempatkan di jalan utama dan bahagian yang mempunyai ketinggian yang sama dengan jalan hadapan bagi menggalakkan aktiviti yang boleh menghidupkan suasana dan untuk menggalakkan pengawasan sekeliling oleh orang awam. Kegunaan tanah dan aktiviti yang tidak dibenarkan di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya. Kegunaan tanah dan aktiviti yang dibenarkan dengan syaratsyarat khas dikenakan terhadap pembangunan tersebut di dalam sesuatu zon gunatanah Petaling Jaya. • Rujuk Kelas Kegunaan Tanah di Bab 7 .

intensiti pembangunan Petaling Jaya juga akan dikawal demi memastikan infrastruktur mampu menyokong pembangunan yang dicadangkan dan bagi melindungi kemudahan-kemudahan sedia-ada.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 INTENSITI PEMBANGUNAN Kawalan Perancangan Intensiti Pembangunan Keperluan mengawal intensiti pembangunan bagi aktiviti perbandaran dalam bandar Petaling Jaya adalah menjadi asas dalam mencapai persekitaran alam bina yang mampan. perdagangan. Bagi mengukuhkan kawalan zon guna tanah dan kawalan kelas kegunaan. Kawalan kepadatan juga bertujuan untuk mengelakkan serakan pembangunan keluar dari zon yang ditetapkan dan memusatkan pembangunan dalam kawasan yang diliputi pengangkutan awam dan infrastruktur. Kawalan Kepadatan Kawalan kepadatan digunakan dalam perancangan pembangunan kediaman untuk mengira jumlah unit perumahan yang akan dibina di atas sebidang tanah. Intensiti pembangunan akan dikawal dalam dua bentuk: • • Kawalan kepadatan bagi pembangunan kediaman Kawalan nisbah plot bagi pembangunan kediaman dalam kawasan Pusat Bandar. pembangunan bercampur dan pembangunan perindustrian. Keperluan untuk mengenalpasti kepadatan adalah berdasarkan keperluan untuk mengekal dan mengawal: • • Ciri-ciri tapak Ciri-ciri kawasan persekitarannya .

bilik stor. Terdapat empat kategori utama kepadatan kediaman yang akan menjadi ukuran bagi mengawal intensiti pembangunan kediaman di Petaling Jaya. unit kediaman atau bilik yang boleh didiami. . kedai dan sekolah Keperluan untuk menyediakan pelbagai jenis perumahan di Petaling Jaya bagi memenuhi keperluan penduduk akan datang.3-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. landskap dan tempat letak kereta di atas tapak Keperluan untuk menghasilkan bilangan penduduk yang ramai bagi menyokong perkhidmatan perbandaran seperti pengangkutan awam. atau garaj. “bilik yang boleh didiami” tidaklah termasuk dapur. PETALING JAYA 2020 • • • Kemudahan untuk penduduk sedia ada atau akan datang. Kawalan dibuat pada peringkat awal untuk mengelakkanberlaku masalah kesesakan lalulintas. Mewujudkan persekitaran yang baik dan selesa.. bagi satu unit kawasan tanah. Kawalan kepadatan dipercayai berupaya mewujudkan bangunan-bangunan yang mencukupi dan ruang lapang disekitarnya. termasuk memperuntukkan reruang awam. bilik mandi. • Pemakaian Kawalan Kepadatan akan digunapakai di atas zon guna tanah berikut: • • • • Kediaman 1(R1) Kediaman 2 (R2) Kediaman 3 (R3) Pangsapuri Kos Rendah (PKR) Garis Panduan Kawalan Kepadatan di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Kepadatan merujuk kepada Pelan Intensiti Pembangunan bagi Petaling Jaya. Definisi Kawalan Kepadatan Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) mendefinisikan ’kepadatan’ sebagai keamatan penggunaan tanah yang dihitung atau dinyatakan mengikut bilangan orang. Kepadatan kediaman berasaskan kepada jumlah maksima unit seekar telah digunakan dalam pelan ini. PJU2. Antaranya ialah:• Menghadkan bilangan penduduk dan ruang lantai dapat menjamin serta mencapai kecukupan pergerakan. di mana Pelan Intensiti Pembangunan menunjukkan kepadatan dibenarkan bagi pembangunan kediaman dalam Petaling Jaya. atau apa-apa gabungan faktor itu. dan bagi maksud takrif ini. tandas. bilik utiliti. Kawalan kepadatan mempunyai beberapa objektif. SS & PJS.

Dengan kawalan kepadatan di atas. bagaimanapun permohonan kebenaran merancang untuk menambah kepadatan diperlukan. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 5 orang seekar hingga 45 orang seekar. Penambahan kepadatan akan hanya dibenarkan dalam zon guna tanah yang sama. Perumahan awam berkepadatan tinggi dibenarkan untuk mewujudkan integrasi sosial yang lebih baik di mana kemudahan awam dan infrastruktur boleh disediakan dengan mudah dan lebih ekonomik. Pusat Perdagangan Kejiranan dan di sekeliling stesen transit. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 360 orang seekar hingga 540 orang seekar. Khusus untuk kawasan perumahan Pangsapuri Kos Rendah. Kepadatan yang lebih tinggi tertumpu di kawasan perbandaran seperti Pusat Perdagangan Daerah. Kepadatan dibenarkan adalah di antara 63 orang seekar hingga 135 orang seekar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bagi zon perumahan R1 yang terletak di lereng bukit. Khusus untuk kediaman berkepadatan tinggi yang merujuk kepada pembangunan kediaman berbilang unit. Kepadatan maksimum dibenarkan adalah 720 orang seekar. rumah link dan juga rumah Bandar.1 : Kawalan Kepadatan dalam Zon Kediaman Zon Kepadatan Maksimum Yang Dibenarkan Guna Tanah Jenis Perumahan Unit/ekar R1 Rumah Sesebuah Rumah Berkembar Rumah Teres Rumah Link Rumah Bandar Rumah Pangsapuri Rumah Mampu Milik Pangsapuri Kos Rendah 8 10 14 16 30 80 120 160 R2 R3 PKR Jadual 3. Unit-unit kediaman di sini terdiri daripada rumah teres. PJU2.2 : Huraian kawalan Kepadatan dan Zon Kediaman Jenis Perumahan R1 R2 R3 PKR Huraian Khusus untuk kediaman berkepadatan rendah. PETALING JAYA 2020 3-3 Jadual 3. sebarang kawasan yang dizonkan untuk R1 tidak boleh dinaikkan menjadi R2 atau R3 dan sebaliknya. Khusus untuk kediaman berpadatan sederhana. kepadatan adalah 1 unit seekar. SS & PJS. .

Keperluan menetapkan nisbah plot bagi pembangunan tanah di Petaling Jaya adalah untuk memenuhi tujuan berikut: • • • • Intensiti pembangunan mampan bagi menghalang kesan sampingan dari pembangunan yang sesak Fungsi dan karakter yang diingini bagi kawasan perdagangan di Petaling Jaya “Critical mass” yang boleh menyokong perkhidmatan bandar seperti pengangkutan awam. Objektif keseluruhan reka bentuk bandar Petaling Jaya Definisi Nisbah Plot = Nisbah antara jumlah luas lantai bersih suatu bangunan dengan luas plot bangunan. . dan Taman Teknologi Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya Garis Panduan Kawalan Nisbah Plot di Petaling Jaya diperincikan di dalam Pelan Intensiti Pembangunan dan jadual di bawah yang menunjukkan penggunaan nisbah plot maksimum dibenarkan untuk pelbagai zon guna tanah. dan. Keperluan ruang lantai akan dikawal melalui penggunaan nisbah plot.3-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Piawaian nisbah plot menunjukkan perkaitan antara keluasan kasar tapak dan keluasan ruang lantai bangunan. SS & PJS. kemudahan bandar dan lain-lain. PETALING JAYA 2020 Kawalan Nisbah Plot Kawalan Keperluan Ruang Lantai akan dikenakan untuk pembangunan perdagangan. industri dan pembangunan bercampur di dalam kawasan yang ditetapkan. PJU2. Pemakaian Nisbah Plot adalah sebagai langkah kawalan perancangan yang hendaklah digunapakai bagi zon guna tanah berikut:• • • • • • Pusat perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Kegunaan Bercampur Kediaman Perindustrian.

PJU2.3. Zon Pusat Perdagangan (PP). Zon-zon perdagangan ini mempunyai kadar nisbah plot yang berbeza seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 3. nisbah plot yang ditentukan bagi setiap plot tanah di Petaling Jaya secara umumnya merujuk kepada panduan di bawah:(a) Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Perdagangan Terdapat lima zon gunatanah bagi perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan Utama (PU). PETALING JAYA 2020 3-5 Jadual 3.5 1:1 1:2 1 : 2.6 Kekal seperti sediada Kekal seperti sediada 1 : 0.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 1 : 0. Oleh itu.3 : Kawalan Nisbah Plot Zon Guna Tanah Pusat Perdagangan Utama Pusat Perdagangan Pusat Kejiranan Perdagangan Terhad (Institusi) Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) Kegunaan bercampur Kediaman Industri Taman Teknologi Nisbah Plot Maksima Dibenarkan 1 : 0. Zon Perdagangan Utama (PU)dibenarkan untuk mendapat nisbah plot yang paling .5 1:1 1:2 1:3 1:4 1 : 2. Zon Perdagangan Terhad (institusi) (PTI) dan Perdaganagan Terhad (perkhidmatan) (PTP).5 Strategi guna tanah mampan diguna pakai dengan menggalakkan pembangunan tanah yang optimum bagi menyokong visi ke arah Sebuah Bandar Peneraju.5 1:1 1:2 1 : 2.5 1 : 2. Zon Pusat Kejiranan (PK). SS & PJS. Dinamik dan Lestari.6 1:3 1:4 1 : 0.

Nisbah plot yang tinggi diberikan sebagai insentif bagi plot tanah yang berhampiran dengan stesen transit. Kawasan ‘plinth’ bermaksud sebahagian daripada plot tanah yang diliputi bangunan atau struktur yang berbumbung. bersih. Jadual 3. nisbah plot ditentukan untuk menyokong dan mengawal aktiviti-aktiviti ini. moden dan menyokong kepada keperluan ekonomi Bandar Petaling Jaya. PETALING JAYA 2020 (b) (c) tinggi terutamanya bagi pusat perdagangan primer di mana akan meningkatkan lagi peranan Petaling Jaya sebagai pusat perdagangan. Maka. Nisbah Plot bagi Zon Gunatanah Industri Pelan ini juga menggalakkan pembangunan kawasan perindustrian yang lebih terancang. Bagi lain-lain pusat perdagangan iaitu Zon Pusat Perdagangan dan Pusat Kejiranan (PK) telah diberikan intensiti pembangunan yang lebih rendah bergantung kepada tadahan kawasan perkhidmatan di samping bentuk fizikal sesebuah kawasan. Ianya termasuklah kawasan balkoni atau lain-lain tambahan kepada bangunan berkenaan tetapi tidak termasuk bahagian cucur atap. Kawalan kawasan‘plinth’membenarkan lebih banyak perancangan kawasan kegunaan awam dan kawasan hijau yang membantu mengurangkan pembangunan berskala besar yang mewujudkan halangan fizikal kepada pejalan kaki dan juga ‘wall like street frontage’.4 : Kawasan ‘Plinth’ Zon Guna Tanah Kawasan ‘Plinth’ Maksimum Yang Dicadangkan Perdagangan 60% Perumahan 60% Perindustrian 60% Kegunaan Bercampur 60% . Nisbah Plot bagi Zon Perancangan Transit (TOD) Pelan ini menggalakkan pembangunan yang berasaskan transit yang boleh mempunyai permintaan yang secukupnya bagi menyokong sistem pengangkutan awam. PJU2. SS & PJS. • • Apakah Nisbah Plot untuk tanah saya Pengiraan Nisbah Plot Kawasan ‘Plinth’ Penentuan kawasan‘plinth’ bagi pembangunan akan memberi sumbangan ke arah pencapaian objektif reka bentuk bandar yang menekankan persekitaran alam bina yang menarik bagi Bandar Petaling Jaya.3-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Menyediakan pemeliharaan kepada kawasan sensitif dan kawasan sekitarnya daripada risiko bencana seperti hakisan dan tanah runtuh. PJU2. Ini termasuk juga kawasan pembangunan yang bersebelahan dengan rizab sungai dibawah selenggara oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. ii. . Kawasan ini boleh dibangunkan mengikut pembangunan yang dibenarkan serta juga perlu dipelihara dari segi aspek biologi dan pengekalan kawasan berbukit. PETALING JAYA 2020 ZON PEMELIHARAAN ALAM SEKITAR Pengenalan Zon Pemeliharaan Alam Sekitar merujuk kepada kawasan yang perlu diberi perhatian khusus atau pertimbangan yang sewajarnya sebelum sesuatu pembangunan dibenarkan bertujuan melindungi alam sekitar. Meningkatkan persekitaran kehidupan bandaraya. Objektif Objektif utama Zon dalah: i. SS & PJS. Meneruskan pengekalan keseimbangan yang saksama antara pembangunan. Mencapai persekitaran yang bebas daripada sebarang bentuk pencemaran utama.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ekologi dan warisan Negara. iii. Zon ini perlu mengambilkira garispanduan serta selaras dengan Garis Panduan Perancangan Pembangunan Di Kawasan Bukit Dan Tanah Tinggi Negeri Selangor yang diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor pada 24 hb Mac 2010. iv.

Eko-pelancongan yang berkaitan dengan aktiviti hutan simpan. iii. Penglibatan awam . b. ii. iv. SS & PJS. berkelah serta ‘linear’ lanskap adalah digalakkan agar penggunaan yang minima dan perlu dikawal. Pokokpokok ini tidak boleh ditebang atau dirosakkan.pelancongan adalah digalakkan dengan kawalan yang ditentukan oleh pihak yang berkuasa. c.‘jogging’. berkelah) dan Eko. kawasan perkelahan dan bangunan yang mempunyai struktur binaan yang kecil dan ringan. Di dalam kawasan rizab sungai . ‘mountain biking’. aktiviti menyusur denai. berkhemah. Peluang mewujudkan kawasan hijau semula jadi. taman. PJU2. Kawasan sisa hutan yang meliputi kawasan sekitar Hutan Simpan Kota Damansara dimana ciri-ciri semula jadi hutan telah pun hilang akibat dari aktiviti pembangunan yang berlaku di kawasan bersebelahan sempadan hutan simpan ini. berjalan. PETALING JAYA 2020 Kategori Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Zon pemeliharaan alam sekitar dikategorikan kepada empat kategori iaitu: i. Kawasan ini juga boleh dibangunkan sebagai kawasan kediaman berkepadatan rendah serta kawasan komersial yang dibenarkan mengikut garispanduan tersebut. Aktiviti-aktiviti rekreasi yang memberi kesan yang rendah seperti ‘trekking’. tapak perkhemahan. berbasikal.taman dan kawasan rekreasi boleh menjadi nilai tambah kepada kawasan sekitar. Penyertaan Awam Aktiviti-aktiviti pembangunan yang melibatkan kawasan sensitif alam sekitar dan aktiviti-aktiviti ekonomi yang melibatkan pihak awam hendaklah dilaksanakan dengan konteks Local Agenda 21. Aktiviti Yang Dibenarkan a. Pokok-pokok sedia ada berdiameter 0. Kawasan hutan pinggir Tanah bukit Lereng bukit Koridor tepi sungai Aktiviti yang dibenarkan di dalam Zon Pemeliharaan Alam Sekitar Perancangan dan pembangunan di dalam kawasan ini perlu dikawal mengikut garispanduan yang telah ditetapkan. aktiviti rekreasi yang memberi kesannegatif yang rendah seperti memancing. Aktiviti rekreasi yang memberi kesan negatif yang rendah (trekking.4-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. berkhemah dan kawasan berkelah.8m dan spesis pokok hutan tempatan yang penting (tanpa mengira saiz) mesti dikenalpasti dan diinventorikan di atas pelan tapak. Penebangan pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan sedia ada hanya dibenarkan untuk laluan trek.

Kawasan tapak bangunan dan kawasan liputan bangunan iv. ‘Reuse’ (mengguna semula) dan ‘Recycle’ (mengitar semula). SS & PJS. Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) yang telah diluluskan. Pelan susun atur. b. b. Keperluan Tambahan Semasa Mengemukakan Permohonan Kebenaran Merancang Selain daripada keperluan dokumen-dokumen yang ditetapkan bagi permohonan kelulusan kebenaran merancang. pelan tapak bangunan dan jajaran jalan hendaklah ditunjukkan sekali dengan pelan analisis kecerunan. Aktiviti-aktiviti penambahbaikan lain Garis Panduan Am Pembangunan di kawasan lereng bukit perlu mematuhi perkara. iaitu ‘Reduce’ (mengurang). fizikal dan sosial mapan sesuai dengan persekitaran sediada. Kempen – kempen dengan kerjasama NGOs dan konsesi swasta telah menerajui untuk meluaskan konsep eko-perkongsian. d. dengan kerjasama agensi kerajaan lain.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Konsep eko-perkongsian. .perkara berikut: a. Laporan Geoteknikal dan Laporan Penyiasatan Tanah termasuk bagi cadangan jalan akses dan struktur melebihi 100 meter persegi. Penebangan pokok-pokok matang hendaklah dilakukan dalam kadar minimum di samping memastikan penggantian semula pokok-pokok yang telah ditebang. PJU2. Laluan kenderaan dan lain-lain jalan masuk v. Jalan dan laluan pejalan kaki ii. Pelan cadangan kerja tanah terperinci yang menunjukkan semua kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja pemotongan. c. Utiliti iii. Program – program sebegini boleh dijalankan pada peringkat kejiranan. MBPJ akan. organisasi berasaskan komuniti dan bukan kerajaan ( CBOs dan NGOs ) bagi menjalankan aktiviti kajian dalam meningkatkan kesedaran awam tentang persekitaran mapan akan dipromosikan dan dipertingkat. PETALING JAYA 2020 4-3 hendaklah membantu mencapai alam sekitar mapan dalam mengoptimumkan penggunaan sumber-sumber yang ada. mengambil langkah proaktif bagi memastikan pembangunan ekonomi. Pihak awam juga akan digalakkan mengamalkan Konsep 3R. penambakan dan pembersihan bagi tujuan-tujuan berikut: i. Mengekalkan keadaan persekitaran semula jadi dengan pengekalan pokok-pokok matang. cadangan pembangunan bagi kawasan tanah bukit hendaklah disertakan dengan perkaraperkara berikut: a. sektor awam dan swasta. pelbagai agensi kerajaan. yang memberi penekanan kepada usaha perancangan pelbagai pihak yang berkepentingan seperti perusahaan swasta.

Garis Panduan Berkaitan Koridor Tepi Sungai Pemakaian Garis panduan ini terpakai bagi semua plot tanah yang terletak bersebelahan rizab sungai utama yangditetapkan seperti yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor. PJU2. f. Mengawal ketinggian bangunan dengan menetapkan ketinggian bangunan yang dibenarkan tidak melebihi ketinggian pokok sedia ada. Mengekalkan karakter semula jadi kawasan perumahan yang berdensiti rendah. e. d. Pelupusan air kumbahan dan bahan buangan yang mencemarkan secara terus ke sungai tidak dibenarkan. Bahan buangan dari pembangunan atau aktiviti di sepanjang tebing sungai perlu disalurkan terus ke sistem pembentungan.4-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . SS & PJS. Pemotongan topografi semula jadi hendaklah dalam kadar minimum. Orientasi Bangunan Di Kawasan Koridor Tepi Sungai Bangunan yang terletak berhadapan sungai perlu mempunyai fasad yang menghadap ke arah sungai. Mengekalkan rangkaian dan kelebaran jalan sedia ada. Aktiviti-Aktiviti Yang Dibenarkan Di Dalam Koridor Tepi Sungai Aktiviti–aktiviti yang dibenarkan perlu selaras dengan zon gunatanah yang dibenarkan seperti yang dinyatakan di dalam Pelan Zon Gunatanah dan Jadual Zon Gunatanah. Kawasan lapang atau ruang awam yang disediakan hendaklah dirancang menghadap ke kawasan sungai. Pusat pengumpulan sampah dan laluan masuk pemunggahan sampah tidak dibenarkan beroperasi menghadap sungai. Ianya juga tertakluk kepada pematuhan keperluan intensiti pembangunan seperti mana di dalam Pelan Kepadatan dan Pelan Nisbah Plot. PETALING JAYA 2020 c.

Sekurang. Jalan dan Laluan Masuk Awam Jalan yang menghubungkan ke kawasan berhadapan sungai akan direka bentuk untuk kegunaan laluan pejalan kaki dengan tahap kemudahan berkualiti tinggi. . PJU2. Sebarang bangunan dan struktur binaan kekal tidak dibenarkan dalam jarak anjakan bangunan 4 meter dari rizab sungai. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.kurangnya 2. PETALING JAYA 2020 4-5 Anjakan Bangunan Semua bangunan yang terletak di koridor tepi sungai perlu menyediakan anjakan bangunan minimum 7 meter dari rizab sungai.5 meter daripada 4 meter tersebut hendaklah diperuntukkan bagi kawasan laluan pejalan kaki atau laluan basikal yang dihubungkan dengan kesemua lingkaran hijau.

.

Kawasan perniagaan di Ara Damansara yang dihadkan oleh Jabatan Penerbangan Awam (DCA).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. . PETALING JAYA 2020 ZON KAWALAN KETINGGIAN Pemakaian Zon Kawalan Ketinggian adalah merujuk kepada kawalan tambahan terhadap ketinggian bagi bangunan baru dan sediada yang terletak di dalam zon kawalan ketinggian yang telah ditetapkan di dalam kawasan. SS & PJS. Kawalan ketinggian diguna pakai sebagai kawalan tambahan ke atas kepadatan dan nisbah plot seperti dinyatakan dalam Pelan Intensiti Pembangunan. Objektif Objektif Zon Kawalan Ketinggian ialah: (a) (b) (c) Untuk memastikan ketinggian yang dihadkan dipatuhi bagi kawasan yang telah yang ditetapkan Untuk melindungi pandangan dari arah bangunan bersebelahan Untuk memastikan keselamatan kapal terbang dan bangunan yang terletak dalam laluan penerbangan dan kawasan-kawasan yang paling hampir dengan Lapangan Terbang Subang. Kawasan-kawasan yang terlibat dengan kawalan ketinggian adalah seperti berikut: (a) (b) Kawasan kediaman dibenarkan dengan ketinggian 3 tingkat.

.

komuter KTM. Pembangunan tanah berasaskan transit (TOD) mestilah direka bentuk khusus untuk diintergrasikan dengan pembangunan sekitar bagi menyokong sistem penggunaan sistem transit. Pembangunan yang intensif akan digalakan dalam kawasan ini untuk menyediakan pengangkutan awam yang selesa kepada lebih ramai penduduk disamping menyokong penggunaan sistem transit. Oleh itu TOD mestilah mempunyai tahap kemudahsampaian yang tinggi untuk pejalan kaki dan padat untuk membantu meminimumkan kos sosial dan alam sekitar. Percampuran gunatanah di stesen tansit akan mewujudkan jumlah berjalan kaki yang tinggi. monorel atau bas rapid transit. SS & PJS.Zon Pembangunan Berasaskan Transit ini adalah untuk membantu dalam menentukan arah perancangan dan pembangunan TOD. Pelan Gunatanah dan Intensiti Pembangunan telah mengenalpasti rangkaian transit rel yang komprehensif yang dijangka akan memberi sumbangan besar bagi mengurangan penyerakan bandar. Kawasan-kawasan yang berpontensi sebagai stesen transit telah dikenalpasti. kesesakan lalulintas dan pencemaran udara di Petaling Jaya.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 ZON PEMBANGUNAN BERASASKAN TRANSIT (TOD) Pengenalan Zon Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) merujuk kepada kawasan yang terletak dalam lingkungan 400m dari stesen transit rel ringan (LRT). PJU2. . Garis Panduan Kawalan Perancangan Khas .

Untuk menggalakkan pembangunan kegunaan tanah yang menyokong transit di sekitar stesen transit. Zon Pembangunan Berasaskan Transit adalah kawasan yang terletak dalam linkungan 400m dari stesen transit.4 memperincikan lokasi setiap cadangan terminal dan stesen bas transit di kawasan RKK. Oleh itu. jarak titik stesen itu sendiri.1 hingga Jadual 6. Zon Pembangunan Berasaskan Transit di Petaling Jaya Secara Umumnya. iii. Untuk meningkatkan dan menyokong sistem pengangkutan awam di Bandaraya. Untuk mewujudkan perskitaran berjalan kaki yang selamat dalam TOD. ii. 5. 6. bas transit laju dan bas pengantara. iv. SS 7 Sungai Way Damansara Damai Cadangan Pembinaan Stesen Bas Transit 1. SS & PJS. 2.1: Senarai Cadangan Terminal dan Stesen Bas Transit Cadangan Projek Cadangan Pembinaan Terminal Bas Transit 1. 7. 2.6-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Cadangan Pembangunan Terminal Dan Stesen Bas Transit Cadangan pembinaan perhentian disediakan untuk mewujudkan sistem pengangkutan awam yang bersepadu. Untuk melaksanakan pendekatan yang lebih mampan dalam perancnagan perbandaran dengan mengintegrasikan pembangunan gunatanah dengan pembangunan infrastruktur pengangkutan. 8. Terdapat 2 jenis perhentian bas yang diperkenalkan untuk pengangkutan awam dalam RKK ini iaitu terminal bas transit dan stesen bas transit laju iaitu seperti Jadual 6. luas Zon Pembangunan Berasaskan Transit akan bergantung kepda saiz stesen transit yang berbeza. Dalam jarak 400m ini. PETALING JAYA 2020 Objektif Objektif bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit ialah :i. 4. 3. Bandar Sri Damansara Damansara Perdana Bandar Utama Kota Damansara Seksyen 8 Kota Damansara Seksyen 4 Damansara Utama SS 2 Sea Park SS 26 Tmn Mayang Jaya . PJU2. Jadual 6. terutama kepada pengangkutan bas transit.

rekreasi dan kemudahan kebudayaan. Berikut TOD hendaklah dibangunkan berdasarkan panduan-panduan berikut: • • • • Aktiviti gunatanah hendaklah terdiri dari aktiviti yang menyokong transit Aktiviti kegunaan bercampur digalakkan dalam TOD dengan aktiviti jalan bagi menggalakkan persekitaran yang vibran dan selamat Pembangunan berintensiti tinggi untuk menyokong sistem transit Reka bentuk bandar yang baik dengan memberi keutamaan kepada sistem pejalan kaki yang baik dan berkesan Gunatanah dan Aktiviti yang Menyokong Transit Gunatanah dan aktiviti yang menyokong transit akan menggalakkan penggunaan transit di samping meningkatkan kecekapan rangkaian pengangkutan. PJU2. Panduan Perancangan bagi Zon Pembangunan Berasaskan Transit Tanah dalam Zon Pembangunan Berasaskan Transit memerlukan penekanan yang lebih khusus dalam aspek perancangan dan reka bentuk serta penerapan reka bentuk bandar yang baik di dalam pembangunanya. 12.2 . Kelana Jaya SS 4 Kelana Jaya SS 6 Ara Damansara PJS 8 Mentari Taman Medan Baru PJS 1 Tmn Sri Sentosa Dataran Prima Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. aktviiti peruncitan (aktiviti peruncitan dan membeli belah di laluan pejalan kaki dengan rangkaian perhubungan yang kukuh) serta kegunaan awam.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 6-3 Cadangan Projek 9. Gunatanah yang menyokong transit ialah kegunaan yang menjana pekerjaan ( pejabat. Garis Panduan Pembangunan Terdapat 5 garis panduan yang disediakan sebagai asas kepada perlaksanaan cadangan RKK ini iaitu: Garis Panduan Sistem Bas Pengantara Garis panduan infrastruktur yang dicadangkan untuk hentian bas pengantara di pusat bandar adalah seperti Jadual 6. 15. TOD adalah zon khas di mana pembangunan akan digalakkan supaya mempunyai intensiti yang tinggi bagi menyokong fungsi stesen transit. 13. Petaling Jaya 2020. 14. SS dan PJS. 11. hiburan. SS & PJS. kegunaan kediaman )kepadatan tinggi). perdagangan dan industri). 10. PJU2.

bergantung pada jumlah permintaan dan keadaan jalan yang digunakan sebagai laluan perkhidmatan bas jenis ini. PJU2. . Syarat utama adalah keluasan yang cukup bagi memberi ruang kepada bas pengantara berhenti dan sekaligus dapat memberi laluan kepada kenderaan lain yang mengekori dari belakang untuk meneruskan perjalanan tanpa perlu berhenti dan menyebabkan kesesakan pada lalu lintas. PETALING JAYA 2020 Jadual 6.6-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. perkara utama yang perlu diberi perhatian adalah geometrik / keluasan jalan tersebut. Bagi hentian pada laluan perkhidmatan bas pengantara. Namun begitu. iaitu: Lokasi di Curbside . i. Jenis Hentian Terdapat 3 jenis hentian yang dicadangkan di laluan bas pengantara dan ianya berbeza antara satu dengan lain dari segi lokasi. SS & PJS. Dalam merangka jenis hentian seperti ini.Hentian ini terletak di tepi jalan iaitu dengan tidak melakukan apaapa perubahan pada jalan sedia ada atau laluan pejalan kaki. terdapat kekurangan pada lokasi hentian jenis ini kerana ianya akan menyebabkan gangguan pada kelancaran lalu lintas yang mengekori dari belakang bas pengantara tersebut sekiranya bas itu berhenti di hentian seperti ini. PJU2.2 : Cadangan Garis Panduan Infrastruktur Untuk Hentian Bas Pengantara A Kenderaan Ruang TLK (Umum) Bas Transit Bas Pengantara Sirkulasi kenderaan Fasiliti Ruang Menunggu Tandas Kedai Surau Ruang Rehat Operasi Ruang Kakitangan Ruang Mesin Tiket Ruang Pejabat Total luas Luas (m2) B 300 500 500 Luas (m2) 750 60 90 60 40 Luas (m2) 23 10 150 2483 C Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. Petaling Jaya 2020.

0 Farside Nearside Midblock Farside Nearside Midblock 16 13 20 27 23 30 20 16 27 33 29 38 27 23 33 46 41 52 Sumber: Highway Capacity Manual (HCM) 1985. Jumlah bas pengantara yang berhenti di hentian ini boleh melebihi 15 buah bas dalam tempoh masa satu jam. hentian jenis ini boleh dibina sekiranya sesebuah kawasan dapat memenuhi ciri-ciri seperti berikut: • • • Terdapat ruang yang luas untuk membina hentian. Disebabkan hentian jenis ini memerlukan ruang yang lebih luas.0 12.Jenis hentian ini berbeza daripada hentian curbside kerana ianya diubah supaya mempunyai ruang bagi bas untuk berhenti mengambil dan menurunkan penumpang dengan tidak menjejaskan aliran trafik yang mengekori dari belakang bas. Lokasi Pada Lay-By . Hentian jenis ini adalah sesuai jika sekiranya jalan yang dilalui itu mempunyai ciri-ciri seperti berikut: • • Isi padu lalu lintas dan trafik yang tinggi di sepanjang jalan tersebut.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Terdapat ruang yang mencukupi samada untuk membina lay-by atau sidewalk atau keduanya sekali. SS & PJS. • • Lokasi Pada Bus-Bay . Jumlah bas pengantara yang menggunakan hentian ini tidak begitu banyak iaitu tidak melebihi antara 10-15 buah bas dalam tempoh satu jam. Terdapat ramai pengguna bas (permintaan yang tinggi) yang memerlukan bas berhenti dengan kadar yang agak lama untuk mengambil dan menurunkan penumpang. maka tidak semua hentian bas pengantara dapat dijadikan sebagai hentian ini. Ini kerana ianya terpisah dari kelompok kenderaan yang bertaliarus di atas jalan raya dan tidak mengganggu kelancaran trafik sedia ada. .5 18.3 :Ruang Yang Diperlukan Untuk Hentian Pada Curbside Panjang bas Perhentian dengan Kapasiti Perhentian dengan Kapasiti pengantara Satu Pengangkutan Awam Dua Pengangkutan Awam (meter) 10. Namun begitu. Secara umumnya dari segi geometrik. keselesaan untuk penumpang turun dan menaiki bas dan sistem lalu lintas sedia ada. PETALING JAYA 2020 6-5 Jadual 6. namun dapat dibezakan kerana terdapatnya ‘pulau pemisah’ antara ruang dan jalan di hentian ini.Hentian jenis ini merupakan jenis hentian yang paling ideal dari segi keselamatan penumpang. Mempunyai jumlah penumpang yang ramai pada satu-satu masa. PJU2. hentian jenis ini tidak mempunyai banyak perbezaan dengan jenis bas lay-by.

Ianya akan menguntungkan pihak pengguna perkihdmatan bas kerana jangka masa berjalan kaki ke / dari hentian bas menjadi lebih pendek.Bas pengantara akan berhenti di hentian yang telah ditentukan. Dengan itu. SS & PJS. iii. Dasar operasi ini adalah yang paling banyak dipraktikkan di bandar besar. Jenis operasi seperti ini adalah amat sesuai bagi laluan yang mempunyai penumpang dan pengguna bas yang ramai iaitu permintaan tinggi. PJU2. PETALING JAYA 2020 ii. Kaedah seperti ini amat sesuai dijalankan pada laluan yang tidak mempunyai ramai penumpang dan permintaan untuk perkhidmatan bas pengantara adalah rendah. Kawasan Asal dan Tuju (OD) . iaitu: Set Stop . Namun begitu. . perkara berikutnya yang perlu diambil perhatian adalah jarak antara perhentian bas.6-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. operasi bas seperti ini mempunyai kecepatan / kelajuan yang tinggi berbanding dengan sistem operasi set stop kerana tidak perlu berhenti di setiap hentian yang biasanya akan mengambil masa dan melambatkan perjalanan.Tempat hentian bas pengantara dicadangkan supaya dibina dalam kawasan perumahan. perdagangan dan tempat kerja (kawasan asal dan tuju) yang mempunyai banyak kemudahan dan tarikan kepada pengguna perkhidmatan bas pengantara ini. dicadangkan untuk laluan perkhidmatan bas pengantara dalam kawasan MBPJ adalah 400 meter. Secara relatifnya. Pola operasi bas pengantara akan menjadi rawak kerana ianya berdasarkan kepada pengguna bas tersebut dan tidak pada hentian bas. Pemandu diwajibkan untuk berhenti di setiap hentian yang telah ditentukan tanpa mengambilkira jumlah penumpang yang akan turun atau menaiki bas tersebut. sama ada untuk turun atau menaiki bas. Jarak Antara Perhentian Di antara faktor yang perlu diambil kira dalam menentukan jarak antara perhentian bas pengantara adalah seperti berikut: Kawasan Perkhidmatan .Kawasan perkhidmatan untuk satu hentian pada setiap laluan perkhidmatan bas pengantara adalah 200 meter [dengan mengambilkira keupayaan/ kemahuan berjalan kaki (willingness to walk) pengguna penkhidmatan bas pengantara dari tempat aktiviti masing–masing ke perhentian bas].Kaedah operasi bas pengantara seperti ini memerlukan pemandu bas untuk berhenti di mana-mana tempat yang penumpang inginkan. Flag Stop . Sistem Operasi Terdapat 2 jenis sistem operasi yang dicadangkan untuk perkhidmatan bas pengantara. Penumpang tidak perlu melambaikan tangan bagi menghentikan bas jika sekiranya ingin menaiki bas tersebut.

Sistem Tambang Perkhidmatan Bas Pengantara Struktur tambang yang dicadangkan bagi perkhidmatan bas pengantara adalah berdasarkan zon. Perhentian Bas (Shelter) Jenis atau dimensi perhentian bas (shelter) adalah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: • • • Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas. Secara umumnya.8 meter agar ianya dapat menampung tidak kurang dari 35 pejalan kaki dalam satu minit. PJU2. Kadar tambang maksima boleh ditetapkan dengan tidak membuat pembahagian zon yang terlalu banyak. atau dengan perhentian yang berkeluasan 1. sekiranya jumlah purata penumpang yang menunggu bas adalah 10 orang.5 m2. Daerah-daerah perkhidmatan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berdekatan dan jika terdapat jalan melintang atau melingkar. Cara pengelompokan beberapa zon juga boleh dilakukan. Jumlah bas dan laluan yang digunakan. Penumpang yang hanya melakukan satu perjalanan yang pendek tetapi melintasi 2 zon akan mengalami kerugian kerana terpaksa membayar harga tambang untuk 2 zon. Sebagai contoh. Pusat bandar adalah merupakan zon yang paling dalam dan dikelilingi oleh zon-zon luar tersusun. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.0 m2. PETALING JAYA 2020 6-7 iv.5 x 3.3 . Jumlah penumpang / pengguna perkhidmatan bas pengantara perlu diambil kira untuk memudahkan pengiraan keluasan perhentian bas yang diperlukan. Lebar minimum yang diperlukan bagi sesebuah sidewalk adalah 0. Faktor lain yang perlu diambilkira dalam menentukan keluasan perhentian bas (shelter) ini adalah ruang yang mencukupi bagi pejalan kaki (sidewalk). maka keluasan perhentian bas tersebut adalah 3. panjang jalan tersebut haruslah dibahagikan daripada zon ke dalam sektor-sektor. misalnya berdasarkan satu jarak dan suatu kadar tambang.0 hingga 5.0 m2. Jarak dan struktur tambang dibentuk dengan cara sama dengan struktur tarif berperingkat. namun ianya (jumlah bas dan laluan) pada kebiasaannya tidak mempengaruhi keluasan perhentian bas yang perlu dibangunkan. Sebaliknya. sidewalk boleh ditempatkan di hadapan atau belakang perhentian bas (bergantung kepada kedudukan perhentian bas tersebut). Dalam hal ini. Luas kawasan yang tersedia di tempat perhentian. Jumlah penumpang juga akan mempengaruhi jumlah bas dan laluannya. satu perjalanan yang panjang boleh menjadi lebih murah apabila dilakukan dalam sebuah zon berbanding dengan perjalanan pendek yang melintasi zon.0. Kerugian ini boleh diimbangi dengan cara mengenakan zon tumpang tindih atau kadar tambang yang boleh digunakan untuk 2 zon. v. luas perhentian bas yang perlu disediakan adalah bersamaan jumlah purata penumpang yang menunggu bas didarabkan dengan 0. .

Garis panduan umum penyediaan zon TOD i. Kawasan sekitarterminal transit diwujudkan di sepanjang laluan pengangkutan awam (mengikut cadangan yang telah dikemukakan) Zon lingkungan TOD adalah radius 400 meter dari lokasi stesen/terminal transit. Petaling Jaya 2020. SS & PJS. Amalan perlaksanaan perkhidmatan pengangkutan awam berasaskan permintaan/ jangkaan permintaan. tapi untuk penghuni atau pengunjung zon TOD. PJU2. setiap gunatanah boleh menjadi satu punca . PJU2.mengambil masa 10 minit untuk berjalan kaki) Mengintegrasikan gunatanah dan pengangkutan melalui konsep Pembangunan Bandar Sejahtera. Dari aspek pembangunan gunatanah. SS & PJS. Rajah 6.6-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. lokasi gunatanah dan pengangkutan adalah satu medium untuk sampai ke lokasi tempattempat tersebut. Akses kepada pengangkutan awam tidak terhad kepada kawasan berdekatan. Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Umum Zon Pembangunan Asas Transit (TOD) Garis panduan umum ini disediakan khusus kepada zon TOD. Dari aspek pengangkutan. Perlu diberi perhatian bahawa manamana kelulusan pembangunan baru bagi kawasan TOD hendaklah memenuhi garis panduan reka bentuk bandar bagi kawasan yang dirujuk. Menyediakan kemudahsampaian yang tinggi dengan penjanaan penggunaan pengangkutan awam/transit yang efisien untuk masa hadapan. Bercampur dan Pengangkutan Mampan. Boleh dihubungkan dengan mod berjalan kaki (radius 400 meter .1 : Ringkasan Garis Panduan Umum Penyediaan Zon TOD Menggalakkan pembangunan gunatanah masa hadapan secara mampan di mana pembangunan berintensiti tinggi ditumpukan dalam kawasan transit sahaja. Kriteria Gunatanah bagi Zon TOD Perancangan dan pembangunan gunatanah merupakan aspek yang amat penting apabila dikaitkan dengan masalah kesesakan lalu lintas.

PJU2. mengarah perlaksanaan TOD dan memantau perlaksanaan TOD. Langkah pengezonan ini perlu dibaca dan disusuli dengan penguatkuasaan Garis Panduan Pembangunan dan Piawaian Reka Bentuk Bandar zon TOD. Stesen dan terminal transit berfungsi sebagai pintu laluan utama ke zon TOD. Pengezonan TOD membuka peluang untuk pembangunan masa hadapan dan berintensiti tinggi difokuskan ke kawasan yang mempunyai stesen transit agar kebergantungan kepada pengangkutan persendirian dapat dikurangkan.2 : Ringkasan Garis Panduan Umum Gunatanah bagi Zon TOD Merancang semula gunatanah yang diletak berasingan/berjauhan agar serasi (compatible) seperti gabungkan/dekatkan gunatanah perumahan dan tempat kerja. Garis panduan umum yang berkaitan adalah seperti Rajah 6. SS & PJS. Oleh itu. Petaling Jaya 2020. agensi dan profesional berkaitan. . Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. perletakan gunatanah adalah penting kerana ia akan memberi implikasi terhadap cara kita bergerak antara gunatanah tersebut. SS & PJS. menstruktur/merangka pelaksanaan TOD. Stesen dan terminal transit ini merupakan pintu perhubungan utama penghuni zon TOD dan ia memberikan kemudahan pergerakan jarak jauh kepada mereka. PJU2. tuan tanah dan pemaju tanah serta masyarakat umum.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2 Rajah 6. Mengintegrasikan gunatanah dengan pengangkutan melalui konsep TOD. PETALING JAYA 2020 6-9 atau destinasi perjalanan. Garis panduan umum gunatanah bagi zon TOD ii. Tanah yang dikenalpasti sebagai zon TOD perlu dibangunkan secara bersepadu dengan cadangan perkhidmatan pengangkutan awam sebagai sokongan di sekitar 400 meter dari stesen/terminal transit. Penguatkuasaan ini adalah untuk merancang kawasan TOD. Konsep TOD ini haruslah disebarkan kepada pihak yang berkepentingan seperti kerajaan pusat. Pembangunan gunatanah bercampur perlulah diletakkan berdekatan. Garis Panduan Umum Penyediaan Komponen di Sekitar Stesen dan Terminal Transit Berikut adalah garis panduan umum bagi penyediaan komponen di sekitar stesen dan terminal transit: Garis Panduan Umum Penyediaan Pintu Laluan (Gateway) • • • Setiap zon TOD mesti mempunyai stesen atau terminal transit yang diletakkan di bahagian tengah zon. kerajaan negeri.

Pembangunan secara menegak diperlukan dalam zon TOD bagi mengoptimumkan penggunaan tanah serta perkhidmatan transit. Ianya juga menjadi hub pertukaran perkhidmatan pengangkutan awam iaitu antara bas pengantara dengan bas transit / bas transit laju. • • Garis Panduan Umum Penyediaan Laluan Pejalan Kaki. rumah dan kawasan rekreasi (4 jenis gunatanah) seperti dalam asas sebuah kejiranan. mendapatkan perkhidmatan. Ianya akan dapat menampung ramai penghuni di samping dapat juga menempatkan pelbagai aktiviti dalam satu bangunan seperti kedai. Sokongan bagi penunggang basikal seperti ruang simpanan basikal. kedai membaiki basikal dan sebagainya perlu dititikberatkan untuk menggalakkan penggunaan basikal yang tinggal di sekeliling zon TOD (sekitar 1-2 km) untuk ke / dari kawasan kejiranan di sekeliling kawasan dalam zon TOD. Pembangunan padat dan membenarkan gabungan / campuran gunatanah akan menyebabkan kawasan zon TOD lebih berdaya huni (liveable). stesen dan terminal ini boleh dijadikan mercu tanda (landmark) zon TOD. PJU2. di mana penerapan reka bentuk bandar dan bangunan yang menarik dapat memberikan identiti dan mungkin boleh menyerlahkan budaya setempat. Ini secara langsung akan dapat meningkatkan nilai gunatanah di sekeliling stesen / terminal transit.6-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. bilik mandi. Laluan Basikal dan Mod Pengangkutan • Pembinaan laluan pejalan kaki yang berkualiti dan saling menghubungkan gunatanah yang terdapat di zon TOD ke stesen transit sangat penting kerana penduduk diminta berjalan kaki dan menggunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian. SS & PJS. Garis Panduan Umum Penyediaan Untuk Pembangunan Padat dan Padu • Justifikasi untuk membenarkan pembangunan padat di zon TOD adalah untuk merapatkan lokasi gunatanah (mengurangkan jarak) yang akan mengurangkan perjalanan jauh terutama perjalanan sokongan hidup seperti perjalanan untuk membeli barangan. mengunjungi rekreasi dan lain-lain aktiviti dalam lingkungan 400 meter dari stesen / terminal transit sahaja. pejabat. Ianya lebih demokratik kerana memberi ruang untuk pelbagai jenis rumah (aspek harga rumah) yang menggabungkan pelbagai kumpulan status sosio ekonomi – yang menggalakkan integrasi sosial. PETALING JAYA 2020 • • Selain itu. Stesen / terminal transit adalah titik tumpuan zon TOD yang berperanan sebagai hub pertukaran mod pengangkutan utama antara mod tanpa motor dengan pengangkutan awam. • • .

Sederhana dan Tinggi (R1.4 A . PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan (PU.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PP. PJU2. PK) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP. OS2.2 A .5 A – 6 A – 7 A – 8 A . R3. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (KMU) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1. R2.3 A . PETALING JAYA 2020 KELAS KEGUNAAN TANAH KELAS KEGUNAAN TANAH Jadual A . PKR) Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah. R3. TP) Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti. R2. FR) Kegunaan / Aktiviti Bercampur Kediaman (KBK) A . SS & PJS. .1 Kelas Kegunaan Tanah Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1.9 Nota: Pecahan gunatanah utama bagi Aktiviti dibenarkan adalah 70% dan 30% bagi Aktiviti Sokongan dibenarkan dengan syarat.

Kepadatan Tinggi • Rumah Pangsa (Tidak melebihi 80 unit/ekar) • Rumah Mampu Milik (Tidak melebihi 120 unit/ekar) • Pangsapuri Kos Rendah (Tidak melebihi 160 unit/ekar) b) Aktiviti Perniagaan Sokongan • Bangunan Perniagaan Dibenarkan Teres / Sesebuah Dengan Syarat mengikut Nisbah Plot yang ditetapkan dalam garis panduan pembangunan • Jenis aktiviti yang dibenarkan adalah kategori runcit dan perkhidmatan mengikut keperluan tempatan/unit kejiranan iaitu: Kedai runcit. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. pasar mini. restoran/ kedai makan segera. SS & PJS. PJU2. R3.7-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. R2. bank/ kewangan/insurans. . PKR) Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Kepadatan Rendah • Rumah Sesebuah (Tidak melebihi 8 unit/ekar) • Rumah Berkembar (Tidak melebihi 10 unit/ekar) Kepadatan Sederhana • Rumah Teres (Tidak melebihi 14 unit/ekar) • Rumah Bandar (Tidak melebihi 30 unit/ekar) Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PETALING JAYA 2020 Jadual A-1 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Skim Perumahan (R1.

PJU2. klinik. farmasi. kedai gambar.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. barangan elektrik. kedai telekomunikasi. perkakas dan dobi • Mengikut piawaian yang ditetapkan Institusi dan Kemudahan Masyarakat • Kegunaan Kerajaan (Pejabat. kafe siber. Kompleks / Pusat Pengurusan) • Kegunaan Latihan Kemahiran / Pendidikan/ Keagamaan • Unit-unit kemudahan masyarakat sedia ada dan kegunaan kerajaan dikekalkan dan diselenggarakan dengan baik • Cadangan kemudahan baru hendaklah mengikut keperluan penduduk dan piawaian yang ditetapkan Kemudahan Sukan dan Kawasan Rekreasi • Mematuhi piawaian pembangunan dan menyediakan TLK yang secukupnya Pengangkutan • Tertakluk kepada keperluan dan piawaian penyediaan yang berkaitan . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 7-3 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan kedai buku dan alat tulis.

• Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perumahan . SS & PJS. PJU2.7-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Kegunaan Utama Aktiviti Catatan Infrastruktur dan Utiliti c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Dibenarkan di atas tapak atau bangunan khusus untuk kegunaan infrastruktur dan utiliti sahaja • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).

R2. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b). • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.Bilik pameran hiasan dalaman .Klinik (bukan untuk haiwan) Perumahan Kepadatan Sederhana c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Mengikut piawaian yang ditetapkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b). MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. • Rumah Teres • Rumah Bandar b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan . . PETALING JAYA 2020 7-5 Jadual A-2 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perumahan Kepadatan Rendah. SS & PJS. R3. Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.Pejabat persendirian . PJU2.Tempat penyelidikan persendirian . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.Taska (lot tepi yang mempunyai kawasan lapang) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sederhana dan Tinggi (R1.Tadika (lot tepi yang Dengan Syarat mempunyai kawasan lapang) .Taska .Bilik perabot antik . PKR) Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan a) Aktiviti • Rumah Sesebuah Kepadatan Dibenarkan • Rumah Berkembar Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan .Pejabat pengurusan NGO .Tadika Dengan Syarat .

Badminton . PJU2.Pejabat pengurusan .Asrama c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) & (b).Kolam renang .Tadika (tingkat bawah sahaja) Dengan . . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perumahan Kepadatan Tinggi a) Aktiviti Dibenarkan • Rumah Pangsa • Rumah Mampu Milik • Pangsapuri Kos Rendah b) Aktiviti • Jenis aktiviti yang Sokongan dibenarkan adalah: Dibenarkan .Tadika (tingkat bawah sahaja) Syarat .7-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.Surau . SS & PJS.Dewan .Kedai kejiranan .Rumah kedai .Tenis .Taman permainan kanak-kanak .Gelanggang squasy .

minyak petrol) • Restoran / kedai makanan segera • Hotel / Rumah Tumpangan: (hotel. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-7 Jadual A-3 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Gunatanah Utama • Pusat Perdagangan Utama • Pusat Perdagangan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Runcit : (makanan. Perkhidmatan insurans) • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. rumah sewa) • Pembinaan : (Pembinaan. SS & PJS. Bank. Kedai pajak gadai. PJU2. tembakau. Kontraktor perdagangan khas • Pengangkutan dan Penyimpanan Gudang : (Pengangkutan darat/ air/ udara. Kumpulan Wang Simpanan & Pencen. Perkhidmatan kewangan) • Insurans : (Insurans nyawa & kemalangan. barangan rumah & persendirian. Daging &ayam. Motorsikal.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Organisasi Keselamatan Sosial. Institusi kewangan yang tidak dikelaskan di manamana. minuman. kenderaan bermotor. Perkhidmatan yang berkaitan dengan pengangkutan) • Telekomunikasi / Perhubungan • Institusi Kewangan : (Institusi kewangan. .

Peralatan dan bahan perusahaan. professional & persatuan buruh. pertanian & perniagaan. minyak petrol dsb. salun/ kedai gambar & lain-lain perkhidmatan persendirian) • SOHO / Pangsapuri Perkhidmatan b) Aktiviti • Borong (makanan. Dengan Syarat kenderaan bermotor. Sokongan tembakau.7-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Institusi kebajikan. . pergigian perkhidmatan kesihatan & perkhidmatan haiwan lain. Institusi Penyelidikan & Sains. Kedai dobi. Perkhidmatan Perubatan. Badan perniagaan. Perkhidmatan sosial & masyarakat lain) • Perkhidmatan Isirumah dan Persendirian : Perkhidmatan pembaikan barangan kulit/ elektrik/ kenderaan/ barang kemas/ dll. Pemborong am besar) • Perkhidmatan rekreasi/ Kebudayaan : (perkhidmatan tayangan gambar & perkhidmatan hiburan lain. minuman. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Perkhidmatan Kebersihan : (perkhidmatan kebersihan & perkhidmatan yang berkaitan) • Perkhidmatan Sosial/ Awam : (perkhidmatan pendidikan. PJU2. SS & PJS. Barangan rumah Dibenarkan & persendirian. Motorsikal.

perkhidmatan hiburan. PJU2. II & III • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan • Pusat Kejiranan a) Aktiviti Dibenarkan • Runcit • Pejabat • Restoran / kedai makanan segera • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 7-9 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan Perpustakaan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran • Aktiviti-aktiviti yang bercanggahan dengan kawasan perniagaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan . kebudayaan dan rekreasi yang tidak dikelaskan di mana) • Perumahan • Asrama • Servis kereta • Taska • Hypermarket (Tertakluk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Koperasi dan Kepenggunaan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam Kolum I. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. b) Aktiviti • Perkhidmatan Pendidikan/ Sokongan Penyelidikan Dibenarkan Dengan Syarat • Stesen minyak • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

PETALING JAYA 2020 Jadual A-4 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) (PTP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Pusat rekabentuk & pembangunan IT • Kejuruteraan & industri berteknologi tinggi • Penyelidikan dan perubatan • Kegunaan/aktiviti yang berkaitan dengan komputer & multimedia • Teknologi-bio • Pejabat • Pusat latihan dan jualan • Pusat pengedaran • Pusat servis teknikal • Kemudahan masyarakat • Tempat letak kereta • Plaza • Taman awam • Asrama pekerja • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.7-10 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. b) Aktiviti • Restoren Sokongan Dibenarkan • Pusat makanan Dengan Syarat • Pusat hiburan (dalaman/ luaran) • Kedai serbaneka • Taska • Tadika . PJU2. SS & PJS. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 7-11 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Hospital • Dobi • Pusat pendidikan swasta • Perumahan • Kedai • Bilik pameran • Pusat beli belah • Hypermarket • Pasar • Hotel • Perumahan • Pangsapuri perkhidmatan • Stesen minyak • Bank • Bengkel (kecuali atas sebab-sebab khas) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan .

SS & PJS. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Asrama • Tadika • Taska • Klinik (bukan untuk haiwan) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).7-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Pemilik boleh menukar syarat nyata tanah dari ‘Perumahan’ kepada ‘Perniagaan’. hartanah pelancongan. PETALING JAYA 2020 Jadual A-5 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perdagangan Terhad (Institusi) (PTI) Gunatanah Utama Perumahan a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Balai seni lukis • Dewan pameran (kecuali kereta) • Rumah Orang Tua • Agensi (perkapalan. publisiti. senibina. Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. hiasan dalaman dan lain-lain yang berjenis teknikal. • Agen Hartanah • Perkhidmatan Perundangan • Perkhidmatan Perakaunan • Perkhidmatan memproses data Perkhidmatan pakarunding. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. berita. Keluasan ruang lantai dan ketinggian bangunan hendaklah dikekalkan seperti sediada untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas serta mengurangkan kacau ganggu. pemasaran) • Pejabat pengurusan yang berkaitan dengan aktiviti NGO. . kejuruteraan. PJU2.

membaiki dan seumpamanya • Bingkai gambar. menjilid secara kecilkecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Papan tanda. iklan dan lain-lain seumpanya. menyimpan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Basikal dan kenderaan. menjual dan memasang • Alat-alat kelengkapan sains. PJU2. • Hanya dibenarkan industri ringan dan perkhidmatan sahaja bagi industri yang bersebelahan zon perumahan Utama • Makanan dan minuman. PETALING JAYA 2020 7-13 Jadual A-6 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Industri (IP) Gunatanah Utama Industri a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Alat-alat kelengkapan kereta. menjual dan mengecas • Bengkel kereta dan motosikal. menjual dan membekal • Bateri.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. membuat • Buku. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. menjual dan membaiki • Barang-barang stor. SS & PJS. menjual dan membuat • Gudang • Stor . membuat dan menjual secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Percetakan secara kecil-kecilan tidak melebihi 610 meter persegi luas lantai • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. membuat dan menjual secara kecil-kecilan • Tayar.

kilang membuat • Kasut pertukangan. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Barangan peralatan elektrik. kilang membuat • Barang-barang sukan dan olahraga. kilang membuat • Alat pengawalan selain dari yang telah dikelaskan. memasang • Komputer dan perisian. kilang memproses • Mesin kegunaan pejabat.7-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. terompah kayu. barang-barang kayu selain dari yang telah dikelaskan. kilang membuat • Barang-barang tembaga. kilang membuat • Biskut. kilang membuat Utama • Bahan-bahan membuat roti. kilang membuat • Barang-barang untuk kereta. selipar dan barang kelengkapan kasut. memperbaiki dan memasang • Alat-alat muzik. kilang membuat • Ais. PJU2. kilang membuat • Barang-barang makanan selain dari yang telah dikelaskan. penyelidikan dan pembangunan • Peralatan fotografi. mesin komputer dan mesin pengira. kilang membuat • Alat-alat pengukur saintifik dan professional. SS & PJS. kilang membuat . memproses.

kilang membuat dan menjual • Kontena dan kotak dari kertas kadbod.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. • Industri Teknologi Tinggi • Micro electronic • Telekomunikasi • Robotic • Environmental engineering Micro biology b) Aktiviti Sokong Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat • Ruang Pameran • Kafeteria • Asrama pekerja • Gerai • Surau • Bilik bacaan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). SS & PJS. . PETALING JAYA 2020 7-15 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Roti. kilang membuat • Kerja-kerja seni dan ukiran mahir dalam institusi percetakan.

bekalan air. b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan berkaitan utiliti • Stesen • Kafeteria • Depot • Tempat letak kereta • Tapak penyemaian dan penjagaan tanaman • Aktiviti rekreasi. pengairan dan saliran. laluan rail base.7-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. PJU2. SS & PJS. Institusi (melibatkan kegunaan kerajaan dan kemudahan masyarakat) a) Aktiviti Dibenarkan • Pejabat kerajaan • Balai Polis . MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. Infrastruktur dan Kemudahan Masyarakat (WZ) Gunatanah Utama Rizab Utiliti a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Sebarang aktiviti yang berkaitan dengan penyediaan bekalan utiliti awam. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). pembentungan. *(melibatkan rizab rintisan elektrik dan sub station. telekomunikasi dan stesen pemindahan pelupusan sampah) ß Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. keretapi. PETALING JAYA 2020 Jadual A-7 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Perkhidmatan Utiliti.

PJU2. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 7-17 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Balai Bomba • Klinik Kesihatan • Hospital Awam • Pejabat Pos • Balai Raya • Dewan Orang Ramai • Perpustakaan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Kafeteria • Kedai • Dewan serbaguna • Kemudahan rekreasi/ sukan • Bengkel • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Keagamaan a) Aktiviti Dibenarkan b) Aktiviti Dibenarkan Dengan Syarat • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). . SS & PJS. Gunatanah • Dewan sembahyang • Pejabat pengurusan • Kafeteria • Dewan orang ramai • Tadika • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD.

PJU2. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan • Taska • Sekolah agama • Ruang niaga (bangunan keagamaan) • Ruang pameran • Pusat kaunseling • Perpustakaan • Perumahan kakitangan • Asrama (untuk pengguna institusi tersebut) • Kawasan rekreasi • Tempat letak kereta (untuk pengguna institusi sahaja) c) Aktiviti Tidak Dibenarkan Pendidikan Awam a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).7-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. . • Taska • Tadika • Sekolah rendah • Sekolah rendah agama • Sekolah menengah • Sekolah menengah agama • Institusi pengajian tinggi • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. SS & PJS.

Tanah Perkuburan (melibatkan tanah perkuburan semua kaum.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. PJU2. . krematorium dan juga cadangan tapak kubur di tanah RRIM) a) Aktiviti Dibenarkan • Kubur • Tempat membakar mayat • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-19 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Pejabat pengurusan • Perpustakaan • Makmal • Dewan serbaguna • Dewan rekreasi/sukan • Bank • Pejabat pos • Kemudahan agama • Asrama • Perumahan kakitangan • Kafeteria • Pusat makanan • Ruang niaga buku dan alatulis • Koperasi • Kelab komputer • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

SS & PJS. PJU2.7-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama Aktiviti Catatan b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Bangunan menyimpan abu mayat • Pejabat pengurusan • Tempat sembahyang • Tempat letak kereta • Stor c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

FR) Gunatanah Utama Kawasan lapang a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti Catatan • Taman bandaran • Taman tempatan • Taman kejiranan • Taman permainan • Lot permainan kanak-kanak • Tandas awam • Tempat letak kereta awam • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan yang ditetapkan JPBD. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • Stadium • Dewan serbaguna • Kompleks sukan • Pejabat pengurusan • Dataran • Restoren • Gerai Hutan c) Aktiviti Tidak Dibenarkan a) Aktiviti Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). . SS & PJS. OS2. Garis Panduan Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan. • Pemuliharaan Ekologi Hutan • Aktiviti rekreasi pasif yang mesra alam • Hendaklah mematuhi Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang di tetapkan) (Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling 1987. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. PETALING JAYA 2020 7-21 Jadual A-8 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan lapang dan Hutan (OS1.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

7-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Gunatanah Utama b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat Aktiviti Catatan • Bangunan kerajaan dan pusat penyelidikan yang berkaitan dengan aktiviti di hutan sahaja • Tempat letak kereta • Tandas awam c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b). • Aktiviti yang mencemarkan atau mempunyai potensi pencemaran . SS & PJS. PJU2.

. PJU2. ditetapkan JPBD. PETALING JAYA 2020 7-23 Jadual A-9 : Kegunaan / Aktiviti Bagi Kegunaan Bercampur Kediaman (KBK) Gunatanah Utama Kegunaan Bercampur Kediaman a) Aktiviti Dibenarkan Aktiviti • Perumahan • Kuaters pekerja • Asrama Catatan • Pembangunan hendaklah merujuk kepada garis panduan dan piawaian pembangunan • Pembangunan hendaklah yang ditetapkan MBPJ merujuk kepada JPBD. garis panduan dan kerajaan dan agensi-agensi piawaian pembangunan yang yang berkenaan. SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MBPJ dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan. b) Aktiviti Sokongan Dibenarkan Dengan Syarat • SOHO • Pangsapuri Perkhidmatan • Pejabat • Pusat Beli Belah • Restoran / kedai makanan segera • Pusat perubatan / farmasi • Bank / institusi kewangan / insurans • Tekstil • Stesen minyak • Perkhidmatan Pendidikan/ Institut Penyelidikan • Perumahan • Perkhidmatan Rekreasi dan Kebudayaan • Lain-lain aktiviti yang bersesuaian c) Aktiviti Tidak Dibenarkan • Semua aktiviti yang tidak tersenarai dalam (a) dan (b).

.

PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN KAWALAN PERANCANGAN Lampiran 8A GARIS PANDUAN PERUMAHAN 8A-1 : Garis Panduan Rumah Sesebuah 8A-2 : Garis Panduan Rumah Sesebuah (Khas Kg.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Chempaka) 8A-3 : Garis Panduan Rumah Berkembar 8A-4 : Garis Panduan Rumah Bandar 8A-5 : Garis Panduan Rumah Teres 8A-6 : Garis Panduan Pangsapuri (Khas Kg. Kayu Ara) Garis Panduan 8A-7 : Garis Panduan Rumah Pangsa (merangkumi semua perumahan bertingkat) .

8-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B GARIS PANDUAN PERDAGANGAN Garis Panduan 8B-1 : Garis Panduan Kedai dan Kedai Pejabat 8B-2 : Garis Panduan Gerai 8B-3 : Garis Panduan Kompleks Perniagaan (Bangunan Perniagaan) 8B-4 : Garis Panduan Pangsapuri Perkhidmatan 8B-5 : Garis Panduan SOHO 8B-6 : Garis Panduan Menjalankan Aktiviti Servis Kereta di Bangunan Rumah Kedai 8B-7 : Garis Panduan Kawasan Perdagangan Terhad 8C GARIS PANDUAN PERINDUSTRIAN 8C-1 : Garis Panduan Kilang Bertingkat 8C-2 : Garis Panduan Untuk Bangunan Industri 8C-3 : Garis Panduan Industri Teres 8D REKABENTUK BANDAR 8D-1 : Garis Panduan Perabot Jalan 8D-2 : Garis Panduan Rangkaian laluan Pejalan Kaki / Kaki Lima 8E GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM 8E-1 : Garis panduan Jalan 8E-2 : Garis panduan Hierarki Jalan 8E-3 : Piawaian Tempat Letak Kenderaan 8F 8G GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP . SS & PJS. PJU2.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-3 Lampiran 8H Garis Panduan GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT 8H – 1 : Garis Panduan Tadika 8H – 2 : Garis Panduan Taska 8H – 3 : Garis Panduan Pusat Jagaan Orang Tua 8I GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI 8I-1 : Garis panduan Bekalan Air 8I-2 : Garis panduan Bekalan Elektrik 8I-3 : Garis panduan Perkhidmatan Telekomunikasi 8I-4 : Garis panduan Sistem Saliran 8I-5 : Garis panduan Sistem Pembentungan 8I-6 : Garis panduan Sistem Pembuangan Sisa Pepejal 8I-8 : Garis panduan Rizab Utiliti . PJU2. SS & PJS.

ketinggian maksima 2 tingkat di paras lebih tinggi.05m (10’) daripada sempadan v. ii. iv. iii. PETALING JAYA 2020 8A : GARIS PANDUAN PERUMAHAN Lampiran 8A – 1 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar i. Bagi kawasan yang berbukit atau tanah yang ‘split level’.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat. PJU2. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) viii. . maksima 3 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 2 tingkat. Tepi (Sempadan Jalan) : 6. Bagi skim perumahan sesebuah yang diluluskan secara lot (tiada bangunan asal) dibenarkan ketinggian maksima 3 tingkat. Anjakan Belakang Bangunan : 3. Hadapan: 6. maksima 2 tingkat bagi kawasan yang pembangunan asalnya adalah 1 tingkat.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii. Bagi tanah rata. ii. Ketinggian bangunan i.8-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1m (20’) iv. Cucur bumbung: 1m(3.6m (15’). Sekiranya tanah berbukit atau tanah yang ‘split level’.05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj : tidak kurang 3. vi. Bagi tanah rata. Binaan 2 tingkat dengan ‘attic’ dibenarkan.05 m (10’) iii. SS & PJS. ketinggian maksima 2 tingkat di paras yang lebih tinggi. Bagi ‘Zero Lot’ jarak anjakan bangunan dari sempadan bersama adalah 4. paras yang lebih rendah ketinggian maksima 3 tingkat.

. PETALING JAYA 2020 8-5 v. Teknikal sekitar. PJU2. Keperluan Jabatan-jabatan i. SS & PJS. ‘Basement’ bagi rumah sesebuah dibenarkan dengan syarat mendapatkan kelulusan Majlis. Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii.

28 m (8’6”) Bangunan Lot Tepi (Corner) Dan Lot Hujung (End Lot) i.46 m (%’) 3 tingkat ketinggian maksima. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH SESEBUAH (KHAS KG.46 m (5’) iv.05m (10’) Belakang : 0. Tepi (sempadan bersama) : 0. Hadapan : 3.46m (5’) iii.8-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. Tepi (sempadan bersama) : 0. ii. Tepi (bersebelahan jalan/ Lorong) • • Lot Tepi (corner) : 3.46 m (5’) iv. CHEMPAKA) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (Sesebuah) 8 unit/ekar Bangunan Lot Tengah (‘Intermidiate’) i.46m (5’) iii. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Keperluan Jabatan-jabatan • Teknikal • . Dibenarkan pembangunan bangunan 1 tingkat sediada kepada 3 tingkat.05m (10’) Belakang : 0. ii. Hadapan : 3. • Jalan Keluar Masuk Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Unjuran bumbung (‘Porch’) : 2. PJU2.05 m (10’) • Lot Hujung (end lot) : 0.

Anjakan Belakang Bangunan: 3.05 m (10’) iii. Maksima 2 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 1 tingkat Maksima 3 tingkat bagi kawasan yang sekitarnya terdapat rumah perumahan sedia ada 2 tingkat Hanya satu laluan keluar / masuk dibenarkan Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. PETALING JAYA 2020 8-7 Lampiran 8A – 2 : GARIS PANDUAN RUMAH BERKEMBAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Rendah Perumahan (berkembar) 10 unit/ekar i. Hadapan: 6. ii. Tepi (Sempadan Jalan): 6. Cucur bumbung: 1m (3.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan vii. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. PJU2. SS & PJS.05m (10’) daripada sempadan v.05m (10’) Anjakan maksimum tiang garaj: tidak kurang 3. Teknikal ii. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) Ketinggian bangunan i.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3. ii. vi.1m (20’) iv. Jalan Keluar Masuk Keperluan Jabatan-jabatan i. .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

3. PJU2. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 3 : GARIS PANDUAN RUMAH BANDAR Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Anjakan bangunan Jalan dan Lorong Laluan keluar Masuk Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 30 unit/ekar 0.1m (20’) i. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38.05m (10’) iii.5 ekar) (minima) 3 tingkat (maksima) 60% (maksima) 10% dari keluasan kawasan (diatas tanah) i. Lain-lain syarat ii. 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat.1 m Lorong belakang – 3. iii.2 hektar (0. Jalan dalaman – 6. SS & PJS.3 meter persegi (minima) Kemudahan Awam i. Anjakan Tepi – 6. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985.1m (20’) Anjakan Hadapan anjung kereta .0 m Hadapan lot yang berhadapan dengan jalan boleh dibuka untuk laluan. ii.2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9.6. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan.8-8 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Anjakan Hadapan . ii. Taman Permainan kanak-kanak Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis .

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-9

Catatan

Khas Kg. Kayu Ara Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

8-10

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8A – 4 : GARIS PANDUAN RUMAH TERES
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 14 unit/ekar 2 tingkat (maksima) i. ii. Hadapan : 6.1 m (20’) Tepi (Sempadan Bersama): 3.05 m (10’)

iii. Tepi (Sempadan Jalan): 6.1 m (20’)

iv. Tepi (bagi unit mempunyai laluan pejalan kaki / jaluran hijau atau pencawang letrik): 3.05 m(10’) v. Tepi (‘Fire break’): 6.1 m (20’)

vi. Belakang: 3.05 m (10’) antara sempadan / 6.1m (20’) antara kedua dinding bangunan vii. Anjakan maksimum tiang garaj: Tidak kurang 3.05m (10’) daripada sempadan viii. Panjang Maksima blok teres: 98.5m (320’)

ix. Anjakan 1.5m (5’) dari sempadan lot di bahagian tingkat bawah dan 3.05m (10’) dibahagian tingkat atas bangunan. x. Lorong belakang minima 3.05 m (10’)

xi. Cucur bumbung: 1m (3.3’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xii. Anjung Kereta (Porch): Rekabentuk anjung kereta individu bagi setiap unit rumah (perkongsian anjung tidak dibenarkan) xiii. Tiang Anjung Kereta: 4.3m (14’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan xiv. Serambi (Balcony): Tidak dibenarkan keluar dari garisan minima anjakan bangunan xv. ‘Bay Window dan Indoor Planter Box’: Maksima 0.8m (2’) dibenarkan memasuki anjakan bangunan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-11

Lampiran 8A – 5 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (KHAS KG. KAYU ARA)
Jenis Kegunaan Tanah
Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Ketinggian bangunan Kawasan Plinth Landskap Perumahan Kepadatan Sederhana Perumahan 45 unit/ekar 0.28 hektar (0.7 ekar) (minima) 5 tingkat (maksima) 60% (maksima) • 10% dari keluasan kawasan Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.

• Anjakan bangunan Tempat Letak Kereta Tempat Pembuangan Sampah Perbadanan Pengurusan

Anjakan antara bangunan dengan sempada kawasan • • Menghadap jalan awam – 6.1 m (20’) Sempadan bersama – 3.05 m (10’)

1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah dihubungi daripada jalan awam untuk perkhidmatan. Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Akta Hakmilik Strata 1985. Bilik sembahyang/ dewan/ taska – 38.2 meter persegi (minima) Pejabat Pengurusan – 9.3 meter persegi (minima)

Kemudahan Awam i. Lain-lain syarat ii.

iii. Taman Permainan kanak-kanak • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Serahan 5’ di bidang hadapan bagi pelebaran jalan kecuali Jalan Jenjarum.

• Serahan jalan 10’ di bidang hadapan Jalan Jenjarum. • Penyediaan/penyerahan 20’ bagi kawasan lapang (linear park) di bidang hadapan lot.

.2m (40’) Sempadan bersama – 6. Maksima 120 unit/ekar bagi rumah mampu milik. Maksima 160 unit/ekar bagi perumahan awam 0.1m (20’) Surau Tadika / Taska Dewan Rumah sampah Kedai – kedai kejiranan Gelanggang sukan Taman permainan kanak-kanak Ruang Perhimpunan Pejabat Pengurusan Pangsapuri Kos Rendah/ Pangsapuri Mampu Milik/ Perumahan Awam • 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. SS & PJS. iii. • 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. PJU2. Maksima 80 unit/ekar bagi rumah pangsapuri.8-12 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ii.81 hektar (2 ekar) 60% daripada keluasan tapak Anjakan antara bangunan dengan sempadan kawasan • • • • • • • • • • • Menghadap jalan awam – 12. Perumahan Kepadatan Tinggi Perumahan i. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8A – 6 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI (MERANGKUMI SEMUA PERUMAHAN BERTINGKAT) Jenis Kegunaan Tanah Pengezonan Kepadatan Saiz Tapak Kawasan plinth Anjakan bangunan Kemudahan Awam Tempat Letak Kenderaan * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa.

1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. . SS & PJS. Teknikal ii. Pangsapuri Kos Tinggi • • • 2.5 TLK / unit + 20% untuk pelawat. Pangsapuri Kos Sederhana • • • 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. PJU2. Keperluan Jabatan-Jabatan i. TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Kesan Pembangunan Terhdap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. PETALING JAYA 2020 8-13 • TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.

9. • • Ketinggian bangunan Tempat letak kenderaan Catatan Tidak melebihi 4 tingkat (tidak termasuk ‘basement’ • • • • 1 TLK / 46. PJU2. 1 TLM / 92.1m (30’) lorong belakang membelakangi rumah .1m x 20m (20’x 65’) • • • < 2 tingkat .1m (20’) – Tidak dibenarkan TLK Lot hujung kedai pejabat hendaklah mempunyai tambahan kelebaran 2.p Tambahan 2% TLK untuk OKU Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.1m (20’) > 2 tingkat .p + 20% untuk pelawat. SS & PJS. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya.1m (8’) sebagai verandah way. PETALING JAYA 2020 8B : GARIS PANDUAN PERNIAGAAN Lampiran 8B – 1 : GARIS PANDUAN KEDAI DAN KEDAI PEJABAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Anjakan bangunan Perdagangan 6.9.9 m.6. • .1m (30’) Lorong Tepi / Pemisah : 6.8-14 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.4 m.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk. SS & PJS. perindustrian dan taman bandar yang terpilih. ruang menyimpan barangan. Secara Kecil-Kecilan: • Jualan makanan dan minuman siap • • Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Setiap Gerai: • Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ • • Sinki Paip luar Am: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • Tempat makan (meja dan kerusi) Tempat pembuangan sampah berpusat yang terletak secara berasingan daripada kawasan gerai. Tempat letak kenderaan Tandas awam Surau • Rekabentuk Setiap Gerai • • • Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan. ruang memasak. diadang daripada pandangan struktur dan elemen landskap. perdagangan. PJU2. Perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual dan masa beroperasi. . PETALING JAYA 2020 8-15 Lampiran 8B – 2 : GARIS PANDUAN GERAI 8B-2-1 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI Lokasi Aktiviti yang dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Dalam kawasan perumahan.

8-16 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Lorong belakang bagi tujuan punggah/ memunggah barang serta pembuangan sampah • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Rajah B2-1 : Contoh Susunatur Gerai . SS & PJS. PJU2. Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan. PETALING JAYA 2020 • Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding.

SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-17 Rajah B2-2 : Keratan Rentas Susunatur Gerai .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

. ruang membasuh dan mengering pinggan mangkuk.8-18 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Hakmilik Ruang memasak perlu diadangkan daripada ruang jualan/hidangan dengan dinding. SS & PJS. Perlu mematuhi semua keperluan jabatan – jabatan teknikal MBPJ Keseluruhan kawasan gerai (‘food court’) hendaklah diserahkan kepada MBPJ. ruang memasak. PETALING JAYA 2020 8B-2-2 : GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN GERAI DALAM BANGUNAN PERDAGANGAN Lokasi Ruang Aktiviti Yang Dibenarkan Kemudahan Yang Perlu Disediakan Rekabentuk Setiap Gerai Dalam bangunan perdagangan – perletakan gerai perlu dikelompokkan dan diasingkan mengikut barangan yang dijual. 2% daripada ruang lantai bersih Secara Kecil-Kecilan: • Jualan barang makanan kering • • • • • Jualan buah . ruang menyimpan barangan. Hanya ruang memanas makanan boleh disatukan dengan ruang jualan hidangan. PJU2.buahan Jualan barangan dapur/rumah/pakaian Jualan makanan dan minuman siap Penyediaan makanan Penyelenggaraan Bagi Gerai Makan (‘food court’) sahaja: • Sinki untuk pelanggan membasuh tangan • • Tempat makan (meja dan kerusi) Bekalan air/elektrik/’extractor fan’ Elemen yang perlu disediakan Am: • Ruang jualan Khusus Untuk Gerai Makan (‘Food Court’) • Ruang jualan/hidangan.

1 TLM / 92.p • Tempat letak kenderaan • • • • . PETALING JAYA 2020 8-19 Lampiran 8B – 3 : GARIS PANDUAN KOMPLEKS PERNIAGAAN (BANGUNAN PERNIAGAAN) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0.1m (20’) dari sempadan masing-masing. Kemudahan awam • Surau/bilik solat (20’ x 20’ – minima) Medan selera – 2% daripada keluasan ruang lantai bersih.1m (20’) Untuk tujuan anjung (porch) di pintu masuk utama. • Kawasan Lanskap/hijau (Nota : Kawasan anjakan hendaklah dikekalkan sebagai kawasan terbuka dan sebarang pembinaan tambahan / sambungan secara kekal / sementara tidak akan dibenarkan di kawasan tersebut).1m (20’) Jalan belakang : 6.2m (40’).4 m. dibenarkan 20’ memasuki garisan bangunan dengan jarak maksima hendaklah tidak melebihi separuh daripada anjakan bangunan yang dikenakan. • • Jalan tepi : 6.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Tandas awam Tempat pembuangan sampah 1 TLK / 46.9 m. SS & PJS. Anjakan bangunan • • Sempadan bersama: 6. Bangunan perniagaan yang menghadap jalan awam: 12.p + 20% untuk pelawat.4hektar (1 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. • 10% dari keluasan kawasan (di atas tanah) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. PJU2.

PJU2.8-20 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. Dasar Pengenaan Kedai • Mampu Milik Dalam Pembangunan Kompleks Perniagaan Perlu menyediakan 10% daripada keseluruhan ruang lantai kasar sebagai Kedai Mampu Milik dalam bentuk saiz lot kecil atau kiosk untuk disewa. . PETALING JAYA 2020 • Tambahan 2% TLK untuk OKU. SS & PJS. • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Catatan • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-21 Lampiran 8B – 4 : GARIS PANDUAN PANGSAPURI PERKHIDMATAN (SERVICE APARTMENT) Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Ketinggian bangunan Perdagangan Minima 0. Anjakan bangunan • • Untuk sempadan bersama anjakan bangunan hendaklah 6. Anjakan bangunan 12. Kemudahan awam • • • • • • • • • • • • • Surau/bilik solat (40’ x 40’ – minima) Tadika/Taska Kedai-kedai kejiranan Gelanggang permainan Taman permainan kanak-kanak Dewan serbaguna Kolam renang Gymnasium Gelanggang squash/tennis/ badminton Kedai dobi layan diri Mini perpustakaan/ bilik bacaan Restoran/medan selera Tempat pembuangan sampah .1 m (20’) dari sempadan masing masing. PJU2.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan. Kawasan Lanskap/hijau • 10% dari keluasan kawasan C • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. SS & PJS.2 m (40’) bagi mana-mana bahagian yang menghadap jalan awam.

perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. .5 TLK + 20% untuk pelawat • Tambahan 20% petak motosikal.4 m.p (1200 k. Tambahan 1 petak bas persiaran 55. Catatan • Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis • Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS1131:2003. • • TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. SS & PJS. MS1184:2002 dan MS1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya.p) / 2.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat • > 111. PETALING JAYA 2020 Tempat letak kenderaan • < 111. PJU2.5mp (598 kp) /40 unit pangsapuri.p (1200 k.4 m.8-22 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

2 m (40’) Sempadan bersama .2m (40’) Menghadap Jalan belakang . Surau/bilik solat Pejabat Pengurusan Bangunan Tempat pembuangan sampah < 42 m. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis Menyediakan kemudahan dan keperluan untuk golongan Orang Kurang Upaya sepertimana yang termaktub di dalam MS 1131:2003.p) . SS & PJS. • • • • Menghadap Jalan utama . 6.2 m (40’) Menghadap Jalan tepi . PJU2.p (600 k.8hektar (2 ekar) 60% dari keluasan tapak 41.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1m (20’) Menggunakan piawaian 1000 penduduk: 2 hektar kawasan lapang. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p (450 k. MS1184:2002 dan MS 1183:1990 serta mematuhi Garis Panduan Piawaian Perancangan Kemudahan Golongan Kurang Upaya. Kawasan Lanskap/hijau • • Kemudahan awam Tempat letak kenderaan Catatan • • • • • • • • .56 m. PETALING JAYA 2020 8-23 Lampiran 8B – 5 : GARIS PANDUAN SOHO Jenis Kegunaan Tanah Saiz lot minima Kawasan plinth Saiz tapak minima Ketinggian bangunan Anjakan bangunan Perdagangan Minima 0.p): 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK TLK OKU : 2% dari jumlah TLK. Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan.12.12.12.8 mp (450kp) Bergantung kepada nisbah plot yang disediakan.

PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 6 : GARIS PANDUAN MENJALANKAN AKTIVTI SERVIS KERETA DI BANGUNAN RUMAH KEDAI Perletakan Jenis Aktiviti i. 1986 (Akta 182) Kaedah . • Menjual / memasang / ‘balancing’/ ‘alignment’ tayar kereta. PJU2. Lokasi yang dibenarkan Rumah kedai sudut / hujung dalam satu deretan bangunan kedai di pusat tempatan sahaja dibenarkan.jentera kecil kereta. • Menjual dan mengecas bateri. . SS & PJS. 1984 (Akta 133) dan juga Akta Perancangan Bandar dan Desa.Undang Peruntukan undang – undang yang digunapakai adalah Seksyen 80 (12). • Menjual / membaiki jentera . • Menjual dan mengecas bateri. i. • Membaiki motosikal. Aktiviti yang dibenarkan adalah seperti berikut:• Menjual / menukar / memasang tayar motosikal.Kaedah Kawalan Perancangan (Am) 1996. Aktiviti berikut adalah tidak dibenarkan:• Bengkel membaiki kereta.8-24 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Akta Jalan. Peruntukan Undang . ii. • Sebarang kerja pertukangan yang melibatkan pemotongan dan kimpalan. • Menjual / menukar / memasang alat ganti dan aksesori kereta. • Bengkel menyembur cat. Parit dan Bangunan. • Menjual / membaiki / memasang peti penyejuk. • Lain – lain aktiviti yang akan ditentukan dari semasa ke semasa.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-25 Rajah B6-1 : Menunjukkan rumah kedai yang dibenarkan bagi aktiviti servis kereta. PJU2.

v. • Sebarang jentera. Caj bayaran sebanyak RM2000 setahun akan dikenakan ke atas permohonan yang diluluskan oleh Majlis. • Petak letak kereta di hadapan lot kedai hendaklah disewa oleh penguasaha bagi sepanjang tempoh kelulusan. PJU2. Aspek Keselamatan • Mematuhi peraturan dan garis panduan Jabatan Bomba. Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah dijalankan di bahagian belakang kedai. . Aspek Kepentingan Awam dan Keselesaan. klinik dan kelas tuisyen. iv. aktiviti menjual dengan ruang pamerannya hendaklah diletakkan di hadapan lot kedai dan hendaklah menduduki sekurang .Lain • Aktiviti servis kereta adalah tidak dibenarkan sekiranya aktiviti lain yang sensitif dengan bahan kimia dan pencemaran telah beroperasi di lot bersempadanan sama. • Kerja . Fee memproses permohonan sebanyak RM200 akan dikenakan bagi setiap permohonan yang dikemukakan. • Kerja . iii. jika ada yang digunakan mestilah menggunakan kuasa elektrik dan hendaklah mempunyai kuasa tidak lebih daripada 10 h. Aktiviti yang dimaksudkan adalah termasuk restoren / kedai makan.kurangnya 10% daripada jumlah ruang lantai kedai beroperasi ( Rujuk Rajah B6-2). ii. SS & PJS.p. Aspek Kesihatan dan kebersihan • Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. Laluan keluar – masuk dari belakang atau tepi adalah digalakkan. Bayaran Fee i.kerja pembaikan dan pemasangan hendaklah di jalani di bahagian belakang kedai. • Tidak menghalang laluan pejalan kaki.8-26 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Garis Panduan Susunatur Pusat Servis • Bagi aktiviti menjual dan membaiki/ memasang/ mengecas. Lain . Keperluan Teknikal ii. PETALING JAYA 2020 Pematuhan Terhadap i.

PETALING JAYA 2020 8-27 Rajah B6-1 : Lokasi Aktiviti Servis Kereta yang Dibenarkan Dalam Deretan Rumah Kedai .DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. SS & PJS.

Jabatan Bangunan untuk ulasan Jabatan teknikal luar yang berkenaan juga akan dirujuk untuk ulasan sekiranya perlu. • ii. dalam dan belakang. Prosidur Mengemukakan Permohonan a. • 8 salinan pelan tapak. • Permohonan akan dirujuk kepada Jabatan Teknikal Dalaman Majlis seperti Jabatan Kejuruteraan. PETALING JAYA 2020 Garis Panduan Perlaksanaan i. • 1 salinan hakmilik tanah. Permohononan tukar guna bangunan bersama dokumen dan bayaran hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan untuk diproses. a. Memastikan kebersihan kawasan sentiasa terjaga dan terpelihara melalui tindakan berikut: • Penyediaan tong sampah Memasang ‘Oil-Water-Separator’ di longkang berhadapan dengan lot kedai. SS & PJS. iii.jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan.8-28 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. b. Tukar Kegunaan Secara Sementara. Jabatan Kesihatan. bomba dan keselamatan. ii. . • Gambar foto luar. • 3 salinan pelan bangunan sediada yang telah diluluskan dengan lakaran dan tandakan ruang mengikut aktiviti yang dicadangkan. kesihatan. Dokumen berikut hendaklah disertakan: • Melampirkan sekali surat perjanjian sewa dan juga surat persetujuan daripada pemilik untuk menukar guna bangunan. i. Prosidur Memproses Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. Mematuhi semua keperluan teknikal. • Mengemukakan jenis . PJU2. Aktiviti tidak dibenarkan bermula / dijalankan sebelum kelulusan dan pemberian lesen perniagaan daripada Majlis.

PERINGATAN Kegagalan pihak tuan / puan mematuhi syarat- syarat kelulusan Majlis boleh mengakibatkan kelulusan tuan / puan ditarik balik. Syarat Kelulusan Permohonan Permohonan yang telah diluluskan oleh Majlis. mengemukakan permohonan membaharui kelulusan setiap. • Mendapatkan kelulusan lesen perniagaan dan lesen iklan (jika ada) dari Jabatan Kesihatan Majlis. PETALING JAYA 2020 8-29 c. SS & PJS. PJU2. a.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. iii. maka Majlis akan mengambil tindakan penguatakuasaan di bawah peruntukan undang-undang yang disediakan. • Membayar fee untuk menggunakan bangunan asal kepada kegunaan lain mengikut dasar yang ditetapkan oleh Majlis. Kelulusan akan ditarik balik sekiranya Majlis menerima bantahan awam terhadap aktiviti yang dijalankan. . pemohon hendaklah mematuhi syarat-syarat berikut:• Membaharui kelulusan setiap tahun. Kelulusan adalah untuk tempoh 12 bulan sahaja. Kelulusan akan ditarik balik serta-merta ataupun tidak akan diperbaharui jika Majlis menerima bantahan awam yang berkenaan terhadap aktiviti yang dijalankan. Sekiranya pihak tuan / puan masih menjalankan aktiviti tersebut.

Chempaka - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan PJU 1/1 Aktiviti yang Dibenarkan - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan PJU 1/1. SS & PJS.8-30 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. Kg. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8B – 7 : GARIS PANDUAN KAWASAN PERDAGANGAN TERHAD Lokasi A. Perdagangan Terhad (Perkhidmatan) • Jalan PJU 1/1. Kg. Perdagangan Terhad (Institusi) • Jalan SS 21/1 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS21/1 Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS21/1 - • Jalan SS 2/24 (sebahagian) - Lot-lot rumah berkembar yang menghadap Jalan SS 2/24 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/24 • Jalan SS 2/3 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/3 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/3 • Jalan SS 2/75 (sebahagian) - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 2/75 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 2/75 • Jalan SS 3/39 - Lot-lot rumah sesebuah yang menghadap Jalan SS 3/39 - Pintu masuk utama hendaklah mengadap ke Jalan SS 3/39 B. Chempaka Rujuk Jadual A-4 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (perkhidmatan) .

SS & PJS.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Bangunan 2 tingkat hanya dibenarkan untuk kediaman semata-mata. . PJU2. c. Prosedur Memproses i. Perlu mematuhi semua keperluan jabatan-jabatan teknikal MBPJ. Sekiranya kediaman tersebut dirobohkan. ii. alamat terkini. Penyewa bangunan semasa mengemukakan permohonan hendaklah melampirkan sekali surat persetujuan dari pemilik bangunan bagi tujuan menukar kegunaan bangunan kepada kegunaan lain. Keperluan Jabatan Teknikal • Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. pemohon dikehendaki menyertakan maklumat-maklumat yang diperlukan: a. 3 salinan pelan bangunan sedia ada yang telah diluluskan oleh Majlis. Bangunan kediaman 1 tingkat sediada sahaja. ketinggian bangunan kediaman baru untuk perdagangan terhad dibenarkan 1tingkat sahaja. b. d. 8 salinan pelan tapak yang menunjukkan butir-butir bangunan. kad pengenalan (Baru). dalam dan belakang bangunan yang dicadangkan (saiz 5R). Bagi kawasan SS atau mana-mana kawasan yang pelan tatatur asal kediaman diluluskan dengan ketinggian 2 tingkat boleh dibenarkan untuk mengguna secara sementara bangunan kediaman tersebut untuk perdagangan terhad. 1 salinan hakmilik tanah bagi tapak cadangan. PETALING JAYA 2020 8-31 Tempat Letak Kenderaan Keperluan Jabatan Teknikal MBPJ Ciri-ciri Bangunan Rujuk Jadual A-5 : Kegunaan/Aktiviti Bagi Kegunaan Perdagangan Terhad (institusi) • Kemudahan TLK perlu disediakan dalam sempadan lot. Gambar foto luar. e. Semasa mengemukakan permohonan. No. • Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Permohonan Mengemukakan borang permohonan yang lengkap kepada Jabatan Perancangan Pembangunan. Butir-butir pemilik rumah seperti nama dalam kad pengenalan.

Jabatan Teknikal akan menentukan rekabentuk dan ketinggian bangunan supaya harmoni dengan kawasan sekitar. Kelulusan adalah secara sementara setahun ke setahun. Jabatan Perancangan Pembangunan a. Mengemukakan jenis-jenis aktiviti yang akan dijalankan di premis yang dicadangkan. Pemaju dikehendaki mengemukakan Laporan Cadangan Pemajuan (LCP) dan Laporan Kesan Pembangunan Terhadap Kawasan Sekitar serta mematuhi syarat-syarat Teknikal Majlis. Mengemukakan nama-nama pemilik bangunan bersempadanan sama (‘adjoining lot’) sahaja. Menyediakan tempat letak kereta dan motosikal dalam lot sendiri mengikut kadar yang ditetapkan oleh Majlis. Sirkulasi Lalulintas • Kemudahan tempat letak kereta yang disediakan perlulah boleh menampung keperluan pengusaha dan pelawat ke premis ini. h. . Sebarang pindaan atau tambahan kepada bangunan dari segi anjakan bangunan. b. Pemohon diminta membaharui kelulusan setiap tahun. SS & PJS. jarak antara bangunan dan lain-lain hendaklah mengikut kehendak Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. g. PJU2. i.8-32 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • • • • • Ketinggian bangunan dihadkan kepada 1tingkat sahaja melainkan ketinggian bangunan sediada 2 tingkat. Keperluan Jabatan Teknikal i. Majlis berhak menarik balik kelulusan sekiranya mendapat bantahan daripada penduduk sekitar atau sekiranya berlaku kesesakan lalulintas/ kenderaan diletakkan di rizab jalan. Mengemukakan kepada Majlis surat pengesahan dari Jabatan Hasil Dalam Negeri dan Salinan Pengecualian Cukai terhadap aktiviti yang dijalankan oleh persatuanpersatuan ‘NGO’. Reka bentuk bangunan • Reka bentuk bangunan hendaklah dikekalkan seperti bangunan asal iaitu bangunan yang berada di kawasan itu semasa RTPJ 2 diwartakan pada 13 Jan 2011. PETALING JAYA 2020 f.

• • Mengadakan pengawal lalu lintas untuk mengawal kenderaan keluar masuk ke premis yang dicadangkan. SS & PJS. Jabatan Kesihatan dan Persekitaran a. iv. Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang ditetapkan oleh Jabatan Kejuruteraan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2. ii. • c. Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar • Mematuhi lain-lain keperluan infrastruktur yang akan ditetapkan oleh Jabatan Landskap dan Kehijauan Bandar. Kebersihan Awam • Memastikan kebersihan kawasan sentiasa bersih dan terpelihara dari pembuangan sampah dan sisa makanan. Keperluan Bahagian Bangunan seperti berikut: • Mengemukakan pelan bangunan untuk kelulusan Majlis bagi penambahan / sambungan yang dibuat ke atas bangunan yang dicadangkan. Keperluan dari segi kejuruteraan / infrastruktur seperti berikut: • Menyediakan kemudahan tempat letak kereta dalam lot. iii. Tidak dibenarkan meletak kereta di rizab jalan. PETALING JAYA 2020 8-33 • Mengadakan jalan sehala mengelilingi bangunan yang dicadangkan untuk kegunaan lain. • Mematuhi lain-lain spesifikasi yang akan ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan. Jabatan Kejuruteraan a. . Keperluan Jabatan Kesihatan seperti berikut: • Memohon lesen perniagaan daripada Jabatan Kesihatan Majlis. v. Mematuhi lain-lain keperluan yang ditetapkan oleh Jabatan Bangunan. Mengadakan pengawal lalu lintas untuk keluar/ masuk ke premis. Jabatan Bangunan a. • • Mematuhi semua keperluan ‘Building By Law’ bagi pembinaan rumah kediaman.

p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.5 kaki). Dari 30% ruang lantai untuk pejabat boleh digunakan sebahagian tertentunya untuk ruang pameran ‘showroom’.2 m. Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% dari jumlah keluasan ‘built up’ bangunan.p (500 k. .p (2.9 m. Tempat letak kenderaan Aktiviti untuk ruang pejabat dan kilang hendaklah ditunjukkan dengan jelas pada setiap tingkat bangunan.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat.4 m.p) + 20% untuk pelawat ii) 1 TLM :185.8 meter (12.9. SS & PJS.p) / 1 TLM: 1 pekerja iii) 1 TLL : 929. PJU2.000 k.5 meter (18 kaki) sementara ketinggian maksima bagi setiap tingkat yang lain adalah 3.4 hektar (1 ekar) 60% daripada keluasan tapak • • Hadapan .p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) b) Ruang Pengeluaran i) 1 TLK / 92.5 Ketinggian maksima bagi tingkat bawah dibenarkan sehingga 5.8-34 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1 meter (minima) 6 tingkat maksima dengan basemen dibenarkan berdasarkan kepada kiraan plot ratio maksima 2.000 k.6. c) Stor / Gudang i) 1 TLK / 232.8 m. PETALING JAYA 2020 Lampiran 8C – 1 : GARIS PANDUAN INDUSTRI BERTINGKAT Jenis Kegunaan Tanah Saiz Lot Minima Kawasan plinth Anjakan bangunan Ketinggian bangunan Industri pangsa sahaja.1 meter Belakang .500 k.p (1. Kawasan hijau / lanskap • Sekurang-kurangnya 10% dari keluasan lot hendaklah disediakan untuk senitaman (‘soft landscape’) • Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan hakmilik strata dari Pejabat Tanah.9 m.p (2. a) Pejabat i) 1 TLK : 46. 0.

Perbadanan Pengurusan Satu perbadanan pengurusan hendaklah ditubuhkan mengikut Bab 2 dari Kanun Tanah Negara 1965 dan Akta Hakmilik Strata 1985. Lain-Lain Keperluan 1. STM dan lain-lain. SS & PJS. Pagar masuk (jenis ‘recessed’) hendaklah diadakan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. JKR Pemohon hendaklah mendapatkan kelulusan dari pihak berkuasa berkaitan seperti TNB. Muatan Lantai Jadual berikut menunjukkan senarai muatan lantai. Dispenser Air Sejuk Adalah dicadangkan supaya spenser air sejuk diadakan di tempat sesuai. Bangunan kilang berpangsa hendaklah diadakan lif untuk barangan dan kegunaan pekerja. Pagar (‘gate’) hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan. T. hendaklah diadakan setiap lantai:- . 2. PETALING JAYA 2020 8-35 Aktiviti yang dibenarkan Kantin / Kemudahan - kemudahan pekerja Lif Tandas ‘Parapet Walls’ Pagar Masuk Tempat Pembuangan Sampah Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan/Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) 2% dari jumlah keluasan ruang lantai atau 10 unit gerai (minima 28. BOMBA.N. Tandas bagi lelaki dan wanita hendaklah diadakan di setiap tingkat bangunan. BOMBA. JKR. Bilik Bacaan Surau Lain-lain syarat Bilik bacaan bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38. Surau bagi kemudahan pekerja hendaklah diadakan dengan keluasan minima 38. 3.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Tempat pembuangan sampah hendaklah ditempatkan di kawasan yang mudah untuk pengutipan sampah.B.2 meter persegi (400 kaki persegi) Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.9 persegi/unit). PJU2.2 meter persegi (400 kaki persegi). Tanda pembatasan muatan hendaklah mencukupi.

65 – 2.35 2. PJU2. SS & PJS.986 832 .8 1. 6.986 832 .000 1.44 2.82 5.) 832 .000 1.p.13 – 2.464 832 .Jenis Industri Hanya jenis perindustrian ringan sahaja dibenarkan di kilang berpangsa.1.66 2. Muatan Maksima Dan Dimensi Lif Jadual berikut menunjukkan muatan maksima dan dimensi lif. Perbelanjaan Infrastruktur Perbelanjaan kepada memperbaiki / meningkatkan kemudahan infrastruktur hendaklah dibuat oleh pemilik kilang berpangsa seperti yang dikehendaki oleh Majlis.58 1.986 832 .800 1.8-36 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.464 832 .44 – 2.464 4.98 1. Jadual 8C1.42 – 2. PETALING JAYA 2020 Jadual 8C-1.95 – 1.2 : Muatan Dan Dimensi Lif Jenis Lif Senarai muatan (kg) Dimensi Dalam Meter Panjang Lebar Tinggi Lif Pekerja Kargo Lif Lif Pekerja ‘cum – cargo’ 680 – 2.1 : Senarai Muatan Lantai TINGKAT LANTAI Tingkat 5 Tingkat 4 Tingkat 3 Tingkat 2 Tingkat 1 Tingkat bawah SENARAI MUATAN LANTAI (kg/ m. Kilang-kilang perindustrian hendaklah mematuhi syarat-syarat garis panduan berikut:- .1.1.000 – 2.13 – 2. Jenis .13 1.35 2.

lead. Tidak termasuk dalam kategori ‘Scheduled Permises’ atau di bawah kategori ‘Offensive Trades’ 7. beryllium. sodium. magnesium. maganese. potassium of their compounds - Carbon monoxide - Acetic anhydirde and acetic acid - Aldehydes - Amines - Fumes containing chromium.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. ‘furnace’ dan sebagainya. arsenic. b. - Fumes containing uranium. Kilang berpangsa hendaklah bersih dan jenis perindustrian ringan yang tidak mengunakan alat-alat bakaran seperti ‘boiler’. tungsten. PETALING JAYA 2020 8-37 a. aluminium. maleic acid and fumaric acid - Products containing hydrogen from the partial oxidation of hydrocarbons - Phthalic anhydride and phthalic acid - Picolines - Fumes from petroleum works - Acrylates - Di-isocyanates - Fumes containing chlorine or its compounds . silicon. calcium or their compounds smoke. zinc. Senarai gas-gas ‘offensive’ yang tidak dibenarkan dalam kilang berpangsa secara langsung atau tidak langsung adalah seperti berikut: - Murlatic acid - Sulphuric acid and sulphuric anhydride - Nitric acid and acid forming oxides of nitrogen - Chlorine and its acid compounds - Bromine and its acid compounds - Iodine and its acid compounds - Flourine and its acid compounds - Arsenic and its acid compounds - Ammonia and its acid compounds - Cyanogen compounds - Pyridin - Bisulphide of carbon - Chloride of sulphur - Acetylene - Sulphuretted hydrogen - Volatile organic sulphur compounds - Fumes from benzene works - Fumes from cement works - Fumes from fish manure works - Fumes from asbestos products works - Fumes from tar works - Fumes from paraffin oil works - Fumes containing copper. titanium. ‘klins’. - Maleic anhydride. mercury.Gas ‘Offensive’ Yang Tidak Dibenar a. grit and dust. molybdenum. Gas . iron. SS & PJS. PJU2. vanadium or their compounds. selenium. ‘oven’. phosphorus. cadium. antimony.

8-38

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

b.

Kilang berpangsa hendaklah tidak mengeluarkan bunyi bising yang berterusan dari mesinmesin, ‘fan’, ‘compressor’, ‘motor’, ‘presses’, ‘generators’, ‘cooling towers’, ‘stamping machines’, dan lain-lain. Paras bunyi bising di sempadan kilang hendaklah tidak melebihi 60dbA pada waktu siang (8.00 pagi – 10.00 malam) atau lebih dari 50dbA pada waktu malam (10.00 malam – 1.00 pagi). Ia tidak melibatkan penggunaan pengeluaran ‘toxic’ dan bahan bahaya seperti pelarut ‘solvent’, asid dan lain-lain kimia atau mengeluarkan kuantiti cecair yang tinggi dan kekotoran pepejal ‘solid waste’. Ia mestilah tidak mengeluarkan bahan beracun yang dikeluarkan melalui saluran air atau yang boleh memberi kesan kepada air sediada seperti punca bekalan air untuk kegunaan harian atau di saliran air sungai. Bahan mentah yang digunakan tidak memerlukan pembaikan ‘primary’ atau ‘secondary’ seperti ‘sashing’, ‘descaling,’, ‘dyeing’, ‘electroplating’ atau ‘galvanishing’ seperti persediaan bahan mentah dan memperolehi di mana boleh mengeluarkan pengeluaran akhir secara langsung.

c.

d.

e.

8.

Kuota Bumiputera

Kawasan perindustrian pembangunan semula untuk dijual perlu mengagihkan kuota untuk bumiputera.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-39

Lampiran 8C – 2 : GARIS PANDUAN UNTUK BANGUNAN INDUSTRI
Jenis Kegunaan Tanah
Kawasan plinth Anjakan bangunan Nisbah plot Bilangan Tingkat Di kawasan yang disyaratkan untuk kegunaan industri sahaja. 60% daripada keluasan tapak Anjakan bangunan industri 6.1 meter sekeliling. 1 : 2.5 (maksima) • Ketinggian yang dibenarkan adalah 4 tingkat. Ketinggian maksima 6 tingkat akan dibenarkan dengan syarat tingkat bawah (aras tanah) dan tingkat satu hendaklah digunakan sepenuhnya untuk tujuan tempat letak kereta / motosikal, kemudahan surau, kantin, kawasan rekreasi dan lain-lain kemudahan pekerja. Catatan Tambahan Ketinggian bangunan dikira dari aras tanah jalan masuk.

• • Kemudahan Pekerja Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau

Kemudahan-kemudahan pekerja seperti kantin, surau, pusat rekreasi hendaklah diadakan dalam bangunan kilang. Jumlah ruang lantai pejabat hendaklah tidak melebihi 30% dari jumlah ruang lantai bangunan. Hanya aktiviti pengurusan yang berkaitan dengan kilang berkenaan sahaja dibenarkan dijalankan dalam ruang pejabat yang dicadangkan. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Jenis Milikan Tempat letak kenderaan Satu haknilik sahaja d) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

Tempat Pembuangan Sampah Lain-lain syarat

e) Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. f) Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Tempat pembuangan sampah hendaklah di kawasan yang mudah untuk perkhidmatan pengangkutan. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

8-40

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Lampiran 8C – 3 : GARIS PANDUAN INDUSTRI TERES
Jenis Kegunaan Tanah Luas Kawasan Panjang/ Lebar Bangunan (minima) Had Ketinggian Bangunan Industri 0.4 hektar (1 ekar) (minima). ‘Threshold’ ini ditentukan supaya tidak semua kilang boleh dibenarkan untuk kilang teres dan supaya garis panduan boleh dipenuhi dengan sepenuhnya. i. ii. Panjang - 24.4 meter (80 kaki) Lebar - 8.6 meter (25 kaki)

2 tingkat (maksima)

Kegunaan Tingkat Bangunan Ruang pejabat yang berkaitan dengan perusahaan di tapak mesti tidak melebihi 30% daripada jumlah keluasan ruang lantai. Aktiviti yang dibenarkan Rujuk Kelas Kegunaan Tanah (Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Perindustrian) Lebar jalan Tempat letak kenderaan • • • a. Jalan depan - 20.1 meter (minima) Lorong belakang - 12.2 meter (minima) Lorong tepi - 6.1 meter (minima) Pejabat • 1 TLK : 46.4 m.p (500 k.p) + 20% untuk pelawat • 1 TLM :185.8 m.p (2,000 k.p) / 1 TLM : 1 pekerja • 1 TLL : 929.9 m.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi)

b. Ruang Pengeluaran • 1 TLK / 92.9 m.p (1,000 k.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat. c. Kegunaan Bangunan Kawasan Lanskap/hijau Stor / Gudang • 1 TLK / 232.2 m.p (2,500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat.

Keseluruhan tingkat bangunan kecuali bahagian pejabat (30% dari keluasan) mesti digunakan sebagai perusahaan sahaja. • Minima 10% daripada keluasan tapak cadangan.

• Perimeter planting : minima 2 meter keliling tapak cadangan. Tempat Khas Membuang Minyak Motor (‘Grease Trap’) Lain-lain syarat Setiap unit kilang yang mengusahakan bengkel membaiki motor hendaklah mengadakan satu tempat khas untuk membuang kotoran minyak. Mematuhi lain-lain keperluan teknikal Majlis.

. ii. kawasan perniagaan. perhentian bas. Diletakkan di tempat-tempat strategik seperti laluan pejalan kaki. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-41 8D : GARIS PANDUAN REKA BENTUK BANDAR Lampiran 8D – 1 : GARIS PANDUAN PERABOT JALAN i.20 m.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. Perabot jalan yang perlu diambil kira: TONG SAMPAH • • • Tong sampah dilekatkan pada lampu jalan dan mengadap ke jalan dengan ketinggian 0. Perletakan tong sampah perlulah di bahagian tepi laluan pejalan kaki tanpa menghalang kelancaran perjalanan pengguna. kawasan persimpangan.90-1. Perletakan perabot-perabot jalan perlu saling menyokong fungsi antara satu-sama lain. Memastikan perletakan perabot jalan tidak mengganggu keselesaan pengguna dan tidak meningkatkan peluang jenayah.

Jarak antara setiap tong sampah di antara 4. warna dan saiz hendaklah menarik dengan ciri–ciri keselamatan dan tahan lasak.2 meter. Reka bentuk tong sampah mestilah mudah diguna dan mempunyai ciri-ciri perlindungan sampah dari tiupan angina dan hujan. Tong sampah tersebut mestilah diletakkan di dalam rizab yang disediakan.6m di bahagian tepi laluan pejalan kaki. Jarak minimum di antara tiang bollard adalah 1. Rizab yang disediakan untuk meletakkan tong sampah ini ialah selebar 0. Menggunakan tong sampah yang diperbuat daripada aluminium dan dari bahan yang tidak mudah berkarat. Reka bentuk. Bollard berfungsi sebagai medium pencegah kepada pencerobohan kenderaan bermotor di laluan pejalan kaki Bollard akan diletakkan di setiap bahagian tepi atau penghujung laluan pejalan kaki dengan tujuan untuk menghalang kenderaan menggunakan laluan tersebut. Setiap bollard mestilah diletakkan dalam jarak minimum 0. SS & PJS.5 hingga 6. PJU2.3m dari kerb di bahagian tepi jalan. Menggunakan warna yang kontra dengan laluan pejalan kaki dan elemen lain agar dapat memberikan suatu penglihatan yang jelas kepada pengguna mengenai perletakannya BOLLARD • • • • • Bollard perlu diwarnakan dengan warna kontras atau berjalur. Saiz yang sesuai dengan skala manusia juga meningkatkan keselesaan pengguna untuk menggunakan tong sampah ini dengan sebaiknya. PETALING JAYA 2020 • • • • • • • • Lokasi perletakan hendaklah mudah ditemui / akses oleh pengguna dan agen pemungut sampah. .8-42 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1m. Ini adalah untuk mengelakkan perlunya penyelenggaraan yang terlalu kerap.

PAPAN TANDA • • Papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah strategik dan terletak pada kedudukan yang jelas. PJU2. SS & PJS. Reka bentuk yang tidak tajam dan berbentuk separuh bulatan di setiap sisi adalah digalakkan. PETALING JAYA 2020 8-43 • • Warna bollard mestilah jelas dan kontra seperti hitam.5m dari paras lantai Saiz tulisan minimum ialah 15mm . Ini adalah untuk mengelakkan pengguna dari tercedera. Papan tanda yang digantung mestilah mempunyai ketinggian minimum 2. Papan tanda perlu disediakan dan mesti: - - - - • • Maklumat dapat dilihat dan dibaca dengan jelas Diselenggara dalam keadaan baik Diperbuat daripada bahan yang tahan vandalisme Tidak menghalang ruang pandangan dan laluan pejalan kaki. merah dan biru untuk memastikan ia boleh dilihat dari jarak yang jauh. Reka bentuk setiap bollard adalah berdasarkan kepada imej kawasan tersebut.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

5mp – 0. PJU2.2m Saiz Ukuran Papan Tanda Minimum 1. SS & PJS.2m – 15. PETALING JAYA 2020 Kelebaran Jalan 30m 30m dan 20m 20m.8mp 45 – 100 m 60 m . 12.8-44 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.1mp 3mp Perletakan (Jarak papan tanda dari lokasi sebenar) 180-245 m 100-180 m Jarak Pandangan Terhadap Papan Tanda Yang Disyorkan 85 m 60 m 0.

Perletakan papan iklan secara menegak mestilah diletakkan di antara tepi tiang bangunan yang memisahkan sesuatu bangunan perniagaan. aluminium dan kayu. Kebiasaannya. Perletakan papan iklan di atas bangunan perniagaan hanya dibenarkan jika papan iklan tersebut mempunyai kaitan dengan guna ruang perniagaan di bangunan tersebut. Saiz minimum kiosk ialah 3m x 3m yang dapat memberikan keselesaan dalam pergerakan. PJU2. Ketinggian minimum kiosk ialah 4. .5m dengan tujuan untuk memudahkan peredaran udara. SS & PJS. Menggunakan warna yang menarik dan berdasarkan kreativiti masing-masing. • Perletakan peta panduan jalan mestilah berdekatan dengan lay-by bagi membolehkan pengguna jalan raya berhenti untuk melihat dan pada masa yang sama tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. PAPAN TANDA ENTRANCE STATEMENT • • • • Diletakkan di laluan utama (pada laluan lurus bagi memudahkan penglihatan penghujung) Diletakkan dalam lingkungan 500 meter – 1 kilometer dari kawasan yang terbabit. KIOSK • • • • • • Kiosk ini perlulah diletakkan bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. PAPAN IKLAN • • • • Perletakan secara melintang mestilah dibuat di antara pembahagian lantai bangunan mengikut tingkat bangunan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kiosk juga boleh ditempatkan bersekali dengan perhentian bas. berbentuk empat segi atau bulat. Reka bentuk kreatif adalah digalakkan tetapi perlulah mengikut kesesuaian. Menggunakan bahan binaan konkrit. PETALING JAYA 2020 8-45 • Penggunaan warna dan bahan binaan bagi papan tanda arah jalan dan nama jalan haruslah yang dapat membalikkan cahaya lampu kenderaan dengan baik dan tidak menyilau penglihatan pemandu kenderaan. Menggalakkan penggunaan struktur bahan komposit / konkrit yang bercirikan warisan. Papan tanda tidak boleh diletakkan di mana-mana fasad bangunan yang boleh melindungi ciri-ciri reka bentuk bangunan tersebut. Diletakkan di bahu jalan yang mempunyai rizab yang mencukupi untuk menempatkan entrance statement tersebut.

Terbuka dan mampu meningkatkan interaksi di antara pengguna. • • • • Warna papan tanda hendaklah tidak berkilat dan berglos warisan. Papan iklan perlulah dapat berfungsi pada waktu siang dan malam. . Perletakan lokasi papan iklan langit sky sign mestilah dikawal agar tidak menutup sesuatu pandangan menarik dibelakangnya. Rizab yang disediakan ialah selebar 0. Bangku juga perlu disediakan berhampiran dengan pondok telefon dan tandas awam bagi memberikan keselesaan kepada yang sedang menunggu. manakala kayu tidak dibenarkan. SS & PJS. Reka bentuk dan saiz huruf mestilah menarik dan huruf bahasa kebangsaan mestilah lebih besar daripada huruf bahasa kedua. Bahasa kebangsaan diwajibkan manakala bahasa kedua adalah pilihan pemilik perniagaan. PJU2. Papan iklan LCD perlu diletakkan di tempat-tempat strategik. PETALING JAYA 2020 • • • Kedudukan papan tanda perniagaan tidak menghalang bukaan pengudaraan dan pencahayaan dalam bangunan. Jarak antara setiap bangku yang disusun secara berulang ialah antara 1. Bahan-bahan binaan papan iklan dari jenis yang boleh memberikan silauan kepada pemandu kenderaan adalah tidak dibenarkan. • Penggunaan bahan seperti logam dan stainless steel adalah digalakkan.5m hingga 3m. Diletakkan di bahagian tepi laluan pejalan kaki dan menghadap ke jalan utama. Penggunaan bahasa pada papan iklan perniagaan dihadkan kepada dua bahasa sahaja.8-46 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. TEMPAT DUDUK AWAM • • • • • • Hendaklah sentiasa respon kepada persekitaran dengan jelas.6m dari rizab laluan pejalan kaki.

PETALING JAYA 2020 8-47 • • • • Bahan yang digunakan untuk membina bangku ialah besi. Sebarang sudut yang tajam adalah dilarang untuk mengelakkan berlakunya sebarang kecederaan kepada pengguna.2m x 0.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. SS & PJS. • Memastikan jalan dan laluan pejalan kaki mendapat pencahayaan semulajadi secara optimum pada waktu siang. konkrit dan kayu. Kelebaran minimum bangku ialah 1. PJU2. Namun. . LAMPU DAN PENCAHAYAAN • Menyediakan elemen pencahayaan di kawasan tersorok / gelap bagi mengelakkan wujudnya kes jenayah. Sebanyak 5 peratus daripada bangku-bangku di tempat awam dikhaskan untuk golongan kurang upaya. • Menggunakan lampu high presure sodium agar mampu memberikan pencahayaan yang lebih terang. Reka bentuk dan susunatur sesebuah bangku mestilah berdasarkan kepada imej yang ingin ditonjolkan di kawasan tersebut. Ketinggian tempat duduk minimum ialah 0.9m. • Menyediakan elemen pencahayaan pada waktu gelap di sepanjang laluan kenderaan dengan jarak dan ketinggian 10 meter (laluan pejalan kaki dengan jarak yang sesuai dan ketinggian 2. aspek keselamatan perlulah diberikan penekanan.13 meter) supaya cahaya terang dapat sampai ke semua kawasan dengan jelas dan meningkatkan tahap visibiliti. • Menggalakkan penggunaan lampu dengan tenaga solar agar lebih mampan.4m dan bahagian penyandarnya ialah 0.4m dan boleh menempatkan 3 orang.

PETALING JAYA 2020 • • • • • Pencahayaan disediakan di lorong belakang.8-48 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. tepi dan hadapan kediaman / bangunan Pencahayaan yang terang dan bertindan perlu disediakan supaya muka seseorang dapat dilihat dari jarak 10 meter (32 kaki). .5m hingga 6. Setiap tiang lampu perlulah disusun dalam keadaan teratur. PJU2. SS & PJS.4m dari bahagian tepi laluan pejalan kaki. Lampu perlulah diletakkan di dalam rizab yang telah ditetapkan iaitu 0. REKA BENTUK LAMPU Reka bentuk lampu perlu dipastikan mampu menerangi bahagian laluan pejalan kaki terutama bagi laluan yang agak sunyi di waktu malam agar dapat memberikan rasa selamat kepada pengguna. Lampu diletakkan dalam jarak 4.1m secara berulang.

Bahan binaan haruslah dari batu-bata berbentuk empat segi dan enam segi dan disusun mengikut corak geometri bagi mewujudkan satu identiti lalu pejalan kaki tersendiri di kawasan perniagaan. Corak rekabentuk lantai laluan kaki lima mesti dirujuk kepada Jabatan Perancangan Pembangunan MPPJ.2 . Kawasan laluan pejalan kaki yang berbentuk ‘mall’ bebas daripada gangguan kenderaan kenderaan bermotor. PJU2. Laluan pejalan kaki mesti direndahkan ke paras jalan raya apabila sampai ke tepi jalan bagi tujuan keselamatan pengguna kurang keupayaan. PETALING JAYA 2020 8-49 Lampiran 8D – 2 : GARIS PANDUAN RANGKAIAN LALUAN PEJALAN KAKI/ KAKI LIMA A - Laluan Pejalan Kaki • • • • • • Kelebaran laluan pejalan kaki di bahu jalan yang dicadangkan adalah selebar diantara 1. Bahan binaan yang digunakan di kaki lima mestilah tidak licin dan merbahaya kepada semua pengguna termasuk golongan yang kurang keupayaan.1. SS & PJS. Ruang-ruang kaki lima yang menjadi laluan pejalan kaki hendaklah dikosongkan daripada aktiviti perniagaan. papan tanda dan lampu jalan. telefon awam. B - Laluan Kaki Lima • • • • • Kelebaran laluan kaki lima kedai pejabat /rumah kedai adalah di anatara 2. Laluan pejalan kaki hendaklah bebas dai gangguan perletakan perabot jalan yang tidak teratur seperti tong sampah.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.8 meter.1 meter hingga 3. Contoh laluan kaki lima .0 meter. Laluan kaki lima di deretan kedai pejabat mesti berterusan dan sama rata kecuali kawasan yang mempunyai rupa bentuk bumi yang curam. Kawasan laluan hendaklah dilandskapkan dan dapat berfungsi sebagai peneduh kepada pengguna pejalan kaki.

1 meter (66’). iii.8-50 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1. iv. Saiz dan kelebaran jalan di sepanjang kawasan perniagaan hendaklah mampu menampung kesibukan kenderaan pada masa puncak. i. Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’).5 meter (5’). Pusat Perdagangan ii. Jalan Tepi • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’). . ii. PJU2. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8E . Adalah lebih baik memisahkan jalan yang digunakan oleh kenderaan perkhidmatan seperti lori dan kenderaan lain bagi tujuan mengangkut barang dengan kenderaan pembeli.GARIS PANDUAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM Lampiran 8E – 1 : GARIS PANDUAN JALAN A - Jalan-Jalan Di Kawasan Pusat Perdagangan Jalan-jalan di Kawasan i. Lebar Jalan Tempatan adalah 20. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar. Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalan jalan perkhidmatan. Kelebaran jalan Sistem jalanraya dan lalu lintas di kawasan pusat perdagangan seharusnya mempunyai sistem lalu lintas yang sempurna.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-51 Rajah 8E1. PJU2.1 Cadangan Hirarki Jalan di Pusat Perdagangan . SS & PJS.

PETALING JAYA 2020 B . Kelebaran hak laluan jalan adalah 12 meter (40’). Rajah B5. Kawasan Kebenaran masuk dari Hierarki Jalan Tertentu Jalan masuk ke kawasan kediaman seharusnya dari jalan utama.2 menunjukkan rekabentuk cul de sac di kawasan perumahan. . Jalan Tepi • • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’).1 meter (66’). Manakala kelebaran hak laluan pejalan kaki adalah 1. Lebar Jalan Tempatan adalah 20. Ukuran minima kepada cul de sac adalah 15 meter x 15 meter (50 kaki x 50 kaki). ii. • Jarak Jalan masuk ke Rumah-Rumah Persendirian Jalan masuk ke rumah persendirian untuk rumah jenis teres ialah 6 meter (20 kaki) manakala bagi rumah jenis sesebuah ialah 8. Rajah B5. Melibatkan 3 jenis hierarki jalan iaitu:i. iv. Jalan Belakang • Kelebaran rizab jalan ini ialah 6 meter (20’).5 meter (25 kaki). SS & PJS. Panjangnya dari mana-mana persimpangan jalan yang lain hendaklah tidak melebihi 300 meter (984 kaki) bagi rumah jenis sesebuah /berkembar dan 99 meter (235 kaki) bagi rumah jenis teres. Jalan Susur • Jalan-jalan tempatan yang kecil ini adalah untuk jalanjalan perkhidmatan.8-52 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5 meter (5’). Keperluan Tambahan iii. PJU2. Jalan susur berasingan perlu disediakan untuk memberi laluan terus kepada unit-unit kediaman yang berhadapan dengan jalan utama untuk mengelakkan laluan masuk ke unit-unit kediaman secara langsung akan menjejaskan laluan lalu lintas. Kriteria-kriteria yang perlu dikenalpasti adalah sama dengan jalan di kawasan perniagaan.Jalan-Jalan Di Kawasan Perumahan Jalan-jalan di Kawasan Perumahan Kelebaran jalan Kawasan perumahan biasanya melibatkan jalan sekunder dan jalan tempatan.3 menunjukkan reka bentuk jalan masuk ke rumah persendirian mengikut ketinggian dan jenis rumah. Jalan Mati dan Kemudahan Berpatah Balik • Lebar rizab jalan jenis ini hendaklah tidak kurang dari 12 meter (40 kaki). Jalan Tempatan • Jalan tempatan merupakan jalan utama dalam pusat bandar.

SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-53 Rajah 8E-1.3 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah . PJU2.2 : Cadangan Rekabentuk Cul-De-Sac di Kawasan Perumahan Rajah 8E-1.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

15. PETALING JAYA 2020 C .0 meter (50 kaki) iv. PJU2. Jika tidak boleh dielakkan.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian Mengikut Keting gian dan Jeni s Ru mah Rajah 8E-1.3 meter (100 kaki). • • Rajah 8E-1 . SS & PJS. Jalan kawasan perindustrian hendaklah mempunyai sistem hierarki yang nyata dan mudah dikenalpasti oleh pengguna. jalan mati tersebut hendaklah tidak melebihi 190 meter (623 kaki) panjang dan mempunyai ruang untuk bulatan memusing dengan ukuran sekurang-kurangnya bergaris pusat 30.4 : Cadan gan Re ka be ntuk Jalan Masuk ke Ru mah Persen dirian .0 meter (40 kaki) (untuk lorong belakang dan tepi) Rangkaian jalan kawasan industri hendaklah dielakkan dari melalui kawasan kediaman.8-54 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.4 : Cadangan Rekabentuk Jalan Masuk ke Rumah Persendirian Mengikut Ketinggian dan Jenis Rumah Rajah 8E-1 .3 meter (100 kaki) ii. 30.0 meter (66 kaki) iii. 12.Jalan-Jalan Di Kawasan Perindustrian Jalan-jalan di Kawasan • Perindustrian Setiap jalan hendaklah ditentukan perancangan rangkaian dan hierarki masing-masing mengikut kesesuaian dan hendaklah tidak kurang daripada lebar minima yang ditentukan seperti:i. 20. Jalan mati hendaklah dielakkan.

pergerakan perlahan. PJU2. perhentian bas PERGERAKAN Melintang tidak PEJALAN KAKI dibenarkan kecuali melalui laluan atas atau bawah Tiada percanggahan langsung di antara kenderaan dan pejalan kaki kecuali melalui jejantas atau persimpangan searas berlampu isyarat Laluan pejalan kaki dengan langkah keselamatan yang positif seperti lintasan belang/lampu isyarat untuk melintas jalan Laluan pejalan kaki dengan lintasan rawak KENDERAAN Pergerakan Pergerakan Perjalanan terus Perjalanan terus BERAT kenderaan kenderaan yang minima yang minima barangan berat barangan berat penghantaran terutama terutama barangan dan perjalanan terus perjalanan terus perkhidmatan LALUAN Tiada Tiada TERUS KENDERAAN KEPADA HAKMILIK PERSENDIRIAN JENIS Persimpangan PERSIMPANGAN bertingkat atau berlampu isyarat Ada laluan terus kenderaan kepada pemilik persendirian Dibenarkan Persimpangan Persimpangan Persimpangan bertingkat. berlampu isyarat dengan papan searas atau atau bersalur tanda berhenti berlampu isyarat atau beri laluan . SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-55 Lampiran 8E – 2 : GARIS PANDUAN HIERARKI JALAN Jadual 8E-2.1 : Garis panduan Hirarki Jalan AKTIVITI JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR JALAN PENGUMPUL JALAN TEMPATAN PERGERAKAN Pergerakan laju Pergerakan Lalu lintas jarak Pergerakan lalu UTAMA dan lalu lintas sederhana laju sederhana. lintas bermula jarak jauh dan lalu lintas perkhidmatan atau berakhir jarak sederhana kenderaan untuk semua jauh awam perjalanan laluan keluar/masuk lalu lintas. Penghantaran barangan dan perkhidmatan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

85 3.50 2.50 3. iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan.25 3. PETALING JAYA 2020 AKTIVITI JARAK MINIMA ANTARA PERSIMPANGAN (METER) HAD LAJU (KM/J) RIZAB JALAN (METER) LEBAR LORONG (METER) LEBAR BAHU JALAN (METER) JARAK ANTARA PUSINGAN U (METER) JALAN UTAMA JALAN UTAMA PRINSIPAL MINOR 1500 600 JALAN PENGUMPUL 200 JALAN TEMPATAN 60 80 60 50 40 50 40 30 20 3.00 2. SS & PJS.00 2. 2. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. b) Pangsapuri Kos Sederhana i) ii) iii) TLK OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat.00 2000 1000 900 Berpatutan Lampiran 8E – 3 : PIAWAIAN TEMPAT LETAK KENDERAAN a) Pangsapuri Kos Rendah / Pangsapuri / Rumah Mampu Milik Piawaian KEDIAMAN i) ii) 1 TLK / unit + 20% untuk pelawat. 2 TLK / unit + 20% untuk pelawat. PJU2.5 TLK / unit + 20% untuk pelawat.8-56 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.00 3. * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. c) Pangsapuri Kos Tinggi i) .

Kelab Malam.p + 20% untuk pelawat.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU b) Bangunan perniagaan i) 1 TLK / 46. Dewan Persidangan. i) ii) 1 TLK / 2 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU.9 m. ‘Free Standing Building’ • Premis Perniagaan / Premis Pejabat ii) 1 TLM / 92.4 m.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Gerai Makan.p + 20% untuk pelawat. PJU2. SS & PJS.9 m. Bilik Seminar d) Pawagam e) Restoran.4 m.p + 20% untuk pelawat. i) ii) 1 TLK / 5 tempat duduk 1 TLM / 10 tempat duduk iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. 1 TLM / 92.p c) Auditorium. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p ruang lantai iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing. d) Rumah Bandar a) Perdagangan dan Pejabat * TLK untuk pelawat tidak boleh dijual atau disewa. . PERDAGANGAN i) ii) 1 TLK / 46.p + 20% untuk pelawat. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing. i) 2 TLK / unit + 10% untuk pelawat. Disko. i) ii) 1 TLK / 14 m. PETALING JAYA 2020 8-57 ii) 1 TLM / 2 unit + 10% untuk pelawat. iii) Tempat Letak Kenderaan OKU – 2% daripada jumlah TLK keseluruhan. 1 TLM / 92. f) Pasaraya dan Pasar i) 1 TLK / 23 m. Pusat Penjaja.9 m. Kafeteria iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU.

p + 20% untuk pelawat.56 m. iv) Tambahan 1 petak bas persiaran 55. Ruang Makan. Dewan Pameran dan Pusat Teater i) ii) iii) Tambahan 1 petak tempat letak bas persiaran.p (1200 k. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas.5 TLK + 20% untuk pelawat iii) Tambahan 30% petak motosikal.5mp (598 kp) / 40 unit pangsapuri. Bilik Seminar. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p (600 k.4 m.p ii) h) Hotel h(i) Ruang Membeli-belah dan Pejabat Perdagangan h(ii) Restoran.p) : 1 TLK/ unit + 20% untuk pelawat TLM : 20% dari jumlah TLK j) SOHO / STUDIO i) ii) iii) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK.9 m. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p (450 k. Keperluan adalah seperti Piawaian Perdagangan di atas.p) / 2 TLK + 20% untuk pelawat > 111. SS & PJS. i) 1 TLK / 25 m. PJU2. Kelab Malam h(iii) Dewan Persidangan.p (1200 k. i) Pangsapuri Perkhidmatan i) ii) < 111. Oditorium. PETALING JAYA 2020 g) Dewan Pameran ii) 1 TLM / 92. iv) Tambahan 2% TLK untuk OKU. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.4 m. 1 TLK / 3 bilik 1 TLM / 139 m. v) TLK OKU : 2% dari jumlah TLK.p iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU. Tambahan 2% TLK untuk OKU dengan kemudahan ramp dan railing. . < 42 m. perlu diletakkan berhampiran lif dengan kemudahan ramp dan railing.p) .8-58 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.p) / 2.

Berkembar / Teres / Bertingkat b.p + 10% dari jumlah untuk pelawat (Pejabat Sahaja) c) Semua Institusi / Pusat i) Pengajian Tinggi (termasuk Pusat tuisyen dan Kolej) ii) iii) 1 TLK / 2 pelajar +10% dari jumlah untuk pelawat iv) 1 TLM / 3 pelajar .p (1.p / minimum 2 TLL (berdasarkan jumlah yang lebih tinggi) Industri Sesebuah / a.p) / 1 TLM : 1 pekerja iii.p (2.p) + 20% untuk pelawat ii.4 m.8 m. Stor / Gudang i.p (500 k. 1 TLK / 92.000 k. PJU2.p) ruang lantai kasar + 20% untuk pelawat.4 m.500 k.p) ruang lantai kasar + 10% untuk pelawat. 1 TLK / 232. c. 1 TLK : 46.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.2 m. 1 TLM :185.000 k. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-59 INDUSTRI Pejabat i. 1 TLK / 2 kakitangan 1 TLK / 46.p (2.9 m. Ruang Pengeluaran i. 1 TLL : 929. a) Tadika b) Sekolah:- KEMUDAHAN PENDIDIKAN i) ii) 1 TLK / 3 kakitangan 1 TLK / 10 pelajar Rendah / SRA i) ii) 1 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 20% untuk TLM iii) 1 TLB / 10 pelajar Menengah / SMA i) ii) 1.5 TLK / 2 kakitangan + 20% untuk pelawat Tambahan 1 TLM / 30 pelajar iii) 1 TLB / 10 pelajar iv) Tambahan 2% TLK OKU dengan kemudahan ramp.9 m.

Tokong.p Tambahan 30% TLM 2 TLK / 1 lorong 1 TLM / 20 tempat duduk 1 TLK / 1 gelanggang 1 TLM / 20 tempat duduk .lain Institusi Keagamaan a) Stadium dengan bilik kelab b) Taman Rekreasi (termasuk padang Golf) c) Kolam Renang Awam d) Taman hiburan e) Dewan Bowling f) Gelanggang squash.2 – 2.p ruang sembahyang 1 TLM / 15 m.0 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 1500 m. Badminton dan Tenis KEMUDAHAN KEAGAMAAN i) ii) 1 TLK / 15 m.4 hektar pertama ii) Tambahan bagi setiap 600 m.0 hektar) i) 10 TLK / 0.p bilik permainan iii) 1 TLM / 10 tempat duduk Keluasan tanah (< 0.p Tambahan 30% TLM 1 TLK / 23 m. SS & PJS. Persatuan Agama dan Lain . PETALING JAYA 2020 Masjid.p iii) Tambahan 30 % TLM Keluasan tanah (> 2. Surau.p ruang sembahyang KEMUDAHAN REKREASI i) ii) 1 TLK / 8 tempat duduk + 20% untuk pelawat 1 TLK / 23 m. PJU2.8-60 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kuil. Gereja.2 hektar) i) Tidak Perlu Keluasan tanah (0.p Tambahan 30 % TLM i) ii) i) ii) i) ii) i) ii) 1 TLK / 23 m.0 hektar) i) 35 TLK / 2.

9 m. .Penggunaan reruang dan kemudahan untuk pengguna yang mempunyai pelbagai jenis kecacatan dan kurang keupayaan. bangunan perdagangan dan bangunan sekolah oleh golongan OKU. PJU2.1). Reruang . ii.p + 30% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92.p + 20% dari jumlah untuk pelawat ii) 1 TLM / 92. penyediaan kemudahan golongan OKU perlulah menitikberatkan penyediaan kemudahan yang mesra pengguna (user-friendly).9 m.GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN KEMUDAHAN BAGI GOLONGAN ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) Garis panduan pembangunan kemudahan bagi golongan OKU bagi sektor lalu lintas difokuskan kepada: i.p 1 TLK / 3 kakitangan (Keperluan TLK adalah tertakluk kepada dasar / polisi Majlis) 8F . SS & PJS.9 m.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-61 a) Asrama dan Kelab Belia b) Hospital INSTITUSI (KERAJAAN DAN SWASTA) 1 TLK / 3 kakitangan + 1 TLK / 3 katil i) 1 TLK / 46.4 m.p + 30% dari jumlah untuk pelawat c) Perpustakaan Awam iii) Tambahan 2% TLK untuk OKU i) 1 TLK / 92. Perletakan kemudahan ini juga perlu dirancang dengan teliti untuk memaksimumkan penggunaan secara efisien dan efektif (Jadual 8F.p + 20% dari jumlah untuk pelawat d) Persatuan Kebajikan e) Rumah Orang Tua i) i) 1 TLK / 92. kemudahan yang mengambilkira perlakuan aktiviti-aktiviti asas golongan OKU seperti bergerak.Aksesibiliti kepada pengangkutan awam. Selain itu juga. duduk dan lain.9 m. Aksesibiliti .

SS & PJS.8-62 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.1 : Komponen OKU Berdasarkan Cadangan Pembangunan Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Transit Oriented Aksesibiliti Development Reruang Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Transit Bas Aksesibiliti (Terminal dan Hub) Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki . PETALING JAYA 2020 Jadual 8F.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis Papan Tanda Khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti Surat/Tong Sampah Tiang Lampu Berisyarat Pembangunan Aksesibiliti Ramp Bercampur Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki . SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 8-63 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Anjung Masuk Bangunan Laluan Bertekstur Tangga/tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kereta Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan.

Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon . tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas Pengangkutan Aksesibiliti Ramp di Zon Sekolah Handrail & Grab Bar Reruang Kemudahan Sokongan Laluan Pejalan Kaki Laluan Bertekstur Lintasan Pejalan Kaki Hentian Bas Papan tanda kenyataan. SS & PJS. PJU2. PETALING JAYA 2020 Cadangan Pembangunan Aspek Komponen OKU Reruang Tempat Letak Kenderaan Khas Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan. tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis.8-64 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-65

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Pagar Cadangan Jalan Aksesibiliti Komuniti Reruang Tiang Lampu Isyarat Melintas Ramp Handrail & Grab Bar Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Cadangan Aksesibiliti Ramp Pengangkutan Awam Handrail & Grab Bar

8-66

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

Cadangan Pembangunan

Aspek

Komponen OKU

Reruang

Laluan Pejalan Kaki Anjung masuk bangunan Laluan Bertekstur Tangga/Tangga Automatik Lintasan Pejalan Kaki Tempat Letak Kenderaan Khas

Tandas Kemudahan Sokongan Bilik Persalinan/ Penyusuan Hentian Bas Papan tanda kenyataan, tanda tunjuk arah dan keterangan bertulis. Papan tanda khas Bangku/Tempat duduk Pondok Telefon Peti surat/tong sampah

Pagar Tiang Lampu Isyarat Melintas

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1, PJU2, SS & PJS, Petaling Jaya 2020.

Penyediaan garis panduan kemudahan bagi golongan OKU ini bertujuan menerangkan keperluan-keperluan dan kemudahan berkaitan golongan OKU yang perlu diambilkira semasa merancang reka bentuk sesuatu pembangunan di dalam cadangan yang dikemukakan.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1, PJU2, SS & PJS, PETALING JAYA 2020

8-67

Jadual 8F.2: Garis Panduan Penyediaan Kemudahan Golongan OKU Komponen Garis Panduan

Ramp • Semua ramp mesti dihubungkan dengan laluan OKU dan berterusan tanpa halangan • Kecerunan maksimum 1:15 dengan kelebaran minimum 1800 mm. • Permukaan ramp rata dan tidak licin.

Penyediaan ramp bagi kegunaan golongan OKU Handrail & • Handrail perlu disediakan bersama-sama ramp di anjung masuk bangunan Grab Bar dan kawasan pejalan kaki. • Handrail atau grab bar mesti mempunyai ukur lilit diantara 40 mm - 50 mm (disediakan bersama ramp). • Ketinggian handrail adalah 900mm dan bagi handrail kedua untuk kanak kanak dan orang kerdil ketinggiannya adalah 800mm. • Tanda braille perlu disediakan pada permulaan dan hujung handrail untuk kegunaan orang buta.

Cadangan ketinggian handrail

Bertekstur • Menggunakan dot-type block untuk memberi amaran sekiranya menghampiri selekoh dan simpang. • Tekstur permukaan di pintu masuk dan pintu keluar hendaklah berbeza dari tekstur laluan biasa untuk kemudahan orang buta • Sekiranya laluan pejalan kaki tidak disediakan kerb. • Saiz minimum adalah 1500mm. • Line type block asas kepada menunjuk arah laluan. PJU2. Sekiranya kurang daripada 1500mm ruang untuk berpusing perlu disediakan pada jarak bersesuaian. SS & PJS. Anjung Masuk • Ramp dan handrail perlu disediakan paling hampir dengan anjung masuk ke ke Bangunan sesebuah bangunan • Pintu masuk ke bangunan (lebar minimum 1800mm) • Pintu kaca mempunyai tanda yang jelas di paras 800mm .8-68 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Permukaan • Permukaan laluan bertekstur yang sesuai perlu disediakan untuk memandu arah Laluan orang buta di kawasan-kawasan pejalan kaki dan laluan khas. terminal pengangkutan awam dan TLK di sesuatu kawasan. PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Laluan Khas/ • Laluan pejalan kaki secara terus dan tanpa halangan perlu disediakan untuk Pejalan kaki menghubungkan pergerakan ke bangunan.1500 mm. • Permukaan laluan pejalan kaki mestilah dari bahan yang tidak licin dan sesuai untuk orang buta dan pengguna kerusi roda. Susunan guiding block dari pejalan kaki ke pintu utama bangunan . jarak ketinggiannya dengan jalan tidak melebihi 10mm • Laluan pejalan kaki tidak boleh dikongsi bersama laluan basikal.

Piawaian ukuran dan lokasi TLKK bagi OKU . • TLKK mestilah disediakan bagi kereta biasa dan van mengikut keluasan ruang 3300mm lebar x 6600mm panjang. PJU2. SS & PJS. bangunan perniagaan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. • Simbol TLKK mestilah disediakan di kawasan letak kereta sama ada di luar atau dalam bangunan dan dapat dilihat apabila memasuki kawasan TLKK. • Permukaan lintasan bertekstur perlu disediakan di kedua-dua arah ke pelican crossing. • Jumlah ruang TLKK bagi sesebuah bangunan mestilah mengikut nisbah 1:100 atau sekurang-kurang 2 ruang TLKK bagi setiap kategori bangunan. PETALING JAYA 2020 8-69 Komponen Lintasan Pejalan Kaki Garis Panduan • Kawasan yang melintasi trafik • Berhampiran kawasan perniagaan • Luar kawasan sekolah • Lampu isyarat khas (audio signal) perlu disediakan untuk kemudahan golongan OKU melintas khususnya orang buta. • Pada jalan-jalan utama yang sibuk (pembahagi jalan adalah cukup luas dan lebih 5 kaki) pelican crossing perlu disusunatur secara staggered. Kemudahan lintasan pejalan kaki bagi golongan OKU Tempat Letak • TLKK perlu disediakan di semua bangunan awam. Kereta Khas kawasan rekreasi dan terminal pengangkutan awam serta kediaman (TLKK) bertingkat • TLKK mestilah dihubungkan dengan laluan orang kurang upaya dan disediakan step ramps selebar 1000mm di mana sesuai.

Sumber: Kajian RKK Zon Perancangan PJU1. SS & PJS. terminal pengangkutan. PETALING JAYA 2020 Komponen Garis Panduan Tandas • Tandas bagi OKU mestilah disediakan di semua bangunan awam.8-70 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Hentian Bas • Hentian bas perlu disediakan di tempat tumpuan awam seperti pusat membeli-belah dan riadah dan persimpangan jalan utama • Pencahayaan di hentian bas perlulah sentiasa cerah dan mempunyai kerusi yang sesuai. PJU2. SS & PJS. bangunan perniagaan. Petaling Jaya 2020 . PJU2. Kedai Runcit • Kedai runcit (corner shop) bagi kegunaan harian untuk kegunaan orang kurang (Corner Shop) upaya mestilah disediakan di penjuru blok-blok perumahan.

atau mengganggu pencahayaan lampu. kanopi yang berkesan. Pokok ini juga boleh ditanam bersebelahan dengan laluan pejalan kaki. Pokok perlu dipangkas secara berjadual untuk mengelakkan gangguan terhadap lalulintas dan boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna. Mengelak dari menanam pokok yang menutupi pintu dan dinding. CCTV atau lain-lain sistem keselamatan.1m secara berulang dan ditanam antara kerb jalan dengan laluan pejalan kaki untuk aspek keselamatan. Elemen landskap lembut dan kejur yang disediakan mesti tidak menghalang ruang pandangan dan mematuhi garis panduan yang berkaitan. Ketinggian minimum ranting pokok bagi spesis pokok sederhana dan besar ialah 2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Antara spesis yang digalakkan ialah: • • . namun mestilah disediakan rizab untuk ruang lanskap atau bollard di antara jalan raya dan laluan pejalan kaki. Pokok-pokok yang teduh perlu ditanam di sepanjang jalan dalam jarak antara 3m hingga 6. Spesis pokok yang dipilih perlu mempunyai ciri-ciri yang boleh mewujudkan imej jalan. SS & PJS. PJU2.1m dari permukaan laluan pejalan kaki. Mengelak dari menanam pokok di lokasi yang boleh digunakan untuk memanjat ke atas bangunan atau di kawasan bersebelahan. PETALING JAYA 2020 8-71 8G : GARIS PANDUAN PENANAMAN LANSKAP • • • • • • • Menanam pokok renek dengan ketinggian tidak melebihi 0. Ini adalah untuk meningkatkan tahap keselamatan pejalan kaki dari dilanggar kenderaan atau jenayah ragut. Ruang yang disediakan untuk menanam pokok perlulah disediakan di antara laluan pejalan kaki dan jalan raya. tidak merosakkan ruang pejalan kaki serta kurang menggunakan air.9 meter di laluan pejalan kaki dan kawasankawasan yang memerlukan tahap pengawasan asas yang tinggi.

PJU2.2m – 15.1m 11 m / 16 m 15 m / 15 m 12. SS & PJS.24m dan 20.1m 20.1m dan 30m 30m Batai Laut Peltophorum Pterocarpum Johar Margosa Cassia Siamea Melia Indica 16 m / 14 m 12.2m – 15.1m 12.1m .8-72 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.24m dan 20.24m dan 20.2m – 15.2m – 15. PETALING JAYA 2020 Nama Nama Botani Tempatan Akasia Saga Cemara Sumatera Acacia Auriculiformis Adenanthera pavonina Casuarina Sumatrana / nobile Garis Pusat Silara / Ketinggian 13 m / 16 m 18 m / 16 m 12 m / 16 m Kelebaran Jalan Yang Sesuai 12.2m dan 20.

Klinik 1 : 4000 penduduk 0. (Tertakluk kepada kesesuaian lokasi) Kemudahan Keselamatan Balai Polis Balai Polis Komuniti/ Pondok Polis 1:15000 penduduk 1:50000 penduduk 1:40000 penduduk 0.02 hek 0. Kemudahan ini dibenarkan untuk beroperasi di dalam kawasan kediaman. Sekolah Rendah 1 kelas : 35 pelajar 1 unit : 6250 penduduk 4. Secara tidak langsung dapat mengatasi masalah yang wujud disesbabkan kesesakan kelas. • Penekanan diberikan kepada penggunaan teknologi maklumat (IT).2 hek • Bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih menyeluruh. SS & PJS. Bagi Tadika Swasta kemudahan tadika yang beroperasi di dalam unit kediaman adalah agar taraf sedia adanya dipertingkatkan sementara kepada kekal. PETALING JAYA 2020 8-73 8H : GARIS PANDUAN KEMUDAHAN MASYARAKAT PIAWAIAN PENYEDIAAN KEMUDAHAN MASYARAKAT Jenis Piawaian Kemudahan Kesihatan Hospital 1 :125. PJU2. 000 penduduk 20.02 hek - - . Kemudahan Pendidikan Sekolah 1 kelas : 35 pelajar 6.0 hek Keluasan Catatan (minima) Taska/ 2500 penduduk 930 mp • Penambahan baru bagi kemudahan Tadika/ tadika adalah tidak diperlukan.2 hek • Peranan sektor swasta di dalam Daerah memberikan perkhidmatan kesihatan adalah digalakkan.1 hek • Konsep sekolah pintar (smart school) Menengah 1unit : 12500 penduduk boleh dilaksanakan ke atas kemudahan pendidikan sedi ada.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.5 hek 2.

2 hek - Kemudahan Keagamaan Masjid 1:4000 penduduk Islam 0.2 hek 0. PETALING JAYA 2020 Jenis Piawaian Bomba dan Penyelamat • 4 petak • 2 petak 1:75000 penduduk 1:10000 penduduk Keluasan Catatan (minima) 1. Kemudahan Perkuburan Islam Budhha Hindu Kristian 0.8 hek / 1000 penduduk 0.0 hek • Penyediaan baru ditumpukan Tempatan di kawasan pembangunan semula dan peningkatan kelengkapan ke atas kemudahan sediada bagi mengoptimumkan penggunaannya.2 hek 0.2 hek Peningkatan kapasiti kemudahan sedia ada adalah digalakkan bagi mengatasi masalah mendapatkan kawasan baru. PJU2.16 hek / 1000 penduduk - Kemudahan Rekreasi Taman 1 : 50 000 penduduk 12.0 hek 0.16 hek/1000 penduduk 0.06 hek .2 hek / 1000 penduduk 0. SS & PJS.2 – 2.8 hek 0. • Penswastaan ke atas taman taman rekreasi adalah digalakkan bagi mewujudkan suasana persekitaran yang lebih sempurna.8 – 1. Taman kejiranan Taman kanak-kanak Lot Permainan 1: 20 000 penduduk 1 : 5000 penduduk 1 : 2500 penduduk 3.8-74 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.0 hek 0.8 hek Tokong Kuil Gereja 1:5000 penduduk Buddha 1:5000 penduduk Hindu 1:5000 penduduk Kristian 0.

2 km atau 200 meter. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. . • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TADIKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. iii. SS & PJS. ii.500 orang penduduk. iv. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) tadika bagi 2. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. ii. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. Jarak antara tadika adalah 0. vi.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. iii. Lokasi Bangunan i. v. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. PETALING JAYA 2020 8-75 LAMPIRAN 8H – 1 : GARIS PANDUAN TADIKA Jenis Kegunaan Tanah Tadika Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam. PJU2. Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. pejabat. SS & PJS. dapur. Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi. ii. PJU2. . Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanakkanak belajar atau bermain. ii. iv. • Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. Luas Ruang • Kegunaan Ruang i.8-76 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. iii. Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alatalat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan). v. Mencukupi dengan kiraan 3. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. stor. tandas atau bilik kakitangan. • Sediakan kotak perubatan kecemasan. • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit • Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. PETALING JAYA 2020 Keselamatan Premis i.

tidak licin dan air tidak bertakung. • Kemudahan Kecemasan/ i.15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai. Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. iv. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. vi. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’). Keselamatan ii. PJU2. mestilah menyediakan ‘elbow tap’. SS & PJS. iii. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. . Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. v. Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat).DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PETALING JAYA 2020 8-77 Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka: • Kemudahan kebersihan. Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan.

SS & PJS. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. Lokasi Bangunan i. ii. . iii. Rumah kediaman yang terletak di persimpangan atau berhampiran lebuh raya dan jalan-jalan terlalu sesak dan sibuk dengan lalulintas. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. Peletakan tadika Tadika boleh dijalankan mengikut keperluan masyarakat setempat: Bangunan yang Tidak Sesuai i. ii. PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8H – 2 : GARIS PANDUAN TAMAN ASUHAN KANAK-KANAK (TASKA) TASKA i. ii. Keutamaan akan diberikan kepada lokasi yang berhampiran dengan kawasan lapang/ permainan awam. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10.0 meter (33 kaki) dari simpang utama. iii. • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot) • Rumah Pangsa (tingkat bawah sahaja) • Di ruang pejabat (tingkat bawah sahaja) • Di kawasan institusi keagamaan • Tanah yang dirizabkan untuk TASKA Rumah teres dan berangkai yang terletak di lot tengah (intermediate lots)dan lot tepi yang tidak mempunyai kawasan lapang. Taman asuhan kanak-kanak mengikut Akta 308 (Akta Asuhan Kanak-Kanak 1984) bererti mana-mana premis di mana 4 orang atau lebih kanak-kanak di bawah umur 4 tahun dan lebih daripada satu isi rumah diterima masuk untuk dijaga dengan upah.8-78 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan terus kepada Majlis (jika kurang daripada 10 orang kanak-kanak) dan kepada Kebajikan Masyarakat (jika lebih daripada 10 orang kanak-kanak). PJU2.

Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Luas Ruang Kegunaan Ruang Tangga hendaklah dipasang dengan pagar (‘railing’) yang tingginya sesuai dengan ketinggian kanak-kanak. • Sediakan ruang untuk perpustakaan. Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi.2 km atau 200 meter. Tangga kayu (‘stair case’) dan tangga konkrit hendaklah dialas dengan permaidani atau bahan lembut. Kemudahan Belajar Dan Bermain • Ruang berasingan hendaklah disediakan untuk kanak kanak belajar atau bermain.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Ada 2 tangga (laluan) bagi masa kecemasan jika premis di tempatkan dalam bangunan bertingkat jika bukan bangunan kediaman biasa. iv. pejabat. Keselamatan Premis i. v. vi.5 meter persegi bagi seorang kanak-kanak (tiada termasuk jalan lalu. SS & PJS. Tadika dijalankan hanya dibenarkan di aras satu bagi rumah kediaman bertingkat. v. Tangga hendaklah selamat untuk kegunaan kanak-kanak. PJU2. • Sediakan kawasan permainan yang lengkap dengan alat alat permainan yang tidak merbahaya (diluar bangunan). i.500 orang penduduk. Mencukupi dengan kiraan 3. iii. dapur. iii. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) taska bagi 2. . tandas atau bilik kakitangan. stor. Jarak antara taska adalah 0. PETALING JAYA 2020 8-79 iv. ii. Tempat Rehat Untuk Kanak-Kanak Sakit Ruangan berasingan (‘sick bay’) hendaklah disediakan bagi kanak-kanak yang kurang sihat. • Ruang dapur hendaklah mempunyai pintu yang tidak mudah dibuka dan dimasuki oleh kanak-kanak. • • Sediakan kotak perubatan kecemasan.

v. PJU2. • Tempat stor bahan-bahan makanan mestilah bersih dan selamat.8-80 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. tidak licin dan air tidak bertakung. Keselamatan ii. Dua pintu yang berasingan (satu di hadapan atau satu di belakang) hendaklah diadakan. Tingkap jenis ‘louvres’ tidak dibenarkan. Semua pintu dan tingkap mestilah mudah dibuka dari bahagian dalam. Semua pintu dan tingkap di tingkat atas bangunan tidak boleh dipasang dengan pagar besi (‘grills’). • Kemudahan Kecemasan/ i. Pintu pagar dan ‘grills’ tingkat bawah hendaklah dari jenis yang tidak tajam dan merbahaya. Semua punca kuasa (‘power point’) hendaklah dipasang dengan ‘plug’ kosong dan berkedudukan di paras yang tinggi. Lain-lain peralatan yang sesuai (sekiranya ada kanakkanak cacat). .15 meter (6 inci) tinggi dari paras lantai. iv. Lantai tandas hendaklah sentiasa bersih. PETALING JAYA 2020 • Alat-alat yang digunakan untuk menyediakan makanan hendaklah bersih. dan • Kanak-kanak mestilah dilarang masuk ke ruang dapur dan stor pada setiap masa. SS & PJS. vi. • • Mangkuk tandas tidak melebihi 0. Keperluan Tandas Tandas bagi murid-murid lelaki dan perempuan hendaklah berasingan (tertakluk kepada keadaan bangunan) Peralatan dan reka bentuk tandas: • Kemudahan kebersihan. • • Sediakan tempat pemegang (‘railings’) untuk kanak-kanak cacat. Besin mencuci tangan hendaklah rendah. iii. mestilah menyediakan ‘elbow tap’. • Dapur hendaklah berpisah daripada bilik-bilik darjah atau kawasan yang diasingkan untuk aktiviti-aktiviti kanak.

ii. iv. PJU2. Jarak antara Pusat Penjagaan Orang Tua adalah 0. v. PETALING JAYA 2020 8-81 LAMPIRAN 8H – 3 : GARIS PANDUAN PUSAT PENJAGAAN ORANG TUA Peletakan Pusat Penjagaan Pusat jagaan boleh dijalankan mengikut kesesuaian tapak di: • Rumah sesebuah • Rumah berkembar • Rumah teres (corner lot yang mempunyai kawasan lapang) • Di atas lot yang dirizabkan untuk kegunaan tersebut. iii. SS & PJS. Perlu disediakan kemudahan dan peralatan bagi aktiviti berekreasi seperti: • bersarapan / makan • bermain dalam bangunan dan luar • berehat atau tidur • bersenam .0 meter (33 kaki) dari simpang utama. Peredaran Udara Dan Cahaya Semulajadi Bersih Kegunaan Ruang Ada peredaran udara dan cahaya semulajadi.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Penyediaan minima dalam sesuatu skim pemajuan adalah berdasarkan piawaian satu (1) Pusat Penjagaan Orang Tua bagi 2. selamat dan perlu mematuhi segala syarat-syarat yang akan dikenakan oleh Pihak Bomba. Tiada halangan dari jiran berkaitan bunyi bising dan kesesakan lalulintas. Surat kebenaran dari lot-lot bersebelahan adalah diperlukan.500 orang penduduk.2 km atau 200 meter. Mendapat kebenaran bertulis dari pemilik rumah. Ruang pusat jagaan perlulah diasingkan dari aktiviti pejabat / pengurusan. Tidak terletak di kawasan sesak di mana lokasi bangunan tidak terletak di sebatang jalan yang sibuk / jalan utama. Keselamatan Premis Premis yang digunakan ditentukan selesa. Jalan keluar sekurang-kurangnya 10. Lokasi Bangunan i. vi.

PETALING JAYA 2020 • menyediakan makanan • memasak • memandikan • mencuci dan menyimpan pakaian • dan lain-lain. SS & PJS. .8-82 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. PJU2.

Berikut adalah cara-cara penggunaan air dapat dikurangkan: • • • • Mewajibkan setiap pembangunan baru menggunakan tandas yang mengandungi 2 jenis ‘flush’ satu untuk buang air kecil dan satu lagi untuk buang air besar. Sumber Air Kawasan Lembah Klang akan mengalami kekurangan punca air menjelang tahun 2005 dan salah satu cara untuk mengatasi masalah ini dengan mengambil bekalan air mentah dari Sungai Pahang di Negeri Pahang dan disalurkan ke Selangor untuk pembersihan dan rawatan. Mengelakkan dari mandi terlalu lama. tidak kira waktu. contoh semasa berus gigi. PETALING JAYA 2020 8-83 8I : GARIS PANDUAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI LAMPIRAN 8I – 1 : GARIS PANDUAN BEKALAN AIR 1.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Kempen tersebut boleh disebarkan melalui televisyen. 3. . 2. Menyimpan air hujan dan menggunakannya untuk menyiram pokok bunga serta membasuh lantai kawasan luar rumah. PJU2. Jenis Paip Paip-paip simen asbestos digantikan dengan paip jenis yang lebih tahan lama seperti HDPE ataupun UPVC. radio. Orang ramai hendaklah digalakkan untuk melapor segala kes kebocoran paip. akhbar. Pasukan penyelenggaraan JBA hendaklah bertindak pantas terhadap setiap laporan kebocoran paip yang diterima. SS & PJS. • • 4. Kempen Jimat Air Satu kempen jimat air jangkamasa panjang patut diadakan untuk meningkatkan kesedaran pengguna-pengguna terhadap kepentingan berjimat dalam penggunaan air. Menutup paip air jika tidak digunakan. Kebocoran & Kehilangan Air • Sistem retikulasi hendaklah diperiksa selalu untuk mengatasi masalah kebocoran paip. Nombor telefon ‘hotline’ bahagian penyelenggaraan JBA patut diadakan dandipaparkan di merata kawasan kajian. Mengenakan denda yang tinggi terhadap kontraktor-kontraktor cuai yang bertanggungjawab ke atas kebocoran paip air semasa membuat kerja-kerja pembinaan lain. papan tanda dan juga risalah. kos pelaksanaannya adalah tinggi dan perlu dijalankan berperingkat-peringkat.

Bagi mengatasi masalah pengorekan kabel oleh pemaju-pemaju pembangunan sekitar. iii. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. SS & PJS. LAMPIRAN 8I – 3 : GARIS PANDUAN PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI i.Dengan perancangan ii. Pemaju mestilah merujuk dan mengadakan perbincangan awal dengan pihak JT berkenaan dengan keperluan bagi menyediakan tapak-tapak yang strategik bagi ibu sawat sebelum permohonan talian diluluskan. Pihak berkuasa juga telah mencadangkan supaya lesen pemaju-pemaju yang terlibat beberapa kali dalam masalah pengorekan kabel bawah tanah digantung. Pihak MBPJ dan pemaju-pemaju perlu memberi komitmen dan kerjasama kepada pihak JT supaya pihak JT dapat membuat perancangan dan unjuran permintaan perkhidmatan dengan lebih berkesan berpandukan nasihat dan maklumat-maklumat terkini mengenai pembangunan-pembangunan baru dari peringkat awal perancangan sesuatu projek pembangunan yang diterima dari pihak-pihak berkenaan. pemaju hendaklah menghantar pelan cadangan yang menunjukkan kawasan yang terlibat dalam kerja-kerja yang akan dijalankan di kawasan tersebut bagi mendapatkan pengesahan dari Jabatan Telekom (JT) bahawa kawasan tersebut bebas dari kabel bawah tanah. Ini adalah satu syarat sebelum perkhidmatan telefon dapat dibekalkan. ii. TNB juga perlu memastikan tapak yang disediakan oleh pemaju untuk mendirikan pencawang utama mestilah di kawasan yang strategik dan bersesuaian dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Pemaju mestilah menyediakan dan mengemukakan pelan sistem sesalur telefon bagi pemasangan telefon bagi setiap pembangunan memandangkan kemudahan telefon pada masa kini adalah satu keperluan. iv. Pihak pemaju perlu berbincang dan merujuk kepada TNB berkenaan dengan keperluan tapak dan pencawang elektrik sebelum permohonan bagi mendapatkan bekalan diluluskan.8-84 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. v. Pihak-pihak yang berkenaan seperti pemaju perlu membekalkan maklumat terperinci mengenai pembangunan baru kepada pihak Tenaga Nasional Berhad dari peringkat awal perancangan pembangunan projek tersebut bagi membolehkan pihak TNB membuat perancangan dan unjuran keperluan bekalan masa hadapan. iii. Bagi projek-projek pembangunan besar atau bandar baru ‘new township’ pihak pemaju harus mengemukakan pelan rangkaian saluran talian telefon bawah tanah di peringkat awal perancangan sebelum mendapatkan kelulusan perancangan. PJU2. . PETALING JAYA 2020 LAMPIRAN 8I – 2 : GARIS PANDUAN SISTEM BEKALAN ELEKTRIK i.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 3. SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-85 vi. Penghuni-penghuni di kawasan setinggan yang menjadi punca pencemaran sungai ini harus dipindahkan ke kawasan lain. Konduit-konduit patut disediakan di bawah jalan raya utama pada setiap 500 meter untuk lintasan kabel-kabel bawah tanah yang diperlukan selepas jalan tersebut telah diturap. Pembuangan Sisa Pepejal Pembinaan sebuah ‘rubbish trap’ di Sungai Penchala di hilir bahagian sungai Seksyen 19 adalah tidak praktik. • ‘Hydrological Procedure No. • ‘Hydrological Procedure No. vii. kerja-kerja pemasangan talian bawah tanah dapat diselaraskan dengan kerja-kerja tanah bagi mengelakkan kerosakan bagi jalan raya yang telah siap dibina. ini. lebih banyak penggunaantelefon awam jenis bersewa di premis-premis perniagaan dan swasta digalakkan supaya penggunaannya dapat dikawal dan diawasi oleh penyewa-penyewa. PJU2. Garis Panduan Dan Piawaian Segala reka bentuk sistem perparitan hendaklah dibuat mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran dalam: • ‘Urban Drainage Design Standards and Procedures for Peninsular Malaysia 1985 – Planning and Design Procedure No. Berikut adalah cara-cara yang boleh mengurangkan atau mengawal kadar alir air larian permukaan: • Penurapan kawasan lapang untuk apa jua pembangunan mestilah menggunakan ‘interlocking pavement’ atau turapan konkrit separa dan bukan konkrit sepenuhnya . Bagi mengurangkan kerosakan dan kos penyelenggaraan. Pengurangan Kadar Alir Air Larian Permukaan Pengurangan kadar alir air larian permukaan atau ‘surface runoff’ adalah kaedah yang paling berkesan untuk mengurangkan air memasuki sistem perparitan dan akan mengawal saiz parit-parit dari menjadi terlalu besar.16 – Flood Estimation for Urban Catchments in Peninsular Malaysia’. 1 – Estimation of Design Rainstorm in Peninsular Malaysia’. Penyelesaian kepada masalah ini terletak dalam mendidik orang ramai tentang keburukan membuang sampah ke dalam sungai. 2. Pembangunan yang pesat tidak semestinya menghasilkan peningkatan kadar alir air larian yang besar. LAMPIRAN 8I – 4 : GARIS PANDUAN SISTEM SALIRAN 1. Pihak JPS mempunyai kempen ‘Cintailah Sungai Kami’ yang bertujuan menunjuk ajar kepada orang ramai tentang kepentingan menjadikan sungai bebas dari pencemaran dan sisa pepejal. 1’.

Mengadakan longkang bawah tanah tertakluk kepada keupayaan Majlis. 4. SS & PJS. Dengan cara ini. kadar air larian hujan akan dapat dikurangkan dan parit-parit tidak perlu di reka bentuk untuk menampung kaar air larian yang tinggi. Reka bentuk sistem pembetungan hendaklah merujuk kepada ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’ oleh SIRIM dan ‘Guidelines For Developers’ oleh Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP). Standard A jika di dalam kawasan tadahan air dan Standard B jika sebaliknya. .8-86 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Ini boleh dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan-kawasan lapang tersebut dengan sistem perparitan utama. Kolam takungan (‘retention pond’) dalam sistem perparitan adalah amat berkesan untuk menguruangkan kadar alir air larian hujan. Dengan cara ini. Menggalakkan penghuni-penghuni rumah menyediakan tangki bersaiz 500 liter untuk menyimpan air hujan yang mengalir dari bumbung rumah. Sistem Pembetungan Dan Rawatan • Pembangunan yang mempunyai ‘Population Equivalent (PE)’ melebihi 150 orang diwajibkan untuk menggunakan sistem kumbahan berpusat. kabel dan paip bawah tanah ditempatkan. kawasan bahu jalan boleh dikekalkan sebagai kawasan hijau di mana pokok. dalam kawasan kajian tidak mempunyai banyak kawasan lapang yang boleh berfungsi sebagai kolam takungan dan rekreasi. Kolam-kolam rekreasi boleh digunakan untuk tujuan ini. tiang lampu. Walaubagaimanapun. Menghalang sampah dibuang di dalam longkang dengan mengadakan penghalang besi atau ‘grating’ di luar saluran tepi jalan. sebahagian daripada kawasan-kawasan lapang seperti padang permainan dan padang bolasepak boleh dijadikan kolam takungan sementara (‘temporary retention pond’) semasa hujan ribut besar. PETALING JAYA 2020 • • • kerana air hujan boleh mengalir ke bawah tanah melalui celah-celah ‘interlocking pavement’ tersebut. PJU2. • • • LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBENTUNGAN 1. kadar alir air larian dapat dikurangkan walaupun tiada kolam takungan yang tetap. Standard pelepasan ‘effluen’ bergantung kepada lokasi tapak. Perparitan Tertutup • Parit-parit tepi jalan patut ditutup dengan papan konkrit dan ini dijadikan tempat berjalan kaki. Penghuni-penghuni rumah digalakkan tidak menurap lebih dari 85% dari jumlah luas kawasan perkarangan mereka. Oleh itu. Satu kempen jangkamasa panjang yang menyeluruh patut diadakan untuk mendidik orang ramai tentang kepentingan konsep ‘sustainable development’ iaitu dengan tidak menurap halaman mereka dengan sepenuhnya. Mengindahkan suasana disebabkan parit-parit disembunyikan dari pemandangan orang ramai.

maka pihak pemaju perlulah menyediakan loji-loji rawatan di tapak masing-masing dan loji-loji tersebut perlulah mendapat kelulusan daripada JPP. Sebaik sahaja kawasan pembuangan sampah haram yang baru timbul. laluan patut dirancang supaya bermula dan berakhir di jalan raya utama. - - - di mana boleh. Sistem Pungutan • Berikut adalah garis panduan untuk dipertimbangkan dalam pemilihan laluan untuk lori sampah supaya kedua-dua tenaga kerja dan peralatan dapat digunakan dengan lebih berkesan. tindakan mesti diambil sebelum tapak itu menjadi kekal. Ini akan menyenangkan dan mempercepatkan kerja-kerja pengutipan. pembangunan yang dicadangkan tertakluk kepada Kajian Strategik Tadahan yang mengenakan sumbangan kepada Tabung Amanah Wang Sumbangan Kapital (dibawah kawalan JPP) daripada penggerak atau pemilik projek. LAMPIRAN 8I – 5 : GARIS PANDUAN SISTEM PEMBUANGAN SISA PEPEJAL 1. • • . sampah yang dikutip di kawasan yang mengalami kesesakan jalan patut dikutip awal supaya tidak terlibat dalam kesesakan jalan. laluan patut dirancang supaya kawasan pengutipan terakhir adalah terdekat pada tapak pelupusan. Walaubagaimanapun. Ini adalah mustahak bagi memberikan kesan efektif ke atas keselamatan serta nasihat penghuni premis-premis kediaman dan perniagaan yang berhampiran. Penguatkuasa hendaklah digiatkan dan pegawai-pegawai penguatkuasa tidak patut mempunyai tugas yang bertindih supaya mereka boleh menumpukan sepenuh masa dalam menghapuskan masalah ini. Zon Penampan Penyediaan zon penampan perlulah mematuhi keperluan ‘MS 1228 : 1991 – Code of Practice For Design And Installation of Sewerage Systems’. • Sampah-sarap dari rumah patut digalakkan dibuang ke dalam beg-beg sampah sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. PETALING JAYA 2020 8-87 • • Sekiranya satu sistem pembentungan berpusat tidak dapat dibina di dalam kawasan kajian kerana permasalahan tanah. SS & PJS. PJU2. 2. Pemilihan sistem rawatan kumbahan serta jenis paip pembetung hendaklah menepati kriteria serta piawaian yang ditetapkan oleh JPP.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

Orang ramai akan diharapkan membawa tabiat ini balik ke rumah masing-masing. sila rujuk Lampiran A. terutama sekali di kalangan golongan berpendapatan tinggi. membeli barangan yang boleh digunakan bagi jangka masa panjang dan barangan yang mempunyai provisi deposit dan komitmen pembekal untuk membeli balik bekas yang terpakai. Kelas Kegunaan Tanah (Jadual: Kegunaan / Aktiviti Bagi Kawasan Rizab Utiliti). tin aluminium. • • LAMPIRAN 8I – 6 : GARIS PANDUAN RIZAB UTILITI Penyelenggaraan Zon Kawalan Aktiviti Penyelenggaraan rizab utiliti adalah di bawah tanggung jawab agensi rizab utiliti berkenaan. PJU2. 2. Satu kempen jangka masa panjang mendidik orang ramai tentang kitaran semula boleh dilancarkan. Hanya untuk rizab LRT sahaja. kertas ‘bleached’ dan kertas ‘unbleached’ dan menggalakkan orang ramai supaya menggunakannya. Bagi aktiviti yang dibenarkan. Kategori Sampah • Orang ramai patut juga menyedari tentang faedah-faedah kitaran semula.Pengguna perlu menilai semula cara hidup masing-masing dan mengintegrasikannya dengan kesedaran melibatkan diri dalam aktiviti guna semula dan kitaran semula. SS & PJS.8-88 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . Sebuah pusat ‘composting’ perlu dibina di tapak pelupusan di mana sisa makanan dikeluarkan dari aliran sisa yang menuju ke tapak pelupusan dan sisa organik ini menjalani proses ‘composting’. dibenarkan dengan syarat dan tidak dibenarkan. Satu cara yang baik adalah dengan mencadangkan supaya pejabat-pejabat dan tempattempat kerja menyediakan tong-tong yang berasingan untuk botol (gelas). Sikap pengguna yang prihatin terhadap kepentingan guna semula dan kitaran semula sebegini berupaya mengurangkan penjanaan sisa. Ini boleh dilakukan dengan mengelakkan daripada membeli barangan yang dibungkus dengan plastik berlebihan. PETALING JAYA 2020 • Bilangan tong-tong sampah patut ditambah di tempat-tempat awam seperti tamantaman dan di tepi jalan di mana terdapat ramai orang yang berjalan kaki. Pusat pemindahan ‘transfer station’ perlu dibina di lokasi-lokasi yang sesuai supaya bilangan kenderaan yang menuju ke tapak pelupusan dapat dikurangkan dandengan ini. kos pengangkutan juga dapat dikurangkan.

SS & PJS. PETALING JAYA 2020 8-89 Zon Kawalan Bagi Struktur Atas Tanah . PJU2.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1.

8J .GREEN BUILDING .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. 5. PJU2. Pembangunan Di Lereng Bukit Pembangunan Di Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) . MRT 8. 2. 9. 3. PETALING JAYA 2020 GARIS PANDUAN PENYEDIAAN KAJIAN IMPAK SOSIAL Garis panduan penyediaan Kajian Impak Sosial ini dibahagikan kepada 17 projek pembangunan seperti berikut: KATEGORI 1. 4. SS & PJS. Lebuhraya 7. PROJEK PEMBANGUNAN Pembangunan Berasaskan Transit (TOD) Pembangunan Bercampur Pembangunan Semula Pembangunan Berdensiti Tinggi Bersebelahan Dengan ‘Landed Property’ Industri Bersebelahan Kediaman 6.

. 2 dan 3 ii. Sekurang-kurangnya 2 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. PETALING JAYA 2020 KATEGORI 10. 17. PJU2. SS & PJS. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. 14. iv. 11.9-2 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Sosial untuk keluasan Projek Kurang 50 hektar. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. iii. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. Keperluan Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih 400 sampel dalam lingkungan 3 km radius dari tapak projek. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. 13. 12. Sistem Pemancar Telekomunikasi Rumah Ibadat Rumah Orang Tua Pusat Jagaan Kanak-Kanak Pusat Remaja Pusat Perdagangan Terhad PROJEK PEMBANGUNAN Bangunan Yang Digunakan Untuk IPTS/Kolej Swasta Bangunan Yang Digunakan Untuk Kilang Projek Pembangunan Keperluan kepada Impak i. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Memerlukan perundingan awam secara FGD. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. 16. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 3 km bagi setiap zon perumahan.Projek kategori 1. . 15.

SS & PJS. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap zon perumahan.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap zon perumahan. iii. Memerlukan perundingan awam secara FGD. v. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. ii. iii. PJU2. Impak Sosial untuk keluasan Projek Lebih 50 hektar. bunyi dan bau . Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). • Mudah (convenient): Aksesibiliti. impak Sosial untuk Projek 4 dan 5. sekurang-kurangnya 5 kumpulan dengan 10 orang responden setiap kumpulan. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. PETALING JAYA 2020 9-3 Projek Pembangunan Keperluan v. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 5 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. 2 dan 3 ii. . Memerlukan perundingan awam secara FGD. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km radius dari tapak projek. iv. Keperluan kepada kajian i. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA) Keperluan kepada Kajian i.Projek kategori 1. sekurang-kurangnya 10 orang responden setiap kumpulan.

iii. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk di sekitar kaki bukit dan Pihak NGO. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. iv. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). • Mudah (convenient): Aksesibiliti. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. Impak Sosial untuk Projek 8 dan 9. Keperluan kepada Kajian i. Keperluan kepada Kajian i. • Masalah sosial/moral : Pendatang asing. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel dalam lingkungan 5 km koridor di kiri kanan projek berkenaan. iii. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan 30 sampel dalam lingkungan sekitar kaki bukit.9-4 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). SS & PJS. impak Sosial untuk Projek 6 dan 7. PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. ii. bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. PJU2. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. . ii.

• Mudah (convenient): Aksesibiliti. 13. Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 30 sampel dalam lingkungan 1 km radius dari tapak projek. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). 11. Projek Pembangunan Keperluan . bunyi dan bau • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. 14 dan 15. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. iii. • Hakisan Tanah iv. TLK haram dan Pembuangan sampah secara haram. • Mudah (convenient): Aksesibiliti. Impak Sosial untuk Projek 10. PETALING JAYA 2020 9-5 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. 12. Impak Sosial untuk Guna Bangunan 16 dan 17 Perlu infomasi yang lengkap mengenai impak sosial secara mendalam melalui kaji selidik melibatkan lebih kurang 400 sampel di sekitar 3 km radius daripada lot bangunan berkenaan. • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. Keperluan kepada Kajian i. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA). ii. PJU2. SS & PJS. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Pencemaran : Udara. iii.DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. Menyediakan analisis impak sosial secara terperinci di mana dijangkakan terdapat impak sosial yang mungkin akan berlaku seperti berikut: • Kebisingan • Keselamatan : Diri dan Harta Benda. Perundingan awam secara Key Informant memerlukan responden terdiri daripada wakil penduduk dalam lingkungan 1 km bagi setiap wakil persatuan penduduk. Keperluan kepada Kajian i. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. ii.

SS & PJS. Perlu disediakan oleh profesional impak sosial yang berkelayakan dan berdaftar dengan Persatuan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA).9-6 DRAF RANCANGAN KAWASAN KHAS ZON PERANCANGAN PJU1. . PETALING JAYA 2020 Projek Pembangunan Keperluan • Keselesaan : Kesesakan lalu lintas. iv. TLK haram dan Pembuangan sampah. • Masalah sosial/moral : Remaja dan Pendatang asing. PJU2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->