NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre

OUMM3203 Professional Ethics

Professional Ethics (Versi Melayu) Bab 1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika) 1.1 Moral Reasoning and Ethical Theory (Taakulan berprinsip moral dan Teori Mengikut Etika) Permasalahan mengikut etika di dalam pengurusan adalah suatu yang rumit kerana akibat yang mungkin berlanjutan, terdapat banyak pilihan lain, kesudahan yang banyak dan bercampur, kejadian tidak tertentu dan pembabitan peribadi. 1.1.1 The Meaning of Ethics (Makna Etika) Etika biasanya telah didefinasikan sebagai prinsip kelakuan individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak. Mendefinasikan etika individu sama ada perbuatan tersebut betul atau salah dan ianya tidak serupa untuk setiap individu. 1.1.2 The Meaning of Professional Ethics (Makna Etika Profesional)

Etika profesional digunakan untuk menilai prinsip moral untuk sesuatu kumpulan yang direka/dibuat untuk mengawal prestasi mereka di dalam menjalankan sesuatu tugas atau penggunaan sumber yang mereka ada dan berpegang teguh pada aturan profesional dan nilai semasa dlm membuat keputusan yg bertindak mengikut etika yang ditentukan. 1.1.3 The Formation of Individuals Ethics (Pembentukan Etika Individu)

1. Pengaruh keluarga (Family Influence) – Kanak-kanak seringkali mencontohi atau mengikut etika dari kelakuan ibu bapa mereka. 2. Pengaruh rakan (Peer Influence) – Pengaruh rakan merupakan faktor yang kuat mempengaruhi etika seseorang. Ada orang berkata; untuk melihat perwatakkan dan peribadi seseorang, kita hanya perlu melihat perwatakkan rakan mereka. 3. Pengalaman hidup (Life Experience) – Banyak peristiwa penting, sama ada positif atau negatif, bergantung kepada pengalaman hidup seseorang. Sekiranya perbuatan mencuri yang dilakukan tidak mendapat tentangan atau hukuman, maka seseorang akan beranggapan kegiatan mencuri tidak menjadi satu kesalahan dan sebaliknya. 4. Nilai peribadi dan prinsip moral (Personal Values and Morals) – Seseorang yang terlalu mementingkan kejayaan pangkat dan kewangan sering kali bertindak berdasarkan keuntungan tanpa mengira kesannya terhadap orang lain. 5. Faktor keadaan (Situational factors) – Faktor keadaan juga boleh mempengaruhi tindakan seseorang yg keadaan boleh menyebabkan seseorang melanggar etika tersebut. Contohnya seorang ahli perniagaan boleh bertindak mengubah keuntungan perniagaan untuk mengurangkan cukai yang akan dikenakan. 1.1.4 Pandangan tentang etika (The views of ethics) 1. Utilitarian (Kemudahan) – Keadaan kemudahan (Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti di mana masyarakat majoriti

1

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre

OUMM3203 Professional Ethics

mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. Untuk melaksanakan pandangan ini kita perlu mengenal pasti perkara dibawah: Siapa secara langsung dan tidak secara langsung terjejas Apa yang menguntungkan dan keburukan mereka akan Berapa lama kesan tersebut akan berlanjutan

2. Golden Rule (Aturan Emas) – Berdasarkan acara agama kristian yang mengatakan “do to others as you would have them do to you” 3. Kantian/Rights (Kantian/Hak) – Menurut pandangan ahli falsafah Immanuel Kant, Kantian/hak pemandangan mengandaikan bahawa di dalam suatu prinsip moral yang universal, setiap orang mempunyai hak asas yang tertentu. Rights/Hak Explanation/Penerangan The right of free Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka consent(Hak penyetujuan bersetuju dan bersedia untuk dilayan bebas) The right of privacy(Hak Setiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa kebersendirian) mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka, dan mereka ada hak untuk mengawal atau mendedahkan tentang aktiviti peribadi mereka The right of freedom of Setiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan conscience (Hak sesuatu sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang kebebasan hati nurani mereka pegang /suara hati) The right of freedom Setiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat (Hak untuk kebebasan) mengkritik suatu etika organisasi, selagi kritik-kritik mereka tidak mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi. The right of due Jika seseorang percaya hak mereka dicabuli, mereka process(Hak proses mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan berpatutan) saksama 4. Enlightened Self-Interest (Menyedarkan Kepentingan Diri)

Satu lagi pandangan tentang etika bahawa kepentingan diri dapat menjadi suatu kuasa positif. Ketika individu-individu memburu kepentingan diri mereka, mereka secara muktamad memperbaiki kesejahteraan semua anggota masyarakat spt jurutera yang memajukan sebuah proses paten itu, atau pemegang saham memaksimum keuntungan tanpa yang lain mengalami sebarang keburukan. 1.1.5 Falsafah normatif dan Relativisme Mengikut Etika i) Taakulan (Intuition) berprinsip moral memerlukan suatu kefahaman terhadap falsafah. Falsafah adalah kajian tentang pemikiran dan kelakuan. Oleh kerana itu, falsafah normatif adalah kajian tentang pemikiran betul dan kelakuan; Iaitu, bagaimana kita harus berkelakuan
2

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre

OUMM3203 Professional Ethics

normatif. Falsafah zaman Plato yang cuba memikirkan secara logik untuk menentukan sesuatu tindakan sama ada ‘betul’ atau ‘salah’, ‘baik’ atau ‘jahat, ‘adil’ atau ‘tidak adil’. ii) Ethical Theory (Teori mengikut etika) – Pengiktirafan sejagat bahawa kita berhutang sesuatu kepada orang lain di dalam masyarakat kita, dan kita disempani dengan konsep betul dan salah di dalam perlakuan kita terhadap masyarakat tersebut dan ini harus beroperasi. Iaitu, kita harus mengadakan sedikit kaedah analisis yang selaras klasifikasi tindakan kita sebagai “betul” atau “salah”. Tiada satu pun sistem etika yang sempurna, tetapi terdapat 5 sistem yang sering digunakan. 1. Eternal Law (Thomistic Natural Law) 2. Classical Teleological Ethical Theory: Utilitarianism (Teleological yang klasik Teori Mengikut Etika: Kemudahan) 3. Classical Deontological Ethical Theory: Universalism (Deontological yang klasik Teori Mengikut Etika: Universalisme) 4. Distributive Justice Theory (Teori Adil Pembahagi) 5. Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi) 1.1.6 Eternal Law (Undang-undang Abadi/Kekal)

Jika seseorang mempunyai hak untuk “hidup, kebebasan dan mengejar kebahagian”, kemudian mereka juga ada kewajipan untuk menjamin hak yang sama untuk orang lain. Ketua agama cenderung menegaskan tentang sumber yang memperlihatkan kebenaran lebih daripada sifat semula jadi yang berdasarkan logik, tetapi mereka juga percaya bahawa undang-undang tidak berubah, dan yang hak dan kewajipan itu jelas: Jika kita dicintai, kemudian kita mesti mencintai yang lain. Penukaran balas ini diringkaskan oleh Aturan Emas (Golden Rule) di dalam teologi Kristian: Membuat kepada yang lain ketika anda ingin orang lain melakukannya kepada anda (Do unto others as you would have others do unto you). Eternal Law atau Natural Law mempunyai masalah kerana hukum ini mempunyai tafsiran berbeza berbeza untuk setiap pegangan (agama). Malah di dalam agama yang sama juga berlaku penafsiran yang berbeza. 1.1.7 Classical Teleological Ethical Theory: Utilitarianism (Teleological yang klasik Teori Mengikut Etika: Kemudahan) Pendekatan teleological terhadap etika berbentuk pengurusan memberi penekanan kepada kesudahan, bukan niat tindakan individu dengan lengkap. Teleology diterbitkan daripada istilah Greece yang mana bermakna kesudahan atau keputusan Menurut pandangan Jeremy Bentham dan J. S. Mill nilai moral kelakuan peribadi dapat ditentukan dari kelakuannya. Sekiranya kelakuan atau tindakan memberikan manfaat kepada orang lain maka ia dianggap ‘baik/betul’. Tindakan tersebut dikira ‘salah’ sekiranya ia menyebabkan berlakunya kerosakkan pada orang lain. Objektifnya memberikan banyak kebaikkan kepada masyarakat majority dan mendatangkan kerosakkan atau kecederaan yang kurang pada yang lain.

3

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre

OUMM3203 Professional Ethics

Sesuatu tindakan boleh dinilaikan secara positif dan negatif. Sebarang kebaikkan dan keburukkan perlu dinilai secara seimbang untuk mendapatkan kesan-kesan dari tindakan yang akan dilakukan. Dalam sistem teleological ini, nilai etika di fokuskan kepada akibat atau perhasilan yang baik yang dapat dihasilkan dari tindakan atau perlakuan bukan dari niat seseorang individu. Ia digelar Utilitarianism. Sistem ini mempunyai kelemahan kerana berkemungkinan ianya boleh dieksploitasikan. Antara sebab kenapa Utilitarianism gagal adalah: 1. Pada hakikatnya ia mempunyai dua prinsip: terbesar baik dan nombor yang terbesar (In reality it is two principle: the greatest good and the greatest number). Pada saat tertentu di dalam proses membuat keputusan di atas perkara yang penting, wujud konflik untuk dua prinsip ini, dan kemudian kita tidak mempunyai cara tunggal untuk menentukan tindakan mana yang ” betul” Atau “terbaik” atau “sesuai”. 1. Konsep Utilitarianism ini juga gagal kerana ada tindakan tersebut adalah salah walaupun menghasilkan keuntungan/manfaat yang besar. Contohnya membunuh seorang budak kecil yang tidak berdosa demi untuk mengembirakan majoriti masyarakat. 1. Teori ini juga mengalami kegagalan untuk menentukan moral sesuatu tindakan kerana tidak mungkin kita boleh mengimbangi manfaat terhadap golongan majoriti dan golongan minority menjadi korban. 1.1.8 Classical Deontological Ethical Theory: Universalism (Deontological yang klasik Teori Mengikut Etika: Universalisme) Pendekatan deontological terhadap etika berbentuk pengurusan adalah pada dasarnya terbalik dari teori teleological. (rujuk 1.3.2) Deontology adalah dari istilah bahasa Greece yang merujuk kepada tanggungjawap atau kewajipan seorang individu. Mengikut Teori etika ini, ia menyatakan nilai moral suatu tindakan tidak boleh dinilai ke atas kesudahan (hasil/kebaikan yang akan didapati) ini kerana kesudahannya tidak jelas dan tidak dapat ditentukan hasilnya semasa tindakan/keputusan tersebut dibuat. Nilai prinsip bermoral sesuatu tindakan sebaliknya harus bergantung pada niat seseorang itu yang membuat keputusan atau melakukan tindakan. Sekiranya anda mempunyai niat yang baik terhadap orang lain, ini menunjukkan anda mempunyai moral yang patut dipuji walaupun secara tidak sengaja anda sering kali menyakiti orang lain dengan sikap anda cuai. Kelemahan universalisme: 1. Adalah suatu kaedah prinsip moral yang berguna tetapi tidak mempunyai keutamaan dan tingkat kepentingan. 2. Adalah sukar untuk melayan kehendak orang lain iaitu tidak semudah memenuhi kehendak peribadi kita. Penyelenggara stor adalah cara untuk mendapatkan barangan

4

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre

OUMM3203 Professional Ethics

runcit kita Pelanggan adalah cara kita untuk mendapatkan mata pencarian kita; pekerja adalah cara untuk melengkapi kilang-kilang kita dengan kakitangan. 1.1.9 Distributive Justice Theory (Teori Adil Pembahagi)

Dua klasik teori yang disebut tadi, utilitarianism atau universalism, tidak dapat mengadili sesuatu tindakan adalah berprinsip moral di dalam semua keadaan. Akibatnya, dua sistem etika yang moden telah dibangunkan yang berdasarkan konsep nilai tambah berbanding daripada konsep berprinsip (based upon values rather than principles) John Rawls: Secara eksplisit mendasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal: iaitu JUSTICE (Keadilan). Keadilan (Justice) satu sifat yang baik pertama di dalam pembentukan sosial, sama seperti kebenaran adalah sifat yang baik pertama di dalam sistem pemikiran. Kelemahan? Sebarang cadangan amat bergantung kepada kerjasama sosial keseluruhannya untuk membekalkan faedah/keuntungan ekonomi dan sosial. Usaha individu diperkecilkan atau tidak merupakan hal yang penting walaupun usaha itu tidak ditolak/ diendah. 1.1.10 Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi)

Dicadangkan oleh Robert Nozick Sistem ini berdasar keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal; Kebebasan (liberty). Kebebasan merupakan pertama perlu difikirkan untuk keperluan masyarakat. Pendirian/adat yang mencabuli kebebasan individu atau undang-undang harus ditolak walaupun ia boleh memberikan kebahagian dan manfaat kepada yang lain. Kebebasan peribadi dapat diperluaskan kepada suatu sistem etika untuk membuat penilaian terhadap kelakuan. Individu-individu mestilah dibenarkan membuat pilihan sepenuhnya untuk memandu ke arah kebajikan mereka sendiri. Pilihan ini akan diambil kira “adil(just)”, “betul(right)” atau “wajar(proper)” selagi peluang membuat pilihan yang s ama diberi kepada orang lain. Keadilan bergantung pada peluang yang sama untuk memilih dan penukaran, bukan di atas peruntukkan yang sama untuk kekayaan dan pendapatan. Kelemahan konsep kebebasan (liberty) Ia berdasarkan satu definasi kebebasan yang sempit yang menghadkan hak negatif untuk tidak mengalami gangguan daripada orang lain. Misalnya hak untuk hidup, maka sudah tentu kita mempunyai hak untuk tidak dibunuh oleh jiran kita. Tetapi ia juga boleh termasuk hak untuk meneruskan memperolehi sedikit peringkat makanan yang minimum, tempat perlindungan, pakaian dan bantuan perubatan yang mana wujud daripada daya usaha peribadi/sendiri berbanding daripada kerjasama sosial.

5

2. 4. Ringkasan: 1. Keadaan universalisme (Universalism) menyatakan niat/maksud yang tersirat di dalam membuat sebarang keputusan/tindakan adalah penting. 1. kita perlu menggunakan kesemua sistem tadi dan memikirkan akan akibat dari tindakan atau keputusan yang akan dibuat. 6 . 6. Beberapa orang peneori berpendapat yang mengatakankan terdapat satu piawai berprinsip moral sejagat untuk setiap orang (lebih banyak mutlak). Yang lain percaya penentuan mengenai betul dan salah tidak dapat ditentukan diri sendiri disebabkan keadaan sosial yang sering berubah di dalam menentukan sesuatu tindakan tersebut betul atau salah.2 Conclusion on Normative Philosophy As the Basic for Moral Choice (Kesimpulan di atas Falsafah Normatif Sebagai Asas untuk Moral Pilihan) Terdapat 5 sistem etika. Pembahagian keadilan(Distributive Justice) berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. Suatu etika individu dibentuk oleh gabungan beberapa faktor: Keluarga dan rakan sebaya. 3.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Kelemahan lain – perokok merokok disuatu kawasan yg dibenarkan merokok (ini hak individu). Suatu teori berprinsip moral membekalkan sebab dan dasar-dasar tentu samada suatu tindakan betul atau salah (RIGHT OR WRONG) dari segi akhlak (moral). Kepercayaan di dalam keutamaan keadilan akan menjadi petunjuk/panduan untuk kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dijangka memberikan faedah kepada semua anggota masyarakat terutama sekumpulan kecil yang tidak mempunyai kepentingan di dalam keputusan yang dibuat. 5. Setiap sistem hanya merangkumi sebahagian kebenaran dan ada diantara sistem tersebut bertentangan pendapat mengenai moral sesuatu tindakan atau keputusan yang dibuat. Oleh itu. tetapi ia memberi kesan kepada orang lain yang lalu lalang. Etika merujuk kepada suatu kepercayaan peribadi individu tentang hak dan kelakuan salah. Ini kerana kita tidak mungkin dapat meramalkan apa yang akan terjadi dengan tindakan atau keputusan dibuat. Prinsip universalisme menyatakan keputusan/tindakan tersebut dikira betul. nilai peribadi dan prinsip moral dan faktor keadaan. 7. Dalam konsep ini. tepat dan baik sekiranya kita yakin semua orang yang mengalami masalah serupa akan melakukan tindakan yang serupa seperti yang kita lakukan. manakala ada peneori berpendapat piawai seperti ini tidak wujud (relativisme berprinsip moral). pengalaman hidup. patut atau baik apabila masyarakat majoriti mendapat manfaatnya dengan hanya segelintir masyarakat sahaja mendapat kesan buruknya. keputusan atau tindakan tersebut samada betul. Beberapa orang pemprinsip moral berpendapat bahawa tindakan betul atau salah ditentukan oleh diri mereka sendiri. Keadaan kemudahan (Utilitarianism) adalah suatu keputusan atau tindakan untuk kepentingan masyarakat majoriti.

sekiranya mereka mengetahui tindakan yang dibuat adalah dengan kerelaan hati dan tanpa sebarang paksaan secara fizikal mahupun psikologi. Tanggungjawab undang-undang bukan merupakan isu disini. Kepercayaan di dalam keutamaan kebebasan akan memjadi petunjuk/panduan untuk kita membuat keputusan dan mengambil tindakan yang akan menyebabkan semua orang akan mendapat manfaat dan kebaikannya.1. Tetapi dari segi moral ia masih lagi dipertanggungjawab keatas tindakan tidak beretika yang telah dilakukan. Ini berlaku apabila seseorang tidak memahami hukum alam yang terjadi atau tidak dapat menerima semua yang munasabah yang dapat dijangka akibat daripada perbuatannya. terdapat beberapa peringkat supervision yang perlu dilalui di antara mereka dan ketua mereka. Seorang eksekutif atau pengurus yang melakukan kesalahan dari segi etika mungkin tidak akan di dakwa oleh mahkamah. Undang-undang Abadi (Eternal Law) merujuk kepada piawai berprinsip moral yang didedahkan di dalam Kitab atau alam semulajadi kepada ketua agama atau ahli falsafah manusia. Mereka tidak akan 7 . bagaimanapun. Di dalam hal ini.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 8. Kebebasan peribadi (Personal Liberty) juga berdasarkan kepada keutamaan suatu nilai tunggal daripada suatu prinsip tunggal. Ganti rugi terhadap kerosakkan mungkin perlu dilakukan.1 Conditions for Moral Accountability and Liability (Keadaan untuk Tanggungjawab Berprinsip Moral dan Tanggungan) Setelah kita mempunyai asas untuk menentukan sesuatu tindakan/perlakuan yang dilakukan adalah “salah” atau “betul” dari segi moral.1 Knowledge and Freedom (Pengetahuan dan Kebebasan) Seseorang secara moral boleh dipertanggungjawabkan terhadap tindak tanduk mereka. Bab 2 Moral And Social Responsibility (Moral dan Tanggungjawab Sosial) 2. Persoalan mengenai kedunguan ini kadangkala tidak ketara di dalam situasi perniagaan.2 Ignorance (Kedunguan/kebodohan/ketidaktahuan) Alasan ketidaktahuan hanya boleh digunakan apabila ianya tidak bersalah. maka kita perlu menahan orang tersebut di atas perlakuan /tindakan mereka. 9. Kini ketua eksekutif di dalam jabatan tersebut seperti kebiasaannya terpaksa menanggung tindakan bodohnya itu.1. 2. Kepercayaan ini menyatakan bahawa Undang-undang tidak berubah dan sah selama-lamanya. Kes: Diandaikan seorang pengurus di dalam jabatan khas di Sebuah syarikat menyerahkan selonggok baucer untuk mendapatkan semula sumbangan persendirian kepada ahli politik – sumbangan itu sepatutunya tidak sah jika dibuat melalui syarikat tersebut. 2.

Mereka sepatutnya mengambil tahu tindakan mereka sebagai akibat perkongsian di dalam moral (jika tidak sah) bertanggungjawab untuk apa yang mereka lakukan. Mengubahsuai penyata kewangan untuk menyembunyikan bukti kesalahan pengurusan ataupun penipuan. Persetujuan kepada pelanggan morally diragukan mendesak kepada menghindar kehilangan pelanggan yang bernilai. Menyembunyikan peribadi atau sikap boros/suka membazir ketua dalam mengisi baucar pengeluaran. Tetapi jika eksekutif tersebut mendapat petunjuk di sesuatu tempat sepanjang perjalanan yang mereka tidak menjangkakan orang ramai membuat sumbangan yang keluar dari poket sendiri dan tidak mahu mengambil tahu bagaimana mereka hendak mendapatkan kembali duit mereka. Apa pula situasi dimana ahli perniagaan perlu bekerjasama di dalam beberapa kegiatan yang jelas kelihatan tidak bermoral diterima sebagai ahli oleh semua? Andaikata pengurusan tertinggi di sesebuah syarikat bertanya atau mengarahkan orang bawahan ataupun kontraktor untuk membawa keluar tindakan yang mungkin membawa bencana kepada orang ramai ataupun hartabenda ataupun Secara mudah dikatakan yang tidak jujur.3 Coercion (penggunaan kekerasan / paksaan) Ianya mungkin boleh menjadi mudah untuk tekun sama ada kedunguan menjadi alasan kepada seseorang di dalam situasi yang khas/khusus dari untuk menghakimi kepada apa darjah penggunaan kekerasan/paksaan menyusutkan/ mengurangkan tanggungjawab yang bermoral. Mengabaikan keselamatan dari bahaya yang mana terlalu mahal untuk dibaiki.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics menjangka untuk mengetahui perbelanjaan akaun yang dinaikkan kecuali dan jika tidak dilindungi untuk di audit dan laporan untuk masa yang lain. Membentuk jalan keluar untuk memecat atau menjatuhkan/ menurunkan pangkat pegawai yang mana telah menyebabkan kejengkelan/kemarahan kepada pengurusan. Pegawai bank yang menjaga kaunter yang mana menyerahkan sejumlah wang tunai yang ada di dalam laci kepada perompak bersenjata adalah jelas tidak bersalah dari segi moral di dalam menggelapkan/melesapkan harta bank. 2. pengurusan tertinggi ataupun pelanggan memberitahu mereka untuk melakukan apa-apa perkara? 8 . Seperti contoh: membuang sisa toksik dimana ianya akan mengakibatkan pencemaran bekalan air kepada masyarakat.1. Soalan: berapa banyak penggunaan kekerasan/paksaan yang termasuk di dalam contoh? Adakah pekerja yang bertanggungjawab sanggup memperkecilkan moral mereka disebabkan oleh ketua. Menyembunyikan sumbangan politik dalam akaun pengeluaran palsu.

Kes Insuran Seorang adjuster insuran diupah oleh beberapa syarikat auto untuk memeriksa laporan kehilangan peralatan elektronik. Apabila beliau menghalang kelulusan pampasan insuran tersebut. 9 . tiada kehilangan peralatan elektronik. beliau mungkin akan disingkirkan. Kes Kawasan Nuklear Andaikan seorang pekerja di Sebuah syarikat yang membuat senjata nuclear menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh syarikat tersebut morally salah. Pengurusan tertinggi syarikat Malaysia itu dengan sengaja mengecualikan eksekutif perempuan mereka dari menyertai perbincangan perniagaan ataupun mesyuarat sosial dengan pegawai tersebut. Selepas melakukan pemeriksaan. syarikat ataupun pelanggan yang mana benarbenar melakukandan mereka hanya menurut arahan? Kaji tiga kes hipotesis yang berikut untuk pertimbangan yang lanjut: 1. beliau dapati laporan yang dibuat adalah palsu.dengan itu bersekongkol terhadap kelakuan diskriminikasi. Kes Diskriminikasi Andaikan sebuah syarikat multinasional Malaysia yang besar hendak mengukuhkan kedudukannya untuk mengaut keuntungan yang besar dengan syarikat luar negara yang mana secara rasmi berprasangka terhadap eksekutif jualan perempuan dan telah menjelaskan mereka tidak mahu berbincang dengan eksekutif perempuan tersebut. beliau gelisah apabila diarahkan untuk meluluskan permohonan insuran tadi tanpa melakukan sebarang pemeriksaan terhadap kenderaan yang kehilangan peralatan elektronik tadi.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Bolehkan pekerja mendakwa ketua. 1. Soalan: a) Orang tadi berhenti dari memberi kerjasama dan dia menganggap kerjanya merupakan suatu prinsip moral yang jahat dan seterusnya beliau meletak jawatan? b) Apakan jadi apabila dia tidak berupaya mencari pekerjaan yang mempunyai gaji yang tinggi? c) Sekiranya kesan dari segi kewangan amat teruk sekali adakah wajar untuk beliau bekerja di situ untuk beberapa tahun lagi? 1. Soalan: Bolehkah pengurusan syarikat multinasional Malaysia mendakwa penggunaan kekerasan/paksaan Secara sah dan ia seperti kehilangan akaun jika mengabaikan sensitiviti kebudayaan pelanggan. ia mungkin akan kehilangan business (pelanggan) dan apabila sikap beliau bertindak sebagai whistle blowing diketahui umum.

Kekerasan aniaya dan ketakutan mungkin menyebabkan seseorang melakukan sesuatu tindakan tanpa kerelaan mereka. dengan mengizinkan dan membenarkan kejahatan dilakukan. Adakah ia merupakan seorang ahli sainstis yang membuat senjata tersebut atau sekadar seorang yang tidak penting dalam proses pembikinan senjata tersebut? 10 . Formal cooperation tidak pernah dapat ditentukan walaupun dengan ketakutan yang amat sangat Kerjasama MATERIAL membawa maksud yang bertentangan. tidak jahat pada amnya. Adakah ketakutan/kebimbangan ini mencukupi untuk membolehkan seseorang terlibat di dalam melakukan kes tersebut secara kepaksaan (tanpa kerelaan)? Jawapannya bergantung kepada sama ada kerjasama tersebut berunsur FORMAL atau MATERIAL. perbuatan pihak atasan tadi dikira sesuatu tindakan yang salah kerana menyingkirkan pekerja wanita tersebut dari urusan perniagaan.2 The Natural Law Solution to the Cases Pihak natural law moralist berpendapat sesuatu tindakan tanpa kerelaan merupakan satu tindakan yang kurang dipertanggungjawabkan. walau bagaimanapun di dalam ketiga-tiga kes tadi. kekerasan aniaya terhadap fizikal bukan menjadi satu isu. tetapi pada akhirnya ia secara tidak langsung telah membantu orang tersebut untuk melakukan sesuatu tindakan yang pada hakikatnya adalah salah. Tindakan ini dikira tidak bermoral kerana telah diskriminasi seseorang berdasarkan jantina bukannya berdasarkan keupayaannya. The Nuclear Plant Case (Kes Kilang Nuklear)   Pekerja mengangap pengeluaran barangan nuklear atau senjata kimia itu sendiri adalah suatu tindakan tidak bermoral. 2. Kerjasama FORMAL bermaksud Seseorang menjadi rakan sekerja yang secara sukarela untuk melakukan perbuatan yang salah. The Discrimination Case (Kes Diskriminasi)    Pegawai yang berkuasa di dalam syarikat tersebut telah diarah untuk mengecualikan wanita dari mengikut serta di dalam aktiviti perniagaan yang merupakan urusan mendapatkan projek/tender. 1.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Soalan: Bolehkah adjuster tadi mengatakan beliau dipaksa (coercion) untuk meluluskan pampasan tersebut dan menganggap tindakan beliau bukannya suatu tindakan tidak bermoral kerana tindakan tersebut adalah atas desakan insurers (pelanggan). Kita harus bertanya pada diri sendiri. Pada pandangan Natural Law. Bagaimana kita menilai tindakan tersebut merupakan kerjasama FORMAL atau MATERIAL? Andaikan pengeluaran senjata ini secara faktanya adalah tidak bermoral kerana ia mengancam berjuta nyawa manusia sekiranya ia digunakan di dalam peperangan. Ia bermaksud seseorang diminta untuk melakukan suatu tindakan yang masuk akal (logik). Ketakutan mengenai kehilangan pelanggan/projek bukan merupakan suatu alasan yang dibolehkan 1. tetapi ketakutan kehilangan mata pencarian atau keuntungan akan diambil kira.

Pada pandangan pihak utilitarian. kita perlu bertanya beberapa soalan. maka beliau secara formal telah melakukan kejahatan terhadap syarikat insuran. Adakah penghinaan terhadap wanita ini akan menyebabkan kerosakkan psikologi yang teruk? Apa kos yang terpaksa ditanggung untuk melatih semula penganti wanita tersebut sekiranya beliau bertindak berhenti kerja hasil dari diskriminasi jantina? Apa akan terjadi sekiran pihak awam mengetahuinya? Adakah reputasi syarikat akan terjejas dan mengakibatkan kehilangan pelanggan sedia ada dan pelanggan masa depan dan seterusnya kehilangan para pelabur? Adalah syarikat tersebut mampu memikat hati pekerja yang berkualiti? Apakah kos saman yang harus dibayar untuk saman ke atas diskriminasi? Apakah kesannya terhadap keadilan sosial.3 The Utilitarian Solution to the Cases i. di atas usaha kenaikan pangkat? Walaupun tindakan tersebut kelihatan seperti keputusan perniagaan. The Insurance Case (Kes Insuran)   Seorang adjuster insuran beliau dipaksa untuk berbohong dan melakukan penipuan tersebut. beliau dianggap sebagai kerjasama FORMAL. 11 . moral adalah menjadi isu disini. seterusnya beliau kuatir akan kehilangan mata pencarian atau wang pencen maka beliau bolehlah terus kekal bekerja disitu sehingga pencen atau sehingga berjaya mendapatkan pekerjaan lain yang sama gajinya. The Discrimination Case (Kes Diskriminasi) Pada pandangan pihak Utilitarian. Ketakutan atas sebab kehilangan pelanggan tidak membolehkan digunakan sebagai alasan. keputusan tersebut adalah tindakkan moral semata-mata kerana perniagaan. keputusan pihak atasan untuk menyebelahi/menitik beratkan keuntungan mungkin dikritik teruk kerana tidak mengkaji kesan dari perbuatan tersebut. Sekiranya ia mengubah tafsiran. Ia dianggap kerjasama FORMAL. 1. adalah suatu tindakan yang tidak bermoral. Tetapi sekiranya tugas beliau adalah tidak kena mengena dengan perbuatan senjata secara langsung seperti jawatan kerani. Tetapi perlu diingat. Tetapi ia mungkin merupakan tindakan perniagaan yang baik/wajar tetapi secara moral ia tidak semestinya bermoral walaupun pada keseluruhannya membawa banyak manfaat kepada ramai orang. 2.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics   Sekiranya beliau merupakan seorang yang penting dalam usaha membuat senjata tersebut. Perbuatan ini dikira kejahatan moral (tidak bermoral) walau pun beliau takut akan kehilangan wang saraan hidup dan menggunakan alasan (kehilangan sumber pendapatan) sebagai alasan untuk terus kekal di dalam syarikat tersebut. Untuk mengira kesan negatif akibat tidak memasukkan wanita di dalam perbincangan perniagaan.

adjuster dan pegawai yang terlibat mungkin akan dikenakan ditindakan disiplin.  Orang awam mungkin menyanjung di atas sikapnya yang jujur. denda atau penjara  Reputasi adjuster akan terjejas  Tuntutan palsu kemungkinan boleh menyelamatkan beliau dari masalah ekonomi dan kemungkinan juga boleh menaikkan keuntungan syarikat dan pemegang saham  Sekiranya syarikat insuran menolak beliau sebagai ahli (blackball). Adalah menjadi satu kemestian untuk pekerja tersebut mengkaji kesan dari tindakan beliau kekal bekerja di situ. The Insurance Case Keputusan adjuster insuran untuk membuat tuntutan palsu: Apa akan berlaku sekiranya beliau bersetuju Apa akan berlaku sekiranya beliau tidak mahu utk menipu menipu dab membuat laporan kepada agensi kerajaan  Ini akan menyumbang kepada kenaikan pembayaran premiums untuk mengimbangi jumlah wang yang terpaksa dibayar akibat dari tuntutan palsu  Sekiranya diketahui ramai. tetapi reputasi sebagai “whistle blower” akan bertentangan dengan syarikat insuran  Beliau juga harus menilai kesan psikologi dan kerosakkan emosi yang akan beliau hadapi. beliau tidak boleh lagi mencari makan di syarikat insuran. tindakkan mengeluarkan senjata itu sendiri adalah tidak bermoral kerana senjata tersebut berpotensi untuk membunuh berjuta penduduk. The Nuclear Plant Case Dilema pekerja sama ada ingin terus bekerja atau berhenti bekerja di kilang nuklear tersebut dan seterusnya akan kehilangan gaji yang tinggi serta manfaat yang lain. 1. Pada pandangan utilitarian. Adalah beliau terlibat sama membina senjata tersebut atau sekadar kakitangan yang tidak terlibat secara langsung membuat senjata tersebut. 12 . yang mungkin tidak dapat diperolehi di tempat lain.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 1.

  13 . maka secara tidak langsung ia menunjukkan masyarakat ditempat tersebut menyokongnya. Adjuster insurans itu mesti menentukan situasi mana yang menguasai keadaan. tetapi orang lain telah menggunakannya untuk melakukan perbuatan tidak bermoral. Kerjasama Formal bermaksud seseorang melakukan tindakan tidak bermoral. Sekiranya undang-undang secara jelas telah melarang membuat laporan palsu seperti ini. Sebaliknya. paksaan (coercion) dengan sendirinya tidak membawa sebarang kesan pun di dalam kiraan utilitarian. Sekali lagi. Kerjasama Cooperation bermaksud tindakan yang dilakukan adalah bermoral pada asasnya. alasan paksaan hanya boleh digunakan di dalam kes dimana ketakutan berlakunya kemusnahan kebebasan seseorang di dalam kerelaan melakukan tindakan tersebut. Maka para pekerja bolehlah meneruskan pekerjaan mereka tanpa rasa kesalahan berprinsip moral.4 The Cultural Relativist’s Solution to the Cases (Pandangan dari pihak Cultural Relativist mengenai Kes)  The Discrimination Case Terdapat 2 konflik culture (budaya). Ringkasan  Untuk pihak Natural Law. Budaya pada pegawai organisasi dan budaya pada wakil pelanggan.  The Insurance Case Pada pihak Cultural Relativist. 2. beliau mesti mengetahui apa yang budaya (culture) jangkakan pada pandangan masyarakat mengenai tindakan moral tersebut. bermaksud moral yang salah dan beliau bekerjsama melakukan perbuatan jahat secara moral.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Kesan yang positif terhadap penolakkan dari melakukan kerja penipuan ini akan dirasai oleh pelanggan kerana tidak perlu membayar premium tambahan untuk menutup tuntutan yang salah tadi. Budaya siapa harus mengatasi? Secara amnya pihak cultural relativist akan menilai aspek moral bergantung kepada dimana perniagaan dan sosial itu akan di adakan.  The Nuclear Plant Case Pihak Cultural Relativist berpendapat sekiranya pembinaan kilang nuklear adalah di atas arahan kerajaan. Bahagian yang sukar di dalam membuat pertimbangan Utilitarian itu dalam hal ini jadi adalah bagaimana dengan tepat mengimbangi kehilangan ke semua pelanggan menjamin oleh dana khas jika dia enggan memfailkan tuntutan palsu tersebut jika Adjuster itu membuat keputusan untuk memfailkan tuntutan tipu bertentangan dengan kehilangannya sendiri. maka ia harus mematuhinya.

Tetapi kerjasama formal di dalam melakukan kejahatan tidak pernah diizinkan. 14 . 2. Managing Ethical Behaviour (Mengurus Kelakuan Mengikut Etika) Bab 3 The Nature of Ethics in Modern Business (Etika di dalam perniagaan alaf baru) Latihan 3. b) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai berbagai pilihan altenatif – Berbagai pilihan alternatif perlu dibuat/dirancang apabila membuat sebarang keputusan atau pilihan etika.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Pada pihak natural law. Masalah etika wujud kerana terdapat konflik di antara keuntungan/prestasi syarikat dengan tanggungjawab/prestasi sosial. c) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang banyak (bercampur aduk) – Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang dipilih. bagaimana kita boleh mengatasi masalah etika ini? Permasalahan etika juga merupakan masalah di dalam pengurusan/pengelolaan.5 Ethics in Organization Context (Konteks Etika dalam Organisasi) Etika adalah satu prinsip bermoral yang diterima sebagai kelakuan (tingkah laku) individu yang diterima umum. Seterusnya baca sendiri. Pelajar digalakkan memberikan contoh mereka sendiri dan mencari jalan penyelesaian untuk konflik ini. 2.6. Bagaimana masalah etika di dalam pengurusan timbul? Mengunakan contoh anda sendiri. Pengurangan pekerja di dalam sesebuah syarikat boleh menjimatkan kos dan menaikkan keuntungan tetapi menyebabkan ramai akan menjadi penganggur. 2. kerjasama material adakala boleh dijustified sebagai alasan yang baik. pengeluaran produk tidak selamat akan mengancam nyawa individu.1 1. Sebagai contoh. biasanya di dalam kepentingan diri. Perincikan sebahagian dari masalah etika di dalam pengurusan? Terdapat 5 masalah etika di dalam pengurusan: a) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat berpanjangan – Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada masyarakat.

uncertain c) Promosi Produk (Product promotions) – Ini adalah agenda pengiklanan. b) Analisis Undang-undang – Sekiranya masalah etika menjadi terlalu besar. d) Persekitaran Kerja (Working Condition) – Persekitaran tempat kerja mestilah conductive/sesuai e) Perkhidmatan Pelanggan (Customer Service) – Pelanggan mestilah diberi keutamaan di dalam urusan perniagaan. setiap orang mempunyai dasar pemikiran di dalam masyarakat dan bertindak pada prinsip yang sama. e) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai impak peribadi – Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih. terdapat banyak masalah etika di dalam pengurusan. Masyarakat tidak sepatutnya dipengaruhi secara negatif mesej promosi yang diiklankan. c) Analisis Etika – Dalam suasana normative philosophy. kemudian rakan/sekumpulan di dalam masyarakat mestilah mendapat layanan yang adil.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics d) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang tidak pasti – Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil tidak dapat dipastikan. Senaraikan sebahagian masalah etika di dalam pengurusan? Dari kajian yang telah dilakukan. undangundang boleh digunakan untuk menguruskan masalah ini. walaubagaimanapun masalah di bawah merupakan masalah etika di dalam pengurusan yang sering berlaku: a) Paras Harga (Pricing Level) – Turun naik harga barangan adalah masalah asas ekonomi tetapi ia memberikan impak kepada masyarakat b) Mesej Pengiklanan (Advertising messages) – Kebenaran dan penipuan terhadap mesej pengiklanan haruslah dianalisis untuk membuang keraguan di dalam minda masyarakat. 2. perbekalan dan permintaan seharusnya boleh membantu di dalam sebahagian pemasalahan etika . akibat yang tidak pasti.2 1. 15 . Latihan 3. Apakah mekanisma untuk menganalisis permasalahan etika di dalam pengurusan? Tiga mekanisma yang kebiasaannya dianalisis di dalam permasalahan etika di dalam pengurusan: a) Analisis Ekonomi – Teori Makro dan Mickro ekonomi bergantung kepada keadaan pasaran terbuka.

Ia memberikan impak yang besar terhadap ekonomi dikalangan masyarakat. Bincangkan. Tetapi pengurangan pekerja mengakibatkan masalah kepada masyarakat kerana ia meningkatkan jumlah orang yang tidak bekerja. Anda mestilah boleh menerangkan kompleknya permasalahan etika dengan menerangkan akibat-akibat yang dinyatkan dibawah: Terdapat 5 masalah etika di dalam pengurusan: a) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat berpanjangan – Sebarang keputusan yang dibuat akan memberikan kesan yang berpanjangan kepada masyarakat. akibat ketidak pastian dan implikasi personal’. d) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang tidak pasti – Akibat dari sesuatu keputusan atau pilihan etika yang diambil tidak dapat dipastikan. berbagai pilihan alternatif.3 1. Bagaimana caranya untuk mengimbangi diantara pretasi ekonomi dan prestasi sosial apabila menghadapi dilema etika. Contoh terbaik adalah pengurangan pekerja.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Latihan 3. Pelajar harus melihat pengurangan pekerja adalah satu tindakan yang sering dilakukan oleh syarikat di dalam usaha untuk mengurangkan kos dan meningkatkan keuntungan. b) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai berbagai pilihan altenatif – Berbagai pilihan alternatif perlu dibuat/dirancang apabila membuat sebarang keputusan atau pilihan etika. e) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai impak peribadi – Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan impak peribadi di dalam pilihan alternatif etika yang dipilih. Sebagai contoh. 16 . ‘Masalah Etika di dalam pengurusan adalah suatu yang komplek/rumit kerana terdapat akibat yang panjang. akibat yang banyak. c) Kebanyakkan keputusan etika mempunyai akibat yang banyak (bercampur aduk) – Keuntungan dan kerugian sosial serta juga pulangan kewangan dan perbelanjaan sering kali berkait dengan pilihan alternatif etika yang dipilih. pengeluaran produk tidak selamat akan mengancam nyawa individu. 2.

Bab pertama unit ini mengupas undang-undang sebagai satu set peraturan yang mencerminkan penilaian moral yang dipegang dalam masyarakat kita.1 The Rule of Law Kita akan melihat undang-undang sebagai dasar kepada keputusan pengurusan apabila berhadapan dengan dilemma etika. Bab kedua akan membincangkan kod-kod etika dan punca-punca tindaklaku tidak beretika dalam Sebuah organisasi. Objektif Setelah menamatkan bab ini anda akan memperolehi: 1.2 Undang-undang sebagai Panduan Untuk Pilihan Moral Kita tidak boleh bergantung kepada pasaran sebagai panduan untuk membuat keputusan dan tindakan pengurusan apabila berdepan dengan dilemma etika. The Rule of Law and The Organization Design. Merancang sistem untuk pengurusan tingkahlaku dalam organisasi. Menggunakan undang-undang sebagai kombinasi penilaian moral seperti mana yang diterbitkan dengan meluas. tetapi bagaimana pula dengan undang-undang? Hujah yang saha adalah sangat berlainan. 3. Pengenalan Unit ke dua modul ini mengariskan isu-isu berkaitan dengan undang-undang sebagai panduan kepada keputusan dan tindakan pengurusan apabila organisasi berhadapan dengan dilemma etika. 17 . Mengenalpasti beberapa punca struktur terhadap tingkahlaku yang tidak beretika dalam organisasi dan cara-cara dalam menyelesaikannya. Undang-undang adalah satu set peraturan yang dibentuk oleh masyarakt untuk mengawal tingkahlaku dalam masyarakat Kita harus merujuk krpada undang-undang apabila berhadapan dengan konflik antara prestasi ekonomi organisai dan prestasi sosial.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Unit 2 Managerial Ethics. Biarkan undang-undang yang memutuskan. Bab 4 Managerial Ethics and the Rule of Law 4. Ada banyak contoh undangundang yang mencerminkan penilaian moral terkumpul 4. 2. Kita harus mematuhi penilaian moral ini dan tidak sepatutnya membentuk pendapat moral peribadi kita. Di dalam masyarakat demokrasi dimana peraturan dan undang-undang dianggap mewakili penilaian moral dari ahli masyarakat Secara keseluruhannya. diterima secara umum dan telah biasa dilaksanakan.

kompeni besar di Bandar yang jauh memerlukan modal yang besar dan mampu menjana peluang-peluang kerja baru. Patutkah kita membantahnya? Anggapkan kita percaya kita perlu membantah demi kepentingan masyarakat maka kita harus menyokong syarikat-syarikat kita. kita harus cuba untuk meluluskan undang-undang menghalang perbuatan tersebut atau mengalakkan tindakan alternatif Sekiranya kita tidak dapat mengesahkan undang-undang melalui proses demokratik maka kita harus menerima keadaan seadanya Adaian di sini bahawa kita patut bergantung kepada undang-undang dalam membuat keputusan dan bersetuju sekiranya sesuatu tindakan itu “benar”. Sekiranya ia sah disisi undang-undang dan “salah” sekiranya ia tidak mematuhi undang dengan kefahaman bahawa keputusan ini boleh diubah bergantung kepada pandangan majority masyarakat. Agak mudah untuk membentuk undang-undang yang memperbetulkan keadaan ini. apabila seorang pegawai bank membuat keputusan di antara memberikan pinjaman berisiko tinggi kepada syarikat tempatan yang kecil dan akan mendapat pulangan dengan kaedah faedah yang dikawal oleh undang-undang atau memberikan pinjaman tersebut kepada syarikat besar yang berada jauh (asing). Setiap bank dalam negeri atau negara mungkin harus disyaratkan (menggunakan undang-undang) untuk melabur sejumlah peratusan tertentu wang mereka untuk masyarakat setempat. Dalam contoh yang diberi (pihak bank enggan memberi pinjaman modal kepada syarikat tempatan yang berisiko sebaliknya diberikan kepada syarikat luar yang kurang berisiko). Dia perlua memutuskan sama ada patut atau tidak dia melabut dalam syarikat tempatan yang berisiko tinggi tetapi yang menyediakan peluang pekerjaan dan kebaikan lain kepada masyarakat tempatan. Manakala syarikat asing itu.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Hujah yang sah adalah masyarakat satu set peraturan dan peraturan ini melambangkan pilihan ahlinya secara menyeluruh dalam masyarakat berkaitan dengan sebarang keputusan dan tindakan yang menjejaskan kebajikkannya Argumen ini boleh diaplikasikan. Sekiranya anda pegawai bank tersebut. maknanya pinjaman tersebut harus diberikan kepada syarikat besar itu (Walaupun bukan syarikat tempatan). Anggaplah bahawa:   Masyarakat setempat berada dalam kawasan yang mempunyai kadar pengganguran yang tinggi di mana peluang kerja sangat diperlukan dan syarikat tempatan terlibat dalam perusahaan yang memerlukan banyak tenaga buruh. Seperti yang dikatakan bahawa:   Sekiranya kita tidak mengemari tindakan sesebuah syarikat. apakah langkah-langkah yang akan anda amil? Katakan dalam kes di atas masyarakat telah memutuskan bayaran faedah yang melampau adalah lebih membahayakan berbanding sokongan tempatan yang dihadkan. Contohnya. 18 .3 Satu Contoh Pilihan Moral Kira kembali kepada pegawai bank yang kita bincangkan sebelum ini. risikonya rendah dan menjanjikan pulangan yang lebih besar sekiranya kos lebih rendah dalam pengurusan pemberian pinjaman kepada syarikat besar yang kukuh di segi kewangan ini dimasukkan ke dalam pengiraan. 4.

Tambahan bank tidak harus terus memberi pinjaman sebagai kemudahan masyarakat di mana mereka beroperasi. sekiranya kita tidak menyetujui sesuatu yang kita terpaksa lakukan. adalah perlu untuk:   Pertama. adakah kita terpaksa menerima undang-undang sebagai pemberi kata putus bila berhadapan dengan dilemma moral? Untuk menjawap soalan ini. pilihan diantara prestasi ekonomi dan kewajipan social dirumitkan lagi oleh kesan-kesan jangka panjang. tiada bank yang mampun bertahan sekiranya terus memberi pinjaman sebegini. Harus ada had dan keseimbangan untuk kebaikkan kedua-dua pihak. Bantuan modal oleh agensi-agensi kerajaan kepada peniaga atau syarikat kecil dibekukan baru-baru ini. memeriksa proses-proses yang terlibat dalam pembentukan undang-undang. Biasanya mereka akan sekadar mencadangkan nama-nama peminjam lain atau mencari pinjaman dari pihak lain. Ini adalah contoh dilemma etika yang klasik. 19 . Pengawai bank dikehendaki meminimakan risiko untuk para pendeposit mereka. Sudah tentu respon biasa dari pihak bank untuk pinjaman (yang diperlukan dari aspek sesial tetapi goyah kewangan) ialah: tidak menjelaskan alasan untuk penolakan tersebut. Kita hidup dalam masyarakat demokrasi. kita harus mematuhi kehendak majority rakyat” Bagaimana reaksi kita terhadap kenyataan di atas? Sekiranya tidak mungkin untuk kita memberi reaksi yang logic dab menyakinkan. Namun sebelum ia dicapai. Apakah keputusan kita bila berdepan dengan pilihan sebegini? Sekiranya pegawai bank memberi jawapan kepda pemilik syarikat kecil tempatan itu bahawa dia ingin membanu tetapi:    Undang-undang menghalang pulangan yang mencukupi untuk menanggung risiko itu. hasil yang tidak pasti dan implikasi karier. bukanlah sama ada pihak bank harus memberi pinjaman kepada perusahaan yang perlu di sudut social tetapi sukar diusahakan. Memang jelas. Persoalan dalam keas ini.4 Undang-undang Kombinasi Penilaian Moral “Jika kita boleh melangkaui peraturan-peraturan asas dalam undang-undang ketika membuat keputusan atau tindakan tetapi kita tidak boleh melepasi undang-undang kerana dengan berbuat demikian kita melanggar kehendak majority rakyat. Tiada jaminan kerajaan atau subsidi faedah yang terdapat pada masa ini. bagaimana untuk mencapai keseimbangan ini? 4. Persoalannya. mendefinisikan undang-undang untuk memastikan bahawa kita membincangkan set konsep yang sama Keuda. maka kita harus mendapatkan majority para pengundi untuk meluluskan undang-undang untuk menghalang tindakan tersebut.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics   Syarikat tempatan itu mengeluarkan produk kesihatan yang mampu mengurangkan penyakit golongan tua diseluruh negara Manakala syarikat luar itu pula mengeluarkan produk makanan dalam pek yang tinggi kalori dan tidak berkhasiat.

Sudah pasti tidak semua orang mempunyai masa untuk membaca dan memahami semua yang diterbitkan itu. undang-undang ialah apa yang mesti kita lakukan. kebebasan dan hidup mereka. menyeluruh. Undang-undang didefinisikan sebagai set peraturan yang konsisten. Sesuatu yang wajib ada dalam undang-undang ialah ia harus menjelaskan kepada rakyay tentang apa yang akan berlaku sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang. Mereka juga harus sedar bahawa sekiranya mereka tidak mematuhi undang-undang dan ia telah dicatat dan dibuktikan. bukannya sekadar harapan atau cadangan atau permintaan. 1. sekiranya terdapat 2 tuntutan yang saling bertentangan kedua-duanta tidak boleh diterima sebagai undang-undang kerana jelas orang ramai tidak mungkin dapat mematuhi kedua-duanya serentak 1. Set peraturan yang konsisten. boleh menginterpretasi dan menerangkan tentang undang-undang kerana itu tidak mengendahkan undangundang bukanlah satu alasan yang boleh diterima. diterima secara umum dan biasa di kuatkuasakan. Iaitu. Konsisten – tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus konsisten untuk membolehkan diterima sebagai sebahafian daripada undang-undang. diterbitkan. masa. 1. diterima dan dikuatkuasakan. haruslah diterbit dan dicetak jadi ia boleh diterima masyarakat. Mari kita lihat setipa cirri ini secara lebih terperinci. menyeluruh. Bagaimanapun ahli-ahli professional terlatih seperti peguam. Ia adalah keperluan untuk bertingkahlaku yang dinyatakan. Menyeluruh – Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan. Diterima – Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus dipatuhi sekiranya kebanyakkan ahli masyarakat tidak dapat mematuhi undang-undang itu secara sukarela maka mereka harus dipaksa mematuhinya.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 4. Ahli-ahli masyarakat harus memahami dan ia akan dipaksa untuk mematuhi undang-undang sekiranya mereka tidak ingin mematuhinya secara sukarela.5 Definisi Undang-Undang Undang-undang boleh didefinisikan sebagai satu set peraturan yang konsisten dan menyeluruh diterbitkan secara meluas. Dikuatkuasakan – Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan harus dikuatkuasakan. 1. diterima dan dikuatkuasakan ini (apa yang kita panggil undang-undang). Diterbitkan – Tuntutan sama ada boleh atau tidak boleh dilakukan. Peraturan ini menjelaskan bagaimana kita bertingkahlaku dalam berinteraksi dengan ahli masyarakat yang lain. Dalam kata lain. haus menyeluruh atau boleh diterima oleh semua orang yang mempunyai cirri-ciri yang sama atau berhadapan dengan set suasana yang sama. Disokong oleh rangka kerja yang mengandungi institusi social yang pakar seperti pada jadual di bawah: Insitusi Sosial Tanggungjawab Badan Pengubal Undang-undang (Dewan Mengubal undang-undang Rakyat/Negara) Peguam dan pengerusi perundangan Menerangkan tentang undang-undang 20 . 1. maka mereka akan kehilangan keselesaan. wang. diterbitkan.

Menafsirkan undang-undang seperti kes-kes mahkamah. maka kita perlu mencari tempat lain yang sesuai dengan ukuran kita.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Mahkamah dan agensinya Polis Mentafsir undang-undang Menguatkuasakan undang-undang Mahkamah keadilan seringkali kelihatan mengabaikan keperluan untuk kekal konsisten dan menyeluruh dan lebih penumpuan kepada ‘menang kes’ dan bukannya untuk ‘menegakkan keadilan’. maka kita ada ukuran tertenut untuk dijadikan panduan dalam tindakan dan keputusan pengurusan walaupun ukuran ini mungkin berada pada tahap yang minima. seringkali melibatkan jumlah wang banyak dan potensi untuk mendapatkan wang jumlah yang besar. Begitu juga. Undang-undang bukanlah suatu reality yang cacat. tuntutan undang-undang menggambarkan banyak nilai-nilai asas yang dipegang masyarkat dan memang terdapat pertindihan yang wujud antara undang-undang dan morality. dalam menjadi panduan kepada keputusan pengurusan. penyalahgunaan dadah. seseorang yang melanggar undangundang dengan melakukan rompakan jufa melanggar ukuran moral kerana mencuri. 4. Kita harus akui bahawa:   Menguatkuasakna undang-undang adalah tugas yang susah dan seringkali membahayakan. yang mengandungi peraturan-peraturan yang konsisten dan menyeluruh. Kita boleh bersetuju bahawa masyarakat demokratik. mungkin dilihat sebagai satu set peraturan yang menyeluruh dan konsisten yang mengatur kelakuan menerima peraturanperaturan ini sebagai mewakili pandangan moral ahli-ahli masyarakat secara keseluruhannya. Tindakan penguatkuasaan oleh pihak polis juga sering dilihat sambil lewa dan hanya cuba menjaga keamanan dan bukannya mengekalkan keadilan. Sekiranya kita tidak dapat menerima set peraturan ini sebagai wakil penilaian moral secara keseluruhan masyarakat. penipuan produk dan mematuhi kontrak adalah saam dengan kepercayaan moral yang mungkin dipegang oleh kebanyakkan orang dalam masyarakat. seperti yang ditunjukkan di bawah: 21 . mengakibatkan konsep undang-undang sebagai peraturan yang diterbit dan diterima seringkali menyimpang Tetapi kita melihat undang-undang sebagai satu konsep yang ideal. tetapi ia tidaklah benar-benar sama.  Dalam menimbangkan hubungkait yang mungkin wujud di antara penilaian moral dan tuntutan undang-undang bertulis dan keputusan mungkin akan dicapai dengan segera.6 Perhubungan Antara Undang-Undang dan Standard Moral Undang-undang sebagaimana yang disebutkan sebelum ini. Untuk lebih jelas. Kesimpulan 1  Tuntutan undang-undang mungkin bertindih dengan ukuran moral masyarakat.  Sekiranya kita boleh menerimanya. adalah mudah untuk menyatakan bahawa undang-undang berkaitan perlakuan seksual.

apa yang penting kita semua mencapai persetujuan tentang sebelah jalan mana ia harus kita pandu kenderaan kita. Fikirkan tentang perubahan yang telah wujud dalam undang-undang yang menguruskan pekerjaan. Perhambaan pastinya satu contoh yang paling menjijikkan tetapi diskriminasi seks dan bangsa. Menurut undang-undang kita tidak boleh menyerang merosak atau mencemar nama baik antara satu sama lain tetapi tidak semestinya dituntut untuk menolong orang malah dalam keadaan yang ekstrim sekalipun. Mereka akan mendakwa undang-undang berkaitan pengawalan diskriminasi. tanpa ada konteks etika sama sekali. pencemaran alam sekitar dan rasuah semuanya boleh dinyatakan sebagai masalah moral yang lambat disembuhkan oleh perundangan. Tuntutan untuk kita memandu di sebelah kiri jalan contohnya bukan semestinya “benar” atau “salah”. Disini ukuran modal masyarakat boleh dijadikan panduan. Sudah pasti 99.1 Proses Individu Undang-undang adalah sesuatu yang dinamik kerana peraturan senantiasa berubah-ubah mengikut masa. Proses-proses social dan politik melalui perubah ukuran moral manusia 22 . Kesimpulan 3 Tuntutan undang-undang seringkali ketinggalan dibelakang kehendak moral masyarakat. Akhir kata.7 Pembentukan Undang-undang Undang-undang dibentuk melalui serangkaian proses yang digariskan di bawah. Kita semua menentang pembohongan tetapi menyatakan kebenaran tidak dituntut oleh undang-undang kecuali dalam mahkamah dan ketika membuat sumpah ataupun dalam keadaan yang khusus seperi dalam kontrek pekerjaan atau jualan harta. 4.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Tetapi kawasan pertindihan ini tidak lengkap. kita akan dapati memang wujud kelambatan masa di antara perubahan dalam ukuran moral dan tuntutan undang-undang. Tiada undang-undang contohnya yang menyatakan bahawa kita mesti menolong kanak-kanak yang lemas. 4. apa juga ukuran moral yang tidak melibatkan undang-undang sama sekali. pencemaran dan rasuah lambat laun akan disahkan/diluluskan juga. Persoalan adakah perubahan dalam undang-undang ini dating dari perubahan-perubahan dalam standard (ukuran) moral majority rakyat melalui proses social dan poltik.9% warga dewasa dalam mana-mana negara akan pergi menyelamat seorang kanak-kanak yang lemas bergantung kepada kemampuan mereka. Terdapat sesetengah undang-undang yang dari segi moralnya tidak betul. Contohnya perkara-perkara yang dianggap sah di sisi undang-undang 20 tahun dahulu (seperti diskriminasi bangsa/sex dalam pengambilan pekerja atau pembuangan sisa kimia ke tasik dan sungai) kini dianggap melanggar undang-undang. dan seterusnya adalah undang-undang itu mewakili ukuran moral masyarakat kita secara keseluruhannya. bagaimana kelambatan yang wujud antara muafakat moral dan persetujuan undang-undang tidak menunjukkan hubungan lemah antara tuntuan undang dan ukuran moral. manakala ukuran moral biasanya agak positif.  Kesimpulan 2 Tuntutan undang-undang biasanya ke arah negatif.7. Pendokong kedaulatan undang-undang akan berkata.

Norma dan kepercayaan yang penting adalah apa yang dihargai dan dipegang sepenuhnya oleh seseorang itu. bentuk ketiga dalam corak criteria peribadi.  Kepercayaan berbeza dengan norma kerana ia tidak melibatkan tindakan. Kenapa? Kerana mugkin norma dan kepercayaan yang dipegang sepenuhnya oleh seseorang akan bertentangan dengan norma dan kepercayaan yang juga dipegang kukuh oleh orang lain pula. Kepercayaan   Contoh: Saya percaya pada demokrasi “penglibatan” dan saya berharap orang lain akan menghargai konsep tersebut dan menerima sebagai satu bentuk kerajaan. Ia adalah satu cara berfikir yang abstrak yang menyokong norma-norma seseorang. Semua orang yang menganggap bahawa semua norma dan kepercayaan mereka mempunyai tahap kepentingan yang sama. Umumnya akan wujud sedikit tolak ansur kerana setiap orang terikat kepada kriteria-kriterianya terhadap: Kelakuan (cara mana seseorang itu patut berkelakuan) Kepercayaan (cara mana seseorang itu patut berfikir) 23 . Setiap individu mempunyai set norma. Nilai seringkali adalah kontroversi. sesetengahnya lebih berbanding yang lain. juga membentuk ukuran moral seseorang. Ia adalah peringkat-peringkat keutamaan yang diberikan oleh seseorang terhadap norma-norma dan kepercayaan-kepercayaannya. kepercayaan dan nilai-nilai yang akan membentuk ukuran moralnya yang tersendiri seperti yang ditunjukkan di bawah: Bentuk Ukuran Moral Norma /  Kebiasaan  Norma adalah kriteria kelakuan Ia adalah bagaimana seseorang itu mengharapkan orang lain akan bertindak / berkelakuan bila berhadapan dengan sesuatu situasi tertentu. Secara umumnya.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics diinstitusikan menjadi suatu rangka perundangan yang rasmi untuk masyarakat adalah proses yang panjang dan kompleks tapi boleh diringkaskan. Nilai    Nilai. Kepercayaan adalah criteria pemikiran Ia adalah bagaimana seseorang itu mengharapkan orang lain berfikir mengenai sesuatu konsep tertentu.

4. kepercayaan dan nilai dibentuk sebegini rupa untuk memastikan yang semua faktor itu berhubung kait / berinteraksi. budaya dan agama tidaklah begitu jelas kesannya terhadap norma. Perbezaan ini mungkin akan mencetuskan konflik.7. Perkembangan teknologi komunikasi memberi kesan kepada perubahan politik dalam pentadbiran. yang berterusan menyebabkan perubahan ekonomi dalam corak perbelanjaan dan percukaian dan akhirnya akan memberi kesan dalam perubahan budaya dalam gaya hidup. maka kita harus menerima hakikat bahawa norma. Setiap masyarakat mempunyai latarbelakang atau persekitaran yang tergabung jalin hasil daripada: Ajaran agama Tradisi budaya Kedudukan ekonomi Pembangunan teknologi Organisasi sosial Proses Politik Jalinan antara konteks-konteks yang dijadikan pilihan oleh individu terhadap norma. kepercayaan dan nilai seseorang ianya tidak boleh dijangkakan dengan tepat. 24 . kepercayaan dan nilai mereka melalui pendekatan terhadap: Konteks budaya / agama Konteks sosial / politik Konteks ekonomi / teknologi Konteks di sini bermaksud maklumat latar belakang atau persekitaran sesuatu suasana.2 Proses-proses Kumpulan Setiap orang membentuk set norma. sosial. Hubungan antara faktor-faktor ekonomi. Fikirkan tentang perubahan status kaum wanita contohnya yang telah berubah dengan nyata semenjak dari era pembuatan/perkilangan berat dan perlombongan kepada era industri perkhidmatan dan berasaskan maklumat dalam perkembangan teknologi kaedah pengawalan kelahiran dan pengembangan sosial terhadap peluang Pendidikan. politik. teknologi .NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Kita hidup dalam masyarakat majmuk dengan pelbagai tradisi budaya dan dalam sebuah negara sekular di mana agama bebas diamalkan. kepercayaan dan nilai akan berbeza di antara individu. Tetapi hubungkait dan kesan itu memang ada.

politik. kepercayaan dan nilai individuindividu dalam masyarakat lambat laun akan memberikan kesan ke atas undang-undang. Kesan-kesan ini adalah hasil dari proses-proses sosial dan politik. kepercayaan dan nilai yang sama cenderung untuk bergabung dalam kumpulan-kumpulan kecil. kepercayaan dan nilai dipegang oleh organisasi.7. Kumpulan-kumpulan kecil ini umumnya adalah sebahagian dari organisasi yang lebih besar seperti: Firma-firma perniagaan Pertubuhan / kesatuan sekerja Parti Politik Agensi-agensi kebajikkan Pertubuhan-pertubuhan veteran Pertubuhan-pertubuhan besar ini samada akan mencapai kesepakatan terhadap norma. Manusia dengan norma. Terdapat juga teori-teori alternatif sebagai cara untuk membentuk kesepakatan ini: Keputusan ortokratik Penyelarasan birokratik Gabungan persetujuan atau kolektif pilihan. Proses-proses sosial pada asalnya melibatkan pertumbuhan / perkembangan kuasa. adalah fitrah untuk menyertai orang-orang lain yang mempunyai pandangan yang sama. kumpulan-kumpulan dan individu-individu di institusikan menjadi undang-undang pada 25 . kepercayaan dan nilai atau berpecah kepada organisasi-organisasi yang lebih kecil untuk mencapai kesepakatan itu. perubahan ke atas norma.4 Proses-proses Politik Proses-proses politik di mana norma.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 4.3 Proses-proses Sosial Semua individu tidak terdedah kepada faktor-faktor ekonomi. sosial. Pendedahan-pendedahan ini datang dari: Kedudukan Individu Unit Keluarga Rakan sebaya dan Organisasi rasmi Dalam masyarakat demokratik. budaya dan agama yang sama.7. 4. teknologi.

2. Kini. Standard moral ahli masyarakat mungkin berpandu “maklumat yang kurang” berkenaan isu pelaksanaan koporat. surat menyurat dan melalui media.8 Kesimpulan Bagi Kedaulatan Undang-undang Sebagai Dasar Untuk Pilihan Moral Persoalan-persoalan sekarang ialah sama ada proses-proses sosial dan politik ini. Pandangan bahawa undang-undang sebagai mewakili penilaian moral masyarakat adalah satu pandangan yang menarik. Organisasi. Orang ramai pastinya boleh menyatakan pandangan mereka terhadap undang-undang yang berpotensi dengan mengundi pentadbir dan penggubal undang-undang mereka. 1. Standard moral mungkin dihakis akibat pembentukan kumpulan-kumpulan kecil. perbezaan kawasan pembahagian penduduk dan sektor ekonomi menyebabkan isu-isu yang timbul tidak akan sama. ramai orang masih tidak sedar betapa seriusnya masalah pembuangan sisa toksid yang dikeluarkan sebanyak 231 juta tan metrik setiap tahun. Bagaimanapun. banyak kumpulan kecil bertindak daripada motif dan bukannya morality. Sukar untuk standard moral perseorangan untuk memberi kesan kepada undangundang sekiranya maklumat-maklumat berkaitan hilang / tidak diperolehi. wakil-wakil rakyat dipertanggungjawabkan ke atas pembentukan undang-undang dalam sistem perwakilan. Manusia dengan norma. kumpulan-kumpulan dan individu-individu sudah tentu mempunyai pandangan berbeza terhadap: Kepimpinan presiden Tolak ansur institusi Persetujuan kongres dan Tekanan dari pengundi Dalam sistem perwakilan. yang memakan masa dan kompleks ini benar-benar selaras di antara ukuran moral rakyat kita dan tuntutan undang-undang secara keseluruhannya.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics asasnya boleh dilihat sebagai kaedah-kaedah untuk menyelesaikan konflik. Ramai orang tidak sedar mengenai rasuah antarabangsa sehinggalah kes Lockhead didedahkan. Tolak ansur harus dibuat. 26 . Tambahan lagi. 4. Keuntungan ekonomi dan pristij professional sering memainkan peranan yang besar. atau secara langsung melalui tinjauan umum. Bagaimanapun. kelihatan akan wujud masalah semasa pemindahan dari standard moral individu kepada tuntutan undang-undang menyeluruh pada setiap peringkat dalam proses sosial dan politik. Maka gabungan harus dibentuk untuk meluluskan undang-undang. kepercayaan dan nilai yang sama cenderung bekerjasama dalam kumpulan-kumpulan kecil tetapi standard mereka tidak semestinya sama.

Tuntutan undang-undang yang digubal melalui proses-proses politik seringkali tidak lengkap atau tidak tepat dan perlu disokong oleh keputusan 2 mahkamah keadilan aatau tindakan agensi-agensi pentadbiran. Ini dapat dilihat dalam ketetapan mengenai undang-undang percukaian. kepercayaan dan nilai tetapi tiada bukti menunjukkan setiap individu dan kumpulan dalam organisasi tersebut mempunyai pengaruh yang sama dalam mencapai persetujuan tersebut. di mana beberapa organisasi seringkali diberikan keistimewaan. Ini dapat dilihat dalam norma. 27 . Peraturan-peaturan ini diterbitkan secara meluas diterima secara umum dan biasa dikuatkuasakan. kepercayaan dan nilai dalam organisasi yang tidak berorientasikan keuntungan seperti hospital dan universiti. Peraturan yang dibentuk oleh masyarakat mencerminkan pilihan kolektif ahli masyarakat tersebut berkaitan sebarang keputusan dan tindakan yang memberi kesan kepada kesejahteraan masyarakat. Ini boleh dilihat dalam kes-kes penipuan produk atau (ulasan pekerjaan yang sama rata) makna dan aplikasi undang-undang harus dijelaskan di luar proses perundangan. 4. Standard moral ahli masyarakat tidak diwakili dalam persetujuan organisasiorganisasi besar. Standard moral ahli masyarakat tidak diwakili dalam pembentukan / penggubalan undang-undang.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Adalah sukar untuk standard moral perseorangan (memberi kesan) kepada undangundang sekiranya tidak dinyatakan dengan tepat. Ringkasan Apa yang boleh kita kata dalam ringkasan? Undang-undang ialah satu set peraturan yang menyeluruh dan konsisten yang dibentuk untuk mengawal kelakuan bermasyarakat. Masalah ini sama seperti di atas iaitu dalam membentuk persepakatan dalam organisasi tetapi dalam skala yang lebih besar. Sukar untuk standard moral perseorangan mempengaruhi undang-undang sekiranya mereka dipertimbangkan hanya secara tidak langsung. kalau tidakpun dalam 2 cara penggubalan undang-undang tersebut. 5. 3. Tiada jaminan bahawa semua organisasi mempunyai pengaruh yang sama atau pengaruh yang sama diukur dari segi sains dan dalam menentukan undang-undang. Banyak organisasi memang berkongsi norma. Standard pekerja-pekerja professional (Cth: Doktor) biasanya lebih menonjol.

Kenapa ia terjadi dan apa yang boleh dilakukan untuk menghalang kewujudannya. dibincang dan ditafsirkan oleh para pegawai atasan dalam sesebuah firma dan kemudiannya akan diterbit dan diedarkan kepada semua kakitangan. Mengenalpasti beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kelakuan tidak beretika dalam organisasi dan tanggungjawab pegawai-pegawai pengurusan / atasan dalam menengani aspek ini. 3. 5. Apakah itu undang-undang dan bagaimana ia digubal? 2. Mengenalpasti beberapa punca kelakuan tidak beretika dalam organisasi. Pembentukan / penggubalan undang-undang melibatkan proses yang panjang dan kompleks. Ujian Kendiri 1. Undang-undang boleh didifinisikan sebagai satu set peraturan yang konsisten dan diterbitkan secara meluas. Bincangkan. Apakah proses-proses yang perlu dilalui dalam penggubalan undangundang.1 Kod Etika Kod Etika ialah pernyataan-pernyataan mengenai norma (kebiasaan) dan kepercayaan yang dipegang oleh sesebuah organisasi. Dalam bab ini kita akan mengkaji 2 cara untuk menghalang kewujudannya iaitu cara kod etika dan jawatan “ombudsman”. Contohnya: undang-undang persekutuan terhadap rompakan bank dan standard moral terhadap perbuatan mencuri. Objektif 1. Norma-norma dan kepercayaan ini secara umumnya dicadang. BAB 5: ETIKA PENGURUSAN DAN REKABENTUK ORGANISASI Pengenalan Kita boleh mengandaikan bahawa pegawai-pegawai atasan dikebanyakkan firma-firma perniagaan mahukan kakitangan mereka untuk berkelakuan apa yang mereka anggap “benar” “baik dan adil”.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Terdapat pertindihan antara standard moral dan tuntutan perundangan dalam masyarakat . Namun pelanggaran tatasusila ini masih sering berlaku. 28 . Mereka pastinya mahu kakitangan mereka tidak melanggar tatasusila masyarakat setempat dan mungkin akan menarik perhatian / publisiti buruk media seluruh negara. kepercayaan dan nilai ahli yang masyarakat akhirnya akan digambarkan melalui perubahan pada undang-undang seperti akta amalan rasuah antarabangsa dan akta pengawalan pencemaran udara persekutuan. Beberapa perubahan dalam norma. Memahami sistem perancangan untuk pengurusan kelakuan dalam organisasi. 3. 2. diterima secara umum dan biasa dikuatkuasakan.

ia adalah cara bagaimana para pegawai atasan sesebuah organisasi mahukan kakitangan mereka bertindak apabila berhadapan dengan situasi tertentu. Tidak semestinya.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Penjelasan mengenai norma dan kepercayaan. Kepercayaan   Kepercayaan dalam kod etika adalah ukuran / standard pemikiran. Kod-kod Etika Norma  Norma adalah standard perlakuan. pembekal. pemegang saham dan orang ramai) tanpa menyinggung mana-mana salah satu pihak tersebut. pelanggan. pengedar. Akhirnya. agak mustahil untuk menetapkan norma dan kepercayaan sesebuah organisasi yang memuaskan hati semua kumpulan berkaitan pengundi (pekerja. Ia adalah cara berfikir yang dikehendaki digunakan oleh kakitangan syarikat sebagaimana yang dikehendaki oleh pegawaipegawai atasan mereka. dan mereka dikehendaki berkongsi membayar harga makanan / hiburan sekiranya bayaran yang dikenakan berjumlah lebih RM 25 seorang. kepercayaan dalam kod etika biasanya dinyatakan dalam bentuk yang positif. Agak mustahil untuk sesebuah organisasi berkata: bahawa ia menganggap 29 . Masalahnya. Contoh norma dalam etika ialah:  Pekerja / kakitangan syarikat tidak dibenarkan menerima hadiah peribadi bernilai lebih RM 25 dari mana-mana rakan perniagaan. Tujuannya ialah untuk menggalakkan cara dan corak berfikir yang akan membawa ke arah kelakuan-kelakuan yang dikehendaki. Ia bukanlah tapisan (censorship). Contohnya: “Tanggungjawab utama kita ialah para pelanggan” “kami berharap untuk menjadi warga yang baik untuk setiap komuniti / masyarakat tempat kami beroperasi” Contoh kod etika ditunjukkan pada lampiran A (pg 39) dan (pg 40) Adakah Kod etika berkesan? Adakah ia mampu “memaklumkan” semua kakitangan tentang standard moral yang telah dipilih lembaga pengarah.  Norma dalam kod etika biasanya dalam bentuk pernyataanpernyataan yang negatif kerana adalah lebih mudah untuk menyenaraikan perkara-perkara yang seseorang itu tidak boleh lakukan berbanding perkara yang mereka boleh lakukan.

Ia haruslah seseorang dalam organisasi yang mempunyai sumber maklumat tentang amalan tersebut dan bertanggungjawab untuk amalan tersebut dalam tempoh 30 hari sebelumnya. Keutamaan adalah nilai sebenar sesebuah firma. Tanpa merisaukan pemegang-pemegang saham bahawa para pekerja mereka telah menganggap keuntungan dan dividen menjadi factor ke 2. Ombusman tidak perlu risau mengenai kesan siasatan. tetapi mereka tidak dapat membantu pekerja pertengahan atau pekerja bawahan memilih antara kumpulan atau diantaa prestasi ekonomi dan prestasi sosial. ia merujuk kepada agen kerajaan di Sweden yang diberi tanggungjawab khusus untuk menyiasat aduan yang dibuat oleh individu-individu terhadap kakitangan awam yang menyalahgunakan kuasa atau bertindak tanpa pertimbangan yang wajar. tetapi pemberi maklumat itu mungkin akan menerima akibat aduan. kod etika biasanya dalam bentuk yang umum. Maslah individu yang membuat aduan mengenai insiden itu tidak benar. Kod etika bagi menyatakan bentuk kewajipan yang dikehendaki oleh para pegawai atasan terhadap kumpulan-kumpulan ini. Kod etika menyatakan bahawa kita harus menghormati para pekerja tapi pada masa yang sama ia juga menyatakan bahawa kita mengharapkan keuntungan yang “memuaskan”. 30 . Dilema etika adalah konflik antara ekonomi dan prestasi sosial. biasanya agak berumur / senior dan seorang pengurus yang dihormati. pembekal. Contohnya: katakan satu bahagian dalam syarikat berhadapan dengan masalah pengurangan jualan dan keuntungan.2 Jawatan Ombusman Ombusman ialah seorang di dalam organisasi. telah berhenti dari tanggungjawab operasi dan ditugaskan untuk emberi kaunseling kepada pekerja-pekerja lebih muda mengenai hal-hal berkenaan masalah kerjaya. Ombusman adalah bahasa Sweden. Kita boleh andaikan bahawa Ombusman itu umumnya diasingkan dari bercakap dengan pesalah. Persoalannya adakah mereka harus mengurangkan kakitangan pengurusan pertengahan dan memotong kos-kos penyelenggaraan seperti bil elektrik. 5. dengan menyatakan kewajipan kepada setiap kumpulan tanpa ada yang diberi keutamaan. Adakah jawatan Ombusman ini berkesan? Sekali lagi tidak semestinya. air dll. Satu contoh keputusan pengurangan kakitangan yang klasik.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics para pekerja berperanan dalam memastikan kejayaan syarikat berbanding pemegangpemegang saham. “bebas dari kesan aduan” kemudian hari. hampir bersara. Prestasi sosial merujuk kepada kewajipan kepada pekerja. Masalah asas dengan kod etika ini ialah ia tidak membentuk garis keutamaan di antara norma dan kepercayaan. kesukaran yang dihadapi organisasi dan isu-isu etika. Jadi bagaimanakah kita akan bertindak? Apakah keuntungan “memusakan” yang dimaksudkan dalam contoh ini? Kod etika tidak dapat menjawabnya. pengedar dan orang awam. Kerana itu. pelanggan. tetapi pemberi maklumat biasanya akan diketahui.

pengurus-pengurus yang menipu kerajaan bukanlah contohcontoh ketidakjujuran dalam pengurusan. kerana inilah punca kelakuan tidak beretika dalam organisasi. proses @ teknologi) tidak dapat dimanfaatkan sebagai asas kepada ekonomi skala @ ekonomi bidang kerana persekitaran berbeza antara bidang-bidang tersebut. Hutton menipu bank. General Dynamic.F. Terdapat 2 masalah utama yang dihadapi oleh organisasi-organisasi yang dibahagi dan menggunakan pengagihan kuasa seperti di atas:   Pertama: hubungan antara bahagian (dalam pengeluaran.Tiada bayaran. yang secara tidak langsung dipertanggungjawabkan ke atas prestasi ekonomi. Di General Elektrik. Cuba latihan di bawah. Sesuatu standard moral akan dipatuhi oleh kakitangan firma tersebut. kedua-duanya masih tidak dapat memastikan bahawa standard moral yang telah dipilih oleh presiden dan lembaga pengarah. Latihan 2. Sekiranya anda seorang pengurus yang perlu menyelesaikan masalah tingkahlaku tidak beretika dalam organisasi anda. Apakah yang anda faham dengan kod-kod etika berkesan? Kenapa? 2. Setiap bahagian biasanya mempunyai produk line tertentu dan proses-proses pengeluaran tertentu. Contohnya: puncapunca kenapa pengurus produk di General Elektrik menipu kerajaan dan alasan-alasan kenapa pengurus kawasan di E.F. percutian atau pemberian hadiah. Apakah punca-punca strukturul yang menyebabkan tingkahlaku tidak beretika? 5.3 Punca-punca Kelakuan Tidak Beretika Kita telah melihat bahawa kod etika dan Ombusman. Pembahagian struktur sebegini umumnya mengamalkan pembahagian kuasa. Adalah perlu untuk kita memahami faedah secara tidak langsung ini. Hutton dan The Thorp Division of ITT.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 5. Bagaimana anda menyelesaikannya? Kebanyakkan syarikat besar pada hari ini dibahagikan kepada beberapa bahagian. E. Tetapi faedah itu datang secara langsung. Ia akan menjadi fungsi ulasan / tinjauan yang tidak berkesan. pasaran. Pengurusan masalah-masalah ini membawa kepada perubahan-perubahan dalam pengurusan pembahagian syarikat bermula sekitar 1975. Dan kita akan melihat sama ada kita dapat menghapuskan punca-punca ini. bidang kuasa untuk produk.1 1.4 Pembangunan Sistem Perancangan Baru Dua sistem perancangan utama akan dibincangkan dengan terperinci dalam sub topik ini iaitu:   Sistem perancangan General Elektrik Sistem perancangan Boston Consulting Group 31 . pasaran dan perubahan dalam proses diberikan kepada pengurus-pengurus bahagian. Kedua: Pengurusan korporat dalam struktur desentralisasi (pembahagian kuasa) mempunyai sedikit kawalan ke atas strategi-strategi dalam bahagian-bahagian tersebut hinggalah sesuatu kejayaan besar @ kegagalan yang teruk dialami.

keuntungan masih berada pada tahap yang sama malah menurun. Kaedah perancangan strategi yang dibangunkan oleh GE diistilahkan sebagai ‘portpolio model’ kerana ia menilai setiap unit proses pasaran dalam syarikat sebagai satu pelabu ran yang boleh ditingkatkan. dikira dari pulangan pelaburan modal. GE adalah contoh ideal bagi firma-firma yang berkelompok. 250 bahagian produk yang disentralisasikan di GE telah digabung menjadi 73 unit strategic business yang separa berpusat. Unit-unit produk – pasaran – proses di GE diistilahkan “Strategik Business Unit” atau SBU. dengan anggaran 250 bahagian produk yang dikumpulkan mengikut jenis industri dan dinilai mengikut prestasi kewangan. Maka dirasakan perlu ada satu kaedah baru dalam perancangan strategic untuk menggabungkan bahagian-bahagian yang bersangkut paut dan untuk mengawal strategi-strategi bahagian. Ia mengandungi bahagian-bahagian produk yang berkaitan dan bersama mempunyai keupayaan untuk bersaing dalam industri melalui Strategi yang telah dijelaskan. Eksekutif syarikat bagaimanapun bimbang Walaupun ada peningkatan dalam jualan dan pembangunan teknikal yang berterusan. Prinsip yang mendasari model perancangan korporat separa berpusat yang dibangunkan oleh GE ialah setiap “SBU” berbeza dari 2 dimensi:   Daya terikan industri tersebut Kekuatan syarikat dalam industri tersebut. dengan pelbagai produk.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 5.1 Sistem Perancangan General Elektrik (GE) Syarikat GE merupakan pemimpin dalam pembangunan kaedah-kaedah baru untuk pengurusan berkelompok. 32 . pasaran yang banyak dan proses-proses yang berbeza. Pengurusan korporat akan mampu mengawal persaingan dan mengarah strategi menerusi peruntukan sumber dengan cara menggunakan modal perancangan korporat dan bukannya proses belanjawan modal.4. dikekalkan atau dikurangkan mengikut masa. Pada awal 1970 an ia diuruskan dalam struktur desentralisasi. Eksekutif peringkat koporat juga dikatakan cemas kerana mereka tidak mampu mempengaruhi atrategi dalam bahagian produk bersaing dalam pasaran komputer kerangka utama yang akibatnya memyebabkan kerugian hamper 300 juta dalam perbelanjaan pembangunan dan pelaburan kemudahan.

Keperluan. Ia akan memastikan tiada kumpulan manusia dalam sistem akan mempunyai kelebihan yang melampau dalam pembahagian syer sumber – semua manusia berhak untuk syer yang ‘adil’. Sistem ekonomilah yang menyediakan ruang untuk perolehan ini. psikologi. Apa yang perlu ialah. Dimensi moral sistem ekonomi di mana sumber diperolehi dan dimanipulasi barangan dan perkhidmatan saling bertukar dan diagihkan adalah dikhususkan oleh apa kesannya terhadap manusia. Sumber diberikan dengan sangat banyak secara semulajadi. diberikan peluang yang sama rata untuk memperolehi dan menggunakannya dan juga setiap manusia akan sentiasa mempunyai syer yang minimum untuk itu. Semua manusia demi kebaikkan manusia sejagat. Sistem ekonomi yang bermoral akan memastikan keadilan yang akan memantau perolehan sumber serta pengagihan barang dan perkhidmatan.  Masyarakat yang beroperasi dengan sistem ekonomi mempunyai kewajipan untuk menggerakkan kerajaan dan agensi-agensi sosial mereka untuk mengatur semula agihan sumbernya setiap kali berlaku pengagihan yang tidak adil di kalangan ahli-ahli masyarakatnya. Objektif: Selepas menyelesaikan bab ini anda seharusnya: 33 . Tiada seorang manusia pun yang mempunyai hak yang istimewa ke atas sumber-sumber tersebut. kebolehan dan keinginan untuk mengusahakan sumber tersebut menjadi petunjuk bagaimana produk dan sumber-sumber tersebut akan dihasil dan diedarkan. Jadi tidak semestinya semua manusia akan mempunyai syer yang sama rata ke atas sumber atau produk-produk itu. teknologi. Semua orang harus memperolehi sumber fizikal untuk memenuhi keperluan fisiologi. intelek dan keperluan rohani mereka untuk berkembang menjadi seorang manusia.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Unit 3 Moral Aspects of Economics Systems (Kearah Ilmu Ekonomi Sistem yang berprinsip moral) Bab 6 The Moral Dimensions of an Economic System (Prinsip Dimensi suatu sistem Ekonomi) Pengenalan Sistem ekonomi adalah proses berterusan di mana manusia akan bertukar-tukar barangan atau perkhidmatan untuk memenuhi segala kehendak manusia. estetika.  Ia akan menghalang sebarang halangan ciptaan manusia seperti diskriminasi yang tidak berasas yang mengganggu perolehan seseorang ke atas keperluan materialnya.

pengurus juga harus. apakah hak-hak yang seharusnya dituntut oleh para pekerja terhadap majikan mereka berhubung aspek pekerjaan dan gaji? Mari kita mulakan dengan hak pekerja dan gaji yang setimpal dalam penjelasan berikutnya. Lihat carta di bawah. Menyediakan peluang kepada mereka untuk naik pangkat. Satu kesan kejatuhan ekonomi. gaji yang setimpal dan faktor-faktor penentu yang berkait.1 Adakah terdapat hak moral untuk pekerjaan? Sejak 10 tahun atau lebih kebelakangan ini. sebahagian daripada mereka juga menerima tamparan hebat dalam aspek psikologi dan jiwa mereka. 5. memastikan mereka tidak berpaling tadah (bertukar kerja) dan taat setia kepada syarikat dan matlamat syarikat. Menjelaskan mengenai pengurusan yang baik. dan juga mampu mengekal dan meningkatkan produktiviti mereka sekiranya berkemampuan. Membenarkan mereka (pekerja) mengambil bahagian dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan struktur dan objektif kerja mereka dan bagaimana kualiti kerja mereka dalam kerja atau tugasan-tugasan tersebut akan dinilai. Kebanyakkan pekerja yang diberhentikan ini terpaksa berkerja dengan majikan baru dalam bidang yang berlainan. Jadi. 1. Menyediakan latihan sama ada di dalam dan di luar waktu kerja kepada para pekerja mereka.1 Employment and Wages (Pekerjaan dan Gaji) Pengurus yang baik mampu menarik individu-individu yang berkemampuan ke dalam perniagaan mereka. hak-hak pekerja. Memberi maklumbalas sekiranya mutu kerja pekerja mereka didapati berkesan. simpanan dan pelan pencen sebagai sebahagian dari pakej asas gaji mereka.1. ia juga masih mempunyai dimensi moral. Menyediakan suasana kerja yang selamat untuk mereka berkerja. 34 . Pengurus sesebuah syarikat mungkin tidak mengendahkan atau malah menyalahgunakannya demi kepentingan syarikat. pekerja dan pemegang-pemegang saham yang berkerja dalam sesebuah syarikat. 3. Walaupun semua amalan ini menunjukkan konsep ‘pengurusan yang baik’. 6. Perniagaan yang mahu mengekalkan pekerja-pekerja mereka yang berkebolehan seharusnya mampu menawarkan gaji yang kompetitif (mampu bersaing) bersama dengan liputan insuran kesihatan. 4. Untuk memotivasikan dan memuaskan hati para pekerja. Mengenalpasti hak-hak pengurus. banyak terdapat ladang dan industri di Amerika yang dipilih dan diarah supaya memberhentikan ataupun memindahkan operasi atau mengurangkan tenaga kerja mereka menyebabkan ribuan orang menganggur. Tindakan-tindakan ini adalah salah di segi moral kerana ia melibatkan satu bentuk ketidakadilan dan penganiayaan kepada individu-individu lain. 2. 2. 6.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 1.

Pilihan untuk hidup dalam sistem kapitalis boleh dipilih sebebasnya oleh anggotaanggota masyarakat sama ada melalui satu proses demokrasi atau melalui kontrak sosial yang tersembunyi. 1. penempatan semula dan pengurangan pekerja juga mengalami suatu pencabulan hak sah mereka untuk bekerja. bertujuan untuk memperolehi keuntungan yang maksimum untuk ahli-ahlinya. Dalam sistem kapitalis. 35 . Seperti yang dibincangkan sebelum ini. tetapi dakwaan ini harus menjawap soalan ini.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Sesetengah orang mungkin mendakwa bahawa pekerja yang terlibat di dalam penutupan ini. memperolehi keperluan hidup dengan ‘berkerja’. Jawapannya “TIDAK” kerana masyarakat telah mengadaptasikan satu sistem ekonomi yang secara semulajadi memerlukan kebebasan yang meluas dalam pengurusan komersilnya. Adakah hak moral ini wujud?” dan kepada siapakah sebenarnya dakwaan ini boleh dituntut/diutarakan. Berdasarkan andaian ini. sekiranya kebanyakkan orang terlibat dalam sistem ekonomi yang melihat ‘bekerja’ sebagai cara untuk mereka memperolehi sumber-sumber tersebut. Nampaknya. hanya pekerja yang diperlukan iaitu mereka yang dapat memenuhi tuntutan perniagaan dan dapat beroperasi secara berkesan pada keuntungan yang memuaskan Ia juga termasuk hanya mengambil pekerja yang mempunyai pendidikan. Ini bermakna tanggungjawab memenuhi hak moral pekerjaan ini dibebankan kepada majikan swasta.  Antara andaian yang dibuat disini ialah: 1. bahawa semua manusia mempunyai hak moral untuk mendapatkan dan menggunakan sumber material untuk memastikan kehidupan mereka berada pada tahap keperluan fizikal dan psikologikal yang mencukupi. adakah semua perindustrian dan perniagaan berkewajipan untuk memberikan pekerjaan kepada sejumlah minimum orang untuk mencapai tahap pekerjaan yang dipersetujui dalam masyarakat di mana operasi mereka dijalankan. kemahiran dan kewibawaan yang layak untuk melaksanakan sesuatu operasi perniagaan tersebut. Sesetengah daripada kita mungkin dapat meneruskan/menjalani kehidupan dengan bertani dan memburu tetapi kebanyakkan daripada kita yang hidup di negara maju dan moden. Persoalannya. kebebasan ini termasuklah. 1. maknanya mereka mempunyai hak moral untuk pekerjaan. sektor swasta menawarkan paling banyak peluang pekerjaan. seperti Amerika. kebebasan pada majikan untuk mengupah dan mendapatkan pekerja yang layak sahaja bermaksud tiada seorang pun ahli masyarakat yang boleh menuntut secara moral ke atas sebarang pekerjaan tertentu yang ditawarkan di dalam sektor swasta. secara tidak langsung menunjukkan bahawa mereka memilih sistem ekonomi tersebut (yang berbentuk kapitalis). sistem ekonomi harus menyediakan mereka pekerjaan Dalam sistem ekonomi kapitalis. masyarakat yang terus hidup dalam sistem ini tanpa protes (bantahan) secara politik.  Hak untuk mengupah/mengaji tetap. Dalam erti kata lain.

Oleh itu para majikan seharusnya tidak mendekriminasikan ciri-ciri yang telah disebutkan sekiranya ia tidak berkait secara langsung dengan apa prestasi pekerja berkenaan. walaupun pendapat mereka akan berasaskan kepada keseluruhan kesan amalan tersebut. Mereka juga akan cuba menilai sama ada kerjasama itu akan membantu mereka mendapatkan perjanjian kerja yang lebih menguntungkan kelak. Dari itu tindakan di atas dianggap tidak bermoral Pihak ‘Utilitirian’ pula beranggapan sebaliknya:  Menilai akibat yang mungkin berlaku ke atas agensi-agensi pekerjaan terbabit seperti mungkin akan kehilangan pelanggan sekiranya mereka enggan bekerjasama dalam amalan anti diskriminasi.1. 36 . jantina umur atau agama dianggap tidak bermoral dan melanggar hak semua manusia yang seharusnya dilayan secara sama rata sebagai individu. Pihak ‘Cultural relativist’ akan:  Akan mendakwa bahawa sekiranya tiada undang-undang untuk menentang diskriminasi.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 6. Pihak Cultural relativist pula akan:  Akan menyetujui amalan diskriminasi tersebut hanya sekiranya ia (amalan diskriminasi) itu adalah satu amalan yang diterima sah dalam masyarakat dan ia tidak bertentangan dengan undang-undang.  Pihak Utilitirian akan (the Utilitirian would):  Akan mempunyai kesimpulan yang sama. Adakah agensi pekerjaan dianggap salah disegi moral sekiranya mereka menuruti amalan anti diskriminasi tetapi enggan menghantar kaum minoriti atau pemohon lain untuk temuduga bagi jawatan-jawatan yang mereka layak? Adakah kerjasama mereka dalam hal ini akan dilihat sebagai bersifat rasmi atau sekadar demi keuntungan semata-mata? Pihak ‘Natural law moralist’ akan:  Menganggap ia sebagai suatu amalan yang rasmi kerana agensi-agensi terbabit telah bersetuju bertindak ejen mencari pekerjaan kepada pelanggannya. maka pengambilan pekerja dan polisi kenaikan pangkat mestilah mengikut adat yang boleh diterima oleh masyarakat tersebut. tetapi amalan menyaring pekerja berdasarkan bangsa.2 Fair Hiring Practices (Amalan mengambil/melantik pekerja yang adil) Ahli-ahli moral Undang-undang semula jadi (natural-law moralist) atau sesiapa jua yang menyakini mengenai Teori moral yang berasaskan hak manusia akan mengatakan:  Walaupun majikan tidak bertanggungjawab untuk mengaji individu tertentu untuk sesuatu pekerjaan tertentu.

umur atau kecacatan. Apa yang perlu dilaksanakan ialah polisi yang memberikan peluang sama rata serta memilih pekerja semata-mata kelayakkannya untuk jawatan tersebut. menetapkan kuota. Ia boleh wujud dalam banyak cara seperti menentukan berapa jumlah pekerja dari kaum minoriti yang boleh dinaikkan pangkat dalam suatu jangkamasa yang ditentukan. Jadual 6. amalan mengutamakan bangsa. Tetapi bagaimana pula dengan layanan istimewa (juga dikenali sebagai ‘setting quotas’ menetapkan kuota) iaitu amalan memberi keutamaan dalam mengupah atau menaikkan pangkat kaum minority berbanding pekerja pekerja dari kumpulan bukan minority? Amalan ‘layanan istimewa’ dan kenaikan pangkat sebenarnya telah melanggar perkara yang mereka perjuangkan iaitu pemilihan individu-individu semata-mata berasaskan ciri yang sama sekali tidak berkaitan dengan prestasi atau fungsi sesuatu pekerjaan. agana. Besar kemungkinan kedua-dua pihak Natural Law dan Utilitirian akan bersetuju bahawa:  Semua orang harus mempunyai peluang yang sama rata untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang mereka layak dan seterusnya mengunakan konsep tindakan pengesan ‘affirmative action’ ini.3 Affirmative Action and Preferential Treatment (Tindakan Pengesahan dan Layanan Istimewa) Ada banyak interpretasi bagi maksud ‘affirmative action’ ini. Ini adalah untuk memenuhi prinsip bahawa pekerjaan dan peluang kenaikan pangkat terbuka kepada semua tanpa mengira jantina. 37 . agama. jumlah mereka akhirnya akan sebanding dengan jumlah pekerja dari kaum lain yang terdapat di dalam masyarakat. umur dan sebagainya menggaji atau menaikkan pangat individu dari kelompok kaum minoriti berbanding individu dari kaum bukan minoriti. Kecuali sebuah kes prasuasion/tertentu dapat dibuat untuk permulaan dan mengikut layanan istimewa hanya dalam satu tempoh yang ditetapkan.1.1 Perbandingan antara Affirmative Action dan Preferential Treatment Affirmative Action Preferential Treatment Pekerjaan dan peluang kenaikan pangat Juga dikenali sebagai ‘Setting Quotas’ – terbuka kepada semua tanpa mengira jantina.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 6. Menetapkan suatu angka jumlah tertentu (kuota) untuk kaum minoriti adalah melanggar prinsip ini. bangsa. Pihak ‘Cultural relativist’ akan:  Sebaliknya menggunakan amalan kebiasan masyarakat dan sama sekali tidak akan bersetuju dengan idea peluang sama rata.

 Dalam industri yang besar.4 Wages (Upah) Upah/gaji pekerja biasanya ditentukan oleh pasaran dan ia bertujuan untuk menarik minat orang untuk menjadi pekerja ataupun untuk mengekalkan pekerja yang berkebolehan. Ini memberikan mereka hak untuk mendapatkan upah yang lebih berbanding pekerja baru walaupun mereka membuat kerja yang sama. manakala kadar upah pula akan di’standard’kan oleh pihak kerajaan yang bertanggungjawab memastikan pekerja mendapat upah yang adil. berapakan jumlah pendapatan minima untuk menyara keluarga yang mengandungi 4 orang ahli? 6.1. upah hanyalah apa jua yang mampu diberikan oleh syarikat. melancong. serta faedah-faedah lain seperti cuti bergaji. kecacatan bukanlah suatu yang boleh dijadikan halangan untuk para pekerja mendapat upah/gaji yang sama rata dan adil. cuti sakit. Adakah keadilan sosial menetapkan bahawa pekerja mempunyai tanggungan (anak/isteri) yang lebih ramai harus dibayar lebih tinggi berbanding pekerja yang tidak mempunyai tanggungan walaupun mereka membuat kerja yang sama?  Amalan ini kelihatannya mustahil dilakukan/diterima di Amerika.15 Equal Pay for Equal Work (Upah yang sama untuk kerja yang sama) Konsep ‘upah yang sama untuk kerja yang sama’ telah diterima pakai sebahagian dari undang-undang buruh Amerika Syarikat. Kadar atau ‘standard’ upah ini akan ditentukan berdasarkan statistik -statistik ekonomi seperti hasil kajian. insuran perubatan dan pergigian dan juga pelan simpanan dan persaraan. umur. boleh diandaikan bahawa gaji kompetatif ialah gaji yang merangkumi gaji pokok dan juga bonus. Bangsa. jantina. (NOTA: Konsep ini pernah digunakan oleh Pertubuhan Al-Aqram dahulu) 38 . Sememangnya semua jenis pekerjaan hanya akan membayar upah yang setimpal dengan kerja yang dilakukan oleh seseorang individu.  Bagaimanakah upah yang dikatakan ‘layak’ dan setimpal untuk para pekerja? Adakah mereka berhak untuk mendapatkan faedah sampingan selain daripada gaji asas yang diberikan? Pekerjaan adalah satu-satunya cara untuk individu-individu pekerja memenuhi keperluan hidup mereka. Pekerja yang melaksanakan satu jenis pekerjaan yang sama mestilah mendapat gaji yang sama kecuali didapati sesetengah daripada mereka dapat melaksanakan kerja mereka dengan lebih pantas atau lebih cekap kerana mereka lebih berpengalaman.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 6. faedah-faedah lain mungkin termasuk ke dalam pakej upah ataupun tidak ianya terpulang kepada majikan. Dalam industri kecil. Ini bermakna pekerjaan itu sekurang-kurangnya dapat menyediakan upah dan faedah yang mampu memberikan satu kehidupan yang selesa kepada para pekerja.

39 . Jabatan Kebajikan Masyarakat atau program-program subsidi keluarga mungkin perlu diwujudkan dan tanggungjawab itu seharusnya dipikul bersama oleh semua anggota masyarakat secara adil. Keuntungan ini bukan hanya bergantung kepada jumlah sumber bahan yang telah digunakan tetapi juga:   Bagaimana syarikat mengurus sumber bahan tersebut. Sekiranya hal ini menjadi isu. risiko yang lebih dan persekitaran kerja. memerlukan tahap pendidikan. Diskriminasi sebegini harus diperbetulkan. Mereka melakukan banyak jenis pekerjaan yang memerlukan kemahiran dan pengetahuan yang sama dengan pekerjaan yang dilakukan oleh kaum lelaki. Bidang berbeza tetapi kelayakan sama. 6.1.  6. Ini kerana walaupun kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan nampak sama untuk pelbagai jenis pekerjaan. masa kerja yang lebih panjang. Apa yanf penting ialah tiada sekumpulan manusia diasingkan/dihalang dari mendapatkan sesuatu jenis pekerjaan semata-mata kerana mereka wanita.6 Equal Pay for Comparable Work (Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding) Beberapa tahun kebelakangan ini. Contohnya upah di antara pekerja am Majlis Perbandaran dan jurutaip.7 Who Get What Share of the Return on Resources (Siapa yang memperolehi keuntungan dari sumber yang ada) Terdapat hubungkait antara jumlah sumber bahan yang digunakan oleh syarikat dan kewajiban mereka untuk mengagihkan keuntungan yang diperolehi kepada ahli masyarakat. pengetahuan dan pengalaman yang sama. konsep “Upah Sama Rata Untuk Kerja Yang Setanding” semakin diterima di beberapa negeri di Amerika dimana kakitangan kerajaan akan diberikan upah yang sama sekiranya didapati kerja-kerja mereka walaupun berbeza pelaksanaannya. Pengurus tertinggi biasanya merasakan bahawa merekalah yang paling banyak menyumbang untuk syarikat dan dengan ini merekalah yang paling berhak untuk mendapatkan gaji dan bonus yang paling tinggi dalam syarikat. Adakah upah sama rata untuk kerja setanding ini dituntut oleh keadilan? Seorang pengamal etika perniagaan akan mengatakan ‘TIDAK’. dan Tahap produktiviti para pekerja mereka Pengurus dan pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan pulangan yang ‘adil’ berdasarkan sumbangan mereka dalam memastikan kejayaan syarikat mereka.1.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Pekerja tanpa tanggungan pastinya akan memastikan majikan mereka membayar upah berdasarkan kerja yang dilakukan tanpa mengambil kira/dipengaruhi oleh faktorfaktor keadilan sosial. Pendekatan ini semakin diterima memandangkan ketidakadilan yang berlaku ke atas pekerja wanita. pihak yang dipertanggungjawabkan ialah masyarakat itu sendiri. faktor-faktor lain juga harus diambil kira seperti. tetapi mereka (wanita) di bayar upah yang kurang berbanding kaum lelaki.

6. Prestasi kerja dan potensi untuk naik pangkat adalah dua benda yang berbeza.  Pertama – kesan penilaian tersebut ke atas pekerja yang dinilai. Penilaian/pendapat majikan mengenai prestasi kerja adalah sangat penting bagi seseorang pekerja. keatas persepsi mereka. Pengurus-pengurus mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan penilaian prestasi. biasanya majikan dapat menilai prestasi pekerja mereka secara terus. Ia akan sedikit sebanyak menjawab persoalan “siapakah mereka sebenarnya who they are?”.3 Ethical Implications for Performance Appraisal (Implikasi Etika Hasil Penilaian Prestasi) Manusia menunjukkan dan menonjolkan nilai sebenar mereka sebagai seorang individu melalui pekerjaan mereka. Bagaimanapun . Semua pekerja harus menjalani penilaian pretasi kerja sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.   Dalam perniagaan kecil-kecilan. sama ada secara rasmi ataupun tidak rasmi akan memberikan gambaran/imej kendiri terhadap seseorang pekerja tersebut. 40 . keluarga dan masyarakat secara amnya. akan menerima bayaran gaji yang lebih baik/tinggi.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Pemegang saham juga sudah tentu mempunyai hak yang setimpal untuk mendapatkan habuan mereka. Keuntungan yang diperolehi oleh syarikat haruslah diagihkan terlebih dahulu/mengutamakan para pemegang saham syarikat kerana melalui pelaburan merekalah syarikat dapat berjalan sehingga memperolehi keuntungan. Ia merupakan cara untuk mereka mencapai matlamat peribadi dan seterusnya menyumbang kepada diri sendiri. nilai dan harga diri mereka sebagaimana yang dinilai oleh pandangan penyelia ke atas hasil prestasi kerja mereka. Ini kerana pekerja-pekerja yang merasakan bayaran/upah mereka tidak berpatutan biasanya akan memberi kesan buruk ke atas semangat dan prestasi kerja mereka. terdapat dimensi moral dalam tanggungjawab ini. Oleh itu. proses penilaian prestasi kerja mereka tidaklah terlalu kompleks. 6. Pekerja yang didapati mempunyai prestasi kerja yang lebih memuaskan berbanding rakan sekerja mereka diperingkat yang sama.2 Rangking and Rating (Kedudukan dan Penilaian) Berapa baik/banyak pekerja dibayar gaji/upah biasanya bergantung kepada penilaian pegawai penyelia yang melihat bagaimana pekerja tersebut melakukan tugas mereka dari kaca mata penyelia tersebut. Seseorang yang dilihat mampu memegang tanggungjawab yang lebih besar tidak akan dinaikkan pangkat sekiranya prestasi kerja dalam jawatan yang sedang dipegangnya tidak memuaskan. Pengiktirafan terhadap kerja seseorang. Syarikat-syarikat besar yang mempunyai pekerja yang ramai biasanya memiliki cara yang lebih sistematik untuk menyusun unit dalam pengurusan syarikat mereka.

tetapi 41 . Adalah tidak adil bagi seseorang pekerja sekiranya diberitahu mengenai prestasi kerjanya yang teruk hanya pada akhir tempoh penilaian tersebut. 6. Pelan ini boleh dianggap sebagai satu bentuk ‘kontrak sosial’ antara syarikat dan pekerja. Tidak adil untuk menilai prestasi pekerja menggunakan pelan yang tidak disahkan oleh syarikat. cara untuk menyatakan ketidak adilan tanpa dibayangi kebimbangan tindak balas dan persekitaran kerja yang selamat. Maklum balas daripada majikan haruslah disampaikan secara berterusan. Majikan yang bergantung kepada penilaian yang tidak dicatatkan sebaiknya semasa proses penilaian mungkin mengakibatkan ada pekerja yang cemerlang tetapi tidak mendapat ganjaran/penilaian sewajarnya kerana majikan yang menilai tidak mencatit data secara sistematik. Walaupun garis panduan ini mungkin kelihatan seperti asas kemahiran pengurusan yang berkesan. peluang kenaikkan pangkat. latihan. perlulah menawarkan gaji/upah dan manfaat yang kompetatif.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Kedua – perlu ada pelan penilaian syarikat yang menggariskan peraturan-peraturan untuk menyediakan penilaian prestasi.1 A Few Key Ethical Do’s and Don’ts for Performance Appraisal (Beberapa kod etika – apa yang harus dan tidak harus dilakukan untuk Penilaian Prestasi) Untuk memastikan layanan beretika untuk semua pekerja semasa proses penilaian prestasi. Latihan ini adalah sebahagian pengurusan baik. Prestasi harus dinilai berdasarkan kriteria-kriteria yang sahih (valid).      Ringkasan  Seorang pengurus yang baik yang ingin mengupah dan mengekalkan produktivi dan kesetiaan pekerjanya. tunjuk ajar untuk memperbaiki prestasi kerja mereka.3. beberapa perkara perlu diambil kira. Adalah tidak wajar untuk membiarkan seseorang pekerja menyangka bahawa dia seorang pekerja yang cekap sedangkan prestasi kerja sebenarnya teruk. Ini adalah tanggungjawab seorang majikan. Penyelia yang gagal mematuhi pelan penilaian ini dianggap telah bertindak tidak adil terhadap pekerja seliaan mereka yang mempunyai hak untuk dinilai mengikut ketetapan dan standard /piawai yang telah diterima oleh syarikat. menyediakan latihan dan maklum balas dari segi prestasi. Pekerja yang tidak cekap/tidak memuaskan harus dimaklumkan mengenainya. Penyelia perlu mencatatkan maklumat secukupnya berkaitan dengan kecekapan atau ketidak kecekapan pekerja yang dinilai sepanjang tempoh penilaian prestasi tersebut.  Pekerja haruslah jelas dengan objektif yang ditetapkan sepanjang tempoh penilaian dan mereka harus berperanan aktif dalam mencapai okbjektif ini. Hanya orang yang berkelayakan sahaja yang seharusnya menilai pekerja-pekerja. Ini penting kerana biasanya pelan itu akan menetapkan tahap pencapaian prestasi pekerja yang seterusnya menentukan jumlah gaji atau upah yang akan mereka perolehi. tetapi ia juga penting kerana kesannya kelak berhubung kait dengan maruah dan harga diri/jati diri seorang manusia. Pekerja berhak untuk mendapatkan khidmat nasihat.

yang dipersetujui oleh masyarakat. anda akan mampu: 1. Mengenal pasti contoh-contoh yang memungkinkan pencabulan privasi dibuat 42 . Pengurus. pekerja mereka dan pelanggan mereka dari sabarang musibah yang boleh dielakkan. pembocoran maklumat sulit syarikat atau tindakan merbahaya pekerja mereka yang mungkin dilakukan akibat pengaruh alkohol dan dadah. Bagaimanapun sesuatu perniagaan berhak mengambil sejumlah tertentu sahaja pekerja untuk membolehkan mereka dapat beroperasi dengan berkesan dan menguntungkan. pekerja dan pemegang saham mempunyai hak untuk mendapatkan pulangan yang setimpal dengan sumbangan mereka dalam mendapatkan keuntungan syarikat.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics ianya mempunyai sebuah dimensi berprinsip moral. Objektif Pada akhir bab ini. Adakah syarikat mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat-maklumat sebegini atau adalah ia akan dianggap pencerobohan privasi pekerja meraka? Inilah isu yang akan dibincangkan dalam bab ini. Mengenal pasti dasar moral yang digunakan oleh syarikat dalam mengupah pekerja 3.   Bab 7 Employee’s Privacy (Privasi Pekerja) Pengenalan Syarikat pastinya ingin melindungi kepentingannya. Natural Law Moralist akan melihat diskriminasi sebegini sebagai salah di segi moral kerana ia melanggar hak sebagai manusia dan hak mereka untuk mendapatkan kerja. Dalam sistem kapitalis hal ini telah diterima umum. Utilarian akan menilai amalan diskriminasi berdasarkan kesannya secara menyeluruh. mereka percaya perlu mengetahui sejarah dan tabiat para pekerja mereka untuk mengelakkan penipuan. maka sistem ekonomi jualah harus menyediakan mereka pekerjaan.  Kerana manusia bergantung kepada sistem ekonomi untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Mengenal pasti hak-hak pekerja untuk privasi 2. Pihak cultural relativist akan hanya mematuhi amalan mengaji/mengubah pekerja. Oleh kerana kegagalan melaksanakannya boleh menyebabkan ketidakadilan atau kecederaan kepada seorang atau mengurangkan martabatnya. Kerana itu.

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 7.  Persoalannya. ujian penggunaan dadah menjadi sebahagian dari keperluan dalam pengambilan pekerja baru dalam kebanyakkan perniagaan. jelas bahawa tindakan menjalankan ujian sebegini dibolehkan dari sudut moral memandangkan ia boleh dianggap satu langkah keselamatan apatah lagi bila ia melibatkan keselamatan pelanggan dan para pekerja lain. Persoalannya. Sesetengah syarikat melaksanakan ujian pra-pekerjaan untuk melihat sejauhmana kejujuran pekerja mereka. Demikian juga. ramai majikan takut mereka terambil pekerja yang ketagih arak atau dadah.1 Respecting Empolyee’s Rights to Privacy (Menghormati hak Pekerja untuk Privasi) Semua syarikat mempunyai hak untuk melindungi kepentingan syarikat dari penipuan. 43  . sejauh mana pengurus boleh menceroboh privasi pekerja atau calon pekerja mereka atas nama menjaga kepentingan syarikat? Adakah hak syarikat untuk melindungi kepentingan mereka akan sentiasa lebih diutamakan berbanding hak pekerja untuk mendapatkan privasi?  7. pelanggan atau pengguna awam yang menggunakan perkhidmatan mereka. Menyedari pekerja mungkin menjadi punca kerosakkan ini. Setakat mana majikan boleh menguji mereka? Pengurus juga mungkin mahu memantau atau menghadkan aktiviti harian pekerja mereka untuk memastikan mereka tidak mengancam syarikat.2 Substance Abuse (Pengkhianatan yang paling asas) Tiada syarikat yang mahu diletakkan dalam kedudukan yang terancam akibat pekerja mereka yang tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mereka keran pengaruh dadah dan arak. adakah syarikat mempunyai hak untuk melaksanakan ujian sebegitu? Privasi bukanlah sesuatu yang langsung tidak boleh ‘dicerobohi’. Akibat penyalahgunaan dadah dan arak yang semaikn teruk sekarang ini. Hasil ujian tersebut adalah sulit dan hanya boleh diketahui oleh orang-orang dalam syarikat yang berhak untuk tahu sahaja. Ujian polygraph (ujian mengesan pembohongan) contohnya. kebocoranmaklumat sehinggalah kerosakkan ke atas kemudahan syarikat. pernah digunakan oleh sesetengah syarikat untuk memantau calon pekerja mereka tetapi amalan itu kini dianggap menyalahi undang-undang. pengurus sentiasa perlu mengetahui sejarah peribadi pemohon-pemohon pekerja ke syarikat mereka. Pekerja juga boleh mengemukakan bukti (dalam kes tertentu) bahawa dia mengambil sejumlah ubat/dadah yang tidak dilarang atas nasihat doktor. Bagaimanapun majikan yang ingin melaksanakan ujian sebegini harus memastikan bahawa:  Ujian itu tepat. pekerja. Kerana itu. Seseorang pemohon kerja akan sanggup menjalani ujian pengesanan penyalahgunaan dadah untuk membuktikan bahawa dia seorang pekerja yang berpotensi dan bukannya ancaman ke atas syarikat.

3 Abusing Employees (Penderaan Pekerja) Mungkin agak jarang berlaku seorang boss mengamuk dan mencaci maki pekerja bawahan mereka di hadapan pekerja-pekerja lain dalam satu mesyaurat/perjumpaan syarikat. Adakah ujian rambang begini dibolehkan? Ada uda keadaan dimana ia boleh dilaksanakan. ia dibilehkan secara moral selagi semua pekerja secara adil. Bagaimana dengan menjalankan ujian ke atas pekerja sedia ada? Prinsip “Probqble cause” berkemungkinan boleh dipakai. keretap atau bas adalah diakibatkan mereka di bawah pengaruh dadah atau arak. pelanggan atau orang ramai secara umumnya mungkin terancam akibat kesilapan pekerja tersebut. Apatah lagi bidang kerja yang melibatkan kehilangan nyawa atau kemusnahan harta benda yang tinggi sekiranya pekerja mereka melakukan kesilapan.  Penyelia-penyelia pekerja telah dilatih dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengenal pasti tanda-tanda penyalahgunaan.   Prasangka yang berasas bahawa seseorang pekerja itu ketagih dadah. Sekiranya ujian rambang sebegini memastikan ujian yang memuaskan hati semua pihak. Pekerja juga mungkin diancam akan kehilangan pekerjaan sekiranya tidak bersetuju mengenai:    Memalsukan penyata kewangan Melayan permintaan hubungan seks dengan boss Lari dari tugas juri awam di mahkamh (di US sahaja) 44 . Prinsip ini membawa maksud ujian penyalahgunaan dadah sah dilaksanakan hanya sekiranya pihak majikan benar-benar pasti bahawa mutu kerja seseorang pekerjanya itu telah merosot akibat pengaruh dadah. berpeluang menjalani ujian tersebut. Ia juga bermaksud ujian ‘after the fact’ iaitu ujian dilaksanakan selepas pekerja itu terlibat dengan kemalangan yang mencederakan orang lain atau kerosakkan harta benda yang agak besar.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Sekiranya aspek-aspek tadi tidak diambil berat oleh majikan. Bukti sahih secara statistik yang menunjukkan kejadian penyalahgunaan dadah oleh pekerja tersebut. 7.   Kesimpulan ini menjelaskan mengapa majikan kadang-kadang terpaksa menjalankan ujian segegini secara rawak ke atas para pekerja mereka. maka meraka juga tidak berhak untuk menjalankan ujian tersebut. Ia mungkin memberikan sedikit kelegaan sekiranya dapat mengenal pasti pekerja yang telah mengakibatkan kemalangan maut di udara. Ujian sebegini harus dijalankan terutama dalam pekerjaan yang melibatkan keselamatan pekerja lain.

pencurian atau tindakan merbahaya yang mungkin dilakukan oleh pekerja mereka. Mengancam seseorang pekerja kerana enggan melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau salah di segi undang-undang akan mengakibatkan mereka berada dalam keadaan merbahaya di sisi undang-undang dan ia juga satu bentuk pelanggaran privasi pekerja. Manakala pihak cultural relativist pula menilainya sekiranya komuniti dimana penderaan pekerja ini berlaku dapat bertolak ansur dengan perbuatan penderaan. Pihak ‘Utilarian Moralist’ juga tidak akan bersetuju dengan penderaan sebegini ataupun mendakwa ia akan memberikan hasil yang memberikan hasil yang memuaskan akhirnya. Bagi pihak cultural relativism pula.     45 . mereka perlu mengetahui maklumat terperinci mengenai sejarah silam dan tabiat/perangai pekerja mereka untuk mengelakkan penipuan. Tetapu. Mengancam pekerja supaya melanggar undang-undang adalah satu bentuk pencerobohan privasi pekerja. Kerana itu. Besar kemungkinan. pelanggaran hak asasi manusia. Mencacimaki pekerja dikhalayak ramai kerana prestasi kerja yang tidak memuaskan adalah satu bentuk pencabulan privasi mereka. pekerja dan pelanggan mereka dari musibah yang boleh dielakkan. Kesimpulan Isi-isi penting yang berkaitan dengan privasi pekerja boleh diringkaskan seperti dibawah:  Syarikat ingin melindungi kepentingan mereka. malah ia boleh menyebabkan mereka serba salah dan berada dalam keadaan yang merbahaya dari segi undang-undang. Ia tidak harus dihebahkan. Memang perlu untuk memaklumkan kepada para pekerja sekiranya prestasi kerja mereka tidak memuaskan. pastinya tiada satupun adat atau kebiasaan masyarakat yang membenarkan perlakuan sebegini di tempat kerja. ia bukanlah sesuatu yang harus diketahui oleh pekerja lain atau pegawai atasan yang tidak berkaitan secara terus dalam proses menyelia pekerja tersebut. respek ke atas manusia dan kerana itu dianggap tidak bermoral. Semua orang berhak untuk mempunyai reputasi yang baik. Semua orang berhak menjaga reputasi mereka dan hanya orang yang tertentu sahaja yang seharusnya dimaklumkan mengenai prestasi yang kurang memuaskan seseorang pekerja. contoh-contoh yang diberikan di atas adalah contoh penderan pekerja. Pihak natural law moralist akan menganggap semua jenis penderaan pekerja sebagai tidak bermoral sementara pihak utilarian moralist akan membenarkannya HANYA sekiranya terbukti hasil akhirnya membawa kebaikkan. Ujian rambang boleh dilaksanakan hanya sekiranya ada bukti kukuh menunjukkan sejumlah pekerja menyalahgunakan arak atau dadah terlarang. Pihak Natural Law atau sesiapa juga yang mengutamakan hak manusia.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Membuat sumpah palsu bagi pihak syarikat Contoh-contoh di atas adalah pelanggaran privasi yang sangat jelas.

NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Bab 8 Loyalty To A Company (Kesetiaan Kepada Syarikat) Pengenalan Majikan menghargai dan mengharapkan kesetiaan daripada para pekerja mereka. kita akan membincangkan jawapannya secara berasingan. memelihara kerahsiaan maklumat syarikat dan mengelakkan sebarang perlakuan yang mungkin menjejaskan kepentingan syarikat. pemegang saham ataupun orang ramai.2 Whistle Blowing (Whistle blowing) Whistle blowing di dunia perniagaan adalah seseorang yang menuduh rakan sekerjanya. aduan boleh dibuat terus kepada pihak berkuasa atau pihak media. 8. sama ada semasa berkerja disitu dan kadang-kala selepas meninggalkan syarikat tersebut. mematuhi arahan-arahan dari pegawai atasan. penyeliaan atau pegawai syarikat tindakan tidak sah atau tidak moral Terdapat 2 jenis whistle blowing:   Dalaman – Jika tuduhan dibuat melalui talian penyeliaan atau saluran yang tertentu di dalam syarikat tersebut. 8. 8. Whistle blowing kelihatannya dibolehkan dalam keadaan dimana seseorang dalam syarikat membuat/membiarkan aktiviti-aktiviti yang mungkin membahayakan para pekerja.1 What Layalty Means (Apakah Makna Kesetiaan) Loyalty is prized virtue.2.  Memalsukan akaun perbelanjaan 46 . Luaran – Sekiranya tuduhan tersebut dilaporkan kepada orang luar atau agensi-agensi diluar syarikat. dia perlu setia kepada syarikat tersebut.   Bilakah whistle blowing dibolehkan secara moral? Adakah ia satu tanggungjawab moral? Memandangkan jawapan kepada persoalan-persoalan ini bergantung sama ada whistle blowing dalaman atau luaran. Satu-satunya cara untuk menghentikan perbuatan tersebut ialah dengan memaklumkan kepada penyelia yang bertanggungjawab dalam syarikat tersebut atau sekiranya saluran tersebut dihalang. at least as far as employee are concerned Apabila seorang menerima suatu pekerjaan dengan satu syarikat.1 Internal Whistel Blowing (Kaki adu dalaman) Mungkin berlaku apabila seseorang pengurus mengesyaki pengurus lain. Kesetiaan di sini bermaksud suatu kewajipan moral para pekerja untuk melaksanakan tugas mereka sebaik mungkin. seperti pihak berkuasa atau kepada media.

Adakah tindakannya akan dilihat sebagai lambang kesetiaan? Perkara remeh yang diperbesarkan? Akibat dendam? Ataupun peluang untuk menfitnah rakan sekerja demi meningkatkan peluang sendiri dalam kenaikan pangkat? Adakah penyebar whistle blowing akan dianggap sebagai pencetus masalah walaupun mereka baik? Akhir sekali.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics     Mengambil bayaran balik yang diberikan oleh pembekal Menggunakan bahan atau kemudahan syarikat untuk tujuan peribadi Mencuri bekalan atau peralatan syarikat Bekerja sambilan dengan syarikat pesaing Seseorang pekerja boleh menganggap dengan menyebarkan whistle blowing. ia menunjukkan kesetiaanya kepada syarikat. pengurus mungkin akan menyedari bahawa dalam beberapa keadaan (seperti menggunakan bahan/peralatan syarikat untuk kegunaan peribadi) mereka cuma perlu berhadapan dengan pesalah/tertuduh tersebut untuk menghentikan kegiataannya. Kaki adu juga harus memastikan sama ada salah laku tertuduh sudah diketahui oleh pihak atasan. Tuduhan tidak berasas mungkin akan menjatuhkan reputasi tertuduh. namun beberapa aspek perlu diambil kira:   Kesan/akibat dari salah laku tersebut ke atas syarikat adalah besar/signifikan. Kaki adu juga harus sedar akibat dan tindakkanya/kesannya ke atas reputasi dan prospeknya dalam syarikat tersebut atau dalam bidang perniagaan secara umumnya. sebarang salah laku yang dikesan. 47 . mungkin melalui audit luaran atau siasatan dari pihak sekuriti syarikat Kaki adu mungkin berkesan sekiranya menyelia cuba sedaya upaya menghentikan salah laku tersebut kerana percaya salah laku itu serius sebagaimana yang dianggap oleh penyebar whistle blowing tersebut.      Adakah ia suatu kewajiban moral untuk menyebarkan whistle blowing terhadap rakan sepengurus yang lain? Jawapan untuk persoalan ini bermula dengan mengatakan siapakah yang paling berkewajiban untuk mengawasi dan menyiasat sebarang tindakan meragukan yang dilakukan oleh para pekerja? Sekiranya seorang pengurus menandatangani persetujuan dengan syarikat menyatakan kewajiban mereka untuk melaporkan melalui saluran-saluran sewajarnya. Kaki adu itu jelas dan yakin dengan fakta-faktanya. Tetapi perjanjian seperti ini adalah suatu yang sangat jarang didapati. maka ia menjadi satu kewajiban moral untuk menyebarkan whistle blowing tersebut mengikut keperluan. walaupun akhirnya tuduhan itu terbukti tidak benar. Adakah menyebarkan whistle blowing untuk individu-individu yang melakukan aktiviti salah laku di atas dibolehkan? Jawapannya “sudah tentu”.

Dalam sektor swasta pula. Pihak berkenaan harus diberikan peluang untuk menjelaskan tindakan mereka sebelum ia dimaklumkan kepada orang luar/orang ramai. penyebar whistle blowing oleh kakitangan kerajaan adalah dilindungi di sisi undang-undang dari dilucutkan jawatan. 48 . Tahap kerosakan yang mungkin diakibatkan oleh penyebaran whistle blowing luaran tersebut adalah sebanding dengan kesan yang mungkin diakibatkan oleh salahlaku tersebut terhadap syarikat.2. Juga harus dipastikan bahawa pihak luaran seperti audit luar atau badan penguatkuasa lain gagal atau enggan melaporkan salah laku yang berlaku. penggelapan wang. Seorang pengurus akan berkewajiban unyuk melaporkan salah laku kepada pihak luar sekiranya ia melibatkan sesuatu yang serius dan telah terbukti bahawa pengawasan yang sepatutnya masih gagal menghentikan salahlaku tersebut. penyebar maklumat hanya dianggap sebagai pemberi maklumat ‘informer’.3 The Morality of Firing Whistle Blowers (Memecat kaki adu) Adakah syarikat dibenarkan untuk memecat. pekerja ataupun orang ramai secara umumnya. harus diketengahkan.2 External Whistle Blowing (Whistle blowing Luaran) Berlaku apabila pengurus/pekerja membuat laporan mengenai salahlaku syarikat kepada pihak berkuasa atau pihak media   Bilakah tindakan ini diizinkan? Adakah ia suatu kewajiban? Sebagai tambahan kepada aspek-aspek yang perlu diambil kira dalam ‘whistle blowing dalaman’ sebelum ini. keadaan kerja yang tidak selamat atau pembuangan bahan merbahaya yang membahayakan pemegang saham. Adakah whistle blowing luaran menjadi suatu kewajiban moral? Kewajipan utama untuk pencegahan dan kesalahan menipu menjadi tangunggjawab penyelia. Di Amerika. semakin besar kewajiban yang dipikulnya. barulah whistle blowing luaran diizinkan. berapa aspek ini perlu diperhatikan sebelum whistle blowing luaran dibolehkan.    Hanya setelah perkara-perkara ini diambil kira.  Harus dipastikan bahawa usaha telah dijalankan untuk memaklumkan salah laku tersebut kepada saluran dalaman syarikat terlebih dahulu. Kerajaan berpendapat penyebar whistle blowing sebagai seorang yang melaksanakan kesetiaannya kepada syarikat. Seorang pengurus dalam operasi syarikat. 8. Kes-kes besar seperti penipuan. menurunkan pangkat atau memendekkan tempoh perkhidmatan penyebar whistle blowing? Tiada undang-undang yang membolehkan penyebar whistle blowing untuk dipecat sekiranya terbukti bahawa mereka melaporkan salah laku yang benar-benar berlaku dan telah cuba untuk melaporkan melaluu saluran yang sepatutnya dan hanya melaporkan kepada pihak luar sebagai satu langkah terakhir.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics 8.

sama ada dalaman atau luaran dianggap melakukan sesuatu yang bermoral sekiranya mereka berniat untuk menghalang sebarang musibah yang mungkin berlaku kepada orang ramai atau ke atas alam sekitar.4 What Loyalty Does Not Mean (Kesetiaan Yang Tidak Bertempat) Kadang-kadang pengurus beranggapan bahawa kesetiaan itu termasuklah perbuatan ‘menutip’ kesalahan serius atau salahlaku yang dilakukan oleh bos. Maka adalah sesuatu yang tidak adil dan jelas tidak bermoral untuk menghukum seseorang yang melakukan tindakan yang bermoral semata-mata untuk membalas dendam atau mengambil hati pihak atasan yang tidak suka perbuatan yang tidak suaka perbuatan ‘membuka pekung di dada’ dalam syarikat mereka. Penyebar whistle blowing. 49   . Tetapi. Pekerja tidak perlu setia kepada majikan yang melakukan jenayah atau tindakan tidak bermoral seperti membuang sisa toksid di kawasan bekalan air. Pekerja harus melaksanakan arahan-arahan yang diberikan oleh penyelia mereka dan memaklumkan sebarang maklumat yang berkaitan dengan tugasan yang diberikan. Pengurus mempunyai kewajiban moral untuk setia kepada majikan mereka sekiranya kesetiaan itu bermakna menyempurnakan sebaiknya. memelihara kerahsiaan maklumat syarikat dan mengelakkan sebarang pelakuan yang bertentangan dengan kepentingan syarikat. Mereka juga bertanggungjawab untuk memaklumkan majikan mengenai tindakan seseorang pekerja atau sekumpulan pekerja yang mungkin memberi kesan buruk ke atas operasi majikan. salahlaku majikan juga tidak seharusnya dibiarkan. Musibah yang mungkin dibenarkan oleh pegawai-pegawai syarikat. memendekkan tempoh perkhidmatan atau memecat pekerja tanpa sebab yang berkaitan dengan pekerjaan. Ringkasan Isi penting untuk diingati:   Majikan menghargai dan mengharapkan kesetiaan pekerja mereka. mematuhi arahan pihak atasan.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics Sesebuah syarikat dibolehkan mengambil tindakan ke atas pekerja yang dengan sengaja menipu mengenai sesuatu kes. menganggu. Tanggapan ini adalah tanggapan yang salah. menyiarkan iklan palsu. 8. Seseorang pengurus bertanggungjawab secara terus kepada pemilik perniagaan dan ia adalah sesuatu yang menyalahi tanggungjawab sekiranya mereka menutup tindakan penyelia yang mungkin memberi kesan buruk keatas kepentingan pemilik peniagaan. ataupun sebagai satu langkah menyatakan rasa tidak puas hati terhadap polisi syarikat yang tidak dipersetujuinya ataupun melakukkanya untuk memburuk pesaing rakan sejawatan yang sedang bersaing untuk satu jawatan yang sama. Pengurus/pekerja tidak harus menggunakan kesetiaan sebagai rasional/alasan untuk mereka bersubahat dengan pihak atasan melakukan tindakan salah laku. memberikan maklumat palsu agar sesuatu kejadian itu kelihatan lebih serius berbanding keadaan sebenar ataupun menyebarkan whistle blowing hanya sebagai satu langkah membalas dendam ke atas rakan sekerja atau penyelia.

  50 . Penyebar whistle blowing yang mendedahkan salah laku dalam syarikat yang melibatkan kes-kes yang serius yang membahayakan orang ramai atau alam sekitar dan ianya tidak boleh diberhentikan melalui saluran aduan dalaman syarikat tidak seharusnya dikenakan tindakan oleh pihak atasan syarikat. Tanggapan bahawa kesetiaan itu termasuklah menutup kesalahan dan tingkah laku yang dilakukan oleh pihak atasan adalah satu tanggapan yang salah.NukmanSuhai Mei2013 – OUM Sabah Learning Centre OUMM3203 Professional Ethics  Keputusan untuk menyebarkan whistle blowing kepada pihak luar syarikat dibolehkan sekiranya aduan menggunakan saluran dalaman telah dilakukan atau sekiranya pihak atasan syarikat telah dimaklumkan mengenai salah laku yang berlaku tetapi enggan mengambil tindakan atau membetulkan keadaan yang mungkin boleh menyebabkan bahaya ke atas pemegang saham para pekerja ataupun kepada orang ramai. Mengambil tindakan sedemikian ke atas penyebar whistle blowing yang melakukan sesuatu yang dianggap benar adalah sesuatu yang tidak adil.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful