BUNUH DALAM ISLAM

1

Pengertian Bunuh
Kesalahan

yang dikenakan hukuman balas Membunuh dibalas dengan bunuh, hutang nyawa dibayar dengan nyawa Menghilangkan salah satu dari anggota orang lain, atau melukakannya, atau melukakannya, dibalas dengan hukuman mengikut jenis

2

Kanun Jenayah Syari’ah [1]
Mereka

yang melakukan pembunuhan wajib dikenakan hukuman Qisas Hukuman ini adalah berlandaskan firman Allah SWT

Ayah 178: Surah Al-Baqarah

َ ُّ ُ ‫يَا أَيُّهَا ال ّذِين آمنُوا ْ كُت ِب عَلَيْك ُم ال ْقصاص فِي ال ْقتْلَى ال ْحر بِال ْحر‬ َ َ َ َ ُ َ ِ ُ ِّ ُ ٌ‫وَالْعَبْد ُ بِالْعَبْد ِ وَالُنثَى بِالُنثَى فَمن عُفي ل َه من أ َخيهِ شيءٌ فَاتِّبَاع‬ ِ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ْ َ َّ ِّ ٌ ِ ْ َ ‫بِال ْمعْروف وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإ ِحسان ذَل ِك ت َخفيف من رب ِّك ُم وَرحمة‬ ٌ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ٍ َ ْ َ ‫فَمن اعْتَدَى بَعْد َ ذَل ِك فَل َه عَذ َاب أَلِيم‬ ٌ ٌ ُ ِ َ Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu
menjalankan hukuman Qisas(balasan yang seimbang) dalam perkara orang yang mati dibunuh. 1. Dalam istilah Fiqh bermaksud perundangan Islam

3

Jenis-jenis Pembunuhan
Pembunuhan

Sengaja ialah membunuh

dengan niat.
Pembunuhan

Separuh Sengaja ialah seorang memukul orang dengan tongkat/melempar dengan batu kelikir, tanpa disangka terus mati orang tersebut (tanpa niat membunuhnya). Tidak Sengaja ialah seorang yang tertembak rakannya yang 4

Pembunuhan

Falsafah Jenayah
Peraturan

yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah JENAYAH ISLAM Hukum-hukum jenayah Islam: (a) Hukum Hudud (b) Hukum Qisas (c) Hukum Ta'zir
2

HUKUM-HUKUM

HUKUM HUDUD

6

Pengertian Hudud
Dari

segi bahasa hudud bererti menahan atau mencegah. Dari segi istilah hudud ditakrifkan sebagai keseksaan yang telah ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang wajib dilaksanakan sebagai hak Allah SWT Kadar hukumannya tidak boleh dipinda sama ada dikurang atau ditambah.
7

Ayah 229: Surah Al-Baqarah

َ‫وَمن يَتَعَد َّ حدُود َ اللّهِ فَأُوْلَـئ ِك‬ ‫هُم‬ ُ َ ُ َّ ‫الظال ِمون‬ َ ُ Dan sesiapa yang melanggar aturanaturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang zalim

8

HUKUM QISAS

9

Pengertian Qisas
Dari

segi bahasa qisas bermaksud memotong. Dan segi syarak bererti hukuman yang ditetapkan oleh syarak [1] melalui nas-nas A1Quran dan Hadis-hadis Nabi saw. kerana kesalahankesalahan yang melibatkan hak individu. 1. Mengikut pandangan 4
mazhab iaitu Hambali, Maliki, Shafie dan Hanafi.
10

Ayah 179: Surah Al-Baqarah

‫وَلَك ُم فِي ال ْقصاص حيَاة ٌ يَا ْ أُول ِي الَلْبَاب‬ َ ِ َ ِ ْ ِ ْ َّ ‫لَعَلَّك ُم تَت‬ ‫ْ قون‬ َ ُ
Dan bagi kamu di dalam perlaksanaan hukuman qisas itu suatu kehidupan

11

Jenis Jenayah Qisas
Kesalahan-kesalahan yang diwajibkan Qisas: Membunuh dengan sengaja Menghilangkan anggota badan orang lain dengan sengaja Mencederakan anggota tubuh badan orang lain dengan sengaja

12

Hukuman Terhadap Kesalahan Qisas
Mengikut

hukum qisas seseorang penjenayah mesti diikuti dengan hukuman yang sama sepertimana dia lakukan ke atas mangsanya. Kalau ia membunuh maka dia mesti dihukum bunuh.

13

Ayat 126: Surah AlNahl

Dan jika kamu memberikan pembalasan maka balaslah dengan pembalasan yang sama dengan seksaan yang dicampakkan ke atas kamu.

14

Hukum Ta’zir

15

Pengertian Ta'zir.
Dari

segi bahasa ta'zir bererti menolak atau menghalang Dan segi istilah ialah hukuman yang dikenakan ke atas orang yang membuat kesalahan dan maksiat atau orang yang mencuaikan kewajipan yang tidak ditetapkan hukuman keseksaannya di dalam Al-Quran dan Hadis Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang melakukan jenayah yang telah ditetapkan keseksaannya, tetapi tidak cukup syarat bagi mengenakan 16

Kesalahan-kesalahan yang termasuk di bawah kategori ta'zir:
Kesalahan

hudud/qisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud atau qisas. Kesalahan khalwat [1], mencuri yang tidak cukup nisab dan sebagainya. Perbuatan yang boleh 1. Perbuatan berdua-duaan, di tempat sembunyi yang cetus syak sedang atau mengganggu ketenteraman cuba melakukan maksiat

17

Hukuman bagi kesalahan ta'zir.
Nasihat

dan teguran Buang daerah Ancaman Pemulauan Perisytiharan umum Denda dan merampas harta Penjara Sebat Bunuh

18

DIAT

19

Pengertian diat
Diat

adalah denda yang wajib dibayar kerana kesalahan jenayah sebagai ganti qisas.

20

Kadar Diat
Kadar

diat dikira mengikut bilangan unta iaitu harta yang paling bernilai ketika itu. Kadar penuh diat ialah 100 ekor unta. Para ulama' [1] berpendapat boleh mengantikan 100 ekor unta dengan harta yang senilai 1. Orang-orang alim dengannya pada masa tersebut. yang
berpengetahuan
21

Di antaranya ialah:
Wang

emas Wang perak Lembu Kambing Persalinan lengkap

= 1000 dinar = 10,000-12,000 dirham = 200 ekor = 2000 ekor = 200 persalinan

22

Diat Jenayah Bunuh
23

Pembunuhan Sengaja
100 ekor unta secara terus terdiri daripada:  30ekor Juz'ah [1]  30 ekor Hiqqah [2]  40 ekor Hulqah [3]  Bagi jenayah membunuh dengan sengaja, ada dua hukuman iaitu Qisas atau diat  Diat hanya boleh dilaksanakan jika dipersetujui oleh waris. Jika tidak, qisas bunuh dikenakan.
1. Unta berumur 5 tahun 2. Unta berumur 4 tahun 3. Unta berumur 3

24

Pembunuhan Separuh Sengaja
100 ekor unta tetapi bayaran boleh ditangguhkan sehingga 3 tahun.

25

Pembunuhan Tidak Sengaja

100 ekor unta dan ditangguhkan sehingga 3 tahun yang terdiri daripada:

20

ekor Juz'ah (unta berumur 5 tahun) 20 ekor Hiqqah (unta berumur 4 tahun) 20 ekor Bintu Labun (unta betina berumur 3 tahun) 20 ekor Ibnu Labun (unta berumur 3 tahun) 26 20 ekor Bintu Mukhad (unta betina

Hukuman bagi jenayah pembunuhan separuh sengaja dan pembunuhan tidak sengaja adalah Diat sahaja. Qisas tidak dikenakan.

27

Matlamat Hukuman Dalam Islam
Melindung masyarakat daripada bahaya jenayah dan mencegah sebelum ia berlaku.

Memperbaiki penjenayah dan membetulkan penyelewengan.

Membersih dosa penjenayah dan menyelamatkannya daripada azab akhirat.

28

Peranan undang-undang jenayah Islam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat:
 Undang-undang

jenayah Islam menjatuhkan hukuman secara adil dan saksama. jenayah Islam yang kemas dan

 Hukuman

tegas
 Hukuman

jenayah Islam mengandungi unsur-unsur pendidikan kepada penjenayah dan orang ramai
29

Hukuman Bunuh Di Dunia

Dua pendapat Ulama’ dalam melaksankan hukuman qisas:
Hanafi Qisas hanya dengan pedang kerana pendapat Rasulullah SAW pedang adalah senjata yg tajam dan cepat mematikan Shafie, Hanbali dan Maliki berpendapat hukuman mestilah

Mazhab

Mazhab

30

Pendapat Para Ulama’
Ulama Mutakhir berpendapat pada zaman sekarang , harus qisas dengan menggunakan elektrik kerana kepantasan elektrik mengatasi ketajaman pedang.

31

Kerusi Elektrik
32

Tali Gantung

33

Suntikan Beracun
Potassium Chloride hentikan denyutan jantung.
34

Rujukan
Qanun

Jinayah Syari’ah Penerbitan Darul Ma’rifah, Kuala Lumpur. Cetakan kedua pada Jun 1996 Haji Said Haji Ibrahim [1] Undang-undang Jenayah Islam, Jenayah Qisas. Penerbitan HIZBI, cetakan pertama 1989 1. Bekas Mufti negeri Sabah yang menulis berlandaskan Al-Quran dan Hadith. [2] Dr. Mat Saad Abd. RahmanUKM yang 2. Seorang Prof. Madya di berbelakangkan ilmu Syariah Islam http://images.search.yahoo.com dari Universiti Al-Azhar, Kaherah.

35

36