Bincangkan mengenai Teori Sosioemosi oleh Erikson. Peranan guru ketika mengajar kanak-kanak peringkat ini..

KRP 6014 – Perkembangan Emosi, Sosial dan Moral. Pensyarah: Dr. Ramlah Bt. Jantan

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MENGENAI TEORI SOSIOEMOSI

-Kanak-kanak selalu berfikir dan belajar perkara yang berbeza daripada orang dewasa.Memberi cara baru dalam melihat tingkah laku kanak-kanak. persekitaran membentuk minda. .Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ditujukan dari dalaman dengan perlakuan baka. Tetapi pada umumnya. . John Bowlby (1907-1990) .TOKOH -Individu PANDANGAN mempunyai pembawaan yang berbeza. -Berpendapat John Locke (1632-1704) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahawa zaman kanak-kanak adalah zaman paling istimewa dalam kehidupan manusia. Contoh ibu dengan anak.Tingkah laku manusia dilihat sebagai pewarisan seperti inginkan perlindungan dan rasa selamat dengan seseorang. -Pentingnya pembelajaran semasa awal kanakkanak. Arnold Gesell (1880-1961) .

Perkembangan ialah perubahan yang berlaku dalam seseorang individu yang bersifat berterusan dari lahir hingga akhir hayat.Memfokuskan kajiannya kepada perkembangan moral. Erikson (1902-1994) . . iaitu konsep masa dan peka.Perkembangan lebih kepada suatu perubahan masa.Dua komponen utama.Memperkenalkan Teori Perkembangan Moral. Sigmund Freud (1856-1939) Erik H. .Menghasilkan Teori Perkembangan Psikososial yang mengandungi 8 tahap.Konsep ini adalah sama dengan masa kritikal dimana kanak-kanak ingin tahu dan boleh menguasai tanggungjawab yang harus dilakukan. . . .Maria Montessori (1870-1952) Heinz Werner (1890-1964) Lawrence Kohlberg (1927-1987) . . Setiap tahap terdapat krisis yang yang perlu diatasi oleh sesorang kanakkanak.

TEORI ERIKSON ERIK HOMBURGER ERIKSON .

tinggi dan berambut perang. . Nama gelarannya ialah The Joy (bukan Yahudi) oleh kanak-kanak Yahudi (Crain. Jerman. • Rupa Erikson lebih menyerupai keturunan Denmark.BIODATA ERIKSON • Erik Homurger Erikson telah dilahirkan pada tahun 1902 di Frankfurt. • Erikson belajar psikologi daripada Anna Freud (putri dari Sigmund frued) di Vienna Psycholoanalytic Institute selama kurun waktu tahun 1927-1933.1992).

Teori Perkembangan Psikososial Erikson • Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupannya yang sendiri dan apa yang dipelajari melalui Sigmund Frued dan Anna Frued. • Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi .

• Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti di atasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya.Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: • Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. . • Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu. • Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. • Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya.

TAHAP-TAHAP DALAM TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON .

Rasa kepercayaan dalam diri kanak-kanak akan menjadikan dia mudah bekerjasama dan bertolak ansur dengan orang lain.Tahap Perkembangan Psikososial Erikson. Tahap pertama (0 – 1 tahun) Percaya lwn Tidak percaya. Ibu bapa dapat menyemai rasa kepercayaan dalam diri anaknya dengan segera memenuhi keperluannya seperti inginkan susu. . Ciri-ciri: Rasa kepercayaan dibina pada tahap ini. lampin basah dan pelukan mesra.

Tahap kedua (1-3 tahun) Autonomi lwn rasa malu dan sangsi Keinginan memiliki kuasa. Keinginan membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri spt memakai baju dan makan sendiri. . Merasa malu jika tidak diberi kuasa. Merasa malu di depan orang Merasa takut melakukan kesalahan.

banyak bertanya dan ingin melakukan sesuatu diluar keupayaannya seperti mengayuh basikal ketika berumur 3 tahun. Peka kepada yang betul dan yang salah. Merasa serba salah jika diketawa.Tahap Ketiga (3-6 tahun) Inisiatif lwn serba salah Kanak-kanak mempunyai rasa ingin tahu tinggi. (Video) . Belajar cepat. Lakukan perkara yang tidak setimpal dengan keupayaannya. Membina sikap negatif jika merasa serba salah. Bergerak cepat.

Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial. Keinginan menguasai sesuatu. Banyak belajar fakta dan kemahiran baru.Tahap Keempat (6-12 tahun) Industri(kerajinan) lwn rasa rendah diri Kanak-kanak masuk sekolah. Keinginan berjaya. Memerlukan peneguhan positif/ penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya Merasa rendah diri jika dikritik .

Menghadapi krisis identiti. Sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri. Membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif. .Tahap kelima (12-20 tahun) Identiti lwn kekeliruan identiti atau peranan Cuba memahami diri. Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat-peringkat dahulu.

Tahap keenam Mula dan membentuk hubungan yang akrab dengan rakan lain jantina. (20-40 tahun) Mereka yang gagal dalam menjalin Intimasi lwn pengasingan diri. Mereka yang berjaya dalam membina hubungan yang akrab akan memperolehi psikososial yang dinamakan kasih sayang. hubungan akrab/percintaan/perkahwinan akan mengasingkan diri dan hidup kesunyian.(video) .

. Mula memikirkan hal-hal berkaitan kekeluargaan. mengambil berat akan hal orang lain dan memberi sumbangan kepada masyarakat.Tahap ketujuh (40-65 tahun) Generativity lwn pemusatan kendiri) Mula menumpukan perhatian kepada zuriatnya.

Tahap kelapan (65 – usia tua) Jika individu tersebut berjaya dalam Kesepaduan ego hidup. . perasaan putus asa dalam diri akan wujud. Kesepaduan ini termasuklah perasaan bersedia untuk menghadapi kematian. kesepaduan dalam diri akan lwn rasa putus asa terbentuk Jika individu tersebut dalam kehidupannya dipenuhi kegagalan.

Kanak2 banyak habiskan masa dikelas-oleh itu guru harus membina situasi kelas yang sihat kerana ia mempengaruhi sahsiah mereka. 2.Peranan Guru Ketika Berada Tahap Empat (latensi) (6 hingga 12 tahun)     Pada tahap ini guru mempunyai pengaruh yang besar ke atas perkembangan kanak-kanak. Memupuk dan membimbing sikap rajin kanak2 dengan memberi pelbagai aktiviti dan tugasan yang menarik. Antara peranan guru ialah: 1. Mengadakan aktiviti seperti pertandingan bercerita untuk membina keyakinan diri pelajar dan mengurangkan perasaan rendah diri dan takut. . 3.

Guru bertindak sebagai pembimbing –remaja krisis identiti Menjadi teman rapat kepada murid. Menerangkan peranan mereka-keliru peranan diri.selalu mendengar masalah pelajar-memberi kaunseling. .Ketika berada tahap lima (adolescence) (12 hingga 20 tahun)     Pada tahap ini guru harus menjadi Role Model kepada pelajar kerana pada tahap ini remaja berusaha mencari identiti sendiri.

Secara keseluruhannya. sekiranya dia (kanak-kanak) gagal mengatasi krisis pada tahap-tahap tersebut.KESIMPULAN Teori Perkembangan Psikososial yang dihasilkan oleh Erik son mengandungi lapan-lapan tahap ini perlu dilepasi dengan baik kerana setiap tahap mempunyai krisis yang pelbagai dan mencabar. Menurut Erikson (1950). Pendidik perlu lebih peka tentang peranan mereka sebagai seorang guru dan bertindak sebagai ibu bapa di sekolah . dia (kanak-kanak) akan gagal pada tahap-tahap berikutnya. teori ini berjaya menimbulkan kesedaran kepada pendidik untuk terus menyelami segala proses pembentukan psikososial yang berlaku pada manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful