HBEF3503 Pendidikan Inklusif Objektif dan Pengenalan Kursus Guru sering menghadapi pelajar yang berkemampuan berlainan dari

pelajar-pelajar lain. Kursus ini bertujuan membantu guru menangani keperluan pelajar begini untuk menghadapi pelajaran secara lebih efektif. Kursus ini menggabungkan tiga aspek pendidikan yang penting untuk guru yang menghadapi keadaan sedemikian iaitu pendidikan inklusif, literasi dan numerasi. Objektif kursus ini adalah untuk membantu guru mengenalpasti masalah, isu dan penyelesaian masalah yang melibatkan: (a) Mengamalkan pendidikan inklusif;

(b) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka membina literasi mereka, terutama sekali kebolehan asas membaca; dan (c) Membantu pelajar (guru) membantu pelajar mereka pelajar belajar mengira. Kursus ini mengambil pendekatan yang lebih berbentuk global. Ini adalah untuk membolehkan guru menggunakan sumber yang lebih luas serta mengambil perspektif yang lebih terbuka dalam menangani hal-hal tersebut. Secara amnya ini bermakna: (a) Kursus ini berbentuk dwibahasa. Keterangan asas adalah dalam bahasa Melayu tetapi bahan rujukan dan bacaan yang digunakan sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kerana sebahagian besar bahan bacaan yang ada dalam bidang-bidang ini adalah di dalam bahasa Inggeris, terutama sekali pada tahap pengenalan. (b) Bahan bahan yang lebih spesifik tentang pendidikan inklusif, literasi dan numerasi di Malaysia, tidak akan di rujuk di dalam teks asas kursus ini. Ini adalah untuk membolehkan bahan-bahan dan informasi itu digunakan untuk tugasan pelajar (sila lihat Tugasan Satu). Di akhir kursus ini, pelajar seharusnya dapat: 1. Mengenal pasti keperluan sesuatu kelas kepada pendidikan inklusif dan tahap institusi; 2. Merancang dan menjalankan kelas inklusif; dan 3. Merancang dan menjalankan program literasi dan numerasi asas.

· Perancangan perlu sebelum. ii. mencadangkan peningkatan professional yang berbentuk: Berasaskan sekolah. (c) Isu-isu yang terlibat dalam penubuhan dan penyelengaraan sekolah inklusif sering berbeza dari isu-isu sekolah biasa. guru-guru program inklusif memerlukan sumber yang khusus untuk menyesaikan masalah berkaitan program inklusif. Menggunakan bimbingan (coaching) dan prosedur berterusan. (b) Program inklusif memerlukan guru-guru yang mempunyai latihan. Perlunya masa yang cukup untuk merancang.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIK 1: APA ITU PENDIDIKAN INKLUSIF Fokus: (a) Program inklusif berbeza dengan sekolah tradisional yang memisahkan pelajar yang kelainan upaya dari pelajar biasa. Kandungan Asas: (a) (b) Program sekolah inklusif bermula di akhir 1980an dan 1990an. Berbentuk kolaboratif. . tenaga dan sumber yang banyak terutama sekali jika ia program menyeluruh. kemahiran dan pengetahuan khusus. Perlunya peningkatan professsional. Ini juga bermakna ia sering memerlukan penyelesaian yang tersendiri. · Bull dan Buechler (1997). i. · Penyediaan program sekolah inklusif memerlukan masa. Isu-isu penting apabila membicarakan sekolah inklusif. semasa dan selepas program inklusif dijalankan untuk memastikan segala isu yang timbul ditangani dengan betul untuk memastikan prrogram itu berterusan. Oleh itu.

Berteraskan hidupan seharian guru untuk memastikan perkembangan berteruskan. Strategi berdasarkan kumpulan yang diperlukan (pembelajaran koperatif. iv. Perkara lain yang perlu diambil kira: Kenapa program inklusif diperlukan. . Pentingnya peranan guru pendidikan khas. Bagaimana program akan dijalankan. kerana itulah mereka mungkin memerlukan latihan untuk memberi mereka keseragaman yang membolehkan program berjalan dengan lebih lancar. kumpulan pelbagai umur dan peertutoring). termasuk pasukan mengajar. v. Perlunya perancangan penjadualan dan penggunaan · Pengalaman ramai penulis dalam bidang pendidikan inklusif menunjukkan bahawa kakitangan sekolah yang hendak menjalankan program inklusif sering tidak dapat menjangka keperluan bahan dengan tepat. dan Isu-isu sekolah (disiplin. Pasukan yang perlu dibentuk. Bentuk kolabirasi yang diperlukan. Isu isu penyelenggaraan sekolah inklusif. Proses perubahan. konflik dan latihan kemahiran sosial). Kemungkinan ia berjaya. · Guru-guru yang terlibat dalam pendidikan khas sering datang dari latar belakang yang berlainan. dan · Berfokuskan pembelajaran dilalui pelajar. bahan yang teliti. iii.

(c) Aktiviti: Sebelum kita boleh menjalankan program inklusif atau apa-apa program pendidikan. sediakan satu laporan ringkas (tidak lebih dari tiga muka) dan muatkan ke dalam fail reflektif anda – kandungan fail ini boleh digunakan untuk melengkapkan tugasan tugasan anda. para pelajar yang akan terlibat dibawah program yang akan dijalankan. Memastikan penilaian keatas program inklusif berterusan. warga pendidik yang akan terlibat dan yang penting sekali. Tanya beberapa orang dari mereka yang akan terlibat tentang pendapat dan kesedaran mereka tentang program inklusif. . Program yang perkembangannya terbantut. ii. Memastikan guru yang mengajar program itu dikekalkan dengan keperluan yang cukup. Dari bacaan dan perbualan anda. adalah penting untuk kita tahu pandangan dan pendapat khalayak ramai. Untuk tugasan kecil ini anda perlu menjalankan dua aktiviti.· Pada lazimnya sekolah sekolah yang memulakan program inklusif akan jatuh dalam salah satu dari tiga kategori: Program yang terus berkembang. i. · Strategi untuk menjadikan program inklusif berjaya perlu: Mengekalkan kumpulan perancangan inklusif yang diberi tugas mengawas perjalanan program dan mencadangkan perubahan yang perlu. Terus melibatkan guru ketika merancang kolaborasi. dan Program yang beransur-ansur kembali ke pendidikan tradisional. · Sila rujuk bacaan asas dan tambahan.. Baca artikel yang diberi. Pembangunan kakitangan secara berterusan.

Rujukan Video. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Pendidikan Inklusif Di Sana Sini (a) Di Malaysia. (b) Menjalankan pendidikan inklusif memerlukan sumber dan pengetahuan yang tersendiri. Sila rujuk Bacaan 2. Lihat Bacaan 1. pelajar berkeperluan khas tidak dilupakan tetapi mereka selalunya tidak dididik secara inklusif. Bacaan Utama: Bab 3: Schoolwide Issues in Creating Inclusive School (Mcleskey & Waldron.Pautan Luar: (a) Pendidikan Inklusif menurut UNESCO. (a) What is Inclusive Education. (b) Pelajar berkeperluan khas selalunya dinilai sebelum mereka ditempatkan dalam kelas atau program yang membolehkan mereka belajar dengan lebih sempurna. 2000). .

(b) Program inklusif tidak boleh dijalankan dengan efektif tanpa guru yang berminat dan berkebolehan dalam bidang ini. viii. iv. ix. pertimbangkan dan olah program inklusif anda dan buat perubahan di mana perlu. anda perlu terlebih dahulu tahu keperluan pelajar dan sekolah anda. ii. Buat persediaan. Tubuh kumpulan / pasukan yang akan menjalankan iii. Kaji dan kenali sekolah / konteks anda. Buat perancangan anda untuk menubuhkan program inklusif di sekolah anda. Runding dan bincangkan rancangan anda dengan seluruh komuniti sekolah. Monitor. Kandungan Asas: (a) Langkah-langkah yang dicadangkan McLeskey dan Waldron (2000). untuksemua pelajar. Fokus: (a) Untuk mewujudkan program inklusif di sekolah anda.HBEF3503 Pendidikan InklusIf Topik 2: Membina Kelas Inklusif. x. i. vii. v. Mula dengan perbincangan tentang persekolahan rancangan. untuk membina sekolah / program inklusif di sekolah anda. . Olah semula perancangan anda dengan mengambil kira maklum balas dari komuniti sekolah. Jalankan rancangan anda. vi. beberapa polisi dan peraturan tentangnya telah diwujudkan. (c) Untuk membolehkan program inklusif diwujudkan dengan baik. Kaji sekolah sekolah lain dan lihat apa yang mereka lakukan di sekolah mereka.

Pelajar pelajar yang berkeperluan khas di sekolah Berapa ramaikan pelajar berkeperluan khas di sekolah anda? · Bahagikan jumlah pelajar berkeperluan khas menurut tahun dan jenis / tahap kelainan mereka. · Apakah sokongan untuk pelajar berkeperluan khas yand sedia ada di sekolah anda? · Apakah terma terma rujukan yang digunakan dalam program sokongan yang sedia ada di sekolah anda? · Kakitangan yang terlibat dengan program sokongan yang sedia ada? Guru. · Kenali sekolah anda. Sokongan untuk pelajar berkeperluan khas. dan . · Dari manakah pelajar pelajar ini datang? iii. · ii.(b) Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang sekolah anda dan program inklusif (rujuk poin ketiga diatas: kaji dan kenali sekolah anda). Kakitangan sukarela. Kakitangan sokongan. Berapa ramai pelajar belajar di sekolah anda? · Apakah kumpulan kumpulan yang ada di sekolah anda (kaum. i. jantina dan lain lain)? · · Jumlah kakitangan (guru dan lain lain) di sekolah anda? Apakah saiz kelas di sekolah anda? · Lain lain informasi yang berkenaan dengan keperluan dan perlunya menubuh program inklusif di sekolah anda? anda.

dan Fungsi dan peranan guru pendidikan khas. Bahasa / terma yang digunakan.- Pelajar yang sedia / sedang membantu. Penglibatan masyarakat. v. Penglibatan secara fizikal. dan Segala aktiviti inklusif. · Program sokongan yang sedia ada. Masalah disiplin dan hukuman. · Apakah pelajar berkeperluan khas dikumpul bersama pelajar lain? · Apakah sekolah anda mengamalkan pembelajaran koleratif? · Apakah amalan amalan yang membantu dan menghalang program inklusif? · Apakah polisi sekolah anda berkaitan · Adaptasi teknik pembelajaran. Bidang kuasa sekolah dalam menjalankan program inklusif. iv. Penglibatan akademik. . Lain lain informasi yang perlu. vi. Peraturan dan polisi sekolah · Bagaimanakah pelajar dikumpulkan? Pembahagian kelas dan lain lain. · · · · · Pelajar berkeperluan khas dan guru yang terlibat.

2000). · · Pendapat dan pegangan berkenaan pendidikan inklusif. Perkara perkara yang anda perlu tahu tentang komuniti sekolah dan komuniti di luar sekolah. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library) Rujukan Video. 2000). Bacaan Utama: (a) Bacaan 3 (b) Bab 9: A Systematic Approach for Developing. viii. .vii. Bagaimana Pendidikan Inklusif beraksi. (Dapatkan dari khidmat Ebrary di TSDAS Digital Library). Implementing and Monitoring Inclusive School (Mcleskey & Waldron. Polisi dan peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan berkenaan program inklusif. Kefahaman tentang pendidikan inklusif. (c) Bab 10: Lessons Learned (Mcleskey & Waldron.

ia perlu: Sesuai dengan perjalan seharian pembelajaran kelas. i. (b) Kenapa program inklusif baik untuk pelajar berkeperluan khas? Sekolahsekolah yang mempunyai pelajar berkeperluan khas mempunyai beberapa pilihan seperti mengadakan kelas-kelas khas untuk pelajar berkeperluan khas. . ii. iii. i. · Pilih sokongan yang paling kurang intrusif. · Untuk sokongan dalam kelas kekal efektif. Apa yang dianggap “khas” tidak semestinya menonjol dalam konteks kelas yang dijalankan kerana sesuatu yang menonjol biasanya susah untuk diterima dan susah untuk dikekalkan dalam perjalanan seharian kelas. Prinsip asas · Gunakan sokongan yang sedia ada dalam kelas: sokongan semulajadi. terutama sekali untuk jangkamasa yang lama. Bergerak dari kelas-kelas mangambil masa dan ini akan mengurangkan masa pelajar untuk satu satu kelas. Setiap pilihan ini menimbulkan masalah yang sendiri. · Merupakan nilai tambah dalam repertoire / portfolio teknik pembelajaran guru yang mengajar. mengadakan kelas khas untuk pelajaran tertentu dan mengadakan kelas inklusif sepenuhnya. · Dilihat sebagai efektif oleh pelajar berkeperluan khas dan juga oleh pelajar biasa.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 3: PENUBUHAN SEKOLAH INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Isu isu logistik dalam menubuh program inklusif.

(d) Cabaran ini adalah cabaran jangka panjang iaitu untuk mencipta kelas yang baru dimana kepelbagaian diterima.education.gov. iv.aspx?fileticket=gVFccZLi%2FtI %3D&tabid=191&mid=484. Kelas berasingan untuk subjek tertentu menyukarkan pelajar kerana mereka perlu mempelajari peraturan berlainan untuk setiap kelas. Ini boleh dipanjangkan untuk memberi sokongan supaya membolehkan pelajar menjadi sebahagian dari masyarakat am. ii. (c) Idea asas program inklusif. . Anggap peranan sekolah sebagai penyedia sokongan untuk pembelajaran dan bukan pemberi ilmu.za/LinkClick. Beri keutamaan kepada peranan pelajar dalam membina pengetahuan. bukan lagi menganggap guru sebagai pemberi ilmu pengetahuan iii.ii. Sekolah dan kelas perlu disusun menurut gaya pembelajaran dan kepelbagaian pelajar dan bukan menurut tahap kemahiran dan kebolehan pelajar. 1992 dari McLeskey & Walron 2000). Maka cabarannya adalah mewujudkan kepelbagaian pelajar dan pembelajaran di dalam kelas. (b) http://www. (e) Ferguson (1995). Ini dimulakan dari kelas dan pelajar normal dan bukan dari pelajar berkeperluan khas (McLeskey & Waldron 2000). Stainback & Jackson. 2000). iii. kemahiran dan kebolehan mencari ilmu. Bacaan Utama: (a) Bab 5: Logistic Issues in Developing Inclusive Schools (Mcleskey & Waldron. Keluar masuk kelas untuk subjek tertentu dari kelas campuran dengan pelajar biasa dan kelas khas menyukarkan pelajar berkawan. Rujukan Video: Menubuhkan program inklusif. semua pelajar perlu dilibatkan dalam pembelajaran dan komuniti sekolah dan semua perlu menerima kepelbagaian hingga tidak mengasing sesiapa sahaja (Stainback. Mengadakan kelas berasingan mengurangkan masa mengajar untuk guru. mencadangkan tiga perubahan asas yang perlu berlaku untuk membolehkan program inklusif diwujudkan: i.

iv. (b) Kebolehan pelajar berkeperluan khas untuk menyesuaikan diri dengan pelajar lain boleh: i. Memberi peluang untuk pelajar membina persahabatan diantara satu sama lain. iv. (d) Ciri ciri lazim kelas inklusif: i. ii. berkeperluan khas. 2000). Mengurangkan stigma sebagai pelajar ii. pelajar terlibat. sekolah. iaitu: i. pengurusan kelas. (c) Untuk membolehkan pelajar sesuai dengan kelasnnya empat faktor penting perlu diutamakan. muncul. Pelajar terlibat dalam membuat keputusan Memberi pelajar peluang untuk belajar kemahiran Iklim kelas yang sesuai untuk tindak laku positif. upaya. iii. ii. Keadilan dan kebolehpercayaan di dalam kelas. Mengajar semua pelajar tentang hakikat kelainan Peraturan yang ditetapkan dan dipelajari semua Masalah disiplin diramal dan ditangani sebelum ia . Dianggap sebagai ahli penuh komuniti sekolah dan seterusnya masyarakat secara amnya.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 4: KEPERLUAN SOSIAL PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Pelajar dianggap boleh menyesuaikan diri dengan perjalanan dan pembelajaran di sekolah sekiranya ritma hariannya di sekolah selari dengan pelajar-pelajar lain (Mcleskey & Waldron. iii.

vii. . Teknik intervensi yang diolah khas untuk masalah Kelas yang predictable.v. Bacaan Utama: Bab 7: Addressing Students’ Social Needs in the Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron. 2000). Pengurusan persekitaran kelas yang baik. vi. disiplin di kelas.

Komuniti sosial di sekolah. ii. Komuniti akademik di sekolah. Menangani kepelbagaian dalam kelas biasa: i. Mengajar kemahiran sosial. . iii. (f) Menangani pelajar bermasalah. Iklim positif bilik darjah. vi. (b) Bahagian ini merangkumi strategi yang boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini. Mengubah teknik mengajar. iii. ii. 2000). (e) Menangani keperluan sosial: i. Mengajar pelajar tentang kelainan upaya. Melakukan perubahan. iv. v. (c) Menangani kepelbagaian: i. Bacaan Utama:Bab 6: Addressing Students’ Academic Needs in Inclusive Classrooms (Mcleskey & Waldron.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 5: KEPERLUAN AKADEMIK PELAJAR DALAM KELAS INKLUSIF Fokus: Kandungan Asas: (a) Sekolah yang menjalankan program inklusif sering terlepas pandang keperluan pelajar berkeperluan khas. Mengubah kurikulum. (d) Adaptasi kurikulum. Persahabatan. pelajar biasa juga. dan ada masanya. Mempelbagaikan teknik mengajar. ii.

Ini temasuklah menngunakan numbor dan konsep-konsep matematik lain dalam konteks: · Menyelesaikan masalah: Interpretasi informasi matematik. Makna numerasi. Brown. numerasi dibina dalam kalangan pelajar sekolah melalui pengajaran matematik.. (b) Bagaimana numerasi diajar di sekolah? i. within the home. . underpinned by abstract visual models.HBEF3503 Pendidikan INkLUSIf TOPIk 6: NUMERASI DI SEKOLAH RENDAH Fokus: Kandungan Asas: (a) Apa itu numerasi? i. kebolehan menggunakan dan memahami konsep matematik. numerasi adalah kebolehan menggunakan nombor iaitu mengira atau lebih tepat lagi. Kebolehan melihat pilihan yang ada dan memilih jalan kerja terbaik untuk menyelesaikan masalah. “… numeracy was to be defined broadly as the competence and inclination to use number concepts and skills to solve problems in everyday life and employment … at primary level … proficiency in a culturally neutral context-free set of number skills. “… competence in interpreting and using numbers in daily life. 2004). such as the number line.” (Brown 2004). Menyimpan sesuatu dalam ingatan dan mengingatnya kembali. Thus the meaning of numeracy must relate to the social context of its use and the social practices that are adopted in the context” (Baker. iii. Membina kemahiran persepsi penglihatan. ii. employment and society. 1999. Secara asas. Definasi UK. Secara lazimnya. Berfikir secara logik dan waras.

· - Geometri: Membina kesedaran dan kemahiran spatial (ruang). · - Mengira: Tahu bagaimana mengukur.Menggunakan idea dan teknik matematik untuk menyelesaikan masalah. · Menggunakan nombor: Memberi makna kepada abjad dan nombor yang digunakan dalam pengiraan. Memahami hubungan geometri dalam bentuk dua dan tiga dimensi. tolak. Menyusun dan mengatur nombor. Merumuskan algoritma dari masalah kompleks. bahagi dan lain lain). . Faham menggunakan alat mengukur. Memahami konsep nombor dan hubungkaitan antara nombor nombor. Mencari yang abstrak dari yang konkrit (informasi). mengenal. · Algebra: Melihat. Faham sistem ukuran yang berbeza. Mengira (campur. meramal dan menceritakan corak dan kaitan matematik.

(b) (c) http://www.· - Statistik: Mengumpul. Apakah kedua ini sama dengan terma yang digunakan di Australia yang tercatit dalam (b)? Bacaan Utama: (a) Margaret Brown 2: The Meaning of Numeracy (Brown.kiwifamilies. 2004). graf dan lain lain illustrasi. Dalam bacaan asas. Rujukan: a) Numerasi bukan matematik (UK) .co. Askew & Millett. Rujuk dokumen PEMANDU dalam bahagian sumber. Mempersembahkan informasi dalam bentuk carta. (eds). Menggunakan bahasa dan tulisan yang betul untuk menyampaikan maksud berkaitan nombor dan data.nz/articles/numeracy/. Mengkategori dan mengenal hubungkait antara data dalam bentuk nombor. menganalisa dan mempersembahkan data. baca tentang Program Numerasi Leverhulme and juga cari (melalui google atau Bing) terma asas pendidikan matematik di Malaysia. (c) Aktiviti.

Misalnya. antara lain UUD 1945.Logikanya. dan (3) Model Pendidikan Inklusi pada pendidikan Vokasi (2012). Pasal 31 bahawa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. PT akan lebih mudah mengantarkan ABK mencapai kompetensi. sesuai dengan program pengajian atau kepekatan yang dibangunkan. dan Permendiknas No.19 March 2013 | 0 View Tweet Pada masa ini. bila calon mahasiswa mempunyai potensi mengoperasikan komputer dan menggambar. mungkin program kajian reka bentuk grafik boleh dibangunkan. Berkongsi pengetahuan dari empat kajian yang telah penulis lakukan. Tahun 2009. Pasal 1 bahawa pendidikan kemasukan adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua peserta didik yang mempunyai kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan / atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu persekitaran pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. UU No. Kesempatan belajar kepada ABK tidak saja diberikan pada satuan pendidikan dasar dan menengah.Dalam PP No. Dan. manakala mereka tidak mempunyai potensi yang .PT Perlu Kembangkan Pendidikan Inklusi Berasaskan Potensi Oleh Penyumbang . ada satu mesej yang ingin disampaikan. mereka akan sukar mencapai kompetensi yang dikehendaki program pengajian. Politeknik Negeri Jakarta adalah PT pertama yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Bila mereka mempunyai potensi bahasa Inggeris. 70. Keinginan itu paling tidak dapat kita lihat dalam sejumlah payung hukum yang telah tersedia. (2) Penyusunan Model Pendidikan Inklusi berasaskan Potensi Didik pada Pendidikan Politeknik (2011). 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengurusan Pendidikan disebutkan bahawa perguruan tinggi wajib menyediakan akses bagi mahasiswa berkelainan. dengan berasaskan potensi. 20 Tahun 2003 bahawa pendidikan adalah hak setiap warga negara. layak kiranya program kajian penterjemahan dikembangkan. yakni (1) Pelaksanaan Pendidikan Inklusi pada Politeknik Negeri Jakarta (2010). yakni PT seyogyanya menyelenggarakan pendidikan inklusi berasaskan potensi (calon) mahasiswa.Kerajaan juga telah membuka jalan agar mereka dapat mengenyam pendidikan pada pendidikan tinggi. keinginan kuat Kerajaan untuk memberi peluang belajar kepada anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) agaknya sudah tidak diragukan lagi. Mengapa perlu berasaskan potensi calon mahasiswa? Pertama.

Untuk-untuk anak-anak non-ABK saja. dancing. ABK ternyata juga memiliki segudang potensi. saudara-saudara yang ABK ini menggenggam ijazah tertentu. orang tua ABK dan kita semua tentu juga mengharapkan ABK menjadi orang-orang yang percaya diri dengan kompetensi dan ijazahnya." demikian tutur salah seorang orang tua ABK. kita mengharapkan akan ada universiti yang mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian bahasa Inggeris atau jurnalistik. ke depan. semangat belajar. kita semua tentu tidak menghendaki. Mengembangkan kompetensi berdasarkan potensi yang dimiliki calon mahasiswasecara logik-akan lebih mudah untuk dilakukan. Sebahagian ABK dengan kategori slow learner ternyata mempunyai potensi tinggi dalam hal penggunaan komputer. __________________________________________________ . kemampuan bahasa Inggeris.sesuai. politeknik mengembangkan pendidikan Kemasukan dengan program kajian reka bentuk grafik atau pentadbiran niaga. Omong kosong. Kita bangga jika mereka boleh mandiri seperti halnya anak-anak kita yang non-ABK. kita sering merasakan sukarnya mencapai kompetensi seperti yang kita inginkan. Kedua. sekolah tinggi atau institute mengembangkan pendidikan kemasukan dengan program kajian seni tari dan seni muzik. Ketiga. dan daya juang yang tinggi sehingga sudah saatnya PT mengembangkan pendidikan kemasukan. "Untuk apa mereka punya ijazah. Dan. Kerana itu. bila mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain. bermain muzik. dan menggambar. Kasihan jika terjadi demikian sebab ijazah hanya akan menjadi semacam hiasan tak bermakna. sementara mereka tidak mempunyai kompetensi sesuai dengan kompetensi program kajian yang tertera dalam ijazahnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful