Contoh-contoh Surat Kuasa Khusus : SURAT KUASA Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : ;untuk

selanjutnya Pekerjaan : sebagai Pemberi Kuasa. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada :

Advokat, pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ......., beralamat di ...... yang bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri; untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. KHUSUS: Untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai .( Penggugat)..... lawan ... (nama)..... yang beralamat sebagai Tergugat di .......mengenai(perkara apa) ......., di Pengadilan Negeri ...... . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain, Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut, mengajukan permohonan yang perlu, mengajukan dan menanda tangani gugatan, Replik, Kesimpulan,perdamaian/dading, mengajukan dan menerima Jawaban, Duplik, saksi-saksi dan bukti-bukti, mendengarkan putusan, mencabut perkara dari rol, menjalankan yang perbuatan-perbuatan, atau memberikan keterangan-keterangan

menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa, menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi, menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini, mempertahankan kepentingan

.. KHUSUS : .. mengajukan banding. . . pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara . . Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini....... beralamat di . selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa. .... . membalas segala perlawanan. Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.. .. .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat. kasasi. Jakarta. .......pemberi kuasa....... . . .) (. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. minta eksekusi..... ..) SURAT KUASA (Tergugat) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : ..

Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. . mengajukan banding. mengajukan dan menerima Jawaban. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. . mengajukan dan menanda tangani gugatan. …/Pdt. mendengarkan putusan. saksi-saksi dan bukti-bukti. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa.G/ …………. yang terdaftar dalam rol perkara No.Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. . menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. . Duplik.. mencabut perkara dari rol . membalas segala perlawanan.perdamaian/dading.mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat. hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Kesimpulan. menjalankan yang perbuatan-perbuatan.di Pengadilan Negri. . Jakarta. . Replik. . menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. Pemberi Kuasa Penerima kuasa . kasasi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan permohonan yang perlu.. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. minta eksekusi.

........ .... selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa..(.. . . .. ..) ( . . .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : .. . .. . . .) (..) SURAT KUASA (gugatan perceraian) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . . .. . . Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini... .. . . . . .. .

.. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa... pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. saksi-saksi dan bukti-bukti. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain... menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi.Advokat. Kesimpulan. membalas segala perlawanan. beralamat di .... menjalankan yang perbuatan-perbuatan. mengenai menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa..... Duplik... mengajukan banding.. .. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut... KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Penggugat.. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mencabut perkara dari rol ........ kasasi..perdamaian/dading........ serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. mengajukan permohonan yang perlu.. minta eksekusi. mendengarkan putusan....... ...... atau memberikan keterangan-keterangan mengajukan dan menanda-tangani gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta . (pekerjaan) ..sebagai Tergugat. Replik.... menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. bertempat tinggal di Jalan ... terhadap (nama)..perceraian. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. mengajukan dan menanda tangani gugatan. mengajukan dan menerima Jawaban.. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi.

... yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.... ... selanjutnya sebagai Pekerjaan : Pemberi Kuasa. .) (. .. KHUSUS .. .... Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. Nama Alamat : : . ... ....Jakarta. ...... . .....) SURAT KUASA (Tergugat perceraian) Yang bertanda tangan di bawah ini. Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini.. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ... .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat... . . beralamat di ..

perdamaian/dading. . Kesimpulan.di Pengadilan Negri. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa.…/Pdt. Jakarta. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. mengajukan dan menerima Jawaban. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mencabut perkara dari rol . Duplik.. Replik. yang terdaftar dalam rol perkara No. . mengenai……………………… lawan…………………………sebagai Penggugat. mendengarkan putusan. minta eksekusi. mengajukan permohonan yang perlu. .. mengajukan dan menanda tangani gugatan. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. . Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. .hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat. . saksi-saksi dan bukti-bukti. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. kasasi. membalas segala perlawanan. mengajukan banding. . menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi.G/………….

. . ... . .. ... . . . ....) (. . .. .. ... . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. . berdasar Surat Pekerjaan : Kuasa Khusus tertanggal…………………………(terlampir).Pemberi Kuasa Penerima kuasa (... . yang baik secara bersama-sama atau sendiriPekerjaan : sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.. Dengan ini memberikan Kuasa Substitusi kepada : Nama Alamat : : . .) SURAT KUASA SUBSTITUSI Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : .. . .... ... . . ..) ( . . .

mengajukan dan menanda tangani gugatan.G/ …………. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa.mengenai………………………lawan…………………………sebagai Penggugat/Tergugat. mengajukan dan menerima Jawaban. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. . Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. . mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. Replik. mengajukan permohonan yang perlu. Duplik. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. saksi-saksi dan bukti-bukti. yang terdaftar dalam rol perkara No. Jakarta. . mengajukan banding. . .di Pengadilan Negri. .KHUSUS Untuk dan atas nama pemberi kuasa selaku Tergugat/Penggugat. …/Pdt..perdamaian/dading. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. kasasi. mencabut perkara dari rol . . mendengarkan putusan. .. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. minta eksekusi. membalas segala perlawanan. Kesimpulan.

...... . . . . ...... KHUSUS : ... .. beralamat di . .. . .... yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.) (.. .. ...Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.. . . . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat. .. ... .. .. .) SURAT KUASA (Banding) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . ..) ( . . Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini.... ...

Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. mengajukan dan menerima Jawaban. minta eksekusi. mengajukan dan menanda tangani gugatan. Jakarta. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan dan menanda-tangani banding di Pengadilan Negri Tinggi………………………………atas Putusan Pengadilan No………/Pdt. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. kasasi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. Duplik.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pembanding. mengajukan banding. . menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut.selaku Terbanding. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. membalas segala perlawanan. Kesimpulan. saksi-saksi dan bukti-bukti. Replik. mewakili.perdamaian/dading. mencabut perkara dari rol .G/2000/…………tertanggal………… lawan……………………………. mengajukan permohonan yang perlu. mendengarkan putusan.

... .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat.. ... .. ... .) SURAT KUASA (Terbanding) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : .Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa. Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini.) ( .. .. . . . pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. ... selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa. . . . .. .. beralamat di .. . ... . ... . .. .) (...... ...... .. ..

minta eksekusi. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi.G/2000/…………tertanggal………… lawan……………………………………selaku Pembanding. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. Pengadilan Negri mengajukan menanda-tangani banding Tinggi………………………………atas No………/Pdt. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. saksi-saksi dan bukti-bukti. mengajukan dan menerima Jawaban.perdamaian/dading. di Pengadilan mewakili. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. membalas segala perlawanan. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. mengajukan dan menanda tangani gugatan. kasasi. Duplik. Jakarta. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. Replik. mencabut perkara dari rol . . menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. mendengarkan putusan. mengajukan banding.KHUSUS : Untuk dan atas nama dan Pemberi Kuasa selaku memori Putusan Terbanding. Kesimpulan. mengajukan permohonan yang perlu. atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang.

.) ( .. .... ... Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini. .. . yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.. . ....) SURAT KUASA (Kasasi) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : . . .. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat.. . . .. .. .Pemberi Kuasa Penerima kuasa (... .. .. .. . . . .. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara .. ... .. .) (...... selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.. .... beralamat di . .

mengajukan dan menerima Jawaban.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. mengajukan banding. mengajukan dan menanda-tangani kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Kasasi. Kesimpulan. . Replik. mengajukan permohonan yang perlu.perdamaian/dading. mencabut perkara dari rol . minta eksekusi. mewakili. saksi-saksi dan bukti-bukti. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan dan menanda tangani gugatan. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. Duplik. Jakarta. atau memberikan keterangan-keterangan Pengadilan Tinggi……………… No………/Pdt/2000/………… tertanggal…………lawan………………………………………selakuTermohon menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. membalas segala perlawanan. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. kasasi. mendengarkan putusan.KHUSUS : Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Pemohon Kasasi. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain.

.. ...... .. . selanjutnya sebagai Pemberi Kuasa.. ...Pemberi Kuasa Penerima kuasa (.. yang baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk selanjutnya sebagai Penerima Kuasa.. .. . .) SURAT KUASA ( Termohon Kasasi) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Alamat : : .. ... ..... . . .... ... . ... .. . .. . . ..) ( .. Pekerjaan : Dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di bawah ini.. pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara ... .) (.. menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : Advokat. beralamat di . . .

. mengadakan dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima kuasa. mengajukan dan menerima Jawaban.perdamaian/dading. Jakarta. Replik. minta eksekusi. Penerima Kuasa diberi hak untuk menghadap di muka Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kehakiman lain. kasasi. menerima dan melakukan pembayaran dalam perkara ini. menerima uang dan menandatangani kuitansi-kuitansi. saksi-saksi dan bukti-bukti. Duplik. Kesimpulan. mengajukan permohonan yang perlu. mendengarkan putusan. mengajukan dan menanda-tangani memori kasasi kasasi di Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Tinggi………………No………/Pdt/2000/ …………tertanggal…………lawan………………………………………selaku Pemohon Kasasi.KHUSUS Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Termohon Kasasi. menjalankan yang perbuatan-perbuatan. Surat kuasa dan kekuasaan ini dapat dialihkan kepada orang lain dengan hak substitusi. mewakili. mengajukan banding. membalas segala perlawanan. mencabut perkara dari rol . atau memberikan keterangan-keterangan menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh seorang kuasa.hak rekopensi serta secara tegas dengan hak retensi dan seterusnya menurut hukum seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1812 KUHPerdata dan menurut syarat-syarat lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang. mempertahankan kepentingan pemberi kuasa. Pejabat-pejabat sipil yang berkaitan dengan perkara tersebut. mengajukan dan menanda tangani gugatan.

. . . .) ( .......Pemberi Kuasa Penerima kuasa (. .. .. . .. . . .... . .. . ...... . . . .. .. . .) ...) (.. . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful