HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. i. . Perlunya masa yang cukup untuk merancang. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. · Perancangan perlu sebelum. Oleh itu. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. Perlunya peningkatan professsional. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. ii. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Berbentuk kolaboratif. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. · Bull dan Buechler (1997). kemahiran dan pengetahuan khusus. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif.

Pasukan yang perlu dibentuk. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). konflik dan latihan kemahiran sosial). Bagaimana program akan dijalankan. Kemungkinan ia berjaya. bahan yang teliti. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. v. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. iii. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. termasuk pasukan mengajar.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Proses perubahan. . Bentuk kolabirasi yang diperlukan. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. iv. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. dan Isu-isu sekolah (disiplin.

dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. Baca artikel yang diberi. Program yang perkembangannya terbantut. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. Dari bacaan dan perbualan anda. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. ii. .· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. i. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. Pembangunan kakitangan secara berterusan. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan..

Lihat Bacaan 1. 2000).Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. . (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. Rujukan Video. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. (a) What is Inclusive Education. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. Sila rujuk Bacaan 2. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna.

Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. iv. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. vi. Monitor. Jalankan rancangan anda. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. v. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. untuksemua pelajar. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. viii. vii. x. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. Buat persediaan. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. ix. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. ii. i. .

· Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · Kenali sekolah anda. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. Kakitangan sukarela. i. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda. Kakitangan sokongan. dan . · ii.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka.

Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. · Program sokongan yang sedia ada. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. iv. v. .- Pelajar yang sedia / sedang membantu. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. dan Segala aktiviti inklusif. Lain lain informasi yang perlu. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Masalah disiplin dan hukuman. Penglibatan secara fizikal. Penglibatan masyarakat. Penglibatan akademik. Bahasa / terma yang digunakan. vi.

Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. 2000). Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. 2000).vii. . viii. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library).

i. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. . Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. ii.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. i. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. iii. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri.

Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. iv. 2000). bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. (b) http://www. iii. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. Stainback & Jackson.gov.education. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. (c) Idea asas program inklusif.ii. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. . mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. (e) Ferguson (1995).za/LinkClick. ii. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000).

sekolah. upaya. ii. berkeperluan khas. iv. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. pengurusan kelas. iii. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . iii. muncul. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. ii.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. iaitu: i. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. pelajar terlibat. iv. 2000). Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain.

disiplin di kelas. vi. Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. vii.v. 2000). Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. .

. 2000). (f) Menangani pelajar bermasalah. Iklim positif bilik darjah. v. iii. iii. ii. ii. ii. Melakukan perubahan. Persahabatan. Mempelbagaikan teknik mengajar. dan ada masanya. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. Mengubah teknik mengajar. (d) Adaptasi kurikulum. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. pelajar biasa juga. Komuniti sosial di sekolah. (c) Menangani kepelbagaian: i. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Mengubah kurikulum. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. (e) Menangani keperluan sosial: i. vi. iv. Mengajar kemahiran sosial. Komuniti akademik di sekolah.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas.

Membina kemahiran persepsi penglihatan. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. employment and society. 1999. Secara lazimnya. Secara asas. within the home.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. 2004). “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. underpinned by abstract visual models. Brown. Makna numerasi.. Definasi UK. (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. . numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik.” (Brown 2004). Berfikir secara logik dan waras. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. iii. such as the number line. ii.

Mengira (campur.Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Faham sistem ukuran yang berbeza. tolak. Menyusun dan mengatur nombor. Faham menggunakan alat mengukur. . bahagi dan lain lain). Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. · Algebra: Melihat. mengenal. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi.

Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.kiwifamilies. (c) Aktiviti. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . 2004).nz/articles/numeracy/.· - Statistik: Mengumpul. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. Dalam bacaan asas. menganalisa dan mempersembahkan data. graf dan lain lain illustrasi. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Askew & Millett. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown. (b) (c) http://www. (eds).co. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta.

mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian. keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012). yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa.Logikanya. 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama.Dalam PP No. dan Permendiknas No. ada satu mesej yang ingin disampaikan.PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . dengan berasaskan potensi. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. antara lain UUD 1945. UU No. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010).19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang . sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan. Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Misalnya. bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. Tahun 2009. Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan. Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. 70. Dan. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia.

" demikian tutur salah seorang orang tua ABK. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. Dan. dan menggambar. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan. __________________________________________________ . saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. ke depan. Omong kosong. semangat belajar. Kedua. dancing. kita semua tentu tidak menghendaki. kemampuan bahasa Inggeris. Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. "Untuk apa mereka punya ijazah. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan. Kerana itu. Ketiga. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan. bermain muzik. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya.sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful