HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Perlunya peningkatan professsional. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. · Bull dan Buechler (1997). Oleh itu. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. kemahiran dan pengetahuan khusus. ii. · Perancangan perlu sebelum. i. Berbentuk kolaboratif. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. . mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah.

Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring).Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. v. iii. . Bagaimana program akan dijalankan. termasuk pasukan mengajar. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. konflik dan latihan kemahiran sosial). iv. Proses perubahan. Pasukan yang perlu dibentuk. bahan yang teliti. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. dan Isu-isu sekolah (disiplin. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Kemungkinan ia berjaya.

Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Dari bacaan dan perbualan anda. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. ii. Baca artikel yang diberi.. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Pembangunan kakitangan secara berterusan. Program yang perkembangannya terbantut. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. .· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. i. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti.

(Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (a) What is Inclusive Education. Rujukan Video. .Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. Sila rujuk Bacaan 2. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. Lihat Bacaan 1. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. 2000). pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif.

Monitor. i. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. viii. vii. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. . beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Buat persediaan. ii. ix. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. vi. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. Jalankan rancangan anda. x. v. iv.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. untuksemua pelajar. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik.

Kakitangan sokongan. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · ii. · Kenali sekolah anda. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). dan . i. Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. Kakitangan sukarela. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas.

Penglibatan akademik. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. · Program sokongan yang sedia ada. v. vi. . Penglibatan masyarakat. Lain lain informasi yang perlu.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Masalah disiplin dan hukuman. Bahasa / terma yang digunakan. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Penglibatan secara fizikal. iv. dan Segala aktiviti inklusif.

vii. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000). (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. 2000). Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. viii. . Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi.

(b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. i. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. iii. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. i. .HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. ii.

ii. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. (c) Idea asas program inklusif. 2000). . mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. iv. (e) Ferguson (1995). 1992 dari McLeskey & Walron 2000). kemahiran dan kebolehan mencari ilmu.gov. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Stainback & Jackson. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. iii. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron.education. ii. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484.za/LinkClick. (b) http://www. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas.

upaya. pelajar terlibat. muncul. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. sekolah. iaitu: i. 2000).HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. iv. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. ii. ii. iii. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. iii. pengurusan kelas. iv. berkeperluan khas.

disiplin di kelas. vii. 2000). vi. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. . Pengurusan persekitaran kelas yang baik.v.

ii. Mempelbagaikan teknik mengajar. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. pelajar biasa juga. (c) Menangani kepelbagaian: i.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Mengajar kemahiran sosial. Melakukan perubahan. ii. Komuniti sosial di sekolah. (f) Menangani pelajar bermasalah. ii. iii. 2000). (d) Adaptasi kurikulum. Mengubah kurikulum. Persahabatan. . iii. vi. Mengubah teknik mengajar. (e) Menangani keperluan sosial: i. dan ada masanya. v. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Komuniti akademik di sekolah. Iklim positif bilik darjah. iv.

“… competence in interpreting and using numbers in daily life. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. employment and society. Secara asas. Membina kemahiran persepsi penglihatan. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik.” (Brown 2004).. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. iii. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. ii. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Secara lazimnya. (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. Makna numerasi. underpinned by abstract visual models.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. Brown. Berfikir secara logik dan waras. Definasi UK. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. 2004). Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. such as the number line. within the home. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. . 1999.

meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. tolak. Faham menggunakan alat mengukur. bahagi dan lain lain). · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Faham sistem ukuran yang berbeza. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor.Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Mengira (campur. · Algebra: Melihat. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. mengenal. Menyusun dan mengatur nombor. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. .

(b) (c) http://www.nz/articles/numeracy/.kiwifamilies. graf dan lain lain illustrasi. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. Dalam bacaan asas. (c) Aktiviti. 2004). menganalisa dan mempersembahkan data. (eds). Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) .· - Statistik: Mengumpul.co. Askew & Millett. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.

yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. dengan berasaskan potensi. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan.PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. Tahun 2009. PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia. Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris. Dan. 70. ada satu mesej yang ingin disampaikan. UU No. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang . Misalnya. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010).19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012).Logikanya.Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan. antara lain UUD 1945.Dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian. dan Permendiknas No.

"Untuk apa mereka punya ijazah. sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. Kedua. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan. kemampuan bahasa Inggeris. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya. kita semua tentu tidak menghendaki." demikian tutur salah seorang orang tua ABK. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. dancing. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya. semangat belajar. bermain muzik. dan menggambar. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. ke depan. Omong kosong. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan. saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu. Ketiga. Kerana itu. Dan.sesuai. __________________________________________________ . Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful