Bincangkan mengenai Teori Sosioemosi oleh Erikson. Peranan guru ketika mengajar kanak-kanak peringkat ini..

KRP 6014 – Perkembangan Emosi, Sosial dan Moral. Pensyarah: Dr. Ramlah Bt. Jantan

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MENGENAI TEORI SOSIOEMOSI

Tetapi pada umumnya.Tingkah laku manusia dilihat sebagai pewarisan seperti inginkan perlindungan dan rasa selamat dengan seseorang. -Pentingnya pembelajaran semasa awal kanakkanak. Contoh ibu dengan anak. -Kanak-kanak selalu berfikir dan belajar perkara yang berbeza daripada orang dewasa. . John Bowlby (1907-1990) .TOKOH -Individu PANDANGAN mempunyai pembawaan yang berbeza. -Berpendapat John Locke (1632-1704) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahawa zaman kanak-kanak adalah zaman paling istimewa dalam kehidupan manusia. persekitaran membentuk minda. Arnold Gesell (1880-1961) .Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ditujukan dari dalaman dengan perlakuan baka.Memberi cara baru dalam melihat tingkah laku kanak-kanak. .

Maria Montessori (1870-1952) Heinz Werner (1890-1964) Lawrence Kohlberg (1927-1987) . .Konsep ini adalah sama dengan masa kritikal dimana kanak-kanak ingin tahu dan boleh menguasai tanggungjawab yang harus dilakukan. Sigmund Freud (1856-1939) Erik H.Menghasilkan Teori Perkembangan Psikososial yang mengandungi 8 tahap. Setiap tahap terdapat krisis yang yang perlu diatasi oleh sesorang kanakkanak.Dua komponen utama.Memperkenalkan Teori Perkembangan Moral. . iaitu konsep masa dan peka. . .Perkembangan ialah perubahan yang berlaku dalam seseorang individu yang bersifat berterusan dari lahir hingga akhir hayat.Memfokuskan kajiannya kepada perkembangan moral. Erikson (1902-1994) . . .Perkembangan lebih kepada suatu perubahan masa.

TEORI ERIKSON ERIK HOMBURGER ERIKSON .

. Jerman.1992). • Erikson belajar psikologi daripada Anna Freud (putri dari Sigmund frued) di Vienna Psycholoanalytic Institute selama kurun waktu tahun 1927-1933.BIODATA ERIKSON • Erik Homurger Erikson telah dilahirkan pada tahun 1902 di Frankfurt. Nama gelarannya ialah The Joy (bukan Yahudi) oleh kanak-kanak Yahudi (Crain. tinggi dan berambut perang. • Rupa Erikson lebih menyerupai keturunan Denmark.

• Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi .Teori Perkembangan Psikososial Erikson • Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupannya yang sendiri dan apa yang dipelajari melalui Sigmund Frued dan Anna Frued.

• Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu.Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: • Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. • Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti di atasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. • Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. • Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. .

TAHAP-TAHAP DALAM TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON .

Tahap pertama (0 – 1 tahun) Percaya lwn Tidak percaya. Ibu bapa dapat menyemai rasa kepercayaan dalam diri anaknya dengan segera memenuhi keperluannya seperti inginkan susu. . lampin basah dan pelukan mesra. Rasa kepercayaan dalam diri kanak-kanak akan menjadikan dia mudah bekerjasama dan bertolak ansur dengan orang lain. Ciri-ciri: Rasa kepercayaan dibina pada tahap ini.Tahap Perkembangan Psikososial Erikson.

Keinginan membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri spt memakai baju dan makan sendiri. Merasa malu jika tidak diberi kuasa.Tahap kedua (1-3 tahun) Autonomi lwn rasa malu dan sangsi Keinginan memiliki kuasa. Merasa malu di depan orang Merasa takut melakukan kesalahan. .

Peka kepada yang betul dan yang salah. banyak bertanya dan ingin melakukan sesuatu diluar keupayaannya seperti mengayuh basikal ketika berumur 3 tahun. Belajar cepat. Lakukan perkara yang tidak setimpal dengan keupayaannya. Membina sikap negatif jika merasa serba salah. (Video) . Merasa serba salah jika diketawa. Bergerak cepat.Tahap Ketiga (3-6 tahun) Inisiatif lwn serba salah Kanak-kanak mempunyai rasa ingin tahu tinggi.

Tahap Keempat (6-12 tahun) Industri(kerajinan) lwn rasa rendah diri Kanak-kanak masuk sekolah. Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial. Keinginan menguasai sesuatu. Keinginan berjaya. Memerlukan peneguhan positif/ penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya Merasa rendah diri jika dikritik . Banyak belajar fakta dan kemahiran baru.

. Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat-peringkat dahulu. Membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif. Sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri. Menghadapi krisis identiti.Tahap kelima (12-20 tahun) Identiti lwn kekeliruan identiti atau peranan Cuba memahami diri.

(video) . Mereka yang berjaya dalam membina hubungan yang akrab akan memperolehi psikososial yang dinamakan kasih sayang.Tahap keenam Mula dan membentuk hubungan yang akrab dengan rakan lain jantina. hubungan akrab/percintaan/perkahwinan akan mengasingkan diri dan hidup kesunyian. (20-40 tahun) Mereka yang gagal dalam menjalin Intimasi lwn pengasingan diri.

Tahap ketujuh (40-65 tahun) Generativity lwn pemusatan kendiri) Mula menumpukan perhatian kepada zuriatnya. Mula memikirkan hal-hal berkaitan kekeluargaan. mengambil berat akan hal orang lain dan memberi sumbangan kepada masyarakat. .

Tahap kelapan (65 – usia tua) Jika individu tersebut berjaya dalam Kesepaduan ego hidup. . kesepaduan dalam diri akan lwn rasa putus asa terbentuk Jika individu tersebut dalam kehidupannya dipenuhi kegagalan. Kesepaduan ini termasuklah perasaan bersedia untuk menghadapi kematian. perasaan putus asa dalam diri akan wujud.

Antara peranan guru ialah: 1. Mengadakan aktiviti seperti pertandingan bercerita untuk membina keyakinan diri pelajar dan mengurangkan perasaan rendah diri dan takut.Peranan Guru Ketika Berada Tahap Empat (latensi) (6 hingga 12 tahun)     Pada tahap ini guru mempunyai pengaruh yang besar ke atas perkembangan kanak-kanak. 2. . Kanak2 banyak habiskan masa dikelas-oleh itu guru harus membina situasi kelas yang sihat kerana ia mempengaruhi sahsiah mereka. Memupuk dan membimbing sikap rajin kanak2 dengan memberi pelbagai aktiviti dan tugasan yang menarik. 3.

Menerangkan peranan mereka-keliru peranan diri. Guru bertindak sebagai pembimbing –remaja krisis identiti Menjadi teman rapat kepada murid.selalu mendengar masalah pelajar-memberi kaunseling. .Ketika berada tahap lima (adolescence) (12 hingga 20 tahun)     Pada tahap ini guru harus menjadi Role Model kepada pelajar kerana pada tahap ini remaja berusaha mencari identiti sendiri.

Pendidik perlu lebih peka tentang peranan mereka sebagai seorang guru dan bertindak sebagai ibu bapa di sekolah . Menurut Erikson (1950). dia (kanak-kanak) akan gagal pada tahap-tahap berikutnya. teori ini berjaya menimbulkan kesedaran kepada pendidik untuk terus menyelami segala proses pembentukan psikososial yang berlaku pada manusia. Secara keseluruhannya.KESIMPULAN Teori Perkembangan Psikososial yang dihasilkan oleh Erik son mengandungi lapan-lapan tahap ini perlu dilepasi dengan baik kerana setiap tahap mempunyai krisis yang pelbagai dan mencabar. sekiranya dia (kanak-kanak) gagal mengatasi krisis pada tahap-tahap tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful