HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

Perlunya peningkatan professsional. Perlunya masa yang cukup untuk merancang. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. kemahiran dan pengetahuan khusus. ii. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. i. · Bull dan Buechler (1997). Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. Berbentuk kolaboratif. . semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. Oleh itu. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. · Perancangan perlu sebelum. tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan.

Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Proses perubahan. Bagaimana program akan dijalankan. iii. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. termasuk pasukan mengajar. Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Pasukan yang perlu dibentuk. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. bahan yang teliti.Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Kemungkinan ia berjaya. dan Isu-isu sekolah (disiplin. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. iv. v. konflik dan latihan kemahiran sosial). kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. . kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar.

warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. ii. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. Program yang perkembangannya terbantut. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Baca artikel yang diberi.. . i. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti. Pembangunan kakitangan secara berterusan. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. Dari bacaan dan perbualan anda. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi.· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. (c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan.

Sila rujuk Bacaan 2. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. Rujukan Video. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron. 2000).Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. Lihat Bacaan 1. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. . (a) What is Inclusive Education.

Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka. ii. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. (b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. Buat persediaan. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Monitor. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. v. ix. vi. vii. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. untuksemua pelajar. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda. Jalankan rancangan anda. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. iv. . x. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). i. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. viii. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu.

dan . Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. Kakitangan sokongan. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. Kakitangan sukarela. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda. · ii. · Kenali sekolah anda. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. i. · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii.

Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. Penglibatan akademik. · Program sokongan yang sedia ada. iv. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. Lain lain informasi yang perlu. v. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat. Masalah disiplin dan hukuman. Bahasa / terma yang digunakan. vi. dan Segala aktiviti inklusif.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. Penglibatan masyarakat. dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. . Penglibatan secara fizikal. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran.

Kefahaman tentang pendidikan inklusif. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. 2000). Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. . viii. 2000).vii. · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif.

ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. iii. i. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. i. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif. ii. . · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif.

bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii. Stainback & Jackson.za/LinkClick. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. (e) Ferguson (1995).ii. . iv. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif.gov. 2000). (b) http://www. Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). 1992 dari McLeskey & Walron 2000).aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i. Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu. iii. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. (c) Idea asas program inklusif. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar.education. ii. Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.

iii. muncul. sekolah. Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya. pengurusan kelas. Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. iaitu: i. pelajar terlibat. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. ii. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. ii. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. upaya. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. iii. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . 2000). (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. iv. iv. berkeperluan khas.

Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable. . disiplin di kelas.v. Pengurusan persekitaran kelas yang baik. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. vi. 2000). vii.

Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. . ii. ii. Melakukan perubahan. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. v. ii. 2000). Mengubah teknik mengajar. Komuniti sosial di sekolah. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Mempelbagaikan teknik mengajar. (e) Menangani keperluan sosial: i. iv. Mengajar kemahiran sosial. (f) Menangani pelajar bermasalah. Mengubah kurikulum. dan ada masanya. pelajar biasa juga. Persahabatan. iii.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Iklim positif bilik darjah. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. vi. (c) Menangani kepelbagaian: i. iii. Komuniti akademik di sekolah. (d) Adaptasi kurikulum.

HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. 2004). Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. Definasi UK. within the home. Brown. underpinned by abstract visual models.. Secara asas. Makna numerasi. Berfikir secara logik dan waras. Membina kemahiran persepsi penglihatan. Secara lazimnya. 1999. Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik. such as the number line. employment and society. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi.” (Brown 2004). Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. ii. iii. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. . (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i.

Faham sistem ukuran yang berbeza. · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur. mengenal.Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. Faham menggunakan alat mengukur. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. Menyusun dan mengatur nombor. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. tolak. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. bahagi dan lain lain). Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik. . Mengira (campur. · Algebra: Melihat. · - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang).

Dalam bacaan asas.kiwifamilies. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. 2004).nz/articles/numeracy/.· - Statistik: Mengumpul. (b) (c) http://www. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) . Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown.co. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. (eds). Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. (c) Aktiviti. graf dan lain lain illustrasi. menganalisa dan mempersembahkan data. Askew & Millett. Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.

dan Permendiknas No. mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian. dengan berasaskan potensi. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan.Logikanya. antara lain UUD 1945. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia. yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa. 70. Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris.19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. Tahun 2009. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan. bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. Dan. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang . UU No. ada satu mesej yang ingin disampaikan. Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan. PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama. Misalnya. 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara. sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010).Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi.PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012).Dalam PP No.

Omong kosong. __________________________________________________ . semangat belajar. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan. Ketiga. kemampuan bahasa Inggeris. dancing. dan menggambar. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. "Untuk apa mereka punya ijazah. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan. Kerana itu. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan. Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. kita semua tentu tidak menghendaki. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. bermain muzik. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain.sesuai. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya." demikian tutur salah seorang orang tua ABK. ke depan. Kedua. sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu. Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. Dan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful