PENDAHULUAN

Kaji selidik terhadap Perbelanjaan Isi Rumah (HES) diadakan untuk kali pertama pada tahun 1957/58. Bermula pada tahun 1993/94 kaji selidik ini telah dilakukan bagi setiap lima tahun dan kajian terkini telah dijalankan pada tahun 2009/2010. Kaji selidik ini dibuat terhadap isi rumah persendirian di kawasan bandar dan luar bandar. Objektif utama HES adalah untuk mengumpul maklumat tentang tahap dan pola perbelanjaan penggunaan oleh isi rumah di negara ini ke atas pelbagai barangan dan perkhidmatan. Maklumat ini digunakan sebagai asas dalam menentukan jenis barangan dan perkhidmatan. Maklumat ini digunakan sebagai asas dalam menentukan jenis barangan dan perkhidmatan untuk Indeks Harga Pengguna (CPI). Ia juga digunakan untuk mewakili corak perbelanjaan isi rumah di Malaysia. Walau bagaimanapun, sejak beberapa tahun yang lalu, permintaan terhadap data daripada kajian seumpama ini telah meningkat dan ia kini digunakan untuk beberapa tujuan. HES telah menjadi sumber maklumat yang tidak ternilai kepada sektor kerajaan dan swasta, penyelidik dan pelajar universiti.

1

BAHAGIAN A
PENDAPATAN BULANAN KELUARGA DAN PERUNTUKAN BULANAN Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 1600 1500 3500 1200 2000 2700 12500 Peruntukan Pendapatan (%) 12.8 12.0 28.0 9.6 16.0 21.6 100.0

Makanan Utiliti 12500 3 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

PEMBENTANGAN PENDAPATAN BULANAN KELUARGA SAYA DENGAN MENGGUNAKAN BERLAINAN GRAF STATISTIK PERUNTUKAN PENDAPATAN (%) Makanan Utiliti Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain-lain

13% 22% 12%

16% 28% 9%

CARTA PAI

2

PERUNTUKAN PENDAPATAN (%)
30 25 20 15 10 5 0

Makanan

Utiliti

Pengangkutan Pendidikan

Rekreasi

Lain-lain

CARTA BAR

PERUTUKAN PENDAPATAN (%)
30 28 25 20 15 12.8 10 5 0 Makanan Utiliti Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain-lain 12 9.6 16 21.6

GRAF GARISAN

3

PENGIRAAN MIN DAN SISIHAN PIAWAI BAGI PERUNTUKAN PENDAPATAN DENGAN PENGGUNAAN DUA KAEDAH

Kaedah 1

Min ( ) = 12500 6 = RM 2083.33

Sisihan Piawai ( )

=

29790000 6

- 2083.33

2

= 790.4

4

Kaedah 2 Julat 1 - 1000 1001-2000 2001-3000 3001-4000 4001-5000 5001-6000 6001-7000 7001-8000 8001-9000 9001-10000 Titik tengah (x) 500.5 1500.5 2500.5 3500.5 4500.5 5500.5 6500.5 7500.5 8500.5 9500.5 (jumlah)
X 2

Kekerapan (f) 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 6

fx

fx

2

250500.25 2251500.25 6252500.25 12253500.25 20254500.25 30255500.25 42256500.25 56257500.25 72258500.25 90259500.25 332550002.5

0 4501.5 5001.0 3500.5 0 0 0 0 0 0 13003

0 6754500.75 12505000.5 12253500.25 0 0 0 0 0 0 31513001.5

Min ( ) = 13003 6 = RM 2167.17

Sisihan Piawai( )

=

31513001.5 - 2167.17 2 6

= 745.346

5

Keluarga saya menggunakan wang dengan kadar yang paling banyak dalam kategori pengangkutan. Hal ini demikian kerana pekerjaan ayah saya yang selalu ‘outstation’ dan menggunakan banyak minyak untuk ke destinasi. Selain itu, bilangan ahli keluarga saya ialah tiga dan mempunyai dua buah kereta yang setiap satu kereta perlu membayar setiap satu RM 900 tidak termasuk insurans. Manakala wang yang digunakan paling sedikit ialah dalam kategori pendidikan. Hal ini demikian kerana keluarga saya harus biayai saya seorang kerana saya masih bersekolah. Terdapat perbezaan dalam jawapan kedua-dua kaedah pengiraan. Namun, kaedah 2 merupakan kaedah yang lebih tepat kerana cara pengiraannya lebih terperinci dan kompleks.

6

BAHAGIAN B
PENDAPATAN BULANAN KELUARGA DAN PERUNTUKAN BULANAN DARIPADA 5 ORANG RAKAN

RAKAN A – NOOR ANIRAZLINA BT. ZAINUL FADZIRUDDIN ( 5 DINAMIK ) Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 3000 1500 5000 2000 1000 17500 30000 Peruntukan Pendapatan (%) 10.0 5.0 16.7 6.7 3.3 58.3 100.0

Makanan Utiliti 30000 6 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

RAKAN B – MUHAMMAD AINUDDIN BIN TAQUDDIN ( 5 CEKAL ) Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 2000 750 2000 1000 1000 22250 29000 Peruntukan Pendapatan (%) 6.9 2.7 6.9 3.4 3.4 76.7 100.0

Makanan Utiliti 29000 5 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

7

RAKAN C – NURUL IZYANI BINTI MOHD AZMIR ( 5 DINAMIK ) Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 1800 450 650 1200 400 1500 6000 Peruntukan Pendapatan (%) 30.0 7.5 10.8 20.0 6.7 25.0 100.0

Makanan Utiliti 6000 5 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

RAKAN D – MAYAMIN BT TAUFIK ( 5 ARIF ) Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 2600 1000 500 3700 1000 1200 10000 Peruntukan Pendapatan (%) 26.0 10.0 5.0 37.0 10.0 12.0 100.0

Makanan Utiliti 10000 7 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

8

RAKAN E – SIDI MUHAMMAD YUSOFF BIN AZLI SHAH ( 5 ARIF ) Pendapatan Bulanan (RM) Bil. Ahli Keluarga Kategori Peruntukan Pendapatan (RM) 2000 1000 1000 2000 1000 1000 8000 Peruntukan Pendapatan (%) 25.0 12.5 12.5 25.0 12.5 12.5 100.0

Makanan Utiliti 8000 5 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain - lain Jumlah

PERBANDINGAN TENTANG KAJIAN
Kategori (%) Keluarga Pendapatan Bulanan (RM) 12500 30000 29000 6000 10000 8000 Bil. Ahli Keluarga 3 6 5 5 7 5 Makanan 12.8 10.0 6.9 30.0 26.0 25.0 Utiliti 12.0 5.0 2.7 7.5 10.0 12.5 Pengangkutan 28.0 16.7 6.9 10.8 5.0 12.5 Pendidikan 9.6 6.7 3.4 20.0 37.0 25.0 Rekreasi 16.0 3.3 3.4 6.7 10.0 12.5 Lain lain 21.6 58.3 76.7 25.0 12.0 12.5 Peruntukan Pendapatan Bulanan (RM) 12500 30000 29000 6000 10000 8000

HAZIRAH ANIS AINUDDIN IZYANI MAYAMIN SIDI

Di sini kita dapat lihat bahawa keluarga Izyani menggunakan jumlah pendapatan bulanan paling banyak dalam kategori makanan. Keluarga Sidi pula menggunakan jumlah pendapatan bulanan dalam kadar maksimum dalam kategori utiliti. Dalam kategori pengangkutan, keluarga Hazirah(saya) menggunakan jumlah pendapatan yang paling banyak. Keluarga Mayamin menggunakan jumlah pendapatan bulanan dalam kadar yang terbesar dalam kategori pendidikan. Dalam kategori rekreasi, keluarga Hazirah mengeluarkan jumlah pendapatan bulanan yang paling banyak. Keluarga Ainuddin menggunakan jumlah pendapatan bulanan terbanyak dalam kategori lain-lain.

9

PEMBENTANGAN KATEGORI PENDIDIKAN DAN REKREASI UNTUK ENAM KELUARGA (%)

40 35 30 25 20 15 10 5 0 Hazirah Anis Ainuddin Izyani Mayamin Sidi Pendidikan Rekreasi

GRAF GARIS

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Hazirah Anis Ainuddin Izyani Mayamin Sidi Rekreasi Pendidikan

CARTA BAR

10

Keluarga Hazirah menggunakan jumlah pendapatan bualanan paling banyak dalam kategori rekreasi kerana mereka sering melancong setiap bulan untuk mengurangkan konflik dalaman. Bagi kategori rekreasi, keluarga Anis telah menggunakan jumlah pendapatan bulanan paling sedikit kerana mereka sibuk dengan aktiviti harian mereka dengan hal kerja. Manakala bagi kategori pendidikan, keluarga Mayamin menggunakan jumlah pandapatan bulanan paling banyak. Hal ini demikian kerana mereka perlu biayai kos perbelanjaan pendidikan yang tinggi kerana ramai ahli keluarga Mayamin yang masih bersekolah. Bagi kategori pendidikan yang menggunakan jumlah pendapatan bulanan yang rendah ialah keluarga Hazirah. Hal ini demikian kerana keluarga Hazirah harus biayai seorang ahli keluarga dalam kos perbelanjaan pendidikan kerana masih bersekolah.

11

Kategori (RM) Keluarga HAZIRAH ANIS AINUDDIN Pendidikan 1200 2000 1000 Rekreasi 2000 1000 1000 Keluarga IZYANI MAYAMIN SIDI

Kategori (RM) Pendidikan 1200 3700 2000 Rekreasi 400 1000 1000

Kategori Pendidikan Kaedah 1 Min ( ) = 11100 6 = RM 1850.00 Sisihan Piawai( ) 25570000 - 1850 2 6

= 916.06

12

Kaedah 2 Julat 1 - 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 2501-3000 3001-3500 3501-4000 Titik tengah (x) 250.5 750.5 1250.5 1750.5 2250.5 2750.5 3250.5 3750.5 (jumlah)
X 2

Kekerapan (f) 0 0 3 2 0 0 0 1 6

fx

fx

2

62750.25 563250.25 1563750.25 3064250.25 5064750.25 7565250.25 10565750.25 14066250.25 42516002

0 0 3751.5 3501.0 0 0 0 3750.5 11003

0 0 4691250.75 6128500.5 0 0 0 14066250.25 24886001.5

Min( )

= 11003 6 = RM 1833.83

Sisihan Piawai( )
24886001.5 - 1833.83 2 6

= 885.85

13

Kategori Rekreasi Kaedah 1 Min ( ) = 6400 6 = RM 1066.67

Sisihan Piawai ( )
2

8160000 - 1066.67 6
= 471.397

Kaedah 2 Julat 1 - 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 Titik tengah (x) 250.5 750.5 1250.5 1750.5 (jumlah)
X 2

Kekerapan (f) 1 4 0 1 6

fx

fx

2

62750.25 563250.25 1563750.25 3064250.25 42516002

250.5 3002.0 0 1750.5 5003

62750.25 2253001.0 0 3064250.25 5380001.5

Min ( ) = 5003 6 = RM 833.83

14

Sisihan Piawai ( )

5380001.5 - 833.83 6

2

= 448.77

Terdapat perbezaan dalam jawapan kedua-dua kaedah pengiraan. Namun, kaedah 2 merupakan kaedah yang lebih tepat kerana cara pengiraannya lebih terperinci dan kompleks. Dapat dilihat di sini bahawa 6 keluarga lebih mementingkan pendidikan daripada rekreasi melalui perbandingan jumlah min dan sisihan piawai setiap kategori.

15

BAHAGIAN C
PENDAPATAN BULANAN : PEMBERAT DALAM DARJAH UNTUK 6 KELUARGA

Keluarga Makanan HAZIRAH ANIS AINUDDIN IZYANI MAYAMIN SIDI 46.1 36.0 24.8 108.0 93.6 90.0 Utiliti 43.2 18.0 9.7 27.0 36.0 45.0

Kategori (°) Pengangkutan Pendidikan Rekreasi 100.8 60.1 24.8 38.9 18.0 45.0 34.6 24.1 12.2 72.0 133.2 90.0 57.6 11.9 12.2 24.1 36.0 45.0 Lainlain 77.7 209.9 276.3 90.0 43.2 45.0

Peruntukan Pendapatan Bulanan (°) 360 360 360 360 360 360

CARTA PAI

HAZIRAH

ANIS

16

CARTA PALANG
300

250

200
Ainuddin Izyani

150

100

50

0
Makanan Utiliti Pengangkutan Pendidikan Rekreasi Lain-lain

Keluarga Makanan MAYAMIN 2600 Utiliti 1000

BENTUK NISBAH Kategori (RM) Pengangkutan 500 Pendidikan 3700 Rekreasi 1000 Lain-lain 1200

26:10:5:37:10:12 SIDI 2000 1000 1000 2:1:1:2:1:1 2000 1000 1000

17

PENDAPATAN BULANAN YANG DIJANGKA TAHUN BERIKUTNYA Kategori Keluarga Makanan HAZIRAH ANIS AINUDDIN IZYANI MAYAMIN SIDI 1760 3300 2200 1980 2860 2200 Utiliti 1575 1575 787.5 472.5 1050 1050 Pengangkutan Pendidikan Rekreasi 3500 5000 2000 650 500 1000 1236 2060 1030 1236 3811 2060 1960 980 980 392 980 980 Lainlain 2970 19250 24475 1650 1320 1100 Peruntukan Pendapatan Bulanan (RM) 13001 32165 31472.5 6380.5 10521 8390

18

PENEROKAAN LANJUTAN
20 NEGARA TERMISKIN DI DUNIA Kedudukan Negara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Congo Liberia Burundi Zimbabwe Eritrea Republik Afrika Sentral Niger Sierra Leone Malawi Togo Madagascar Afghanistan Mozambique Guinea Ethiopia Guinea Bissau Comoros Haiti Uganda Rwanda Tahap Celik Huruf (%) 83.8 60.8 67.2 90.7 67.8 56.0 28.7 35.1 74.8 60.9 64.5 28.1 56.1 41.0 42.7 54.2 74.9 52.9 66.8 71.1

19

20 NEGARA TERKAYA DI DUNIA Kedudukan Negara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 United States China Jepun Jerman France United Kingdom Brazil Itali Rusia India Kanada Australia Sepanyol Mexico Korea Selatan Indonesia Turki Netherlands Arab Saudi Switzerland

Tahap Celik Huruf(%) 99.0 92.2 99.0 99.0 99.0 99.0 88.6 98.4 99.6 61.0 99.0 99.0 97.7 86.1 97.9 90.4 87.4 99.0 86.6 99.0

20

Negara terkaya di dunia ialah United States dengan tahap celik hurufnya 99.0%. Manakala, Negara termiskin ialah Congo dengan tahap celik huruf, 83.8%. Di sini kita dapat lihat bahawa pendapatan negara bergantung pada tahap celik huruf. Jika tahap celik huruf tinggi, maka pendapatan negara pun tinggi. Jika tahap celik huruf rendah, negara itu berkemungkinan miskin.

21

REFLEKSI & KESIMPULAN
Alhamdulillah, syukur saya kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan keberkatannya dapatlah saya menyiapkan Kerja Projek Matematik Tambahan yang bertajuk Kaji Selidik Perbelanjaan Isi Rumah. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rakan saya iaitu Noor Anirazlina, Muhammad Ainuddin, Nurul Izyani, Mayamin dan Sidi Muhammad Yusoff dalam menjayakan tugasan ini. Ucapan terima kasih ini juga ditujukan juga kepada guru mata pelajaran, Pn. Zalina Md Nor atas bimbingan, bantuan dan tunjuk ajar beliau dapat menjadikan diri saya berilmu dalam mata pelajaran Matematik Tambahan ini. Sebelum melaksanakan tuasan ini, saya terlebih dahulu mengumpul maklumat daripada perpustakaan, internet, dan sebagainya. Setelah memperoleh maklumat yang diperlukan, saya telah berkolaborasi dengan rakan-rakan mengenai maklumat yang sebenar diperlukan selain bertukar-tukar bahan dengan mereka. Kemudian, saya menyusun maklumat dan bahan-bahan tersebut mengikut soalan yang dikemukakan. Melalui tugasan ini, terdapat beberapa kebaikan yang saya peroleh antaranya adalah saya lebih jelas mengenai penggunaan sisihan piawai dalam kajian atau statistik. Selain itu, saya dapat mendalami lagi ilmu matematik dan lebih peka dengan hal semasa. Semoga ilmu yang baik ini dapat saya manfaatkan untuk menjadi seorang yang berguna apabila saya keluar dari sekolah nanti. Ironinya terdapat juga beberapa kelemahan yang terdapat daripada tugasan ini antaranya ialah cara pengiraan yang kompleks dan mengambil masa yang lama untuk diselesaikan. Selain itu, kajian ini menggunakan angka bilangan yang besar-besar, bertambah sukar untuk saya memastikan sama ada jawapan itu betul atau pun tidak. Kesimpulannya, Kaji Selidik terhadap Perbelanjaan Isi Rumah (HES) ini amat berguna dan menjadi asas dalam menentukan pola dan tahap perbelanjaan penggunaan oleh isi rumah di negara ini ke atas pelbagai barangan dan perkhidmatan serta menjadi sumber maklumat yang kini digunakan untuk pelbagai tujuan. Akhir kata, segala yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu dari kelemahan saya sendiri. Wassalam.

22

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.