P. 1
Modul Bmm3110

Modul Bmm3110

|Views: 126|Likes:
Published by Fahim Amin

More info:

Published by: Fahim Amin on Jun 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR

)
MOD KURSUS DALAM CUTI

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

MODUL BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH

(BMM3110)

( SINTAKSIS BAHASA MELAYU)

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, JALAN PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2010

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2010 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PGSR) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2010 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

.

Perpindahan Ayat Ragam Ayat.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Kata-Alu-aluan Rektor Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk (Interaksi dan Modul) Tajuk Pembelajaran i i v vi viii ix xi Tajuk 1 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan Isi  Struktur Binaan Ayat    Pembahagian Subjek dan Predikat Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Susunan dalam Ayat 6 1 Tajuk 2 Sintaksis Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi    Urutan Kata. Jenis Ayat Sintaksis dan Aspek Tatabahasa Tajuk 3 Frasa Nama Bahasa Melayu Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk-Tajuk Kandungan Isi  Konstituen Frasa Nama 14 .

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. . Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. 1.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. dan masa anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. anda boleh berbincang dengan pensyarah. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Walau bagaimanapun. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan lima belas jam interaksi bersemuka dalam bilik kuliah. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Tiada kuliah atau tutorial diadakan untuk tajuk-tajuk dalam modul ini. sumber-sumber pembelajaran. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.

perkataan. Tajuk 5 dan 6 membincangkan binaan frasa kerja dalam Bahasa Melayu. tajuk 7 dan 8: frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 7 dan 8 berkaitan frasa adjektif bahasa Melayu. Tajuk 9 berkaitan frasa sendi nama.tajuk tersebut adalah seperti yang berikut: Tajuk 1 dan 2 mengenai konsep sintaksis. Sepuluh tajuk yang terlibat dalam modul ini ialah Tajuk 1 dan 2 . Tajuk 4 . ayat dasar dan ayat terbitan serta elemen yang berkaitan dalam binaan ayat. dan ayat tunggal.PENGENALAN Kursus BMM3110 (Sintaksis Bahasa Melayu) melibatkan aspek teori tatabahasa dalam binaan ayat Bahasa Melayu. frasa. Secara umumnya tajuk. klausa.susunan konstituen frasa nama bahasa Melayu. dan penggunaan kata sendi nama. Tajuk ini membincangkan konstituen frasa nama dan binaan frasa nama. binaan ayat dalam bahasa Melayu. Tajuk ini berkaitan dengan ayat. kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.sintaksis. tajuk 9 : frasa sendi nama bahasa Melayu dan tajuk 10: ayat bahasa Melayu. ayat dasar. Tajuk 4 adalah khusus menyentuh peraturan D-M. . (Sila rujuk . Tajuk 10 ialah ayat bahasa Melayu. Tajuk 3 membincangkan frasa nama bahasa Melayu. unsur keterangan dan ayat komplemen. pembahagian subjek dan predikat. Tajuk 3 – frasa nama bahasa Melayu. dan Tajuk 5 dan 6 – frasa kerja bahasa Melayu. Modul ini mengandungi 10 tajuk terpilih daripada 15 tajuk keseluruhan. kekecualian hukum D-M serta kata bilangan dan kata panggilan. susunan frasa adjektif. Hal yang dibincangkan ialah binaan frasa sendi nama.Agihan Tajuk).

Tajuk 1 Kandungan Sintaksis: Bidang Kajian  Struktur Binaan Ayat  Pembahagian Subjek dan Predikat  Ayat Dasar dan Ayat Terbitan  Susunan dalam Ayat Sintaksis: Bidang Kajian  Urutan Kata. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.AGIHAN TAJUK Kandungan modul ini akan menggantikan satu kredit bersamaan dengan 15 / 30 jam interaksi bersemuka. Jenis Ayat  Sintaksis dan Aspek Tatabahasa yang Lain Frasa Nama Bahasa Melayu  Konstituen Frasa Nama  Binaan Frasa Nama Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja dengan Objek Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Kuliah (jam) Modul (jam) Jumlah (jam) 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 6 3 3 . Perpindahan Ayat  Ragam Ayat.

ialah satu ayat. binaan ayat dasar. klausa. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. frasa kerja (FK). . ayat dasar. iaitu klausa dan frasa. Sehubungan itu. struktur binaan ayat. Ayat dasar dan ayat terbitan . Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. iaitu ayat. perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Menganalisis binaan ayat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan subjek dan predikat 2. binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat. frasa. anda seharusnya dapat: 1. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. iaitu frasa nama (FN). Selain itu. klausa dan frasa. ayat terbitan. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat. Menjelaskan definisi ayat. Hasil dari binaan perkataan.TAJUK 1 Sintaksis SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat.

perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.0 KANDUNGAN ISI Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Ali (FN) (2). => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat. Bajunya (FN) (4). Pemburu itu (FN) (3). Contoh binaan ayat: Subjek (1).struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap.KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. penyusunan semula dan peluasan.al. Seterusnya. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et. 1. 2008). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS) . Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk.

penyusunan semula atau peluasan.1. amat cekap. . Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. (12) Ah Meng berlari (FN+FK) (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Ah Meng berlari dengan pantas. Guru besar di sekolah baru itu (9). => Pak Cik membaca surat khabar. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Rahim Syam .1987). Sedang berehat di bilik sebelah (10). abang kandungku. sedang berehat di bilik sebelah. Subjek (8). Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. 1. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi.Sabran. Amin (6). Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) => Faridah guru yang sabar. Abang kandungku (7).2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan. pegawai kastam itu.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Contoh: Subjek (5). (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. Amat cekap Predikat Amin.

Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. AKTIVITI (i). (ii). Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Rahim Syam (1987). Kuala Lumpur: Fajar Bakti.Bhd. Raminah Hj. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.(15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. .Sabran. LATIHAN (i). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II.al (2006). Nik Safiah Karim et. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan.

Selain itu. anda seharusnya dapat: 1. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. konsep ragam ayat.1997). yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Menjelaskan jenis-jenis ayat. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. (Marzukhi Nyak Abdullah. Ragam ayat .TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. 2. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. . Perpindahan Ayat Ragam Ayat.

Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat. Maniam itu baik sungguh. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain.1975). Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. (2). Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. (Lutfi Abas . (3). Sebagai contoh. 2. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) . kata kerja. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). ragam ayat. Ramli sangat pandai bermain skuasy. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat.KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat.al 2008). Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.adjektif atau kata sendi nama. Sebagai contoh. Kek lapis itu enak sekali.

Dengan perkataan lain. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. ayat Melihat Paul. Sebaliknya.Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. (ayat aktif) . Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Ayat pasif pula mengutamakan subjek terbitan sebagai judul.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. 2. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Seterusnya. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Oleh itu. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut pola-pola yang tertentu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. Contoh: (4) Amar menendang bola itu.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. dalam bahasa Melayu.

Ombak (14).1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut.2. Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. sepanjang malam. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. buah durian. Kanak-kanak (13). pipinya. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Pekerja (10). Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9).(7) Bola itu saya tendang. di pantai Damai.2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. 2. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. Budin (11). .

.Semak samun sudah dibeli dibersihkan oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. 3. Contoh: (21). Dunia ini penuh dengan dugaan. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis.i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif Oleh + Frasa Nama (15). lagi. oleh anjing. Kereta itu (18). Keterangan ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Saya sudah memiliki kereta baru. Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. (22). (23). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek (19). Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Budak itu Kena kena kena Kata Kerja Dasar tembak kejar Oleh+Frasa Nama oleh pemburu. Rusa itu (20). Dia pandai mengawal emosinya. Kuih itu pagi tadi. Kereta itu (16).

b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.

c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak, kamu, anda, engkau dan sebagainya.

d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah,takut,gembira,sedih dan sebagainya. Contoh kata seru ialah oh, amboi, wah, cis, aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005), ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih, suka, gembira, duka , terkejut, marah, hairan dan lain-lain.

AKTIVITI

1.

Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh

yang sesuai.

LATIHAN

1. 2. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu

BAHAN BACAAN

Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim et.al (2006). Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran,Rahim Syam (1987). Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti.

TAJUK 3

Frasa Nama Bahasa Melayu

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  

Konsep Frasa Nama; Binaan Frasa Nama bahasa Melayu; Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu, terdapat unsur frasa nama yang

menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Tanpa unsur frasa, maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna.

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Malah, ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat: 1. menjelaskan definisi frasa nama dan; 2. menjelaskan binaan frasa nama.

al. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.Omar. peniaga sayur. Emak Wan Seng (3). . Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. bandar selamat. Putrajaya (4). 3. Seterusnya. bandar selamat. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. Emak (2). atau sebelum dan sesudah frasa nama.

Pelajar (9). Atlet (8). frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Jawa.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Frasa digunakan bagi membina ayat. menggigit makanan.1983).al. menduduki ujian. Ibu (6). 3. untuk pekerja sahaja. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. parsi. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu Predikat meraih pingat emas. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Pegawai (10). Anak (11). baik akhlaknya. Dalam struktur binaan ayat. . Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. memberi ceramah. 2006).

mawar. wanita. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti (Bilangan+penjodoh bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang Penerang (Inti) guru kereta nasi minyak. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki. kedua ketiga . Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Inti + inti dengan maksud sama erti Inti + inti Inti + inti dengan maksud berlawanan tubuh bukit tuan atas hidup badan bukau puan bawah mati AKTIVITI 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Nik Safiah Karim et.al (2008).al (2006) Sintaksis.Bhd. 2. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Omar (1986) Pustaka. . LATIHAN 1. atau akhbar tempatan. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama.Bhd. Tatabahasa Dewan. Asmah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Nahu Melayu Mutakhir. Abdullah Hassan et.

Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.sos cili (bukan cili sos) . Dalam peraturan ini.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspek-aspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.M) 4.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar Contoh-contoh lain: .

Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.sup kambing ( bukan kambing sup) . kekecualian hukum D . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . Lama-kelamaan. Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .M.kentang goreng ( bukan goreng kentang) .pisang goreng (bukan goreng pisang) . Selain itu.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.nasi goreng (bukan goreng nasi) 4. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) .2 Kekecualian Hukum D .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .

Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (22). Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (15). (17). Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. (14). Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. (18). Contoh penggunaan dalam ayat: (12).Namun. menteri kanan. dan seumpamanya. 4. Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan.Ali. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. (13). imam besar. (Abdullah Hassan. (20). Contoh : lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. . Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. menteri pengangkutan.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. 2006) Dalam konteks ini. (21). (16). bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. Mohd. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar.

(32). sekalian. Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai. i. 1993).(23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (24). beberapa. (28). Secara lebih khusus. empat = IV sepuluh = X Kata Bilangan Tak Tentu Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus .sedikit. Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung.Kata bilangan tak tentu iii. (33). banyak . Contoh ayat: (31). dan vi. sekelompok. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26).Kata bilangan pecahan. Kata bilangan tentu ii. Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.Musa. (29). . (27). (25). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. semua . (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih .Kata bilangan himpunan iv. Contoh: Segala. Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian.Kata bilangan tingkatan Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad.Kata bilangan pisahan v. kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.

Contoh: setengah. (42). Contoh: berpuluh-puluh. Contoh: masing-masing. . Contoh ayat: (34). tiap-tiap Contoh ayat: (37). Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. separuh. (36). Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses berbelas-belas. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. keseribu. Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Sabar itu adalah separuh daripada iman. (39). Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing.Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. setiap. kedua-dua. (38). kedua. Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. beribu-ribu. Kedua. sepertiga. Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (41). contoh: pertama. beratus-ratus. sebahagian Contoh ayat: (40). segelintir. kesemua. ketiga .dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. kelima-lima. (35).

pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Haji. 2008). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak.contoh ayat: (43). Puan . (47). Tun. (44). 4. Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal . Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Tunku.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. (45). (48). Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan.

PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. g) Sport rim kereta itu milik Romli.Bhd. Tatabahasa Dewan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tulis semula ayat. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. anda boleh bayar bil awal. Apakah maksud hukum D-M? 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo.al (2008). Bahasa Melayu II. LATIHAN 1. f) Lain masa.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Hashim Hj. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Abdullah Hassan et.M. Kuala Lumpur. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal.AKTIVITI 1.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. . d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Nik Safiah Karim et.al (2006) Sintaksis.

Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). frasa kerja (FK). terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Malah. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. Sehubungan itu. iaitu frasa nama (FN). HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.6) .TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Binaan Frasa Kerja  Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek  Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja.1) Menganalisis binaan frasa kerja. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. iaitu frasa subjek dan frasa predikat.

Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. . (2008) ialah frasa yang terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. 5.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. Menurut Abdullah Hassan et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu Frasa Kerja menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.al (2006). Dalam susunan ayat biasa.

Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. mencipta lagu itu.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Budak nakal itu terjatuh lagi. Faisal tidur lena di bilik tidur. (9). 5.Contoh : Ayat Subjek (1).Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. (95). Emak (2). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. Emak Ahmad (3). Contoh : (5).2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. terjatuh dan bergaduh. . dan (96). (7). 5. Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (6). ayat (91) . Contoh: (8). P. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Biarpun begitu. Berdasarkan contoh ayat di atas. Dalam ayat (94). Dia selalu bergaduh. Faisal tidur lena. Pemuzik itu (4). menjual sayur di pasar. meniup saksofon. (10). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang.

(16). Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. frasa kerja. . Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. (18). Dalam konteks ini . Mahmud membaiki radio yang telah rosak. Hal yang demikian berlaku membina sesuatu ayat. frasa adjektif dan frasa sendi nama. (12). Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. (13). Ibu menganyam tikar setiap hari.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. (15). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (12) dan (13). Dalam ayat (11). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. dalam proses Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19).5. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. (19). Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. (17). Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan.

(22). Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Catatan: kejadian’. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. (24). ‘tangan’.Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). ‘produk ’. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. . (23). Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang.

Abdullah Hassan et.AKTIVITI 1. atau akhbar tempatan.Bhd.Bhd. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. . Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Selain itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. Dalam perbincangan ini. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam.1) . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat.

Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. ini atau masa hadapan. (2).0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 6. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Dalam hal ini. Wan Malini akan memetik bunga di taman. belum) . frasa kerja berfungsi sebagai predikat.pernah) (1). Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek. Dalam susunan ayat biasa. telah . (3). Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan (4). (5). Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. diberikan contoh ayat berkaitan. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa.

Contoh : telah. Apabila keadaan sedemikian berlaku. Dia harus pulang ke kampung segera. atau masa hadapan. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. sedang. masih. (11). (9). supaya. boleh. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Contoh: hendak. Dalam binaan predikat. mahu. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif.Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. . (10). semoga dan untuk. belum Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. demi. akan. 6. sudah. mesti. kini. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. (7). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.al (2008). frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Contoh ayat: (6).2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. (8). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. (13). dan dapat 6. maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12).3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Menurut Nik Safiah Karim et. harus. boleh menerima ayat komplemen.

Berdasarkan contoh ayat di atas. Penggunaan kata sendi unsur keterangan ini. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). frasa adjektif. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Yang pasti. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. 6. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Dalam ayat (15). terjatuh dan bergaduh. (17). Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja.dari.(14).daripada. nama di. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang Unsur keterangan dalam frasa kerja memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Biarpun begitu. ayat (12) .ke. (16).pada jelas terdapat dalam . (16). Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa.kepada . Bagi kata kerja transitif. dan (17). frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. dan frasa nama. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan.

Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar.Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. untuk dan bagi. bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. . (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. tahun lepas. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. dalam . (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. (26) Azman berlari pantas. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (27) Menteri berjalan megah. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan.

(viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. sebagai. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. terhadap. mengenai. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. bak. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau.kesamaan atau hampir sama. bagai. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (43) Hidungnya mancung bak seludang. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. .(v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu.

Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsurunsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya.Musa (1993). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap.Bhd.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2006) Sintaksis. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Berdasarkan perkataan di bawah. AKTIVITI 1. bersedia vii. memutuskan viii. Abdullah Hassan et. melagukan v. bertolak iii. Hashim Hj. memikirkan ii. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). memancing iv. berupaya vi. LATIHAN 1. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. mengalami ix. . Nik Safiah Karim et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II.Bhd.6. i. berjumpa x. Kuala Lumpur.

Selain itu. (1. Sementara.Penguat . penguat dan kata bantu. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi.Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kata penguat dan kata bantu dalam frasa.TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu .Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif . (1.2) . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. Dalam perbincangan ini. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan.

Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. 7. . Frasa Frasa adjektif adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Dalam hal ini.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dalam susunan ayat biasa.

penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. (6) .Contoh : (1) . Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Namun. Salim sangat rajin. .1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Contoh: (2) . 7. Dalam binaan predikat. (5) . [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. Guru pelatih itu cergas (4) . kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. (3) . Tanamannya subur. Dia kelihatan ceria.1. Bentuk sedemikian boleh berubah-ubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Penglihatannya kabur.

2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 7. Contoh: (7) . Lukisan itu paling cantik.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Taman Bunga di istana itu indah nian. benar. Rumahnya terlalu besar. (8) . . berdasarkan jenis-jenisnya. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Kereta lembu itu lambat benar.7. Pakaian puteri itu cantik sekali.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. nian (9) .2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif.1. (11) . Contoh: amat dan sungguh. (10) .

Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. (21). Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Perangai anaknya terlalu amat sopan. seperti dalam ayat-ayat berikut: (14). belum. (22). (20).(12) . belum terlalu lewat. masih. sungguh masih muda. (13) . Anaknya sudah besar. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . misalnya: masih amat jauh. belum sangat cekap. Contoh: (16). Kedudukan khemah itu masih amat jauh. Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. terlalu amat. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. Pekerja yang berkualiti harus cekap. (17). Pekerja baru itu belum sangat cekap. (23). Kubah masjid itu amat besar. AKTIVITI 1. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. . Anak sulungnya itu sungguh masih muda. sungguh telah pandai Contoh: (19). (15). Contoh : sungguh amat. 7. (18).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat.

SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. di bumi Gaza ini. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. letih lesunya. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. injak. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. jatuh bangunnya. sepak. .LATIHAN 1. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah.

al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Hashim Hj. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. .Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Musa (1993). Abdullah Hassan et. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Bahasa Melayu II.

Dalam perbincangan ini.2) . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat.(1. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. Selain itu.(1. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. penguat dan kata bantu.2) Menghuraikan ayat komplemen.TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu  Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat  Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu dalam binaan frasa dan ayat. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.

1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. .KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8. 8. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Frasa Frasa adjektif adjektif merupakan komponen penting dalam proses melengkapkan sesuatu ayat. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Dalam hal ini. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif.

(susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Air sungai itu (7). deras sekali. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3). Stadium itu sudah usang. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Kulitnya putih bersih. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). lancar sekali. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsurunsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Amira (5). Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Contoh: (1) . Pelajar itu (6). Pemuzik (8).1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. Dalam binaan predikat.Contoh : 8. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.1.1. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. hebat sekali. Dalam hal ini. Contoh-contoh lain: (2).2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. laju. (susunan songsang) [predikat + subjek] 8. . Warna bola itu merah tua.

Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. (10). ayat tersebut akan menjadi ayat komplemen. (12). Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu.1. Contoh: (9). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. Kesannya.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. . (11). Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang kitab besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak tebal Kata Adjektif 8.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama.8.

Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.Bhd. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et.Bhd. Bahasa Melayu II. LATIHAN 1. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur.Bhd.al (2006) Sintaksis.AKTIVITI 1. .

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Selain itu.(1.TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.6) . Dalam perbincangan ini.

dan sebagainya. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek.oleh. hingga. terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. untuk. (Nik Safiah Karim et. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat. tentang. akan bagi. .al 2006). 9. dari.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang boleh Frasa sendi nama Frasa sendi nama bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa.KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu terdiri daripada beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya. pada. (Abdullah Hassan et. ke.kepada .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. daripada . Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. sampai.al. dengan.

Selain itu.Contoh : 9.1. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang sampai bagi Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil siang ayah 9.1. Dalam hal ini. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.1.

9. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. Yushiro dari bandar raya Tokyo. Dalam sesetengah ayat lain. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja. (3). unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. (keterangan bandingan) . (2). Namun. Contoh: (1). (6).2. dengan bergaya dengan kayu - 9. Bahaman daripada keluarga seni. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. (5).2.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa. (4).Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. 9. Kerusi itu daripada kayu jati. Ahmad ke sekolah setiap hari. Kolam ikan di tepi taman. frasa sendi nama hadir selepas subjek. Hadiah ini untuk ibu Zarina. frasa adjektif dan frasa nama. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional.

(keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi.(keterangan tujuan) (13).(keterangan cara) (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model.(keterangan tempat) (10). (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. (keterangan pembuat) 9.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. Dalam ayat (23). (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. tetapi. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? .mandir di dalam dan luar bangunan.(8) Dahlan memasak pada waktu petang.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. atau. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu.(keterangan hal) (11). frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.

(akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. (akan sebagai kata sendi) Namun. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. dalam perbincangan ini. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria.(29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. . Pada asasnya. Namun dalam beberapa keadaan. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat.

PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et.al (2006) Sintaksis. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Abdullah Hassan et.Bhd. Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Bahasa Melayu II. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

(1. perintah dan seruan dan sebagainya. Klausa. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya.TAJUK 10 SINOPSIS Ayat Bahasa Melayu  Ayat.dan perkataan. Frasa. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. (Nik Safiah Karim et. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa.al. Klausa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. 2008). ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Dalam perbincangan ini. frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. serta mengandungi intonasi yang sempurna.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Frasa. ayat dasar dan ayat tunggal (1. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. frasa . Selain itu.6) . frasa. dan perkataan dalam ayat .

serta mengandungi intonasi yang sempurna. ayat terdiri daripada perkataaan-perkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. 2008). Malah sebenarnya. Subjek menyebut sesuatu perkara.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 10. Klausa. Dalam kumpulan . klausa. sekolah ialah komponen subjek ayat. kereta dan seumpamanya. Contoh : (1). seperti rumah. kereta dan seumpamanya.KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap.al. baju. frasa dan perkataan. Sekolah di tepi laut. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. baju. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Menurut Abdullah Hassan et. (Nik Safiah Karim et.al (2006).

3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna.perkataan kedua. Frasa kerana cekap menguruskan perniagaan. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu.menceritakan tentang subjek ayat.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. 10. et. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. di tepi laut. (2006).2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. Sementara. (Nik Safiah Karim et.al 2006). Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan.al. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. (Nik Safiah karim. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. [ klausa tak bebas] . (2) Rumah langsir biru. 10.al. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. yang menjadi konstituen dalam ayat. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut.

pucat. kata tugas dan . tidur. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. ke kedai. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. melukis. daripada besi 10. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. Dalam struktur binaan ayat. sebagainya.al . taman kata kerja : makan. orang. Frasa digunakan bagi membina ayat. baju. sehelai baju kurung. kata kerja. kata sendi nama. baju kurung.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayat-ayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. dari Johor. dan sebagainya. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa.ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. kata hubung. ayah. kata adjektif. 10. gempal. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. tampan kata sendi nama : di rumah. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. Jadi. Seremban. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. Contoh: kata nama: pelajar. menendang Kata adjektif : kurus. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.

Sementara. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Predikat . ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. sedang berehat. sangat tangkas. Namun. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. membaca kitab jawi. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat.Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. Namun. ke kedai runcit. 10. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Contoh: Subjek (1). sungguh pandai di Pusat Islam. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. binaan-binaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa.

jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. (6) (a) Baju itu di dalam almari. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini. Jelas. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. . proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. AKTIVITI 1. (b) Di dalam almari baju itu.Dalam proses binaan ayat tunggal ini . 2. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. (b) Dimakannya kuih itu. (7) (a) Kuih itu dimakannya.

Bhd. Nik Safiah Karim et. . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur.Bhd. Abdullah Hassan et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). PTS Professional Publishing Sdn.BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->