P. 1
KULIAH 3 Kenal Pasti Murid Khas RPI Dan Peranan Guru

KULIAH 3 Kenal Pasti Murid Khas RPI Dan Peranan Guru

|Views: 11|Likes:
Published by Norlela Daud

More info:

Published by: Norlela Daud on Jun 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2014

pdf

text

original

1

KULIAH 3: MENGENAL PASTI DAN PENEMPATAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Hasil Pembelajaran Pelajar dapat: 1. Menerangkan cara mengidentifikasi murid berkeperluan khas 2. Mengenal pasti jenis dan ciri murid khas Latihan 3.1 1. Huraikan maksud kanak-kanak luar biasa dalam konteks pendidikan. 2. Apakah perbezaan antara kanak-kanak luar biasa dengan kanak-kanak kurang upaya? 3. Mengapa kanak-kanak bekerpuan khas dilabel atau dikategorikan mengikut ketidakupayaan mereka? Bincangkan kebaikan dan keburukan melabel atau mengkategori kanak-kanak berkeperluan khas.  MAKSUD ‘KEPERLUAN KHAS’ Dalam konteks ini, keperluan khas merujuk kepada keperluan kanak-kanak iaitu atas satu sebab atau yang lain memerlukan bantuan khas, sokongan, dan rangsangan. Kanak-kanak yang dirujuk di sini boleh dirujuk kepada kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang lambat dalam satu atau lebih daripada sebab berikut: ▫ Kerencatan akal ▫ Kecacatan fizikal ▫ Kekurangan penglihatan ▫ Kekurangan pendengaran ▫ Gangguan pertuturan ▫ Kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi Sebahagian daripada kanak-kanak ini mungkin memerlukan bantuan khas untuk sepanjang hayat mereka, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan untuk suatu jangka masa tertentu.  KONSEP KANAK-KANAK LUAR BIASA (EXCEPTIONAL CHILDREN) • Kanak-kanak dianggap luar biasa apabila program pendidikan perlu di ubahsuai untuk memenuhi keperluannya. Oleh itu kanak-kanak luar biasa bukan merujuk kepada mereka yang tidak dapat menguasai pembelajaran tetapi juga mereka yang mempunyai kepintaran dan bakat yang luar biasa. • Kanak-kanak luar biasa daripada sudut pendidikan lebih sesuai dianggap sebagai kanak-kanak berkeperluan khas (KKBK *) atau kanak-kanak istimewa.

kanak-kanak luar biasa bukan hanya merujuk kepada mereka yang tidak dapat menguasai pembelajaran tetapi juga mereka yang mempunyai kepintaran dan bakat yang luar biasa.  Konsep luar biasa dalam konteks pendidikan: • Kanak-kanak hanya dianggap luar biasa apabila program pendidikan perlu diubah untuk memenuhi keperluannya. Dalam pendidikan.  Kategori Kanak-Kanak Luar Biasa: Secara umumnya Kanak-kanak luar biasa boleh dikategorikan seperti berikut: • Rencat akal • Masalah Pembelajaran • Masalah tingkah laku • Masalah komunikasi • Masalah pendengaran • Masalah penglihatan • Kecacatan fizikal dan kesihatan • Kecacatan yang serius dan pelbagai • Pintar cerdas dan pelbagai . kanak-kanak dikategorikan sebagai kanak-kanak luar biasa berdasarkan ciri-ciri tertentu bagi tujuan pengajaran yang meliputi:  perbezaan intelek  perbezaan komunikasi  perbezaan deria  perbezaan tingkah laku  perbezaan fizikal  kecacatan pelbagai dan serius •  Kanak-kanak berkeperluan khas mengikut Akta Pendidikan 1996: • Murid-murid berkeperluan khas bererti murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan.2 Kirk dan rakan-rakan (1993): • Kanak-Kanak luar biasa secara umum lebih sesuai dirujuk sebagai kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa iaitu kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak biasa dari segi: ▫ Ciri-ciri mental ▫ Keupayaan deria ▫ Keupayaan komunikasi ▫ Perkembangan tingkah laku dan emosi atau ▫ Ciri-ciri fizikal/saraf/otot • Perbezaan ini menyebabkan mereka memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas supaya ia dapat berkembang sehingga mencapai tahap kebolehan yang maksimum. • Oleh yang demikian. atau kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran.

. intelek. dan personaliti iii Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (Learning Disabilities) • Kanak-kanak yang mengalami masalah pemprosesan maklumat dan mempunyai keupayaan intelek yang rendah.14% dpd populasi) ii Kanak-kanak ‘Down Syndrom’ • Ciri DS: kelainan dari segi fizikal. 2.3 Taburan Skor IQ (1) Kanak-Kanak Berbeza Keupayaan Mental (a) Kanak-kanak defisit kognitif i Kanak-kanak rencat akal • Dari kumpulan terendah dalam skala kecerdasan (DK=70.

kraftangan. kepimpinan. pendengaran.4 (b) Kanak-kanak pintar cerdas • Dari kumpulan tertinggi dalam skala kecerdasan (DK>130. muzik.  Biasanya kanak-kanak ini disertai rencatan akal. tidak sedarkan diri dan hilangan kawalan motor. • Cacat anggota (Haring & McCormick. • Spastik:  Cedera otak dan tidak berupaya menggerakkan anggota-anggotanya. akademik. drama. kerosakan penglihatan.14% dpd populasi) (c) Kanak-kanak kreatif (Menghasilkan idea yang luar biasa dalam penyelesaian masalah dan berdaya cipta) dan berbakat khas (Mempunyai kebolehan luar biasa dalam bidang sukan. 1990): . sosial. • Epilepsi: mengalami sawan. seni. Otot menjadikan pergerakan tidak harmoni. dll) (2) Kanak-kanak Autistik • • Mereka yang mengalami gangguan perkembangan yang luas kerana mempunyai keperluan dalam banyak aspek spt: tingkah laku. 2. pertuturan dan/atau masalah-masalah motor. aktiviti fizikal. Pergerakan lambat dan tersekatsekat. Masalah utama: interaksi & komunikasi (3) Kanak-kanak Cacat Deria (a) Cacat Penglihatan • buta (20/200) atau rabun (20/70) (b) Cacat Pendengaran • tidak dapat mendengar langsung atau kurang pendengaran (4) Kanak-kanak Cacat Fizikal/Anggota • Contoh: cerebral palsy boleh mengakibatkan masalah koordinasi anggota atau masalah pergerakan-motor.

Lagi pun. dan ada yang agresif. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat (1991) memerintahkan pelajar-pelajar ini diberi perkhidmatan pendidikan khas. impulsiveness. 2. Bincangkan komponen penting dalam pendidikan kanak-kanak keperluan khas. (7) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) • American Psychiatric Association (1987) menyifatkan ADHD bercirikan perkembangan yang kurang sesuai daripada segi darjah tumpuan. dianggap tingkah laku yang tidak sesuai di sekolah. • Masalah komunikasi pula meliputi masalah reseptif (memahami apa yang dituturkan oleh orang lain) atau ekspresif (melahirkan apa yang ingin diperkatakan kepada orang lain).2 1. • Ciri-ciri: suka langgar peraturan. Mengapakah Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu diwujudkan dalam pelakasanaan pendidikan khas? Apakah masalah yang timbul dalam penyediaan RPI? 4. (6) Kanak-Kanak Bermasalah Tingkah Laku (Behavioral Disorder) • Merangkumi ketidakupayaan yang luas. Jelaskan kaedah mengenal pasti kanak-kanak berkeperluan. atau kedua-dua sekali menyebabkan individu tersebut tidak boleh berkomunikasi langsung dengan orang lain. tetapi pelajar ini dianggap kurang upaya disebabkan oleh ketidakupayaan yang lain. dan hyperactivity.5 (5) Kanak-Kanak Bermasalah Komunikasi • Masalah pertuturan dan bahasa: pertuturan yang jauh menyimpang daripada pertuturan biasa atau kod bahasa seperti tidak boleh menyebut atau memahami perkataan. • Latihan 3. • Pelajar ADHD mengalami masalah dalam pencapaian akademik di samping masalah tingkah laku. tarik diri dan murung. Walaupun ADHD tidak tergolong sebagai ketidakupayaan daripada segi undangundang. Masalah lain ialah masalah suara dan kelancaran pertuturan seperti ‘gagap’ (stuttering). suka mengganggu. Yang paling serius ialah gangguan emosi seperti tingkah laku psikotik dan childhood schizophrenia. Apakah peranan guru pendidikan khas dalam program Pendidikan Khas? . Mereka mempunyai kecerdasan yang normal tetapi menunjukkan pencapaian kemahiran akademik yang rendah walaupun ada yang menunjukkan pencapaian yang memuaskan. • Masalah utama: gangguan artikulasi dan kesukaran dalam menghasilkan bunyi. 3.

Langkah 3 – Penilaian • Ujian saringan-untuk tujuan mengklasifikasi. dan penentuan program khas • Memberi penilaian yang bersesuaian kepada pelajar dengan menggunakan penilaian formal dan informal untuk mengidentifikasi corak pembelajaran pelajar (perhatian: tidak menggunakan satu alat ukur secara Khusus untuk menentukan tahap kefungsian aspek-aspek tertentu. mereka yang dikenal pasti dirujuk untuk pemeriksaan dan pengukuran yang lebih bersungguh dan intensif. • Guru. alat pengukuran yang piawai. Tugas pertama ialah menulis kepada ibu bapa supaya mereka memberi kebenaran dan menerima penerangan tentang proses tersebut. .6  KAEDAH MENGENAL PASTI KANAK-KANAK LUAR BIASA  Prosedur Pelaksanaan Proses Penilaian Langkah 1 – Penapisan (Screening) • Prosedur menguji/memeriksa sekumpulan pelajar sebagai usaha mengenal pasti mereka yang mempunyai risiko yang tinggi. borang berkadar/’rating’. • Selepas itu pasukan ini akan membentuk Pelan Penilaian Individu untuk mengenal pasti aspek-aspek yang memerlukan perhatian khas dalam prosedur ujian.). orang yang pertama melakukan penapisan dengan menggunakan pemerhatian di bilik darjah dan standardized group assessment tool (con: senarai semak. penempatan. pemerhatian dlm bilik darjah) untuk mengesan pelajar berisiko tinggi Langkah 2 – Pencalonan (Referral) • Individu atau pasukan (di sekolah) menerima pencalonan untuk melaksanakan Penilaian Pendidikan Khas.

Langkah 5 – melaksanakan ujian diagnostik dan Membentuk Program Pendidikan Individu /RPI (IEP)  PENEMPATAN MURID BERKEPERLUAN KHAS • Memberi penempatan pendidikan yang sesuai kepada murid dengan keperluan khas  Prinsip Penempatan: • Penempatan dibuat berdasarkan prinsip ‘least restrictive environment’ iaitu persekitaran yang paling tidak ‘menghadkan’.Guru khas memberi nasihat kepada guru biasa tentang pengurusan dan pengajaran murid khas ii.7 Langkah 4 – Kelayakan • Lepas proses penilaian (analisis dan penafsiran skor ujian) disempurnakan. • Seboleh yang mungkin.Guru khas dan guru biasa berkongsi mengajar kelas yang ada murid khas c) Teacher assistance teams .guru dan pakar-pakar dalam bidang lain bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid b) Team/ Cooperative Teaching . Konsultasi kolaborasi .Bantuan dan pemantauan diberikan oleh guru khas .Akomodasi dan modifikasi yang sesuai diberikan kepada murid • Amalan a) Model Konsultansi i.Sekumpulan guru bekerjasama untuk membantu murid yang ditempatkan di kelas biasa . Kelas biasa • Situasi ideal . seseorang murid harus ditempatkan belajar bersama-sama murid biasa.Murid ditempatkan mengikut darjah/gred sendiri .  Amalan Penempatan: • Penempatan akan dibuat berdasarkan tahap keterukan masalah murid • Biasanya ibu bapa harus member persetujuan bagi penempatan yang dicadangkan  Jenis-jenis Penempatan 1. Konsultasi pakar . pasukan ini harus mengadakan perjumpaan untuk menentukan kelayakan pelajar untuk menerima Pendidikan Khas.

. Pemulihan dalam Komuniti  Perkhimatan pendidikan disediakan di kawasan tempat tinggal murid. Bilik Resos • Juga dikenali sebagi program ‘pull out’ • Perlaksanaan:  murid di kelas biasa di tarik keluar dari kelas untuk menerima pengajaran akademik (secara individu atau kumpulan)  Perkhidmatan khas seperti latihan bahasa dan pertuturan. Sekolah Khas • Semua murid yang belajar di sekolah khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan (contoh: masalah penglihatan dan pendengaran) • Biasanya murid terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan yang teruk • Perlaksanaan:  sekolah harian  murid belajar di sekolah khas  murid balik selepas waktu persekolahan  Sekolah berasrama  murid belajar di sekolah khas  selepas waktu persekolahan murid balik ke asrama 5. latihan orientasi dan mobiliti atau terapi fizikal 3. Kelas khas • Juga dikenali sebagai self-contained class • Perlaksanaan:  murid ditempatkan dalam kelas bersama-sama murid lain yang juga dari kategori yang sama (program integrasi)  Kadangkala mereka menghabiskan sedikit masa di kelas biasa untuk menerima pengajaran tertentu (inklusif separa) 4. Pengajaran berdasarkan rumah/hospital  guru pendidikan khas pergi ke rumah murid atau ke hospital untuk mengajar murid  Biasanya perkhidmatan sedemikian adalah buat sementara sehingga murid sedia pulang ke sekolah 6.8 2.

Kurikulum Program Pendidikan Khas • Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-sekolah pendidikan khas dan Program Pendidikan Khas Intergrasi ialah kurikulum kebangsaan dan kurikulum alternative. • Kurikulum kebangsaan adalah kurikulum yang diikuti oleh murid normal bagi program mas. Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran. Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran secara pengasingan dan separa inklusif. ii. • Murid Pendidikan khas menjalankan aktiviti kokurikulum seperti murid biasa . bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran.9 PROSES PENDAFTARAN KANAK-KANAK KE PROGRAM PENDIDIKAN KHAS  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Program PK KPM dilaksanakan melalui : i. pendengaran & mas. • Kurikulum alternatif diikuti oleh murid bermasalah pembelajaran. Penglihatan. Tempoh Belajar • Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun • Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah Lima )5) tahun • Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada rendah atau menengah mengikut keperluan murid berkenaan.

sebaliknya kurikulum kebangsaan juga perlu dijadikan rujukan bergantung kepada kesesuaian dan pencapaian setiap murid. Bahasa melayu tahun 5. • Guru tidak boleh terlalu bergantung kepada kurikulum alternatif sahaja. Hanya berbeza dari segi tambahan masa sahaja. penilaian pencapaian akademik murid bermasalah pendengaran dan penglihatan sama seperti dengan murid biasa iaitu UPSR. asas mendobi) c. pemeliharaan haiwan. sejarah tingkatan 3 dll. Bidang Pengurusan Kehidupan  Komponen Pengurusan diri  Komponen Kemahiran manipulatif  Komponen Pengurusan tingkahlaku  Komponen Kemahiran hidup (masakan. Guru-guru matapelajaran bertanggungjawab membuat penilaian ke atas mereka. Dewan Bahasa & Pustaka dan kadangkala di pasaran tempatan. Namun begitu. riadah dan kreativiti  Komponen Pendidikan Jasmani  Komponen Pendidikan Seni  Komponen Pendidikan muzik. sosial dan alam sekitar • • Penilaian pencapaian akademik murid bermasalah pembelajaran hanya dilakukan di peringkat sekolah sahaja. • Ini adalah kerana terdapat murid yang perlu mengikuti kurikulum ini bermula dari sekolah rendah dan bersambung apabila dia telah ke sekolah menengah. jahitan. • Kurikulum ini digunapakai bagi sekolah rendah dan menengah. • Kurikulum boleh diperolehi di PPK. • Sehubungan itu. Bidang sosial. SPM dibawah pengendalian Lembaga Peperiksaan. perkebunan. . Format dan bentuk soalan adalah sama seperti yang diduduki oleh murid biasa. • Kurikulum ini terdiri daripada 3 bidang komponen iaitu a. Bidang akademik berfungsi  Komponen Matematik  Komponen Bahasa Melayu  Komponen Bahasa Inggeris b. murid bermasalah pembelajaran yang telah mengikuti kelas inklusif layak menduduki peperiksaan UPSR. pertukangan.10 Kurikulum kebangsaan • Kurikulum mengikut matapelajaran seperti kelas biasa spt matematik tahun 2. gerakan badan dan drama  Komponen sains. Kurikulum Alternatif • Hanya digunapakai oleh murid-murid bermasalah pembelajaran yang mengikuti program integrasi di kelas khas. PMR. PMR dan SPM sama seperti murid biasa tanpa perbezaan dari segi format dan bentuk soalan serta masa.

murid berkeperluan khas berhak menerima perkhidmatan-perkhidmatan yang dinyatakan dalam RPI tersebut.11  IMPLIKASI PENDIDIKAN KHAS Pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas • bertujuan memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak diberi di sekolah biasa dan bilik darjah biasa • berbeza dengan pengajaran kanak-kanak biasa kerana mengambil kira perbezaan inter dan intra individu Empat komponen penting dalam pengajaran kanak-kanak khas 1.Pengajaran Individu . guru khas/resos. Penilaian . peralatan khas dan peralatan pembelajaran 2.melibatkan kemudahan dan kos .jenis penilaian . • • • .Aplikasi Komputer 4. Kaedah Pengajaran . Matlamat dan objektif RPI dirangka berdasarkan prestasi sedia ada murid.Pembelajaran Kooperatif .Perlu diubahsuai mengikut keperluan khas pelajar .Analisis Tugasan . Kurikulum .Penilaian Sumatif .Modifikasi Tingkah Laku . Berdasarkan RPI yang telah dibentuk dan dipersetujui. Dengan adanya RPI. pencapaian murid dapat dilihat dengan jelas dari semasa ke semasa.Aspek-aspek: (a) kandungan (b) kemahiran (c) bahan/ teknologi 3.Pengurusan Kontingen .Penilaian Formatif Rancangan Pendidikan Individu (RPI) • RPI merupakan satu perjanjian bertulis antara ibu bapa dengan pihak sekolah tentang keperluan-keperluan murid dan cara bagaimana keperluan ini dapat dipenuhi.contoh: bilik resos. Persekitaran .satu proses yang sistematik dalam mengumpul maklumat yang relevan dengan pendidikan .

ahli profesional. • • • • 5 unsur yg. terlibat serta tugasan & tanggungjawab mereka. Tarikh-tarikh yg. juga merupakan satu dokumen yang mengandungi pelbagai maklumat tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang dapat membantu proses pengajaran pembelajaran mereka. Ringkasnya. senarai ahli prof. menerangkan objektif-objektif pengajaran dan pembelajaran serta sumber-sumber yg. Perkara lain adalah spt: biodata dan masalah pelajar. ibu bapa & ahli badan sukarela. RPI perlu dibentuk oleh sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada pelbagai disiplin yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas.12 • RPI bertindak sebagai penilaian yang berterusan bagi murid itu dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. ringkas. sosio-emosi. yg. Di antaranya adalah:  Ahli fisioterapi  Ahli terapi cara kerja  Ahli terapi pertuturan  Kaunselor  Doktor perubatan  Guru  Ibu bapa • • • • • • . Keterangan tentang perkhidmatan pendidikan & bahan pengajaran tertentu yg akan diperuntukkan. penting penting dlm RPI : • keterangan tentang peringkat pencapaian pendidikan dlm kemahiran-kemahiran spt: bantuan-kendiri. keterangan tentang sumber & pengubahsuaian alternatif pendidikan. perkembangan fizikal dan kesihatan. motor kasar. dianggarkan bagi permulaan & jangka masa bagi perkhidmatan berkenaan. tepat dan terperinci tentang program pendidikan terkini bagi pelajar istimewa. motor halus. sesuai utk sekurang-kurang sekali setahun bagi menentukan sama ada objektif pendidikan telah tercapai. tahap pencapaian tahunan. membaca. Keterangan tentang maklumat tahunan termasuk objektif pengajaran jangka pendek. Kriteria & prosedur penilaian yg. RPI membekalkan satu keterangan yg. diperlukan utk mencapai objektif-objektif tersebut. akuan persetujuan & tanda tangan ibu bapa/penjaga. disediakan oleh guru khas. perkembangan bahasa. mengira.

Membantu murid berkeperluan khas bergaul dengan murid-murid biasa dari segi sosial dan emosi 9. mewujudkan perhubungan yang baik dengan ibu bapa 4. Melaksanakan program khas bagi guru besar sekolah 3. Mencari kelemahan dan kekuatan murid-murid dan menjalankan pengajaran . menjalankan latihan perkembangan staf bagi cikgu di sekolah 7. Melaksanakan segala program dan aktiviti yang diarahkan oleh JPN dan JPK 2. Mewujudkan suasana persekitaran yang menggalakkan pembelajaran 8. Mewujudkan suasana kelas yang menggalakkanpengajaran dan pembelajaran 4. PERANAN GURU PENDIDIKAN KHAS 1. Menjadi “Advocate” bagi hak murid khas.13 Aliran Pembentukan RPI PERANAN PENYELARAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS 1. Melaksanakan aktiviti kokurikulum bagi murid khas 3. Melaksanakan P & P Pendidikan Khas 2. 8. Membahagikan tugas program kepada guru 5. Menjalankan pelbagai penaksiran 6. Mewujudkan sistem-sistem berkesan mengendalikan perkara-perkara yang wajib 6. Melaksanakan dan memantau pendidikan inklusif yang dijalankan 10. Mewujudkan perhubungan yang baik dengan guru besar dan guru biasa 9. Membantu penyelaras dalam usaha menjayakan program khas 7. Mengurus tingkah laku murid khas 5. Mengembangkan program khas. memastikan peralatan dan keperluan fizikal mencukupi 11.

15. 14. Membuat alat-alat bahan bantu mengajar untuk pengajaran yang lebih berkesan dan menarik Berhubung dengan agensi-agensi bantuan Membantu murid mencapai perkembangan yang optimum Merancang IEP (RPI) untuk murid-murid bekeperluan khas mengikut keupayaan murid tersebut Merancang aktiviti untuk murid-murid berkeperluan khas berasaskan keperluan individu dan ujian diagnostik Merancang penilaian berkala tentang pencapaian murid berdasarkan keputusan untuk perubahan atau kutipan data melaksanakan sistem modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki atau melupuskan yang tidak diingini .14 10. 12. 13. 11. 16.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->