Bincangkan mengenai Teori Sosioemosi oleh Erikson. Peranan guru ketika mengajar kanak-kanak peringkat ini..

KRP 6014 – Perkembangan Emosi, Sosial dan Moral. Pensyarah: Dr. Ramlah Bt. Jantan

PANDANGAN BEBERAPA TOKOH MENGENAI TEORI SOSIOEMOSI

-Kanak-kanak selalu berfikir dan belajar perkara yang berbeza daripada orang dewasa. -Berpendapat John Locke (1632-1704) Jean Jacques Rousseau (1712-1778) bahawa zaman kanak-kanak adalah zaman paling istimewa dalam kehidupan manusia. . persekitaran membentuk minda. -Pentingnya pembelajaran semasa awal kanakkanak. Arnold Gesell (1880-1961) . Contoh ibu dengan anak.Tingkah laku manusia dilihat sebagai pewarisan seperti inginkan perlindungan dan rasa selamat dengan seseorang. John Bowlby (1907-1990) . .Memberi cara baru dalam melihat tingkah laku kanak-kanak.TOKOH -Individu PANDANGAN mempunyai pembawaan yang berbeza.Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak ditujukan dari dalaman dengan perlakuan baka. Tetapi pada umumnya.

. . . . iaitu konsep masa dan peka. Sigmund Freud (1856-1939) Erik H.Memperkenalkan Teori Perkembangan Moral. Erikson (1902-1994) .Konsep ini adalah sama dengan masa kritikal dimana kanak-kanak ingin tahu dan boleh menguasai tanggungjawab yang harus dilakukan. . .Perkembangan ialah perubahan yang berlaku dalam seseorang individu yang bersifat berterusan dari lahir hingga akhir hayat.Dua komponen utama.Menghasilkan Teori Perkembangan Psikososial yang mengandungi 8 tahap.Maria Montessori (1870-1952) Heinz Werner (1890-1964) Lawrence Kohlberg (1927-1987) .Perkembangan lebih kepada suatu perubahan masa. Setiap tahap terdapat krisis yang yang perlu diatasi oleh sesorang kanakkanak.Memfokuskan kajiannya kepada perkembangan moral.

TEORI ERIKSON ERIK HOMBURGER ERIKSON .

Jerman. • Rupa Erikson lebih menyerupai keturunan Denmark.1992). Nama gelarannya ialah The Joy (bukan Yahudi) oleh kanak-kanak Yahudi (Crain. • Erikson belajar psikologi daripada Anna Freud (putri dari Sigmund frued) di Vienna Psycholoanalytic Institute selama kurun waktu tahun 1927-1933. tinggi dan berambut perang.BIODATA ERIKSON • Erik Homurger Erikson telah dilahirkan pada tahun 1902 di Frankfurt. .

• Teori beliau digelar psikososial kerana beliau menggabungkan tiga faktor yang mempengaruhi .Teori Perkembangan Psikososial Erikson • Erik Erikson merupakan seorang tokoh psikologi yang membentuk satu teori yang komprehensif tentang perkembangan manusia berdasarkan jangkamasa kehidupannya yang sendiri dan apa yang dipelajari melalui Sigmund Frued dan Anna Frued.

Teori yang dikemukakan oleh Erikson adalah berdasarkan lima prinsip iaitu: • Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. • Setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti di atasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap berikutnya. • Perkembangan manusia mengikut tahaptahap yang tertentu. • Kegagalan mengatasi konflik pada sesuatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. • Perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluan-keperluan asas. .

TAHAP-TAHAP DALAM TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIKSON .

Tahap Perkembangan Psikososial Erikson. Tahap pertama (0 – 1 tahun) Percaya lwn Tidak percaya. . Ibu bapa dapat menyemai rasa kepercayaan dalam diri anaknya dengan segera memenuhi keperluannya seperti inginkan susu. Rasa kepercayaan dalam diri kanak-kanak akan menjadikan dia mudah bekerjasama dan bertolak ansur dengan orang lain. Ciri-ciri: Rasa kepercayaan dibina pada tahap ini. lampin basah dan pelukan mesra.

Tahap kedua (1-3 tahun) Autonomi lwn rasa malu dan sangsi Keinginan memiliki kuasa. Keinginan membuat sesuatu dengan daya usaha sendiri spt memakai baju dan makan sendiri. Merasa malu jika tidak diberi kuasa. Merasa malu di depan orang Merasa takut melakukan kesalahan. .

Tahap Ketiga (3-6 tahun) Inisiatif lwn serba salah Kanak-kanak mempunyai rasa ingin tahu tinggi. Peka kepada yang betul dan yang salah. (Video) . banyak bertanya dan ingin melakukan sesuatu diluar keupayaannya seperti mengayuh basikal ketika berumur 3 tahun. Merasa serba salah jika diketawa. Belajar cepat. Membina sikap negatif jika merasa serba salah. Bergerak cepat. Lakukan perkara yang tidak setimpal dengan keupayaannya.

Memerlukan peneguhan positif/ penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya Merasa rendah diri jika dikritik . Menguasai kemahiran asas fizikal dan sosial. Keinginan berjaya. Banyak belajar fakta dan kemahiran baru.Tahap Keempat (6-12 tahun) Industri(kerajinan) lwn rasa rendah diri Kanak-kanak masuk sekolah. Keinginan menguasai sesuatu.

Tahap kelima (12-20 tahun) Identiti lwn kekeliruan identiti atau peranan Cuba memahami diri. Membentuk konsep kendiri positif dan juga negatif. Menghadapi krisis identiti. Sensitif kepada perubahan badan dan imej kendiri. . Perkembangan emosi berlandaskan emosi dari peringkat-peringkat dahulu.

hubungan akrab/percintaan/perkahwinan akan mengasingkan diri dan hidup kesunyian.(video) .Tahap keenam Mula dan membentuk hubungan yang akrab dengan rakan lain jantina. (20-40 tahun) Mereka yang gagal dalam menjalin Intimasi lwn pengasingan diri. Mereka yang berjaya dalam membina hubungan yang akrab akan memperolehi psikososial yang dinamakan kasih sayang.

. Mula memikirkan hal-hal berkaitan kekeluargaan.Tahap ketujuh (40-65 tahun) Generativity lwn pemusatan kendiri) Mula menumpukan perhatian kepada zuriatnya. mengambil berat akan hal orang lain dan memberi sumbangan kepada masyarakat.

Tahap kelapan (65 – usia tua) Jika individu tersebut berjaya dalam Kesepaduan ego hidup. Kesepaduan ini termasuklah perasaan bersedia untuk menghadapi kematian. perasaan putus asa dalam diri akan wujud. . kesepaduan dalam diri akan lwn rasa putus asa terbentuk Jika individu tersebut dalam kehidupannya dipenuhi kegagalan.

Peranan Guru Ketika Berada Tahap Empat (latensi) (6 hingga 12 tahun)     Pada tahap ini guru mempunyai pengaruh yang besar ke atas perkembangan kanak-kanak. 3. . Kanak2 banyak habiskan masa dikelas-oleh itu guru harus membina situasi kelas yang sihat kerana ia mempengaruhi sahsiah mereka. Mengadakan aktiviti seperti pertandingan bercerita untuk membina keyakinan diri pelajar dan mengurangkan perasaan rendah diri dan takut. Memupuk dan membimbing sikap rajin kanak2 dengan memberi pelbagai aktiviti dan tugasan yang menarik. 2. Antara peranan guru ialah: 1.

Guru bertindak sebagai pembimbing –remaja krisis identiti Menjadi teman rapat kepada murid. Menerangkan peranan mereka-keliru peranan diri. .selalu mendengar masalah pelajar-memberi kaunseling.Ketika berada tahap lima (adolescence) (12 hingga 20 tahun)     Pada tahap ini guru harus menjadi Role Model kepada pelajar kerana pada tahap ini remaja berusaha mencari identiti sendiri.

Pendidik perlu lebih peka tentang peranan mereka sebagai seorang guru dan bertindak sebagai ibu bapa di sekolah . dia (kanak-kanak) akan gagal pada tahap-tahap berikutnya.KESIMPULAN Teori Perkembangan Psikososial yang dihasilkan oleh Erik son mengandungi lapan-lapan tahap ini perlu dilepasi dengan baik kerana setiap tahap mempunyai krisis yang pelbagai dan mencabar. Menurut Erikson (1950). sekiranya dia (kanak-kanak) gagal mengatasi krisis pada tahap-tahap tersebut. teori ini berjaya menimbulkan kesedaran kepada pendidik untuk terus menyelami segala proses pembentukan psikososial yang berlaku pada manusia. Secara keseluruhannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful