Bincangkan mengenai Teori Sosioemosi oleh Erikson. Peranan guru ketika mengajar kanak-kanak peringkat ini..

KRP 6014 – Perkembangan Emosi, Sosial dan Moral. Pensyarah: Dr. Ramlah Bt. Jantan

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MENGENAI TEORI SOSIOEMOSI

Tetapi pada umumnya.TOKOH -Individu PANDANGAN mempunyai pembawaan yang berbeza.Tingkah laku manusia dilihat sebagai pewarisan seperti inginkan perlindungan dan rasa selamat dengan seseorang. -Pentingnya pembelajaran semasa awal kanakkanak.Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ditujukan dari dalaman dengan perlakuan baka. Contoh ibu dengan anak. .Memberi cara baru dalam melihat tingkah laku kanak-kanak. persekitaran membentuk minda. Arnold Gesell (1880-1961) . . -Berpendapat John Locke (1632-1704) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahawa zaman kanak-kanak adalah zaman paling istimewa dalam kehidupan manusia. John Bowlby (1907-1990) . -Kanak-kanak selalu berfikir dan belajar perkara yang berbeza daripada orang dewasa.

iaitu konsep masa dan peka. .Konsep ini adalah sama dengan masa kritikal dimana kanak-kanak ingin tahu dan boleh menguasai tanggungjawab yang harus dilakukan. .Maria Montessori (1870-1952) Heinz Werner (1890-1964) Lawrence Kohlberg (1927-1987) . . Setiap tahap terdapat krisis yang yang perlu diatasi oleh sesorang kanakkanak. . .Perkembangan ialah perubahan yang berlaku dalam seseorang individu yang bersifat berterusan dari lahir hingga akhir hayat.Perkembangan lebih kepada suatu perubahan masa. . Sigmund Freud (1856-1939) Erik H.Memfokuskan kajiannya kepada perkembangan moral.Dua komponen utama. Erikson (1902-1994) .Menghasilkan Teori Perkembangan Psikososial yang mengandungi 8 tahap.Memperkenalkan Teori Perkembangan Moral.

TEORI ERIKSON ERIK HOMBURGER ERIKSON .

Nama gelarannya ialah The Joy (bukan Yahudi) oleh kanak-kanak Yahudi (Crain. Jerman. • Rupa Erikson lebih menyerupai keturunan Denmark.1992). • Erikson belajar psikologi daripada Anna Freud (putri dari Sigmund frued) di Vienna Psycholoanalytic Institute selama kurun waktu tahun 1927-1933. tinggi dan berambut perang.BIODATA ERIKSON • Erik Homurger Erikson telah dilahirkan pada tahun 1902 di Frankfurt. .

• Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi .Teori Perkembangan Psikososial Erikson • Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupannya yang sendiri dan apa yang dipelajari melalui Sigmund Frued dan Anna Frued.

• Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya.Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: • Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. • Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. • Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu. • Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti di atasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. .

TAHAP-TAHAP DALAM TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON .

Ciri-ciri: Rasa kepercayaan dibina pada tahap ini. . Rasa kepercayaan dalam diri kanak-kanak akan menjadikan dia mudah bekerjasama dan bertolak ansur dengan orang lain.Tahap Perkembangan Psikososial Erikson. Tahap pertama (0 – 1 tahun) Percaya lwn Tidak percaya. Ibu bapa dapat menyemai rasa kepercayaan dalam diri anaknya dengan segera memenuhi keperluannya seperti inginkan susu. lampin basah dan pelukan mesra.

Merasa malu di depan orang Merasa takut melakukan kesalahan. Keinginan membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri spt memakai baju dan makan sendiri. .Tahap kedua (1-3 tahun) Autonomi lwn rasa malu dan sangsi Keinginan memiliki kuasa. Merasa malu jika tidak diberi kuasa.

Membina sikap negatif jika merasa serba salah. Lakukan perkara yang tidak setimpal dengan keupayaannya. banyak bertanya dan ingin melakukan sesuatu diluar keupayaannya seperti mengayuh basikal ketika berumur 3 tahun. Belajar cepat. Merasa serba salah jika diketawa. (Video) .Tahap Ketiga (3-6 tahun) Inisiatif lwn serba salah Kanak-kanak mempunyai rasa ingin tahu tinggi. Bergerak cepat. Peka kepada yang betul dan yang salah.

Keinginan menguasai sesuatu.Tahap Keempat (6-12 tahun) Industri(kerajinan) lwn rasa rendah diri Kanak-kanak masuk sekolah. Memerlukan peneguhan positif/ penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya Merasa rendah diri jika dikritik . Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial. Keinginan berjaya. Banyak belajar fakta dan kemahiran baru.

. Sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri. Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat-peringkat dahulu. Membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif. Menghadapi krisis identiti.Tahap kelima (12-20 tahun) Identiti lwn kekeliruan identiti atau peranan Cuba memahami diri.

Mereka yang berjaya dalam membina hubungan yang akrab akan memperolehi psikososial yang dinamakan kasih sayang.Tahap keenam Mula dan membentuk hubungan yang akrab dengan rakan lain jantina. hubungan akrab/percintaan/perkahwinan akan mengasingkan diri dan hidup kesunyian. (20-40 tahun) Mereka yang gagal dalam menjalin Intimasi lwn pengasingan diri.(video) .

Mula memikirkan hal-hal berkaitan kekeluargaan.Tahap ketujuh (40-65 tahun) Generativity lwn pemusatan kendiri) Mula menumpukan perhatian kepada zuriatnya. . mengambil berat akan hal orang lain dan memberi sumbangan kepada masyarakat.

perasaan putus asa dalam diri akan wujud.Tahap kelapan (65 – usia tua) Jika individu tersebut berjaya dalam Kesepaduan ego hidup. kesepaduan dalam diri akan lwn rasa putus asa terbentuk Jika individu tersebut dalam kehidupannya dipenuhi kegagalan. . Kesepaduan ini termasuklah perasaan bersedia untuk menghadapi kematian.

Kanak2 banyak habiskan masa dikelas-oleh itu guru harus membina situasi kelas yang sihat kerana ia mempengaruhi sahsiah mereka. 2. . Memupuk dan membimbing sikap rajin kanak2 dengan memberi pelbagai aktiviti dan tugasan yang menarik. Antara peranan guru ialah: 1. Mengadakan aktiviti seperti pertandingan bercerita untuk membina keyakinan diri pelajar dan mengurangkan perasaan rendah diri dan takut. 3.Peranan Guru Ketika Berada Tahap Empat (latensi) (6 hingga 12 tahun)     Pada tahap ini guru mempunyai pengaruh yang besar ke atas perkembangan kanak-kanak.

selalu mendengar masalah pelajar-memberi kaunseling. . Guru bertindak sebagai pembimbing –remaja krisis identiti Menjadi teman rapat kepada murid. Menerangkan peranan mereka-keliru peranan diri.Ketika berada tahap lima (adolescence) (12 hingga 20 tahun)     Pada tahap ini guru harus menjadi Role Model kepada pelajar kerana pada tahap ini remaja berusaha mencari identiti sendiri.

teori ini berjaya menimbulkan kesedaran kepada pendidik untuk terus menyelami segala proses pembentukan psikososial yang berlaku pada manusia.KESIMPULAN Teori Perkembangan Psikososial yang dihasilkan oleh Erik son mengandungi lapan-lapan tahap ini perlu dilepasi dengan baik kerana setiap tahap mempunyai krisis yang pelbagai dan mencabar. Secara keseluruhannya. Menurut Erikson (1950). sekiranya dia (kanak-kanak) gagal mengatasi krisis pada tahap-tahap tersebut. dia (kanak-kanak) akan gagal pada tahap-tahap berikutnya. Pendidik perlu lebih peka tentang peranan mereka sebagai seorang guru dan bertindak sebagai ibu bapa di sekolah .