HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. kemahiran dan pengetahuan khusus. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. Perlunya peningkatan professsional. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. i. · Bull dan Buechler (1997). . Berbentuk kolaboratif. ii. Oleh itu. · Perancangan perlu sebelum. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. Perlunya masa yang cukup untuk merancang.

. v. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. termasuk pasukan mengajar. konflik dan latihan kemahiran sosial). Bagaimana program akan dijalankan. dan Isu-isu sekolah (disiplin. iv. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Pasukan yang perlu dibentuk. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. Kemungkinan ia berjaya. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. bahan yang teliti. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. iii. Proses perubahan.

· Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Program yang perkembangannya terbantut. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. Pembangunan kakitangan secara berterusan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Dari bacaan dan perbualan anda. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. Baca artikel yang diberi. . ii. i. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif.· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi.. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan.

(a) What is Inclusive Education. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. . Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Rujukan Video. Lihat Bacaan 1. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. 2000).Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. Sila rujuk Bacaan 2. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri.

Jalankan rancangan anda. viii. i. Monitor. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. vii. x. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. Buat persediaan. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. vi. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). ix. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. ii. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. v. . untuksemua pelajar. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. iv.

dan . · ii.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. Kakitangan sokongan. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. i. Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. · Kenali sekolah anda. Kakitangan sukarela. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru.

· Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Masalah disiplin dan hukuman. iv. · Program sokongan yang sedia ada. . dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. v. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Penglibatan masyarakat. Penglibatan secara fizikal. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. vi.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. Penglibatan akademik. Bahasa / terma yang digunakan. dan Segala aktiviti inklusif. Lain lain informasi yang perlu.

vii. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. viii. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. . (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Kefahaman tentang pendidikan inklusif. 2000). Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. 2000). Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif.

terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. . Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. i. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. i. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. iii. ii.

. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif.education. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. (e) Ferguson (1995). (b) http://www. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.za/LinkClick. iv. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. (c) Idea asas program inklusif. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. ii.gov. Stainback & Jackson. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484.ii. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. iii. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. 2000). semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas.

muncul. iii. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. 2000). Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. iv. sekolah. ii. pengurusan kelas. pelajar terlibat. iv. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. iaitu: i. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. ii. iii. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. upaya. berkeperluan khas.

Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. . Pengurusan persekitaran kelas yang baik. vii. vi.v. 2000). disiplin di kelas. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron.

2000). Mempelbagaikan teknik mengajar. dan ada masanya. Komuniti akademik di sekolah. Melakukan perubahan. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Mengubah teknik mengajar. iv. (d) Adaptasi kurikulum. ii. Iklim positif bilik darjah. (e) Menangani keperluan sosial: i. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Mengajar kemahiran sosial. pelajar biasa juga. iii. v. . (f) Menangani pelajar bermasalah. ii. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Komuniti sosial di sekolah. vi.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. iii. ii. Mengubah kurikulum. Persahabatan. (c) Menangani kepelbagaian: i.

Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. Definasi UK. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. within the home. employment and society. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. iii. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi..” (Brown 2004). numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Makna numerasi. Secara asas. Brown. Membina kemahiran persepsi penglihatan. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. 1999. Secara lazimnya. underpinned by abstract visual models. ii. 2004). (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. . such as the number line. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Berfikir secara logik dan waras.

Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi).Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. bahagi dan lain lain). · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. tolak. Faham menggunakan alat mengukur. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. Mengira (campur. Menyusun dan mengatur nombor. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. . mengenal. · Algebra: Melihat. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Faham sistem ukuran yang berbeza.

Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data. Dalam bacaan asas.kiwifamilies. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta.nz/articles/numeracy/. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. (b) (c) http://www. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. menganalisa dan mempersembahkan data.co. graf dan lain lain illustrasi. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber.· - Statistik: Mengumpul. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. (eds). Askew & Millett. 2004). (c) Aktiviti.

dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012). bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. Misalnya. dan Permendiknas No.19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010). Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. antara lain UUD 1945. PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang . Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama. Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan.Dalam PP No.Logikanya. Tahun 2009.Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara.PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . dengan berasaskan potensi. yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa. Dan. sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia. Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris. ada satu mesej yang ingin disampaikan. keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. 70. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan. UU No. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.

sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. semangat belajar. Dan. Kedua. bermain muzik. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. dancing. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. dan menggambar. saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu. Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. ke depan. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan. "Untuk apa mereka punya ijazah. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya. __________________________________________________ .sesuai. kemampuan bahasa Inggeris. kita semua tentu tidak menghendaki. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. Kerana itu. Omong kosong. Ketiga. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan." demikian tutur salah seorang orang tua ABK. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful