1

KULIAH 3: MENGENAL PASTI DAN PENEMPATAN MURID BERKEPERLUAN KHAS Hasil Pembelajaran Pelajar dapat: 1. Menerangkan cara mengidentifikasi murid berkeperluan khas 2. Mengenal pasti jenis dan ciri murid khas Latihan 3.1 1. Huraikan maksud kanak-kanak luar biasa dalam konteks pendidikan. 2. Apakah perbezaan antara kanak-kanak luar biasa dengan kanak-kanak kurang upaya? 3. Mengapa kanak-kanak bekerpuan khas dilabel atau dikategorikan mengikut ketidakupayaan mereka? Bincangkan kebaikan dan keburukan melabel atau mengkategori kanak-kanak berkeperluan khas.  MAKSUD ‘KEPERLUAN KHAS’ Dalam konteks ini, keperluan khas merujuk kepada keperluan kanak-kanak iaitu atas satu sebab atau yang lain memerlukan bantuan khas, sokongan, dan rangsangan. Kanak-kanak yang dirujuk di sini boleh dirujuk kepada kanak-kanak yang mengalami perkembangan yang lambat dalam satu atau lebih daripada sebab berikut: ▫ Kerencatan akal ▫ Kecacatan fizikal ▫ Kekurangan penglihatan ▫ Kekurangan pendengaran ▫ Gangguan pertuturan ▫ Kesukaran dalam perkembangan sosial dan emosi Sebahagian daripada kanak-kanak ini mungkin memerlukan bantuan khas untuk sepanjang hayat mereka, sementara yang lain mungkin memerlukan bantuan untuk suatu jangka masa tertentu.  KONSEP KANAK-KANAK LUAR BIASA (EXCEPTIONAL CHILDREN) • Kanak-kanak dianggap luar biasa apabila program pendidikan perlu di ubahsuai untuk memenuhi keperluannya. Oleh itu kanak-kanak luar biasa bukan merujuk kepada mereka yang tidak dapat menguasai pembelajaran tetapi juga mereka yang mempunyai kepintaran dan bakat yang luar biasa. • Kanak-kanak luar biasa daripada sudut pendidikan lebih sesuai dianggap sebagai kanak-kanak berkeperluan khas (KKBK *) atau kanak-kanak istimewa.

 Kategori Kanak-Kanak Luar Biasa: Secara umumnya Kanak-kanak luar biasa boleh dikategorikan seperti berikut: • Rencat akal • Masalah Pembelajaran • Masalah tingkah laku • Masalah komunikasi • Masalah pendengaran • Masalah penglihatan • Kecacatan fizikal dan kesihatan • Kecacatan yang serius dan pelbagai • Pintar cerdas dan pelbagai .  Konsep luar biasa dalam konteks pendidikan: • Kanak-kanak hanya dianggap luar biasa apabila program pendidikan perlu diubah untuk memenuhi keperluannya. kanak-kanak dikategorikan sebagai kanak-kanak luar biasa berdasarkan ciri-ciri tertentu bagi tujuan pengajaran yang meliputi:  perbezaan intelek  perbezaan komunikasi  perbezaan deria  perbezaan tingkah laku  perbezaan fizikal  kecacatan pelbagai dan serius •  Kanak-kanak berkeperluan khas mengikut Akta Pendidikan 1996: • Murid-murid berkeperluan khas bererti murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan.2 Kirk dan rakan-rakan (1993): • Kanak-Kanak luar biasa secara umum lebih sesuai dirujuk sebagai kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa iaitu kanak-kanak yang berbeza dari kanak-kanak biasa dari segi: ▫ Ciri-ciri mental ▫ Keupayaan deria ▫ Keupayaan komunikasi ▫ Perkembangan tingkah laku dan emosi atau ▫ Ciri-ciri fizikal/saraf/otot • Perbezaan ini menyebabkan mereka memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubahsuai atau perkhidmatan-perkhidmatan pendidikan khas supaya ia dapat berkembang sehingga mencapai tahap kebolehan yang maksimum. atau kecacatan pendengaran atau masalah pembelajaran. kanak-kanak luar biasa bukan hanya merujuk kepada mereka yang tidak dapat menguasai pembelajaran tetapi juga mereka yang mempunyai kepintaran dan bakat yang luar biasa. Dalam pendidikan. • Oleh yang demikian.

