BAB6:PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA.

•Pembentukan Malaysia. •Reaksi terhadap pembentukan
Malaysia. •Langkah-langkah pembentukan Malaysia.

PEMBENTUKAN MALAYSIA
Sebutkan cadangan-cadangan awal tentang pembentukan Malaysia.
(i)Lord Brassey Menggabungkan Sarawak dan Sabah dengan NegeriNegeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat.

(ii)Sir Malcom MacDonald dan Dato’ Onn Mencadangkan Sarawak,Sabah,Singapura,Brunei dan Persekutuan Tanah Melayu digabungkan. (iii)Lee Kuan Yew Menggabungkan Singapura dengan Tanah Melayu sahaja.

Mengapakah Lee Kuan Yew begitu berminat menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu?
• Barisan Sosialis memenangi pilihan raya Hong Lim di
Singapura.

• Kebangkitan pengaruh Barisan Sosialis melemahkan
Parti Tindakan Rakyat Kebangkitan Barisan sosialis menggugat rancangan British memberi kemerdekaan kepada Singapura.

• Ancaman komunis di Singapura.

• Mengharapkan pertolongan Persekutuan Tanah
Melayu membanteras pengaruh komunis.

Apakah faedah-faedah yang diperolehi sekiranya Sarawak,Sabah, dan Brunei menganggotai Malaysia?
• Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut.
• Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. • Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah
Borneo.

• Mewujudkan pasaran yabg lebih luas bagi menggalakkan
perkembangan industri pertanian.

• Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. • Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota.

Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia.
Sosialis- Kemenangan Barisan Sosialis dalam pilihan raya Singapura melemahkan Parti PAP pimpinan Lee Kuan Yew. Gugat- Perkembangan ini mengugat rancangan British untuk memberi kemerdekaan kepada Singapura.

Desak- Lee Kuan Yew mendesak British menggabungkan Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu.
Pengalaman- Pengalaman Persekutuan T.Melayu membenteras pengaruh PKM dapat membantu Singapura menghadapi ancaman komunis.

Sarawak- Ancaman mahu menjadikan Sarawak sebagai negara komunis. Benteng- Pembentukan Malaysia menjadi benteng menghadapi komunis. Merdeka- Mempercepatkan kemerdekaan Sarawak , Sabah,Brunei. Dekolonisasi- Proses dekolonisasi British terhadap negeri yang belum membangun. Stabil- Dapat memberikan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara.

Pengaruh- Menghalang pengaruh komunis di Singapura dan Borneo.
Kepentingan- British mahu memastikan kepentingannya terus terkawal.

Pasaran- Dapat mewujudkan pasaran luas.
Pelaburan- menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian.

Kerjasama- Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi.
Sumber- Dapat memanafaatkan sumber yang ada di negeri-negeri. Maju- Memajukan negeri-negeri yang belum membangun.

Imbang- Mengimbangkan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum.

Jelaskan reaksi di Sarawak dan Sabah tentang pembentukan Malaysia.

Reaksi di Sarawak.
PANAS- Parti Negara Sarawak(PANAS) adalah parti pertama yang menyokong penubuhan Malaysia.
SNAP- SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA mulanya menentang kerana mereka mahukan kemerdakaan terlebih dahulu.

Sokong- Parti-parti ini akhirnya menyokong penubuhan Malaysia. SUPP- SUPP terus menentang pembentukan Malaysia. Perikatan- PANAS,SNAP,BERJASA,PESAKA, dan SCA membentuk Parti Perikatan Sarawak menyokong penubuhan Malaysia.

Sekat- Mereka berusaha menyekat pengaruh SUPP.

Reaksi di Sabah.
Parti- Pengumuman tentang gagasan Malaysia melahirkan parti-parti politik seperti UNKO,USNO,Parti Kaum Dusun,Parti Pasok Momugun,Parti Bersatu,Parti Doemokratik dan sebagainya.

Bentuk- Parti-parti ini membentuk Parti Perikatan Sabah yang menyokong penyertaan Sabah ke dalam Malaysia.
Tuntutan- Parti Perikatan Sabah Mengemukakan tuntutan 20 perkara untuk dimasukkan dalam Perlembgaan Malaysia.

Jelaskan reaksi Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.
Indonesia.
Bantah- Membantah pembentukan Malaysia
Jajah- Berpendapat pembentukan Malaysia adalah satu bentuk penjajahan baru. Ancaman- Boleh mengancam Indonesia Konfrontasi- Presiden Soekarno mengisytiharkan Dasar Konfrontasi. Ganyang- “Ganyang Malaysia” diumumkan pada 20 januari 1963.

Nelayan- Menyerang kapal-kapal nelayan Malaysia Ceroboh- Menceroboh ruang udara Malaysia Serang- Menyerang Malaysia melalui Johor,Sarawak dan Sabah. Buruk- Memburukkan Malaysia di negara Afro-Asia dan Negara Dunia Ketiga.

Filipina
Tuntut- Membuat pengumuman rasmi menuntut hak keatas Sabah. Sabah- Mendakwa Sabah sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Perjanjian- Mengemukan perjanjian antara Sultan Sulu dengan Baron von Overback sebagai asa tuntutan.

Huraikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Diam Mengambil sikap berdiam diri terhadap serangan kapal nelayan dan pencerobohan ruang udara. Bertindak balas dengan bantuan tentera komanwal terhadap serangan bersenjata Indonesia. Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu berhubung pencerobohan itu. Perwakilan Malaysia yang diketuai oleh Dato’ Abdul Razak Husein mengadakan lawatan ke negara Dunia Ketiga dan Afro-Asia.

Balas

Bantahan

Lawatan

Penjelasan

Memberi penjelasan kepada negara-negara tersebut tentang masalah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Membaiki hubungan diplomatik kedua-dua negara melalui MAPHILINDO.

Maphillindo

Memorandum

Mengemukakan memorandum kepada Suruhjaya Cobbold yang mengandungi pandangan rakyat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan.

Cobbold

Menubuhkan Suruhanjaya Cobbold untuk meninjau pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang gagasan Malaysia.

JAK

Menubuhkan Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK untuk memperincikan cadangan-cadangan Suruhanjaya Cobbold. JAK mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Malaysia dan membincangkan hak penduduk Sarawak dan Sabah.

Mesyuarat

Bagaimanakah kerajaan Malaysia menangani penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia.
Perjumpaan Mengadakan perjumpaan tiga pihak melibatkan Malaysia, Indonesia, dan Filipina

Sidang

Mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaan

Maphilindo Menubuhkan MAPHILINDO

PBB

Mencari jalan penyelesaian dengan bantuan PBB

Huraikan usaha-usaha yang dijalankan untuk mendapatkan sokongan rakyat Sarawak dan Sabah terhadap pembentukan Malaysia. Lawatan Megadakan lawatan ke Sarawakbdan Sabah untuk menjelaskan tentang penubuhan Malaysia Mengadakan rundingan antara pegawai kanan Persekuruan Tanah Melayu dengan pegawai British di Sarawak dan Sabah.

Rundingan

JPPK

Menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum(JPPK).
Mengadakan mesyuarat JPPK untuk mengumpulkan pandangan tentang penubuhan Malaysia.

Pandangan

PBB

Setiausaha PBB menubuhkan perwakilan Malaysia ke PBB untuk meninjau pendapat rakyat Sarawak dan Sabah.

Apakah nilai-nilai yang terserlah melalui kejayaan pembentukan Malaysia?
Kepimpinan Ciri-ciri kepimpinan tokoh politik di Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura

Tangkis

Tekanan pihak komunis dapat ditangkis

Diplomasi

Diplomasi politik berjaya menyelesaikan konflik dengan Indonesia dan Filipina
Wujudnya kejasama serantau Melibatkan kerjasama antarabangsa

Kerjasama Anrabangsa

Apakah tujuan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK) ditubuhkan ?
Penerangan Memberi penerangan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia Mengumpulkan pandangan penduduk tentang pembentukan Malaysia Menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia

Pandangan

Kegiatan

Memorandum

Mengemukakan memorandum tentang pandangan Sarawak dan Sabah kepada Suruhanjaya Cobbold

Sebutkan peranan yang dimainkan oleh Suruhanjaya Cobbold berhubung dengan pembentukan Malaysia.
Penilaian Membuat penilaian terhadap pendapat rakyat Sarawak dan Sabah Mengemukakan cadangan kepada pihak British Menerima memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan

Cadangan

Memorandum

Laporan

Mengemukakan laporan memorandum kepada kerajaan British
Mengemukakan cadangan perlembangan baru bagi Malaysia

Perlembagaan

Nyatakan usaha yang dilakukan oleh Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK) ke arah pembentukan Malaysia.
Penubuhan Menerangkan penubuhan Malaysia kepada Sarawak dan Sabah Cadangan Memperincikan cadangan Suruhanjaya Cobbold tentang Perlembagaan Malaysia Mengadakan mesyuarat bagi mewajarkan kemasukan Sarawak dan Sabah ke dalam Persekutuan Malaysia Membuncangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah

Mesyuarat

Hak

Mengapakah majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai persekutuan Malaysia ?
Usaha Usaha yang dijalankan oleh kerajaan Persekutuan Tanah Melayu Parti Perikatan memenangi pilihanraya

Parti

Enggan

Penduduk Sarawak dan Sabah enggan menyertai Indonesia dan Filipina

DISEDIAKAN OLEH: NURUL ASHIKIN MOHD ARIFFIN

WAN NORAQILAH WAN ZAINUDIN

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.