HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

(b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. kemahiran dan pengetahuan khusus. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. · Perancangan perlu sebelum. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. Berbentuk kolaboratif. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Perlunya peningkatan professsional. · Bull dan Buechler (1997).HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. . Oleh itu. i. ii.

iv. Proses perubahan. Pasukan yang perlu dibentuk. bahan yang teliti. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. termasuk pasukan mengajar. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. iii. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Bagaimana program akan dijalankan. dan Isu-isu sekolah (disiplin. . Bentuk kolabirasi yang diperlukan. Kemungkinan ia berjaya. konflik dan latihan kemahiran sosial). v. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan.

· Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. Baca artikel yang diberi. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Dari bacaan dan perbualan anda. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. .. Program yang perkembangannya terbantut. Pembangunan kakitangan secara berterusan. ii. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. i. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif.· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang.

(Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. . Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Rujukan Video. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. Sila rujuk Bacaan 2.Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. (a) What is Inclusive Education. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. 2000). Lihat Bacaan 1.

Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. ii. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. x. Monitor. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. vi. vii. untuksemua pelajar. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. . Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. ix. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Jalankan rancangan anda. v. viii. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. i. Buat persediaan. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. iv.

· Kenali sekolah anda. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda. i. Kakitangan sukarela. Kakitangan sokongan. · ii. dan . · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru.

dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Penglibatan masyarakat. Masalah disiplin dan hukuman. v. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Penglibatan akademik. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. dan Segala aktiviti inklusif. . · Program sokongan yang sedia ada. Penglibatan secara fizikal. iv. Lain lain informasi yang perlu. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. Bahasa / terma yang digunakan. vi.- Pelajar yang sedia / sedang membantu.

vii. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. viii. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). 2000). 2000). (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. .

Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. ii. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. . Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. iii. i. i.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas.

kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. (c) Idea asas program inklusif. Stainback & Jackson. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. 2000).gov. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. iv. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). ii. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484.ii. (b) http://www.education. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. . semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. (e) Ferguson (1995). Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan.za/LinkClick. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. iii. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000).

iv. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. iv. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. iaitu: i. ii. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . muncul. 2000). sekolah. iii. ii. pelajar terlibat. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. pengurusan kelas. berkeperluan khas. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. upaya. iii. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i.

Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. vi. 2000). vii.v. disiplin di kelas. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. . Pengurusan persekitaran kelas yang baik.

iii. v. ii. dan ada masanya. 2000). (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Iklim positif bilik darjah. (e) Menangani keperluan sosial: i. vi. Mengubah kurikulum. ii. iii. Komuniti sosial di sekolah. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Mengajar kemahiran sosial. Mempelbagaikan teknik mengajar. (c) Menangani kepelbagaian: i. (f) Menangani pelajar bermasalah. Melakukan perubahan. pelajar biasa juga. Komuniti akademik di sekolah. Mengubah teknik mengajar. (d) Adaptasi kurikulum. ii. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Persahabatan. iv. .HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas.

Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. .” (Brown 2004). Makna numerasi. ii.. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Berfikir secara logik dan waras. Secara asas. within the home. Membina kemahiran persepsi penglihatan.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. employment and society. Secara lazimnya. underpinned by abstract visual models. such as the number line. Brown. iii. Definasi UK. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. 2004). numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. 1999.

Faham sistem ukuran yang berbeza.Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Mengira (campur. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. · Algebra: Melihat. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). mengenal. Menyusun dan mengatur nombor. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. . tolak. Faham menggunakan alat mengukur. bahagi dan lain lain).

Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Dalam bacaan asas. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown.kiwifamilies. graf dan lain lain illustrasi.· - Statistik: Mengumpul. (b) (c) http://www. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . (c) Aktiviti.co. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.nz/articles/numeracy/. (eds). menganalisa dan mempersembahkan data. Askew & Millett. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. 2004).

PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. UU No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan.Dalam PP No. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama. Misalnya. Tahun 2009. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan. bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan.Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.Logikanya. ada satu mesej yang ingin disampaikan. mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian.19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang . Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan. dan Permendiknas No.PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . 70. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010). Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. dengan berasaskan potensi. keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. antara lain UUD 1945. Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia. dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012). 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dan.

Dan. dan menggambar. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Ketiga. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. ke depan. saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu." demikian tutur salah seorang orang tua ABK. Omong kosong. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. Kedua. Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya. dancing. Kerana itu. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan.sesuai. semangat belajar. "Untuk apa mereka punya ijazah. kita semua tentu tidak menghendaki. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya. bermain muzik. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. __________________________________________________ . kemampuan bahasa Inggeris.