2. dan personaliti iii Kanak-kanak bermasalah pembelajaran (Learning Disabilities) • Kanak-kanak yang mengalami masalah pemprosesan maklumat dan mempunyai keupayaan intelek yang rendah. .3 Taburan Skor IQ (1) Kanak-Kanak Berbeza Keupayaan Mental (a) Kanak-kanak defisit kognitif i Kanak-kanak rencat akal • Dari kumpulan terendah dalam skala kecerdasan (DK=70.14% dpd populasi) ii Kanak-kanak ‘Down Syndrom’ • Ciri DS: kelainan dari segi fizikal. intelek.

aktiviti fizikal. pertuturan dan/atau masalah-masalah motor. akademik. Masalah utama: interaksi & komunikasi (3) Kanak-kanak Cacat Deria (a) Cacat Penglihatan • buta (20/200) atau rabun (20/70) (b) Cacat Pendengaran • tidak dapat mendengar langsung atau kurang pendengaran (4) Kanak-kanak Cacat Fizikal/Anggota • Contoh: cerebral palsy boleh mengakibatkan masalah koordinasi anggota atau masalah pergerakan-motor. drama. • Epilepsi: mengalami sawan. 1990): .4 (b) Kanak-kanak pintar cerdas • Dari kumpulan tertinggi dalam skala kecerdasan (DK>130.14% dpd populasi) (c) Kanak-kanak kreatif (Menghasilkan idea yang luar biasa dalam penyelesaian masalah dan berdaya cipta) dan berbakat khas (Mempunyai kebolehan luar biasa dalam bidang sukan. 2. pendengaran. • Spastik:  Cedera otak dan tidak berupaya menggerakkan anggota-anggotanya. • Cacat anggota (Haring & McCormick. Pergerakan lambat dan tersekatsekat. kraftangan. tidak sedarkan diri dan hilangan kawalan motor. kerosakan penglihatan. kepimpinan. sosial. dll) (2) Kanak-kanak Autistik • • Mereka yang mengalami gangguan perkembangan yang luas kerana mempunyai keperluan dalam banyak aspek spt: tingkah laku. Otot menjadikan pergerakan tidak harmoni. seni.  Biasanya kanak-kanak ini disertai rencatan akal. muzik.

dan hyperactivity. • Masalah utama: gangguan artikulasi dan kesukaran dalam menghasilkan bunyi. (6) Kanak-Kanak Bermasalah Tingkah Laku (Behavioral Disorder) • Merangkumi ketidakupayaan yang luas.5 (5) Kanak-Kanak Bermasalah Komunikasi • Masalah pertuturan dan bahasa: pertuturan yang jauh menyimpang daripada pertuturan biasa atau kod bahasa seperti tidak boleh menyebut atau memahami perkataan. • Ciri-ciri: suka langgar peraturan. Jelaskan kaedah mengenal pasti kanak-kanak berkeperluan. Apakah peranan guru pendidikan khas dalam program Pendidikan Khas? . dan ada yang agresif. Mereka mempunyai kecerdasan yang normal tetapi menunjukkan pencapaian kemahiran akademik yang rendah walaupun ada yang menunjukkan pencapaian yang memuaskan. Bincangkan komponen penting dalam pendidikan kanak-kanak keperluan khas. Jabatan Pendidikan Amerika Syarikat (1991) memerintahkan pelajar-pelajar ini diberi perkhidmatan pendidikan khas. dianggap tingkah laku yang tidak sesuai di sekolah. Lagi pun. Walaupun ADHD tidak tergolong sebagai ketidakupayaan daripada segi undangundang. suka mengganggu. (7) Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) • American Psychiatric Association (1987) menyifatkan ADHD bercirikan perkembangan yang kurang sesuai daripada segi darjah tumpuan. • Pelajar ADHD mengalami masalah dalam pencapaian akademik di samping masalah tingkah laku. Yang paling serius ialah gangguan emosi seperti tingkah laku psikotik dan childhood schizophrenia. impulsiveness. • Latihan 3.2 1. Masalah lain ialah masalah suara dan kelancaran pertuturan seperti ‘gagap’ (stuttering). 2. 3. tarik diri dan murung. atau kedua-dua sekali menyebabkan individu tersebut tidak boleh berkomunikasi langsung dengan orang lain. • Masalah komunikasi pula meliputi masalah reseptif (memahami apa yang dituturkan oleh orang lain) atau ekspresif (melahirkan apa yang ingin diperkatakan kepada orang lain). tetapi pelajar ini dianggap kurang upaya disebabkan oleh ketidakupayaan yang lain. Mengapakah Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu diwujudkan dalam pelakasanaan pendidikan khas? Apakah masalah yang timbul dalam penyediaan RPI? 4.

borang berkadar/’rating’. • Guru. pemerhatian dlm bilik darjah) untuk mengesan pelajar berisiko tinggi Langkah 2 – Pencalonan (Referral) • Individu atau pasukan (di sekolah) menerima pencalonan untuk melaksanakan Penilaian Pendidikan Khas.). Langkah 3 – Penilaian • Ujian saringan-untuk tujuan mengklasifikasi. Tugas pertama ialah menulis kepada ibu bapa supaya mereka memberi kebenaran dan menerima penerangan tentang proses tersebut.6  KAEDAH MENGENAL PASTI KANAK-KANAK LUAR BIASA  Prosedur Pelaksanaan Proses Penilaian Langkah 1 – Penapisan (Screening) • Prosedur menguji/memeriksa sekumpulan pelajar sebagai usaha mengenal pasti mereka yang mempunyai risiko yang tinggi. dan penentuan program khas • Memberi penilaian yang bersesuaian kepada pelajar dengan menggunakan penilaian formal dan informal untuk mengidentifikasi corak pembelajaran pelajar (perhatian: tidak menggunakan satu alat ukur secara Khusus untuk menentukan tahap kefungsian aspek-aspek tertentu. • Selepas itu pasukan ini akan membentuk Pelan Penilaian Individu untuk mengenal pasti aspek-aspek yang memerlukan perhatian khas dalam prosedur ujian. . penempatan. mereka yang dikenal pasti dirujuk untuk pemeriksaan dan pengukuran yang lebih bersungguh dan intensif. orang yang pertama melakukan penapisan dengan menggunakan pemerhatian di bilik darjah dan standardized group assessment tool (con: senarai semak. alat pengukuran yang piawai.

7 Langkah 4 – Kelayakan • Lepas proses penilaian (analisis dan penafsiran skor ujian) disempurnakan.Murid ditempatkan mengikut darjah/gred sendiri . Konsultasi pakar .Guru khas dan guru biasa berkongsi mengajar kelas yang ada murid khas c) Teacher assistance teams . Langkah 5 – melaksanakan ujian diagnostik dan Membentuk Program Pendidikan Individu /RPI (IEP)  PENEMPATAN MURID BERKEPERLUAN KHAS • Memberi penempatan pendidikan yang sesuai kepada murid dengan keperluan khas  Prinsip Penempatan: • Penempatan dibuat berdasarkan prinsip ‘least restrictive environment’ iaitu persekitaran yang paling tidak ‘menghadkan’. • Seboleh yang mungkin. Konsultasi kolaborasi .  Amalan Penempatan: • Penempatan akan dibuat berdasarkan tahap keterukan masalah murid • Biasanya ibu bapa harus member persetujuan bagi penempatan yang dicadangkan  Jenis-jenis Penempatan 1.Bantuan dan pemantauan diberikan oleh guru khas .Guru khas memberi nasihat kepada guru biasa tentang pengurusan dan pengajaran murid khas ii.Akomodasi dan modifikasi yang sesuai diberikan kepada murid • Amalan a) Model Konsultansi i. pasukan ini harus mengadakan perjumpaan untuk menentukan kelayakan pelajar untuk menerima Pendidikan Khas.guru dan pakar-pakar dalam bidang lain bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid b) Team/ Cooperative Teaching . seseorang murid harus ditempatkan belajar bersama-sama murid biasa. Kelas biasa • Situasi ideal .Sekumpulan guru bekerjasama untuk membantu murid yang ditempatkan di kelas biasa .

8 2. Sekolah Khas • Semua murid yang belajar di sekolah khas terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan (contoh: masalah penglihatan dan pendengaran) • Biasanya murid terdiri daripada mereka yang mengalami kecacatan yang teruk • Perlaksanaan:  sekolah harian  murid belajar di sekolah khas  murid balik selepas waktu persekolahan  Sekolah berasrama  murid belajar di sekolah khas  selepas waktu persekolahan murid balik ke asrama 5. Pemulihan dalam Komuniti  Perkhimatan pendidikan disediakan di kawasan tempat tinggal murid. Bilik Resos • Juga dikenali sebagi program ‘pull out’ • Perlaksanaan:  murid di kelas biasa di tarik keluar dari kelas untuk menerima pengajaran akademik (secara individu atau kumpulan)  Perkhidmatan khas seperti latihan bahasa dan pertuturan. . Kelas khas • Juga dikenali sebagai self-contained class • Perlaksanaan:  murid ditempatkan dalam kelas bersama-sama murid lain yang juga dari kategori yang sama (program integrasi)  Kadangkala mereka menghabiskan sedikit masa di kelas biasa untuk menerima pengajaran tertentu (inklusif separa) 4. latihan orientasi dan mobiliti atau terapi fizikal 3. Pengajaran berdasarkan rumah/hospital  guru pendidikan khas pergi ke rumah murid atau ke hospital untuk mengajar murid  Biasanya perkhidmatan sedemikian adalah buat sementara sehingga murid sedia pulang ke sekolah 6.

Program pendidikan khas intergrasi disediakan untuk murid-murid berkeperluan khas bermasalah pembelajaran. Tempoh Belajar • Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas rendah adalah enam (6) tahun • Tempoh belajar bagi murid-murid berkeperluan khas menengah adalah Lima )5) tahun • Tempoh ini boleh dilanjutkan hingga dua (2) tahun maksimum di mana-mana peringkat iaitu sama ada rendah atau menengah mengikut keperluan murid berkenaan. Sekolah Khas bagi murid bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran. Kurikulum Program Pendidikan Khas • Kurikulum yang diguna pakai di sekolah-sekolah pendidikan khas dan Program Pendidikan Khas Intergrasi ialah kurikulum kebangsaan dan kurikulum alternative. Penglihatan. • Murid Pendidikan khas menjalankan aktiviti kokurikulum seperti murid biasa . Ia diwujudkan di sekolah harian biasa rendah dan menengah dan sekolah menengah teknik/vokasional yang menggunakan pendekatan pengajaran secara pengasingan dan separa inklusif. ii.9 PROSES PENDAFTARAN KANAK-KANAK KE PROGRAM PENDIDIKAN KHAS  PROGRAM PENDIDIKAN KHAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA Program PK KPM dilaksanakan melalui : i. bermasalah pendengaran dan bermasalah penglihatan. pendengaran & mas. • Kurikulum alternatif diikuti oleh murid bermasalah pembelajaran. • Kurikulum kebangsaan adalah kurikulum yang diikuti oleh murid normal bagi program mas.

SPM dibawah pengendalian Lembaga Peperiksaan. Dewan Bahasa & Pustaka dan kadangkala di pasaran tempatan. • Kurikulum boleh diperolehi di PPK. Guru-guru matapelajaran bertanggungjawab membuat penilaian ke atas mereka. jahitan. Hanya berbeza dari segi tambahan masa sahaja. • Kurikulum ini terdiri daripada 3 bidang komponen iaitu a. Bidang Pengurusan Kehidupan  Komponen Pengurusan diri  Komponen Kemahiran manipulatif  Komponen Pengurusan tingkahlaku  Komponen Kemahiran hidup (masakan. PMR dan SPM sama seperti murid biasa tanpa perbezaan dari segi format dan bentuk soalan serta masa. Namun begitu. sebaliknya kurikulum kebangsaan juga perlu dijadikan rujukan bergantung kepada kesesuaian dan pencapaian setiap murid. Bahasa melayu tahun 5. • Ini adalah kerana terdapat murid yang perlu mengikuti kurikulum ini bermula dari sekolah rendah dan bersambung apabila dia telah ke sekolah menengah. Bidang sosial. pemeliharaan haiwan. PMR.10 Kurikulum kebangsaan • Kurikulum mengikut matapelajaran seperti kelas biasa spt matematik tahun 2. sosial dan alam sekitar • • Penilaian pencapaian akademik murid bermasalah pembelajaran hanya dilakukan di peringkat sekolah sahaja. pertukangan. . gerakan badan dan drama  Komponen sains. Bidang akademik berfungsi  Komponen Matematik  Komponen Bahasa Melayu  Komponen Bahasa Inggeris b. murid bermasalah pembelajaran yang telah mengikuti kelas inklusif layak menduduki peperiksaan UPSR. riadah dan kreativiti  Komponen Pendidikan Jasmani  Komponen Pendidikan Seni  Komponen Pendidikan muzik. asas mendobi) c. • Kurikulum ini digunapakai bagi sekolah rendah dan menengah. Format dan bentuk soalan adalah sama seperti yang diduduki oleh murid biasa. perkebunan. sejarah tingkatan 3 dll. • Guru tidak boleh terlalu bergantung kepada kurikulum alternatif sahaja. • Sehubungan itu. Kurikulum Alternatif • Hanya digunapakai oleh murid-murid bermasalah pembelajaran yang mengikuti program integrasi di kelas khas. penilaian pencapaian akademik murid bermasalah pendengaran dan penglihatan sama seperti dengan murid biasa iaitu UPSR.

Aspek-aspek: (a) kandungan (b) kemahiran (c) bahan/ teknologi 3. Berdasarkan RPI yang telah dibentuk dan dipersetujui. guru khas/resos.11  IMPLIKASI PENDIDIKAN KHAS Pengajaran kanak-kanak berkeperluan khas • bertujuan memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang tidak diberi di sekolah biasa dan bilik darjah biasa • berbeza dengan pengajaran kanak-kanak biasa kerana mengambil kira perbezaan inter dan intra individu Empat komponen penting dalam pengajaran kanak-kanak khas 1.contoh: bilik resos.Analisis Tugasan .Perlu diubahsuai mengikut keperluan khas pelajar . Persekitaran . peralatan khas dan peralatan pembelajaran 2. pencapaian murid dapat dilihat dengan jelas dari semasa ke semasa.satu proses yang sistematik dalam mengumpul maklumat yang relevan dengan pendidikan .Aplikasi Komputer 4. Matlamat dan objektif RPI dirangka berdasarkan prestasi sedia ada murid. murid berkeperluan khas berhak menerima perkhidmatan-perkhidmatan yang dinyatakan dalam RPI tersebut.Penilaian Formatif Rancangan Pendidikan Individu (RPI) • RPI merupakan satu perjanjian bertulis antara ibu bapa dengan pihak sekolah tentang keperluan-keperluan murid dan cara bagaimana keperluan ini dapat dipenuhi.Pengajaran Individu .Penilaian Sumatif . Penilaian . Dengan adanya RPI.jenis penilaian . • • • .Pembelajaran Kooperatif . Kaedah Pengajaran .melibatkan kemudahan dan kos .Modifikasi Tingkah Laku .Pengurusan Kontingen . Kurikulum .

sesuai utk sekurang-kurang sekali setahun bagi menentukan sama ada objektif pendidikan telah tercapai. perkembangan fizikal dan kesihatan. motor kasar. ringkas. terlibat serta tugasan & tanggungjawab mereka. Tarikh-tarikh yg. perkembangan bahasa. membaca. • • • • 5 unsur yg. yg. tahap pencapaian tahunan.12 • RPI bertindak sebagai penilaian yang berterusan bagi murid itu dalam mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Keterangan tentang perkhidmatan pendidikan & bahan pengajaran tertentu yg akan diperuntukkan. disediakan oleh guru khas. keterangan tentang sumber & pengubahsuaian alternatif pendidikan. menerangkan objektif-objektif pengajaran dan pembelajaran serta sumber-sumber yg. ahli profesional. tepat dan terperinci tentang program pendidikan terkini bagi pelajar istimewa. mengira. penting penting dlm RPI : • keterangan tentang peringkat pencapaian pendidikan dlm kemahiran-kemahiran spt: bantuan-kendiri. ibu bapa & ahli badan sukarela. RPI membekalkan satu keterangan yg. diperlukan utk mencapai objektif-objektif tersebut. motor halus. Kriteria & prosedur penilaian yg. Ringkasnya. juga merupakan satu dokumen yang mengandungi pelbagai maklumat tentang kanak-kanak berkeperluan khas yang dapat membantu proses pengajaran pembelajaran mereka. dianggarkan bagi permulaan & jangka masa bagi perkhidmatan berkenaan. Keterangan tentang maklumat tahunan termasuk objektif pengajaran jangka pendek. Perkara lain adalah spt: biodata dan masalah pelajar. akuan persetujuan & tanda tangan ibu bapa/penjaga. sosio-emosi. RPI perlu dibentuk oleh sebuah jawatankuasa yang terdiri daripada pelbagai disiplin yang terlibat secara langsung dengan kanak-kanak berkeperluan khas. Di antaranya adalah:  Ahli fisioterapi  Ahli terapi cara kerja  Ahli terapi pertuturan  Kaunselor  Doktor perubatan  Guru  Ibu bapa • • • • • • . senarai ahli prof.

Melaksanakan aktiviti kokurikulum bagi murid khas 3. Melaksanakan program khas bagi guru besar sekolah 3. memastikan peralatan dan keperluan fizikal mencukupi 11. Melaksanakan dan memantau pendidikan inklusif yang dijalankan 10. Mengembangkan program khas. Membahagikan tugas program kepada guru 5. Mencari kelemahan dan kekuatan murid-murid dan menjalankan pengajaran . Melaksanakan segala program dan aktiviti yang diarahkan oleh JPN dan JPK 2. Mewujudkan suasana persekitaran yang menggalakkan pembelajaran 8. Membantu penyelaras dalam usaha menjayakan program khas 7. Mewujudkan suasana kelas yang menggalakkanpengajaran dan pembelajaran 4. Melaksanakan P & P Pendidikan Khas 2. Membantu murid berkeperluan khas bergaul dengan murid-murid biasa dari segi sosial dan emosi 9.13 Aliran Pembentukan RPI PERANAN PENYELARAS PROGRAM PENDIDIKAN KHAS 1. menjalankan latihan perkembangan staf bagi cikgu di sekolah 7. Menjadi “Advocate” bagi hak murid khas. Mewujudkan sistem-sistem berkesan mengendalikan perkara-perkara yang wajib 6. Menjalankan pelbagai penaksiran 6. 8. Mengurus tingkah laku murid khas 5. mewujudkan perhubungan yang baik dengan ibu bapa 4. PERANAN GURU PENDIDIKAN KHAS 1. Mewujudkan perhubungan yang baik dengan guru besar dan guru biasa 9.

Membuat alat-alat bahan bantu mengajar untuk pengajaran yang lebih berkesan dan menarik Berhubung dengan agensi-agensi bantuan Membantu murid mencapai perkembangan yang optimum Merancang IEP (RPI) untuk murid-murid bekeperluan khas mengikut keupayaan murid tersebut Merancang aktiviti untuk murid-murid berkeperluan khas berasaskan keperluan individu dan ujian diagnostik Merancang penilaian berkala tentang pencapaian murid berdasarkan keputusan untuk perubahan atau kutipan data melaksanakan sistem modifikasi tingkah laku untuk meningkatkan tingkah laku yang dikehendaki atau melupuskan yang tidak diingini . 12. 16.14 10. 15. 11. 13. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful